Inne i bladet kan du lese om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inne i bladet kan du lese om:"

Transkript

1 NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 1 februar 2011 TRE fylker TO regioner ETT landsdelsblad Inne i bladet kan du lese om: Den nye organisering i landsdeler Foreningsjubileer Foreningsnytt NMS U Laos-studenter - og annet stoff om NMS Midt-Norge

2 Teamleders hjørne NMS Midt-Norge Endelig kommer det nye bladet! Vi i Team-Midt Norge er spente på hvordan det nye fellesbladet for Møre og Trøndelag blir mottatt og hvordan det kommer til å se ut! Det er mye nytt som har skjedd i NMS de siste månedene og vi har så vidt fått prøvd ut den nye strukturen med å gå fra 9 regioner til 5 landsdelsteam som ble vedtatt å utprøve frem til GF De nye teamene er inndelt i Team-Nord, Team-Midt, Team-Vest, Team-Sør og Team-Øst.Ved hovedadministrasjonen (HA) har en også endret strukturen og rasjonalisert driften. Team og regioner Innenfor Team Midt - Norge er det i prøveperioden fortsatt to regioner og to regionstyrer, Møre og Trøndelag. Regionstyrene vil ikke ha samme myndighet som før når det gjelder arbeidsgiveransvar (er lagt til Landsstyret) og ansvar for leirsted og eiendommer (lagt til driftsavdelingen i Stavanger). I den nye strategimeldingen for som er under behandling og skal vedtas på GF i sommer, er det foreslått at regionstyrene fastsetter strukturen og satsingen for arbeidet i regionene. De ansatte Ute i regionene er nok endringene mest merkbare. Alle ansatte er nå tilsatt av Landsstyret og har fått nye instrukser. I ny struktur og i prøvetiden frem til GF 2011, skal de ansatte jobbe i arbeidsteam på tvers av regionene i NMS Midt-Norge. Alle 5 teamene i Norge skal jobbe med fagområdene: Frivillig, 18/40 arbeid, Grasrot (gruppe- foreningsarbeid) og Menighet. Hver enkelt ansatt har egen instruks for arbeidet spesifisert etter den enkelte sin kompetanse og erfaring. I Midt-Norge har vi 4 årsverk, som er fordelt på 6 personer. I tillegg har vi 1 ekstra årsverk inntil videre fordelt på 2 personer her i teamet. De ble i prosessen skjermet for oppsigelse frem til de blir pensjonister i løpet av Teamleder inngår i de 4 årsverk, og det vil ikke lenger være lønnet kontor-stilling i landsdelen. De ansatte i teamet har tittelen misjonskonsulent, og er fordelt slik: - frivillighetsarbeid: Janne Bjune og Gert Nielsen (adm./ frivillighet) arbeid: Sheila Burns Lykkås og Martha Ibarra Vestnes - gruppe/foreningsarbeid: Sigrid Sundsbø og May Lisbeth Hovlid Aurdal - menighetsarbeid: Åse Neergård Områder Det er foreslått i de nye vedtektene for at Region Møre hadde bladet Selskapet og Region Trøndelag hadde VIDERE. Med samkjøring av de to regioner måtte man rasjonalisere dette, for det er akkurat dobbelt så mye arbeid å lage to blad som å lage ett. Hva navn skal vi da gi bladet? Et tidlig forslag var å skape identitet, samhørighet og framtidstro ved å kalle det nye bladet for Videre med Selskapet. Selv om dette var kreativt ender vi altså opp med å kalle det for NMS Midt-Norge, og å tilpasse bladet til samme layout som de 4 andre nye landsdelsblad har. Vår utfordring er så å gi rammen et innhold som nettopp kan fremme samhørighet, identitet og framtidstro i vår del av Norge. Vi håper at misjonsvenner i Møre og Trøndelag vil ta godt imot bladet og se på det som vårt ønske om å fortelle om arbeidet i Midt-Norge. Gert Nielsen Ansvarlig for layout områdestrukturen fremdeles skal være normalordningen i regionene. Arbeidet i områdeutvalgene kan fortsette som før der det fungerer og regionstyret fastsetter strukturen for arbeidet i regionene. Utvalgene vil være svært viktige ressursgrupper, men en ansatt skal ikke lenger delta på alle utvalgsmøtene. Det er ingen som har tittelen områdeleder lenger i den nye strukturen. Utvalgene skal være selvstyrte, men vil så langt det er mulig, ha en ansatt eller frivillig som kontaktperson. Områdeutvalgene skal fortsatt være arrangører for å gjennomføre områdemøter, misjonsfester, misjonstreff, eller andre nye typer for arrangement. Arbeidsform og fokus De ansatte skal nå jobbe på andre måter enn de har gjort tidligere og har ikke lenger sitt ansvar i et spesielt geografisk område. De skal være med på å utvikle nye konsepter og møteplasser. Et særlig fokus skal aldersgruppen år ha. Rekruttering av yngre misjonsfolk har i flere år vært lite prioritert. Av nye arrangement som allerede er prøvd ut i teamet kan nevnes: misjonsparty, sygruppe, tapaskvelder, unge par weekend m.m. Samtidig er det viktig å ta vare på de NMS foreninger og grupper som vi allerede har og som har vært grunnpilaren for misjonen i mange år. Fagområdet Frivillighet Landsdelsteamene har i tillegg fått nasjonalt ansvar for hvert sitt fagområde. Team Midt - Norge vil få frivillighet som sitt fagområde og skal særlig arbeide på tvers av teamene med å utvikle dette nettverket. Det kan du lese mer om på side 4 NMS i fremtiden Organisasjonsendringer er alltid vanskelig. Sammen med organisasjonsledelsen, teamansatte og misjonsfolket i Midt Norge, skal vi prøve å bidra til positive og skapende endringsprosesser. Vi trenger å gi hverandre rom for uenighet, men samtidig er det viktig å være lojale mot det som blir bestemt. Slik kan vi bygge NMS på vårt sted med våre egne evner og krefter. Midt opp i endringer og nye strukturer, må vi ikke miste av syne at NMS fortsatt er en flott misjonsorganisasjon med mye spennende arbeid! Bli med på å løfte blikket oppover og utover slik at vi stolt kan erkjenne at vi er med i den beste bevegelsen! Husk å sette av 29. juni-3. juli til å delta på en viktig GF i Kristiansand! VÅG MER! Meld deg på!

3 eller tidligere kollega. Kitty Irene Mæhre 11/ / Torsdag den 20. januar fikk vi den triste melding at Kitty Mæhre var innlagt på sykehus med hjerneblødning. Hun kom ikke til bevissthet før hun døde 23. januar. Bare få dager før var Kitty innom kontoret og var ved godt mot fordi hun nærmet seg muligheten for å begynne den behandling som skulle bremse kreftsykdommen hennes. Gjennom mange år har Kitty gjort seg kjent i alle kroker av trøndelagsfylkene og over hele landet har mange kolleger blitt kjent med hennes sterke engasjement for misjon. Årene i Kamerun skaffet Kitty sterke vennskap med lokale kolleger. Mange ganger har telefonen på kontoret ringt og vi har på engelsk eller fransk blitt bedt om å skaffe hennes telefonnummer til en gammel venn I Trøndelag har vi flere typer av arrangementer som i form og innhold bygger på Kittys ideer om hvordan man bygger og vedlikeholder nettverk omkring misjon, og vi vet også at mange i Kitty har søkt en samtalepartner om helt andre ting. Kittys venner og kolleger i Det Norske Misjonsselskap vil minnes hennes forpliktende engasjement og vi vil rette en takk til Kittys nærmeste for alle de årene vi fikk låne henne. Fred over Kitty Mæhres minne Av Gert Nielsen Margit Samset Volden. 5/ / Margit var i mange år misjonær i Etiopia. Og vi som var sammen med henne vet at hun fikk bety mye for så mange. Margit var positiv og glad i folket, både shankalla som gumuz kaltes på den tiden og oromo. Sin første periode fikk hun i Blå Nil Dalen med mange utfordringer: varme, veiløse områder og ukelange turneer til fots ned og opp igjen. Overnatting i enkle hytter og primitive forhold. Men hun fikk kjenne Guds hjelp og at han var med alle dager. Evangeliet delte hun med voksne og barn i skoletimer og ved leirbålet. Etter første periode ble hun gift med Svein Volden og det ble flere perioder sammen i Gimbi, Aira og Waio. Hun fikk følge et folk igjennom revolusjon, marxisme og forfølgelse. Dette satte spor og knyttet sterke bånd. Tilbake fra Etiopia deltok Margit på stevner og foreningsbesøk i Region Møre. Misjon låg hennes hjerte nært. Misjonærinnvielsen hennes skjedde i Måndalen kirke. Derfra reiste hun ut til det ukjente. Siste reis gikk også fra Måndalen kirke. Vi takker Gud for alt Margit fikk gi og bety i NMS her hjemme og i Etiopia. Kitty Mæhre og Margit Volden gikk begge på Misjonsskolen for kvinner i Oslo i årene Av Åse Neergård

4 Jubilerende foreninger i NMS Midt-Norge i 2011 Trondheim område Håpet Kvinneforening 85 Bakke misjonsforening 125 Bispegårdens misjonsforening 125 Hoeggen misjonsforening 150 Trondhjems misjonsforening 175 Orkdal og Omegn område Krumelure misjonsforening 20 Hemneskogen kvinneforening 140 NMS Forening Ytre Snillfjord 145 Grøtte eldre kvinneforening 150 Kyrksæterøra kvinneforening 150 Trollheimen område Prosjektgruppe Rennebu 15 Lysglimt Unges Misjon 70 Aune misjonsforening 75 Berkåk misjonsforening 80 Rindalsskogen kvinneforening 125 Gauldal område Singsås misjonsforening 165 Stjørdal og Omegn område Innbygda og Selbustrand Misjonsforening 105 Vassbygda kvinneforening 110 Nesset og Holmberget kvinneforening 145 Innherred område Egge misjonsforening 105 Klæth kvinneforening 120 Verdalsøra misjonsforening 130 Namdal område Namsos unges misjonsforening 75 Indre Nordmøre Område Tingvollvågen NMS-forening 65 Eidet kvinneforening 130 Nordre/Austre Sunnmøre Område Sareptas krukke 5 Kjellargjengen 30 Fremad kvinneforening 35 Skodje kvinneforening 35 Skodje misjonsgruppe B 35 Valderøy kvinnef. II 35 Fagerlia misjonsforening 55 Vårskot kvinneforening 55 Vårbod kvinneforening 75 Tørla kvinneforening 125 Nørvasund kvinneforening 155 Romsdal Område Farstad kvinneforening 115 Mjelvehagen kvinneforening 125 Valle kvinneforening 130 Sporsheim og Sæter kvinneforening 135 Grytten kvinneforening 150 Søre Sunnmøre Område Maria kvinneforening 5 Horisontklubben i Ørsta 10 Misjonslyset 15 Gnisten misjonsforening 20 Ulstein mannsgruppe 20 Hareid mannsgruppe 25 Hareid misjonsforening 25 Røsslyng kvinneforening 25 Frøystad Misjonsring 30 Moltustrandas misjonsungdomslag 75 Solstrålen Barneforening 85 Lid misjonsforening 130 Vikebygda misjonsforening 135 Myrvåg kvinneforening 140 Ytre Nordmøre Område Bevende Hjerte, Horisontgruppa 20 Ohr og Bjerkestrand kvinneforening 105 Sennepsfrøet Barneforening 115 Vevang kvinneforening 125 Lesund misjonsforening 140

5 5 landsdelsteam 5 fagområder Av Janne Bjune, misjonskonsulent for frivillighet En presentasjon av ansvarsområder i team-arbeidet Alle ansatte i regionene er blitt knyttet til et fagområde Hvert av de 5 landsdelsteamene har fått ansvar for et fagområde og er fordelt slik: NMS, Team Øst Norge har ansvar for fagområdet Menighet og Misjon NMS,Team Sør Norge har ansvar for arbeidet NMS, Team Vest Norge har ansvar for Grasrotarbeid. NMS, Team Midt Norge har ansvar for Frivillighetsarbeid. NMS, Nord Norge har fokus på Menighet og Misjon / Fagområdet Frivillighet I hvert av teamene er det ansatt en eller flere misjonskonsulenter med ansvar for frivillighet. Som fagansvarlig team for frivillighetsarbeid, har vi i Team Midt Norge bl.a ansvar for: Årlige fagsamlinger i samarbeid med fagkonsulenten ved HA Utarbeiding og evaluering av handlingsplaner, planlegging og videreutvikling av fagområdet frivillighet Ideutveksling; samle og gi videre gode ideer og erfaringer Idebank på intranett for de ansatte Lage Web- side for frivillige i samarbeid med HA Oppmuntre teamene til samarbeid innad og på tvers av landsdelene Utarbeiding av nye power point og / eller CD rom med bilde fra misjonsfeltene Erfaringene viser at de ulike konsulentene arbeider litt forskjellig ut fra personlige egenskaper, tradisjoner i egen region, geografi med mer. Men vi trenger likevel en felles forståelse for en del begreper og oppgaver og gi hverandre maler/ ideer for bl.a : Frivillighetsfester der vi viser at vi verdsetter de frivilliges innsats Kursing av frivillige talere, misjonsinformanter o.a Individuell oppfølging på telefon mht å innhente info via nettsida Hvordan gjøre seg nytte av tidligere misjonærers kompetanse Hvordan lage gode, oppdaterte lister over ulike grupper med frivillige Når en misjonskonsulentene skal betjene to eller flere regioner, har de i utgangspunktet ikke samme kompetanse på begge/ flere regioner, verken tradisjon, kultur eller geografi. Så da blir de i stor grad avhengig av lokale kontaktpersoner som kan gi dem oppdatert info fra sitt område. Takk til hver enkelt av dere som trofast står på midt i store og krevende endringsprosesser! NMS trenger fortsatt din innsats! La oss stå sammen om å bringe budskapet om Jesus Kristus til nye generasjoner og nye folkeslag.

6

7

8

9 Trivsel og nye erfaringer! Moon og Asai er utvekslingsstudenter fra Laos som har et halvt år med praksisplass i Trøndelag. De har nå funnet seg godt til rette og har tre travle måneder igjen av oppholdet. Jeg ville vite litt om inntrykkene så langt, om de trives og om de har lært noe av å være her i Norge. Liker du deg her i Norge, Moon? Moon: Ja, jeg trives veldig godt. Nordmenn er snille og høflige, og har tatt godt imot meg. Det er også nytt for meg å kunne gå ute uten å være redd. I Laos går jenter aldri alene ute på kveldstid, men her i Norge er jo det helt vanlig. Norge virker som et veldig trygt land. Hva gjør du i hverdagen? Tre dager i uka arbeider jeg i barnehage og en dag er det norskkurs. Jeg hjelper også til med barnearbeidet i menigheten noen søndager. Jeg liker å jobbe med barn, så det passer bra for meg. Jeg deltar også på mange leirer, først og fremst i regi av NMS U. Leirene på Mjuklia er morsomme, og jeg synes Mjuklia er et veldig komfortabelt sted å være på; nytt, fint og god standard. I Norge har jeg også lært meg å reise. Fra Stjørdal til Trondheim, fra Trøndelag til Kristiansand og til og fra ulike leirsted. I Laos er jeg mest i nærmiljøet og en sjelden gang utenfor byen jeg bor i. Det er nytt for meg å ta seg fram på denne måten, men nyttig å ha med seg. Hvordan skiller norsk og laotisk kirkeliv seg? I Laos er kirken mitt andre hjem. Jeg er der flere ganger i uka, og vi kristne er som en stor familie som bruker tid sammen også når det ikke er gudstjeneste. Her i Norge møtes de kristne og så sier de farvel Det oppleves som en slags søndagskristendom. Asai trives også veldig godt i Norge Asai: Jeg liker Norge nesten for godt! Det er vakkert her, med de ulike årstidene. Jeg elsker vinteren, særlig når det er så mildt at man kan gå på ski. De rundt meg sier jeg er et talent på ski, og jeg har fått prøve både langrenn og slalåm. Er det noen forskjeller mellom Norge og Laos som du vil fortelle om? Jeg har lagt merke til er at Norge har mye velferd. Det er en god politikk her, for de unge trenger aldri å være redde. Her får man studielån, og man er ikke redd for å være arbeidsledig etter endt skolegang, for da får man penger til livsopphold allikevel. Når du er syk får du også hjelp. I Laos er det vanskelig å få hjelp hvis du er fattig. Staten hjelper deg ikke! En annen forskjell er forholdet mellom barn og voksne. Foreldre i Norge liker å bruke tid med barna dine og de støtter dem i deres aktiviteter. De voksne oppmuntrer. I Laos er det derimot større respekt for de voksne, de eldre, de som eier noe og autoriteter generelt. Fordi man er ung blir man ikke hørt, men i Norge blir man respektert for sin egen mening. Denne kulturforskjellen viser gode og dårlige sider ved begge kulturer, mener Asai. Hva kan kirka i Norge lære av den laotiske kirka? Den kan i hvert fall lære familiefølelse og nærhet. Ingen føler seg alene i kirka som jeg kommer fra. Vi er bevisste på å bli kjent med nye som kommer og bli venner som man kan regne med. Vi er som en stor familie som står sammen og hjelper hverandre. Til slutt: hva savner dere mest som utvekslingsstudenter i et land langt hjemmefra? Moon og Asai er samstemte: Foruten familie og venner: Den deilige laotiske maten! Fakta om Laos Laos har et areal tilsvarende Stobritannia. Laos preges av fjell og høylandsplatåer, som tilsammen utgjør rundt 70 % av landets areal. Dette gjør store deler av landet vanskelig tilgjengelige, da veinettet er dårlig utbygd. Monsunen gir en god del nedbør i landet mellom mai og oktober. Resten av året er tørt med en god del sol. De siste offisielle innbyggertallet i Laos kommer fra folketellingen i mai 05 med et innbyggertall på 5,6 mill. Offisielt består befolkningen i Laos av 49 etniske gruper. Hovedreligionen er buddhisme. Laos ble en del av Fransk Indokina i Etter den japanske okkupasjonen under andre verdenskrig ble landet uavhengig i På 1970 tallet brukte nordvietnameiske styrker laotisk område som forsyningnslinje (Ho Chi Minh-stien) under kampene i Sør-Vietnam, og amerikanske styrker gjennomførte massive bombenagrep som gjorde Laos til verdens mest bombede land. Udetonerte bomber finnes fortsatt i stort antall. 2. desember 1975 hadde kommunistgeriljaen tatt makta i det meste av landet, og med hjelp fra Sovjetunionen og Nord-Vietnam tvang de kong Savang Vatthana til å abdisere. Laos er inndelt i 16 provinser (khoueng), én kommune* (kampheng nakhon), og én spesialssone** (khetphiset). Laos er et av de minst utviklede landene i verden. Rundt 80 % av landets befolkning livnærer seg ved jordbruk, fiske og skogbruk. Kilde : Wikipedia NMS i Laos I samarbeid med Laos evangeliske kirke (LEC) bidrar NMS til landsbyutvikling i provinsene Udomxai og i Phongsaly nord i Laos, nær grensen til Kina. Ett av målene er å skaffe vann til avsidesliggende steder. I mange områder, spesielt i landsbyer, er det ikke tilgang til rent drikkevann. Det gjør man nå noe med. Vannsystemene blir tilpasset naturen i området. I fjellområder blir vannet lagt i rør fra vannutspring til en vanntank i den aktuelle landsbyen. Vannet blir så distribuert fra vanntanken til landsbybeboerne. I lavlandet bygges det for det meste brønner. Når vanntilførselen er sikret, utnevnes det lokale vannkomiteer som har ansvar for nødvendig vedlikehold. Prosjektet omfatter også utdanning og kursing for barn og voksne. Det bygges skoler for barna, og voksne får tilbud om lese- og skriveopplæring. Det undervises i emner som grønnsaksdyrking, dyrehold og hygiene. Ledertrening står også på planen. Representanter fra myndigheter, politi, kvinner og ungdommer får opplæring i blant annet administrasjon og ledelse. Kilde:

10 Vi feirer frivilligheten i Team Midt-Norge Fra Molde forteller Sigrid Sundsbø og Håkon Morke fotgraferer: Områdeutvalget i Romsdal har tradisjon på å arrangere takkefest til alle frivillige som gjøre en innsats imisjonens tjeneste, på Gjenbruk eller som talere. Det var ca 55 stk som hadde takka ja til å komme, og her ble det en inspirasjonssamling. Festen startet med flott pianomusikk av Inge Holm Nygaard, NMS-U sitt kor Liv og Røre var med og sang med stor glede. Trøndersodd og gode kaker smakte godt. I pausen var det også åresalg som ga fine inntekter. Dagen gjest var Hilde Masvie Ydstebø, tidligere Etiopiamisjonær. Ho fortalte om Oromius som hadde blitt frikjøpt som slave av svensker på slutten av 1800-tallet. Han kom tilbake til Etiopia og laget salmebok, og oversatte Bibelen til oromospråket. Spennende fortelling, og barnekoret kvitterte med en sang på oromo: Galatake Jesu, som står i oromosalmeboka. Hilde avsluttet med andakt over hva som hadde insipirert henne til å stå i tjenesten i over 20 år.ho trakk frem tre personer som jobbet på sjukehuset i Aira, og deres spesielle utholdenhet i tjenesten tross vanskelige kår. Det andre var at Guds ord ble brukt flere ganger dagen på sykehuset gjennom morgenandakt med mere. Det ga styrke i vanskelige tider, og ho fikk trøst til å legge alt i Herrens hånd. Fine dikt ble fremført av Marit Hovde Syltebø Takk, blomster og gode ord ble gitt av leder av festen Ingunn Ostad. Kollekt og åresalg ga et overskudd på ca. kr til NMS Fra Trondheim forteller og fotograferer Janne Bjune: De ansatte i Trøndelag hadde laget til en flott fest for de frivillige i. NMS- lokalene torsdag Det var god sang og musikk og deilig servering. Gert Nielsen ga oss sterke glimt fra jul på Madagaskar og Rolf Stranden ga oss humoristisk hilsen fra Knausen Det var mitt første møte med region Trøndelag som misjonskonsulent med fokus på frivillighet. Møtet med de 50 frammøtte berørte meg. Her var det møtt fram frivillige i mange kategorier: Knausen lysstøperi, Hjellen gård, Julesalgskomité, komité for seniorleirer, frivillige talere og misjonsinformanter, barneforeningsledere, leirledere, misjonsforeningsledere, og tidligere misjonærer. Og ikke minst frivillige knytta til NMS- kontoret og dugnadsfolk på ulike plan. Noen har sin oppgave i flere av de nevnte gruppene. Ansatte både i NMS og NMS U var med. Vi opplevde godt fellesskap og Guds nærvær! Men en gruppe frivillig er ikke så synlig som de andre og det er alle forbederne. Det er like fullt en viktig tjeneste. Ansatte Sheila B Lykkås og frivillige Rolf Stranden engasjerer forsamlingen Kanskje en av de viktigste! La oss være med å løfte fram denne tjenesten. Vi trenger trofaste forbedere for arbeidet både her i Norge og ute på misjonsfeltene. Uansett er vi alle med, frivillige og lønna medarbeidere, i det store toget som er med å bringe budskapet om han som fødtes julenatt, ut til vårt folk og like til jordens ende. Takk til dere alle som trofast har stått på og står på i ulike grupper. Gud velsigne hver en av dere og gi dere frimodighet til fortsatt tjeneste!

11 Leder i Bispegårdens Misjonsforening, Gunhild Singsås, viser frem den game misjonsbøsse som alltid er med på foreningsmøtene. Men denne gang ble den for liten! 125 års jubileum i Bispegården Av Janne Bjune, tekst og foto Mandag 31.januar var det duket til 125 års jubileum i Bispegården for Bakke Misjonsforening Damene fra Bakke Misjonsforening, Bispegården Misjonsforening og BJ Misjonsforening var samlet. Bispinne Gunhild Singsås ønsket oss velkommen og ledet samlingen. På programmet var det historisk tilbakeblikk fra alle tre foreningene: Gunhild Singsås hadde et historisk tilbakeblikk for Bispegårdens Misjonsforening, Inger Johanne Christoffersen for Bakke Misjonsforening og Gudrun Nygård fra BJ. BJ skal nå slutte seg til Bispegården Misjonsforening. På tross av medlemmenes høge gjennomsnittsalder gjør 125 års jubilantene en imponerende innsats! Flere av medlemmene har passert 90 år. Likevel er de trofast med. Misjonskonsulent og tidligere Malimisjonær Janne Bjune holdt andakt med tema fra 1.Kor. 3: Vi er Guds medarbeidere I andakten ble det rettet fokus på at oppgavene er mange og ulike, men alle oppgavene er like viktige. Det ble også understreket at vi står i en stor sammenheng der mange har hatt oppgaver før oss. Som i den Trondhjemske postvei fra Trondheim til Bergen var det mange budbærere. Men de trengte et godt støtteapparat for å utføre oppdraget. Slik også med våre utsendinger. De trenger et nettverk her hjemme med forbedere og givere. Budskapet om Jesus Kristus skal ut til alle folkeslag. Praten gikk lystig rundt kaffebordet. Det blei servert deilige smørbrød og kaker. I kollekten kom det inn kr Pengene ble øremerket Kvinners rettigheter i Etiopia. Soknepresten i Bakklandet Menighet, Knut Kittelsaa kom med hilsen fra menigheten. Biskop Singsås avsluttet samlingen. Vi ønsker Guds velsignelse over arbeidet i disse foreningene! Godt nytt fra Innherred Av Åse Neergård Allerede i første uka av nye året blir jeg velsigna med gladmeldinger, oppmuntringer, og lys i hverdagen. Dette må jeg dele med dere. Misjonsforeningenes tid er ikke forbi! De er viktige! Frosta misjonsforening forteller at de har fått et nytt medlem hver gang en stund nå. Noen lurer på om de har plass til å ha foreningsmøte. --- Det er ikke noe problem sier en av medlemmene, vi sitter gjerne på klappstoler. Lykke til og Guds velsignelse videre. Midt-Skogn misjonsforening hadde mottok før jul hele kr fra pårørende til ei som har vært medlem. Tantebarna forsto at misjonsforeninga og misjon betydde svært mye for tanta. Ingrid Aasen hadde vært lærer hele sitt yrkesaktive liv. Hun var med i Lærerinnenes misjonsforening og i Midt- Skogn misjonsforening i mange år. Foreningen bestemte at kr skulle gå til Blindeskolen og kr til Døveskolen på Madagaskar. Flott! For meg ble dette veldig sterkt. Flott at pårørende tenker slik! Hennes misjonsengasjement har satt spor! Ei misjonsforening har stor betydning, også når helsa og hukommelsen svikter. Og om familien bor langt unna stiller misjonsforeninga opp, gir omsorg for kropp og sjel. Helt til hennes siste hvilested var de med. Takk for omsorg dere misjonsvenner viser for de der ute og for foreningsmedlemmer her heime. Misjonsforeningene er viktige på så mange vis.. Alstadgaaug kirke i Skogn, soknekirken til Ingrid Aasen, hvis tantebarn delte arven med blinde- og døveskolene på Madagaskar. Misjonstidende meldte at Ingrid Aasen har vært misjonær på Madagaskar, men det var en annen Ingrid Aasen. Uansett har de begge satt spor etter seg der de virket!

12 BARNAS MISJONSDAG I Røbekk kirke Av Sigrid Sundsbø Det var 5 barnedåp og mye folk på Barnas Misjonsdag. Selv om Barnekoret Liv og røre var noe redusert denne dagen, så var de med på å gjøre gudstjenesten til en fin misjonsgudstjeneste. Tema for dagen var Lyset er kommet til verden, og prest Tormod Remøy hadde en fin preken, og viste bilder for oss. Koret sang i to avdelinger, og de hadde også sangen Lyset er kommet til verden med solister, og menigheten var med på refr. Misjonskonsulent og korleder Sigrid Sundsbø viste en powerpoint-serie med info om NMS og om fadderprosjektet til koret Liv og røre, som er Landsbyutviklingprosjekt i Etiopia. Ho oppfordret folk til å bli faddere, og takket for gaven som de ville gi denne dagen. Så håper vi at store og små som ikke kjente til NMS ble LITT BEDRE kjent med oss, og ikke minst MYE mere kjent med Jesus! Vi takker for gaven på ca. kr Menighetens Misjonsreise Av Åse Neergård I 2010 lanserte NMS en stor verveaksjon for å få flere avtalegiro-givere. De tre menighetene som klarte å skaffe mer enn 10 givere er alle fra Trøndelag og Nidaros. Berkåk-, Åfjorden- og Bakklandet menigheter Menighetene får ei reise hver. Men noen av menighetene deler reisetilskuddet på flere og betaler det resterende selv. Flott. Takk for innsatsen dere har gjort. Vi håper turen til Madagaskar eller et annet land hvor NMS har sitt arbeid vil bli til inspirasjon i menighetene. God tur og Guds velsignelse. Selv om denne aksjonen nå er avsluttet, vær likevel med å skaffe flere avtalegiro-givere. Det trengs.

13 Seniorleir på Mjuklia Mandag 2. til torsdag 5. mai 2011 Tema: Hvor skal min hjelp komme fra? Prost Birger Foseide, Orkanger, holder bibeltimer. Leiren begynner med kveldsmat mandag kl Tirsdag 3.mai er det gudstjeneste i Rennebu kirke ved Birger Foseide. Om kvelden er det samling med basar og der medvirker en gruppe fra kulturskolen Onsdag 4. mai er det bibeltime med tema: Hva er ditt fjell? Om kvelden er det misjonssamling med sokneprest Tore Samuelsen med temaet: Madagaskar i ord og bilder Torsdag 5.mai er det bibeltime med tema: Herren skal bevare deg! Leiren slutter med middag kl Inn imellom programpostene er det tilbudstorg. På Tilbudstorget kan du velge: Tur ( Ha med turklær og sko. Ta gjerne med termos), enkel dataopplæring, men da må du ta med bærbar PC, Strikkeprosjekt, ta med strikkepinner og evt garn. Det blir anledning til å kjøpe garn, spill, lesestund Til misjonsbasaren tirsdag ønskes noen enkle gevinster. Disse kan for eksempel kjøpes i leirbutikken. Påmelding til regionkontoret. Tlf Påmelding senest tirsdag 26.april Priser: I hovedbygget kr 2000,- per person Gammelstuggu kr 1500,- per person Anneks: kr 1200,- per person I tilfelle det blir fullt på Mjuklia, kan vi leie rom på Berkåk Veikro, «Oktaben». Prisen der er: Dobbeltrom m/bad kr per person Enerom m/bad kr 2400,- Tillegg for leie av kvittøy. Vi sender en fullstendig brosjyre til som står på vår adresseliste. Hvis du ikke står på den kan du rekvirere brosjyren på kontoret i Trondheim tlf Budstikka Radio er et kjært begrep for mange trøndere. Radioen har sendt denne pressemelding: TRØNDELAGS STØRSTE TALERSTOL? Budstikka Media BA med redaksjonene Budstikka Radio Trøndelag (livssynsredaksjon) og Radio Midt-Trøndelag (allmennredaksjon) går inn i nye områder i Sør Trøndelag. Fra før dekkes så å si hele Nord Trøndelag og et godt stykke opp i Nordland, i tillegg også kommunene Trondheim Malvik, Agdenes, og delvis Rissa. I høst fikk vi også radiokonsesjon i kommunene Orkdal og Meldal, og første sender er satt i drift (FM 104.9). Her viser det seg at radiosendingene også kan taes inn på Byneset, Viggja, Børsa, Buvik og delvis Melhus. Budstikka Media BA eies av privatpersoner og organisasjoner som Normisjon, Misjonsselskapet, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Motorførernes Avholdsforbund. Budstikka Radio Trøndelag ønsker å stå sammen med de kristne i Trøndelag å forkynne kjernen i evangeliet. Håpet om evig liv til alle som lar Jesus Kristus få komme inn ens liv, og lar det få prege livet er det vi ønsker å formidle, i tillegg også informere om hva som skjer på kristenfronten i Trøndelag. Budstikka Radio Trøndelag visjon er Trøndelag for Kristus Kjell Kolbrek daglig leder og redaktør for Budstikka Radio Trøndelag ber lytterne ta kontakt og gi tilbake melding. Det kan gjøres på mail: eller ved å ringe på dagtid mandag til fredag kl på tlf: De som har data så kan få høre sendingene på webbradio: www. budstikkaradio.no. På nettstedet vil en også finne oppdatert programoversikt. Ny informasjonsbrosjyre er trykt opp, her finner en det meste av informasjon om sendetider sendefrekvens osv. Den får en gratis ved å ta kontakt.

14 Her følger en oversikt om de møter og arrangementer vet vi om ved redaksjonens avslutning den 14. februar. Etter at den nye landsdelsstruktur ble tatt i bruk har vi ikke lenger samme grad av oversikt over hva som arrangeres i region Møre og region Trøndelag, så listen blir ikke komplett. Vi minner om at vi legger endringer inn på hjemmesidene våre, slik at det skal gå an å se flere detaljer der. Du kan slå opp på enten eller trondelag og klikke på Møter og arrangement i venstre kolonne. Du bør også prøve kalenderen i høyre kolonne. Der hvor en dato er merket med blått er det lagt inn overskrift på et arrangement. Klikker du på datoen kommer du automatisk til oppslaget. Vi har ikke ennå fått alle arrangementer registrert i kalenderen, men vi hell på å kjem som det heter på trøndersk. Vi vil gjerne ha kvaliteten høyest mulig på hjemmesidene, for vi ser at stadig flere i alle aldre ikke minst blant de eldste bruker internett mer aktivt. Derfor oppfordrer vi alle som skal arrangere møter som skal annonseres offentlig om å sende en liten melding til oss. Helst på mail, men gammeldags papir og penn fungerer slett ikke dårlig i våre dager heller. Meldingen trenger bare å være noe slik som: Den og den dato kl 19 skal Frambygda misjonsforening ha basar på menighetshuset. Sokneprest NN er taler og viser bilder fra Etiopia. Har noen lyst til å skrive en skikkelig forhåndsomtale er det naturligvis fritt frem å gjøre det. Og ta gjerne en tur bortom menighetshuset med ditt nye digitale fotoapparat og send bilder på mail. Kanskje ikke alle bilder kan brukes, men det er gratis å prøve! Mailadressen for Trøndelag er og for Møre er det Spennende nytt i Ålesund: 29. mars er det oppstart på heklekurs for begynnere ved kontoret i Ålesund. Kurset er fra kl eller fra Ta kontakt for mer informasjon når tiden nærmer seg. Kurset er over 3 samlinger og prisen er kr juni kl begynner en Litteraturgruppe. Pris kr 100,- pr gang som går til NMS prosjekt. Også her er samlingen på kontoret i Kipervikgata 18 I Region Møre har vi blant annet disse arrangementer. 26. mars Områdestevne Søre Sunnmøre på Kjeldsund 27. mars Områdestevne Nordre/Austre Sunnmøre 29. mars fra kl eller Heklekurs (3 tirsdager kr 600) 9. april Områdestevne Ytre Nordmøre i Kristiansund 10. april Område Indre Nordmøre i Øksendal april Påskesamling på Phillipshaugen 10. juni kl Littereturgruppe (kr 100 pr gang) 19. juni Områdestevne Romsdal område i Molde Domkirke I Trøndelag har vi disse arrangementer: 6. mars, kl 18.00, Sommerveita, Misjonsfest med Kjetil Vada 7. mars, kl 19.30, Berg Bedehus, Byneset, Møte med Kjetil Vada 8. mars, kl 18.00, Børsa, Foreningsmøte med Kjetil Vada 9. mars, kl 18.00, Korsvegen bedehus, Møte med Kjetil Vada 10. mars, kl 19.00, Rosmælen bedehus, Møte med Kjetil Vada 15. mars, kl 19.00, Orkdal menighetshus, Inspirasjonstreff 26. mars, kl 14.00, Fokus-bygget, Skogn, Områdestevne Innherred 1. april, kl 20.00, Tapaskveld for travle damer, Info: Sheila B. Lykkås 2. april, kl 14.00, Namsos, områdets årsmøte 3. april, kl 18.00, Sommerveita, Misjonsfest 7. april, kl 19.30, Gauldal skole og kultursentrum, inspirasjonstreff Gauldal område mai, Mjuklia, Seniorleir 20. mai, Tapaskveld for travle damer, Info: Sheila B. Lykkås 13. juni, Mjuklia, Mjuklia-stevne - 40-års jubileum 3. september, Sommerveiten, Regionsstevne Legg merke til dato for regionsstevnet! I mange år har 2. lørdag i juni vært fast regionsstevnedag, men i år er det pinseaften og på 2. pinsedag feirer Mjuklia stort sitt 40 års jubileum

15 Noe om oss i Team Midt-Norge! DET NORSKE MISJONSSELSKAP Team Midt-Norge Org.nr: bank Leder Team Midt-Norge Laila Karin Tusvik Helle Tlf e-post: Misjonskonsulent/frivillighet Janne Bjune Mobil Gert Nielsen E-post: Misjonskonsulent/menighetsarbeid Åse Neergård, Sandvollanv 415, 7670 Inderøy Tlf.: e-post: Misjonskonsulent/grasrot (gruppe/ forening) Sigrid Sundsbø Mobil May Lisbeth Hovlid Aurdal Mobil: Misjonskonsulent/18-40-arbeid Sheila Burns Lykkås Tlf.: e-post: Martha Ibarra Vestnes Tlf.: e-post: NMS Midt-Norge - organ for NMS Team Midt-Norge Ansvarlig redaktør: Gert Nielsen Eget trykk. Opplag: Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen Trykking: Offset-Trykk, Trondheim DET NORSKE MISJONSSELSKAP Region Trøndelag Org.nr: bank Leder i Regionstyret: Astri Wessel Regionkontor Trøndelag: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Besøksadr: Sommerveiten 4/6, Trondheim Telefon E-post: Vaktmester: Gunnar Eskelund E-post: Leie av salene: Mjuklia Leirsted: Mjuklivegen 15, Berkåk, 7391 Rennebu Tlf.: Fax: E-post: Bank: Daglig leder: Kari Hyttebakk Øye NMS Gjenbruk Levanger Tlf.: Kontakt: Marion Ingul Namsos Tlf: Kontakt: Arne Odin Ovesen mob Knausen Lysstøperi, Mjuklia tlf.: Styreleder: Rolf Stranden NMS U Barne- og ungdomsakonsulent: Svanhild Christofie Hafnor , mob e-post: Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne og ungdomsarbeider: , mob e-post: Org.nr: Bank: Det Norske Misjonsselskap takker for disse minnegaver: Ingebjørg Austnes Malfrid Berg Ruth Flatmo Magny Kjenstad Margit Loe Kitty Mæhre John Alfred Nedrelid Gunvor T. Skauge Ingebjørg Solheim Albert Torvik Ingeborg Åsbø Ingrid Aasen DET NORSKE MISJONSSELSKAP Region Møre Org.nr: bank Leder i Regionstyret: Ottar Berge Regionkontor Møre: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund Telefon: E-post: Phillipshaugen Leirsted Daglig leder: Laila Bielachowich tlf: e-post: Kjeldsund Leirsted Daglig leder Harry Andersen Tlf Mobil Fax e-post: NMS Gjenbruk Kristiansund Tlf.: Kontakt: Anna Holm Molde Tlf.: Kontakt: Rolf Myhre Myrvåg Tlf.: Kontakt: Marit Kristensen Skei Tlf.: Kontakt: Gudrun Bele Ulsteinvik Tlf.: Kontakt: Karin Ertesvåg Volda Tlf.: Kontakt: Irene Lotsberg Ålesund Tlf.: Kontakt: Solveig Kvamme og Oddrun Godø NMS U Bjørg Marie Myhre Mob Epost Martha Ibarra Vestnes Tlf.: e-post: Org.nr: Bank:

16 Gå ut! sier Jesus i Matteus 28. Av Sheila Burns Lykkås Ute snør det og blåser rundt ørene. Jeg tror jeg blir inne I Det Norske Misjonsselskap er vi vant til å sitere misjonsbefalingen slik vi finner den i Det nye Testamentet. Gå derfor ut, sier Jesus der, eller vær gående som en nyere oversettelse sier. Jeg har mange ganger forsøkt å finne måter å ta til meg dette bibelordet på, som en som ikke reiser ut til fremmede land, men som bare blir her i hverdagen i Norge. Hvordan kan så jeg og du gå ut? Rundt oss er det mange mennesker som trenger det vi kan gi. Evangeliet er gode nyheter, og vi kan være gode nyheter for andre. Vi kan fortelle om Jesus til de vi møter på vår vei, for av og til møter man folk som vil vite. Og hva er en god nyhet for en alenemor om ikke mulighet til å få barnevakt en gang iblant? Hva er gode nyheter for den som har for lite, om ikke det at vi som har deler litt? Hva kan gode ord, oppmuntrende smil og genuin interesse for de rundt oss bety? Hva kan det å sette av litt tid til å lytte bety? Jeg tror de små gjerningene vi gjør for andre hver dag, kan gi større frukt enn vi tror. Ofte blir vi så veldig opptatt av våre egne utfordringer at vi glemmer kallet fra Jesus om å gå ut. Vi går inn i stedet. Vi lar oss overmanne av småting som tar blikket bort fra oppdraget. Vi glemmer å se de rundt oss og blir oppfylte av oss selv. Der Jesus vil ut, blir vi sittende inne. Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste sønn. Og siden har han gitt og gitt og gitt. Og som Hans barn og etterfølgere, så er vi også kalt til å gi. Ingen blir husket for hva de fikk, men for hva de gav og betydde for andre. Gi tid, gi smil, gi engasjement, gi forbønn og gi penger. Slik lever vi ut Misjonsbefalingen vi også, vi som er her hjemme i Norge. FOTO: ELIN SKRAASTAD

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

d N et no M rske S M og å m i s okus p j o n s s i ngdom e l d Spesialnummer med fg u s k a t barn o p - N nr o 1 r g e FEBRUAR 2012

d N et no M rske S M og å m i s okus p j o n s s i ngdom e l d Spesialnummer med fg u s k a t barn o p - N nr o 1 r g e FEBRUAR 2012 s m n u l k o gdo a f i d n s e u m e og Sp n ar r e m m på u b det nor ske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2012 NMS Midt - Norge og DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 bank 8220.02.85030 Regionkontor

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 1. 2010

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 1. 2010 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 1. 2010 Regionleders hjørne side 2-3 LS-vedtak 45-09 og RS-vedtak 3-10 side 2-3 Mjuklia nettopp nå side 4 Knausen-brikken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

d N et no M rske S M m i s j o n s s i el d ska t p - N nr o 2 r g e M A I 2 0 1 2

d N et no M rske S M m i s j o n s s i el d ska t p - N nr o 2 r g e M A I 2 0 1 2 nr 2 NMS Midt - Norge det nor ske misjonsselskap MAI 2012 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 bank 8220.02.85030 Møre: Regionleder Laila Karin Tusvik Helle 70 12 22 00, 404 06 060 e-post: lkh@nms.no

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag Barn barn BARN KRISTINE HJELLEN (barnekonsulent 75 %) kristne@actatrondelag.no mobil: 99 53 49 67 Hei alle leirvenner! RUNE HAUGEN (tenåringskonsulent 75 %) rune@actatrondelag.no

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Litt fra ungdomsturen i sept. Offisiell åpning av den nye lekeplassen. Ny medarbeider ved House of mercy Litt om juleaksjonen

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009 En sang ved festreisene Trøndelag Det skjer i Trøndelag Kitty Mæhre går fra borde Bønneliste Julesalgene Jeg

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF?

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF? NMS Midt - Norge det nor ske misjonsselskap Side 4: Side 7: Hjem fra katastrofe i Japan Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre Side 8: Hva Side 12: tenker våre folkevalgte om GF? Vi presenterer leirsteder.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer