Weber og miljødokumentasjon Slik møter Weber nye miljøkrav i byggeprosjekter. Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Weber og miljødokumentasjon Slik møter Weber nye miljøkrav i byggeprosjekter. Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber"

Transkript

1 Weber og miljødokumentasjon Slik møter Weber nye miljøkrav i byggeprosjekter Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber Oslo

2 Temaer Hvem er Weber? Erfaring med PCR og EPD Generiske materialdata i databaser Transport av byggematerialer Levetid for bygningsdeler Dokumentasjon av Webers byggematerialer Webers BREEAM Web 2

3 Webers produktområder Leca blokker Leca lettklinker Leca Byggeplank Leca Pipe Filtralite Fasade / mørtel Weber gulvavretting Lim&fug produkter Spesialmørtel 3

4 Weber informasjon Norsk byggevareprodusent i mer enn 110 år I Norge: ca. 280 ansatte, 6 fabrikker, omsetning ca. 1 mrd Internasjonalt: Ca ansatte i 47 land i Europa, Asia og Sør- Amerika. Eier: Saint-Gobain, Frankrike Saint-Gobain har en sterk fokus på helse, miljø, og sikkerhet Sertifisering: Weber Norge er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø) LCA/EPD Østfoldforskning: Weber startet med LCA og EPD for Leca-produkter på 1990-tallet, i samarbeid med Østfoldforskning. EPD: Vi har hatt EPDer for noen produkter i mange år. Flere EPDer: BREEAM-NOR har ført til økt etterspørsel etter EPD. Weber er positive til bruk av EPD dokumentasjon. 4

5 Weber og EPD dokumentasjon Weber har 3 EPDer i dag, verifisert av EPD Norge Leca Lettklinker Leca blokk 15 cm med 2-sidig puss Weber Murmørtel M5 Nye EPDer: LWA: Vi reviderer EPD for Leca Lettklinker i hht EN ved hjelp av Østfoldforskning. Gulvavretting: Vi jobber med å lage EPDer for Weber gulvavretting i hht EN Disse forventes å være ferdige etter påske. Weber mørtler og Leca blokker: Vi planlegger å lage EPDer for flertallet av disse produktene i løpet av Utfordringer med PCR og EPD: PCR: Kostbart og tidkrevende å lage. Vi ønsker tiltak for å redusere kostnad og tid. EPDer er kostbare å lage. Kostnaden for å lage EPD blir redusert ved bruk av en EPD Generator. Verifisering av EPD er også en kostbar prosess. Databaser med generiske materialdata: I Norge brukes databaser som klimagassregnskap.no og ISY Calcus. Vi har funnet feil i generiske materialdata i disse verktøyene, og har hatt dialoger for å få dette korrigert. Med feil menes store avvik mellom generiske data og EPD. Weber ønsker bedre systemer for kvalitetssikring av generiske data i disse databasene. 5

6 Weber erfaring med EPD for ferdig vegg EPD for Leca 15 cm blokk vegg med 2-sidig puss Vi har en EPD for en slik vegg. Den inkluderer 1. Leca blokk 15 cm 2. Weber murmørtel 3. Weber fugearmering 4. Weber puss på 2 sider CO 2 i ferdig vegg: 1 m 2 Leca 15 cm med 2-sidig puss har 37 kg/m 2 CO 2. Ferdig vegg vs. Leca blokk: Vi ser at denne veggen ofte blir behandlet som Leca blokk i databasene. Materialer CO 2 -kalkuleres dobbelt: Vi ser flere steder at man ved bruk av databasene legger på mørtel, armering og puss oppå tallene for ferdig vegg. For mye CO 2 : Resultatet blir at CO 2 -kalkulasjonene blir feil, og at det er en ulempe for oss å ha deklarert EPD for ferdig vegg. EPD for produkter: Våre neste EPDer blir kun pr produkt. Forbedringer: Vi har forbedret produksjonen slik at nye Leca blokker har mindre CO 2 enn tidligere. Nye EPDer for Leca blokker: Kommer til sommeren. 6

7 Bruken av generiske materialdata i databaser Bortvalg av produkter: Produkter velges bort ut fra generiske CO 2 - verdier i databaser. Noen ganger er disse tallene feilaktige. "Vi trenger dårlige generiske data for å få til en CO 2 -forbedring" Jeg har møtt mange dyktige mennesker med god utdannelse som sier dette. Det er trist at man ønsker dårlige tall for å vise god CO 2 -forbedring. Bortvalg av materialer: For Weber betyr dette at vi kan miste leveranser, og at arbeidsplassene kan trues. Weber aksepterer ikke at våre materialer velges bort på grunnlag av tall som er feil, og som ikke stemmer overens med EPD dokumentasjon. Vugge-til-port data: Materialdata i databasene bruker CO 2 -tall for materialer basert på vugge-til-port. Eksempler på materialer med store avvik mellom EPD og generiske data er Leca Lettklinker, gipsplater og betong. Positiv dialog: Byggevareprodusentene har en positiv dialog med databaseeierne, og mange feil er nå korrigert. Vi trenger systematisk kvalitetssikring av generiske databasetall: Dette er ikke løst i dag. Vi burde hatt en nasjonal database for klimagasstall for byggevarer. 7

8 Eksempel: Klimagassvurdering av Bellonahuset Grønn sirkel: Materialer er valgt bort ut fra generiske CO 2 -tall. Rød sirkel: Reduksjon av total CO 2. Generiske data Generiske data Generiske data / EPD 8 Kilde: Aspelin Ramm / NGBC

9 Eksempel: Leca Lettklinker EPD-data vs. generiske data Generiske data, Februar 2013 Leca Lettklinker pr februar 2013: Verifisert EPD fra EPD Norge Elendige generiske data for lettklinker i en av databasene Toppkarakter i ECOproduct mhp drivhuseffekt Weber EPD, Februar

10 CO 2 fra transport av byggevarer Vurdering av betong: Norsk betong med 300 kg/m 3 er vurdert. Betongen velges bort, norsk granitt vurderes Ved endring fra betong til granitt reduserer man CO 2 -innholdet fra ca. 300 til ca. 100 kg/m 3. Kinesisk granitt er billigere enn norsk granitt Man ender med å velge kinesisk granitt. Totalt CO 2 -innhold inkl. transport er ca. 900 kg/m 3. Dette er ca. 3 x CO 2 -innholdet i norsk betong. Vurdering av CO 2 i importerte materialer kan lett bli en miljøbløff Eksemplet viser viktigheten av å inkludere CO 2 fra transport når produkter importeres til Norge. Jeg har sett flere vurderinger hvor transport ikke er tatt med. Norske byggevarer har mindre CO 2 fra transport enn importerte Kort transport av norske byggevarer er en miljøfordel fremfor lang transport av importerte byggevarer. Dette må tas med når man gjør miljøvurderinger av materialer. 10

11 CO 2 fra betong vs. Norsk og importert granitt Kilde: FutureBuilt Klimatrappen v/gaia Lista, Mars 2010 Portugisisk / kinesisk produksjon av granitt kan tenkes å være mer CO 2 -krevende enn norsk. I dette eksemplet har selve produksjonen samme CO 2 -nivå i alle 3 land. 11

12 Import av treprodukter til Norge Bygg.no : Importøkning på 45 % fra 2011/9 to 2012/9 12

13 Import av treprodukter til Norge Transportavstand med bil: Sverige-Norge: variabel. Typisk avstand kan være ca. 50 mil. Danmark-Norge: Typisk avstand kan være 800 km via Malmø, ex båt. Baltikum-Norge: >60 mil ex båt. Polen-Norge: Ca. 60 km mil fra svensk havn. Med intern frakt i Polen på 40 mil blir bilfrakten lett ca. 100 mil ex båt. Tyskland-Norge: Hamburg-Oslo: Ca. 93 mil München-Oslo: Ca. 160 mil Disse eksemplene viser at den importen som skjer har en betydelig distanse. 13

14 ISY Calcus: Tabell med levetid for bygningsdeler 14

15 Levetidsvurdering av bygningsdeler ISY Calcus: Tabell for levetid av bygningsdeler brukes også for CO 2 - kalkulasjonene i ISY Calcus. Levetiden er relatert til type bygningsdel, og ikke til type materiale: Denne vurderingsmåten gir ingen fordeler for materialer med dokumentert god bestandighet og lang levetid. Det stemmer ikke med min erfaring. Teglfasade: Denne teglfasaden har ikke vært vedlikeholdt på 73 år. Teglfasade samt 2 inntrukne toppetasjer med trefasade: Ikke noe vedlikehold på 10 år på teglfasaden. Omfattende og CO 2 -krevende vedlikehold på trefasaden 7 år etter innflytting. 15

16 Weber dokumentasjon for våre byggevarer Nesten ingen materialer på A20 listen -Kun 2 stk epoxy-produkter. Oppdaterte SDB i BASS, NOBB og på Produktregisteret: Vi har registrert de produkter som er registreringspliktige. Lave emisjoner: Emisjonsdokumentasjon finnes for mange produkter. Våre fabrikker kontrolleres av uavhengig 3. part Kontrollrådet SINTEF Teknisk Godkjenning finnes for flere viktige produkter/løsninger Materialgjenvinning: De fleste Weber produkter kan gjenvinnes. FDV: Vi har FDV-anvisninger for alle produktområder Miljø: Ved all produktutvikling er miljø en viktig parameter. 16

17 Noen erfaringer fra Weber med dokumentasjon EPD og mange andre ordninger er frivillige. KLIFs Produktregister: Registrering her er regulert av en forskrift All dokumentasjon har en kostnad: Vi blir oppfordret til skaffe dokumentasjon, men vi ser noen ganger at lavere pris er viktigere enn god dokumentasjon. Lav pris vs dokumentasjon: Vi ser at parter som etterspør dokumentasjon fra Weber kan kjøpe konkurrerende produkter som til og med mangler registrering i Produktregisteret, dvs ikke følger norske forskrifter. BREEAM og dokumentasjon: Vi håper at BREEAM kan være med på å bidra til at de som skal levere til BREEAM-prosjekter må ha den dokumentasjonen som etterspørres. 17

18 Oppsummering fra Weber 1. PCR og EPD: Vi er positive til dette. Tid og kostnad er en utfordring. 2. BREEAM-NOR er positivt, og har gitt en økt etterspørsel etter EPD og annen miljødokumentasjon. 3. Generiske materialdata i databaser må få en forbedret rutine for kvalitetssikring: Det må være samsvar mellom generiske materialdata og EPDer for de produkter som er vanlig i bruk i Norge. Vi ønsker at alle skal gjøre gode miljøvalg ut fra riktige miljødata! 4. CO 2 fra import av byggevarer må tas hensyn til: Bruken av vugge-tilport data i databaser gjør at dette ofte ignoreres. Vi trenger en systematikk for å ta hensyn til dette. Målet må være riktigst mulig miljøvurderinger for byggematerialer! 5. Levetid for bygningsdeler: Vi trenger å se nærmere på hva dette er, og hvordan det brukes. Materialtypen bør tas hensyn til. 6. Weber dokumentasjon: Weber har omfattende dokumentasjon av våre byggevarer. Vi ser frem til å fortsette å levere godt dokumenterte produkter til BREEAM prosjekter. 18

19 Weber BREEAM-NOR dokumentasjon Weber har laget en egen BREEAM Web for å kommunisere vår produktdokumentasjon i henhold til kravene i BREEAM-NOR manual: Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan dere synes denne webben fungerer, og hvilke forbedringer dere ønsker fra Weber! 19

Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber

Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber Oslo 24.04.2013 Temaer Kort

Detaljer

EPD er Hva? Hvem? Hvorfor?

EPD er Hva? Hvem? Hvorfor? EPD er Hva? Hvem? Hvorfor? Mie Vold Anne Rønning Cecilia Askham Nyland Fredrikstad, oktober 2005 AR. 02.05 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Ordliste... 3 3. EPD Hva er det?... 4 4. EPD Hvorfor lage miljødeklarasjoner?...

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Miljøvurdering av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN

Miljøvurdering av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN Miljøvurdering av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN Sammenligning av to alternative løsninger. Anne Rønning Mie Vold Østfoldforskning AS Fredrikstad, mai 2008 OR 10.08 Rapportnr: OR 10.08 Rapporttittel:

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad

En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/13 En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad Kjell Dahle var drivkraften bak å få på plass et elektronisk system for oversikt over nedgravde

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM?

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? SUNN VEKST FOR ØKONOR ALT KLART FOR PAPPAPERM? Fedre skal selvsagt også få sin tid med

Detaljer