Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012"

Transkript

1 Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012 Stedskvaliteter for besøkende - oppsummert: Fossekleiva og kulturmiljøet på Berger: Noen sier at Fossekleiva må formidles spesielt og at dette er viktig for å sette Svelvik på kartet, mens noen opplever det smalt, dvs kun for en helt spesielt interessert gruppe besøkende. Andre stiller spørsmål om det er økonomisk lønnsomt i fht hva det gir av gevinst. Forslag om å knytte flere ting til Fossekleiva/Berger kulturmiljø; Berger kirke, Berger brygge, kultursti fra brygga til Blindevannet. Knytte sammen med omkringliggende steder ved en rutebåt (Berger Rødtangen Holmsbu Svelvik Holmestrand) Ønsker ikke bare å se bakover, men ha framtidsfokus Frukt og bær: Noen er usikre på om frukt og bær er riktig å markedsføre, Lier har den. Fjorden og strømmen: Fjorden ses på som den viktigste kvaliteten å formidle til potensielle besøkende. Tilgang med båt til Svelvik er veldig viktig Annet: Kvalitetene er der, men må formidles ut gjennom informasjon, skilting. Prioritere enkle tiltak først Regionale besøkende viktigst (før nasjonale) Forslag til markedsføring: Den gylne omvei Stedskvaliteter for boligsøkende - oppsummert: Trenger ikke markedsføre, selger seg selv bare tomter/boliger er tilgjengelig. Konseptet er bra, men markedsføres samlet som kvaliteter i Svelvik. Alle tettsteder har mange av de samme kvalitetene; kort vei fra fjord til skog. Fokusere spesielt på fjord og småbyidyll Levende sentrumsutvikling med etablering av møteplasser er viktigst! Innhold: Oppsummering av stedskvaliteter, både for besøkende og boligsøkende s. 1 Alle svar/innspill på spørsmålet om stedskvaliteter for besøkende s. 2 Alle svar/innspill på spørsmålet om stedskvaliteter for boligsøkende s. 5 Andre innspill/tilbakemeldinger s.10 Poenger fra innledere og underholdere s.10 1

2 Fossekleiva og kulturmiljøet på Berger Frukt og bær Fjorden og strømmen Hva synes du om å bruke disse stedskvalitetene til å markedsføre Svelvik regionalt og nasjonalt for besøkende? Nesbygda: Nesbygda = fjorden utvikle dette! Svelvikveien går langs fjorden utnytte dette Fremheve den korte avstanden mellom sjøen og marka (dvs attraktivitet hele året) Raske tiltak er viktig! (underforstått starte med enkle/billige tiltak) Inngangsportal (velkommen til Svelvik) ved kommunegrensene Oppdaterte turistinfotavler Opprydding langs FV319/ oppruste eksisterende og lage nye raste- og p-plasser Gjestebrygger og butikk i Nesbygda, tilrettelegge for reisende på fjorden Reklame fremheve disse positive sidene (som gjør at dagens innbyggere bor her og trives) og synliggjøre oss utad ref reklame for Asker på tog. Eksempelvis bruke feelgood filmen! Linker på kommunens hjemmesider til filmer (you-tube) og nettsteder om Svelvik Frukt/bær potensialet ligger i å utvikle råvarene + gårdsbutikker Flere gjestebrygger i sentrum tilrettelegge for/tiltrekke oss båtturister Fossekleiva kostbart! Er dette lønnsomt? På lang sikt jobbe aktivt for ny Svelvikvei og bruforbindelse over strømmen NB: håp om at dette ikke blir en reprise på forrige kommuneplanprosess og hva som kom ut av allmøtene i den forbindelse Ebbestad/Mariås: Hva med de flotte nyoppussede skolene oppvekstvilkårene. Vi trenger flere barnefamilier Hva er bra i hverdagen. Fritidstilbud, ungene blir dratt inn i aktivitene. Trygge oppvekstvilkår nye fine skoler. Bo i nærheten av fritiden viktig. Tid til å gå på kaffe til hverandre. VennskapHva nærmiljøet har av kvaliteter viktigere, men ta vare på de tre stedskvaliteter Fossekleiva og frukt og bær er smalere enn fjorden, strømmen og marka Full barnehagedekning The blue, the green, the city in between. Hvordan skape tilstrekkelig med arbeidsplasser? Gode stedskvaliteter, men dveler de for mye ved det som har vært? Hva med fremtidsutvikling? Vektlegge den store variasjonen i valg av fritidsaktiviteter 2

3 Omdømme Det regionale er viktigere enn det nasjonale Marina restaurant overnattingssted Torg m/torghandel Topp m kunst og kultur, tar gjestene med til Fossekleiva Forskjønn området rundt Lallaparken Sentrum: Markedsføre Svelvikveien som Den gyldne omvei, Kyststien som du kan kjøre på, Tidligste jordbær, Bisletgames Arne Haukviks blindtest sa definitivt at Svelvikbær er best Rimelige båtplasser. Garantert båtplass (og barnehageplass) når du flytter hit Båtplassanlegg mellom Skjæra og Rørvik med utfylling til god parkering/sandvolleyballbane/rorbuer og gode båtplasser etc (vaktmestere Besseberg og Rasmussen!) + full satsing på Fossekleiva (takk til Vestfoldmuseene!) + en supermann/superkvinne tilknyttet kommunen som har vekst og utvikling som sin hovedoppgave (markedsføring) Spesielle skilt som markedsfører Svelvik. Gjennomgående skilting av spesiell utforming. Opplysningsskilt Rasteplasser som informerer Kjøpe seg reklametid. 1 time fra Oslo Innbyggerne må være mer deltakende i aktiviteter og handel Kommunen må markedsføre seg Småindustri Evne/vilje til å skape nye arbeidsplasser Fjorden og strømmen største trekkplaster for nye Fossekleiva: Trekker besøkende. Kulturell aktivitet. Setter Svelvik på kartet Fjorden/strømmen: Bokvalitet. Marina. Gjestebrygge. Det unike ved Svelvik. Større marina Frukt og bær: er frukt og bær et satsingsområde? Mediaoppmerksomhet. Identitet. Merkevarebygging. Bodene (til salgs). Bondens marked. Alt. fiske Velkomsten til Svelvik Shell stasjon Inngangsporten Informasjonsskilt ved avkjøring til Svelvik (nord) Fjorden og strømmen:. Med fin beliggenhet prioriteres i markedsføring Fossekleiva: Besøkende næring i kultur. Fastboende trivselsmoment Fruktdyrking næring Vi øker epletrærne til Berger: Bevare nyere historie i Fossekleiva Berger kirke inkluderes i kulturen på Fossekleiva Middelaldergraver Utvikle samarbeid med Sande Kleiva må opp å gå Mulighet til brygge, gjestebrygge Berger Verneverdig kulturmiljø til Blindevannet 3

4 Flere båtplasser på Berger Høstkatalog til Høie bilder fra Fossekleiva Kultursti, Berger brygge, Fossekleiva Rutebåt: Rødtangen, Holmsbu, Berger, Holmestrand, Svelvik Frukt og bær bør tas ut. Bomiljøer, turområder, foreningsliv, nye skoler vil kunne trekke nye innbyggere Utvikle marina med omfattende service og servering. Område: Reima Bru over strømmen For å få noen til å komme til Svelvik og oppleve stedet kreves det overnattingssted Større og flere gjesteplasser for båter kombinert med et serveringssted For å bruke Fossekleiva må det mer aktivitet inn og faste åpningstider med galleributikk igjen. Flott med fokus på fjorden og strømmen fantastiske badebukter Vi vil gjerne at Fossekleiva satses på som kultursted Svelvik er nødt til å ha barnefamilier, da må en markedsføre kvaliteter for barn. For eksempel slalåmbakke, lysløype, fjellklatring, seilforening, orientering, mange fiskeplasser fra land osv Markedsføre hele Bergersamfunnet som et levende samfunn (Ring rundt stedskvaliteten Fjorden og strømmen ) Museum supert tilskudd, men folk flytter ikke hit pga museum Utvikle Bokerøya til maritim havn. Vi bør bli vinterhavn for Drammen igjen. Gjestehavn. Fokusere på gåavstand fjord skog Eplefestivalen i Lier søker overtagere vi vil ha FRUKTFESTIVAL. Bondens marked, fruktmarked! Den gyldne omvei (se ) Berger bør fokusere på kort vei til toget i Sande Park and Ride (miljøgevinst) (se wres.pdf ) 4

5 Stedskvaliteter Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Nesbygda Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Påstand: Utfordringen ligger ikke i å få folk til å komme, men mangel på tomter/boliger! Sørge for varierte boligtyper (leiligheter/rekkehus/eneboliger), gjør det mulig for alle aldersgrupper å etablere seg og fortsette å bo i Nesbygda. Man får en tilknytning til stedet man bor og ønsker gjerne å fortsette å bo der. Fortløpende bygge ut områder som er klare! Raskere/smidigere saksbehandling og veiledning i byggesaker er veldig viktig kommuneadministrasjonen må ha tilstrekkelig kapasitet. Prioritere viktige saker (potensielle utbyggingsprosjekter) og nedprioritere kverulanter og fillesaker. Kommunen må hjelpe til/bidra eks med veier. Nesbygda er kort vei fra Drammen. Se ift utbyggingspress Lier/Eiker. Svelvik må klare å tiltrekke seg sin del av disse potensielle tilflytterne (det bør være like attraktivt å bosette seg i Nesbygda som i Eiker!). Utvikle Syvertsvollen! Butikk (pendlerhandling på vei hjem, bør stjele mye kunder som i dag handler i Drammen)/brygger/båtbensin (tilgang til/fra sjøen). Området kan være mulig bidrag fra kommunen på utvikling av området (motor i utviklinga!) 5

6 Butikk i nærheten av barnehagen ville kunne gitt mulighet til handling ifm barnehenting. Skolene må beholdes! Liten og god må vekk, og Svelvik må arbeide for å bli opp mot innbyggere. Tilrettelegge for lørdagshandel i sentrum også for de fra Nesbygda, vinmonopol er viktig bidrag her. Sentrums særpreg blir dette ødelagt av høyhus? Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Nesbygdas fordeler: Kveldssol! Nærhet til Drammen (arbeidsmarked kort pendling) Skoler/barnehager har kapasitet Nærhet til sjøen Kort vei til marka og friluftsliv/skiløyper (like stor fordel her som Ebbestad) Nesbygda er et typisk boområde, kort vei både til sentrum og Drammen for kulturtilbud Båthavna i Jordfallbukta og grendehuset Nesvang er viktig for lokalmiljøet Ebbestad/Mariås Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Viktig å ikke lage skiller, også få frem den samlende kvaliteten til kommunen, og at vi alle er ett. «Og ønsker du alt, da velger du Svelvik» Ikke generalisere: «Er du sånn, må du bo der» Vi tror det er viktig å fokusere på å få barnefamilier hit, ikke «bredden» Men ja til å trekke frem positive ting. Ja, forholdsvis store tomter m/mye sol Tja, i vår kommune er alt såpas nære at vi kan benytte oss av alle stedskvalitetene uten særlig reisetid Vil dette medføre en større spredning i befolkningen? Vi ønsker oss en mer samlet Svelvikbefolkning Er det viktigste å få til et levende sentrum? Identitet, samlende, god næringsdrift Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Nei, vi som bor her oppe elsker stedet. Kjenner nabo, buss, butikk, tennishall, sykkel, ungd.klubb, Ebbestadhallen. Flott skole m/gode lærere. Nydelig utsikt Legg ut flere tomter Flott barnehage Absolutt, dette kjenner vi oss igjen Fokus på barn og unge, vi trenger statlige overføringer, les: barn i skolepliktig alder Ja! Men trekker ingen til å flytte hit hvis det ikke er hus å flytte til Bussforbindelse Oppvekstmiljø: nærhet til skole, barnehage, gangavstand for alle Trygt og godt for barn å vokse opp 6

7 Sentrum Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Dyrkes og markedsføres Internett viktig Velkommen-portal ved Shell Haster spesielt å gi sentrum et løft Markedsfør sentrum med en idyll langs strømmen og all aktivitet på fjorden Ja Båthavn, gjestehavn Flere leiligheter Markedsføring av Svelvik reklamesnutter på TV Østlandets vest bevarte boperle Bygge ut Adaxparken Bygge leiligheter i Strandgaten, fjerne alle de gamle kommunale leilighetene Fremheve de fordeler hvert tettsted har å fremby, men allikevel innse at helheten er imperativ (vi synes ordet dyrke er noe for sterkt) Ja, men kanskje ikke riktige segment. Dvs mest voksne folk som vil til sentrum, og ikke bare barnefamiliene (som vi ønsker!) Tilrettelegging også for boenheter for barnefamilier i sentrum Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Tett på båttrafikken/skipstrafikken Sørlandsidyll (Øvre Svelvik) Småbyidyll Kitemiljø Bade- og fiskeplasser (hele året) Bytorg for kulturaktiviteter Skikkelig marina og fjordhotell Hvilket kommunalt organ tar disse ideene/skal markedsføre det som kommer fram? Vedr. for eksempel boligbygging/fruktdyrking og lignende temaer blir tatt opp i de fora det egner seg, MÅ representant fra vår kommune være tilstede og fronte SVELVIK Småbyidyll utvikle, men ta vare på identitet. Tørre å utvikle uten å rasere Torgplasser som danner idylliske rom/møteplasser. Dette kan fungere som torgplass/marked for ulike næringer (kunst og håndverk) Sitteplasser/hvileplasser som gjør at folk føler seg invitert til møter/samtaler, lek og hyggelig atmosfære Øke tilgjengeligheten fra strømmen adkomst fra vannet. Brygger Svelvik sentrumskolen Adaxparken vil gi et eget bidrag til utvikling av sentrum Markedsføre alle fritidsaktiviteter Svelvik har å tilby Gang- og sykkelvei for å binde sammen alle tettstedene i Svelvik Bra dekning skole/barnehage Svelvik har et komplett tilbud for sjø og skog Sjøen i en urban ramme må fremheves. 7

8 Marina inklusiv gjestebrygger kan ha stor økonomisk potensial. Flere møteplasser for unge og voksne (godt voksne). Mer positiv markedsføring er ønskelig i media for Svelvik (natur og sjø + urbane muligheter). Svelvik er mulighetenes by i den rammen av den fjordmessige plasseringen Sentrum må få liv og beholdes lav og lys Markeder og butikker ut i gata om sommeren En markedsføringskanal, en proff. Imagebygger a la Ingebrigt Steen Jensen eller.. Kitemiljø Berger Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Ja Nei, det er vi i tvil om er det rette å gjøre. Vi tror det heller gagner å se Svelvik under ett. Småbylivets arrangementer veldig positivt, for eksempel Batteriøya nyttårsaften Ja Markedsføringen må klargjøre at de gode tilbudene i alle tettstedene er kort vei, samme hvor du bor Hvor skal nye tilflyttere bo?? Det må tilrettelegges for nye tomtearealer, nye leiligheter Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Ja. Har et aktivt kunstnermiljø med mulighet for utvikling gamle Berger Fabrikker. Fremheve flott ny skole Flotte badestrender og gode fiskeplasser Fine turområder Godt idrettslag med slalåmbakke og lysløype Leve et moderne liv i et gammelt og godt ivaretatt arbeidersamfunn Etablere Norges hurtigste bredbåndsnett leve lokalt, arbeide globalt Verdens navle Egen puls Nei!! Barnefamilier mener dette: Berger skal markedsføres som et sted som har kort vei: o til sjø og bading mange strender o til marka og skiløyper, alpinanlegg o til idrettsplasser (hoppbakke) o til klatrevegg (Østlandets tidligste tørre) o til fiskevann og fiskesteder o til kyststien o Tidlig vår gjør det ideelt for dyrking av frukt/bær, og et sted for kunst og kultur Dette er viktigst Kort vei til jernbane Fokuser på Berger: gangavstand til både fjord og skog, flotte strender, kyststi. Norges mest moderne barneskole, turmuligheter Vi må utnytte sommer-berger bedre; strand, kyst. Vi synes det blir for mye fokus på kunstnere Slalåmbakke 8

9 Trygg skolevei. Ikke asfaltskolegård Barnevennlig Vi tenker at Svelvik er så lite at det kanskje er litt rart å dele opp i soner. Bør Svelvik i stedet ses på som en helhet? Fossekleiva er fantastisk, men folk flytter ikke hit pga Fossekleiva. Vi må fokusere på trekkplaster for tilflytting, ikke turisme Ja Stedskvaliteter er bra, men det bør gjøres fortgang i Berger brygge Kommunikasjon expressbuss! Noen av landets beste områder for fluefiske etter sjøørret 9

10 Poenger (og info) fra innledere og underholdere: Espen (og Pål) Thoresen: Kvaliteten i Svelvik var møteplassen i Sentrum på tvers av alder og sosial status. Neptuns gaffel = Svelviks historie Fossekleiva og Berger kulturmiljø: Berger er en sjeldenhet som i gangavstand har fjell, vassdrag, kulturminner, kulturlandskap, industrimiljø, strand og fjord Norges best bevarte industrisamfunn En unik tekstilhistorisk samling i verdensmålestokk Mennesker i Fossekleiva sameie og på Berger som gjennom bruk og opplevelser gir kulturminnene verdi Frukt og bær: Svelvik er ikke størst på frukt og bær, men best! Svelvik har frukttrær! Hvordan bruke disse til å få flere besøkende til Svelvik? Svelvik stedet i full blomst! Strømmen og fjorden: Bo ved fritid og pendle på jobb, framfor å bo ved jobb og pendle til fritid! Svelvikstrømmen ikke nest sterkest( ), men smalest. Gunn Beate Reinton Rulnes: 8500 i 2024 Fra korsangere og Bjarne: Baklukeloppis hver siste lørdag i juni, juli og august. Ansette en Svelvikgjøk Fra Den gode hensigt: DGH hadde i fjor byvandringer, spel og julemarked, dette fortsetter i år i tillegg til at de jobber med den maritime historien sammen med Svelvik Museum. Andre innspill (fra stands og mingling): Grunnane gi bort arealer Hvor stor vekst kan vi tåle uten å miste de kvalitetene vi har? Vi må øke kvaliteten på det vi har Holmestrand kan overta for oss er vi for trege blir vi akterutseilte Positiv til de ulike stedskvalitetene Kulturminnevern - positivt at dette er med! Jan Lind og Trude Aga Brun har mye kjennskap til Svelvik, kan trekkes med videre. + Anne Marit Werner vil gjerne delta Når skal ting skje? Hva må skje fort og hva kan vente? Hva gjør at vi skiller oss ut fra andre sammenlignbare steder? Hvor skal vi starte utviklingen først? (spørsmål fra ordfører til publikum) Konseptet er bra med spissing av kvaliteter Satse/begynne i alle tre tettstedene samtidig (Berger, sentrum, Nesbygda) Sjøen er kvalitet som er tilstede hele tiden/hele året 10

11 Tilbakemeldinger om opplegget (fra deltakere): Positivt, dette må gjøres mer! Veldig ok å ha konsept å diskutere ut i fra Gode tilbakemeldinger på struktur, organisering og innhold; programmet var bra satt opp og variasjon av gruppearbeid og underholdning var bra Fossekleiva flott ramme i fht hva som er unikt i Svelvik, kan brukes mer til sånne møter. Å bli tatt i mot og at det var pyntet med blomster viser at møtet er godt forberedt og sier oss at møtet er viktig Noen ønsket felles pleumsdebatt Litt kort tid på gruppearbeid Må ikke skjule de dårlige/uheldige tingene i Svelvik (for eksempel levekår hos enkelte), må tørre å løfte det også Ca.100 deltakere Svelviksposten informerte om at de filmet alt. Redigeres og legges ut på lokalavisas hjemmeside fortløpende Foto: Svelviksposten 11

Stedskvaliteter. Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere?

Stedskvaliteter. Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Stedskvaliteter Nesbygda Påstand: Utfordringen ligger ikke i å få folk til å komme, men mangel på tomter/boliger! Sørge for varierte boligtyper (leiligheter/rekkehus/eneboliger), gjør det mulig for alle

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Et utgangspunkt. Asker et godt sted å bo for nesten alle. Vi hører det såofte når vi

Et utgangspunkt. Asker et godt sted å bo for nesten alle. Vi hører det såofte når vi ASKER i 2022 Et utgangspunkt Vi hører det såofte når vi Snakker med ledende politikere Snakker med kommuneadministrasjonen Leser om innbyggerundersøkelser Leser Budstikka Asker et godt sted å bo for nesten

Detaljer

Laberget leirsted et sted du vil trives

Laberget leirsted et sted du vil trives Laberget leirsted et sted du vil trives Velkommen til Laberget leirsted et sted med mange muligheter! Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted med idyllisk beliggenhet i sjøkanten ved

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no Velkommen til Modum www.modum.kommune.no Trygghet, trivsel og velvære I Modum er det trygt og godt å bo hele livet. I hele kommunen er det lagt til rette for at mennesker i alle aldre skal trives i sitt

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Tettstedsutvikling Eidsvåg,

Tettstedsutvikling Eidsvåg, Sentrumsprosjektet Tettstedsutvikling Eidsvåg, I samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommunes tettstedsutviklingsprogram. Vekstkommuneprogrammet v/john Helge Frøystad Nesset mål for kommunesenteret i Eidsvåg

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder eneboligtomter til salgs Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder Beliggenhet: Området ligger mellom fjorden og E6 rett nord for Sveberg skole, med Trondheim

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter i landlige omgivelser Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve

Detaljer

Velkommen til Granavollen!

Velkommen til Granavollen! Velkommen til Granavollen! 1 og til Gran kommune! 1. Hadeland 2. Gran kommune 3. Gran sentrum 4. Granavollen 5. Turmuligheter m.m. 6. Befaring 2 Regional satsing, stedsutviklings- og kulturlandskapsarbeid

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Næringsattraktivitet og strukturelle forhold i samspill

Næringsattraktivitet og strukturelle forhold i samspill Næringsattraktivitet og strukturelle forhold i samspill Nasjonal vekst (konjunkturer) + Strukturelle betingelser + Næringsattraktivitet = Veksten i næringslivet i Norge Andel av næringslivet i vekst/nedgangsbransjer.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Skadberg, Sola. Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser

Skadberg, Sola. Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser Skadberg, Sola Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser Nye boliger med regionens kanskje mest sentrale beliggenhet! Kort vei til både Sandnes, Stavanger og Forus. Alt du trenger i nærheten. Strategisk

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Lokal og regional utvikling

Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Lokal og regional utvikling - Svelvik kommune Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Vedlegg - 13 Statens vegvesen, 2015 Rådmannen Rådmannsfunksjonen

Detaljer

Mer enn bare en leilighet

Mer enn bare en leilighet 1 Mer enn bare en leilighet Kjøper du en leilighet i Treet får du mer enn en lys og lettstelt leilighet. Her får du tilgang til Bergens luftigste treningsrom bare noen trappetrinn fra din egen leilighet.

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 1 O G 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Resultater på sonenivå

Resultater på sonenivå Resultater på sonenivå Dokumentet viser svarfordeling på undersøkelsens spørsmål, fordelt på sone. Det vises til hovedrapport (eventuelt sammendrag for den enkelte ) for informasjon om utvalg og feilmarginer.

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Norsk Form 2010 Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Muligheter og strategier Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Muligheter for næringsutvikling Norge er utsatt for

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Svelvik. Er verktøy for utvikling, læring og endring

Strategisk Næringsplan for Svelvik. Er verktøy for utvikling, læring og endring Strategisk Næringsplan for Svelvik Er verktøy for utvikling, læring og endring 1 INNHOLD 1. Forord s. 3 2. Visjoner og mål s. 4 3. Forholdet til Svelvik kommune og kommuneplan s. 5 8 PROSJEKTER 2 FORORD

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

En ny sesong i Hellas nærmer seg, og vi er klare til å ta med ferieklare folk på seiling mellom de greske øyene igjen.

En ny sesong i Hellas nærmer seg, og vi er klare til å ta med ferieklare folk på seiling mellom de greske øyene igjen. Nyhetsbrev fra SEILINGiHELLAS. Hei seilervenner. En ny sesong i Hellas nærmer seg, og vi er klare til å ta med ferieklare folk på seiling mellom de greske øyene igjen. Turene vil i år, som tidligere, gå

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE. 3- og 4-roms leiligheter Solrik og luftig beliggenhet Rolig og barnevennlig En bynær idyll

ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE. 3- og 4-roms leiligheter Solrik og luftig beliggenhet Rolig og barnevennlig En bynær idyll 3- og 4-roms leiligheter Solrik og luftig beliggenhet Rolig og barnevennlig En bynær idyll Rolig og fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser Barnevennlig og solrikt Egen garasjeplass og sportsbod i underetasjen

Detaljer

Småkommuneprosjektet. Snillfjord, Agdenes, Roan og Osen kommuner. Næringssamling for Sør-Trøndelag Bårdshaug Herregård 23.

Småkommuneprosjektet. Snillfjord, Agdenes, Roan og Osen kommuner. Næringssamling for Sør-Trøndelag Bårdshaug Herregård 23. Småkommuneprosjektet Snillfjord, Agdenes, Roan og Osen kommuner Næringssamling for Sør-Trøndelag Bårdshaug Herregård 23. mars 2011 Bakgrunn Delprosjekt i Kysten er klar Felles satsing for de 4 minste

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130. Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå. God offentlig kommunikasjon.

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130. Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå. God offentlig kommunikasjon. Sandakerveien 130 Sandakerveien 130 Sentralt i Nydalen Kontor Ledig utleieareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 5.402 kvm BTA 462 kvm BTA Nå Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

Detaljer

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune Felles kinosatsing i Levanger kommune Berg Eiendom AS har i informasjonsmøte på rådhuset 21.01.11, presentert en mulighetsstudie for Levanger Sør. I denne mulighetsstudien er det presentert en bedre utnyttelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

BOLIGTOMTER FOR SALG I NYTT FELT, LONGØY / LEIASUNDET, KVITSØY

BOLIGTOMTER FOR SALG I NYTT FELT, LONGØY / LEIASUNDET, KVITSØY Kvitsøy kommune Lyst til å ha et annerledes bomiljø? BOLIGTOMTER FOR SALG I NYTT FELT, LONGØY / LEIASUNDET, KVITSØY Kvitsøy kommune har for salg 1 tomt, tomt nr 5 i det nye boligfeltet på Longøy ved Leiasundet

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Fra Hav til Høyfjell. Fjell og Fjordhotellene. Hovden Farsund Flekkefjord. Maritim Fjordhotell. Farsund Fjordhotell. Hovden Høyfjellshotell

Fra Hav til Høyfjell. Fjell og Fjordhotellene. Hovden Farsund Flekkefjord. Maritim Fjordhotell. Farsund Fjordhotell. Hovden Høyfjellshotell Fra Hav til Høyfjell Maritim Fjordhotell Farsund Fjordhotell Hovdestøylen Hotell & Lodge Hovden Høyfjellshotell Velkommen til et hyggelig opphold Fra Hav til Høyfjell Våre hoteller har hvert sitt særpreg

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer