Hvorfor el til oppvarming?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor el til oppvarming?"

Transkript

1 Hvorfor el til oppvarming?

2 Visste du at Strømregningens oppbygging Elektrisitetsavgit 22% Strømpris 39% Oveføringskostnad 39% Moms og Elavgift utgjør tilsammen 37% av strømregningen Kjøp av energi er normalt den største, løpende driftsutgiften for huseiere Ved nybygg og rehabilitering kan det dessuten være hundretusener i forskjell mellom de billigste og de dyreste løsningene Lavest investering får huseiere i løsninger med elektrisk romoppvarming Myten om lave strømpriser og nordmenn som energisløsere Norge har et høyt elforbruk, men ikke et høyt energiforbruk pr. person pr. m 2. Det vil si at norske forbrukere bruker lite energi pr. m 2 boflate. Vannkraften gjør at vi bruker elektrisitet der andre bruker for eksempel gass og olje direkte. Energiforbruket i de nordiske husholdninger er omtrent likt. I Norge varmer vi opp over 120 m 2 pr. husholdning, mens de øvrige nordiske land varmer opp mindre enn 85m 2. Noen fakta om kostnader relatert til elektrisitet Etter hvert som Norden og Europa ellers innfr frie markeder for kraft, skiller ikke prisene på selve kraften seg så mye fra land til land. Distribusjonsnettet utgjør en stor del, ofte over 50%, av de samlede kraftkostnader i Norge Samfunnsøkonomisk koster det bortimot det samme med og uten elvarme Et høyt strømforbruk i Norge er trolig i større grad forklaringen på de "lave" strømprisene enn omvendt. Vi har en god utnyttelse av en infrastruktur som må være der i alle fall (ledningsnettet, transformatorstasjoner etc.) Slik er strømregningen bygget opp Selve strømmen, som mange selskaper konkurrerer om å levere, og hvor prisene kan variere mye. kjøper du kraft for ett år om gangen, har en vanlig pris i de senere år vært pr kwh inklusive moms. For å få strømmen frem fra kraftstasjonen må 2

3 du betale det lokale nettselskapet ditt for overføring. Nettselskapet har monopol, men får inntektene sine kontrollert og godkjent av myndighetene. Prisene varierer mye fra område til område i Norge, avhengig av hvor mye det koster å få frem strøm. I gjennomsnitt betaler norske husholdninger vel 25 pr kwh i overføring, med moms. Staten krever inn elektrisitetsavgift på 14 pr kwh, med moms. Fremtidens energiløsninger I verdens energiforsyning er det to trekk som er viktige for norske husholdninger: 1. Det ene er at behovet for å tilf varme reduseres som følge av bygningsstandard, reguleringsteknikk (temperatursenkning ved fravær, styring av lys og ventilasjon etc.) og tilskuddsvarme fra belysning og apparater. (Nye bygg trenger 30% mindre energi enn dagens boligmasse i gjennomsnitt.) 2. Det andre er at elektrisitetens markedsandel øker og vil øke, dels som følge av mer effektive kraftverk og ny teknologi som brenselceller (der hydrogen blir omdannet til elektrisitet), og dels som følge av økt elspesifikt behov (elektrisitet til datamaskiner, motorer, husholdningsutstyr etc.). Kombinerte kraftverk som produserer strøm og utnytter varmen, kan ofte ta vare på 80-90% av energien. Bruk av elektrisitet er derfor ikke til hinder for høy energiutnyttelse, som også holder kostnadene nede. Det dreier seg om kostnader Kostnader er et uttrykk for ressursbruken i samfunnet. Et nytt hus på 150 m 2 vil etter dagens norm bruke kwh *). Av dette vil ca kwh være romoppvarming og kwh varmtvann. *) For ordens skyld: 2 kwh er den energien du bruker når eksempelvis en ovn med effekt 1000 W (= 1 kw) er på i 2 timer. Hva koster de mest profilerte alternativene til vanlig elektrisk romoppvarming? De medfr ofte en merinvestering på kroner, som med det laveste tallet gir en årskostnad på kroner Det er like mye som hele strømregningen for kwh, og kostnadene til elektrisitet til lys og drift av alternativ oppvarming (6500 kwh) kommer i tillegg. Jo mindre energi du kan klare deg med, desto mer lønnsomt blir det å bruke el, fordi alternativene har høye investeringer Den beste ressursbruken Ved å satse en brøkdel av ovennevnte beløp på elspareutstyr og redusere forbruket med 20% eller mer sparer vi ressurser fordi vi utnytter en infrastruktur som allerede eksisterer Bygningsnettverket energistatistikk for 1998 indikerer at de som bruker sentralvarmeanlegg har ca. 10% høyere totalt spesifikt energiforbruk enn de som bruker direkte elvarme Varmepumpeinstallasjon har først og fremst betydning for energiforbruket (kwh). Når det gjelder effektforbruket (kw), som i dag er en kritisk faktor i det norske kraftssystemet, er det tenkelig at behovet heller vil øke enn at det reduseres. I så fall representerer varmepumper et effektproblem*) fordi varmepumpen drives av elektrisk kraft. *) Energiproblem og effektproblem: I kraftforsyningen er det viktig å kunne produsere nok energi. Vi må ha nok kraftstasjoner, og siden Norge er avhengig av vannkraft, må det også være nok vann i magasinene. Svikter det her, har vi et energiproblem. Samtidig er det viktig å ha nok kapasitet til å få energien frem til enhver tid. Etterspørselen en kald vinterdag krever at kraftstasjonene er store nok og at ledningsnettet som skal overf kraften er sterkt nok. Mangler vi kapasitet i kortere eller lengre tid, har vi et effektproblem. Hva er komfort i praksis? Elvarme kan leveres både i gulv og tak. Den vanlige og rimeligste løsningen er likevel veggmonterte ovner, som leveres i mange varianter med litt forskjellige egenskaper. Slike ovner gjør det også lett å motvirke kaldras fra vinduer. Rimelige elektroniske termostater sørger for at 3

4 temperaturvariasjonene for inn- og utkobling blir meget små. Rask oppvarming og nedkjøling, uten vannsystemenes treghet og magasinering, er en viktig parameter ved enøk i praksis. Komfort kan være subjektivt, men bør likevel være gjennomtenkt Flere ENØK-kampanjer har oppfordret oss alle til å slå av lys i rom som ikke benyttes. Vær klar over at dersom vi i oppholdsrom i fyringssesongen bruker elvarme og har gode termostater får vi som bonus at vi ikke trenger å sitte i mørket for å spare energi. Hva er grunnen? Jo, all energi som går til lys har 100% verdi som varme. Blir det nok strøm? Det rimelige er å tro at det i et fritt marked vil være nok kraft. Over tid vil en kraftknapphet ikke kunne gå utover vanlige forbrukere. Da blir det utbygging eller import. Vi hadde kraftknapphet i 1996, og da viste det seg at vil klarte å redusere forbruket betydelig. Hvis politikerne fortsatt får leve i den villfarelsen at nordmenn sløser med energi og at det finnes gode og lønnsomme alternativer til elektrisk romoppvarming, så kan det være at de unnlater å gj sin del av jobben og å sørge for at vi har de riktige markedskreftene relatert til kraftproduksjon og overføring. Avkastning på sparte midler Har du kroner å avse årlig i 15 år, og får 10% avkastning i aksjemarkedet, så har du kroner til pensjonsalderen. Satser du de samme beløpene på et alternativt varmesystem, har du kanskje ikke engang hjulpet miljøet. Hva er betyr et fleksibelt system? For forbrukerne er elektrisitet den mest fleksible energiformen, i det den kan nyttes til de fleste energiformål og utnytter et eksisterende distribusjonsnett både frem til og internt hos den individuelle forbruker. Dersom det er et mål å øke fleksibiliteten i energiforsyningen, er det like tjenelig å ha fleksibiliteten i produksjonen som hos forbrukeren.vi har bygd ut et distribusjonssystem for elektrisk kraft, og det er svært rimelig for både forbruker og samfunnet å utnytte dette systemet fullt ut. Elektrisk romoppvarming er trygt og lett å håndtere uten noen form for spesiell kompetanse. Elvarme krever ikke daglig innsats eller økt kunnskap, slik som driften av alternative energisystemer. Energiforbruk boliger utvikling over tid (kwh/m 2 ) kilde: NOU 1998:11 Type bolig kwh/m 2 år Bolig bygget omkring Bolig bygget omkring Bolig bygget omkring Bolig bygget omkring 1997 (BF 97) 150 Lavenergihus med dagens teknologi 80 "Superhus" 30 Oversikten viser at det kan være mulig å spare inn på energiforbruket med modernisering av eldre boliger. Hva koster fleksibilitet egentlig i praksis? Strømforsyning er en forutsetning for at de fleste alternative energisystemer skal fungere, og denne kostnaden vil alltid komme i tillegg til øvrige kostnader relatert til elektrisitet. Diagrammet på side 5 viser forholdet i kraftprisen i pr kwh (inklusive avgifter og overføring) med varmepumpe eller olje/kombikjel i forhold til elektrisk romoppvarming? *)**) *) (Kilde: Regneeksempler fra "Grenser for elvarmens lønnsomhet", NELFO ved ADAPT Consulting AS, 2000) **) Oljepris er forutsatt å være 50 pr kwh. I de senere år har endringer i elavgiften vært fulgt opp med tilsvarende endring i oljeavgift for ikke å endre konkurranseforholdet. 4

5 150 Totale enhetskostnader i kwh i alternativer for boligoppvarming For detaljberegninger se trykksaken "Grenser for elvarmens lønnsomhet" Øre/kWh Elvarme Varmepumpe Olje/kombikjel Enebolig 150 kvm Elvarme Varmepumpe Olje/kombikjel Enebolig 300 kvm Elvarme Varmepumpe Olje/kombikjel 100 leiligheter á 70 kvm 5

6 1000-kroners spørsmålene! Svar avgitt av Arne Festervold, ADAPT Consulting AS 1. Hva er best å bruke til oppvarming, og hva koster oppvarmingen? I et vanlig norsk hus regnes det i dag med et forbruk på 150 kwh/ m 2.Av det går ca 80 kwh/ m 2 til oppvarming. Det koster i underkant av 50 kr/m 2 eller 5000 kr pr år å varme opp 100 m 2, dersom den variable strømprisen, som i dag er altfor høy de fleste steder, er /kwh totalt. Merinvesteringen for vannbåren gulvvarme kan lett bli mer enn 1000 kr/ m 2. Bare renter og avskrivning av en slik investering blir over 100 kr/ m 2, altså mer enn dobbelt så mye som strømregningen i dag. Å legge inn vannbåren varme for å beskytte seg mot høye strømpriser er altså omtrent som å anskaffe hest og vogn i tilfelle bensinprisene skulle bli for høye. Som med hest og vogn krever alternativene til elvarme mer pass og stell. Med elvarme gjør nøyaktige termostater det lett å holde riktig temperatur. Vannbåren varme er vanskeligere å regulere, og tregere fordi man opererer med et stort varmemagasin. 2. Hvis jeg har vannbåren varme, står jeg ikke da friere til å velge energikilde? Kanskje, men hva er det verd? Også med vannbårne systemer er man avhengig av strøm, både til drift av det alternative anlegget, og til lys, teknisk utstyr og annet forbruk. Hvis strømprisen må bli to -tre ganger dagens nivå for at alternativene skal lønne seg, så er det kanskje ikke så smart. Da kraftprisene for en stund siden steg fra et meget lavt til et mer normalt nivå, ble det politisk ramaskrik og krav om at noe måtte gjs. Kanskje ikke så rart siden 75% av oppvarmingen i Norge er elektrisk.. Fleksibilitet kan være fornuftig og lønnsomt 6

7 i større anlegg. På samme måte er det i kraftproduksjon, hvor det alltid er et spørsmål om hvilken energikilde som er mest lønnsom. 3. Er ikke vannbåren varme mer miljøvennlig enn elektrisk oppvarming? Nei, det kan man ikke si, i alle fall ikke generelt. Har man tilgang på spillvarme og har et stort anlegg, og i tillegg trenger kjøling om sommeren osv, så kan vannbårne løsninger forsvares. Men da snakker vi ikke om vanlige, norske hus. Og uansett må man tjene inn at vannbårne systemer medfr et høyere energiforbruk en direkte elektrisk løsning. Om man er opptatt av å være miljøbevisst, så er det to utviklingstrekk man bør merke seg. Det ene er at behovet for oppvarming går ned pr m 2 i forhold til det vi er vant til. Det andre er at ny og alternativ energi oftere vil bli levert nettopp som el. (CO 2 -frie kraftverk, brenselsceller, vindmøller etc) Mange som skal velge energisystem ønsker å tenke på miljø og ressurser og gjerne ta en ekstra utgift for å spare noe i fremtiden. Vi ville i så fall ha investert litt ekstra på utstyr og systemer som reduserer selve behovet. Det sier seg selv at når behovet er lite, så er elvarme uslåelig hos vanlige folk.tenk også på at de ekstra pengene du eventuelt bruker på dyre, vannbårne systemer kan gj større miljømessig nytte om de brukes annerledes, for eksempel til CO 2 -frie gasskraftverk 4. Hvorfor kan jeg ikke bruke strøm til oppvarming når vannkraften er så miljøvennlig? Vannkraften utgjør bare en del av kraftforsyningen i Europa. Derfor er det mer et spørsmål om hvordan vi forbrukere bør innrette oss i et større bilde. Tidligere hadde kraftverk som brukte kull eller olje en dårlig energiutnyttelse, og det kunne lønne seg å brenne oljen direkte hos hver enkelt forbruker. I dag er situasjonen en annen. Moderne gasskraftverk på Kontinentet legges ofte inntil industri eller annet forbruk som kan utnytte det varme vannet som blir til overs etter kraftproduksjonen. På den måten kan noen ganger mer enn 90% av energien utnyttes. Det er 20 prosentpoeng mer enn norske myndigheter bruker som virkningsgrad i oljefyrte anlegg. For å kunne ta vare på all norsk nedbør er kraftutveksling med land som bruker fossile brensler viktig. 5. Hvordan vil strømprisene utvikle seg i fremtiden? - Vil jeg måtte skifte energikilde på grunn av høye priser på strømmen i forhold til andre energikilder? Nettopp fordi vi ser en utvikling hvor det er mulig å klare seg med mindre og mindre energi til oppvarming, så er risikoen ved å satse på eloppvarming liten. Det ligger en fare i at politikere legger på avgifter fordi de tror at elvarme er galt, men reaksjonen på prisøkningen for en tid tilbake tyder ikke på det. Dessuten er det jo litt å gå på så lenge strømprisene i alle fall må dobles før en bør kikke seg rundt etter andre løsninger. Selv om kraftprisene skulle gå opp, er det mye som tyder på at overføringsprisene går ned. Overføring står for halvparten av utgiftene i dag. Bakgrunnen for at prisen på overføring trolig vil gå ned er at 80-90% av distribusjonskostnadene for el påløper også uten eloppvarming. I dag priser mange elverk overføring som om det skulle vært motsatt, at 80-90% av kostnadene var variable. Dersom mange skulle gå over til vannbårne systemer, vil elverkenes inntekter bli redusert, mens kostnadene ville være de samme. Det kan de ikke leve med. Den som satser på vannbåren varme kan derfor bli sittende med skjegget i postkassen, mens elvarmebrukeren vinner på alle fronter: Lavere investering, lavere forbruk og samme overføringsutgift som dem med vannbåren varme. Det er derfor fremtiden er elektrisk. 7

8 Beregning for enebolig med 150m 2 boligflate (150 kwh/m 2 ) - eksempel ELVARME: Totalt energibehov kwh/ år - Romoppvarming kwh/ år - Varmtvann kwh/ år - Elspesifikt kwh/ år Merinstallasjon av ledn. mv i boligen NOK Installasjon av elvarmeutstyr NOK Årlig andel av investering: NOK Elkostnad (0,42x22500) NOK Overføring (0,25x 22500) NOK Totale kostnader pr. år NOK Totale enhetskostnader pr. år 0,84 kr/kwh VARMEPUMPE: Totalt energibehov kwh/ år - Romoppvarming kwh/ år - Varmtvann kwh/ år - Elspesifikt kwh/ år Energi fra varmepumpe(vv+90%av rom) kwh/ år Totalt elforbruk kwh/ år El til varmepumpe (15880 kwh/år:3) kwh/ år Tilskuddsenergi kwh/ år Elspesifikt kwh/ år Installasjon av vannbåren ledn.i boligen (470*150m 2 ) NOK Invest. av varmepumpe inkl.energihull NOK Årlig andel av investeringen NOK Årlige servicekost.servicepumpen 500 NOK Elkostnad (0,42x13110) NOK Overføring (samme som elvarme) NOK Totale kostnader pr. år NOK Totale enhetskostnader pr. år (ref kwh)1,32 kr/kwh 8

9 OLJE/KOMBIKJEL: Totalt energibehov kwh/ år - Romoppvarming kwh/ år - Varmtvann kwh/ år - Elspesifikt kwh/ år Installasjon av vannbåren ledn.i boligen (470*150m 2 ) NOK Invest i olje/kombikjel NOK Årlig andel av investeringen NOK Oljekostnad (0,50x17.200) NOK Årlige servicekostnader NOK Elspesifikk kostnad (0,42x6500) NOK Overføring (80% av nettkostn. for elvarme) NOK Totale kostnader pr. år NOK Totale enhetskostnader pr. år 1,53 kr/kwh ALTERNATIVER FOR BOLIGOPPVARMING Forutsetninger: Fremtidig kraftkostnad 42 /kwh Total overføringskostn. For elvarme u/m varmepumpe: - til enebolig på 150 m 2 25 /kwh - til enebolig på 300 m 2 20 /kwh Elspesifikt forbruk ved olje-/ kombijkel settes til 80% av: - overføringskostn. ved elvarme til enebolig 150 m220 /kwh - til enebolig 300 m 2 16 /kwh Elvarme u/m varmepumpe til boligblokk 15 /kwh Elspesifikt forbruk ved olje-/ kombikjel settes til 80% av overføring ved elvarme 12 /kwh Installasjonskostander for vannbåren varme 470 kr./ m 2 Pris på fyringsolje (virkningsgrad på ca. 80 %) 50 /kwh Varmeforbruk til romoppvarming er økt med 10% for alle alternativene for elvarme Avskrivingstid: 15 år 9

10 Skjema for sjekk av lønnsomheten til alternative systemer for oppvarming NB! Her vil det være nyttig å bruke heftet "Grenser for elvarmens lønnsomhet" som underlag og kilde SPESIFIKASJON Energiforbruk, totalt og til oppvarming kwh/år e Romoppvarming kwh/år e1 Tappevann kwh/år e2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Aktuell rente: % r Avskrivningstid: år a TOTALE ÅRLIGE KOSTNADER VED DIREKTE ELVARME Elkostnad, inkl alle avgifter /kwh ep Kraftpris, inkl. elavgift og mva /kwh ek (Fastledd NOK/år)/(Forbruk kwh/år): /kwh (Tellende maksimal kw)x(effekt-tariff NOK/kW)/ (Brukstid* timer/100): /kwh (Energi-tariff): /kwh Nett-tariff, inkl mva /kwh et Investeringer NOK ei Merinstallasjon av ledningsføring: NOK ei1 Installasjon av elvarmeutstyr: NOK ei2 Annuitet av investeringskostnaden (ei per år)** Elkostnad ((e1+e2)xep/100) Totale årlige kostnader *Brukstiden varierer sterkt. Kontorbygg vil ofte ha 5000 timer. **Bruk informasjon på eget vedlegg til beregningen 10

11 TOTALE ÅRLIGE KOSTNADER VED ALTERNATIVT SYSTEM Oppvarmingsbehov dekket av alternativt system, totalt kwh/år v Romoppvarming kwh/år v1 Tappevann kwh/år v2 Tilleggsoppvarming med el (e1+e2-v) kwh/år vt Energikostnad for propan, fyringsolje, inkl. alle avgifter NOK/kWh vp Virkningsgrad for konvertering til vannbåren varme* % h Investering Varmepumpe Gass/olje/el Borehull + montering NOK Tank + installasjon NOK Varmepumpeaggregat Gass/Olje/elkjel + montering NOK + montering NOK Vannbåret varmefordelingssystem NOK vf Tilleggsoppvarming, el NOK vt Ledningsføring NOK vt1 Elvarmeutstyr NOK vt2 Total investering NOK vi Annuitet av investeringskostnaden (vi per år) Brenselskostnad (vp*v/h) Kostnad for tilleggsoppvarming (ep*vt/100) Vedlikeholdskostnad Totale årlige kostnader * Oljekjel: 70% av teoretisk energiinnhold Gasskjel: 85% " Elektrokjel: 90% " 11

12 NELFO Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo. Telefon Faks Internett Kontakt din installatør: 1259 NELFOs Grafiske kontor 0601

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk?

Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Karen Byskov Lindberg Seksjon for analyse Energi- og markedsavdelingen 17.Oktober 2008 Baseres på Temaartikkel: Vil lavere kraftforbruk i Norge gi lavere CO 2 -utslipp

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Helelektisk eller vannbåren varme?

Helelektisk eller vannbåren varme? Helelektisk eller vannbåren varme? Hvorfor vannbåren varme? Miljøaspekter! Hvilke systemer bør velges? Kostnadsbildet i småhus og i blokk. Forenklede løsninger. Lønnsomhet i livsløp. Leif Amdahl Generalsekretær.

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK Området Stavanger Forum Ny Ishall Siddishalle n Ny Utstillingshall Eks. hotell, IMI, Stavanger Forum Fremtidig hotell Fremtidig Oilers Arena Eks. idrett Eks. idrett Vedtak energibruk Stavanger Forum De

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varmekabler - kilden til et miljøvennlig og godt inneklima www.nexans.no/varme Stadig flere mennesker rundt om i verden oppdager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv.

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008 Utkoblbart forbruk Kabelstrategi Offshore/Utland Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? Jan Bråten 13-11-2008 Arne Egil Pettersen Statnett SF 1 07-05-2008 En rask tur gjennom et kupert landskap Bør

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Energieffektivitet i bygg

Energieffektivitet i bygg Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enova bygningsnettverk? Morgendagens Eiendomsmarked 2005 ved Frode Olav Gjerstad Visjon Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Verdier

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014.

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014. Cleantuesday Hybrid Energy AS Hybrid Høytemperatur Varmepumpe Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities 11 Februar 2014 vann/ammoniakk Varmepumper i Norge Norge har god kapasitet og tilgang på

Detaljer

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det?

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det? CO 2 -fri gasskraft? Hva er det? Gasskraft Norsk begrep for naturgassfyrt kraftverk basert på kombinert gassturbin- og dampturbinprosess ca. 56-60% av naturgassens energi elektrisitet utslippet av CO 2

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Det er en nokså vanlig oppfatning at norske husholdningers energiforbruk

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Aventa energikontrollsystem

Aventa energikontrollsystem Aventa energikontrollsystem Aventa regulering et komplett, nettbasert varmereguleringsenergimålingssystem for vannbårne varmeanlegg LON-basert 2-veiskomunikasjon med effektiv fjernavlesning for rettferdig

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING Biri, 18. mai. 2015 Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG OPPSUMMERING Regjeringen, snakker varmt om det grønne skifte. I høringsnotatet om nye

Detaljer

Energiledelse. Thea Mørk

Energiledelse. Thea Mørk Energiledelse Thea Mørk Norsk Enøk og Energi AS Etablert i Drammen i 1992 - enøksenter i Buskerud Eies av nettselskaper i Buskerud, Telemark og Østfold Solid rådgivningsbedrift innen enøk og energi Kontor

Detaljer