Gamle Glemmen menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle Glemmen menighetsblad"

Transkript

1 Gamle Glemmen menighetsblad Nr årgang Les om: Skolestart S Ferieklubben S. 12 Nå skapes framtidas kirke, hvem gir du din stemme? S. 8-9

2 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks Fredrikstad gamleglemmen Menighetsbladet - for 75 år siden Kontortid Tirsdag fredag Tlf Daglig leder Monica T. Søvde Tlf Sokneprest i Gamle Glemmen Bjørn Olav Andersen Tlf Sokneprest i Glemmen Børre Aamodt Sneltorp Tlf Kapellan Morten Zakariassen Tlf Kateket Vigmund G. Djupang Tlf Kantor (organist) Thorgeir Sjøvold Tlf for 10 år siden Fra nr. 3 - høst årgang Trosopplæringsleder og diakoniarbeider Jo Edvardsen Tlf Menighetssekretær Nina Louise Jensen Tlf Menighetsrådsleder Kate Hoel Tlf Gamlestua, kirkestua og kirken Tlf Gamle Glemmen menighetsblad Bladet gis ut av Gamle Glemmen menighetsråd, og deles ut til alle husstander i soknet. Redaksjonen tar gjerne imot innspill: Reidun Fladeby Andersen, , Kristin Martinsen, , Jo Edvardsen, , 2

3 Domprost Knut Erling Johansen var på prostebesøk i Gamle Glemmen menighet den siste uken i mai. Andakten er utdrag fra hans prekeken i Gamle Glemmen kirke på treenighetssøndag, 31. mai. Ikonet Treenigheten er malt av den russiske kunstneren Andrej Rublev, omkring år Å komme ut av det trange rommet Hva er en gud, spør Martin Luther i sin store katekisme. Jo, svarer han, Gud er den du henger ditt hjerte på. Da må vi spørre: Henger vi hjertet vårt på oss selv, på vår egen klokskap, vår makt og innflytelse, vår rikdom, vår helse, vår egen lykke? Da er guden vår i virkeligheten en avgud. For da har vi gjort oss selv til Gud. Vi har lukket oss inne i det trange rommet som heter meg selv. Men Jesus kaller oss til å komme ut av det rommet, ut til de andre, ut i fellesskapet, ut i troens store rom, hvor vi henger hjertet vårt på ham som er Gud fra evighet til evighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Dåpen følger oss gjennom livet, og jeg tenker at det å bli døpt, det er å få komme ut av det trange rommet som heter meg og mitt. Det er å få stole på en annen enn egne krefter, egen lykke. Det er få legge livet i hendene til en makt som bærer alt, som bærer oss igjennom alt og fører oss til det gode landet. Når vi merkes med korsets merke på kroppen vår og døpes til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, da knyttes vi sammen med ham som er sann Gud fra evighet og til evighet. Og vi hentes inn i fellesskapet, i menigheten og kirken som jo strekker seg over hele verden, vi hentes inn i samfunnet vi er en del av, som vi skal være solidariske med, og skal ta medansvar for, etter hvert som vi vokser til. Å ta ansvar og være noe for lokalmiljø og medmennesker, kjente og ukjente, uansett hudfarge og tro og kultur, det er faktisk en viktig side av å leve i dåpen, å leve i samfunn med Den treenige Gud. Jeg har jo vært på prostebesøk i Gamle Glemmen og har snakket med menighetsrådet og med de ansatte medarbeiderne. Noe av det fine jeg har fått oppleve i disse samtalene, det er engasjementet for at kirken og menigheten ikke skal være lukket inne i seg selv, men være noe for andre, for lokalsamfunnet, for medmenneskene her i dette området av byen vår. På arbeidsrommet mitt hjemme har jeg et gammelt billig og falmet ikon. Jeg kjøpte det antakelig i Hellas en gang for mange år siden. Men jeg vil aldri kvitte meg med det ikonet. For det har hengt på veggen i mange år nå og minnet meg om hva jeg er bestemt til, hva det er som bærer livet mitt, og hva jeg en gang skal få del i, fullt og helt. Ikonet avbilder de tre gjestene som Abraham fikk på besøk i Mamres eikelund. Kirken har fra gammel tid utlagt den fortellingen som en hemmelighetsfull fortelling om treenigheten, om Fader, Sønn og Ånd. De tre skikkelsene sitter rundt et bord med mat, tre vakre unge menn med skinnende klær og med kongesepter i hånden. De danner en sirkel der de sitter, fullkommenhetens og evighetens symbol. Samtidig er det en åpning i sirkelen, en plass rundt bordet. Jeg får tenke: Den plassen er for meg, - og for hver og en av dere. Vår bestemmelse som mennesker er å få del i Guds eget liv, i Guds eget fellesskap, i den kjærligheten som er Gud, og som er sterkere enn døden, og som en dag skal overvinne all ondskap og ødeleggelse. 3

4 Ingen forskjell? I Krist er ikkje aust og vest Tekst: John Oxenham 1908 Overs.: Per Lønning 1983 Melodi: A. R. Reinagle 1830 Norsk salmebok 2013 nr. 534 Salmen denne gangen fokuserer på det gylne båndet som binder alle troende sammen: I samfunnet med Kristus er vi ett. Det er intet som skiller, verken geografi, klasse, hudfarge, kjønn, legning, utdannelse eller noe som helst annet. «Hans folk er eitt i tru og von på all den vide jord.» For at ingen skal tenke at dette handler om ensretting, verken når det gjelder tro eller tanke, bør man merke seg strofen i andre vers: «I han eit samfunn høgt og fritt dei trugne hjarto finn.» Som himmelhvelvingen er høyere enn kirken, er samfunnet med den levende Kristus friere og åpnere enn fellesskapet med de troende. Derfor er tilknytningspunket først og fremst Gjenløseren, dernest de gjenløste. «Som himmelhvelvingen er høyere enn kirken, er samfunnet med den levende Kristus friere og åpnere enn fellesskapet med de troende.» Litteraten William Arthur Dunkerly skrev vår salmetekst til en stor misjonskonferanse på Orienten i London i 1908, og da under pseudonymet John Oxenham, som han brukte når han skrev dikt og salmer. Salmen ble først publisert i 1913, og har siden blitt oversatt til utallige språk. Melodien er av ypperste kvalitet, noe som for øvrig kjennetegner det meste av Reinagle s musikalske produksjon. I engelskspråklige salmebøker er den kjent som «St. Peter» av den grunn at Reinagle jobbet 31 år som organist i St.Peters-in-the-East, Oxford. Det bibelske utgangspunktet for salmeteksten er i finne i Galaterbrevet 3,28: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» Dette er et utsagn som står som et korrektiv til apostelen Peter da han under et besøk, i nettopp Galatia, gjorde forskjell på folk. Senere forstod han mer av evangeliets grunnprinsipp: «Gud gjør ikke forskjell på folk» (se Apg 10,3-34). «Gud gjør ikke forskjell på folk» Spørsmålet er om vi har tilegnet oss denne kjernekunnskapen. Vi som lever godt med en skjev fordeling av penger og makt i verden. Vi som ikke bekymrer oss nevneverdig over at mørkhudede ofte forskjellsbehandles der hvite styrer. Vi som har tillatt en formidabel objektivisering av kvinnen (hvor er det blitt av protesten?) og i praksis forfekter et patriarkalsk kvinne og menneskesyn. Både bibelteksten og salmen burde forstyrre oss veldig! Tradisjonen vil ha det til at under andre verdenskrig kom to skip til å ankre opp side om side. På det ene var det japanske fanger og krigsflyktninger, på det andre amerikanske. En hel dag skulte de på hverandre, men så hørtes en enslig sangstemme: «In Christ there is no east or west, in him no south or north.» Snart var det flere som stemte i, og en underlig og rørende salmesang blandet seg i luften over de to skipene. I Krist er ikkje aust og vest og ikkje sør og nord. Hans folk er eitt i tru og von på all den vide jord. I han eit samfunn høgt og fritt dei trugne hjarto finn. Hans kjærleik er det gylne band, som saman alle bind. Legg hand i hand då, de som trur! Me fekk den same rett. Dei born som tener Gud, vår Far, dei høyrer til vår ætt. I Krist no møtest aust og vest, og eitt vert sør og nord. Av alle tunger samlar han eit heilagt folk på jord. De erfarte en forbrødring som vi og verdens nasjoner trenger å erfare på nytt og på nytt og på nytt. Og ringen bør utvides til å inkludere alle, også tvilerne og fornekterne. For alle er vi barn av samme Far. Thorgeir J. Sjøvold, kantor 4

5 Babysang, småbarnsang og middag Lavterskeltilbud til hele familien: Babysang i Glemmen kirke er et åpent, gratis tilbud til deg som er hjemme med baby og som ønsker et sosialt fellesskap. Ingen krav til sangstemme eller musikalitet - for ditt barn er din stemme det vakreste i verden. Drop in fra kl 10.00, sangstund fra kl Deretter felles lunsj frem til kl Det serveres middag i Kirkestua i forbindelse med småbarnsangen, fra kl 16:30. Menyen skal være enkel og bærekraftig, altså økologisk og miljøvennlig, siden Gamle Glemmen ønsker å være en grønn menighet. Påmelding med sms til Hilde Zakariassen på dagen før. Småbarnsang er for alle barn i førskolealder, leder er kantor Thorgeir Sjøvold. Dette er ikke et kor, men et åpent tilbud om å synge gamle og nye barnesanger sammen. Sangstunden finner sted på loftet i Kirkestua annenhver tirsdag fra kl 17:15 18:00. Middagene er åpne for alle, også de som ikke er med på småbarnsang. I vår har folk fra Eritrea, Kongo, Kosovo og Norge kommet, til måltid og hyggelig bordfellesskap. Heldigvis kan noen litt engelsk, og det øves på norske ord. Det er en gruppe fra asylmottaket på Veum som trofast har møtt opp, takket være frivillige sjåfører. Menyen har vært variert og sunn, fra norsk fårikål til banansuppe fra Kongo. Nå er vi i gang igjen, med sjanse til å bli kjent med ny mat og nye mennesker! Velkommen til småbarnsang og/eller bærekraftig middag i høst: 8. og 22. september 6. og 20. oktober 3. og 17. november 1. desember Noe å se fram til: Babysang hver tirsdag fra kl i Glemmen kirke, drop-in. Sangstund og lunsj. Bærekraftig middag og småbarnsang annenhver tirsdag i Kirkestua fra 8. september. Middag fra kl 16.30, sangstund kl Min Kirkebok 4 til fireåringer, utdeling på høsttakkefest i Gamle Glemmen kirke20. september kl Ferieklubb i høstferien for klassinger, mandag tirsdag 29. september. Kirkerottene, barneteater i Glemmen kirke søndag 25. oktober kl Hallo Venn! - annerledes Halloween, for 5.-klassinger, fredag 30. oktober kl , Kirkestua. En førsteklasses dag, aktivitetsdag for 1.-klassinger, onsdag 11. november. Myldregudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok 2 til toåringer. Lys Våken! Overnatting i kirken for 6.-klassinger. Lørdag søndag 29. november. Les mer på hjemmesida vår: gamleglemmen 5

6 Spennende skolestart I forbindelse med skolestart, har vi møtt med tre elever som nettopp har hatt sin første skoledag på ny skole. William Bertheus (6 år) som har begynt i 1. klasse på Nøkleby skole, storesøsteren hans Jenny Andrea (13 år) som har begynt i 8. klasse på Cicignon ungdomsskole og Maja (13år) som har begynt i 8. klasse på Haugeåsen ungdomsskole. Begge jentene avsluttet 7. klasse på Nøkleby skole i juni. William Bertheus er veldig fornøyd med sin første skoledag. Han har fått nye bøker, ny skolesekk og en snill lærer. Han har egentlig ikke tid til å prate med meg, fordi den nye lekeplassen utenfor SFO, (som har fått helt nye lokaler i den nye flerbrukshallen) er så fin! Mange fine farger og spennende utfordringer for en aktiv seksåring. Og en annen ting som er nytt, er at inne på SFO er det ikke håndtak på dørene! Man bare trykker på en bryter og så åpner dørene seg, tenk det! Noe særlig mer rekker ikke William Bertheus å fortelle for han skal være med å hente lillebror i barnehagen. Jenny Andrea forteller at hun har hatt en fin start i 8c på Cicignon ungdomsskole. De er fire klasser på trinnet og 16 elever i klassen. Jenny Andrea har fått sal og scene som valgfag, og hun skal ha spansk som språk. Hun er fornøyd med de lærerne hun har hilst på, og hun har kommet i klasse med flere hun kjenner fra før. Foreløpig sykler Jenny Andrea til skolen, men hun regner med at hun må ta buss til vinteren. Skoleveien er ikke noe problem selv om det er en del lengre vei enn hun har hatt til Nøkleby. Maja fikk en litt uheldig start på Haugeåsen, siden hun kom i en klasse der hun bare kjente et par av guttene. Men det ordnet seg heldigvis, hun fikk byttet til den klassen der de tre beste vennene hennes gikk. Maja forteller at det er flere elever og større klasser på Haugeåsen ungdomsskole enn det er på Cicignon ungdomsskole. På 8. trinn er det seks klasser, og i 8d, der Maja går, er de 27 elever. Sosiallæreren på Haugeåsen sier at dette er det største årskullet de har hatt på lenge. Som valgfag skal Maja ha design og redesign og som språk skal hun også ha spansk. Hun har øvd seg litt på å telle på spansk i løpet av sommeren og gleder seg til å lære mer. I likhet med Jenny Andrea sykler også Maja til skolen. Vi pratet også litt om jentenes forhold til kirken, og de svarer helt likt. Begge er døpt i kirken, og begge har bestemt seg for å konfirmere seg i kirken. Maja synger i Lisleby barnegospel, og begge jentene ser på seg selv som kristne. Tilslutt spurte jeg jentene om de visste hva de ville bli, og det hadde de tydeligvis tenkt på begge to. Jenny Andrea har lenge tenkt på at hun vil bli jordmor, men har også lurt på om hun skal bli advokat. Maja er helt sikker når jeg spør henne hva hun vil bli,- hun skal bli lærer! Det betyr at begge disse flotte tenåringene har flere års skolegang foran seg, og vi ønsker dem lykke til! Tekst/foto: Kristin Martinsen Klare for et nytt skoleår! Fra venstre: Maja, Jenny Andrea og William Bertheus. 6

7 - Et fantastisk engasjement rundt skolen! Den nye rektoren på Nøkleby skole gleder seg til å komme i gang med det nye skoleåret. Bli litt bedre kjent med henne her. Kan du fortelle litt om deg selv? Jeg heter Runa Elisabeth Hammeren og jeg fyller 50 år den 19. august rett etter skolestart! Jeg bor på Riisløkka, og jeg har to sønner, Eirik på 14 og Brage på 24 år, pluss en mann som heter Einar og en liten hund som heter Kira. Jeg har bodd i Fredrikstad i tre år, men foreldrene mine har bodd her i år. Så jeg kjenner Fredrikstad litt fra før og har alltid hatt et godt og positivt inntrykk av denne fine byen. Da vi ble enige om å flytte fra Lillehammer var det ikke vanskelig å bli enige om å flytte hit! Jeg har vært rektor på flere skoler før jeg begynte som rektor på Nøkleby skole. Jeg har vært rektor på en ungdomsskole i Søndre Land og på en barneskole i Ringsaker før jeg begynte på Hauge skole her i Fredrikstad for tre år siden. Nå har jeg vært på Nøkleby siden 1. desember i fjor. Før jeg ble rektor, jobbet jeg som lærer i videregående skole og senere også i ungdomsskolen. Jeg har studert både ved Universitetet i Oslo, ved Karl-Franzens universitet i Graz, Østerrike og litt ved Høgskolen på Elverum. Da jeg jobbet som lærer underviste jeg hovedsakelig i språkfag og i samfunnsvitenskapelige fag, men også litt realfag, som geografi og matematikk. Jeg er veldig glad i å være ute og jobbe og grave i jorda i hagen vår på fritida. Jeg elsker trær og lukten av jord og planter! Deilig også med nærheten til sjøen, det var aldri helt det samme med ferskvannet i Mjøsa! Mannen min er fra Ålesund, så vi tilbringer også mye tid ved fjordene og i fjellene på Vestlandet. Jeg spiller både saksofon og klarinett, men jeg er ikke med i noe band eller korps e.l. akkurat nå. Jeg liker godt å både skrive, tegne, male og alle slags ting man kan gjøre med hendene, og jeg har alltid flere «prosjekt» på gang! En gang i min ungdom vurderte jeg å bli keramiker, men det ble altså skoleverket i stedet. Og det har jeg aldri angret på! Og så er jeg veldig glad i familien min og det aller beste jeg vet er å være sammen med dem og vennene våre. Hvilket inntrykk har du av skolen og nærmiljøet? Jeg har et svært godt inntrykk av skolen; elevene, de ansatte og foreldrene/foresatte. Folk her er veldig engasjert i og glade i skolen og det skjer mye positivt rundt Nøkleby skole. Ikke minst representerer den nye Lislebyhallen og det flotte uteområdet et betydelig løft for lokalmiljøet vårt, og det setter vi alle pris på. FAU har sammen med inspektør Richard Rodin har malt opp tusenfryder langs skoleveien til barna slik at de skal bli trygge på hvor de skal gå, og FAU har også bestemt at de skal gå Natteravner når det nye Nøklebyprosjektet kommer i gang i midten av september. Det er et fantastisk engasjement! Nøkleby er en av de største barneskolene i Fredrikstad. Hvor mange førsteklassinger er det i år? I år er det til sammen 73 elever på 1. trinn, fordelt på fire klasser. Hva betyr det for skolen at Lisleby har får ny flerbrukshall? Rent faglig betyr det et enormt løft for kroppsøvingsfaget. Den gamle gymsalen er egentlig utslitt for lenge siden, og skal nå bygges om til kulturarena. Heldige oss! Men den nye hallen betyr også noe for skolens miljøprofil. Vi skal utarbeide mål i læreplanen i naturfag som tar opp i seg miljøaspektet knyttet til hallen, som plantetaket, overvannsbedet, mobilitetsprosjektet, osv. Hallen har jo også fire nye klasserom og helt ny SFO i den ene enden, så også her er dette et stort løft for oss. Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? Jeg har gledet meg til å komme i gang igjen etter sommerferien! Vi skal ta i bruk den nye hallen og klasserommene og de nye, flotte SFO-lokalene, og vi skal venne oss til det ufattelig flotte uteområdet. Ellers har vi definert mange egne utviklingsprosjekt som vi skal jobbe mer med, og tenker vi dette fører til at vi blir en enda bedre skole for store og små! Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med både elever, ansatte og foreldre og foresatte på Nøkleby, og kjenner, som visjonen vår sier, at «Nøkleby skole et godt sted å være, et godt sted å lære» er et godt mål for oss! 7

8 Menighetsrådsvalget i Gamle Glemmen Det skal velges fire faste representanter og fem vararepresentanter til Gamle Glemmen menighetsråd. Nominasjonskomiteen klarte dessverre ikke å finne nok kandidater, til tross for mange forespurte. Ved valget er det mulig å tilføye navn på inntil tre valgbare personer på stemmeseddelen. Valget til både menighetsråd og bispedømmeråd finner sted samtidig med kommune- og fylkestingsvalget på Lisleby samfunnshus. Forhåndsstemming skjer ved Kirkevergekontoret, Nygaardsgt.28, mandag fredag kl fram til 11.september. 1 Reidun Fladeby Andersen, 60 år, Søren Klæbos vei, spesialkonsulent i Fredrikstad kommune, seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Tidligere medlem av menighetsrådet, ulike komiteer og utvalg i menigheten, redaksjonen i menighetsbladet. - Jeg ønsker en åpen og inkluderende kirke. 2 Anne-Lise Helgesen, 44 år, Sletteveien, pedagogisk leder i Begbyenga barnehage. Fritiden min består mye av sang og musikk, som er en av mine store interesser. Jeg har blant annet vært med og drevet Lisleby barnegospel fra det startet opp i Ellers er jeg glad i å være ute. Jeg liker meg godt i skog og mark, og gjerne på sykkelen. - Jeg er opptatt av barna i menigheten og ønsker at de skal ha et godt tilholdssted i kirken og på bedehuset. Det er viktig å satse på den oppvoksende generasjon! 3 Andreas Ekstrøm, 37 år, Lillegaard, saksbehandler, arbeider med innfordring bank/finans hos Kredinor SA. - Jeg synes det er viktig å bidra til å bevare menigheten og ta del i lokalkirkens utvikling fremover - særlig ovenfor barn og ungdom. 4 Evy Sørnes, 50 år, Falcheveien, førskolelærer. 5 Anne Berit Mbedule, 38 år, Gundrosens vei, miljøterapeut i bolig for mennesker med utviklingshemming. Jeg har bodd i Fredrikstad i fire år og er mye i kirken. - Jeg ønsker å jobbe med hvordan man skal rekruttere flere barnefamilier til Gamle Glemmen. 6 Grete Snøfrid Glemminge, 51 år, Gamle Kirkevei, agrotekniker. - Jeg er opptatt av å ta vare på kirken og det fine området rundt, og at de eldre i menigheten blir husket på. 7 Aud Helen Larsen, 50 år, Solvangveien, rådgiver. Jobber med eiendomsforvaltning i Østfold fylkeskommune. Har også lang erfaring fra utdanningssektoren, og er aktiv nasjonalt i utdanningspolitikk. - Jeg har sagt ja til å stille til menighetsrådsvalget fordi det er viktig å bidra i samfunnets oppgaver. Kirkens rolle som en levende og imøtekommende kirke som er åpen for alle uansett hvor i livene sine de er. En kirke som bryr seg og tar enkeltmennesker på alvor samtidig som den står fast på de kristne grunnverdiene. Borg bispedømmeråd/kirkemøtet Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om viktige verdispørsmål og har en felles plattform. 1 KARIN-ELIN BERG Festningsforvalter, 37 år 1632 GAMLE FREDRIKSTAD 2 PÅL ANTONSEN Daglig leder, 56 år, 1706 SARPSBORG 3 MARIANNE SKADAL Student, 22 år, 1536 MOSS 4 TRINE BRITT NORDSTRØM Selvst. næringsdriv., 56 år 2019 SKEDSMOKORSET 5 LINE HALVORSRUD Leder i Skeiv Ungdom, 24 år 1940 BJØRKELANGEN 6 ROLF HENNING REIKVAM Selvst. næringsdriv., 67 år, 1923 SØRUM 7 ØYVIND KARL JØRGENSEN Daglig leder, 53 år, 1664 ROLVSØY 8 SOLVEIG JULIE MYSEN Student 28 år, 1721 SARPSBORG 9 KJETIL HAFSTAD Professor, 69 år, 1671 KRÅKERØY 10 LIV BETTY HESJADALEN Fagleder, 63 år, 1560 LARKOLLEN 11 NILS ØBY Studiesjef, 53 år, 1730 ISE 12 HELGE RANVIK Finans-/eiendomsdir., 65 år 1560 LARKOLLEN 13 TORHILD SØLVIK-JENSEN Pensjonist, 70 år, 2013 SKJETTEN 14 MAJA ANDRESEN OSBERG Student, 22 år, 1580 RYGGE 8

9 Århundrets viktigste kirkevalg Borg bispedømmeråd/kirkemøtet Listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige spørsmål, og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige deler av bispedømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. 1 ERLING BIRKEDAL Prosjektleder, 61 år, 1481 HAGAN 2 ANNE ENGER Fylkesmann, 66 år, 1525 MOSS 3 BJØRN SOLBERG Pensjonist, 69 år, 1850 MYSEN 4 SIDSEL REPSTAD Seniorrådgiver, 53 år, 1414 TROLLÅSEN 5 MATTHEW PHILLIP MONGER Stipendiat, 33 år, 1448 DRØBAK 6 ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR, Professor, 69 år, 2020 SKEDSMOKORSET 7 LASSE THORVALDSEN Student, 27 år, 2022 GJERDRUM 8 ANNE E. BRUN ANDERSEN Pensjonist, 66 år, 1671 KRÅKERØY 9 ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Student, 28 år, 0379 OSLO 10 HÅKON ANDERSEN Lektor, 40 år, 1430 ÅS 11 HÅKON ANDREAS LØE Markedsanalytiker, 42 år 2050 JESSHEIM 12 KNUT ARILD NUPEN Produktansvarlig, 41 år 2016 FROGNER 13 MARIT TORP Pensjonist, 67 år, 1675 KRÅKERØY 14 IDA MARIE NIELSEN Sykepleier, 34 år, 2010 STRØMMEN 15 ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARL- STAD Student, 21 år, 1715 YVEN 16 KIRSTI HARDA FRØSHAUG Kvalitetsveileder, 65 år 1472 FJELLHAMAR - Vi nærmer oss århundrets viktigste kirkevalg, sier Borgs biskop Atle Sommerfeldt. Han håper på økt oppslutning i det mest folkerike bispedømmet, som har medlemmer. For fire år siden stemte 10,8 pst. Nettstedet gir viktig informasjon. Kirkevalget består av menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. De sju som velges til bispedømmerådet skal også representere Borg på Kirkemøtet, kirkens øverste representative organ. Valget går parallelt med årets offentlige valg. Dette er første kirkevalg etter grunnlovsendringene i I de neste fire år venter store beslutninger om kirkens profil og organisering. Sommerfeldt viser til at kirken i 2017 overtar en rekke oppgaver fra staten. Biskopen gløder for kirkens motto Mer himmel på jord og håper at valget gir økt engasjement for å gjøre kirken mer aktiv og synlig. Også lokalt. Han nevner viktige temaer som dåp, konfirmasjon, klima, omsorg og helse. I år er det to lister til bispedømmevalget. Åpen folkekirke utfordrer nominasjonskomiteens lister. Sommerfeldt: - Vi arbeider med å utvikle hvordan 3,8 millioner medlemmers valg av beslutningstagere skal skje best mulig. Her er stort mangfold i meninger. Slik det bør være. En måte å gjøre dette på er å ha flere lister. Jeg håper på bred mobilisering. 9

10 Lisleby bedehus Normisjon Søndagsskolen og barnegospel Hei alle barn! Er du «sprell levende» og har lyst til å lære med om Jesus? Da er du velkommen til søndagsskolen på Lisleby bedehus, i Lislebyveien 169, søndager kl Det varer 1 time. Vi lærer gjennom lek, sang, fortelling og aktiviteter. Aldersgruppen spenner fra ca 3 år til hjelpeledere som er tenåringer, så vi deler gruppen i to i deler av samlingen: Gullivergjengen (3 år til 2. klasse) Tårnagentklubben (2. klasse og oppover) Hanne Berit Solgård Andersen tlf Lisleby barnegospel er en positiv gjeng som øver på bedehuset hver onsdag mellom klokken og I 2015 har koret vårt 21 medlemmer i alderen 6-14 år. Flesteparten er jenter, men vi har også en gutt med oss (vi har plass til flere ;-) Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og gjerne noen flere gutter! Anne-Lise Helgesen tlf Lisleby Bedehus får ny fasade Aarbeidet er nå i sluttfasen. Dersom noen ønsker å gi et bidrag, er vi svært takknemlige for det. Gaven kan gis til konto: Høsten 2015 Av høstens program kan nevnes at fellesskapskveldene fortsetter hver andre og fjerde mandag i måneden kl oktober vil vi invitere til Venners-venners-fest på bedehuset med Bjørnar Spydevold. Foreningen vår var 80 år 4. mai. Markering av dette vil bli når huset er ferdig rehabilitert utvendig. Lisleby bedehus Normisjon Postboks FREDRIKSTAD Besøksadresse: Lislebyveien FREDRIKSTAD 10 E-post: Org.nr Nettsted:

11 Glimt fra Lislebys historie Roy Frantzen har gitt ut to bøker om Lislebys historie, og Menighetsbladet får dele glimt fra materialet han har samlet. To flyfotografier fra Øverst Lisleby stadion. Man kan se den gamle paviljongen,- den er det sikkert mange som husker. Bebyggelsen på bildet er lett å kjenne igjen i dag, men de store drivhusene i Hannestads gartneri er historie. Nederst Lislebystranda. Bildene kommer fra Egil Haraldsen/Fredrikstad museum. To bilder fra vår tid viser de samme områdene. Det er ikke lenger så mange tresnekker i båthavna, men Lisebystranda er fortsatt en idyll langs Glomma. Lisleby fotballklubb runder i år 95 år. Etter at klubben ble stiftet i 1920, gikk det raskt oppover. Allerede i 1929 ble de mestere i Østlandsligaen etter å ha slått Drammens BK 1-0 på Marienlyst i den siste kampen. Året etter slo de FFK 7-1 i seriekamp på Fredrikstad Stadion! Ligaspillet gikk over to år, og nesten samme laget ble mestere også i Mestrene i 1929 var foran fra venstre Håkon Olsen, Håkon M Gundersen og Karl Johannessen. I midten fra venstre Henrik «Kolær n» Kristiansen, Rolf «Bayer n» Johannessen og Rolf Olsen. Bak fra venstre Finn Johannessen, Reidar Karlsen, Syver Syversen, Morten Pettersen og Ingvald Halvorsen. 11

12 2 dager til - ferieklubb er stas! 45 fornøyde barn fra Gamle Glemmen og andre menigheter fikk med seg to innholdsrike dager rett før skolestart. Dagstur til Mærrapanna i fantastisk vær, bading og lek, og tur til tårnet på Sprinklet neste dag. I år var temaet Vennskap og fellesskap, og barna fikk være med på dramatiseringer av bibelfortellinger: Sakkeus som lærte at gode venner betyr mer enn mange penger, og Jesus som viste for vennene sine at den største er den som tjener andre - og at gode venner spiser sammen. Slik vi gjorde det på ferieklubben. God venner passer også på hverandre og er opptatt av at alle har det bra - og får solkrem når det trengs. På fotoet over ser vi mange av deltakerne fra Gamle Glemmen med det bildet de laget av fargerikt felleskap i Fredrikstad, med brua, kirker, og mange ulike mennesker. Studer bildet nærmere på framsida av bladet! Mottoet for trosopplæringen i Gamle Glemmen, Levende stener til en gammel kirke, kan også passe som tittel på bildet. Rotteinvasjon i kirken? «Kirkerottene og kattunge» er navnet på forestillingen som nå skal ut på veien og inn i mange av landets kirker. Dukketeateret med de to rottene som sniker seg inn i kirken både engasjerer og utfordrer barna. Teaterstykket som spilles i år lar oss bli kjent med Kattunge og historien om "Den barmhjertige samaritan". I Fredrikstad får vi besøk av kirkerottene søndag 25. oktober kl i Glemmen kirke. Alle fire- og femåringer er spesielt invitert, og får sin egen gratisbillett til forestillingen tilsendt i posten. For andre er inngangspengene kr 50,- eller maks 150,- for en familie. Teateret passer for barn fra tre til seks år, og varer cirka 40 minutter. Dette blir tredje gangen Kirkerottene kommer til Fredrikstad, og de har fått mange beundrere her. Det er bare å forberede seg på rotteinvasjon igjen! Kirkerottene har også sin egen hjemmeside: der det går an å bli bedre kjent med dem og se en smakebit av teateret. 12

13 Slekters gang DØPTE Leona Othelie Pettersen Oscar Johan Westereng Andresen Filip Hannestad Henriksen Emma Louise Elisabeth Musæus May Celina Drabløs Kaisa Pernille Solgaard Athele Esmeré Tonheim Gulestøl Liv Therese Melby Synnøve Louise Melby Stella Sofie Knoph -Andersen Tobias Claussen Johansson VIEDE Christina Fredrikke Danielsen og Magnus Rognstad Tangen Helen Schwabe og Frank Jonny Moen Vibeke Jarild Mælingen og Ole Mælingen Ingvild Heien og Magnus Bjørneby Ina Marie Håland og Christer Alex André Lindberg Lene-Synnøve Karlsen og Ronny Kåre Pettersen DØDE Gudrun Øverlie Signe Emilie Høili Oskar Ludvik Andersen Evelyn Helene Torp Rut Andersen Kirsten Bergliot Larsen Bjørge Mathisen Laila Kristine Andreassen Bjarne Harry Hansen Gerd Mathisen Anna Mathilde Melby Redaksjonen avsluttet

14 Støtt våre sponsorer VI UTFØRER: Byggearbeid, Radonmåling, Radonsanering og Taksering Hans Kjøstelsen AS Fjeldberg Fredrikstad Tlf Maling tapet gulvbelegg - tepper Vivo Torp (tidl. Bok&Media) din spesialbokhandel i Østfold Sulfatveien 4, tlf: Velkommen til handel med mening! Denne annonseplassen kan bli din: ta kontakt med menighetskontoret og gjør en avtale! Solliveien 64, 1667 Rolvsøy Tlf

15 Velkommen til gudstjeneste Endringer kan forekomme, følg med i prekenlista i avisene og på 30. august Kl Vingårdssøndag. 1 Kor 3,4 11 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 25. oktober. Kl Bots og Bønnedag. Luk 18,9-14 Gudstjeneste med nattverd. Sneltorp. 6. september 15. søndag i treenighetstiden. Luk 10, Kl.16.00: Medarbeiderfest i Kirkestua. Kl.18.30: Kveldsgudstjeneste med nattverd. Andersen. 13. september Kl søndag i treenighetstiden. Matt 5,10 12 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Zakariassen. 20. september Kl søndag i treenighetstiden. Luk 7,11 17 Høsttakkefest med utdeling av 4 års bok og dåp. Sneltorp/Edvardsen. 27. september Kl søndag i treenighetstiden. Matt 8,5 13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 4. oktober Kl søndag i treenighetstiden. Joh 7,14-17 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sneltorp. 11. oktober Kl søndag i treenighetstiden. Mark 10,2-9 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen 18. oktober Kl søndag i treenighetstiden. Luk 16,19-31 Konfirmantpresentasjon. Zakariassen/Gundersen Djupang. 1. november.kl Allehelgensdag. Matt 5,13-16 Gudstjeneste med nattverd. Sneltorp. 8. november. Kl søndag i treenighetstiden. Kol 1, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 15. november. Kl søndag i treenighetstiden. Matt 14,22-34 Myldregudstjeneste. Dåp. Andersen/Edvardsen. 22. november. Kl Kristi Kongedag. Matt 25,1-13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 29. november. Kl søndag i advent. Matt 21,10-17 Lys Våken. Andersen/Edvardsen. 6. desember. Kl søndag i advent. Joh 16, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vikar : Julekonsert 13. desember. Kl søndag i advent. Joh 5,31-36 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. Leie Kirkestua? Kirkestua er menighetshuset til Gamle Glemmen menighet. I tillegg til menighetens egen bruk, kan huset leies av foreninger og privatpersoner til møter og selskap. I Kirkestua kan det dekkes til 50 personer. Huset er utstyrt med både middagsog kaffeservise. Flere opplysninger og utleiepriser finnes på hjemmesida vår. Kontakt menighetskontoret for utleie, se kontaktinformasjon på side 2 i bladet. I vår er kjøkkenet oppgradert med ny, rask oppvaskmaskin og ny kjøkkenbenk, slik at huset er enda mer tjenlig til bruk. På kjøkkenet er det også stort kjøleskap, varmluftsovn og fryser er tilgjengelig. 15

16 Og helt til slutt - En sommer er over - men minnene består: For de som var med på ferieklubben To dager til 13. og 14. august, vil gode minner være fra en av de virkelig varme dagene i sommer, med lek og bading på Mærrapanna. Les mer om ferieklubben på side 12, og se oversikten over aktiviteter i høst på side 5. Levende stener til en gammel kirke er mottoet for barn og unge i Gamle Glemmen kirke - vel møtt til fellesskap! Gamle Glemmen menighetsblad Postboks Fredrikstad Basar er bra! Velkommen til høstbasar i Kirkestua lørdag 24. oktober! Basaren åpner kl med kafe og loddsalg. Kl blir det program og åresalg, og hovedtrekningen skjer kl Basargjengen tar gjerne i mot gevinster, som kan leveres i Gamlestua (ring gjerne før du kommer: ). I forkant av basaren vil det bli flere dager med bøttelotteri på nærbutikkene. Trygg skolevei Har du lagt merke til, og kanskje undret deg over, disse hvite blomstene rundt om på Lisleby? Tusenfrydene er malt på gangveier og fortau for å vise for førsteklassingene hvor det er trygt å gå på vei til skolen. Les mer om skolestart på side 6 og 7 i bladet! Mer spontanitet i menighetslivet? Ta del i kirkevalget, og vær med og skape framtidas kirke. Les om valget på midtsidene. Hyggetreff Hyggekvelder Mandager kl i Kirkestua: 21. september: Ut på tur, lysbilder med Arne Nyborg 19. oktober: Sangkveld i kirken 16. november: Besøk av Tore E. Thorkildsen og Olav Ruud 14. desember: Julemøte med grøt Formiddagstreff Fredager kl 11.30, Glemmen sykehjem, storstua: 4. september 2. oktober 30. oktober 27. november Kåseri, andakt, mye sang, bevertning, åresalg - og godt fellesskap! Velkommen! 16

Jeløy menighetsblad. Nr. 3 2015 årgang 51. JELØYKIRKENS DAGER Program på midtsidene

Jeløy menighetsblad. Nr. 3 2015 årgang 51. JELØYKIRKENS DAGER Program på midtsidene Jeløy menighetsblad Nr. 3 2015 årgang 51 JELØYKIRKENS DAGER Program på midtsidene VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE AUGUST: 30. aug. kl. 11 PRESENTASJONSGUDSTJENESTE med nye konfirmanter. BTP og JF. Jeløy Kirkes

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil

Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 86 NR. 2 2015 Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil Bli med og påvirk kirkens hverdag DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD Utgiver

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul!

Gamle Glemmen menighetsblad. Nr. 4-2013 - 16. årgang. Frykt ikke! s. 3. Hallo Venn! s. 7. Jul på bedehuset s. 10. God jul! Gamle Glemmen menighetsblad Nr. 4-2013 - 16. årgang Frykt ikke! s. 3 Hallo Venn! s. 7 God jul! Jul på bedehuset s. 10 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg.

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg. Glemmen Nr 3-2015, 15. årg. Menighetsblad Om dåp Nye prester Om Korsvei Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2015 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito LYDEN AV LOMMMEDALEN! Tradisjonen med timeslag med kirkeklokkene starter opp igjen fra pinse. SE SIDE 9 EMILIE OG KRISTIAN HAUGS VEI Emilie og

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad.

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad. Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Ny klubb på Ise Se side 6-7 Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Varteig menighetsblad Tanker Organ for Den norske Kirke,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer