Inne i bladet kan du lese om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inne i bladet kan du lese om:"

Transkript

1 NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 1 februar 2011 TRE fylker TO regioner ETT landsdelsblad Inne i bladet kan du lese om: Den nye organisering i landsdeler Foreningsjubileer Foreningsnytt NMS U Laos-studenter - og annet stoff om NMS Midt-Norge

2 Teamleders hjørne NMS Midt-Norge Endelig kommer det nye bladet! Vi i Team-Midt Norge er spente på hvordan det nye fellesbladet for Møre og Trøndelag blir mottatt og hvordan det kommer til å se ut! Det er mye nytt som har skjedd i NMS de siste månedene og vi har så vidt fått prøvd ut den nye strukturen med å gå fra 9 regioner til 5 landsdelsteam som ble vedtatt å utprøve frem til GF De nye teamene er inndelt i Team-Nord, Team-Midt, Team-Vest, Team-Sør og Team-Øst.Ved hovedadministrasjonen (HA) har en også endret strukturen og rasjonalisert driften. Team og regioner Innenfor Team Midt - Norge er det i prøveperioden fortsatt to regioner og to regionstyrer, Møre og Trøndelag. Regionstyrene vil ikke ha samme myndighet som før når det gjelder arbeidsgiveransvar (er lagt til Landsstyret) og ansvar for leirsted og eiendommer (lagt til driftsavdelingen i Stavanger). I den nye strategimeldingen for som er under behandling og skal vedtas på GF i sommer, er det foreslått at regionstyrene fastsetter strukturen og satsingen for arbeidet i regionene. De ansatte Ute i regionene er nok endringene mest merkbare. Alle ansatte er nå tilsatt av Landsstyret og har fått nye instrukser. I ny struktur og i prøvetiden frem til GF 2011, skal de ansatte jobbe i arbeidsteam på tvers av regionene i NMS Midt-Norge. Alle 5 teamene i Norge skal jobbe med fagområdene: Frivillig, 18/40 arbeid, Grasrot (gruppe- foreningsarbeid) og Menighet. Hver enkelt ansatt har egen instruks for arbeidet spesifisert etter den enkelte sin kompetanse og erfaring. I Midt-Norge har vi 4 årsverk, som er fordelt på 6 personer. I tillegg har vi 1 ekstra årsverk inntil videre fordelt på 2 personer her i teamet. De ble i prosessen skjermet for oppsigelse frem til de blir pensjonister i løpet av Teamleder inngår i de 4 årsverk, og det vil ikke lenger være lønnet kontor-stilling i landsdelen. De ansatte i teamet har tittelen misjonskonsulent, og er fordelt slik: - frivillighetsarbeid: Janne Bjune og Gert Nielsen (adm./ frivillighet) arbeid: Sheila Burns Lykkås og Martha Ibarra Vestnes - gruppe/foreningsarbeid: Sigrid Sundsbø og May Lisbeth Hovlid Aurdal - menighetsarbeid: Åse Neergård Områder Det er foreslått i de nye vedtektene for at Region Møre hadde bladet Selskapet og Region Trøndelag hadde VIDERE. Med samkjøring av de to regioner måtte man rasjonalisere dette, for det er akkurat dobbelt så mye arbeid å lage to blad som å lage ett. Hva navn skal vi da gi bladet? Et tidlig forslag var å skape identitet, samhørighet og framtidstro ved å kalle det nye bladet for Videre med Selskapet. Selv om dette var kreativt ender vi altså opp med å kalle det for NMS Midt-Norge, og å tilpasse bladet til samme layout som de 4 andre nye landsdelsblad har. Vår utfordring er så å gi rammen et innhold som nettopp kan fremme samhørighet, identitet og framtidstro i vår del av Norge. Vi håper at misjonsvenner i Møre og Trøndelag vil ta godt imot bladet og se på det som vårt ønske om å fortelle om arbeidet i Midt-Norge. Gert Nielsen Ansvarlig for layout områdestrukturen fremdeles skal være normalordningen i regionene. Arbeidet i områdeutvalgene kan fortsette som før der det fungerer og regionstyret fastsetter strukturen for arbeidet i regionene. Utvalgene vil være svært viktige ressursgrupper, men en ansatt skal ikke lenger delta på alle utvalgsmøtene. Det er ingen som har tittelen områdeleder lenger i den nye strukturen. Utvalgene skal være selvstyrte, men vil så langt det er mulig, ha en ansatt eller frivillig som kontaktperson. Områdeutvalgene skal fortsatt være arrangører for å gjennomføre områdemøter, misjonsfester, misjonstreff, eller andre nye typer for arrangement. Arbeidsform og fokus De ansatte skal nå jobbe på andre måter enn de har gjort tidligere og har ikke lenger sitt ansvar i et spesielt geografisk område. De skal være med på å utvikle nye konsepter og møteplasser. Et særlig fokus skal aldersgruppen år ha. Rekruttering av yngre misjonsfolk har i flere år vært lite prioritert. Av nye arrangement som allerede er prøvd ut i teamet kan nevnes: misjonsparty, sygruppe, tapaskvelder, unge par weekend m.m. Samtidig er det viktig å ta vare på de NMS foreninger og grupper som vi allerede har og som har vært grunnpilaren for misjonen i mange år. Fagområdet Frivillighet Landsdelsteamene har i tillegg fått nasjonalt ansvar for hvert sitt fagområde. Team Midt - Norge vil få frivillighet som sitt fagområde og skal særlig arbeide på tvers av teamene med å utvikle dette nettverket. Det kan du lese mer om på side 4 NMS i fremtiden Organisasjonsendringer er alltid vanskelig. Sammen med organisasjonsledelsen, teamansatte og misjonsfolket i Midt Norge, skal vi prøve å bidra til positive og skapende endringsprosesser. Vi trenger å gi hverandre rom for uenighet, men samtidig er det viktig å være lojale mot det som blir bestemt. Slik kan vi bygge NMS på vårt sted med våre egne evner og krefter. Midt opp i endringer og nye strukturer, må vi ikke miste av syne at NMS fortsatt er en flott misjonsorganisasjon med mye spennende arbeid! Bli med på å løfte blikket oppover og utover slik at vi stolt kan erkjenne at vi er med i den beste bevegelsen! Husk å sette av 29. juni-3. juli til å delta på en viktig GF i Kristiansand! VÅG MER! Meld deg på!

3 eller tidligere kollega. Kitty Irene Mæhre 11/ / Torsdag den 20. januar fikk vi den triste melding at Kitty Mæhre var innlagt på sykehus med hjerneblødning. Hun kom ikke til bevissthet før hun døde 23. januar. Bare få dager før var Kitty innom kontoret og var ved godt mot fordi hun nærmet seg muligheten for å begynne den behandling som skulle bremse kreftsykdommen hennes. Gjennom mange år har Kitty gjort seg kjent i alle kroker av trøndelagsfylkene og over hele landet har mange kolleger blitt kjent med hennes sterke engasjement for misjon. Årene i Kamerun skaffet Kitty sterke vennskap med lokale kolleger. Mange ganger har telefonen på kontoret ringt og vi har på engelsk eller fransk blitt bedt om å skaffe hennes telefonnummer til en gammel venn I Trøndelag har vi flere typer av arrangementer som i form og innhold bygger på Kittys ideer om hvordan man bygger og vedlikeholder nettverk omkring misjon, og vi vet også at mange i Kitty har søkt en samtalepartner om helt andre ting. Kittys venner og kolleger i Det Norske Misjonsselskap vil minnes hennes forpliktende engasjement og vi vil rette en takk til Kittys nærmeste for alle de årene vi fikk låne henne. Fred over Kitty Mæhres minne Av Gert Nielsen Margit Samset Volden. 5/ / Margit var i mange år misjonær i Etiopia. Og vi som var sammen med henne vet at hun fikk bety mye for så mange. Margit var positiv og glad i folket, både shankalla som gumuz kaltes på den tiden og oromo. Sin første periode fikk hun i Blå Nil Dalen med mange utfordringer: varme, veiløse områder og ukelange turneer til fots ned og opp igjen. Overnatting i enkle hytter og primitive forhold. Men hun fikk kjenne Guds hjelp og at han var med alle dager. Evangeliet delte hun med voksne og barn i skoletimer og ved leirbålet. Etter første periode ble hun gift med Svein Volden og det ble flere perioder sammen i Gimbi, Aira og Waio. Hun fikk følge et folk igjennom revolusjon, marxisme og forfølgelse. Dette satte spor og knyttet sterke bånd. Tilbake fra Etiopia deltok Margit på stevner og foreningsbesøk i Region Møre. Misjon låg hennes hjerte nært. Misjonærinnvielsen hennes skjedde i Måndalen kirke. Derfra reiste hun ut til det ukjente. Siste reis gikk også fra Måndalen kirke. Vi takker Gud for alt Margit fikk gi og bety i NMS her hjemme og i Etiopia. Kitty Mæhre og Margit Volden gikk begge på Misjonsskolen for kvinner i Oslo i årene Av Åse Neergård

4 Jubilerende foreninger i NMS Midt-Norge i 2011 Trondheim område Håpet Kvinneforening 85 Bakke misjonsforening 125 Bispegårdens misjonsforening 125 Hoeggen misjonsforening 150 Trondhjems misjonsforening 175 Orkdal og Omegn område Krumelure misjonsforening 20 Hemneskogen kvinneforening 140 NMS Forening Ytre Snillfjord 145 Grøtte eldre kvinneforening 150 Kyrksæterøra kvinneforening 150 Trollheimen område Prosjektgruppe Rennebu 15 Lysglimt Unges Misjon 70 Aune misjonsforening 75 Berkåk misjonsforening 80 Rindalsskogen kvinneforening 125 Gauldal område Singsås misjonsforening 165 Stjørdal og Omegn område Innbygda og Selbustrand Misjonsforening 105 Vassbygda kvinneforening 110 Nesset og Holmberget kvinneforening 145 Innherred område Egge misjonsforening 105 Klæth kvinneforening 120 Verdalsøra misjonsforening 130 Namdal område Namsos unges misjonsforening 75 Indre Nordmøre Område Tingvollvågen NMS-forening 65 Eidet kvinneforening 130 Nordre/Austre Sunnmøre Område Sareptas krukke 5 Kjellargjengen 30 Fremad kvinneforening 35 Skodje kvinneforening 35 Skodje misjonsgruppe B 35 Valderøy kvinnef. II 35 Fagerlia misjonsforening 55 Vårskot kvinneforening 55 Vårbod kvinneforening 75 Tørla kvinneforening 125 Nørvasund kvinneforening 155 Romsdal Område Farstad kvinneforening 115 Mjelvehagen kvinneforening 125 Valle kvinneforening 130 Sporsheim og Sæter kvinneforening 135 Grytten kvinneforening 150 Søre Sunnmøre Område Maria kvinneforening 5 Horisontklubben i Ørsta 10 Misjonslyset 15 Gnisten misjonsforening 20 Ulstein mannsgruppe 20 Hareid mannsgruppe 25 Hareid misjonsforening 25 Røsslyng kvinneforening 25 Frøystad Misjonsring 30 Moltustrandas misjonsungdomslag 75 Solstrålen Barneforening 85 Lid misjonsforening 130 Vikebygda misjonsforening 135 Myrvåg kvinneforening 140 Ytre Nordmøre Område Bevende Hjerte, Horisontgruppa 20 Ohr og Bjerkestrand kvinneforening 105 Sennepsfrøet Barneforening 115 Vevang kvinneforening 125 Lesund misjonsforening 140

5 5 landsdelsteam 5 fagområder Av Janne Bjune, misjonskonsulent for frivillighet En presentasjon av ansvarsområder i team-arbeidet Alle ansatte i regionene er blitt knyttet til et fagområde Hvert av de 5 landsdelsteamene har fått ansvar for et fagområde og er fordelt slik: NMS, Team Øst Norge har ansvar for fagområdet Menighet og Misjon NMS,Team Sør Norge har ansvar for arbeidet NMS, Team Vest Norge har ansvar for Grasrotarbeid. NMS, Team Midt Norge har ansvar for Frivillighetsarbeid. NMS, Nord Norge har fokus på Menighet og Misjon / Fagområdet Frivillighet I hvert av teamene er det ansatt en eller flere misjonskonsulenter med ansvar for frivillighet. Som fagansvarlig team for frivillighetsarbeid, har vi i Team Midt Norge bl.a ansvar for: Årlige fagsamlinger i samarbeid med fagkonsulenten ved HA Utarbeiding og evaluering av handlingsplaner, planlegging og videreutvikling av fagområdet frivillighet Ideutveksling; samle og gi videre gode ideer og erfaringer Idebank på intranett for de ansatte Lage Web- side for frivillige i samarbeid med HA Oppmuntre teamene til samarbeid innad og på tvers av landsdelene Utarbeiding av nye power point og / eller CD rom med bilde fra misjonsfeltene Erfaringene viser at de ulike konsulentene arbeider litt forskjellig ut fra personlige egenskaper, tradisjoner i egen region, geografi med mer. Men vi trenger likevel en felles forståelse for en del begreper og oppgaver og gi hverandre maler/ ideer for bl.a : Frivillighetsfester der vi viser at vi verdsetter de frivilliges innsats Kursing av frivillige talere, misjonsinformanter o.a Individuell oppfølging på telefon mht å innhente info via nettsida Hvordan gjøre seg nytte av tidligere misjonærers kompetanse Hvordan lage gode, oppdaterte lister over ulike grupper med frivillige Når en misjonskonsulentene skal betjene to eller flere regioner, har de i utgangspunktet ikke samme kompetanse på begge/ flere regioner, verken tradisjon, kultur eller geografi. Så da blir de i stor grad avhengig av lokale kontaktpersoner som kan gi dem oppdatert info fra sitt område. Takk til hver enkelt av dere som trofast står på midt i store og krevende endringsprosesser! NMS trenger fortsatt din innsats! La oss stå sammen om å bringe budskapet om Jesus Kristus til nye generasjoner og nye folkeslag.

6

7

8

9 Trivsel og nye erfaringer! Moon og Asai er utvekslingsstudenter fra Laos som har et halvt år med praksisplass i Trøndelag. De har nå funnet seg godt til rette og har tre travle måneder igjen av oppholdet. Jeg ville vite litt om inntrykkene så langt, om de trives og om de har lært noe av å være her i Norge. Liker du deg her i Norge, Moon? Moon: Ja, jeg trives veldig godt. Nordmenn er snille og høflige, og har tatt godt imot meg. Det er også nytt for meg å kunne gå ute uten å være redd. I Laos går jenter aldri alene ute på kveldstid, men her i Norge er jo det helt vanlig. Norge virker som et veldig trygt land. Hva gjør du i hverdagen? Tre dager i uka arbeider jeg i barnehage og en dag er det norskkurs. Jeg hjelper også til med barnearbeidet i menigheten noen søndager. Jeg liker å jobbe med barn, så det passer bra for meg. Jeg deltar også på mange leirer, først og fremst i regi av NMS U. Leirene på Mjuklia er morsomme, og jeg synes Mjuklia er et veldig komfortabelt sted å være på; nytt, fint og god standard. I Norge har jeg også lært meg å reise. Fra Stjørdal til Trondheim, fra Trøndelag til Kristiansand og til og fra ulike leirsted. I Laos er jeg mest i nærmiljøet og en sjelden gang utenfor byen jeg bor i. Det er nytt for meg å ta seg fram på denne måten, men nyttig å ha med seg. Hvordan skiller norsk og laotisk kirkeliv seg? I Laos er kirken mitt andre hjem. Jeg er der flere ganger i uka, og vi kristne er som en stor familie som bruker tid sammen også når det ikke er gudstjeneste. Her i Norge møtes de kristne og så sier de farvel Det oppleves som en slags søndagskristendom. Asai trives også veldig godt i Norge Asai: Jeg liker Norge nesten for godt! Det er vakkert her, med de ulike årstidene. Jeg elsker vinteren, særlig når det er så mildt at man kan gå på ski. De rundt meg sier jeg er et talent på ski, og jeg har fått prøve både langrenn og slalåm. Er det noen forskjeller mellom Norge og Laos som du vil fortelle om? Jeg har lagt merke til er at Norge har mye velferd. Det er en god politikk her, for de unge trenger aldri å være redde. Her får man studielån, og man er ikke redd for å være arbeidsledig etter endt skolegang, for da får man penger til livsopphold allikevel. Når du er syk får du også hjelp. I Laos er det vanskelig å få hjelp hvis du er fattig. Staten hjelper deg ikke! En annen forskjell er forholdet mellom barn og voksne. Foreldre i Norge liker å bruke tid med barna dine og de støtter dem i deres aktiviteter. De voksne oppmuntrer. I Laos er det derimot større respekt for de voksne, de eldre, de som eier noe og autoriteter generelt. Fordi man er ung blir man ikke hørt, men i Norge blir man respektert for sin egen mening. Denne kulturforskjellen viser gode og dårlige sider ved begge kulturer, mener Asai. Hva kan kirka i Norge lære av den laotiske kirka? Den kan i hvert fall lære familiefølelse og nærhet. Ingen føler seg alene i kirka som jeg kommer fra. Vi er bevisste på å bli kjent med nye som kommer og bli venner som man kan regne med. Vi er som en stor familie som står sammen og hjelper hverandre. Til slutt: hva savner dere mest som utvekslingsstudenter i et land langt hjemmefra? Moon og Asai er samstemte: Foruten familie og venner: Den deilige laotiske maten! Fakta om Laos Laos har et areal tilsvarende Stobritannia. Laos preges av fjell og høylandsplatåer, som tilsammen utgjør rundt 70 % av landets areal. Dette gjør store deler av landet vanskelig tilgjengelige, da veinettet er dårlig utbygd. Monsunen gir en god del nedbør i landet mellom mai og oktober. Resten av året er tørt med en god del sol. De siste offisielle innbyggertallet i Laos kommer fra folketellingen i mai 05 med et innbyggertall på 5,6 mill. Offisielt består befolkningen i Laos av 49 etniske gruper. Hovedreligionen er buddhisme. Laos ble en del av Fransk Indokina i Etter den japanske okkupasjonen under andre verdenskrig ble landet uavhengig i På 1970 tallet brukte nordvietnameiske styrker laotisk område som forsyningnslinje (Ho Chi Minh-stien) under kampene i Sør-Vietnam, og amerikanske styrker gjennomførte massive bombenagrep som gjorde Laos til verdens mest bombede land. Udetonerte bomber finnes fortsatt i stort antall. 2. desember 1975 hadde kommunistgeriljaen tatt makta i det meste av landet, og med hjelp fra Sovjetunionen og Nord-Vietnam tvang de kong Savang Vatthana til å abdisere. Laos er inndelt i 16 provinser (khoueng), én kommune* (kampheng nakhon), og én spesialssone** (khetphiset). Laos er et av de minst utviklede landene i verden. Rundt 80 % av landets befolkning livnærer seg ved jordbruk, fiske og skogbruk. Kilde : Wikipedia NMS i Laos I samarbeid med Laos evangeliske kirke (LEC) bidrar NMS til landsbyutvikling i provinsene Udomxai og i Phongsaly nord i Laos, nær grensen til Kina. Ett av målene er å skaffe vann til avsidesliggende steder. I mange områder, spesielt i landsbyer, er det ikke tilgang til rent drikkevann. Det gjør man nå noe med. Vannsystemene blir tilpasset naturen i området. I fjellområder blir vannet lagt i rør fra vannutspring til en vanntank i den aktuelle landsbyen. Vannet blir så distribuert fra vanntanken til landsbybeboerne. I lavlandet bygges det for det meste brønner. Når vanntilførselen er sikret, utnevnes det lokale vannkomiteer som har ansvar for nødvendig vedlikehold. Prosjektet omfatter også utdanning og kursing for barn og voksne. Det bygges skoler for barna, og voksne får tilbud om lese- og skriveopplæring. Det undervises i emner som grønnsaksdyrking, dyrehold og hygiene. Ledertrening står også på planen. Representanter fra myndigheter, politi, kvinner og ungdommer får opplæring i blant annet administrasjon og ledelse. Kilde:

10 Vi feirer frivilligheten i Team Midt-Norge Fra Molde forteller Sigrid Sundsbø og Håkon Morke fotgraferer: Områdeutvalget i Romsdal har tradisjon på å arrangere takkefest til alle frivillige som gjøre en innsats imisjonens tjeneste, på Gjenbruk eller som talere. Det var ca 55 stk som hadde takka ja til å komme, og her ble det en inspirasjonssamling. Festen startet med flott pianomusikk av Inge Holm Nygaard, NMS-U sitt kor Liv og Røre var med og sang med stor glede. Trøndersodd og gode kaker smakte godt. I pausen var det også åresalg som ga fine inntekter. Dagen gjest var Hilde Masvie Ydstebø, tidligere Etiopiamisjonær. Ho fortalte om Oromius som hadde blitt frikjøpt som slave av svensker på slutten av 1800-tallet. Han kom tilbake til Etiopia og laget salmebok, og oversatte Bibelen til oromospråket. Spennende fortelling, og barnekoret kvitterte med en sang på oromo: Galatake Jesu, som står i oromosalmeboka. Hilde avsluttet med andakt over hva som hadde insipirert henne til å stå i tjenesten i over 20 år.ho trakk frem tre personer som jobbet på sjukehuset i Aira, og deres spesielle utholdenhet i tjenesten tross vanskelige kår. Det andre var at Guds ord ble brukt flere ganger dagen på sykehuset gjennom morgenandakt med mere. Det ga styrke i vanskelige tider, og ho fikk trøst til å legge alt i Herrens hånd. Fine dikt ble fremført av Marit Hovde Syltebø Takk, blomster og gode ord ble gitt av leder av festen Ingunn Ostad. Kollekt og åresalg ga et overskudd på ca. kr til NMS Fra Trondheim forteller og fotograferer Janne Bjune: De ansatte i Trøndelag hadde laget til en flott fest for de frivillige i. NMS- lokalene torsdag Det var god sang og musikk og deilig servering. Gert Nielsen ga oss sterke glimt fra jul på Madagaskar og Rolf Stranden ga oss humoristisk hilsen fra Knausen Det var mitt første møte med region Trøndelag som misjonskonsulent med fokus på frivillighet. Møtet med de 50 frammøtte berørte meg. Her var det møtt fram frivillige i mange kategorier: Knausen lysstøperi, Hjellen gård, Julesalgskomité, komité for seniorleirer, frivillige talere og misjonsinformanter, barneforeningsledere, leirledere, misjonsforeningsledere, og tidligere misjonærer. Og ikke minst frivillige knytta til NMS- kontoret og dugnadsfolk på ulike plan. Noen har sin oppgave i flere av de nevnte gruppene. Ansatte både i NMS og NMS U var med. Vi opplevde godt fellesskap og Guds nærvær! Men en gruppe frivillig er ikke så synlig som de andre og det er alle forbederne. Det er like fullt en viktig tjeneste. Ansatte Sheila B Lykkås og frivillige Rolf Stranden engasjerer forsamlingen Kanskje en av de viktigste! La oss være med å løfte fram denne tjenesten. Vi trenger trofaste forbedere for arbeidet både her i Norge og ute på misjonsfeltene. Uansett er vi alle med, frivillige og lønna medarbeidere, i det store toget som er med å bringe budskapet om han som fødtes julenatt, ut til vårt folk og like til jordens ende. Takk til dere alle som trofast har stått på og står på i ulike grupper. Gud velsigne hver en av dere og gi dere frimodighet til fortsatt tjeneste!

11 Leder i Bispegårdens Misjonsforening, Gunhild Singsås, viser frem den game misjonsbøsse som alltid er med på foreningsmøtene. Men denne gang ble den for liten! 125 års jubileum i Bispegården Av Janne Bjune, tekst og foto Mandag 31.januar var det duket til 125 års jubileum i Bispegården for Bakke Misjonsforening Damene fra Bakke Misjonsforening, Bispegården Misjonsforening og BJ Misjonsforening var samlet. Bispinne Gunhild Singsås ønsket oss velkommen og ledet samlingen. På programmet var det historisk tilbakeblikk fra alle tre foreningene: Gunhild Singsås hadde et historisk tilbakeblikk for Bispegårdens Misjonsforening, Inger Johanne Christoffersen for Bakke Misjonsforening og Gudrun Nygård fra BJ. BJ skal nå slutte seg til Bispegården Misjonsforening. På tross av medlemmenes høge gjennomsnittsalder gjør 125 års jubilantene en imponerende innsats! Flere av medlemmene har passert 90 år. Likevel er de trofast med. Misjonskonsulent og tidligere Malimisjonær Janne Bjune holdt andakt med tema fra 1.Kor. 3: Vi er Guds medarbeidere I andakten ble det rettet fokus på at oppgavene er mange og ulike, men alle oppgavene er like viktige. Det ble også understreket at vi står i en stor sammenheng der mange har hatt oppgaver før oss. Som i den Trondhjemske postvei fra Trondheim til Bergen var det mange budbærere. Men de trengte et godt støtteapparat for å utføre oppdraget. Slik også med våre utsendinger. De trenger et nettverk her hjemme med forbedere og givere. Budskapet om Jesus Kristus skal ut til alle folkeslag. Praten gikk lystig rundt kaffebordet. Det blei servert deilige smørbrød og kaker. I kollekten kom det inn kr Pengene ble øremerket Kvinners rettigheter i Etiopia. Soknepresten i Bakklandet Menighet, Knut Kittelsaa kom med hilsen fra menigheten. Biskop Singsås avsluttet samlingen. Vi ønsker Guds velsignelse over arbeidet i disse foreningene! Godt nytt fra Innherred Av Åse Neergård Allerede i første uka av nye året blir jeg velsigna med gladmeldinger, oppmuntringer, og lys i hverdagen. Dette må jeg dele med dere. Misjonsforeningenes tid er ikke forbi! De er viktige! Frosta misjonsforening forteller at de har fått et nytt medlem hver gang en stund nå. Noen lurer på om de har plass til å ha foreningsmøte. --- Det er ikke noe problem sier en av medlemmene, vi sitter gjerne på klappstoler. Lykke til og Guds velsignelse videre. Midt-Skogn misjonsforening hadde mottok før jul hele kr fra pårørende til ei som har vært medlem. Tantebarna forsto at misjonsforeninga og misjon betydde svært mye for tanta. Ingrid Aasen hadde vært lærer hele sitt yrkesaktive liv. Hun var med i Lærerinnenes misjonsforening og i Midt- Skogn misjonsforening i mange år. Foreningen bestemte at kr skulle gå til Blindeskolen og kr til Døveskolen på Madagaskar. Flott! For meg ble dette veldig sterkt. Flott at pårørende tenker slik! Hennes misjonsengasjement har satt spor! Ei misjonsforening har stor betydning, også når helsa og hukommelsen svikter. Og om familien bor langt unna stiller misjonsforeninga opp, gir omsorg for kropp og sjel. Helt til hennes siste hvilested var de med. Takk for omsorg dere misjonsvenner viser for de der ute og for foreningsmedlemmer her heime. Misjonsforeningene er viktige på så mange vis.. Alstadgaaug kirke i Skogn, soknekirken til Ingrid Aasen, hvis tantebarn delte arven med blinde- og døveskolene på Madagaskar. Misjonstidende meldte at Ingrid Aasen har vært misjonær på Madagaskar, men det var en annen Ingrid Aasen. Uansett har de begge satt spor etter seg der de virket!

12 BARNAS MISJONSDAG I Røbekk kirke Av Sigrid Sundsbø Det var 5 barnedåp og mye folk på Barnas Misjonsdag. Selv om Barnekoret Liv og røre var noe redusert denne dagen, så var de med på å gjøre gudstjenesten til en fin misjonsgudstjeneste. Tema for dagen var Lyset er kommet til verden, og prest Tormod Remøy hadde en fin preken, og viste bilder for oss. Koret sang i to avdelinger, og de hadde også sangen Lyset er kommet til verden med solister, og menigheten var med på refr. Misjonskonsulent og korleder Sigrid Sundsbø viste en powerpoint-serie med info om NMS og om fadderprosjektet til koret Liv og røre, som er Landsbyutviklingprosjekt i Etiopia. Ho oppfordret folk til å bli faddere, og takket for gaven som de ville gi denne dagen. Så håper vi at store og små som ikke kjente til NMS ble LITT BEDRE kjent med oss, og ikke minst MYE mere kjent med Jesus! Vi takker for gaven på ca. kr Menighetens Misjonsreise Av Åse Neergård I 2010 lanserte NMS en stor verveaksjon for å få flere avtalegiro-givere. De tre menighetene som klarte å skaffe mer enn 10 givere er alle fra Trøndelag og Nidaros. Berkåk-, Åfjorden- og Bakklandet menigheter Menighetene får ei reise hver. Men noen av menighetene deler reisetilskuddet på flere og betaler det resterende selv. Flott. Takk for innsatsen dere har gjort. Vi håper turen til Madagaskar eller et annet land hvor NMS har sitt arbeid vil bli til inspirasjon i menighetene. God tur og Guds velsignelse. Selv om denne aksjonen nå er avsluttet, vær likevel med å skaffe flere avtalegiro-givere. Det trengs.

13 Seniorleir på Mjuklia Mandag 2. til torsdag 5. mai 2011 Tema: Hvor skal min hjelp komme fra? Prost Birger Foseide, Orkanger, holder bibeltimer. Leiren begynner med kveldsmat mandag kl Tirsdag 3.mai er det gudstjeneste i Rennebu kirke ved Birger Foseide. Om kvelden er det samling med basar og der medvirker en gruppe fra kulturskolen Onsdag 4. mai er det bibeltime med tema: Hva er ditt fjell? Om kvelden er det misjonssamling med sokneprest Tore Samuelsen med temaet: Madagaskar i ord og bilder Torsdag 5.mai er det bibeltime med tema: Herren skal bevare deg! Leiren slutter med middag kl Inn imellom programpostene er det tilbudstorg. På Tilbudstorget kan du velge: Tur ( Ha med turklær og sko. Ta gjerne med termos), enkel dataopplæring, men da må du ta med bærbar PC, Strikkeprosjekt, ta med strikkepinner og evt garn. Det blir anledning til å kjøpe garn, spill, lesestund Til misjonsbasaren tirsdag ønskes noen enkle gevinster. Disse kan for eksempel kjøpes i leirbutikken. Påmelding til regionkontoret. Tlf Påmelding senest tirsdag 26.april Priser: I hovedbygget kr 2000,- per person Gammelstuggu kr 1500,- per person Anneks: kr 1200,- per person I tilfelle det blir fullt på Mjuklia, kan vi leie rom på Berkåk Veikro, «Oktaben». Prisen der er: Dobbeltrom m/bad kr per person Enerom m/bad kr 2400,- Tillegg for leie av kvittøy. Vi sender en fullstendig brosjyre til som står på vår adresseliste. Hvis du ikke står på den kan du rekvirere brosjyren på kontoret i Trondheim tlf Budstikka Radio er et kjært begrep for mange trøndere. Radioen har sendt denne pressemelding: TRØNDELAGS STØRSTE TALERSTOL? Budstikka Media BA med redaksjonene Budstikka Radio Trøndelag (livssynsredaksjon) og Radio Midt-Trøndelag (allmennredaksjon) går inn i nye områder i Sør Trøndelag. Fra før dekkes så å si hele Nord Trøndelag og et godt stykke opp i Nordland, i tillegg også kommunene Trondheim Malvik, Agdenes, og delvis Rissa. I høst fikk vi også radiokonsesjon i kommunene Orkdal og Meldal, og første sender er satt i drift (FM 104.9). Her viser det seg at radiosendingene også kan taes inn på Byneset, Viggja, Børsa, Buvik og delvis Melhus. Budstikka Media BA eies av privatpersoner og organisasjoner som Normisjon, Misjonsselskapet, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Motorførernes Avholdsforbund. Budstikka Radio Trøndelag ønsker å stå sammen med de kristne i Trøndelag å forkynne kjernen i evangeliet. Håpet om evig liv til alle som lar Jesus Kristus få komme inn ens liv, og lar det få prege livet er det vi ønsker å formidle, i tillegg også informere om hva som skjer på kristenfronten i Trøndelag. Budstikka Radio Trøndelag visjon er Trøndelag for Kristus Kjell Kolbrek daglig leder og redaktør for Budstikka Radio Trøndelag ber lytterne ta kontakt og gi tilbake melding. Det kan gjøres på mail: eller ved å ringe på dagtid mandag til fredag kl på tlf: De som har data så kan få høre sendingene på webbradio: www. budstikkaradio.no. På nettstedet vil en også finne oppdatert programoversikt. Ny informasjonsbrosjyre er trykt opp, her finner en det meste av informasjon om sendetider sendefrekvens osv. Den får en gratis ved å ta kontakt.

14 Her følger en oversikt om de møter og arrangementer vet vi om ved redaksjonens avslutning den 14. februar. Etter at den nye landsdelsstruktur ble tatt i bruk har vi ikke lenger samme grad av oversikt over hva som arrangeres i region Møre og region Trøndelag, så listen blir ikke komplett. Vi minner om at vi legger endringer inn på hjemmesidene våre, slik at det skal gå an å se flere detaljer der. Du kan slå opp på enten eller trondelag og klikke på Møter og arrangement i venstre kolonne. Du bør også prøve kalenderen i høyre kolonne. Der hvor en dato er merket med blått er det lagt inn overskrift på et arrangement. Klikker du på datoen kommer du automatisk til oppslaget. Vi har ikke ennå fått alle arrangementer registrert i kalenderen, men vi hell på å kjem som det heter på trøndersk. Vi vil gjerne ha kvaliteten høyest mulig på hjemmesidene, for vi ser at stadig flere i alle aldre ikke minst blant de eldste bruker internett mer aktivt. Derfor oppfordrer vi alle som skal arrangere møter som skal annonseres offentlig om å sende en liten melding til oss. Helst på mail, men gammeldags papir og penn fungerer slett ikke dårlig i våre dager heller. Meldingen trenger bare å være noe slik som: Den og den dato kl 19 skal Frambygda misjonsforening ha basar på menighetshuset. Sokneprest NN er taler og viser bilder fra Etiopia. Har noen lyst til å skrive en skikkelig forhåndsomtale er det naturligvis fritt frem å gjøre det. Og ta gjerne en tur bortom menighetshuset med ditt nye digitale fotoapparat og send bilder på mail. Kanskje ikke alle bilder kan brukes, men det er gratis å prøve! Mailadressen for Trøndelag er og for Møre er det Spennende nytt i Ålesund: 29. mars er det oppstart på heklekurs for begynnere ved kontoret i Ålesund. Kurset er fra kl eller fra Ta kontakt for mer informasjon når tiden nærmer seg. Kurset er over 3 samlinger og prisen er kr juni kl begynner en Litteraturgruppe. Pris kr 100,- pr gang som går til NMS prosjekt. Også her er samlingen på kontoret i Kipervikgata 18 I Region Møre har vi blant annet disse arrangementer. 26. mars Områdestevne Søre Sunnmøre på Kjeldsund 27. mars Områdestevne Nordre/Austre Sunnmøre 29. mars fra kl eller Heklekurs (3 tirsdager kr 600) 9. april Områdestevne Ytre Nordmøre i Kristiansund 10. april Område Indre Nordmøre i Øksendal april Påskesamling på Phillipshaugen 10. juni kl Littereturgruppe (kr 100 pr gang) 19. juni Områdestevne Romsdal område i Molde Domkirke I Trøndelag har vi disse arrangementer: 6. mars, kl 18.00, Sommerveita, Misjonsfest med Kjetil Vada 7. mars, kl 19.30, Berg Bedehus, Byneset, Møte med Kjetil Vada 8. mars, kl 18.00, Børsa, Foreningsmøte med Kjetil Vada 9. mars, kl 18.00, Korsvegen bedehus, Møte med Kjetil Vada 10. mars, kl 19.00, Rosmælen bedehus, Møte med Kjetil Vada 15. mars, kl 19.00, Orkdal menighetshus, Inspirasjonstreff 26. mars, kl 14.00, Fokus-bygget, Skogn, Områdestevne Innherred 1. april, kl 20.00, Tapaskveld for travle damer, Info: Sheila B. Lykkås 2. april, kl 14.00, Namsos, områdets årsmøte 3. april, kl 18.00, Sommerveita, Misjonsfest 7. april, kl 19.30, Gauldal skole og kultursentrum, inspirasjonstreff Gauldal område mai, Mjuklia, Seniorleir 20. mai, Tapaskveld for travle damer, Info: Sheila B. Lykkås 13. juni, Mjuklia, Mjuklia-stevne - 40-års jubileum 3. september, Sommerveiten, Regionsstevne Legg merke til dato for regionsstevnet! I mange år har 2. lørdag i juni vært fast regionsstevnedag, men i år er det pinseaften og på 2. pinsedag feirer Mjuklia stort sitt 40 års jubileum

15 Noe om oss i Team Midt-Norge! DET NORSKE MISJONSSELSKAP Team Midt-Norge Org.nr: bank Leder Team Midt-Norge Laila Karin Tusvik Helle Tlf e-post: Misjonskonsulent/frivillighet Janne Bjune Mobil Gert Nielsen E-post: Misjonskonsulent/menighetsarbeid Åse Neergård, Sandvollanv 415, 7670 Inderøy Tlf.: e-post: Misjonskonsulent/grasrot (gruppe/ forening) Sigrid Sundsbø Mobil May Lisbeth Hovlid Aurdal Mobil: Misjonskonsulent/18-40-arbeid Sheila Burns Lykkås Tlf.: e-post: Martha Ibarra Vestnes Tlf.: e-post: NMS Midt-Norge - organ for NMS Team Midt-Norge Ansvarlig redaktør: Gert Nielsen Eget trykk. Opplag: Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen Trykking: Offset-Trykk, Trondheim DET NORSKE MISJONSSELSKAP Region Trøndelag Org.nr: bank Leder i Regionstyret: Astri Wessel Regionkontor Trøndelag: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Besøksadr: Sommerveiten 4/6, Trondheim Telefon E-post: Vaktmester: Gunnar Eskelund E-post: Leie av salene: Mjuklia Leirsted: Mjuklivegen 15, Berkåk, 7391 Rennebu Tlf.: Fax: E-post: Bank: Daglig leder: Kari Hyttebakk Øye NMS Gjenbruk Levanger Tlf.: Kontakt: Marion Ingul Namsos Tlf: Kontakt: Arne Odin Ovesen mob Knausen Lysstøperi, Mjuklia tlf.: Styreleder: Rolf Stranden NMS U Barne- og ungdomsakonsulent: Svanhild Christofie Hafnor , mob e-post: Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne og ungdomsarbeider: , mob e-post: Org.nr: Bank: Det Norske Misjonsselskap takker for disse minnegaver: Ingebjørg Austnes Malfrid Berg Ruth Flatmo Magny Kjenstad Margit Loe Kitty Mæhre John Alfred Nedrelid Gunvor T. Skauge Ingebjørg Solheim Albert Torvik Ingeborg Åsbø Ingrid Aasen DET NORSKE MISJONSSELSKAP Region Møre Org.nr: bank Leder i Regionstyret: Ottar Berge Regionkontor Møre: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund Telefon: E-post: Phillipshaugen Leirsted Daglig leder: Laila Bielachowich tlf: e-post: Kjeldsund Leirsted Daglig leder Harry Andersen Tlf Mobil Fax e-post: NMS Gjenbruk Kristiansund Tlf.: Kontakt: Anna Holm Molde Tlf.: Kontakt: Rolf Myhre Myrvåg Tlf.: Kontakt: Marit Kristensen Skei Tlf.: Kontakt: Gudrun Bele Ulsteinvik Tlf.: Kontakt: Karin Ertesvåg Volda Tlf.: Kontakt: Irene Lotsberg Ålesund Tlf.: Kontakt: Solveig Kvamme og Oddrun Godø NMS U Bjørg Marie Myhre Mob Epost Martha Ibarra Vestnes Tlf.: e-post: Org.nr: Bank:

16 Gå ut! sier Jesus i Matteus 28. Av Sheila Burns Lykkås Ute snør det og blåser rundt ørene. Jeg tror jeg blir inne I Det Norske Misjonsselskap er vi vant til å sitere misjonsbefalingen slik vi finner den i Det nye Testamentet. Gå derfor ut, sier Jesus der, eller vær gående som en nyere oversettelse sier. Jeg har mange ganger forsøkt å finne måter å ta til meg dette bibelordet på, som en som ikke reiser ut til fremmede land, men som bare blir her i hverdagen i Norge. Hvordan kan så jeg og du gå ut? Rundt oss er det mange mennesker som trenger det vi kan gi. Evangeliet er gode nyheter, og vi kan være gode nyheter for andre. Vi kan fortelle om Jesus til de vi møter på vår vei, for av og til møter man folk som vil vite. Og hva er en god nyhet for en alenemor om ikke mulighet til å få barnevakt en gang iblant? Hva er gode nyheter for den som har for lite, om ikke det at vi som har deler litt? Hva kan gode ord, oppmuntrende smil og genuin interesse for de rundt oss bety? Hva kan det å sette av litt tid til å lytte bety? Jeg tror de små gjerningene vi gjør for andre hver dag, kan gi større frukt enn vi tror. Ofte blir vi så veldig opptatt av våre egne utfordringer at vi glemmer kallet fra Jesus om å gå ut. Vi går inn i stedet. Vi lar oss overmanne av småting som tar blikket bort fra oppdraget. Vi glemmer å se de rundt oss og blir oppfylte av oss selv. Der Jesus vil ut, blir vi sittende inne. Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste sønn. Og siden har han gitt og gitt og gitt. Og som Hans barn og etterfølgere, så er vi også kalt til å gi. Ingen blir husket for hva de fikk, men for hva de gav og betydde for andre. Gi tid, gi smil, gi engasjement, gi forbønn og gi penger. Slik lever vi ut Misjonsbefalingen vi også, vi som er her hjemme i Norge. FOTO: ELIN SKRAASTAD

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF?

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF? NMS Midt - Norge det nor ske misjonsselskap Side 4: Side 7: Hjem fra katastrofe i Japan Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre Side 8: Hva Side 12: tenker våre folkevalgte om GF? Vi presenterer leirsteder.

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21.

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21. NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015 Mange nye misjonsavtaler side 20-21 God faste og påske! Ung trønder i Brasil side 7 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2014 for Region Trøndelag Namdalen Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

NMS Midt - Norge. Jula er. budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013

NMS Midt - Norge. Jula er. budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013 NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013 Jula er budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030 Møre:

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik!

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik! september/oktober 2009 9/10 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Gi deg rik! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 2 84. ÅRG. 2015 INNHOLD.side * Leder... 2 * Andakt... 3 * Jordskjelvnytt... 4 * Fra Stjørdal til Mongolia... 8 * Takk til Ann-Mari Rothli... 9 * Hilsen fra Det Norske

Detaljer

NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015.

NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015. NMS Øst - Norge Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015 Tre Leirsteder Tre Utfordringer Hvor går veien videre? Les mer på side 2 Regionlederen har ordet Tre leirsteder - tre muligheter Andakten hva

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 2 81. ÅRG. 2012 Innhold side * Jeg tror... 2 * Bedre kjent med Frøydis...3-4 * Bønn - en åpen kilde... 4 * Støle bein og takknemlighet...5-6 * Kjære misjonsvenner!...

Detaljer