Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012"

Transkript

1 Oppsummering fra temamøte i Fossekleiva 23.mai 2012 Stedskvaliteter for besøkende - oppsummert: Fossekleiva og kulturmiljøet på Berger: Noen sier at Fossekleiva må formidles spesielt og at dette er viktig for å sette Svelvik på kartet, mens noen opplever det smalt, dvs kun for en helt spesielt interessert gruppe besøkende. Andre stiller spørsmål om det er økonomisk lønnsomt i fht hva det gir av gevinst. Forslag om å knytte flere ting til Fossekleiva/Berger kulturmiljø; Berger kirke, Berger brygge, kultursti fra brygga til Blindevannet. Knytte sammen med omkringliggende steder ved en rutebåt (Berger Rødtangen Holmsbu Svelvik Holmestrand) Ønsker ikke bare å se bakover, men ha framtidsfokus Frukt og bær: Noen er usikre på om frukt og bær er riktig å markedsføre, Lier har den. Fjorden og strømmen: Fjorden ses på som den viktigste kvaliteten å formidle til potensielle besøkende. Tilgang med båt til Svelvik er veldig viktig Annet: Kvalitetene er der, men må formidles ut gjennom informasjon, skilting. Prioritere enkle tiltak først Regionale besøkende viktigst (før nasjonale) Forslag til markedsføring: Den gylne omvei Stedskvaliteter for boligsøkende - oppsummert: Trenger ikke markedsføre, selger seg selv bare tomter/boliger er tilgjengelig. Konseptet er bra, men markedsføres samlet som kvaliteter i Svelvik. Alle tettsteder har mange av de samme kvalitetene; kort vei fra fjord til skog. Fokusere spesielt på fjord og småbyidyll Levende sentrumsutvikling med etablering av møteplasser er viktigst! Innhold: Oppsummering av stedskvaliteter, både for besøkende og boligsøkende s. 1 Alle svar/innspill på spørsmålet om stedskvaliteter for besøkende s. 2 Alle svar/innspill på spørsmålet om stedskvaliteter for boligsøkende s. 5 Andre innspill/tilbakemeldinger s.10 Poenger fra innledere og underholdere s.10 1

2 Fossekleiva og kulturmiljøet på Berger Frukt og bær Fjorden og strømmen Hva synes du om å bruke disse stedskvalitetene til å markedsføre Svelvik regionalt og nasjonalt for besøkende? Nesbygda: Nesbygda = fjorden utvikle dette! Svelvikveien går langs fjorden utnytte dette Fremheve den korte avstanden mellom sjøen og marka (dvs attraktivitet hele året) Raske tiltak er viktig! (underforstått starte med enkle/billige tiltak) Inngangsportal (velkommen til Svelvik) ved kommunegrensene Oppdaterte turistinfotavler Opprydding langs FV319/ oppruste eksisterende og lage nye raste- og p-plasser Gjestebrygger og butikk i Nesbygda, tilrettelegge for reisende på fjorden Reklame fremheve disse positive sidene (som gjør at dagens innbyggere bor her og trives) og synliggjøre oss utad ref reklame for Asker på tog. Eksempelvis bruke feelgood filmen! Linker på kommunens hjemmesider til filmer (you-tube) og nettsteder om Svelvik Frukt/bær potensialet ligger i å utvikle råvarene + gårdsbutikker Flere gjestebrygger i sentrum tilrettelegge for/tiltrekke oss båtturister Fossekleiva kostbart! Er dette lønnsomt? På lang sikt jobbe aktivt for ny Svelvikvei og bruforbindelse over strømmen NB: håp om at dette ikke blir en reprise på forrige kommuneplanprosess og hva som kom ut av allmøtene i den forbindelse Ebbestad/Mariås: Hva med de flotte nyoppussede skolene oppvekstvilkårene. Vi trenger flere barnefamilier Hva er bra i hverdagen. Fritidstilbud, ungene blir dratt inn i aktivitene. Trygge oppvekstvilkår nye fine skoler. Bo i nærheten av fritiden viktig. Tid til å gå på kaffe til hverandre. VennskapHva nærmiljøet har av kvaliteter viktigere, men ta vare på de tre stedskvaliteter Fossekleiva og frukt og bær er smalere enn fjorden, strømmen og marka Full barnehagedekning The blue, the green, the city in between. Hvordan skape tilstrekkelig med arbeidsplasser? Gode stedskvaliteter, men dveler de for mye ved det som har vært? Hva med fremtidsutvikling? Vektlegge den store variasjonen i valg av fritidsaktiviteter 2

3 Omdømme Det regionale er viktigere enn det nasjonale Marina restaurant overnattingssted Torg m/torghandel Topp m kunst og kultur, tar gjestene med til Fossekleiva Forskjønn området rundt Lallaparken Sentrum: Markedsføre Svelvikveien som Den gyldne omvei, Kyststien som du kan kjøre på, Tidligste jordbær, Bisletgames Arne Haukviks blindtest sa definitivt at Svelvikbær er best Rimelige båtplasser. Garantert båtplass (og barnehageplass) når du flytter hit Båtplassanlegg mellom Skjæra og Rørvik med utfylling til god parkering/sandvolleyballbane/rorbuer og gode båtplasser etc (vaktmestere Besseberg og Rasmussen!) + full satsing på Fossekleiva (takk til Vestfoldmuseene!) + en supermann/superkvinne tilknyttet kommunen som har vekst og utvikling som sin hovedoppgave (markedsføring) Spesielle skilt som markedsfører Svelvik. Gjennomgående skilting av spesiell utforming. Opplysningsskilt Rasteplasser som informerer Kjøpe seg reklametid. 1 time fra Oslo Innbyggerne må være mer deltakende i aktiviteter og handel Kommunen må markedsføre seg Småindustri Evne/vilje til å skape nye arbeidsplasser Fjorden og strømmen største trekkplaster for nye Fossekleiva: Trekker besøkende. Kulturell aktivitet. Setter Svelvik på kartet Fjorden/strømmen: Bokvalitet. Marina. Gjestebrygge. Det unike ved Svelvik. Større marina Frukt og bær: er frukt og bær et satsingsområde? Mediaoppmerksomhet. Identitet. Merkevarebygging. Bodene (til salgs). Bondens marked. Alt. fiske Velkomsten til Svelvik Shell stasjon Inngangsporten Informasjonsskilt ved avkjøring til Svelvik (nord) Fjorden og strømmen:. Med fin beliggenhet prioriteres i markedsføring Fossekleiva: Besøkende næring i kultur. Fastboende trivselsmoment Fruktdyrking næring Vi øker epletrærne til Berger: Bevare nyere historie i Fossekleiva Berger kirke inkluderes i kulturen på Fossekleiva Middelaldergraver Utvikle samarbeid med Sande Kleiva må opp å gå Mulighet til brygge, gjestebrygge Berger Verneverdig kulturmiljø til Blindevannet 3

4 Flere båtplasser på Berger Høstkatalog til Høie bilder fra Fossekleiva Kultursti, Berger brygge, Fossekleiva Rutebåt: Rødtangen, Holmsbu, Berger, Holmestrand, Svelvik Frukt og bær bør tas ut. Bomiljøer, turområder, foreningsliv, nye skoler vil kunne trekke nye innbyggere Utvikle marina med omfattende service og servering. Område: Reima Bru over strømmen For å få noen til å komme til Svelvik og oppleve stedet kreves det overnattingssted Større og flere gjesteplasser for båter kombinert med et serveringssted For å bruke Fossekleiva må det mer aktivitet inn og faste åpningstider med galleributikk igjen. Flott med fokus på fjorden og strømmen fantastiske badebukter Vi vil gjerne at Fossekleiva satses på som kultursted Svelvik er nødt til å ha barnefamilier, da må en markedsføre kvaliteter for barn. For eksempel slalåmbakke, lysløype, fjellklatring, seilforening, orientering, mange fiskeplasser fra land osv Markedsføre hele Bergersamfunnet som et levende samfunn (Ring rundt stedskvaliteten Fjorden og strømmen ) Museum supert tilskudd, men folk flytter ikke hit pga museum Utvikle Bokerøya til maritim havn. Vi bør bli vinterhavn for Drammen igjen. Gjestehavn. Fokusere på gåavstand fjord skog Eplefestivalen i Lier søker overtagere vi vil ha FRUKTFESTIVAL. Bondens marked, fruktmarked! Den gyldne omvei (se ) Berger bør fokusere på kort vei til toget i Sande Park and Ride (miljøgevinst) (se wres.pdf ) 4

5 Stedskvaliteter Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Nesbygda Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Påstand: Utfordringen ligger ikke i å få folk til å komme, men mangel på tomter/boliger! Sørge for varierte boligtyper (leiligheter/rekkehus/eneboliger), gjør det mulig for alle aldersgrupper å etablere seg og fortsette å bo i Nesbygda. Man får en tilknytning til stedet man bor og ønsker gjerne å fortsette å bo der. Fortløpende bygge ut områder som er klare! Raskere/smidigere saksbehandling og veiledning i byggesaker er veldig viktig kommuneadministrasjonen må ha tilstrekkelig kapasitet. Prioritere viktige saker (potensielle utbyggingsprosjekter) og nedprioritere kverulanter og fillesaker. Kommunen må hjelpe til/bidra eks med veier. Nesbygda er kort vei fra Drammen. Se ift utbyggingspress Lier/Eiker. Svelvik må klare å tiltrekke seg sin del av disse potensielle tilflytterne (det bør være like attraktivt å bosette seg i Nesbygda som i Eiker!). Utvikle Syvertsvollen! Butikk (pendlerhandling på vei hjem, bør stjele mye kunder som i dag handler i Drammen)/brygger/båtbensin (tilgang til/fra sjøen). Området kan være mulig bidrag fra kommunen på utvikling av området (motor i utviklinga!) 5

6 Butikk i nærheten av barnehagen ville kunne gitt mulighet til handling ifm barnehenting. Skolene må beholdes! Liten og god må vekk, og Svelvik må arbeide for å bli opp mot innbyggere. Tilrettelegge for lørdagshandel i sentrum også for de fra Nesbygda, vinmonopol er viktig bidrag her. Sentrums særpreg blir dette ødelagt av høyhus? Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Nesbygdas fordeler: Kveldssol! Nærhet til Drammen (arbeidsmarked kort pendling) Skoler/barnehager har kapasitet Nærhet til sjøen Kort vei til marka og friluftsliv/skiløyper (like stor fordel her som Ebbestad) Nesbygda er et typisk boområde, kort vei både til sentrum og Drammen for kulturtilbud Båthavna i Jordfallbukta og grendehuset Nesvang er viktig for lokalmiljøet Ebbestad/Mariås Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Viktig å ikke lage skiller, også få frem den samlende kvaliteten til kommunen, og at vi alle er ett. «Og ønsker du alt, da velger du Svelvik» Ikke generalisere: «Er du sånn, må du bo der» Vi tror det er viktig å fokusere på å få barnefamilier hit, ikke «bredden» Men ja til å trekke frem positive ting. Ja, forholdsvis store tomter m/mye sol Tja, i vår kommune er alt såpas nære at vi kan benytte oss av alle stedskvalitetene uten særlig reisetid Vil dette medføre en større spredning i befolkningen? Vi ønsker oss en mer samlet Svelvikbefolkning Er det viktigste å få til et levende sentrum? Identitet, samlende, god næringsdrift Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Nei, vi som bor her oppe elsker stedet. Kjenner nabo, buss, butikk, tennishall, sykkel, ungd.klubb, Ebbestadhallen. Flott skole m/gode lærere. Nydelig utsikt Legg ut flere tomter Flott barnehage Absolutt, dette kjenner vi oss igjen Fokus på barn og unge, vi trenger statlige overføringer, les: barn i skolepliktig alder Ja! Men trekker ingen til å flytte hit hvis det ikke er hus å flytte til Bussforbindelse Oppvekstmiljø: nærhet til skole, barnehage, gangavstand for alle Trygt og godt for barn å vokse opp 6

7 Sentrum Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Dyrkes og markedsføres Internett viktig Velkommen-portal ved Shell Haster spesielt å gi sentrum et løft Markedsfør sentrum med en idyll langs strømmen og all aktivitet på fjorden Ja Båthavn, gjestehavn Flere leiligheter Markedsføring av Svelvik reklamesnutter på TV Østlandets vest bevarte boperle Bygge ut Adaxparken Bygge leiligheter i Strandgaten, fjerne alle de gamle kommunale leilighetene Fremheve de fordeler hvert tettsted har å fremby, men allikevel innse at helheten er imperativ (vi synes ordet dyrke er noe for sterkt) Ja, men kanskje ikke riktige segment. Dvs mest voksne folk som vil til sentrum, og ikke bare barnefamiliene (som vi ønsker!) Tilrettelegging også for boenheter for barnefamilier i sentrum Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Tett på båttrafikken/skipstrafikken Sørlandsidyll (Øvre Svelvik) Småbyidyll Kitemiljø Bade- og fiskeplasser (hele året) Bytorg for kulturaktiviteter Skikkelig marina og fjordhotell Hvilket kommunalt organ tar disse ideene/skal markedsføre det som kommer fram? Vedr. for eksempel boligbygging/fruktdyrking og lignende temaer blir tatt opp i de fora det egner seg, MÅ representant fra vår kommune være tilstede og fronte SVELVIK Småbyidyll utvikle, men ta vare på identitet. Tørre å utvikle uten å rasere Torgplasser som danner idylliske rom/møteplasser. Dette kan fungere som torgplass/marked for ulike næringer (kunst og håndverk) Sitteplasser/hvileplasser som gjør at folk føler seg invitert til møter/samtaler, lek og hyggelig atmosfære Øke tilgjengeligheten fra strømmen adkomst fra vannet. Brygger Svelvik sentrumskolen Adaxparken vil gi et eget bidrag til utvikling av sentrum Markedsføre alle fritidsaktiviteter Svelvik har å tilby Gang- og sykkelvei for å binde sammen alle tettstedene i Svelvik Bra dekning skole/barnehage Svelvik har et komplett tilbud for sjø og skog Sjøen i en urban ramme må fremheves. 7

8 Marina inklusiv gjestebrygger kan ha stor økonomisk potensial. Flere møteplasser for unge og voksne (godt voksne). Mer positiv markedsføring er ønskelig i media for Svelvik (natur og sjø + urbane muligheter). Svelvik er mulighetenes by i den rammen av den fjordmessige plasseringen Sentrum må få liv og beholdes lav og lys Markeder og butikker ut i gata om sommeren En markedsføringskanal, en proff. Imagebygger a la Ingebrigt Steen Jensen eller.. Kitemiljø Berger Tror du at ideen om å dyrke tettstedenes kvaliteter kan øke bredden av potensielle tilflyttere? Ja Nei, det er vi i tvil om er det rette å gjøre. Vi tror det heller gagner å se Svelvik under ett. Småbylivets arrangementer veldig positivt, for eksempel Batteriøya nyttårsaften Ja Markedsføringen må klargjøre at de gode tilbudene i alle tettstedene er kort vei, samme hvor du bor Hvor skal nye tilflyttere bo?? Det må tilrettelegges for nye tomtearealer, nye leiligheter Er de riktige stedskvalitetene trukket frem for ditt tettsted? Ja. Har et aktivt kunstnermiljø med mulighet for utvikling gamle Berger Fabrikker. Fremheve flott ny skole Flotte badestrender og gode fiskeplasser Fine turområder Godt idrettslag med slalåmbakke og lysløype Leve et moderne liv i et gammelt og godt ivaretatt arbeidersamfunn Etablere Norges hurtigste bredbåndsnett leve lokalt, arbeide globalt Verdens navle Egen puls Nei!! Barnefamilier mener dette: Berger skal markedsføres som et sted som har kort vei: o til sjø og bading mange strender o til marka og skiløyper, alpinanlegg o til idrettsplasser (hoppbakke) o til klatrevegg (Østlandets tidligste tørre) o til fiskevann og fiskesteder o til kyststien o Tidlig vår gjør det ideelt for dyrking av frukt/bær, og et sted for kunst og kultur Dette er viktigst Kort vei til jernbane Fokuser på Berger: gangavstand til både fjord og skog, flotte strender, kyststi. Norges mest moderne barneskole, turmuligheter Vi må utnytte sommer-berger bedre; strand, kyst. Vi synes det blir for mye fokus på kunstnere Slalåmbakke 8

9 Trygg skolevei. Ikke asfaltskolegård Barnevennlig Vi tenker at Svelvik er så lite at det kanskje er litt rart å dele opp i soner. Bør Svelvik i stedet ses på som en helhet? Fossekleiva er fantastisk, men folk flytter ikke hit pga Fossekleiva. Vi må fokusere på trekkplaster for tilflytting, ikke turisme Ja Stedskvaliteter er bra, men det bør gjøres fortgang i Berger brygge Kommunikasjon expressbuss! Noen av landets beste områder for fluefiske etter sjøørret 9

10 Poenger (og info) fra innledere og underholdere: Espen (og Pål) Thoresen: Kvaliteten i Svelvik var møteplassen i Sentrum på tvers av alder og sosial status. Neptuns gaffel = Svelviks historie Fossekleiva og Berger kulturmiljø: Berger er en sjeldenhet som i gangavstand har fjell, vassdrag, kulturminner, kulturlandskap, industrimiljø, strand og fjord Norges best bevarte industrisamfunn En unik tekstilhistorisk samling i verdensmålestokk Mennesker i Fossekleiva sameie og på Berger som gjennom bruk og opplevelser gir kulturminnene verdi Frukt og bær: Svelvik er ikke størst på frukt og bær, men best! Svelvik har frukttrær! Hvordan bruke disse til å få flere besøkende til Svelvik? Svelvik stedet i full blomst! Strømmen og fjorden: Bo ved fritid og pendle på jobb, framfor å bo ved jobb og pendle til fritid! Svelvikstrømmen ikke nest sterkest( ), men smalest. Gunn Beate Reinton Rulnes: 8500 i 2024 Fra korsangere og Bjarne: Baklukeloppis hver siste lørdag i juni, juli og august. Ansette en Svelvikgjøk Fra Den gode hensigt: DGH hadde i fjor byvandringer, spel og julemarked, dette fortsetter i år i tillegg til at de jobber med den maritime historien sammen med Svelvik Museum. Andre innspill (fra stands og mingling): Grunnane gi bort arealer Hvor stor vekst kan vi tåle uten å miste de kvalitetene vi har? Vi må øke kvaliteten på det vi har Holmestrand kan overta for oss er vi for trege blir vi akterutseilte Positiv til de ulike stedskvalitetene Kulturminnevern - positivt at dette er med! Jan Lind og Trude Aga Brun har mye kjennskap til Svelvik, kan trekkes med videre. + Anne Marit Werner vil gjerne delta Når skal ting skje? Hva må skje fort og hva kan vente? Hva gjør at vi skiller oss ut fra andre sammenlignbare steder? Hvor skal vi starte utviklingen først? (spørsmål fra ordfører til publikum) Konseptet er bra med spissing av kvaliteter Satse/begynne i alle tre tettstedene samtidig (Berger, sentrum, Nesbygda) Sjøen er kvalitet som er tilstede hele tiden/hele året 10

11 Tilbakemeldinger om opplegget (fra deltakere): Positivt, dette må gjøres mer! Veldig ok å ha konsept å diskutere ut i fra Gode tilbakemeldinger på struktur, organisering og innhold; programmet var bra satt opp og variasjon av gruppearbeid og underholdning var bra Fossekleiva flott ramme i fht hva som er unikt i Svelvik, kan brukes mer til sånne møter. Å bli tatt i mot og at det var pyntet med blomster viser at møtet er godt forberedt og sier oss at møtet er viktig Noen ønsket felles pleumsdebatt Litt kort tid på gruppearbeid Må ikke skjule de dårlige/uheldige tingene i Svelvik (for eksempel levekår hos enkelte), må tørre å løfte det også Ca.100 deltakere Svelviksposten informerte om at de filmet alt. Redigeres og legges ut på lokalavisas hjemmeside fortløpende Foto: Svelviksposten 11

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Et lyspunkt. Foto: Ida M Huse Gulbrandsen Utdeling av lys til alle med hytte og bolig på Vestmarka 2011 Vestmarka i utvikling AS D G S V e s t m a r k a Side 1 Bakgrunn Som et ledd

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 Notat til bystyret Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 I gruppeledermøte 12. november 2012 ble det etterlyst et referansedokument knyttet til

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Oppsummering innspillscafé 7. Mai 2015

Oppsummering innspillscafé 7. Mai 2015 Notat Oppsummering innspillscafé 7. Mai 2015 MENON NOTAT Mai 2015 av Anne Espelien 7. mai 2015 ble det gjennomført en innspillscafé på Næringstunet på Nes. Dette notatet sammenfatter det som kom frem under

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer