Produktdokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktdokumentasjon"

Transkript

1 Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer Abdullah Arshid Atia Iqbal Kenny Nguyen Sharjeel Javaid Tony Vu Pham Prosjektgruppe 25 Veileder Oppdragsgiver Kontaktperson Eva Hadler Vihovde Statsbygg May Liss Urang

2 1. Forord Denne dokumentasjonen er tilrettelagt for sensor, oppdragsgiveren og alle som har interesse for prosjektet. Produktdokumentasjonen gir en detaljert beskrivelse av webapplikasjonen. Av den grunn vil det forekomme enkelte tekniske uttrykk, og vi forventer at leseren har kjennskap til disse. Produktdokumentasjonen omfatter følgende områder: Endelige produktet Datastruktur og virkemåte Klassediagram Sekvensdiagram Use case Hver delrapport kan leses som et selvstendig dokument, av den grunn vil enkelte kapitler være felles for prosess og produktdokumentasjon. Dette gjelder kapittel 3 og 4. Dersom leseren velger å begynne på prosessdokumentasjonen, kan disse kapitlene hoppes over i produktdokumentasjonen. Hvis man ikke har anledning til å kjøre programmet, kan det være nyttig å se gjennom brukerveiledningen. Denne gir et innblikk i programmets funksjonalitet. For å lese om hva systemet gjør og hvordan brukeren samhandler med det, kan leseren gå til kapittelet Use Case på punkt 7. Der vil leseren få innblikk av brukstilfellemodell som visualiserer kravene til systemet.

3 2. Innholdsfortegnelse Produktdokumentasjon Forord Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunn for prosjektet Bedriftens situasjon Mål og rammebetingelser Oppdragsgiver Endelige produktet Lagersystem Oppbygging og funksjonalitet Planleggingsverktøy Use Case modell Detaljerte Use Case beskrivelser Datastruktur og virkemåte ER-modellering Sekvensdiagram Klassediagram Drifting/Implementering av systemet Konklusjon Kilder... 21

4 3. Innledning Dette kapitlet er en begynnelse for å kjenne til bakgrunnen for prosjektet og hvordan situasjonen i bedriften var før prosjektet ble iverksatt. Innledningen består av fire underkapitler; bakgrunn for prosjektet, bedriftens situasjon, mål og rammebetingelser og oppdragsgiver Bakgrunn for prosjektet Gruppen startet tidlig med å kontakte flere bedrifter for hovedprosjekt, det førte til at gruppen hadde flere utvalg av prosjekter. Blant annet fikk gruppen tilbud om å utvikle for Glasspaper og Omega A/S. Ettersom ett av gruppemedlemmene er ansatt i Statsbygg som IT-medarbeider (i IT-support avdelingen, Teknotorget), fikk gruppen tilbud om å kunne utføre hovedprosjektet for dem. Etter idémyldringer og diskusjoner rundt valget av oppgaven, kom vi frem til at Statsbyggs oppgave var den som interesserte oss mest. For å få grundigere detaljer om oppgaven, hadde gruppen møte med kontaktpersonen for Statsbygg. Vi fikk positiv inntrykk og var villig til å gjøre en god innsats i prosjektet Bedriftens situasjon Teknotorget har per idag ikke et elektronisk system som holder rede på varer som kjøpes inn og leveres ut til ansatte i Statsbygg. Det har ført til at Teknotorget ikke har oversikt over antall enheter som utleveres, og som er på lager til enhver tid. Teknotorget ønsker av den grunn å holde rede på deres lagerbeholdning i form av en web-basert applikasjon. Applikasjonen skal være en effektiv og strukturert løsning for brukerne og som kun er tilgjengelig over Statsbyggs intranett. Applikasjonen skal være enkel for Teknotorget å vedlikeholde i ettertid, og være laget i tilknytning til Statsbygg sin PC plattform, det vil si Windows 7 med støtte for 32 og 64 bits. Eksempel på varer som finnes på Teknotorgets lager er datamus og tastatur, minnebrikker, eksterne harddisker etc. Disse varene deles fortløpende ut til brukere ved behov, og varer må etterbestilles når det er tomt på lager Mål og rammebetingelser Målet med oppgaven var å utvikle en webapplikasjon, hvor ansatte i Teknotorget på en enkel måte kan registrere varer inn og ut av lager, og samtidig se hvilke produkter som de har inne på lager. Dette hjelper dem med å finne ut når de må gjøre nye innkjøp. Lagersystemet skal kun brukes av ansatte på Teknotorget.

5 Kravene var målbevisste, realistiske og tidsbegrenset. Teknotorget fremmet ønsket funksjonalitet, og i samråd med dem har vi kommet frem til kravene. Dette er blitt gjort for å komme frem til en god og effektiv løsning. I korte trekk har applikasjonen følgende funksjonalitet: Nye varer blir registrert enkelt inn på lager Varer som deles ut til bruker blir enkelt registrert ut av lager Når en vare når sitt minimumsantall, varsler systemet om at det må bestilles opp mer varer av denne typen Det er enkelt å fjerne eller opprette nye varekategorier i systemet Tar ut rapporter (spørringer) på enkelte varer Det har ikke vært strengt med rammebetingelser, men noen av rammebetingelsene er blitt bestemt på forhånd av oppdragsgiveren, for eksempel bruk av plattform og tidsbegrensninger. Rammekravene som var pålagt fra Teknotorget, var at applikasjonen skulle ha en database i bunn og at applikasjonen skulle være webbasert. Disse var de overordnede rammekravene. Oppkobling mot Visual Studio med database i bunn, var en god kombinasjon til å løse denne oppgaven på best mulig måte. Utover det hadde gruppen frie tøyler til å utarbeide en selvvalgt løsning beskrevet i tilknytning med mål og rammebetingelser over. Det var fritt fram hvilket programmeringsspråk og utviklingsverktøy som skulle benyttes for å utvikle applikasjonen Oppdragsgiver Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på rundt 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av ca. 30 milliarder kroner. De driver stedplanlegging, byggfaglig rådgivning, eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med 830 ansatte, med hovedkontoret i Oslo og fem regionskontor. Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være statens førstevalg. Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. IKT avdelingen på hovedkontoret består av ca. 30 ansatte fordelt på tre grupper; IT Support (Teknotorget), IT Drift og IT System.

6 4. Endelige produktet Lagersystem Dette kapittelet har til hensikt å gi leseren et lite innblikk i produktets oppbygging og virkemåte, slik at man vet hva arbeidet har resultert i, før man leser de neste kapitlene. Applikasjonen lagersystem er beregnet for ansatte i Teknotorget hos Statsbygg. Avdelingen Teknotorget har ingen elektronisk system som holder rede på varer som kjøpes inn og leveres ut til ansatte i Statsbygg. Applikasjonen skal være effektiv løsning for brukerne. Figur 1: Applikasjons virkemåte Figuren ovenfor viser virkemåten til applikasjonen på følgende vis: 1. Brukeren lager webforespørsel 2. Server sender forespørselen til databasen 3. Resultatet sendes tilbake til serveren 4. Server bygger siden og returnerer resultatet til den endelige klienten Applikasjonen har blitt utviklet i flere språk som CSS,.Net, XHTML, CSS, JavaScript. For utvikling av webapplikasjonen er det brukt Visual Studio 2010 med programmeringsspråk C#. Det er store muligheter for endringer, og er tilrettelagt for eventuelle utvidelser. Applikasjonen har en database i bunn, det betyr at den henter alle dataene fra en SQL database. For å se koblingen i databasene med alle attributtene, finner dere nærmere informasjon om dette i produktdokumentasjonen. Hensikten med applikasjonen er at ansatte på en enkel måte skal klare å registrere varer inn og ut av lager. Applikasjonen viser enkelt oversikten over alle varer på forsiden til applikasjonen. For å beskrive varen, viser den varenavn, merkenavn, antall, kategori og status. Disse kan sorteres i alfabetisk rekkefølge eller minst til høyest antall. Det vil si at brukeren kan for eksempel velge å sortere varenavnene etter kategori eller status (figur 2). Statusen har logiske farger, dersom varen er på lager er statusen oppført som ikke på lager med rødt skrift, og varene som er på lager har status oppført som på lager med grønt skrift.

7 Figur 2. Sorter varenavnene etter status Hovedmenyen er plassert øverst på forsiden med sort farge og hvit skrift. Hovedmenyen består av følgende funksjoner; oversikt, kategorier, siste hendelser, rapporter og administrering (figur 3). Figur 3. Hovedmeny Søking er en sentral funksjon på hovedsiden av applikasjonen. Brukeren kan søke enten ved å skrive inn teksten selv, eller velge merkenavn og kategorinavn ved nedtrekningsmeny (figur 4). Endre varedata endrer varenavnet, merkenavn, kategori, minimumsantall på en spesifisert vare. Endre varedata er et logisk symbol på forsiden. Dersom en vare blir slettet fra systemet, viser det melding om at varenavnet er blitt slettet (figur 5). Figur4. Søkefunksjon

8 Figur 5. Varenavnet er blitt slettet Funksjonen kategorier viser liste over kategoriene. Ved å gå inn på funksjonen kategorier kan brukeren velge vis varer, da blir varene vist i den valgte kategorien. Funksjonen siste hendelser viser alle hendelsene som har skjedd til enhver tid. Per hendelse er beskrevet med dato og klokkeslett, status på antall ut eller inn og beskrivelse av varen (figur 6). Figur 6. Siste hendelser Funksjonen administrering er ikke for en administrator. I denne applikasjonen har alle brukere like rettigheter. Administrering grupperer underfunksjoner (figur 7). Logg inn funksjonen er koblet mot Active Directory (AD), der alle brukerne i Statsbygg er lagt inn. Brukerne blir lagt inn i AD systemet av ansatte i Teknotorget. Applikasjonen vår starter med at brukeren må logge seg inn med initialer og passord (figur 8). Figur7. Administrering siden Figur 8. Logg inn

9 Tilgang til systemet styres igjennom AD (Active Directory). AD brukes til å styre rettigheter og tilganger til de forskjellige systemene i Statsbygg. Det blir opprettet en gruppe i AD som den enkelte må være medlem av for å få tilgang til systemet. Primært skal denne gruppen bestå av de ansatte på Teknotorget. Som medlem i gruppen vil man få tilgang til applikasjonen og kan logge inn med brukernavn og passord, som er identisk med Windows passord på pc. Ivaretakelse av sikkerhet er viktig fra Statsbygg sin side. De har gode rutiner for ivaretakelse av sikkerhet, og jobber kontinuerlig med hindring av uautoriserte adganger til systemer, applikasjoner, servere m.m. For å kunne gjennomføre prosjektoppgaven var det viktig at vi fulgte Statsbygg sine krav om bruk av AD for autorisering av tilgang til systemet og applikasjonen. Applikasjonen inneholder en e-post funksjon som sender e-post varsel for mer bestilling av varer som har gått tomt. Blir ikke varen fylt på innen 14 dager, blir det tilsendt en purr for påminnelse. Denne e-posten blir tilsendt til alle ansatte på Teknotorget (figur 9). Figur 9. Varsel for bestilling av varer Funksjonen rapport tilbyr utskrift av rapport over en vare. Filen genereres i PDF format. Brukeren er pliktig til å fylle inn varenavn i tekstfeltet selv, og velge datoen (figur 10). Figur 10. Rapport funksjon Valideringen av inputfelt er essensielt for å kontrollere at data som blir satt inn samsvarer med datafeltene i databasen. Brukeren får opp feilmeldinger slik at de kan rette opp eventuelle feil. Vi har både med klient og server validering (figur 11).

10 Figur 11. Validering Detaljert beskrivelse av programmet finner dere i produktdokumentasjonen og brukerveiledningen. 5. Oppbygging og funksjonalitet Lagdeling sikrer at koden blir mer robust, og derved forebygger feil. Koden vil også bli lettere å vedlikeholde og utvide. Model-view-controller (MVC) er et designmønster anvendt i programvareutvikling. Et MVC-program deler programmet opp i data (model) og brukergrensesnitt (view), slik at endringer i brukergrensesnittet ikke vil ha noen innvirkning på hvordan dataene håndteres. Det bruker en mellomliggende komponent for å kommunisere mellom view og model controller. Model Modell: Modellaget inneholder verdier for applikasjonen. Verdiene ville vanligvis ligget direkte i presentsjonslaget, men for å gjøre kontrollerlaget uavhengig av presentasjonslaget blir det benyttet en generell modell mellom. View presentasjonslaget: Presentasjonslaget er det laget som sluttbrukeren ser og kan manipulere. Dette laget kan hente og sette verdier i modellen samt be kontrollerlaget utføre funksjoner. Controller Kontroller: Hensikten med dette laget er å gjøre all virksomhetslogikk i tillegg til databaselogikk. I tillegg til dette vil dette laget styre hvilke view s som skal kalles. Kontrollerlaget tar seg av alle funksjoner og er selve kjernen i applikasjonen. Kontrollerlager kjenner ikke til presentasjonslaget og kan dermed lett settes sammen med andre presentasjonslag. Grunnen til at vi valgte MVC var for å få en oversiktelig og strukturert programmering, samt dele oppbygging av webapplikasjon inn i MVC (Model view control) struktur.

11 Figur12. Overordnet MVC-arkitektur 6. Planleggingsverktøy For å få et effektivt og strukturert prosjekt, bestemte gruppen å bruke et utviklingsverktøy ved å følge en modell, for å gjøre utviklingsprosessen enklere. Etter å ha diskutert om flere utviklingsmodeller, falt valget på å sette opp UP (Unified Process). En prosess beskrives av hvem (utviklere) som gjør hva (artefakter), hvordan (aktiviteter) og når (arbeidsflyten) (1). Oversikt over prosessene i UP er slik: IDEFASE UTDYPNINGS- FASE KONSTRUKSJON OVERGANG Figur 13. Unified prosess 7. Use Case modell For å vise hva systemet skal gjøre og for hvem, lagde vi en brukstilfellemodell (Use Case Model). Et brukstilfelle er, som navnet tilsier, en isolert funksjon, eller en prosess, som tilfredsstiller et krav hos brukeren, aktøren. Modellen består av et antall brukstilfeller (Use

12 Case) og inneholder i tillegg til diagrammet også en tekstlig beskrivelse. Vi har brukt brukstilfellemodellen til å visualisere kravene til systemet, og benyttet det som vedlegg til en utviklingskontrakt med oppdragsgiver. Use case beskrivelsen er viktig for å beskrive hva et system gjør, men det beskriver ikke hvordan systemet gjør det. Den beskriver hendelsesflyten ved hjelp av tekst, slik at det er lett for en utenforstående å forstå. Figur 14. Use case modell som beskriver systemets hovedfunksjonalitet.

13 7.1.1 Detaljerte Use Case beskrivelser Registrere ny vare Hovedaktør: Bruker Trigger: Brukeren ønsker å registrere ny vare Forbetingelser: Bruker har tilgang til systemet og er logget inn Sluttbetingelser: Bruker har lagt en ny vare i registeret Hovedscenario og trinn (suksess): 1. Bruker trykker på Legg til ny vare knappen 2. Bruker fyller alle felt med informasjon om varen 3. Bruker fyller ut antall varer som legges inn 4. Bruker trykker lagre knappen 5. Systemet oppdaterer databasen Utvidelser (unntak/feiltilfeller): 2a Bruker fyller ikke ut alle obligatoriske felt (feiltilfelle) 2b Vare med samme navn ligger allerede i systemet (feiltilfelle) 2c Bruker fyller ut ugyldig datatype i feltene (feiltilfelle) 3a Bruker fyller inn ugyldig tall 5a Systemet krasjer/overbelastes (feiltilfelle) Tabell 1: Detaljert use case beskrivelse

14 Hovedaktør: Bruker Trigger: Brukeren ønsker å oppdatere vare Forbetingelser: Sluttbetingelser: Hovedscenario og trinn (suksess): Oppdatere vare Bruker har tilgang til systemet og er logget inn Bruker har oppdatert en vare 1. Bruker angir varenavn eller varenummer på varen 2. Bruker trykker på Oppdater vare knappen 3. Bruker fyller nødvendig informasjon som f.eks. antall 4. Bruker trykker på lagre knappen 5. Systemet oppdaterer databasen Utvidelser (unntak/feiltilfeller): 1a Systemet finner ikke varen(feiltilfelle) 2a Bruker bommer på knappen og trykker på X i stedet. 3a Feil datatype blir skrevet inn(feiltilfelle) 5a Systemet krasjer/overbelastes (feiltilfelle) Tabell 2: Detaljert use case beskrivelse Hovedaktør: Bruker Trigger: Brukeren ønsker å slette vare Forbetingelser: Sluttbetingelser: Hovedscenario og trinn (suksess): Slette vare Bruker har tilgang til systemet og er logget inn Bruker har slettet en vare 1. Bruker angir varenavn eller varenummer på varen 2. Bruker trykker på slett vare knappen 3. Systemet oppdaterer databasen Utvidelser (unntak/feiltilfeller): 1a Systemet finner ikke varen(feiltilfelle) 3a Systemet krasjer/overbelastes (feiltilfelle) Tabell 3. Detaljert use case beskrivelse

15 Hovedaktør: Bruker Trigger: Brukeren ønsker å logge inn Forbetingelser: Sluttbetingelser: Hovedscenario og trinn (suksess): Systemet er oppe Logge inn Brukeren har logget seg inn 1. Brukeren skriver inn brukernavn og passord 2. Brukeren trykker på logg inn 3. Systemet sjekker om brukernavn og passord er riktig 4. Systemet logger inn brukeren Utvidelser (unntak/feiltilfeller): 1b Brukeren fyller ikke ut feltene 3a Brukeren skriver inn feil brukernavn eller passord Tabell 4. Detaljert use case beskrivelse Use case modellen og beskrivelsen finner du også i kravspesifikasjonen. 8. Datastruktur og virkemåte Dette kapittelet beskriver databasestrukturen og virkemåten i applikasjonen. Den forteller oss hvilke klasser applikasjonen har blitt bygd opp av, og tilknytningen til disse. Sekvensdiagram, og klassediagram er en del av kapittelet ER-modellering Et E/R-diagram er en grafisk framstilling av strukturen til en database, men beskrivelsen er abstrakt i den forstand at vi ikke tar stilling til hvordan data er representerert fysisk. E/R står for Entity/ Relationship. E/R blir brukt i tidlig fase under utvikling av databaser. Diagrammene består av entiteter, attributter og forhold, som løselig svarer til henholdsvis tabeller, kolonner og fremmednøkler i en relasjonsdatabase (2). Entiteter viser hvordan de er knyttet sammen til andre entiteter, og hvilke entiteter som var viktig i applikasjonen vår. Før vi startet prosjektet var det bestemt at vi skulle ta i bruk Oracle databasen, men på grunn av flere årsaker og oppsett av databasen, ble det bestemt i samråd med Statsbygg at SQL database også var relevant. Endelige avgjørelsen ble at vi satte opp en SQL database på skolens server. Figurene under ER-modell og attributtene. SQL er et språk utformet for arbeid med databaser. Ved hjelp av SQL kan vi blant annet lage utvalgsspørringer, som henter ut data fra tabeller. Som databasebruker betyr dette at man ikke blir låst til et bestemt verktøy.

16 Se databasestrukturen nedenfor: Figur 15. Databasestruktur

17 8.1.2 Sekvensdiagram Det finnes to typer interaksjonsdiagrammer, sekvensdiagram og samarbeidsdiagram. Vi velger sekvensdiagram fordi den visualiserer klassesamarbeidet best. Sekvensdiagram og klassediagram sørger for at det er konsistens mellom diagrammene. Den er nyttig for den viser tydelig meldingers struktur og sekvens. Spesielt viser de konstruksjoner som er oversentralisert, hvor et objekt gjør alt arbeidet. Sekvensdiagrammet brukes også til å se atferden mellom flere objekter innen samme Use Case. Vi har valgt ut to sekvensdiagrammer over prosjektet vårt; legg til vare og varehistorikk. Disse viser hendelsene innenfor diagrammet, og ansvarsfordelingen. Figur 16. Sekvensdiagram - Legg til vare

18 Figur 17. Sekvensdiagram Varehistorikk Klassediagram Klassediagram viser de objektene som inngår i problemdomenet. Med problemdomenet mener vi det domenet (området) som skal forbedres med et nytt informasjonssystem. Dette er det grunnleggende klassediagrammet som ligger til grunn for både datamodellering (ERdiagrammet) og for implementering. Operasjoner i tillegg til attributter skal være tatt med her. Dette utføres parallelt med utviklingen av det detaljerte sekvensdiagrammet og ofte selve programmeringen. I klassediagrammet ser vi ulike relasjoner mellom klassene.

19 Figur 18. Klassediagram over lagersystemet

20 8.1.4 Drifting/Implementering av systemet For å implementere systemet, er det nødvendig å ha en database i bunn, slik at alle data blir overført på den. Det er også nødvendig å ha en.net server, som databasen skal knytte seg opp mot. E-post funksjonen vil fungere hvis den blir knyttet mot Microsoft Outlook 2010, som Statsbygg bruker per i dag. Applikasjonen fungerer optimalt på alle nettlesere som Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome. I prosjektet ble nettleser firefox brukt mest. Firefox har egenskaper at den er rask, enkel, og svært utvidbar nettleser. Det er viktig at applikasjonen kjører uavhengig av nettleser. Dersom Statsbygg ønsker å bytte standardnettleseren, er det mulig å benytte applikasjonen. Valideringen er en del av applikasjonen. Valideringen av inputfelt er essensielt for å kontrollere at data som blir satt inn samsvarer med datafeltene i databasen. Vi har både med klient og server validering. Klientvalidering kjører på nettleser og bruker javascript til å sjekke om inputfeltene er av riktig type. Mens servervalidering vil for en siste gang sjekke at dataene som har blitt sendt er riktig, før det settes inn i databasen. Klientvalideringen er avhengig av at man har aktivert java på nettleseren for at den skal fungere, derimot servervalideringen vil slå til uansett. 9. Konklusjon Produktet er ferdigstilt og kan settes ut i drift. Det startet med at applikasjonen ble kjørt på skolens server. Dette var kun en midlertidig løsning fra Statsbygg sin side. Ettersom produktet ble ferdig, ble det tekniske og tidsmessige utfordringer fra oppdragsgiveren og dermed ble applikasjonen stående på skolens server. Med hensyn til kobling mot AD for innlogging i systemet, var det relevant å sette opp applikasjonen på Statsbygg sine egne servere. AD er en sentral katalogtjeneste som kjører på Statsbygg sine servere, for håndtering av brukere. Valget av teknologi gjorde at applikasjonen ble slik vi ønsket. Dette var de riktige avgjørelsene. Programvarene påførte ikke store endringer eller utfordringer, utenom valget av databasen. Kravet fra oppdragsgiveren var å bruke Oracle, men i samråd med Statsbygg ble vi enige om at SQL databasen ville gi en bedre innvirkning med hensyn til oppkobling mot Visual Studio. Arbeidet ble enklere, og vi var ganske godt kjent med SQL språket. Datastruktur i programmet ble løst med ER-modellene. Gruppen fikk bedre innblikk etter å ha diskutert og laget modellene. Entiteter og attributter i sammenheng med databasen, medførte utviklingen av applikasjonen mot databasen raskere. Attributtene ble allerede bestemt og skulle knyttes sammen i databasen. Designvalgene var ikke høyest prioritert i prosjektet vårt, men designvalgene ble likevel gjennomtenkt. Det var viktig at designen ikke skilte seg så veldig mye fra de tidligere applikasjonene i Statsbygg. Applikasjonene var omtrent på samme nivå som vi ønsket å

21 fremlegge vår applikasjon, det gjorde applikasjonen enda bedre. Oppdragsgiveren hadde ikke mange krav til applikasjonen, vi stod fritt til å lage designen på egenhånd, så lenge den var brukervennlig. Målet var å designe layouten så enkelt som mulig. Enkel design passet perfekt til temaet lagersystem. Dokumentasjonen var et godt virkemiddel for prosjektet. Det ble klarert hva vi ønsket, og samtidig var det positivt å se hvordan arbeidet ble utført. Ofte er det vanskelig å ha oversikt over hva gruppen gjør, og hvor langt de kommer med arbeidet. Ved hjelp av dokumentasjonen ble dette dekket. Dokumentasjonen er levende, og jobben er ikke ferdig før dokumentasjonen er oppdatert. Endringer skjedde ofte og ble dokumentert jevnlig. Fordelene er at endringene blir distribuert på et øyeblikk, og det blir også enkelt å sikre (backup). 10. Kilder (1) Systemutvikling - Applikasjoner og databaser av Thor E.Hasle s.94 (2) Systemutvikling - Applikasjoner og databaser av Thor E.Hasle s.153

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord Denne rapporten redegjør for hvordan vi har jobbet, hvilken metodikk vi har fulgt, hvilke verktøy vi har brukt og hvilke nye teknologier vi måtte sette oss inn i. Videre vil vi drøfte effekten

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe 9

Kravspesifikasjon Gruppe 9 Forord Kravspesifikasjonen skal sikre at begge parter er enige om kravene til systemet som skal lages. Vi skal utvikle en database for Nor dagligvarer import som kan rydde opp i faktureringer og bestillinger,

Detaljer

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet 2009 SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet MusicSurfer aka MuSu Utviklere av prosjektet Sebastian Strømnes Eskil Espås Ugelstad Christoffer Framstad Lokrheim

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer