Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB"

Transkript

1 Coast Center Base NR 2 - Årgang 16 DESEMBER 2008 StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien Industrivernøvelse på CCB Helgelandsbase på flyttefot Brobygging og nyskapning Sikkerhet og miljø i høysetet både utenfor og innenfor basen

2 I N N H O L D Fra direktørens side Side 4 Tilrettelegger NCE Subsea tilrettelegger for fremtidens subseamiljø Nytt bygg til Teknisk service 2008 har vært et spesielt år. De fleste næringer gikk inn i året med god ordretilgang, kamp om ressursene og for mange et høyt kostnadsnivå. I fjor på denne tiden opplevde vi at både oljebransjen, byggebransjen og båtbransjen ikke fikk tak i nok fagfolk. Bilbransjen gikk godt og de fleste hadde store forventninger til I dag, ett år senere, ser alt annerledes ut og nyhetsbildet er preget av finanskrise og usikkerhet i store deler av næringslivet. Noe overraskende har CCB allerede fått den første henvendelse om å ta en rigg inn i opplag. Det kan være en indikasjon på hva vi har i vente, men pessimismen må ikke ta overhånd. For CCB regner vi med at 2009 blir et bra år aktivitetsmessig. I tillegg til tradisjonell forsyningsaktivitet har vi forventninger om god aktivitet innenfor riggvedlikehold neste år. Vi har klart å hale i land den første store jobben på Songa Dee som skal inn for et større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt i mars. Samtidig jobber vi med flere andre store oppdrag, men markedet er krevende og konkurransen stor. Vi har likevel tro på at vårt konsept som i all hovedsak er basert på et omfattende leverandørsamarbeid vil stå seg i denne konkurransen. Vi er på ingen måte avhengig av økonomiske tiltakspakker fra regjering og banker for at driften skal være sikret de neste årene. Men det er ressurskrevende å drifte et stort anlegg som det vi har på Ågotnes, og vår basisaktivitet krever høy beredskap, mye folk og kostbart materiell. Prosjektaktiviteten er derfor et viktig bidrag for å kunne oppnå en tilfredsstillende ressursutnyttelse, og vi har satset mye på å innrette basens infrastruktur og basens tjenester på en slik måte at vi har fleksibilitet og styrke ift konjunkturendringer. BASENY T T Internmagasin for CCB Desember 2008 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Øyvind A. Langedal Redaksjonssjef: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlem: Tanja B. Svellingen Foto: Redaksjonen og Pål Bentdal Hvordan det vil gå med oljeprisen de neste årene er det mange som har synspunkter på, men det er grunn til å mane til måteholdenhet. De politiske signalene er at renten skal ned, og i den grad vi skal ønske oss noe til jul, vil rentenedgang bli godt mottatt. En sak som opptar både næringslivet og beboerne på Sotra for tiden, er den økende trafikken med kødannelse og forsinkelser som resultat. Nytt samband har vært planlagt i flere år og det politiske flertall ser ut til å følge vegmyndighetenes anbefaling om nytt samband i dagens korridor. Det gjenstår å bestemme om en skal gå i tunnel eller over en ny bro. Vårt syn er at en må sette sikkerhet og miljø i høysetet når beslutningen skal tas. Les mer om dette temaet og hvilke argumenter vi mener teller på midtsidene i denne utgaven av Basenytt. Jeg vil med dette takke våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet i Og til alle medarbeidere i CCB takk for innsatsen og samarbeidet i 2008! Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul! Kurt R Andreassen PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer Trykk: Molvik Grafisk AS OPPLAG 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: Side 8 Brobygging og nyskapning Sikkerhet og miljø i høysetet Side 10 Oljeservice-gigant på miljøtokt Høye HMS&K krav i Halliburton Side 12 Helgelandsbase på flyttefot Bygger ny base på Horvnes Side 14 HMS Hver dag Hvert minutt Hvert sekund Teknisk service på CCB er involvert i aktiviteter som krever høye kvalitetskrav. Ikke minst gjelder dette verkstedstjenester for subsea utstyr, et segment i sterk vekst. Dette utfordrer avdelingens stab til å satse både på spesialisering og god tilrettelegging av arbeidet. Nettopp dette har de nå fått muligheten til i et 1800 m2 flott nytt bygg like etter innkjørselen på basen. I oktober i år kunne 12 ansatte forlate gamle lokaler og begynne en ny fremtid i nytt teknisk bygg lokalisert i V23. - Denne oppgraderingen vil bety større effektivitet siden vi kan samle alle operasjoner som utføres under samme tak, sier en begeistret arbeidsleder Fridtjof Glesnes. Vi vil kunne rendyrke våre verkstedsoperasjoner og ha langt større kapasitet. Dette gjør at jobben selvsagt blir langt mer spennende fremover, sier Glesnes. Vi vil også kunne ta imot mer arbeid og nye kunder. Med disse fasilitetene kan vi imøtekomme de fleste arbeidsoppgaver, sier Glesnes og viser til et faglig dyktig personell som er klar for ny utvikling og nye arbeidsoppgaver fremover. Operatør Steffen Sangolt, koordinator Merethe Rosenlund og arbeidsleder Fridtjof Glesnes. Avdelingens 12 sansatte består av operatører, fagarbeidere, en koordinator, en prosjektsjef og en subsea ingeniør (arbeidsleder). Bygget er inndelt i kontor/ garderobe, verkstedshall, vaskehall og trykktesting celle. Testcellen er laget for langt utstyr og kan teste opptil 36 meters lengder. Anlegget har eget kontrollrom og CCTV overvåkning. Avdelingen utfører servicearbeid på Work Over Risere (WOR) som transittservice, mob- og demobilisering, trykktesting, resertifisering og lagring. I tillegg gjøres det trykktesting av lasteslanger for StatoilHydro samt annet generelt vedlikehold- og preserveringsarbeid for basens leietakere. - En stor og svært viktig gevinst med det nye bygget ligger selvsagt i Helse Miljø og Sikkerhet. Alt ligger godt til rette for at vi kan utføre arbeidet sikkert og med god kvalitet, sier Fridtjof Glesnes til Basenytt. 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 Tilrettelegger for fremtidens subseamiljøer Studerer UNDERVANNSTEKNOLOGI Høsten 2007 startet Høgskolen i Bergen et studie i Undervannsteknologi, drift og vedlikehold. Dette kom som et direkte svar på det store behovet etter ingeniører med denne kompetansen i de mange bedriftene i Hordaland. Innholdet i studiet ble definert av en gruppe sammensatt av personell fra både Høgskolen og bedrifter som jobber med drift og vedlikehold av subsea utstyr, slik som Statoil, FMC Technologies og Aker Solutions. NCE Subsea, Fjell kommune og Gode sirklar har også vært store bidragsytere. I Hordaland opererer et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi. Det finnes i dag ca undervannsbrønner i verden og en stor del av disse brønnene driftes nettopp fra fagmiljøet i Bergen. Fremtidens satsning på subsea er enorm. Dette har fått Norge til å handle. Gjennom et nasjonalt program innenfor Innovasjon Norge har selskapet NCE Subsea fått rollen som tilrettelegger for dette gigantiske subseamiljøet. Selskapet er lokalisert på CCB-basen på Ågotnes og fungerer som en tilrettelegger for 80 aktører med høy kompetanse innenfor subseaindustrien. Denne undervannsklyngen har en årlig omsetning på mer enn 8 milliarder kroner og representerer over 4000 arbeidsplasser. NCE Subseas primæroppgave er å bidra til at den store industriklyngen fortsetter sin vekst gjennom innovasjon og globalisering. Siden oppstarten i august 2006 har selskapet bidratt til at både store og små bedrifter får økte muligheter til å styrke sine posisjoner og til å utvikle seg innen industri, forskning og utdanning. Selskapet er non-profit basert og finansieres 50% gjennom statlige midler og 50% av industriklyngen selv og regionale utviklingsaktører. Daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, har siden oppstarten kunnet glede seg over en sterk vekst i industriklyngen som består av både partnere og medlemmer. Med 32 signerte aktører ved start er klyngen i dag vokst til over 80. Ca 20 av disse befinner seg i Fjell kommune og de aller største som FMC Technologies, Aker Solutions og StatoilHydro er lokalisert på CCB-basen. CCB er selv partner i industriklyngen med stor aktivitet innenfor subseamiljøet. - Potensialet er sier Trond Olsen i samtale med Basenytt. Vår oppgave er å initiere prosjekter for klyngen slik at mål om innovasjon og globalisering kan oppnås. I de prosjektene vi tilrettelegger er hovedintensjonen at disse er industridrevet, at vi stimulerer til utvikling og forskning som er industribasert samt at prosjektene bidrar til verdiskapning for bedriftene både på kort og lang sikt, sier Olsen. For å skape kontakt og gi mulighet for utveksling av kunnskap mellom aktørene i klyngen arrangerer NCE Subsea en rekke åpne møteplasser hvor et faglig tema ligger til grunn for sammenkomsten. - Intensjonen med disse møteplassene er å stimulere til nettverksbygging i klyngen sier Olsen. Det er høy kompetanse i subseamiljøet. De store aktørene besitter naturlig nok mest av denne kompetansen så disse samlingene gir særlig utbytte for mindre bedrifter, sier Trond Olsen som viser til at det per dags dato finnes ca 30 pågående prosjekt for industriklyngen. Noen av prosjektene i industriklyngen er: Subsea Gründer Øke bedriftsetableringer. 4 selskaper går nå igjennom en forretningsutviklingsprosess som skal lede dem frem til et såkalt springbrett. Bedriftene får presentert sin teknologi og forretningsidé foran et ekspertpanel i et eget forum. Merkevarebygging Prosjektet tar sikte på å utvikle en helhetlig profil av klyngen og visualisere dette. Hele klyngen skal presenteres i et samlet konsept med de kvaliteter og verdier som gir best mulig promotering og profilering utad. Dette vil igjen gi økt konkurransefortrinn til klyngens aktører. Globalisering Arrangerte studieturer for kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring. To turer har gått til Houston og Rio de Janeiro. Nå står Singapore for døren. Hensikten er å gjennomføre bedriftsbesøk, snakke med myndigheter i regionen om muligheter for etablering samt få orientering om etableringsordninger, skatteregler osv. Teknologiutvikling Deltakelse i forprosjekter frem til søknad om hovedprosjekt i teknologiutvikling. Hensikten er å styrke samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i klyngen. Her ønsker vi å fremme nye teknologier eller ny bruk av eksisterende teknologi ved å ha fokus på samhandling. Les mer om NCE Subsea: TILRETTELEGGERE: Daglig leder Trond Olsen og Administrasjonskonsulent Heidi Skålevik jobber hver dag med å tilrettelegge for vekst i et av verdens sterkeste fagmiljø innen undervannsteknologi. Laila Lossius er høgskolelektor og studiekoordinator for bachelorstudiet i undervannsteknologi, drift og vedlikehold på Straume på Sotra. Hun sier til Basenytt at innholdet i studiet ligner mye på maskin- og marin ingeniør studier, men har i tillegg et helt semester med elektrofag, som grunnleggende elektro og automasjon, intrumentering og subsea instrumentering. - Studiet blir på den måten en miks mellom elektro, ingeniør og maskiningeniør. I tillegg er studiet spesielt ved at det har mye bedriftsbesøk og praksis i bedrift. Studentene er f.eks. 4 uker på NSA-studenter på AGR. Foto: Nina Samnøy verksted som driver med produksjon og vedlikehold av subseautstyr i slutten av første året. Våren 2008 var det utplassert en mengde studenter på Ågotnes og CCB basen. Industriklyngen til NCE Subsea er helt sentral for praksisdelen i studiet, sier Lossius. Studentutveksling - Vi har samarbeid med et petroleumsingeniørstudium ved Centro Univeritário Vila Velha (UVV) i byen Vitoria i Brasil og holdt et seminar for en gruppe med 25 studenter og bedriftsrepresentanter fra oljeselskapet Petrobras i april i fjor. Seminaret besto av bedriftsbesøk til mange av service- og oljesselskapene her i Hordaland samt forelesninger på Høgskolen. De fikk også en reise til isbreen Folgefonna og en båttur i skjærgården fulgt av en middag på restauranten Cornelius, som ble sponset av CCB, sier Lossius. - I inneværende to uker, er en gruppe fra vår 2. klasse på gjenvisitt til Vitoria. Oljeselskapet Petrobras holder nettopp på å bygge et nytt hovedkontor i byen og vår kontakt her kan bli til stor nytte for seskapene, understreker Lossius. Landets største ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen har landets største ingeniørutdanning og tar i dag opp mange flere studenter enn det de får finansiering til over statsbudjettet. Høgskolen har ennå ikke fått tildelt studieplasser til studiet i undervannsteknologi og lever fremdeles på sponsormidler. I Fjor kom sponsormidler i form av gratis lokaler hos AGR på Straume samt sponsormidler fra SR- bank. I år sponser AGR deler av leien og Sparebanken Vest har også gått inn med sponsorpenger. - Studiet er veldig populært. Ved årets opptak, måtte vi desverre avvise flere studenter som hadde ønske om å starte på studiet. Nå søker vi Høgskolestyret om å satse på 3 kull til høsten Vi har per i dag 42 studenter i 2. klasse og 43 studenter i 1. klasse. På sikt håper vi å få studiet inn med faste midler over statsbudsjettet, noe vi tror går i orden, sier Laila Lossius til Basenytt. 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 4 fremtidsscenarier FOr SUBSEAINDUSTRIEN Vinneren Taperen Sliteren Kongen Gjennom fire fellessamlinger i perioden november-07 til mars-08 har subsea klyngen i Hordaland deltatt i dialog om ståsted, fremtidsutsikter og strategisk respons. Hvordan blir fremtiden, og ikke minst, hvilke beslutninger og prioriteringer må industrien gjøre for å være robust nok i møte med fremtidens subseautvikling. Stikkord er deltakelse og involvering, kunnskapsdeling og idéutvikling, nye arbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner oppsummert i begrepet foresight, på norsk fremsyn. Prosjektarbeidet har vært ledet av NCE Subsea og har gitt industriklyngen et interaktivt multimedia verktøy som kan benyttes av bedriftene i deres egen strategiske planlegging. Fire tenkte fremtidsscenarier er skissert. De fire skissene illustrerer ulike mulige utviklingsprosesser vist med Vinneren Kongen Taperen Sliteren Hva kan skje? Norsk og internasjonal offshorevirksomhet er i dag preget av svært høy aktivitet. Årsakene er ikke vanskelige å finne, men det betyr ikke at de er lette å tolke med hensyn til hva som videre vil kunne skje. Bak utviklingen på etterspørselen ligger de ytre forholdene, med sine drivkrefter, trender og spenninger. Bak aktiviteten innen det norske petroleumsmiljøet finner vi konkurransestyrken, og slik denne står seg i en stadig mer globalisert konkurranse også i Norge. Den kraftige veksten i oljeprisen gjorde tidligere ulønnsomme investeringsprosjekter lønnsomme. I den siste tiden har oljeprisen vært fallende. Et vesentlig spørsmål for subseamiljøet vil være hvorvidt konkurransekraften utvikler seg i forhold til oljeprisen. Nedenfor vises NCE Subsea-klyngens tenkte fortrinn (sterk-svak) sett i forhold til aktivitetsnivået (høy-lav) innen offshoreindustrien. Vinneren Lav: Den norske petroleumsklyngen opplever, hva mange lenge hadde forutsett, at aktiviteten i Nordsjøen stuper. Også aktiviteten i nordområdene er laber; man venter på noe som aldri innfinner seg. Internasjonalt har veksten uteblitt; jakten på alternative energiformer stikker av gårde med stadig mer av investeringskapitalen. Sterk: Industriklyngen har forberedt seg på hva som kunne komme, og har jevnt og trutt utviklet et ledende kompetanse- og produksjonsmiljø som vinner de feteste oppdragene innen internasjonal offshore olje- og gassvirksomhet. I tillegg kommer de mange øvrige strategiske suksessene. Der mange må bite i gresset, vinner bedriftene i industriklyngen frem! Kongen Høy: Den norske petroleumsklyngen opplever, etter noen litt magre år, at den lavere aktiviteten i Nordsjøen blir oppveid av aktivitetsveksten i nordområdene. Også internasjonalt er det vekst i offshoremarkedene. Den høye oljeprisen frister både de nasjonale og internasjonale oljeselskapene. Også jakten på alternative energiformer bringer med seg økt aktivitet offshore. Sterk: Industriklyngen har forberedt seg på hva som kunne komme, og har jevnt og trutt utviklet et ledende kompetanse- og produksjonsmiljø. Det favner både om petroleumsvirksomheten og andre subseamarkeder. Industriklyngen er helt konge! Taperen Lav: Den norske petroleumsklyngen opplever, hva mange lenge hadde forutsett, at aktiviteten i Nordsjøen og i nordområdene stuper. Man venter på noe som aldri innfinner seg. Internasjonalt har veksten uteblitt; jakten på alternative energiformer stikker av gårde med stadig mer av investeringskapitalen. Svak: NCE Subsea manet lenge til innsats, men det ble mest besvergelser og fromme ønsker. Sannhetens øyeblikk kom raskere enn svint, da aktiviteten på norsk sokkel dalte som en stein. Overlatt helt og holdent til den internasjonale konkurransen. Industriklyngen kom til kort. I den harde konkurransen måtte noen tape. NCE s subseaklynge ble en av disse. Sliteren Høy: Den norske petroleumsklyngen opplever, etter noen litt magre år, at den lave aktiviteten i Nordsjøen blir oppveid av aktivitetsveksten i nordområdene. Også internasjonalt er det vekst i offshoremarkedene. Den høye oljeprisen frister både de nasjonale og internasjonale oljeselskapene. Også jakten på alternative energiformer bringer med seg økt aktivitet offshore. Svak: NCE Subsea hadde sett hvilke farer som truet, og hadde gjort flere forsøk på å forberede seg i tide. Men det ble bare så som så med forsøkene; bedriftene lot seg liksom ikke skremme og ble etter hvert akterutseilt av sine mer sultne utenlandske konkurrenter. Men, her er jo fortsatt mange oppgaver å konkurrere om i det internasjonale markedet, og det er alltids noen oppdrag en klarer å slite seg frem til. 6 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 7

5 intervjuet: Kurt R. Andreassen CCB og Frank W. Arnesen, StatoilHydro Miljø og sikkerhet i høysetet både utenfor og innenfor basen BROBYGGING OG NYSKAPNING kjøretøy passerer Sotrabroen i døgnet året rundt. I 2017 vil tallet være Som betydningsfull knutepunktshavn vest for Bergen opererer CCB daglig i et høyaktivt trafikkbilde med rundt lastebiler, trailere og tankbiler og omkring personbiler til og fra basen årlig. Det korker seg på Sotrabroen og køene vokser. Nytt samband er presserende og det kommer. Statens Vegvesen har i samarbeid med de berørte kommunene Bergen, Fjell og Sund lagt planene klare. Det må bygges bro eller tunnell. Diskusjon og debatt har preget bildet i industrien, blant politikere og i nærmiljøet. En løsning må velges for et nytt fastlandssamband og selv om det er uenighet om bro og tunnelvalg er alle enige om at sikkerhet og miljø må stå i høysetet. Statens Vegvesen har utredet situasjonen nøye og de har konklusjonen klar. Den mest miljøvennlige løsningen for fremtiden er en bro. Administrerende direktør i CCB, Kurt Andreassen, er soleklar i sin vurdering av traséalternativ. Han ønsker bro, og støtter således konklusjonen fra Statens Vegvesen sin utredningsrapport. Men hvorfor er det viktig for CCB hvorvidt det kommer en bro eller en tunnell mellom Sotra og Bergen? - Fastlandssambandet vil, slik vi forstår det, bli realisert innenfor et 10 års perspektiv, og vår oppfatning er at en i stor grad må ta hensyn til de miljømessige sidene av et nytt samband, spesielt hva angår utslipp av CO2. Med den sterke økningen i trafikken til og fra basen sier det seg selv at en må vektlegge løsninger som bidrar til reduserte utslipp. I tillegg må vi tenke effektivitet og transportøkonomi. Da blir det et viktig moment å velge den løsningen som gir kortest kjørt distanse. Slik vi forstår det vil det korteste bro-alternativet være 2 km kortere enn en tunnel. I tillegg kommer den betydelige stigningen opp og ned av tunnelen som spesielt for tyngre kjøretøyer vil gi negative miljøkonsekvenser. Et enkelt regnestykke basert på en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på biler i 2017 gjennom hele året og 2 km lengre kjørt distanse, tilsier nesten 22 millioner flere kjørte km ved tunnel-alternativet kontra broalternativet, sier Andreassen. - Alt må sees i en helhet, sier Andreassen. Skal vi stimulere til nyskapning fremover er vi avhengige av effektive og riktige beslutninger på miljø og sikkerhet. Dette kan vi ikke omgå på noen måte. Det vil i så fall bare slå tilbake på oss selv. Miljø og sikkerhet i høysetet Kurt Andreassen vil at CCB tar et samfunnsansvar, og han er derfor opptatt av det som skjer både utenfor og innenfor basen. En miljømessig riktig beslutning er ifølge Kurt Andreassen altså å innstille på det anbefalte broalternativet. Men hva med miljø og sikkerhet innenfor selve basen? - Det har høyeste prioritet og CCB deltar nå aktivt i et prosjekt introdusert av StatoilHydro, kalt Grønn Forsyning, sier Andreassen og gir dermed stafettpinnen over til prosjektets initiativtaker Frank W. Arnesen. Adm. dir. Kurt Rune Andreassen i CCB ønsker ny bro til Sotra Tenke globalt - handle lokalt Tall fra det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at olje, kull og gass vil utgjøre 80 prosent av verdens energibehov i At menneskeskapte klimautslipp varmer opp kloden er det svært bred internasjonal enighet om. Klimautslipp koster og klimautslipp forplikter. De fleste vil hevde at det er et samfunnsansvar for oljeaktørene å legge denne kunnskapen til grunn for sine handlinger. Parolen som gjelder er tenke globalt - handle lokalt. Nettopp denne tankegangen var også utgangspunktet når StatoilHydro og Frank W. Arnesen initierte prosjektet Grønn Forsyning i Norge like før jul i fjor. Basevirksomhet, transport på vei og fartøy til havs inngår i StatoilHydros viktige forsyningskjede, og den har store utslipp av både CO2 og NOx. Men, nøyaktig hvor mye er utslippene i de enkelte delforsyningene? Og - hvilke rutiner, valg av infrastruktur og beslutninger i forsyningskjeden gir høyest miljøgevinst? For å finne ut det har StatoilHydro satt seg som mål å samarbeide tettere med aktørene i forsyningskjeden for å kartlegge hele forsyningsbildet i sektoren. Tenke globalt - handle lokalt. Tett på En av kjerneverdiene til StatoilHydro handler om evnen til å være tett på arbeidsoppgavene og gjennom dette kunne velge hvilken arbeidskultur man ønsker å ha. Dette er akkurat i tråd med intensjonen til prosjektet Grønn Forsyning hvor StatoilHydro ønsker å komme tettere på samarbeidspartnerne og inspirere til eierskapsfølelsen i selve prosjektet. Og hvorfor? - Jo, sier initiativtaker Frank W. Arnesen, det handler om miljøansvaret. Målsettingen er altså å forstå og forbedre forsyningskjeden i et miljømessig perspektiv. Det innebærer å kunne måle og synliggjøre miljøeffekter av tiltak og beslutninger, og å bidra til at miljøtankegangen i enda større grad blir en del av strategisk tenkning i forsyningskjeden både på ledelsesnivå og helt inn i hver enkelt deltakers bevissthet, sier Arnesen. - Med Grønn Forsyning ønsker vi, på den ene siden, å se forsyningskjeden i et helhetsperspektiv og, på den andre siden, å skaffe oss mer kunnskap om hvert enkelt forsyningsområde. Vi må tenke og planlegge både langsiktig og kortsiktig. Det betyr at det er viktig å fremskaffe fakta om hva som kan gjøres i et 5-10 års perspektiv, samtidig som det er viktig å vite hva vi kan forbedre akkurat nå, sier Arnesen til Basenytt. Utslipp av CO2 og NOx Tiltakene som settes i verk handler om at ledelsen har fokus på miljø og at det satses på opplæring og bevisstgjøring blant ansatte. Årlig slippes tonn CO2 ut i forsyningskjeden. 93,8 prosent av dette kommer fra fartøy, 1,6 prosent fra baser og 4,6 prosent fra tilførselslogistikken. NOx-utslippet er på 3900 tonn. Til sammenligning er utslippene i StatoilHydro total 14,6 millioner tonn CO2. I Grønn Forsyning ønskes miljø vektlagt i kontrakter og det skal settes miljøkrav ved nyanskaffelser. Det skal også legges til rette for grønne incentiver. Konkret betyr dette at forsyningskjeden må tenke langsiktig når infrastruktur planlegges. Interntransporten må koordineres slik at man unngår unødvendige forflytninger. I tillegg settes det fokus på å å flytte mer transport over fra vei til sjø og bane. Enøk, produktutvikling og standardisering er også på tiltaksagendaen. Hvordan jobber dere konkret med basene? - Vi har hatt flere treff med basene hvor vi deler erfaringer og jobber i workshops. De enkelte forsyningsleddene sørger for en kartlegging og en rapportering som gir oss muligheten til å utarbeide felles måleindikatorer eller KPI (Key Performance Indicator), sier Arnesen. For alt skal måles og utfordringene er mange på det ytre miljø. Utslipp til luft, sjø, grunn, energiforbruk, kjemikaliehåndtering og avfall. Mye kan gjøres med et godt miljøstyringssystem mener Arnesen. - Cluet er å bygge opp like måleindikatorer for alle basene, men det betyr ikke at basene skal måles mot hverandre. Det kan være individuelle arbeidsstrukturer på de enkelte basene. Hensikten er at hver base måles i seg selv og kommer i et forbedringspotensiale med seg selv over tid. Vi håper å kunne bidra til en innarbeiding av god miljøkultur i bedriftene gjennom måleindikatorene, sier Arnesen. CCB er i sluttfasen med sertifisering av ISO-standard som nettopp handler om det ytre miljø. Blir det dobbelkjøring? - Nei, dette er bare positivt. Man skal ikke finne opp hjulet på nytt. CCB har jobbet bra og gjort mange kvantitative målinger som har gitt ny kunnskap om basen. Dette er verdifullt for bruken i Grønn Forsyning, sier Frank W. Arnesen som håper at samarbeidspartnerne tar eierskap i Grønn Forsyning og vinkler prosjektet på en måte som får dem til å stille spørsmålet: What s in it for me? Prosjektgrupen i Grønn Forsyning: Business Developer Ellen Karoline Norlund, prosjektleder Magne Hausberg og direktør for Marine operasjoner og basedrift, Frank W. Arnesen. 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 Halliburton har jobbet i Nordsjøen siden første letebrønn i 1966 og er i dag aktive på så godt som alle rigger og installasjoner på norsk sokkel. Selskapet har en solid kontraktsportefølje med lange kontrakter som går på alle produktlinjer. Det forplikter. Kontraktsforlengelser er, ifølge StatoilHydro, et direkte resultat av at leverandører som Halliburton oppfyller forventningene og leverer i samsvar med høye HMS& K-standarder. For miljø teller - i alle sammenhenger. Også Petroleumstilsynet og Statens Strålevern har ført tilsyn med Halliburtons aktiviteter når teknologi med radioaktive kilder i bore- og brønnoperasjoner brukes. Også her scorer giganten Halliburton med god karakter. Det amerikanske selskapet med omkring ansatte i over 70 land har i underkant av 1800 i Skandinavia. 13 av disse finner vi på Kystbasen på Ågotnes. Mixing, lagring og mekanisk arbeid Man kan jo bli nysgjerrig på hvilken mikstur som blandes sammen i miksehusene før det tar veien inn i de 39 lagertankene på mellom 25m3 til 500m3, for så å godgjøre seg der før utskiping til plattformene i havet. For selv om Halliburton sørger for verdiskaping gjennom hele levetiden for olje- og gassreservoarer fra leting og utvikling via produksjon, operasjoner, vedlikehold til infrastruktur og avvikling, så handler 90 prosent av arbeidet på CCB om kjemikaliehåndtering. I miksehusene blandes ulike typer kjemikalier sammen i mixetankene som rommer fra 6m3 til 75m3. Steinar Drønen, daglig leder hos Halliburton på CCB, har 17 års arbeidserfaring på Kystbasen hvor av de 12 siste for sin nåværende arbeidsgiver. Oljeservicegigant på miljøtokt Brine-anlegg på kai 11 - Vi har en jevn varestrøm og mye å gjøre, sier Drønen som server StatoilHydro som største kunde. Hovedoppdraget vårt her er kjemikaliesupplering fordelt på bore, komplettering og sementeringskjemikalier men også service, vedlikehold og klargjøring av Coil Tubing utstyr for våre operasjoner på Heidrun og Oseberg. Vi er delt inn i tre grupper, Mekanisk, Lager og Bulk/mixeoperasjoner, sier Drønen og pensler raskt inn på HMS. HMS&Kvalitet - Tiden handler alltid om å sette fokus på HMS&K i alt vi foretar oss. Vi er opptatt av å skape en sikker arbeidsplass og å få våre ansatte trygt hjem. For noen år siden innførte vi månedlige HMS-møter med alle ansatte. Her gir vi nyttig informasjon både fra vårt hovedkontor og fra CCB. På disse møtene går vi også igjennom månedens innkommede HOC kort. (Halliburton Observation Card) Dette er rapporteringskort som alle ansatte enkelt kan fylle ut. Men, de brukes ikke bare til å registrere uønskede hendelser. Positive observasjoner både på inne og uteområdet skal også registreres. På månedsmøtene drøftes observasjoner og hendelser i åpen dialog med hele gruppen og de to beste HOCkortene premieres, sier Drønen, og tilføyer: Hovedpoenget er at vi setter fokus på hvor viktig det er å være observant og bevisst på hva som skjer rundt oss hele tiden. - Vi må være våkne, føle ansvar og våge å ta affære. Et slikt positivt belønningssystem er rent holdningsskapende arbeid og hjelper oss både til å oppdage feil, å kunne forbedre oss og å gi oss belønning når vi gjør tingene riktig. Gjennom vårt holdningsskapende arbeid er jeg stolt over å være leder for en gruppe som tar HMS & K på alvor, og som samtidig sprer humør og vennskap seg imellom, sier Drønen. David mot Goliat IRM-avdelingen på CCB vinner frem i konkurranse med de store verftene En rigg på vei til CCB for sertifisering eller klassing kan fort kreve mann i arbeid døgnet rundt. Tidspunktet for når en kan vente at en rigg kommer til kai kalles ankomstvinduet. Dette vinduet er ikke alltid like gjennomsiktig. Endringer i forventet ankomst kan foregå helt frem til riggen er trygt fortøyet på CCB. Prosjektdeltakerne må være beredt på plutselige forandringer og utvise fleksibilitet, jobbe konsentrert til fingerspissen og håndtere dokumenter i størrelsesorden 2500 A4-sider per kunde. Det sitter topp kvalifiserte personer ved roret. De jobber dynamisk og intenst. De er IRM-avdelingen på CCB. - Konseptet er riktig for CCB. Vi konkurrerer med tradisjonelle store verft på de større riggoppdragene innenfor inspeksjonsreparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Vi har hatt mye å gjøre siste året og arbeidet er intenst, sier prosjektdirektør for IRM på CCB, Ronny Haufe til Basenytt. Vi tilpasser organisasjonen til hvert enkelt kundebehov og skreddersyr på mange måter i forhold til kunden. Den interne innsatsstyrken utvides med dyktige personer fra andre avdelinger i CCB samt fra våre samarbeidspartnere og leverandører. Hvis markedet blir dårlig kan vi bidra på øvrige aktiviteter og avdelinger her på CCB. Utover rigg påtar vi oss gjerne prosjektarbeid i maritim sektor og til enkeltstående fartøy, slik vi f.eks. har gjort med forskningsfartøyet Polar Bjørn til GC Rieber, sier Haufe. Hvilke konkrete prosjekt har IRM-avdelingen hatt det siste året? - Regalia var inne fra til 3. februar dette året. Deretter kom West Navigator fra Seadrill 26. februar. Den hadde et opphold på 82 dager. Den 21. mars 2008 var Transocean Searcher her for et omfattende vedlikehold, såkalt SPS (special periodic survey). 7. juli kom Transocean Artic til CCB i forbindelse med tilpasning for kunde. Hovedjobben her var tilpasning for integrerte operasjoner i kommende boreprogram. Utover dette har det vært utført ytterligere vedlikeholdsarbeid på rigger som har ligget i fjorden. Totalt sett har aktiviteten vært stor i år. Jeg er imponert over den enorme innsatsviljen og den positive innstillingen kollegaene på IRM-avdelingen utviser i en hektisk arbeidshverdag, sier Haufe. - Det utføres nå oppdrag på West Phoenix som kom inn 16. august MSV Regalia fra Prosafe kom inn 8. desember 2008, og blir liggende i en knapp uke før den drar til Holland for dokksetting. Ved landligget blir det i all hovedsak uttak av thrustere, gangway og tilpasning før dokkarbeidet skal ta til. - Samlet har vi utført omkring arbeidstimer på rigg i år. Økende arbeidsmengde har derfor ført til at vi har styrket staben på IRM med tre nye fagpersoner dette året. Gunnar Landro er ny prosjektkoordinator. Han besitter lang erfaring som kranfører foruten å ha vært arbeidsleder i CCB. Egil Dåvøy er også ny prosjektkoordinator. Han har teknisk utdanning fra forsvaret og har hatt et kort opphold på logistikk. Therese R. Lokøy har styrket vår controller- og backofficefunksjon. Hun har utdanning og erfaring innen økonomi. - Nå ser vi frem mot 2009 hvor vi har høye forventninger til et nytt godt arbeidsår. Vi kan allerede glede oss over nybygde prosjektfasiliteter til IRM-avdelingen og våre samarbeidspartnere på kai 11. Dette vil ventelig gi bedre arbeidsforhold ved gjennomføring av prosjekter på basen, sier Ronny Haufe som legger til at IRM-ledelsen i 2009 også vil se på utvidelse av spise- og garderobefasiliteter. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 Helgelandsbase på flyttefot Offisiell åpning Bjørge NCT Fredag 22. august var det offisiell åpning av Bjørge NCT sitt ombygde og utvidede anlegg for avansert overflatebehandling på CCB, Ågotnes. Åpningen ble foretatt av ordfører Lars Lie i Fjell kommune med mer enn 40 inviterte gjester tilstede. Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Ingrid Hordvik Kurt Fjeld Stig Gjerstad Christian Lie Atle Meslo Hilborg Vindenes I n t e r e s s e k l u b ben C C B Helgelandsbase har ligget fint til på Holmen ved Sandnessjøen i Nordland i 25 år. Basen støtter oljefeltene utenfor kysten av Helgeland, hvor Nornefeltet til StatoilHydro er det største av dem. I tillegg kommer Alve og URD. Her har basen holdt leteriggene på Nordlandssokkelen med forsyninger av varer og utstyr. Men aktivitetene øker og plassen begynner å bli trang. Ny base er derfor under bygging og beregnes å stå innflyttingsklar 10. okt I tillegg skal BP begynne boring på Skarvfeltet første kvartal i 2010 og Helgelandsbase står sterkt rustet til å kunne betjene en ny storkunde. Vi treffer sjef for Helgelandsbase Eiendom (HBE), Jann Greger Wincents, på telefonlinjen en kald novemberdag. Han starter like godt med å fortelle hvor Helgelandsbase befinner seg. å tilby BP de nødvendige forsyningstjenester. Vi er idag 40 fagfolk ansatt i Helgelandsbase. På den nye basen kan vi tilby alt av ypperste klasse. Vi vil også kunne ta imot alle typer rigger uansett størrelse. - Nå gleder vi oss over bygging av ny base på Horvnes, 2 kiliometer nordøst fra Holmen, sier Wincents og viser til at planering av de første 72 mål var ferdig 1. desember. Hele infrastrukturen med bygninger og ferdigstillelse av basen blir i oktober Alstadhaug havnevesen er i sluttfasen med bygging av den første kaien, kai 1. Denne er 80 meter lang og har dybde som gjør at alle skip og rigger kan anløpe trygt. Kai 2 er også prosjektert for bygging. Nøyaktig 10. oktober 2010 planlegger Helgelandsbase å sprette champagneflasken for åpning og feiring av et tip top moderne baseanlegg. Fra venstre: Direktør Geir Otto Amundsen, Orfører Lars Lie og Konsernsjef Stig Feyling Bjørge NCT har vært representert på kystbasen med sin teknologi siden 1. desember 2003 og har i løpet av disse årene etablert seg som en viktig leverandør av spissteknologi innen overflatebehandling. I så måte supplerer Bjørge NCT offshore aktiviteten på basen med en sentral og viktig rolle. Anlegget er i løpet av våren og forsommeren utvidet til å bli mer enn dobbelt så stort. Det er også gjort betydelige investeringer i nytt produksjonsanlegg. Bjørge NCT har etablert og signert langsiktige avtaler med flere lokale kunder, noe som direktør Geir Otto Amundsen mener vil sikre aktiviteten fremover i et sterkt økende marked. Selskapet har så langt i år rekruttert flere nye medarbeidere, men ser for seg at bemanningen skal økes ytterligere med flere årsverk i løpet av året. Utfordringen blir å skaffe fagpersonell raskt nok, men Bjørge NCT håper det nye flotte anlegget skal virke tiltrekkende. Kort om interesseklubben: Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Bedriften har i år kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss, med byggestart sommer/høst Inntil ny hytte er ferdig oppført vil vi beholde Fjellbase. Hytten i Ljones: Romslig hytte/hus med 4 soverom (sengeplasser for 12 personer) og 2 bad. Ligger like ved Hardangerfjorden i idylliske omgivelser, med flotte turområder, fiske-/og bademuligheter. Egen sand-volleyball bane rett utenfor hyttedøren og bordtennis i kjelleren. Båt med motor disponeres i sommersesongen. Leieavtalen er forlenget til Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for dem som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: Vi har 8 stk i år, og viderefører dette også i Sommerfest: Ble avholdt ifm arrangement i Straumeparken. Krabbe-og rekefest: Ble også i år avholdt i CCB sin kantine. Andre firma på basen som deltok: StatoilHydro, Bring Logistics, MI og Cabot. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 70,- per stk. - Helgelandsbase er lokalisert i Sandnessjøen på Holmen, starter Wincents. Holmen var fra gammelt av et sted hvor man bl.a. tørket klippfisk. Nå er den spesielt tilpasset for basedrift. Holmen ligger midt i Sandnessjøen havn og hver eneste kvadratmeter er utnyttet til lagerplass for utstyr og varer som skal til og fra Norneskipet 20 mil ute i havet. I tillegg benyttes basen av de fleste riggene som leter på Nordlandssokkelen. Men, Holmen er i ferd med å nå sin begrensning. Aktivitetene øker og Helgelandsbase ble nødt til å utvide, sier Wincents til Basenytt. - En annen viktig årsak til flyttingen er BPs funn av Skarvfeltet. Her håper vi på en ny storkunde. Med 25 års erfaring har vi kompetansen og de rette menneskene for Eierskap Helgelandsbase Holding AS (HH) 50,61 % CCB i Bergen (Coast Center Base på Ågotnes) 16,99 % Helgeland Vekst AS (Investeringsselskap i Sandnessjøen) 16,20 % ROI Invest AS (Investeringsselskap i Mo i Rana) 8.10 % Veolia Transport AS (hovedkontor i Stavanger. Tidligere var det Helgelandske, et lokalt trafikkselskap, som eide aksene. Veolia har nå kjøpt selskapet.) 8,10 % Svetek Eiendom AS (Lokalt firma i Sandnessjøen) HH eier 100 % av Helgelandsbase AS (HB) og 90 % av Helgelandsbase Eiendom AS (HBE) (rest 10 % eies av Nordland fylke og kommunene på Helgeland) Første leietaker Kirkenesbase Satsningen vår i Kirkenes materialiserer seg. Et nytt varehus med tilhørende kontorbygg har nå blitt planlagt, og de første leieavtalene med kunder er i ferd med å bli signert. Det blir et flott bygg med en kontordel på 600 m² og varehusdel på ca m². Bygget er tegnet av arkitekt Rolv Eide på Straume. Byggesøknadene vil bli levert kommunen før jul, og vi planlegger oppstart på prosjektet tidlig Ferdigstillelse er satt til senest 1. oktober Hilsen leder Mona Stordal Diverse sponsede arrangement: Bli Ny kurs, der flere damer fra bedriften deltok Kokkekurs, i CCB sin kantine, med dyktige kokker fra Holmedals Kantineservice Jentegangen, arrangement i Fjellveien, Bergen Toyota Sotra Cup, deltagere fra CCB sitt herre-fotballag. Dekker inntil kr 300,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.) Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 50,- per år. W. Giertsen er første leietaker i Kirkenes. Det var de også på CCB i Horvnes, slik det ligger i dag Horvnes, slik det er planlagt med ny forsyningsbase 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Virksomheter må sette seg miljømål Neste mann ut var revisjonsleder Kristinn Erlingsson fra TI Sertifisering, et datterselskap av Teknologisk Institutt. Han argumenterte for at ISO Sertifiseringen kan gi bedre dialog både med kunder og myndigheter, og ikke minst, bedre dialog internt i bedriften. Virksomheter må sette seg miljømål, sa Erlingsson og viste til at bedriftene kan etablere et miljøstyringssystem gjennom ISO. Å etablere et slikt system kan ta mellom 1/2 til 3 år i det lengste, det krever forpliktelse fra ledelsen og planlegging med lovbestemte krav og kontinuerlig arbeid med delmål underveis til hovedmålet, ifølge Erlingsson. I forhold til leietakerne og CCB pekte han på at et viktig moment er å finne grensesnittet på hva CCB skal gjøre og hva leietakere skal gjøre i forhold til HMS. Han konkluderte med å si at selv om standarden alene ikke kan hindre miljøkatastrofer kan vi med et miljøstyringssystem redusere risikoen til et minste minimum. Det vesentlige er at hver og en av oss må være dyktige nok i jobben til enhver tid. Først da kan vi unngå menneskeskapte miljøkatastrofer. En skadet person er lokalisert StatoilHydro visjonen Sikkerhetssjef og mangeårig plattformsjef i StatoilHydro Stig Stellberg har 32 års erfaring fra oljeselskapet som under Helge Lund satser på lederskap og kulturbygging - styring og etterlevelse i praksis. Mennesket står i sentrum, og en inspirerende Stellberg lot det skinne igjennom i hele foredraget at nettopp enkeltmennesket er viktigst og beskrev med det StatoilHydros implementering av en metode for virksomhetsstyring i hverdagen. - Det er folk som gjør jobben og laget som vinner, sa Stellberg og skisserte forskjellen på et sårbart og et robust lag. Det sårbare laget viser utrygghet, usikkerhet og blant annet mangel på respekt med stille avvik, mens det robuste laget representerer respekt, åpenhet, tillit og nulltoleranse. Innsatsstyrken i full beredskap - Dersom en skal oppnå å skape en verdibasert prestasjonskultur, slik StatoilHydro ønsker, er det helt vesentlig å ta følelser og holdninger på alvor, sa Stellberg. Med det mente han at hvordan vi leverer er like viktig som at vi leverer. Det er ikke Helge Lund som styrer selskapet, sa Stellberg. Enkeltpersoner styrer selskapet i de enkelte oppgavene hver og en gjør, sa han og refererte til en tøff vinterhverdag på oljeplattformen fra sin egen tid i bransjen. - Etter å ha stått 2 timer ute i havgapet på plattformdekket i stiv kuling og vinterkulde og forsøkt å isolere et rør - hvordan tror dere følelsene mine var da - og hvordan kunne de spille inn på jobben jeg gjorde? Det var taust i salen en stund før Stellberg kom med det enkle poenget. Foto: Pål Bentdal - StatoilHydro, og mange med oss, har i flere år hatt følgende sikkerhetsregel: Man skal ta den tiden som trengs for å utføre jobben sikkert. En engasjert Stellberg spurte videre folket i salen hvordan vi vet at vi bruker denne tiden. Salen var fortsatt taus. Engasjerte deltakere Et hektisk forsyningsmønster er å se på CCB-basen - hver dag. I løpet av et år utgjør godsvolumet på basen mellom million tonn og bulkvolumet 1 million tonn. Basen har 2000 skipsanløp i året og mellom tyngre kjøretøy ruller inn - hver dag. Flere titalls trucker trafikerer rundt på basen for å utføre logistikktjenester - hver dag. Ca. 60 bedrifter er leietakere på basen - hver dag. Rundt 80 mennesker fra CCB og opp mot 100 mennesker hos leietakerne er kontinuerlig ute på basen - hver dag. HMS-arbeid - er det viktig? Ja, hver dag - hvert minutt - hvert sekund! Nettopp derfor holdt HMS-avdelingen den 24. november sitt halvårlige HMS-leietakermøte. HMS-leder Leiv Prestegård og HMS-koordinator Pål Stian Samuelsson kunne glede seg over god oppslutning og startet med en gjennomgang av siste industrivernøvelse - et realistisk scenario hvor hendelsen var eksplosjon i en sloptank. 19 stk fra Industrivernet på CCB deltok, i tillegg støttegruppen samt 12 observatører fra Helse Bergen og Sivilforsvaret, som gjorde den jobben de var satt til. I tillegg var tre ambulanser, to brannbiler og en utrykningsbil involvert. - Øvelsen viste at vi var i stand til å løse oppdraget i samarbeid med det ytre hjelpeapparatet, sier Leiv Prestegård til Basenytt. - Alt fungerte som det skulle både med samband og kommunikasjon, bortsett fra en svikt i den interne varslingen til to av leietakerne, Aker Solutions og Halliburton. Dette har vi tatt opp både i debriefing like etter øvelsen og i møte med industrivernet i etterkant. Vi har nå drøftet forbedringsforslag i forhold til den interne varslingen. Slike øvelser gjør dermed akkurat det de skal ved at vi trenes opp til å avdekke svakheter og redusere risikoen til lavest mulig nivå. Hva lærte dere spesifikt av denne øvelsen? - Vi lærte oss hvor viktig det er å ta nødvendige sikkerhetstiltak i forhold til kjemikalier og gass, sier Leiv Prestegård. - Har du tid til å stoppe!? utbrøt Stellberg. Så enkelt er det! Har du ikke tid, jobber du sannsynligvis for fort. I dag skal vi ha fokus på det ene på mandag og det andre på torsdag. Det er feil, sa Stellberg. Fokus må være rettet mot en ting - hele tiden - nemlig risiko, mante Stellberg til forsamlingen. HMS-arbeid - er det viktig? Ja, hver dag - hvert minutt - hvert sekund! De skadde blir tatt hånd om 1 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 5

9 CCBs leietakere Desember 2008 AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi T i L L A G S ÅT A L L E... N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T JUBILANTER I løpet av andre halvdel av 2008 har enda en medarbeider kunnet feire 25-års jubileum som ansatt i CCB. Det er Sissel Sekkingstad som har vært ansatt i 25 år I første halvdel av 2008 hadde Steinar Eide og Ellinor Nymark 25-års jubileum. Øystein Larsen feiret 30-års jubileum ved CCB i vår. Vi har en ansatt som har fylt 50 år i løpet av andre halvdel av Det er Bjørn Solsvik som fylte år Vi har også en ansatt som har fylt 60 år i år, Atle Herdlevær fylte år Operasjonssjef Michelle W. Hovda hadde æren av å holde gratulasjonstale og å overrekke gullklokker til to av jubilantene som var tilstede på årsfesten: Sissel og Steinar. Vi gratulerer! Følgende nye medarbeidere er ansatt i CCB: Pr. 1. november 2008 var det 147 fast ansatte i CCB. Tommy Sandvik - ansatt på teknisk service -Jeg tror han venter på tips. -Tenkte jeg det ikke! Alt bro- og tunnel-snakket Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! har fått dem til å glemme oss som vil ha flyplass! Jan EInar Åsbakk - ansatt på eiendomsavdelingen Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB!

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Erfaringer med utveksling til Brasil

Erfaringer med utveksling til Brasil Erfaringer med utveksling til Brasil Laila Linde Lossius, Institutt for maskin og marinteknologi, Høgskolen i Bergen Det hele startet vel egentlig med kaffe Herman Friele, ordfører i Bergen by (2003-05)

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS Nå legges hele Ocas-systemet ned i Norge Det øker risikoen for flyulykker, mener Norsk Flygerforbund. Av Øyvind Lie Publisert: 18. september 2013 kl. 11:30 - Oppdatert: 7. oktober

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 Støtteordninger for petroleumssektoren Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 PETROLEUMSFORSKNINGEN Andre finansierende departement: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 AGENDA Subsea Helgeland Om prosjektet Utfordringer Markedet innen subsea Mulighetene for lokale bedrifter Oppsummering

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen Et driftsmiljø i utvikling Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen BP-gruppen i tall $ Virksomhet i over 80 land Antall ansatte 83,900 Driftsresultat Kr.19,2 mrd 1..kvartal 2014 Påviste reserver 17,996

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

KONTAKTPERSONER Per Kristoffersen sportslig leder og prosjektansvarlig for Losby Business Partner Tlf: 67 92 33 47

KONTAKTPERSONER Per Kristoffersen sportslig leder og prosjektansvarlig for Losby Business Partner Tlf: 67 92 33 47 LOSBY BUSINESS PARTNER SIDE 2 KONTAKTPERSONER Per Kristoffersen sportslig leder og prosjektansvarlig for Losby Business Partner Tlf: 67 92 33 47 Hans Kristian Skara daglig leder Losby Golfklubb Tlf: 67

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Inspirasjonsseminar om Brasil SIU/UiO 24. jan. 2014

Inspirasjonsseminar om Brasil SIU/UiO 24. jan. 2014 Inspirasjonsseminar om Brasil SIU/UiO 24. jan. 2014 "Fremtidens ingeniører i norsk og brasiliansk industri. Erfaring fra samarbeid som gir ingeniørene verdifull tilleggskompetanse. Nils O. Antonsen Instituttleder

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv.

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv. Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv. Nasjonalt topplederprogram Alf Christian Jørgensen Nordbyhagen

Detaljer

MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER

MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER Innhold Eierstruktur Bakgrunn Marked Visjon Forretningsmodell Organisering Lokasjoner Suksesskriterier/samh. Eierstruktur Bernh.

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer