Kjære medlemmer / Dear members

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære medlemmer / Dear members"

Transkript

1 Kjære medlemmer / Dear members Oslo Pin Club Info 207, 27. juni/ June 2013 Invitasjon til til den 13. samler- festivalen, Hamar 2013 Invitation to the 13th Collectors Fair Hamar 2013 Oslo Pin Club har igjen gleden av å invitere til samlertreff under årets Høstmarked i Vikingskipet på Hamar, Lørdag 26. oktober, kl Søndag 27. oktober, kl Oslo Pin Club invites you to the Collectors Fair in Hamar, held together with the grand used and antique fair. Saturday, October 26th, 10 a.m. 17 p.m. Sunday, October 27th, 11. a.m. 17.p.m. Vikingskipet på Hamar var arena for hurtigløp på skøyter under de siste olympisk leker i Norge, Lillehammer 94. The Olympic Hall at Hamar was the arena for speed skating during the latest Olympic games in Norway, Lillehammer 94.

2 Det kommer normalt 5000 besøkende av forskjellig slag til Høstmarkedet denne helgen. Normally you will meet around 5000 visitors during the weekend. Dersom du leier utstillerbord, vil du kunne få mange innom samlerbordet ditt. Det er alltid hyggelig å møte gamle kjente og ikke minst; kjøpe, selge og bytte pins. La oss gjenoppfriske denne tiden. If you are interested in renting a table you will have the best possibility to buy, trade and sell. It is always nice to meet pin friends and by all means, buy, trade and sell pins and other memorabilia. Let us refresh those days. Hvis du, som samler, gjerne vil utvikle din samling av pins og andre olympiske objekter, oppfordrer vi deg til å sette av helgen og ta turen til Hamar. Hamar er jo i er i et distrikt hvor det har vært et OL, med de mulighetene man da kan få til å skaffe seg nye samlerobjekter. Alle slags typer pins (ikke bare olympiske pins) er interessant under et slikt samlertreff. If you, as a collector, want to develop your collection of pins and other Olympic memorabilia, you will be happy you spent this weekend in Hamar. Hamar is in the district for the Olympics in 1994 (Lillehammer), with great possibilities to get more memorabilia for your collection. All kinds of pins (not only of the olympic kind) are of interest during this collectors fair Utstillere Selv om Høstmarkedet åpner sine dører først kl 10 på lørdag og kl 11 på søndag, kan utstiller møte allerede kl 08 og organisere bordet sitt. På lørdag arrangerer vi middag med deltakerne dersom det er ønskelig. Participants The doors open at 10am on Saturday and 11am on Sunday. However, the participants can organize their tables from 8am. Saturday evening, we will host a participants dinner. Tre nye pins til festivalen 1) En stor jumbopin i gullvalør som selges kun til de samlerne som leier bord 2) En stor jumbopin i sølvvalør som selges fritt 3) En mindre i gullvalør som selges fritt Three new pins for the Fair 1) An oversized pin, only for table holders 2) An oversized pin for open sale 3) A normal sized golden pin, for open sale

3 Du har tre muligheter: 1. Leie utstillerbord selv og ha lettere for å komme i kontakt med både utstillerne og andre mennesker som kommer til Høstmarkedet, med bedre mulighetene til å bytte, kjøpe, selge objekter. 2. Komme som vanlig besøkende på lørdag og søndag og treffe samlere som har utstillerbord, og se hva de måtte ha. 3. bli hjemme, og i så fall miste muligheten til der og da å kunne utvikle samlingen din og til å treffe samlervenner. For ordens skyld, selv om du ikke har bord, kan du både kjøpe, selge og bytte med utstillerne. Bordleie Prisen for utstillerbord vil være kr 500 Prisen er sponset av Oslo Pin Club. Si fra om du vil ha flere bord hvis det blir mulig. To samlere kan dele ett bord Meld deg på til festivalen på Hamar You have three options: 1) Rent a collector table yourself and thereby easier get in contact with the collectors and the visitors at the market, and thereby get possibilities to trade, buy and sell objects. 2) Participate as an ordinary visitor to the market on Saturday and Sunday, visiting the collectors having a table, and see what they might have for your collection. 3) Stay at home and then loose the possibility to develop your collection and get contacts among other collectors. Even not having a table, you can buy, sell and trade with the collectors. Rent a table To rent a table costs NOK 500, tell us if you want more than one table. The price is sponsored by Oslo Pin Club. Two collectors might share one table Sign up for the fair at Hamar Påmelding Om du ønsker å ha utstillerbord, må du melde fra snarest mulig og innen 10. august til vår president Gunnar Rolland: eller telefon Booking If you wish to rent a table, please tell us asap or before August 10th to our President Gunnar Rolland: to or call Vi minner om OPC sin møteplan for høsten 2013 Onsdag 4. september Mandag 7. oktober Mandag 21. oktober, Hard Rock Cafe Torsdag 7. november Onsdag 4. desember (m/ julemiddag) Alle møter starter kl. 17 Skriv ned disse viktige datoene. Sett av tid til å delta på møtene. Schedule for the OPC treade meetings, autumn 2013 Wednesday September 4th Monday October 7th Monday October 21st at Hard Rock Cafe Thursday November 7th Wednesday December 4th (with Christmas dinner) All meetings start at 5 pm Note these important dates. Come if possible.

4 Verdensfestival for samlere av pins og olympiske effekter i Bø, juli 2013 Dette blir et flott arrangement som du ikke bør gå glipp av. Det er påmeldt rundt 110 personer, og flere blir det. De flest er utlendinger. Nordmenn, skynd dere, meld dere på. Det bør bli flere innlendinger enn utlendinger. Det er foreløpig bestilt 150 bord mot 73 i Her vil det kry av samlere og gode samlerobjekter. Pris kr kr 100 for hvert ekstra bord. Bø hotell er fullt. Du kan evt. prøve Bø Sommerhotell, avd. Gullbring, ved siden av Bø Hotell. Flere campingplasser. Påmelding til Halvor Kleppen, e-post: World Olympic Collectors Fair in Bø, Norway, July 26 th 28 th 2013 This will be a great event, not to be missed out. Just now there are registered more than 110 collectors, mostly foreigners. Hurry Norwegians, sign up, we cannot let the foreigners outnumber the Norwegians. There are booked 150 tables. Lots of collectors. Lots of pins and others. Price NOK NOK 100 per extra table. Sign up by sending an to Halvor Kleppen: Til slutt ønsker vi dere og familiene en riktig god, avslappende sommer. Håper vi møtes både på Bø og på Hamar. At last we wish you and your family a real nice, relaxing summer. Hopefully, we do hope we will meet both at Bø and at Hamar. Oslo Pin Club Gunnar Rolland / Erik Ekeberg

5 OPC, Generalforsamling , (referatet er forkortet av GR) Generalforsamlingen ble avholdt under medlemsmøtet , Det møtte i alt 17 medlemmer, inkl. samtlige 6 styremedlemmer. OPC serverte pølser og brus. Der var også lotteri med fine premier samt premier uttrukket blant de frammøtte. Gunnar Rolland ledet generalforsamlingen som startet kl 19: Innkalling. Den ble godkjent 2- Styrets årsrapport. Gunnar leste opp rapporten. Ingen kommentarer. Godkjent. 3- Vedtekter. Det var ikke kommet noen forslag, og vedtektene fra 2008 forble uendret. 4- Andre saker. Hverken styret eller medlemmene hadde kommet med noen forslag. 5- Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 A) Regnskapet Odd leste opp regnskapet og kommenterte. Det kom ingen innvendinger. Gunnar leste opp revisor Remi Padoins positive uttalelse om regnskapet. Eneste bemerkning fra revisor var at alle bilag skal signeres. Regnskapet ble godkjent. B) Budsjettet. Gunnar leste opp og kommenterte. Noen bemerkninger/spørsmål fra salen. Budsjettet ble vedtatt. 6- Kontingenten for Styrets innstilling om ingen endring fra kr 200 ble vedtatt. 7- Valg til styret. I valgkomiteen satt Dag Hodne og Helge Bråthen. Gjenvalg President Gunnar Rolland ble gjenvalgt for 2 år. Kasserer Odd Johansen ble gjenvalgt for 2 år. Styremedlem og webmaster Frank Håkonsen ble gjenvalgt for 2 år. Øvrige medlemmer av styret er på valg i 2014: Visepresident Erik Ekeberg Styremedlem Knut Bore Styremedlem Jens Aabel 8- Valg til valgkomitéen. Dag Hodne og Helge Bråthen ble gjenvalgt. 9- Valg av revisor. Remi Padoin ble gjenvalgt. 10- Avslutning. Gunnar takket for tilliten ved at han ble gjenvalgt. Han kom inn på at OPC hadde produsert pins for å holde pinsutgivelser i gang. Han nevnte at om OPC ikke hadde produsert Holmenkollpin i år, ville det ikke ha blitt noen pin. Gunnar delte ut en Holmenkollpin til alle frammøtte. Han orienterte også om styrets arbeid med personlige jubileumspins til medlemmene, for deltakelse i 5, 10, 15 og 20 år, siste med inngravert navn. Videre snakket han om en OPC-pin som ikke er knyttet til navn og år og som kan bæres på jakka, som en reklame for klubben. Medlemmene var positive til disse planene. Gunnar orienterte også om den nye samlerorganisasjonen i IOC sannsynligvis vil komme til å hete AICO. Det blir antakelig ikke mulig heretter for OPC å kunne ha OL-ringene på OPC-pins.

6 Styrets rapport til Oslo Pin Club's 21. Generalforsamling for perioden Organisasjon Styrets sammensetning har i 2012 vært: President: Gunnar Rolland, på valg i 2013 Visepresident: Erik Ekeberg, på valg i 2014 Kasserer: Odd Roald Johansen, på valg i 2013 Styremedlem: Knut Bore, på valg i 2014 Styremedlem: Frank Håkonsen, på valg i 2013 Styremedlem: Jens Aabel, på valg i 2014 Generalforsamlingen valgte også følgende: Valgkomite: Dag Hodne og Helge Bråthen Revisor: Remi Padoin Styremøter Styret har hatt ett ordinært styremøte i 2012 men holder god kontakt. Mail er blitt en viktig kommunikasjonskilde mellom styremøtene og medlemsmøtene. Erik Ekeberg innkaller og fører referater. Medlemsmøter og OPC's Info Oslo Pin Club har hatt 8 byttemøter på Ullevål i Det ble i tillegg arrangert to møter på Hard Rock Cafe i Oslo, den 23. april og 19. november med bra fremmøte. Hard Rock Cafe gir oss flotte objekter som loddes ut på disse to møtene. Inntekten av dette går uavkortet til syke barn. Vi avholder trekninger også på ordinære medlemsmøter, vi har gratistrekninger på fremmøtet, har vanlige lotterier og minst ett møte med gratis pølser og brus for å stimulere til bedre fremmøte på byttemøtene. Antall fremmøtte medlemmer i 2012 var 128 (8 møter på Ullevål) mot 129 (9 møter på Ullevål) I Vi håper at de 8 info-skrivene og annen informasjon som kom ut i 2012 var av interesse for medlemmene. Alle regulære infoskriv kommer både på norsk og engelsk. Vi ønsker at medlemmene kommer med innlegg eller gratis salgs- eller kjøpsannonser. IOC Oslo Pin Club er medlem av IOC s samlerorganisasjon. Det arbeides fremdeles med å få dannet er ny samlerorganisasjon i IOC både for frimerker, mynter og pins/annen memorabilia. Oslo Pin Clubs president var deltager i arbeidsgruppen som kom med en innstilling til IOC om hvordan samlerorganisasjonen skulle organiseres. Denne innstillingen var ikke fullverdig i IOC s øyne og et nytt arbeidsmøte har funnet sted tidlig i Nå kan man forvente et vedtak I IOC i løpet av 2013 og etablering av organisasjonen sent 2013 eller våren Det blir stiftelsesmøte og valg til styret i Lausanne. Den nye organisasjonen vil ventelig bli kalt AICO. Ingen av samlerklubbene i FIMO/FIPO/FINO-systemet får lenger lov til å benytte OL-ringene. Verdensfestivalen til IOC ble avholdt i Athen i mai Det var meget stor deltagelse fra alle de forskjellige olympiske samlergrenene og et meget bra arrangement. Et av høydepunktene var da OL-fakkelen passerte gjennom hallene vi var i. Flammen skulle deretter videre til London. Arrangøren hadde investert mye for at deltagerne skulle trives og få nye ting til samlingene sine. I 2013 er det vi som igjen skal vise oss fra vår beste side ved å arrangere verdensfestivalen i Bø i juli. Medlems-pins Medlemmer Arrangementer Web-siden Oslo Pin Clubs klubb-pin for 2012 var et nytt dobbelthjerte i anledning klubbens 20-år jubileum. Opplaget var på 200 nummererte pins og ble som vanlig gitt ut gratis til de som hadde betalt medlemskapet. OPC produserte også 100 stk. uten nummer som det fremdeles finnes noen igjen av til medlemmene. Alle medlemmer får det samme nummeret på medlemspinsen fra år til år. Våre æresmedlemmer er Remi Padoin, Gunnar Rolland, Gerhard Heiberg, Halvor Kleppen og Manfred Bergman. Oslo Pin Club hadde i medlemmer fra fem nasjoner. Noen glemmer å betale og når dette blir oppdaget er det flere som har etterbetalt medlemskapet sitt for tidligere år. Medlemsantallet de fem seneste årene er 133 i 2008 og 114 i 2009, 106 i 2010, 100 I 2011 og altså nå 93. Medlemmene inviteres til å sette opp sine samlerkategorier i medlemslisten som etter årsslutt kan sendes ut til medlemmene. Den 12. samlerfestivalen i vår regi ble avholdt i Vikingskipet på Hamar sammen med Høstmarkedet Deltagelsen må sies å være skuffende med 13 samlere fordelt på 12 bord til tross for at klubben sponset bordleien betydelig. Det ble produsert festivalpins som jumbopin i gull og sølv samt festivalpin i vanlig størrelse. Disse er fremdeles tilgjengelig for salg til medlemmene. I tillegg var OPC representert på Hobbymessen på Lillestrøm i slutten av november. Vår hjemmeside finner du på nettet. Adressen er Her finner du alt om Oslo Pin Club, info-skriv, klubbpins og andre pins både på norsk og engelsk. Vi ønsker stadig innspill om hva web-siden skal inneholde. Det er Frank Håkonsen som er web-ansvarlig for hjemmesiden vår. Hilsen styret i Oslo Pin Club Gunnar Rolland Erik Ekeberg Odd Roald Johansen Knut Bore Frank Håkonsen Jens Aabel (Sign.)

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

Oslo Pin Club info # 194, 8. februar 2012

Oslo Pin Club info # 194, 8. februar 2012 Oslo Pin Club info # 194, 8. februar 2012 Vi minner om medlemsmøtet onsdag 15. februar. Som vanlig starter vi møtene kl 17, og de holdes i kantine på Ullevål Universitetssykehus. Vi vil ha utlodninger

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 9, 20. Oktober 2009 Presidenten har ordet Kjære lesere. Årets største begivenhet for JCI Norway er bare dager unna. Og de siste tilbakemeldingene fra prosjektgruppen for JCI Norway Nasjonalkongress

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 Livet i lokalforeningene Rapport fra JCI Innovation Ski Weekend You are the pilot og Nytt fra Taleakademiet I JCI Oslo Ledersamling 1 side 7 og 8 Europakonferansen i Turku

Detaljer

Nr 02/2010 CRUFTS 2010 Kuro Kantarell

Nr 02/2010 CRUFTS 2010 Kuro Kantarell Nr 02/2010 CRUFTS 2010 Kuro Kantarell 1 Redaktør og layout Tor Ivar Breibrenna Stoff sendes Tor Ivar Breibrenna Margrethe Munthes vei 1 2406 Elverum tor_ivar_breibrenna@yahoo.no Forsidefoto Mangas vom

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 6, 20. Juni 2009 Presidenten har ordet Kjære lesere. Borte bra, men hjemme best er det et ordtak som sier. De siste månedene har jeg reist en del rundt i både Norge, og til en del forskjellige

Detaljer

US Cars news nr.1 US CARS NEWS. Januar 2008 Nr. 1 Årgang 23. Rubys Diner US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 MEDLEM AV AMCAR NORGE

US Cars news nr.1 US CARS NEWS. Januar 2008 Nr. 1 Årgang 23. Rubys Diner US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 MEDLEM AV AMCAR NORGE US Cars news nr.1 US CARS NEWS Januar 2008 Nr. 1 Årgang 23 Rubys Diner US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 FREDRIKSTAD ØSTFOLD MEDLEM AV AMCAR NORGE US Cars news nr. 1 Hvem gjør hva i klubben Tillitsvalgte,

Detaljer

Tirsdag 7. Oktober. Medlemsavis for Edvard Munch Lodge 8-019 Postboks 317 3193 Horten. Bevertning. Møt opp med familie. og venner og la.

Tirsdag 7. Oktober. Medlemsavis for Edvard Munch Lodge 8-019 Postboks 317 3193 Horten. Bevertning. Møt opp med familie. og venner og la. Medlemsavis for Edvard Munch Lodge 8-019 Postboks 317 3193 Horten Årgang 15 Nummer 9 SEPTEMBER 2008 Org. Nr. 9899 825 879 Brønnøysund. Tirsdag 7. Oktober Turnkantina, Holtan, kl. 19:00 Forretningsmøte

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

World Peace Through Understanding

World Peace Through Understanding Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG I R. B World Peace Through Understanding Til: Denne utsendingen inneholder: Kontingentinformasjon Invitasjon til årsmøtehelg i NIFYEA Innkalling

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 Lederen lille hjørne Kjære alle sammen, Ja nå står sommeren for døren og vi fikk jo en forsmak på den i påsken Nå er det flott solskinn, men blåser storm i kastene Må si j eg

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 16 REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotell Tønsberg Dato: 15 Februar 2003 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Kasserer:

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 3, 20. Mars 2009 Presidenten har ordet Hei alle sammen. Dette er uten tvil noen meget spennende måneder vi går inn i nå. På den ene siden, har vi rekordrask økning i arbeidsledigheten, og antall

Detaljer

Referat fra fysisk styremøte i Trondheim 27-28 april 2012

Referat fra fysisk styremøte i Trondheim 27-28 april 2012 Referat fra fysisk styremøte i Trondheim 27-28 april 2012 Til stedet: Merete Evenseth, Sigrun Rytter, Jan Opsanger og Irene Stølan. Sistnevnte kunne ikke være med på lørdagens møte. Forfall: Turid Helfjord,

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Illustrasjonsforo fra Prison Fellowship USA Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree Mammaer og pappaer får hjelp til

Detaljer

RECANTO NEWS Condominium Residencial Recanto Zumbi www.recantozumbi.no o g Facebook: Recanto Zumbi i Brasil

RECANTO NEWS Condominium Residencial Recanto Zumbi www.recantozumbi.no o g Facebook: Recanto Zumbi i Brasil To / til: Owners at Recanto / Eierne på Recanto Date / Dato: 12.02.2012 English version Odd Løkken has left us On January 11, our beloved Recanto neighbour in A 14, Odd Løkken, died after a short time

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 5, 20. Mai 2009 Presidenten har ordet Kjære lesere. Da har vi så langt, overlevd tidenes verste pandemi, eller i alle fall det alle fryktet skulle bli det, vi har hatt tidenes 3. beste børsuke,

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Ny sommar nye IFYE-ar!

Ny sommar nye IFYE-ar! IFYE-NYTT NR 2 2015 Ny sommar nye IFYE-ar! INNHOLD LEDEREN HAR ORDET!...3 DETTE HAR SKJEDD SIDAN SIST...4 IFYE-kafé i Horten...4 DAF-instruktørkurs...4 IFYE-sladder...5 Inn- og utreisekurs 2015...9 FORVENTNINGAR...10

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer