Norwegian Grand Prix Elitestevnet på Bislett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian Grand Prix Elitestevnet på Bislett"

Transkript

1 Til medlemmer av Friidrettens Venner. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I henhold til vedtektene i Friidrettens Venner innkalles det herved til årsmøte torsdag den kl 16:30 på Bislett Stadion, i Seb Cole salen inngang i Sofies gate vis-à-vis nr. 39. Årsmøte skal behandle følgende saker: a. Godkjenne årsregnskapet b. Godkjenne styrets beretning c. Valg av styreleder i Stiftelsen Norsk Friidrett d. Valg av mer i Stiftelsen Norsk Friidrett e. Valg av styreleder i Friidrettens Venner f. Valg av nestleder i styret i Friidrettens Venner g. Valg av mer i Friidrettens Venner h. Godkjenne innstillingen fra styret i Norges Friidrettsforbund på to mer i. Valg av valgkomité j. Valg av revisor k. Fastsette medlemskontingenter l. Fastsette en eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer m. Fastlegge revisors honorar Vedlagt følger styrets årsberetning. Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt på årsmøtet, sammen med regnskapet for 2013 med noter og revisjonsberetningen. Det blir enkel bevertning ifm årsmøtet og vi åpner serveringen kl. 16:00. Innkallingen går til alle i vårt medlemsregister. Vi minner om at de som ikke har betalt sin medlemskontingent for 2014 kan gjøre dette til medlemskontoen kr. 400 inklusiv bladet Friidrett eller alternativt kr. 250 uten bladet Friidrett. Det hadde vært fint om medlemmene som får denne innkallingen per post vil oppgi sin e-postadresse til Dette vil lette kommunikasjonen i vesentlig grad. Norwegian Grand Prix Elitestevnet på Bislett Gratis inngang for medlemmer av Friidrettens Venner. Rett etter årsmøtet går vi videre til stadion for å oppleve nye stolte norske friidrettsøyeblikk. Klokken 18:40 starter Premium-øvelsene under Norwegian Grand Prix Elitestevnet. Vi ønsker påmelding fra dere - enten på e-post eller telefon. Vel møtt alle sammen. Oslo, 5. mai 2014

2 ÅRSBERETNING FOR 2013 fra styret i FRIIDRETTENS VENNER 1. Friidrettens Venners organisasjon Årsmøtet den 22. mai 2013 var et årsmøte for Friidrettens Venner og Stiftelsen Norsk Friidrett, slik det har vært etter fisjonen fra Stiftelsen Norsk Friidrett og fusjonen med gamle Friidrettens Venner. Det er årsmøtet som velger styrets inntil åtte medlemmer i Friidrettens Venner, styret i Stiftelsen Norsk Friidrett som består av tre mer og en valgkomite på inntil tre medlemmer. Likeledes er det årsmøtet som behandler årsregnskap og årsberetning. Styresammensetningen: Følgende personer har fungert som styre i perioden mai 2013 til mai 2014: styreleder Jan Arne Kragset nestleder Henrik Carstens og mene Reidunn Hallan, Stein Rohde-Hanssen, Odd Grønli, Gunnar Hundhammer og Maj Britt Aastad Nyheim. Valgkomiteen: Odd Bergh, Torbjørn Briseid og Maj Britt Aastad Nyheim er medlemmene i valgkomiteen. 2. Prioriterte arbeidsoppgaver: Styret har startet opp arbeidet med bl.a. følgende hovedoppgaver: 2.1 Elite stevnekonseptet: Friidrettens Venner har søkt å påvirke til utvikling av nytt stevnekonsept for å tiltrekke både utøvere og publikum. I samarbeid med forbundet har vi funnet frem til elitestevnekonseptet Grand Prix, som skal styrke stevnetilbudet for våre beste friidrettsutøvere (tidligere kjent som Hyundai Grand Prix). Elitestevnene ble arrangert for første gang i 2012 og skiller seg litt ut fra tradisjonelle friidrettsstevner. Utvalgte arrangører i 2013 var Brandbu IF, Florø Turn & IF og Ranheim IL. FIV s økonomiske bidrag for 2013 var NOK Som tidligere år har vi en egen FIV-prosjektgruppe, som gjør en vurdering av stevnene. FIV s hovedmålsetting med sitt engasjement er å bidra til å: a) Internasjonalisere stevene, b) skape en gjenkjennbar gjennomføring og c) videreføre arrangementskompetanse til andre mulige/fremtidige arrangører. 2.2 Fornebuløpet: Friidrettens Venners styre vedtok i 2009 å arrangere et mosjonsløp for alle, på Fornebus flotte tur- og parkanlegg. Friidrettens Venner er inne i den andre avtaleperioden om arrangementet med IL Tyrving og Snarøya Sportsklubb. Det første arrangementet gikk av stabelen i mai 2010 og det fjerde ble arrangert mandag den 29. mai Da med 1915 deltakere, inkl. barneløpet. Styret (for 2013 og 2014) består av Stein Rohde-Hanssen (FIV) som styreleder og mene Ingvar Sperstad (IL Tyrving) og Georg Muri (Snarøya Sportsklubb). Løpet har egen daglig leder på deltid - Odd Grønli (fra 2012). Planleggingen av løpet, som går av stabelen den 21. mai 2014, er i full gang. Løpet er for øvrig organisert med følgende komiteer: hovedkomité, sponsorkomité, informasjons- og PR-komité og en servicekomité. Alle komiteer er i full virksomhet.

3 De viktigste samarbeidspartnerne er: Asker og Bærums Budstikke (som har vært med i hele perioden), Anton Sport, Fornebu Utvikling AS / Fornebulandet, TAGHeuer og Friskis&Svettis. Arrangementet hadde et overskudd på NOK Det ble utbetalt et utbytte til hver av de tre arrangørklubbene. 2.3 Medlemmer og medlemstilbud Det var ved årsskiftet registrert 258 betalende medlemmer. Arbeidet med å øke medlemsantallet er intensivert. I den forbindelse ble det utviklet en liten visittkortbrosjyre og første opplag trykket opp i år. Den har QR-kode, for bruk på mobil, med direkte link til vår innmeldingsside. Vi har ikke lyktes med å tegne bedriftsmedlemskap. Videreført inngåtte avtaler om fordeler for medlemmer med Sportmedia (magasinet Friidrett), Choice Hotels, Rica Hotels og Hertz bilutleie. Avtalen med Löplabbet er terminert. Det arbeides videre med å etablere ytterligere tilbud til medlemmene. 3. Pristildeling: Årets navn i norsk friidrett gikk til Henrik Ingebrigtsen for andre året på rad. Vinneren skal motta en miniatyrstatuett av Grete Waitz i bronse, men denne utdeles kun en gang. Prisen bestod derfor i år av et diplom og et flott TAGHeuer ur. Prisutdelingen fant sted i januar 2014 under Kompetansehelgen i Trondheim og styreleder Jan Arne Kragset stod for utdelingen sammen med Maj Britt Aastad Nyheim. Utviklingsprisen gikk til Karsten Warholm. Prisen består av et diplom og et treningsstipend på NOK Prisutdelingen fant sted i januar 2014 under Kompetansehelgen og styreleder Jan Arne Kragset stod for utdelingen sammen med Maj Britt Aastad Nyheim. Trenerprisen gikk til Eystein Enoksen. Prisen består av et diplom og et utdannelsesstipend på NOK Prisen gis sammen med trenerforeningen. Prisutdelingen fant sted høsten 2013 i regi av Trenerfroeningen. Prestasjonsprisen ingen tildelning i Øvrige pristildelinger: UM Innendørs - Utøverpris Utøverprisen på NOK til beste gutt og jente i ungdomsmesterskapet innendørs i Steinkjerhallen gikk til Helene Rønningen (IL Tyrving) og Karsten Warholm (Dimna IL). UM Utendørs Utøverpris Utøverprisen på NOK til beste gutt og jente i ungdomsmesterskapet på Stampesletta Lillehammer tilfalt stipendet Helene Rønningen (IL Tyrving) i klasse J15. Hun løp 100m på som er ny norsk bestenotering for årsklassen. På guttesiden tilfalt stipendet Even Meinseth (Sørild FIK) for 100m på og norsk årsbeste i G17. Sølvpokalen 2013 Friidrettens Venners sølvpokal til beste gutt og jente under jr. NM på Overhalla ble tildelt Nadia Akpana Assa (IL i BUL) for hennes seier i lengde med Guttenes pokal gikk til Eirik Greibrokk Dolve (IL Fri) for stavseieren med Frank Brissach (Trondheim Friidrett) foretok prisutdelingen på vegne av Friidrettens Venner. Personlig rekord under NM i Tønsberg Ved Hovedmesterskapet i Tønsberg ble det satt 76 personlige rekorder (og det er det beste resultat vi har registrert). Friidrettens Venners premie (krystallglass) tildeles disse utøverne. Leder Jan Arne Kragset og mene Reidunn Hallan, Maj Britt Aastad Nyheim og Stein Rohde-Hanssen representerte Friidrettens Venner ved prisutdelingene.

4 Kretspriser til beste utøver og trener/leder i kretsene Etter sesongen hvert år nominerer kretsene beste gutt- og jenteutøver (18 år) samt leder/trener til å motta en spesialpremie. Innstillinger til prisen kommer fra kretsene og utdeles normalt i forbindelse med kretstinget. Prisen består av en pokal med Friidrettens Venners emblem. For 2013 ble det utdelt 17 kretspriser til jenter, 18 kretspriser til gutter og 12 kretspriser til ledere/trenere fra de 19 kretsene. Friidrettens Venners Dommerpris Friidrettens Venners Dommerpris tildeles den person som gjennom sin trener/leder virksomhet i sin krets, har utvist stor kunnskap og engasjement i et langt og fortjenestefullt virke. Innstillingen på kandidater kommer fra Dommerforbundet. Premien, som er etablert av Friidrettens Venner i 2010, består av en krystallvase med FIVs merke og inskripsjon. Prisutdelingen fant sted i januar 2014 under Kompetansehelgen. Styreleder Jan Arne Kragset stod for utdelingen sammen med Maj Britt Aastad Nyheim til prisvinner Sverre Homstad, fra Overhalla IL. Aldersrekord Et diplom for aldersrekord tildeles den gutt og jente som setter ny bestenotering i de enkelte øvelsene for sin aldersklasse. Premien, som ble etablert av Friidrettens Venner i 2011, består av et diplom og vår «BUFF-hals». Det ble satt 33 bestenoteringer i hvor av fem utøvere har satt to bestenoteringer og en utøver har satt tre bestenoteringer. 5. Økonomisk støtte: Friidrettens Venner har i 2013 gitt økonomisk støtte til følgende prosjekter/tiltak: Ask Friidrett - Kastgruppe. Norsk Friidrett Møre og Romsdal - Kretskamp vestlandsfylkene og treningssamlinger. Ski IL og Akershus - Stavhopp prosjekt. Trondheim Friidrett - Trondheimslekene og flyktningsleieren Rashedlyeh i Libanon. FIK Orion - Spydprosjekt. IL Tyrvings Friidrettsgruppe - Kondis-ungdom. Sosialt og flere idretter. Telemark friidrettskrets - Ungdomstrenerkurs. Friidrettsstiftelsen Aust-Agder - Krafttak for satsning på friidrett. «Barnas VM» og «Barnas OL». Alle søknader vi mottar kan dessverre ikke innfris, da det totale søknadsbeløpet overskrider våre økonomiske rammer. Utlysningen av søknadskriterier og søknadsfristen ble lagt ut på nettsiden til forbundet og vår egen hjemmeside. 6. Regnskap og revisjon: Friidrettens Venner mottok, etter søknad, en støtte på i alt NOK fra Stiftelsen Norsk Friidrett. I tillegg avkastning fra Grete Waitz fondet, på NOK Driftsresultatet viser et lite underskudd for Regnskapets balanse er per NOK Sum eiendeler er NOK Statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad har stått for revisjonen av regnskapet for Stiftelsen Norsk Friidrett og Friidrettens Venner, slik han har gjort i mange år.

5 7. Styrets møtevirksomhet og administrasjon: Det har vært avholdt 11 styremøter i Hanne Fosse har vært engasjert som daglige leder (på deltid) i Friidrettens Venner (siden februar 2011). Regnskapsførselen for Friidrettens Venner har blitt foretatt av Odd Grønli. Kontorplass leide vi ut 2013 hos Norges Bedriftsidrettsforbund (slik vi har gjort siden september 2009), og «fjern-arkivet» ble flyttet fra IK Tjalve til Ullevaal. Foreningen har sin en egen nettside for medlemmene: Styret i Friidrettens Venner Oslo, 9. april 2014 / 22. mai 2014 Jan Arne Kragset styreleder Henrik Carstens nest leder Reidunn Hallan Odd Grønli Gunnar Hundhammer Maj Britt Aastad Nyheim Stein Rohde-Hanssen

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

Friidrettsmagasinet 2011

Friidrettsmagasinet 2011 Friidrettsmagasinet 2011 Stolte øyeblikk Norsk Friidrett har de siste årene skapt stolte øyeblikk over hele landet takket være dyktige ildsjeler, gode ressurspersoner, viktige samarbeidspartnere og et

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta.

Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. OPPLAND FRIIDRETTSKRETS Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Hovedstyrets beretning for 2013

Hovedstyrets beretning for 2013 Hovedstyrets beretning for 2013 Nesodden Idrettsforening har stor bredde i sine aktiviteter og er den største fritidsaktøren for barn og unge på Nesodden. Vi bidrar til at Nesodden blir et bedre sted å

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting PROTOKOLL Norges Friidrettsforbunds Ting Scandic Parken Hotel, Ålesund 21.-22. mars 2015 LØRDAG 21. MARS 1. Åpning Norges Friidrettsforbunds president Svein Arne Hansen ønsket representanter og følgende

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer