Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for Strømutbygging i rute

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute"

Transkript

1 NR. 101 FEBRUAR 2012 E l g å s en, a k s j ø en o g k u å s en v e l Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet Sjusjøen har norges beste løyper Kontingenten for 2012 Strømutbygging i rute

2 Kjøp hos oss Det lønner seg! Velkommen til vår nye avdeling i Mesnali! Stort vareutvalg Malingsavdeling Bredt utvalg i hytteutstyr Flotte utstillinger Lett adkomst og gode parkeringsmuligheter Hentelager for byggevare og trelast Faste kjøreruter Du ringer vi bringer! til Sjusjøen NordMesna MESNALI 216 til Lillehammer SørMesna LISMARKA til Lillehammer 216 til Moelv til Brøttum Åpningstider: / BYGGEVARE TRELAST JERNVARE INTERIØR MALING TRANSPORT 2 > g gaus.no

3 Styreleder har ordet Det nyvalgte styret for EAK Vel er konstituert. Styret har bestemt at vi skal ha en kontaktperson fra styret for hvert område, som dere kan ta kontakt med om saker, som opptar dere. For Aksjøen er kontakt: For Elgåsen er kontakt: For Kuåsen er kontakt: Kjetil Berntsen Erik Helli Svein Hallås mobil mobil mobil Styret har hatt flere saker til behandling: Oppfølging av kommunedel planen for Ringsaker fjellet hvor Erik Helli var på plass i salen, som observatør for EAK Vel. Ved utgangen av 2011 hadde SOS 517 medlemmer. Når dere betaler medlemskontingent er det viktig å oppgi hyttenummer og område, dette for at kasserer skal se hvem som har betalt. Eks. jeg har hytte nr 69 på Kuåsen da er min merking K 69. Vedtektene er rettet opp etter de vedtak som ble gjort på årsmøte. De reviderte vedtekter er å finne på vår hjemmeside. Strøm utbygging går etter planen. Eidsiva begynner graving og legging av kabel på Kuåsen i juni Til dere som enda ikke er medlemmer av vårt Vel, men har tenkt å melde dere inn så er dere velkommen som medlemmer. Kontrakts tilbud for Elgåsen og Aksjøen vil bli sendt ut fra Eidsiva våren PÅSKESKIRENN blir det også i år på påskeaften, møteplassen er VEL KOIA. Skiløypene i vårt område blir kjørt etter fast program, se kart i dette nummer av BIRKEBEINERN. Jeg ønsker alle store og små hyttebrukere et godt opphold i vårt Vel område. Som skiløper eller kokk eller begge deler for god mat hører med til hytte- kosen, og så må dere ikke glemme å spille spill med de små, men husk ingen liker å tape. Redaktør Erik Helli ønsker seg stoff og bilder fra vårt område til bruk i vårt medlemsblad. EAK Vel er med i organisasjonen Sjusjøen & Omegn Skiforening (SOS). Gode ønsker til om dere alle fra Vel leder Reiel. For full oversikt over styret: 3

4 Birkebeineren nr.101 Kontingenten for 2012 Sammen med denne utgaven av BB ligger det en giro for innbetaling av kontingent for Der er bare hytteeiere som er eller ønsker å bli medlemmer i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel som skal betale den. Vi ønsker selvsagt så mange medlemmer som mulig. Velforeningen er hytteeiernes kontakt mot grunneier og vi bruker tid og penger på å legge til rette for at vårt hytteområde skal bli et trivelig sted å være. Kontingenten for 2012 er kr 250,- vedtatt på årsmøtet Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen vel v/..., Camilla Colletts vei 13 B, 0258 Oslo <<Navn>> <<Adr>> <<Postnr>> <<Poststed>> Det er på tide å fornye medlemsk ontingenten! Husk å oppgi hyttenummer Eks. jeg har hytte nr 69 og område, dette for at på Kuåsen da er min merking K 69. kasserer skal se hvem som har betalt. For deg som kanskje er ny hytteeier eller foreløpig ikke er medlem og vil vi benytte å fortelle litt om de saker anledningen til vi arbeider med: kvisting og merking og klopping bidrar til generell løypekjøring av turstier i området (kanskje de beste løyper i landet) arrangerer skirenn for hele familien i påsken ( deltakere) montert turpostkasse på Melsjøhøgda (et meget populært dugnadsarbeid/ryddeaksjoner tiltak hvor man kan registrere seg) rundt Kroksjøen og Aksjøen vår nettside er til enhver tid oppdatert med nyttig informasjon. Her kan du også gi ditt bidrag. Velforeningen er også en viktig bindeledd opp mot Phil AS som er eieren av området. hvor vi diskuterer aktuelle Vi har jevnlige møter saker. På Årsmøte kan du fremme dine synspunkter og bringe til torgs saker som opptar Som medlem i foreningen deg. har du gode rabatter på varer fra Gausdal Landhandel. Velkommen som medlem! Med vennlig hilsen Styret Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen Medlemskontingent 2012/ ,- XX.XX.XXXX vel <<Navn>> <<Adr>> <<Postnr>> <<Poststed>> Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen v/..., Camilla Colletts vei 13 B, 0258 Oslo 250,- Det er vårt ønske at kontingenten betales i løpet av februar. Det er nå vi kan foreta en opptelling av medlemsmassen og gå gjennom medlemsregisteret vårt. Derfor ber vi om at dere skriver inn område, hyttenummer og navn på meldingsfeltet når dere betaler. Dersom man har flyttet i året som gikk, er det nødvendig at ny postadresse oppgis. vel Eksempel: Jeg har hytte nr 78 på Aksjøen og skriver da A 78, Thore Sjuls i meldingsfeltet. Dette vil gjøre det lettere for oss å holde orden på sakene. Thore Sjuls Kasserer Gi din Grasrotandel til Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Velforening Nå har du muligheten til å støtte velforenningen med penger uten at det koster deg noe. Når du spiller Lotto, VikingLotto, Tipping eller noen av de andre spillene til Norsk Tipping, kan du heretter gi 5 % av innsatsen til EAK vel. Du kan lese mer om Grasrotandelen på 4

5 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Norges beste langrennssted Nylig ble langrennsløypene på Sjusjøen kåret til Norges aller beste i tøff konkurranse med mektige vintersportssteder. Det er derfor rett og rimelig at Haukåssveen og hans fire løypekjørerkolleger kusker verdens råeste løypemaskin. Trygve Owren AS på Vingrom importerer og modifiserer løypemaskiner for norske kunder. Den råsterke italieneren som nå er ankommet Sjusjøen, gjør ifølge Haukåssveen «alt uten om å lage snø». 300 kilometer med skiløyper i Ringsakfjellet kjøres opp minst en gang i døgnet. Det er effektivt med ei maskin som setter fire spor samtidig. -Maskinen er i tillegg utstyrt slik at den setter suverene spor uansett hvor hardt underlaget. Små sagblad gjør det mulig å frese spor i hard is. Avanserte pumper og mye hydraulikk gir et trykk på 350 bar ut i de fire sporfreserne, forklarer en engasjert løypekjører. Tekst og foto: Hamar Arbeiderblad Strømutbygging i rute Styret har gjort en henvendelse til Eidsiva hvor vi ber om en oppdaterig av fremdrift og i den forbindelse gjenngir vi her svaret i detalj: Hei! Framdrift på strømutbyggingen er ikke endret ut fra tidligere gitt info. I tillegg kommer som før tilknytningsavgift, som f.t. er på kr ,- Denne dekker inntil 40 meter med stikkledning inn på tomt (ekskl. grøft). Oppstart i Kuåsen medio juni om det er normale forhold i fjellet. Pr. i dag har 73 hytter bestilt. Antallet forventes å stige fram mot oppstart, etter at nytt brev har gått ut. I disse dager arbeider vi med et nytt brev til alle hytteeiere i Kuåsen. Vi har gjennomgått beregningsunderlaget på nytt, noe som medfører at det vil bli en lik grunnpris for alle hytter i området på ca. kr ,Dvs. at de aller fleste får lavere kostnader enn først antatt. Prosjekteringen for Elgåsen og Aksjøen er i gang. Det vil bli sendt ut tilbudsbrev til hytter i Elgåsen-området i løpet av 1. halvår Med vennlig hilsen Trond Ivar Veskje, Ingeniør, Eidsiva Nett AS 5

6 Birkebeineren nr.101 Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet Løypenettet i Ringsakerfjellet er totalt ca 300 km langt. Antall km som prepareres til enhver tid vil variere med snøforhold og sesongvariasjoner. Ut i fra nedenforstående spesifikasjoner er årlig behov for preparering gjennomsnittlig 1500 timer løypepreparering pr sesong for Sjusjøområdet. I tillegg kommer andre oppdrag. Kart C viser en oversikt over alle skiløypene i fjellet og hvilken del av løypenettet disse retningslinjene gjelder. Løyper som er uthevet viser hvilke løyper som tilhører vårt område. Generelt sett kan man si at lokalbefolkningen og hyttefolk primært kommer i helger og ferieperioder. Det er spesielt viktig å merke seg at man i vintersesongen har turister ved turistbedriftene som har behov for løyper midt i uka. Det er de tilreisende turistene som er minst kjent i området og som dermed har størst behov for preparerte og merkede løyper, sett fra sikkerhetsmessige hensyn. Løypene i tilknytning til overnattingsbedriftene på Sjusjøen og i Natrudstilen har 1. prioritet. MÅLGRUPPER Løypekjøring Sjusjøen Våre brukergrupper har forskjellig behov for løyper. Vi anser det som svært viktig å ta hensyn til dette i prioritering av preparering av løypene. De 4 hovedmålgruppene som bruker løypene er: SESONGVARIASJONER Grovt sett kan løypeprepareringen deles i tre perioder. Beskrivelsen nedenfor er tegnet inn på vedlagte kart. 1. Turister ved turistbedriftene på fjellet innenfor løypeområdet og turister ved turistbedriftene i byområdet i Lillehammer. Det skilles her mellom perioder med skiløpere på treningsopphold og perioder med vinterturister. 2. Hytteeiere i området 3. Lokalbefolkningen (dagsturister) fra Lillehammer, Øyer og Ringsaker kommune samt store deler av Hedmark og Oppland fylker. 4. Aktive langrennsløpere og idrettslag Kjøring av løyper på lite snø - tidligløyper fra ca 1.11 til Kart A. a. Sjusjøen- Kroksjøen- Gjestbusåsen- Midtfjellet- Moste Natrudstilen. Hygga blir med når nødvendig grunnpreparering er utført. Hvis det er snø nok i nedre del kjøres tidligløype via Tverrbekkveien til Sjusjøen. b. Sjusjøen sentrum og Birkebeinerløypa til Nordseterveien e.a. der Lillehammer kommune kjører. Skogsløypa mot Nordseter c. På første snøen kjøres løype langs veien 6

7 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel fra Storåsen til Elgåsen og Melsjøen iht egen avtale. Når kjørbart kjøres løype fra Mosterunden til Melsjøen og rundt Elgåsen. d. Konkurranseløyper og lysløype på Natrudstilen og Sjusjøen. Tilknytingspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl Hygga skal være kjørt til kl når dette området kommer med etter at nødvendig grunnpreparering er utført. til og med 2. påskedag. Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl Hygga skal være kjørt til kl Løypekjøring etter påske. Som hovedregel kjøres tilførselsløyper fra hytteområdene og løyper innover fjellet. Uværsløyper. Kart D. Uværsløyper kjøres fortrinnsvis i henhold til kart D. Dette dreier seg om løyper fra Sjusjøen og Sjusjøvannet rundt, Birkebeinerløypa og ellers løyper nede i skogen. Kjøring av løyper når det har kommet mer snø fram til Kart B. a. Tilknytingsløyper for sentrale hytteområder. b. Birkebeinerløypa. c. Rømåsmyra d. Skulivangen. e. Moste Leindalen Sjusjøen. f. Etter samråd med løypekomiteen kan flere løyper kjøres ved spesielle snøforhold eller for å etablere såle. Proff-løype gjennom hele sesongen. Mosterunden om Leindalen med tilknytningspunkt Natrudstilen og Sjusjøen Langrennsarena og forbindelse til Hygga fra Kopnageln kjøres med spesielt god standard tilrettelagt for aktive langrennsløpere med klassisk- og fristil. Lysløyper og konkurranseløyper er også en del av dette tilbudet. Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl Hygga skal være kjørt til Løypekjøring Ljøsheim Hamarseterhøgda Kjøring av løyper fra og til og med påsken. Kart C. Det løypenettet som finnes skal i hovedsak kjøres slik at det er godt preparert, spesielt i helger og høytider. Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl Hygga skal være kjørt til kl , samt sentrale tilknytingspunkter fra sentrale hytteområder Skulivangen, Rømåsmyra, Elgåsen, Storåsen og Heståsen. Gjeldende instruks er vedlagt i eget oppsett. GENERELT VÆR OG FØREFORHOLD I tillegg til sesongvariasjonene må tidspunkter for preparering med løypemaskin skjønnsmessig vurderes av løypekjører etter vær og føreforhold. Det er normalt nødvendig med preparering: Etter hvert snøfall Ved igjenblåste løyper. Løypekjøring i påsken. Det kjøres hver dag i påsken fra palmelørdag 7

8 Birkebeineren nr.101 MÅLSETTING: V ed isete løyper. Ved ekstremt isete og harde løyper må det vurderes prioritering av de løypene som skal kjøres. Dette skal skje i samråd med løypekomiteen. På dager med uvær skal bare uværsløype/ skogsløyper kjøres (se kart D). For øvrig etter avtale med ansvarlig representant for løypeutvalget. Vi ønsker at Sjusjøen skal være N ord-europas beste turski destinasjon Forutsetninger for å lykkes: 1. LØYPENETT At løypene kjøres i henhold til instruks, løypekart og at løypene som kjøres holder høy kvalitet. LØYPESTANDARD 2. LØYPEKVALITET Stavfeste: Klassiske spor skal være 60 cm fra ytterkant av kjørte trase for å gi feste for høyre stav, forutsatt høyregåing. Det skal likevel være minimum 2 meter mellom sporene til skøyting. Er traseen for smal til dette settes det bare ett spor. Prioriterte løyper, unntatt bratte bakker og lignende skal kjøres med doble spor med totalbredde på minimum 4 meter. Dersom traseen er for smal for to spor, settes det bare ett spor og skøyting. I bratte utforkjøringer eller ved faremomenter som for eksempel smale bruer, skal sporsetter heves der dette er mulig. Det samme gjelder x-kryss eller t-kryss. Ved avkjøring, slingring av spor eller heving av glattbrett som gir kuler skal dette umiddelbart rettes på. Uregelmessigheter i den kjørte traseen: Ved avkjøring, slingring av spor eller heving av glattbrett som gir kuler (for eksempel for å komme opp en bratt bakke) skal dette umiddelbart rettes på. LØYPEMASKINER Maskinparken skal (med mindre annet er avtalt) være slik at krav til løypestandard spesifisert ovenfor kan opprettholdes under alle forhold. Dette innebærer at prepareringsmaskiner må ha: Hydraulisk heving av glattbrett Hydraulisk heving/senking av sporsettere. Individuelt. Fres, inkludert tilgang til sporfresere for maskinene. Hydraulisk frontskjær GPS-utstyr monteres på alle maskiner. Heving av sporsetter: I bratte utforkjøringer eller ved andre fare momenter (for eksempel smale bruer) skal sporsetter heves. Dette vurderes av løypekjører. 3. INFORMASJON/OPPLÆRING I forkant av hver sesong skal alle maskinførere delta i møte for gjennomgå kjøreinstruks og eventuelle endringer av denne. Etter sesongslutt skal alle løypekjørere delta i evalueringsmøte. 8

9 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel KART A 9

10 Birkebeineren nr.101 KART B 10

11 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel KART C 11

12 Birkebeineren nr.101 KART D 12

13 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Lag deg en nødplakat til hytta Slik lager du den: Tjenesten er gratis og enkel i bruk 1. Klikk deg inn på norgeskart.no. 2. Zoom deg inn på kartet og finn stedet du vil markere. 3. Klikk på det røde korset merket med SOS. 4. Klikk på stedet du vil lage plakaten for. 5. Godta vilkår. 6. Sjekk at stedsnavnet er riktig og skriv ut. Ved flere tilfeller har det vist seg at det ville være meget nyttig å kunne oppgi en nøyaktig posisjon hvor hytta di befinner seg, slik at for eksempel hjelpemannskaper med letthet kan finne deg. En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Statens kartverk har i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene laget et enkelt verktøy for å kunne produsere en slik plakat. Nødplakaten gir deg en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Dersom du har en hyttenabo som ikke har internett tilgang eller mulighet til selv å produsere plakaten, kan man som medlem av EAK sende navn, adresse og hyttenummer til sekretæren i EAK, Kristin Helland, Bj. Bjørnsons gt. 12, 2609 Lillehammer, så kan hun være behjelpelig med å produsere en plakat som kan lamineres eller settes inn i glass og ramme, og henges opp på et lett synlig sted på hytta. Bommen på Storåsen Til informasjon kan vi passere bommen på Storåsen hele døgnet. Dog brøytes ikke veien om natten. Derfor må de som skal innover og er i tvil om veien er åpen ringe til John Olav Sørlund på telefon , den besvares hele døgnet. 13

14 Ditt elektrikerfirma på begge sider av Mjøsa! Vi har elektriker til deg! rl Eirik Draumås VI UTFØRER ALLE TYPER ELEKTROINSTALLASJONER INNEN STERKSTRØM OG SVAKSTRØM FOR Trond M. Sveum boliger hytter næringsbygg landbruk industri m.m. Magnar Farestveit Service Vedlikehold Rehabilitering Nybygg Knut Bakke Varme Belysning Inge Torgersen Styringssystemer for lys og varme Telefon/datanett Geir Bjerke Alarmer El-kontroll (vi kan hjelpe deg med internkontroll og El-sjekk av ditt anlegg.) Jørn Ove M. Hannestad Velutstyrte servicebiler Jørgen Gudbrandsen Elektriker n Ringsaker A/S Brugsvn Moelv Tlf Faks E-post: 14

15 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Gudstjenester 1.Halvår 2012 Dato Dag Kirke Kl Gudstjeneste Dåp Nattverd Sø før fast Åsmarka kirke 11:00 Gudstjeneste Prest Gerd Th. Christensen Sø før fast Moelv kirkesenter 18:00 Karnevalsgudstjeneste Roger Brevik Ole Amund Gillebo Aske Ringsaker kirke 19:30 Askeonsdagsmesse sø i f Åsmarka kirke 11:00 Gudstj. for små og store Ingrid Strand Tandberg sø i f Ringsaker kirke 18:00 Kveldsgudstjeneste Ole Amund Gillebo To e 2 sø i f Ringsaker Bo- og Aktivitetssenter 11:30 Gudstjeneste Ole Amund Gillebo To e 2 sø i f Moelv Bo- og Aktivitetssenter 15:30 Gudstjeneste Ole Amund Gillebo sø i f Ringsaker kirke 11:00 Høymesse Gerd Th. Christensen sø i f Moelv kirkesenter 11:00 Temagudstjeneste Ole Amund Gillebo sø i f Ringsaker kirke 19:00 Konsert Ringsaker Kantori sø i f Åsmarka kirke 19:00 Solidaritetsgudstjeneste Roger Brevik MB Ringsaker kirke 11:00 Gudstjeneste Ole Amund Gillebo MB Moelv kirkesenter 19:00 Fasteaksjonsgudstjeneste Roger Brevik ALT-TIL-TUR BUTIKKEN!! Rudshøgda 9-21 (9-20) Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! Gratis parkering Tlf:

16 Tlf: Åpningstider Mandag - Torsdag 09:00-18:00 Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 Vi er nå forhandler av Cinderella forbrenningstoalett Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Grafisk produksjon: HELLI Visuell kommunikasjon - tlf.: , KIWI Sjusjøen

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

God påske! Husk årets påskeskirenn. Påskeskirenn. Siste i strømsaken. Kan du hjelpe oss noen timer på påskeskirennet? s. 9

God påske! Husk årets påskeskirenn. Påskeskirenn. Siste i strømsaken. Kan du hjelpe oss noen timer på påskeskirennet? s. 9 Nr. 99 april 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel God påske! Påskeskirenn fra Velkoia på Elgåsen PåskEAFTEN Påmelding fra kl 11.00 Start kl 12.00 Klasse 1: Barn under 7 år. (løypa er 300-400 meter) Starkontinghent

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10

Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 NR. 105 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4 Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 Storfint besøk på Elgåsen

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi ønsker alle en fredelig fjelljul og et godt nytt år! Takk til Hein! Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 EAK velforeninges

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen?

NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen? NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk årsmøtet på Fjellheimen 20. september klokka 18.00 Nye vegnavn på Elgåsen? Velformannen har ordet Nå er sommermånedene og ferie over for de fleste

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Matstasjon blir skikafé Side 4 Det skjer i fjellkirka... Side 22 Nordseter vil være en god nabo Side 44-45 2 SJUSJØPOSTEN Vaffel eller middag? Både

Detaljer

God påske! Nr. 1-2013 Årgang 21. Påskemorgen på taket Side 27. Vi banker på... Side 23-35. Hennings påskemat Side 36-37. Påskeskirenn Side 11

God påske! Nr. 1-2013 Årgang 21. Påskemorgen på taket Side 27. Vi banker på... Side 23-35. Hennings påskemat Side 36-37. Påskeskirenn Side 11 Nr. 1-2013 Årgang 21 God påske! Påskemorgen på taket Side 27 Foto: Chris Stiksrud Påskeskirenn Side 11 Vi banker på... Side 23-35 Hennings påskemat Side 36-37 ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN: Fredag 22.3.... 9-21

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Han lager verdens beste løyper Side 6-7 Eldstemann på Sydpolen Side 20-21 Vil ha et tydeligere sentrum Side 29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel m e d l e m s b l a d 2 0 13 o p p l a g 110 0 å r g a n g 24 Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel Løtenfjellet Hy t teeierforening Lederen har ordet Skrevet av

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN. renaafjellet.no

VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN. renaafjellet.no VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN renaafjellet.no 2 renaafjellet.no renaafjellet.no 3 INNHOLD Lederinnlegg 6 Velkommen til Renåfjellet 8 Renåfjellet hytte- og alpinanlegg 12 Renåfjellet alpinanlegg 14 Skicard

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år Nytt fra NR 30 Desember 2007 God jul og godt nytt år Stugudal Fjell Formannens hjørne Gangvei fra Moheim Camping til Stugudal Kapell Nå er vi inne i en litt mørkere tid og en litt mindre hektisk periode

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 5 mai 2013 FREDRIKSTAD Hyttesesongen er i gang Ekspropriasjon den siste utvei? På skjær med gamle sjøkart Referat fra hytteforeningens VA-møte 29. januar Skaff deg nødplakat på hytta!

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Vil gi støtte Foreningen Blefjell. i videre dialog om samarbeidsavtalen med Flesberg kommune. Flesberg kommune har nå innført eiendomsskatt

Vil gi støtte Foreningen Blefjell. i videre dialog om samarbeidsavtalen med Flesberg kommune. Flesberg kommune har nå innført eiendomsskatt blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell Vil gi støtte Foreningen Blefjell Det er nå klart at Flesberg Kommune vil inngå en samarbeidsavtale med Foreningen Blefjell som innebærer en

Detaljer