Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget verktøy etter årlig sjekk ESSO NORGE AS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Trosterud Servicesenter i Oslo kåret til Norges beste Esso-stasjon, og unik på mange måter

2 s4 ExxonMobil vant prisen for beste ONS-stand Standpersonalets kunnskap og innsats gjorde utslaget da ExxonMobils stand ble kåret til den beste blant 1200 utstillere på ONS. l s18 Prisbelønt Esso-stasjon med ildsjel Trosterud Servicesenter i Oslo er kåret til Norges beste Esso-stasjon. Nå har også sjefen sjøl fått hederspris. s30 Historiske tilbakeblikk samfunnsengasjement også i 1966 Corporate Citizenship er ikke noe nytt det forteller 40 år gammel utgave av Esso Nytt. Orson Welles var også med! s34 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s12 Vellykket utskifting av thruster på Balderskipet Ny metode sparer tid og penger, og alt gikk etter planen da 63 tonn tung propell-enhet ble skiftet i august. s25 Jobben min Roland Harb Språkmektig og reiseglad reservoaringeniøren Roland Harb fra Libanon snakker hele seks språk. s10 Rex Tillerson møtte ansatte på Forus ExxonMobil gjør det veldig bra i Norge, med dyktige ledere og ansatte som vi er stolte av, sa den nye toppsjefen under sitt besøk på Forus 21. august. s15 Ny bøyestiver installert på Jotun A Reparasjon av Jotun-skipets stigerørssystem gikk raskt og smertefritt takket være nyutviklet verktøy. s21 Holder styr på tekniske tegninger Automanager Meridian er et kostnadseffektivt og fleksibelt dokumentsystem med lav brukerterskel. s28 Esso Slagens tankbil i godt hold Den 75 år gamle Ford AAmodellen har vakt oppsikt under mange veteranbilstevner i Norge. s32 Orienteringsseier til Forus 1 atter en gang Både stemningen og sportsånden var på topp under ExxonMobil-mesterskapet på Ålgård og i Vagleleiren sør for Sandnes. XOM internmagasin oktober 2006 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: ExxonMobils ONS-stand 2006, Dag Magne Søyland. 2 3

3 Tekst Kirsten ExxonMobil vant prisen for beste ONS-stand Endelig lyktes det ExxonMobil å gå helt til topps og vinne Best Stand Award etter å ha vært nominert blant de ti beste flere ganger tidligere. Spenningen var stor da prisen skulle tildeles, konkurransen blant de rundt 1200 utstillerne er tøff, her er mange flotte konsepter og påkostede opplegg. I begrunnelsen la juryen stor vekt på standpersonalets innsats, kunnskaper og kundebehandling i tillegg til det overordnede inntrykket av standen og særpreget med utstillingen. Så da administrerende direktør Kathy Pepper og informasjonsdirektør Magne Hovda gikk opp for å hente prisen, var jubelen stor! Vi har jobbet hardt med å lage en stand som reflekterer selskapets verdier og temaet for årets ONS. Det ser det ut som vi har klart, sa Magne Hovda da han takket for prisen. Vi er svært glade for oppmerksomheten standen har fått under ONS og glade for å kunne gi den videre til det nye Vitensenteret på Sandnes. Standen Standen hvilte på fire pillarer eller hjørnesteiner energietterspørsel, energiforsyning, miljø og teknologi som holdt taket oppe. Fargene var holdt i rødt, stål og pleksi. Utstillingen og de interaktive spillene har Exxon Mobil laget sammen med Media Farm og Kolon. ExxonMobil ønsket å vise de besøkende noen forhold og fakta som selskapet mener vi vil stå overfor de neste 25 årene. Samtidig ønsket vi å vise at alle og enhver kan ha innflytelse på energiforbruket og utslippene og at vi alle har et felles ansvar for framtiden. I tillegg ville vi formidle fakta og lærdom på en interessant og engasjerende måte for dermed å stimulere interessen for vitenskap og for vår industri, sier Magne. Interaktive spill Dette året hadde vi utviklet tre interaktive og lærerike spill alle på engelsk som kan passe for alle aldersgrupper og hvor vi har brukt data fra vår Energy Outlook, ExxonMobils internettsider samt fra brosjyren Tomorrow's Energy. Energy Quiz er et spill hvor to personer må spille sammen og samarbeide om svarene for å vinne poeng. Tittelen på spillet er Styreformann og adm. dir. Rex Tillerson og vår adm. dir. Kathy Pepper hilste på kronprins Haakon da han besøkte ExxonMobils stand. Chairman and CEO Rex Tillerson and our CEO Kathy Pepper greeted Crown Prince Haakon when he visited ExxonMobil s stand. ExxonMobil won ONS "Best Stand Award" Finally ExxonMobil succeeded in winning Best Stand Award after having been nominated among the ten best several times in previous years. The excitement was great when the prize was to be awarded, the competition among the 1200 exhibitors is tough, here are many good concepts and much money spent. The jury based its award on the stand personnel s performance, knowledge and customer service, in addition to the overall impression of the stand and the characteristics of the exhibit. When Lead Country Manager Kathy Pepper and Public Affairs Manager Magne Hovda went up to collect the prize, the exultation was big! We have worked hard to make a stand which reflects the company s values and the theme for this year s ONS. It seems we have succeeded, Magne Hovda said in his speech of thanks. We are very happy for the attention the stand has got during the ONS, and we are also happy to be able to donate it to the new Science Center in Sandnes after the exhibition. Standpersonalets kunnskap, innsats og kundeservice gjorde utslaget da ExxonMobils stand ble kåret til den beste blant 1200 utstillere på ONS The stand personnel s performance, knowledge and customer service contributed substantially to ExxonMobil s stand being awarded Best Stand Award among 1200 exhibitors at the ONS Can you bridge the energy gap? Poengene man får, blir tildelt som byggesteiner til en virtuell bro. Den spilleren som har flest byggesteiner på den ferdige broen, vinner. Energy Cycle er en interaktiv visualisering av energisyklusene som belyser potensialet for energisparing og alternative løsninger. Dette er et spill for én person og her får man poeng for gode beslutninger. Syklusene det fokuseres på er bilmotorer, energi i hjemmet, personlig forbruk og CO2-kjeden og kogenerering. Det siste spillet Energy Outlook er en interaktiv visualisering som er basert på ExxonMobils Energy Outlook for Dette er også et spill for én person hvor spilleren må besøke 8 land rundt om i verden og få poeng underveis. En kombinasjon av poeng man scorer og tidsbruk vil så bestemme hvor høyt opp spilleren kommer på scoringslisten. Det var stor pågang for å delta i disse spillene, og også mange spørsmål om hvordan selskapet vil gjøre spillene tilgjengelige for et større publikum etter oljemessen. Dette er ting som nå er under vurdering. The stand The stand rested on four pillars or cornerstones energy demand, energy supply, environment and technology which supported the ceiling. The colours were red, steel and plexi. ExxonMobil has made the exhibition and the interactive games together with Media Farm and Kolon. ExxonMobil wanted to share some key relationships and facts with the visitors that we believe will face all of us over the next 25 years. At the same time we wanted to demonstrate that all of us can influence the energy consumption and emissions and that we all have a shared responsibility for our future. In addition, we wanted to share facts and learnings in an interesting and engaging way, seeking to stimulate the interest for science and in our industry, says Magne. Interactive games This year we had developed three interactive and educational games all in English for any age group using data from 4 5

4 Standen hvilte på fire hjørnesteiner: energietterspørsel, energiforsyning, miljø og teknologi. Fargene var holdt i rødt, stål og pleksi. The stand rested on four cornerstones: energy demand, energy supply, environment and technology. The colours were red, steel and plexi.

5 games available for a larger audience after the ONS. This is now being evaluated. Visits by Crown Prince Haakon and CEO Rex Tillerson This year Crown Prince Haakon was officially opening the ONS, and during the tour of the exhibition he also visited ExxonMobil s stand. Here he greeted both our Chairman and CEO Rex Tillerson and also Kathy Pepper and was given a short briefing about the stand. In the meeting room on the second floor a hectic meeting activity was taking place with visits of both young Norwegian politicians, Norwegian and British parliament members, business leaders, municipality officials including mayors from both Sandnes and Stavanger, and also local Norwegian politicians. ExxonMobil hadde dette året tre interaktive og lærerike spill som folk stod i kø for å få testet ut. ExxonMobil had this year three interactive and educational games which people queued up to test out. Furthermore, our chairman Rex Tillerson was one of the speakers on the opening day of the conference. Large rush of audience Besøk av kronprins Haakon og styreformann Rex Tillerson I år var det kronprins Haakon som stod for den offisielle åpningen av ONS, og under omvisningen besøkte han også ExxonMobils stand. Her hilste han både på vår styreformann og adm. dir. Rex Tillerson samt Kathy Pepper og fikk en kort orientering om standen. På møterommet i andre etasje var det hektisk møteaktivitet med besøk av både unge norske politikere, norske parlamentarikere og britiske parlamentarikere, næringslivsledere, kommuneadministrasjon med ordførere fra både Sandnes og Stavanger samt fylkespolitikere. Vår styreformann Rex Tillerson var i tillegg en av talerne på konferansens åpningsdag. Stor publikumstilstrømning I tillegg til de organiserte presentasjonene og besøkene var publikumstilstrømningen stor folk stod i lange køer for å få spille spill og dermed også få en premie. Alle som spilte et av spillene, fikk enten en minnepinne til datamaskinen eller en kikkert. I en uoffisiell spørreundersøkelse blant de ca. 300 journalistene som dekket ONS, ble disse stemt på topp som de our own Energy Outlook, ExxonMobil s internet pages and also from the brochure Tomorrow s Energy. Energy Quiz is a two-player game where the players have to cooperate to win points. The title of the game is Can you bridge the energy gap? The points you win are awarded as building blocks for a virtual energy bridge. The player with most building blocks in the finished bridge wins the game. Energy Cycle is an interactive visualization of energy cycles, highlighting the potential for energy savings and alternative solutions. This is a single-player game where you get points for good decisions. The cycles in focus are car engines, energy in the home, personal consumption, the CO2 chain and cogeneration. The last game, Energy Outlook, is an interactive visualization based on ExxonMobil s Energy and Economic Outlook for This is also a single user game where the player visits 8 countries around the world, meeting both general questions and local energy dilemmas underway. A combination of points scored and time taken will decide how high the player comes on the score board. There was a big rush to participate in these games, and also many questions as to how the company would make the Adm. direktør Kathy P. Pepper og direktør for informasjon og samfunnskontakt Magne Hovda viser stolt fram trofeet ONS Best Stand Award som ExxonMobil endelig lyktes med å vinne. Country Lead Kathy P. Pepper and Public Affairs Manager Magne Hovda proudly display the trophy ONS Best Stand Award which ExxonMobil finally succeeded in winning. beste give-aways under messen. Så altså ikke bare vant vi prisen for beste stand, men havnet også på toppen av giveaway -listen. Hver dag ble det i tillegg konkurrert om en GPS den personen med høyest score på spørrekonkurransen, fikk en GPS til odel og eie. Dette resulterte også i at noen spillere kom tilbake gjentatte ganger for nok en gang å forsøke å oppnå toppscoren. Da får vi også håpe og tro at de fikk med seg litt lærdom om ExxonMobil og energiutfordringer i tillegg! Run for Fun Som tidligere år var det godt oppmøte blant ExxonMobils ansatte og deres familier i årets Run for Fun. Her trødde alle til for å vise at vi er å regne med enten det gjelder olje og gass eller løp og lek! Med røde t-skjorter merket med ExxonMobillogo og slagord markerte firmaet seg positivt også her. In addition to the organized presentions and the visits the audience rush was large people were queuing up to play and also to get a prize. All who played one of the games either received a memory stick for the computer or binoculars. In an unofficial survey among the about 300 journalists covering the ONS, these items were voted on top of the best give-aways during the exhibition. So not only did we win the prize for best stand, but were also put on top of the give-away list. Furthermore, we had a competition for a GPS every day the person with the highest score in the quiz, got a GPS for free. This also resulted in some players returning several times trying to achieve the top score. So then our hope and belief is also that they in addition also got some learning about ExxonMobil and the world s energy challenges! Run for Fun As in previous years, many ExxonMobil employees and their families participated in this year s Run for Fun. This shows that we may be counted on whether it is about oil or gas or run and fun! With red t-shirts marked with an ExxonMobil logo and a slogan, the company profiled itself in a positive manner also in this arena. 8 9

6 Rex Tillerson møtte ansatte på Forus TV-overført til Oslo, Slagen og Aberdeen ExxonMobil gjør det bra i Norge og dere har dyktige ledere og ansatte som vi er stolte av, sa Rex TiIllerson da han møtte de ansatte. ExxonMobil is doing well in Norway, thanks to skilful leaders and employees of whom we are truly proud, Rex Tillerson said when meeting the employees. Upstream figures Tekst Kirsten Rex Tillerson, ExxonMobils nye toppsjef, besøkte Forus-kontoret 21. august. Han benyttet denne anledningen til også å møte de ansatte, ikke bare på Forus, men også i Oslo, Slagen og Aberdeen da via direkte TV-overføring. Det er nå to år siden jeg var her sist, innledet Rex Tillerson møtet. Her i Norge har vi gode forbindelser med både regjering, embetsmenn og politikere hvor vi får framlagt våre synspunkter. ExxonMobil gjør det veldig bra i Norge og dere har dyktige ledere og ansatte som vi er stolte av. Inntjening, investeringer og sikkerhet Rex Tillerson met with employees at Forus with direct TV-transmission to Oslo, Slagen and Aberdeen Rex Tillerson, ExxonMobil s new Chief Executive, visited the Forus office on 21 August. He took the opportunity to meet with employees, not only at Forus but also Oslo, Slagen and Aberdeen via a direct TV transmission. As far as upstream is concerned, Rex Tillerson pointed to the 2005 record earnings, and the role of the company as an industrial leader with a balanced resource base of 73 billion barrels. He also drew attention to the fact that the company had started up 8 major projects last year, and that 8 new start-ups are planned for this year. Downstream figures As for downstream, he pointed to earnings of 8 billion dollars, a record flow rate on the refinery side, the highest product sale ever since the merger of the companies, and a persistent operational ability, despite the fact that our largest refinery in the Gulf of Mexico had to shut down because of gales. Han understreket at selskapet gjør det godt 2005 var et rekordår på alle vis og 2006 tegner også til å bli svært bra. ExxonMobil gjør det faktisk bedre enn andre sammenlignbare selskaper og tjener mer penger enn disse. Alle oljeselskap tjener penger når oljeprisen er 70 dollar fatet, men vi tjener rundt regnet 20 % mer enn dem. Han fortsatte med å si at vi i 2005 investerte 18 milliarder dollar og at selskapet så langt i 2006 har investert 20 milliarder dollar. Disse investeringene er jevnt fordelt over hele verden. Problemet kan være å investere så mye penger på en fornuftig måte. Det må gjøres på en disiplinert måte, understreket Tillerson. Også når det gjelder sikkerhet gjør vi det bedre enn Shell, Chevron og BP, som vi sammenligner oss med, både på ansattog på kontraktør-siden. Grunnen til at selskapet vektlegger sikkerheten så sterkt, er helt klart hensynet til hver enkelt ansatt, men det er og en viktig indikator for hvordan selskapet styres. Oppstrømtall Når det gjelder oppstrøm trakk Tillerson fram rekordinntjeningen i 2005, at selskapet er en industrileder og har en balansert ressursbase på 73 milliarder fat. I tillegg trakk han fram at selskapet hadde oppstart av 8 store prosjekter i fjor og at det er planlagt 8 nye oppstarter i år. Nedstrømtall For nedstrøms del trakk han fram inntjeningen på 8 milliarder dollar, rekordgjennomstrømming på raffinerisiden, og høyeste produktsalg siden sammenslåingen av selskapene, selv om det It s now two years since I was here last, Rex Tillerson opened the meeting by saying: Here in Norway we maintain good relations with the government, with government officials and politicians, and this enables us to present our points of view to the authorities. ExxonMobil is doing very well in Norway, thanks to skilful leaders and employees of whom we are truly proud. Earnings, investments, and safety He pointed to the fact that the company is doing very well 2005 was a record year whichever way one looks at it and 2006 seems set to end up the same. ExxonMobil is actually performing better than comparable companies, i.e. it is earning more money than its competitors. With an oil price at 70 dollars a barrel all oil companies are earning money, but we are earning around 20% more than our competitors. He continued by saying that 18 billion dollars had been invested in 2005, and that so far into 2006, 20 billion dollars has been invested. The investments are evenly distributed around the world. Investing such a large amount of money wisely may constitute a problem. It has to be done in a disciplined manner, Rex Tillerson emphasized. Also when it comes to safety, we are doing better than Shell, Chevron and BP, with whom we compare ourselves, both on the employee and on the contractor side. The reason why the company pays such high attention to safety is of course first and foremost to look after the safety for each individual employee. But it is also an important indicator on how the company is managed. største raffineriet vårt i Mexicogulfen i en periode måtte stenge ned på grunn av stormer, og en gjennomgående operasjonell dyktighet. Muligheter framover Når det gjaldt veien framover, understreket Tillerson at det er mange muligheter på verdensbasis: Vi vil fortsette å være ledende i industrien når det gjelder investeringer i ny energiforsyning og teknologi. Vi vil opprettholde vår lederrolle innenfor sikkerhet og helse. Vi vil fortsette å forbedre oss når det gjelder miljøinnsats. Her kan jeg nevne at vi har kuttet fakling i Nigeria med 30 % og at vi i 2008 vil ha kuttet ut all fakling der. Vi vil fortsette å investere innenfor energi-effektivitet (kogen) og har investert 1 milliard dollar bare sist år. Vi vil fortsatt rekruttere og engasjere dyktige medarbeidere med talent. Vi vil fortsette å styrke vårt rykte som god nabo og bidragsyter til samfunnet, for her har vi ikke det ryktet vi fortjener. Vi vil fokusere på det fundamentale i selskapet olje, gass og petrokjemi det gjør vi bra både miljø- og pengemessig. Rex Tillerson fikk til slutt spørsmål om hvilke endringer han vil gjøre når han nå har overtatt styringen av selskapet. Det vil ikke bli større endringer i hva, hvordan og hvorfor vi gjør ting. Jeg har selv vært i selskapet i 31 år og også vært en del av ledelsen i mange år. Vi er et systembasert selskap, men vi leverer varene. Det er klart jeg er annerledes enn Lee Raymond og noe vil derfor endre seg litt. Jeg håper jeg vil være i stand til å endre litt på det bildet og omdømmet verden har av oss som selskap, for jeg mener vi gjør mange gode ting! Prospects ahead As to the road ahead, Rex Tillerson stressed that there are numbers of opportunities worldwide: We shall continue to be a world leader within the industry when it comes to investments in new energy supplies and technology. We shall maintain our leading role within safety and health. We shall continue our environmental efforts. In this context I would mention that we have cut flaring in Nigeria by 30%, and in 2008 we shall have phased out all flaring there. We shall continue to invest within energy efficiency, having invested 1 billion dollars only last year. We shall continue to recruit and engage competent and talented employees. We shall continue to strengthen our reputation as a good neighbour and contributor to the society for in this area we do not always have the reputation we deserve. We shall focus on the fundamentals of the company oil, gas and petrochemicals where we are doing well, both in environmental and financial terms. Finally, Rex Tillerson was asked of what changes he would implement as the new leader of our company. There will be no major changes when it comes to what we do and how and why we do things. I, myself have been in the company for 31 years, and I have been a member of management for many years. We are a system based company but we deliver the goods. And since I m a different person than my predecessor, there may be some things that I would see a bit differently, so some things are bound to change a bit. Overall, I do hope to be able to help improve our global image and reputation, because I sincerely believe that we are doing many good things worldwide! 10 11

7 Vellykket utskifting av babord thruster på Balderskipet Skisser som viser prosedyren for utskifting av Balder-thrusteren. Artist impressions showing the procedure for changing out the Balder thruster. Tekst Arvid Balderskipet har tre store propell-enheter, kalt thrustere to akterut og en foran som er avgjørende for at fartøyet med ankersystemet kan holdes i riktig posisjon. De tre thrusterne er kjempestore, og hver av dem veier 63 tonn. I 2004 ble styrbord thruster akterut skiftet ut uten bruk av dykkere eller dyrt kranfartøy, takket være en ny metode og nytt verktøy utviklet av Produksjonsavdelingen på Forus. I august 2005 ble aktere thruste på babord side skiftet, men på grunn av en svikt i det interne smøreoljesystemet, måtte den skiftes ut igjen i år, sier Jan E. Rijnbach, Production Maintenance Supervisor, Balder, som kan fortelle at offshoreoperasjonen ble utført i løpet av to tolvtimers skift i august i år, helt etter planen og uten uhell. Ny og sikrere metode sparer tid og penger I begynnelsen ble det anbefalt at thrusterne ble byttet ut hvert 5. år, mens dette er nå, ved en styrt gjennomgang av vedlikeholdsstrategier, endret til hvert 6. år. Under utskiftingene brukte vi det nye fjern styrte koplingsverktøyet, utviklet i 2004, som senkes 17 meter ned gjennom et lederør med 270 mm diameter. Verktøyet sørger for at wirene kan festes til thrusterens løfteøyer ved assistanse fra en ROV (fjernstyrt undervannsfarkost), uten bruk av dykkere. En spesialdesignet A-ramme løfte-konstruksjon og vinsjer ble installert på Balders akterskip for å unngå potensielle rykkbelastninger i wirene, som lett kan oppstå på grunn av skipets bevegelser. Fordelen med denne metoden var at man kunne utføre hele operasjonen uten mobilisering av et kostbart kranfartøy og man unngikk dermed også eventuelle, høye kostnader knyttet til standby på grunn av venting på været for et slikt fartøy timers prosjekt uten uhell eller skader Jan forteller videre at dette er en stor jobb som medførte mobilisering av en god del personer med spesialkompetanse og mye utstyr både før og under utskifting av thrusteren. Ca. 25 personer fra en rekke selskaper var involvert i thrusterutskiftingen. Her ser vi noen av dem. Around 25 persons from a number of companies were involved in the thruster-changeout. Here some of them are gathered. Successful change-out of port Balder thruster The Balder vessel has three thrusters one forward and two aft units that are crucial to keep the vessel with a heading that is generally into the wind and seas. The thrusters are huge each of the units weighs 63 tons. In 2004, the aft starboard thruster was changed out without using divers or a costly crane vessel thanks to a new method being developed by the Production Department at Forus. In August 2005, the aft port thruster was changed, but due to loss of lube oil pressure, it had to be changed out again this year, says Jan E. Rijnbach, Production Maintenance Supervisor, Forus, who tells us that the offshore operation was performed during two twelve-hour shifts in August, according to plan and without any incidents. New and safer method saves time and money Initially, it was recommended the thrusters be changed out each 6th year, but this has now due to a managed review of change-out strategies been changed to every 5th year. During the change-outs we have used the new, remote connector tool that is lowered 17 metres through the 270 mm diameter guide tube. The tool makes sure the wires are Den utskiftede og den nye thrusteren på dekket til standby-fartøyet Stril Power. The changed out and the new thruster on the deck of standby vessel Stril Power

8 Verktøy utviklet til reparasjon av Ca. 25 personer fra en rekke forskjellige selskaper som AKOP, KCA Deutag, Hägglunds Drive, Malm Orstad A/S, Subsea 7, Simon Møkster Shipping, AAK A/S, DnV, IKM, Fabricom, Båtservice Verft A/S, OISH A/S og Rolls Royce var involvert i prosjektet som ble ledet av Viggo Holt, ExxonMobil. Vårt eget standbyfartøy M/S Stril Power fungerte som støtte- og ROV-fartøy. Alle involverte selskaper gjorde en kjempefin jobb, og vi er spesielt glad for at vi under det 4000-timer store prosjektet unngikk uhell eller skader av noe slag. Et kjempegodt resultat som er oppnådd på grunn av god planlegging, strukturert gjennomføring og hvor sikkerheten hele tiden har stått i sentrum, avslutter Jan. attached to the lifting points on the thruster without using divers or an ROV. Two hydraulic winches were designed and built aft on the Balder FPU specifically for use in conjunction with the remote connector, during the lowering of the Balder thrusters. The advantage of this method was to avoid unacceptable jerks in the wires which you easily get from a vessel in motion. By using cranes and tools from the Balder FPU, we avoided mobilization of an expensive crane vessel and we also avoided possible, high costs linked to standby due to bad weather hour-project without any incidents or injuries Furthermore, Jan tells us that the change-out has been a major job leading to mobilization of many persons and much equipment both prior to and after change-out of the thruster. Around 25 persons from a number of companies including AKOP, KCA Deutag, Hägglunds Drive, Malm Orstad A/S, Subsea 7, Simon Møkster Shipping, AAK A/S, DnV, IKM, Fabricom, Båtservice Verft A/S, OISH A/S and Rolls Royce were involved in the project headed by Viggo Holt, ExxonMobil. Our own standby vessel M/S Stril Power was used as support and ROV vessel. All involved companies did an excellent job, and we are particularly pleased with the fact that we during the entire 4000 hour-project avoided any incidents or any injuries. This is a very good result achieved due to good planning, structured implementation, with safety having first priority all the time, concludes Jan. Tekst Jan Fredrik Sørensen bøyestiverne på Jotun-skipets stigerør Hver sommer utfører PSI (Programmatics Subsea & Integrity) gruppen inspeksjoner på undervannsutstyret, inklusive det fleksible stigerørssystemet på Jotun A-skipet. Under den årlige undervannsinspeksjonen i mai 2005, ble det oppdaget at den indre bøyestiveren på produksjonstest-stigerøret på Jotun A hadde sklidd 10 meter ned på stigerøret (se illustrasjon av Jotun As dreieskive). Den ytre bøyestiveren var fremdeles på plass og helt intakt. En risiko- og årsaksanalyse ble utført av PSI-gruppen, og det ble konkludert med at opphenget til den ytre bøyestiveren hadde brutt sammen på grunn av korrosjon og/eller overbelastning av opphengsboltene eller opphengsringene. Jotunfeltet har vært i drift siden oktober Oljen blir produsert av brønner på Jotun B-brønnhodeplattformen og overført til Jotun A-skipet via rørledninger på havbunnen og i stigerør opp gjennom dreieskiven på skipet. På Jotun A er alle fleksible stigerør utstyrt med bøyestivere. Disse er konisk utformet i støpt polymermateriale, og oppgaven deres er å New tools developed for Jotun Riser Bend Stiffener repairs Every summer the NSP Programmatics Subsea and Integrity Group (Programmatics II) carry out inspections of the subsea equipment including the flexible riser systems at Jotun A FPSO. In May, 2005 during the annual subsea inspection, it was found that an inner sleeve of the bend stiffener on the production test riser at Jotun A had slid 10 m down the riser as illustrated at the picture. The outer sleeve (bend stiffener) was still in place with no signs of any damage. The riser was only supported by the long outer bend stiffener and was no longer centralized within the outer bend stiffener. A risk assessment and root cause analysis was carried out by NSP Programmatics II group and it was concluded that the suspension of the inner sleeve had failed due to corrosion De to PSI undervannsingeniørene Turi Røyne Valle og Jan Fredrik Sørensen deltok i alle deler av reparasjonsprosjektet, fra å finne den defekte bøyestiveren til konseptvalg, design og reinstallasjon av enheten. Mens Turi fokuserte på risikovurdering og designstudier, tok Jan Fredrik seg av design av verktøy og utføring av offshorejobben. The two PSI Subsea Engineers Turi Valle and Jan Fredrik Sørensen were involved in all parts of the repair project, from finding failed BS, through concept selection and design to re-installing it. Whilst Turi focused on Risk Assessments and design/force studies, Jan Fredrik focused on designing the tool and offshore execution. Propellenhetene (thrusteren) på Balderskipet har store dimensjoner, og vekten er hele 63 tonn. Her er klatrere i aksjon under thrusterutskiftingen i august. The thrusters on the Balder FPU are huge, weighing 63 tons. Here climbers are active during the thruster change-out in August this year

9 forhindre overbøying av stigerørene når skipet har ekstreme bevegelser. Bøyestiverne på Jotun A består av en ytre og en indre del, og designet er unikt i Nordsjøen. Disse bøyestiverne er likt designet for alle originale Jotun A 10 tommers og 12 tommers fleksible stigerør, så da svikten ble oppdaget, var det forventet at en liknende feil kunne inntreffe på alle bøyestivere i Jotunskipets dreieskive. Med dette som forutsetning, ble det etablert et reparasjonsprosjekt som hadde to mål: å sikre bøyestiverne som var intakte, og å reparere den som var ødelagt. Sommeren 2005 ble seks stigerørsklemmer konstruert, fabrikert og testet på land og senere i en fjord. I august 2005 ble en vellykket installasjon gjennomført på Jotunskipet fra standbyfartøyet Stril Power ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROVer) og en renseenhet. Gjennom et tett samarbeid mellom PSI-gruppen og ROV-kontraktøren, ble alternative reparasjonskonsept utviklet og evaluert. Løsningen man valgte var å konstruere et jekkverktøy som kunne klatre opp på stigerøret og skyve bøyeskiverne oppover. En ROV-løsning var også langt mer kostnadseffektiv enn en løsning basert på dykkere. Omfattende teoretiske studier ble gjennomført av PSI-gruppen for å estimere kreftene som behøvdes for å installere bøyestiveren, og for å konkludere med hvor langt fra den originale posisjonen den indre bøyestiveren trengte å være for at den skulle kunne fungere. Installasjonen av den indre bøyestiveren ble gjennomført i en vellykket 3-dagers operasjon fra fartøyet Stril Power i august 2006 mye raskere enn planlagt og uten uhell av noe slag. Bøyestiveren oppførte seg slik man teoretisk hadde beregnet, og en stigerørsklemme ble installert under bøyestiveren for å hindre at den skled ned langs stigerøret igjen. and/or overloading of suspension bolts or -rings. The Jotun field has been in operations since October The oil is produced from wells at the Jotun B wellhead platform and transferred to the Jotun A FPSO via flowlines at the seafloor and flexible risers up the FPSO turret. At Jotun A, all flexible risers are fitted with a bend stiffener. This is a large, conical polymer casting that is installed to prevent overbending of the risers just below the I-tubes (at the turret) during extreme FPSO vessel movement. The Jotun A Bend Stiffeners consist of an outer and an inner sleeve, a design found to be unique in the North Sea. The bend stiffener (BS) design is similar for all original Jotun A 10 and 12 flexible risers, so it was expected at the time of discovery of failure that a similar failure would occur to all the other bend stiffeners in the Jotun turret. Based on the above assumption a repair project with two objectives was established. The first was to secure the bend stiffeners that had not failed to date and the second to repair the failed bend stiffener. During the summer of 2005, six riser clamps were designed, fabricated and tested onshore and in the fjord. In August 2005, the clamps were successfully installed at Jotun A from the stand-by vessel Stril Power, using ROVs and a cleaning unit. Through close cooperation between NSP Programmatics II personnel and ROV contractor, alternative repair concepts were generated and evaluated. The final decision landed on designing a jacking tool that would climb up the test production flexible riser pushing the Bend Stiffener in front of it. By choosing an ROV operable solution, rather than a diver solution, a cost effective repair concept was developed. Extensive studies were performed by Programmatics II Group to theoretically estimate forces required to enter and install inner bend stiffener and to conclude how far from original position the inner Bend Stiffener needed to be in order to fully serve its purpose. Illustrasjon av dreieskiven med stigerør som viser hvordan bøyestiveren hadde sklidd ned langs det ene stigerøret. Jotun A turret overview of how one of the bend stiffeners had skid down along the riser. Jekkverktøyet som ble utviklet i samarbeid mellom PSI-gruppen på Forus og ROV-kontraktøren. Jacking tool assembly developed in cooperation betweeen the PSI Group at Forus and the ROV contractor. Inner Bend Stiffener was successfully re-installed from Stril Power in August 2006, within 3 operational days well below target days and without any safety incidents. Bend Stiffener behaved as theoretically estimated. A riser clamp was installed underneath the Bend Stiffener to prevent it from sliding back down again. Denne stigerørsklemme-konstruksjonen ble valgt. Chosen Riser Clamp Design

10 Essostasjonen på Trosterud førstevalget Tekst Eirik Hauge Trosterud Servicesenter i Oslo er kåret til Norges beste Esso-stasjon. Den drives med god hjelp av personer på attføring. Sjefen ble i år finalist i kåringen av Årets Kjøpmann! Ved flere anledninger har Trosterud Servicesenter scoret høyt på serviceundersøkelser. Stasjonssjef Lars Eliassen og hans team har klart å gjennomføre en solid økonomisk snuoperasjon og attpåtil score 100 prosent på Rexiundersøkelsen som den første og eneste Esso-stasjonen. Rexi er en anerkjent, uavhengig kundeserviceundersøkelse i regi av firmaet Seeyou, som Esso bruker til å teste stasjonene sine. Undersøkelsen er svært omfattende og inkluderer vurdering av service, kundebehandling, orden og renhold, vareeksponering, temperatur, internkontrollrutiner m.m. Full score i denne testen er veldig vanskelig å oppnå, sier en svært fornøyd distriktssjef Kari-Anne Neple i Essos Motorist-avdeling. Det spesielle med Essostasjonen på Trosterud er at den siden 1971 har vært drevet av attføringsbedriften AS Rehabil, som i tillegg til tre egne ansatte til enhver tid sysselsetter tiltaksansatte på stasjonen. AS Rehabil er en av de eldste attføringsbedriftene i Norge. Den eies av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og har 20 fast ansatte og omkring 140 personer på ulike tiltak. I tillegg til Trosterud Servicesenter, drives en bilpleieavdeling, en maler- og tapetsereravdeling og en kaféog cateringvirksomhet i trivelige lokaler på Kalbakken i Oslo. Her gis også opplæring og arbeidstrening for arbeidssøkere i samarbeid med NAV (tidligere Aetat). Hensikten med attføring er å få folk ut i ordinært arbeid i stedet for på varig uføretrygd. På Essostasjonen har man lykkes fullt ut. I 2006 har alle fem som har nådd siste fase i Stasjonssjef Lars Eliassen har siden 2002 vært ildsjelen i å gjøre Trosterud til Norges beste Essostasjon. Her med diplomet som viser at han fikk en hederlig tredjeplass i Handelsbladet FKs kåring av Årets Kjøpmann i Esso Site Manager Lars Eliassen has since 2002 been the driving force in making Trosterud Norway s best Esso station. Here with a diploma showing he won an honourable third place in Handelsbladet FK s competition Retailer of the Year The Esso station at Trosterud your preferred choice Trosterud Servicesenter in Oslo has been elected best Esso station in Norway. The station is run with the benevolent assistance of personnel on rehabilitation. Its boss this year ended up a finalist in the election of Retailer of the Year! Trosterud Servicesenter has on repeated occasions attained a high score in best service polls. Site Manager Lars Eliassen and his team have managed to stage a solid, financial turnaround operation and even attain a 100 percent score in the Rexi poll as the first and only Esso station. Rexi is a recognized, independent customer service poll conducted under the auspices of the Seeyou company, which is used by Esso to test its stations. The poll is very comprehensive and includes a rating of service, customer service, orderliness and tidiness, merchandising, temperature, internal control procedures etc. Attaining a full score in this test is very difficult, a highly pleased District Manager, Kari-Anne Neple, of Esso s Retail function says. The special thing about the Esso station at Trosterud is that it has, since 1971, been run by the people rehabilitation firm AS Rehabil, which besides three employees of its own offers employment to employees on rehabilitation at the station. AS Rehabil is one of the oldest firms of rehabilitation in Norway. It is owned by the Ministry of Labour and Social Inclusion and has 20 permanent employees and around 140 persons assigned to different schemes of rehabilitation. Besides Trosterud Servicesenter, it runs a car shine division, Kafeteria for mat og Internett. Cafeteria providing food and internet services. attføringsplanen, fått jobb. Tre av disse arbeider i dag på andre Essostasjoner. En av dem er Suresh Balasubramaniam på Abelhaugen Service i Oslo sentrum. Lars er streng og setter krav. Men det er bra! De to årene hos gjengen på Trosterud har betydd mye for at jeg har fått meg jobb her på Essostasjonen Abelhaugen. En annen som er takknemlig for arbeidstreningen på Trosterud, er Alvapillai Sivalingam, eller Siva, som i tillegg til fast jobb på Essostasjonen i Kirkeveien i Oslo, gjerne tar ekstravakter på Trosterud. Det er blitt rift om de dyktige medarbeiderne som er utdannet hos Lars Eliassen på Trosterud. Men jeg setter også strenge krav til de som får komme hit de må ha lyst til å arbeide i en servicebedrift både med kropp og hode, og overholde de arbeidstider som det medfører. Det gjør det også lettere å utvikle alle medarbeidere til å føle tillit og ta ansvar. Når en ankommer Essostasjonen på Trosterud, får man umiddelbart inntrykk av orden, høy standard og god stemning blant personalet. Mellom varehyllene i butikken er det gitt plass til en hyggelig liten kafeteria med internett-terminal og TV. Også vafler står på menyen på denne Essostasjonen! Stasjonssjef Lars Eliassen er det ruvende midtpunktet på stasjonen. Ikke bare rager han nærmere 2 meter over butikkgulvet, men han har siden 2002 vært ildsjelen i å gjøre denne stasjonen til Norges beste Essostasjon. Min visjon er at vi skal være førstevalget; enten det er for kunden, for leverandører, de tiltaksansatte eller Esso for rekruttering av nye stasjonsmedarbeidere. Fra jeg begynte her i 2002 har jeg satset bevisst på kvalitet, service og orden/renhold i tråd med Siva har jobb på Essostasjonen i Kirkeveien, men tar gjerne ekstravakter på Trosterud. Siva is working at the Esso station in Kirkeveien, but he also occasionally works at the Trosterud station. a painting and wall papering division, as well as a café and catering business put up at pleasant premises at Kalbakken in Oslo. Here, also education and occupational training are offered to job-seekers in cooperation with NAV (formerly Aetat). The purpose of rehabilitation is to assign people to ordinary work instead of these being confined to permanent disability pension. At the Esso station, the effort has succeeded in full. In 2006, all five of those who have reached the final phase of their rehabilitation scheme, have succeeded in getting a job. Three of these are currently working at other Esso stations. One of them is Suresh Balasubramaniam at Abelhaugen Service in downtown Oslo. Lars is strict and makes demands. However, that s good! The two years I spent with the bunch at Trosterud were a great help in order for me to succeed in getting a job here at the Abelhaugen Esso station. Another one who is very grateful for the occupational training offered at Trosterud, is Alvapillai Sivalingam, or Siva, who besides a permanent job at the Esso station in Kirkeveien, Oslo, is happy to take on extra duties at Trosterud. The skilful employees trained by Lars Eliassen at Trosterud are now in great demand. However, I do draw up stringent demands on those who are allowed to come here they must want to work in a service company with "body and mind" and keep to the working hours involved in so doing. This also makes it easier to develop and train all candidates to feel confident and to assume responsibility. The first thing that strikes you on arriving at the Esso station at Trosterud, is a sensation of tidiness, high standards and a 18 19

11 Essos egne konsepter, sier Lars. Helse, miljø og sikkerhet er naturligvis også prioritert: I 2006 har det ikke skjedd uhell, og sykefraværet er lavt, under 3 %. Lars Eliassen har åpenbart satset riktig, og han har klart å omsette visjonen til konkrete resultater. Derfor nominerte Esso ham til Handelsbladet FKs kåring av Årets Kjøpmann i Her nådde han helt til finalen og fikk en meget hederlig tredjeplass. Diplomet har fått en hedersplass i butikken på stasjonen. Dette er en gledelig oppmerksomhet som jeg deler med hele staben her. De er stolte over å få være med på dette, avslutter Lars. Suresh trives godt i ny jobb på Essostasjonen Abelhaugen. Suresh enjoys his new job at Esso Abelhaugen. Kassalappene reklamerer også med "Esso Trosterud ditt førstevalg. The cash receipts also carry the Trosterud slogan: Esso Trosterud Your Choice No. 1. congenial atmosphere among the staff. Nestled in between the shelves erected in the shop, is a nice and cosy, small cafeteria with an internet terminal and a TV. This Esso station also features waffles on its menu! Site Manager Lars Eliassen is the central figure at the station. Not only does he tower nearly 2 m above the shop floor, but he has since 2002 been the driving force in turning this station into Norway s best and leading Esso station. My vision is for us to be the first choice, be it for the customers, our vendors, the employees we have on rehabilitation or Esso for the recruitment of new station employees. From the moment I first became employed here in 2002, I have been fully dedicated and committed to quality, service and orderliness/ tidiness in line with Esso s own concepts. Obviously, health, environment and safety is a high-priority concern too. So far in 2006, we have experienced no accidents of any sort, and our level of sick-absence is low; in fact less than 3 %, says Lars. It is clear to see that Lars Eliassen has made the right commitment, and that he has succeeded in translating his vision into tangible results. This is why Esso resolved to nominate him for Handelsbladet FK s election of Retailer of the Year He made it all the way to the finals and came in a very honourable third. The diploma has been given the place of honour in the station shop. This is a most gratifying token of esteem which I share with the entire staff here. They are proud to be allowed to be a part of this, Lars concludes. Kreative innslag: Barnedag på Trosterud 14. mai Creative features: Children s Day at Trosterud on 14 May Tekst Per Skarung Automanager Meridian effektivt system for vedlikehold av tekniske tegninger Esso Norge har brukt Automanager Meridian til å vedlikeholde tekniske tegninger siden Det startet med Balder-prosjektet og har utviklet seg til å omfatte alle våre 5 installasjoner: Balder, Jotun A og B, Ringhorne og Sigyn. Totalt har vi ca tekniske dokumenter elektronisk tilgjengelig for brukere knyttet til ExxonMobil LAN et, installasjonene offshore, AkerKvaerner, Prosafe og Bluewater. En vanlig arbeidsdag registrerer vi ca. 25 samtidige brukere. Formelt har vi ca. 450 registrerte brukere. Bruk Hensikten er å gi brukere av tekniske dokumenter tilgang til korrekt og kontrollert informasjon, raskt og så enkelt at selv far kan klare det uten å tenke seg særlig om. Vi hadde betydelige oppstartsproblemer de første par årene på Balder og Jotun. Systemet ble altfor langsomt til at det var brukbart offshore, og en stund gikk det under kallenavnet Workslow. Disse problemene har blitt løst etter hvert som kommunikasjonene mellom land og offshore har blitt bedre, og systemet i seg selv er blitt forbedret. Våre til dels meget kresne brukere stiller store krav, men har dermed også bidratt til å skape et godt system. Funksjoner Meridian, opprinnelig kalt Workflow, startet som et rent standardprodukt, definert for Esso Norge av Exxon Company International. Etter hvert er brukersnitt og funksjoner utviklet, basert på erfaringene med systemet hovedsakelig fra brukerne offshore, AkerKvaerner og vår egen Drafting-avdeling. Meridian gir mulighet for visning av dokumenter, utskrifter, søk i databasene, revisjonskontroll, utveksling av filer, elektronisk rødmerking, elektronisk sammenligning av forskjellige revisjoner av tegninger og elektronisk godkjenning av revisjoner. Tempo Det ligger en klar sikkerhetsgevinst i å få opp tempoet i oppdateringssyklusen. Dette har også vært påpekt i en rekke revisjoner. Et manuelt system med papirkopier, postforsendelser, manuelle godkjennelser etc. må nødvendigvis ta tid når alle involverte parter fysisk er langt fra hverandre. Vår målsetting i dag er at alle mindre endringer skal være helt oppdatert i Automanager Meridian useful system for maintaining technical drawings Esso Norge has used Automanager Meridian to maintain technical drawings since It started with the Balder project and has evolved into comprising all our 5 installations: Balder, Jotun A and B, Ringhorne and Sigyn. Overall, we have approx. 120,000 technical documents electronically available for users connected to ExxonMobil LAN, the offshore installations, AkerKvaerner, Prosafe and Bluewater. On a normal working day 25 parallel users are registered. Formally we have around 450 registered users. Usage The purpose is to give users of engineering design access to correct and controlled information so fast and efficiently that even dad can manage to do it without thinking. We had considerable teething problems at Balder and Jotun the first couple of years. The system was far too slow to be serviceable offshore, and for a while it went under the nickname of Workslow. These problems have gradually been resolved as communications between onshore and offshore have become better. The system in itself has also been improved. Our discerning users pose strict requirements, but have through their critical approach also contributed to creating a good system. Functions Meridian, originally called Workflow, started as a pure standard product defined for Esso Norge by Exxon Company International. Little by little interfaces and functions have been developed based on user experience with the system mainly offshore users, AkerKvaerner and our own Drafting department. Meridian makes it possible to display documents, get print-outs, search databases, revision control, exchange files, electronic redmarking, electronic comparison of different drawing revisions, and electronic approval of revisions

12 Leder for Dokumentsenteret på Forus, Per Skarung, forteller at selskapet gjennom Automanager Meridian totalt har ca tekniske dokumenter elektronisk tilgjengelig for brukere knyttet til ExxonMobil LAN et, installasjonene offshore, AkerKvaerner, Prosafe og Bluewater. Bildet av Per er tatt under en presentasjon han ga om systemet under oljemessen ONS Head of the Document Centre at Forus, Per Skarung, says there are totally around 120,000 technical documents electronically available on Automanager Meridian for users linked to the ExxonMobil LAN, installations offshore, AkerKvaerner, Prosafe, and Bluewater. The picture was taken during a presentation Per gave at the ONS 2006 oil exhibit. løpet av en arbeidsuke. Det er ambisiøst nok med dagens muligheter. I høst implementerer vi bruk av elektronisk rødmerking og elektroniske godkjennelser. Da er det teoretisk mulig å gjennomføre komplett oppdatering med godkjennelser i løpet av et døgn. Med godt samarbeid onshore/ offshore er det en realistisk målsetting å komme opp mot dette målet i løpet av første halvår Kilder Dokumentene stammer hovedsakelig fra de store byggeprosjektene, ombygginger og vedlikeholdsprosjekter. Det vil være altfor tidkrevende og arbeidsintensivt å importere og registrere hvert enkelt dokument. Nesten samtlige dokumenter er direkte importert og automatisk indeksert av såkalte Batch importfunksjoner i Meridian. De fleste av disse ble laget under Balder-prosjektet og viser seg å fungere godt fortsatt. Oppfølging og opplæring Systemet er etter hvert blitt så enkelt at man kan benytte alle basisfunksjoner uten opplæring. Meridian er umiddelbart selvforklarende når man har logget seg på. Vi har laget en enkel brukerhåndbok på norsk med kopi av alle menyer. I tillegg tar vi en tur til alle skift på alle offshore-installasjoner hver høst. Der forteller vi om eventuelt nye funksjoner i programmet og snakker med hver enkelt bruker ved den enkeltes egen arbeidsstasjon. Disse turene er også viktige for å få tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Nøkkelen til systemets kvalitet ligger i den tette kontakten mellom brukerne og Drafting-avdelingen, hovedsakelig ved Atle Severson. Speed Increasing the speed of the updating cycles gives an obvious security gain, which also has been pointed out in a number of revisions. A manual system of paper copies, post shipments, manual approvals, etc. necessarily take time when all involved parties are physically far apart. Our ambition today is for all minor changes to be entirely updated during a work week, which is ambitious enough given the possibilities offered today. This fall we are implementing the use of electronic redmarking and approvals. Then it will be theoretically possible to implement completed updating with approvals in 24 hours. Provided smooth co-operation between onshore and offshore it is a realistic goal to aim for within the first six months of Sources The documents mainly originate from major construction projects, rebuilding and maintenance projects. It would be too time consuming and labour intensive to import and register every single document. Nearly all the documents are directly imported and automatically indexed by so-called Batch import functions in Meridian. Most of these functions were created during the Balder project and are still working satisfactorily. Follow-up and training The system has become so simplified as to make it possible to use all basic functions without any system training. Meridian is immediately self explanatory after logging on. We have made an easy user manual in Norwegian containing a copy of all menus. Besides, each fall we make a trip to all shifts on all offshore installations, informing about any new program functions and Sikkerhet Meridian har all den sikkerhet innebygget som skal til for å gi tilgang til riktig informasjon og begrense tilgangen til informasjon brukeren ikke skal se. Dette er en forutsetning for at vi kan gi tilgang til eksterne partnere. Vår Drafting-gruppe er det sentrale kontrollpunktet/ hub en som sørger for at dokumentflyt er korrekt og kontrollert. Drafting har all oppfølging av brukerne, kontroll med databasene, service overfor AkerKvaerner, Prosafe og noe oppdatering av tegninger. Eksterne brukere Vi bruker eksterne service-firma som leverandører av tjenester til oss. Dette har i noen grad så stort omfang at det er bedre at de får tilgang til dokumentasjon direkte fra vår database, istedenfor å være avhengig av oversendte kopier. Fordelen for oss er at vi kan være helt sikre på at våre partnere benytter oppdatert informasjon i et kontrollert miljø, og ikke lager sine egne dokumentlagre. Partnerne får dermed også en egen interesse av å holde vår dokumentasjon oppdatert og følge de sentrale prosedyrene. Det er dessuten kostnadseffektivt, mens stadig kopiering med kontrollprosedyrer ville bli meget kostbart. Bluewater Bluewater har som kjent kjøpt Jotun A-skipet. Deres representanter ville i utgangspunktet ha komplette papirkopier av hele vårt Jotun A-arkiv. Dette ville blitt en kjempejobb og kostet flere millioner kroner. I tillegg ville vi fått en evigvarende jobb med å holde deres arkiv oppdatert med alle endringer. Vi viste dem Meridian og foreslo at de brukte dette systemet i stedet. Det viste seg at de selv allerede brukte Meridian for sine egne, tekniske dokumenter, og de valgte raskt vår elektroniske løsning i stedet. Annen bruk Siden systemet er tilgjengelig og betalt, så har det vært fristende å bruke det til andre ting også. Vi har registrert samtlige kunstverk i Stavanger og Oslo med bilde i Meridian. Det er totalt faktisk ca forskjellige objekter. Vi bruker systemet i noen grad til å holde kontroll på tegninger fra andre deler av bedriften f.eks. Leteavdelingen. Vi vedlikeholder våre egne hustegninger med tekniske data via Meridian. Her har vi utviklet et system som vi forsøker å lansere som Best Practice i ExxonMobil siden det langt overgår eksisterende løsninger. Nøkkelen til systemets kvalitet ligger i den tette kontakten mellom brukerne og Drafting-avdelingen, hovedsakelig ved Atle Severson (bildet), som bl.a. tar jevnlige turer offshore for å informere alle skift på våre installasjoner om systemet. The key to the quality of the system lies in the close contact between users and the Drafting department, mainly represented by Atle Severson, who makes regular trips to all our offshore installations to guide users on all shifts how to use the system. talking with each user at his/her work stations. These trips are also important to get feedback and proposals for improvement. The key to the quality of the system lies in the close contact between users and the Drafting department, mainly represented by Atle Severson. Security Meridian has all the built-in security required to give access to correct information and restrict access to information the user is not supposed to see. This is a prerequisite for giving access to external partners. Our Drafting group is the central control hub, ensuring that the flow of documents is correct and controlled. Drafting has all follow-up of users, control of databases, service toward AkerKvaerner, Prosafe and some update of drawings. External users We use external service companies for the supply of services to us. The scope of services is sometimes so extensive that it is better to give them access to our database instead of depending on transmittal of copies. The benefit for us is that we can rely entirely on our partners using updated information in a controlled environment, and not their own document files. Our partners thereby get a self interest in keeping our documentation updated and observing central procedures. Moreover, it is cost effective, while constant copying with control procedures would be extremely costly. Bluewater As you will know, Bluewater has bought the Jotun A vessel. Their representatives wanted initially to have complete paper copies of the entire Jotun A files, a giant task that would have cost several million NOK. What is more, we would have had a perennial job in keeping their files updated with all changes. We showed them Meridian and suggested they use this system instead. It turned out that they were already using Meridian for their own technical documents, so they were quick to choose our electronic solution instead. Other usage Since the system is available and paid up it has been tempting to use it for other purposes as well. So we have registered all works of art in Stavanger and Oslo with a picture in Meridian. Overall, there are actually around 1000 different objects. We also apply the system to some extent to keep track of drawings from other 22 23

13 Roland Harb språkmektig reservoar - ingeniør med internasjonal bakgrunn Skjermbilde som viser ett av dokumenter som ligger inne på Automanager Meridian fra våre installasjoner. Printscreen showing one of 120,000 thousand documents from our installations which the Automanager Meridian contains. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra brukere over hele Europa og USA, men noen beslutning er foreløpig ikke fattet. Ekstern interesse for vår bruk av Meridian Vi har en del ekstern interesse for vår bruk av Meridian. I den forbindelse holdt jeg en presentasjon ved en såkalt side event til oljemessen ONS 2006 i år. Vårt system er ikke mer avansert eller flottere enn andre liknende systemer, kanskje tvert om. Men det har tre attraktive sider. Det er meget kostnadseffektivt sammenliknet med liknende systemer. Det er enkelt i bruk og har nesten ikke brukerterskel for å komme i gang. Det gir sentral kontroll kombinert med nesten fullstendig fleksibilitet i bruk av interne og eksterne brukere. parts of the company e.g. the Exploration department. We also maintain our own architectural drawings using technical data via Meridian. We are trying to launch the development of this system as Best Practice within ExxonMobil, since it far exceeds existing solutions. We have received a number of positive responses from users all over Europe and the US, but a decision has still not been made. External interest in our use of Meridian We have noted considerable external interest in our use of Meridian. In this connection I gave a presentation at a side event to the Oil Exhibition this year. Our system is not more advanced or greater than other similar systems, on the contrary. However, it has three attractive sides. It is highly cost effective compared with similar systems. It is easy to use and has virtually no threshold for the user to get started. It gives central control combined with almost complete flexibility for internal and external users. Tekst Kirsten Roland er ganske fersk i ExxonMobil sammenheng med bare ni måneders ansettelse bak seg. Utdanningen tok han hovedsakelig i Frankrike, men de siste studieårene valgte han å ta ved NTNU i Trondheim. Det er en språkmektig ingeniør vi møter oppvokst i Libanon med arabisk og fransk som morsmål og i tillegg snakker han både engelsk, spansk, norsk og litt russisk. Jeg er reservoaringeniør og jobber nå som lisenskoordinator på Sigyn-feltet i Nordsjøen. Dette er min første ordentlige jobb, og jeg synes den er både spennende og utfordrende. Jeg jobber med tekniske vurderinger av feltet for å forsøke å få ut mest mulig av ressursene i reservoaret og dessuten prøve å forlenge feltets levetid. I tillegg er jeg ansvarlig for møter med partnerne, samt for utfylling av offentlige rapporter og for presentasjoner. Jeg synes at jeg har fått et stort ansvar, men heldigvis har jeg god støtte fra kolleger og overordnede både i min egen avdeling og i andre avdelinger som jeg er i kontakt med. I denne jobben lærer jeg noe nytt hver dag, og i tillegg har jeg eksponering mot partnerne i lisensen og det er også en nyttig erfaring. Ettersom jeg nå er kommet inn i denne delen av jobben, skal jeg nå også jobbe litt med Balderfeltet og gjøre en del produksjonsanalyser av brønnene der. Utdanning i Frankrike og Norge Du tok mesteparten av utdanningen din i Frankrike hvordan kom du på å dra til Norge for å ta masteroppgaven? Det var i grunnen litt tilfeldig. Universitetet i Frankrike hadde en utvekslingsavtale med universitetet i Trondheim, men også med universiteter i USA og Storbritannia. Jeg syntes det hørtes spennende og eksotisk ut med Norge det var et nytt land, språk og kultur. Valget jeg tok var derfor petroleumsteknologi ved NTNU i Norge. Jeg visste at Norge var et oljeproduserende land, men jeg var faktisk ikke klar over at det var en så stor olje- og gassprodusent. Hvordan var studiene lagt opp i Frankrike? Roland Harb reservoir engineer with impressive language skills and an international background Roland is a freshman in an ExxonMobil context, with only nine months of employment in the company. He was mainly educated in France, but chose to do his last year of study at NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim. It is an engineer with amazing language skills who meets us he grew up in Lebanon with Arabic and French as his mother tongues and in addition to that he speaks English, Spanish, Norwegian, and a little bit Russian. I m a reservoir engineer, now working as a license coordinator for the Sigyn field in the North Sea. This is my first real job, and I find it both exciting and stimulating. I work on technical field evaluations, trying to get an optimal amount of resources out of the reservoir, and to prolong the field s lifetime. I m also responsible for organizing meetings and presentations with partners, as well as submitting official reports. I think I ve been assigned a large responsibility, but luckily enough I have good support from my colleagues and superiors, both within my own department and other departments that I liaise with. In this job I learn something new every day, and I m exposed to the license partners, which is a very useful experience. After having familiarized myself with this part of the job, I shall now also be working on the Balder field, doing some production analysis of the wells there. Education in France and Norway You have most of your education from France how did you think of coming to Norway to take your master s degree? 24 25

14 JOBBEN MIN Jeg er født og oppvokst i Libanon, men dro til Frankrike for å studere da jeg var 18 år. De to første årene studerte jeg i Versailles, og hadde da en generell fagkrets. Deretter går man opp til en eksamen hvor man måles/konkurrerer med andre studenter på landsbasis. Resultatene man oppnår på denne eksamenen er avgjørende for hvilket universitet man kan velge å studere videre på. Jeg kom inn og valgte å studere ved et universitet i Paris de neste to årene. Så gikk turen altså videre til Trondheim hvor jeg studerte i 2 1/2 år med spesialisering innenfor reservoarteknologi det siste halvannet året. Etter studiene I like traveling a lot I guess it s my hobby number one. I would like to see and experience as many countries as possible... Og så søkte du jobben her i ExxonMobil? Nei, da jeg var ferdig i desember 2004 tok jeg meg et år fri. Jeg hadde jobbet litt mens jeg studerte var husvert på Moholt studentby og hjelpelærer (student-assistent) samt at jeg også var involvert i et prosjekt for Total da jeg var i Frankrike, så jeg hadde litt oppsparte penger. Jeg valgte da å dra til India på loffen i fem måneder. At det ble India var også litt tilfeldig. Jeg ble fascinert av en indisk bok med visdomssetninger for hver dag, som også inkluderte veldig vakre bilder fra severdigheter, landskap og folkeliv, og jeg visste at det var billig å leve der. Så jeg dro alene, men traff utrolig mange kjekke folk underveis og var nesten over hele landet. Det var en spennende tur med mange opplevelser. India er et veldig religiøst land med mange religioner og skikker folk er fattige, men likevel fornøyde. De er svært vennlige og ikke minst så tar de seg tid til å bli kjent med fremmede det er kanskje noe vi mangler her i Vesten. Det var en veldig avslappende og spennende periode i livet. Hobbier og livet i Stavanger It was more or less coincidental. The university in France had an exchange program with the university of Trondheim, but also with universities in the US and Great Britain. I thought Norway sounded exciting and exotic it was a new country, a new language and a new culture. I therefore ended up choosing petroleum technology at the NTNU. I knew beforehand that Norway was an oil producing country, but actually I was unaware that it is such a large oil and gas producer. How were the studies in France organized? I was born and raised in Lebanon, but went to France to study when I was 18. The first years I studied at Versailles, with a general curriculum. After that you sit an exam where you are assessed/compete with other students on a national basis. The results you achieve at this exam decide at which university you can pursue your studies. I was admitted and chose to study at a Parisian university for the next two years. After that I went to Trondheim, where I studied for two and a half years, with a specialization within reservoir technology for the last year and a half. After the studies And then you applied for the job at ExxonMobil? No, when I finished in December 2004 I took one year off. I had worked on the side while studying I was amongst other resident assisstant at Moholt student campus and a student assistant at NTNU, I was also involved in a project for Total when I was in France so I had managed to lay by a few pennies. I decided to go backpacking in India for five months. That I ended up with India was more or less a coincidence. An Indian book I had picked up, containing words of wisdom, and beautiful pictures of tourist attractions, landscapes and folklore fascinated me, and I knew it was cheap to live there. I went on my own, but I met a lot of nice people on my way, and visited nearly all parts of the country. It was really an exciting trip from which I have a lot of experiences and memories. India is an extremely religious country with a multitude of religions and rites people are poor, but happy all the same. They are very friendly and not least, they take their time to me strangers a commodity which seems to be in shortage here in the West. It was a very relaxing and stimulating period of my life. jeg på å lære meg russisk det er krevende og jeg bruker en del tid på det, men det er kjekt. Jeg har to morsmål, arabisk og fransk, og dessuten har jeg lært meg spansk, engelsk og norsk. Hobbier er likevel noe som forandrer seg avhengig av hvor man er i verden. I Libanon var det mest aktiviteter knyttet til sjøen og så spilte jeg piano. I Frankrike drev jeg med karate, stod slalom om vinteren og benyttet meg av det gigantinske kulturelle tilbudet som fantes i Paris. Her i Norge har jeg lært meg å bruke naturen, og da spesielt fjellet, så om vinteren er langrenn favorittsporten, om sommeren er det orientering og fjellturer. Kjente du noen her i Stavanger da du kom hit? Ja, jeg hadde en venn fra Trondheim som bodde her. Nå har jeg imidlertid fått mange venner norske venner her fra jobben og dessuten er jeg blitt kjent med det franske miljøet i byen. Jeg trives veldig godt på alle vis både med jobben, vennene, de mange festivalene og det kulturelle tilbudet her i byen, i tillegg til de flotte turområdene i nærmiljøet. Om vinteren er langrenn favorittsporten til Roland her på tur i Sirdalen. In the winter cross-country skiing is Roland s favourite sport here from a trip in Sirdalen. ent from my own. Traveling as a backpacker is what most appeals to me. What s more, I m really taken with and enjoy learning new languages. For the moment I m learning to speak Russian and I spend a fair amount of time on that, but it s worth it. I have two mother tongues, Arabic and French, and I have picked up Spanish, English and Norwegian. However, hobbies are something that is likely to change depending on where you are in the world. In Lebanon the activities I engaged in were mostly related to the sea, and I also played the piano. While in France I went in for karate, and went slalom skiing during winter. Besides I made use of the gigantic cultural choice that was offered to me in Paris. Here in Norway I ve learnt to use the countryside for recreation, in particular the mountains. During winter cross-country skiing is my favorite sport, in summer it s orienteering and mountain hikes. Did you know anyone in Stavanger when you first came here? Yes, I had a friend from Trondheim who lives here. I ve got a number of friends now Norwegian friends from work, and I m also frequenting the town s French community. I m pleased with everything; my job, friends, the many festivals and cultural events in the city, not to mention the many great recreational areas found around here. Roland liker den norske naturen spesielt fjellet og her springer han orienteringsløp for bedriftslaget. Roland likes the Norwegian nature especially the mountain and here he is running orienteering for the company team. MY JOB Hva er du opptatt av utenom jobben her i Stavanger? Hobbies and life in Stavanger Som nevnt liker jeg utrolig godt å reise det er nok min største hobby. Jeg har lyst til å se og oppleve flest mulig andre land, gjerne med eksotiske kulturer som er annerledes enn min egen. Å reise som ryggsekkturist er det aller mest spennende. I tillegg er jeg opptatt av og liker språk. Nå holder What interests do you have outside work in Stavanger? As I ve already mentioned I like traveling a lot I guess it s my hobby number one. I would like to see and experience as many countries as possible, preferably exotic cultures differ- 26

15 Grensetreffet 2006 Esso Slagens Tekst Arvid Ford AA tankbil fra 1931 deltok Esso Slagens Ford AA tankbil modell 1931 ble anskaffet fra Sverige av Bjørn Nilsen-Aas i I sine 10 år i Essos eie har den absolutt ikke stått og støvet bort i en garasje. Senest i år deltok den i Hamar under Grensetreff 2006 fra 16. til 18. juni et stevne for gamle A-Ford veteranbiler fra Norden, Europa og faktisk også USA. Selv om det ikke ble noen premie på den 75 år gamle veteranbilen denne gang, vakte den som alltid oppsikt på sin vei. Det fins ikke maken til denne tankbilen i miljøet. Tankbilen ble transportert til Hamar på tilhenger med raffineriets interne buss som trekkvogn. Helge Svingen var deltaker sammen med sin kone Bjørg og hunden Rina. Innkvartering var på Rica Olrud Hotel Hamar hvor det var oppstilling av biler og middag allerede fredag kveld. Forden fungerte, som normalt, utmerket gjennom hele løypa. Helge Svingen deltok med Esso Slagens Ford AA tankbil under Grensetreff 2006 fra 16. til 18. juni et stevne for gamle A-Ford veteranbiler fra Norden, Europa og faktisk også USA. Helge Svingen participated with Esso Slagen s Ford AA tanker during the Grensetreff 2006 from 16 through 18 June a get-together for A-Ford veteran cars from the Nordic countries, Europe, and actually also the US. Grensetreffet 2006 Also featuring Esso Slagen s 1931 Ford AA tank truck Esso Slagen s 1931 Ford AA tank truck was brought in from Sweden by Bjørn Nilsen-Aas in During its 10 years of Esso ownership, it has by no means been left to collect dust in a garage. Only this year, the truck took part in the Grensetreff 2006 organized in Hamar from 16 to 18 June a get-together for old A-Ford veteran cars from all over Scandinavia, Europe and actually also the US. The 75-year-old veteran car, while not winning a prize this time, aroused a lot of attention as always on its way. This tank truck is absolutely unparallelled in vintage car circles. The truck was transported to Hamar on a trailer pulled by the refinery s own inhouse bus. Helge Svingen attended the ride, along with his wife Bjørg and their dog Rina. They put up at the Rica Olrud Hotel Hamar where old-timers had lined up and where dinner was served as early as on Essos Ford AA deltok første gang i veteranbilløp i I 1999 deltok den blant annet i Norgesløpet i Kristiansand hvor den ble suveren vinner av konkurransen om beste publikumsbil. Året etter deltok Ford en bl.a. i Norgesløpet og i Ford 2000 markering på Lillehammer hvor den ble kåret til treffets fineste A-Ford. I 2002 deltok Helge Svingen med bilen på Hedekas- Rundan i Sverige. Blant totalt 60 ekvipasjer fikk han første premie for veteranbilløpets fineste kjøretøy. I 2004 deltok Helge Svingen i Hedekas-rundan for tredje gang. Blant 80 startende ekvipasjer vant han denne gang prisen for beste deltager i løpet. Slik kunne man ramset opp deltakelse i veteranbilløp både hjemme og ute gjennom 10 år. Mange må dele æren for den flotte merittlisten tankbilen har opparbeidet Helge Svingen, Svein Sveberg, Jan Bader og Svein Dahl som alle har bidratt på ulike måter, bl.a. med deltakelse på stevner, mekking, pussing og vedlikehold. Dermed har den stolte veteranbilen beholdt sitt vakre utseende og i tillegg er den i utmerket kjørbar stand til glede for både iherdige veteranbilentusiaster på Slagen-raffineriet og publikum for øvrig. En gjeng iherdige og muntre veteranbilentusiaster på Slagen-raffineriet tar gjerne et tak for å holde tankbilen fra 1931 i ypperlig stand. Fra venstre: Svein Dahl, Svein Sveberg, Helge Svingen og Jan Bader. A party of persistent and merry veteran car enthusiasts at the Slagen refinery have put in a lot of efforts keeping the tanker from 1931 in excellent condition. From left: Svein Dahl, Svein Sveberg, Helge Svingen, and Jan Bader. Friday night. The Ford, as always, performed very well along the entire race track. Esso s Ford AA took part in a vintage race for the first time in In 1999, it lined up for i.a. Norgesløpet in Kristiansand where it ended up the clear winner of the competition as favourite onlookers car. The subsequent year, the Ford took part in i.a. Norgesløpet and in the marking of a Ford 2000 event at Lillehammer where it was elected grandest A-Ford of the event. In 2002, Helge Svingen lined up the truck for start at the Hedekas-Rundan (Tour of Hedekas) in Sweden. Among the participating 60 old-timers, he was awarded first prize for having the grandest vehicle of the vintage race. In 2004 Helge Svingen took part in the Hedekas-Rundan race for the third time. Among the 80 old-timers lining up for start, he this time won the prize as best race participant. We could have gone on mentioning a whole series of vintage race participations both nationally and abroad over the last 10- year period. Many deserve to share the honor of the great list of merits worked up by the tank truck these including i.a. Helge Svingen, Svein Sveberg, Jan Bader, and Svein Dahl all of whom having contributed in different ways, i.a. in the form of race participation, repair jobs, touch-up, polishing and maintenance. This has allowed the proud veteran car to retain its beautiful appearance besides it being in excellent driving condition very much to the pleasure of both energetic veteran car enthusiasts at the Slagen refinery and the public in general

16 Historiske tilbakeblikk Corporate Citizenship i 1966 Tekst Arvid Corporate Citizenship er blitt et velkjent begrep de siste årene. Det er imidlertid ikke noe nytt at ExxonMobil engasjerer seg i og gir bidrag til samfunnene hvor det opererer. I en utgave av Esso Nytt fra 1966 fortelles det om en Esso-aften i Stavanger Rotary Club. Her er et utdrag fra artikkelen: Kveldens program bestod av filmfremvisning, og det var sonesjef Thomas Egeland i Esso som ordnet med det. Filmen hadde som tittel Life in the Balance og tok opp problemet med overbefolkning og hungersnød i verden. Oljeselskapet Esso hadde bekostet filmen, og Orson Welles talte inn teksten. Opptak var gjort på forskjellige steder over hele kloden og viste forskjellige menneskeraser og deres arbeid med å fremstille mat for å mette de mange munner. I dag er det ca. 3 milliarder mennesker i verden, og om en generasjons tid regner vi med at det vil være ca. 6 milliarder. Mat må skaffes, og derfor må intenst arbeid settes inn på de forskjellige felter. Vitenskapen kan på sin side yte hjelp, slik at man kunne få langt bedre avlinger på tørre ørkenstrekninger eller på regnfulle, solfattige polarstrøk. Særlig interessant var det at filmen hadde innslag fra Maudal i Rogaland. Landskapet var kjent og kjært, men huttetu for et survær det var for dem som arbeidet med høybergingen. Koseligere ble det da bildene kom fra geitefjøset og melken strømmet i bøtten... Etter filmfremvisningen benyttet flere anledningen til å spørre. Bl.a. kunne Egeland fortelle at en del av sandgardene på jærstrendene brukte asfaltemulsjon til å sprøyte over gulrotåkeren for på den måten å hindre sandflukt akkurat som i ørkenstrøk på sydligere breddegrader. Dette illustrerer selskapets lange tradisjon med å opplyse om og peke på løsninger for verdens energi- og ressursutfordringer. ExxonMobils utstilling på ONS 2006, som er behørig omtalt i dette bladet, føyer seg fint inn i denne tradisjonen. Og i dag som for 40 år siden er det vitenskap og teknologi som selskapet hevder vil være nøkkelen til å løse mange av fremtidens utfordringer på vår klode. Corporate Citizenship in 1966 Corporate Citizenship has become a familiar concept during the last years. However, there is nothing new in ExxonMobil committing itself and contributing to the communities in which it operates. An issue of Esso Nytt from 1966 reports from an Esso evening in Stavanger Rotary Club. The following is an extract from the article: On the programme for the evening was a movie, and it was zone manager Thomas Egeland of Esso who had organized it. The film was entitled Life in the Balance and raised the problem of overpopulation and hunger in the world. Oil company Esso had paid the cost of making the movie, and Orson Welles read the texts. Recordings had been made in different places the world over, and showed different human races in their struggle to produce food to feed innumerable mouths. Today the total world population counts 3 billion people, and it is expected that this number will climb to 6 billion in a generation or so. Food has to be provided, so intense efforts are put in in various areas. Science on its side can offer help, e.g. to get better harvests in dry desert areas or rainy, polar regions not visited too often by the sun. Of particular interest was the feature from Maudal, Rogaland. The scenery was well-known and cherished, but brr what awful weather for those who worked with salvaging the hay. The pictures from the barn, with the goat milk pouring into the pail were much cosier... After the screening of the movie, the audience were invited to ask questions. Mr. Egeland could amongst other tell them that some of the farms at the Jæren beaches used bitumen emulsion to spray on the carrot fields to avoid sand drift just like they do in the desert regions at more southern latitudes. This illustrates the company s long tradition in informing about and pointing out solutions to global energy and resource challenges. ExxonMobil s stand at the 2006 ONS show, which is duly dealt with in this magazine, fits nicely into this tradition. Today as 40 years ago the company believes that science and technology will be the key to solving the many challenges that the future holds for our planet. I 1966 ble det i et Stavanger Rotary Club-møte vist dokumentarfilmen Life in the Balance som tok opp problemene med overbefolkning og hungersnød i verden. Filmen var laget av Exxon i USA, og teksten var lest inn av den legendariske skuespilleren og filmskaperen Orson Welles. In 1966, the documentary Life in the Balance was shown in a Stavanger Rotary Club meeting. The theme of the film was the problems linked to overpopulation and hunger in the world, and it was made by Exxon in the USA. The film narrator was the legendary actor and film director Orson Welles. 30

17 ExxonMobil-mesterskapet i orientering Tekst Rune Karstensen Forus var vertskap for årets mesterskap som ble avviklet første helgen i september i Vagleleiren like sør for Sandnes. Fredag kveld var det samling med god mat og drikke samt visning av DVD-filmen fra fjorårets mesterskap som var i Finland. Lørdag formiddag gikk turen nedover Jæren med stopp ved Hå gml. Prestegård, herfra gikk vi til fots langs sjøen og bort til Obrestad fyr hvor vi fikk en guidet omvisning på fyret, så bar det tilbake til Prestegården for en lett lunch og deretter kjørte vi videre mot Undheim og hadde en liten stopp ved Arne Garborgs rike Knudaheiå, her var det storslått utsikt over hele Jæren. Lørdagens induviduelle løp var på Kringlelikartet som er like sør/øst for Ålgård. Ganddal IL hadde satt opp to løyper på 2 og 4 km i et krevende og meget vått terreng. Løypene var fysisk krevende og vinnertiden på bestemann lå på ca. 43 min. og siste tapre O-løper i mål var ute drøye to timer... (her er det ingen som gir opp!). Forus tok storeslem denne gang og vant alle oppsatte årsklasser, Slagen vant nybegynnerløypen på 2 km (Andreas Stenerud). Etter en god dusj og flott festmiddag, var alle klar for en hyggelig og sosial lørdagskveld. Her ble dagens løype diskutert og veivalg ble tegnet inn på et stort kart med strekktider. Etter frokost søndag var det klart for årets stafett som var på Vagleskogkartet. Etter første veksling lå Slagen 2 foran med en ledelse på 30 sekunder på Forus 1-laget. Ved andre veksling lå Forus 1 i tet igjen og kunne sende sistemann ut på siste etappe med god ledelse som holdt helt til mål. Forus 1 vant med meget god margin i år. Foruslaget vant vandrepokalen for sjette gang... Stafettvinnerlaget til Forus: Stig Folgerø, Nina Sjue og Rune Karstensen. De samme personer ble også Essomestere i hver sin klasse på lørdagens løp. The winning team from Forus consisted of Stig Folgerø, Nina Sjue, and Rune Karstensen. The same persons were Esso champions in their respective classes during the Saturday races. ExxonMobil Championship in orienteering Forus this year hosted the EM Championship in orienteering which was arranged during the first weekend in September in Vagleskogen just south of Sandnes. On Friday night, there was a gettogether party with good food and beverages, as well as showing of a dvd film from last year s championship in Finland. On Saturday morning, the participants went on a trip south along Jæren, making a stop at Hå Old Vicarage. From this location we went hiking along the seaside to Obrestad Lighthouse in which we had a guided tour. Then we went back to the old vicarage, having a light lunch prior to driving to Undheim. There we made a brief stop at poet Arne Garborg s house, enjoying a magnificent view of the Jæren scenery. Saturday s individual races were located at Kringleli just south and east of Ålgård. Ganddal Athletic Club had set two tracks, respectively 2 km and 4 km long in demanding and wet ground conditions. The tracks were physically very demanding, and while the winner spent 43 minutes on the track, the last orienteerer reached the goal after more than two hours... (no one gave up, however!). Forus won all classes this year, while Slagen won the beginner s 2 km-track (Andreas Stenerud). Following a nice shower and a great dinner, everyone was ready for a nice and social Saturday evening. The tracks of the day were discussed, and path selections were drawn onto a big map with stretch periods. Her diskuterer et par løpere veivalg etter ett av løpene. Vinnerlaget til Forus: Stig Folgerø, Nina Sjue og Rune Karstensen, de samme personer ble også Essomestere i hver sin klasse på lørdagens løp. Det var en hyggelig og veldig sportslig helg i Stavanger, og en positiv ting var at vi hadde med oss hele 6 nybegynnere til årets mesterskap. Vi ser alle frem til EM 2007, da er det Oslo som er vertskap! Here a couple of runners are exchanging views on the track after one of the races. After breakfast on Sunday, the relay races were due to start in Vagleskogen. Following the first leg, Slagen 2 was ahead with a 30-second lead on the Forus 1 team. During the next leg, Forus 1 was leading again, and the team s last runner kept the lead to the finishing line with a substantial margin. The Forus team won the challenge cup for the sixth time... The winning team from Forus consisted of Stig Folgerø, Nina Sjue, and Rune Karstensen, and the same persons were Esso champions in their respective classes during the Saturday races. It was a nice and very sporting weekend in Stavanger, and it was positive that as many as 6 beginners participated in this year s championship. We all look forward to EM in orienteering in 2007, which will be hosted by the Oslo office. Fornøyde deltakere under årets EM-mesterskap i orientering. Satisfied participants during this year s EM championship in orienteering

18 Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: ØYVIND EVENSEN ANALYST CONTROLLERS ROBERT SYVERTSEN TECHNICAL SAFETY ADVISOR SHE JULIEN MOISAN RESERVOIR ENGINEER NORTH SEA PRODUCTION NICOLAI L. HERNES GEOSCIENTIST NORTH SEA PRODUCTION TOM GAY MARINE ENGINEERING ADVISOR NORTH SEA PRODUCTION SVEIN GRANNES ANALYST CONTROLLERS THOMAS D. HOFF-HANSEN INSTRUMENT ENGINEER NORTH SEA PRODUCTION EINDRIDE SVORKÅS MEKANIKER BALDER PRODUCTION RANNVEIG ELISA OTTERLEI ENVIRONMENTAL ADVISOR SHE OLA JØRGEN KLOCK PROSJEKTINGENIØR SLAGEN RAFFINERIAVD. STIG ERLING SANDE PRODUKSJONSTEKNIKER JOTUN A PRODUCTION KRISTIAN LUNDE APPLIKASJONSINGENIØR SLAGEN RAFFINERIAVD. ØYSTEIN JOHANNES ANDERSEN DRILLING ENGINEER DEVELOPMENT KNUT JOHAN AANSTAD LÆRLING I KJEMI OG PROSESS SLAGEN RAFFINERIAVD. STEIN ERIK HILMERSEN FACILITY SURVEILLANCE ENGINEER NORTH SEA PRODUCTION CHRISTIAN TVEITAN LÆRLING I AUTOMASJON SLAGEN RAFFINERIAVD.

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer