Makroøkonomi. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 22. april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makroøkonomi. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 22. april 2009"

Transkript

1 Makroøkonomi Sjeføkonom Elisabeth Holvik 22. april 2009

2 Hva er makroøkonomi BNP = privat konsum + offentlig konsum + investeringer + (eksport import) Pengepolitikk Rente Pengemengde Valuta Finanspolitikk Skatt Strukturpolitikk Offentlig konsum og investeringer Vekst = (arbeidsinnsats + kapital)*produktivitet

3 Vi er midt i en bust fase i en klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel Boom fase: Trigget av lav rente og (ofte) deregulering -> sterk oppgang i boligpriser. Endret syn på risiko -> økt opplåning i tro på videre oppgang. Bust fase: Fallende boligpriser reduserer bankenes sikkerhet for lån -> kredittilstramming og fallende lånevilje fra banker. Alle tror nå at prisene skal falle Løsning: Kraftig politikkreaksjon og (delvis) nasjonalisering av banksektoren

4 Penger og kreditt har vært driveren Gammel tankegang Ny tankegang Sentralbankpenger Sentralbankpenger Kredittmultiplikator Carry trade Kredittm. Risikoappetitt US C.A. (derivater, CDO) Leverage Total innenlandsk likviditet Total global likviditet Kilde: Independent Strategy

5 Store globale ubalanser -> Nasjonale fond og valutareserver USD mrd China UAE Singapore Russia Norway Saudi Arabia Kuwait Algerie Libya Qatar Source: Kilde: MoF, Norges Morgan Bank, Stanley oktresearch 2008 og IMF

6 Derivatkontrakter utstedt av amerikanske banker (USD trillioner) Kilde: US comptroller of the currency, quarterly journal Vol. 26

7 Valutamarkedet preget av avvikling av valutaposisjoner (carry trades)

8 Sentralbanken pumper ut penger men de får liten effekt 125 Pengemengdevekst, M0 og M M2, å/å vekst M0, å/å vekst Source: Reuters EcoWin

9 Fallende omløpshastighet på penger 2,2 Omløpshastighet for penger (velocity of money = GDP/M2) 2,2 2,1 2,1 2,0 Norge 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 USA 1,7 1,6 1,6 1, ,5 Source: Reuters EcoWin

10 Fordi bankene strammer til og låneviljen faller Figur 6 Faktorer som påvirker kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak. Nettotall. 1), 2) Prosent Makroøkonomiske utsikter -90 3kv 4kv 1kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv ) Se fotnote 1 i figur 1 2) Negative tall betyr at faktoren bidrar til innstramming i kredittpraksis 3) Ny faktor fra 4. kvartal 2008 Kilde: Norges Bank Kapitaldekning 3) Finansieringssituasjonen Bankens risikovilje Figur 7 Endring i lånebetingelser for ikke-finansielle foretak. Nettotall. 1), 2) Prosent Utlånsmargin kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv 3kv 4kv 1kv ) Se fotnote 1 i figur 1 2) Positive tall for utlånsmargin betyr økt utlånsmargin. Positive tall for utlånsmargin, krav til egenkapital, krav til sikkerhet og for gebyrer innebærer strammere kredittpraksis Kilde: Norges Bank Krav til egenkapital Krav til sikkerhet Gebyrer

11 Staten trår til: Sum pakker så langt: 2,8% av global BNP USA 8,4 % av BNP i 2009 og 2,7% i 2010 Kina 6-7% av BNP pr år India 2,4% av BNP Brasil 4,1% av BNP EU 1,5% i tillegg til nasjonale pakker (i % av nasjonale BNP) Tyskland : 1,3% Frankrike: 1,3% Italia: 0,6% Spania 1,1% UK: 2,5% Sverige: 3,0% Norge 2,3% av BNP

12 BNP estimat raskt og kraftig nedjustert Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Percentages May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Euro Zone 2009 GDP US 2009 GDP n Måling fra feb 15, viser at USA 2009 estimat nedjustert fra -1.8% til -2.1% n Euroland estimat ned fra -1.4% til -2% Kilde: Consensus Economics, Argo Securities

13 En uvanlig kraftig nedtur Synkron kraftig nedgang i alle land Finanskrise forsterker nedturen Negative feed-back mekanismer mellom finans og realøkonomien Krisen vil bli svært langvaring og bli fulgt av en svak oppgang Venter fall i global BNP på 1% - største på 60 år

14 Enorme tap ventet i banksektoren Estimat på tap på USA lån sammenlignet med tilført kapital og bankens nedskrivninger så lang IMF January IMF October IMF April 2008 Gap Losses 500 New capital - Prior 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 Source: Bloomberg, IMF, Argo Securites

15 Særlig bekymring for Øst-Europa

16 Kraftig politikkrespons vil trolig gjøre krisen mindre enn på 30 tallet

17 Utfordringer for USA Til nå: privat konsum 70% av BNP those days are gone Arbeidsledighet 8,5% og raskt stigende Mange på deltid og freelance har fått redusert aktivitet De som har jobb har fått kraftig redusert formue, både aksjer og bolig redusert mulighet for overtid og fare for lønnskutt Pensjon: Stort sett innskuddspensjon -> om lag 50% reduksjon Vil få en lang periode med sparing (6-8%?) Offentlig stimulering kun kortsiktige tiltak Så hva skal dra i gang oppturen? Eksport? Investeringer? Stor frykt for en lang periode med svak vekst

18 Hvordan løse en systemkrise? USA: 40% av lån via banker 60% via verdipapirmarked Markedet brøt helt sammen pga TILLITSKRISE rating & prising Umulig å hente mer penger fra kongressen -> finansdepartementet har ikke penger til en "nordisk løsning" for bankene Fed eneste mulighet til å løse problemene -> kreative tiltak Fed kjøper ABS og gir lån til consumer credit og til studielån Credit easing: kjøper statsobligasjoner og kredittobligasjoner Public-Private-Partnership for å kjøpe opp til USD 1000 mrd i Toxic assets fra bankene for å fjerne usikkerheten om bankenes soliditet Stress testing av bankene resultat denne uken

19 Svake utsikter i Kina Economic growth Trade is plummeting USD (billions) Percent Exports Imports Source: Reuters Ecowin, Erik Penser Bankaktiebolag 08

20 Norge rammes Eksporten faller Eksportprisene faller Valutaen svekkes Redusert formue særlig aksje og bolig Økende arbeidsledighet Konkurser Stor usikkerhet om fremtiden Men så er vi jo et av verdens rikeste land da

21 Kraftig omslag i Q (bekreftet av regionalt nettverk)

22 Norges Bank store endringer i rentebanen 7,00 6,00 5,00 Styringsrente PPR 3/ desember 2009 PPR 1/09 4,00 3,00 2,00 1,00 sep.11 mar.11 sep.10 mar.10 sep.09 mar.09 sep.08 mar.08 sep.07 mar.07 sep.06 mar.06 0,00

23 Økt vekst i banksektoren i Norge

24 Redusert kjernekapital

25 Økt avhengighet av markedsfunding

26 Utenlandsk markedsfunding mangelfull og dyr etter september 2008

27 EUR/NOK Ubalanse i kapitalmarkedet svekket NOK

28 Redusert konkurransekraft Relative CPI Relative wage cost Real appreciation of NOK

29 Person (millions) Percent Økt ledighet

30 Men mange nyter godt av lavere renter Stor offentlig sektor Grei lønnsvekst i skjermet sektor Kraftige rentekutt Lav inflasjon Valgår Trenger vi virkelig ekstremt lav rente i Norge?

31 Ny oppgang i boligmarkedet

32 Markedet tror ikke på ekstremt lave renter i Norge

33 Oppsummering Norges Bank vil gjøre alt de kan for å unngå for stor nedtur Styringsrenten kuttes med 50bp på de to neste møtene i mai og juni Trolig stopper de på 1% men åpenbare risiko for enda lavere renter Valgår vi kan vente mer tiltak i revidert budsjett 15. mai Lave renter og ekspansiv finanspolitikk forsterker 2-delingen av norsk økonomi Økende arbeidsledighet men trolig max 5-6% Videre prisoppgang på bolig øker risikoen hvis norsk økonomi mot formodning skulle svekkes kraftig om et år eller to (oljepris joker) Ingen renteoppgang før tidligst sommeren 2010 og da moderat og gradvis oppgang Forutsetter at USA kommer i gang igjen i løpet av et års tid

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Mer turbulens i vente i Europa

Mer turbulens i vente i Europa Mer turbulens i vente i Europa 5. september 2011 En krise i Europa rykker nærmere Med kraftig nedjusterte vekstanslag for USA og Europa forverres bank- og statsgjeldsproblemene i Europa. Rentemarkedet

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen

Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/1/28 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen 1 28. oktober 28 Oversikt Finanskrisen: Hvor kom den fra? Hvor er vi nå? Finanskrisen: Hvor lenge vil den vare? Hvor dyp blir

Detaljer

Finanskrisen om regjeringens grep

Finanskrisen om regjeringens grep Finanskrisen om regjeringens grep Partnerforums vårkonferanse 27. mai 29 Avdelingsdirektør Arent Skjæveland Økonomiavdelingen 1 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer