Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlid ser tilbake 6: Årsberetning fra styret 14: Resultatregnskapet 24 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler fra SI-magasinet i 2008) 42: Faktatall per divisjon Der annet ikke er nevnt, er bildene er tatt av Trond Tendø Jacobsen. Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i Innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling Organisasjonskart 2008 Helseforetaket var i 2008 organisert i ni divisjoner. Administrerende direktør Hver divisjon ledes av divisjonsdirektør. Administrerende direktør rapporterer til styret. Viseadm. direktør (VAD) Helsefag, forskning og kvalitet Prosjektdirektør Viseadm. direktør (VAD) Virksomhetsområde Intern service Kommunikasjonsdirektør Administrasjonsleder Divisjon SI Elverum-Hamar Divisjon SI Gjøvik Divisjon SI Lillehammer Divisjon SI Kongsvinger Divisjon SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering og rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Prehospitale tjenester

3 Det ble åpnet urologisk poliklinikk ved SI Gjøvik. Opptaksområdet Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde var i 2008 ca personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Fakta og tall Opptaksområdet: Sykehuset Innlandet har i tillegg til Hedmark og Oppland, Nes kommune som sitt opptaksområde. Antall enheter: 41 enheter, derav 6 somatiske sykehus og 2 psykiatriske sykehus Lesja Oppdal Rennebu Midtre Gauldal Tynset Folldal Holtålen Røros Os Tolga Antall ansatte: ansatte med fast lønn og 989 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Omsetning i 2008: Ca. 5,7 milliarder kroner Sjåk Lom Vågå Dovre Sel Otta N.-Fron S.-Fron Alvdal Stor-Elvdal Ringebu Rendalen Engerdal Vang Øystre Gausdal Øyer Slidre Åmot Trysil V.Slidre Fagernes Lillehammer Etnedal Ringsaker N.Land N.Aurdal Gjøvik Elverum Løten Hamar S.Aurdal S.Land V.Toten Stange Våler Åsnes Ø.Toten Gran N.Odal Grue Eidsvoll Lunner Jevnaker S.Odal Kongsvinger Nes Oslo Eidskog Aurskog- Høland Opptaksområde: 49 kommuner Areal: Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes: 638 km 2 Totalt: km 2 Til sammenligning er Danmark km 2 Befolkningsgrunnlag: Oppland ca Hedmark ca Nes kommune i Akershus ca Avstander: Eidskog Os, 361 km Lunner Lesja, 307 km Grenser til: 5 fylker i Norge 3 fylker (län) i Sverige Riksgrensen Sverige/Norge, ca. 40 mil 3

4 Torbjørn Almlid ser tilbake Jeg håper, sier Torbjørn Almlid, at det budsjettet som nå er vedtatt skal gi grunnlag for økonomisk balanse. Det å legge fram, og få vedtatt, et knalltøft 2009-budsjett var det siste Torbjørn Almlid gjorde i Sykehuset Innlandet. Av Trond Tendø Jacobsen De røde tallene har ridd Sykehuset Innlandet og Torbjørn Almlid som en mare. Ikke rart da at han når han skifter jobb velger en virksomhet der hovedpoenget er å optimalisere overskuddet. Det er nok av utfordringer i Norsk Tipping, men de er av en annen karakter. Torbjørn har holdt ut lenger enn de fleste toppsjefene i helsevesenet. I det gamle Helse Øst er det bare Asker og Bærumsjefen Erik Omland som har lenger fartstid enn vår nylig avgåtte sjef. Når du ser tilbake, hva vil du helst skal bli stående som Torbjørn Almlids innsats i SI? Det bør jo helst være en del. Jeg var med på å samle de ulike helseforetakene i Hedmark og Oppland til ett av landets største helseforetak. Veien fram dit vi er i dag har vært krevende. Nå er organisasjonen og organisasjonsmodellen på plass, infrastrukturen likeså ikke minst IT, og vi leverer gode helsetjenester. Det er viktig. Vi ser nå at Helse Sør-Øst har etablert en organisasjon som er lik vår. Derfor er det ingen debatt lenger om organisasjonsmodellen. Men vi er ikke i mål. Det gjenstår mye når det gjelder å ta ut samhandlingsgevinstene og kulturbyggingen er bare i startgropen. Jeg hadde håpet å komme lenger på disse områdene, sier han. Har ikke vært gode nok Det gjenstår fortsatt en god del før vi oppnår styring på økonomien, og system og forståelse i alle ledd. Jeg har håp om at det budsjettet som nå er vedtatt blir et langt skritt i riktig retning. Det er viktig at det ikke sprer seg en følelse av at noen slipper billigere unna enn andre. Respekt for budsjettet forutsetter at det strammes like hardt over alt, samtidig. Hvis noen ser at andre slipper billigere virker det lett destruktivt. Det er det viktig å unngå. Tradisjonelt har det vært lettere å få tilgivelse enn tillatelse? Det henger nok noe igjen der. Vi har heller ikke hatt gode nok oppdragende mekanismer. Vi har ikke vært gode nok til å budsjettere, til å lage planer, til å prioritere, til å korrigere, til å ha forståelse for hva kravet er; Så mye ressurser har vi, det er det vi kan bruke. Mange harde vindkast Almlid har erfart at det blåser på toppene. Noen ganger har det vært storm i kastene, kanskje også en og annen orkanbyge. Da er det viktig å ha stayerevne, og la det prelle av. Jeg har ikke tatt kritikken som har kommet personlig. Jeg har skilt mellom person og profesjon, mellom Torbjørn Almlid og administrerende direktør i SI. Det har også kamphanene og motstanderne vært flinke til, med veldig få unntak. Ryddet: Torbjørn Almlid har ryddet skrivebordet. Det har nok forekommet, innrømmer han, at han i de mest intense perioden kan ha blitt sliten og litt motløs. Etter ei helg med mye god søvn har det stort sett vært tilbakelagt. Men det har vært perioder jeg har lurt på om det å stå i en slik stilling har vært verdt alt bråket. For meg har allikevel de røde tallene vært vanskeligere å håndtere og akseptere enn vindkastene på toppen, sier han. 4

5 Slik vi husker ham 1: Diskusjon i styremøte i november Slik vi husker ham 2: Jubileum på Lillehammer, oktober Slik vi husker ham 3: Besøk i AMKsentralen, april Slik vi husker ham 4: Mediepresset har vært sterkt hele tiden. Reflekterte ikke på jobben Jeg har nok mange ganger de siste årene tenkt på hvor lenger jeg bør være sjef i SI. Jeg ville ikke være med til noen bar meg ut. De siste par årene har jeg fått en rekke jobbtilbud, blant annet i Helse Sør-Øst. Etter at jeg fikk tilbud om direktørjobben i Norsk Tipping gikk jeg noen runder med meg selv, og fant ut at jo, nå er det klokt å skifte. Jeg kunne nok ha fortsatt en stund ennå, men det er greit at skiftet skjer nå. Jeg har stadig oftere opplevd å møte med selv i døra. Da blir handlingsrommet mindre. Hva sikter du til? Først og fremst på hvordan vi organiserer pasienttilbudene og strukturene for øvrig. Den største utfordringen for Sykehuset Inn - landet er at vi har en veldig krevende struktur. Det kommer til å være den store utfordringen framover, sammen med å få til en samhandlingskultur det limstoffet er sterkere enn i dag prosessen kom for tidlig Du gir fra deg roret mens Helse Sør-Øst er midt oppe i en av de største endringsprosessene i norsk helsevesens historie. Det er en nødvendig prosess. Jeg tror ting kunne blitt annerledes i SI om vi hadde utsatt vår 2020-prosess slik at den hadde gått samtidig med Hovedstadsprosessen. Det ville trolig ført til at vi ville fått en annen struktur enn den som nå er vedtatt. Du mener at prosessen ble kjørt for tidlig? Det er refleksjoner jeg har gjort meg. I vår prosess fikk vi dessuten for dårlig drahjelp fra vår eier, og ble stående ganske alene. Vi trodde vi hadde politikerne med oss, men de sviktet oss da det nærmet seg valgkamp. Marked teknologi politikk Du går til en helt annen jobb, der det ikke finnes røde tall. Det må fortone seg som en drøm? I Norsk Tipping vil det dreie seg om å optimalisere overskuddet, og balansere mellom forsvarlighet og attraktivitet. Det som var avgjørende for meg var at også denne jobben vil by på mange spennende utfordringer. Dette er en virksomhet som kombinerer tre ulike faktorer: Marked teknologi politikk, som hver for seg og sammen byr på muligheter og begrensninger. Det er politiske skillelinjer, vi har som en følge av internett en rivende markedsutvikling, hvor internasjonale aktører blir stadig mer nærgående. Og i dette er det et teknologisk perspektiv der Norsk Tipping er avhengig av å være i forkant. Har du reflektert over at du kommer fra en virksomhet som har tilbud til spillavhengige og går til en som rekrutter til det tilbudet? Absolutt. Her kommer ansvarlighetsprinsippet inn, det er viktig å styre utviklingen innefor ansvarlige rammer. Tippingen har vært aktiv for å få hånd om automatene, det er i først rekke de som har skapt spillavhengighet. Nå ser vi en klar nedgang i nye henvendelser til Sykehuset Innlandets tilbud. Baaslandsaken er et annet eksempel på hvor viktig det er å få styring. Jeg hadde ikke gått til denne jobben om ikke Norsk Tipping hadde hatt en klar samfunnsoppgave og et samfunnsansvar. Ha troskap mot prioriteringene Har du et budskap til de ansatte på fallrepet? Da vil jeg gjenta det jeg sa på den siste avdelingsledersamlingen: Det er viktig å ha troskap til det som er utpekt som prioriterte mål, en må ta på alvor det vi sier om satsing på fag og fagutvikling og viktigheten av kulturbygging. Kompetansen for å få dette til finnes. Men viljen og entusiasmen må dyrkes fram. Alternativet blir et dårligere Sykehuset Innlandet, som ikke vil få samme utvikling som resten av Helse-Norge. Sorgreaksjon Fra nyttår får Torbjørn Almlid 500 meters jobbveg og et kontor på størrelse med en middels leilighet. Jeg har en del sorgreaksjoner rundt det å slutte i helsevesenet, røper han. Det er et veldig fint vesen, som er viktig for alle. Det er et vesen som er veldig verdibasert, og det er verdier som praktiseres. Jeg har møtt utrolig mange flott folk, både i og utenfor helsevesenet i disse årene sier den nytilsatte tippedirektøren som røper at han aldri har levert en eneste tippe- eller lottokupong, aldri kjøpt et skrapelodd! Men nå blir det andre boller? Nei, jeg tror ikke det. 5

6 Årsberetning 2008 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet Hovedoppgavene er pasientbe - hand ling, forskning, undervisning, og opplæring av pasien ter og pårørende. Sykehuset Innlandet leverte i 2008 spe sialist helsetjenester i somatikk og psykiatri i sam svar med gjeld ende lover, forskrifter og regler til be folkningen i Hed mark og Oppland samt Nes kommune i Akers - hus. I til legg tar sykehuset imot pasienter fra Røros/ Holtålen i Sør-Trøn de lag i samsvar med en eldre avtale mellom fylkes kom mun ene. Befolknings grunn laget i syke husets dek nings om råde var i 2008 ca per soner. Helse fore tak ets hoved kontor er lokalisert i Brum und dal i Ringsaker kommune. Tjenester som foretaket leverer, og som er definert som en del av befolkningens rett til fritt sykehusvalg, er tilgjenge lig for hele den norske befolkning. Sykehuset Innlandet er praksisplass for helse- og sosialfaglige studenter fra universitetet, høyskoler og videregåen de skoler innenfor medisin, sykepleie, vernepleie, radiografi, sosiale tjenester, barnevern, biokjemi, ergoterapi, hjelpe pleie, legesekretær og videreutdanninger innen anes tesi-, intensiv-, operasjon-, barnesykepleie, psyk iatri og rus. Rammeavtalen mellom Helse Sør-Øst og høgskolene i regionen regulerer dette og strategisk samarbeidsavtale mel lom Sykehuset Innlandet og høgskolene er en videreføring av denne avtalen. Sykehuset Innlandet ivaretar all praksis fra høgskolene i Innlandet og prosjekt Praksisplass som er gjennomført i 2007 og 2008 viser at Sykehuset Innlandet tar en større andel studenter enn øvrige helseforetak i regionen. Dette gjelder både innen somatikk og psykiatri. Syke huset Inn - landet har valgt å ivareta dette for å bidra til egen re - krut tering og rekruttering til kommunene i Inn lan det. Evalueringen av praksis viser at Sykehuset Inn landet ivaretar dette på en god måte. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å organisere praksis på en hensiktsmessig og god måte, både hva gjelder ressursbruk og metode. Dette spesielt i forhold til det store antall sykepleiestudenter. I 2008 behandlet sykehuset døgn- og dagpasienter innen somatisk område som tilsvarer DRGpoeng. Dette er en økning på 3,9 % pasienter fra året før. I 2008 ble det utført polikliniske konsultasjoner, mens det i 2007 ble det utført Dette er en økning på 3,7 %. Innenfor voksenpsykiatrien har det i 2008 vært utført polikliniske konsultasjoner mot i Dette er en økning på 3,9 %. Det har vært behandlet heldøgnspasienter som representerer en økning på 1,4 % fra i fjor da antallet var heldøgnsopphold. Det ble utført dagbehandlinger mot i Innenfor barne- og ungdomspsykiatri har det vært utført polikliniske konsultasjoner, flere konsultasjoner enn i Det har vært behandlet 206 heldøgns - pasienter i 2008, noe som er en økning på vel 32 % fra Det er gjennomført dagbehandlinger, dvs. en nedgang fra i Innenfor rusområdet har det vært utført polikliniske konsultasjoner. Dette representerer en økning på 903 flere konsultasjoner enn året før. Det har vært be - handlet 468 heldøgnspasienter i 2008 noe som er en øk - ning på ca. 13,6 % fra Utviklingen av Sykehuset Innlandet HF Nasjonale normer og standarder og overordnede føringer fra Helse Sør-Øst RHF er lagt til grunn i arbeidet med ut viklingen av Sykehuset Innlandet HF. Helseforetaket, som er et av landets største målt i antall behandlede pasi enter, består av seks somatiske sykehus med akuttmottak og tre vaktbærende akuttmottak innen psykisk helsevern. Disse enhetene er fordelt over et stort geo- 6

7 grafisk område med ca innbyggere. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Regionen har ca innbyggere, med en geografisk spredning fra Akershus grense i sør til Sør-Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Helseforetaket ivaretar i tillegg lokalsykehusfunksjoner for Nes kommune i Akershus med ca innbyggere i stor grad for kom munene Røros og Holt ålen i Sør-Trøndelag med ca innbyggere. Stør relsen på opptaksområdet er i plan sammenheng for et syke hus på mange måter ideell, men spredningen i bosettingen representerer en særskilt utfordring. Vakt og beredskapsordningene ved akuttmottakene er omfattende og meget kostnadskrevende. Opprettholdelse av mange mindre sykehus fører til at fagmiljøene blir små og svært sårbare. Sykehuset Innlandet HF skal gi pasientene i opptaksområdet en trygg, god og riktig behandling. For å følge med i den faglige utviklingen, sikre rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere og sikre kvaliteten på tilbudet til pasientene, må Sykehuset Innlandet HF ha evne og vilje til å gjøre de riktige langsiktige prioriteringer. Ambisjonsnivået bør være at Sykehuset Innlandet skal tilby spesialisthelsetjenester som forventes og finnes på lokal- og sentralsykehusnivå. Begrensede økonomiske ressurser gjør det umulig å tilfredsstille alle ønsker som er kommet fra de ulike geografiske områdene i Inn - landet. I 2008 har Sykehuset Innlandet gjennomført en prosess med utarbeidelse av Strategisk ut vik lingsplan for perioden og oppfølging i forhold til hovedstadsprosessen i regi av Helse Sør-Øst. Stra teg isk utviklingsplan er en faglig plan som legger til rette for planmessig ressursbruk og økonomistyring. I tillegg er det verdt å nevne: Pasienthotell og barselhotell etablert i Elverum Undervisningssykehjem: sykepleiere ved indremedisinsk avdeling (Elverum og Hamar) gir opplæring til sykepleiere på sykehjem i blant annet intravenøs administrasjon av væske, ernæring og antibiotika slik at sykehjemspasienter slipper innleggelse i sykehus Fokus på kunnskapsbasert praksis bl.a. gjennom frikjøp av en legeressurs på Gjøvik. Aktiv deltagelse i utviklingsprosjekter som for eksempel bruk av håndholdte PDA er (håndholdt datamaskin) i avdelingen Pilotprosjekt om pasientsikkerhet ved Gjøvik indremedisinsk avdeling Etablert «Intensiv habilitering av barn» som et fast tiltak i Hedmark og Oppland Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik har fått på plass et system for rutinemessig brukertilfredshetsundersøkelse Ombygging av operasjonsavdelingen Kongsvinger med fire nye stuer oppgradert med nytt utstyr Vellykket beredskap i forhold til lynnedslaget i Åsnes 3. august pasienter ble innlagt i sykehus En ny moderne dagkirurgisk enhet åpnet på Lillehammer Geriatrisk seksjon og et lavterskeltilbud for geriatriske pasienter er etablert som prosjekt ved Lillehammer Utviklet og startet implementering av enhetlig slagbehandling i Sykehuset Innlandet Avdelingene for laboratoriemedisin fikk implementert nytt laboratoriedatasystem, SafirLis Deltrix, i medisinsk biokjemi og mikrobiologi Avdeling for laboratoriemedisin Elverum fikk innført Spect-CT ved seksjon for nukleærmedisin MR installert og satt i bruk ved radiologisk avdeling Hamar Avdeling for radiologi Elverum fikk etablert radio - logisk satellitt i Trysil Ferdigstilt plan for utvikling av ambulansetjenesten Etablert nytt Helseekspresstilbud Lillehammer Hamar Oslo Etablert Bestillingssenter for pasientreiser (pasientreiser i Oslo) på Lillehammer og påtatt oss administrativt ansvar for Prosjekt Nødnett Helse RHF Jubileumsboka «Ambisjon og handling» Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Behandlingslinje ADHD er utarbeidet Åpnet Religionspsykologisk senter Ferdigstilt ny distriktspsykiatrisk poliklinikk på Lillehammer Prosjekt «Gravide arbeidstakere» ved Tynset er avsluttet og videreføres i ordinær drift. Mottatt KLPs arbeidsmiljø pris ( kroner) for 2008 Fullfinansiering av MR ved Tynset 7

8 Produsert og levert/servert 1,5 millioner måltider til pasienter og ca måltider til ansatte og andre gjester gjennom kantinedriften forbruk av tekstiler stk. og vask av senger stk. Nye avfallsplaner for hele Sykehuset Innlandet, med mer fokus på sortering og miljø. Arbeidsmiljø og personale Per var det ansatte med fast månedslønn i Sykehuset Innlandet. Arbeidsmiljøundersøkelsen «Ta pulsen» ble gjennomført i september. 66 %, tilsvarende medarbeidere, svarte på undersøkelsen. I alle divisjoner gjennomføres det tilbakemeldingsmøter ned på avdelings- og seksjons - nivå. Temaområdet «Arbeidsglede» er det området Sykehuset Inn landet scorer høyest på. Det viser at en overveiende stor andel av medarbeiderne i Sykehuset Innlandet gleder seg til å gå på jobb. Sykehuset Innlandet scorer bedre på temaet «rollekonflikt» ved denne gjennomfør - ingen og vesent lig bedre enn de foretakene vi sammenligner oss med (tidl. Helse Øst). Medarbeidere i Syke - huset Innlandet opplever en større grad av tilhørighet til helseforetaket enn ved forrige gjennomføring. Under - søk elsen viser også at Syke huset Innlandet har utford - ringer innenfor temaområdene: «Ledel se», «forbedringsarbeid», «utarbeidelse av kompetanseplan er» og «gjennomføring av medarbeidersamtaler». Lederprogrammet har fortsatt gjennom 2008 for nivå 4- lederne (1. linjeledere), med gode tilbakemeldinger fra del tagerne og deres ledere. Omtrent halvparten av våre nivå 4-ledere har til nå gjennomført dette programmet. Det har vært høy aktivitet innen HMS/BHT-enheten og i alle AMU, samt HAMU gjennom 2008, som har gitt bedre forutsetninger for å skape og utvikle sunnere arbeidsplasser. I det helhetlige kvalitetssystemet, forankret i Sykehuset Innlandets kvalitetspolitikk, inngår helse, miljø og sikkerhet for personalet som en viktig del. 149 skader/arbeidsulykker er registrert i sykehusets avvikssystem. 82 av de meldte skadene fant sted ved divisjon Psykisk helsevern. Det er noe ulik praksis ved enhetene for om registrerte stikkskader meldes videre eller ikke. I divisjon Psykisk helsevern registreres trusler og aggresjon fra pasienter. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging. Det er gjennomført HMS-runder, 40-timers kurs, undervisning i AKAN/rusmiddelbruk, vaksinasjoner og risikovurderinger. Av prosjekter som har hatt fokus i 2008 nevnes «helse fremmende arbeid», «7.000 om dagen» (skritttellerkonkurranse), «forflytningsteknikk», «gravide i ar - beid» og «langtidsfrisk». Sykefraværet i perioden januar 2008 desember 2008 var totalt 8,5 %, hvorav 2,1 % var korttidsfravær (syk mind - re enn 17 dager) og 6,4 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Følgende totaler som ligger bak den beregnede sykefraværsprosenten på 8,53% for År Sum av dagsverk Sum av sykefravær , ,18 Totalt , ,18 Mulige dagsverk refererer seg til virkedager basert på fem dagers uke slik ELP er definert, hensyntatt deltid og ferie. Dette er i henhold til anbefalt HR-indikator for fravær slik Helse Sør-Øst foreskriver. Foretaket har arbeidet for å redusere sykefra været, og som IA-bedrift er det samtidig et mål å inkludere medarbeidere som ikke til enhver tid yter 100 % innsats av helsemes sige årsaker. Divisjon Tynset ble tildelt KLPs arbeidsmiljøpris for helseforetak i I virksomhetsrapporten får styret løp en de oppdatering om pågående tiltak i sykefraværsarbeidet. Heftet med de «12 prinsipper for medvirkning i omstilling» i Helse Sør-Øst er distribuert til alle medarbeidere. Det er også ut formet egne retningslinjer for omstilling og bemanningstilpas ninger, som bygger på de 12 prinsippene og legger før in ger for ryddige prosesser med god medvirkning fra de an sattes organisasjoner ifm. omstillinger. Det gjennomføres regelmessige informasjons-, drøftings- og kontaktmøter med de tillitsvalgte, både på foretaks-, divisjons- og avdelingsnivå. Likestilling Likestillingsper spek tivet skal bidra til en jevnere fordel - ing av goder og plikter mellom kvinner og menn. Syke - huset Innlandet vil legge til rette for flere kvinner i lederstillinger fordi kvinner og menn besitter ulike erfar inger og egenskaper som utfyller hverandre, og som i samspill kan skape vekst og utvikling. Sykehuset Inn - landet skal gjen nom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene. Mål for dette arbeidet er: 8

9 Gjennomsnittlig årslønn for noen stillingsgrupper KVINNE MANN TOTALT Stillingsgruppe Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % Antall Gj.snitt års- Gj.snitt års- Økt i % lønn 2007 lønn lønn 2007 lønn lønn 2007 lønn Hjelpepleier ,3 % ,2 % ,3 % Psykolog ,0 % ,6 % ,6 % Spes.sykepl/jordmor ,1 % ,1 % ,1 % Sykepleier ,7 % ,9 % ,6 % Leder ,6 % ,2 % ,5 % Lege ,2 % ,3 % ,3 % Andre yrkesgr. m/høgsk ,1 % ,7 % ,0 % Andre yrkesgrupper ,0 % ,2 % ,7 % Gjennomsnitt årslønn er beregnet med grunnlag i utbetalt månedslønn kontoart 5000 Fast lønn. Antall er oppgitt per Sykehuset Innlandet skal legge til rette for en bedre fordeling av kvinner og menn i alle stillingstyper. Sykehuset Innlandet skal dyktiggjøre og motivere kvinner til å søke lederjobber. Det er nedsatt en partsammensatt gruppe som arbeider for å redusere uønsket deltid. Gruppen er i gang med å identi fisere hensiktsmessige virkemidler for å redusere uønsket deltid. Uønsket deltid forekommer hyppigst innenfor ar beidstakergrupper som tradisjonelt sysselsetter flest kvin ner. Reduksjon av uønsket deltid vil følgelig bidra positivt i foretakets likestillingsarbeide. Av de totalt ansatte med fast lønn var 78,5 % kvinner og 21,5 % menn. Når det gjelder den øverste ledelse er fordelingen per slik: 5 kvinner og 7 menn (administrerende direk tør, viseadministrerende direktører og divisjons - direktører). I tabellen over vises lønnsutviklingen for henholdsvis kvinner og menn innen hovedgrupperingen av stillingskategorier i foretaket. Ytre miljø Det ytre miljø påvirkes i hovedsak av helseforetakene i Helse Sør-Øst gjennom forbruk av vann, energi og gjen - nom håndtering av avfall fra virksomheten. All avfallshånd tering foregår i henhold til de krav myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning, spesial avfall håndteres etter regler for dette. Samlet av - fallsmengde i 2008 var ca tonn. Helseforetakets samlede energiforbruk var i størrelses - orden 100 Gwh i Samlet vannforbruk i 2008 var om lag kubikkmeter. Det er ikke registrert ut - slipp til vann, jord eller luft, som er i strid med gjeld - ende lovverk. Foretaket har holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt i lovverket. Forskning og utvikling Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene i Lov om spesialisthelsetjenester, og styrking av forskningen i Syke huset Innlandet inngår som en del av oppdraget gitt til syke huset fra Helse Sør Øst. Sykehuset Inn lan - dets forskningsstrategi bygger på forskningsstrategi for Helse Sør-Øst, vedtatt i styremøte den Forsk - nings strategien skal legges til grunn ved tildeling av forskningsmidler, disponering av andre ressurser og ut - peking av satsingsområder. Sykehuset Innlandets store nedslagsfelt, stabile befolkning og høye antall pasienter er optimalt for god pasientnær klinisk forskning og klinisk epidemiologiske studier relatert til vanlige lidelser som ofte ikke er prioriterte oppgaver ved universitetssykehus. I Sykehuset Innlandet er det en forskningsenhet som skal lede forskningen. Forskningsenheten ivaretar sykehusets økonomiske og juridiske interesser knyttet til prosjektene. Forskningssjefen har et delegert ansvar fra adm.direktør via viseadm.direktør og rapporterer til vise adm.direktør. Ansvaret for det enkelte prosjekt er lagt til linjen, og avdelingssjefen har det medisinskfaglige ansvaret for prosjekter i sin avdeling og tilpasningen til avdelingens drift. Forskningsutvalget i Sykehuset Innlandet er et rådgiven - de organ for administrerende direktør og består av forsknings sjef, viseadm.direktør for Helsefag, forskning og kvalitet, leder for oppdragsforskning og forskningsrådgiverne. Forsk nings utvalget gir råd i forskningsstrategiske satsinger i Syke huset Innlandet og skal bl.a. strategisk vurdere søknader om sykehusets forskningsmid- 9

10 ler. Den faglige kvalitetsvurderingen av søknadene gjøres av en ekstern fagkomité. Forskningsenheten inviterer jevnlig til samlinger og temadager for forskere i Sykehuset Innlandet og ansatte i andre aktuelle institusjoner i Hedmark og Oppland, som for eks empel høgskolene. Det er i løpet av året gjen - nom ført fire forskersamlinger. Kontakten opp mot høgskoler og universiteter og handlingsplan med høgskolene i Innlandet er videreført i Seks ansatte ved Sykehuset Innlandet avla doktorgrad i 2008 hvorav fire utgikk fra sykehuset. Per er det registrert 38 forskningsprosjekter som er finansiert av midler fra Sykehuset Innlandet og/eller midler fra Helse Sør-Øst RHF/Helse og rehabilitering/norges forskningsråd o.l. Av disse er det 19 doktorgradsprosjekter og 7 postdoktorprosjekter. Publikasjoner registreres for foregående år, i henhold til årlig kartlegging via NIFU STEP (Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning Senter for innovasjonsforskning). I 2007 ble det registrert 27 publikasjoner med ansatte i Sykehuset Innlandet som forfattere, til sam men 18,15 tidsskriftspoeng. Det er et mål at forskning utgått fra Sykehuset Innlandet skal publiseres i anerkjente tidsskrifter med høyt faglig nivå, presenteres i populærvitenskapelige media og gjøres kjent for beslutningstakere, brukere og publikum. Omkring 0,3 % (12 mill. kroner) av brutto driftskost - nad er til foretakets kjernevirksomhet er brukt på forskning. Det er innført incentivmidler som system for honorering av egen forskning. Dette gjelder honorering både ved publisering i tidsskrifter som gir tidsskriftspoeng og ved avlagt doktorgrad både til doktoranden og til hovedveileder/bi vei leder ansatt i Sykehuset Innlandet. Totale incentivmidler utgjorde for 2007 kroner Innen oppdragsforskningen er det registrert ca. 75 prosjek ter. I tillegg er ytterligere 20 prosjekter under planlegging. Per er det tilsatt 7,5 studiesykepleierstilinger. Kvalitetsarbeid Implementeringen av helhetlig kvalitetssystem i tråd med ISO 9001-standarden pågår som en kontinuerlig prosess. Når det gjelder dokumentstyring vil elektronisk kvalitetshåndbok (EK) styrkes i 2009 ved at det innføres modul for resultatdokumentasjon. Sykehusledelsen ønsker åpenhet om avvik og uheldige hendelser slik at det tilrettelegges for en god meldekultur og at avvik og uheldige hendelser systematisk benyttes i et forbedringsarbeid. Det pågår kontinuerlig opplæring av ansatte i sykehusets elektronisk avvikssystem (TQM-Helse), men det er fortsatt forbedringspotensiale innenfor det systematiske kvalitetsarbeidet. Dette gjelder både meldinger i TQM-Helse og 3.3-meldinger til Helsetilsynet. Interne revisjoner skal vurdere og kontrollere overhold - else av relevante lover og regler, samt interne retningslinjer. I tillegg har internrevisjonen som formål å bidra til og skape merverdi gjennom kontinuerlig kvalitetsforbedring. Siden 2005 har over 50 ansatte fått opplæring i internrevisjon. Disse personene inngår i et internrevisjonsnettverk, og det avholdes fagsamlinger for disse to ganger i året. Personene i nettverket er med på å gjen - nomføre interne revisjoner på både divisjons- og foretaksnivå. I forbindelse med ledelsens gjennomgåelse er arbeidet med risikostyring styrket. Ved ledelsens gjennomgåelse i 2008 ble det utarbeidet risikomatrise på avdelings- og divisjonsnivå som dannet grunnlaget for utarbeidelse av en overordnet risikomatrise for Sykehuset Innlandet som helhet. Gjennom prosessen ble de områder der det er fare for svikt identifisert, og den utarbeidede handlingsplanen synliggjør hvilke tiltak foretaket setter inn for å håndtere og følge opp risiko slik at denne er innenfor akseptert nivå og bidrar til å sikre styring og kontroll med virksomheten. Det har i 2008 vært en positiv utvikling på andelen korri dorpasienter, epikrisetid og ventede over ett år, mens det har vært liten endring på de andre nasjonale kvalitetsindikatorene. Overgang til nytt pasientadministrativt system medfører stor framgang i forhold til mulighetene for både rapportering og monitorering av kvalitetsindikatorene. 10

11 Øvrige kvalitetsforbedrende tiltak som er gjennomført i 2008: Gjennomført pasientkontakter; en økning tilsvarende 10 % fra 2007 Økt tilbud til pasientene særlig innenfor barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg Etablert hjerneskadepoliklinikk på grunnlag av «Raskere tilbake» Etablert Helseekspress Lillehammer Oslo. Svært mange bårepasienter benytter dette tilbudet Etablert pasient- og barselhotell i Elverum Etablert felles prosedyre for slagbehandling i Sykehuset Innlandet Samler den operative delen av bryst- og endokrin - kirurgien til ett sted Pilotundersøkelse vedrørende pasientopplevd sykehus opphold Pilotundersøkelse om pasientsikkerhet (medisinsk avdeling Gjøvik) Brukerråd Brukerrådet ved Sykehuset Innlandet består av 10 medlem mer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Opp - land. Medlemmene oppnevnes av styret, basert på forslag fra brukerorganisasjonene og eldrerådene, for en toårig funksjonsperiode. Det ble oppnevnt nytt Bruker - råd i mai Brukerrådets oppgave er å sørge for at brukernes interesser blir ivaretatt på en god måte. Rådet skal bidra til at brukernes erfaringer med, og synspunkter på sykehusets tjenester blir gjort kjent for sykehuset, og kan bidra til å forbedre tilbudet. Rådets leder har møtt som observatør på sykehusets styremøter, med tale og forslagsrett, og Brukerrådets møtereferater har blitt behandlet som egen sak på styre møtene. Rådet har i 2008 hatt 6 ordinære møter, og et besøk på SI Kongsvinger sykehus med orientering om driften ved syke huset. Brukerrådet har holdt en dialogkonferanse med bred deltakelse fra brukerorganisasjonene i Hed - mark og Opp land. Temaene for dialogkonferansen var utviklings trekk for Sykehuset Innlandet, og arbeidet med lærings- og mestringstiltak. Brukerrådet har i flere vedtak behandlet Strategisk utviklingsplan for Sykehuset innlandet Bruker - rådet har ønsket at en skal holde fast ved den sykehusstruktur som styret vedtok i 2006, og har støttet arbeidet med å ut vikle samarbeids og koordineringstiltak med sikte på å styr ke samarbeidet mellom sykehusdivisjonene. Bruker rådet har oppfordret ansatte til å legge geografiske motsetninger bak seg, og bidra i et samarbeid for å skape et helhetlig sykehustilbud i Innlandet. Rådet har også vært opp tatt av at spesialister fra et sykehus bør kunne forflytte seg, og tilby polikliniske tjenester også ved sykehus hvor de ikke har sitt faste tilholdssted. Brukerrådet har behandlet hovedstadsprosessen, og av - gitt høringsuttalelse. Rådet har vært opptatt av at sykehustilbud et må organiseres i organisatoriske enheter som er store nok til at mer spesialiserte tjenester får tilstrekkelig pasientgrunnlag til å sikre høy kvalitet. Bruker rådet har derfor gitt sin fulle støtte til strategien med å organisere helse regionen i 7 større sykehusområder, og anbefalt at de en kelte områdene også må organiseres som egne helseforetak. Blant andre saker Brukerrådet har behandlet er, felles muskel- og skjelettsmertepoliklinikk i SI, organisering av brystkreftoperasjoner i SI, brukerrepresentasjon i kvalitets utvalg, palliative team ved sykehusene og kreftsykepleiere i kommunene, revmatismetilbudet ved SI Kongsvinger, situa sjonen for dialysepasienter og desentralisering av enkelte helsetjenester. Brukerrådet har i 2008 fått disponere en side i SI-magasinet til å gi uttrykk for sine meninger, og et flertall av rådets medlemmer har bidratt med artikler eller intervjuer. Rådet er representert i: Sentralt kvalitetsutvalg for Syke - huset Innlandet HF., kvalitetsutvalgene for de to divisjonene Psykisk helsevern og habilitering og rehabilitering, lærings- og mestringssenteret, Samfunnspanelet, Admi - nis tra tivt samarbeidsutvalg mellom SI og kommunene, Sam arbeidsutvalg divisjon Psykisk helsevern og kommunene. Geografiske samarbeidsutvalg mellom sykehusdivisjonene og kommunene og styringsgruppe for seprep utdanningsprogram. Rådet har også vært representert på ledersamlinger i Sykehuset Innlandet, og deltatt på samarbeids møter mellom pasientombudet og brukerorganisasjoner. 11

12 Rådet har hatt deltakere i utredningsgrupper om hjerne - slagsbehandling, dialysebehandling og organisering av brystkreft- og endokrinkirurgi. Et av rådets medlemmer har ledet et samarbeidsutvalg for inn og utskrivningsplanlegging. Rådet har utpekt representanter til å delta i arbeidet med utvikling av flere standardiserte behandlingslinjer, og har også utpekt en representant til å delta i en referansegruppe angående transportplan for Øster - dalen. Brukerrådet har erfart at deres råd og innspill har blitt tatt hensyn til i beslutningsprosesser i Sykehuset Inn - landet. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet hadde i 2008 en omsetning på mill. kroner. Årsresultatet viste et underskudd på 94,623 mill. kroner. I foretaksmøtet i januar 2008 ble stilt krav til Sykehuset Innlandet om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 49,720 mill. kroner. Årsresultatet er 44,903 mill. kroner svakere enn resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet har hatt en stram økonomisk situasjon i 2008, og det har hele året vært arbeidet med å effektivisere driften og redusere kostnadene. Den økonomiske ut fordringen var omlag 114,4 mill. kroner ved inngangen til Realiseringsgraden på tiltak har i 2008 vært på 67 %. Hovedtiltaket i 2008 var derfor nedtak av 36 senger og bemanningsreduksjoner på ca. 84 årsverk, vesentlig på pleiesiden, slik styret vedtok i styresak Syke - huset har gjennom 2008 hatt sterkt fokus på å realisere omstilingstiltakene. Når årsresultatet likevel viser et av - vik fra budsjettet skyldes det primært tre forhold: For det første medfører den høye kliniske aktiviteten at kostnadene dras i været. Det er betydelig høyere kostnader til varer og tjenester enn budsjettert. Dette skyldes at mange medikamenter har vesentlig høyere kostnadsvekst enn det blir kompensert for i budsjettene, samt at den generelle høye aktiviteten drar varekost - nadene i været. Det andre forholdet er at foretaket ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å få full effekt av de planlagte og til dels gjennomførte bemanningstilpasningene. I forhold til plan ene skulle antall ansatte innenfor somatiske tjenester og støtte tjenester vært lavere ved utgangen av 2008 enn hva som er tilfellet. Dette vil det måtte settes et enda sterkere fokus på i Det siste forholdet er at det fortsatt anvendes vesentlig mer penger til innleie av arbeidskraft via firmaer enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. Foretakets utfordring i tiden framover vil derfor bli å re - dusere kostnadsnivået ytterligere i forhold til 2008-nivå. Fore takets likviditetsbeholdning per var 129,9 mill. kroner i form av kontanter og bankinnskudd. Helse fore taket har en kredittramme på 550 mill. kroner tilknyttet konsernkontoavtalen. Av trekkrammene er 454,865 mill. kroner benyttet akkumulert per I 2008 økte trekket med 180,637 mill. kroner. De samlede investeringene i 2008 var på 365,7 mill. kroner. Foretaket hadde i 2008 en samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 195 mill. kroner. Dette er en økning på 13,7 mill. kroner fra året før. Per 31. desember 2008 utgjorde kortsiktig gjeld 67,6 % av samlet gjeld. Egenkapitalen var på 63 %. Forventet økonomisk utvikling Sykehuset Innlandet står også i 2009 ovenfor økonomiske utfordringer. Innenfor somatikken har helseforetaket en «styringsfart» som inn i 2009 anses å ligge om lag 70 mill. kroner for høyt. I tillegg er det beregnet nye utfordringer i 2009 og lagt inn reserve for risiko på ca. 42 mill. kroner. Det er vedtatt en samlet tiltakspakke for å nå de økonomiske målene tilsvarende ca. 112 mill. kroner. Hoveddelen av dette beløpet forutsettes inndekt gjennom kostnadssenkende tiltak, og da fortrinnsvis innen for kategorien lønnskostnader som følge av re - duk sjoner i grunnbemanningen. Regnskapsresultatet i 2008 er bedre enn hva som er lagt til grunn i budsjett Økonomiutfordringen er allike - vel krevende. De enkelte enhetene har beskrevet omfattende tiltak med sikte på å nå driftsøkonomisk balanse i Behovet for investeringsmidler er stort, og 2009 blir et utfordrende år spesielt knyttet til medisinskteknisk utstyr. Fortsatt drift og finansiell risiko I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved av - leggelsen av regnskapet. Sykehuset Innlandet kan i henhold til Helseforetaksloven ikke gå konkurs. Fore taket har en vanskelig finansiell situasjon og har i 2008 måt- 12

13 tet ta opp kortsiktig lån hos eier for å betjene løpende forpliktelser. Sykehuset Innlandet er til en viss grad eksponert for rente risko siden det er flytende rente på driftskreditten. Lang siktige lån til eier har fastrente. Foretaket har små kjøp i utenlandsk valuta og er derfor i liten grad eksponert for valutarisiko. Totalt sett vurderes foretakets finansielle risiko som lav. Årsresultat og disponeringer Disponering knyttet til regnskapsåret 2008 foreslås som følger: Til udekket tap Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital per Brumunddal, 13. mars 2009 Peder Olsen Ove Skaret Hedi Anne Birkeland Marit Gilleberg Sigrid H. Hammer Liv Haugli styrets leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Paul Hellandsvik Nils Røhne Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Alice Beathe Andersgaard konstituert administrerende direktør 13

14 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter og driftskostnader Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 4, Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat Overføringer Overført fra strukturfond Overført til udekket tap Sum overføringer

15 Balanse Per Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/-foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum eiendeler Brumunddal, 13. mars 2009 Peder Olsen Ove Skaret Hedi Anne Birkeland Marit Gilleberg Sigrid H. Hammer Liv Haugli styrets leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Paul Hellandsvik Nils Røhne Øystein Stubhaug Ove Talsnes Dag Aarskog styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Alice Beathe Andersgaard konstituert administrerende direktør 15

16 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning per Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Bankinnskudd, kontanter o.l

17 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF ble stiftet under navnet Opp land sentralsykehus HF i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesia list helse tjenesten fra fylkeskommunen (sykehusreformen) overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Øst RHF. Sykehuset Innlandet reguleres av lov om helseforetak av Fra 2003 ble navnet endret til Sykehuset Innlandet HF, og de andre helseforetakene i Hedmark og Oppland ble innlemmet i Sykehuset Innlandet HF. Fra 2004 har foretaket (via Helse Øst RHF) overtatt virksomhet innen rusomsorg fra fylkeskommunen i forbindelse med rusreformen. Virksomhetsoverføringene knyttet til spesilaisthelsetjenesten og rus - omsorgen har skjedd som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av davær ende Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden. «Av Ot.prp. nr. 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helse - foretakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn i åpningsbalansen per Helse- og omsorgsdepartementet besluttet derfor i 2002 at en andel av innskutt egenkapital skulle tilføres et strukturfond. Fondet skulle benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet an leggskapital i fremtiden. Gjennom St. prp. nr 1 ( ) ble det vedtatt en økning i årlige bevilgninger på 1,67 mill. kroner, som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige strukturfondet falt med dette bort, og restverdien ble overført til Annen innskutt egenkapital per » Datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når det har oppstått verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Datterselskapene er ikke konsolidert i regnskapet til Sykehuset Innlandet, da virksomhetene er konsolidert i konsernregnskapet for Helse Sør-Øst RHF. Konsernregnskapet fås utlevert ved henvendelse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme drift og, avskrivningstilskudd. Grunn finansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF- inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra NAV og egenandeler), gjestepasient - inntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto gjennom ISF inntekt og kjøp av helsetjenester fra andre regioner/private helseinstitusjoner. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. I tillegg gis det som driftstilskudd øremerkede midler til opptrappingsplan innen psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISFinntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som an - leggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 17

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer