Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlid ser tilbake 6: Årsberetning fra styret 14: Resultatregnskapet 24 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler fra SI-magasinet i 2008) 42: Faktatall per divisjon Der annet ikke er nevnt, er bildene er tatt av Trond Tendø Jacobsen. Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i Innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling Organisasjonskart 2008 Helseforetaket var i 2008 organisert i ni divisjoner. Administrerende direktør Hver divisjon ledes av divisjonsdirektør. Administrerende direktør rapporterer til styret. Viseadm. direktør (VAD) Helsefag, forskning og kvalitet Prosjektdirektør Viseadm. direktør (VAD) Virksomhetsområde Intern service Kommunikasjonsdirektør Administrasjonsleder Divisjon SI Elverum-Hamar Divisjon SI Gjøvik Divisjon SI Lillehammer Divisjon SI Kongsvinger Divisjon SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering og rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Prehospitale tjenester

3 Det ble åpnet urologisk poliklinikk ved SI Gjøvik. Opptaksområdet Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde var i 2008 ca personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Fakta og tall Opptaksområdet: Sykehuset Innlandet har i tillegg til Hedmark og Oppland, Nes kommune som sitt opptaksområde. Antall enheter: 41 enheter, derav 6 somatiske sykehus og 2 psykiatriske sykehus Lesja Oppdal Rennebu Midtre Gauldal Tynset Folldal Holtålen Røros Os Tolga Antall ansatte: ansatte med fast lønn og 989 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Omsetning i 2008: Ca. 5,7 milliarder kroner Sjåk Lom Vågå Dovre Sel Otta N.-Fron S.-Fron Alvdal Stor-Elvdal Ringebu Rendalen Engerdal Vang Øystre Gausdal Øyer Slidre Åmot Trysil V.Slidre Fagernes Lillehammer Etnedal Ringsaker N.Land N.Aurdal Gjøvik Elverum Løten Hamar S.Aurdal S.Land V.Toten Stange Våler Åsnes Ø.Toten Gran N.Odal Grue Eidsvoll Lunner Jevnaker S.Odal Kongsvinger Nes Oslo Eidskog Aurskog- Høland Opptaksområde: 49 kommuner Areal: Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes: 638 km 2 Totalt: km 2 Til sammenligning er Danmark km 2 Befolkningsgrunnlag: Oppland ca Hedmark ca Nes kommune i Akershus ca Avstander: Eidskog Os, 361 km Lunner Lesja, 307 km Grenser til: 5 fylker i Norge 3 fylker (län) i Sverige Riksgrensen Sverige/Norge, ca. 40 mil 3

4 Torbjørn Almlid ser tilbake Jeg håper, sier Torbjørn Almlid, at det budsjettet som nå er vedtatt skal gi grunnlag for økonomisk balanse. Det å legge fram, og få vedtatt, et knalltøft 2009-budsjett var det siste Torbjørn Almlid gjorde i Sykehuset Innlandet. Av Trond Tendø Jacobsen De røde tallene har ridd Sykehuset Innlandet og Torbjørn Almlid som en mare. Ikke rart da at han når han skifter jobb velger en virksomhet der hovedpoenget er å optimalisere overskuddet. Det er nok av utfordringer i Norsk Tipping, men de er av en annen karakter. Torbjørn har holdt ut lenger enn de fleste toppsjefene i helsevesenet. I det gamle Helse Øst er det bare Asker og Bærumsjefen Erik Omland som har lenger fartstid enn vår nylig avgåtte sjef. Når du ser tilbake, hva vil du helst skal bli stående som Torbjørn Almlids innsats i SI? Det bør jo helst være en del. Jeg var med på å samle de ulike helseforetakene i Hedmark og Oppland til ett av landets største helseforetak. Veien fram dit vi er i dag har vært krevende. Nå er organisasjonen og organisasjonsmodellen på plass, infrastrukturen likeså ikke minst IT, og vi leverer gode helsetjenester. Det er viktig. Vi ser nå at Helse Sør-Øst har etablert en organisasjon som er lik vår. Derfor er det ingen debatt lenger om organisasjonsmodellen. Men vi er ikke i mål. Det gjenstår mye når det gjelder å ta ut samhandlingsgevinstene og kulturbyggingen er bare i startgropen. Jeg hadde håpet å komme lenger på disse områdene, sier han. Har ikke vært gode nok Det gjenstår fortsatt en god del før vi oppnår styring på økonomien, og system og forståelse i alle ledd. Jeg har håp om at det budsjettet som nå er vedtatt blir et langt skritt i riktig retning. Det er viktig at det ikke sprer seg en følelse av at noen slipper billigere unna enn andre. Respekt for budsjettet forutsetter at det strammes like hardt over alt, samtidig. Hvis noen ser at andre slipper billigere virker det lett destruktivt. Det er det viktig å unngå. Tradisjonelt har det vært lettere å få tilgivelse enn tillatelse? Det henger nok noe igjen der. Vi har heller ikke hatt gode nok oppdragende mekanismer. Vi har ikke vært gode nok til å budsjettere, til å lage planer, til å prioritere, til å korrigere, til å ha forståelse for hva kravet er; Så mye ressurser har vi, det er det vi kan bruke. Mange harde vindkast Almlid har erfart at det blåser på toppene. Noen ganger har det vært storm i kastene, kanskje også en og annen orkanbyge. Da er det viktig å ha stayerevne, og la det prelle av. Jeg har ikke tatt kritikken som har kommet personlig. Jeg har skilt mellom person og profesjon, mellom Torbjørn Almlid og administrerende direktør i SI. Det har også kamphanene og motstanderne vært flinke til, med veldig få unntak. Ryddet: Torbjørn Almlid har ryddet skrivebordet. Det har nok forekommet, innrømmer han, at han i de mest intense perioden kan ha blitt sliten og litt motløs. Etter ei helg med mye god søvn har det stort sett vært tilbakelagt. Men det har vært perioder jeg har lurt på om det å stå i en slik stilling har vært verdt alt bråket. For meg har allikevel de røde tallene vært vanskeligere å håndtere og akseptere enn vindkastene på toppen, sier han. 4

5 Slik vi husker ham 1: Diskusjon i styremøte i november Slik vi husker ham 2: Jubileum på Lillehammer, oktober Slik vi husker ham 3: Besøk i AMKsentralen, april Slik vi husker ham 4: Mediepresset har vært sterkt hele tiden. Reflekterte ikke på jobben Jeg har nok mange ganger de siste årene tenkt på hvor lenger jeg bør være sjef i SI. Jeg ville ikke være med til noen bar meg ut. De siste par årene har jeg fått en rekke jobbtilbud, blant annet i Helse Sør-Øst. Etter at jeg fikk tilbud om direktørjobben i Norsk Tipping gikk jeg noen runder med meg selv, og fant ut at jo, nå er det klokt å skifte. Jeg kunne nok ha fortsatt en stund ennå, men det er greit at skiftet skjer nå. Jeg har stadig oftere opplevd å møte med selv i døra. Da blir handlingsrommet mindre. Hva sikter du til? Først og fremst på hvordan vi organiserer pasienttilbudene og strukturene for øvrig. Den største utfordringen for Sykehuset Inn - landet er at vi har en veldig krevende struktur. Det kommer til å være den store utfordringen framover, sammen med å få til en samhandlingskultur det limstoffet er sterkere enn i dag prosessen kom for tidlig Du gir fra deg roret mens Helse Sør-Øst er midt oppe i en av de største endringsprosessene i norsk helsevesens historie. Det er en nødvendig prosess. Jeg tror ting kunne blitt annerledes i SI om vi hadde utsatt vår 2020-prosess slik at den hadde gått samtidig med Hovedstadsprosessen. Det ville trolig ført til at vi ville fått en annen struktur enn den som nå er vedtatt. Du mener at prosessen ble kjørt for tidlig? Det er refleksjoner jeg har gjort meg. I vår prosess fikk vi dessuten for dårlig drahjelp fra vår eier, og ble stående ganske alene. Vi trodde vi hadde politikerne med oss, men de sviktet oss da det nærmet seg valgkamp. Marked teknologi politikk Du går til en helt annen jobb, der det ikke finnes røde tall. Det må fortone seg som en drøm? I Norsk Tipping vil det dreie seg om å optimalisere overskuddet, og balansere mellom forsvarlighet og attraktivitet. Det som var avgjørende for meg var at også denne jobben vil by på mange spennende utfordringer. Dette er en virksomhet som kombinerer tre ulike faktorer: Marked teknologi politikk, som hver for seg og sammen byr på muligheter og begrensninger. Det er politiske skillelinjer, vi har som en følge av internett en rivende markedsutvikling, hvor internasjonale aktører blir stadig mer nærgående. Og i dette er det et teknologisk perspektiv der Norsk Tipping er avhengig av å være i forkant. Har du reflektert over at du kommer fra en virksomhet som har tilbud til spillavhengige og går til en som rekrutter til det tilbudet? Absolutt. Her kommer ansvarlighetsprinsippet inn, det er viktig å styre utviklingen innefor ansvarlige rammer. Tippingen har vært aktiv for å få hånd om automatene, det er i først rekke de som har skapt spillavhengighet. Nå ser vi en klar nedgang i nye henvendelser til Sykehuset Innlandets tilbud. Baaslandsaken er et annet eksempel på hvor viktig det er å få styring. Jeg hadde ikke gått til denne jobben om ikke Norsk Tipping hadde hatt en klar samfunnsoppgave og et samfunnsansvar. Ha troskap mot prioriteringene Har du et budskap til de ansatte på fallrepet? Da vil jeg gjenta det jeg sa på den siste avdelingsledersamlingen: Det er viktig å ha troskap til det som er utpekt som prioriterte mål, en må ta på alvor det vi sier om satsing på fag og fagutvikling og viktigheten av kulturbygging. Kompetansen for å få dette til finnes. Men viljen og entusiasmen må dyrkes fram. Alternativet blir et dårligere Sykehuset Innlandet, som ikke vil få samme utvikling som resten av Helse-Norge. Sorgreaksjon Fra nyttår får Torbjørn Almlid 500 meters jobbveg og et kontor på størrelse med en middels leilighet. Jeg har en del sorgreaksjoner rundt det å slutte i helsevesenet, røper han. Det er et veldig fint vesen, som er viktig for alle. Det er et vesen som er veldig verdibasert, og det er verdier som praktiseres. Jeg har møtt utrolig mange flott folk, både i og utenfor helsevesenet i disse årene sier den nytilsatte tippedirektøren som røper at han aldri har levert en eneste tippe- eller lottokupong, aldri kjøpt et skrapelodd! Men nå blir det andre boller? Nei, jeg tror ikke det. 5

6 Årsberetning 2008 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet Hovedoppgavene er pasientbe - hand ling, forskning, undervisning, og opplæring av pasien ter og pårørende. Sykehuset Innlandet leverte i 2008 spe sialist helsetjenester i somatikk og psykiatri i sam svar med gjeld ende lover, forskrifter og regler til be folkningen i Hed mark og Oppland samt Nes kommune i Akers - hus. I til legg tar sykehuset imot pasienter fra Røros/ Holtålen i Sør-Trøn de lag i samsvar med en eldre avtale mellom fylkes kom mun ene. Befolknings grunn laget i syke husets dek nings om råde var i 2008 ca per soner. Helse fore tak ets hoved kontor er lokalisert i Brum und dal i Ringsaker kommune. Tjenester som foretaket leverer, og som er definert som en del av befolkningens rett til fritt sykehusvalg, er tilgjenge lig for hele den norske befolkning. Sykehuset Innlandet er praksisplass for helse- og sosialfaglige studenter fra universitetet, høyskoler og videregåen de skoler innenfor medisin, sykepleie, vernepleie, radiografi, sosiale tjenester, barnevern, biokjemi, ergoterapi, hjelpe pleie, legesekretær og videreutdanninger innen anes tesi-, intensiv-, operasjon-, barnesykepleie, psyk iatri og rus. Rammeavtalen mellom Helse Sør-Øst og høgskolene i regionen regulerer dette og strategisk samarbeidsavtale mel lom Sykehuset Innlandet og høgskolene er en videreføring av denne avtalen. Sykehuset Innlandet ivaretar all praksis fra høgskolene i Innlandet og prosjekt Praksisplass som er gjennomført i 2007 og 2008 viser at Sykehuset Innlandet tar en større andel studenter enn øvrige helseforetak i regionen. Dette gjelder både innen somatikk og psykiatri. Syke huset Inn - landet har valgt å ivareta dette for å bidra til egen re - krut tering og rekruttering til kommunene i Inn lan det. Evalueringen av praksis viser at Sykehuset Inn landet ivaretar dette på en god måte. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å organisere praksis på en hensiktsmessig og god måte, både hva gjelder ressursbruk og metode. Dette spesielt i forhold til det store antall sykepleiestudenter. I 2008 behandlet sykehuset døgn- og dagpasienter innen somatisk område som tilsvarer DRGpoeng. Dette er en økning på 3,9 % pasienter fra året før. I 2008 ble det utført polikliniske konsultasjoner, mens det i 2007 ble det utført Dette er en økning på 3,7 %. Innenfor voksenpsykiatrien har det i 2008 vært utført polikliniske konsultasjoner mot i Dette er en økning på 3,9 %. Det har vært behandlet heldøgnspasienter som representerer en økning på 1,4 % fra i fjor da antallet var heldøgnsopphold. Det ble utført dagbehandlinger mot i Innenfor barne- og ungdomspsykiatri har det vært utført polikliniske konsultasjoner, flere konsultasjoner enn i Det har vært behandlet 206 heldøgns - pasienter i 2008, noe som er en økning på vel 32 % fra Det er gjennomført dagbehandlinger, dvs. en nedgang fra i Innenfor rusområdet har det vært utført polikliniske konsultasjoner. Dette representerer en økning på 903 flere konsultasjoner enn året før. Det har vært be - handlet 468 heldøgnspasienter i 2008 noe som er en øk - ning på ca. 13,6 % fra Utviklingen av Sykehuset Innlandet HF Nasjonale normer og standarder og overordnede føringer fra Helse Sør-Øst RHF er lagt til grunn i arbeidet med ut viklingen av Sykehuset Innlandet HF. Helseforetaket, som er et av landets største målt i antall behandlede pasi enter, består av seks somatiske sykehus med akuttmottak og tre vaktbærende akuttmottak innen psykisk helsevern. Disse enhetene er fordelt over et stort geo- 6

7 grafisk område med ca innbyggere. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Regionen har ca innbyggere, med en geografisk spredning fra Akershus grense i sør til Sør-Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Helseforetaket ivaretar i tillegg lokalsykehusfunksjoner for Nes kommune i Akershus med ca innbyggere i stor grad for kom munene Røros og Holt ålen i Sør-Trøndelag med ca innbyggere. Stør relsen på opptaksområdet er i plan sammenheng for et syke hus på mange måter ideell, men spredningen i bosettingen representerer en særskilt utfordring. Vakt og beredskapsordningene ved akuttmottakene er omfattende og meget kostnadskrevende. Opprettholdelse av mange mindre sykehus fører til at fagmiljøene blir små og svært sårbare. Sykehuset Innlandet HF skal gi pasientene i opptaksområdet en trygg, god og riktig behandling. For å følge med i den faglige utviklingen, sikre rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere og sikre kvaliteten på tilbudet til pasientene, må Sykehuset Innlandet HF ha evne og vilje til å gjøre de riktige langsiktige prioriteringer. Ambisjonsnivået bør være at Sykehuset Innlandet skal tilby spesialisthelsetjenester som forventes og finnes på lokal- og sentralsykehusnivå. Begrensede økonomiske ressurser gjør det umulig å tilfredsstille alle ønsker som er kommet fra de ulike geografiske områdene i Inn - landet. I 2008 har Sykehuset Innlandet gjennomført en prosess med utarbeidelse av Strategisk ut vik lingsplan for perioden og oppfølging i forhold til hovedstadsprosessen i regi av Helse Sør-Øst. Stra teg isk utviklingsplan er en faglig plan som legger til rette for planmessig ressursbruk og økonomistyring. I tillegg er det verdt å nevne: Pasienthotell og barselhotell etablert i Elverum Undervisningssykehjem: sykepleiere ved indremedisinsk avdeling (Elverum og Hamar) gir opplæring til sykepleiere på sykehjem i blant annet intravenøs administrasjon av væske, ernæring og antibiotika slik at sykehjemspasienter slipper innleggelse i sykehus Fokus på kunnskapsbasert praksis bl.a. gjennom frikjøp av en legeressurs på Gjøvik. Aktiv deltagelse i utviklingsprosjekter som for eksempel bruk av håndholdte PDA er (håndholdt datamaskin) i avdelingen Pilotprosjekt om pasientsikkerhet ved Gjøvik indremedisinsk avdeling Etablert «Intensiv habilitering av barn» som et fast tiltak i Hedmark og Oppland Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik har fått på plass et system for rutinemessig brukertilfredshetsundersøkelse Ombygging av operasjonsavdelingen Kongsvinger med fire nye stuer oppgradert med nytt utstyr Vellykket beredskap i forhold til lynnedslaget i Åsnes 3. august pasienter ble innlagt i sykehus En ny moderne dagkirurgisk enhet åpnet på Lillehammer Geriatrisk seksjon og et lavterskeltilbud for geriatriske pasienter er etablert som prosjekt ved Lillehammer Utviklet og startet implementering av enhetlig slagbehandling i Sykehuset Innlandet Avdelingene for laboratoriemedisin fikk implementert nytt laboratoriedatasystem, SafirLis Deltrix, i medisinsk biokjemi og mikrobiologi Avdeling for laboratoriemedisin Elverum fikk innført Spect-CT ved seksjon for nukleærmedisin MR installert og satt i bruk ved radiologisk avdeling Hamar Avdeling for radiologi Elverum fikk etablert radio - logisk satellitt i Trysil Ferdigstilt plan for utvikling av ambulansetjenesten Etablert nytt Helseekspresstilbud Lillehammer Hamar Oslo Etablert Bestillingssenter for pasientreiser (pasientreiser i Oslo) på Lillehammer og påtatt oss administrativt ansvar for Prosjekt Nødnett Helse RHF Jubileumsboka «Ambisjon og handling» Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Behandlingslinje ADHD er utarbeidet Åpnet Religionspsykologisk senter Ferdigstilt ny distriktspsykiatrisk poliklinikk på Lillehammer Prosjekt «Gravide arbeidstakere» ved Tynset er avsluttet og videreføres i ordinær drift. Mottatt KLPs arbeidsmiljø pris ( kroner) for 2008 Fullfinansiering av MR ved Tynset 7

8 Produsert og levert/servert 1,5 millioner måltider til pasienter og ca måltider til ansatte og andre gjester gjennom kantinedriften forbruk av tekstiler stk. og vask av senger stk. Nye avfallsplaner for hele Sykehuset Innlandet, med mer fokus på sortering og miljø. Arbeidsmiljø og personale Per var det ansatte med fast månedslønn i Sykehuset Innlandet. Arbeidsmiljøundersøkelsen «Ta pulsen» ble gjennomført i september. 66 %, tilsvarende medarbeidere, svarte på undersøkelsen. I alle divisjoner gjennomføres det tilbakemeldingsmøter ned på avdelings- og seksjons - nivå. Temaområdet «Arbeidsglede» er det området Sykehuset Inn landet scorer høyest på. Det viser at en overveiende stor andel av medarbeiderne i Sykehuset Innlandet gleder seg til å gå på jobb. Sykehuset Innlandet scorer bedre på temaet «rollekonflikt» ved denne gjennomfør - ingen og vesent lig bedre enn de foretakene vi sammenligner oss med (tidl. Helse Øst). Medarbeidere i Syke - huset Innlandet opplever en større grad av tilhørighet til helseforetaket enn ved forrige gjennomføring. Under - søk elsen viser også at Syke huset Innlandet har utford - ringer innenfor temaområdene: «Ledel se», «forbedringsarbeid», «utarbeidelse av kompetanseplan er» og «gjennomføring av medarbeidersamtaler». Lederprogrammet har fortsatt gjennom 2008 for nivå 4- lederne (1. linjeledere), med gode tilbakemeldinger fra del tagerne og deres ledere. Omtrent halvparten av våre nivå 4-ledere har til nå gjennomført dette programmet. Det har vært høy aktivitet innen HMS/BHT-enheten og i alle AMU, samt HAMU gjennom 2008, som har gitt bedre forutsetninger for å skape og utvikle sunnere arbeidsplasser. I det helhetlige kvalitetssystemet, forankret i Sykehuset Innlandets kvalitetspolitikk, inngår helse, miljø og sikkerhet for personalet som en viktig del. 149 skader/arbeidsulykker er registrert i sykehusets avvikssystem. 82 av de meldte skadene fant sted ved divisjon Psykisk helsevern. Det er noe ulik praksis ved enhetene for om registrerte stikkskader meldes videre eller ikke. I divisjon Psykisk helsevern registreres trusler og aggresjon fra pasienter. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging. Det er gjennomført HMS-runder, 40-timers kurs, undervisning i AKAN/rusmiddelbruk, vaksinasjoner og risikovurderinger. Av prosjekter som har hatt fokus i 2008 nevnes «helse fremmende arbeid», «7.000 om dagen» (skritttellerkonkurranse), «forflytningsteknikk», «gravide i ar - beid» og «langtidsfrisk». Sykefraværet i perioden januar 2008 desember 2008 var totalt 8,5 %, hvorav 2,1 % var korttidsfravær (syk mind - re enn 17 dager) og 6,4 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Følgende totaler som ligger bak den beregnede sykefraværsprosenten på 8,53% for År Sum av dagsverk Sum av sykefravær , ,18 Totalt , ,18 Mulige dagsverk refererer seg til virkedager basert på fem dagers uke slik ELP er definert, hensyntatt deltid og ferie. Dette er i henhold til anbefalt HR-indikator for fravær slik Helse Sør-Øst foreskriver. Foretaket har arbeidet for å redusere sykefra været, og som IA-bedrift er det samtidig et mål å inkludere medarbeidere som ikke til enhver tid yter 100 % innsats av helsemes sige årsaker. Divisjon Tynset ble tildelt KLPs arbeidsmiljøpris for helseforetak i I virksomhetsrapporten får styret løp en de oppdatering om pågående tiltak i sykefraværsarbeidet. Heftet med de «12 prinsipper for medvirkning i omstilling» i Helse Sør-Øst er distribuert til alle medarbeidere. Det er også ut formet egne retningslinjer for omstilling og bemanningstilpas ninger, som bygger på de 12 prinsippene og legger før in ger for ryddige prosesser med god medvirkning fra de an sattes organisasjoner ifm. omstillinger. Det gjennomføres regelmessige informasjons-, drøftings- og kontaktmøter med de tillitsvalgte, både på foretaks-, divisjons- og avdelingsnivå. Likestilling Likestillingsper spek tivet skal bidra til en jevnere fordel - ing av goder og plikter mellom kvinner og menn. Syke - huset Innlandet vil legge til rette for flere kvinner i lederstillinger fordi kvinner og menn besitter ulike erfar inger og egenskaper som utfyller hverandre, og som i samspill kan skape vekst og utvikling. Sykehuset Inn - landet skal gjen nom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene. Mål for dette arbeidet er: 8

9 Gjennomsnittlig årslønn for noen stillingsgrupper KVINNE MANN TOTALT Stillingsgruppe Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % lønn 2007 lønn lønn 2007 lønn lønn 2007 lønn Hjelpepleier ,3 % ,2 % ,3 % Psykolog ,0 % ,6 % ,6 % Spes.sykepl/jordmor ,1 % ,1 % ,1 % Sykepleier ,7 % ,9 % ,6 % Leder ,6 % ,2 % ,5 % Lege ,2 % ,3 % ,3 % Andre yrkesgr. m/høgsk ,1 % ,7 % ,0 % Andre yrkesgrupper ,0 % ,2 % ,7 % Gjennomsnitt årslønn er beregnet med grunnlag i utbetalt månedslønn kontoart 5000 Fast lønn. Antall er oppgitt per Sykehuset Innlandet skal legge til rette for en bedre fordeling av kvinner og menn i alle stillingstyper. Sykehuset Innlandet skal dyktiggjøre og motivere kvinner til å søke lederjobber. Det er nedsatt en partsammensatt gruppe som arbeider for å redusere uønsket deltid. Gruppen er i gang med å identi fisere hensiktsmessige virkemidler for å redusere uønsket deltid. Uønsket deltid forekommer hyppigst innenfor ar beidstakergrupper som tradisjonelt sysselsetter flest kvin ner. Reduksjon av uønsket deltid vil følgelig bidra positivt i foretakets likestillingsarbeide. Av de totalt ansatte med fast lønn var 78,5 % kvinner og 21,5 % menn. Når det gjelder den øverste ledelse er fordelingen per slik: 5 kvinner og 7 menn (administrerende direk tør, viseadministrerende direktører og divisjons - direktører). I tabellen over vises lønnsutviklingen for henholdsvis kvinner og menn innen hovedgrupperingen av stillingskategorier i foretaket. Ytre miljø Det ytre miljø påvirkes i hovedsak av helseforetakene i Helse Sør-Øst gjennom forbruk av vann, energi og gjen - nom håndtering av avfall fra virksomheten. All avfallshånd tering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning, spesial avfall håndteres etter regler for dette. Samlet av - fallsmengde i 2008 var ca tonn. Helseforetakets samlede energiforbruk var i størrelses - orden 100 Gwh i Samlet vannforbruk i 2008 var om lag kubikkmeter. Det er ikke registrert ut - slipp til vann, jord eller luft, som er i strid med gjeld - ende lovverk. Foretaket har holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt i lovverket. Forskning og utvikling Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene i Lov om spesialisthelsetjenester, og styrking av forskningen i Syke huset Innlandet inngår som en del av oppdraget gitt til syke huset fra Helse Sør Øst. Sykehuset Inn lan - dets forskningsstrategi bygger på forskningsstrategi for Helse Sør-Øst, vedtatt i styremøte den Forsk - nings strategien skal legges til grunn ved tildeling av forskningsmidler, disponering av andre ressurser og ut - peking av satsingsområder. Sykehuset Innlandets store nedslagsfelt, stabile befolkning og høye antall pasienter er optimalt for god pasientnær klinisk forskning og klinisk epidemiologiske studier relatert til vanlige lidelser som ofte ikke er prioriterte oppgaver ved universitetssykehus. I Sykehuset Innlandet er det en forskningsenhet som skal lede forskningen. Forskningsenheten ivaretar sykehusets økonomiske og juridiske interesser knyttet til prosjektene. Forskningssjefen har et delegert ansvar fra adm.direktør via viseadm.direktør og rapporterer til vise adm.direktør. Ansvaret for det enkelte prosjekt er lagt til linjen, og avdelingssjefen har det medisinskfaglige ansvaret for prosjekter i sin avdeling og tilpasningen til avdelingens drift. Forskningsutvalget i Sykehuset Innlandet er et rådgiven - de organ for administrerende direktør og består av forsknings sjef, viseadm.direktør for Helsefag, forskning og kvalitet, leder for oppdragsforskning og forskningsrådgiverne. Forsk nings utvalget gir råd i forskningsstrategiske satsinger i Syke huset Innlandet og skal bl.a. strategisk vurdere søknader om sykehusets forskningsmid- 9

10 ler. Den faglige kvalitetsvurderingen av søknadene gjøres av en ekstern fagkomité. Forskningsenheten inviterer jevnlig til samlinger og temadager for forskere i Sykehuset Innlandet og ansatte i andre aktuelle institusjoner i Hedmark og Oppland, som for eks empel høgskolene. Det er i løpet av året gjen - nom ført fire forskersamlinger. Kontakten opp mot høgskoler og universiteter og handlingsplan med høgskolene i Innlandet er videreført i Seks ansatte ved Sykehuset Innlandet avla doktorgrad i 2008 hvorav fire utgikk fra sykehuset. Per er det registrert 38 forskningsprosjekter som er finansiert av midler fra Sykehuset Innlandet og/eller midler fra Helse Sør-Øst RHF/Helse og rehabilitering/norges forskningsråd o.l. Av disse er det 19 doktorgradsprosjekter og 7 postdoktorprosjekter. Publikasjoner registreres for foregående år, i henhold til årlig kartlegging via NIFU STEP (Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning Senter for innovasjonsforskning). I 2007 ble det registrert 27 publikasjoner med ansatte i Sykehuset Innlandet som forfattere, til sam men 18,15 tidsskriftspoeng. Det er et mål at forskning utgått fra Sykehuset Innlandet skal publiseres i anerkjente tidsskrifter med høyt faglig nivå, presenteres i populærvitenskapelige media og gjøres kjent for beslutningstakere, brukere og publikum. Omkring 0,3 % (12 mill. kroner) av brutto driftskost - nad er til foretakets kjernevirksomhet er brukt på forskning. Det er innført incentivmidler som system for honorering av egen forskning. Dette gjelder honorering både ved publisering i tidsskrifter som gir tidsskriftspoeng og ved avlagt doktorgrad både til doktoranden og til hovedveileder/bi vei leder ansatt i Sykehuset Innlandet. Totale incentivmidler utgjorde for 2007 kroner Innen oppdragsforskningen er det registrert ca. 75 prosjek ter. I tillegg er ytterligere 20 prosjekter under planlegging. Per er det tilsatt 7,5 studiesykepleierstilinger. Kvalitetsarbeid Implementeringen av helhetlig kvalitetssystem i tråd med ISO 9001-standarden pågår som en kontinuerlig prosess. Når det gjelder dokumentstyring vil elektronisk kvalitetshåndbok (EK) styrkes i 2009 ved at det innføres modul for resultatdokumentasjon. Sykehusledelsen ønsker åpenhet om avvik og uheldige hendelser slik at det tilrettelegges for en god meldekultur og at avvik og uheldige hendelser systematisk benyttes i et forbedringsarbeid. Det pågår kontinuerlig opplæring av ansatte i sykehusets elektronisk avvikssystem (TQM-Helse), men det er fortsatt forbedringspotensiale innenfor det systematiske kvalitetsarbeidet. Dette gjelder både meldinger i TQM-Helse og 3.3-meldinger til Helsetilsynet. Interne revisjoner skal vurdere og kontrollere overhold - else av relevante lover og regler, samt interne retningslinjer. I tillegg har internrevisjonen som formål å bidra til og skape merverdi gjennom kontinuerlig kvalitetsforbedring. Siden 2005 har over 50 ansatte fått opplæring i internrevisjon. Disse personene inngår i et internrevisjonsnettverk, og det avholdes fagsamlinger for disse to ganger i året. Personene i nettverket er med på å gjen - nomføre interne revisjoner på både divisjons- og foretaksnivå. I forbindelse med ledelsens gjennomgåelse er arbeidet med risikostyring styrket. Ved ledelsens gjennomgåelse i 2008 ble det utarbeidet risikomatrise på avdelings- og divisjonsnivå som dannet grunnlaget for utarbeidelse av en overordnet risikomatrise for Sykehuset Innlandet som helhet. Gjennom prosessen ble de områder der det er fare for svikt identifisert, og den utarbeidede handlingsplanen synliggjør hvilke tiltak foretaket setter inn for å håndtere og følge opp risiko slik at denne er innenfor akseptert nivå og bidrar til å sikre styring og kontroll med virksomheten. Det har i 2008 vært en positiv utvikling på andelen korri dorpasienter, epikrisetid og ventede over ett år, mens det har vært liten endring på de andre nasjonale kvalitetsindikatorene. Overgang til nytt pasientadministrativt system medfører stor framgang i forhold til mulighetene for både rapportering og monitorering av kvalitetsindikatorene. 10

11 Øvrige kvalitetsforbedrende tiltak som er gjennomført i 2008: Gjennomført pasientkontakter; en økning tilsvarende 10 % fra 2007 Økt tilbud til pasientene særlig innenfor barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg Etablert hjerneskadepoliklinikk på grunnlag av «Raskere tilbake» Etablert Helseekspress Lillehammer Oslo. Svært mange bårepasienter benytter dette tilbudet Etablert pasient- og barselhotell i Elverum Etablert felles prosedyre for slagbehandling i Sykehuset Innlandet Samler den operative delen av bryst- og endokrin - kirurgien til ett sted Pilotundersøkelse vedrørende pasientopplevd sykehus opphold Pilotundersøkelse om pasientsikkerhet (medisinsk avdeling Gjøvik) Brukerråd Brukerrådet ved Sykehuset Innlandet består av 10 medlem mer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Opp - land. Medlemmene oppnevnes av styret, basert på forslag fra brukerorganisasjonene og eldrerådene, for en toårig funksjonsperiode. Det ble oppnevnt nytt Bruker - råd i mai Brukerrådets oppgave er å sørge for at brukernes interesser blir ivaretatt på en god måte. Rådet skal bidra til at brukernes erfaringer med, og synspunkter på sykehusets tjenester blir gjort kjent for sykehuset, og kan bidra til å forbedre tilbudet. Rådets leder har møtt som observatør på sykehusets styremøter, med tale og forslagsrett, og Brukerrådets møtereferater har blitt behandlet som egen sak på styre møtene. Rådet har i 2008 hatt 6 ordinære møter, og et besøk på SI Kongsvinger sykehus med orientering om driften ved syke huset. Brukerrådet har holdt en dialogkonferanse med bred deltakelse fra brukerorganisasjonene i Hed - mark og Opp land. Temaene for dialogkonferansen var utviklings trekk for Sykehuset Innlandet, og arbeidet med lærings- og mestringstiltak. Brukerrådet har i flere vedtak behandlet Strategisk utviklingsplan for Sykehuset innlandet Bruker - rådet har ønsket at en skal holde fast ved den sykehusstruktur som styret vedtok i 2006, og har støttet arbeidet med å ut vikle samarbeids og koordineringstiltak med sikte på å styr ke samarbeidet mellom sykehusdivisjonene. Bruker rådet har oppfordret ansatte til å legge geografiske motsetninger bak seg, og bidra i et samarbeid for å skape et helhetlig sykehustilbud i Innlandet. Rådet har også vært opp tatt av at spesialister fra et sykehus bør kunne forflytte seg, og tilby polikliniske tjenester også ved sykehus hvor de ikke har sitt faste tilholdssted. Brukerrådet har behandlet hovedstadsprosessen, og av - gitt høringsuttalelse. Rådet har vært opptatt av at sykehustilbud et må organiseres i organisatoriske enheter som er store nok til at mer spesialiserte tjenester får tilstrekkelig pasientgrunnlag til å sikre høy kvalitet. Bruker rådet har derfor gitt sin fulle støtte til strategien med å organisere helse regionen i 7 større sykehusområder, og anbefalt at de en kelte områdene også må organiseres som egne helseforetak. Blant andre saker Brukerrådet har behandlet er, felles muskel- og skjelettsmertepoliklinikk i SI, organisering av brystkreftoperasjoner i SI, brukerrepresentasjon i kvalitets utvalg, palliative team ved sykehusene og kreftsykepleiere i kommunene, revmatismetilbudet ved SI Kongsvinger, situa sjonen for dialysepasienter og desentralisering av enkelte helsetjenester. Brukerrådet har i 2008 fått disponere en side i SI-magasinet til å gi uttrykk for sine meninger, og et flertall av rådets medlemmer har bidratt med artikler eller intervjuer. Rådet er representert i: Sentralt kvalitetsutvalg for Syke - huset Innlandet HF., kvalitetsutvalgene for de to divisjonene Psykisk helsevern og habilitering og rehabilitering, lærings- og mestringssenteret, Samfunnspanelet, Admi - nis tra tivt samarbeidsutvalg mellom SI og kommunene, Sam arbeidsutvalg divisjon Psykisk helsevern og kommunene. Geografiske samarbeidsutvalg mellom sykehusdivisjonene og kommunene og styringsgruppe for seprep utdanningsprogram. Rådet har også vært representert på ledersamlinger i Sykehuset Innlandet, og deltatt på samarbeids møter mellom pasientombudet og brukerorganisasjoner. 11

12 Rådet har hatt deltakere i utredningsgrupper om hjerne - slagsbehandling, dialysebehandling og organisering av brystkreft- og endokrinkirurgi. Et av rådets medlemmer har ledet et samarbeidsutvalg for inn og utskrivningsplanlegging. Rådet har utpekt representanter til å delta i arbeidet med utvikling av flere standardiserte behandlingslinjer, og har også utpekt en representant til å delta i en referansegruppe angående transportplan for Øster - dalen. Brukerrådet har erfart at deres råd og innspill har blitt tatt hensyn til i beslutningsprosesser i Sykehuset Inn - landet. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet hadde i 2008 en omsetning på mill. kroner. Årsresultatet viste et underskudd på 94,623 mill. kroner. I foretaksmøtet i januar 2008 ble stilt krav til Sykehuset Innlandet om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 49,720 mill. kroner. Årsresultatet er 44,903 mill. kroner svakere enn resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet har hatt en stram økonomisk situasjon i 2008, og det har hele året vært arbeidet med å effektivisere driften og redusere kostnadene. Den økonomiske ut fordringen var omlag 114,4 mill. kroner ved inngangen til Realiseringsgraden på tiltak har i 2008 vært på 67 %. Hovedtiltaket i 2008 var derfor nedtak av 36 senger og bemanningsreduksjoner på ca. 84 årsverk, vesentlig på pleiesiden, slik styret vedtok i styresak Syke - huset har gjennom 2008 hatt sterkt fokus på å realisere omstilingstiltakene. Når årsresultatet likevel viser et av - vik fra budsjettet skyldes det primært tre forhold: For det første medfører den høye kliniske aktiviteten at kostnadene dras i været. Det er betydelig høyere kostnader til varer og tjenester enn budsjettert. Dette skyldes at mange medikamenter har vesentlig høyere kostnadsvekst enn det blir kompensert for i budsjettene, samt at den generelle høye aktiviteten drar varekost - nadene i været. Det andre forholdet er at foretaket ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å få full effekt av de planlagte og til dels gjennomførte bemanningstilpasningene. I forhold til plan ene skulle antall ansatte innenfor somatiske tjenester og støtte tjenester vært lavere ved utgangen av 2008 enn hva som er tilfellet. Dette vil det måtte settes et enda sterkere fokus på i Det siste forholdet er at det fortsatt anvendes vesentlig mer penger til innleie av arbeidskraft via firmaer enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. Foretakets utfordring i tiden framover vil derfor bli å re - dusere kostnadsnivået ytterligere i forhold til 2008-nivå. Fore takets likviditetsbeholdning per var 129,9 mill. kroner i form av kontanter og bankinnskudd. Helse fore taket har en kredittramme på 550 mill. kroner tilknyttet konsernkontoavtalen. Av trekkrammene er 454,865 mill. kroner benyttet akkumulert per I 2008 økte trekket med 180,637 mill. kroner. De samlede investeringene i 2008 var på 365,7 mill. kroner. Foretaket hadde i 2008 en samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 195 mill. kroner. Dette er en økning på 13,7 mill. kroner fra året før. Per 31. desember 2008 utgjorde kortsiktig gjeld 67,6 % av samlet gjeld. Egenkapitalen var på 63 %. Forventet økonomisk utvikling Sykehuset Innlandet står også i 2009 ovenfor økonomiske utfordringer. Innenfor somatikken har helseforetaket en «styringsfart» som inn i 2009 anses å ligge om lag 70 mill. kroner for høyt. I tillegg er det beregnet nye utfordringer i 2009 og lagt inn reserve for risiko på ca. 42 mill. kroner. Det er vedtatt en samlet tiltakspakke for å nå de økonomiske målene tilsvarende ca. 112 mill. kroner. Hoveddelen av dette beløpet forutsettes inndekt gjennom kostnadssenkende tiltak, og da fortrinnsvis innen for kategorien lønnskostnader som følge av re - duk sjoner i grunnbemanningen. Regnskapsresultatet i 2008 er bedre enn hva som er lagt til grunn i budsjett Økonomiutfordringen er allike - vel krevende. De enkelte enhetene har beskrevet omfattende tiltak med sikte på å nå driftsøkonomisk balanse i Behovet for investeringsmidler er stort, og 2009 blir et utfordrende år spesielt knyttet til medisinskteknisk utstyr. Fortsatt drift og finansiell risiko I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved av - leggelsen av regnskapet. Sykehuset Innlandet kan i henhold til Helseforetaksloven ikke gå konkurs. Fore taket har en vanskelig finansiell situasjon og har i 2008 måt- 12

13 tet ta opp kortsiktig lån hos eier for å betjene løpende forpliktelser. Sykehuset Innlandet er til en viss grad eksponert for rente risko siden det er flytende rente på driftskreditten. Lang siktige lån til eier har fastrente. Foretaket har små kjøp i utenlandsk valuta og er derfor i liten grad eksponert for valutarisiko. Totalt sett vurderes foretakets finansielle risiko som lav. Årsresultat og disponeringer Disponering knyttet til regnskapsåret 2008 foreslås som følger: Til udekket tap Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital per Brumunddal, 13. mars 2009 Peder Olsen Ove Skaret Hedi Anne Birkeland Marit Gilleberg Sigrid H. Hammer Liv Haugli styrets leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Paul Hellandsvik Nils Røhne Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Alice Beathe Andersgaard konstituert administrerende direktør 13

14 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 4, Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat Overføringer Overført fra strukturfond Overført til udekket tap Sum overføringer

15 Balanse Per Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/-foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum eiendeler Brumunddal, 13. mars 2009 Peder Olsen Ove Skaret Hedi Anne Birkeland Marit Gilleberg Sigrid H. Hammer Liv Haugli styrets leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Paul Hellandsvik Nils Røhne Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Alice Beathe Andersgaard konstituert administrerende direktør 15

16 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning per Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Bankinnskudd, kontanter o.l

17 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF ble stiftet under navnet Opp land sentralsykehus HF i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesia list helse tjenesten fra fylkeskommunen (sykehusreformen) overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Øst RHF. Sykehuset Innlandet reguleres av lov om helseforetak av Fra 2003 ble navnet endret til Sykehuset Innlandet HF, og de andre helseforetakene i Hedmark og Oppland ble innlemmet i Sykehuset Innlandet HF. Fra 2004 har foretaket (via Helse Øst RHF) overtatt virksomhet innen rusomsorg fra fylkeskommunen i forbindelse med rusreformen. Virksomhetsoverføringene knyttet til spesilaisthelsetjenesten og rus - omsorgen har skjedd som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av davær ende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. «Av Ot.prp. nr. 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helse - foretakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen per Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet an leggskapital i fremtiden. Gjennom St. prp. nr 1 ( ) ble det vedtatt en økning i årlige bevilgninger på 1,67 mill. kroner, som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet falt med dette bort, og restverdien ble overført til Annen innskutt egenkapital per » Datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når det har oppstått verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Datterselskapene er ikke konsolidert i regnskapet til Sykehuset Innlandet, da virksomhetene er konsolidert i konsernregnskapet for Helse Sør-Øst RHF. Konsernregnskapet fås utlevert ved henvendelse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift og, avskrivningstilskudd. Grunn finansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF- inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV og egenandeler), gjestepasient - inntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto gjennom ISF inntekt og kjøp av helsetjenester fra andre regioner/private helseinstitusjoner. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. I tillegg gis det som driftstilskudd øremerkede midler til opptrappingsplan innen psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISFinntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som an - leggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 17

18 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede leve tid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over kroner. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling av skriv es lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnads føres løpende. Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regn skaps - standard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multi employer plans». Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan» i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad over - finan sieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen. Konsernkontoordning Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig fordring/ gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Rente inntekter/ -kostnader er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for noen eiendommer. Det aller meste er avklart, men det foreligger noe usikkerhet rundt eierskap til bygg og tomter oppført i balansen Skatt Foretakets virksomhet, sykehusdrift er ikke skattepliktig. Note 1. Driftsinntekter Driftsinntekter (Alle tall i NOK 1000) Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av egne pasienter i egen region 1) Behandl. av pas. mellom tidl. Helse Sør og Øst Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) Behandling av andre pasienter i egen region 3) Poliklinikk, laboratorie og radiologi Andre aktivitetsbaserte inntekter Sum aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Øremerket tilskudd til «Raskere tilbake» Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsføring av investeringstilskudd 4) Andre driftsinntekter Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter ) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar. 2) ISF-inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helse - regioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge-for»-ansvar. 3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter). 4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd. Inntekter knyttet til aktivitet innenfor «Raskere tilbake» er klassifisert som annen driftsinntekt, og er inntektsført som øremerket tilskudd til andre formål. Driftsinntekter per virksomhetsområde (Alle tall i NOK 1000) Somatiske tjenester Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert beh. for rusmisbrukere Annet Sum Driftsinntekter fordelt på geografi (Alle tall i NOK 1000) Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum

19 Aktivitetstall Lønn og andre ytelser til adm. direktør (Alle tall i NOK) 2008 Somatikk Antall DRG poeng iht. «sørge for»-ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av fore - takenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2008 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kroner ,80 per DRG-poeng. Note 2. Varer (Alle tall i NOK 1000) Varebeholdning Sentrallager Sterillager Øvrige beholdninger Sum varebeholdning Anskaffelseskost Nedskrivning for verdifall 0 0 Bokført verdi Varekostnad Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnad Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. (Alle tall i NOK 1000) Lønnskostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre personalkostnader Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser Sum Lønn til administrerende direktør inkluderer en måneds lønn til konstituert administrerende direktør. Admininistrerende direktør sluttet i 2008, og har fått etterbetalt lønn på kroner i Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til ansatte, administrerende direktør, styreleder eller andre nærstående parter i Sykehuset Innlandet. (Alle tall i NOK) 2008 Styrehonorar Styreleder mottar ikke honorar fra Sykehuset Innlandet Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Revisor Avtalt revisjonshonor for 2008 utgjør kroner inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kroner inkl. mva i Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: (Alle tall i NOK og inkl. mva) 2008 Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon Andre attestasjonstjenester Sum honorarer til revisor Note 4. Immaterielle eiendeler (Alle tall i NOK 1000) EDB Anlegg under Sum immat. programvare utførelse eiendeler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: * EDB-programvare 5 år * Anlegg under utførelse Avskrives ikke 19

20 Note 5. Varige driftsmidler (Alle tall i NOK 1000) Tomter og Bygninger Anlegg under Medisinsk- Transportmidler, Sum varige boliger utførelse teknisk utstyr annet inv. og utstyr driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Fra anlegg under utførelse Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger (bygningskroppen) 60 år * Faste installasjoner tilknyttet bygg år * Medisinskteknisk utstyr 4 15 år * Annet utstyr, inventar, transportmidler etc år * Personalboliger Avskrives ikke * Tomter Avskrives ikke Leieavtaler (Alle tall i NOK 1000) Tomter og Bygninger Medisinsk- Transportmidler, Sum varige boliger teknisk utstyr annet inv. og utstyr dritsmidler Leiebeløp Varighet (år) 0-5 år 0-10 år 0-5 år 0-5 år Note 6. Eierandel i datter- og tilknyttede foretak/selskap (Alle tall i NOK 1000) Hovedkontor Eierandel Stemmeandel Balanseført verdi Egenkapital Årets resultat Årets nedskrivning Investering i datterforetak Oppland Vaskeri AS Lillehammer 80 % 80 % Hedmark Vaskeri AS Stange 85 % 85 % Sum datterforetak

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2010 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer