Drammen Fremtidsutstilling. Innspill fra besøkende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen 2036. Fremtidsutstilling. Innspill fra besøkende"

Transkript

1 Drammen 2036 Fremtidsutstilling 28.januar-12.februar 2012 Innspill fra besøkende

2 I dette heftet er alle skriftelige innspill fra besøkende under fremtidsutstillingen Drammen 2036 gjengitt. På denne siden er innspillene forkortet og oppsummert i samme rekkefølge som innspillene er presentert i heftet, dvs fortløpende: 1. Drammen som vertskap for skulpturutstillingen Sculptures by the sea. 2. Akvarium! 3. Utbedre busstilbudet 4. Tidsavgrenset konsesjon for parkeringsselskapene 5. Satse mer på kollektivtrafikk og sykkel 6. Satse mer på leiligheter, høyskole og arbeidsplasser 7. Stor skatepark 8. Ta vare på Globusgården på Strømsø 9. Bedre og billigere busstilbud 10. Nytt kirkebygg (arbeidskirke), til erstatning for Strømsgodset kirke 11. Mer attraktive bydeler utenfor sentrum 12. Beholde sentrumshandel 13. Konsertsal i elva 14. Flyvende biler og båter som i Star Wars 15. Flyvende ponnier med regnbuefarge og regnende nachos med varm ost 16. Kompetansebedrifter GLOBUS bra for hele regionen! 17. Pass på at ikke Bragernes sentrum blir et rent fornøyelsesstrøk hver det bare er kafeer og restauranter, men ingen forretninger og liv på dagtid. Ikke alle liker å handle på kjøpesentra en by må være en by! 18. Sett av midler til svake grupper og ikke alt til en overdådig byluksus. 19. Forandre bybrua til en restaurantgate, med kafeer og utsynsplattform. En levende bybru. 20. Bygg terrassehus i fjellskråningen mellom Sankt Hans veien og Gamle Kongevei, spar dyrkbar mark! 21. Gangvei langs Holmenbrua 22. Savner en større visjon vi må ikke glemme at vi også er en fjordby når skal vi vende blikket mot havna og ta den tilbake slik at innbyggerne får glede av den? 23. NAV og helsesystemet er bremsklosser. Savner helhetstenking. Alle som mottar ytelser må møte på utdanning/ arbeid /praksisplass. Alle innstanser må samarbeide om egnede lokaler og med egnede folk. 24. Drammen trenger bybane, på langs og på tvers. Grøntarealer. Konserthus/operahus. Flere skiløyper. 25. Meget viktig å tenke topp kvalitet og miljøvern, kultur og håndverk. 26. Vi trenger en helseby hvor menneskene er i fokus. 27. Sykehuset bør ligge her på Sundland, fordi det er i nærmiljøet og kort avstand til jernbane etc. 28. Byen trenger en alternativ 12-årig skole. Forslag om at Strømsø vgs gjøres om til en Rudolf Steiner skole. (Det er tre RS barnehager i byen) 29. Serena, Yves og Ada har tegnet en flott lekeplass og en stor is 30. Har ingen spesielle ønsker, synes mye er supert i byen! 31. Nytt sykehus bygges inn i Bragernesåsen. Heis til toppen, fri parkering. 32. Vil gjerne ha en heis opp til Spiraltoppen, slik at eldre og bevegelseshemmede kan benytte marka. 33. Er det bare sentrum som skal utvikles? Vi vil være med vi som bor for eksempel på Åssiden også!

3 34. Vær så snill, bevar markagrensa! Det er nettopp nærhet til marka som gjør at mange finner Drammen attraktiv. 35. Ta vare på den gamle bebyggelsen inkludert funkishus! For mye er revet allerede! Ellers fint å kunne bade i elva! Mye spennende på gang. 36. En gangbro fra Bragernessiden til Holmennokken, og videre til Gyldenløves plass (se tegning). Hva med en stor badesklie ut i vannet fra Holmennokken? Glasstunell i Bragernesløpet. 37. Bevar områdene rundt gamle Handelsgym/Tordenskioldsgt. Verneverdige bygninger, bl.a. sjøboder. Drammens første brannstasjon forfaller. Disse områdene må ivaretas for framtiden. 38. Flyplass på Holmen. Trikk. Merkebutikker. Formel1 race i sentrum. Flytende badestrand i elva. Båttaxi, casino. 39. Les Arne Finn Sollies visjon for 300 års jubileet og bli klok! Det store potensialet i Drammen ligger i å fjerne kommunegrensene. Planlegg bybane fra Gullaug til Hokksund og sett fart i arbeidet med fjordbyen. 40. Akebakke i Gjetergata helt ned til byen. En by som leverer mer strøm enn den bruker. At barn og eldre får konkrete oppgaver. At de store plassene åpnes opp for flere arrangementer. Rent trommekorps (buekorps/sambakorps) 41. Drammen en bærekraftig region! Bærekraftig mat, mobilitet, energi. Bruke elva som transportåre, fremfor å bruke verdifulle landarealer til bil. 42. Hundepark fra Holmenbroen til Osram. Kjøre scooterspor i Hamborgstrømskogen og Eldres vei. Opplevelsesbyen neste! 43. Drammen trenger en samling av kreative yrker. Kompetansesenter hvor næringsliv fra hele landet møtes. Globus bygget i fire etasjer i glass. Trikk mellom Konnerud og sentrum, samt rundt i sentrum. Gratis kollektivtilbud=max bruk. 44. Skal byen være en friskusby, slutt å avgiftsbelegge inngangen til friluftsområdene. 45. Drammen trenger et operahus! Kulturhus? Inspirasjonshus? 46. Drammen trenger flere musikktilbud for barn og ungdom. Det er lange ventelister på Kulturskolen, det bør det ikke være! 47. Vi trenger bandyhaller Drammen er en bandyby! Bare for bandy og åpen hele året. 48. Prioriter å bygge ut kollektivsystemet, sentrum+ bydelene. Kollektive knutepunkt. Bybuss, elbuss, bybane. 49. Det må være lov å være fattig i Drammen! Ikke jag ut alle med lav inntekt ved hjelp av byfornyelse (=dyre boliger). Ønske alle slags mennesker velkommen. 50. Drammen bør åpne for marine aktiviteter og utdanning, bl.a. dykkerkurs for nybegynnere og viderekomne. 51. Jeg synes at Drammen trenger et nytt kollektivssystem, hvor det blir gratis å reise innenfor byens grenser. 52. Vi må løfte frem og synliggjøre det religiøse og livssynsmessige mangfoldet i byen vår! Et dialogens hus! Utstillinger som viser frem mangfoldet og skaper dialog. 53. Savner viktig områder på kartet (i utstillingslokalet, red.anm.). Vi bør også satse på bydelene nå vi planlegger for fremtiden! Fjordbyutvikling på Holmen/Tangen Brakerøya? 54. Vi ønsker et nytt Drammen som består av glede, håp, lykke, ønsker miljøvennlighet og ikke minst kjærlighet. 55. Til lykke Drammen! 56. Hvilket språk snakkes det i Drammen i 2036? 57. Hva med et nytt, stort bredspektret kommunalt kulturskoletilbud? Tilbudet burde være gratis for barn og unge, og lokaliseres i et eget bygg/kvartal, sentralt i byen.

4 58. Utstillingen tar utgangspunkt i et altfor lite kartutsnitt. De mest spennende områdene for utvikling ligger utenfor kartet Holmen, Fjell Åssiden, Tangen og utover Svelvikveien og Kobbervikdalen. 59. Løsning for Konnerudnedføringen ikke synliggjort. Synes dette er en viktig sak for byen. 60. Enig! 61. Flytt sykehuset ut av byen lag studenthybler eller annet i eksisterende bygninger. Mathall-fiskehall- salg av nære produkter i byen, med tilhørende spisesteder i hallen/hallene. Utnytt Holmen i retning av tankene fra Venstre! 62. Hvor gjør vi av alle bostedsløse? 63. Drammen trenger et mye bedre kollektivtilbud. Flere grønne områder. Mye større tilgjengelighet for funksjonshemmede, bl.a. et hotellkompleks tilrettelagt for rullestolbrukere. 64. Helhetlig boligutbygging ikke planløs og stykkevis utbygging uten fremtidsvyer. Tenke estetikk og by. En kunstig øy utenfor Holmen, for badeliv, småbåtliv og friluftsliv! 65. Vi trenger alle et sted å bo, jobbe, og for våre barn. Vi kan ikke bare fokusere på fartshumper og trafikk i Konnerudgata. Skal vi se fremover kan vi like gjerne tenke langt. 66. Flere skibakker! 67. Representativ inngangsport til Drammen fra Oslosiden! 68. Idrettsarena i internasjonal skala, ca plasser. Større industrihavn. Flere leiligheter. Bedre kollektivtrafikk, gjerne bane. 69. Kollektivtrafikken i Drammen må bli mye, mye bedre. 10-minutters rute på de viktigste rutene i rushet, 15. minutters ellers. Prioriter bussen overalt, selv om det går på bekostning av reisetid med bil. 70. Rasjonalisere transportsystemet til/fra Lindum. Nå kjører ca biler/år til Lindum. Anlegge en innendørs gåbane, 1-2 km for folkets mosjon spenstig design. 71. En trygg familie. 72. Drammen vokser, da trenger man billigere kollektivtrafikk, åpen bybru, billigere å parkere i sentrum, mer aktivitet i sentrum. Utvide alle bydelen samtidig, ikke bare sentrum. Flere lekeparker (Ypsilon-parken) i andre bydeler. Arbeidsplasser for alle. Flere bibliotek i bydelene, bydelshus med store forsamlingslokaler. Kommunen bør ansette flere med innvandrerbakgrunn. Ønsker en grønn, ren, pen, rik, aktiv og fargerik by. 73. Sykkeltaubane opp til Konnerud, parkeringshall inni åsene, frigjøre sentrumsarealer, tropisk spa-anlegg i elva, båtplasser m/servicebygg opp mot Landfalløya trekke båttrafikken forbi sentrum, fjern sykehuset fra sentrum bruk byarealene til boliger/formål som trekker turister. 74. Utstillingen og kommentarene virker selvopptatte, svulstige og virkelighetsfjerne. Perspektivet stopper før bygrensen. Hva skal være Drammens plass i regionen? Hvordan skal Drammen samspille med øvrige kommuner, bl.a. om areal- og ressursbruk, kommunikasjon? 75. Elvebreddden på Strømsø kunne ha blitt mye mer brukervennlig for alle. 76. Forutsetningen bak de fleste av disse ideene strider i mot det meste i prosjektet Buskerudbyen. Gi oss en vei det går an å bruke, gi oss en satsing på kollektivtransport i hele fylket. La Buskerud Park leve. Involver nabokommunene i større grad. 77. En crossbane i åsen! 78. Livskvalitet må stå i fokus, ikke det materielle alene. Viktig å bevare det positive og byggende vi har her i byen. Skape arenaer for integrering, jobb og gode muligheter for innflyttere. 79. La oss som er ekte drammensere føle oss hjemme her, selv om vi har lav utdanning og kanskje er harry eller har feil bakgrunn.

5 80. Et sted jeg kan bli utdannet til å bli arkitekt, for hvis jeg ikke får det må jeg forlate dyrene våre og mamma og pappa. 81. Et sted der det er trygt å være barn og godt å bli gammel. Byutvikling og investeringer må være bærekraftige, dvs stå i forhold til utkomme. 82. Jeg bor i Drammens vakreste bydel, Åssiden. Ønsker et stort bibliotek til Åssiden bydel. 83. Grønne lunger med kafeer, puber og restauranter. Ideelt å få spise lunsj i parken, når været tillater det. 84. La oss få et roterende utkikkstårn mellom bybrua og Holmenbrua. Flott med en restaurant på toppen. 85. Oftere bussavganger og billigere busstilbud! 86. I alle hus, biler, gater, båter osv er det mennesker. Hvordan har de det? Bra med estetikk, men hva med etikken? 87. Spaserveiene langs elvebredden skal ha belysning også på Åssiden Elvepark, så hadde det vært mulig å bruke veiene også når det er mørkt. Vinteråpen gangvei fra Spiralen rundt museumsbygningene, som gående kan bruke om vinteren også. Bydelshus med aktiviteter for alle generasjoner. 88. Jeg synes Drammen skal få en dyrehage, med mange dyr. 89. Drammen kan bli sete for World Ethics Forum, som i samarbeide med FN utvikler langsiktige strategier for en bærekraftig fremtid GLOBUS! 90. Bragernes er velsignet med en spaservei, som er et stort pluss for bydelen: Thurmannsvei. Jeg skulle ønske at Strømsøsiden også kunne få sin spaservei, vakkert i skogkanten mot Nedre Eiker. Kall den Tore Opdal Hansens vei. 91. Pendlerparkering! Bybane! 92. Jeg synes at Drammen skal bli miljøvennlig. 93. Vi håper Drammen skal bli en god by for gamle også i fortsettelsen. 94. Så flinke dere er! (Kongsberg) 95. Inspirerende! 96. Så kult! 97. Mye mer fokus på boliger i byen, tilrettelagt for barnefamilier. Townhouses, rekkehus, kollektive felleshus, tomannshus. Ikke bare leiligheter for det grå gull. 98. Det er bra at byen har et bevisst forhold til sin byutvikling. Husk også å ta vare på bysentrum, torvet og småbutikkene, som må trives for å få til et vellykket samlingspunkt. 99. I hele verden vil alle sammen like hverandre Prater vi engelsk eller norsk i Drammen i 2036? 101. Markagrensa må diskuteres Marka må bevares 103. Vi ønsker oss ringbuss, små, ofte Ønsker buss til Brakerøya! 105. Gratis buss/bane fra Holmen til Muusøya, ettersom butikkene i byen lider av for mange som handler på perifere kjøpesentre. Bilen lar vi stå utenfor sentrum, og koser oss i byen! 106. Legalize! 107. Jeg ser ikke at industribedrifter har fått noen plass. Er tanken at alle næringsvirksomhet skjer utenfor Drammen? 108. Frivilligheten blomstrer i 2036! 109. Må huske at byen skal være et levende samfunn, og ikke bare en fasade.det er viktig med grønne tak og grønne tiltak. Dyrke frukt og grønt i byen, gjerne på offentlig sted. Bærekraftige arbeidsplasser i et sunt miljø Legg inn Øvre Sund Bru på oversiktskart (utstilling). Fine innspill Bruk Drammen sykehus som kommunehus/friskhus. Samle alle hjemmetjenester.

6 Lage et levende senter for innbyggerne! Spa, trim, fysioterapi, fotpleie, kommunelege, kafe, dagsenter, frisør For å sikre byens vekst burde enkelte ubebygde områder stå i fred inntil videre. Dersom befolkningsveksten fortsetter vil vi om få år se oss nødt til å utvide i høyden. Det gjelder å tenke langsiktig. I Skoger burde kollektivtilbudet utvides, minimumskrav er leskur på bussholdeplassene. Vi ønsker oss også gang/sykkelvei på Lerpeveien. Flere automater med søppelkasser og hundeposer, da skoleveien er neddynget i hundeavføring Større fontene, og lekeplass på torget. Flere gressplener, moderne søppelkasser, slik at man får lyst til å ta vare på miljøet rundt oss. En skjønnhetskonkurranse, som heter Miss Drammen. Større parker, mindre forurensing i elven, kunne ha pusset opp krakkene Gondolbane til Spiraltoppen Gratis bybane, om ikke kollektivtrafikk i hele landet La asylsøkere jobbe! 117. To-tre skikkelige skyskrapere på Sundland! 118. Fantastiske ideer! 119. Alle, både funksjonsfriske og folk med funksjonsnedsettelse skal ha nøyaktig like muligheter for å benytte alle typer tilbud Sikre et sentrum for alle! Boliger for alle, uavhengig av økonomi. Opplevelser, kultur og idrett, uavhengig av økonomi Det er viktig å få ballansert spredning av nærings- og boligbebyggelse. Ikke helt sikker på at Union/Papirbreddenløsningen er den ideelle malen. Utsikt, friareal og god ferdsel må sikres.

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012

Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 Notat til bystyret Gjennomgang av innspill til bystrategi Drammen 2036: Medvirkningsprosessen januar februar 2012 I gruppeledermøte 12. november 2012 ble det etterlyst et referansedokument knyttet til

Detaljer

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

For oss er ikke kampen for et bedre miljø og et bærekraftig samfunn kun et kapitel i vårt program, men fundamentet all vår politikk bygges på.

For oss er ikke kampen for et bedre miljø og et bærekraftig samfunn kun et kapitel i vårt program, men fundamentet all vår politikk bygges på. For oss er ikke kampen for et bedre miljø og et bærekraftig samfunn kun et kapitel i vårt program, men fundamentet all vår politikk bygges på. 1 Innholdsfortegnelse Et friskt pust... 4 Kultur idrett og

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09

Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09 Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09 1. Temabord 1 møteplasser/nettverk gruppeleder Irina Greni Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta fremtidens behov for de gode møteplassene

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Det kortreiste, gode livet

Det kortreiste, gode livet Næringslivet i drammensregionen NOVEMBER 2012 2. årgang Ny jobb og en enklere hverdag Se side 46 TEMA: Det kortreiste, gode livet Vil bli verdensmester i elbil-løsninger side 30 Får hjelp til å la bilen

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Drammen Fremtidsverksted

Pensjonistuniversitetet i Drammen Fremtidsverksted Hilde Diesen: Sjakk Pensjonistuniversitetet i Drammen Fremtidsverksted INNLEDNING Pensjonistuniversitet i Drammen mottok den 7. sept. 2011 fra Drammen kommune ved Inger Gjønnes en invitasjon til å delta

Detaljer

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010 Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010 Bystyresalen Sandnes rådhus 18. november 2010 Ordfører Norunn Ø. Koksvik og Richard Gramstad Ekstrøm, leder av Sandnes ungdomsråd, åpnet det 14. Barn og Unges Bystyre

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer