Vår globale posisjon gir resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår globale posisjon gir resultater"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 SELSKAPSRAPPORT FINANSRAPPORT SAMFUNNSRAPPORT Yara (Yara International ASA); globalt mineralgjødselselskap nr 1; bidrar til bedre hveteavlinger verden over Hvete (triticum aestivum); globalt kornslag nr 2 kornsorten som dyrkes på den størs Y FI 2008 FINANSRAPPORT 2008 Vår globale posisjon gir resultater

2 HVETE er globalt kornslag nr 2, og dyrkes på større deler av verdens åkerland enn noen annen plantevekst. Kornsorten dyrkes kommersielt og er en viktig næringskilde i store deler av verden. Produksjonen skjer i stor grad mekanisert, med behov for stabile vannkilder. HVETE er den mest brukte kornsorten. Kornet er for det meste brukt til mat, og er en viktig næringskilde. I en viss grad blir det også brukt til industriformål og i mindre utstrekning som dyrefôr. En stor del av hveteproduksjonen blir til mel, særlig brukt til brødbaking. største andelen av verdens å and kerl HVETE er en suksesshistorie. Avlingene har økt radikalt som et resultat av forskning og teknologisk nytenking. Den grønne revolusjonen i 1960årene introduserte nye kornvarianter som ga høyere avlinger, og økte bruken av mineralgjødsel, hvilket ga enda bedre avlinger. Global avling 2008: tonn Største produsenter: Kina, USA og India Største eksportører: USA, EU og Canada KIlde: FAO GLOBALT FORBRUK AV MINERALGJØDSEL Forbruk og forventet forbruk, millioner tonn, Kilde: EFMA GLOBALT FORBRUK AV MINERALGJØDSEL Millioner tonn, (estimat) /07* 2012/13** Kilde: IFA Nitrogen (N) Fosfat (P2O5) Kalium (K2O) GLOBALT GJØDSELBEHOV øker med en voksende befolkning og stigende matforbruk. Gjennom de siste fire til fem tiår har verdens forbruk av nitrogengjødsel blitt omtrent tidoblet. Fortsatt vekst er ventet hvis verdens landbruk skal kunne møte den økende etterspørselen etter mat. YARAS ÅRSRAPPORT 2008 YARAS ÅRSRAPPORT 2008 består av tre deler en selskapsrapport, en finansrapport og en samfunnsrapport. Rapportene kan leses som selvstendige dokumenter eller som komplementær informasjon om selskapet. Alle rapportene er å finne på Yaras nettsted sammen med annen nøkkelinformasjon om selskapet: www yara.com/ GLOBALE KORNSORTER TRE PLANTESLAG dominerer verdens kornproduksjon og spiller en spesielt viktig rolle i verdens matforsyning. De tre mais, hvete og ris brukes som menneskeføde eller som dyrefôr og utgjør til sammen om lag 87 prosent av verdens kornproduksjon, og står for om lag 45 prosent av det samlede kaloriforbruket blant verdens befolkning. MAIS (zea mays): Kornsort som dyrkes i de fleste deler av verden, men som trives best i tempererte eller tropiske strøk. Globalt areal: Ca hektar. HVETE (triticum aestivum, t. durum): Kornsort som dyrkes i de fleste deler av verden, men som trives best i den tempererte sonen. Globalt areal: Ca hektar. RIS (oryza sativa): Kornsort som dyrkes hovedsakelig i Asia og Afrika, og som trives best i tropiske og tempererte strøk. Globalt areal: Ca hektar.

3 EUROPA: Yaras konkurransekraft har økt gjennom stabilt økende produksjon samt reduksjoner i faste kostnader ved europeiske anlegg, kombinert med fleksibilitet i råvaretilførsel og produksjon. Markedet for nitrogenbaserte miljøprodukter er i sterk vekst. Etterspørselen etter AdBlue har utviklet seg som ventet i Europa, og Yara regner med ytterligere vekst i NordAmerika GLOBALT NÆRVÆR Gjennom sitt globale nettverk leverer Yara mineralgjødsel og industrielle produkter og løsninger til markeder over hele verden. YARAFABRIKKER SAMARBEIDSSELSKAPER SALGSKONTOR SALG NORDAMERIKA: Gjennom oppkjøpet av Saskferco og investeringer i Agrico Canada, samt et nytt lager i California i 2008, har Yara styrket sin plattform for videre vekst i NordAmerika. LATINAMERIKA: Oppkjøpet av Fertibras i Brasil i 2006 er et eksempel på Yaras vekststrategi i et område med potensial for å utvikle landbruket og et raskt voksende marked for mineralgjødsel. AFRIKA: Kontinentet er på vei mot en afrikansk grønn revolusjon, som Yara er en partner i utviklingen av. I 2008 gikk om lag åtte prosent av Yaras gjødselsalg til Afrika. Yaras samarbeidsselskap Lifeco i Libya vil styrke selskapets produksjonsbase i et område med rimelig naturgass. NØKKELTALL % ÅRSRESULTAT: Resultatet etter minoritetsinteresser var på NOK millioner i 2008, hvilket er en 36 prosent økning i forhold til 2007 og Yaras beste resultat til nå. ÅRSRESULTAT NOK milliarder, SALG AV MINERALGJØDSEL: Salget av mineralgjødsel økte fra 2007 til ut i tredje kvartal 2008, hvoretter økonomisk nedgang i fjerde kvartal forårsaket en reduksjon på årsbasis på fire prosent, fra 2007 til Yaras leveranser i Europa økte med seks prosent som følge av oppkjøpet av Kemira GrowHow i SALG AV INDUSTRIELLE PRODUKTER: Totalt salg av industrielle produkter og løsninger økte med 19 prosent fra 2007 til Dette skyldtes først og fremst salg av miljøprodukter og teknisk ammonium nitrat (TAN). Salget innen begge produktgrupper økte gjennom hele 2008.

4 ASIA: Betydelig ureakapasitet ble midlertidig stengt i Kina mot slutten av 2008, noe som gjenspeiler lavere marginer på grunn av nedgang i ureaprisen og økning i kullprisen. AUSTRALIA: Yara eier 35 prosent av aksjene og er eneleverandør av ammoniakk fra Burrupfabrikken. Her produseres om lag fire prosent av verdens omsatte ammoniakk. MIDTØSTEN: Utvidelsen av samarbeidsselskapet Qafco (Qafco 5) i Qatar vil styrke Yaras produksjonsbase i et område med rimelig naturgass. NØKKELFAKTA Effh[jj[jiecDehia>oZhe_'/&+ Kjia_bjiec[][ji[biaWf OWhW?dj[hdWj_edWb7I7 _(&&* >el[zaedjeh_eibe Dej[hjfEibe8ªhi 9W.$&&&WdiWjj[el[h^[b[l[hZ[d L_haiec^[je]aedjeh_c[h[dd+&bWdZ IWb]j_bc[h[dd'(&bWdZ IIndustrielle (unntatt produkter gass) ,4 RESULTAT PER AKSJE NOK, , SALG Per produktgruppe, kt, 2008 Mineralgjødselprodukter MILLIONER TONN SALG AV PRODUKTER: Yara solgte 24,4 millioner tonn mineralgjødsel og industrielle produkter på verdensbasis i Gjødselproduktene utgjorde 20,5 millioner tonn NOK RESULTAT PER AKSJE nådde et rekordnivå på NOK 28,27 i 2008 opp fra NOK 20,60 i 2007.

5 YARA FINANSRAPPORT 2008 Introduksjon 1 SELSKAP: Yara er et globalt kjemiselskap som omgjør energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luft til nyttige produkter for verdens gårdbrukere og industrielle kunder. I 2008 hadde Yara om lag ansatte over hele verden, og en omsetning på NOK millioner MARKED: Yara er den fremste leverandør i verden av mineralgjødsel og agronomiske løsninger. Yara har en unik global markedsdekning med salg til over 120 land og er verdens fremste leverandør av ammoniakk, nitrater, NPK, spesialgjødsel og nitrogenprodukter. STRATEGI: Yara er posisjonert for å nå sine mål gjennom en konsekvent vekststrategi. Yaras strategi er tuftet på en fleksibel forretningsmodell med stordriftsfordeler og en unik global tilstedeværelse, i tillegg til industriell ekspertise og finansiell disiplin.» For full presentasjon av Yaras vekststrategi og forretningsmodell, se side GLOBALT FORBRUK AV MINERALGJØDSEL Per region, kt næring, (N/P/K), Vest Øst Nord Latin Afrika Sør Øst Europa Europa Amerika Amerika Asia Asia Kilde: FAO GLOBAL GJØDSELBRUK Varierer sterkt fra en region til en annen, og gjenspeiler gjerne økonomisk vekst: mindre utviklede økonomier har en lavere anvendelse og lavere avlinger. Dette tilsier økt bruk, mens bruken i ut viklede regioner er mer knyttet til kunnskap om anvendelse enn rent volum. INNHOLD Side 2...Nøkkeltall og fakta Side 4...Konsernsjefens forord Side 6...Global tilstedeværelse Side 8...Styrets årsberetning Side 14...Styret Side 16...Konsernledelsen Side 18...Eierstyring og selskapsledelse Side 21...Ledelsens analyse og gjennomgang Side 47...Finansiell informasjon Side Organisasjon og adresser

6 2 YARA FINANSRAPPORT 2008 Nøkkeltall & fakta Nøkkeltall 2008 Økonomi Driftsinntekter og annen inntekt Driftsresultat EBITDA 1) Netto resultat etter minoritetsinteresser Investeringer 2) Gjeldsrate 3) Kontantstrøm fra drift CROGI 4) % Resultat pr aksje 5) NOK NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner % NOK millioner ,8 28, ,1 20,60 Fotnoter 1) EBITDA: Resultat før rente, skatt, avskrivinger, nedskrivinger og amortisering av merverdi i tilknyttede selskaper. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvesteringer i tilknyttede selskaper. 3) Netto rentebærende gjeld delt på egenkapital og minoritetsinteresser. 4) Kontantavkastning på brutto investering (gjennomsnitt over 12 mnd). 5) Yara har i øyeblikket ingen aksjeopsjonsprogrammer med utvanningseffekt på resultat per aksje. 6) Ansatte og kontraktører. 7) Utslipp i CO 2 ekvivalenter. Tidl. Kemira GrowHow og Saskferco er ikke inkludert. Egenkapital Aksjekurs på Oslo Børs NOK millioner NOK 31. desember , ,50 Mennesker Ansatte Skadefraværsfrekvens 6) Antall ved utgangen av året Per million arbeidstimer , ,4 Miljø Utslipp av klimagasser 7) Energiforbruk Millioner tonn (PJ) 13,5 200,7 16,4 191,3 22,8% CROGI: Yara oppnådde CROGI på 22,8 prosent i 2008, opp fra 16,1 prosent i FORTSATT VEKST: Yara fulgte konsekvent sin vekststrategi i 2008, med totale investeringer på NOK millioner. Investeringene var først og fremst knyttet til oppkjøpet av Saskferco i Canada. HISTORIE UTVIKLING: Den 25. mars 2004 ble Hydro Agri skilt ut fra Norsk Hydro og børsnotert som eget selskap under navnet Yara International ASA en videreutvikling fra å være et norsk, skandinavisk, og deretter europeisk kjemiselskap, til å bli verdens ledende leverandør av mineralgjødsel.» Yaras tilstedeværelse i 2008 er vist i kartet foran. SKANDINAVISK: Norsk Hydro ble grunnlagt 2. desember 1905, og temmet vannkraft for å produsere verdens første nitrogenbaserte gjødsel, kalsium og nitrat først som et testanlegg, deretter med stabil produksjon på Notodden fra En ny fabrikk åpnet ved Rjukan i 1911 og en til på Notodden i 1928, i Porsgrunn i 1929 og i Glomfjord i Hydro etablerte sitt første salgskontor utenlands i København i 1919, i Stockholm i 1945 og et agentur i San Francisco i Det første betydelige vekstinitiativet utenfor Norges grenser var etableringen av samarbeidsselskapet Qafco i Qatar i Med utgangspunkt i produksjonsprosessen for gjødsel ble det i 1930årene utviklet industriprodukter, herunder tungtvann i 1934 og kullsyre i 1935, begge deler i Rjukan. EUROPEISK: Hydro styrket sin oversjøiske tilstede værelse i 1970årene, og la grunnlaget for dagens globale nettverk med salgssamarbeid i Thailand i 1982, salgskontor i Rio i 1977, Harare i 1985 og inntreden i Kina gjennom Chiwanterminalen i Hydro utviklet seg til et europeisk selskap i løpet av 1970 og 80tallet, med flere oppkjøp, inkludert NSM i Nederland i 1979, Supra i Sverige i 1981, Fions i Storbritannia i 1982, Ruhr Stickstoff i Tyskland i 1984, Windmill/Hamm Chemie i Nederland/Tyskland og Cofaz i Frankrike begge i 1986, og etablerte seg som mineralgjødselselskap nr 1 i Europa. Hydro bygget på sin posisjon som ledende nitrogenbasert kjemisk selskap ved å utvide produksjonen til å omfatte industrikjemikalier. CO2fabrikker ble kjøpt opp: i Norge i 1972, i Sverige i 1976 og i Danmark i 1978.

7 YARA FINANSRAPPORT 2008 Nøkkeltall & fakta 3 VIKTIGE HENDELSER var enda et år med vedvarende vekst og gjennomføring av Yaras strategi. Utholdenhet i et turbulent år viste hvilken verdi som ligger i selskapets fleksible forretningsmodell. Februar: Yara inngikk avtale med Deepak Fertilisers and Petrochemicals Ltd i India med intensjon om å etablere et samarbeidsselskap for produksjon av teknisk ammonium nitrat og spesialgjødsel. Yara investerte i et nytt lageranlegg for gjødsel i Port of Stockton i California. Yara la frem sterke økonomiske resultater for fjerde kvartal April: Yara solgte 50 prosent av sine aksjer i China Blue Chemical Ltd og sin indirekte eierandel i Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Yara inngikk også en avtale med Brenntaggruppen om å selge deler av kjemikalievirksomheten ved anleggene i Köping og Tertre. Mai: Yaras generalforsamling godkjente et utbytte på NOK 4,00 per aksje. Yara undertegnet en avtale (MoU) med Burrup Holdings Pty Ltd i Australia om å opprette et samarbeidsselskap som skal bygge anlegg for fremstilling av teknisk AN. Yara kjøpte 25 prosent av Agrico Canada Ltd, den største leverandøren av produkter og tjenester innen gjødselindustrien i NordAmerika. Trygve Faksvaag ble utnevnt til juridisk direktør i Yara. Juni: Yara Sluiskil BV inngikk kontrakt om bygging av en ny ureafabrikk i verdensklasse ved sitt produksjonsanlegg i Nederland. Yara inngikk et langsiktig partnerskap med Ensusgruppen om å bygge en ny LCDfabrikk i verdensklasse i Storbritannia og undertegnet en samarbeidsavtale med Sinochem Fertilizers for markedsføring av miljøprodukter. Juli: Yara undertegnet en avtale om oppkjøp av den kanadiske nitrogenprodusenten Saskferco for å styrke sin produksjons og markedsposisjon i Nord Amerika. Transaksjonen ble fullført i oktober. Yara signerte viktige avtaler med statsoljeselskapet (NOC) og det statlige investeringsselskapet (LIA) for å etablere et mineralgjødselselskap i Libya. Det ble inngått avtale om å øke eierandelen i Burrup Holdings Ltd. i Australia med fem prosent. Egil Hogna ble utnevnt til finansdirektør. Yara la frem sitt sterkeste kvartalsresultat så langt. August: Yara var vertskap for den tredje African Green Revolutionkonferansen i Oslo og Yara Foundation delte ut Yaraprisen 2008 til Florence Wambugu fra Kenya og Victor Mfinanga fra Tanzania. Oktober: På grunn av markedsforholdene besluttet Yara å midlertidig stenge produksjonen av urea og ammoniakk ved anlegget i Ferrara i Italia. Jørgen Ole Haslestad overtok som konsernsjef etter Thorleif Enger som hadde nådd sin ønskede pensjonsalder. Yara la frem sterke tall for tredje kvartal, der høyere priser kompenserte for lavere volum. November: Yara stanset midlertidig produksjonen ved sin fabrikk i Le Havre i Frankrike og reduserte produksjonen ved anlegget i Sluiskil i Nederland på grunn av situasjonen i det globale markedet for ammoniakk og urea. Desember: Yara stanset midlertidig produksjonen ved samarbeidsselskapet GrowHow UK Ltd med ammoniakkfabrikker i Ince og Billingham, samt ved anlegget i Ravenna i Italia. Yara kunngjorde permanent stengning av NPKfabrikken i Kedainai i Litauen, og at selskapet ville investere i økt kapasitet i Siilinjärvigruven i Finland. GLOBALT: Hydro utvidet sin virksomhet til å bli global i 1990årene, og ble den eneste virkelige globale aktøren i bransjen. DMW Rostock i Tyskland og HAT/Tringen i Trinidad, ble kjøpt opp i 1991, Enichem Agricoltura i Italia i 1996, Adubos Trevo i Brasil i 2000 og aksjer i Kynoch Fertilizers i SørAfrika ble kjøpt i I tillegg ble fabrikken i Qatar utvidet. Yara International ASA ble etablert og børsnotert 25. mars Gjennom oppkjøp ble Fertibras i Brasil og Olmeca i Mexico innlemmet i 2006, Kemira GrowHow i Finland i 2007, Saskferco i Canada i 2008 eierandeler i Rossosh i Russland og Burrup i Australia ble kjøpt i 2005, i Lifeco i Libya i CANADA: I juli 2008 inngikk Yara avtale om kjøp av Saskferco, en ledende produsent av nitrogengjødsel i Belle Plaine. Godkjenning av kanadiske myndigheter ble gitt i september. Oppkjøpet styrket Yaras posisjon i NordAmerika og økte selskapets kapasitet på verdensbasis. Basert på sin ekspertise innen industri og landbruk utviklet Yara en rekke industrielle løsninger, og den banebrytende katalysatorteknologien kom i 2005.

8 4 YARA FINANSRAPPORT 2008 Konsernsjefens forord Styrke til å håndtere svingninger Yara er posisjonert for å kunne dra fordeler av ustabile og skiftende markeder. Vi vil holde fast ved våre langsiktige perspektiver, ambisjoner og mål, og samtidig er vi klare til å gripe nye forretningsmuligheter. Da jeg tok over som konsernsjef i oktober 2008 kom finanskrisen over oss. Jeg gikk imidlertid inn i ledelsen i et selskap som var godt posisjonert for å takle de ustabile finans og gjødselmarkedene og som i tillegg har evne til å utforske nye markeder. TILBAKEBLIKK: Året 2008 satte Yaras industrielle plattform og forretningsmodell på harde prøver, og utfordret vår evne til å håndtere ustabilitet. Vi besto prøven, og viste styrken i vår fleksible forretningsmodell. Virkningene av nedgangen mot slutten av året ble dempet ved å redusere innkjøp fra tredjepart og kutte i egenproduksjon. Yaras resultater de siste fem årene har vært sterke, med 2008 som det klart beste året så langt. Våre solide underliggende forbedringer fra år til år forsatte. Vi noterte vårt beste år med hensyn til omsetning og resultat, og med en kontantstrøm etter skatt (CROGI) på 22,8 prosent, som er betydelig over det målet vi har satt. Vi fortsatte å levere i forhold til vår strategi, tok initiativ og grep muligheter i viktige markeder. Oppkjøpet av Saskferco i Canada gir allerede gode resultater, og i 2009 kommer vårt nye samarbeidsselskap Lifeco i Libya til å styrke vår globale posisjon ytterligere. UTSIKTER: Som konsernsjef, og med mange års erfaring fra ledende stillinger i internasjonal virksomhet, verdsetter jeg særlig Yaras sterke industritradisjon og fleksible forretningsmodell, vår markedsposisjon og økonomiske nøkternhet samt våre ambisjoner. Jeg anerkjenner også verdien av en dynamisk organisasjon og innovativ bedriftskultur, som det er helt nødvendig å styrke og videreutvikle. JØRGEN OLE HASLESTAD tok over som konsernsjef i oktober Han var tidligere styremedlem i Yara international ASA fra 2004 til Haslestad har lang erfaring fra forretningsvirksomhet med store deler av sin karriere fra internasjonal virksomhet i Asia, Amerika og Europa. Før han kom til Yara var han 14 år i Siemens, senest som divisjonssjef for Industry Solutions. Haslestad er sivilingeniør (M.Sc.) og driver fortsatt slektsgården i Vestfold.

9 YARA FINANSRAPPORT Konsernsjefens forord INDUSTRY SHAPER Yara ønsker å være en industry shaper, en industrileder som setter standarder, og fungerer som en positiv pådriver, i bransjen. Flere aspekter som knytter seg til denne målsettingen står høyt på agendaen til Yaras ledelse, som: OPTIMAL DRIFT er en hovedprioritet når det gjelder å styrke vår posisjon og utvikle selskapet. Stadige produktivitetsforbedringer er nøkkelen til en bærekraftig og lønnsom vekst og verdiskaping. Yaras resultater de siste fem årene har vært sterke, med 2008 som det klart beste så langt. JØRGEN OLE HASLESTAD Konsernsjef PRESTASJONSKULTUR er en drivkraft for å nå våre mål og gjennomføre våre ambisjoner. Våre kjerneverdier, etiske retningslinjer og etterlevelsen av regelverk er alle viktige elementer i utviklingen av selskapet. KNOWLEDGE GROWS er mer enn et slagord. For Yara er det kjernen i det vi er og hva vi gjør. Med over hundre års erfaring bruker vi vår ekspertise til verdiskaping og kunnskapsoverføring. Da jeg deltok på World Economic Forum i Davos i slutten av januar 2009 registrerte jeg en noe nedtrykt stemning. Likevel var det optimisme som rådet i arbeidsmøtet Yara avholdt om veksttiltak i afrikansk landbruk. Alle trenger vi mat, og produksjonen av mat må øke for å mette verdens voksende befolkning. Dette krever økt produktivitet i landbruket, basert på bruk av mineralgjødsel og anvendelse av agronomisk ekspertise. Yara tilbyr begge deler. De grunnleggende, langsiktige forholdene som skaper etterspørsel etter mineralgjødsel er sterke. Med klimaendringer og strengere lovgivning vil også etterspørselen etter miljøløsninger øke. Mineralgjødsel er kjernen i vår virksomhet, og det er min ambisjon å styrke vår posisjon i flere markeder. Det ligger også store muligheter i miljøprodukter, og Yara er klar til å gripe disse. Ved løpende å forutse endringer vil vi fortløpende utvikle selskapet. Jørgen Ole Hasl lestad Konsernsjef» Les mer på:

10 6 YARA FINANSRAPPORT 2008 Global tilstedeværelse Unik global tilstedeværelse YARA 2008 OWhW[hl[hZ[dib[Z[dZ[c_d[hWb]`ªZi[bi[biaWf OWhW[hj_bij[Z[c[ZiWb]iaedjeh[h_c[h[dd+&bWdZl[hZ[del[h OWhW^WhYW(&&\WXh_aa[h"[d^[j[h"bW][h^kie]j[hc_dWb[hl[hZ[del[h OWhW^Wh[dbW][haWfWi_j[jfj_biWcc[d+"c_bb_ed[hjedd OWhWkjl[aib[hdojj_]akddiaWfc[Zi_d[akdZ[h OWhW^Whijªhh[bi[de]Æ[ai_X_b_j[j[diecjh[d]i\ehi_ah[b[l[hWdi[h SALG AV MINERAL GJØDSEL LAND GLOBALT solgte Yara totalt 20,5 millioner tonn mineralgjødsel til over 120 land i (Se kart foran i rapporten)

11 YARA FINANSRAPPORT Global tilstedeværelse STERK LEVERINGSEVNE MINERALGJØDSEL er en viktig vare i ver denshandelen, og av avgjørende betydning for å møte den økte etterspørselen etter mat som økt global befolknings vekst og velstand skaper. Yara er verdens ledende leverandør av plantenæring og gjødselkunnskap, med en sterk leveringsevne, takket være sin glo bale størrelse og lokale fleksibilitet. NordAmerika Asia 10% LatinAmerika 9% 18% Afrika 9% 55% SALG AV MINERALGJØDSEL Per region, prosentandel, 2008 Europa Yara markedsfører, selger og distribuerer mineral gjødsel globalt, gjennom et helt unikt nettverk. Gjødselhandel er en verdensomspennende virksomhet med transaksjoner både i råvarer og ferdige produkter. Nasjonale så vel som multinasjonale selskaper opererer i dette markedet. Yara distribuerer en lang rekke gjødselprodukter gjennom sitt uovertrufne, globale distribusjonsnettverk, og sikrer en unik markedsdekning og nærhet til kunden. Amerika representerer et viktig vekstområde for Yara, med stor produksjon i Brasil, Canada og Trinidad og salg til både Nord Amerika og Latin Amerika, med Karibien.

12 8 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styrets årsberetning og salg av nitrogenbaserte kjemikalier. Hovedanvendelsen er til mineralgjødsel, med industriell bruk som et annet viktig område. Yara utnytter sine stordriftsfordeler og sin fleksibilitet for å sikre pålitelige leveranser av mineralgjødsel og relaterte industriprodukter til kunder over hele verden. Styrets årsberetning for 2008 Konsekvent strategi gir resultater I 2008 oppnådde Yara sine beste resultater så langt. I markedsnedgangen som den globale finanskrisen skapte mot slutten av året, dro Yara fordel av sin unike, fleksible forretningsmodell. Selskapet er godt posisjonert for en bedring i etterspørselen så vel som for å forfølge ytterligere vekstinitiativ. Yara har levert gode resultater siden noteringen på Oslo Børs i Selskapet har gjennomført flere vekstprosjekter og har spilt en aktiv rolle i restruktureringen av gjødselindustrien. I løpet av 2008 levde Yara opp til sin Industry Shaper visjon og vekstambisjon, med gjennomføring av flere viktige initiativ, hvorav det største var oppkjøpet av det kanadiskbaserte selskapet Saskferco. Ved å trekke veksler på sin fleksible forretningsmodell klarte Yara å dempe virkningen av finanskrisen mot slutten av Selv om produksjonen ble midlertidig redusert, ble varebeholdningen økt bevisst som forberedelse til en oppgang i gjødselmarkedet i Styret anser at det langsiktige grunnlaget for etterspørselen etter gjødsel vil forbli sterkt, og at Yara er godt posisjonert for å levere i 2009 og påfølgende år. STRATEGI OG UTFØRELSE Yara er et kjemiselskap med hovedfokus på produksjon, distribusjon Som verdens største produsent av ammoniakk, nitrat og fullgjødsel, med over en fjerdedel av den globale ammoniakkhandelen, nyter Yara godt av sine stordriftsfordeler. Historisk sett har hovedtyngden av Yaras produksjonssystem vært lokalisert til Europa, mens ny vekst først og fremst legges til regioner med mer konkurransedyktige gassressurser. Yara har utviklet en enestående global tilstedeværelse i gjødselindustrien. Selskapets globale distribusjons og markedsføringsnettverk omfatter kontraktfestet shippingkapasitet og over 200 terminaler, lagerbygninger, blandingsanlegg og pakkerianlegg. Lokale salgs og markedsføringsenheter tilbyr kundeservice så vel som agronomisk støtte; Yara deler kunnskap, og samarbeider med gårdbrukere over hele verden for å øke avkastningen, kvaliteten og næringsverdien på avlingene. Yaras forretningsmodell har innebygd fleksibilitet, slik at selskapet raskt kan tilpasse seg endrede markedsforhold. Størsteparten av Yaras driftskostnader, som råvarer, energi, frakt og tredjepartsforsyning av gjødsel, er variable. Innkjøp og anlegg kan stanses på kort varsel ved fall i etterspørselen. Yara kan kompensere for økte energikostnader i Europa ved å importere billigere ammoniakk. Mesteparten av selskapets europeiske produksjon har tilgang på skipsterminaler for import og eksport av ammoniakk, og Yara er ledende innen handel og skiping av ammoniakk på verdensbasis. Yara disponerer verdens største lagerkapasitet for mineralgjødsel, noe som gir selskapet kapasitet til å bygge opp varebeholdningen før høysesonger, takle variasjoner i leveransene og dra fordel av geografiske arbitrasjemuligheter. Yara har et langsiktig mål om en betydelig økt global markedsandel for å utnytte kapasiteten til markedsførings og distribusjonssystemet optimalt. Å nå dette vekstmålet vil kreve produktivitetsgevinster i den nåværende virksomheten så vel som organisk og videre trinnvis vekst. Veksttiltakene vil fokusere på å øke Yaras produksjon i lavkostregioner, utvide tilstedeværelsen i markeder med høy vekst samt å delta i konsolidering i modne markeder. For alle vekstkategorier vil storskala, synergi og timing være viktige faktorer, i tillegg til kapitaldisiplin. Gjennom flere sentrale initiativ fortsatte Yara i 2008 å levere resultater i forhold til sin vekstambisjon. Den 1. oktober 2008 kjøpte Yara Saskferco til en selskapsverdi på CAD 1,6 milliarder. Saskfercos anlegg i Belle Plaine i Canada er en av verdens mest effektive fabrikker for produksjon av nitrogengjødsel. Når prosjektet for å utvide kapasiteten blir fullført i midten av 2009, vil fabrikken ha en årlig kapasitet på tonn ammoniakk,

13 YARA FINANSRAPPORT Styrets årsberetning tonn urea og tonn UAN. Produksjonsanlegget drar fordel av en gunstig utvikling i nordamerikanske gasspriser og har en god beliggenhet i forhold til det store markedet for nitrogengjødsel i Midtvesten. I 2008 besluttet Yara å investere EUR 60 millioner i modifiseringer av produksjonsanlegget for fosfatstein i Siilinjärvi i Finland. Dette vil forbedre tilgangen på fosfat til egen NPKproduksjon. I 2008 inngikk Yara kontrakt om å bygge en ny ureafabrikk i verdensskala for å erstatte gamle anlegg ved fabrikken i Sluiskil i Nederland; en investering på totalt EUR 400 millioner. Fabrikken vil produsere tonn urea fra 2011 og dra fordel av oppgraderingsmarginer for urea fra overskuddskapasitet for ammoniakk i Sluiskil. Den nye fabrikken vil også gjøre anlegget mer energieffektivt og miljøvennlig, og redusere vedlikeholdskostnadene. I 2009 øker Yaras produksjon i konkurransedyktige gassområder med Lifeco, et 5050 samarbeidsselskap som ble etablert i Libya den 9. februar Yara bidro med USD 225 millioner kontant mot det libyske bidraget bestående av eksisterende fabrikker med en årlig kapasitet på tonn urea og tonn ammoniakk. Den gunstige verdivurderingen gjenspeiler premien som våre libyske partnere vurderer å ligge i tilgangen til Yaras markedsføringsnettverk gjennom en langsiktig markedsføringsavtale, samt Yaras ekspertise innen drift og prosjektledelse. MARKEDSFORHOLD Yaras langsiktige markedsutsikter er gunstige. Det er behov for økt produktivitet i landbruket og nye miljøløsninger i en verden med befolkningsvekst, endrede kostholdsvaner og økologisk press, herunder mangel på vann og knapphet på jord var et kontrastfylt år i gjødselindustrien. Globale gjødselmarkeder var fortsatt sterkt etterspørselsdrevne frem til august, idet balansen mellom tilbud og etterspørsel på korn virket stram og bidro til å øke etterspørselen etter importert gjødsel, spesielt i Asia. Bekymringer rundt tilgangen på korn som følge av ugunstige værforhold ga rekordhøye priser på landbruksprodukter i juni Gjødselmarkedene ble enda strammere i juli og august da økt eksportskatt på kinesisk produksjon fra 1. mai begrenset den globale eksporttilgangen. Markedskonjunkturene snudde brått i september da finanskrisen rammet den bredere økonomien. I fjerde kvartal var den globale etterspørselen etter gjødsel lav. Fra august sank prisene på korn og andre landbruksprodukter som følge av finanskrisen og de gode kornavlingene i Leveransene ble kraftig redusert i regioner der hovedsesong for bruk av gjødsel er i siste del av året. Brasilianske gjødselleveranser gikk ned med 41 prosent i løpet av kvartalet, og de samlede brasilianske leveransene sank med ni prosent sammenlignet med Med synkende gjødselpriser, vanskelige finansieringsforhold og generell usikkerhet, valgte kjøperne på den nordlige halvkule å utsette innkjøpene. Nitrogenleveransene i Europa og USA gikk ned med 15 prosent i andre halvdel av 2008 sammenlignet med året før. Lav etterspørsel medførte betydelige midlertidige nedstengninger i kapasitet mot slutten av Salg av nitrogenkjemikalier til prosessindustrien gikk ned som følge av svakere økonomisk vekst. Leveransen av miljøprodukter fortsatte imidlertid å øke. FINANSIELLE RESULTATER OG DRIFT Årets resultat etter minoritetsinteresser var på NOK millioner (NOK 28,27 per aksje) i 2008 [1], en økning fra NOK millioner (NOK 20,60 per aksje) i Yaras mål for kontantavkastning på brutto investering, CROGI (cash return on gross investment), var på 22,8 prosent [2], mot et mål på minimum ti prosent i gjennomsnitt over forretningssyklusen. Driftsresultatet var på NOK millioner [3], opp fra NOK millioner i EBITDA økte til NOK millioner, fra NOK millioner i Yaras omsetning og andre inntekter var NOK 88,8 milliarder i 2008, mot 57,5 milliarder i Yaras resultat for 2008 var betydelig bedre enn året før grunnet høyere gjødselpriser. Med synkende gjødselpriser fra september ble [1] ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER NOK milliarder, [2] CROGI Prosent,

14 10 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styrets årsberetning lagerbeholdninger kjøpt av tredjepart nedskrevet med NOK 2,1 milliarder, for å avspeile markedsprisene. Gjødselvolumet gikk ned med fire prosent sammenlignet med året før som følge av nedbremsingen i fjerde kvartal. Olje og gasskostnadene i Europa økte betydelig grunnet en økning i oljerelaterte priser og spotgasspriser. Til tross for betydelige produksjonsreduksjoner i november og desember økte ammoniakkproduksjonen med 11 prosent og produksjonen av ferdig gjødsel med 26 prosent fra 2007, hovedsakelig grunnet oppkjøpet av Kemira GrowHow. Yara er godt i rute i forhold til å nå målene for synergigevinster fra oppkjøpet av Kemira GrowHow, og kontantstrømmen fra de oppkjøpte virksomhetene økte betydelig grunnet bedrede marginer på fosfat, NPK og nitrater. Netto kontantstrøm fra driften i 2008 var NOK millioner og gjenspeiler sterk inntjening og utbytte på NOK millioner fra tilknyttede selskaper, delvis utlignet av økt netto driftskapital som følge av høyere priser og en bevisst økning av lagrene. Netto kontantstrøm fra driften i 2007 var NOK millioner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i 2008 var NOK millioner, inkludert oppkjøpet av Saskferco. Yara opprettholdt sin sterke finansielle stilling i Forholdet mellom gjeld og egenkapital økte fra 0,42 til 0,82 [4] som følge av betydelige investeringer, hvorav oppkjøpet av Saskferco var det største, høyere netto driftskapital og en høyere valutakurs mellom NOK og USD, siden en stor del av Yaras lån er utstedt i USD. Ved utgangen av året var Yaras netto rentebærende gjeld på NOK millioner, mens summen av eiendelene utgjorde NOK millioner. Egenkapitalen per 31. desember 2008 var på NOK millioner totalt. Ved utgangen av året hadde Yara NOK millioner i kontanter og likvide midler og NOK millioner i ubenyttede trekkfasiliteter. Vi anser selskapets likviditet og finansielle styrke for å være tilfredsstillende. Yara oppnår en kompetansemargin i markedet basert på selskapets kjennskap til lokale markeder, nære kundeforhold, agronomisk kompetanse og evne til å utvikle nye produkttilbud fra den eksisterende produksjonsbasen. For å opprettholde kompetansemarginen og gripe mulighetene som ligger i noen av dagens presserende globale utfordringer er Yaras forskning og utvikling rettet mot agronomiske aktiviteter så vel som produkt og prosessforbedringer. Flere av de sistnevnte har ført til kommersialisering av miljøløsninger, som for eksempel Yaras N 2Okatalysator og teknologi for reduksjon av NOxutslipp. I 2008 utgjorde Yaras forsknings og utviklingskostnader NOK 126 millioner, mot NOK 94 millioner i Styret er av den oppfatning at konsernregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av konsernets økonomiske resultat i 2008 og økonomiske stilling per 31. desember I henhold til paragraf 33 i regnskapsloven bekrefter vi at årsregnskapet for morselskapet og den konsoliderte virksomheten er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. RISIKOSTYRING Yaras totale risikoeksponering analyseres og vurderes på konsernnivå. Risikovurderinger integreres i all forretningsvirksomhet både på konsernnivå og i de enkelte forretningsenheter for å øke Yaras evne til å dra fordel av forretningsmuligheter. Yaras mest betydelige markedsrisiko ligger i marginen mellom prisene på nitrogengjødsel og naturgass. Selv om det på lang sikt er en positiv sammenheng mellom disse prisene, påvirkes marginene av balansen mellom tilbud av og etterspørsel etter mat i forhold til energi. Yara har et godt etablert system for kreditt og valutarisikostyring med definerte grenser for eksponering på både kunde og landnivå. Yaras geografisk varierte portefølje reduserer selskapets samlede kreditt og valutarisiko. Siden gjødselindustriens inntekter og råvarekostnader stort sett er i amerikanske dollar, har Yara fortrinnsvis mesteparten av sin gjeld i US dollar for å redusere sin totale USDeksponering. Yara har en konservativ finansieringsstrategi og tar sikte på å ha mesteparten av sin netto rentebærende gjeld i langsiktige obligasjoner med fast rente. [3] EBITDA NOK milliarder, [4] GJELDSRATE Prosent,

15 YARA FINANSRAPPORT Styrets årsberetning SAMFUNNSROLLE Med sin unike globale tilstedeværelse er Yara godt posisjonert for å øve innflytelse på viktige globale saker. Yara har valgt en tilnærming til bedriftens samfunnsansvar tuftet på den rollen selskapet spiller og kan spille i samfunnet. Gjennom sin kjernevirksomhet og kompetanse, bidrar selskapet til å løse vesentlig globale utfordringer, som klimaendringer, matsikkerhet og helse. For Yara er samfunnsrollen en integrert del av konsernets overordnede strategiske innretting og en pådriver for å søke forretningsmuligheter. Styret vil understreke Yaras betydelige innsats for en grønn revolusjon i Afrika og forretningstiltakene som i 2008 ble iverksatt for å øke produktiviteten i afrikansk landbruk. Yara har opparbeidet seg en internasjonal posisjon i saker som omhandler global matforsyning, blant annet gjennom deltakelse i flere viktige begivenheter på høyt nivå knyttet til matkrisen i 2008, deriblant ved FN. Det er også verdt å merke seg at Yara gjennom sin unike katalysatorteknologi og sine industriløsninger bidrar til å redusere utslippet av drivhusgasser og andre skadelige gasser. Dette feltet representerer betydelige forretningsmuligheter idet markedet for miljøløsninger vokste i 2008 og fortsatt vekst forventes i fremtiden, blant annet som følge av strengere politiske tiltak for å dempe den globale oppvarmingen. Yara deltar i FNs Global Compactinitiativ, og har innført dets ti prinsipper i hele organisasjonen. For ytterligere informasjon om selskapets samfunnsrolle henviser styret til den separate Corporate Citizenship Review 2008, basert på G3retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI). HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Gode resultater har plassert Yara blant bransjens ledende selskaper innen helse, miljø og sikkerhet. Yara er av den oppfatning at enhver ulykke kan unngås. Denne oppfatningen er grunnlaget for selskapets målrettede sikkerhetsprogram. Likeledes er miljøutfordringene, spesielt knyttet til utslipp av klimagasser, et viktig element i Yaras helse, miljø og sikkerhetsaktiviteter. [5] FRAVÆRSSKADEFREKVENS Fraværsskader per million arbeidstimer, I 2008 oppnådde Yara en fraværsskadefrekvens (fraværsskader per million arbeidsstimer) på 1,2 [5] for ansatte og kontraktører under ett; ned fra 1,4 i Til sammenligning var fraværsskadefrekvensen blant andre gjødselprodusenter i Europa gjennomsnittlig fire ganger så høy. Totalt antall registrerte skader (per million arbeidstimer) for Yara var i 2008 på 3,5; opp fra 2,9 i Dette inkluderer skadefravær, skader som tillater omplassering til alternativt arbeid og tilfeller som krever medisinsk behandling. Sykefraværet ved Yaras produksjonsanlegg var på 3,8 prosent i 2008, opp fra 3,7 prosent i Resultatene for 2008 inkluderer for første gang tallene for tidligere Kemira GrowHow. I bestrebelsene på å nå det fastsatte målet om null ulykker, fortsatte Yara i 2008 innføringen av sitt program for adferdsbasert sikkerhet. Dette vil i 2009 og 2010 videreføres i de nylig oppkjøpte Kemira GrowHow og Saskfercofabrikkene. Videre ble en ny sikkerhetskampanje kalt Think Ahead utarbeidet i 2008, for lansering i Yara hadde ingen dødsulykker i Flere andre ulykker understreket imidlertid behovet for en sterk forpliktelse fra ledelsens side og en sterk involvering av de ansatte i forhold til forebyggende tiltak. Den mest alvorlige ulykken i 2008 skjedde ved Yara Porsgrunn i desember da en buffertank med gjødselløsning eksploderte. Fire personer ble behandlet for mindre skader fra glassplinter. Driften ved fabrikken ble stanset i over en måned, og reparasjonene beløp seg til rundt NOK 60 millioner. For utslipp av klimagasser er Yaras mål å redusere karbonavtrykket med 25 prosent fra 2004 til 2009, basert på totalutslippet av drivhusgasser fra produksjonsanleggene som tilhørte Yara i Målet ble nådd allerede i 2008; utslippet var 30 prosent lavere i 2008 enn i 2004, takket være installasjonen av Yaras teknologi for å redusere lystgass (N 2O) fra salpetersyreanlegg. Ved utgangen av året var teknologien installert i 12 av Yaras salpetersyreanlegg. I 2008 hadde Yara direkte utslipp av 13 millioner tonn CO 2ekvivalenter; ned fra 16,4 i 2007, eksklusive de nyoppkjøpte Kemira GrowHow og Saskfercofabrikkene. Det totale utslippet fra alle fabrikkene var i 2008 på rundt 17 millioner tonn CO 2ekvivalenter. Yaras totale energiforbruk økte med 4,9 prosent fra 2007 til 2008, mens energieffektiviteten ble forbedret med 13 prosent. Selv om Yaras produksjon gir utslipp av drivhusgasser, er den overordnede virkningen av produksjonen og bruken av mineralgjødsel på miljøet positiv, da CO 2 bindes i biomasse og gjennom bevaring av landområder Yaras virksomheter er underlagt en rekke miljøkrav i henhold til de lover og forskrifter som gjelder på de stedene der Yara utøver sin virksomhet. Slike lover og forskrifter regulerer blant annet utslipp til luft og av avfallsvann, håndtering av fast og farlig avfall, transport av farlige stoffer og opprydding etter tidligere virksomhet. Det ble ikke fremmet noen vesentlige rettskrav mot Yara i 2008 vedrørende helse, miljø og sikkerhet eller driftstillatelser.

16 12 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styrets årsberetning Yara har en rekke anlegg som har vært i drift i flere år. Det er vanlig at grunnen, grunnvannet og andre forhold påvirkes i slike områder, og dette kan kreve skadeoppretting eller medføre rettslige forpliktelser i henhold til lovene som gjelder der anleggene befinner seg. Yara har søkt å fastslå om det foreligger slik påvirkning der det er indikasjoner på det, og har tatt initiativ til skadeoppretting eller iverksatt tiltak for skadebegrensning i samråd med ansvarlige myndigheter. MEDARBEIDERUTVIKLING Ved utgangen av 2008 hadde Yara ansatte; en reduksjon på 202 ansatte fra 2007, til tross for at selskapet fortsatt opplevde global vekst. Reduksjonen skyldes hovedsakelig realiserte synergier fra oppkjøpet av Kemira GrowHow. Det største tilskuddet i Yaras globale arbeidsstyrke skjedde i Canada i forbindelse med oppkjøpet av Saskferco, med 160 nye ansatte. Yara har en stadig mer sammensatt arbeidsstokk, uten noen dominerende geografisk plassering; den norske andelen utgjør kun rundt ti prosent. Det økte mangfoldet blant Yaras medarbeidere setter like muligheter høyt på agendaen i hele konsernet. For å gi de mange talentfulle medarbeidere i konsernet karrieremuligheter innenfor organisasjonen, tilbyr Yara internasjonale oppdrag til en rekke fagfolk og ledere. Ved utgangen av 2008var 113 av Yaras ansatte, fra 20ulike land, utstasjonert på internasjonale oppdrag på 31 forskjellige steder i verden. I 2008 ble også første kull fra Yaras lederutviklingsprogram (LEAD) uteksaminert. Programmet ble lansert i 2006, og har gitt utstrakt kunnskap om den globale kompetansen som finnes i Yara. Av de 40 første som fullførte, var 23 prosent kvinner; 20 ulike nasjonaliteter var representert, og to tredjedeler jobbet utenfor hjemlandet sitt. Yara Essentials, lansert i 2008, er et annet hjelpemiddel for å styrke nettverket og kunnskapsoverføringen mellom ledere og fagfolk i den globale organisasjonen. Yaras introduksjons og opplæringsprogram, The Yara World, var svært vellykket også i Utviklingen av programmet vil videreføres i 2009 samtidig som at konsernets eopplæringstjenester for ansatte styrkes. Yaras virksomhet har tradisjonelt vært mannsdominert. Ved utgangen av 2008 var 81 prosent av Yaras globale arbeidsstyrke menn og 19 prosent kvinner, med en tilsvarende fordeling på ledernivå der 80 prosent er menn og 20 prosent kvinner. Blant topplederne er kvinneandelen lavere og utgjør åtte prosent av selskapets 138 høyeste globale stillinger. Yara har som ambisjon å øke andelen kvinner i lederstillinger og fokuserer på at begge kjønn skal være godt representert i viktige personalprosesser som rekruttering, kompetansestyring, medarbeiderutvikling og etterfølgerplanlegging. Videre støtter og utvikler konsernet kvinnelige ledere gjennom intern og ekstern nettverksbygging, opplæring og veiledning. STYRET OG KONSERNLEDELSEN Yaras fem aksjonærvalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for to år i Ved utnevnelsen til konsernsjef, gikk Jørgen Ole Haslestad av som styremedlem 1. oktober Styret besluttet å velge et nytt medlem, til erstatning for Haslestad, på neste ordinære generalforsamling, i Alle de fire aksjonærvalgte medlemmene har omfattende ledererfaring fra internasjonale industriselskaper. De tre medarbeidervalgte styremedlemmene ble valgt i januar 2008 og har vært ansatt i Yara i mellom 28 og 35 år. To av de sju styremedlemmene er kvinner, begge valgt av aksjonærene. Styret avholdt tolv møter i Yara har besluttet ikke å etablere en bedriftsforsamling. Styret er følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen og aksjonærene. Det ble nedsatt et kompensasjonsutvalg i april 2004 og et revisjonsutvalg i desember Styret ønsker å takke Thorleif Enger, som i september 2008 gikk av som konsernsjef etter 35 år i Yara og Hydro, da han nådde ønsket pensjonsalder. Enger spilte en svært viktig rolle i utviklingen av Yara og snuoperasjonen som har bidratt til konsernets suksess siden det ble notert på Oslo Børs i Samtidig ønsker styret Jørgen Ole Haslestad velkommen som ny konsernsjef. Vi er trygge på at Haslestad, med sin brede erfaring fra internasjonal industri og som tidligere styremedlem i Yara, samt som bonde selv, vil bidra til fortsatt vekst og fremgang for Yara. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Det er Yaras oppfatning at god eierstyring og selskapsledelse danner grunnlaget for bærekraftig forretningsdrift og langsiktig verdiskapning. Yara har som mål å utøve god eierstyring og selskapsledelse på en måte som avspeiler selskapets posisjon som et ambisiøst og ansvarlig multinasjonalt selskap, og har etablert en praksis som er tilpasset de konkrete utfordringene Yara har som verdens største globale mineralgjødselselskap. Yaras styre vil etterleve Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Disse retningslinjene inneholder bestemmelser utover hva loven krever. YARA INTERNATIONAL ASA Morselskapet, Yara International ASA, er hovedsakelig et holdingselskap med finansielle aktiviteter og kun ubetydelig driftsvirksomhet. Yara International ASA hadde et resultat etter skatt på NOK 206 millioner i 2008 etter valutatap på om lag NOK 3,2 milliarder knyttet til lån inngått i USD. UTBYTTE OG TILBAKEKJØP AV AKSJER Yara forventer å utbetale prosent av resultatet etter skatt til aksjonærene, målt som summen av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, i gjennomsnitt over forretningssyklusen. Så lenge Yara kan opprettholde lønnsomheten på samme gunstige nivå som de fem siste årene, er det ikke ønskelig med et utbyttenivå som begrenser Yaras vekst. Yaras utbyttepolitikk er å utbetale minst 30 prosent av gjennomsnittlig resultat etter skatt over en forretningssyklus. Yara tror det vil være til aksjonærenes beste at selskapet etterstreber en gradvis økning og forutsigbarhet i det absolutte utbyttenivået over tid, uavhengig av forretningssyklusen. I tråd med dette forventer Yara å utbetale noe mer enn 30 prosent av resultat etter skatt i år der kontantstrøm fra driften er svakere enn gjennomsnittet, og mindre enn 30 prosent i år der kontantstrøm fra driften er sterkere enn gjennomsnittet.

17 YARA FINANSRAPPORT Styrets årsberetning De nåværende forhold i aksje og kredittmarkedene, med mer begrenset tilgang til langsiktig finansiering, kan begrense Yaras vekstmuligheter på kort sikt. Dette understøtter en mer nøktern kortsiktig utbyttepolitikk. Styret foreslår et utbytte på NOK 4,50 per aksje, totalt en utbetaling på NOK millioner. Kombinert med resultatet i Yara International ASA gir dette en reduksjon i egenkapitalen på NOK millioner. Per 31. desember 2008 var fri egenkapital i morselskapet på NOK 282 millioner etter foreslått utbytte. Yara vil kjøpe tilbake aksjer når visse vilkår er oppfylt. Tilbakekjøp av aksjer er mer fleksibelt enn utbytte. For de fleste aksjonærer er det også skattemessig gunstig sammenlignet med utbytte. I 2008 kjøpte Yara tilbake aksjer for totalt NOK 422 millioner. Yara betalte totalt NOK millioner i utbytte og for tilbakekjøp av aksjer i 2008; tilsvarende 26 prosent av konsernresultatet etter skatt i Foreslått utbytte for 2008 utgjør 16 prosent av konsernresultatet etter skatt. FREMTIDSUTSIKTER Den globale finansielle uroen påvirker den økonomiske veksten. Alle bransjer må regne med å bli påvirket av den kraftige økonomiske nedgangen, men etterspørselen etter matvarer er mindre inntektsavhengig enn de fleste forbruks og investeringsvarer. Siden september 2008 har imidlertid gjødselindustrien opplevd en nedgang uten sidestykke i leveranser og internasjonale gjødselpriser. Globale gjødselleveranser ligger langt etter forrige sesong, og nedgangen i leveranser har ført til betydelige reduksjoner i produksjonen. Et kraftig fall i kinesisk gjødseleksport, som er underlagt høy eksportavgift, har redusert tilbudet ytterligere. Nåværende korn, gjødsel og drivstoffpriser tilsier historisk høye jordbruksmarginer for de viktigste vekster og regioner, hvilket understøtter stor etterspørsel etter nitrogengjødsel inneværende sesong. Redusert produksjon og kinesisk eksport vil gi et stramt marked i vår dersom bøndene velger å gjødsle optimalt basert på en sterk landbruksøkonomi. I motsatt fall vil matproduksjonen påvirkes negativt, slik at kornmarkedet blir strammere og etterspørselen etter gjødsel vil måtte stige igjen neste sesong. Yara er forberedt på og har nødvendig driftsmessig og finansiell fleksibilitet til å møte et mulig scenario der gårdbrukere, grunnet usikkerhet, risikoaversjon eller manglende finansiering, reduserer bruken av gjødsel denne sesongen. Ved å anvende sin fleksible forretningsmodell og gjennom å optimalisere sin globale posisjon, minimerer Yara sine tredjepartsforsyninger og er i stand til å redusere produksjonen når som helst dette måtte være nødvendig. Størstedelen av Yaras driftskostnader er variable, noe som begrenser de finansielle følgene av slike reduksjoner. Yaras posisjon er også styrket gjennom betydelig reduksjon i forventede europeiske energikostnader sammenlignet med i fjor basert på terminpriser. I løpet av 2008 økte Yara andelen av sine europeiske energikostnader tilknyttet spotpriser til rundt 75 prosent, noe som har gitt betydelige besparelser etter hvert som energiprisene har gått ned. Nødvendig investeringsnivå for å opprettholde dagens kapasitet og gjennomføre grunnleggende produktivitetsinvesteringer er beregnet til NOK millioner per år. Yaras samlede investeringer i 2009 vil være betydelig høyere grunnet etableringen av samarbeidsselskapet Lifeco i Libya, den pågående utvidelsen av ureaproduksjon i Nederland, oppgraderingen av kapasiteten for fosfatgruvedrift i Finland og utvidelsen av fabrikken i Canada. Yaras finansielle soliditet forventes å forbli sterk. Fremover vil Yara dra fordel av Saskfercooppkjøpet, som ble fullført den 1. oktober 2008, og det samarbeidsselskapet Lifeco, som ble etablert den 9. februar Disse initiativene bidrar til å øke andelen av Yaras energiforbruk utenfor Europa fra 30 til 38 prosent. Styret i Yara International ASA Oslo, 31. mars 2009 Øivind Lund Elisabeth Harstad Leiv L. Nergaard Lone Fønss Schrøder Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arthur Frank Bakke Frank Andersen Svein Flatebø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jørgen Ole Haslestad Konsernsjef

18 14 YARA FINANSRAPPORT 2008 Styret Styret Øivind Lund Elisabeth Harstad Styreleder siden 2004 Styremedlem siden 2006 Leder for kompensasjonsutvalget, Øyvind Lund har bred Medlem av kompensasjonsutvalget Elisabeth internasjonal næringslivserfaring. Han var administrerende Harstad har siden 2006 vært Forsknings og innovadirektør og landsjef i ABB Holding AS, Tyrkia , Senior sjonsdirektør i Det norske Veritas, med ansvar for Vice President og Group Function Manager for ABB Brown Boweri selskapets strategiske forsknings og innovasjons Ltd., Sveits, konsernsjef for ABB AS i Norge Tidligere aktiviteter. I perioden hadde hun ansvaret har han hatt overordnede stillinger hos ABB National Transformer for forretningsområdet Teknologitjenester og i 2001 As, ABB Transformers AB, Sverige, Tanelec Ltd., Tanzania og ansvaret for dette området innen DnV Consulting. National Industri AS. Lund er sivilingeniør og har en doktorgrad Fra var hun ansvarlig for olje, gass og i elektroteknikk fra NTH, samt eksamen i næringsøkonomi fra BI. prosessindustrisegmentet i DnV. i innehadde Han er også styreleder for Maracc ASA. hun ledende stillinger innen området for miljø og sikkerhet i forskjellige deler av DnV. Harstad er sivilingeniør fra NTH og styremedlem i KAPNORD og TGSNOPEC. ØIVIND LUND STYRELEDER ELISABETH HARSTAD LONE FØNSS SCHRØDER Lone Fønss Schrøder Styremedlem siden 2004 Medlem av revisjonsutvalget Lone Fønss Schrøder har siden 2005 vært konsernsjef i Wallenius Lines AB i Sverige. Fra 1982 og ut 2002 hadde hun forskjellige ledelsesoppdrag hos A.P. MøllerMaersk A/S i Danmark. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i København og en mastergrad i økonomi fra Handelshøjskolen i København. Fønss Schrøder er styremedlem i en rekke selskaper, deriblant Aker ASA (nestleder), Vattenfall AB, NKT A/S, DSB, Bioneer A/S og Elite Miljø A/S.

19 YARA FINANSRAPPORT Styret Leiv L. Nergaard Styremedlem siden 2004 Leder for revisjonsutvalget Leiv L. Nergaard er partner i konsulentselskapet Norscan Partners AS og har siden 1969, innehatt en rekke stillinger i Hydros toppledelse inkludert som rådgiver for Hydros konsernledelse, Han var økonomi og finansdirektør i Norsk Hydro fra 1991 til Han er siviløkonom fra NHH. Han er også styreleder i Storebrand ASA og i Næringslivets Aksjemarkedsutvalg. Nergaard er styremedlem i Endeavour International Corporation og norsktysk handelskammer. Svein Flatebø Styremedlem siden 2007 Svein Flatebø har vært ansatt i Yara (Hydro) siden Han er ansatt i kommunikasjonsavdelingen ved Yaras hovedkontor i Oslo. Han har hatt flere ledende stillinger innenfor strategisk planlegging, global planlegging, forskning og utvikling og innkjøp. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Flatebø har vært styremedlem av Tekna i Yara siden 2006 og styreleder siden LEIV L. NERGAARD ARTHUR FRANK BAKKE FRANK ANDERSEN SVEIN FLATEBØ Arthur Frank Bakke Styremedlem siden 2004 Medlem av revisjonsutvalget Arthur Frank Bakke har vært ansatt i Yara (Hydro) siden Han har vært lokal fagforeningsrepresentant på Herøya i Porsgrunn fra Bakke er også leder for Yara European Work Council som representerer de Yaraansatte i Europa. Frank Andersen Styremedlem siden 2004 Frank Andersen har vært ansatt i Yara (Hydro) siden Han har vært aktiv i fagforeningssaker ved Glomfjordanlegget siden 1980 og var nestleder i fagforeningen i Glomfjord fra 1994 til 2002, da han ble valgt til fagforeningsleder. Andersen er også medlem av det næringspolitiske råd.

20 16 YARA FINANSRAPPORT 2008 Konsernledelsen Konsernledelsen Jørgen Ole Haslestad Ed Cavazuti Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad har vært konsernsjef Ansvarlig for nedstrømssegmentet Ed Cavazuti har siden oktober Han innehadde fra 1994 til 2001 forskjellige vært leder for nedstrømsegmentet siden oktober direktørstillinger i Siemens AG, senest som administrerende direktør Han var leder for forretningsområdet Asia fra 2004 til 2006 for Siemens Industry Solutions i Tyskland. Før han kom til Siemens og leder for forretningsområdet NordAmerika fra 1998 til var han administrerende direktør for Kongsberg Offshore AS fra Fra 1989 til 1998 var han direktør for internasjonal til 1994 og Overseas Manager i oljedivisjonen i Kongsberg Vaapen marketing i Hydro og før dette var han finansdirektør fabrikk AS fra 1980 til Haslestad er utdannet sivilingeniør fra i Hydros amerikanske virksomhet. Han startet sin karriere NTH og styremedlem i Tandberg ASA. Han var styremedlem i Arthur Andersen i Cavazuti har en mastergrad i Yara i økonomi og administrasjon, og er utdannet revisor. Egil Hogna Finansdirektør Egil Hogna har vært finansdirektør siden august Tidligere har han innehatt følgende stillinger i selskapet: Sjef for forretningsenheten Mediterranean Europe, , Senior Vice President for Business Intelligence, , sjef for Investor Relations, , Vice President for Hydro Aluminium Metallprodukter med ansvar for Supply Chain & Performance Management, og Corporate Controller Hydro Agri, Før han startet i Norsk Hydro var han konsulent hos McKinsey, Hogna er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra INSEAD. JØRGEN OLE HASLESTAD KONSERNSJEF EGIL HOGNA FINANSDIREKTØR TOR HOLBA ANSVARLIG FOR OPPSTRØMSEGMENTET ED CAVAZUTI ANSVARLIG FOR NEDSTRØMSEGMENTET Tor Holba Ansvarlig for oppstrømsegmentet Tor Holba har vært leder for oppstrømsegmentet siden oktober Han var leder for nedstrømssegmentet fra 2003 til Fra 1981 innehadde han en rekke ulike stillinger i Hydro. Fra 2001 til 2003 var han direktør og ansvarlig leder for Global Supply Chain Management. Fra 2000 til 2001 var han direktør for Trevo i Brasil. Fra 1998 til 2000 var han leder for forretningsområdet LatinAmerika. Fra 1993 til 1997 var han direktør for Hydro Agri Mexico. Fra 1991 til 1993 var han regional markedsdirektør for Asia og administrerende direktør for Hydro Far East. Holba er utdannet sivilingeniør fra NTH.

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

En fleksibel forretningsmodell. Generalforsamling 7. mai Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

En fleksibel forretningsmodell. Generalforsamling 7. mai Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad En fleksibel forretningsmodell Generalforsamling 7. mai Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 28 var et kontrastfylt år, også for gjødselindustrien 1 Fram til august var markedene sterkt Ureapris USD/tonn etterspørselsdrevet

Detaljer

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger Sterk posisjon i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med mineralgjødsel som vårt største marked Salpetersyre

Detaljer

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger Vekst i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger 1 Et kjemiselskap med mineralgjødsel som største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Yara

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport Globale omgivelser i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Vi vokser på utfordringer. Generalforsamling Oslo 11. mai 2006

Vi vokser på utfordringer. Generalforsamling Oslo 11. mai 2006 Vi vokser på utfordringer Generalforsamling Oslo 11. mai 26 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med gjødsel som vårt største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Vi

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst

YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst YARA finansrapport 2012 Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst Yara skaper verdier ved å utnytte sin globale stilling og gjennomfører sin strategi for å utgjøre en forskjell vi utvikler nyskapende

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli - september 2006

Kvartalsrapport juli - september 2006 Kvartalsrapport juli - september 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer