Vår globale posisjon gir resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår globale posisjon gir resultater"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 SELSKAPSRAPPORT FINANSRAPPORT SAMFUNNSRAPPORT Yara (Yara International ASA); globalt mineralgjødselselskap nr 1; bidrar til bedre hveteavlinger verden over Hvete (triticum aestivum); globalt kornslag nr 2 kornsorten som dyrkes på den størs Y FI 2008 FINANSRAPPORT 2008 Vår globale posisjon gir resultater

2 HVETE er globalt kornslag nr 2, og dyrkes på større deler av verdens åkerland enn noen annen plantevekst. Kornsorten dyrkes kommersielt og er en viktig næringskilde i store deler av verden. Produksjonen skjer i stor grad mekanisert, med behov for stabile vannkilder. HVETE er den mest brukte kornsorten. Kornet er for det meste brukt til mat, og er en viktig næringskilde. I en viss grad blir det også brukt til industriformål og i mindre utstrekning som dyrefôr. En stor del av hveteproduksjonen blir til mel, særlig brukt til brødbaking. største andelen av verdens å and kerl HVETE er en suksesshistorie. Avlingene har økt radikalt som et resultat av forskning og teknologisk nytenking. Den grønne revolusjonen i 1960årene introduserte nye kornvarianter som ga høyere avlinger, og økte bruken av mineralgjødsel, hvilket ga enda bedre avlinger. Global avling 2008: tonn Største produsenter: Kina, USA og India Største eksportører: USA, EU og Canada KIlde: FAO GLOBALT FORBRUK AV MINERALGJØDSEL Forbruk og forventet forbruk, millioner tonn, Kilde: EFMA GLOBALT FORBRUK AV MINERALGJØDSEL Millioner tonn, (estimat) /07* 2012/13** Kilde: IFA Nitrogen (N) Fosfat (P2O5) Kalium (K2O) GLOBALT GJØDSELBEHOV øker med en voksende befolkning og stigende matforbruk. Gjennom de siste fire til fem tiår har verdens forbruk av nitrogengjødsel blitt omtrent tidoblet. Fortsatt vekst er ventet hvis verdens landbruk skal kunne møte den økende etterspørselen etter mat. YARAS ÅRSRAPPORT 2008 YARAS ÅRSRAPPORT 2008 består av tre deler en selskapsrapport, en finansrapport og en samfunnsrapport. Rapportene kan leses som selvstendige dokumenter eller som komplementær informasjon om selskapet. Alle rapportene er å finne på Yaras nettsted sammen med annen nøkkelinformasjon om selskapet: www yara.com/ GLOBALE KORNSORTER TRE PLANTESLAG dominerer verdens kornproduksjon og spiller en spesielt viktig rolle i verdens matforsyning. De tre mais, hvete og ris brukes som menneskeføde eller som dyrefôr og utgjør til sammen om lag 87 prosent av verdens kornproduksjon, og står for om lag 45 prosent av det samlede kaloriforbruket blant verdens befolkning. MAIS (zea mays): Kornsort som dyrkes i de fleste deler av verden, men som trives best i tempererte eller tropiske strøk. Globalt areal: Ca hektar. HVETE (triticum aestivum, t. durum): Kornsort som dyrkes i de fleste deler av verden, men som trives best i den tempererte sonen. Globalt areal: Ca hektar. RIS (oryza sativa): Kornsort som dyrkes hovedsakelig i Asia og Afrika, og som trives best i tropiske og tempererte strøk. Globalt areal: Ca hektar.

3 EUROPA: Yaras konkurransekraft har økt gjennom stabilt økende produksjon samt reduksjoner i faste kostnader ved europeiske anlegg, kombinert med fleksibilitet i råvaretilførsel og produksjon. Markedet for nitrogenbaserte miljøprodukter er i sterk vekst. Etterspørselen etter AdBlue har utviklet seg som ventet i Europa, og Yara regner med ytterligere vekst i NordAmerika GLOBALT NÆRVÆR Gjennom sitt globale nettverk leverer Yara mineralgjødsel og industrielle produkter og løsninger til markeder over hele verden. YARAFABRIKKER SAMARBEIDSSELSKAPER SALGSKONTOR SALG NORDAMERIKA: Gjennom oppkjøpet av Saskferco og investeringer i Agrico Canada, samt et nytt lager i California i 2008, har Yara styrket sin plattform for videre vekst i NordAmerika. LATINAMERIKA: Oppkjøpet av Fertibras i Brasil i 2006 er et eksempel på Yaras vekststrategi i et område med potensial for å utvikle landbruket og et raskt voksende marked for mineralgjødsel. AFRIKA: Kontinentet er på vei mot en afrikansk grønn revolusjon, som Yara er en partner i utviklingen av. I 2008 gikk om lag åtte prosent av Yaras gjødselsalg til Afrika. Yaras samarbeidsselskap Lifeco i Libya vil styrke selskapets produksjonsbase i et område med rimelig naturgass. NØKKELTALL % ÅRSRESULTAT: Resultatet etter minoritetsinteresser var på NOK millioner i 2008, hvilket er en 36 prosent økning i forhold til 2007 og Yaras beste resultat til nå. ÅRSRESULTAT NOK milliarder, SALG AV MINERALGJØDSEL: Salget av mineralgjødsel økte fra 2007 til ut i tredje kvartal 2008, hvoretter økonomisk nedgang i fjerde kvartal forårsaket en reduksjon på årsbasis på fire prosent, fra 2007 til Yaras leveranser i Europa økte med seks prosent som følge av oppkjøpet av Kemira GrowHow i SALG AV INDUSTRIELLE PRODUKTER: Totalt salg av industrielle produkter og løsninger økte med 19 prosent fra 2007 til Dette skyldtes først og fremst salg av miljøprodukter og teknisk ammonium nitrat (TAN). Salget innen begge produktgrupper økte gjennom hele 2008.

4 ASIA: Betydelig ureakapasitet ble midlertidig stengt i Kina mot slutten av 2008, noe som gjenspeiler lavere marginer på grunn av nedgang i ureaprisen og økning i kullprisen. AUSTRALIA: Yara eier 35 prosent av aksjene og er eneleverandør av ammoniakk fra Burrupfabrikken. Her produseres om lag fire prosent av verdens omsatte ammoniakk. MIDTØSTEN: Utvidelsen av samarbeidsselskapet Qafco (Qafco 5) i Qatar vil styrke Yaras produksjonsbase i et område med rimelig naturgass. NØKKELFAKTA Effh[jj[jiecDehia>oZhe_'/&+ Kjia_bjiec[][ji[biaWf OWhW?dj[hdWj_edWb7I7 _(&&* >el[zaedjeh_eibe Dej[hjfEibe8ªhi 9W.$&&&WdiWjj[el[h^[b[l[hZ[d L_haiec^[je]aedjeh_c[h[dd+&bWdZ IWb]j_bc[h[dd'(&bWdZ IIndustrielle (unntatt produkter gass) ,4 RESULTAT PER AKSJE NOK, , SALG Per produktgruppe, kt, 2008 Mineralgjødselprodukter MILLIONER TONN SALG AV PRODUKTER: Yara solgte 24,4 millioner tonn mineralgjødsel og industrielle produkter på verdensbasis i Gjødselproduktene utgjorde 20,5 millioner tonn NOK RESULTAT PER AKSJE nådde et rekordnivå på NOK 28,27 i 2008 opp fra NOK 20,60 i 2007.

5 YARA FINANSRAPPORT 2008 Introduksjon 1 SELSKAP: Yara er et globalt kjemiselskap som omgjør energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luft til nyttige produkter for verdens gårdbrukere og industrielle kunder. I 2008 hadde Yara om lag ansatte over hele verden, og en omsetning på NOK millioner MARKED: Yara er den fremste leverandør i verden av mineralgjødsel og agronomiske løsninger. Yara har en unik global markedsdekning med salg til over 120 land og er verdens fremste leverandør av ammoniakk, nitrater, NPK, spesialgjødsel og nitrogenprodukter. STRATEGI: Yara er posisjonert for å nå sine mål gjennom en konsekvent vekststrategi. Yaras strategi er tuftet på en fleksibel forretningsmodell med stordriftsfordeler og en unik global tilstedeværelse, i tillegg til industriell ekspertise og finansiell disiplin.» For full presentasjon av Yaras vekststrategi og forretningsmodell, se side GLOBALT FORBRUK AV MINERALGJØDSEL Per region, kt næring, (N/P/K), Vest Øst Nord Latin Afrika Sør Øst Europa Europa Amerika Amerika Asia Asia Kilde: FAO GLOBAL GJØDSELBRUK Varierer sterkt fra en region til en annen, og gjenspeiler gjerne økonomisk vekst: mindre utviklede økonomier har en lavere anvendelse og lavere avlinger. Dette tilsier økt bruk, mens bruken i ut viklede regioner er mer knyttet til kunnskap om anvendelse enn rent volum. INNHOLD Side 2...Nøkkeltall og fakta Side 4...Konsernsjefens forord Side 6...Global tilstedeværelse Side 8...Styrets årsberetning Side 14...Styret Side 16...Konsernledelsen Side 18...Eierstyring og selskapsledelse Side 21...Ledelsens analyse og gjennomgang Side 47...Finansiell informasjon Side Organisasjon og adresser

6 2 YARA FINANSRAPPORT 2008 Nøkkeltall & fakta Nøkkeltall 2008 Økonomi Driftsinntekter og annen inntekt Driftsresultat EBITDA 1) Netto resultat etter minoritetsinteresser Investeringer 2) Gjeldsrate 3) Kontantstrøm fra drift CROGI 4) % Resultat pr aksje 5) NOK NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner % NOK millioner ,8 28, ,1 20,60 Fotnoter 1) EBITDA: Resultat før rente, skatt, avskrivinger, nedskrivinger og amortisering av merverdi i tilknyttede selskaper. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvesteringer i tilknyttede selskaper. 3) Netto rentebærende gjeld delt på egenkapital og minoritetsinteresser. 4) Kontantavkastning på brutto investering (gjennomsnitt over 12 mnd). 5) Yara har i øyeblikket ingen aksjeopsjonsprogrammer med utvanningseffekt på resultat per aksje. 6) Ansatte og kontraktører. 7) Utslipp i CO 2 ekvivalenter. Tidl. Kemira GrowHow og Saskferco er ikke inkludert. Egenkapital Aksjekurs på Oslo Børs NOK millioner NOK 31. desember , ,50 Mennesker Ansatte Skadefraværsfrekvens 6) Antall ved utgangen av året Per million arbeidstimer , ,4 Miljø Utslipp av klimagasser 7) Energiforbruk Millioner tonn (PJ) 13,5 200,7 16,4 191,3 22,8% CROGI: Yara oppnådde CROGI på 22,8 prosent i 2008, opp fra 16,1 prosent i FORTSATT VEKST: Yara fulgte konsekvent sin vekststrategi i 2008, med totale investeringer på NOK millioner. Investeringene var først og fremst knyttet til oppkjøpet av Saskferco i Canada. HISTORIE UTVIKLING: Den 25. mars 2004 ble Hydro Agri skilt ut fra Norsk Hydro og børsnotert som eget selskap under navnet Yara International ASA en videreutvikling fra å være et norsk, skandinavisk, og deretter europeisk kjemiselskap, til å bli verdens ledende leverandør av mineralgjødsel.» Yaras tilstedeværelse i 2008 er vist i kartet foran. SKANDINAVISK: Norsk Hydro ble grunnlagt 2. desember 1905, og temmet vannkraft for å produsere verdens første nitrogenbaserte gjødsel, kalsium og nitrat først som et testanlegg, deretter med stabil produksjon på Notodden fra En ny fabrikk åpnet ved Rjukan i 1911 og en til på Notodden i 1928, i Porsgrunn i 1929 og i Glomfjord i Hydro etablerte sitt første salgskontor utenlands i København i 1919, i Stockholm i 1945 og et agentur i San Francisco i Det første betydelige vekstinitiativet utenfor Norges grenser var etableringen av samarbeidsselskapet Qafco i Qatar i Med utgangspunkt i produksjonsprosessen for gjødsel ble det i 1930årene utviklet industriprodukter, herunder tungtvann i 1934 og kullsyre i 1935, begge deler i Rjukan. EUROPEISK: Hydro styrket sin oversjøiske tilstede værelse i 1970årene, og la grunnlaget for dagens globale nettverk med salgssamarbeid i Thailand i 1982, salgskontor i Rio i 1977, Harare i 1985 og inntreden i Kina gjennom Chiwanterminalen i Hydro utviklet seg til et europeisk selskap i løpet av 1970 og 80tallet, med flere oppkjøp, inkludert NSM i Nederland i 1979, Supra i Sverige i 1981, Fions i Storbritannia i 1982, Ruhr Stickstoff i Tyskland i 1984, Windmill/Hamm Chemie i Nederland/Tyskland og Cofaz i Frankrike begge i 1986, og etablerte seg som mineralgjødselselskap nr 1 i Europa. Hydro bygget på sin posisjon som ledende nitrogenbasert kjemisk selskap ved å utvide produksjonen til å omfatte industrikjemikalier. CO2fabrikker ble kjøpt opp: i Norge i 1972, i Sverige i 1976 og i Danmark i 1978.

7 YARA FINANSRAPPORT 2008 Nøkkeltall & fakta 3 VIKTIGE HENDELSER var enda et år med vedvarende vekst og gjennomføring av Yaras strategi. Utholdenhet i et turbulent år viste hvilken verdi som ligger i selskapets fleksible forretningsmodell. Februar: Yara inngikk avtale med Deepak Fertilisers and Petrochemicals Ltd i India med intensjon om å etablere et samarbeidsselskap for produksjon av teknisk ammonium nitrat og spesialgjødsel. Yara investerte i et nytt lageranlegg for gjødsel i Port of Stockton i California. Yara la frem sterke økonomiske resultater for fjerde kvartal April: Yara solgte 50 prosent av sine aksjer i China Blue Chemical Ltd og sin indirekte eierandel i Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Yara inngikk også en avtale med Brenntaggruppen om å selge deler av kjemikalievirksomheten ved anleggene i Köping og Tertre. Mai: Yaras generalforsamling godkjente et utbytte på NOK 4,00 per aksje. Yara undertegnet en avtale (MoU) med Burrup Holdings Pty Ltd i Australia om å opprette et samarbeidsselskap som skal bygge anlegg for fremstilling av teknisk AN. Yara kjøpte 25 prosent av Agrico Canada Ltd, den største leverandøren av produkter og tjenester innen gjødselindustrien i NordAmerika. Trygve Faksvaag ble utnevnt til juridisk direktør i Yara. Juni: Yara Sluiskil BV inngikk kontrakt om bygging av en ny ureafabrikk i verdensklasse ved sitt produksjonsanlegg i Nederland. Yara inngikk et langsiktig partnerskap med Ensusgruppen om å bygge en ny LCDfabrikk i verdensklasse i Storbritannia og undertegnet en samarbeidsavtale med Sinochem Fertilizers for markedsføring av miljøprodukter. Juli: Yara undertegnet en avtale om oppkjøp av den kanadiske nitrogenprodusenten Saskferco for å styrke sin produksjons og markedsposisjon i Nord Amerika. Transaksjonen ble fullført i oktober. Yara signerte viktige avtaler med statsoljeselskapet (NOC) og det statlige investeringsselskapet (LIA) for å etablere et mineralgjødselselskap i Libya. Det ble inngått avtale om å øke eierandelen i Burrup Holdings Ltd. i Australia med fem prosent. Egil Hogna ble utnevnt til finansdirektør. Yara la frem sitt sterkeste kvartalsresultat så langt. August: Yara var vertskap for den tredje African Green Revolutionkonferansen i Oslo og Yara Foundation delte ut Yaraprisen 2008 til Florence Wambugu fra Kenya og Victor Mfinanga fra Tanzania. Oktober: På grunn av markedsforholdene besluttet Yara å midlertidig stenge produksjonen av urea og ammoniakk ved anlegget i Ferrara i Italia. Jørgen Ole Haslestad overtok som konsernsjef etter Thorleif Enger som hadde nådd sin ønskede pensjonsalder. Yara la frem sterke tall for tredje kvartal, der høyere priser kompenserte for lavere volum. November: Yara stanset midlertidig produksjonen ved sin fabrikk i Le Havre i Frankrike og reduserte produksjonen ved anlegget i Sluiskil i Nederland på grunn av situasjonen i det globale markedet for ammoniakk og urea. Desember: Yara stanset midlertidig produksjonen ved samarbeidsselskapet GrowHow UK Ltd med ammoniakkfabrikker i Ince og Billingham, samt ved anlegget i Ravenna i Italia. Yara kunngjorde permanent stengning av NPKfabrikken i Kedainai i Litauen, og at selskapet ville investere i økt kapasitet i Siilinjärvigruven i Finland. GLOBALT: Hydro utvidet sin virksomhet til å bli global i 1990årene, og ble den eneste virkelige globale aktøren i bransjen. DMW Rostock i Tyskland og HAT/Tringen i Trinidad, ble kjøpt opp i 1991, Enichem Agricoltura i Italia i 1996, Adubos Trevo i Brasil i 2000 og aksjer i Kynoch Fertilizers i SørAfrika ble kjøpt i I tillegg ble fabrikken i Qatar utvidet. Yara International ASA ble etablert og børsnotert 25. mars Gjennom oppkjøp ble Fertibras i Brasil og Olmeca i Mexico innlemmet i 2006, Kemira GrowHow i Finland i 2007, Saskferco i Canada i 2008 eierandeler i Rossosh i Russland og Burrup i Australia ble kjøpt i 2005, i Lifeco i Libya i CANADA: I juli 2008 inngikk Yara avtale om kjøp av Saskferco, en ledende produsent av nitrogengjødsel i Belle Plaine. Godkjenning av kanadiske myndigheter ble gitt i september. Oppkjøpet styrket Yaras posisjon i NordAmerika og økte selskapets kapasitet på verdensbasis. Basert på sin ekspertise innen industri og landbruk utviklet Yara en rekke industrielle løsninger, og den banebrytende katalysatorteknologien kom i 2005.

8 4 YARA FINANSRAPPORT 2008 Konsernsjefens forord Styrke til å håndtere svingninger Yara er posisjonert for å kunne dra fordeler av ustabile og skiftende markeder. Vi vil holde fast ved våre langsiktige perspektiver, ambisjoner og mål, og samtidig er vi klare til å gripe nye forretningsmuligheter. Da jeg tok over som konsernsjef i oktober 2008 kom finanskrisen over oss. Jeg gikk imidlertid inn i ledelsen i et selskap som var godt posisjonert for å takle de ustabile finans og gjødselmarkedene og som i tillegg har evne til å utforske nye markeder. TILBAKEBLIKK: Året 2008 satte Yaras industrielle plattform og forretningsmodell på harde prøver, og utfordret vår evne til å håndtere ustabilitet. Vi besto prøven, og viste styrken i vår fleksible forretningsmodell. Virkningene av nedgangen mot slutten av året ble dempet ved å redusere innkjøp fra tredjepart og kutte i egenproduksjon. Yaras resultater de siste fem årene har vært sterke, med 2008 som det klart beste året så langt. Våre solide underliggende forbedringer fra år til år forsatte. Vi noterte vårt beste år med hensyn til omsetning og resultat, og med en kontantstrøm etter skatt (CROGI) på 22,8 prosent, som er betydelig over det målet vi har satt. Vi fortsatte å levere i forhold til vår strategi, tok initiativ og grep muligheter i viktige markeder. Oppkjøpet av Saskferco i Canada gir allerede gode resultater, og i 2009 kommer vårt nye samarbeidsselskap Lifeco i Libya til å styrke vår globale posisjon ytterligere. UTSIKTER: Som konsernsjef, og med mange års erfaring fra ledende stillinger i internasjonal virksomhet, verdsetter jeg særlig Yaras sterke industritradisjon og fleksible forretningsmodell, vår markedsposisjon og økonomiske nøkternhet samt våre ambisjoner. Jeg anerkjenner også verdien av en dynamisk organisasjon og innovativ bedriftskultur, som det er helt nødvendig å styrke og videreutvikle. JØRGEN OLE HASLESTAD tok over som konsernsjef i oktober Han var tidligere styremedlem i Yara international ASA fra 2004 til Haslestad har lang erfaring fra forretningsvirksomhet med store deler av sin karriere fra internasjonal virksomhet i Asia, Amerika og Europa. Før han kom til Yara var han 14 år i Siemens, senest som divisjonssjef for Industry Solutions. Haslestad er sivilingeniør (M.Sc.) og driver fortsatt slektsgården i Vestfold.

9 YARA FINANSRAPPORT Konsernsjefens forord INDUSTRY SHAPER Yara ønsker å være en industry shaper, en industrileder som setter standarder, og fungerer som en positiv pådriver, i bransjen. Flere aspekter som knytter seg til denne målsettingen står høyt på agendaen til Yaras ledelse, som: OPTIMAL DRIFT er en hovedprioritet når det gjelder å styrke vår posisjon og utvikle selskapet. Stadige produktivitetsforbedringer er nøkkelen til en bærekraftig og lønnsom vekst og verdiskaping. Yaras resultater de siste fem årene har vært sterke, med 2008 som det klart beste så langt. JØRGEN OLE HASLESTAD Konsernsjef PRESTASJONSKULTUR er en drivkraft for å nå våre mål og gjennomføre våre ambisjoner. Våre kjerneverdier, etiske retningslinjer og etterlevelsen av regelverk er alle viktige elementer i utviklingen av selskapet. KNOWLEDGE GROWS er mer enn et slagord. For Yara er det kjernen i det vi er og hva vi gjør. Med over hundre års erfaring bruker vi vår ekspertise til verdiskaping og kunnskapsoverføring. Da jeg deltok på World Economic Forum i Davos i slutten av januar 2009 registrerte jeg en noe nedtrykt stemning. Likevel var det optimisme som rådet i arbeidsmøtet Yara avholdt om veksttiltak i afrikansk landbruk. Alle trenger vi mat, og produksjonen av mat må øke for å mette verdens voksende befolkning. Dette krever økt produktivitet i landbruket, basert på bruk av mineralgjødsel og anvendelse av agronomisk ekspertise. Yara tilbyr begge deler. De grunnleggende, langsiktige forholdene som skaper etterspørsel etter mineralgjødsel er sterke. Med klimaendringer og strengere lovgivning vil også etterspørselen etter miljøløsninger øke. Mineralgjødsel er kjernen i vår virksomhet, og det er min ambisjon å styrke vår posisjon i flere markeder. Det ligger også store muligheter i miljøprodukter, og Yara er klar til å gripe disse. Ved løpende å forutse endringer vil vi fortløpende utvikle selskapet. Jørgen Ole Hasl lestad Konsernsjef» Les mer på:

10 6 YARA FINANSRAPPORT 2008 Global tilstedeværelse Unik global tilstedeværelse YARA 2008 OWhW[hl[hZ[dib[Z[dZ[c_d[hWb]`ªZi[bi[biaWf OWhW[hj_bij[Z[c[ZiWb]iaedjeh[h_c[h[dd+&bWdZl[hZ[del[h OWhW^WhYW(&&\WXh_aa[h"[d^[j[h"bW][h^kie]j[hc_dWb[hl[hZ[del[h OWhW^Wh[dbW][haWfWi_j[jfj_biWcc[d+"c_bb_ed[hjedd OWhWkjl[aib[hdojj_]akddiaWfc[Zi_d[akdZ[h OWhW^Whijªhh[bi[de]Æ[ai_X_b_j[j[diecjh[d]i\ehi_ah[b[l[hWdi[h SALG AV MINERAL GJØDSEL LAND GLOBALT solgte Yara totalt 20,5 millioner tonn mineralgjødsel til over 120 land i (Se kart foran i rapporten)

11 YARA FINANSRAPPORT Global tilstedeværelse STERK LEVERINGSEVNE MINERALGJØDSEL er en viktig vare i ver denshandelen, og av avgjørende betydning for å møte den økte etterspørselen etter mat som økt global befolknings vekst og velstand skaper. Yara er verdens ledende leverandør av plantenæring og gjødselkunnskap, med en sterk leveringsevne, takket være sin glo bale størrelse og lokale fleksibilitet. NordAmerika Asia 10% LatinAmerika 9% 18% Afrika 9% 55% SALG AV MINERALGJØDSEL Per region, prosentandel, 2008 Europa Yara markedsfører, selger og distribuerer mineral gjødsel globalt, gjennom et helt unikt nettverk. Gjødselhandel er en verdensomspennende virksomhet med transaksjoner både i råvarer og ferdige produkter. Nasjonale så vel som multinasjonale selskaper opererer i dette markedet. Yara distribuerer en lang rekke gjødselprodukter gjennom sitt uovertrufne, globale distribusjonsnettverk, og sikrer en unik markedsdekning og nærhet til kunden. Amerika representerer et viktig vekstområde for Yara, med stor produksjon i Brasil, Canada og Trinidad og salg til både Nord Amerika og Latin Amerika, med Karibien.

12 8 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styrets årsberetning og salg av nitrogenbaserte kjemikalier. Hovedanvendelsen er til mineralgjødsel, med industriell bruk som et annet viktig område. Yara utnytter sine stordriftsfordeler og sin fleksibilitet for å sikre pålitelige leveranser av mineralgjødsel og relaterte industriprodukter til kunder over hele verden. Styrets årsberetning for 2008 Konsekvent strategi gir resultater I 2008 oppnådde Yara sine beste resultater så langt. I markedsnedgangen som den globale finanskrisen skapte mot slutten av året, dro Yara fordel av sin unike, fleksible forretningsmodell. Selskapet er godt posisjonert for en bedring i etterspørselen så vel som for å forfølge ytterligere vekstinitiativ. Yara har levert gode resultater siden noteringen på Oslo Børs i Selskapet har gjennomført flere vekstprosjekter og har spilt en aktiv rolle i restruktureringen av gjødselindustrien. I løpet av 2008 levde Yara opp til sin Industry Shaper visjon og vekstambisjon, med gjennomføring av flere viktige initiativ, hvorav det største var oppkjøpet av det kanadiskbaserte selskapet Saskferco. Ved å trekke veksler på sin fleksible forretningsmodell klarte Yara å dempe virkningen av finanskrisen mot slutten av Selv om produksjonen ble midlertidig redusert, ble varebeholdningen økt bevisst som forberedelse til en oppgang i gjødselmarkedet i Styret anser at det langsiktige grunnlaget for etterspørselen etter gjødsel vil forbli sterkt, og at Yara er godt posisjonert for å levere i 2009 og påfølgende år. STRATEGI OG UTFØRELSE Yara er et kjemiselskap med hovedfokus på produksjon, distribusjon Som verdens største produsent av ammoniakk, nitrat og fullgjødsel, med over en fjerdedel av den globale ammoniakkhandelen, nyter Yara godt av sine stordriftsfordeler. Historisk sett har hovedtyngden av Yaras produksjonssystem vært lokalisert til Europa, mens ny vekst først og fremst legges til regioner med mer konkurransedyktige gassressurser. Yara har utviklet en enestående global tilstedeværelse i gjødselindustrien. Selskapets globale distribusjons og markedsføringsnettverk omfatter kontraktfestet shippingkapasitet og over 200 terminaler, lagerbygninger, blandingsanlegg og pakkerianlegg. Lokale salgs og markedsføringsenheter tilbyr kundeservice så vel som agronomisk støtte; Yara deler kunnskap, og samarbeider med gårdbrukere over hele verden for å øke avkastningen, kvaliteten og næringsverdien på avlingene. Yaras forretningsmodell har innebygd fleksibilitet, slik at selskapet raskt kan tilpasse seg endrede markedsforhold. Størsteparten av Yaras driftskostnader, som råvarer, energi, frakt og tredjepartsforsyning av gjødsel, er variable. Innkjøp og anlegg kan stanses på kort varsel ved fall i etterspørselen. Yara kan kompensere for økte energikostnader i Europa ved å importere billigere ammoniakk. Mesteparten av selskapets europeiske produksjon har tilgang på skipsterminaler for import og eksport av ammoniakk, og Yara er ledende innen handel og skiping av ammoniakk på verdensbasis. Yara disponerer verdens største lagerkapasitet for mineralgjødsel, noe som gir selskapet kapasitet til å bygge opp varebeholdningen før høysesonger, takle variasjoner i leveransene og dra fordel av geografiske arbitrasjemuligheter. Yara har et langsiktig mål om en betydelig økt global markedsandel for å utnytte kapasiteten til markedsførings og distribusjonssystemet optimalt. Å nå dette vekstmålet vil kreve produktivitetsgevinster i den nåværende virksomheten så vel som organisk og videre trinnvis vekst. Veksttiltakene vil fokusere på å øke Yaras produksjon i lavkostregioner, utvide tilstedeværelsen i markeder med høy vekst samt å delta i konsolidering i modne markeder. For alle vekstkategorier vil storskala, synergi og timing være viktige faktorer, i tillegg til kapitaldisiplin. Gjennom flere sentrale initiativ fortsatte Yara i 2008 å levere resultater i forhold til sin vekstambisjon. Den 1. oktober 2008 kjøpte Yara Saskferco til en selskapsverdi på CAD 1,6 milliarder. Saskfercos anlegg i Belle Plaine i Canada er en av verdens mest effektive fabrikker for produksjon av nitrogengjødsel. Når prosjektet for å utvide kapasiteten blir fullført i midten av 2009, vil fabrikken ha en årlig kapasitet på tonn ammoniakk,

13 YARA FINANSRAPPORT Styrets årsberetning tonn urea og tonn UAN. Produksjonsanlegget drar fordel av en gunstig utvikling i nordamerikanske gasspriser og har en god beliggenhet i forhold til det store markedet for nitrogengjødsel i Midtvesten. I 2008 besluttet Yara å investere EUR 60 millioner i modifiseringer av produksjonsanlegget for fosfatstein i Siilinjärvi i Finland. Dette vil forbedre tilgangen på fosfat til egen NPKproduksjon. I 2008 inngikk Yara kontrakt om å bygge en ny ureafabrikk i verdensskala for å erstatte gamle anlegg ved fabrikken i Sluiskil i Nederland; en investering på totalt EUR 400 millioner. Fabrikken vil produsere tonn urea fra 2011 og dra fordel av oppgraderingsmarginer for urea fra overskuddskapasitet for ammoniakk i Sluiskil. Den nye fabrikken vil også gjøre anlegget mer energieffektivt og miljøvennlig, og redusere vedlikeholdskostnadene. I 2009 øker Yaras produksjon i konkurransedyktige gassområder med Lifeco, et 5050 samarbeidsselskap som ble etablert i Libya den 9. februar Yara bidro med USD 225 millioner kontant mot det libyske bidraget bestående av eksisterende fabrikker med en årlig kapasitet på tonn urea og tonn ammoniakk. Den gunstige verdivurderingen gjenspeiler premien som våre libyske partnere vurderer å ligge i tilgangen til Yaras markedsføringsnettverk gjennom en langsiktig markedsføringsavtale, samt Yaras ekspertise innen drift og prosjektledelse. MARKEDSFORHOLD Yaras langsiktige markedsutsikter er gunstige. Det er behov for økt produktivitet i landbruket og nye miljøløsninger i en verden med befolkningsvekst, endrede kostholdsvaner og økologisk press, herunder mangel på vann og knapphet på jord var et kontrastfylt år i gjødselindustrien. Globale gjødselmarkeder var fortsatt sterkt etterspørselsdrevne frem til august, idet balansen mellom tilbud og etterspørsel på korn virket stram og bidro til å øke etterspørselen etter importert gjødsel, spesielt i Asia. Bekymringer rundt tilgangen på korn som følge av ugunstige værforhold ga rekordhøye priser på landbruksprodukter i juni Gjødselmarkedene ble enda strammere i juli og august da økt eksportskatt på kinesisk produksjon fra 1. mai begrenset den globale eksporttilgangen. Markedskonjunkturene snudde brått i september da finanskrisen rammet den bredere økonomien. I fjerde kvartal var den globale etterspørselen etter gjødsel lav. Fra august sank prisene på korn og andre landbruksprodukter som følge av finanskrisen og de gode kornavlingene i Leveransene ble kraftig redusert i regioner der hovedsesong for bruk av gjødsel er i siste del av året. Brasilianske gjødselleveranser gikk ned med 41 prosent i løpet av kvartalet, og de samlede brasilianske leveransene sank med ni prosent sammenlignet med Med synkende gjødselpriser, vanskelige finansieringsforhold og generell usikkerhet, valgte kjøperne på den nordlige halvkule å utsette innkjøpene. Nitrogenleveransene i Europa og USA gikk ned med 15 prosent i andre halvdel av 2008 sammenlignet med året før. Lav etterspørsel medførte betydelige midlertidige nedstengninger i kapasitet mot slutten av Salg av nitrogenkjemikalier til prosessindustrien gikk ned som følge av svakere økonomisk vekst. Leveransen av miljøprodukter fortsatte imidlertid å øke. FINANSIELLE RESULTATER OG DRIFT Årets resultat etter minoritetsinteresser var på NOK millioner (NOK 28,27 per aksje) i 2008 [1], en økning fra NOK millioner (NOK 20,60 per aksje) i Yaras mål for kontantavkastning på brutto investering, CROGI (cash return on gross investment), var på 22,8 prosent [2], mot et mål på minimum ti prosent i gjennomsnitt over forretningssyklusen. Driftsresultatet var på NOK millioner [3], opp fra NOK millioner i EBITDA økte til NOK millioner, fra NOK millioner i Yaras omsetning og andre inntekter var NOK 88,8 milliarder i 2008, mot 57,5 milliarder i Yaras resultat for 2008 var betydelig bedre enn året før grunnet høyere gjødselpriser. Med synkende gjødselpriser fra september ble [1] ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER NOK milliarder, [2] CROGI Prosent,

14 10 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styrets årsberetning lagerbeholdninger kjøpt av tredjepart nedskrevet med NOK 2,1 milliarder, for å avspeile markedsprisene. Gjødselvolumet gikk ned med fire prosent sammenlignet med året før som følge av nedbremsingen i fjerde kvartal. Olje og gasskostnadene i Europa økte betydelig grunnet en økning i oljerelaterte priser og spotgasspriser. Til tross for betydelige produksjonsreduksjoner i november og desember økte ammoniakkproduksjonen med 11 prosent og produksjonen av ferdig gjødsel med 26 prosent fra 2007, hovedsakelig grunnet oppkjøpet av Kemira GrowHow. Yara er godt i rute i forhold til å nå målene for synergigevinster fra oppkjøpet av Kemira GrowHow, og kontantstrømmen fra de oppkjøpte virksomhetene økte betydelig grunnet bedrede marginer på fosfat, NPK og nitrater. Netto kontantstrøm fra driften i 2008 var NOK millioner og gjenspeiler sterk inntjening og utbytte på NOK millioner fra tilknyttede selskaper, delvis utlignet av økt netto driftskapital som følge av høyere priser og en bevisst økning av lagrene. Netto kontantstrøm fra driften i 2007 var NOK millioner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i 2008 var NOK millioner, inkludert oppkjøpet av Saskferco. Yara opprettholdt sin sterke finansielle stilling i Forholdet mellom gjeld og egenkapital økte fra 0,42 til 0,82 [4] som følge av betydelige investeringer, hvorav oppkjøpet av Saskferco var det største, høyere netto driftskapital og en høyere valutakurs mellom NOK og USD, siden en stor del av Yaras lån er utstedt i USD. Ved utgangen av året var Yaras netto rentebærende gjeld på NOK millioner, mens summen av eiendelene utgjorde NOK millioner. Egenkapitalen per 31. desember 2008 var på NOK millioner totalt. Ved utgangen av året hadde Yara NOK millioner i kontanter og likvide midler og NOK millioner i ubenyttede trekkfasiliteter. Vi anser selskapets likviditet og finansielle styrke for å være tilfredsstillende. Yara oppnår en kompetansemargin i markedet basert på selskapets kjennskap til lokale markeder, nære kundeforhold, agronomisk kompetanse og evne til å utvikle nye produkttilbud fra den eksisterende produksjonsbasen. For å opprettholde kompetansemarginen og gripe mulighetene som ligger i noen av dagens presserende globale utfordringer er Yaras forskning og utvikling rettet mot agronomiske aktiviteter så vel som produkt og prosessforbedringer. Flere av de sistnevnte har ført til kommersialisering av miljøløsninger, som for eksempel Yaras N 2Okatalysator og teknologi for reduksjon av NOxutslipp. I 2008 utgjorde Yaras forsknings og utviklingskostnader NOK 126 millioner, mot NOK 94 millioner i Styret er av den oppfatning at konsernregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av konsernets økonomiske resultat i 2008 og økonomiske stilling per 31. desember I henhold til paragraf 33 i regnskapsloven bekrefter vi at årsregnskapet for morselskapet og den konsoliderte virksomheten er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. RISIKOSTYRING Yaras totale risikoeksponering analyseres og vurderes på konsernnivå. Risikovurderinger integreres i all forretningsvirksomhet både på konsernnivå og i de enkelte forretningsenheter for å øke Yaras evne til å dra fordel av forretningsmuligheter. Yaras mest betydelige markedsrisiko ligger i marginen mellom prisene på nitrogengjødsel og naturgass. Selv om det på lang sikt er en positiv sammenheng mellom disse prisene, påvirkes marginene av balansen mellom tilbud av og etterspørsel etter mat i forhold til energi. Yara har et godt etablert system for kreditt og valutarisikostyring med definerte grenser for eksponering på både kunde og landnivå. Yaras geografisk varierte portefølje reduserer selskapets samlede kreditt og valutarisiko. Siden gjødselindustriens inntekter og råvarekostnader stort sett er i amerikanske dollar, har Yara fortrinnsvis mesteparten av sin gjeld i US dollar for å redusere sin totale USDeksponering. Yara har en konservativ finansieringsstrategi og tar sikte på å ha mesteparten av sin netto rentebærende gjeld i langsiktige obligasjoner med fast rente. [3] EBITDA NOK milliarder, [4] GJELDSRATE Prosent,

15 YARA FINANSRAPPORT Styrets årsberetning SAMFUNNSROLLE Med sin unike globale tilstedeværelse er Yara godt posisjonert for å øve innflytelse på viktige globale saker. Yara har valgt en tilnærming til bedriftens samfunnsansvar tuftet på den rollen selskapet spiller og kan spille i samfunnet. Gjennom sin kjernevirksomhet og kompetanse, bidrar selskapet til å løse vesentlig globale utfordringer, som klimaendringer, matsikkerhet og helse. For Yara er samfunnsrollen en integrert del av konsernets overordnede strategiske innretting og en pådriver for å søke forretningsmuligheter. Styret vil understreke Yaras betydelige innsats for en grønn revolusjon i Afrika og forretningstiltakene som i 2008 ble iverksatt for å øke produktiviteten i afrikansk landbruk. Yara har opparbeidet seg en internasjonal posisjon i saker som omhandler global matforsyning, blant annet gjennom deltakelse i flere viktige begivenheter på høyt nivå knyttet til matkrisen i 2008, deriblant ved FN. Det er også verdt å merke seg at Yara gjennom sin unike katalysatorteknologi og sine industriløsninger bidrar til å redusere utslippet av drivhusgasser og andre skadelige gasser. Dette feltet representerer betydelige forretningsmuligheter idet markedet for miljøløsninger vokste i 2008 og fortsatt vekst forventes i fremtiden, blant annet som følge av strengere politiske tiltak for å dempe den globale oppvarmingen. Yara deltar i FNs Global Compactinitiativ, og har innført dets ti prinsipper i hele organisasjonen. For ytterligere informasjon om selskapets samfunnsrolle henviser styret til den separate Corporate Citizenship Review 2008, basert på G3retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI). HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Gode resultater har plassert Yara blant bransjens ledende selskaper innen helse, miljø og sikkerhet. Yara er av den oppfatning at enhver ulykke kan unngås. Denne oppfatningen er grunnlaget for selskapets målrettede sikkerhetsprogram. Likeledes er miljøutfordringene, spesielt knyttet til utslipp av klimagasser, et viktig element i Yaras helse, miljø og sikkerhetsaktiviteter. [5] FRAVÆRSSKADEFREKVENS Fraværsskader per million arbeidstimer, I 2008 oppnådde Yara en fraværsskadefrekvens (fraværsskader per million arbeidsstimer) på 1,2 [5] for ansatte og kontraktører under ett; ned fra 1,4 i Til sammenligning var fraværsskadefrekvensen blant andre gjødselprodusenter i Europa gjennomsnittlig fire ganger så høy. Totalt antall registrerte skader (per million arbeidstimer) for Yara var i 2008 på 3,5; opp fra 2,9 i Dette inkluderer skadefravær, skader som tillater omplassering til alternativt arbeid og tilfeller som krever medisinsk behandling. Sykefraværet ved Yaras produksjonsanlegg var på 3,8 prosent i 2008, opp fra 3,7 prosent i Resultatene for 2008 inkluderer for første gang tallene for tidligere Kemira GrowHow. I bestrebelsene på å nå det fastsatte målet om null ulykker, fortsatte Yara i 2008 innføringen av sitt program for adferdsbasert sikkerhet. Dette vil i 2009 og 2010 videreføres i de nylig oppkjøpte Kemira GrowHow og Saskfercofabrikkene. Videre ble en ny sikkerhetskampanje kalt Think Ahead utarbeidet i 2008, for lansering i Yara hadde ingen dødsulykker i Flere andre ulykker understreket imidlertid behovet for en sterk forpliktelse fra ledelsens side og en sterk involvering av de ansatte i forhold til forebyggende tiltak. Den mest alvorlige ulykken i 2008 skjedde ved Yara Porsgrunn i desember da en buffertank med gjødselløsning eksploderte. Fire personer ble behandlet for mindre skader fra glassplinter. Driften ved fabrikken ble stanset i over en måned, og reparasjonene beløp seg til rundt NOK 60 millioner. For utslipp av klimagasser er Yaras mål å redusere karbonavtrykket med 25 prosent fra 2004 til 2009, basert på totalutslippet av drivhusgasser fra produksjonsanleggene som tilhørte Yara i Målet ble nådd allerede i 2008; utslippet var 30 prosent lavere i 2008 enn i 2004, takket være installasjonen av Yaras teknologi for å redusere lystgass (N 2O) fra salpetersyreanlegg. Ved utgangen av året var teknologien installert i 12 av Yaras salpetersyreanlegg. I 2008 hadde Yara direkte utslipp av 13 millioner tonn CO 2ekvivalenter; ned fra 16,4 i 2007, eksklusive de nyoppkjøpte Kemira GrowHow og Saskfercofabrikkene. Det totale utslippet fra alle fabrikkene var i 2008 på rundt 17 millioner tonn CO 2ekvivalenter. Yaras totale energiforbruk økte med 4,9 prosent fra 2007 til 2008, mens energieffektiviteten ble forbedret med 13 prosent. Selv om Yaras produksjon gir utslipp av drivhusgasser, er den overordnede virkningen av produksjonen og bruken av mineralgjødsel på miljøet positiv, da CO 2 bindes i biomasse og gjennom bevaring av landområder Yaras virksomheter er underlagt en rekke miljøkrav i henhold til de lover og forskrifter som gjelder på de stedene der Yara utøver sin virksomhet. Slike lover og forskrifter regulerer blant annet utslipp til luft og av avfallsvann, håndtering av fast og farlig avfall, transport av farlige stoffer og opprydding etter tidligere virksomhet. Det ble ikke fremmet noen vesentlige rettskrav mot Yara i 2008 vedrørende helse, miljø og sikkerhet eller driftstillatelser.

16 12 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styrets årsberetning Yara har en rekke anlegg som har vært i drift i flere år. Det er vanlig at grunnen, grunnvannet og andre forhold påvirkes i slike områder, og dette kan kreve skadeoppretting eller medføre rettslige forpliktelser i henhold til lovene som gjelder der anleggene befinner seg. Yara har søkt å fastslå om det foreligger slik påvirkning der det er indikasjoner på det, og har tatt initiativ til skadeoppretting eller iverksatt tiltak for skadebegrensning i samråd med ansvarlige myndigheter. MEDARBEIDERUTVIKLING Ved utgangen av 2008 hadde Yara ansatte; en reduksjon på 202 ansatte fra 2007, til tross for at selskapet fortsatt opplevde global vekst. Reduksjonen skyldes hovedsakelig realiserte synergier fra oppkjøpet av Kemira GrowHow. Det største tilskuddet i Yaras globale arbeidsstyrke skjedde i Canada i forbindelse med oppkjøpet av Saskferco, med 160 nye ansatte. Yara har en stadig mer sammensatt arbeidsstokk, uten noen dominerende geografisk plassering; den norske andelen utgjør kun rundt ti prosent. Det økte mangfoldet blant Yaras medarbeidere setter like muligheter høyt på agendaen i hele konsernet. For å gi de mange talentfulle medarbeidere i konsernet karrieremuligheter innenfor organisasjonen, tilbyr Yara internasjonale oppdrag til en rekke fagfolk og ledere. Ved utgangen av 2008var 113 av Yaras ansatte, fra 20ulike land, utstasjonert på internasjonale oppdrag på 31 forskjellige steder i verden. I 2008 ble også første kull fra Yaras lederutviklingsprogram (LEAD) uteksaminert. Programmet ble lansert i 2006, og har gitt utstrakt kunnskap om den globale kompetansen som finnes i Yara. Av de 40 første som fullførte, var 23 prosent kvinner; 20 ulike nasjonaliteter var representert, og to tredjedeler jobbet utenfor hjemlandet sitt. Yara Essentials, lansert i 2008, er et annet hjelpemiddel for å styrke nettverket og kunnskapsoverføringen mellom ledere og fagfolk i den globale organisasjonen. Yaras introduksjons og opplæringsprogram, The Yara World, var svært vellykket også i Utviklingen av programmet vil videreføres i 2009 samtidig som at konsernets eopplæringstjenester for ansatte styrkes. Yaras virksomhet har tradisjonelt vært mannsdominert. Ved utgangen av 2008 var 81 prosent av Yaras globale arbeidsstyrke menn og 19 prosent kvinner, med en tilsvarende fordeling på ledernivå der 80 prosent er menn og 20 prosent kvinner. Blant topplederne er kvinneandelen lavere og utgjør åtte prosent av selskapets 138 høyeste globale stillinger. Yara har som ambisjon å øke andelen kvinner i lederstillinger og fokuserer på at begge kjønn skal være godt representert i viktige personalprosesser som rekruttering, kompetansestyring, medarbeiderutvikling og etterfølgerplanlegging. Videre støtter og utvikler konsernet kvinnelige ledere gjennom intern og ekstern nettverksbygging, opplæring og veiledning. STYRET OG KONSERNLEDELSEN Yaras fem aksjonærvalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for to år i Ved utnevnelsen til konsernsjef, gikk Jørgen Ole Haslestad av som styremedlem 1. oktober Styret besluttet å velge et nytt medlem, til erstatning for Haslestad, på neste ordinære generalforsamling, i Alle de fire aksjonærvalgte medlemmene har omfattende ledererfaring fra internasjonale industriselskaper. De tre medarbeidervalgte styremedlemmene ble valgt i januar 2008 og har vært ansatt i Yara i mellom 28 og 35 år. To av de sju styremedlemmene er kvinner, begge valgt av aksjonærene. Styret avholdt tolv møter i Yara har besluttet ikke å etablere en bedriftsforsamling. Styret er følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen og aksjonærene. Det ble nedsatt et kompensasjonsutvalg i april 2004 og et revisjonsutvalg i desember Styret ønsker å takke Thorleif Enger, som i september 2008 gikk av som konsernsjef etter 35 år i Yara og Hydro, da han nådde ønsket pensjonsalder. Enger spilte en svært viktig rolle i utviklingen av Yara og snuoperasjonen som har bidratt til konsernets suksess siden det ble notert på Oslo Børs i Samtidig ønsker styret Jørgen Ole Haslestad velkommen som ny konsernsjef. Vi er trygge på at Haslestad, med sin brede erfaring fra internasjonal industri og som tidligere styremedlem i Yara, samt som bonde selv, vil bidra til fortsatt vekst og fremgang for Yara. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Det er Yaras oppfatning at god eierstyring og selskapsledelse danner grunnlaget for bærekraftig forretningsdrift og langsiktig verdiskapning. Yara har som mål å utøve god eierstyring og selskapsledelse på en måte som avspeiler selskapets posisjon som et ambisiøst og ansvarlig multinasjonalt selskap, og har etablert en praksis som er tilpasset de konkrete utfordringene Yara har som verdens største globale mineralgjødselselskap. Yaras styre vil etterleve Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Disse retningslinjene inneholder bestemmelser utover hva loven krever. YARA INTERNATIONAL ASA Morselskapet, Yara International ASA, er hovedsakelig et holdingselskap med finansielle aktiviteter og kun ubetydelig driftsvirksomhet. Yara International ASA hadde et resultat etter skatt på NOK 206 millioner i 2008 etter valutatap på om lag NOK 3,2 milliarder knyttet til lån inngått i USD. UTBYTTE OG TILBAKEKJØP AV AKSJER Yara forventer å utbetale prosent av resultatet etter skatt til aksjonærene, målt som summen av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, i gjennomsnitt over forretningssyklusen. Så lenge Yara kan opprettholde lønnsomheten på samme gunstige nivå som de fem siste årene, er det ikke ønskelig med et utbyttenivå som begrenser Yaras vekst. Yaras utbyttepolitikk er å utbetale minst 30 prosent av gjennomsnittlig resultat etter skatt over en forretningssyklus. Yara tror det vil være til aksjonærenes beste at selskapet etterstreber en gradvis økning og forutsigbarhet i det absolutte utbyttenivået over tid, uavhengig av forretningssyklusen. I tråd med dette forventer Yara å utbetale noe mer enn 30 prosent av resultat etter skatt i år der kontantstrøm fra driften er svakere enn gjennomsnittet, og mindre enn 30 prosent i år der kontantstrøm fra driften er sterkere enn gjennomsnittet.

17 YARA FINANSRAPPORT Styrets årsberetning De nåværende forhold i aksje og kredittmarkedene, med mer begrenset tilgang til langsiktig finansiering, kan begrense Yaras vekstmuligheter på kort sikt. Dette understøtter en mer nøktern kortsiktig utbyttepolitikk. Styret foreslår et utbytte på NOK 4,50 per aksje, totalt en utbetaling på NOK millioner. Kombinert med resultatet i Yara International ASA gir dette en reduksjon i egenkapitalen på NOK millioner. Per 31. desember 2008 var fri egenkapital i morselskapet på NOK 282 millioner etter foreslått utbytte. Yara vil kjøpe tilbake aksjer når visse vilkår er oppfylt. Tilbakekjøp av aksjer er mer fleksibelt enn utbytte. For de fleste aksjonærer er det også skattemessig gunstig sammenlignet med utbytte. I 2008 kjøpte Yara tilbake aksjer for totalt NOK 422 millioner. Yara betalte totalt NOK millioner i utbytte og for tilbakekjøp av aksjer i 2008; tilsvarende 26 prosent av konsernresultatet etter skatt i Foreslått utbytte for 2008 utgjør 16 prosent av konsernresultatet etter skatt. FREMTIDSUTSIKTER Den globale finansielle uroen påvirker den økonomiske veksten. Alle bransjer må regne med å bli påvirket av den kraftige økonomiske nedgangen, men etterspørselen etter matvarer er mindre inntektsavhengig enn de fleste forbruks og investeringsvarer. Siden september 2008 har imidlertid gjødselindustrien opplevd en nedgang uten sidestykke i leveranser og internasjonale gjødselpriser. Globale gjødselleveranser ligger langt etter forrige sesong, og nedgangen i leveranser har ført til betydelige reduksjoner i produksjonen. Et kraftig fall i kinesisk gjødseleksport, som er underlagt høy eksportavgift, har redusert tilbudet ytterligere. Nåværende korn, gjødsel og drivstoffpriser tilsier historisk høye jordbruksmarginer for de viktigste vekster og regioner, hvilket understøtter stor etterspørsel etter nitrogengjødsel inneværende sesong. Redusert produksjon og kinesisk eksport vil gi et stramt marked i vår dersom bøndene velger å gjødsle optimalt basert på en sterk landbruksøkonomi. I motsatt fall vil matproduksjonen påvirkes negativt, slik at kornmarkedet blir strammere og etterspørselen etter gjødsel vil måtte stige igjen neste sesong. Yara er forberedt på og har nødvendig driftsmessig og finansiell fleksibilitet til å møte et mulig scenario der gårdbrukere, grunnet usikkerhet, risikoaversjon eller manglende finansiering, reduserer bruken av gjødsel denne sesongen. Ved å anvende sin fleksible forretningsmodell og gjennom å optimalisere sin globale posisjon, minimerer Yara sine tredjepartsforsyninger og er i stand til å redusere produksjonen når som helst dette måtte være nødvendig. Størstedelen av Yaras driftskostnader er variable, noe som begrenser de finansielle følgene av slike reduksjoner. Yaras posisjon er også styrket gjennom betydelig reduksjon i forventede europeiske energikostnader sammenlignet med i fjor basert på terminpriser. I løpet av 2008 økte Yara andelen av sine europeiske energikostnader tilknyttet spotpriser til rundt 75 prosent, noe som har gitt betydelige besparelser etter hvert som energiprisene har gått ned. Nødvendig investeringsnivå for å opprettholde dagens kapasitet og gjennomføre grunnleggende produktivitetsinvesteringer er beregnet til NOK millioner per år. Yaras samlede investeringer i 2009 vil være betydelig høyere grunnet etableringen av samarbeidsselskapet Lifeco i Libya, den pågående utvidelsen av ureaproduksjon i Nederland, oppgraderingen av kapasiteten for fosfatgruvedrift i Finland og utvidelsen av fabrikken i Canada. Yaras finansielle soliditet forventes å forbli sterk. Fremover vil Yara dra fordel av Saskfercooppkjøpet, som ble fullført den 1. oktober 2008, og det samarbeidsselskapet Lifeco, som ble etablert den 9. februar Disse initiativene bidrar til å øke andelen av Yaras energiforbruk utenfor Europa fra 30 til 38 prosent. Styret i Yara International ASA Oslo, 31. mars 2009 Øivind Lund Elisabeth Harstad Leiv L. Nergaard Lone Fønss Schrøder Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arthur Frank Bakke Frank Andersen Svein Flatebø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jørgen Ole Haslestad Konsernsjef

18 14 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styret Styret Øivind Lund Elisabeth Harstad Styreleder siden 2004 Styremedlem siden 2006 Leder for kompensasjonsutvalget, Øyvind Lund har bred Medlem av kompensasjonsutvalget Elisabeth internasjonal næringslivserfaring. Han var administrerende Harstad har siden 2006 vært Forsknings og innovadirektør og landsjef i ABB Holding AS, Tyrkia , Senior sjonsdirektør i Det norske Veritas, med ansvar for Vice President og Group Function Manager for ABB Brown Boweri selskapets strategiske forsknings og innovasjons Ltd., Sveits, konsernsjef for ABB AS i Norge Tidligere aktiviteter. I perioden hadde hun ansvaret har han hatt overordnede stillinger hos ABB National Transformer for forretningsområdet Teknologitjenester og i 2001 As, ABB Transformers AB, Sverige, Tanelec Ltd., Tanzania og ansvaret for dette området innen DnV Consulting. National Industri AS. Lund er sivilingeniør og har en doktorgrad Fra var hun ansvarlig for olje, gass og i elektroteknikk fra NTH, samt eksamen i næringsøkonomi fra BI. prosessindustrisegmentet i DnV. i innehadde Han er også styreleder for Maracc ASA. hun ledende stillinger innen området for miljø og sikkerhet i forskjellige deler av DnV. Harstad er sivilingeniør fra NTH og styremedlem i KAPNORD og TGSNOPEC. ØIVIND LUND STYRELEDER ELISABETH HARSTAD LONE FØNSS SCHRØDER Lone Fønss Schrøder Styremedlem siden 2004 Medlem av revisjonsutvalget Lone Fønss Schrøder har siden 2005 vært konsernsjef i Wallenius Lines AB i Sverige. Fra 1982 og ut 2002 hadde hun forskjellige ledelsesoppdrag hos A.P. MøllerMaersk A/S i Danmark. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i København og en mastergrad i økonomi fra Handelshøjskolen i København. Fønss Schrøder er styremedlem i en rekke selskaper, deriblant Aker ASA (nestleder), Vattenfall AB, NKT A/S, DSB, Bioneer A/S og Elite Miljø A/S.

19 YARA FINANSRAPPORT Styret Leiv L. Nergaard Styremedlem siden 2004 Leder for revisjonsutvalget Leiv L. Nergaard er partner i konsulentselskapet Norscan Partners AS og har siden 1969, innehatt en rekke stillinger i Hydros toppledelse inkludert som rådgiver for Hydros konsernledelse, Han var økonomi og finansdirektør i Norsk Hydro fra 1991 til Han er siviløkonom fra NHH. Han er også styreleder i Storebrand ASA og i Næringslivets Aksjemarkedsutvalg. Nergaard er styremedlem i Endeavour International Corporation og norsktysk handelskammer. Svein Flatebø Styremedlem siden 2007 Svein Flatebø har vært ansatt i Yara (Hydro) siden Han er ansatt i kommunikasjonsavdelingen ved Yaras hovedkontor i Oslo. Han har hatt flere ledende stillinger innenfor strategisk planlegging, global planlegging, forskning og utvikling og innkjøp. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Flatebø har vært styremedlem av Tekna i Yara siden 2006 og styreleder siden LEIV L. NERGAARD ARTHUR FRANK BAKKE FRANK ANDERSEN SVEIN FLATEBØ Arthur Frank Bakke Styremedlem siden 2004 Medlem av revisjonsutvalget Arthur Frank Bakke har vært ansatt i Yara (Hydro) siden Han har vært lokal fagforeningsrepresentant på Herøya i Porsgrunn fra Bakke er også leder for Yara European Work Council som representerer de Yaraansatte i Europa. Frank Andersen Styremedlem siden 2004 Frank Andersen har vært ansatt i Yara (Hydro) siden Han har vært aktiv i fagforeningssaker ved Glomfjordanlegget siden 1980 og var nestleder i fagforeningen i Glomfjord fra 1994 til 2002, da han ble valgt til fagforeningsleder. Andersen er også medlem av det næringspolitiske råd.

20 16 YARA FINANSRAPPORT 2008 Konsernledelsen Konsernledelsen Jørgen Ole Haslestad Ed Cavazuti Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad har vært konsernsjef Ansvarlig for nedstrømssegmentet Ed Cavazuti har siden oktober Han innehadde fra 1994 til 2001 forskjellige vært leder for nedstrømsegmentet siden oktober direktørstillinger i Siemens AG, senest som administrerende direktør Han var leder for forretningsområdet Asia fra 2004 til 2006 for Siemens Industry Solutions i Tyskland. Før han kom til Siemens og leder for forretningsområdet NordAmerika fra 1998 til var han administrerende direktør for Kongsberg Offshore AS fra Fra 1989 til 1998 var han direktør for internasjonal til 1994 og Overseas Manager i oljedivisjonen i Kongsberg Vaapen marketing i Hydro og før dette var han finansdirektør fabrikk AS fra 1980 til Haslestad er utdannet sivilingeniør fra i Hydros amerikanske virksomhet. Han startet sin karriere NTH og styremedlem i Tandberg ASA. Han var styremedlem i Arthur Andersen i Cavazuti har en mastergrad i Yara i økonomi og administrasjon, og er utdannet revisor. Egil Hogna Finansdirektør Egil Hogna har vært finansdirektør siden august Tidligere har han innehatt følgende stillinger i selskapet: Sjef for forretningsenheten Mediterranean Europe, , Senior Vice President for Business Intelligence, , sjef for Investor Relations, , Vice President for Hydro Aluminium Metallprodukter med ansvar for Supply Chain & Performance Management, og Corporate Controller Hydro Agri, Før han startet i Norsk Hydro var han konsulent hos McKinsey, Hogna er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra INSEAD. JØRGEN OLE HASLESTAD KONSERNSJEF EGIL HOGNA FINANSDIREKTØR TOR HOLBA ANSVARLIG FOR OPPSTRØMSEGMENTET ED CAVAZUTI ANSVARLIG FOR NEDSTRØMSEGMENTET Tor Holba Ansvarlig for oppstrømsegmentet Tor Holba har vært leder for oppstrømsegmentet siden oktober Han var leder for nedstrømssegmentet fra 2003 til Fra 1981 innehadde han en rekke ulike stillinger i Hydro. Fra 2001 til 2003 var han direktør og ansvarlig leder for Global Supply Chain Management. Fra 2000 til 2001 var han direktør for Trevo i Brasil. Fra 1998 til 2000 var han leder for forretningsområdet LatinAmerika. Fra 1993 til 1997 var han direktør for Hydro Agri Mexico. Fra 1991 til 1993 var han regional markedsdirektør for Asia og administrerende direktør for Hydro Far East. Holba er utdannet sivilingeniør fra NTH.

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst

YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst YARA finansrapport 2012 Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst Yara skaper verdier ved å utnytte sin globale stilling og gjennomfører sin strategi for å utgjøre en forskjell vi utvikler nyskapende

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE 2004 Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE INNHOLD 02 I SITT FØRSTE ÅR som eget selskap oppnådde

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com Norsk Hydro 0240 Oslo Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com Internett: www.hydro.com Hydro Media 03.2001 11898 N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 2000 Norsk Hydro

Detaljer

Integrert rapport 2014

Integrert rapport 2014 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på www.rapport2014.cermaq.com Cermaq group AS integrert rapport 2014 1 Innhold

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi global lønnsom vekst med energi Norsk Hydro årsrapport 1 9 9 7 Med energi som basis erhydro en ledende aktør idet globale g j ø d s e l m a r k e d e t. Selskapet har et godt utgangspunkt for ånåmålet

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Rekordår sterke utsikter for 2008

Rekordår sterke utsikter for 2008 Innhold: Konsernsjefens artikkel side 02 Årsberetning side 03 Eierstyring og selskapsledelse i PGS side 15 Konsolidert resultatregnskap side 20 Konsolidert balanse side 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer