Gamle Glemmen menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle Glemmen menighetsblad"

Transkript

1 Gamle Glemmen menighetsblad Nr årgang Les om: Skolestart S Ferieklubben S. 12 Nå skapes framtidas kirke, hvem gir du din stemme? S. 8-9

2 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks Fredrikstad gamleglemmen Menighetsbladet - for 75 år siden Kontortid Tirsdag fredag Tlf Daglig leder Monica T. Søvde Tlf Sokneprest i Gamle Glemmen Bjørn Olav Andersen Tlf Sokneprest i Glemmen Børre Aamodt Sneltorp Tlf Kapellan Morten Zakariassen Tlf Kateket Vigmund G. Djupang Tlf Kantor (organist) Thorgeir Sjøvold Tlf for 10 år siden Fra nr. 3 - høst årgang Trosopplæringsleder og diakoniarbeider Jo Edvardsen Tlf Menighetssekretær Nina Louise Jensen Tlf Menighetsrådsleder Kate Hoel Tlf Gamlestua, kirkestua og kirken Tlf Gamle Glemmen menighetsblad Bladet gis ut av Gamle Glemmen menighetsråd, og deles ut til alle husstander i soknet. Redaksjonen tar gjerne imot innspill: Reidun Fladeby Andersen, , Kristin Martinsen, , Jo Edvardsen, , 2

3 Domprost Knut Erling Johansen var på prostebesøk i Gamle Glemmen menighet den siste uken i mai. Andakten er utdrag fra hans prekeken i Gamle Glemmen kirke på treenighetssøndag, 31. mai. Ikonet Treenigheten er malt av den russiske kunstneren Andrej Rublev, omkring år Å komme ut av det trange rommet Hva er en gud, spør Martin Luther i sin store katekisme. Jo, svarer han, Gud er den du henger ditt hjerte på. Da må vi spørre: Henger vi hjertet vårt på oss selv, på vår egen klokskap, vår makt og innflytelse, vår rikdom, vår helse, vår egen lykke? Da er guden vår i virkeligheten en avgud. For da har vi gjort oss selv til Gud. Vi har lukket oss inne i det trange rommet som heter meg selv. Men Jesus kaller oss til å komme ut av det rommet, ut til de andre, ut i fellesskapet, ut i troens store rom, hvor vi henger hjertet vårt på ham som er Gud fra evighet til evighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Dåpen følger oss gjennom livet, og jeg tenker at det å bli døpt, det er å få komme ut av det trange rommet som heter meg og mitt. Det er å få stole på en annen enn egne krefter, egen lykke. Det er få legge livet i hendene til en makt som bærer alt, som bærer oss igjennom alt og fører oss til det gode landet. Når vi merkes med korsets merke på kroppen vår og døpes til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, da knyttes vi sammen med ham som er sann Gud fra evighet og til evighet. Og vi hentes inn i fellesskapet, i menigheten og kirken som jo strekker seg over hele verden, vi hentes inn i samfunnet vi er en del av, som vi skal være solidariske med, og skal ta medansvar for, etter hvert som vi vokser til. Å ta ansvar og være noe for lokalmiljø og medmennesker, kjente og ukjente, uansett hudfarge og tro og kultur, det er faktisk en viktig side av å leve i dåpen, å leve i samfunn med Den treenige Gud. Jeg har jo vært på prostebesøk i Gamle Glemmen og har snakket med menighetsrådet og med de ansatte medarbeiderne. Noe av det fine jeg har fått oppleve i disse samtalene, det er engasjementet for at kirken og menigheten ikke skal være lukket inne i seg selv, men være noe for andre, for lokalsamfunnet, for medmenneskene her i dette området av byen vår. På arbeidsrommet mitt hjemme har jeg et gammelt billig og falmet ikon. Jeg kjøpte det antakelig i Hellas en gang for mange år siden. Men jeg vil aldri kvitte meg med det ikonet. For det har hengt på veggen i mange år nå og minnet meg om hva jeg er bestemt til, hva det er som bærer livet mitt, og hva jeg en gang skal få del i, fullt og helt. Ikonet avbilder de tre gjestene som Abraham fikk på besøk i Mamres eikelund. Kirken har fra gammel tid utlagt den fortellingen som en hemmelighetsfull fortelling om treenigheten, om Fader, Sønn og Ånd. De tre skikkelsene sitter rundt et bord med mat, tre vakre unge menn med skinnende klær og med kongesepter i hånden. De danner en sirkel der de sitter, fullkommenhetens og evighetens symbol. Samtidig er det en åpning i sirkelen, en plass rundt bordet. Jeg får tenke: Den plassen er for meg, - og for hver og en av dere. Vår bestemmelse som mennesker er å få del i Guds eget liv, i Guds eget fellesskap, i den kjærligheten som er Gud, og som er sterkere enn døden, og som en dag skal overvinne all ondskap og ødeleggelse. 3

4 Ingen forskjell? I Krist er ikkje aust og vest Tekst: John Oxenham 1908 Overs.: Per Lønning 1983 Melodi: A. R. Reinagle 1830 Norsk salmebok 2013 nr. 534 Salmen denne gangen fokuserer på det gylne båndet som binder alle troende sammen: I samfunnet med Kristus er vi ett. Det er intet som skiller, verken geografi, klasse, hudfarge, kjønn, legning, utdannelse eller noe som helst annet. «Hans folk er eitt i tru og von på all den vide jord.» For at ingen skal tenke at dette handler om ensretting, verken når det gjelder tro eller tanke, bør man merke seg strofen i andre vers: «I han eit samfunn høgt og fritt dei trugne hjarto finn.» Som himmelhvelvingen er høyere enn kirken, er samfunnet med den levende Kristus friere og åpnere enn fellesskapet med de troende. Derfor er tilknytningspunket først og fremst Gjenløseren, dernest de gjenløste. «Som himmelhvelvingen er høyere enn kirken, er samfunnet med den levende Kristus friere og åpnere enn fellesskapet med de troende.» Litteraten William Arthur Dunkerly skrev vår salmetekst til en stor misjonskonferanse på Orienten i London i 1908, og da under pseudonymet John Oxenham, som han brukte når han skrev dikt og salmer. Salmen ble først publisert i 1913, og har siden blitt oversatt til utallige språk. Melodien er av ypperste kvalitet, noe som for øvrig kjennetegner det meste av Reinagle s musikalske produksjon. I engelskspråklige salmebøker er den kjent som «St. Peter» av den grunn at Reinagle jobbet 31 år som organist i St.Peters-in-the-East, Oxford. Det bibelske utgangspunktet for salmeteksten er i finne i Galaterbrevet 3,28: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» Dette er et utsagn som står som et korrektiv til apostelen Peter da han under et besøk, i nettopp Galatia, gjorde forskjell på folk. Senere forstod han mer av evangeliets grunnprinsipp: «Gud gjør ikke forskjell på folk» (se Apg 10,3-34). «Gud gjør ikke forskjell på folk» Spørsmålet er om vi har tilegnet oss denne kjernekunnskapen. Vi som lever godt med en skjev fordeling av penger og makt i verden. Vi som ikke bekymrer oss nevneverdig over at mørkhudede ofte forskjellsbehandles der hvite styrer. Vi som har tillatt en formidabel objektivisering av kvinnen (hvor er det blitt av protesten?) og i praksis forfekter et patriarkalsk kvinne og menneskesyn. Både bibelteksten og salmen burde forstyrre oss veldig! Tradisjonen vil ha det til at under andre verdenskrig kom to skip til å ankre opp side om side. På det ene var det japanske fanger og krigsflyktninger, på det andre amerikanske. En hel dag skulte de på hverandre, men så hørtes en enslig sangstemme: «In Christ there is no east or west, in him no south or north.» Snart var det flere som stemte i, og en underlig og rørende salmesang blandet seg i luften over de to skipene. I Krist er ikkje aust og vest og ikkje sør og nord. Hans folk er eitt i tru og von på all den vide jord. I han eit samfunn høgt og fritt dei trugne hjarto finn. Hans kjærleik er det gylne band, som saman alle bind. Legg hand i hand då, de som trur! Me fekk den same rett. Dei born som tener Gud, vår Far, dei høyrer til vår ætt. I Krist no møtest aust og vest, og eitt vert sør og nord. Av alle tunger samlar han eit heilagt folk på jord. De erfarte en forbrødring som vi og verdens nasjoner trenger å erfare på nytt og på nytt og på nytt. Og ringen bør utvides til å inkludere alle, også tvilerne og fornekterne. For alle er vi barn av samme Far. Thorgeir J. Sjøvold, kantor 4

5 Babysang, småbarnsang og middag Lavterskeltilbud til hele familien: Babysang i Glemmen kirke er et åpent, gratis tilbud til deg som er hjemme med baby og som ønsker et sosialt fellesskap. Ingen krav til sangstemme eller musikalitet - for ditt barn er din stemme det vakreste i verden. Drop in fra kl 10.00, sangstund fra kl Deretter felles lunsj frem til kl Det serveres middag i Kirkestua i forbindelse med småbarnsangen, fra kl 16:30. Menyen skal være enkel og bærekraftig, altså økologisk og miljøvennlig, siden Gamle Glemmen ønsker å være en grønn menighet. Påmelding med sms til Hilde Zakariassen på dagen før. Småbarnsang er for alle barn i førskolealder, leder er kantor Thorgeir Sjøvold. Dette er ikke et kor, men et åpent tilbud om å synge gamle og nye barnesanger sammen. Sangstunden finner sted på loftet i Kirkestua annenhver tirsdag fra kl 17:15 18:00. Middagene er åpne for alle, også de som ikke er med på småbarnsang. I vår har folk fra Eritrea, Kongo, Kosovo og Norge kommet, til måltid og hyggelig bordfellesskap. Heldigvis kan noen litt engelsk, og det øves på norske ord. Det er en gruppe fra asylmottaket på Veum som trofast har møtt opp, takket være frivillige sjåfører. Menyen har vært variert og sunn, fra norsk fårikål til banansuppe fra Kongo. Nå er vi i gang igjen, med sjanse til å bli kjent med ny mat og nye mennesker! Velkommen til småbarnsang og/eller bærekraftig middag i høst: 8. og 22. september 6. og 20. oktober 3. og 17. november 1. desember Noe å se fram til: Babysang hver tirsdag fra kl i Glemmen kirke, drop-in. Sangstund og lunsj. Bærekraftig middag og småbarnsang annenhver tirsdag i Kirkestua fra 8. september. Middag fra kl 16.30, sangstund kl Min Kirkebok 4 til fireåringer, utdeling på høsttakkefest i Gamle Glemmen kirke20. september kl Ferieklubb i høstferien for klassinger, mandag tirsdag 29. september. Kirkerottene, barneteater i Glemmen kirke søndag 25. oktober kl Hallo Venn! - annerledes Halloween, for 5.-klassinger, fredag 30. oktober kl , Kirkestua. En førsteklasses dag, aktivitetsdag for 1.-klassinger, onsdag 11. november. Myldregudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok 2 til toåringer. Lys Våken! Overnatting i kirken for 6.-klassinger. Lørdag søndag 29. november. Les mer på hjemmesida vår: gamleglemmen 5

6 Spennende skolestart I forbindelse med skolestart, har vi møtt med tre elever som nettopp har hatt sin første skoledag på ny skole. William Bertheus (6 år) som har begynt i 1. klasse på Nøkleby skole, storesøsteren hans Jenny Andrea (13 år) som har begynt i 8. klasse på Cicignon ungdomsskole og Maja (13år) som har begynt i 8. klasse på Haugeåsen ungdomsskole. Begge jentene avsluttet 7. klasse på Nøkleby skole i juni. William Bertheus er veldig fornøyd med sin første skoledag. Han har fått nye bøker, ny skolesekk og en snill lærer. Han har egentlig ikke tid til å prate med meg, fordi den nye lekeplassen utenfor SFO, (som har fått helt nye lokaler i den nye flerbrukshallen) er så fin! Mange fine farger og spennende utfordringer for en aktiv seksåring. Og en annen ting som er nytt, er at inne på SFO er det ikke håndtak på dørene! Man bare trykker på en bryter og så åpner dørene seg, tenk det! Noe særlig mer rekker ikke William Bertheus å fortelle for han skal være med å hente lillebror i barnehagen. Jenny Andrea forteller at hun har hatt en fin start i 8c på Cicignon ungdomsskole. De er fire klasser på trinnet og 16 elever i klassen. Jenny Andrea har fått sal og scene som valgfag, og hun skal ha spansk som språk. Hun er fornøyd med de lærerne hun har hilst på, og hun har kommet i klasse med flere hun kjenner fra før. Foreløpig sykler Jenny Andrea til skolen, men hun regner med at hun må ta buss til vinteren. Skoleveien er ikke noe problem selv om det er en del lengre vei enn hun har hatt til Nøkleby. Maja fikk en litt uheldig start på Haugeåsen, siden hun kom i en klasse der hun bare kjente et par av guttene. Men det ordnet seg heldigvis, hun fikk byttet til den klassen der de tre beste vennene hennes gikk. Maja forteller at det er flere elever og større klasser på Haugeåsen ungdomsskole enn det er på Cicignon ungdomsskole. På 8. trinn er det seks klasser, og i 8d, der Maja går, er de 27 elever. Sosiallæreren på Haugeåsen sier at dette er det største årskullet de har hatt på lenge. Som valgfag skal Maja ha design og redesign og som språk skal hun også ha spansk. Hun har øvd seg litt på å telle på spansk i løpet av sommeren og gleder seg til å lære mer. I likhet med Jenny Andrea sykler også Maja til skolen. Vi pratet også litt om jentenes forhold til kirken, og de svarer helt likt. Begge er døpt i kirken, og begge har bestemt seg for å konfirmere seg i kirken. Maja synger i Lisleby barnegospel, og begge jentene ser på seg selv som kristne. Tilslutt spurte jeg jentene om de visste hva de ville bli, og det hadde de tydeligvis tenkt på begge to. Jenny Andrea har lenge tenkt på at hun vil bli jordmor, men har også lurt på om hun skal bli advokat. Maja er helt sikker når jeg spør henne hva hun vil bli,- hun skal bli lærer! Det betyr at begge disse flotte tenåringene har flere års skolegang foran seg, og vi ønsker dem lykke til! Tekst/foto: Kristin Martinsen Klare for et nytt skoleår! Fra venstre: Maja, Jenny Andrea og William Bertheus. 6

7 - Et fantastisk engasjement rundt skolen! Den nye rektoren på Nøkleby skole gleder seg til å komme i gang med det nye skoleåret. Bli litt bedre kjent med henne her. Kan du fortelle litt om deg selv? Jeg heter Runa Elisabeth Hammeren og jeg fyller 50 år den 19. august rett etter skolestart! Jeg bor på Riisløkka, og jeg har to sønner, Eirik på 14 og Brage på 24 år, pluss en mann som heter Einar og en liten hund som heter Kira. Jeg har bodd i Fredrikstad i tre år, men foreldrene mine har bodd her i år. Så jeg kjenner Fredrikstad litt fra før og har alltid hatt et godt og positivt inntrykk av denne fine byen. Da vi ble enige om å flytte fra Lillehammer var det ikke vanskelig å bli enige om å flytte hit! Jeg har vært rektor på flere skoler før jeg begynte som rektor på Nøkleby skole. Jeg har vært rektor på en ungdomsskole i Søndre Land og på en barneskole i Ringsaker før jeg begynte på Hauge skole her i Fredrikstad for tre år siden. Nå har jeg vært på Nøkleby siden 1. desember i fjor. Før jeg ble rektor, jobbet jeg som lærer i videregående skole og senere også i ungdomsskolen. Jeg har studert både ved Universitetet i Oslo, ved Karl-Franzens universitet i Graz, Østerrike og litt ved Høgskolen på Elverum. Da jeg jobbet som lærer underviste jeg hovedsakelig i språkfag og i samfunnsvitenskapelige fag, men også litt realfag, som geografi og matematikk. Jeg er veldig glad i å være ute og jobbe og grave i jorda i hagen vår på fritida. Jeg elsker trær og lukten av jord og planter! Deilig også med nærheten til sjøen, det var aldri helt det samme med ferskvannet i Mjøsa! Mannen min er fra Ålesund, så vi tilbringer også mye tid ved fjordene og i fjellene på Vestlandet. Jeg spiller både saksofon og klarinett, men jeg er ikke med i noe band eller korps e.l. akkurat nå. Jeg liker godt å både skrive, tegne, male og alle slags ting man kan gjøre med hendene, og jeg har alltid flere «prosjekt» på gang! En gang i min ungdom vurderte jeg å bli keramiker, men det ble altså skoleverket i stedet. Og det har jeg aldri angret på! Og så er jeg veldig glad i familien min og det aller beste jeg vet er å være sammen med dem og vennene våre. Hvilket inntrykk har du av skolen og nærmiljøet? Jeg har et svært godt inntrykk av skolen; elevene, de ansatte og foreldrene/foresatte. Folk her er veldig engasjert i og glade i skolen og det skjer mye positivt rundt Nøkleby skole. Ikke minst representerer den nye Lislebyhallen og det flotte uteområdet et betydelig løft for lokalmiljøet vårt, og det setter vi alle pris på. FAU har sammen med inspektør Richard Rodin har malt opp tusenfryder langs skoleveien til barna slik at de skal bli trygge på hvor de skal gå, og FAU har også bestemt at de skal gå Natteravner når det nye Nøklebyprosjektet kommer i gang i midten av september. Det er et fantastisk engasjement! Nøkleby er en av de største barneskolene i Fredrikstad. Hvor mange førsteklassinger er det i år? I år er det til sammen 73 elever på 1. trinn, fordelt på fire klasser. Hva betyr det for skolen at Lisleby har får ny flerbrukshall? Rent faglig betyr det et enormt løft for kroppsøvingsfaget. Den gamle gymsalen er egentlig utslitt for lenge siden, og skal nå bygges om til kulturarena. Heldige oss! Men den nye hallen betyr også noe for skolens miljøprofil. Vi skal utarbeide mål i læreplanen i naturfag som tar opp i seg miljøaspektet knyttet til hallen, som plantetaket, overvannsbedet, mobilitetsprosjektet, osv. Hallen har jo også fire nye klasserom og helt ny SFO i den ene enden, så også her er dette et stort løft for oss. Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? Jeg har gledet meg til å komme i gang igjen etter sommerferien! Vi skal ta i bruk den nye hallen og klasserommene og de nye, flotte SFO-lokalene, og vi skal venne oss til det ufattelig flotte uteområdet. Ellers har vi definert mange egne utviklingsprosjekt som vi skal jobbe mer med, og tenker vi dette fører til at vi blir en enda bedre skole for store og små! Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med både elever, ansatte og foreldre og foresatte på Nøkleby, og kjenner, som visjonen vår sier, at «Nøkleby skole et godt sted å være, et godt sted å lære» er et godt mål for oss! 7

8 Menighetsrådsvalget i Gamle Glemmen Det skal velges fire faste representanter og fem vararepresentanter til Gamle Glemmen menighetsråd. Nominasjonskomiteen klarte dessverre ikke å finne nok kandidater, til tross for mange forespurte. Ved valget er det mulig å tilføye navn på inntil tre valgbare personer på stemmeseddelen. Valget til både menighetsråd og bispedømmeråd finner sted samtidig med kommune- og fylkestingsvalget på Lisleby samfunnshus. Forhåndsstemming skjer ved Kirkevergekontoret, Nygaardsgt.28, mandag fredag kl fram til 11.september. 1 Reidun Fladeby Andersen, 60 år, Søren Klæbos vei, spesialkonsulent i Fredrikstad kommune, seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Tidligere medlem av menighetsrådet, ulike komiteer og utvalg i menigheten, redaksjonen i menighetsbladet. - Jeg ønsker en åpen og inkluderende kirke. 2 Anne-Lise Helgesen, 44 år, Sletteveien, pedagogisk leder i Begbyenga barnehage. Fritiden min består mye av sang og musikk, som er en av mine store interesser. Jeg har blant annet vært med og drevet Lisleby barnegospel fra det startet opp i Ellers er jeg glad i å være ute. Jeg liker meg godt i skog og mark, og gjerne på sykkelen. - Jeg er opptatt av barna i menigheten og ønsker at de skal ha et godt tilholdssted i kirken og på bedehuset. Det er viktig å satse på den oppvoksende generasjon! 3 Andreas Ekstrøm, 37 år, Lillegaard, saksbehandler, arbeider med innfordring bank/finans hos Kredinor SA. - Jeg synes det er viktig å bidra til å bevare menigheten og ta del i lokalkirkens utvikling fremover - særlig ovenfor barn og ungdom. 4 Evy Sørnes, 50 år, Falcheveien, førskolelærer. 5 Anne Berit Mbedule, 38 år, Gundrosens vei, miljøterapeut i bolig for mennesker med utviklingshemming. Jeg har bodd i Fredrikstad i fire år og er mye i kirken. - Jeg ønsker å jobbe med hvordan man skal rekruttere flere barnefamilier til Gamle Glemmen. 6 Grete Snøfrid Glemminge, 51 år, Gamle Kirkevei, agrotekniker. - Jeg er opptatt av å ta vare på kirken og det fine området rundt, og at de eldre i menigheten blir husket på. 7 Aud Helen Larsen, 50 år, Solvangveien, rådgiver. Jobber med eiendomsforvaltning i Østfold fylkeskommune. Har også lang erfaring fra utdanningssektoren, og er aktiv nasjonalt i utdanningspolitikk. - Jeg har sagt ja til å stille til menighetsrådsvalget fordi det er viktig å bidra i samfunnets oppgaver. Kirkens rolle som en levende og imøtekommende kirke som er åpen for alle uansett hvor i livene sine de er. En kirke som bryr seg og tar enkeltmennesker på alvor samtidig som den står fast på de kristne grunnverdiene. Borg bispedømmeråd/kirkemøtet Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om viktige verdispørsmål og har en felles plattform. 1 KARIN-ELIN BERG Festningsforvalter, 37 år 1632 GAMLE FREDRIKSTAD 2 PÅL ANTONSEN Daglig leder, 56 år, 1706 SARPSBORG 3 MARIANNE SKADAL Student, 22 år, 1536 MOSS 4 TRINE BRITT NORDSTRØM Selvst. næringsdriv., 56 år 2019 SKEDSMOKORSET 5 LINE HALVORSRUD Leder i Skeiv Ungdom, 24 år 1940 BJØRKELANGEN 6 ROLF HENNING REIKVAM Selvst. næringsdriv., 67 år, 1923 SØRUM 7 ØYVIND KARL JØRGENSEN Daglig leder, 53 år, 1664 ROLVSØY 8 SOLVEIG JULIE MYSEN Student 28 år, 1721 SARPSBORG 9 KJETIL HAFSTAD Professor, 69 år, 1671 KRÅKERØY 10 LIV BETTY HESJADALEN Fagleder, 63 år, 1560 LARKOLLEN 11 NILS ØBY Studiesjef, 53 år, 1730 ISE 12 HELGE RANVIK Finans-/eiendomsdir., 65 år 1560 LARKOLLEN 13 TORHILD SØLVIK-JENSEN Pensjonist, 70 år, 2013 SKJETTEN 14 MAJA ANDRESEN OSBERG Student, 22 år, 1580 RYGGE 8

9 Århundrets viktigste kirkevalg Borg bispedømmeråd/kirkemøtet Listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige spørsmål, og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige deler av bispedømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. 1 ERLING BIRKEDAL Prosjektleder, 61 år, 1481 HAGAN 2 ANNE ENGER Fylkesmann, 66 år, 1525 MOSS 3 BJØRN SOLBERG Pensjonist, 69 år, 1850 MYSEN 4 SIDSEL REPSTAD Seniorrådgiver, 53 år, 1414 TROLLÅSEN 5 MATTHEW PHILLIP MONGER Stipendiat, 33 år, 1448 DRØBAK 6 ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR, Professor, 69 år, 2020 SKEDSMOKORSET 7 LASSE THORVALDSEN Student, 27 år, 2022 GJERDRUM 8 ANNE E. BRUN ANDERSEN Pensjonist, 66 år, 1671 KRÅKERØY 9 ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Student, 28 år, 0379 OSLO 10 HÅKON ANDERSEN Lektor, 40 år, 1430 ÅS 11 HÅKON ANDREAS LØE Markedsanalytiker, 42 år 2050 JESSHEIM 12 KNUT ARILD NUPEN Produktansvarlig, 41 år 2016 FROGNER 13 MARIT TORP Pensjonist, 67 år, 1675 KRÅKERØY 14 IDA MARIE NIELSEN Sykepleier, 34 år, 2010 STRØMMEN 15 ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARL- STAD Student, 21 år, 1715 YVEN 16 KIRSTI HARDA FRØSHAUG Kvalitetsveileder, 65 år 1472 FJELLHAMAR - Vi nærmer oss århundrets viktigste kirkevalg, sier Borgs biskop Atle Sommerfeldt. Han håper på økt oppslutning i det mest folkerike bispedømmet, som har medlemmer. For fire år siden stemte 10,8 pst. Nettstedet gir viktig informasjon. Kirkevalget består av menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. De sju som velges til bispedømmerådet skal også representere Borg på Kirkemøtet, kirkens øverste representative organ. Valget går parallelt med årets offentlige valg. Dette er første kirkevalg etter grunnlovsendringene i I de neste fire år venter store beslutninger om kirkens profil og organisering. Sommerfeldt viser til at kirken i 2017 overtar en rekke oppgaver fra staten. Biskopen gløder for kirkens motto Mer himmel på jord og håper at valget gir økt engasjement for å gjøre kirken mer aktiv og synlig. Også lokalt. Han nevner viktige temaer som dåp, konfirmasjon, klima, omsorg og helse. I år er det to lister til bispedømmevalget. Åpen folkekirke utfordrer nominasjonskomiteens lister. Sommerfeldt: - Vi arbeider med å utvikle hvordan 3,8 millioner medlemmers valg av beslutningstagere skal skje best mulig. Her er stort mangfold i meninger. Slik det bør være. En måte å gjøre dette på er å ha flere lister. Jeg håper på bred mobilisering. 9

10 Lisleby bedehus Normisjon Søndagsskolen og barnegospel Hei alle barn! Er du «sprell levende» og har lyst til å lære med om Jesus? Da er du velkommen til søndagsskolen på Lisleby bedehus, i Lislebyveien 169, søndager kl Det varer 1 time. Vi lærer gjennom lek, sang, fortelling og aktiviteter. Aldersgruppen spenner fra ca 3 år til hjelpeledere som er tenåringer, så vi deler gruppen i to i deler av samlingen: Gullivergjengen (3 år til 2. klasse) Tårnagentklubben (2. klasse og oppover) Hanne Berit Solgård Andersen tlf Lisleby barnegospel er en positiv gjeng som øver på bedehuset hver onsdag mellom klokken og I 2015 har koret vårt 21 medlemmer i alderen 6-14 år. Flesteparten er jenter, men vi har også en gutt med oss (vi har plass til flere ;-) Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og gjerne noen flere gutter! Anne-Lise Helgesen tlf Lisleby Bedehus får ny fasade Aarbeidet er nå i sluttfasen. Dersom noen ønsker å gi et bidrag, er vi svært takknemlige for det. Gaven kan gis til konto: Høsten 2015 Av høstens program kan nevnes at fellesskapskveldene fortsetter hver andre og fjerde mandag i måneden kl oktober vil vi invitere til Venners-venners-fest på bedehuset med Bjørnar Spydevold. Foreningen vår var 80 år 4. mai. Markering av dette vil bli når huset er ferdig rehabilitert utvendig. Lisleby bedehus Normisjon Postboks FREDRIKSTAD Besøksadresse: Lislebyveien FREDRIKSTAD 10 E-post: Org.nr Nettsted:

11 Glimt fra Lislebys historie Roy Frantzen har gitt ut to bøker om Lislebys historie, og Menighetsbladet får dele glimt fra materialet han har samlet. To flyfotografier fra Øverst Lisleby stadion. Man kan se den gamle paviljongen,- den er det sikkert mange som husker. Bebyggelsen på bildet er lett å kjenne igjen i dag, men de store drivhusene i Hannestads gartneri er historie. Nederst Lislebystranda. Bildene kommer fra Egil Haraldsen/Fredrikstad museum. To bilder fra vår tid viser de samme områdene. Det er ikke lenger så mange tresnekker i båthavna, men Lisebystranda er fortsatt en idyll langs Glomma. Lisleby fotballklubb runder i år 95 år. Etter at klubben ble stiftet i 1920, gikk det raskt oppover. Allerede i 1929 ble de mestere i Østlandsligaen etter å ha slått Drammens BK 1-0 på Marienlyst i den siste kampen. Året etter slo de FFK 7-1 i seriekamp på Fredrikstad Stadion! Ligaspillet gikk over to år, og nesten samme laget ble mestere også i Mestrene i 1929 var foran fra venstre Håkon Olsen, Håkon M Gundersen og Karl Johannessen. I midten fra venstre Henrik «Kolær n» Kristiansen, Rolf «Bayer n» Johannessen og Rolf Olsen. Bak fra venstre Finn Johannessen, Reidar Karlsen, Syver Syversen, Morten Pettersen og Ingvald Halvorsen. 11

12 2 dager til - ferieklubb er stas! 45 fornøyde barn fra Gamle Glemmen og andre menigheter fikk med seg to innholdsrike dager rett før skolestart. Dagstur til Mærrapanna i fantastisk vær, bading og lek, og tur til tårnet på Sprinklet neste dag. I år var temaet Vennskap og fellesskap, og barna fikk være med på dramatiseringer av bibelfortellinger: Sakkeus som lærte at gode venner betyr mer enn mange penger, og Jesus som viste for vennene sine at den største er den som tjener andre - og at gode venner spiser sammen. Slik vi gjorde det på ferieklubben. God venner passer også på hverandre og er opptatt av at alle har det bra - og får solkrem når det trengs. På fotoet over ser vi mange av deltakerne fra Gamle Glemmen med det bildet de laget av fargerikt felleskap i Fredrikstad, med brua, kirker, og mange ulike mennesker. Studer bildet nærmere på framsida av bladet! Mottoet for trosopplæringen i Gamle Glemmen, Levende stener til en gammel kirke, kan også passe som tittel på bildet. Rotteinvasjon i kirken? «Kirkerottene og kattunge» er navnet på forestillingen som nå skal ut på veien og inn i mange av landets kirker. Dukketeateret med de to rottene som sniker seg inn i kirken både engasjerer og utfordrer barna. Teaterstykket som spilles i år lar oss bli kjent med Kattunge og historien om "Den barmhjertige samaritan". I Fredrikstad får vi besøk av kirkerottene søndag 25. oktober kl i Glemmen kirke. Alle fire- og femåringer er spesielt invitert, og får sin egen gratisbillett til forestillingen tilsendt i posten. For andre er inngangspengene kr 50,- eller maks 150,- for en familie. Teateret passer for barn fra tre til seks år, og varer cirka 40 minutter. Dette blir tredje gangen Kirkerottene kommer til Fredrikstad, og de har fått mange beundrere her. Det er bare å forberede seg på rotteinvasjon igjen! Kirkerottene har også sin egen hjemmeside: der det går an å bli bedre kjent med dem og se en smakebit av teateret. 12

13 Slekters gang DØPTE Leona Othelie Pettersen Oscar Johan Westereng Andresen Filip Hannestad Henriksen Emma Louise Elisabeth Musæus May Celina Drabløs Kaisa Pernille Solgaard Athele Esmeré Tonheim Gulestøl Liv Therese Melby Synnøve Louise Melby Stella Sofie Knoph -Andersen Tobias Claussen Johansson VIEDE Christina Fredrikke Danielsen og Magnus Rognstad Tangen Helen Schwabe og Frank Jonny Moen Vibeke Jarild Mælingen og Ole Mælingen Ingvild Heien og Magnus Bjørneby Ina Marie Håland og Christer Alex André Lindberg Lene-Synnøve Karlsen og Ronny Kåre Pettersen DØDE Gudrun Øverlie Signe Emilie Høili Oskar Ludvik Andersen Evelyn Helene Torp Rut Andersen Kirsten Bergliot Larsen Bjørge Mathisen Laila Kristine Andreassen Bjarne Harry Hansen Gerd Mathisen Anna Mathilde Melby Redaksjonen avsluttet

14 Støtt våre sponsorer VI UTFØRER: Byggearbeid, Radonmåling, Radonsanering og Taksering Hans Kjøstelsen AS Fjeldberg Fredrikstad Tlf Maling tapet gulvbelegg - tepper Vivo Torp (tidl. Bok&Media) din spesialbokhandel i Østfold Sulfatveien 4, tlf: Velkommen til handel med mening! Denne annonseplassen kan bli din: ta kontakt med menighetskontoret og gjør en avtale! Solliveien 64, 1667 Rolvsøy Tlf

15 Velkommen til gudstjeneste Endringer kan forekomme, følg med i prekenlista i avisene og på 30. august Kl Vingårdssøndag. 1 Kor 3,4 11 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 25. oktober. Kl Bots og Bønnedag. Luk 18,9-14 Gudstjeneste med nattverd. Sneltorp. 6. september 15. søndag i treenighetstiden. Luk 10, Kl.16.00: Medarbeiderfest i Kirkestua. Kl.18.30: Kveldsgudstjeneste med nattverd. Andersen. 13. september Kl søndag i treenighetstiden. Matt 5,10 12 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Zakariassen. 20. september Kl søndag i treenighetstiden. Luk 7,11 17 Høsttakkefest med utdeling av 4 års bok og dåp. Sneltorp/Edvardsen. 27. september Kl søndag i treenighetstiden. Matt 8,5 13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 4. oktober Kl søndag i treenighetstiden. Joh 7,14-17 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Sneltorp. 11. oktober Kl søndag i treenighetstiden. Mark 10,2-9 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen 18. oktober Kl søndag i treenighetstiden. Luk 16,19-31 Konfirmantpresentasjon. Zakariassen/Gundersen Djupang. 1. november.kl Allehelgensdag. Matt 5,13-16 Gudstjeneste med nattverd. Sneltorp. 8. november. Kl søndag i treenighetstiden. Kol 1, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 15. november. Kl søndag i treenighetstiden. Matt 14,22-34 Myldregudstjeneste. Dåp. Andersen/Edvardsen. 22. november. Kl Kristi Kongedag. Matt 25,1-13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. 29. november. Kl søndag i advent. Matt 21,10-17 Lys Våken. Andersen/Edvardsen. 6. desember. Kl søndag i advent. Joh 16, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Vikar : Julekonsert 13. desember. Kl søndag i advent. Joh 5,31-36 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Andersen. Leie Kirkestua? Kirkestua er menighetshuset til Gamle Glemmen menighet. I tillegg til menighetens egen bruk, kan huset leies av foreninger og privatpersoner til møter og selskap. I Kirkestua kan det dekkes til 50 personer. Huset er utstyrt med både middagsog kaffeservise. Flere opplysninger og utleiepriser finnes på hjemmesida vår. Kontakt menighetskontoret for utleie, se kontaktinformasjon på side 2 i bladet. I vår er kjøkkenet oppgradert med ny, rask oppvaskmaskin og ny kjøkkenbenk, slik at huset er enda mer tjenlig til bruk. På kjøkkenet er det også stort kjøleskap, varmluftsovn og fryser er tilgjengelig. 15

16 Og helt til slutt - En sommer er over - men minnene består: For de som var med på ferieklubben To dager til 13. og 14. august, vil gode minner være fra en av de virkelig varme dagene i sommer, med lek og bading på Mærrapanna. Les mer om ferieklubben på side 12, og se oversikten over aktiviteter i høst på side 5. Levende stener til en gammel kirke er mottoet for barn og unge i Gamle Glemmen kirke - vel møtt til fellesskap! Gamle Glemmen menighetsblad Postboks Fredrikstad Basar er bra! Velkommen til høstbasar i Kirkestua lørdag 24. oktober! Basaren åpner kl med kafe og loddsalg. Kl blir det program og åresalg, og hovedtrekningen skjer kl Basargjengen tar gjerne i mot gevinster, som kan leveres i Gamlestua (ring gjerne før du kommer: ). I forkant av basaren vil det bli flere dager med bøttelotteri på nærbutikkene. Trygg skolevei Har du lagt merke til, og kanskje undret deg over, disse hvite blomstene rundt om på Lisleby? Tusenfrydene er malt på gangveier og fortau for å vise for førsteklassingene hvor det er trygt å gå på vei til skolen. Les mer om skolestart på side 6 og 7 i bladet! Mer spontanitet i menighetslivet? Ta del i kirkevalget, og vær med og skape framtidas kirke. Les om valget på midtsidene. Hyggetreff Hyggekvelder Mandager kl i Kirkestua: 21. september: Ut på tur, lysbilder med Arne Nyborg 19. oktober: Sangkveld i kirken 16. november: Besøk av Tore E. Thorkildsen og Olav Ruud 14. desember: Julemøte med grøt Formiddagstreff Fredager kl 11.30, Glemmen sykehjem, storstua: 4. september 2. oktober 30. oktober 27. november Kåseri, andakt, mye sang, bevertning, åresalg - og godt fellesskap! Velkommen! 16

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15 Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15 Hvorfor skal du stemme ved kirkevalget 14. september? Fordi de som stemmer er med på å avgjøre hvilke standpunkt kirken skal ta i ulike saker. Som medlem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer