Toril Høymyr (SV) Ann-Llisbeth Rasmussen, Eigil Lunden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toril Høymyr (SV) Ann-Llisbeth Rasmussen, Eigil Lunden"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/06 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. mars 2006 kl Sekretariat: Eigil Lunden Møteleder: Tilstede: Forfall: Per Nygaard (SV) Per Nygaard (SV), Arne Sandberg (Frp), Marit Stakvik Jørgensen (A), Aage Nygaard (H), Tom Christensen (Frp), Torill Eliassen (A) Toril Høymyr (SV) I tillegg møtte følgende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Ann-Llisbeth Rasmussen, Eigil Lunden Eigil Lunden Åpen halvtime: Dag Bjerke (Bryn Miljøforun), Gustav Thrane Steen og Gulbrand Rudsar(Cowi) redegjorde for nytt forslag til Manglrudtunnel. Forslaget er forelagt Statens Vegvesen, som har vist interesse for løsningen. Bryn miljøforum ønsker forslaget tatt inn i Statens Vegvesen sin utredning vedrørende kommende trafikkløsninger for Oslo. Kjell Algard og Kikki Aardalsbakke (Høyenhall Vel) redegjorde for historikk og ønsker om fremtidig bruk av Høyenhallparken. De ønsker å bevare parken som en grønn lunge, og er bekymret for at grunneier Nordea Bank skal selge tomten til Trygge Barnehager AS. Det understrekes at det allerede er fire store barnehager i nærheten og at veinettet ikke er tilstrekkelig for den trafikkøkning en større barnehage vil medføre. Parkområdet oppgis å bli hyppig benyttet av lokalmiljøet, skoler og barnehager i nærheten til forskjellige aktiviteter bl.a. ballspill og utflukter.

2 Saker behandlet under møte Sak 13 /06 Godkjenning av møteinnkalling og sakskart... 0 Sak 14 /06 Godkjenning av protokoll fra møtet Sak 15 /06 Årsmelding 2005 for Bydel Østensjø... 0 Sak 16 /06 Innspill til prosjekter - Kulturbydel Østensjø... 0 Sak 17 /06 Bydelspriser... 1 Sak 18 /06 Høring - Boligutvikling i stasjonsnære områder i Oslo... 1 Sak 19 /06 Frivillighetsmidler fordeling av midler... 2 Sak 20 /06 Nye Bøler Kirke, General Ruges vei - Planforslag til offentlig ettersyn... 9 ii

3

4 Sak 13 /06 Godkjenning av møteinnkalling og sakskart Møteinnkalling og sakskart godkjent. Sak 14 /06 Godkjenning av protokoll fra møtet Protokoll fra møtet godkjent. Sak 15 /06 Årsmelding 2005 for Bydel Østensjø Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Årsmelding 2005 for Bydel Østensjø godkjennes Årsstatistikk 2005 tas til orientering Votering: Enstemmig Bydelsutvikling, miljø- kulturkomiteens vedtak: Årsmelding 2005 for Bydel Østensjø godkjennes Årsstatistikk 2005 tas til orientering Sak 16 /06 Innspill til prosjekter - Kulturbydel Østensjø Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Foredrag og utstilling om advokat Hermansen støttes med kr Premierefest for Svein og Rotta støttes med kr Votering 1: For: Per Nygaard (SV), Marit Stakvik Jørgensen (A), Torill Eliassen (A) Mot: Arne Sandberg (Frp), Aage Nygaard (H), Tom Christensen (Frp), Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med komiteleders dobbeltstemme. Votering 2: For: ingen Mot: Enstemmig Bydelsutvikling, miljø- kulturkomiteens vedtak: 1. Foredrag og utstilling om advokat Hermansens støttes med kr

5 Sak 17 /06 Bydelspriser Forslag til vedtak fra Styringsgruppa for Kulturbydel Østensjø 1. Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen utpeker jury på 3 personer, med forbehold om bydelsutvalgets godkjenning av rammer og statutter. 2. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til rammer for bydelspris, med tilhørende statutter. 3. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til rammer for ungdomspris, med tilhørende statutter, slik disse er justert/ supplert i ungdomsrådets møte Votering: Enstemmig Bydelsutvikling, miljø- kulturkomiteens vedtak: 1. Bydelsutvikling, miljø- kulturkomiteen utpeker jury på tre personer, med forbehold om bydelsutvalgets godkjenning av rammer og statutter. 2. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til rammer for bydelspris, med tilhørende statutter 3. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til rammer for ungdomspris, med tilhørende statutter, slik disse er justert/- supplert i ungdomsrådets møte Sak 18 /06 Høring - Boligutvikling i stasjonsnære områder i Oslo Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Rapporten gir en nyttig oversikt over aktuelle stasjonsnære områder, bl.a. med beskrivelse av muligheter og konkrete problemstillinger. Rapporten gir et godt grunnlag for videre planarbeid og planprosesser. Bydel Østensjø ser positivt på at rapporten beskriver Skullerud som egnet for en samlet mulighetsanalyse/forprosjekt/program for å belyse ulike utbyggingsmuligheter og mønstre, samt at nedgraving av høyspentkabel bør vurderes. Forprosjekter/analyser kan være en viktig forutsetning for å lykkes med en helhetlig områdeplanlegging. Votering: Enstemmig Bydelsutvikling, miljø- kulturkomiteens vedtak: Rapporten gir en nyttig oversikt over aktuelle stasjonsnære områder, bl.a. med beskrivelse av muligheter og konkrete problemstillinger. Rapporten gir et godt grunnlag for videre planarbeid og planprosesser. Bydel Østensjø ser positivt på at rapporten beskriver Skullerud som egnet for en samlet mulighetsanalyse/forprosjekt/program for å belyse ulike utbyggingsmuligheter og mønstre, samt at nedgraving av høyspentkabel bør vurderes. Forprosjekter/analyser kan være en viktig forutsetning for å lykkes med en helhetlig områdeplanlegging. En hovedutfordring knyttet til trafikkforholdene ved Skullerudområdet i dagens situasjon er at tilgang til industriområdet fra E-6 må skje via Abildsøkrysset/Enebakkveien. En bedre løsning på denne utfordringen må inngå som del av områdeplanleggingen. 1

6 Sak 19 /06 Frivillighetsmidler fordeling av midler Bydelsdirektørens forslag til vedtak NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 1 Kunstforeningen Eineren Juleutstilling salg i Bøler Avoun Brekke Skrindo Bildearkiv for bydelens naturperle Lions Club Oslo/Bøler Tur for hjemmeboende eldre 4 Bøler helselag Frivillighetstur Tunet Innebandyklubb Micro-, mini- og lillegutt/jenter Lions Club Oslo- Juletretenning Tveita Østensjøvannet 7 Manglerud Hyggestund for eldre sanitetsforening 8 Godlia/Trasop Rekruttering I.L. Manglerud Åpent hus star/stiftelsen Arena 10 Manglerud lokallag av Sommertur med psykisk NFU utviklingshemmede 11 Oppsalhjemmets Skullerudtur venner 12 Delfin Svømmeklubb Svømme, vannaktivitet for kvinner jenter og barn Det bør dokumenteres deltagelse fra bydel Østensjø 13 Trasoppalliansen Skoleidretts-stevne Bryn Vel Grusing av stikkveier Bøler eldreforum Bøler eldreforum Oppsal Damelag v/ Hyggekvelder for eldre Kasserer Laila Myhrvold 17 Rustadlerkene, Rustadlerkene Rustad eldresenter 18 "Diskoteket" v/ Trude Diskotek Essie Ask 19 Tonica-koret Vårkonsert Abildsø Idrettslag Fotballserie for yngre spillere 21 Høyenhall skolekorps Etablering av drill Brukerrådet v/oppsal Inspirasjon til eldresenter frivillighetsarbeid 23 Ungomsgruppen i Abildsø Skoles Kor Flere arrangementer Barnegruppa i Abildsø Flere arrangementer skoles Kor 25 Abildsø Seniorsenter Tur for Frivillige Brukere på treff stedet "Multehaug på Nett" Multehaug 27 Brukerforum for treffsteder psykisk helse "Fuglehuset"/ Nytt aktivitetshus Samhold Turer og møte

7 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD Pensjonistforening 29 Rustad I.L Skilek/ Barnas Skidag i Langrennsgruppa Østmarka 30 Manglerudhjemmets Støttetiltak for beboere venner Manglerudhj. 31 Bøler og Nøklevann Korpsseminar Bøler skole/ Forfatterbesøk skolebibliotek 33 Østensjø Historielag Spesialnummer av "Rundt vannet" 34 Sangkoret Freidig Lydutstyr Flere søknader 35 Sangkoret Freidig Trabulanter Flere søknader 36 Parenti Vocalis - c/o Mozartjubileum med Flere søknader Rigmor Nymoen Bølerkorene 37 Parenti Vocalis - c/o Vårjazz Flere søknader Rigmor Nymoen 38 Østensjøsangerne Pangea consert Østensjø Østensjø lokalhistoriske lokalhistoriske bilder bilder 40 Nyttårsgjengen v/ Nyttårsfest Gerda Klemetsen 41 Søplegruppa Søplegruppa Høyenhall/ Manglerud pensjonistforening v/ Rigmor Ruud 42 Oslo og Omland Ferieklubb Friluftsråd 43 Oslo Square Dance Club "Ut til folket" skole, bedrifter, alderssenter Lions Club Oslo - Bryn Julefest for eldre Golia Kino og Velhus Utstyr for Flere søknader Ungdomsaktiviteter 46 Golia Kino og Velhus Nye stoler Golia Kino Flere søknader 47 Golia Filmklubb og Nytt filmlerret Golia kino Flere søknader Golia kino 48 Oppsal Janitsjar Rekruttering Torshov skoles 50 IOGT i Oslo og Akershus/IOGT Rryn v/tore Jansen 51 IOGTs Juniorforbund i Oslo og Akershus v/ Aage Wiik Sommertur Det bør dokumenteres deltagelse fra bydel Østensjø Foreldrenettverk Se søknad 67 Barneteater Se søknad Bøler basket Basket skole Magnus Loennechen Trommesett Skjelbek 54 Lions club St. Hans arrangement Abildsø/Manglerud Oslo øst Stand i bydelen og dagstur revmatikerforening 56 ADHD foreningen, Oslo og Akershus fylkesalg AD/HD- treff Folkeakademiet Distrikt Oslo Folkeakademiet Østensjø

8 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 58 Ungdomskoret "Crux" Ten-Sing i Bøler og ungdomsklubben "Bomba", Bøler menighe 59 Frivillige og brukere 25 års jubileum ved Manglerud eldresenter 60 Bøler Janitsjar Anne Cath. Vestly`s verden 61 Bøler Speidergruppe Internasjonal speiderler i v/ Kjetil Willander U.K 62 Bøler skolekor og Mozartjubileum med Bøler vokalensemble. Bølerkorene 63 Bøler Vokalenseble Tilskudd til nye drakter Manglerud Sang og musikkgruppa Eldresenter 65 Manglerud menighet Onsdagsgruppen Manglerud menighet Busstur til Finnerud gård IOGT Bryn Foreldre som bryr seg Avklare hensikt jf. søknad 50 og Golia tennisklubb Flere barn, trening I.F. Frøy Landeveisgruppe barn og ungdom 70 Høyenhall skoles Aspirantkurs aspirantkor 71 Høyenhall skoles Pophitstreff med Torbjørn Flere søknader elevkor Vikstvedt 72 Høyenhall skoles elevkor Musikal Flere søknader 73 Oppsal håndball jenter Meråker mesterliga håndball Abildsø seniorsenter Jubileumsarrangement Østensjø husflidlag Husflid og Håndverk i kulturbydele Østensjø 76 Abildsø Vel Sommer og vinterlek Manglerud Tilføring av nytt utstyr og Gymnastikkforening kompetanseøkning 78 Golia Vel v/anne Føien Kinoforestilling, interaktiv "klubb" Se søknad 45, 46, og Lambertseter Oppstartsleir svømmeklubb 80 Abildsø Tennisklubb Prosjekt rekruttering Manglerud star Arvika cup Fotball- Gutter Manglerud Seniortjenesten Frivillighetssentral 83 Manglerud Frivillighetstur Frivillighetssentral 84 Oppsal Fotball Oppsal Cup Bryn KFUK-KFUM Reisestøtte/støtte til kjøp speidere av lavvo 86 Oppsal Orientering Gildesprinten Manglerud Skoleskor Askepott, syngespill Oppsal skoles barne Konserter og tur og ungdomskor 89 Oppsal skoles etabl. av ungdomskor Kjøp av instumenter og utstyr

9 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 90 Vevkjerringene v/ Toni Fortellerdager med Siri Engh Vevkjerringene 91 Østmarkas venner Årlig minnestund Gymnastikk- og Utstyrsoppgradering, turnforeningen Bjart Bryn/Oppsal 93 Bøler IF- Fotball Fotballstyret Lederkurs Se søknad 94 og Bøler IF- Fotball Ungdomsavdelingen BIF Fotballskole/Aktivitetsuke Se søknad 93 og Bøler IF- Fotball Fotballstyret Bydel Østensjø mot Vold og Rasisme Støtte til undomsgruppa, ikke A-lag 96 Oppsal IF Allidrett allidrettsgruppa 97 Oppsal IF Oppsal Oppsal arena arena treningssenter 98 Rustad IL Tine Rustad fotballskole Fotballgruppa 99 Dag Hammer Band søndag Abildsø skoles Sommerkurs Bryn KFUK- speidere Kjøkkentelt og telt til gruppa 102 Østensjø Historielag Markering av Oldtidsveien Abildsø bygdekor "Møt våren på Høyenhall" Flere søknader 104 Abildsø bygdekor "Vi synger julen inn" Flere søknader 105 Abildsø bygdekor "Med høsten i sikte" Flere søknader 106 Abildsø bygdekor "Vi synger julen inn" Flere søknader 107 Abildsø bygdekor Kjøp av el. piano Flere søknader 108 Abildsø bygdekor Kjøp av sang anlegg Flere søknader 109 Oppsal IF, Orientering "Minidilten" Rustad Eldresenter Busstur Oppsal Håndball Labb og Line "Oppsal mini" Flere søknader 112 Oppsal Håndball Arena cup Flere søknader 113 Oppsal Håndball Å skaffe spillere og trenere Flere søknader 114 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Abildsø skole FAU-arbeid ved Abildsø skole Sum Ved avslag bør det opplyses hvorvidt søker kan fremme søknad om tilskudd fra andre instanser, herunder ungdomsråd, midler knyttet til Kulturbydel Østensjø m.m. Hvis søker ble tildelt frivillighetsmidler også i 2005 bør det ikke utbetales frivillighetsmidler i 2006 før det foreligger rapport på at tildelte midler i 2005 er nyttet som forutsatt. Votering:enstemmig Bydelsutvikling-miljø- og kulturkomiteens vedtak: Ved avslag bør det opplyses hvorvidt søker kan fremme søknad om tilskudd fra andre instanser, herunder ungdomsråd, midler knyttet til Kulturbydel Østensjø m.m. NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 5

10 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 1 Kunstforeningen Eineren Juleutstilling salg i Bøler Avoun Brekke Skrindo Bildearkiv for bydelens naturperle Lions Club Oslo/Bøler Tur for hjemmeboende eldre 4 Bøler helselag Frivillighetstur Tunet Innebandyklubb Micro-, mini- og lillegutt/jenter Lions Club Oslo- Juletretenning Tveita Østensjøvannet 7 Manglerud Hyggestund for eldre sanitetsforening 8 Godlia/Trasop Rekruttering I.L. Manglerud Åpent hus star/stiftelsen Arena 10 Manglerud lokallag av Sommertur med psykisk NFU utviklingshemmede 11 Oppsalhjemmets Skullerudtur venner 12 Delfin Svømmeklubb Svømme, vannaktivitet for kvinner jenter og barn Det skal dokumenteres deltagelse fra bydel Østensjø 13 Trasoppalliansen Skoleidretts-stevne Bryn Vel Grusing av stikkveier Bøler eldreforum Bøler eldreforum Oppsal Damelag v/ Hyggekvelder for eldre Kasserer Laila Myhrvold 17 Rustadlerkene, Rustadlerkene Rustad eldresenter 18 "Diskoteket" v/ Trude Diskotek Essie Ask 19 Tonica-koret Vårkonsert Abildsø Idrettslag Fotballserie for yngre spillere 21 Høyenhall skolekorps Etablering av drill Brukerrådet v/oppsal Inspirasjon til eldresenter frivillighetsarbeid 23 Ungomsgruppen i Abildsø Skoles Kor Flere arrangementer Barnegruppa i Abildsø Flere arrangementer skoles Kor 25 Abildsø Seniorsenter Tur for Frivillige Brukere på treff stedet "Multehaug på Nett" Multehaug 27 Brukerforum for treffsteder psykisk helse 28 Samhold Pensjonistforening 29 Rustad I.L Langrennsgruppa 30 Manglerudhjemmets venner "Fuglehuset"/ Nytt aktivitetshus Turer og møte Skilek/ Barnas Skidag i Østmarka Støttetiltak for beboere Manglerudhj

11 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 31 Bøler og Nøklevann Korpsseminar Bøler skole/ Forfatterbesøk skolebibliotek 33 Østensjø Historielag Spesialnummer av "Rundt vannet" 34 Sangkoret Freidig Lydutstyr Flere søknader 35 Sangkoret Freidig Trabulanter Flere søknader 36 Parenti Vocalis - c/o Mozartjubileum med Flere søknader Rigmor Nymoen Bølerkorene 37 Parenti Vocalis - c/o Vårjazz Flere søknader Rigmor Nymoen 38 Østensjøsangerne Pangea consert Østensjø Østensjø lokalhistoriske lokalhistoriske bilder bilder 40 Nyttårsgjengen v/ Nyttårsfest Gerda Klemetsen 41 Søplegruppa Søplegruppa Høyenhall/ Manglerud pensjonistforening v/ Rigmor Ruud 42 Oslo og Omland Ferieklubb Friluftsråd 43 Oslo Square Dance Club "Ut til folket" skole, bedrifter, alderssenter Lions Club Oslo - Bryn Julefest for eldre Golia Kino og Velhus Utstyr for Flere søknader Ungdomsaktiviteter 46 Golia Kino og Velhus Nye stoler Golia Kino Flere søknader 47 Golia Filmklubb og Nytt filmlerret Golia kino Flere søknader Golia kino 48 Oppsal Janitsjar Rekruttering Torshov skoles Sommertur Det skal dokumenteres deltagelse fra 50 IOGT i Oslo og Akershus/IOGT Rryn v/tore Jansen 51 IOGTs Juniorforbund i Oslo og Akershus v/ Aage Wiik bydel Østensjø Foreldrenettverk Se søknad 67 Barneteater Se søknad Bøler basket Basket skole Magnus Loennechen Trommesett Skjelbek 54 Lions club St. Hans arrangement Abildsø/Manglerud Oslo øst Stand i bydelen og dagstur revmatikerforening 56 ADHD foreningen, Oslo og Akershus fylkesalg AD/HD- treff Folkeakademiet Distrikt Oslo 58 Ungdomskoret "Crux" og ungdomsklubben "Bomba", Bøler menighe Folkeakademiet Østensjø Ten-Sing i Bøler Frivillige og brukere 25 års jubileum

12 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD ved Manglerud eldresenter 60 Bøler Janitsjar Anne Cath. Vestly`s verden 61 Bøler Speidergruppe Internasjonal speiderler i v/ Kjetil Willander U.K 62 Bøler skolekor og Mozartjubileum med Bøler vokalensemble. Bølerkorene 63 Bøler Vokalenseble Tilskudd til nye drakter Manglerud Sang og musikkgruppa Eldresenter 65 Manglerud menighet Onsdagsgruppen Manglerud menighet Busstur til Finnerud gård IOGT Bryn Foreldre som bryr seg Avklare hensikt jf. søknad 50 og Golia tennisklubb Flere barn, trening I.F. Frøy Landeveisgruppe barn og ungdom 70 Høyenhall skoles Aspirantkurs aspirantkor 71 Høyenhall skoles Pophitstreff med Torbjørn Flere søknader elevkor Vikstvedt 72 Høyenhall skoles elevkor Musikal Flere søknader 73 Oppsal håndball jenter Meråker mesterliga håndball Abildsø seniorsenter Jubileumsarrangement Østensjø husflidlag Husflid og Håndverk i kulturbydele Østensjø 76 Abildsø Vel Sommer og vinterlek Manglerud Tilføring av nytt utstyr og Gymnastikkforening kompetanseøkning 78 Golia Vel v/anne Føien Kinoforestilling, interaktiv "klubb" Se søknad 45, 46, og Lambertseter Oppstartsleir svømmeklubb 80 Abildsø Tennisklubb Prosjekt rekruttering Manglerud star Arvika cup Fotball- Gutter Manglerud Seniortjenesten Frivillighetssentral 83 Manglerud Frivillighetstur Frivillighetssentral 84 Oppsal Fotball Oppsal Cup Bryn KFUK-KFUM Reisestøtte/støtte til kjøp speidere av lavvo 86 Oppsal Orientering Gildesprinten Manglerud Skoleskor Askepott, syngespill Oppsal skoles barne Konserter og tur og ungdomskor etabl. av ungdomskor 89 Oppsal skoles Kjøp av instumenter og utstyr 90 Vevkjerringene v/ Toni Fortellerdager med Siri Engh Vevkjerringene 91 Østmarkas venner Årlig minnestund Gymnastikk- og turnforeningen Bjart Utstyrsoppgradering, Bryn/Oppsal

13 NR ORGANISASJON HENSIKT SØKN.SUM INNSTILLING MERKNAD 93 Bøler IF- Fotball Fotballstyret 94 Bøler IF- Fotball Ungdomsavdelingen 95 Bøler IF- Fotball Fotballstyret Lederkurs Se søknad 94 og 95 BIF Se søknad 93 Fotballskole/Aktivitetsuke og 95 Bydel Østensjø mot Vold Støtte til og Rasisme undomsgruppa, ikke A-lag Allidrett Oppsal IF allidrettsgruppa 97 Oppsal IF Oppsal Oppsal arena arena treningssenter 98 Rustad IL Tine Rustad fotballskole Fotballgruppa 99 Dag Hammer Band søndag Abildsø skoles Sommerkurs Bryn KFUK- speidere Kjøkkentelt og telt til gruppa 102 Østensjø Historielag Markering av Oldtidsveien Abildsø bygdekor "Møt våren på Høyenhall" Flere søknader 104 Abildsø bygdekor "Vi synger julen inn" Flere søknader 105 Abildsø bygdekor "Med høsten i sikte" Flere søknader 106 Abildsø bygdekor "Vi synger julen inn" Flere søknader 107 Abildsø bygdekor Kjøp av el. piano Flere søknader 108 Abildsø bygdekor Kjøp av sang anlegg Flere søknader 109 Oppsal IF, Orientering "Minidilten" Rustad Eldresenter Busstur Oppsal Håndball Labb og Line "Oppsal mini" Flere søknader 112 Oppsal Håndball Arena cup Flere søknader 113 Oppsal Håndball Å skaffe spillere og trenere Flere søknader 114 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Abildsø skole FAU-arbeid ved Abildsø skole Sum Hvis søker ble tildelt frivillighetsmidler også i 2005 bør det ikke utbetales frivillighetsmidler i 2006 før det foreligger rapport på at tildelte midler i 2005 er nyttet som forutsatt. Sak 20 /06 Nye Bøler Kirke, General Ruges vei - Planforslag til offentlig ettersyn Bydelsdirektørens forslag til vedtak : Bydel Østensjø har følgende bemerkninger til reguleringsplan for nye Bøler kirke, General Ruges vei: - Sikring av en opparbeidet dam må vurderes da den kan utgjøre en potensiell drukningsmulighet for barn. 9

14 - Bydelen er positiv til at barnehagedrift videreføres, og at lokal overvannshåndtering er nedfelt i reguleringsbestemmelsene. Opparbeidelse av vannspeil kan være gunstig i denne sammenheng. - Bydelen er skeptisk til å avvike minsteavstanden til Bølerbekken på 20 meter ut i fra begrunnelsen med at hovedgrepet i arkitektkonkurransens vinnerprosjekt ellers ikke lar seg realisere. Vinnerprosjektet synes ikke å ha tatt hensyn til Byøkologisk program i utgangspunktet. - Før en eventuell anleggsperiode må de nødvendige dispensasjoner ift. Støyforskriften være avklart med de lokale helsemyndigheter. Votering: Enstemmig Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteens vedtak: Bydel Østensjø har følgende bemerkninger til reguleringsplan for nye Bøler kirke, General Ruges vei: - Sikring av en opparbeidet dam må vurderes da den kan utgjøre en potensiell drukningsmulighet for barn. - Bydelen er positiv til at barnehagedrift videreføres, og at lokal overvannshåndtering er nedfelt i reguleringsbestemmelsene. Opparbeidelse av vannspeil kan være gunstig i denne sammenheng. - Bydelen er skeptisk til å avvike minsteavstanden til Bølerbekken på 20 meter ut i fra begrunnelsen med at hovedgrepet i arkitektkonkurransens vinnerprosjekt ellers ikke lar seg realisere. Vinnerprosjektet synes ikke å ha tatt hensyn til Byøkologisk program i utgangspunktet. - Før en eventuell anleggsperiode må de nødvendige dispensasjoner ift. Støyforskriften være avklart med de lokale helsemyndigheter Eventuelt: - Møte- Kommunedelplan for torg og møteplasser. Det er ca. 13 påmeldte til møtet. BMK ønsker å stille med 2-3 representanter. - - Sak vedrørende innsnevring av fortau ved Bøler Senter tas opp med Byutviklingskomiteen i Rådhuset. Per Nygaard /s komiteleder Eigil Lunden sekretær 10

Nina Westlie-Bergheim (SV)

Nina Westlie-Bergheim (SV) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/07 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil Lunden,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 02/08 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 03. mars 2008 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 15. mars 2010 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.30 Sekretariat: 23438571

Detaljer

Kari Hermansen (leder Plogveien borettslag) informerte om borettslagets syn vedrørende reguleringsplaner for Manglebergveien 11.

Kari Hermansen (leder Plogveien borettslag) informerte om borettslagets syn vedrørende reguleringsplaner for Manglebergveien 11. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 01/06 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 06. februar 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil Lunden

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. juni 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200401629 Arkivkode: 855 Saksbeh: Hallgeir Thorbjørnsen Saksgang Møtedato Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomité 25.04.2005 TILDELING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 05/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 05/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/06 Møte: Bydelsutvikling, Miljø og Kulturkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil Lunden

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 01/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 01/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 01/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 08. februar 2010 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 02/11 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Per Nygaard (SV) Nina Westlie-Bergheim (SV) Torlill Høimyr (SV)

Per Nygaard (SV) Nina Westlie-Bergheim (SV) Torlill Høimyr (SV) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 10. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/09 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Bjørn Vesten (Frp), Helga Skau (Ap) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden

Bjørn Vesten (Frp), Helga Skau (Ap) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/08 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 29. september 2008 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Sekretær Anne-Sissel Slaatsveen (t.o.m. sak 10/06) Nina Larsen Raaness (f.o.m. sak 11/06)

Sekretær Anne-Sissel Slaatsveen (t.o.m. sak 10/06) Nina Larsen Raaness (f.o.m. sak 11/06) Oslo kommune Bydel Østensjø BOU Protokoll 2/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafe X, Oppsal Samfunnshus Møtetid: mandag 13. mars 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23438112 Møteleder: Tilstede: Sekretær Anne-Sissel

Detaljer

Gunnar Pedersen (H) Per Nygaard (SV) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden

Gunnar Pedersen (H) Per Nygaard (SV) Kari Bjørneboe, Eigil Lunden Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/08 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet 3. etg. Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafe X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 05. desember 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Anne-Sissel Slaatsveen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: Mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23 43 85 70 Møteleder:

Detaljer

Marit Stakvik Jørgensen

Marit Stakvik Jørgensen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Plenumsalen, Ryensvingen 1 Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 14.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 12. februar 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 08/14 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 08. desember

Detaljer

Per Nygaard (SV) Ann-Lisbeth Rassmussen, avdelingssjef administrasjon Hallgeir Thorbjørnsen, kulturkonsulent (sak 81/05 o 82/05)

Per Nygaard (SV) Ann-Lisbeth Rassmussen, avdelingssjef administrasjon Hallgeir Thorbjørnsen, kulturkonsulent (sak 81/05 o 82/05) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: torsdag 08. desember 2005 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 08. november 2010 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 06/11

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 06/11 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 06/11 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 17. oktober 2011 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 07. november 2005 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) nestleder (au)

Tore Janssen (SV) nestleder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF)

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Frida Blomgren (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Frida Blomgren (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Protokoll 3/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 906 86

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. mai 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen 1. etg. Møtetid: Mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 07. februar 2005 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Tore Janssen (AU) leder

Tore Janssen (AU) leder Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bråta kulturtorg, Nedre Eiker Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 15.00 Kl 14:30, Informasjon og omsvisning på

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 03/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssalen Olaf Helsets vei 6 Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 02/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.30

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 04/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 04/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/11 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 04/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rønningjordet barnehage, Oppsalveien 30 Møtetid: mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsaltunet barnehage, Oppsalveien 21 Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak Oslo kommune Protokoll 3/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede: Forfall: Randi Vollmerhaus, A, leder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 08. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Susanne Rootvelt, Bekkelaget Sportsklubb, Henriette Holtmann, Karlsrud Skole, Kristin Aalborg, Kastellet skole. Henrik Hortemo, Nordstrand Menighet,

Susanne Rootvelt, Bekkelaget Sportsklubb, Henriette Holtmann, Karlsrud Skole, Kristin Aalborg, Kastellet skole. Henrik Hortemo, Nordstrand Menighet, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 30. april 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 62 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Eldrerådet Bråta Kulturtorg, Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen Fellse transport fra bydelsadministrasjonen kl 12:00 etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Holtet barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 05. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal Samfunnshus Møtetid: torsdag 03. mars 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23438112 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Grupperom-BU, Sørkedalsveien 150 B, 1 etg. Møtetid: 22.03.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 4/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass, inngang A, 2. et. Møtetid: Mandag 22. september 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 01. mars 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Irene

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Møtested: Omsorgskomite Skøyenkroken 11, hjemmetjenestens lokaler, 0686 Oslo Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 27. mai 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A)

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 07. november 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafè X Møtetid: mandag 02. februar 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Trygve Asmyhr (AU) fung. leder. Thore Jørgensen Kåre Nilsen Tor Engebretsen Edna Thommasen (SV)

Trygve Asmyhr (AU) fung. leder. Thore Jørgensen Kåre Nilsen Tor Engebretsen Edna Thommasen (SV) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede: Forfall: I

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Britt Inglingstad (V)

Britt Inglingstad (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 09. desember 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 13. november 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 Møteleder: Tilstede: Forfall: Astrid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/14 Møte: Møtested: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 0/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 0/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafe X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 10. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: 2343812 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 02/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 02/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 02/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00-21.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 19. september 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Jon T. Kvikne observatør (V)

Jon T. Kvikne observatør (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer