Protokoll. Norges Fotballforbunds Ting Lillestrøm mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Norges Fotballforbunds Ting Lillestrøm 5. - 7. mars 2010"

Transkript

1 Protokoll Norges Fotballforbunds Ting Lillestrøm mars 2010

2 Innholdsfortegnelse Tingets åpning side 4 a. Godkjenne fullmakter side 9 B. Vedtakelse av forretningsorden side 9 C. Godkjenne innkalling side 9 D. Vedtakelse av sakslisten side 9 E. Valg av dirigenter og en redaksjonskomite på tre medlemmer for forbunds-tinget side 9 F. Valg av 2 desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll side 9 G. Forbundsstyrets beretning for tingperioden side 9 H. Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet side 10 I. Beretning og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet. side 12 J. Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd side 12 K. Forslag til endringer i NFFs lov og reglementer side 12 l. Andre innkomne forslag og saker side 24 M. Behandle forslag til budsjett side 24 N. Valg av forbundsstyre, kont rollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg,ankeutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting side 25 O. Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor t il å revidere forbundet s reg nskaper og fast sette revisors honorar side 28 Tingets avsluttning side

3 Ti ngets åpn i ng : På vegne av forbundsstyret ønsket president Kåfjord velkommen til forbundstinget Han ba representantene reise seg og minnes følgende personer som var gått bort siden forrige ting: Johan Riseth, Geir Kaasa, Arild Sigvaldsen, Thor Hernes, Erling Mathisen og Arne Bakker. HILSNINGstALER: ue fa v/styremedlem Michael van Praag (søndag) Norway have a number of people who have been active in Europe: Per Omdal, Karen Espelund, Niels Skutle and Trygve Borno. These people I know very well and they represent Norway very well. Number of issues in UEFA that currently will have effect on your clubs. A big percentage of the clubs in Europe have a large deficit. This is a great concern for UEFA and something has to be done. If we don t come to some sort of agreement some of these clubs will undoubtedly be taken into administration. Therefore we have come out with a number of proposals related to what is called financial Fair Play. What we need to avoid is that the clubs become dependant on being rescued by rich persons, companies etc. at the end of each season. The clubs need to comply with this as a principle. This financial fair play system should at the end be adapted by the national associations and included in their licensing systems. - Also looking at a minimum number of players in the first team - Ban transfer of minors. These are issues you will hear more about. In Europe League we have tried a system with two linesmen behind the goals. System will be tried out until the Europe league is finished. A survey shows that over 70 percent of coaches like the idea. Many players use agents that are not licensed. Only about 25 percent of all transfers in Europe are done by licensed agents. Also we believe that too much money goes to agents, cfr. England where one has agreed on a transparency rule with regard to money paid to players agents. Therefore we work closely with FIFA to see how we can make better regulations and ensure that not too much money is paid out of football. Selection of the country for the Euro 2016 will be done in May. As a president of a small country which is also trying to get the world cup in 2018 with Belgium, it is a big pity that the Norwegian and Swedish governments didn t wish to invest in this tournament together with football. Large income for society in general is created by such an event. We hope there comes a future time when Norway again will become a candidate. It is important that we show the world that also smaller football countries like us can stage events like this. Thank you for attention and wish you a very fruitful congress. S K E D S MO KOM MUNE v/ordfører Anita Orlund Ønsket velkommen til et sentralt sted midt i verden. Lillestrøm er en inkluderende, usnobbete og fotballgal by. Skedsmo kommune er landets 14 største. Vi tar vare på nærheten i storbyen samtidig som vi gir mulighet til å komme seg ut av byen. Ingen idrett er i nærheten av fotballen med hensyn til popularitet. Vi har klart å bygge helt moderne kunstgressarenaer på alle anlegg i kommunen i samarbeid med klubbene. Dette er vi umåtelig stolt over. Alle i kommunen som ønsker det, har også ballbinger. Har også et omfattende og variert kulturtilbud i kommunen. Området i Norge med størst tetthet av studenter, forskere mv. Norges desidert største fagmiljø på fornybar energi. Ønsker å bli hydrogenhovedstad. NOR S K TI PPI NG v/direktør for kommunikasjon og samfunn Peer Jacob Svenkerud Vi har et fantastisk samarbeid med NFF, og samarbeidet mellom NT som hovedfinansiør og NTF og NFF har aldri vært mer solid. NT har en klar samfunnsrolle ved å tilby ansvarlige og attraktive spill som skal bidra med et forutsigbart overskudd. NT går veldig bra. Vi ligger per dato over 4 % foran budsjett. Dette vil idretten nyte godt av. Forpliktelsen på å levere 3,4 milliarder vil bli innfridd. De nye spillterminalene begynner også å skape overskudd. Ønsker å skape et godt omdømme rundt de nye automatene i motsetning til de tidlige automatene som skapte en del sosiale tragedier. Lekkasjen til utlandet stagnere. Grasrotandelen bidro med 211 millioner kroner bare i første året og har vært en formidabel suksess. 80 % av grasrotandelen går tilbake til idretten. Idretten har vært en enorm aktør og motivator for å dra i gang idrettslagene til å skape blest om andelen og sørge for at de blir betalt til dem. Fotballen har gått i front. President sondre kåfjord Ønsket velkommen til: Æresmedlem Per Ravn Omdal, gullmerkeinnehavere, Skedsmos ordfører, samarbeidspartnere, tingdelegater fra klubber, kretser, og samarbeidende foreninger, representanter fra administrasjonen og tilhørere og presse På forrige Forbundsting vedtok vi en handlingsplan for en ny fire års periode. Nå er vi halvveis i denne planperioden, og jeg er glad for å kunne konstatere at vi er kommet godt i vei med realiseringen av de oppsatte målene. Denne planen har vært et meget godt styringsredskap. Med en medlemsmasse på nær , og med aktivitet i alle nærmiljøer i landet, mener jeg at vi er på trygg grunn når vi tillater oss å hevde at vi både har og tar et stort samfunnsansvar. Det er breddefotballen som fungerer som pulsen i norsk fotball. Det er herifra toppfotballen rekrutterer. Gode resultater i toppfotballen skaper rekruttering i breddefotballen. Norsk fotball preges for tiden av et svært godt samarbeidsklima i alle relasjoner. Vi vet alle at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom topp- og breddeklubber; men historien har vist oss at det likevel ikke alltid har vært så lett å finne dette gjenspeilet i faktisk samarbeid. Det er mitt klare inntrykk at det aldri har vært så mange gode samarbeidsprosjekt mellom topp- og breddeklubber og kretser som vi finner i dag. Ikke minst dreier dette seg om spil- lerutviklingstiltak som er noe av limet mellom topp og bredde i norsk fotball. Dette er en utvikling jeg hilser med stor glede, og som jeg tror vil vise seg å være veldig tjenlig for begge parter på sikt. Relasjonen mellom NFF og NTF har også til tider vært temmelig utfordrende. Jeg er derfor glad for å kunne konstatere at dette forholdet nå er meget bra. Vi samarbeider for eksempel utmerket om salg og forvaltning av medierettighetene gjennom selskapet Fotballmedia A/S, og i fellesskap har vi nå kommet godt i gang med oppbyggingen av Toppfotballsenteret. Dette senteret er et resultat av en felles strategiprosess, hvor vi formulerte likelydende målsettinger for herrelandslaget og for toppklubbene på herresiden: Komme oss opp blant de 12 beste i Europa. Det siste samarbeidsprosjektet er etableringen av Idrettens Helsesenter, som jeg er overbevist om skal vise seg å bli en svært lønnsom investering for norsk fotball. Relasjonen mellom NFF sentralt og kretsene er også meget god. I året som gikk var Forbundsstyret ute og besøkte alle kretsstyrene, hvor man i fellesskap fant frem til hvilke områder den enkelte krets skulle prioritere sterkest. Tilbakemeldingene fra kretsene på dette tiltaket har vært udelt positive. I løpet av de siste årene har vi også knyttet stadig sterkere bånd til andre særforbund; og vi er i ferd med å gradvis kvitte oss med stemplet som den store stygge ulven som bare tenker på oss selv. Jeg er overbevist om at dette er noe som vil gi oss gevinster over tid. Alle trenger venner. Selv om medieverden gjerne fremstiller oss som om vi i all hovedsak driver med toppfotball, så vet vi i denne salen at 99 % av vår virksomhet er breddefotball. Vår visjon lyder som kjent: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Det er vår plikt å tilrettelegge slik at alle som ønsker å spille fotball, får anledning til å gjøre det. Vår jobb er å sørge for at det finnes anlegg til trening og kamper, at det finnes trenere og ledere som kan organisere aktiviteten og at det finnes dommere som kan dømme kampene. I Handlingsplanen var det nedfelt et ambisiøst mål for vekst i breddefotballen. Selv om vi ikke fullt ut har nådd dette målet, vil jeg få gi utrykk for at vi er rimelig fornøyde med at vi hvert år har hatt vekst i antall lag. I forrige sesong endte vi opp med lag fordelt på 1931 klubber. I siste 5 års periode har vi totalt vokst med ca. 60 % på kvinnesiden, ca. 40 % i breddefotballen, og totalt med ca. 30 %. Det vil si at i denne perioden har i gjennomsnitt 200 flere unge i hver kommune fått en tilhørighet til et miljø som inneholder de opplevelser og verdier vi gjerne vil at våre barn skal få ta del i. I tråd med målsettingen har veksten vært klart størst på jentesiden. Nå er det ca jenter som spiller fotball på til sammen over 7000 lag. Hver fjerde fotballspiller i Norge er ei jente! Denne veksten kommer ikke av seg selv. Norsk fotball vokser fordi ungene har lyst til å spille fotball fordi vi kan tilby et godt og sunt miljø, vennskap og trygghet kort sagt en inkluderende trivsels- og mestringsarena. Våre frivillige utfører et formidabelt arbeid med å tilrettelegge for at ungene kommer inn i velorganiserte miljøer, hvor de lærer seg mestring, skaffer seg tilhørighet, lærer seg gode verdier, og driver sunn sportslig aktivitet. Dette representerer litt av et samfunnsansvar som dere som sitter i salen har tatt på dere. Dette er arbeid som er verd milliarder for samfunnet som dere og mange andre utfører uten et øre i betaling. Betalingen er å se hvordan ungene trives med fotballaktiviteten sin, og å kjenne på den gode følelsen av å ha gitt noe av verdi til andre. For et hvert nytt lag dukker det opp nye foreldre som tar et tak for ungene sine, og fortsatt er det slik at noen av disse fortsetter også etter at deres egne unger har sluttet. Folk ønsker å bidra. Nøkkelen til å beholde dem i organisasjonen ligger bl. a. i skolering. I året som gikk hadde vi over deltakere på forskjellige kurs, alt fra en kveld på klubbhuset om prinsippene for hvordan man skal legge opp aktiviteter for de minste, til høyeste trener- og lederkurs. Gjennom vår utdanningsvirksomhet skaper vi bedre klubbmiljøer, bedre oppvekstmiljøer, og gladere mennesker. Likeledes blir det gjennom et godt samarbeid mellom klubber, kommuner, og eksterne samarbeidspartnere bygd hverdagsanlegg. I løpet av de siste seks årene har vi firedoblet antall kunstgressbaner og antall ballbinger. Ved siste årsskifte hadde vi 686 fullskala 11-er baner, 186 syverbaner, og 1868 ballbinger. Dere har mye å være stolte av! Skal norsk fotball utvikle seg videre trenger vi spillere med større individuelle ferdigheter, og da må vi prioritere breddeidretten. Den utgjør i dag 99 % av norske fotball, og er med å legge grunnlaget for fremtidige resultater også i toppfotballen. I våre sentrale markedsavtaler har vi konsekvent lagt inn et breddeelement. Gjennom disse avtalene ble breddeklubbene i fjor tilført over 100 mill. kr. Her mener jeg det fremdeles er mer å hente. Våre samarbeidspartnere er i større grad enn tidligere opptatt å støtte nærmiljøet og å bli assosiert med vårt barneog ungdomsarbeid. Det gir muligheter til å rette samarbeidsavtalene i enda større grad mot breddefotballen, slik at midlene deles solidarisk. NFF skal fortsette å synliggjøre sammenhengen mellom topp og bredde for våre partnere, slik at vi sikrer mer penger til hele talentutviklingsverdikjeden. Det var tross alt i Lørenskog John Carew begynte sin spillerutvikling før han utviklet seg videre i henholdsvis Vålerenga, Rosenborg og til slutt i utlandet. Små klubber med små ressurser gjør i dag en fantastisk innsats for samfunnet i Norge. Vi i NFF må fremover ta et større ansvar for å synliggjøre overfor lokale og sentrale myndigheter hvilken viktig samfunnsjobb fotballklubbene faktisk gjør hver eneste dag. Vi har mange gode eksempler på godt samspill mellom kommunale myndigheter og klubber, for eksempel i FFO- og integreringsprosjekter. Vi må i tiden fremover legge forholdene til rette for et økt samarbeid mellom lokale klubber og lokale myndigheter som igjen kan skaffe klubbene større inntektsmuligheter enn vaffel- og loddsalg. Dette skal vi utrede nærmere, slik at vi sikrer oss vår rettmessige andel av de offentlige midler som skal finansiere de samfunnsoppgavene vi faktisk utfører i dag. Skal vi lyktes med å utnytte de nye inntektsmulighetene trenger også klub- 4 5

4 bene bistand fra forbundet både gjennom strukturkapital og kompetanse. Nå sender klubbene søknader til NFF og ber om midler. Vi må snu på flisa. NFF er nødt til å legge forholdene bedre til rette for at klubbene selv kan bli økonomisk bærekraftige, uten at hver klubb selv må finne opp kruttet på nytt. Gjennom å utnytte det gode samarbeidsklimaet som vi har i dag, kan NFF systematisk samle inn erfaringer og kunnskap som klubbene besitter, og strukturere dette i smørbrødliste over handlingsalternativer til klubbene. Vi har gjennom tilsetting av noen regionale anleggskonsulenter etablert et rådgivningsapparat for klubbene på dette området. Ordningen har blitt en kjempesuksess. Min tanke er at vi må kunne utnytte denne tenkningen også på finansieringsfeltet, og bygge opp en tilsvarende rådgivningskompetanse for klubbene på dette området. NFFs skal fremover legge forholdene til rette slik at klubbene lettere kan bedre egen økonomiske hverdag. Bare slik kan vi sikre pengene som klubbene trenger for å utvikle de talenter som vi må trenger for heve oss ytterligere internasjonalt. Klubbene rundt om i landet er ikke til for NFF sentralt, det er NFF sentralt som er til for klubbene. Gjennom at vi helt systematisk legger inn et breddelement i alle våre sentrale markedsavtaler skapes det aktivitet og inntekter der ute i klubbene. Det jeg har i tankene er Tine Fotballskoler, Bend Itcuparrangement, Umbroavtaler, salg av Frisk forsikring, Norsk Tipping arrangement, osv. Samlet representerer dette en inntekt/ kostnadsreduksjon i størrelsesorden 100 mill. pr. år. Her er det potensiale for inntektsøkninger, da det er klare fellesinteresser mellom partnerne våre og dere som driver ute i breddeklubbene.vi har en klar vinn-vinn situasjon her, og denne må vi utnytte. På toppfotballsiden er resultatene varierende, men her er det også mye å glede seg over. Et høydepunkt i 2009 var kvinnelandslagets bronsemedaljer i EM i Finland. Vårt J-20 landslag deltok i fjor i VMsluttspill i Chile, mens J-19 landslaget spilte finale i EM i fjor, og tapte knepent for Italia. I fjorårets sesong var det bare tre nasjoner i Europa som hadde alle tre kvinnelagene sine kvalifisert for EM-sluttspill: Tyskland,, Frankrike, og Norge. I den første Champions League turneringen for kvinner har Røa nå spilt seg frem til kvartfinale. Vi krysser fingrene for videre avansement. Det er fortsatt mulig å få et norsk lag i CL-finale i Madrid til våren. Vi har ikke helt ristet av oss skuffelsen over at A-landslaget for menn ikke klarte å kvalifisere seg til sluttspill denne gangen heller. Det var tredje gang på rad vi mister et sluttspill med minst mulig margin. Hadde vi tapt en og vunnet en av kampene mot Island i stedet for å spille begge uavgjort, hadde vi vært i Play Off. Det positive i denne sammenheng er at landslaget under Egil Drillo Olsens ledelse i fjor hadde sin resultatmessig beste sesong på 2000-tallet, at vi igjen etablerte Ullevaal som et hjemmefort, og at entusiasmen rundt landslaget var klart stigende. I september braker det løs igjen, med kvalifiseringskamper for EM i Polen/ Ukraina i 2012, og ambisjonen er selvsagt igjen at vi skal klare å ta det siste steget og komme oss dit! På klubbsiden har resultatene i de internasjonale kampene de siste par år dessverre ikke innfridd verken forventninger eller målene i handlingsplanen vår. De manglende resultatene i Europacupen og CL var en viktig del av bakgrunnen for det strategiarbeidet NFF og NTF utførte i fellesskap i Gjennom Toppfotballsenterets arbeid, og en systematisk langsiktig satsing på spillerutvikling, er jeg overbevist om at vi skal klare å nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Fra og med 2008-sesongen innførte vi i klubblisensen for Tippeligaen og Adeccoligaen krav om minimum 14 såkalte lokalt utviklede spillere. Dette er en videreføring av UEFA-ordningen for deltakelse i CL og UEFA-cupen, og går i enkelhet ut på at klubbenes 25 mannstropper, må melde inn minst 2 spillere som er utviklet i klubben og ytterligere 12 som er utviklet i annen norsk klubb. Det er allerede vedtatt å skjerpe dette kravet ytterligere fra NTF har også innført en premieringsordning for klubber som bruker unge spillere i seriekamper. I forrige sesong så vi gledelig nok at andelen av unge norske spillere i Tippeligaen fordoblet seg i forhold til tidligere. Da er vi på rett vei, og resultatene kommer etter hvert. Vi ser også at resultatene for aldersbestemte landslag har vist en flott stigning det siste året. Økonomien i de to øverste divisjonene på herresiden har de siste par år vært svært bekymringsfull, med flere nesten konkurssituasjoner. Slik kan det ikke fortsette. Tæring må settes etter næring! Jeg er derfor glad for å konstatere at det er foretatt kostnadskutt i Tippeligabudsjettene for 2010 i samme størrelsesorden som det samlede underskuddet for hele ligaen i Det er et godt signal. I et godt samarbeid med NTF og SKF har vi også innført en ny lisensordning fra og med sesongen Det nye med denne lisensen er at en nå får en løpende oppfølging av klubbene, og at vi har fått tilgang til en del sanksjonsmuligheter som kan nyttes underveis. Klubblisensnemnda kan for eksempel nekte en klubb å signere nye spillere hvis de finner at klubbens økonomi ikke har rom for det. Selv om kvinnelandslaget gjennom årtier har oppnådd gode internasjonale resultater, er det en kjensgjerning at toppfotballklubbene for kvinner i mange år har slitt med en svært skjør struktur og dårlig økonomi. Klubbene har også satt i gang et viktig og helt nødvendig utviklingsarbeid; men det ble etter hvert klart for oss i Forbundsstyret at det var behov for en større og langsiktig satsing. I budsjettet for 2008 presenterte vi Jenteløftet, som var, og er, tidenes satsing på kvinnefotball i Norge, med en årlig bevilgningsramme på ca. 20 mill. kr. Prosjektet er nå kommet godt i gjenge, og vi har lagt bak oss de to første av de fem årene som er prosjektets tidsramme. Jeg er veldig glad for at vi også i budsjettet for 2010 har funnet tilstrekkelige midler til at denne satsingen fortsetter i tråd med de lagte planene. Vi vil komme nærmere tilbake til det under budsjettgjennomgangen. Siktemålet med prosjektet er å skaffe bærekraftige topp- serieklubber både organisatorisk og økonomisk. Jeg er overbevist om at denne satsingen vil vise seg å gi resultater. På ledermøtet i Bodø i fjor redegjorde vi for beslutningen om at vi sammen med Sverige skulle melde oss som søkere til EURO I løpet av våren 2009 ble det nedlagt et formidabelt arbeid i 6 aktuelle arrangørbyer, og i 5 kretser og 5 Tippeligaklubber. Det ble også bygget opp en sentral prosjektledelse i NFF som ble bemannet med en god blanding av egne krefter og innleid ekspertise. I Forbundsstyremøte ble Stavanger, Trondheim, Lillestrøm og Oslo valgt som arrangørbyer, og arbeidet i de utvalgte klubber og byer fortsatte med uforminsket styrke. Dette arbeidet munnet ut i at det den ble overlevert en invitasjon til dialog om statstilskudd til kulturminister Trond Giske. Overslaget av behovet for statstilskudd til investeringene i anlegg utgjorde 6,2-6,8 mrd. kr. Gjennom den oppfølgende dialogen med departementet endte vi i månedsskiftet oktober/november med et endelig tilskuddsbehov på 5,7 mrd. kr. Finansdepartementet leide inn eksperter fra to eksterne konsulentselskaper til å gjennomgå våre investeringskalkyler og våre samfunnsøkonomiske kalkyler. Konklusjonen på disse vurderingene var at våre kalkyler holdt; og de mente sogar at vi kunne bygge billigere. Like før denne rapporten ble lagt frem, ble vi kjent med at den svenske regjeringen sa nei til å bevilge 3 mrd. til stadionbygging i Sverige. Dette var det reelle dødsstøtet for den norsk/svenske EM-søknaden.Nå er det forspilt energi å fortsette å ergre seg over dette. Jeg er utrolig lei meg på vegne av norsk fotball for at manglende politisk vilje i Sverige og Norge fratok oss muligheten for et kjempeløft for norsk fotball og en folkefest uten like i Regjeringene i de andre søkerlandene har alle skjønt sin besøkelsestid, og har gitt de nødvendige finansielle tilsagn. Regjeringen i Tyrkia har for eksempel bevilget 7,5 mrd. NOK til stadionbygging. Erfaringen tilsier at det ikke bør brukes en krone eller en arbeidstime på en ny søknad før det foreligger en forpliktende regjeringserklæring om at det er politisk vilje til å være med oss i arbeidet! Vi kommer tilbake til økonomien i arbeidet med søknaden under regnskaps gjennomgangen, men jeg vil få gi utrykk for at jeg er stolt over at vi har holdt det løftet som vi ga organisasjonen i forkant av arbeidet. Arbeidet med søknaden skulle dekkes inn i et balansert regnskap i 2009, og i hovedsak dekkes inn gjennom en ekstraordinær inntekt ved et tomtesalg på Ullevaal. Det fremgår av regnskapet at etter at alle kostnadene er bokført er den frie egenkapitalen i NFFkonsernet urørt. I arbeidet med EM-søknaden var det innbakt plan om et nytt nasjonalanlegg i Groruddalen i Oslo. Det var to årsaker til dette. EM-arrangementet krevde en arena med kapasitet på tilskuere og uavhengig av dette arrangementet mener vi at det på ikke altfor lang sikt er et klart behov for et nytt og større nasjonalanlegg enn Ullevaal. Dessverre forsvant muligheten for å få på plass et nasjonalanlegg med 80 % statsfinansiering. Nasjonalanlegget er på mange måter den økonomiske motoren i NFF, og behovet for en større motor er fortsatt til stede. I forbindelse med EM-arbeidet har vi fått utarbeidet komplette tegninger for et anlegg. Det er imidlertid avklart at det ikke blir aktuelt å nytte den tomten som var aktuell. Vi må nå ta oss den nødvendige tid til å endre forretningsplanen, finne frem til egnet tomt, og finne riktig dimensjonering. Ullevaal fungerer utmerket i dag, men senest om år trenger norsk fotball en større storstue. I løpet av de siste 6 årene har vi femdoblet egenkapitalen i NFF-konsernet. Dette har vært en bevisst satsing for å skaffe oss tilstrekkelig soliditet. På Tinget på Hamar for 2 år siden var det enighet om at soliditeten var kommet på et nivå hvor den videre egenkapitalbygging kunne strekkes over lengre tid enn det som lå i langtidsplanene. Under budsjettgjennomgangen senere på dette Tinget vil det da også bli presentert et budsjettforslag som legger opp til en frysing av egenkapitalandelen for Økonomien vil bli nærmere redegjort for ved regnskapsgjennomgangen, og jeg nøyer meg derfor med å konstatere at regnskapet både for NFF og for konsernet preges av at vi har utgiftsført kostnadene ved EM-søknaden, og en ekstraordinær inntekt som var forutsatt å dekke det vesentlige av disse kostnadene. Aktivitetsresultatet for konsernet blir et negativt resultat på 4,2 mill. kr., mens endringen i konsernets frie egenkapital er tilnærmet lik 0. Forbundsstyret er tilfreds med at resultatet av forbundets ordinære drift er bedre enn budsjettert. Økonomi er i dag den største utfordringen i norsk fotball både i toppen og i bredden. Toppklubbene har selv tatt tak i sine problemer, og vi bidrar overfor dem med den nye lisensordningen. Dem som mest av alt trenger hjelp er breddeklubbene. Selv om vi har fokusert på å styrke anleggssiden i det ganske land, er det store utfordringer i klubbenes daglige drift. Finanskrisen har ubarmhjertig avslørt hvor sårbare vi er, og fra topp til bunn sliter klubbene med økonomien. Det oppleves nok paradoksalt å sitte med dyre anlegg, når midlene for å sikre driften av dem ikke er skikkelig på plass. Systemet vårt har ikke vært godt nok rustet til å sikre fotballhverdagen i utfordrende krisetider. Som dere husker fra høstens valgkamp manglet det ikke på løfter fra politikerne om oppfølging av Kulturmomsutvalgets arbeid. Sett i det perspektivet er det trist å måtte konstatere at oppfølgingen fra regjeringen står langt tilbake i forhold til det som var forespeilet. I et høringsbrev som er sendt til NIF fra Kulturdepartementet i år vedrørende momskompensasjon på oppføring av idrettsanlegg, blir det foreslått en kompensasjonsordning etter søknad basert på rammebevilgning. Det fremgår ikke av brevet hvilken ramme som stilles til disposisjon i år. Det foreslås i brevet at søknad ikke kan leveres før anlegget er ferdigstilt, og kompensasjonsberettiget investering er avgrenset til anlegg som er stønadsberettiget til spillemidler. Dette er nedslående lesning, og vi må la vår stemme bli tydelig hørt i protest mot dette. Nå er det på tide at vi slipper å anvende dugnadsinnsamlede midler til å betale moms på idrettsbygg, eller konstruere fantasifulle samarbeidsløsninger med kommuner, som i motsetning til oss er 6 7

5 fritatt for moms på sine investeringer. Samarbeidet med Norsk Tipping har sannelig gitt synlige resultater. Fair play hilsingen både før og etter kamp, tusenvis av utdelte foreldrevettkort, Fair Play Cup i skolen er gode eksempler på det. Selv om vi er kommet godt i gang, er det ingen verken i Norsk Tipping eller i NFF som har tenkt å dempe innsatsen på dette området. Jeg garanterer at dette arbeidet fortsatt vil være et satsingsområde, da det dreier seg om å ta det før omtalte samfunnsansvaret. Vi skal fortsette vårt oppdragelsesarbeid av barn og voksne. Apropos voksne så har det kommet ganske mange hjertesukk fra grasrota i norsk fotball om oppførselen til forbildene. Det reageres på adferd fra trenere og ledere i toppfotballen, som ikke akkurat letter oppdragelsesarbeidet for trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen. Jeg må si at jeg skjønner reaksjonene, og både vi i NFF og NTF har satt fokus på dette, og vil følge det opp i sesongen som kommer. NFF er og skal være en inkluderende organisasjon. Vi skal aktivt jobbe for å inkludere alle som av forskjellige årsaker har utfordringer i forhold til å bli inkludert i vårt samfunn. Det innebærer ikke minst at vi skal være tydelige på at en hver form for rasisme eller diskriminering ikke kan tolereres. Her har det vært gjort mye bra arbeid, men vi kan fortsatt gjøre mer, og det skal vi gjøre! I tillegg til alt det gode arbeid som utføres for barn og unge rundt om i det ganske land, er det grunn til å være litt stolte av det bistandsarbeidet som vi gjennom samarbeid med diverse offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner utfører i en rekke land, nær sagt verden rundt. Dette er vel når alt kommer til alt noe av det mest givende vi gjør, fordi utgangspunktet som regel er slik at vår bistand tar unger ut av hverdagssituasjoner som er langt verre enn det vi står overfor her hjemme. Selv om dette ikke er en primæroppgave for oss, er jeg som sikkert alle her på Tinget opptatt av at vi skal ta oss råd til å bidra også på dette feltet. Vi har rekordmange forslag som skal gjennomgås i løpet av helgen. Et av forslagene vil nok utvilsomt kreve en del tid og skape et engasjement: Forslaget om halvering av 3. divisjon. Valget står mellom å prioritere en sportslig heving og hensynet til kostnader og reisetid. Avslutningsvis vil jeg på Forbundsstyrets vegne få rette en stor takk til dere alle for den jobben dere gjør; har gjort, og vil gjøre for norsk fotball. Takken retter seg til tingdelegatene, samarbeidspartnerne og til administrasjonen ved generalsekretær Paul Glomsaker. Godt ting! a. Godkjenne fullmakter Generalsekretæren gikk gjennom endringer i representantslisten. Fullmaktene ble godkjent. Ved tingets åpning var det 246 representanter med stemmerett. B. Ve dtak e ls e av forretningsorden Forretningsorden vedtatt uten merknad. C. Godkjenne innkalling Innkallingen godkjent uten merknader. D. vedtakelse av sakslisten Saklisten vedtatt uten merknader. E. Valg av di rige nte r og e n redaksjonskomite på tre medlemmer for forbundsti nget. Til dirigenter ble valgt Kjartan Berland og Mimmi Berdal med Jon Birch-Aune som reserve. Som redaksjonskomite ble valgt: Synnøve Tverlid, Forbundsstyret, Johan Fredrik Remmen, Lovkomiteen og Eirik Sandsten, NFFs administrasjon. F. valg av 2 de s i sore r som sam m e n m e d forbundsstyret godkje n n e r og unde rtegne r forbundstingets protokoll. Til desisorer ble valgt Bodil Nilsen, LSK Kvinner og Helmer Almerud, Indre Østland FK. Dirigentene overtok og viste til at taletiden var 5 og 2 minutter. Dirigentene ba om fullmakt til å justerte taletiden dersom det ble nødvendig for å komme i mål. Tinget gav dirigenten denne fullmakten. G. forbundsstyrets beretning for tingperioden. årsberetning for 2008 Dirigenten gjennomgikk årsberetningen punktvis. Gratulasjoner til seriemestrene Stabæk Fotball (menn) og Røa IL (kvinner). Gratulasjoner til norgesmestrene Vålerenga Fotball (menn) og Røa IL (kvinner). Vedtak: Årsberetningen for 2008 ble godkjent uten merknader. årsberetning for 2009 Dirigenten gjennomgikk årsberetningen punktvis. Gratulasjoner til seriemestrene Rosenborg BK (menn) og Røa IL (kvinner). Gratulasjoner til norgesmestrene Aalesund FK (menn) og Røa IL (kvinner). Gratulasjoner til seriemester i futsal, Nidaros Futsal. 13 Ulla Britt Wiig Christensen, SKF: Jenteløftet representerer en kjærkommen 5 års periode. Dette trengte kvinnefotballen. Det har nå gått to år. Det tok fullstendig av i Jenteløftet skal også bygge organisasjoner og de klubbene som er skjøre. Denne prosessen har tatt tid. Det tok lang tid å få på plass prosjektleder, og når den først kom på plass, fungerte det ikke. Prosjektet haltet fram til EM 2009 i Finland. Først da kom jenteløftet opp og gikk igjen. Har fått pengene man har krav på, men arbeidet i klubbene er ikke gjennomført slik som man skulle ønsket. Det nye styret må ha dette i mente når ny handlingplan for de kommende året skal utarbeides. 249 Klara Stensvåg, Troms FK: Anleggskonsulenter har vært en stor suksess. På tinget i 2008 ble det tatt inn i handlingsplanen et punkt om at NFF skal jobbe med hverdagsanlegg, dvs haller med kunstgress og tak over. Henstiller om at det jobbes for at denne typen anlegg blir berettiget til spillemidler. Viktig at man øver politisk trykk for å få en bedre ordning vedrørende momskompensasjon enn dem som er skissert pr i dag. 125 Paul Bjerke, IL Koll: Betyr en godkjenning av beretningen at vi også godkjenner forbundsstyrets syn på forsikringsordningen? Dirigenten: Beretningen er Forbundsstyrets beretning og syn. Kommer tilbake til forsikringsordningen. 19 Per A Flod, spilleragentenes forening: Vil rette en stor takk til Forbundsstyret for at vi har fått muligheten til å bli hørt. Erfaringer med nytt agentreglement: Kanskje det beste og mest omfattende og grundige agentreglement i Europa (etter England). Dette skyldes et godt samarbeid. Takk for at vi er inne i varmen. God kontakt og dialog selv om vi ikke alltid er enige. 288 Olaf Styrvold, Fløya IF: Styret har et tungt ansvar når de representerer så mange personer og et konsern som omsetter så mye midler. Synes ikke styret har fremstått med den nødvendige troverdighet i Inntrykket er at styret har vært mer opptatt av intern splitt og hersk mer enn noe annet. Håper det nye styret tar dette inn over seg. 13 Ulla Britt Wiig Christensen, SKF: Eirin Kristin Sund som visepresident bredde og Erik Loe som konstituert generalsekretær. Den faktiske situasjon kunne vært beskrevet bedre. Har Eirin Sund sendt inn skriftlig søknad om dette? Grunnet Eirins arbeidssituasjonen som stortingsrepresentant, ble hennes deltakelse i styremøtene vanskeligere og vanskeligere. Det er litt over 1 år siden sist hun var på et styremøte. Styret har i realiteten manglet en visepresident i siste halvdel av tingperioden. Dette arbeidet har reelt sett Stig Nergård ivaretatt. Skadeeffekten for breddefotballen vurderes derfor som begrenset. Eirin har formelt søkt om fritak. Forbundsstyret har ingen kompetanse til å frita henne for vervet. Det fikk hun beskjed om. Du må melde forfall, og det har hun gjort. Når Karen sa opp sin stilling, kom vi i beit. Vi ønsket en rask løsning. Tok kontakt med lovkomiteen for å høre om man kunne frita Erik midlertidig for å gå inn som konstituert generalsekretær. Når Paul ble ansatt, tok man opp med NIF og fikk bekreftet at det var kurant at Erik kunne gjeninntre. 256 Morten Wolden, Trøndelag FK: Bronsejentene og kvinnelig landslagssjef er to viktige oppturer. Dessverre har det også vært noen nedturer: Situasjonen knyttet til generalsekretærens avgang og nei til EM Dette har gitt oss riper i lakken og skadet omdømmet vårt. Vi må gjennomføre en bred evaluering av EM prosessen før vi eventuelt søker på ny. Skuffet over utfallet av generalsekretær saken og ikke minst den manglende informasjon som gikk ut i organisasjonen. Registrer at styret ikke tar noe selvkritikk på dette. Står skuffende lite om spillerutvikling og sportslig utvikling i denne beretningen. 8 9

6 Dette er den røde tråden i det vi driver med. Utfordrer det fremtidige styret på å sette fokus på dette. 109 Cato Haug, Ise SK: I generalsekretærsaken har jeg tidligere sagt det jeg ville si. Ber delegatene tenke tilbake på den generalsekretæren og lederen norsk fotball vi har mistet og gått glipp av. Karen var den største etter Nikken og Omdal. Bør benytte anledningen til å gi Karen applaus. Så ble gjort. Vedtak: Årsberetningen for 2009 ble godkjent med nevnte merknader. H. Avs lutte de og revi de rte regnskaper for forbundet Norges Fotballforbunds regnskap for 2008 Innledningsvis orienterte Generalsekretæren om bakgrunn og prinsipper for at NFFs regnskap fra og med 2007 er lagt om og tilpasset ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Generalsekretæren opplyste at sum anskaffede midler ble 67 mill. kroner høyere enn budsjett for Generalsekretæren redegjorde for hvilke poster som i hovedsak utgjør denne volumøkningen; De gode publikumstallene i Tippeligaen og Adeccoligaen ga høyere inntekter i form av serieavgift. Økte (publikums)inntekter landslag. I tillegg blir tallene noe høyere på bakgrunn av formidling av billetter til bortelandskamper (spesielt Skottland), samt EURO 2008 Økte bruttoinntekter i cupkassen. Formidling av varer og tjenester mellom våre samarbeidspartnere blåser opp regnskapstallene både på inntektsog kostnadssiden. Ingen nettoeffekt i resultatregnskapet. Høyere inntekter fra salg av diverse materiell (bøker, brosjyrer, etc.), samt økte kurs og deltageravgifter. Tilsvarende økning i NFFs materiellkostnader og kostnader knyttet til kurs og seminarer. Høyere øremerkede offentlige tilskudd enn budsjettert. Økte tilskudd fra UEFA Generalsekretæren redegjorde for at samlede driftskostnader ble 63,5 mill. kroner høyere enn budsjett for Generalsekretæren kunne blant annet vise til følgende poster for å underbygge volumøkninger på kostnadssiden; Økte kostnader knyttet til alle norgesmesterskapene, gjelder økte utbetalinger til deltagende klubber på grunn av høyere nettoinntekt i cupkassen for herrer. Refusjon og dekning av klubbenes reisekostnader i cupen ga også høyere kostnader enn budsjettert. Videre innebærer avvikling av kvinnecupfinalen på Bislett et høyere kostnadsbilde enn budsjettert. Kostnader til dommerobservasjon i Tippeligaen og Adeccoligaen, samt kampinspektørkostnader, ble noe høyere enn hva som lå til grunn i budsjettet. Høyere kostnader på anleggssiden som følge av utbetalinger knyttet til bevilgninger/tilskudd til ballbingebygging fra Posten og Sparebankstiftelsen, samt utbetaling av andre øremerkede midler mottatt til utvikling infrastruktur. Konsernregnskapet for 2008 Generalsekretæren opplyste at følgende selskap inngikk i NFF s konsernregnskap på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet for 2008; Norges Fotballforbund AS Ullevaal Stadion Ullevaal Stadion Idrett AS Ullevaal Business Class AS Nordic Football AS Tippeligaen AS Arenasalg AS Fotball Media AS * Sørlandshallen Fotball AS Østfoldhallen Fotball AS Skarphallen Fotball AS * Fotball Media AS er innarbeidet etter bruttometoden. Samlede inntekter i NFF-konsern i 2008 var 775,99 mill. kroner (etter elimineringer). Samlede driftskostnader i NFF-konsern var 748,58 mill. kroner i 2008 (etter elimineringer). Netto finanskostnader i konsernregnskapet utgjorde 19,19 mill. kroner i Årsresultatet etter skatt i konsernet endte med et overskudd på kroner (før minoritetsandeler). Revisor Kjartan Kvamme fra revisjonsfirmaet Deloitte AS leste revisjonsrapporten for Kontrollkomiteens Bård Steffens leste kontrollkomiteens beretning for 2008 Vedtak: Årsregnskapet for 2008 ble enstemmig godkjent. Norges Fotballforbunds regnskap for 2009 Generalsekretær Paul Glomsaker gjennomgikk regnskapet for Generalsekretæren pekte på følgende hovedårsaker til at årsresultatet ble ca. 18,6 mill. kroner svakere enn budsjett for 2009: Arbeidet med EM-søknaden i 2009 er kostnadsført med 15,5 mill. kroner, og i tillegg er det kostnadsført 2,4 mill. kroner som var pådratt i Kostnader til planlegging av nytt nasjonalanlegg er kostnadsført med 3,3 mill. kroner. I tillegg er det aktivert 0,7 mill kroner knyttet til konseptutvikling av nytt nasjonalanlegg som representerer en påbegynt utvikling av et varig driftsmiddel for NFF. Økte billettinntekter rundt A-lag herrers kamper på Ullevaal Stadion, selv om det ble spilt en privatkamp mindre enn hva som lå til grunn i budsjettet for Samtidig reduserte arrangementskostnader som følge av det ble spilt en kamp mindre enn forutsatt. Avskrevet 2 mill. kroner i fordringsmassen Økte øremerkede tilskudd fra det offentlige og fra FIFA Redusert finansnetto, gjelder både rentenetto, samt realisert agiotap (valutakurstap) i tilknytning til tilgodehavende mot UEFA. Generalsekretæren opplyste at samlede inntekter nådde 717,48 millioner kroner i Dette er 6,6 millioner kroner høyere enn budsjett. Generalsekretæren viste til at en markant del av finansieringssiden kommer fra samarbeidsavtaler og medieavtaler. Følgende forhold var med på å øke bruttotallene i forhold til budsjett (inntektssiden): Økte (publikums)inntekter landslag. Høyere inntekter fra spillerlisens enn budsjettert, men 2009 er om lag på nivå med realisert Høyere offentlige tilskudd (KKD-midler) enn budsjettert. Inntekter fra medieavtalene ble noe høyere enn budsjettert. Høyere øremerkede offentlige tilskudd enn budsjettert. Lavere inntekter fra samarbeidsavtaler enn budsjettert. Det ble i budsjettet for 2009 lagt til grunn inntekter for mersalg til nye samarbeidspartnere og delfinansiering av nytt nasjonalanlegg som ikke ble realisert. På kostnadssiden viste Generalsekretæren til følgende volumøkninger i forhold til budsjett: Arbeidet med EM-søknaden, inkl. kostnadsføring av utgifter pådratt i 2009 med totalt 17,9 mill. kroner Kostnader med planlegging av nytt nasjonalanlegg med 3,3 mill. kroner. Kostnader forbundet med personalavganger Høyere kostnader på anleggssiden som følge av utbetalinger knyttet til bevilgninger/tilskudd til ballbingebygging fra Posten og Sparebankstiftelsen. Utbetaling av andre øremerkede midler mottatt til utvikling infrastruktur og internasjonalt arbeid. Årsresultatet i NFF i 2009 endte med et underskudd på kroner. Konsernregnskapene for Generalsekretæren opplyste at følgende selskap inngår i NFFs konsernregnskap for 2009; Norges Fotballforbund AS Ullevaal Stadion Ullevaal Stadion Idrett AS Ullevaal Business Class AS Nordic Football AS Tippeligaen AS Arenasalg AS Fotball Media AS * Idrettens Helsesenter AS * Østfoldhallen Fotball AS Skarphallen Fotball AS Sørlandshallen Fotball AS** EM til Norge AS. * Fotball Media AS og Idrettens Helsesenter AS er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. ** Sørlandshallen Fotball AS ble avviklet i Generalsekretæren kommenterte først en oversikt som viste utviklingen i konsernresultatet for perioden Samlede inntekter (etter elimineringer) utgjorde i NFF-konsern 833,1 mill. kroner i 2009, mens samlede driftskostnader tilsvarende utgjorde 805,15 mill. kroner. Generalsekretæren kunne videre opplyse at netto finanskostnader fortsatt belaster regnskapet med betydelige beløp. Netto finanskostnader utgjorde i ,78 mill. kroner hvor brorparten av disse finanskostnadene ligger i AS Ullevaal Stadion og Ullevaal Stadion Idrett AS. Årsresultatet etter skatt i konsernet endte med et underskudd på kroner kroner (før minoritetsandeler). Kort om stadion s e ls kape n e i NFF-konsern US-konsern (AS Ullevaal Stadion, Ullevaal Stadion Idrett AS og Ullevaal Business Class AS) Det ble i 2009 gjennomført en konsernfusjon hvor Ullevaal Business Class AS (UBC) nå er et heleid datterselskap av AS Ullevaal Stadion. UBC avga et konsernbidrag til morselskap på 3,2 mill. kroner. Resultatet ble positivt på grunn av følgende hovedforhold: Salg av rettigheter fra tidligere tomtesalg på 17,95 mill kroner før skatt Overskudd i den ordinære driften i alle datterselskaper US-konernet leverte et årsresultat etter skatt i 2009 på 20 mill kroner i overskudd. Generalsekretæren benyttet anledningen til å gi ros og honnør til Styret i stadionselskapene, ledet av styreleder Jan Halstensen, i forbindelse med det flotte økonomiske resultatet i NFFs datterselskaper. Andre konsernselskap Generalsekretæren refererte kort årsresultatet i 2009 for de øvrige selskaper som inngår i NFFs konsernregnskap: Årsunderskudd i Østfoldhallen Fotball AS er dekket inn via ekstraordinært tilskudd fra eierne. Idrettens Helsesenter AS ble stiftet 28.september 2009 med formål om å tilby helsetjenester til fotballorganisasjonen i et samarbeid mellom NFF og NTF. Selskapet er eid 50 % av hver av partene. Eierne har på vegne av selskapet forskuttert kostnadene frem til stiftelsesdato. Mellomværende mellom selskapet og eierne renteberegnes til fordel for eierne. Årsregnskapet for 2009 viser et underskudd etter skatt på kr I 2009 er selskapet Sørlandshallen Fotball AS avviklet. Eierskapet i selskapet var delt mellom Agder FK (50 %) og NFF (50 %). Med nye tilbud lokalt i regionen (blant annet økning av antall kunstgressbaner) og et redusert bruksmønster fra den lokale toppklubben på dagtid i hallsesongen, ble driftsgrunnlaget forverret sett i fra selskapets styre sin side. Gjennomgang av balanse pr NFF konsern Gjennom egen tabelloppstilling viste Generalsekretæren til at totalbalansen i konsern utgjør 765 mill kroner pr På eiendelssiden utgjør anleggsmidler 606,3 mill. kroner, mens omløpsmidler utgjør 158,7 mill. kroner. I tilknytning til gjennomgang av balansens egenkapital og gjeldsside kommenterte Generalsekretæren egenkapitalutviklingen i konsernet. Egenkapitalen utgjør pr ,57 %, mens den pr utgjorde 21,63 %. Konsernets balanselikviditet pr utgjorde 1,49. Generalsekretærene viste til en strammere likviditet mot slutten av I tilknytning til gjennomgang av konsernbalansen kommenterte Generalsekretæren pantegjelden i US-konsern spesielt. Pr utgjorde pantegjelden 439,9 mill. kroner i pantegjeld i AS Ullevaal Stadion og Ullevaal Stadion Idertt AS. Ca

7 Tabell A: 73 % av lånet (320 mill. kroner) er bundet opp i fastrente, mens resterende lån er på flytende betingelser (NIBOR 3 mnd punkter). Rentemargin er 150 punkter på hele lånet. Revisor Kjartan Kvamme fra revisjonsfirmaet Deloitte AS leste revisjonsrapporten for Kontrollkomiteens Bård Steffens leste kontrollkomiteens beretning for Cato Haug, Ise SK: Rregistrerte at kostnadene knytte til EM i sin helhet var dekket inn gjennom et salg av eiendom. Er dette salget et netto salg eller var det andre kostnader knyttet til dette? Jeg sa at jeg har signalisert ut i organisasjonen at inntektene i 2009 inkludert det ekstraordinære inntekten ved salg av tomt, skulle være bærende for hele EM kostnaden. Skulle med andre ord kunne plassere denne utgiften inn i regnskapet uten å tære på egenkapitalen, og det har man da heller ikke gjort. Var de 17,95 millionene en ren nettoinntekt? Nei, det må svares skatt. Nettotilførselen til forbundets konsernøkonomi var i størrelsesordenen 13 millioner på grunn av at nesten 5 millioner gikk med i skatt. Vedtak: Årsregnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent. I. Be retn i ng og avs lutte de regnskaper for fond som hører under forbundet. Ingen fond. J. Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd Anvendelse av underskudd 2008 Underskuddet 2008, kr foreslås disponert slik vist i tabell A: Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Anvendelse av overskudd 2009 Underskuddet 2009, kr foreslås disponert som vist i tabell B; Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. K. for s lag ti l e n dri ng e r i NFFs lov og reglementer. Forslag 1: Hønefoss SK tillegg i lovens 1-3 (Farger og emblem) 106 Tom A. Schanke, Hønefoss SK: Er en hjertesak å spille med flagget på brystet. Et av de mest kjente og tradisjonsrike uttrykkene i sporten. I 1982 var det et forslag om å blåse opp sponsorlogoen. Dette ble heldigvis avvist. Dette Forbundsstyret fikk kollektiv prolaps og foreslo noe enda villere. Det tok dem riktignok bare 48 time å snu, men ved å få det inn i loven er man sikret at slike vedtak vil måtte forankres på tinget. Det kan jo komme andre i fremtiden som ikke er bundet av styrets vedtak. Det står en skriftlig beklagelse i tingheftet, og den gjentar jeg gjerne. Vi var dårlige på prosess og fornærmet mange. Det er imidlertid bare Norge i UEFA som ikke har et eget landslagsemblem. Et slikt detaljeringsnivå hører ikke hjemme i loven. Det skal noe til å finne et styre i fremtiden som ikke har fått med seg dette. 106 Tom A. Schanke, Hønefoss SK: Dersom styrets utsagn hadde vært bindende for fremtidige styrer, så hadde jeg vært enig i at dette var tilstrekkelig. Derfor bør det stå i loven. Vedtak: Forslaget falt med 98 mot 117 Forslag 2: lovens 3-2 (2) (Frister for innkalling) 174 Erik Holmberg, Odds BK: Dette er veldig viktig. Vi har forståelse for deler av dette. Bør kunne differensiere noe. Har forståelse for at man ønsker 2 ukers frist på regnskapene, men mener vi bør kunne få de innkomne forslag 4 uker før. Fremmer derfor følgende forslag: Saksliste med beretninger og revidert regnskap må være sendt kretser, klubber og tillitsvalgte senest 2 uker før forbundstinget. Innkomne forslag sendes samme instanser senest 4 uker før forbundstinget. 114 Kjell Lorentzen, Kattfjord SK: Må ha 4 uker for å lese sakspapirene. 2 uker blir for knapt for alle de frivillige og andre som har fulltidsjobb ved siden av. Selv dagens frist er rimelig knapp. 6 Hege Leirfall, forbundsstyret: Forbundsstyret støtter forslaget fra Odd og endrer derfor vårt forslag i samsvar med dette Mikael Skodjereitet, Skodje IL: Gir NIFs lov hjemmel for å gjøre slik endring? Dirigenten: Det ligger vel i lovkomiteens uttalelse. Vedtak: Forbundsstyrets forslag med ODDs endring vedtatt mot 8 Forslag 3: Hønefoss SK forslag til tillegg i lovens 4-2 (Forbundsstyrets møter og arbeidsform) Forslaget trekkes. 186 Herman Kopp, Ready IF: Til forretningsorden: Har Hønefoss BK tre representanter? Jeg representerer ikke Hønefoss Ballklubb, men Hønefoss Sportsklubb. Forslag 4: Hønefoss SK forslag til tillegg i lovens 4-3(1) (Styrets oppgaver) Forslaget trekkes. Forslag 5: lovens 6-1 (1) og (2) (Kontrollkomité og revisjon) 5 Roger Hallberg, forbundsstyret: Forbundsstyret foreslår å endre ordlyden til at komiteen skal bestå av leder og tre medlemmer. Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner beløp Overføres til øremerkede midler Utlendingsdirektoratet - ballbinger flyktningemottak Overføres fra øremerkede midler Norges Idrettsforbund Overføres fra formålsinntekter fra oppstillingsløyver - barn og unge Overføres til øremerkede fra Utenriksdepartementet (UD) - Balkan og Irak Overføres til øremerkede midler fra NORAD - Football for all in Vietnam Overføres til øremerkede midler fra Fredskorpset - Vietnam Overføres fra diverse øremerkede tiolskudd UEFA (Hattrick) Overføres til øremerket OBOS - tilskudd kunstgressutbygging Oslo Overføres til øremerkede tilskudd Sparebankstiftelsen - ballbinger Overføres fra øremerkede midler Posten Norge - ballbinger Sum anvendelse Eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Overføres til bøtekasse - reserveres for ideelle formål Overført fra Fond for barne- og ungdomsfotball Overføres til reservefond - renter av reservefondsmidler bank Sum anvendelse Selvpålagte restriksjoner Overføres til annen egenkapital/egenkapital uten restriksjoner Sum anvendelse Tabell B: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner beløp Overføres fra FIFA-tilskudd Fotballensinformasjon- og kommunikasjonssystem Overføres fra formålsinntekter fra oppstillingsløyver - barn o gunge Overføres fra midler Utlendingsdirektoratet - ballbinger flyktningemottak Overføres fra Psten Norge - tilskudd ballbinger Overføres fra tilskudd fra NORAD - Football for all in Vietnam Overføres fra tilskudd fra UD - Kaukasus/Moldova/Bezlan Overføres fra tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) - Balkan Overføres fra UEFA-tilskudd 1 Anleggsfond Toppklubber Overføres fra UEFA-tilskudd 7 Forprosjektmidler 80 kunstgressbaner Overføres til OBOS - tilskudd kunstgressutbygging Oslo Overføres til Sparebankstiftelsen - tilskudd ballbinger Overføres til tilskudd fra AV-OG-TIL - alkoholfrie soner Overføres til tilskudd fra Fredskorpset - Vietnam Overføres til tilskudd fra KKD - aktivitetsutvikling for barn og unge Overføres til tilskudd fra NIF - idrett for funksjonshemmede Overføres til tilskudd fra Utenriksdepartementet - Irak Overføres til tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) - Makedonia Overføres til tilskudd Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet - Flerkulturelle til arenaen Overføres til UEFA-tilskudd - internasjonale utviklingsarbeid Sum anvendelse Eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Overføres til bøtekasse - reserveres for ideelle formål Overført fra Fond for barne- og ungdomsfotball Overføres til reservefond - renter av reservefondsmidler bank Sum anvendelse Selvpålagte restriksjoner Overføres til annen egenkapital/egenkapital uten restriksjoner Sum anvendelse

8 275 Arild Kristensen, Østfold FK: Skal kontrollkomiteen avgi uttalelse om tingets vedtak? 249 Klara Stensvåg, Troms FK: Vi ønsker å opprettholde varamedlemmer og foreslår at teksten blir leder, 3 medlemmer og to varamedlemmer. 5 Roger Hallberg, forbundsstyret: Vi ønsker ikke varamedlemmer og opprettholder derfor vårt forslag. Når det gjelder spørsmålet fra 275 vises det til at det er ingen endringer i punkt 2 og at det er henvist til NIFs lov nedenfor. 275 Arild Kristensen, Østfold FK: Det står i teksten at kontrollkomiteen skal uttale seg om styrets oppfølging av andre ting også, for eksempel handlingsplaner og lignende. Johan Fredrik Remmen, Lovkomiteen: Det er ingen endring i forslaget i forhold til gjeldende lov når det gjelder punkt 2. Forståelsen av loven er slik at det dreier seg om kontroll med forbundsstyrets disposisjoner, men ikke av politiske beslutninger mv. 284 Magne Totland, Junkeren IK: Vi har vel egenlig tre muligheter, nemlig at ingen vedtas. Dirigenten: Ja, de som ikke støtter noen forslag, kan forholde seg i ro ved begge avstemminger. Vedtak: Forslaget fra Troms FK fikk 5 stemmer og falt. Forbundsstyrets forslag vedtatt med 211 Forslag 6: lovens 6-3 (2) (Doms- og sanksjonsutvalget) Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. Forslag 7: Forbundsstyrets forslag til ny 6-9 i loven (Påtalenemnd) 4 Synnøve Tverlid, forbundsstyret: Holdt presentasjon og redegjorde for endringene i lovens 6-9 (1) og (2). Viktig at Forbundsstyret som politisk aktør og til dels lovgiver, ikke også er påtaleorgan. Organisasjonsutvalget foreslo dette og fikk støtte i høringsuttalelsene. Støttes også av UEFA og FIFA. Forslag 8: lovens 8-4(3) (Klubbers uavhengighet) 7 Anders Eggen, forbundsstyret: Intensjonen med vårt forslag er at du både kan være ansatt i et tippeligalag og trene i de lavere divisjoner. 219 Erik Throndsen, Smørås IL: Hva med klubbenes andrelag som da kan delta i samme divisjon? Forslag 9: lovens 11-1 (4) (Virkeområdet) Ingen kommentar fra Forbundsstyret. 116 Kurt K Kristensen, IL King: Enig i alt bortsett fra 10 poeng trekk. Man har mulighet til å flytte lag ned i lavere divisjoner, og dette bør holde. 2 Erik Loe, forbundsstyret: Dette ble tatt opp på forrige ting. Det vi snakker om nå, er få etablert det samme i loven som allerede står i sanksjonsreglementet. Dirigenten: Vi må ha forslaget fra King skriftlig. King IL trekker forslaget etter prøveavstemning. Forslag 10: lovens 11-5(1) (Straffer) Forslag 11: Lovens 6-6 (Klubblisensnemnda) og Lovens 8 8 (Vilkår for deltakelse i de høyeste divisjonene) 1 Erik Loe, forbundsstyret: Holdt presentasjon. Vi ønsker å forankre dette nye systemet i Forbundstinget. Ønsker samtidig å legge til rette for videreutvikling av systemet. Foreslår derfor at Forbundsstyret beholder kompetansen til å vedta endringer. Viktig å sikre kompetanse i klubblisensnemnda og foreslår derfor å utvide denne med en person. Forslag 12: Forbundsstyrets forslag til tillegg i kampreglementets 2-1 (Spilleberettigelse) 7 Anders Eggen, forbundsstyret: Vi foreslår i hovedsak å stokke litt på rekkefølgen og å ta inn lovlig opphold i landet. 165 Trond Stagrim, Nesodden IF: Enig om alt bortsett fra h. Foreslår at man opprettholder krav om medlemskap i klubben. 7 Anders Eggen, forbundsstyret: For å bli registrert i klubben skal du være medlem Trond Stagrim, Nesodden IF: Enig i det, men slik fungerer det ikke i praksis. 108, Helmer Almerud, Indre Østland FK: Har en på et asylmottak lovlig opphold i Norge? Johan Fredrik Remmen, Lovkomiteen: Har lovlig opphold dersom vedkommende har inne en søknad om opphold, men ikke dersom det er fattet utvisningsvedtak. 7 Anders Eggen, forbundsstyret: Har ikke noe problem å være med på forslaget fra Nesodden. Støtter dette. Vedtak: Forslaget med tillegg av at krav om medlemskap tas inn igjen i bokstav h), ble enstemmig vedtatt. Forslag 13: Jølster IL Fotball og Akershus Fotballkrets endring i; 2-2 (1) a - Aldersklasser, divisjoner og avdelinger 2-2 (1) d - Aldersklasser, divisjoner og avdelinger 2-4 (2) - Dispensasjon fra kravene til alder 111 Tore Gamborg, Jølster IL: Spillerutvikling går som en rød tråd gjennom fotballen. For å kunne drive spillerutvikling trengs bl.a. anlegg og kompetanse, men også flere verktøy for å gi spillerne de utfordringer de trenger for å utvikle seg. Er kjent med motforestillingene til forslaget, men har tillit til at klubber og kretser vil forvalte dette på en fornuftig måte. Ser heller ikke på det fysiske som et problem, da dette er individuelt og må vurderes konkret. Er du god nok, så er du gammel nok. Sannhet med modifikasjoner, men likevel mye i dette. 256 Morten Wolden, Trøndelag FK: Ikke moden for å bli med på dette nå. Dagens regelverk er for strengt og håndteres forskjellig fra krets til krets. Dette gir uheldige resultater når lagene møtes i samme divisjon. Burde man på mer generelt grunnlag gi 15 åringer tillatelser til å spille i 3. divisjon menn og 2. divisjon damer? 6 Hege Leirfall, forbundsstyret: Forbundsstyret er i utgangspunket skeptisk til å senke alderen. Ønsker i likhet med UEFA å beskytte spillerne slik at det blir en best mulig progresjon. Seniorlag skal ikke være avhengig av så unge spillere for å stille lag. Må ha tillit til kretsene og klubbene forvalter dette riktig. Forslaget fra Trøndelag FK er interessant da det vil sikre likebehandling, og at en blir kvitt dispensasjoner. Anbefale at en gjennomfører en prøveordning som evalueres på neste ting. 233 Fred Eliassen, Steigen SK: Overmoden for dette forslaget. Dette er distriktspolitikk og handler om å gi muligheter for små klubber. Ber om prøveordning. 201 Mette Hammersland, IL Sandviken: Det påhviler krets og klubber et veldig stort ansvar sånn at dette ikke blir en hvilepute dersom det blir vedtatt. Kretsene skal ikke av den grunn nedprioritere ungdomsfotballen. Det må vi i tilfelle være bevisste på. 102 Bård Dalen, IL Hødd: Viktig å åpne opp dersom man skal opprettholde breddefotballen i distriktene. Anbefaler forslaget om prøveordning. 38 Johan Jørstad, Borgen IL: Prøveordning er helt i orden. Håper det blir vedtatt. 111 Tore Gamborg, Jølster IL: Mange spillere faller mellom to stoler. Oppfordrer alle, som et minimum, å bli med på en prøveordning. 192 Terje Svendsen, Rosenborg BK: Vi støtter Jølsters forslag. Man må tørre noe nytt, og la de mest talentfulle prøve seg på tøffere arenaer. Vi må ha tillit til at klubber og kretser forvalter det her fornuftig. Forslaget anbefales, i det minste som en prøveordning: 262 Mette Christiansen, Valdres FK: Dette skal være til beste for spilleren, men ikke for laget. Har tillit til at man vil huske på at det er spilleren som skal stå i sentrum. 13 Ulla Britt Wiig Kristiansen, SKF: Støtter forslaget. Ute i distriktene kan man bli tvunget til å velge mellom å ha et juniorlag og et a-lag. 46 Tor Bernsen, Bærum SK: Hårreisende forslag. At 14 åringer skal spille seniorfotball, særlig nedover i divisjonene, er destruktivt og vil bare ødelegge spillerne. Vedtak: Forslaget vedtatt som prøveordning med 169 mot 60 Forslag 14: kampreglementets 2-5 (3) (Forsikringsordning for spillere) 8 Stige Nergård, forbundsstyret: Holdt presentasjon og viste til utdelt brosjyre om forsikringsordningen. Forbundsstyret vedtok i januar 2010 å innføre lagsforsikring fra og med 2. divisjon og lavere på herresiden og fra og med 1. divisjon og lavere på kvinnesiden. Dette i henhold til fullmakten gitt av Forbundstinget i Dette forslaget gjelder aldersgruppen13-19 år. 125 Paul Bjerke IL Koll: Forbundstingets fullmakt forutsatte vel at dette primært skulle dreie seg om endringer i innkrevingsmåten og man mente vel neppe at det skulle innebære en økning i premiene som betales. Forbundsstyrets forslag medfører en dramatisk utgiftsvekst på ca 20 millioner kroner for breddefotballen. Begrunnelsen er at produktet har blitt vesentlig bedre, og det kan så være. Det er ikke holdbart av Forbundsstyret å sende forslaget på høring og få tilslutning til at dette er et bra produkt, uten å opplyse om hva det koster. Høringen kan ikke brukes som om en har fått tilslutning til utgiftssøkningen. Man får ikke gjort noe med endringene i seniorfotballen, men for å begrense utgiftsøkningen kan man stemme mot forslaget. Så et spørsmål til årsberetningen til Forbundsstyret hvor det står at idrettens skadetelefon er en sentral del av idrettens helsesenter. Hva er den økonomiske sammenhengen mellom dette sykehuset og denne forsikringsordningen? 149 Tom Arne Nyborg, Mangelrud Star TF: Avgiftstrykket for klubbene begynner å bli ganske stort. Vi bør ha en bred, generell diskusjon av hvilke tjenester klubbene egentlig vil ha og ønsker å betale for. Det er også vanskelig å budsjettere når man ikke vet hva som kommer rundt hjørnet. Neste Forbundsstyre oppfordres til en dialog om å lage en forutsigbar økonomisk pakke som klubbene kan arbeide ut i fra. Dette må det være dialog om. Må få en totaloversikt over kostnadene for klubb. 109 Cato Haug, Ise SK: Positivt å få lagsforsikring. Den er vedtatt. Totalkostnadene for breddefotballen blir for store. Årsrapporten viser at lisens og overgang gir 26 millioner kroner og er foreslått økt til 38 millioner i budsjettet. Er det en økt nettoinntekt eller er det en ren kostnad som breddeklubbene skal betale? 14 15

9 43 Guttorm Tysnes, Brumunddal Fotball: Lagsforsikring for flest mulig lag er en ønsket endring. Ordningen blir også bedre, og det er bra. Håpløst med mangelfull informasjon og prisene. Dette blir en kostnad på over for vår klubb. Det kan ikke en liten klubb få beskjed om etter at man har vedtatt budsjettet sitt. Gjelder forsikringen også for vinterkamper mv? 38 Johan Jørstad, Borgen IL: Den nye ordningen er bra og vil være et løft i forhold til de tjenester som tilbys breddespillere rundt om i landet. Nå skal klubbene organisere betalingen og sjekke at alt er gjort riktig. Det blir vanskelig og uoversiktlig, og man må være åpen for at man må prøve seg litt frem med hensyn til hvordan selve kontrollen på at det er betalt gjøres. Ønsker at flest mulig skal ha utvidet forsikring, men tror det blir vanskelig å få folk til å selv å tegne dette. Denne delen er for dårlig utredet og prisen er ukjent. 117 Roger Bruer, Kirkenes IF: Finnmark har ikke juniorfotball. Er det da riktig at vi skal betale kroner for et tilbud man ikke har? Skal man betale en eller flere ganger når man har flere lag i samme divisjon? Fremmer forslag om at forbundsstyret betaler lagsforsikring for spillere mellom 13 og 19 år. 272 Klaus Skjeldal FK Voss: Hvordan bygges behandlingsnettverk opp? Over hele landet eller bare i de store byene? Hva ligger i behandlingstilbudet? Hva slags undersøkelser er inkludert? Er f.eks røntgen og sykehusbehandling inkludert? 219 Erik Throndsen, Smørås IL: Det er praktiske fordeler knyttet til den nye ordningen, men informasjon ut og utredning av aktuelle praktiske problemer som vil oppstå i breddefotballen, er for dårlig. Ordningen innebærer en kraftig dobbeltforsikring av spillere som deltar på forskjellige lag. Reagerer også på at forslaget kommer etter årsmøtet i de fleste klubber. Dette er generelt et dårlig arbeid. 25 Knut Olav Halseth, Anga FK: Vi må lage nytt budsjett i klubben på grunn av denne utgiften. Ordningen ser bra ut, men det er alt for sent å få beskjed om dette. Når man får en skade, ringer da helsetelefonen videre til sykehuset og sier at nå har vi en skade som må behandles. Skyver man i tilfelle andre nedover i helsekøen? 210 John Olav Fjeld, Skedsmo FK: Vi er en av de største breddeklubbene med mer enn 60 lag innenfor de aktuelle årsgruppene. Forslaget vil gi en helt annen økonomi som må vurderes konkret. Klubbene må få en langt bedre oversikt. 43 Guttorm Tysnes, Brumunddal Fotball: Lettere å kontrollere om en regning er betalt enn to. Slikt sett er forslaget en administrativ forenkling. Vi har spillere vi skal betale trippel forsikring på nå. Helt meningsløst. 153 Torstein Rødseth, FK Mjølner: Vår klubb må ut med kroner vi ikke har budsjettert med. Det er for sent nå. Støtter forslaget om at forbundet skal betale dette. 8 Stig Nergård, forbundsstyret: Forstår tilbakemeldingene. Den evige jakten på kvitteringene fra spillere på at forsikringen er betalt, har jeg selv opplevd. Og så får man bot fra kretsen for at man ikke klarer dette. Forslaget forenkler dette. Så til en del av spørsmålene fra salen: Behandlernettverk er i hele landet. Har også et offentlig system med fritt sykehusvalg. Undersøkelsen er inkludert. Kvalitet koster, men vår vurdering er at dette gir en fullverdig forsikring for våre spillere. Forsikringen gjelder også i vintertreningen. Informasjonen ut blir aldri bra nok når vi har så mange klubber og spillere. Tar selvkritikk på dette og at regningen kommer sent, men vi har prøvd siden før jul å gi informasjon, men forstår at vi ikke har nådd frem til alle. Telefontjenesten vil gi breddefotballen råd og hjelp og spillerne raskt tilbake på banen. Tjenesten må evalueres når vi har gjort erfaringer. Vi skal redusere kostnadene ut til klubb så mye som mulig. Dette skal ikke være noen melkeku. Ordningen for år skal evalueres bredt og sammen med breddefotballen ved utgangen av Cato Haug, Ise SK Til forretningsorden: Jeg stilte et helt konkret spørsmål om de 12 millionene er for en produktheving eller om det er en ren inntektskilde for NFF? Skadetelefonen er en del av forsikringsproduktet vi leverer. NFF ønsker selv å håndtere denne delen isteden for å overlate dette til forsikringsselskapet. Tallene har vi hatt en god prosess om med daglige ledere og kretsledere. For noen klubber ble tallene noe høyere, blant annet fordi man ikke så dette med to lag. Det tar vi kritikk for. Mener det er ca kr 5,9 millioner kroner i netto inntekt til NFF. Ca kr 5 millioner dekker utgifter i forbundets budsjett og ca kr ut til kretsene. Som tidligere ligger det en del administrasjon i ordningen. Dirigenten: Forslaget fra Kirkenes trenger ikke særskilt avstemming. Ved å stemme mot forbundsstyrets forslag opprettholder man dagens ordning. Vedtak: Forslaget falt med 33 mot 186 Forslag 15: kampreglementets 2-10 (1) (Flere lag i samme aldersklasse) Forslag 16: Akershus fotballkrets endring i kampreglementets 2-11(5) (Deltakelse på lavere seniorlag) Forslaget trukket. Forslag 17: Akershus fotballkrets nytt punkt i kampreglementet 2-12 (2) (Deltakelse på lag i klassene junior, gutt, jente, smågutt og småjente). Forslag 18: Akershus fotballkrets endring i kampreglementets 4 1 (1) (Autorisasjon av dommere) 21 Yngve Solberg, Akershus FK: Justerer teksten slik at den samsvarer med lovkomiteens merknader: ha fylt 15 år ved årets begynnelse. 100 Audhild Skare, Hordaland FK: Enig i Forbundsstyrets begrunnelse for å gå i mot. Erfaringene tilsier ikke at det er behov for forslaget. 6 Hege Leirfall, forbundsstyret: Refererte en kommentar fra en dommer som hadde fått kjefte og harselert med fordi han var ung og uerfaren. Først fra sidelinjen, men så smittet dette over på spillerne. Bli flinkere til å ta vare på oss dommere, vær så snill, mvh Magnus 15 år. Dette viser viktigheten av å verne unge dommer. Vi har en jobb å gjøre i forhold til å bedre klimaet på sidelinjen. Vi trenger flere dommere, men ikke minst trenger vi å beholde dem vi allerede har. 224 Yngve Hallén, Sogndal IL Fotball: Den gode motiveringen for å senke alderen er at vi kan få et mer solid system rundt dommerne ved at de fanges opp av krets. Det er en utfordring å få dommere til å gå fra klubbleddet til kretsleddet og derfra til å skaffe seg autorisasjon. Vi må ha et godt samarbeid mellom krets og klubb og foreldre mv. Foreldrevettregler og fadderordning blir ikke fulgt godt nok opp. Har tvilt seg frem til å støtte Forbundsstyret. 21 Yngve Solberg Akershus FK: Selvfølgelig enig i at man skal ta vare på dommerne. Men man kan gjøre mye i samfunnet når man er 16, og da bør man også kunne dømme slik det følger av forslaget. Vedtak: Forslaget falt med 71 mot 158 Forslag 19: Forbundsstyrets forslag til tillegg i kampreglementets 4-7 (1) og (2) (Tildeling av dommeroppdrag) Forslag 20: kampreglementets 4-12 (2) (Kamprapport) Forslag 21: Akershus Fotballkrets endring i kampreglementets 4-12 (4) (Kamprapport) 21 Yngve Solberg, Akershus FK: Kretsen støtter langt på vei forbundsstyrets forslag til endret tekst, men foreslår følgende tillegg til Forbundsstyrets alternative forslag:... for å kontrollere, ajourføre og signere kamprapporten. 8 Stig Nergård, forbundsstyret: Det er helt i orden med en slik tilføyelse som kretsen ønsker. 219 Erik Throndsen, Smørås IL: Hvordan kan man skille mellom innbyttere som har spilt og spillere som ikke har spilt? Det har jo betydning for spilleberettigelsen nedover i systemet. 21 Yngve Solberg, Akershus FK: Det er nettopp den presiseringen vårt forslag til Forbundsstyrets forslag vil sørge for at man får fanget opp. Vedtak: Forbundsstyrets alternative forslag med tillegget fra Akershus FK ble enstemmig vedtatt. Forslag 22: kampreglementets 5-14 nytt punkt 5 (Fellesbestemmelser for opp- og nedrykk) Forslag 23: kampreglementets 10-8 (3) (Turneringsjury) Forslag 24: Forbundsstyrets forslag til tillegg i kampreglementets 12-3 (Utsettelse som følge av stenging av bane. Avbrutt kamp som følge av værforhold). Forslag 25: kampreglementets 12-4 (1) (Utsettelse pga. representasjon på lands- eller kretslag ) 2 Erik Loe, forbundsstyret: Kan virke som et paradoks at de som er flinke til å utvikle gode fotballspillere skal straffes ved at disse blir tatt fra dem og så at de ikke får spille kamper. Vi foreslår dette som en langsiktig investering i spillerutvikling. Klubbene får sine spillere ut på den internasjonale arena. Dette skjerper spilleren og gir dem referanser som de tar tilbake inn i klubbmiljøet. Mener videre at klubbene må ha så store staller på dette nivået at de bør kunne demme opp for dette. Endring i siste setning: Gjelder to av lagets faste spiller. Håper på tilslutning til dette forslaget, også fra toppklubbene på dame og herresiden. 27 Tore Thorsen, Arna-Bjørnar Fotball: Vi mener klubbene kjenner sine spillere best og er best egnet til å vurdere hvilke belastninger de ulike spillerne tåler. Spillerne i denne aldersklassen er særlig på damesiden, med på flere landslag. Er et paradoks at man får utsatt kampen dersom den samme spilleren blir tatt ut på U23 landslaget, men ikke J Frode Thomassen, FK Bodø Glimt: Er enig i at terskelen for å utsette kamper bør være høy og at spillere bør få internasjonal erfaring. Dette må balanseres opp mot hensynet til at klubben må bruke 16 17

10 de beste spillerne for å levere sportslige resultater. Dagens bestemmelse ivaretar de balanserte hensyn på en god måte. 2 Erik Loe, forbundsstyret: Du får ikke utsettelse ved U23. Dette er en investering og man kan skape blest lokalt om at man har landslagsspillere. 233 Fred Eliasen, Steigen SK: Støtter Bodø/Glimt sine synspunkter. Dersom dette går gjennom, må Forbundsstyret love at de følger opp de intensjonene som faktisk ligger i forslaget. Vedtak: Forslaget falt med 140 mot 89 Forslag 26: kampreglementets 12-5 (Utsettelse på grunn av sykdom, skade eller sosiale forhold) 2 Erik Loe, forbundsstyret: En klubb må være forberede på at skader oppstår i fotballen, og derfor ønsker man å ta dette ut. Det er det uforutsigbare som man ikke kan gardere seg mot og som bestemmelsen tar sikte på å fange opp. Dette blir tydeligere nå. Tatt ut henvisningen til tallet 16 da dette skaper noen forventninger som ikke er riktige. Forslag 27: Hønefoss SK endring i kampreglementets 13 2 (2) og (3) (Virkningen av å utebli eller trekke seg fra kamp) Alternativ 1 er et forslag vi mener er bedre enn dagens. Alternativ 2 har kun ett formål: Å få tinget til å drøfte hva som skjer dersom man får en ny Lynsituasjon. Hva gjør man dersom en klubb må trekke seg på grunn av økonomi kort tid før serieslutt? Det er ikke heldig å ha samme regel for toppfotballen og 7. divisjon slik Forbundsstyret vil. Norsk Toppfotball bør kunne si noe om hva de ønsker skal gjelde. 278 Toril Standal, Aalesunds FK: Norsk Toppfotball er overbevist om at det nye lisenssystemet er det viktigste virkemiddelet for å unngå en slik situasjon igjen. Foreslår at forslaget blir nedstemt. 106 Schanke, Hønefoss SK: Trekker alternativ 2. Alternativ 1 opprettholdes og er en klargjøring av at man må rykke ut av lisensiert divisjon dersom dette skjer. 2 Erik Loe, forbundsstyret: Støtter resonnementet til Aalesunds FK om at man ønsker å se virkningen av det nye lisenssystemet før man gjør ytterligere endringer. Dette systemet ivaretar også Schankes forslag alternativ 1 som da er unødvendig. Vedtak: Forslagets alternativ 1 fikk 8 stemmer og falt. Forslag 28: Forbundsstyrets forslag til tillegg i kampreglementets 13-2 (5) (Virkningen av å utebli eller trekke seg fra kamp) Forslag 29: Forbundsstyrets forslag til endringer i kampreglementets 14-5 (3) og (4) (Frister), 14-6 (1) (Formkrav. Gebyr), 14-9 (2) (Begrunnelse og varsling) og 15-4 (1) og (2) (Ankefrist) Forslag 30: Forbundsstyrets forslag til tillegg i kampreglementets 15-1 (Anke over avgjørelser etter kapitlene 1 til 12) Dirigenten: Foreslår å behandle de kommende forslagene i følgende rekkefølge: 31, 33, 35, 36, 34, 32, 37 og Torstein Rødseth, Mjølner FK: Til forretningsorden. Bør få avklart økonomi først før vi diskuterer organisering. Dirigenten: Dette skulle være ivaretatt av den foreslåtte rekkefølgen. Tinget sluttet seg til dirigentenes forslag. Følgende presentasjoner ble deretter gjennomført: 6 Hege Leirfall, Forbundsstyret: Presenterte seriekomiteen for kvinner sin innstilling. 7 Anders Eggen, Forbundsstyret: Presenterte seriekomiteen for menn sin innstilling. Forslag 31: IL Kings forslag til endring i kampreglementets 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 og Kurt Kristensen, IL King: Trakk forslaget. Forslag 32: kampreglementets 5-5 (2) og (3) (0, divisjon menn) og 5-6 (2) og (3) (1. divisjon menn). 197 Roger Gulliksen, Sandefjord Fotball: Enig i forslaget, men med et unntak. Antall lag som skal rykke henholdsvis ned og opp mellom 0. og 1. divisjon bør være 2. Forbundsstyret endrer sitt forslag og støtte forslaget fra Sandefjord. Vedtak: Forslaget med Sandefjords endring ble vedtatt mot 6 Forslag 33: Mjølner FKs forslag til endring i kampreglementets 5-7 (2. divisjon menn). 153 Torstein Rødseth, Mjølner FK: Trakk forslaget. Forslag 34: kampreglementets 5-8 (3. divisjon menn) 255 Svein P Johansen, SK Træff: Er enig i det meste av Forbundsstyrets forslag, men uenig i en del av overgangsordningen. Fremmet endringsforslag. 43 Guttorm Tysnes, Brumunddal Fotball: Forbundsstyret har lagt frem et forslag som er veldig bra. Håper vi vedtar dette. 107 Steinar Molvik, Hålogaland FK: Hålogaland er den ene kretsen i Nord- Norge som er mot dette forslaget. Lagene i kretsen er helt tydelige på at man er i mot dette. Har med en resolusjon fra forrige ukes kretsting om at man er mot dette. Levert til Anders Eggen. Fremmet forslag om at 3. divisjon i Nord-Norge skal bestå av fire avdelinger. 241 Leon Aurdal, Sunnmøre FK: Seriekomiteen har gjort et veldig godt arbeid, og Forbundsstyret har fulgt dette opp på en meget god måte. Klubbene i kretsen har imidlertid gitt uttrykk for at man ikke ønsker dette forslaget fordi det vil føre til frafall på grunn av tidsbruken. 64 Terje Johnsen, Flekkefjord FK: Vi kjenner ikke igjen beskrivelsen om nivåforskjellene i dagens 3. divisjon. Den skisserte overgangsordningen legger opp til at overgangen blir veldig brutal, og man burde vurdert om ikke denne skulle vært over 2 år istedenfor Kjell Lorentzen, Kattfjord SK: Overgangsordningen er vel brutal, og foreslår derfor en ordning som går over 3 år. 116 Kurt Kristensen, IL King: Dersom seriekomiteens forslag ikke skulle bli vedtatt, ønsker vi allerede nå å fremme forslag som innebærer at tinget vedtar egne bestemmelser om opprykk fra 3. til 2. divisjon. 249 Klara Stensvåg, Troms FK: Kretsen støtter forbundsstyret, men vil gjerne ha en endring i forhold til overgangsbestemmelsene hvor en får en midt på tabellen -kvalifisering. 25 Knut Olav Halseth, Anga FK: Må ikke miste historiske perspektiver. Lagene i 4. divisjon må ha noe å strekke seg etter dvs. opprykk. 61 Torkjell Johnsen, Finnmark FK: Vi vil vel aldri kunne gjøre alle til lags. Klubbene i Finnmark tar den sportslige og økonomiske utfordringen som ligger i dette forslaget. Dette vil være en nivåheving som kan gjøre at breddefotballen på sikt begynner å levere/utvikle fremtidige landslagsspillere. 98 Arne Aambakk, SK Herd: Forbundet sitt forslag er det riktige for å utvikle norsk fotball. Det går på kvalitet og spillerutvikling. Anmoder om at overgangsordningen til forbundsstyret blir vedtatt. 256 Morten Wolden, Trøndelag FK: Dette vil gi et sportslig løft. Gjør endringen kort og brutal. Ikke dra ut overgangsordning. Nesten hele Nord-Norge er med, og de har de største ulempene. 272 Klaus Skjeldal, FK Voss: Vi må bare følge forslaget fra Forbundsstyret som sikrer direkte opprykk som prinsipp. Samtidig må man huske at det kan dukke opp problemstillinger ingen har tenkt på. Det er derfor viktig at Forbundsstyret har de nødvendige fullmakter til å justere forslaget innenfor de rammer Forbundstinget fastsetter. Fremmer endringsforslag om dette. 84 Jan Arne Haugland, Grovfjord IL: Som visepresident gikk Sondre Kåfjord i 2002/2004 mot en slik ordning pga utgifter og reisetid. Også i 2006 gikk Forbundsstyret mot en slik løsning. Da trakk man også frem at 3. divisjon representerer breddefotball. Er vi i ferd med å glemme en del av de elementene som ligger i breddefotballen? 76 Ove Helgesen, Fyllingen Fotball: Vi har god tradisjon for takras i norsk fotball. Nå får 3. divisjon gjennomgå. Viktig at konkurransevilkårene gjøres så like som mulig i den kvalifiseringsprosessen som kommer. Derfor viktig at forslaget om å gi Forbundsstyret fullmakt til å vedta justeringer/presiseringer, blir vedtatt. Bør for eksempel være ensartet regel om hvor mange innbyttere som kan benyttes. 219 Erik Throndsen, Smørås IL: Godt forslag, men vi reagerer på at vinnerne i 4. divisjon skal passere lagene på plassene 7-12 i 3. divisjon. Burde være liten pris å betale for å komme seg over i et kvalifiseringsfritt system at vi stemmer for et kvalifiseringsspill i overgangen. 35 Jon Otto Follesø, Blindheim IL: Forslaget vil føre til store reiseavstander med betydelig økte kostnader som langt overstige det man vil få igjen av en reiseutjevningsavgift. 92 Ola Frank Bakken, Hareid Fotball: Vi er bekymret for de store reiseavstandene og kommer til å stemme mot dette forslaget. Bekymret for den prioriteringen av sportslig spissing fremfor bredde som dette forslaget innebærer. Er mer interessant å spille mot lokale lag. Er enig i at man må ha en overgangsordning med kvalifiseringsspill. 21 Yngve Solberg, Akershus FK: Støtter Forbundsstyrets forslag. Med all den rosen som er gitt til forbundsstyret og seriekomiteen, så bør vi ha tillit til overgangsbestemmelsene deres også. 109 Cato Haug Ise SK: Oppfordrer salen til å støtte forslaget fra styret, inkludert overgangsordninger. 7 Anders Eggen forbundsstyret:: Ønsker å stå for forslaget til overgangsordninger. Det er enkelt og greit. Vinnerne i 4. divisjon må ha noe å spille for. Merkelig om vi skal gjennomføre en kvalifisering for å innføre et kvalifiseringsfritt system. Vedtak: Forslaget fra Hålogaland FK om 4 avdelinger i Nord-Norge fikk 9 stemmer og falt. Vedtak: 5-8 (1) og (2) i Forbundsstyrets forslag vedtatt mot 22 Vedtak: SK Træff sitt forslag til overgangsordning i Sør-Norge fikk 3 stemmer og falt. Vedtak: Troms FK sitt forslag til overgangsordning i Nord-Norge fikk 21 stemmer og falt. Vedtak: Forbundsstyrets forslag til overgangsordning 2. divisjon ble vedtatt mot 2 Vedtak: FK Voss sitt forslag om å gi forbundsstyret fullmakt til i justere forslaget innenfor vedtatte rammer ble enstemmig vedtatt. Forslag 35: Mjølner FK endring i kampreglementets 5-8 (3. divisjon menn) 153 Torstein Rødseth, Mjølner FK: Det viktigste er å få diskutert 3. divisjon 18 19

11 da de geografiske avstandene i nord og de ekstra kostnadene dette medfører, gjør det helt uholdbart med forbundsstyrets forslag. Hva skjer med et eventuelt forslag om reisetilskudd? Dette burde vært avklart før man behandlet dette, fordi mange er helt avhengige av økonomiske tilskudd for å være i stand til å stemme ja til forbundsstyrets forslag. Forslaget vil føre til en gjennomsnittlig økning i reisekostnader pr lag på ca Ikke mange Oslo lag som er interessert i å betale denne summen som en inngangsbillett for at nord-norske lag skal kunne reise. Ingen familiefolk vil kunne spille fotball i 3. divisjon. Fremmer derfor endringsforslag. 7 Anders Eggen, forbundsstyret: Vi er kjent med utfordringene som er skissert. Det økonomiske ønsker man å komme noe i møte gjennom forslag 36. Reisetid er selvfølgelig en utfordring, men de som ikke ønsker å ta denne, vil kunne spille i 4 divisjon som fortsatt vil være et bra nivå. Det vil føre til en nivåhevning når man tar de beste fra to avdelinger. Stiller spørsmål ved det foreslåtte antall lag som skal opp og ned i lys av at forslag 33 er trukket. 117 Roger Bruer, Kirkenes IF: Det er et sterkt ønske om sportslig nivåheving i 3. divisjon. Mjølners forslag er skremmende. Play-off medfører langt flere reisedøgn og en sesong som strekker seg inn i perioder der værforholdene ikke tillater dette. Nord-Norge ligger alt for langt etter som det allerede er. 174 Erik Holmberg, Odds BK: Seriekomiteen hadde en representant fra Troms som mente Nord-Norge ville gå for 4 avdelinger. Forbundsstyret har senere innhentet opplysninger om at Nord- Norge ønsker noe annet. Og det må man respektere, men det blir dyrt. Går mot Mjølners forslag. 233 Fred Eliassen, Steigen SK: Støtter mye av det Finnmark sa. Vi må huske at mandatet som ble gitt seriekomiteen var å lage et system som var kvalifiseringsfritt. Hvem skal betale play-off kampene i Mjølners forslag? Vi er mest interessert i at Nord-Norge ikke skal rives løs fra resten av landet. Det betyr noe å være en del av fotball-norge. Dersom Mjølner ikke vil være med, så kan de spille i 4. divisjon. 256 Morten Wolden, Trøndelag FK: Støtter seriekomiteens forslag. Vi må spisse 3. divisjon. Gir ikke sportslig utvikling med de ujevne resultatene man har i divisjonen. Selvsagt et poeng at det skal være kvalifiseringsfritt også. Dette er spissing for de beste talentene, og det er viktig. Forstår argumentasjonen til seriekomiteen for at man ikke samtidig kan spisse 2. divisjon også. Vil imidlertid gjerne komme tilbake til det i fremtiden. 224 Yngve Hallén, Sogndal IL: Takker seriekomiteen for arbeidet. Det vitner om god prosess og god forankring i tråd med mandatet fra tinget. Fikk en god redegjørelse fra Anders Eggen på hvorfor man har justert på seriekomiteens forslag noe. Støtter forbundsstyret fordi vi må ha en lik sportslig utfordring/tilbud både i nord og sør. 249 Klara Stensvåg, Troms FK: Denne diskusjonen illustrerer at dette er ganske sammensatt og at vi står overfor mange utfordringer. Det viktigste for oss er å stå fast ved målsettingen om å heve det sportslige nivået. Kan derfor ikke støtte forslaget fra Mjølner. 74 Erling Fossen, FK Frigg: Man bør ikke tvinge Nord-Norge inn i den strukturen som først og fremst er utmerket for Sør-Norge. Man må akseptere at det er forskjeller mellom Sør- og Nord-Norge. 174 Erik Holmberg, Odds BK: Sammenhengen i forslaget til Mjølner er ikke god nok. Det er ikke like mange lag som rykker opp og ned. 168 Ernst Pedersen, Nordland FK: Når man samler de beste fra flere avdelinger, får vi bedre kvalitet og spillerutvikling. Støtter derfor Forbundsstyrets forslag. Vedtak: Forslaget fikk 6 stemmer og falt. Forslag 36: Troms Fotballkrets endring i kampreglementets 6-4 (4) (Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift). 249 Klara Stensvåg, Troms FK: Ønsker å innføre en reiseutjevningsavgift for 3 divisjon for å avhjelpe utgiftene noe for de med størst reisekostnader. Vil særlig være på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette er ikke ment å være et tilskudd fra Forbundsstyret, men en utjevningsavgift der alle klubbene bidrar. Har endret noe på forslaget. Avgiften bør ikke settes for høyt, dvs. ikke over kr , slik at utgiften blir overkommelig. Forbundsstyret utfordres til å jobbe med å skaffe ekstern finansiering. Dette forslaget er helt vesentlig for å kunne stemme for en omlegging av 3. divisjon for herrer. Dette blir betalingen for den nye ordningen. 7 Anders Eggen, forbundsstyret: Det er rimelig at vi reduserer reisekostnadene den nye 3. divisjon vil medføre. Greit med en reiseutjevningsavgift som alle lagene i den nye 3. divisjon skal betale. Viktig å gå ut med en sum for 2011 allerede nå, for å skape forutberegnelighet. Vi kan ikke love noe om hva vi skal bidra med over budsjettet, men håper at vår utmerkede markedsavdeling og administrasjon kan skaffe noen bidrag. 168 Ernst Pedersen, Nordland FK: Forslaget fra Mjølner viste pr lag. Nå har dere muligheten for å kjøpe dere fri for bare Det er billig for å få nivåheving. Støtt derfor forslaget. 61 Torkjell Johnsen, Finnmark FK: Dette er prisen for den helt nødvendige omleggingen som kommer i forslag 34. Stem for. 233 Fred Eliassen, Steigen SK: Viktig at man setter et tak slik at klubbene vet hva de skal forholde seg til. Har tro på at forbundsstyret vil klare å samle inn noe penger fra markedet også. 272 Klaus Skjeldal, FK Voss: Forslaget sikrer en mye bedre 3. divisjon. 84 Jan Arne Haugland, Grovfjord IL: Det ble sagt at dette er prisen vi må betale for en ny 3. divisjon. Det er bare en dråpe i havet. Mye lettere for lag i nord å delta i Sverige fremfor å reise sørover. Hvordan skal vi få dekket inn de økte reiseutgiftene? Resultatet kan bli at vi forsvinner helt og ikke spiller i 4. divisjon slik som her er antydet. 111 Tore Gamborg, Jølster IL: Vil gjerne bli med på spleiselag og forutsetter at resten blir med på dette. 52 Bjørn Nordvik, Eidsvold IF: Flott å høre at man samles om et kjempeflott forslag både økonomisk og sportslig. Vedtak: Forslaget vedtatt mot 1 stemme. Forslag 37: kampreglementets 6-4 (Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift) 13 Ulla Britt Wiig Kristensen, SKF: Det trengs penger i kassen til NFF, men måten det gjøres på er ganske frustrerende. Dramatisk for klubbene å få beskjed om en slik økning i avgiftene i tingheftet. Gjentar henstillingen til nye forbundsstyret om at lagene må få en oversikt over kostnader og avgifter slik at man vet hva man har å rutte ned. Oppfordrer salen til å stemme mot deltakeravgift for kvinnefotball. 4 Synnøve Tverlid, forbundsstyret: Legger oss flate for kvinneklubbene og beklager prosessen og kommunikasjonen som har vært ut mot kvinneklubbene. 46 Tor Bernsen, Bærum SK: Ikke riktig å kreve deltakeravgift fra Toppserielag. Disse har helt andre økonomiske rammer og betingelser og et budsjett som ligger på 35 % av et alminnelig 2. divisjonslag. 4 Synnøve Tverlid, forbundsstyret: Det koster penger for NFF å administrere disse seriene, og kostnadene er uavhengig av klubbenes budsjetter. Dette gjelder administrasjon og likebehandling. 288 Olaf Styrvold, Fløya IF: Fremmet forslag om at 0. og 1. divisjon kvinner fjernes fra bestemmelsens første ledd. Vedtak: Forslaget fra Fløya ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forbundsstyrets forslag med endringen fra Fløya ble vedtatt mot 1 stemme. Forslag 38: Holmestrand IF tillegg i kampreglementets 6-4 (Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift). Vedtak: Forslaget fikk ingen Forslag 39: Mjølner FK endring i kampreglementets 2-10 (1) b (Flere lag i samme aldersklasse) Vedtak: Forslag fikk 5 stemmer og falt. Forslag 40: Sportsklubben Træff tillegg i kampreglementets 2-10 (1) b (Flere lag i samme aldersklasse) 255 Svein Johansen SK Træff: Det er i ferd med å bli flere andrelag i seriesystemet enn hva man kan akseptere 192 Terje Svendsen, Rosenborg BK: Fotballen har vedtatt ambisiøse handlingsplaner som medfører at vi skal hevde oss ute i Europa. Viktig at vi får anledning til å spille i divisjonsspillet med både vårt andre- og tredje-lag. Håper fotballfamilien er med på å bidra til at dette kan fortsette. Vedtak: Forslaget falt med 62 mot 157 Forslag 41: Flekkerøy IL tillegg til kampreglementets 2-10 (1) b (Flere lag i samme aldersklasse). 65 Håkon Vestberg, Flekkerøy IL: Ønsker å fremme Fair Play og at andrelagene skal være en arena for spillerutvikling. 2 Erik Loe, forbundsstyret: Det endrede forslaget som står på tavlen er et godt eksempel på hvordan man skal samarbeide i norsk fotball. Berømmer Divisjonsforeningen og NTF for at man har samarbeidet og kommet frem til dette. Vedtak: Endret forslag fra Flekkerøy ble enstemmig vedtatt. Forslag 42: Vålerenga Fotball tillegg i sanksjonsreglementets 3-1 (Sanksjoner som kan ilegges) 274 Odd Skarheim, Vålerenga Fotball: Ettersom den viktigste delen av forslaget ikke står der, dvs vi ønsker at det ikke skal kunne trekkes poeng for arrangementsmessige overtredelser begått av publikum, trekkes forslaget. 2 Erik Loe, forbundsstyret: Vi har som hovedprinsipp at grove brudd på NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser blir anmeldt med innstilling om bot. Nå er det den nye påtalenemnda som skal innstille, men de lytter nok til dette. Forslag 43: Forbundsstyrets forslag til endringer i sanksjonsreglementets 4-2(2) (Rett til anmeldelse. Frist), 6-4(2) (Ankefrister m.v.) og 6-5(3) (Formkrav. Gebyr) Forslag 44: Forbundsstyrets forslag til ny 5-9 Forslag 45: sanksjonsreglementets 6-4 (1) (Ankefrister m.v.) Forslag 46: reglement for advarsler og utvisningers 2-2(2) (Spillere som deltar i seriespill på flere lag) Forslag 47: reglement for advarsler og utvisningers 3-5(4) (Utvisning i turneringskamp) 20 21

12 Forslag 48: reglement for advarsler og utvisningers 4-4 (Overprøving av kretsens avgjørelser) Forslag 49: Forbundsstyrets forslag til endringer i reglement for advarsler og utvisningers 5-3(1) (Saksbehandlingsregler). Forslag 50: Forbundsstyrets forslag til utvidelse av disiplinærutvalgets kompetanse. Forslag 51: reglement for advarsler og utvisningers 5-4 (1) og (2) (Ankeadgang) Forslag 52: overgangsreglementets 1-1 Forslag 53: overgangsreglementets 1-1 Forslag 54: overgangsreglementets 3-1 Forslag 55: overgangsreglementets Mette Hammersland, IL Sandviken: Dette ivaretar ikke hensynet til klubb, kun hensynet til spiller. Gå derfor i mot. 202 Geir Lilletvedt, Sarpsborg 08 FF: Forslaget åpner i ytterligere grad for at breddeklubber vil slite med å stille juniorlag. 2 Erik Loe, forbundsstyret: Hensikten med forslaget er å stille unge spillere i sentrum. Spillerne skal ikke løse problemet med at lederne i ulike klubber er uvettige og forsøker å fiske spillere fra hverandre. Skal ikke binde dem til lengre amatørkontrakter uten godtgjørelse for å løse lederproblemet. Vedtak: Forslaget falt med 101 mot 65 Forslag 56: overgangsreglementets 3-4 Forslag 57: overgangsreglementets 5-6 Forslaget ble trukket. Forslag 58: overgangsreglementets 7-1 Roger Hallberg fikk ordet til en annen sak: i forbindelse med overgangsreglementet. Hadde en avstemning som gjorde at forslag 55 falt og forslag 58 ble deretter vedtatt. Disse er imidlertid identiske. Forslag ble trukket. Forslag 59: overgangsreglementets 7-1 Forslag 60: overgangsreglementets 8-1, 8-2 og Erik Throndsen, Smørås IL: Forslaget skal bl.a. sikre forutberegnelighet. Det er da uheldig å bruke formuleringer som er så upresise som rimelig tid. Vedtak: Forslaget vedtatt mot 1 stemme. Forslag 61: overgangsreglementets 9-1 Forslaget ble trukket. Forslag 62: overgangsreglementets 11-1 Forslag 63: overgangsreglementets 11-3 Forslaget ble trukket. Forslag 64: kapittel IV Forslag 65: overgangsreglementets 12-2 Forslag 66: overgangsreglementets Forslag 67: overgangsreglementets 16. Forslaget ble trukket. Forslag 68: overgangsreglementets 21. Forslag 69: overgangsreglementets 25 Forslag 70: Forbundsstyrets forslag til nytt kapittel VII og ny 26 i overgangsreglementet. Forslag 71: Hønefoss SK endringer i reglement for merker, pokaler og diplomer 7 (Norgesmesterskapsmerke og Norgesmesterskapspokaler) Det skal være en prestasjon knyttet til både det å bli Norgesmester og det å bli seriemester. Er støttet av Forbundsstyret. 13 Ulla-Britt Wiig Kristensen, SKF: Serieforeningen er uenig i at det er blitt for lett å bli norgesmester. Støtter derfor ikke forslaget. Bør heller være litt rause enn smålige. Stem mot både dette og forslag Odd Skarheim, Vålerenga Fotball: Støtter forrige taler. Fotball er en lagidrett, og alle som er på laget bidrar. Her er det ikke nødvendig å være gniene. Alle bidrar og bør få medalje. Støtteapparat burde også få medalje. 288 Olaf Styrvold, Fløya IF: Støtter veldig sterkt de to foregående. At ingen kan få medalje for to lag samtidig, er fornuftig. Inntil 2004 måtte man ha spilt 4 kamper. Nå er det tilstrekkelig å spille 2 minutter i innledende runder. Full sans for at alle skal belønnes. Etter 2004 er kongepokalen blitt en deltakerpokal og ikke knyttet til en prestasjon. 36 Frode Thomassen, FK Bodø/Glimt: Fotballen er et lagspill og prestasjonene blir til over tid. Medaljene ligger som en motivasjon for at alle skal bidra fremover mot seieren. 7 Anders Eggen, forbundsstyret: Det handler ikke om gnienhet. Vil oppgradere kravet til prestasjon for å bli Norgesmester. 12 Hans Erik Utne, NTF: Klubbene i NTF støtter ikke forslag 71 og 73. Lagspill og raushet er stikkord. Vedtak: Forslaget fra Hønefoss falt med 26 mot 143 Vedtak: Forslaget Fløya ble vedtatt med 131 mot 11 Forslag 72: Forbundsstyrets forslag til endringer i reglement for merker, pokaler og diplomer 7(4) (Juniormesterskapsmerket) og (5) (Norgesmesterskapet for juniorer). Vedtak: Forslaget vedtatt mot en stemme. Forslag 73: Hønefoss SK endringer i reglement for merker, pokaler og diplomer 8 (Seriemedaljer og Seriemerker) Samme motiveringen bak dette forslaget som til forslag 71. Vi foreslår 1/3 av kampene. 200 Asle Haukås, IL Sandviken: Blir Fløya sitt forslag tatt opp her også, hvis ikke vil jeg fremme det. Til Forretningsorden: Forbundsstyret har endret forslaget noe. Dette stiller Hønefoss SK seg bak. Vedtak: Forslaget falt med 23 mot 136 Forslag 74: Hønefoss SK Ny bestemmelse i reglement for merker, pokaler og diplomer. Årets fotballvenn er delt ut 21 ganger, men vi har ikke fått noen hjelp av forbundet til å skape blest om prisen. Norsk Fotballs Venner ønsker en anledning til å promotere denne prisen. Sliteren i norsk fotball bør ha en pris. Ber om en beskjed fra Forbundsstyret om en har avklart sammenhengen med NTF. Vi har veldig sans for denne prisen. Men det reglementet som den er foreslått tatt inn i, handler om fotballforbundets priser. Kniksen prisen er NTF sin pris. Vår klare anbefaling er derfor at man anmoder Forbundsstyret om å ha en dialog med både NTF og Norsk Fotballs Venner for å se om man kan få samordnet dette, for eksempel ved å ha det på tinget eller fotballgallaen eller lignende. Unik byste laget av Nils Aas. Norsk Tipping har bekostet dette og vi har 10 stykker stående. Norsk Fotballs Venner tilbyr Fotballforbundet å overta denne prisen. Slikt sett er lovkomiteens merknad feil. Vil gjerne at salen voterer over om man ønsker at NFF skal overta Nikken prisen til årets fotballvenn. Johan Fredrik Remmen, Lovkomiteen: Nå må vi ha orden i systemet. Nå foreslår Schanke at dette skal være forbundets utmerkelse. Det kan man ikke ta på sparket. Schankes forslag går ut på at forbundet skal overta en annens pris. Forslaget fra presidenten er derimot meget ryddig. 18 Audun Kjellstrup, Norsk supporterallianse: Vi vil gjerne dele den ut på vårt årsmøte. Vi kommer ikke med noe nytt. Det står at vi overlater prisen til forbundet. Vil tinget at forbundet skal dele ut prisen. Vedtak: Forslaget falt med 56 mot 75 Forslag 75: Midlertidige endringer i NFFs Lov og reglementer. Vedtak: Tinget sluttet seg enstemmig til forbundsstyrets endringer. Midlertidige endringer i NIFs Lov. Tinget tok endringene i NIFs lov til etterretning

13 l. andre innkomne forslag og saker Forslag 1: Organisasjonsutvalgets rapport. 4 Synnøve Tverlid, Forbundsstyret: Viste til redegjørelsen i tingheftet om organisasjonsutvalgets rapport. Organisasjonsutvalget har sin bakgrunn i forrige ting. Anbefaler at utvalgets arbeid tas med videre inn i neste forbundsstyre opp mot neste ting. Hvordan skal tinget bli en arena der man diskutere de viktige temaer. 76 Ove Helgesen, Fyllingen Fotball: Dette tinget burde så absolutt vise at det er behov for endring av hvordan man vedtar paragrafendringer osv. Vi burde ha et ekstraordinært ting om ett år der man bare behandlet organisasjonsutvalgets innstilling. Anmoder det nye forbundsstyret om å vurdere nødvendigheten av å rydde plass for en organisasjonsendring og vedta denne på et ekstraordinært ting slik at man får en hensiktsmessig arena for å diskutere de langsiktige viktige saker for fotballen. Vedtak: Tinget sluttet seg enstemmig til forslaget fra Forbundsstyret. Forslag 2: Manglerud Star Fotballs forslag om å nedsette et utvalg for å utrede og vurdere fremtidige finansieringsmuligheter for norsk fotball. 149 Tom Arne Nyborg, Manglerud Star TF: Informasjon er selve bærebjelken i vårt fotballsamfunn. Norsk Tipping har i mange år vært en garantist for idretten, men mister stadig større markedsandeler til internettselskaper som ikke får lov til å bidra med midler til idretten. Ønsker at forbundsstyret skal utrede hvilke muligheter som finnes og skaffe fotballen informasjon om hvilke fremtidige inntjeningsmuligheter og inntektskilder som vil finnes for fotballen. Dette vil skaffe oss nødvendig kunnskap til å føre en konstruktiv debatt og treffe fornuftige valg. Håper derfor tinget kan vedta forslaget om å sette ned et slikt utvalg. Dette handler om fotballens fremtidige rammebetingelser. Enig med forslagsstiller om mye, men vi er fundamentalt uenige om norsk spillpolitikk. Norsk Tipping er vår største samarbeidspartner. Norsk idrett og norsk fotball skal fortsette å støtte Norsk Tipping og norsk spillpolitikk. Ja, det er behov for penger, men vi skal ikke åpne for å få inn penger gjennom å tukle med norsk spillpolitikk og Norsk Tipping sin plass. Vedtak: Forslaget fra Manglerud Star TF fikk 6 stemmer og falt. Tinget ga lovkomiteen fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i vedtakene uten å endre det materielle innholdet. M. Behandle forslag til budsjett Sondre Kåfjord, Forbundsstyret: Forbundstinget har tidligere vedtatt et overordnet økonomisk mål for konsernet som tilsier en fremtidig egenkapitalandel på 30 %. Innledningsvis trakk presidenten videre frem følgende punkter og betraktninger rundt NFFs nåværende finansieringsgrunnlag: Fremdeles en god kommersiell posisjon. Vi har et ettertraktet produkt som mange næringslivsaktører ønsker å ta del i. Avtalene videreføres inn i 2010 Inntekter fra Medieavtaler er fortsatt betydelige, men reduseres fra 2009 til 2010 med 62 mill kroner. Dette skyldes primært avvikling av gammel avtale om landskamper og Cup. Variable inntekter rundt A-landslag menn. Svært avhengig av lagets prestasjoner og attraktivitet. Inntektsforskjellen på en ordinær privatkamp og en fullsolgt kvalkamp kan ligge opp mot 5 mill. kroner pr. kamp Offentlige tilskudd er i stor grad øremerket til aktivitet/tiltak ingen frie midler fra det offentlige Stabile tilskuddsordninger fra UEFA og FIFA Videre understrekte presidenten følgende utviklingstrekk: Mer krevende økonomisk situasjon fra 2010 og årene fremover Kostnadene de siste årene har vokst som følge av satsing på flere prioriterte områder både innenfor topp- og breddefotballen NFF er i en fase der en må sterkere prioritere arbeidet med å tilpasse aktiviteten i henhold til inntektsgrunnlaget. Presidenten opplyste om at følgende hensyn er søkt ivaretatt i forslaget: Nøkterne anslag på inntektssiden - Reduserte inntekter fra medieavtaler - Noe økning fra samarbeidsavtaler - Justeringer av satser for overganger og utlån Billettinntekter A-lag menn opprettholdt nivå fra 2009 forutsetter 5 hjemmekamper i 2010 Store deler av budsjettet bundet opp i avtaler og faste kostnader (prioriterte oppgaver). - Videreføring av forpliktelser i Jenteløftet, reisestøtte, spillerutvikling i krets, klubbutviklere i sone og regionale anleggskonsulenter Stram kostnadskontroll og sikring av inntekter er førende begrep i budsjettog økonomistyringen Videreføring av rammebetingelser/ markedsprising for elementer levert fra NFF s datterselskaper Presidenten trakk frem følgende prioriterte hovedsatsningsområder (NFFs kjernevirksomhet) i budsjettet for 2010: Videreføring av ressursinnsatsen knyttet til Jenteløftet - skape grunnlag for økt kommersialisering av Toppserieproduktet Fortsette satsingen på spillerutvikling i krets, klubbutviklere i sone og regionale anleggskonsulenter Styrke satstingen på utvikling av toppfotballen gjennom Toppfotballsenteret; herunder aldersbestemte landslag Gjennom Idrettens Helsesenter kunne tilby alle fotballspillere et godt helsetilbud; herunder bedrede forsikringsordninger og servicetilbud UBC satsing på kurs og konferansevirksomhet gjennom ny storsal. Samtidig krevende marked for salg av VIP-plasser Utvikling av fotballspesifikke IT-verktøy for organisasjonen Presidenten gjorde følgende betraktninger rundt hovedtallene i budsjettet for 2010: Driftsinntektene er budsjettert til 692,1 mill. kroner i 2010 mot oppnådd 717,5 mill. kroner i 2009.Hovedårsaken er reduserte inntekter fra medieavtalene. Aktivitetskostnader er budsjettert til 702,6 mill. kroner i 2010 mot forbrukt 742,3 mill. kroner i Endringen skyldes engangskostnader i 2009 (EM) og at reduksjonen i medieinntekter gir lavere overføringer til Toppfotball, menn. Finansielle poster er budsjettert til 1,43 mill. kroner, mot oppnådd 0,76 mill. kroner i regnskap 2009 Aktivitetsresultat er budsjettert til 9,1 mill. kroner i underskudd, mot 24,1 mill. kroner i underskudd i Bruk av annen/fri egenkapital budsjettert med 5,96 mill. kroner i 2010 mot tilsvarende 19,75 mill. kroner i Bruk av øremerkede tilskudd utgjør forskjellen mellom aktivitetsresultatet og endringen til annen/fri egenkapital Presidenten ga følgende kommentarer på inntektsendringene fra 2009 til 2010: Deltakeravgift/reisetilskudd. Deltakeraviften Tippeliga og Adeccoliga prisjustert. Reiseutjevningstilskudd 2.divisjon menn og 1.divisjon kvinner økt Tilskuddsnivået om lag det samme som i 2009 Spillerlisens og overganger. Økning av gebyrer på overganger og utlån (ikke prisjustert siden 2000). Ny forsikringsordning Inntekter fra NM reduseres som følge av andelen til cupkassa fra medieavtalene blir lavere Medieinntekter og samarbeidsavtaler. Medieinntekter og inntekter fra samarbeidsavtaler faller samlet sett fra 2009 til Dette skyldes avvikling av gammel medieavtale om landskamper og Cup Presidenten ga følgende kommentarer på kostnadsendringene fra 2009 til 2010: Toppfotball, menn. Lavere kostnader i 2010 grunnet lavere inntekter fra medieavtalene Toppfotball, kvinner. Noe lavere kostnader enn i ingen sluttspill i 2010 Kostnader NM reduseres i 2010 som følge av andelen til cupkassa fra medieavtalene blir lavere Arrangement. Økt arrangementkostnader i forbindelse med gjennomføring av hjemmekamper A-menn Internasjonalt arbeid reduseres i 2010 med bortfall av EM-kostnadene. Konsernbudsjett 2010 Presidenten pekte på følgende sentrale faktorer i forbindelse med konsernbudsjetteringen: Nøktern, men ikke pessimistisk på inntektssiden God kostnadskontroll Balanse på konsernnivå Posisjonering pantegjeld US, 320 mill. kroner bundet opp i fastrenteavtale. Margin på hele lånet 150 punkter i løpet av Forhandles. Bankenes innlånskostnader er redusert Etablering av UBC som en av de virkelig store i kurs & konferansemarkedet i Oslo-området Stabile og forutsigbare rammebetingelser for datterselskapene Presidenten refererte hovedtallene fra konsernbudsjettet. Driftsinntektene er budsjettert til 901,5 mill. kroner (før elimineringer), mens driftskostnadene er budsjettert til 877,85 mill. kroner. Netto finanskostnader er budsjettert til 23,47 mill. kroner. Dette gir et budsjettert årsresultat i 2010 på 0,189 mill. kroner før skatt. De tre stadionselskapene (AS Ullevaal Stadion, Ullevaal Stadion Idrett AS og Ullevaal Business Class AS) er budsjettert med et samlet overskudd før skatt i 2010 på 6,15 mill. kroner. 275 Arild Kristensen, Østfold FK: Årets budsjett er ca 25 millioner mindre enn fjorårets. Det er 11 viktige områder det skal brukes penger på, mens inntektssiden er rimelig fast. I hvilken grad har man rimelig sikkerhet for at man vil greie dette? Dersom det blir behov for justeringer, hvor vil man prioritere å gjøre disse og i hvilken dialog med andre? Må være beinharde i kostnadsstyringen. Det greide vi i fjor, og det skal vi greie i år. Selvfølgelig kan inntekter forsvinne, for et budsjettet bygger jo på prognoser. Det er ikke opp til meg å vurdere hvor man eventuelt skal kutte i fremtiden. Det er forbundsstyrets ansvar. 186 Hermann Kopp, Ready IF: Et budsjett i et så stort konsern burde ikke vært så snaut og trangt. Har tillit til at det nye styret går gjennom dette og fremlegger et revidert budsjett med mindre stramme marginer. 265 Torfinn Haugen, Vestfold FK: Viste til vedtak på kretstinget i Vestfold vedrørende nye forsikringsordningen. Utgiftsøkningen for den enkelte klubber er dramatiske. Vi gjør derfor det nye forbundsstyret oppmerksomme på at dette er en sak vi vil følge nøye. Vedtak: Budsjettet for 2010 godkjent med ovenstående merknader. (Jf forslag 37 hvor det ble vedtatt at 0. og 1. divisjon kvinner ikke skal betale deltakeravgift.) N. VALG AV FORBUNDSSTYRE, KONTROLLKOM ITE, LOVKOM ITE, DOM S - OG SAN K SJOSNUTVALG, AN K EUTVALG, LI S E N S N E M N D, K LAGE N E M N D, VALGKOM ITE OG REPRESENTANTER OG VARARE- PRE S E NTANTE R TI L N I FS TI NG. Jan Halstensen, leder av valgkomiteen: Valgkomiteen har bestått av Jan Halstensen, SF Grei, leder, Rolf Navarsete, Sogndal IL, Ulla-Britt Wiig Kristensen, Kolbotn IL, Per Ståle Theodorsen, Fyllingen Fotball, Tore Dvergsdal, Førde IL og Unni Steinlund, Furuflaten IL. Komiteens overordnet mål: Å skaffe et best mulig mannskap til forbundsstyre og de ulike komiteer og utvalg. Alt som er sendt ut av skriftlig korrespondanse, er klarert med alle seks medlemmer. Alle samtaler mellom komiteen og representanter for forbundsstyret har foregått ved at minst to medlemmer av komiteen har vært til stede. Det er ført protokoller fra alle møter. Halstensen redegjorde særskilt for hvilken kontakt komiteen hadde hatt med Sondre Kåfjord og hvilke tilbakemeldinger han hadde gitt vedrørende mulighetene for at han kunne tenke seg å sitte en ny periode som president. Valgkomiteen stilte spørsmålstegn ved den overordnede styringen og politiske ledelsen av norsk fotball i den siste perioden

14 Halstensen gikk så gjennom samtlige kandidater komiteen innstilte til verv til Forbundsstyret og ulike komiteer/utvalg. 116 Kurt Kristensen, IL King: Fortalte at styret i IL King hadde sendt inn forslag på Kurt Kristensen som president, men at han hadde kommet frem til at han vil trekke sitt kandidatur. 62 Olav Eriksen, Finnsnes IL: Var medlem av forrige valgkomité og ville bekrefte at prosessen med å skifte president ble initiert av Sondre Kåfjord selv. Begrunnelsen var at man måtte gjennom en grundig prosess finne den som var best egnet til å lede Norges største særforbund. Det var godt lederskap. Gå for valgkomiteens forslag. Vi er blitt kjent med at hvis Kåfjord blir valgt, vil seks av valgkomiteens kandidater trekke seg. Gjelder dette også motsatt? 256 Morten Wolden, Trøndelag FK: Vi trenger nye personer, nye profiler for å bygge opp vårt omdømme. Det vært mye snakket om at styret er topptungt, men de er gode på samarbeid. Det er forpliktende for toppfotballen at man får inn en toppfotballmann i styret, og dette vil igjen styrke samarbeidet med bredden. Hallén er den beste mann til å lede denne organisasjonen slik at vi gjeninntar vår sterke og ledende posisjon i samfunnet. 288 Olav Styrvold, Fløya IF: Valgkomiteen har gjort en svært god og ryddig jobb. Dette er en veldig spesiell måte å organisere valget på. Man velger team. I utgangspunktet stiller derfor jeg også med et team, men det kan skje endringer ved at noen lar seg overbevise. President. Forslag: Yngve Hallén, Sogndal IL (ny) 149 Tom Arne Nyborg, Manglerud Star Toppfotball: Jeg fremmer Sondre Kåfjord som presidentkandidat for to nye år. Innstillingen til valgkomiteen gjør at de mindre klubbene som ikke er med der avgjørelser tas, vil bli satt på sidelinjen i to nye år. Med valgkomiteens innstilling vil man få et styre som gjør at noen få klubber vil få mye penger. Kåfjord har signalisert at han vil prioritere bredden. 159 Erik Berg, Molde FK: Prosessen forut for dette valget har mest dreid seg om hvordan man skal bli kvitt Sondre Kåfjord. Da blir spørsmålet: Hva har Sondre Kåfjord gjort som gjør at det er så viktig for sentrale personer i fotball Norge å bli kvitt han? Samtidig har det ikke fremkommet noe spesielt om hva Yngve Hallén står for. Dette har vært et maktspill, og jeg frykter at det vil medføre en dreining av makten i norsk fotball bort fra sentrum. Støtter derfor Sondre Kåfjord. 43 Guttorm Tysnes, Brumunddal Fotball: Støtter Yngve Hallén. Har ringt og fått de nødvendige garantier fra Hallén om at han ikke vil dreie alle inntekter til øverste del av toppfotballen. Skjedd mye under sist periode som viser behov for ny president: Økte overgangsgebyrer, økte forsikringspremier, generalsekretærsaken, EM-søknaden, flagget på brystet. Dette er selvfølgelig ikke Kåfjords skyld, men han må ta ansvaret. Yngve har gjort en fenomenal jobb for Sogndal og har dugnadskulturen med seg. 20 Tore Heidenreich, Agder FK: Vi var tidlig ute og støttet Sondre Kåfjord. Under hans presidentperiode er bl.a. egenkapitalen femdoblet, reisetilskuddsordningen for 2. divisjonsklubbene kommet på plass og jenteløftet startet opp. Disse bør derfor få fortsette. Valgkomiteens innstilling ivaretar ikke hensynet til geografisk spredning og spredning blant lagene i fotball Norge. 233 Fred Eliassen, Steigen SK: Det sittende styret og presidenten trenger noen godord, spesielt i lys av den slakten valgkomiteen velger å gi dem. For den er ikke rettferdig. 99 % av norsk fotball er bredde, og her har styret gjort en formidabel jobb. Forbundsstyrte har gjort en god jobb når man klarer å få økonomien såpass bra i havn gjennom de kriseårene man nå har vært igjennom. Det skal de ha honnør for. La det være klart: uansett hvem som blir valg, så skal vi slå ring om han. 25 Knut Olav Halseth, Anga FK: Veldig trygg på at Yngve Hallén er en god mann for bredden. Kjenner bredden og den dugnadsånd som skal til gjennom sitt arbeid i Sogndal. 274 Odd Skarheim, Vålerenga Fotball: Breddeperspektivet bringes opp med rette, men det blir kunstig å oppkonstruere et skille mellom bredde og topp. Alle toppklubber har egne breddeavdelinger eller lag de samarbeider med. Det er åpenbart at topp og bredde er gjensidig avhengig av hverandre. Vi synes det veier tungt at det er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen, og da blir det av mindre betydning at noen har kritiske meninger. 186 Herman Kopp, Ready IF: Reagerer sterkt på valgkomiteens leder sin slakt av den sittende president. Vi har utvilsomt to sterke og gode kandidater. Utidig at man blir presentert med et valg der seks stykker sier at man ikke vil være med den ene kandidaten. Helt urimelig at man bringer inn en kandidat som ikke har sittet i forbundsstyret først. Dette burde Hallén gjøre før han eventuelt blir valgt som president 288 Olaf Styrvold, Fløya IF: Ingen grunn til å frykte at valgkomiteens forslag til styre ikke vil ivareta bredden. Hallén vil ivareta både bredde og kvinnefotball. Han har den nødvendige kunnskap. Reagerer på at Sondre kun har to kvinner i styret og at Erik Fossen er med. 106 Tom A. Schanke, Hønefoss SK: Har man sittet som president i tre perioder og ber om en fjerde, så bør den siste perioden være bra. Sondre har ikke hatt en slik utvikling. Den siste perioden var den dårligste var det verste året i norsk fotball, og dette må man ta konsekvensene av. Kåfjord har ansvaret, selv om man ikke har skylden for alt. Sogndal blir fremhevet som et mønsterbruk i norsk fotball. Hallén er en brobygger og inkluderende person. Stem på Yngve Hallén. 200 Asle Haukås, Sandviken IL: Klubben tror at vi trenger endring. Hallén og hans team synes best egnet til å ivareta norsk fotballs fremtid. 100 Audhild Skare, Hordaland FK: Helheten i norsk fotball er ivaretatt i valgkomiteens innstilling: topp og bredde, by og land, menn og kvinner. 109 Cato Haug, Ise SK: Jeg synes for første gang at vi har fått en ordentlig utredning fra en valgkomite. Det er ikke snakk om å kvitte seg med Sondre Kåfjord på grunn av noe han har gjort. Det dreier seg om å få et nytt styre etter et grundig forarbeid i en litt sliten organisasjon. Avstemming: Yngve Hallén fikk 186 Sondre Kåfjord fikk 69 Hallén er valgt til president. President: Yngve Hallén, Sogndal IL fotball (ny) Visepresident: Hege Leirfall, Innstrandens IL enstemmig valgt Visepresident: Einar Schultz, Stabæk Fotball (ny) enstemmig valgt Styremedlemmer: Anders Eggen, Levanger FK - enstemmig valgt. Stig Nergård, Sunndal IL 278 Torill Standal, Aalesunds FK: Umulig å akseptere Nergård på bakgrunn av den aktive rollen han har hatt i presidentstriden. Foreslår Arne Ambakk som motkandidat. 21 Yngve Solberg, Akershus FK: Stig har fungert som visepresident i lang tid og utført arbeidet med bredden på en fabelaktig måte. Den fremleggelsen som valgkomiteen gjorde og begrunnet bør følges i sin helhet. 20 Tore Heidenreich, Agder FK: Slutter seg til kommentarene fra Yngve Solberg. God begrunnelse fra valgkomiteen for hvorfor både Anders og Stig burde vært med videre. Det blir feil at Stig skal komme i miskreditt for å ha stilt seg til disposisjon for begge kandidatene. Det viser bare hvor innstilt han er på å gjøre en god jobb. 108 Helmer Almerud, Indre Østland FK: Slutter meg til de to siste talerne. Kan ikke bruke det mot Stig at han har stått rakrygget og sagt at han stiller som kandidat uansett. 43 Guttorm Tysnes, Brumunddal Fotball: Stig bør fortsette. Gjort en formidabel jobb. Vi trenger hans kontinuitet. 109 Cato Haug, Ise SK: Med Arne Aambakk får vi enda mer erfaring topp og bredde. For øvrig vanskelig for Yngve å ha Stig i et styre når han har drevet så aktiv valgkamp for Sondre. 200 Asle Haukås, IL Sandviken: Måten Stig Nergård har opptrådt på, er ikke akseptabel. Støtter benkeforslaget. 288 Olaf Styrvold, Fløya IF: Fløya støtter benkeforslaget. Avstemming: Stig Nergård 117 Arne Aambakk132 Arne Aambakk er valgt. Arne Aambakk, SK Herd (ny) valgt Kjartan Berland, Lillestrøm SK (ny) enstemmig valgt. Mette Christiansen, Valdres FK (ny) enstemmig valgt Hege Jørgensen, Kolbotn IL (ny) enstemmig valgt Kontrollkomité: Leder Bendik Christoffersen, Røa IL - enstemmig valgt Medlem Seunn Smith-Tønnessen, FK Donn - enstemmig valgt Stine Schouten, Fløya IF (ny) - enstemmig valgt Roar Eilertsen, Holmlia SK (ny) - enstemmig valgt Lovkomité: Leder Henning Harborg, Lillestrøm SK - enstemmig valgt Nestleder Johan Fredrik Remmen, Korsvoll IL - enstemmig valgt Medlem Olav Eriksen, Finnsnes IL (ny) - enstemmig valgt Tove Marit Berg, Medkila IL (ny) - enstemmig valgt Bente Skogvang, Elverum IL (ny) - enstemmig valgt Doms- og sanksjonsutvalg: Leder Sven Olav Larsen, Mjøndalen IF Nestledere Solveig Hagmann, Nymark IL - enstemmig valgt for 4 år Øyvind Skaara, Tjølling IF - enstemmig valgt for 4 år Medlem Harald Andersen, SK Brann Terje Hansen, Innstrandens IL - enstemmig valgt for 4 år Vivian Nyheim Orset, Molde FK Terje Wist, Nessegutten SK - enstemmig valgt for 4 år Ankeutvalg: Leder Frode Grotmol, Bryne FK Nestleder Mathias Lilleengen, Store Bergan IL- enstemmig valgt for 4 år Lisbeth Bakken, VIF Roar Norheim Larsen, Mjøndalen IF - enstemmig valgt for 4 år Anne-Gry Rønning-Aaby, Bøler IF(ny) - enstemmig valgt for 4 år Klubblisensnemnd: (Nemnda velger selv sin leder og nestleder) Jan Løkling, Pors Grenland Dag Trygve Berntsen, FK Bodø/Glimt Kjell Brevik, S & FK Lyn Eli Årland, Aalesunds FK - enstemmig valgt for 4 år Arild Hopen, Sogndal IL (ny) - enstemmig valgt for 4 år Mette Hammersland, Sandviken IL(ny) - enstemmig valgt for 2 år Morten Volden, Orkla FK (ny) - enstemmig valgt for 4 år Jonas Madsø, Holmen IF (ny) - enstemmig valgt for 4 år 26 27

15 Klagenemnd for klubblisens: (Nemnda velger selv sin leder og nestleder) Tor Inge Holm, Lyngen/Karnes IL Svein Johannessen, Fredrikstad FK - enstemmig valgt for 4 år. Gunhild Lærum, Lillestrøm SK Ståle Ruud, HamKam Fotball Odd-Iver Pellfoch, Lillestrøm SK (ny) - enstemmig valgt for 4 år Mimi Berdal, Stabæk Fotball (ny) - enstemmig valgt for 4 år Valgkomité: (Komiteen velger selv sin leder) Rolf Navarsete, Sogndal IL - godkjent Ulla-Britt Wiig Kristensen, Kolbotn IL - godkjent Tore Dvergsdal, Førde IL - godkjent Per Olav Helgeland, Svarstad IL (ny) - godkjent Marianne Brynhildsen, Furuset Fotball IF (ny) - godkjent Rune Nilsen, Flekkerøy IL (ny) 58 Tor Gjøstein, Fana Fotball: Fana foreslår Per Ståle Theodorsen. 100 Audhild Skare, Hordaland FK: Vi vil også støtte Per Ståle Theodorsen. Avstemming 2: Avgitt 144 stemmer - 72 til hver av kandidatene. DF-02 ble bedt om å komme tilbake med en kandidat. DF-02 kom tilbake til tinget med Per- Ståle Theodorsen som sin kandidat. Theodorsen ble deretter godkjent av tinget. Valg av representanter til Norges Idrettsforbunds ting: I tillegg til presidenten, to representanter og tre vararepresentanter. Valget ble ikke gjennomført. O. oppnevnelse av statsautori s e rt/regi stre rt revi sor ti l å revidere forbundets regnskaper og fastsette revisors honorar Forbundsstyret foreslår at man opprettholder avtalen med Deloitte og at styret gis fullmakt til å fastsette honoraret. Tingets avslutning Tinget sluttet seg enstemmig til forbundsstyrets forslag om å tildele Karen Espelund NFFs gullmerke. Sondre Kåfjord. - Takket de tre dirigenter. - Takket administrasjonen v/generalsekretæren for organiseringen av tinget. - Takket Akershus Fotballkrets v/yngve Solberg for jobben de har gjort som vertskapskrets. - Takket Erik Loe, Synnøve Tverlid, Roger Hallberg, Stig Nergård som alle gikk ut av Forbundsstyret Har lagt bak meg en lang epoke i forbundsstyret (siden 1996). Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med alle dere i fotball-norge. Jeg kommer til å benytte enhver anledning til å holde kontakten med hele fotballfamilien. Det var en klar seier og et signal fra fotball-norge om hvem man vil ha som president. Jeg ønsker Hallén og det nye styret lykke til. Yngve Hallén: Takket for tilliten. Gleder meg til å gjøre en viktig jobb for fotball-norge. Inviterte kretslederne til å møte det nye forbundsstyret umiddelbart. Kontakten skal være stor og alle skal få svar. Imponerende arbeid Sondre har gjort i klubb og imponerende at han har sittet i 14 år. Vil gjerne benytte oss av hans kompetanse i fremtiden også. Takker alle delegatene, gullmerkeinne-havere, gjester, observatører, media, avtroppende styre og administrasjonen og hever Tinget Tore Heidenreich, Agder FK: Vi støtter Rune Nilsen. Avstemming 1: Per Ståle Theodorsen fikk 106 av 190 avgitte Kandidaten som var innstilt ble således ikke godkjent. Tinget skal ikke velge, men kun godkjenne valgkomiteens medlemmer. To muligheter: Enten kan tinget godkjenne Rune Nilsen Eller spille tilbake til Divisjonsforeningen at ny kandidat må innstilles. 186 Herman Kopp, Ready IF: Til forretningsorden: Salen har gitt signal om at Per Ståle har flertall. Om man må gå via divisjonsforeningen så er det så, men man kan ikke velge Rune Nilsen igjen

16 30 31

17 Besøksadresse Ullevaal Stadion Sognsveien 75, inngang J Postadresse Ullevaal Stadion 0840 Oslo Tlf.: Faks: e-post: 32

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle FOLK I BEVEGELSE, 09.12.08 - Fotball for alle: -Flerkulturell bakgrunn -Kjønn seksualitet -Aktivitet tilpasset spillernes forutsetninger

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2013 22b-1113_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 5. mars 2013 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 28.11.2013 22c-1315_Protokoll AU 04 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. november

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering Forslag 1 Sportslig organisering Bakgrunn og hensikt med diskusjon om spilleunderlag Spilleunderlaget på Stadion var første gang oppe til vurdering før 2009-sesongen. Den gang var det Norges Fotballforbund

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Velkommen til strategikonferanse!

Velkommen til strategikonferanse! Velkommen til strategikonferanse! 1 1 ØKONOMIEN I NHF 31.12.2009 Sentralt Regionalt Konsollidert Inntekter 124.074 76.823 200.897 Utgifter 128.431 79.032 207.463 Resultat - 4.357-2.209-6.567 Annen EK 20.034

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Kunstgressbaner Skov & Landskab

Kunstgressbaner Skov & Landskab Kunstgressbaner Skov & Landskab 550 000 medlemmer...hvor av 105 000 er jenter nesten 350 000 fotballkamper pr år nesten 2000 klubber 393 801 aktive spillere 25 084 lag 90 000 tillitsvalgte 450 000 400

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2004/2007 4. april 2006 Ullevål stadion, UBC Plenumsalen Sak 218 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr.

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Ullevaal Stadion, 23.02.2007 Protokoll fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Sted: NHFs lokaler, Ullevaal Stadion Møteramme: Torsdag 22.februar 1130 1930 Til stede:

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Organisasjonssjef (deltok via telefon)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Organisasjonssjef (deltok via telefon) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 19.10.2015 Sharepoint\Politisk\Arbeidsutvalget\2015-17\Protokoll\Protokoll AU 04 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Trondheim fredag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 01.09.2015 Sharepoint\Politisk\AU\2015-17\Protokoller\Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 27.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni.

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

NVBF. Tid og sted for ekstraordinært forbundsting: 27. september kl Oslo/Ullevål stadion, Kinoteket UBC

NVBF. Tid og sted for ekstraordinært forbundsting: 27. september kl Oslo/Ullevål stadion, Kinoteket UBC NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND Ekstraordinært forbundsting 27. september 2016 Tid og sted for ekstraordinært forbundsting: 27. september kl. 18.00 Oslo/Ullevål stadion, Kinoteket UBC Innkalling og saksdokumenter

Detaljer

Klubb og AS eksisterende modell

Klubb og AS eksisterende modell Klubblisens 2014 Klubb og AS eksisterende modell Klubb FK Forbudt av FIFA Avtale(r) fom om 30.4.2015 enkeltspillere Spillerinvestor Samarbeidsavtale Klubb FK & Samarbeid AS -Dualmodellen Samarbeid AS Klubb

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond PROTOKOLL Årsmøtet 2009 Idrettslaget Trond Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22 Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg. SAKSLISTE: Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede Vedtak årsmøtesak

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball.

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den?

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den? Kommunikasjonsplan KOMMUNIKASJONSPLAN AFK 2 1. Bakgrunn Hvorfor bør Akershus Fotballkrets ha en kommunikasjonsplan? For å kommunisere sitt budskap er det nyttig å ha en plan som viser hvilke målgrupper

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL AKTIVITTETSBUDSJETT FOR 2014

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL AKTIVITTETSBUDSJETT FOR 2014 FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL AKTIVITTETSBUDSJETT FOR 2014 Innledning Norges Fotballforbund (NNF) organiserer Norges største særidrett. NFF eies av nærmere 2.000 medlemsklubbene, som inkluderer neste 30.000

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Idrettens betydning for lokalsamfunn, identitet og selvtillit

Idrettens betydning for lokalsamfunn, identitet og selvtillit Idrettens betydning for lokalsamfunn, identitet og selvtillit Idrettspolitisk konferanse Trøndelagsrådet 18-19.05.06 Karen Espelund Generalsekretær, NFF Hva er Norges Fotballforbund? Eies av 1822 klubber

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 2/16-18

Regionstyremøte Nr. 2/16-18 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 2/16-18 Mandag 22.august 2016 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Per Inge Bjerkseter Mai-Britt Kopperud Erik

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden Bærum, 1. november 2014 Referat telefonmøte torsdag 27.

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 13 2004/2007 26-27 mai 2005 Rica Klubben Hotell, Tønsberg Sak 112 Godkjennelse protokoll for idrettsstyremøte nr. 12, 26.

Detaljer