Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium Introduksjon til tjenesteavtalen Tjenesten gjelder installering pç stedet av en ny stasjonär eller bärbar datamaskin fra Dell ("systemet" eller "systemene" eller "stéttet produkt" eller "stéttede produkter") og migrering av opptil 10 gigabyte ("GB") med data fra et eksisterende lokalt (innen to meter) system til kundens nye system slik det beskrives i detalj i denne tjenestebeskrivelsen ("tjenesten" eller "tjenestene"). Tjenesten inkluderer félgende funksjoner: Installering av det nye systemet. Tilkobling til et eksisterende Ethernet-nettverk. Tilkobling av opptil tre nye eller eksisterende eksterne enheter som skrivere, ekstraskjermer eller harddisker til det nye systemet. Migrering av opptil 10 GB kundedata fra det gamle systemet til det nye systemet. Fjerning av innpakningsmaterialet fra det nye systemet. Tjenesten tilbys i Dells ordinäre arbeidstid: mandag til fredag ( lokal tid for kunden), hvis ikke noe annet er spesifisert i vedlegg B. Alle tjenester utenom Dells ordinäre arbeidstid féres pç kundens faktura. Ingen tjenester skal utféres pç offentlige helligdager hvis ikke annet er avtalt med salgsteamet og Dells prosjektleder. Denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelsen") inngçs mellom deg som kunde ("deg" eller "kunden") og det Dell-foretaket som er angitt pç fakturaen for kjép av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i forbindelse med kundens separate, underskrevne hovedavtale for tjenester fra Dell, som eksplisitt autoriserer salget av denne tjenesten (som definert her), eller, dersom det ikke foreligger noen slik avtale, Dells salgsvilkçr for kommersielle kunder, som er Ç finne pç eller Dell.com-webomrÇdet for ditt land, og som er innlemmet i dette dokumentet i sin helhet i form av henvisning. NÇr du bestiller tjenestene, bruker tjenestene eller tilknyttet programvare eller klikker pç / merker av for "Godtatt" i grensesnittet i et Dell-program eller pç webomrçdet Dell.com i forbindelse med kjépet, godtar du vilkçrene i denne tjenestebeskrivelsen og avtalene som er innlemmet i denne i form av henvisning. Hvis du inngçr denne tjenestebeskrivelsen pç vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, framholder du at du har autorisasjon til Ç binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, og i sç fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. 1 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

2 Omfanget av tjenesteavtalen SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Viktige tjenestetrinn omfatter Implementering og testing: 1. Pakke ut og kontrollere det nye systemet: a. Kontroller alle esker og komponenter, inkludert ID-merkene, for Ç väre sikker pç at det nye systemet som er bestilt, inneholder delene som er beskrevet i leveranselisten. b. Bekreft at kunden har et fysisk sted med strém tilgjengelig. c. Pakk ut systemet og komponentene. d. Koble til et tastatur, en skjerm og en mus. e. Koble enheten til kontakten til det lokale Ethernet-nettverket ("LAN") med kundens kabel, hvis dette er aktuelt. f. SlÇ pç systemet og utfér férste gangs systemoppstart. g. Angi brukerinformasjon for férste gang, som datamaskinnavn, brukernavn/passord, trçdlésinnstillinger og IP-informasjon etter informasjon fra kunden. 2. Koble til opptil tre eksterne enheter: a. For nye enheter: i. Kontroller, pakk ut og sett opp den nye eksterne enheten etter behov. ii. Koble den eksterne enheten til systemet. iii. Installer den medfélgende driveren etter behov. b. For eksisterende eksterne enheter: i. Koble den eksterne enheten til systemet. ii. Installer driveren fra kunden etter behov. c. Kontroller at den eksterne enheten fungerer ved Ç sende data til enheten. 3. Datamigrering av opptil 10 GB mellom to systemer: a. Koble systemene sammen ved Ç bruke en kabel. b. Konfigurer systemene for overféring. c. Kopier data fra det eksisterende systemet til det nye systemet. d. Koble systemene fra hverandre. 4. Fjerne avfall: a. Fjern all emballasje, og plasser den pç et sted som kunden har angitt, i umiddelbar närhet av installasjonen (maks 10 meter unna), eller avtal at kunden fjerner den selv. b. Kontroller at det ikke ligger avfall eller innpakkingsmateriale som har blitt brukt i forbindelse med denne tjenesten, ved installasjonsomrçdet. Prosjektavslutning: 1. Gi grunnleggende informasjon om produktene som denne tjenesten gjelder, og svar pç spérsmçl fra kunden om disse. Skal ikke overskride 20 minutter. 2. Legg igjen systemprogramvare og ekstern programvare, hçndbéker og dokumentasjon hos kunden. 3. Gi godkjenningsdokumentasjon til kunden og fç kundens signatur. 2 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

3 Tjenester som ikke omfattes Avinstallering eller reinstallering av eksisterende maskinvare. Avinstallering eller reinstallering av programvare. Tilkobling mellom systemet og andre nettverk enn et eksisterende Ethernet-LAN (kablet eller trçdlést). Aktiviteter som er relatert til konfigurasjon eller feilséking av nettverksinfrastruktur. Installering av ekstern enhet i nettverk. Gjenoppretting av data, inkludert gjenoppretting etter katastrofe. Rekonfigurering / ny sammenkobling med eksisterende trçdlése inndataenheter som tastatur og mus. OverfÉring av programmer eller skripting for programinstallering pç den stasjonäre datamaskinen. Tilpassing av det nye systemet, inkludert skrivebordet, ikoner, mapper, bakgrunner, skjermsparere og programmer bortsett fra det som nevnes spesielt i denne tjenestebeskrivelsen. FeilsÉking av programmer, kompatibilitetsproblemer mellom programmer eller virus. Service eller stétte for tredjepartssystemer eller -programmer. Migrering av mer enn 10 GB data. Kunden kan kjépe tilleggstjenester for Ç Éke datamengden som overféres. Andre aktiviteter enn de som uttrykkelig er angitt i denne tjenestebeskrivelsen. Kundens ansvar spesifikt for denne tjenesten FÉr Dell kommer til stedet for Ç installere: 1. Motta det nye systemutstyret som leveres fra Dell. 2. Plasser produktet i närheten av der det skal installeres. 3. Last inn alle nédvendige operativsystemer pç systemene som tjenesten omfattes av. 4. PÇse at det finnes tilstrekkelig kabling og stikkontakter. 5. GjÉr alle nédvendige instruksjoner om navngiving av systemer tilgjengelige for Dell. Under installeringen pç stedet: 1. Framskaff drivere for alle eksisterende eksterne enheter som skal kobles til det nye systemet. 2. Kontroller at eksisterende eksterne enheter er installert og fungerer som de skal. 3. Framskaff nédvendig systeminformasjon for férste gangs konfigurering av systemet, som datamaskinnavn, brukernavn/passord og IP-informasjon. 4. Fjern innpakningsmateriale og annet avfall. 3 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

4 VilkÇr for tjenesten 1 StÉttede produkter Denne tjenesten er tilgjengelig for utvalgte Dell OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems og utvalgte Dell-skrivere som er kjépt i en standardkonfigurasjon. Listen over stéttede produkter oppdateres regelmessig, og du kan ta kontakt med en av Dells kundekontakter for Ç fç en oppdatert liste over hvilke tjenester som er tilgjengelige for Dell-produktene dine. Hvert av de stéttede produktene er merket med et serienummer ("service-id-en"). Kunden mç kjépe en separat tjenesteavtale for hvert stéttede produkt. En skriver som er kjépt sammen med en bärbar PC, dekkes for eksempel ikke av tjenesteavtalen for den bärbare PC-en: Skriveren og den bärbare PC-en har separate tjenesteavtaler. Oppgi service-id-en for det stéttede produktet nçr du tar kontakt med Dell angçende denne tjenesten. 2 Tjenesteperiode A Denne avtalen trer i kraft den datoen du bestiller tjenesten, og gjelder ut tjenesteperioden. "Tjenesteperioden" starter pç kjépsdatoen og varer ut perioden som er angitt pç bestillingsskjemaet. Antallet systemer, lisenser, installasjoner, implementeringer, administrerte sluttpunkter eller sluttbrukere som kunden har kjépt inn Ün eller flere tjenester for (definert nedenfor), satsen eller prisen og gjeldende tjenesteperiode for hver av disse er definert pç kundens bestillingsskjema eller i en annen gjensidig avtale i form av faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjépsordre (fellesbetegnelse "bestillingsskjema"). InnkjÉp av tjenester i henhold til denne avtalen skal utelukkende väre til kundens egen interne bruk og ikke til videresalg eller servicebyrçformçl. 3 Kundens ansvar A Myndighet til Ç gi tilgang. Kunden garanterer Ç ha innhentet tillatelse for bçde kunden og Dell til Ç fç tilgang til og bruke det stéttede produktet, dataene og alle maskinvare- og programvarekomponenter som befinner seg pç det, i forbindelse med levering av disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar Ç innhente den, for egen regning, fér kunden ber Dell om Ç yte disse tjenestene. B Samarbeid med telefonanalytiker og tekniker pç stedet. Kunden aksepterer Ç samarbeide med og félge de instrukser som gis av Dells telefonanalytiker og teknikere pç stedet. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og -feil kan rettes opp over telefon gjennom tett samarbeid mellom bruker og analytiker eller tekniker. C Forpliktelser pç stedet. NÇr tjenestene krever tjenesteyting pç stedet, mç kunden sérge for fri, sikker og tilstrekkelig tilgang til kundens lokaler og stéttede produkter. Tilstrekkelig tilgang omfatter rikelig med plass til arbeidet, tilgang til strém og en telefonlinje. Skjerm, mus (eller styreenhet) og tastatur mç ogsç tilbys (uten kostnad for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter slike enheter. D Vedlikehold av programvare og stéttede versjoner. Kunden skal holde programvare og stéttede produkter pç de minimumsversjonene eller - konfigurasjonene som Dell har spesifisert pç PowerLink for Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller pç for ytterligere stéttede produkter. Kunden mç sérge for installering av reservedeler, korrigeringsfiler, 4 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

5 programvareoppdateringer eller nyere versjoner som anvist av Dell, for Ç holde de stéttede produktene kvalifisert for denne tjenesten. E Sikkerhetskopiering av data. Ta en fullstendig sikkerhetskopi av alle eksisterende data og programmer pç de berérte systemene fér tjenesten fra Dell leveres. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av bruk av system(er) som félge av denne tjenesten eller relaterte kundestétteaktiviteter eller eventuelle handlinger eller unnlatelser, inkludert uaktsomhet, fra Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandér. 4 Viktig tilleggsinformasjon A Betaling for maskinvare som er kjépt med installerings- og implementeringstjenester. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Dell, er betaling for maskinvare ikke pç noe vis avhengig av gjennomféring eller levering av installerings- eller implementeringstjenester som er kjépt sammen med slik maskinvare. B Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avslç Ç levere tjenestene hvis, etter Dells skjénn, levering av tjenestene utgjér en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandérer eller gçr utover omfanget av tjenestene. Dell er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket ytelse som skyldes omstendigheter utenfor Dells kontroll. Tjenesten gjelder bare den bruken som det stéttede produktet er beregnet pç. C Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (deriblant behovsbaserte stétte- eller oppläringstjenester, installering, rçdgivning, administrerte og profesjonelle stétte- eller oppläringstjenester) kan i en del tilfeller kjépes fra Dell, avhengig av kundens tilholdssted. Tilleggstjenester kan forutsette en separat avtale med Dell. Dersom det ikke foreligger noen slik avtale, leveres tilleggstjenestene i henhold til denne avtalen. D Overdragelse. Dell kan sette ut denne tjenesten og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte tredjeparts tjenesteleverandérer. E Oppsigelse. Dell kan si opp denne tjenesten nçr som helst i lépet av tjenesteperioden av félgende grunner: Kunden har ikke betalt det fullstendige belépet for denne tjenesten i henhold til betingelsene pç fakturaen. Kunden nekter Ç samarbeide med kundestétte eller tekniker pç stedet. Kunden overholder ikke vilkçrene som gçr fram av denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell sier opp tjenesten, vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til adressen som stçr pç kundens faktura. Oppsigelsesmeldingen skal inneholde en begrunnelse for oppsigelsen og datoen oppsigelsen gjelder fra, og denne skal ikke väre mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sender oppsigelsen til kunden, hvis ikke gjeldende lovgivning gir andre regler for oppsigelse som ikke kan fravikes av denne avtalen. HVIS DELL SIER OPP DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL VILKáRENE I DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN KRAV Pá REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER ETTERGIVELSE AV UTESTáENDE BETALINGER TIL DELL. F Geografiske begrensninger og flytting. Denne tjenesten leveres til adressen(e) pç kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig overalt. Tjenestealternativer, herunder tjenestenivçer, Çpningstider for teknisk kundestétte og responstider pç stedet, varierer fra sted til sted, og enkelte alternativer kan väre utilgjengelige for kjép der kunden holder til. Dells forpliktelse om Ç tilby tjenestene for stéttede produkter 5 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

6 som flyttes til et annet sted, avhenger av om den aktuelle tjenesten er tilgjengelig pç dette stedet, og kan medfére tilleggsavgifter samt inspeksjon og ny sertifisering av de stéttede produktene som flyttes, til Dells gjeldende rçdgivningssatser for tidsbruk og materialer. Kunden mç gi Dell kostnadsfri, tilstrekkelig og trygg tilgang til kundens lokaler for at Dell skal kunne oppfylle sine forpliktelser. G OverfÉring av tjenesten. Avhengig av begrensningene som er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden overfére denne tjenesten til en tredjepart som kjéper kundens fullstendige stéttede produkt, fér tjenesteperioden er utlépt. Dette fordrer at kunden er den opprinnelige kjéperen av det stéttede produktet og denne tjenesten, eller at kunden kjépte det stéttede produktet og denne tjenesten fra den opprinnelige eieren (eller en tidligere overférer), samt at reglene for overféring er fulgt, jf. OverfÉringsgebyr kan pçlépe. VÄr oppmerksom pç at hvis kunden eller kundens overféringsmottaker flytter det stéttede produktet til et sted der denne tjenesten ikke er tilgjengelig (eller ikke er tilgjengelig til den samme prisen som kunden betalte for denne tjenesten), er det ikke sikkert at kunden har dekning, eventuelt kan ytterligere kostnader pçlépe for at de samme kategoriene for kundestéttedekning skal opprettholdes pç det nye stedet. Hvis kunden velger Ç ikke betale disse ekstra kostnadene, kan kundens tjeneste automatisk bli endret til de kundestéttekategoriene som er tilgjengelige til samme eller lavere pris pç det nye stedet, uten refusjonsmuligheter. Hvis du Énsker mer informasjon om tjenestetilbudet vçrt, kan du kontakte din Dell-representant eller gç til Tilgjengeligheten varierer fra land til land. Kunder og Dells kanalpartnere kan kontakte sin kundekontakt for Ç fç mer informasjon. à 2010 Dell Inc. Med enerett. Varemerker og varenavn kan väre brukt i dette dokumentet for Ç referere enten til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene deres. Spesifikasjonene var riktige pç publiseringsdatoen, men kan endres uten forvarsel. Det tas forbehold om tilgjengelighet. Dell og Dells tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for typografiske eller fotografiske feil eller utelatelser. Dells vilkçr for salg gjelder. Disse kan oppgis pç forespérsel og er ogsç Ç finne pç 6 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

7 Appendix A US BMC SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP US QLX SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP CA UNY SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP LA SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP BZ SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP EMEA SKU Client Install of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP APJ POS SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP APJ APOS SKU Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium (Brunei/Macau) DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP 7 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

8 Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Client Installation of a Desktop or Laptop Computer with Data Migration - Premium DSP Japan SKU DSMFG002 Vostro Premium Install&DataMigration DSP DSMFO00 2 OptiPlex Premium Install&DataMigration DSMFL002 Latitude Premium Install&DataMigration DSP DSMFW00 2 Precision Premium Install&DataMigration DSP DSP 8 Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

9 Vedlegg B Unntak for Dells arbeidstid Land Dells arbeidstid St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, JomfruÉyene, resten av det engelsktalende Karibia 7.00 til Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Den dominikanske republikk, Gran Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Surinam, Turks- og Caicos- Éyene Australia, Bermuda, Haiti, Hongkong, India, Japan, Kina, Korea, Malaysia, De nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand 8.00 til til Argentina, India, Paraguay, Uruguay 9.00 til Bolivia, Chile 9.00 til Kundeinstallasjon av en stasjonär eller bärbar datamaskin med datamigrering Premium v1.5

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten tilbyr fjernhjelp med kundens installering, konfigurering og integrering av én Ethernet-svitsj

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon av en enkelt PowerVault

Detaljer

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av replisering på Dell Fluid File System

Detaljer

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering av opptil antallet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir fysisk installasjon av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én avansert PowerEdge -systemoppgradering i én enkelt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen og tilkobling

Detaljer

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter fjernimplementering av to servere (det "støttede produkter"

Detaljer

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell KACE Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K-Series Appliance ( støttet produkt eller

Detaljer

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter datamigrering til et nyimplementert Dell Compellent-lagringssystem. Denne

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Installering av Dell PowerEdge C-serie servere Introduksjon Dell tilbyr installering og implementering av en Dell PowerEdge C-serie servere ("kalt tjenesten(e)") i henhold til denne

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

("tjenestebeskrivelse"). din(e) implementeringen. ("CIFS") ELLER. replisering av

(tjenestebeskrivelse). din(e) implementeringen. (CIFS) ELLER. replisering av Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering eller Dell EqualLogic FS7xxx replisering av Introduksjon Dell har gleden av å levere ekstern implementering av en enkel Dell EqualLogic FS7xxx eller implementering

Detaljer

Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem

Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem Tjenestebeskrivelse Installering av ekstrakontroll på eksisterende Dell Compellentlagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter installering av én enkelt Compellent-lagringskontroll

Detaljer

Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance

Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernkonfigurering av Dell PowerVault DL2000 Backup to Disk Appliance,

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet)

Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivingstjeneste for KACE Optimized Deployment (10 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten på stedet gir optimalisert utplassering av klientoperativsystemer,

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Implementering av et Microsoft Cluster Introduksjon Dell har gleden av å levere implementering av et Microsoft Cluster ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem

Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten består i fjernimplementering av programvare i ett enkelt Dell Compellentlagringssystemmiljø

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Introduksjon Dell er stolt av å kunne tilby fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø

Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av et Dell Compellentsuperlagringssentermiljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter implementering av et Dell Compellent-superlagringssentermiljø

Detaljer

Implementering av Dell vstart Compellent Solution

Implementering av Dell vstart Compellent Solution Tjenestebeskrivelse Implementering av Dell vstart Compellent Solution Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir implementering på stedet av én enkelt Dell vstart Compellent-løsning ( løsning )

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for avansert nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN Avansert nettverksadministrasjon: Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Utdanningstjenester Introduksjon Dell har gleden av å tilby Utdanningstjenester ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Servicebeskrivelse Teknisk støtte utover garantien Introduksjon Dell har gleden av å levere teknisk støtte utover garantien ( tjeneste(r) ) i henhold til tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenesteoversikt Proaktivt vedlikehold gir Dell-kunder vedlikehold ("tjenesten" eller "tjenestene") for støttede produkter, som er nærmere beskrevet i

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Diagnosetjeneste på stedet Introduksjon Dell har gleden av å tilby diagnose på stedet (kalt tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenesten for proaktivt vedlikehold ("Tjenesten") i henhold til dette dokumentet ("Tjenestebeskrivelsen"). gir Dell-kunder en årlig tilstandskontroll ("Tjenesten"

Detaljer

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Oversikt over tjenesten Denne tjenestebeskrivelsen ( Tjenestebeskrivelse ) inngås mellom deg som kunde ( du eller Kunden ) og Dell-enheten som er angitt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database. Introduksjon. Omfanget av denne tjenesten Tjenestebeskrivelse Tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scale-up Database Introduksjon Dell EMC Services er stolte over å kunne tilby tjeneste for programvareintegrering for SAP HANA Scaleup

Detaljer

Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for grunnleggende nettverksadministrasjon Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN : Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake betydelige økonomiske

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter

Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Tjenestebeskrivelse Enkle installasjonstjenester for bedrifter Introduksjon Dell er glade for å tilby Enkle installasjonstjenester for bedrifter for Bedriftsløsninger (server, lagring, nettverk, samlet)

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste)

Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste) Tjenestebeskrivelse Remote Advisory Service (Ekstern rådgivingstjeneste) Innledning til tjenesteavtalen Remote Advisory Services ( RAS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver relatert til IT-infrastruktur

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Introduksjon til din tjenesteavtale Dell er glade for å kunne tilby Dell ProSupport ("tjenesten(e)") for utvalgte Dell Networking-produkter ("produkt(er)" eller "støttede

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Crucial 2,5-toms halvlederstasjon Innledning Nødvendig utstyr Crucial 2.5-tommer SSD Skrutrekker uten magnetisk spiss Brukerhåndboken for ditt system Spesielle overveielser Om din

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj

Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon og implementering av en Dell-nettverkssvitsj Introduksjon Dell tilbyr installasjon og implementering av en tjeneste med en Dell-nettverkssvitsj ("kalt tjenesten(e)") i

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Dell tjenester for avansert nettverksovervåkning Tjenestebeskrivelse

Dell tjenester for avansert nettverksovervåkning Tjenestebeskrivelse Dell tjenester for avansert nettverksovervåkning Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKSJON TIL TJENESTEAVTALEN Avansert nettverksovervåkning: Nettverksavbrudd eller problemer med nettverksytelsen kan forårsake

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Point of Need-tjenester Introduksjon Dell har gleden av å levere Dell ProSupport: Tjenester på stedet der behovet finnes ( Tjeneste(r) ) iht. tjenestebeskrivelsen (

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer