BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool"

Transkript

1 BYGGEANVISNING Virginia Thermopool

2 PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng. Bassenget er et intimt tilholdssted for familien. Hvis mulig, bør en derfor skjerme bassenget for innsikt fra naboer, veier og parkeringsplasser. Bassenget blir fort et naturlig samlingssted for hele familien, og bør derfor ligge i nær tilknytning til huset. Velg et solrikt sted Den beste plasseringen av bassenget er det stedet hvor det er mest sol, og hvor det er lite skygge fra trær og høye bygninger. Jo mer sol det er på bassenget, dess mer gratis oppvarming får du. x Velg et lunt sted Huset, en mur, eller vegetasjon rundt bassenget vil lune for vinden. Dette er viktig både fordi det er mer behagelig å bade på en lun plass, men også fordi vind alltid kjøler vannet. En stor del av nedkjølingen av vannet skyldes fordampning, og fordampningen øker mye ved vind. Trær og andre elementer Du bør unngå at det står store trær like i nærheten av bassenget. Trær forurenser vannet, gir høy fuktighet og bladene kan samles og tette skimmeren. I det hele tatt er det viktig å bruke god tid til å tenke gjennom plasseringen av bassenget. Ofte er ikke tomten større enn at plasseringen gir seg selv, og en må bare gjøre det beste ut av det. Har du valgmuligheter, bør du imidlertid vurdere nøye de forholdene som er nevnt forran. Det er viktig at bassenget ligger parallelt med andre markante linjer i form av murer eller husvegg De rette vinklene på bassenget kan måles ut ved å benytte et gammelt håndtverker knep: Mål 3 m langs en side på bassenget og 4 langs den andre. Når vinklen er 90, skal linjen mellom punktene være 5 m. Vinklene på bassenget er av stor viktighet. Arbeid derfor med stor nøyaktighet. 1 Tilhører, kopiering ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.

3 Du bestemmer deg for en kotehøyden på bassenget, d.v.s hvor høyt bassenget skal ligge i terrenget. Det såkalte 0-punktet, markerer du på et sted som blir uberørt i hele bygge perioden. Til slutt kan det være lurt å streke opp hele bassenget med en spayflaske med maling. På den måten får du en siste sjekk på plasseringen, samtidig som dette forenkler arbeidet for gravemaskinen. Det er viktig å følge med at dybden på byggegropen blir korrekt. Hvis ikke går det unødvendig mye betong. Dybden refererer seg alltid til 0-punktet som ble avsatt på et gitt punkt før gravingen starter. 9,50 m 8.50 m 8.00 m Kantsten = 5 cm Dybden på byggegropen 1,65 m eller 1.70 m avhengig av tykkelsen på bunnplata. Høyden på selve bassengveggen. Oftest 1.50 m 4.00 m 4.50 m 5,50 m Et rektanulært basseng på 8 x 4 m På basseng oppgis størrelsen alltid som indre mål. Bunnen (sålen),10-15 cm. (se annet sted i veiledningen) Den stiplede linjen, viser byggegropen. Over får du en oversikt over hvor mye dypere enn 0-punktet du må grave bygge- gropen. 2 Selve byggegropen bør være noe større enn selve bassenget slik at en kan arbeide med blokkene fra begge sider. Hvis dette er vanskelig, kan bassenget la seg bygge fra bassengsiden, så sant det er plass til rørene på utsiden. Blokkene er 25 cm brede, og det kommer derfor alltid 50 cm i tillegg til det nettomålet som er oppgitt på bassenget.

4 Bunnavløpet Bunnavløp Vi anbefaler at det installeres bunnavløp i alle Thermopool. Det er to grunner til dette: 1) Det er enkleste å tømme bassenget dersom du har bunnavløp. 2) Vi anbefaler at bunnavløpet kobles inn i kretsløpet til filteret. Ved å suge vann gjennom bunnavløpet til filteret, unngår du mye bunnsuging. Det skal mye til å virvle opp skitt på bunnen så mye at det går i skimmeren. Det skal lite til å virvle det opp så mye at det forsvinner i bunnavløpet og derved blir renset bort i filteret. 2.00m Midten av bassenget Anbefalt plassering av bunnavløpet. Skimmer Røret til bunnavløpet legges under armeringsmatten Klipp bort et felt i matten slik at selve avløpet kommer gjennom. Selve avløpet stikker opp gjennom armeringen, og gis en høyde slik at toppen flukter med bunnen i bassenget. Husk å tape igjen avløpet slik at det ikke blir fylt med betong! Når en bruker liner i bassenget, skal en være klar over at det er en viss fare for at en får skrukker i lineren rundt et bunnavløp. Dette oppstår hvis du ikke har vært nøye med å legge lineren sentrert i bassenget (sjekk at sveisesømmen mellom bunn og vegg er jevnt fordelt på alle 4 sider). Det er også viktig at en ikke skrur fast ringen som tetter rundt åpningen før det er nok vann i bassenget til at lineren er skikkelig strukket. Det sikrest er at du fyller cm med vann før du skrur fast tetteringen og deretter tar hull i lineren. Husk å merke godt hvor avløpsslangen ligger i kanten av bassenget. Ellers risikerer du å bore hull i den når du skal sette ned de vertikale armeringene. 3

5 Armering av bunnen Hvordan armere Thermopool Et basseng veier like mange tonn som det antallet m 3 med vann det inneholder. I tillegg kommer vekten av selve bassenget. Et basseng på 4 x 8 m /1,5 m, vil således veie over 50 tonn. Vi nevner dette, for at du skal skjønne at trykkreftene fra et basseng er store, og at det ikke er lurt å ta snarveier når det gjelder armeringen. NORMAL armering av bunnplata Normal armering benyttes dersom byggetomten består av ensartet og stabil masse. Et eksempel på dette, er en sprengt tomt og at hele bassenget ligger innenfor den sprengte delen. Når bunnforholdene er som beskrevet over, er det nok at den støpte bunnplata er 10 cm tykk. Det er viktig at det legges avstandsklosser under armeringsmattene slik at de blir skikkelig omsluttet av betong. Bunnplata armeres med armeringsnett. Normalt benyttes armeringsmatte av typen xxxx. På disse mattene er trådtykkelsen 5 mm og ruteavstanden 15 cm. Det denne typen de normalt har på bygge-forretninger. Husk at mattene må overlappe hverandre med minst 1 rute. Det er viktig at det legges avstandsklosser under armeringsmattene slik at de blir skikkelig omsluttet av betong. Rundt bunnplata, legges to runder med kamstål 10 mm FORSTERKET armering av bunnplata Hvis du er usikker på bæreevnen til grunnen, eller dersom du vet at bassenget blir stående på forskjellig type grunn, vil vi anbefale at du benytter 15 cm bunnplate og i tillegg det vi kaller forsterket armering. Leirgrunn, eller delvis på sprengt grunn og delvis på fylling er eksempler på underlag som krever forsterket armering. Hvis du skal legge fliser i bassenget, må du alltid benytte forsterket armering. Ved forsterket armering benyttes enten dobbelt lag med armeringsmatte K xxx, eller et lag av den kraftigere typen K 189 (6 mm tråd) eller K xxx (7 mm tråd). Hvis du skal legg fliser, må du alltid benytte to lag armeringsmatte. Rundt bunnplata, legges to runder med kamstål 10 mm 4

6 Bunnen, støping og klargjøring Hvordan støpe bunnen: Bunnen blir utsatt for stor beslastning fra vekten av vannet, og det er derfor viktig at den er ordentlig bygget. Som beskrevet tidligere, kan tykkelsen på bunnplata være 10 cm dersom grunnene er ensartet og stabil. Ellers må tykkelsen være 15 cm. Betongen som skal brukes, skal være av kvaliteten B30 med 25% redusert tilslag av pukk. Skal du blande selv, må du bruke 350 kg cement pr m³. Ujevnheter i støpen vil synes gjennom lineren, og du må derfor få bunnen så slett som mulig, omtrent slik den blir ved brettskuring. I eksemplet på bildene til venstre, danner selve byggegropen en naturlig forskaling for betongen. Det er derfor nok å legge ut lekter som brukes til å rette av støpen (eller planere ved hjelp av laser). I de fleste tilfeller vil det imidlertid være nødvendig å forskale en ramme rundt bassenget (til høyre). Husk at at målene som oppgis på bassenget er nettomål og at du derfor må legge til veggtykkelsen med 2 x 25 cm Oppmerking av bassenget på bunnen: Det er de indre målene på bassenget som benyttes og som skal merkes opp! Begynn med å avsette en av langsidene. Vær nøye med at denne er parallell med huset, eller andre markante linjer på eiendommen (gjerder, murer eller terrasser). Påse at sidene på bassenget holdes parallelle mmed andre førende linjer på eiendommen. De rette vinklene på bassenget kan måles ut ved å måle 3 m langs en side på bassenget og 4 langs den andre. Når vinklen er 90, skal linja mellom punktene være 5 m. Oppmålingen avsluttes med å sjekke diagonalene. På bildet til venstre har arbeidsfolkene laget seg en stor rett vinkel som gjør det mulig å måle avstander over bakkenivå 5

7 Armering av veggene 1: Borre Etter at første rad av blokker er satt ut, kan du borre et hull for armeringsjernet i vhr celle i blokkene. Husk å sjekke at blokkene er riktig plassert og diagonalene 2: Fjerne borrestøv Vi anbefaler at du fjerner borrestøvet 4: Banke ned jernene. Straks limet er på plass, må du sette i 3: Fylle limstoff Fylle en suppe av ren sement i hullet (uten sand). Det finnes også spe- OBS! To jern i hjørnecellene Ekpanderende limstoff på pa- Vertikal armering: Som du har sett av forrige side, er bunnen støpt uten at vertikale armeringsjern stikker opp. Dette er gjort fordi det på denne måten blir vesentlig enklere å dra av betongene, uten å støte på et armeringsjern for hver 25 cm. På grunn av dette, må du bore hull i bunnplata til hvert av de vertikale armeringsjernene. Med en god slagboremaskin er dette likevel mindre arbeid enn om jernene bli montert vertikalt før støping. Det er viktig at du ikke borer hullet helt gjennom plata. Hvis det skjer, vil jernet ruste nedenfra. Legg merke til at det i hjørnet skal to vertikale jern. Horisontal armering: I hver rad av blokker, skal det ligge en omkrets med 10 mm kamstål. Der disse må skjøtes, må du ha en overlapp på 40 cm for at det skal bli like sterkt som helt jern. I øverste rad skal du ha to jern rundt hele omkretsen. I hvert hjørne skal du i tillegg ha en forsterkning av et jern på 1,5m som er bøyd i 90 på midten. 6

8 Blokkene Beskrivelse av blokkene: Blokkene er laget av ekstrudert polysteren, og har en tetthet på 30 kg/m 3.. De har en brannklasifikasjon M1 (selvslukkende), og er derfor tillat brukt til bygging av hus og leiligheter. Blokkene er 25 cm brede, og gir 2 x 5 cm isolasjon. Dette gir en isolasjon på U-0,33. Til basseng-bygging skal den slette siden av blokkene alltid vende innover i bassenget. Taggen på blokkene skal vende oppover Blokkene må stables med en overlapping (forband) på minst 25 cm. Det går an å dele blokkene for hver 25 cm, og delingen må alltid skje på en av tverstiverne inne i blokkene. Det brukes en vanlig håndsag til å dele blokkene med. Betongen: Forbruk: 130 liter/m 2 Dosering 350 kg cement/m³ eller B30 Tilslaget: 25% redusert tilslag av pukk. Konsistens: synk 18 riktig galt Det er viktig at du alltid får minst 25 cm overlapp mellom blokkene i de forskjellige høydene. Dette kalles å bygge i forband. 0.25m0.50m 0.75m 1.00m 1.25m Lukkede hjørneblokker: De lukkede blokkene deles alltid i to deler, 75 cm + 50 cm. Hver av delene danner et hjørne i bassenget. Rette blokker: De rette blokkene kommer i to utgaver: Rett blokk som er åpen i begge kortsidene. Rett blokk som er lukket i begge kortsidene. De lukkede blokkene brukes til å lage hjørner. På illustrasjonen over er de lukkede blokkene fargelagt gult. Begge typene blokker kan deles på hver 25 cm. På nederste raden er det lurt å tape sammen blokkene. Videre oppover holdes blokkene sammen av knottene, og av at du har stablet dem i forband. Hvis du har delt en blokk, må du skjære bort styresporet på den møtende blokken, ellers blir blokkene stående skjevt mot hverandre 7

9 Når du lager et hjørne med blokken C 125, må du skjære bort en halvsirkel av blokken som vist på illustrasjonen. Dette er for at betongen og jernet skal få plass og derved kunne binde sammen konstruksjonen. I byggeveiledningen som følger bassenget, brukes symbolene over for å angi hvor lang du skal kutte hjørneblokken: henholdsvis 0,5 m, og 0,75 m. 8

10 Linerfeste Profilen for opphenging av liner (bassengduk): Når bassengveggene er bygget helt til topps, skal en spesialprofil (plast) settes på plass. Denne profilen benyttes til å henge opp lineren. Profilen finnes i en versjon for rett bassengvegg og en versjon for hjørner og buer (saget). Før opphengsprofilen settes på plass, må alle styreknottene øverst på styroporblokken skjæres bort. Knottene skal skjæres bort på begge sider av blokken. Knottene kan også rives av med fingrene. Opphengsprofilen klemmes ned over øverste kant av blokken, med opphengssporet innover mot bassenget. I hjørnet må du først sette på plass en avrunding laget av isopor (følger sendingen). Denne limes fast med samme limet som underduken. Deretter må du tegne opp den delen av isoporen i hjørnet som hindrer opphengsprofilen å tres nedpå. Dette partiet skal skjæres bort. På bildet over ser du hjørnedelen av opphengsprofilen på plass, etter at den oppmerkede delen på bildet til venstre er skåret bort. Vær nøye med at overgangen mellom den rette profilen og hjørneprofilen er godt tilpasset hverandre. Hjørneprofilen sett fra innsiden av bassenget. 9

11 Festing av blokkene før støping Låsing ved hjelp av cement i nederste blokk. Låsing ved hjelp av klosser Det er viktig at blokkene låses mot sideforflytning før selve fyllingen av betong starter. Denne låsingen kan foregå på to måter: 1) Minst en dag før selve fyllingen av betong, blander du noe cement som du fyller i blokkene. En spade med cement for hver meter bassengvegg er nok. Denne cementen vil legge seg mellom blokkene og de vertikale jernene, og på den måten låse blokkene sides-vis. 2) Dersom du ikke har cement tilgjengelig, kan du spikre fast treklosser i bassengbunnen, helt inntil styroporblokkene. På utsiden spikrer du tilsvarende dersom bunnen er stor nok, ellers stempler du av mot byggegropen. Bygging av innvendig trapp Dersom du skal ha trapp i bassenget, kan denne bygges som vist under: Det er fullt mulig å bygge en trapp ved hjelp av styropor-blokkene. Trappen kan også forskales og støpes i betong (eller ved bruk av betong forskalingsblokker.) Den ideelle fremgangsmåten, er at trappen bygges først, blir målt, og at lineren (bassengduken) bestilles deretter. Dette vil imidlertid forsinke hele byggingen, ettersom det i høysesong er 3-5 ukers leveringstid på linere. Denne ventetiden er det de færreste som ønsker. Det som derfor ofte blir gjort, er at det utarbeides nøyaktige mål for trappen. Lineren blir bestilt til disse målene, og så er det opp til byggherren å være nøye med at disse målene blir overholdt. Ytterste kant på trinnet, kan ikke være ubeskyttet styroporblokk. Dette materialet er for mykt og vil bli trødd ned. Det benyttes derfor en U-fomet forsterkning av stålplate som tres ned over blokken. For at ikke blokkene skal forskyve seg når de fylles med betong, fyller du ca 20 cm med cement som du tømmer i med stor forsiktighet. På forhånd har du spikret noen stålspiker i bunnen. Cementen legger seg rundt disse og låser blokkene for sideforflytning. Du må i tillegg stemple av oppover med et rammeverk av tre. Det er også fullt mulig å forskale hele trappen og støpe den på den måten. Forskalingsblokker av cement kan også brukes. 10

12 Montering av skimmer og annet utstyr Innstøping av utsyr: Bassengveggene skal bygges helt ferdig før en begynner å sette på plass innstøpingsutstyr; returdyser, skimmer, lys og bunnsuger tilkobling. Det eneste utstyret som det kan være lurt å sette inn før veggen er helt opp, er innstøpingsdelen til motstrønsanlegget. Alt utstyr som skal innstalleres i bassengveggene, eller føres gjennom disse, må på plass før støpingen begynner. Du skjærer hull i blokkene som er stor nok til å sette utstyret på plass. Deretter limer du fast det du har satt inn ved å skumme rund det med vanlig byggskum. Det er viktig at komponentene sitter godt fast, og at det ikke er huller rundt dem som den bløte betongen renner ut gjenneom. Utsyr som du må sette inn i veggene før veggen er ferdig bygget: Motstrømsagregat (jetstream) Utstyr som skal settes inn etter at veggene er ferdig bygget: Skimmer Returdyser Lys Bunnsugertilkobling Tilkobling for bunnsuger Skimmer Bunnavløp Returdyser. To eller tre avhengig av størrelsen på bassenget. Lys Monteringshøyder: Skimmer: så høyt som mulig opp mot profilen til å feste lineren. Returdyser: 75 cm fra toppen av bassenveggen. Bunnsuger-kobling: 30 cm fra toppen av veggen, midt på langside. Eventuelle lys: center ca 75 cm fra toppen av bassengveggen. Ellers er det viktig at lysene monteres slik at du ikke ser selve lyset fra den siden du normalt ser bassenget (terrassen eller huset). Du skal se virkningen av lyset i vannet, men ikke selve lyskilsen. 11

13 Støpingen Støping med betong fra blandeverk: Det skal brukes betong av typen B30 med 25 % redusert tillslag (betyr at det er 25 % mindre pukk enn normalt). Dette er en kjent betegnelse for dem som leverer betongen. Si hva du skal bruke betongen til, og du vil da få betong med rette konsistens (riktig væskemengde i forhold til tørrstoffer. Vi bestiller som regel en konsistens som kalles flyt 18 ). Dette er viktig, fordi for bløt betong har lettere for å forårsake at muren sprekker av trykket når betongen pumpes i. Forbruket er 130 liter / m 2. Eksempel: basseng 4 x 8 m / 1,5 m: 24 meter med vegg x 1,5 m høyde = 36 m 2 x 130 liter = 4680 liter = 4,68 m 3. NB! ved buet bassengvegg, husk å regne ut antall løpemeter etter senter på veggen, ikke innvendig mål. Støping om vinteren; På grunn av at blokken isolerer så godt, er støping om vinteren ikke noe problem. Diskuter saken med din leverandør av beong før bestilling. Støping om sommeren; For at ikke betongen skal tørke for fort, anbefaler vi at blokkene overspyles med vann før fylling dersom det er spesielt varmt. Hvilket pumpe-utstyr din leverandør av betong har til disposisjon, vil sikkert variere. Selvsagt er det enkelt og greit med fylling direkte gjennom slange, men dette er ikke påkrevd. Diskuter aktuelle løsninger med din leverandør. Det er som regel også et prisspørsmål. Ved fylling med pume og slange, er det veldig viktig at: - betongen ikke er for bløt - slangen som betongen kommer ut av, må være utstyrt med et munnstykke som reduserer trykket - betongen alltid må tømmes på en av forbindelsene i klossen. På den måten blir sprengkraften i den fallende betongen brutt slik at ikke blokkene sprekker i bunnen. Støping med betong som du blander selv: Det er ingen ting i veien for å blande betongen selv, en må bare være forberedt på at det er mye betong å blande. Ved selvblandet betong skal du bruke 350 kg cement pr m 3 med sand. 12

14 Skimmeren Innstøping av skimmeren: Skimmeren er avløpet i overflaten av bassenget. Skimmeren er meget viktig for å kunne holde bassenget rent for det er gjennom skimmeren at urenheter som flyter på overflaten kan fanges opp i filterkrestsløpet. Alle stoffer med fett vil flyte på overflaten (sminke, sololje, fuktighetskremer etc.) Det er faktisk ikke så veldig viktig hvor skimmeren settes, men ofte velger en å sette den midt på en av kortsidene. Legg skimmeren oppå veggen og merk av hvor lineren skal være, og hvilde delser av isoporblokken som må skjæres bort for å få satt den på plass. Feltene som er merket med grønt skjæres bort med en vanlig håndsag. Når du skal senke skimmerne i den tiltenkte åpningen, vil både de lodrette og de vannrette jernene stå i veien. De loddrette jernene kan du bøye til side. De vannrette må du fjerne, og legge på plass igjen etter at skimmeren er på plassert. isoporbitene over skimmeren limer du på plass igjen med fugeskum. Før du setter lineren på plass, må du lime på en av pakningen som tetter rundt lineren. Pakningen limes med dobbeltsidig tape.

15 Returdysene Innstøping av returdysene: Returdysen er den åpningen i bassengveggen hvor vannet kommer tilbake til bassenget etter å ha blitt renset. En bruker to eller flere returdyser, avhengig av hvor stort bassenget og filteranlegget er. Det er viktig å plassere returdysene slik at alt vannet i bassenget blir med i filterkertsløpet, altså at dysene og skimmeren står et godt stykke fra hverandre. Frontstykke for dyse. Skrus på plass med gjengetape. Pakninger Klemmring med 4 skruehull Veggjennomføringen Bit av byggeblokken som skjæres bort for å kunne sette inn dysen fra utsiden av bassenget og inn. Denne biten skummes på plass igjen når dysen er satt inn. Biter (begge de grønne) av byggeblokken som skjæres bort og kastes. Veggjennomføringen sett oppefra i en blokk. Veggjennomføringen sette inn i veggen fra utsiden av bassenget og inn. Merk av på bassengveggen hvor returdysene skal stå. Ofrest symetrisk på en av kortveggene, 75 cm fra toppen av bassenget. Ikke nærmere enn 50 cm fra hjørne. Hullet i byggeblokken kan bores ut dersom du har hullbor xx mm. Det er imidlertid heller ikke vanskelig å skjære ut hullet med en kniv eller en tapetkniv. Før du henger opp lineren, må dy tape fast den sorte pakningen som skal sitte utenpå dysene (dobbeltsidig tape).

16 Bassenglys Tr e k k e r ø r for kabel Bit av byggeblokken som skjæres bort og kastes. Lampehuset Plugg for å tette ett av to hull som ikke brukes En titt inn i lampehuset slik det skal gjøres når ledningen skal tres. Legg merke til gummiringen som ledningen må tres gjennom på vei ut. Når skruen strammes, klemmer gummien runt ledningen så gjør utgangen vanntett. Lineren kommer her, mellom de to svarte pakningen De forskjellige delene til lyset i den rekkefølen de skal monteres. Trekkerøret for ledningen føres til utsiden av bassenget og senere opp til overflaten for videre kobling.

17

18 Noen råd til slutt: De aller fleste leverandører av betong er fortrolige med hvordan betong til fylling av styroporblokker skal være. Dette er nemlig også et byggemateriale som brukes til husbygging. De blokkene du har fått til bassenget, er samme type som dem som brukes til hus, og leverandøren kan derfor gjøre som han pleier. Viktig! Hva gjør du hvis en blokk sprekker under støping? Selv om det er sjelden, hender det at en blokk sprekker under støpearbeidet og betongen renner ut. Som regel skyldes en slik sprekking at betongen som benyttes er for bløt, eller at fyllingen går for fort (Det fylles mer enn 50 cm pr. omgang, eller strålen faller til bunnen uten å bli brutt av skillevegger i klossen). En slik episode gir litt ekstra arbeid, men er ingen krise. Når en blokk sprekker, tyter all betongen som er over bruddstedet ut (kjegleform over bruddstedet). Det ser dramatisk ut, men gir ingen grunn til panikk! Det er lite du kan gjøre for å stoppe det. Etter kort tid stopper strømmen, og da fjerner du det som ligger helt inntil veggen slik at du kan sette opp en treplate foran bruddstedet (eller en palle, eller et breit bord.) Det er viktig å ha noe som egner seg til dette klart før uhellet eventuelt skjer. Før du setter opp platen, rengjør du bruddstedet og setter inn igjen det stykket av styroporklossen som er sprengt ut. Den plata du nå har satt forran hullet, kan du stemple av mot veggen, men det sikreste er å stikke noen tau eller ståltråd tvers gjennom veggen og surre plata fast mot et bord eller en plate på motsatt side av veggen. Stikk inn en trekile under tauet etter at du mener at du har strammet godt. Betonen sprenger godt på. (Hvis du bruker ståltråd, må denne etterpå klippes godt inne i isoporen slik at den ikke stikker ut og punkterer lineren.) Operasjonen avsluttes med at betongen som har rent ut, spas opp igjen i blokkene, og fyllingen fortsette, - noe mer forsiktig! Drenering av byggegropen Byggegropen: Vi snakker stort sett om et nedgravd basseng, og faren er derfor stor for at byggegropen til bassenget blir det laveste punktet i omgivelsene, og at det blir stående regnvann i denne, - på utsiden av bassenget. Det må ikke skje!!! Hvis det blir stående vann på utsiden av bassenget, risikerer du at lineren ganske fort blir missfarget på innsiden av bakterier som angriper duken fra utsiden og som slår gjennom duken. Skjer dette, faller garantien på duken bort. Løsningen er at du drenerer byggegropen godt, og at du fører vannet bort i en egen grøft. Hvis du har problemer med å få drenert rundt bassenget, eller hvis grunnvannet står høyt, må du ta kontakt med Grønt Fokus før bygging slik at vi kan vurdere alternative tiltak. La oss likevel gi noen råd: Start fyllingen ca. 50 cm fra et hjørne. Fyll veggen i flere omganger, helst ikke mer enn 50 cm i hver runde. Husk å alltid tømme betongen på en av forbindelesen i blokken. Til slutt avrettes toppen av muren, slik at det blir greit å montere kantsten eller hva du måtte ønske. Det er ikke lurt å pusse toppen av muren for slett, for fliselimet til kantstenen hefter bedre på litt ru overflate (sørg bare for at ingengtin stikker opp) 13 Vi anbefaler at du kler veggene på bassenget utvendig med grunmursplast. Det kan kjøpes på byggvarebutikker eller hos Grønt Fokus. Vi har meget konkuransedyktige priser.

19 Underduken Underduk på veggene og bunnen: Før lineneren installeres, kles både vegger og bunnen med en kraftig underduk. Det er flere grunner til dette: Både i betongen (bunnen) og i styroporen (veggene) finnes det stoffer som over tid kan skade lineren dersom de er i direkte berøring med denne. Dette unngås ved å kle overflatene med underduk. På veggene brukes underduken også for å gi en hardere overflate. De blokkene som benyttes i Thermopool, har ekstra høy trykkfasthet, men vi velger likevel å forsterke dem ytterligere med dette tiltaket. Hvis det ikke allerede er gjort, må du nå lime fast avrundingen i hjørnene. Til slutt skjærer du underduken like opp under opphengs-profilen med en teppekniv. Smør lim feltvis, men heldekkenede på hele basseng-veggen. Underduken er 1,5 m bred på rullen, og du kan velge om du vil dele den opp og lime den på loddrett i felter, eller om du vil rulle den ut etter hvert som du får smurt på lim. Underduken montres med den glatteste siden ut. Stryk på underduken med en tapetseringskost. 14

20 Lineren (bassengduken) Liner, 0,75 mm: Ordet LINER kommer fra USA, og brukes om den fasongsveiste posen som kler bassenget på innsiden for at det skal bli helt vanntett. Dette er den absolutt vanligste måten å tette et basseng på. Til Thermopool bruker vi en liner av topp kvalitet med tykkelse 0,75 mm. Hvis vannkvaliteten holdes riktig, er det rimelig å anta at denne lineren har en levetid på over 20 år. Vi kan også levere linere med forskjellige mønster på trykket. I dag har teknologien som benyttes til å sveise en liner, blitt så avansert at en også kan bygge bassenget med innvendige trapper. Lineren tåler en vann-temperatur opp til 31 C Opphenging av liner: Linerens elastisitet er sterkt avhengig av temperaturen. Anbefalt temperatur ved installasjon av liner, er C. Husk at ved solskinn kan temperaturen i lineren bli vesentlig høyere enn lufttemperaturen. Lineren vil normalt være laget noen prosent mindre enn de eksakte målene på bassenget. Dette er gjort bevisst for at lineren skal strekke seg helt slett ved hjelp av vanntrykket. Arbeidet med lineren foregår uten sko! Legg lineren midt i bassenget, oppå underduken. Brett lineren ut i bassengets fulle lengde, deretter i bredden slik at lineren dekker hele bunnen. Sjekk at hjørnene ligger riktig på plass. Det er viktig at lineren ligger sentrert i bassenget før du begynner å henge den opp. Begynn med å henge opp lineren den første meteren ut fra hvert hjørne. For at den skal bli hengende, når ikke hele lengden er tredd i sporet, er det nødvendig å stikke inn en liten trekile eller en bit av gummilisten linerlock i opphengssporet. Heng nå opp 2-3 punkter mellom hjørnene i det du fordeler lengdene likt. Vær klar over at lineren er elastisk, og at den strekkes eller komprimeres til en viss grad. Nå er lineren likelig fordelt rundt bassenget og du kan henge opp resten i opphengsprofilen. ( Hvis du har tilgang til en kraftig støvsuger, kan du gjøre som våre montører (ikke påkrevd). De tetter alle slangene til returdyser og bunnavløp. Deretter setter de støvsugeren på slangen til skimmeren og suger ut luften bak lineren (det runde lokket på skimmeren må selvsagt være på). Du må også legge en klosse mellom lineren og åpningen på skimmeren slik at ikke lineren suger seg fast i åpningen. Sett en tau i denne klossen slik at du ikke mister den ned bak lineren. Etter en stund blir lufttrykket bak lineren så lite at du får hjelp til å få den på plass inn i hjørner og kroker.) Slett bunnen så godt du kan, og spark lineren utover mot veggene slik at hjørnesveisen kommer så nær veggen som mulig. Fyll vann ved hjelp av en hageslange, samtidig med at du stryker lineren utover til den blir helt slett. Når vannstanden når 3-4 cm, begynner det å bli vanskelig å flytte lineren p.g.a. vanntrykket. Ikke fyll mer en 30 cm på det nåværende tidspunkt. Armert bassengduk på 1,5 mm: Armert bassengduk på 1,5 mm må sveises på plass på stedet. Dette er en teknikk som krever egne fagfolk, og er ikke noe som kan gjøres av selv-byggeren. En armert bassengduk vil fort koste 3-4 ganger så mye som en vanlig liner. Ta kontakt dersom dette er noe du vurderer. Armert bassengduk som sveises på stedet, krever hjelp av fagfolk. 15

21 Gjennomføring gjennom liner Bunnavløp: Prisippet for hvordan utstyr skal monteres i basseng-veggen eller bunnen, - uten at det oppstår lekkasje, er det samme. Vi viser derfor i detalj hvordan du monterer et bunnavløp. Da kan du gjenta det samme enten det er skimmer, innløpsdyse, lys eller jet-stream. Søk med hånden over lineren til du finner bunnavløpet. Legg på klemm-ringen, og søk videre til du finner gjengene til skruene i selve bunnavløpet. For å lette arbeidet med å finne gjengene, kan du om ønskelig skjære et kryss i midten av bunnavløpet. Sett i et par skruer. Nå kan du skjære bort lineren som dekker åpningen av bunnavløpet. På denne måten kan du få lagt på plass den pakningen som skal ligge under lineren. VIKTIG Før du setter på klem-ringen som låser lineren til utstyret, må lineren ligge 100 % riktig på plass. Ellers får du skrukker i lineren rundt det innstalerte utstyret. Fordi lineren egentlig er noen prosent for liten, vil den ikke ligge helt på plass før du har ganske mye vann i bassenget. Før du skrur på ringen til bunnavløpet, bør du ha fylt 30 cm med vann. Før du låser utstyret i veggene kan du godt øke vannstanden til 50 cm. Skjematisk fremstilling av et bunnavløp. pakning klemskive skruer liner Jobben avsluttes med å skru på bunnsilen. 16

22 Vannkretsløpet Vannkretsløpet i et basseng I et basseng går vannet i et lukket kretsløp hvor det med jevne mellomrom kommer innom sandfilteret og blir renset, og eventuelt varmes opp dersom det er noen varmekilde koblet til kretsløpet. Et godt filteranlegg skal være dimensjonert slik at alt vannet i bassenget kan pumpes gjennom filteret på 6 timer. Eller sagt på en annen måte; hver 6. time blir vannet renset på nytt Det er viktig at en plasserer skimmer, bunnavløp og returdyser slik at alt vannet i bassenget blir involvert i dette kretsløpet, altså slik at en ikke får deler av bassenget som ligger i en bakevje. Dette oppnår vi ved å plassere skimmer og returdyser langt fra hverandre. Bunnavløpet plasserer vi normalt 2/3 av bassenglengden bort fra skimmer. Hvis en har innebygd trapp i bassenget, kan det være lurt å plassere en returdyse slik at den sender vannstrøm inn i trappen. Trapper kan lett bli områder med stillestående vann som ikke blir filtrert. Når du setter vann i bevegelse, begynner det å rotere med klokken (jfr. proppen ut av badekaret). til returdyser fra bunnsuger fra bunnavløp fra skimmer På illustrasjonen over ser du en prinsippskisse for røropplegget på en Thermopool. Inn til filterpumpen kommer det 3 rør: Ett rør fra skimmeren ett fra bunnavløpet ett fra bunnsugerkoblingen. Før disse tre rørene samles i en collector (manifoil), sitter det en kuleventiler som kan stenges slik at en har full kontroll med hvilket avløp fra bassenget som er i bruk. Under normal filterdrift står kranen fra skimmeren og bunnavløpet åpne slik at filterpumpen får vann fra både bunnavløpet og skimmeren. Periodevis kan du ha bare bunnavløpet åpent. Da blir det vesentlig mindre skitt å suge opp med bunnsuger. Det skal nemlig lite til å virvle skitten opp slik at 17 den forsvinner i bunnavløpet. Det skal mye mer til å hvirvle den opp slik at den forsvinner i skimmeren. Når du skal bunnsuge, ønsker du all sugekraften styrt til uttaket for bunnsugeren (det er her du fester slangen til bunnsugeren). Du stenger da de to andre, og har bare denne ene åpen. Fra toppen av pumpen går et rør til den åpningen på 6- veisventilen som det står Pump (liten skrift i fronten på rørinntaket. Ikke synlig etter at røret er montert). De to andre uttakene på 6-veisventilen er et uttak for returen til bassenget (merket return ), og et uttak for avløp (merket waste ). Pump

23 Returdysene Gjennom returdysene kommer vannet tilbake til bassenget etter at det er filtrert. Det er viktig å plassere returdysene på en slik måte at det skapes sirkulasjon i alt vannet i bassenget. Returdysene plasseres normalt 75 cm fra toppen av bassengveggen (ikke så veldig nøye). Ellers bør en unngå å plassere returdysene for nær hjørnene i bassenget (ikke under 50 cm), for det gjør det enklere å unngå skrukker når lineren skal monteres. Inn i returdysen setter vi en 50 mm rørstuss (av den fleksible typen) med rikelig med lim, så langt inn du kan få den. 3,5 cm utenfor dysen kutter du røret og limer på et 90 bend som peker nedover. Dette gjøres for at det skal bli minst mulig flate som massene rundt bassenget kan trykke på. Det har nemlig vist seg at hvis en lar røret gå direkte ut fra dysen uten å følge veggen, blir det så stort trykk på vegg-gjennomføringen at den sprekker på undersiden og forårsaker lekkasje. Dette er en viktig detalj dersom du vil unngå å grave opp rundt bassenget etter noen år. Legg merke til hvordan vi har gjort det med røret der det går inn i returdysene. Først kommer returrøret til en T-kobling som forgrener det til første dyse. Deretter fortsetter det videre til andre dyse. Det er viktig at de loddrette rørene opp til dysene er lange nok slik at draget i røret inn i returdysen ikke blir for stort. Støtt godt under det vannrette røret, gjerne med sement. Med en standard leveranse THERMOPOOL fra Grønt Fokus, følger det med to typer rør. En fleksibel PVC-rør som brukes utendørs, og som tåler å bli gravd ned. Vi leverer også en kort lengde av et rett PVC-rør som gjør at installasjonen inne i det tekniske rommet blir pen. Fordelen med PVC-rør er at du kan lime koblingene. På de fleste private basseng vil alle rørene som blir levert være 50 mm ytre diameter. 50 mm rør er det ideelle så sant teknisk rom ikke ligger mer enn 10 m fra bassengkanten. Blir avstanden mer enn 10 m, må du ta opp med selger om dimensjoneringen av rørene. På større basseng må rørdimensjonene også økes, men det inngår i leveransen. Hvordan lime rørkoblinger. Når en limer PVC rør, løser en egentlig opp plasten i de to delene slik at de smelter sammen når de holdes i kontakt. Disse sveisene blir derfor veldig sterke. Det er viktig å bruke mye lim, smurt på hele kontaktflaten til både røret og delen. Hvis du sparer på limet, risikerer du lekkasje, og det er det vanskelig å gjøre noe med etterpå uten å bytte koblingen. Både rensemiddelet og limet som du skal bruke til dette arbeidet er løsemidler som er uheldige å puste inn. Helst bør du bruke en egnet maske, men alternativt må du sørge for god ventilasjon hvis du må lime innendørs. Trinn 1: Kutt til alle delene og sett sammen rørene tørt. Da kan du være sikker på at alt passer, og at det ser pent ut. Trinn 2: Plukk fra hverandre delene og vask alle flatene som skal limes med Aceton. Dette fjerner alt fett, og matter overflatene slik at limet binder enda bedre. Trinn 3: Påfør rikelig med lim på både røret og på delen der de skal limes. Nå må du sette delen raskt på plass og roterer den en halv omdreining for at limet skal fordele seg jevnt. Finn retningen dersom det f.eks er et bend. Etter 5-10 sekunder kan du ikke lenger bevege delen. Du bør likevel vente noen minutter før du belaster skjøten hardt, og flere timer før du setter på vanntrykk. Det må være minimum + 5 C når du skal lime PVC-rør. 18

24 Elektrisk kontrollskap 1. Innledning Installering og oppstarten av kontrollskapet må utføres av en autorisert elektriker. Plasser skapet på et egnet sted som sikrer både personer og utstyret. Se NEK for mer informasjon. Det elektriske anlegget til et basseng skal etter forskriftene være sikret med en jordfeilbryter på 30mA. Det er også meget viktig at kablene er godt nok dimensjonerte til å tåle all belastningen fra utstyret som installeres. Dette punktet blir særlig viktig dersom det installeres varmekolbe, da disse trekker mye strøm. Skapet kan brukes både på: 1 fase 230V, nøytral + 1 fase og 3 fase 400V, nøytral + 3 fase Anlegget må jordes på en forskriftsmessig måte. Vær spesielt oppmerksom på dimensjoneringen av kablene til lyskasterne. En lyskaster på 300W/12V krever 25 A pr. lampe, og det krever en kraftig kabel hvis avstanden blir stor og du ikke skal ha spenningsfall. Se egen tabell. Sjekk også at motorvernbryteren i kontrollskapet er riktig innstilt i forhold til summen av det utstyret som kobles via skapet. 2. Installasjon Skapet skal monteres på loddrett vegg med skruer. Forviss deg om at det ikke er strøm på tilførselskabel før du begynner å koble. Før kablene inn og ut av skapet i gjennomføringene som er beregnet til dette. Ikke bruk skapet til andre elektriske installasjoner. Ved behov, bruk egne koblingsbokser for tilleggsutsyr. 3. Å ta i bruk Steng av strømmen til skapet før du åpner fronten. Før du tar skapet i bruk må du kalibrere motorvernbryteren. Ta høyde for kompensasjon for temperaturen i vernets omgivelser (thermiske beskyttere er også sensitive for den ytre temperaturen). Sjekk også om størrelsen på den installerte sikringen samsvarer med det utstyret som er installert. Hvis det ved oppstart av trefaset anlegg viser seg at motoren sviver baklengs, vil vi anbefale at du snur fasene på selve motoren eller i koblingsboks mellom motor og kontrollskap. Innstilling av timeren Kontrollskapet er utstyrt med en timer som gjør det mulig å programmere hvor lenge du vil at filteret skal kjøre hver dag. Vi minner her om tommelfingerregelen som sier at du skal kjøre filteret like lenge i timer som halvparten av temperaturen i vannet. Altså 24 C gir 12 timer filtrering. Dette må anses å være en meget god filterering, og du vil kunne redusere betydelig i perioder med lite bading. Det er lov å eksperimentere for å finne nedre grense. Det er ikke lurt å filtrere om natten, da dette kjøler vannet unødvendig mye. Det blir som å røre i suppa til barna for at de ikke skal brenne seg. Still inn viserne på timeren slik at de stemmer med reel tid. Drei alltid viserne med klokken (må være strøm på anlegget). Rundt kanten på klokka, sitter det små knapper som kan skyves ut og inn. Du trekker ut knappene i de tidsrommene du vil at filteret skal kjøre Vedlikehold De brukte komponentene er av industriell kvalitet og er beregnet på bruk i tilknytning til basseng. Utstyret trenger ingen spesielle vedlikeholdstilltak. Dog, som med alt annet elektrisk utstyr som skrur seg av og på og som derved får varierende temperaturer, bør en etterstramme kontaktpunktene for kablene etter en periode. 5. Vinteravstengning Hvis bassenget stenges helt av om vinteren, anbefaler vi at strømmen til kontrollskapet brytes. Denne tabell viser maksimal lengde på lavspenningskablen til 12 V bassenglys så sant speningsfallet ikke skal overstige 5% Antall lys Strøm Tverrsnitt kabel i mm² Maksimal lengde på kabel hvis spenningsfallet ikke skal overstige 5 % 1x300W 25A 2,1 3,2 5,3 8,5 13,3 18,7 26,7 2x300W 50A 1,1 1,6 2,7 4,3 6,7 9,3 13,3 Knapper ute: filteret går mellom klokka og Knapper inne: ingen filtrering mellom klokka og Knapper inne: ingen filtrering mellom klokka og Knapper ute: filteret går mellom klokka og 12.00

25 Koblingsskjema for 1-faset pumpe og 1 lys 300W/12V Filtrering Lys Til lysbryter Strømforsyning 230 V (Fas + N + Jord) Til pumpe Lasken A-B: Muliggjør en tvungen kjøring av filterpumpen, f.eks ved kontinuerlig drift under 3 C. Lask C-D: Skal normalt være på. Hvis denne fjernes kan en tvangsstoppe filterpumpen, f.eks. ved bruk av føler for lav vannstand. Til lys Koblingsskjema for 3-faset pumpe og 1 lys 300W/12V Filtrering Lys Til lysbryter Strømforsyning 400 V (3 Fas + Jord) Til pumpe 20 Lasken A-B: Muliggjør en tvungen kjøring av filterpumpen, f.eks ved kontinuerlig drift under 3 C. Lask C-D: Skal normalt være på. Hvis denne fjernes kan en tvangsstoppe filterpumpen, f.eks. ved bruk av føler for lav vannstand. Til lys

26 Buede blokker Dersom det er buede blokker på ditt basseng, finnes disse i to versjoner. På de faste diameterne meter, har vi helstøpte blokker med den riktige diameteren. Dersom du skal ha en bue med diameter mellom disse målene, kommer det til å bli levert blokker som oppnår sin bue ved å sette inn kiler av forskjellig størrelse. Disse blokkene er beskrevet under. S125 S 125 er blokken som brukes til å lage buer. Før du setter i avstandsklossen som gir buen, skal du lime sammen 2 til 3 av blokken S 125 med en kraftig tape som du vikler flere ganger. Nummererte avstandsklosser som brukes til å lage buer med forskjellig radius. Det er opp-gitt på arbeidstegningene som følger bassenget hvilke klosser du skal bruke. riktig galt Vær nøye med å sette inn klossen riktig vei Nå er du klar til å stikke inn avstandsklossene som gir riktig bue. til venstre ser du hvordan en arbeidstegning eksempelvis kan se ut. 21

27 6-veis-ventilen 6-veis-ventilen er på mange måter filteranleggets hjerne. Det er med denne ventilen du bestemmer hvilken oppgave du vi at filetert skal utrette. Som det fremgår av navnet, har ventilen 6 funksjoner. 3 av disse er i regelmessig bruk, de tre siste er bare sporadisk i bruk. De forskjellige funksjonene velgses ved at hendelen trykkes ned, og roteres til den ønskede posisjon. Det er viktig å skru av filterpumpen hver gang du skal stille om hendelen på ventilen. Hvis pumpen sviver, og du betjener hendelen, kan du risikere at mekanismen inne i ventilen blir skadet. Manometeret (trykkmåleren) Manometeret er det instrumentet som forteller deg når du skal tilbakespyle/ rense sanden. Når sanden er ren, har anlegget ditt et visst mottrykk. Dette trykket vil variere noe fra anlegg til anlegg, etter hvor mange hvor mye utstyr du har innstallert. Det bør imidlertid ikke avvike mye fra 1 bar. Merk av på ditt manometer hva som er ditt normale mottrykk. Når trykket etter en stunds drift stiger, betyr det at det at filetersanden er blitt skitten, og at den er i ferd med å gå tett. Når trykket har steget med 1/2 bar (maks. 1 bar), bør du tilbakdespyle. Følg da oppskriften på resten av denne siden. Filtrering (Filter): Dette er ventilens normale driftsposisjon. Vannet går gjennom sanden og renses. Vannet går gjennom sanden ovenfra og nedover, og eventuell skitt i vannet, legger seg oppå sanden. er tilnærmet rent. Tilbakespyling (backwash): Vannet går motsatt vei gjennom sanden (nedenfra og opp) og på den måten renses sanden. Spillvannet er skittent, og går derfor i avløpet. Denne operasjonen holder du på med til du ser på toppen av filteret, eller i det lille glasset på 6-veis-ventilen, at vannet Rensing (rince): Vannet går gjennom sanden samme vei som ved filtrering, men ettersom sanden enda ikke har satt seg, kan det fortsatt skilles ut noe skitt. Denne skitten vil du ikke ha tilbake i bassenget, og vannet går derfor til avløp. Kjør denne funksjonene ca. 1/2 minutt. Resirkulering: Vannet sirkuleres i bassenget uten filtrering. Brukes f.eks når det skal blandes inn kjemi, eller ved teknsik service. Avløp (waste): Brukes til eventuell tømming av bassenget. Vannet går rett i avløpet uten filtrering. Closed: Alle spjeld er stent. Brukes av og til ved service.

28 Vannbehandling av private basseng Å ha krystallklart vann i et basseng er ingen vanskelig oppgave. Vi garanterer at vi skal kunne veilede deg til å alltid ha klart og sundt vann, men det forutsetter at du leser denne veiledningen, og at du vet en ting: Hvor mye vann det er i ditt basseng! Uansett hva du skal oppnå med bassengkjemi, så forutsetter det at du doserer i en viss mengde i henhold til vannmengden i ditt basseng. Notér vannmengden der du oppbevarer kjemien, slik at alle som skal behandle bassenget kan se det, og slik at du selv husker det ved oppstart neste sesong. På våre forpakninger med bassengkjemi oppgis all dosering i mengde pr. 10 m³ I vårt basseng er det: m³ vann Hvis du er i tvil om vannmengden (volumet) i ditt basseng, kan du finne det ut med formelene lenger bak i veiledningen (bruk Riktig ph er veldig viktig! Den viktigste verdien når det gjelder vannkvaliteten, er ph-en. Riktig ph er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter annen kjemi til vannet. Hvis ph-en er feil, kan du lett komme til å bruke mye mer kejmi enn nødvendig, uten å ha bedre vann. Du risikerer også at utstyret blir fortere ødelagt dersom du slurver med ph-verdien. Test ph-verdien i vannet med testsettet som følger bassenget. Riktig ph er: 7,0-7,4 ppm. Heldigvis endrer ikke ph-en seg over natten. Når du blir kjent med ditt basseng, kan det gå uker mellom hver gang ph-en må justeres. Hvis ph-verdien er lavere eller høyere enn det den bør være, må du justere den med enten ph-senker eller ph-hever. Det står på forpakningen hvor mye du skal bruke. Foreta en ny måling, men det må gå minst 10 timer mellom de to målingene for at du skal få riktig resultat. Sjokk-kloring av bassenget. Sjokk-kloringen er en overdose med klor som har til hensikt å drepe bakterier før bassenget tas i bruk. Du bør ikke bade i bassenget samme dag som du sjokk-klorer. Sjokk-kloring foretas første gang bassenget skal tas i bruk for sesongen. Det kan også være nødvendig å foreta en sjokkkloring dersom en kommer skjevt ut og plutselig får et kraftig angrep av alger. Løs kloren opp i en bøtte vann og tøm sakte over vannstrømmen fra returdysene slik at kloren fordeler seg godt. Kast aldri granulatet uoppløst i bassenget. Den kan falle på bunnen og forårsake bleking av bassengduken. Vårt sjokklor er en hurtigvirkende organisk klor av typen diklor-granulat. Den løser seg hurtig opp og etterlater ingen restprodukter. Kloren er kalkfri, og påvirker i meget liten grad ph-verdien. Dosering: 100 gr/ 10 m³ vann. Advarsel: Blanding av ulike klorprodukter kan føre til kraftige reaksjoner og eksplosjoner! Bland aldri med andre kjemikalier! Vær oppmerksom på risiko og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktene i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys. Når du skal blande kjemi, skal du alltid først ha vann i bøtten og deretter tilsette kjemien. Gjør du det motsatt, kan du risikere en kraftig kjemisk reaksjon. Kjemien løser seg ekstra fort opp hvis du bruker lunkent vann

29 Tilsetting av langtidsklor: Under hele badesesongen skal du tilføre litt klor til bassengvannet. Denne langtidskloringen, forebygger at bakterier og alger får anledning til å blomstre opp. Du måler klorverdien med det testsettet som følger bassenget. Riktig klorverdi er: 1, 0 1,5 ppm Dersom du har vanntemperatur nærmere 20 C, vil du klare deg med 1,0 ppm. Holder du temperaturer opp mot 30 C, bør du ha en verdi på minst 1,5 ppm. Utviklingen av alger og bakterier går mye fortere jo varmere vannet er. Det er viktig å være klar over at forurensning i vannet forbruker klor. Hvis du like før bading har riktig klorverdi i vannet, kan du oppleve at du kort tid etter badingen har alt for lite. Dette skyldes at kloren rett og slett forbrukes når den gjør det den skal, nemlig å fjerne (oksydere) forurensing. I et privat basseng vil det vanligvis likevel være godt nok å fortsette å tilsette langtidsklor på vanlig måte. Ved ekstrem badebelastning (klassen på besøk) kan det være lurt å tilsette sjokklor etter seansen. Sol bryter også ned kloren. Du vil derfor ha et mindre forbruk av klor dersom du dekker til bassenget på en eller annen måte. Langtidskloren er av typen triklor, og kommer stort sett i tabletter på 200 gram (vi har dem også i 20 gram for mindre basseng). Vi anbefaler den typen klor som har trippelfunksjon. Dette er klortabletter som også inneholder litt algemiddel og litt flokkingmiddel (se senere forklaring). For å oppnå de klorverdiene som er nevnt over, vil du måtte ha følgende mengde klor tilgjengelig i bassenget: ½ tablett á 200 gr / 10 m³ Du kan tilsette langtidsklor på 3 forskjellige måter: En enkel måte som er mye brukt, er å legge en eller flere tabletter i klorflyteren (alltid inkludert i nye basseng fra GF). Antallet tabletter du skal bruke, avhenger av størrelsen på bassenget. Du kan også endre frigitt mengde ved å justere på stille-ribbene i bunnen av flyteren. Det kan gå noen dager til å få justert klornivået. En annen måten er at du installerer en klor-dosator i kretsløpet til filterpumpen. En klor-dosator er egentlig et magasin for klortabletter med en stilleskrue som gjør det mulig å justere mengden klor som skal frigis. Det er ingen måling i dosatoren, men du finner riktig innstilling ved å ta regelmessige målinger med testsettet. En klordosator koster i underkant av tusen kroner. Et tredje alternativ er å legge en eller flere klortabletter i skimmeren (overflateavløpet). Begge de to siste metodene avhenger av at renseanlegget kjøres regelmessig, og at det går like lenge hver dag. Det er nemlig stort sett bare når renseanlegget går at klortabletten løser seg opp i noen nevneverdig grad. Algemiddel (algicid spesial) Selv om du følger oppskriften over, kan du av og til oppleve at du får en oppblomstring av alger i bassenget. Du merker det på at overflatene i bassenget blir sleipe og glatte. Dette forekommer særlig når en har perioder med mye sol, mye bading, og ikke minst høy temperatur i vannet. Jo høyere temperaturen er, jo større er faren for algevekst. Den klor-konsentrasjonen vi har beskrevet ovenfor, er nemlig etter prinsippet så lite som mulig. Hvis du merker at du er i ferd med å få alger, kan du tilsette 1,5 2,0 dl Algicid pr 10 m³ vann. Noen velger også å tilsette 0,5 dl algicid en gang pr. uke rett og slett som forebygging. Dosering forebyggende: 0,5 dl pr. 10 m³ vann, en gang per uke. Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst: 1,5-2,0 dl pr. 10 m³ vann. Total alkalinitet Alkalinitet beskriver hvor motstandsdyktig vannet er til å ikke endre ph til tross for tilførsel av en syre eller base. På en måte fungerer altså stoffer i vannet som en buffer og er altså viktig for å hindre store svingninger i ph. De fleste som bruker kommunalt vann, vil aldri få problemer med alkaliniteten. Vi ser imidlertid av og til at noen nesten ikke greier å styre ph-en. Den skvetter opp og ned uten at de skjønner at det harmonerer med de mengdene kjemi de tilsetter. Da er Alkalininiteten feil. Riktig verdi på alkalininiteten er ppm. Flokking Vannet skal være krystallklart, og du skal kunne se fra den ene siden av bassenget til den andre gjennom vannet. Av og til blir imidlertid vannet liksom litt skyet. Som regel er årsaken til dette at ph-en er feil, og at kjemien du hiver i bassenget ikke virker som den skal. Sjekk ph-en og juster eventuelt. Det kan imidlertid også hende at du har partikler i vannet som er så små at de ikke lar seg filtrere bort, selv av de beste filtrene. Ved å benytte et flokking-middel oppnår du at disse, hver for seg usynlige partiklene, klumper seg sammen. De vil deretter legge seg på bunnen i bassenget eller bli fanget opp av filteret. (Det som legger seg på bunnen kan suges opp med en bunnsuger). Flokking-midler må bare brukes når du har sandfilter, fordi andre typer filter vil gå tett. Som nevnt tidligere, inneholder den langtidskloren som leveres av Grønt Fokus (langtidsklor trippelfunksjon), litt algemiddel og litt flokkingmiddel i en og samme tablett. Toleransen før du må gjøre andre inngrep enn å bare klore, er derfor forholdsvis høy. Vi vil imidlertid anbefale at du alltid har noe flokkingmiddel og noe Algicid på lager i tilfelle behovet skulle oppstå. Mengden med kjemi vannet, oppgis med betengelsen ppm. Det er engelsk og står for parts per million (deler per million). En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. Uttrykt i prosent er 1 ppm = 0,0001 %.

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Montering av Liner i stålplatebasseng

Montering av Liner i stålplatebasseng Monteringsbeskrivelse av Liner/bassengduk/bassengpose i stålplatebasseng 1. Drener ditt basseng: Sørg for å tømme alt vannet som befinner seg i bassenget. Det må være helt tømt, bruk en drenspumpe og deretter

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Konstruksjonen monteres på en avrettet telesikker 10 cm armert betongplate

Konstruksjonen monteres på en avrettet telesikker 10 cm armert betongplate EC-POOL EC-POOL Brukermanual EC pool er beregnet for graves ned eller bygges inn i en terrasse/konstruksjon. Konstruksjonen skal monteres med sidestøtter. Dersom frittstående så kreves det en solid toppforsterking,

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy Murt basseng Murt basseng Med et helt eget basseng blir oppfriskende morgendupp og etterlengtede kveldsdupp en del del av hverdagen. I pent vær er det kort vei til sol og bad, og middagen kan med fordel

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 1 av 8 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

Ref. Filtersystem_Torrente-Mini-2005 Rev. Okt. 2005 Side 1 av 8 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus Brukerhåndbok Art. nr. 3-0301 NB! Viser pumpe uten forfilter Montering & bruk Advarsel: Dette filtreringssystemet er bare for svømmebassenger og stamper. Hvis du bruker pumpen og/eller filteret til andre

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Installasjonsrettledning for Ovarenn SPOR-Moduler

Installasjonsrettledning for Ovarenn SPOR-Moduler Installasjonsrettledning for Ovarenn SPOR-Moduler Norske Skilag DOCUMENT NO: 1001-nn SIGMA Nøtterøy Norway Abraham Bergesv.4 3115 TØNSBERG Org.no: 994 406 914MVA Tlf: 33352929 Mob 90779069 email: post@sigmasporet.no

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate,

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Montering av Liner med linerlock

Montering av Liner med linerlock Monteringsbeskrivelse av bassengduk (Liner) for linerlock opphengs-system 1. Drener ditt basseng: Sørg for å tømme alt vannet som befinner seg i bassenget. Det må være helt tømt, bruk en drenspumpe og

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

INFORMASJON OM OPPSETT POLLY DRIVHUS

INFORMASJON OM OPPSETT POLLY DRIVHUS INFORMASJON OM OPPSETT POLLY DRIVHUS POLLY DRIVHUS er i prinsippet enkle å sette opp og operere. Vi viser først 2 sider med noen bilder som viser endel detaljer. Etterpå har mere detaljert informasjon

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Hygge CAL Tips & triks

Hygge CAL Tips & triks Hygge CAL 2017 Tips & triks Nå er det ikke lenge før Hygge CAL (Crochet ALong samhekling) starter! Vi har laget et Tips & triks dokument med informasjon om CALen og aktuelle teknikker sånn at du kan forberede

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

Monteringsanvisning. markise

Monteringsanvisning. markise Monteringsanvisning markise Gratulerer med ny markise. Ved å lese følgende retningslinjer håper vi du får glede av produktet mange fine sommerkvelder. VIKTIG Garantien dekker ikke skader som oppstår som

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 400

Avtrekkssystem type CD 400 Avtrekkssystem type CD 400 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 400 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

INSTALLERE PRECUT SOLFILM

INSTALLERE PRECUT SOLFILM INSTALLERE PRECUT SOLFILM Vennligst les nøye og fulstendig gjennom veiledningen før du begynner monteringen av din precut solfilm. Før du begynner bør du vite... 1. Aldri installér på frontrute, det er

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer