Forebyggende snyltebehandling hos hest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebyggende snyltebehandling hos hest"

Transkript

1 NR Innhold: Innvollssnyltere Vanntilgang i kulda Forprøver Forebyggende snyltebehandling hos hest Kari Bysveen, NLR Viken For få år siden, var det anbefalt å gi 4 markkurer pr hest pr år. Man følte seg som en dyreplager om man ikke gjorde så. I dag er situasjonen atskillig mer nyansert. Grunnen til det, er at innvollsparasitter hos hest har begynt å bli immune mot de virksomme stoffene som finnes i midlene som er i handelen. Dette må vi ta på alvor, og tenke forebyggende så langt det er praktisk mulig. Forebyggende tiltak Innvollssnyltere er «naturlig» hos alle arter, og er en måte å holde bestandet i sjakk. Har hesteflokken stort areal å boltre seg på, er faren for smitte mindre enn når dyra går i mindre luftegårder. Jo flere dyr det er på et begrensa areal desto større er faren for at enkeltdyr kan smitte andre. Dyr med dårligere rang blir ofte tvunget til å beite der ingen andre beiter dvs der det er mye møkk, og de smittes derfor raskere. Forebyggende metoder som skal omtales her er: hestefrie beiter, veksle med andre dyr, fjerning av møkk, og behandling av enkelt dyr. Hestefrie beiter Jo lenge et beite får hvile fra beiting av et dyre slag, desto bedre. Helst et år, men dersom det får hvile fra høst og første halvdel av sommeren, har smittepresset på beitet gått atskillig ned. Er det imidlertid litt fuktig på beitet, tar det lengre tid før de dør. Sau eller storfe kan beite først, eller man kan ta en slått. Snyltere overlever sjelden en ensileringsprosess, men gjødsla kan skape problem i ensileringa grunnet anaerobe bakterier. Det nevnes i litteraturen at snyltere heller ikke overlever i høy, men dette forutsetter nok at alt gras har blitt utsatt for sollys slik at snylterne og noen mellomverter utsettes for UV-stråling og tørke. Spesielt føll, unghester og føllhopper må passes godt på. Disse må slippes på rene beiter om våren. Føll og unghester har ikke utvikla immunitet mot innvollssnylterne, så disse må slippes på beiter det Nyheter om hest fra

2 ikke har vært unge hester på høsten i forvegen. Har det vært eldre dyr på beitet, utgjør dette faktisk mindre smittefare enn at det har vært unge dyr der. Jordarbeiding eller beitepussing Nyetablering av eng med pløying og vanlig våronn er sjølsagt det beste tiltaket for å fjerne snylterne. Er ikke dette mulig, er beitepussing også et godt tiltak. Vær imidlertid oppmerksom på at beitepussing under tørre forhold er positivt mht snyltere, men negativt med henhold til gjenvekst på beitet. Beitepussing under fuktige forhold vil spre snylterne. Bytt beite med andre dyr De aller fleste parasitter er artsspesifikke, dvs at f.eks. spolorm som lever i hest, er en anna art en den spolormen som lever i andre dyr. Derfor er sambeiting med andre dyr en fantastisk måte å utføre forebyggende snyltebehandling hos hest på. Spesielt er sambeiting med sau effektivt mht tømming av hestesnyltere. Dette fordi sauen beiter mer bunngras enn strofe, og således faktisk fysisk kan fjerne noen av hesten sine parasitter. Bytting av beiter mellom dyrearter har også store fordeler mht kulturlandskapet sitt utseende. Hester tråkker opp mye, og vraker mange plantearter. Ofte blir det typiske møkkområder, og her vil det bli mye ugras slik som høymole og brennesle. På disse områdene bør man bruke ryddesag med jamne mellomrom, men sambeiting med sau vil også redusere slik skjemmende ugrasvekst. Behandle når det er nødvendig Hestene bør derfor testes for om de har de ulike snylterne eller ikke. Det beste er nok å ta prøver av hver enkelt hest, men en samleprøve kan også gi en viss pekepinn. Husk bare på at unghester og dyr med lav rang er mer utsatt enn voksne hester i godt hold. Analysen gir gode svar på om behandling er nødvendig eller ikke, med unntak for bendelorm og hestebrems da disse ikke vises i gjødselprøva. Bendelorm slipper ut ledd med jamne og ujamne mellomrom. Hestebremsen gjør normalt ikke så stor skade, men er veldig irriterende for hesten. Man kan forebygge mot denne dersom man har mulighet til å la dyra gå inn når det er på det varmeste på dagen om sommeren. Ser man egg, litt brungule i klaser på hestebeina, bør disse skrapes av etter beste evne. Har man opplevd mye hestebrems, er den grei å behandle fra november t.o.m januar. Ved innsending av gjødselanalyse, får man gode råd om behandlingsstrategi. Siden analysen ikke viser bendelorm, er det sannsynligvis greit at man behandler mot denne, f.eks med Ivomec comp seinhøstes. Går hestene på beite hvor det har beita hest i mange år, er det sannsynligvis bendelorm til stede. Føll kan ta stor skade av den vanlige spolormen, en mark som de voksne hestene har utvikla immunitet mot. Så føllene bør nok fortsatt behandles, men som tidligere nevnt kan man redusere smittepresset ganske mye. Diskuter alltid med dyrlege om hva som er best for dine hester.

3 Møkking av beiter og luftegårder De færreste er så heldige å ha så store beiter at dyra ikke utettes for smitte av parasitter. Siden hester går mye, ville beitet blitt utsatt for store tråkkskader spesielt i regnværsperioder (som det ser ut til å bli mer og mer vanlig). På tider av året er det nok normalen at hestene står på begrensa areal, og da bør møkking av luftegården etterstrebes. Enkelte dyr er svært strenge med hvor de gjør fra seg, andre er det ikke, så her er det hestene du har som bestemmer hvor mye arbeid det er. Sant å si er fjerning av møkk på beiter og luftegårder et møkkjedelig arbeid, men et nødvendig onde. Om du tar et googlesøk på paddock cleaner, finner du årets julegave til hestfolket! Gode lesetips: Bilde: Kari Bysveen - Møkking av beite og luftegårder kan være møkkjedelig arbeid, men et svært nyttig bidrag for forebyggende snyltebehandling hos hest. Artikkelen bygger på gode tips fra:

4 Det livsviktige vannet Elin Thorbjørnsen, NLR Sør-Trøndelag Det er vinter, og en må vurdere vanntilgangen til hestene i kulda. At det står ei bøtte med vann i luftegården er ikke ensbetydende med at hesten drikker. Lav vanntilgang er ofte en utløsende årsak til forstoppelseskolikk. Hester foretrekker å drikke av åpne vannspeil og kan da drikke liter i minuttet. I Forskrift om velferd for hest er minimumskravet at automatiske drikkekar skal gi 8-10 liter vann i minuttet. Dette kan du enkelt sjekke selv, ved å holde en bøtte under drikkekaret, fylle det og trykke ned flottøren. Mål opp hvor mange liter vann det er i bøtta etter et minutt. Fyller drikkekaret ditt kravet? Vann i stamper ute i luftegård og beiter har lett for å fryse om vinteren. Hester foretrekker temperert vann, gjerne opp mot 20 grader Celsius, og i alle fall uten is på toppen. Det er etter hvert kommer flere gode alternativ på markedet hvor en har svakstrøm på isolerte drikketrau for å hindre vannet i å fryse. Disse fungerer god, men en kan lage enkle isolerte varianter selv dersom en ønsker det. For eksempel vil en murerbøtte oppå en isoporplate med en vintermatte rundt vil holde vannet frostfritt i flere timer. Salt i vannet vil også kunne senke frysepunktet noe, og økt salttilgang vil øke hestens tørste. Hesten kan fint få 5 g salt pr 100 kg kroppsvekt om dagen. Hesten må vennes til å drikke saltvann, eller gi den salt i fôret. Dersom hesten får saltvann, må den også tilbys ferskvann. Husk å vaske drikkekar og vanntrau regelmessig, spesielt dersom du har temperert vann. Det blir lett bakterie- og algevekst i vann, og i tillegg til å redusere hestens vannopptak kan bakterievekst forårsake sykdom. Kvalitet på grovfôret Stein Jørgensen, Hedmark Landbruksrådgiving : For å kunne fôre hestene korrekt, er det viktig å vite hva fôret inneholder av både energi og næringsstoffer. Innholdet vil variere sterkt avhengig av høstetidspunkt, artssammensetning i enga og konserveringsmetoder. Med normal intensitet på høstinga, vil kvalitet av førsteslåtten gjennomsnittlig være god. Selvsagt vil konserverings- og lagringsmetoder påvirke kvaliteten. Fôranalyse Det anbefales på det sterkeste å ta analyser av årets fôr. Med bakgrunn i disse analysene kan man skaffe seg oversikt over hva næringsinnholdet er og hvor mye tilskuddsfôr en eventuelt trenger å gi hesten ut fra dens behov og aktivitetsnivå. Mange fôrleverandører tar fôrprøver av fôret de skal selge for å kunne dokumentere kvaliteten. Dersom det ikke foreligger noen analyse, kan det absolutt være aktuelt å ta en selv. Uten å drive reklame for noe analysefirma, kan det være verdt å sjekke følgende lenke dersom en vurderer å ta fôranalyse: Ta kontakt med din nærmeste landbruksrådgiver for pris på uttak av fôrprøver.

5 Tørrstoff Tørrstoffprosenten, ofte forkortet TS, er et begrep som ofte blir brukt når en diskuterer fôr. Hva betyr så dette begrepet? Ei grasplante som står ute på jordet og vokser inneholder store mengder vann gjerne over 80 %. All næringen som hesten skal leve av befinner seg i den tørre delen av planta tørrstoffet. Vannet inneholder ingen næringsstoff! Figuren under illustrerer godt at kilogram alene ikke er et tilstrekkelig mål på energiinnholdet. Analyseresultatene kan lastes opp i fôrplanleggingsverktøyet PC-Horse I samarbeid med Hove Software AS, har Eurofins utviklet et elektronisk rapportformat (en xml-fil) for standard næringsverdier. Når du oppgir e-postadressen din ved bestilling av grovfôranalyse, vil du på e-post motta både analyserapport i pdf-format og en xml-fil hvor analyseresultatene er datalesbare. Filen kan du lese direkte med dataprogrammet PC-Horse. PC-Horse er et fôrplanleggingsverktøy for beregning av næringsbehov og fôrplaner til hest, demoversjon av programmet kan lastes ned på I programmet får du hjelp med hvordan filen med analyseresultatene fra Eurofins lastes ned.

6 NLR Hest- Rådgivere 2014 Nord- Norge Wolfgang Dohrn Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Solfjellsjøen, 8820 Dønna Mobil: Trøndelag Anne Karin E. Botnan Oppdal Landbruksrådgivning Dovrevn. 13, 7340 Oppdal Mobil: Rita Blix Mevik Norsk Landbruksrådgiving Salten Postboks 494, 8001 Bodø Mobil: Elin Torbjørnsen Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag c/o Skjetlein Grønt kompetansesenter, 7083 Leinstrand Mobil: Østlandet Kari Bysveen Norsk Landbruksrådgiving Viken Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke Mobil: Østlandet Stein Jørgensen Hedmark Landbruksrådgiving Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu Mobil: Sigurd Eggen Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen Skjåkvegen 8, 2890 Skjåk Mobil: Maren Pindsle Holthe Romerike Landbruksrådgiving Hvamsvegen 696, 2165 Hvam Mobil: Rune Granås Norsk Landbruksrådgiving Nord- Østerdal Landbrukets Hus, Tynset Mobil: Mari Hage Landsverk Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Kommunehuset, 3626 Rollag Mobil: Kari Jackobsen Sør-Odal Landbruksrågiving Lystadvegen 113, 2216 Roverud Mobil: Anders Gjerlaug Norsk Landbruksrådgiving SørØst Sandtangen 200,1712 Grålum Mobil: Steinar Velten Sør-Odal Landbruksrågiving Lystadvegen 113, 2216 Roverud Mobil: Sør- og Sørvestlandet Josefa A. Torp Norsk Landbruksrådgiving Agder Sogndalsvegen 837, 4646 Finsland Mobil:

Overgangsfôring fra beite til innefôring Anne Karin Botnan, Oppdal landbruksrådgivning anne.karin.botnan@lr.no

Overgangsfôring fra beite til innefôring Anne Karin Botnan, Oppdal landbruksrådgivning anne.karin.botnan@lr.no 3 NR 03-2014 Innhold: Overgangsfôring fra beite til innefôring Lagring av fôr Hygiene på fôringsplassen Overgangsfôring fra beite til innefôring Anne Karin Botnan, Oppdal landbruksrådgivning anne.karin.botnan@lr.no

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte Økosau: Rådgivning og omorganisering gav større utbytte - Alle tiltak i den nye drifts - planen er ennå ikke gjennomført, men om det hadde vært det, tror jeg faktisk at jeg ville ha sittet igjen med dobbel

Detaljer

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 3/2004 Eggproduksjon Norsk senter for økologisk landbruk Tittel: Økologisk landbruk - Eggproduksjon Forfatter: Lise Grøva, NORSØK, Torbjørn Refsum og Bruce David,

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

En håndbok om ponnitrav

En håndbok om ponnitrav Kristian Skullerud KJØR TIL START En håndbok om ponnitrav Utgitt av Det Norske Travselskap INNHOLD PONNI OG STALL...1 TRENING I PONNITRAV...17 UTSTYR I PONNITRAV...25 TIL OPPSTART I PONNITRAV...31 HEST,KUSK

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

FLUOR TANNHELSE 0,25

FLUOR TANNHELSE 0,25 FLUOR 0,25 Innledning Vi ønsker med denne brosjyren å gi råd for å opprettholde en god tannhelse ved parkinson. Brosjyren begynner med generell informasjon som gjelder alle, og tar deretter for seg spesielle

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Veiledning om hold av ilder

Veiledning om hold av ilder Bates Basic 12/04 Foto: Kai Myhre hold av ilder Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk ilderforening www.mattilsynet.no Norsk ilderforening: www.ilder.no Til dyreeiere og de

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte!

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte! MEDOX Nytt NR. 1/2013 Kvinne, kjenn ditt hjerte! For femte år på rad stiller Medox seg bak LHL sin kampanje Hjertelig hilsen. Målet med kampanjen er todelt: Å drive folkeopplysning om kvinners hjertehelse,

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Veiledning om hold av chinchilla

Veiledning om hold av chinchilla Bates Basic 12/04 Foto: Kai Myhre hold av chinchilla Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Nordisk Forening for Selskapschinchilla Norge (NFFSCH). www.mattilsynet.no Nordisk Forening

Detaljer

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 6 I Nr. 11 I 2011 Økologisk produksjon av egg kort innføring Torger Gjefsen, Bioforsk Vest, Turid, Strøm, Bioforsk Økologisk Thorbjørn Refsum og Tone Beate Hansen,

Detaljer

relative luftfuktigheten

relative luftfuktigheten FUKT -en farlig fiende Fukt er en av båtens verste fiender. Tørr båt forhindrer rust, mugg, sopp, råte og beskytter elektronikken. Finner vi en effektiv luftavfukter? Tekst og foto: TROND J. HANSEN 78

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse

Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse Oslo kommune Utdanningsetaten Skolehagen som læringsarena Naturfag & Mat og helse Et veilednigshefte for lærere på 1. - 7. trinn og ansatte i Aktivitetsskolen Utviklet av lærere i Osloskolen og Forskerfabrikken

Detaljer