BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool"

Transkript

1 BYGGEANVISNING Virginia Thermopool

2 PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng. Bassenget er et intimt tilholdssted for familien. Hvis mulig, bør en derfor skjerme bassenget for innsikt fra naboer, veier og parkeringsplasser. Bassenget blir fort et naturlig samlingssted for hele familien, og bør derfor ligge i nær tilknytning til huset. Velg et solrikt sted Den beste plasseringen av bassenget er det stedet hvor det er mest sol, og hvor det er lite skygge fra trær og høye bygninger. Jo mer sol det er på bassenget, dess mer gratis oppvarming får du. x Velg et lunt sted Huset, en mur, eller vegetasjon rundt bassenget vil lune for vinden. Dette er viktig både fordi det er mer behagelig å bade på en lun plass, men også fordi vind alltid kjøler vannet. En stor del av nedkjølingen av vannet skyldes fordampning, og fordampningen øker mye ved vind. Trær og andre elementer Du bør unngå at det står store trær like i nærheten av bassenget. Trær forurenser vannet, gir høy fuktighet og bladene kan samles og tette skimmeren. I det hele tatt er det viktig å bruke god tid til å tenke gjennom plasseringen av bassenget. Ofte er ikke tomten større enn at plasseringen gir seg selv, og en må bare gjøre det beste ut av det. Har du valgmuligheter, bør du imidlertid vurdere nøye de forholdene som er nevnt forran. Det er viktig at bassenget ligger parallelt med andre markante linjer i form av murer eller husvegg De rette vinklene på bassenget kan måles ut ved å benytte et gammelt håndtverker knep: Mål 3 m langs en side på bassenget og 4 langs den andre. Når vinklen er 90, skal linjen mellom punktene være 5 m. Vinklene på bassenget er av stor viktighet. Arbeid derfor med stor nøyaktighet. 1 Tilhører, kopiering ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.

3 Du bestemmer deg for en kotehøyden på bassenget, d.v.s hvor høyt bassenget skal ligge i terrenget. Det såkalte 0-punktet, markerer du på et sted som blir uberørt i hele bygge perioden. Til slutt kan det være lurt å streke opp hele bassenget med en spayflaske med maling. På den måten får du en siste sjekk på plasseringen, samtidig som dette forenkler arbeidet for gravemaskinen. Det er viktig å følge med at dybden på byggegropen blir korrekt. Hvis ikke går det unødvendig mye betong. Dybden refererer seg alltid til 0-punktet som ble avsatt på et gitt punkt før gravingen starter. 9,50 m 8.50 m 8.00 m Kantsten = 5 cm Dybden på byggegropen 1,65 m eller 1.70 m avhengig av tykkelsen på bunnplata. Høyden på selve bassengveggen. Oftest 1.50 m 4.00 m 4.50 m 5,50 m Et rektanulært basseng på 8 x 4 m På basseng oppgis størrelsen alltid som indre mål. Bunnen (sålen),10-15 cm. (se annet sted i veiledningen) Den stiplede linjen, viser byggegropen. Over får du en oversikt over hvor mye dypere enn 0-punktet du må grave bygge- gropen. 2 Selve byggegropen bør være noe større enn selve bassenget slik at en kan arbeide med blokkene fra begge sider. Hvis dette er vanskelig, kan bassenget la seg bygge fra bassengsiden, så sant det er plass til rørene på utsiden. Blokkene er 25 cm brede, og det kommer derfor alltid 50 cm i tillegg til det nettomålet som er oppgitt på bassenget.

4 Bunnavløpet Bunnavløp Vi anbefaler at det installeres bunnavløp i alle Thermopool. Det er to grunner til dette: 1) Det er enkleste å tømme bassenget dersom du har bunnavløp. 2) Vi anbefaler at bunnavløpet kobles inn i kretsløpet til filteret. Ved å suge vann gjennom bunnavløpet til filteret, unngår du mye bunnsuging. Det skal mye til å virvle opp skitt på bunnen så mye at det går i skimmeren. Det skal lite til å virvle det opp så mye at det forsvinner i bunnavløpet og derved blir renset bort i filteret. 2.00m Midten av bassenget Anbefalt plassering av bunnavløpet. Skimmer Røret til bunnavløpet legges under armeringsmatten Klipp bort et felt i matten slik at selve avløpet kommer gjennom. Selve avløpet stikker opp gjennom armeringen, og gis en høyde slik at toppen flukter med bunnen i bassenget. Husk å tape igjen avløpet slik at det ikke blir fylt med betong! Når en bruker liner i bassenget, skal en være klar over at det er en viss fare for at en får skrukker i lineren rundt et bunnavløp. Dette oppstår hvis du ikke har vært nøye med å legge lineren sentrert i bassenget (sjekk at sveisesømmen mellom bunn og vegg er jevnt fordelt på alle 4 sider). Det er også viktig at en ikke skrur fast ringen som tetter rundt åpningen før det er nok vann i bassenget til at lineren er skikkelig strukket. Det sikrest er at du fyller cm med vann før du skrur fast tetteringen og deretter tar hull i lineren. Husk å merke godt hvor avløpsslangen ligger i kanten av bassenget. Ellers risikerer du å bore hull i den når du skal sette ned de vertikale armeringene. 3

5 Armering av bunnen Hvordan armere Thermopool Et basseng veier like mange tonn som det antallet m 3 med vann det inneholder. I tillegg kommer vekten av selve bassenget. Et basseng på 4 x 8 m /1,5 m, vil således veie over 50 tonn. Vi nevner dette, for at du skal skjønne at trykkreftene fra et basseng er store, og at det ikke er lurt å ta snarveier når det gjelder armeringen. NORMAL armering av bunnplata Normal armering benyttes dersom byggetomten består av ensartet og stabil masse. Et eksempel på dette, er en sprengt tomt og at hele bassenget ligger innenfor den sprengte delen. Når bunnforholdene er som beskrevet over, er det nok at den støpte bunnplata er 10 cm tykk. Det er viktig at det legges avstandsklosser under armeringsmattene slik at de blir skikkelig omsluttet av betong. Bunnplata armeres med armeringsnett. Normalt benyttes armeringsmatte av typen xxxx. På disse mattene er trådtykkelsen 5 mm og ruteavstanden 15 cm. Det denne typen de normalt har på bygge-forretninger. Husk at mattene må overlappe hverandre med minst 1 rute. Det er viktig at det legges avstandsklosser under armeringsmattene slik at de blir skikkelig omsluttet av betong. Rundt bunnplata, legges to runder med kamstål 10 mm FORSTERKET armering av bunnplata Hvis du er usikker på bæreevnen til grunnen, eller dersom du vet at bassenget blir stående på forskjellig type grunn, vil vi anbefale at du benytter 15 cm bunnplate og i tillegg det vi kaller forsterket armering. Leirgrunn, eller delvis på sprengt grunn og delvis på fylling er eksempler på underlag som krever forsterket armering. Hvis du skal legge fliser i bassenget, må du alltid benytte forsterket armering. Ved forsterket armering benyttes enten dobbelt lag med armeringsmatte K xxx, eller et lag av den kraftigere typen K 189 (6 mm tråd) eller K xxx (7 mm tråd). Hvis du skal legg fliser, må du alltid benytte to lag armeringsmatte. Rundt bunnplata, legges to runder med kamstål 10 mm 4

6 Bunnen, støping og klargjøring Hvordan støpe bunnen: Bunnen blir utsatt for stor beslastning fra vekten av vannet, og det er derfor viktig at den er ordentlig bygget. Som beskrevet tidligere, kan tykkelsen på bunnplata være 10 cm dersom grunnene er ensartet og stabil. Ellers må tykkelsen være 15 cm. Betongen som skal brukes, skal være av kvaliteten B30 med 25% redusert tilslag av pukk. Skal du blande selv, må du bruke 350 kg cement pr m³. Ujevnheter i støpen vil synes gjennom lineren, og du må derfor få bunnen så slett som mulig, omtrent slik den blir ved brettskuring. I eksemplet på bildene til venstre, danner selve byggegropen en naturlig forskaling for betongen. Det er derfor nok å legge ut lekter som brukes til å rette av støpen (eller planere ved hjelp av laser). I de fleste tilfeller vil det imidlertid være nødvendig å forskale en ramme rundt bassenget (til høyre). Husk at at målene som oppgis på bassenget er nettomål og at du derfor må legge til veggtykkelsen med 2 x 25 cm Oppmerking av bassenget på bunnen: Det er de indre målene på bassenget som benyttes og som skal merkes opp! Begynn med å avsette en av langsidene. Vær nøye med at denne er parallell med huset, eller andre markante linjer på eiendommen (gjerder, murer eller terrasser). Påse at sidene på bassenget holdes parallelle mmed andre førende linjer på eiendommen. De rette vinklene på bassenget kan måles ut ved å måle 3 m langs en side på bassenget og 4 langs den andre. Når vinklen er 90, skal linja mellom punktene være 5 m. Oppmålingen avsluttes med å sjekke diagonalene. På bildet til venstre har arbeidsfolkene laget seg en stor rett vinkel som gjør det mulig å måle avstander over bakkenivå 5

7 Armering av veggene 1: Borre Etter at første rad av blokker er satt ut, kan du borre et hull for armeringsjernet i vhr celle i blokkene. Husk å sjekke at blokkene er riktig plassert og diagonalene 2: Fjerne borrestøv Vi anbefaler at du fjerner borrestøvet 4: Banke ned jernene. Straks limet er på plass, må du sette i 3: Fylle limstoff Fylle en suppe av ren sement i hullet (uten sand). Det finnes også spe- OBS! To jern i hjørnecellene Ekpanderende limstoff på pa- Vertikal armering: Som du har sett av forrige side, er bunnen støpt uten at vertikale armeringsjern stikker opp. Dette er gjort fordi det på denne måten blir vesentlig enklere å dra av betongene, uten å støte på et armeringsjern for hver 25 cm. På grunn av dette, må du bore hull i bunnplata til hvert av de vertikale armeringsjernene. Med en god slagboremaskin er dette likevel mindre arbeid enn om jernene bli montert vertikalt før støping. Det er viktig at du ikke borer hullet helt gjennom plata. Hvis det skjer, vil jernet ruste nedenfra. Legg merke til at det i hjørnet skal to vertikale jern. Horisontal armering: I hver rad av blokker, skal det ligge en omkrets med 10 mm kamstål. Der disse må skjøtes, må du ha en overlapp på 40 cm for at det skal bli like sterkt som helt jern. I øverste rad skal du ha to jern rundt hele omkretsen. I hvert hjørne skal du i tillegg ha en forsterkning av et jern på 1,5m som er bøyd i 90 på midten. 6

8 Blokkene Beskrivelse av blokkene: Blokkene er laget av ekstrudert polysteren, og har en tetthet på 30 kg/m 3.. De har en brannklasifikasjon M1 (selvslukkende), og er derfor tillat brukt til bygging av hus og leiligheter. Blokkene er 25 cm brede, og gir 2 x 5 cm isolasjon. Dette gir en isolasjon på U-0,33. Til basseng-bygging skal den slette siden av blokkene alltid vende innover i bassenget. Taggen på blokkene skal vende oppover Blokkene må stables med en overlapping (forband) på minst 25 cm. Det går an å dele blokkene for hver 25 cm, og delingen må alltid skje på en av tverstiverne inne i blokkene. Det brukes en vanlig håndsag til å dele blokkene med. Betongen: Forbruk: 130 liter/m 2 Dosering 350 kg cement/m³ eller B30 Tilslaget: 25% redusert tilslag av pukk. Konsistens: synk 18 riktig galt Det er viktig at du alltid får minst 25 cm overlapp mellom blokkene i de forskjellige høydene. Dette kalles å bygge i forband. 0.25m0.50m 0.75m 1.00m 1.25m Lukkede hjørneblokker: De lukkede blokkene deles alltid i to deler, 75 cm + 50 cm. Hver av delene danner et hjørne i bassenget. Rette blokker: De rette blokkene kommer i to utgaver: Rett blokk som er åpen i begge kortsidene. Rett blokk som er lukket i begge kortsidene. De lukkede blokkene brukes til å lage hjørner. På illustrasjonen over er de lukkede blokkene fargelagt gult. Begge typene blokker kan deles på hver 25 cm. På nederste raden er det lurt å tape sammen blokkene. Videre oppover holdes blokkene sammen av knottene, og av at du har stablet dem i forband. Hvis du har delt en blokk, må du skjære bort styresporet på den møtende blokken, ellers blir blokkene stående skjevt mot hverandre 7

9 Når du lager et hjørne med blokken C 125, må du skjære bort en halvsirkel av blokken som vist på illustrasjonen. Dette er for at betongen og jernet skal få plass og derved kunne binde sammen konstruksjonen. I byggeveiledningen som følger bassenget, brukes symbolene over for å angi hvor lang du skal kutte hjørneblokken: henholdsvis 0,5 m, og 0,75 m. 8

10 Linerfeste Profilen for opphenging av liner (bassengduk): Når bassengveggene er bygget helt til topps, skal en spesialprofil (plast) settes på plass. Denne profilen benyttes til å henge opp lineren. Profilen finnes i en versjon for rett bassengvegg og en versjon for hjørner og buer (saget). Før opphengsprofilen settes på plass, må alle styreknottene øverst på styroporblokken skjæres bort. Knottene skal skjæres bort på begge sider av blokken. Knottene kan også rives av med fingrene. Opphengsprofilen klemmes ned over øverste kant av blokken, med opphengssporet innover mot bassenget. I hjørnet må du først sette på plass en avrunding laget av isopor (følger sendingen). Denne limes fast med samme limet som underduken. Deretter må du tegne opp den delen av isoporen i hjørnet som hindrer opphengsprofilen å tres nedpå. Dette partiet skal skjæres bort. På bildet over ser du hjørnedelen av opphengsprofilen på plass, etter at den oppmerkede delen på bildet til venstre er skåret bort. Vær nøye med at overgangen mellom den rette profilen og hjørneprofilen er godt tilpasset hverandre. Hjørneprofilen sett fra innsiden av bassenget. 9

11 Festing av blokkene før støping Låsing ved hjelp av cement i nederste blokk. Låsing ved hjelp av klosser Det er viktig at blokkene låses mot sideforflytning før selve fyllingen av betong starter. Denne låsingen kan foregå på to måter: 1) Minst en dag før selve fyllingen av betong, blander du noe cement som du fyller i blokkene. En spade med cement for hver meter bassengvegg er nok. Denne cementen vil legge seg mellom blokkene og de vertikale jernene, og på den måten låse blokkene sides-vis. 2) Dersom du ikke har cement tilgjengelig, kan du spikre fast treklosser i bassengbunnen, helt inntil styroporblokkene. På utsiden spikrer du tilsvarende dersom bunnen er stor nok, ellers stempler du av mot byggegropen. Bygging av innvendig trapp Dersom du skal ha trapp i bassenget, kan denne bygges som vist under: Det er fullt mulig å bygge en trapp ved hjelp av styropor-blokkene. Trappen kan også forskales og støpes i betong (eller ved bruk av betong forskalingsblokker.) Den ideelle fremgangsmåten, er at trappen bygges først, blir målt, og at lineren (bassengduken) bestilles deretter. Dette vil imidlertid forsinke hele byggingen, ettersom det i høysesong er 3-5 ukers leveringstid på linere. Denne ventetiden er det de færreste som ønsker. Det som derfor ofte blir gjort, er at det utarbeides nøyaktige mål for trappen. Lineren blir bestilt til disse målene, og så er det opp til byggherren å være nøye med at disse målene blir overholdt. Ytterste kant på trinnet, kan ikke være ubeskyttet styroporblokk. Dette materialet er for mykt og vil bli trødd ned. Det benyttes derfor en U-fomet forsterkning av stålplate som tres ned over blokken. For at ikke blokkene skal forskyve seg når de fylles med betong, fyller du ca 20 cm med cement som du tømmer i med stor forsiktighet. På forhånd har du spikret noen stålspiker i bunnen. Cementen legger seg rundt disse og låser blokkene for sideforflytning. Du må i tillegg stemple av oppover med et rammeverk av tre. Det er også fullt mulig å forskale hele trappen og støpe den på den måten. Forskalingsblokker av cement kan også brukes. 10

12 Montering av skimmer og annet utstyr Innstøping av utsyr: Bassengveggene skal bygges helt ferdig før en begynner å sette på plass innstøpingsutstyr; returdyser, skimmer, lys og bunnsuger tilkobling. Det eneste utstyret som det kan være lurt å sette inn før veggen er helt opp, er innstøpingsdelen til motstrønsanlegget. Alt utstyr som skal innstalleres i bassengveggene, eller føres gjennom disse, må på plass før støpingen begynner. Du skjærer hull i blokkene som er stor nok til å sette utstyret på plass. Deretter limer du fast det du har satt inn ved å skumme rund det med vanlig byggskum. Det er viktig at komponentene sitter godt fast, og at det ikke er huller rundt dem som den bløte betongen renner ut gjenneom. Utsyr som du må sette inn i veggene før veggen er ferdig bygget: Motstrømsagregat (jetstream) Utstyr som skal settes inn etter at veggene er ferdig bygget: Skimmer Returdyser Lys Bunnsugertilkobling Tilkobling for bunnsuger Skimmer Bunnavløp Returdyser. To eller tre avhengig av størrelsen på bassenget. Lys Monteringshøyder: Skimmer: så høyt som mulig opp mot profilen til å feste lineren. Returdyser: 75 cm fra toppen av bassenveggen. Bunnsuger-kobling: 30 cm fra toppen av veggen, midt på langside. Eventuelle lys: center ca 75 cm fra toppen av bassengveggen. Ellers er det viktig at lysene monteres slik at du ikke ser selve lyset fra den siden du normalt ser bassenget (terrassen eller huset). Du skal se virkningen av lyset i vannet, men ikke selve lyskilsen. 11

13 Støpingen Støping med betong fra blandeverk: Det skal brukes betong av typen B30 med 25 % redusert tillslag (betyr at det er 25 % mindre pukk enn normalt). Dette er en kjent betegnelse for dem som leverer betongen. Si hva du skal bruke betongen til, og du vil da få betong med rette konsistens (riktig væskemengde i forhold til tørrstoffer. Vi bestiller som regel en konsistens som kalles flyt 18 ). Dette er viktig, fordi for bløt betong har lettere for å forårsake at muren sprekker av trykket når betongen pumpes i. Forbruket er 130 liter / m 2. Eksempel: basseng 4 x 8 m / 1,5 m: 24 meter med vegg x 1,5 m høyde = 36 m 2 x 130 liter = 4680 liter = 4,68 m 3. NB! ved buet bassengvegg, husk å regne ut antall løpemeter etter senter på veggen, ikke innvendig mål. Støping om vinteren; På grunn av at blokken isolerer så godt, er støping om vinteren ikke noe problem. Diskuter saken med din leverandør av beong før bestilling. Støping om sommeren; For at ikke betongen skal tørke for fort, anbefaler vi at blokkene overspyles med vann før fylling dersom det er spesielt varmt. Hvilket pumpe-utstyr din leverandør av betong har til disposisjon, vil sikkert variere. Selvsagt er det enkelt og greit med fylling direkte gjennom slange, men dette er ikke påkrevd. Diskuter aktuelle løsninger med din leverandør. Det er som regel også et prisspørsmål. Ved fylling med pume og slange, er det veldig viktig at: - betongen ikke er for bløt - slangen som betongen kommer ut av, må være utstyrt med et munnstykke som reduserer trykket - betongen alltid må tømmes på en av forbindelsene i klossen. På den måten blir sprengkraften i den fallende betongen brutt slik at ikke blokkene sprekker i bunnen. Støping med betong som du blander selv: Det er ingen ting i veien for å blande betongen selv, en må bare være forberedt på at det er mye betong å blande. Ved selvblandet betong skal du bruke 350 kg cement pr m 3 med sand. 12

14 Skimmeren Innstøping av skimmeren: Skimmeren er avløpet i overflaten av bassenget. Skimmeren er meget viktig for å kunne holde bassenget rent for det er gjennom skimmeren at urenheter som flyter på overflaten kan fanges opp i filterkrestsløpet. Alle stoffer med fett vil flyte på overflaten (sminke, sololje, fuktighetskremer etc.) Det er faktisk ikke så veldig viktig hvor skimmeren settes, men ofte velger en å sette den midt på en av kortsidene. Legg skimmeren oppå veggen og merk av hvor lineren skal være, og hvilde delser av isoporblokken som må skjæres bort for å få satt den på plass. Feltene som er merket med grønt skjæres bort med en vanlig håndsag. Når du skal senke skimmerne i den tiltenkte åpningen, vil både de lodrette og de vannrette jernene stå i veien. De loddrette jernene kan du bøye til side. De vannrette må du fjerne, og legge på plass igjen etter at skimmeren er på plassert. isoporbitene over skimmeren limer du på plass igjen med fugeskum. Før du setter lineren på plass, må du lime på en av pakningen som tetter rundt lineren. Pakningen limes med dobbeltsidig tape.

15 Returdysene Innstøping av returdysene: Returdysen er den åpningen i bassengveggen hvor vannet kommer tilbake til bassenget etter å ha blitt renset. En bruker to eller flere returdyser, avhengig av hvor stort bassenget og filteranlegget er. Det er viktig å plassere returdysene slik at alt vannet i bassenget blir med i filterkertsløpet, altså at dysene og skimmeren står et godt stykke fra hverandre. Frontstykke for dyse. Skrus på plass med gjengetape. Pakninger Klemmring med 4 skruehull Veggjennomføringen Bit av byggeblokken som skjæres bort for å kunne sette inn dysen fra utsiden av bassenget og inn. Denne biten skummes på plass igjen når dysen er satt inn. Biter (begge de grønne) av byggeblokken som skjæres bort og kastes. Veggjennomføringen sett oppefra i en blokk. Veggjennomføringen sette inn i veggen fra utsiden av bassenget og inn. Merk av på bassengveggen hvor returdysene skal stå. Ofrest symetrisk på en av kortveggene, 75 cm fra toppen av bassenget. Ikke nærmere enn 50 cm fra hjørne. Hullet i byggeblokken kan bores ut dersom du har hullbor xx mm. Det er imidlertid heller ikke vanskelig å skjære ut hullet med en kniv eller en tapetkniv. Før du henger opp lineren, må dy tape fast den sorte pakningen som skal sitte utenpå dysene (dobbeltsidig tape).

16 Bassenglys Tr e k k e r ø r for kabel Bit av byggeblokken som skjæres bort og kastes. Lampehuset Plugg for å tette ett av to hull som ikke brukes En titt inn i lampehuset slik det skal gjøres når ledningen skal tres. Legg merke til gummiringen som ledningen må tres gjennom på vei ut. Når skruen strammes, klemmer gummien runt ledningen så gjør utgangen vanntett. Lineren kommer her, mellom de to svarte pakningen De forskjellige delene til lyset i den rekkefølen de skal monteres. Trekkerøret for ledningen føres til utsiden av bassenget og senere opp til overflaten for videre kobling.

17

18 Noen råd til slutt: De aller fleste leverandører av betong er fortrolige med hvordan betong til fylling av styroporblokker skal være. Dette er nemlig også et byggemateriale som brukes til husbygging. De blokkene du har fått til bassenget, er samme type som dem som brukes til hus, og leverandøren kan derfor gjøre som han pleier. Viktig! Hva gjør du hvis en blokk sprekker under støping? Selv om det er sjelden, hender det at en blokk sprekker under støpearbeidet og betongen renner ut. Som regel skyldes en slik sprekking at betongen som benyttes er for bløt, eller at fyllingen går for fort (Det fylles mer enn 50 cm pr. omgang, eller strålen faller til bunnen uten å bli brutt av skillevegger i klossen). En slik episode gir litt ekstra arbeid, men er ingen krise. Når en blokk sprekker, tyter all betongen som er over bruddstedet ut (kjegleform over bruddstedet). Det ser dramatisk ut, men gir ingen grunn til panikk! Det er lite du kan gjøre for å stoppe det. Etter kort tid stopper strømmen, og da fjerner du det som ligger helt inntil veggen slik at du kan sette opp en treplate foran bruddstedet (eller en palle, eller et breit bord.) Det er viktig å ha noe som egner seg til dette klart før uhellet eventuelt skjer. Før du setter opp platen, rengjør du bruddstedet og setter inn igjen det stykket av styroporklossen som er sprengt ut. Den plata du nå har satt forran hullet, kan du stemple av mot veggen, men det sikreste er å stikke noen tau eller ståltråd tvers gjennom veggen og surre plata fast mot et bord eller en plate på motsatt side av veggen. Stikk inn en trekile under tauet etter at du mener at du har strammet godt. Betonen sprenger godt på. (Hvis du bruker ståltråd, må denne etterpå klippes godt inne i isoporen slik at den ikke stikker ut og punkterer lineren.) Operasjonen avsluttes med at betongen som har rent ut, spas opp igjen i blokkene, og fyllingen fortsette, - noe mer forsiktig! Drenering av byggegropen Byggegropen: Vi snakker stort sett om et nedgravd basseng, og faren er derfor stor for at byggegropen til bassenget blir det laveste punktet i omgivelsene, og at det blir stående regnvann i denne, - på utsiden av bassenget. Det må ikke skje!!! Hvis det blir stående vann på utsiden av bassenget, risikerer du at lineren ganske fort blir missfarget på innsiden av bakterier som angriper duken fra utsiden og som slår gjennom duken. Skjer dette, faller garantien på duken bort. Løsningen er at du drenerer byggegropen godt, og at du fører vannet bort i en egen grøft. Hvis du har problemer med å få drenert rundt bassenget, eller hvis grunnvannet står høyt, må du ta kontakt med Grønt Fokus før bygging slik at vi kan vurdere alternative tiltak. La oss likevel gi noen råd: Start fyllingen ca. 50 cm fra et hjørne. Fyll veggen i flere omganger, helst ikke mer enn 50 cm i hver runde. Husk å alltid tømme betongen på en av forbindelesen i blokken. Til slutt avrettes toppen av muren, slik at det blir greit å montere kantsten eller hva du måtte ønske. Det er ikke lurt å pusse toppen av muren for slett, for fliselimet til kantstenen hefter bedre på litt ru overflate (sørg bare for at ingengtin stikker opp) 13 Vi anbefaler at du kler veggene på bassenget utvendig med grunmursplast. Det kan kjøpes på byggvarebutikker eller hos Grønt Fokus. Vi har meget konkuransedyktige priser.

19 Underduken Underduk på veggene og bunnen: Før lineneren installeres, kles både vegger og bunnen med en kraftig underduk. Det er flere grunner til dette: Både i betongen (bunnen) og i styroporen (veggene) finnes det stoffer som over tid kan skade lineren dersom de er i direkte berøring med denne. Dette unngås ved å kle overflatene med underduk. På veggene brukes underduken også for å gi en hardere overflate. De blokkene som benyttes i Thermopool, har ekstra høy trykkfasthet, men vi velger likevel å forsterke dem ytterligere med dette tiltaket. Hvis det ikke allerede er gjort, må du nå lime fast avrundingen i hjørnene. Til slutt skjærer du underduken like opp under opphengs-profilen med en teppekniv. Smør lim feltvis, men heldekkenede på hele basseng-veggen. Underduken er 1,5 m bred på rullen, og du kan velge om du vil dele den opp og lime den på loddrett i felter, eller om du vil rulle den ut etter hvert som du får smurt på lim. Underduken montres med den glatteste siden ut. Stryk på underduken med en tapetseringskost. 14

20 Lineren (bassengduken) Liner, 0,75 mm: Ordet LINER kommer fra USA, og brukes om den fasongsveiste posen som kler bassenget på innsiden for at det skal bli helt vanntett. Dette er den absolutt vanligste måten å tette et basseng på. Til Thermopool bruker vi en liner av topp kvalitet med tykkelse 0,75 mm. Hvis vannkvaliteten holdes riktig, er det rimelig å anta at denne lineren har en levetid på over 20 år. Vi kan også levere linere med forskjellige mønster på trykket. I dag har teknologien som benyttes til å sveise en liner, blitt så avansert at en også kan bygge bassenget med innvendige trapper. Lineren tåler en vann-temperatur opp til 31 C Opphenging av liner: Linerens elastisitet er sterkt avhengig av temperaturen. Anbefalt temperatur ved installasjon av liner, er C. Husk at ved solskinn kan temperaturen i lineren bli vesentlig høyere enn lufttemperaturen. Lineren vil normalt være laget noen prosent mindre enn de eksakte målene på bassenget. Dette er gjort bevisst for at lineren skal strekke seg helt slett ved hjelp av vanntrykket. Arbeidet med lineren foregår uten sko! Legg lineren midt i bassenget, oppå underduken. Brett lineren ut i bassengets fulle lengde, deretter i bredden slik at lineren dekker hele bunnen. Sjekk at hjørnene ligger riktig på plass. Det er viktig at lineren ligger sentrert i bassenget før du begynner å henge den opp. Begynn med å henge opp lineren den første meteren ut fra hvert hjørne. For at den skal bli hengende, når ikke hele lengden er tredd i sporet, er det nødvendig å stikke inn en liten trekile eller en bit av gummilisten linerlock i opphengssporet. Heng nå opp 2-3 punkter mellom hjørnene i det du fordeler lengdene likt. Vær klar over at lineren er elastisk, og at den strekkes eller komprimeres til en viss grad. Nå er lineren likelig fordelt rundt bassenget og du kan henge opp resten i opphengsprofilen. ( Hvis du har tilgang til en kraftig støvsuger, kan du gjøre som våre montører (ikke påkrevd). De tetter alle slangene til returdyser og bunnavløp. Deretter setter de støvsugeren på slangen til skimmeren og suger ut luften bak lineren (det runde lokket på skimmeren må selvsagt være på). Du må også legge en klosse mellom lineren og åpningen på skimmeren slik at ikke lineren suger seg fast i åpningen. Sett en tau i denne klossen slik at du ikke mister den ned bak lineren. Etter en stund blir lufttrykket bak lineren så lite at du får hjelp til å få den på plass inn i hjørner og kroker.) Slett bunnen så godt du kan, og spark lineren utover mot veggene slik at hjørnesveisen kommer så nær veggen som mulig. Fyll vann ved hjelp av en hageslange, samtidig med at du stryker lineren utover til den blir helt slett. Når vannstanden når 3-4 cm, begynner det å bli vanskelig å flytte lineren p.g.a. vanntrykket. Ikke fyll mer en 30 cm på det nåværende tidspunkt. Armert bassengduk på 1,5 mm: Armert bassengduk på 1,5 mm må sveises på plass på stedet. Dette er en teknikk som krever egne fagfolk, og er ikke noe som kan gjøres av selv-byggeren. En armert bassengduk vil fort koste 3-4 ganger så mye som en vanlig liner. Ta kontakt dersom dette er noe du vurderer. Armert bassengduk som sveises på stedet, krever hjelp av fagfolk. 15

21 Gjennomføring gjennom liner Bunnavløp: Prisippet for hvordan utstyr skal monteres i basseng-veggen eller bunnen, - uten at det oppstår lekkasje, er det samme. Vi viser derfor i detalj hvordan du monterer et bunnavløp. Da kan du gjenta det samme enten det er skimmer, innløpsdyse, lys eller jet-stream. Søk med hånden over lineren til du finner bunnavløpet. Legg på klemm-ringen, og søk videre til du finner gjengene til skruene i selve bunnavløpet. For å lette arbeidet med å finne gjengene, kan du om ønskelig skjære et kryss i midten av bunnavløpet. Sett i et par skruer. Nå kan du skjære bort lineren som dekker åpningen av bunnavløpet. På denne måten kan du få lagt på plass den pakningen som skal ligge under lineren. VIKTIG Før du setter på klem-ringen som låser lineren til utstyret, må lineren ligge 100 % riktig på plass. Ellers får du skrukker i lineren rundt det innstalerte utstyret. Fordi lineren egentlig er noen prosent for liten, vil den ikke ligge helt på plass før du har ganske mye vann i bassenget. Før du skrur på ringen til bunnavløpet, bør du ha fylt 30 cm med vann. Før du låser utstyret i veggene kan du godt øke vannstanden til 50 cm. Skjematisk fremstilling av et bunnavløp. pakning klemskive skruer liner Jobben avsluttes med å skru på bunnsilen. 16

22 Vannkretsløpet Vannkretsløpet i et basseng I et basseng går vannet i et lukket kretsløp hvor det med jevne mellomrom kommer innom sandfilteret og blir renset, og eventuelt varmes opp dersom det er noen varmekilde koblet til kretsløpet. Et godt filteranlegg skal være dimensjonert slik at alt vannet i bassenget kan pumpes gjennom filteret på 6 timer. Eller sagt på en annen måte; hver 6. time blir vannet renset på nytt Det er viktig at en plasserer skimmer, bunnavløp og returdyser slik at alt vannet i bassenget blir involvert i dette kretsløpet, altså slik at en ikke får deler av bassenget som ligger i en bakevje. Dette oppnår vi ved å plassere skimmer og returdyser langt fra hverandre. Bunnavløpet plasserer vi normalt 2/3 av bassenglengden bort fra skimmer. Hvis en har innebygd trapp i bassenget, kan det være lurt å plassere en returdyse slik at den sender vannstrøm inn i trappen. Trapper kan lett bli områder med stillestående vann som ikke blir filtrert. Når du setter vann i bevegelse, begynner det å rotere med klokken (jfr. proppen ut av badekaret). til returdyser fra bunnsuger fra bunnavløp fra skimmer På illustrasjonen over ser du en prinsippskisse for røropplegget på en Thermopool. Inn til filterpumpen kommer det 3 rør: Ett rør fra skimmeren ett fra bunnavløpet ett fra bunnsugerkoblingen. Før disse tre rørene samles i en collector (manifoil), sitter det en kuleventiler som kan stenges slik at en har full kontroll med hvilket avløp fra bassenget som er i bruk. Under normal filterdrift står kranen fra skimmeren og bunnavløpet åpne slik at filterpumpen får vann fra både bunnavløpet og skimmeren. Periodevis kan du ha bare bunnavløpet åpent. Da blir det vesentlig mindre skitt å suge opp med bunnsuger. Det skal nemlig lite til å virvle skitten opp slik at 17 den forsvinner i bunnavløpet. Det skal mye mer til å hvirvle den opp slik at den forsvinner i skimmeren. Når du skal bunnsuge, ønsker du all sugekraften styrt til uttaket for bunnsugeren (det er her du fester slangen til bunnsugeren). Du stenger da de to andre, og har bare denne ene åpen. Fra toppen av pumpen går et rør til den åpningen på 6- veisventilen som det står Pump (liten skrift i fronten på rørinntaket. Ikke synlig etter at røret er montert). De to andre uttakene på 6-veisventilen er et uttak for returen til bassenget (merket return ), og et uttak for avløp (merket waste ). Pump

23 Returdysene Gjennom returdysene kommer vannet tilbake til bassenget etter at det er filtrert. Det er viktig å plassere returdysene på en slik måte at det skapes sirkulasjon i alt vannet i bassenget. Returdysene plasseres normalt 75 cm fra toppen av bassengveggen (ikke så veldig nøye). Ellers bør en unngå å plassere returdysene for nær hjørnene i bassenget (ikke under 50 cm), for det gjør det enklere å unngå skrukker når lineren skal monteres. Inn i returdysen setter vi en 50 mm rørstuss (av den fleksible typen) med rikelig med lim, så langt inn du kan få den. 3,5 cm utenfor dysen kutter du røret og limer på et 90 bend som peker nedover. Dette gjøres for at det skal bli minst mulig flate som massene rundt bassenget kan trykke på. Det har nemlig vist seg at hvis en lar røret gå direkte ut fra dysen uten å følge veggen, blir det så stort trykk på vegg-gjennomføringen at den sprekker på undersiden og forårsaker lekkasje. Dette er en viktig detalj dersom du vil unngå å grave opp rundt bassenget etter noen år. Legg merke til hvordan vi har gjort det med røret der det går inn i returdysene. Først kommer returrøret til en T-kobling som forgrener det til første dyse. Deretter fortsetter det videre til andre dyse. Det er viktig at de loddrette rørene opp til dysene er lange nok slik at draget i røret inn i returdysen ikke blir for stort. Støtt godt under det vannrette røret, gjerne med sement. Med en standard leveranse THERMOPOOL fra Grønt Fokus, følger det med to typer rør. En fleksibel PVC-rør som brukes utendørs, og som tåler å bli gravd ned. Vi leverer også en kort lengde av et rett PVC-rør som gjør at installasjonen inne i det tekniske rommet blir pen. Fordelen med PVC-rør er at du kan lime koblingene. På de fleste private basseng vil alle rørene som blir levert være 50 mm ytre diameter. 50 mm rør er det ideelle så sant teknisk rom ikke ligger mer enn 10 m fra bassengkanten. Blir avstanden mer enn 10 m, må du ta opp med selger om dimensjoneringen av rørene. På større basseng må rørdimensjonene også økes, men det inngår i leveransen. Hvordan lime rørkoblinger. Når en limer PVC rør, løser en egentlig opp plasten i de to delene slik at de smelter sammen når de holdes i kontakt. Disse sveisene blir derfor veldig sterke. Det er viktig å bruke mye lim, smurt på hele kontaktflaten til både røret og delen. Hvis du sparer på limet, risikerer du lekkasje, og det er det vanskelig å gjøre noe med etterpå uten å bytte koblingen. Både rensemiddelet og limet som du skal bruke til dette arbeidet er løsemidler som er uheldige å puste inn. Helst bør du bruke en egnet maske, men alternativt må du sørge for god ventilasjon hvis du må lime innendørs. Trinn 1: Kutt til alle delene og sett sammen rørene tørt. Da kan du være sikker på at alt passer, og at det ser pent ut. Trinn 2: Plukk fra hverandre delene og vask alle flatene som skal limes med Aceton. Dette fjerner alt fett, og matter overflatene slik at limet binder enda bedre. Trinn 3: Påfør rikelig med lim på både røret og på delen der de skal limes. Nå må du sette delen raskt på plass og roterer den en halv omdreining for at limet skal fordele seg jevnt. Finn retningen dersom det f.eks er et bend. Etter 5-10 sekunder kan du ikke lenger bevege delen. Du bør likevel vente noen minutter før du belaster skjøten hardt, og flere timer før du setter på vanntrykk. Det må være minimum + 5 C når du skal lime PVC-rør. 18

24 Elektrisk kontrollskap 1. Innledning Installering og oppstarten av kontrollskapet må utføres av en autorisert elektriker. Plasser skapet på et egnet sted som sikrer både personer og utstyret. Se NEK for mer informasjon. Det elektriske anlegget til et basseng skal etter forskriftene være sikret med en jordfeilbryter på 30mA. Det er også meget viktig at kablene er godt nok dimensjonerte til å tåle all belastningen fra utstyret som installeres. Dette punktet blir særlig viktig dersom det installeres varmekolbe, da disse trekker mye strøm. Skapet kan brukes både på: 1 fase 230V, nøytral + 1 fase og 3 fase 400V, nøytral + 3 fase Anlegget må jordes på en forskriftsmessig måte. Vær spesielt oppmerksom på dimensjoneringen av kablene til lyskasterne. En lyskaster på 300W/12V krever 25 A pr. lampe, og det krever en kraftig kabel hvis avstanden blir stor og du ikke skal ha spenningsfall. Se egen tabell. Sjekk også at motorvernbryteren i kontrollskapet er riktig innstilt i forhold til summen av det utstyret som kobles via skapet. 2. Installasjon Skapet skal monteres på loddrett vegg med skruer. Forviss deg om at det ikke er strøm på tilførselskabel før du begynner å koble. Før kablene inn og ut av skapet i gjennomføringene som er beregnet til dette. Ikke bruk skapet til andre elektriske installasjoner. Ved behov, bruk egne koblingsbokser for tilleggsutsyr. 3. Å ta i bruk Steng av strømmen til skapet før du åpner fronten. Før du tar skapet i bruk må du kalibrere motorvernbryteren. Ta høyde for kompensasjon for temperaturen i vernets omgivelser (thermiske beskyttere er også sensitive for den ytre temperaturen). Sjekk også om størrelsen på den installerte sikringen samsvarer med det utstyret som er installert. Hvis det ved oppstart av trefaset anlegg viser seg at motoren sviver baklengs, vil vi anbefale at du snur fasene på selve motoren eller i koblingsboks mellom motor og kontrollskap. Innstilling av timeren Kontrollskapet er utstyrt med en timer som gjør det mulig å programmere hvor lenge du vil at filteret skal kjøre hver dag. Vi minner her om tommelfingerregelen som sier at du skal kjøre filteret like lenge i timer som halvparten av temperaturen i vannet. Altså 24 C gir 12 timer filtrering. Dette må anses å være en meget god filterering, og du vil kunne redusere betydelig i perioder med lite bading. Det er lov å eksperimentere for å finne nedre grense. Det er ikke lurt å filtrere om natten, da dette kjøler vannet unødvendig mye. Det blir som å røre i suppa til barna for at de ikke skal brenne seg. Still inn viserne på timeren slik at de stemmer med reel tid. Drei alltid viserne med klokken (må være strøm på anlegget). Rundt kanten på klokka, sitter det små knapper som kan skyves ut og inn. Du trekker ut knappene i de tidsrommene du vil at filteret skal kjøre Vedlikehold De brukte komponentene er av industriell kvalitet og er beregnet på bruk i tilknytning til basseng. Utstyret trenger ingen spesielle vedlikeholdstilltak. Dog, som med alt annet elektrisk utstyr som skrur seg av og på og som derved får varierende temperaturer, bør en etterstramme kontaktpunktene for kablene etter en periode. 5. Vinteravstengning Hvis bassenget stenges helt av om vinteren, anbefaler vi at strømmen til kontrollskapet brytes. Denne tabell viser maksimal lengde på lavspenningskablen til 12 V bassenglys så sant speningsfallet ikke skal overstige 5% Antall lys Strøm Tverrsnitt kabel i mm² Maksimal lengde på kabel hvis spenningsfallet ikke skal overstige 5 % 1x300W 25A 2,1 3,2 5,3 8,5 13,3 18,7 26,7 2x300W 50A 1,1 1,6 2,7 4,3 6,7 9,3 13,3 Knapper ute: filteret går mellom klokka og Knapper inne: ingen filtrering mellom klokka og Knapper inne: ingen filtrering mellom klokka og Knapper ute: filteret går mellom klokka og 12.00

25 Koblingsskjema for 1-faset pumpe og 1 lys 300W/12V Filtrering Lys Til lysbryter Strømforsyning 230 V (Fas + N + Jord) Til pumpe Lasken A-B: Muliggjør en tvungen kjøring av filterpumpen, f.eks ved kontinuerlig drift under 3 C. Lask C-D: Skal normalt være på. Hvis denne fjernes kan en tvangsstoppe filterpumpen, f.eks. ved bruk av føler for lav vannstand. Til lys Koblingsskjema for 3-faset pumpe og 1 lys 300W/12V Filtrering Lys Til lysbryter Strømforsyning 400 V (3 Fas + Jord) Til pumpe 20 Lasken A-B: Muliggjør en tvungen kjøring av filterpumpen, f.eks ved kontinuerlig drift under 3 C. Lask C-D: Skal normalt være på. Hvis denne fjernes kan en tvangsstoppe filterpumpen, f.eks. ved bruk av føler for lav vannstand. Til lys

26 Buede blokker Dersom det er buede blokker på ditt basseng, finnes disse i to versjoner. På de faste diameterne meter, har vi helstøpte blokker med den riktige diameteren. Dersom du skal ha en bue med diameter mellom disse målene, kommer det til å bli levert blokker som oppnår sin bue ved å sette inn kiler av forskjellig størrelse. Disse blokkene er beskrevet under. S125 S 125 er blokken som brukes til å lage buer. Før du setter i avstandsklossen som gir buen, skal du lime sammen 2 til 3 av blokken S 125 med en kraftig tape som du vikler flere ganger. Nummererte avstandsklosser som brukes til å lage buer med forskjellig radius. Det er opp-gitt på arbeidstegningene som følger bassenget hvilke klosser du skal bruke. riktig galt Vær nøye med å sette inn klossen riktig vei Nå er du klar til å stikke inn avstandsklossene som gir riktig bue. til venstre ser du hvordan en arbeidstegning eksempelvis kan se ut. 21

27 6-veis-ventilen 6-veis-ventilen er på mange måter filteranleggets hjerne. Det er med denne ventilen du bestemmer hvilken oppgave du vi at filetert skal utrette. Som det fremgår av navnet, har ventilen 6 funksjoner. 3 av disse er i regelmessig bruk, de tre siste er bare sporadisk i bruk. De forskjellige funksjonene velgses ved at hendelen trykkes ned, og roteres til den ønskede posisjon. Det er viktig å skru av filterpumpen hver gang du skal stille om hendelen på ventilen. Hvis pumpen sviver, og du betjener hendelen, kan du risikere at mekanismen inne i ventilen blir skadet. Manometeret (trykkmåleren) Manometeret er det instrumentet som forteller deg når du skal tilbakespyle/ rense sanden. Når sanden er ren, har anlegget ditt et visst mottrykk. Dette trykket vil variere noe fra anlegg til anlegg, etter hvor mange hvor mye utstyr du har innstallert. Det bør imidlertid ikke avvike mye fra 1 bar. Merk av på ditt manometer hva som er ditt normale mottrykk. Når trykket etter en stunds drift stiger, betyr det at det at filetersanden er blitt skitten, og at den er i ferd med å gå tett. Når trykket har steget med 1/2 bar (maks. 1 bar), bør du tilbakdespyle. Følg da oppskriften på resten av denne siden. Filtrering (Filter): Dette er ventilens normale driftsposisjon. Vannet går gjennom sanden og renses. Vannet går gjennom sanden ovenfra og nedover, og eventuell skitt i vannet, legger seg oppå sanden. er tilnærmet rent. Tilbakespyling (backwash): Vannet går motsatt vei gjennom sanden (nedenfra og opp) og på den måten renses sanden. Spillvannet er skittent, og går derfor i avløpet. Denne operasjonen holder du på med til du ser på toppen av filteret, eller i det lille glasset på 6-veis-ventilen, at vannet Rensing (rince): Vannet går gjennom sanden samme vei som ved filtrering, men ettersom sanden enda ikke har satt seg, kan det fortsatt skilles ut noe skitt. Denne skitten vil du ikke ha tilbake i bassenget, og vannet går derfor til avløp. Kjør denne funksjonene ca. 1/2 minutt. Resirkulering: Vannet sirkuleres i bassenget uten filtrering. Brukes f.eks når det skal blandes inn kjemi, eller ved teknsik service. Avløp (waste): Brukes til eventuell tømming av bassenget. Vannet går rett i avløpet uten filtrering. Closed: Alle spjeld er stent. Brukes av og til ved service.

28 Vannbehandling av private basseng Å ha krystallklart vann i et basseng er ingen vanskelig oppgave. Vi garanterer at vi skal kunne veilede deg til å alltid ha klart og sundt vann, men det forutsetter at du leser denne veiledningen, og at du vet en ting: Hvor mye vann det er i ditt basseng! Uansett hva du skal oppnå med bassengkjemi, så forutsetter det at du doserer i en viss mengde i henhold til vannmengden i ditt basseng. Notér vannmengden der du oppbevarer kjemien, slik at alle som skal behandle bassenget kan se det, og slik at du selv husker det ved oppstart neste sesong. På våre forpakninger med bassengkjemi oppgis all dosering i mengde pr. 10 m³ I vårt basseng er det: m³ vann Hvis du er i tvil om vannmengden (volumet) i ditt basseng, kan du finne det ut med formelene lenger bak i veiledningen (bruk Riktig ph er veldig viktig! Den viktigste verdien når det gjelder vannkvaliteten, er ph-en. Riktig ph er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter annen kjemi til vannet. Hvis ph-en er feil, kan du lett komme til å bruke mye mer kejmi enn nødvendig, uten å ha bedre vann. Du risikerer også at utstyret blir fortere ødelagt dersom du slurver med ph-verdien. Test ph-verdien i vannet med testsettet som følger bassenget. Riktig ph er: 7,0-7,4 ppm. Heldigvis endrer ikke ph-en seg over natten. Når du blir kjent med ditt basseng, kan det gå uker mellom hver gang ph-en må justeres. Hvis ph-verdien er lavere eller høyere enn det den bør være, må du justere den med enten ph-senker eller ph-hever. Det står på forpakningen hvor mye du skal bruke. Foreta en ny måling, men det må gå minst 10 timer mellom de to målingene for at du skal få riktig resultat. Sjokk-kloring av bassenget. Sjokk-kloringen er en overdose med klor som har til hensikt å drepe bakterier før bassenget tas i bruk. Du bør ikke bade i bassenget samme dag som du sjokk-klorer. Sjokk-kloring foretas første gang bassenget skal tas i bruk for sesongen. Det kan også være nødvendig å foreta en sjokkkloring dersom en kommer skjevt ut og plutselig får et kraftig angrep av alger. Løs kloren opp i en bøtte vann og tøm sakte over vannstrømmen fra returdysene slik at kloren fordeler seg godt. Kast aldri granulatet uoppløst i bassenget. Den kan falle på bunnen og forårsake bleking av bassengduken. Vårt sjokklor er en hurtigvirkende organisk klor av typen diklor-granulat. Den løser seg hurtig opp og etterlater ingen restprodukter. Kloren er kalkfri, og påvirker i meget liten grad ph-verdien. Dosering: 100 gr/ 10 m³ vann. Advarsel: Blanding av ulike klorprodukter kan føre til kraftige reaksjoner og eksplosjoner! Bland aldri med andre kjemikalier! Vær oppmerksom på risiko og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktene i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys. Når du skal blande kjemi, skal du alltid først ha vann i bøtten og deretter tilsette kjemien. Gjør du det motsatt, kan du risikere en kraftig kjemisk reaksjon. Kjemien løser seg ekstra fort opp hvis du bruker lunkent vann

29 Tilsetting av langtidsklor: Under hele badesesongen skal du tilføre litt klor til bassengvannet. Denne langtidskloringen, forebygger at bakterier og alger får anledning til å blomstre opp. Du måler klorverdien med det testsettet som følger bassenget. Riktig klorverdi er: 1, 0 1,5 ppm Dersom du har vanntemperatur nærmere 20 C, vil du klare deg med 1,0 ppm. Holder du temperaturer opp mot 30 C, bør du ha en verdi på minst 1,5 ppm. Utviklingen av alger og bakterier går mye fortere jo varmere vannet er. Det er viktig å være klar over at forurensning i vannet forbruker klor. Hvis du like før bading har riktig klorverdi i vannet, kan du oppleve at du kort tid etter badingen har alt for lite. Dette skyldes at kloren rett og slett forbrukes når den gjør det den skal, nemlig å fjerne (oksydere) forurensing. I et privat basseng vil det vanligvis likevel være godt nok å fortsette å tilsette langtidsklor på vanlig måte. Ved ekstrem badebelastning (klassen på besøk) kan det være lurt å tilsette sjokklor etter seansen. Sol bryter også ned kloren. Du vil derfor ha et mindre forbruk av klor dersom du dekker til bassenget på en eller annen måte. Langtidskloren er av typen triklor, og kommer stort sett i tabletter på 200 gram (vi har dem også i 20 gram for mindre basseng). Vi anbefaler den typen klor som har trippelfunksjon. Dette er klortabletter som også inneholder litt algemiddel og litt flokkingmiddel (se senere forklaring). For å oppnå de klorverdiene som er nevnt over, vil du måtte ha følgende mengde klor tilgjengelig i bassenget: ½ tablett á 200 gr / 10 m³ Du kan tilsette langtidsklor på 3 forskjellige måter: En enkel måte som er mye brukt, er å legge en eller flere tabletter i klorflyteren (alltid inkludert i nye basseng fra GF). Antallet tabletter du skal bruke, avhenger av størrelsen på bassenget. Du kan også endre frigitt mengde ved å justere på stille-ribbene i bunnen av flyteren. Det kan gå noen dager til å få justert klornivået. En annen måten er at du installerer en klor-dosator i kretsløpet til filterpumpen. En klor-dosator er egentlig et magasin for klortabletter med en stilleskrue som gjør det mulig å justere mengden klor som skal frigis. Det er ingen måling i dosatoren, men du finner riktig innstilling ved å ta regelmessige målinger med testsettet. En klordosator koster i underkant av tusen kroner. Et tredje alternativ er å legge en eller flere klortabletter i skimmeren (overflateavløpet). Begge de to siste metodene avhenger av at renseanlegget kjøres regelmessig, og at det går like lenge hver dag. Det er nemlig stort sett bare når renseanlegget går at klortabletten løser seg opp i noen nevneverdig grad. Algemiddel (algicid spesial) Selv om du følger oppskriften over, kan du av og til oppleve at du får en oppblomstring av alger i bassenget. Du merker det på at overflatene i bassenget blir sleipe og glatte. Dette forekommer særlig når en har perioder med mye sol, mye bading, og ikke minst høy temperatur i vannet. Jo høyere temperaturen er, jo større er faren for algevekst. Den klor-konsentrasjonen vi har beskrevet ovenfor, er nemlig etter prinsippet så lite som mulig. Hvis du merker at du er i ferd med å få alger, kan du tilsette 1,5 2,0 dl Algicid pr 10 m³ vann. Noen velger også å tilsette 0,5 dl algicid en gang pr. uke rett og slett som forebygging. Dosering forebyggende: 0,5 dl pr. 10 m³ vann, en gang per uke. Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst: 1,5-2,0 dl pr. 10 m³ vann. Total alkalinitet Alkalinitet beskriver hvor motstandsdyktig vannet er til å ikke endre ph til tross for tilførsel av en syre eller base. På en måte fungerer altså stoffer i vannet som en buffer og er altså viktig for å hindre store svingninger i ph. De fleste som bruker kommunalt vann, vil aldri få problemer med alkaliniteten. Vi ser imidlertid av og til at noen nesten ikke greier å styre ph-en. Den skvetter opp og ned uten at de skjønner at det harmonerer med de mengdene kjemi de tilsetter. Da er Alkalininiteten feil. Riktig verdi på alkalininiteten er ppm. Flokking Vannet skal være krystallklart, og du skal kunne se fra den ene siden av bassenget til den andre gjennom vannet. Av og til blir imidlertid vannet liksom litt skyet. Som regel er årsaken til dette at ph-en er feil, og at kjemien du hiver i bassenget ikke virker som den skal. Sjekk ph-en og juster eventuelt. Det kan imidlertid også hende at du har partikler i vannet som er så små at de ikke lar seg filtrere bort, selv av de beste filtrene. Ved å benytte et flokking-middel oppnår du at disse, hver for seg usynlige partiklene, klumper seg sammen. De vil deretter legge seg på bunnen i bassenget eller bli fanget opp av filteret. (Det som legger seg på bunnen kan suges opp med en bunnsuger). Flokking-midler må bare brukes når du har sandfilter, fordi andre typer filter vil gå tett. Som nevnt tidligere, inneholder den langtidskloren som leveres av Grønt Fokus (langtidsklor trippelfunksjon), litt algemiddel og litt flokkingmiddel i en og samme tablett. Toleransen før du må gjøre andre inngrep enn å bare klore, er derfor forholdsvis høy. Vi vil imidlertid anbefale at du alltid har noe flokkingmiddel og noe Algicid på lager i tilfelle behovet skulle oppstå. Mengden med kjemi vannet, oppgis med betengelsen ppm. Det er engelsk og står for parts per million (deler per million). En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. Uttrykt i prosent er 1 ppm = 0,0001 %.

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no BASSENG I HAGEN Kundebilde: 4640 Søgne - Krossnesveien Rivierapool Glassfiberbasseng Modena Ett svømmebasseng i hagen gir glede og nyttig funksjon for hele familien i tillegg til at det øker verdien med

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Kurskompendium. Paragliding med hjelpemotor PPG-XC Gjelder fra 01.01.2010 (Revidert Januar 2010 av styringsgruppa PPG HP/NLF)

Kurskompendium. Paragliding med hjelpemotor PPG-XC Gjelder fra 01.01.2010 (Revidert Januar 2010 av styringsgruppa PPG HP/NLF) 1 Kurskompendium Paragliding med hjelpemotor PPG-XC Gjelder fra 01.01.2010 (Revidert Januar 2010 av styringsgruppa PPG HP/NLF) Hang- og Paragliderseksjonen NLF 2 Innhold 1. Innledning.. s. 3 2. Motorlære...

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S 1 Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer