Konkurranseutsetting av renhold.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranseutsetting av renhold."

Transkript

1 Årgang 2, nr. 4 august 2013 Vel overstått sommer! Dette Månedsnyttet blir halve redaksjonens siste, men blekka vil bli ivaretatt av den andre halvdelen i framtiden. Det har gått en hel sommer siden forrige utsendelse, men vi har bl.a. med handlingsplan fra AM-gruppa, bursdagsbarn i september, erkjentlighetsoverrekkelsen i april, Månedens profil, eiendomssjefen har noen linjer og selvfølgelig har vi den oppvoksende slekts kommentarer på litt av hvert! Redaksjonen treffes på telefon og mail Konkurranseutsetting av renhold. Bystyret vedtok i juni at renholdet i barnehagene skal konkurranseutsettes. Innkjøpskontoret i kommunen har fått oppgaven med å gjennomføre konkurransen. I slutten av juni ble det avholdt et informasjonsmøte med ansatte som blir berørt av tiltaket. Tidligere prissammenligninger har vist at eiendomskontoret er konkurransedyktig på pris og kvalitet. Ivar, Cathrin og Wenche vil gjennomgå dagens tjeneste og se på mulige grep for ytterligere forbedring av vår konkurranseevne. I dette arbeidet er det naturlig å involvere noen av medarbeiderne som utfører renholdet. Vi har erfaring, vi har kompetente medarbeidere og vi har en stor innsatsvilje. Konkurransen blir gjennomført i løpet av høsten/vinteren. Organisering av eiendomsforvaltningen Bystyret har bedt rådmannen vurdere ny organisering av eiendomsforvaltning. I dette er det særlig tre spørsmål som bystyret etter hvert må ta stilling til. Det er valg av organisasjonsform, det er hvilke oppgaver organisasjonen skal ha og til slutt hvilke personalresurser som skal inngå. HR-kontoret ivaretar oppgaven på vegne av rådmann med bistand fra eiendomskontoret. Vernerunder og HMS handlingsplan for Eiendomskontoret I vår ble det avholdt vernerunder for Eiendomskontoret, og rapportene fra verneombudene ble behandlet av Arbeidsmiljøgruppa og handlingsplan ble utarbeidet. Arbeidsmiljøgruppa består av følgende faste representanter: Ivar Chr. Iversen Rolf Åsheim Gry Andersen Kristian Varnes May-Rita Lund Lisbet Gavin Leder Verneombud og tillitsvalgt Verneombud Fagarbeider, Verkstedet Fagarbeider, Renhold/vedlikehold Sekretær I tillegg har eiendomssjef og hovedverneombud deltatt i møter.

2 Vi har slått sammen HMS-gruppa og Arbeidsmiljøgruppa, siden det begge gruppene har som saker til behandling, i stor grad krysser hverandre. Nedenfor er vedtatt handlingsplan: Nr Tema Merknad Utført innen Ansvar Status Mangelfull informasjon - må oppdateres. 1 Brannvern Brannøvelse gjennomføres 01.sep.13 OES og Sikkerhet Personlig verneutstyr - Blir det brukt? Gjennomgang Snarest 2 Medarbeidersamtaler 3 Ergonomi Skal gjennomføres 1 gang i året, kun en av fire seksjoner har gjennomført samtaler med samtlige TAT ansatte i løpet av siste år 01.okt.13 seksj.l. Vernerunder avslørte noen mangler/ønsker mht til møbler, heve- og senkebord, gamle møbler. TAT Dette er relativt enkelt å gjøre noe med. 1. sept. seksj.l. Gruppa ønsker BHT på besøk, for å gi personlige tips 01.sep.13 4 Felles rutiner Felles rutiner må gjennomgås og oppdateres. Det gjelder alt fra rutine beskrivelser for arbeidsoppgaver, skifte av lysrør, avfallshåndtering osv. Løpende Alle 5 Kommunikasjon I vernerunder ble det kommentert at kommunikasjon mellom seksjonene kunne vært bedre. Relevant info fra andre seksjoner tas inn i andres kontormøter/seksjonsmøter Løpende Seksj.l. 6 Renhold Rutiner for smittevask, renhold på tilgrisede toalett/rom må gjennomgåes og oppdateres. 01.sep.13 Renhold 7 Tilbakemeldinger Dette er et generelt punkt. Alle må huske at noen venter på svar Løpende Alle 8 Avviksoppfølging Hvilke typer avvik meldes, hva er omfanget? Det utarbeides en statistikk Igangsettes Seksj.l.

3 Eiendomssjefens 3 kjappe Stor utfordring med å rekruttere nye medarbeidere innenfor prosjektseksjon. I løpet av høsten er tre stillinger ubesatt. Dette påvirker kontorets mulighet til å påta seg nye oppgaver. HR-kontoret er involvert i arbeidet med rekruttering av nye medarbeidere. Det er gjennomført vernerunder i hele virksomheten. Her har våre to verneombud hatt en viktig rolle og gjort en god innsats. Handlingsplan er utarbeidet. Nå gjenstår gjennomføring av planlagte tiltak. Gode tilbakemeldinger på vaktmesterordningen som er innført. Til neste sommer vurderer vi å tilrettelegge for 3-4 sommerjobber som kan bistå korpset i utførelse av enkle oppgaver. Smått og stort Erkjentlighet 9. april i bystyresalen Eiendomskontoret hadde 2 ansatte ved årets erkjentlighetsarrangement, Harriet Edvardsen og Rune Ankjell, begge fra Renholdsseksjonen. Siden renhold kan være fysisk krevende, tar vi hatten av for de som har holdt stand i 25 år i yrket! Rune kunne dessverre ikke være med på selve dagen. Her får Harriet Edvardsen en go-klem og gratulasjon fra HR-sjefen, mens rådmann og ordfører venter på å få gratulere jubilantene Rune Ankjell

4 Våre jubilanter i sommer: Torill Eliassen, Renhold ble 60 år Jens Poulsen, Prosjekt ble 60 år Eiendomskontorets bursdagsbarn i september: Helga Vik, Grunnseksj Lisa Winther, Renhold May Rita Lund, Renhold Mona Freding, Renhold Thor Arne Tobiassen, eiendomssjef Unni Håkonsen, Renhold Terje Jensen, Tjenestebygg Iwona Bak, Renhold Gratulasjoner til alle! Årets ferieplanlegging for Renholdsseksjonen

5 Snakk om logistikk! All ros til Cathrin og Wenche som har fått sommerkabalen til å gå opp, også i år. Og ros til alle fast ansatte og sommervikarer som har stått på og fått hjulene til å gå rundt i hele sommer. Årets ferievikarer har vokst med oppgaven, tatt avgjørelser og stått på hele tiden med godt humør og latter. Vi ønsker dem velkommen tilbake til neste sommer! Kommuneøkonomien prosjekt «Framtida vårres» Det er altså sånn med økonomien i Bodø kommune at vi bruker mer penger enn vi får inn. Nå må vi alle ansatte i kommunen være med på jobben det er å få ned utgiftene slik at vi kan gå i null eller aller helst ha noe igjen for å sette inn i banken i påvente av dårligere tider. For eiendomskontoret er oppgaven å redusere utgiftene i størrelsesorden 1-1,5 mill.kr. Økning av inntekter vil også være et viktig bidrag. Jeg er på jakt etter gode tiltak, små og store, som alle kan bidra til at eiendomskontoret og kommunen kan foreta en reduksjon av utgiftene. Derfor: Kan vi løse noen av oppgavene «smartere»? Er det noen oppgaver vi kan slutte å utføre? Stille oss spørsmålet hvorfor gjør vi egentlig den oppgaven? Har vi for høy kvalitet i tjenestene våre? Hva skal til for å øke effektiviteten? Er det området hvor vi kan øke inntektene? f.eks mer utleie av areal og bygg? Annet Ovennevnte er kun ment som eksempler og ikke at det nødvendigvis ligger muligheter innfor disse kategoriene. Eiendomskontoret har tradisjon for å klare tilpasning til ramme - uten at det i særlig grad påvirker den enkeltes arbeidssituasjon. Jeg er rimelig trygg på at vi også i denne omgang skal lykkes med oppgaven. Send dine innspill til din nærmeste leder. Thor Arne Tobiassen eiendomssjef.

6 Månedens profil Eiendomskontoret Navn? Hva jobber du med? Lisbet Gavin Hovedsakelig med personalet ved Renholdsseksjonen, men egentlig litt av hvert Hvor lenge har du jobbet i Bodø kommune? I juni var det 17 år Tre ord om deg selv? Hva er din livrett? Hva gjør du i fritiden din? Ivrig, krevende men snill! Mat, absolutt mat! Ikke noe spesielt det blir mye familie og samkvem med barnebarn (Oscar på 2 og Emma på 9) Vi skal passe dem nu i helga foreldrene er bortreist i 3 dager. Hva heter den siste boka du leste? en krimbok Tja, tittelen husker jeg ikke, men jeg vet det var Hva gjør du helst når du har sommerferie? Da ligger jeg på en solseng søraførr og leser Hvilket TV-program liker du best? Må jo bare innrømme at jeg har ingen favoritter på den fronten. Kanskje dokumentarer om spesielle mennesker Hva synes du er bra med å bo i Bodø? Variasjonen by og land på samme plass Hva er din største opplevelse på konsert/teater eller idrettsarrangement? ingen jeg kan huske Plukk en låt fra musikksamlingen din, hvilken blir det? Ikke tale om! For avslørende Hvem og hva ville du hatt med deg på en øde øy? Min mann gjennom 32 år, bøker, godt drikke og fred og ro!

7 da drar jeg videre Den 1. september er mitt kapittel som ansatt i Bodø kommune over, og jeg starter et nytt på en annen arbeidsplass. Og følgelig er dette siste Månedsnytt-nummeret jeg er med å lage. Rart å tenke på; Jeg har vært her i over 17 år, og har fått prøve meg på litt av hvert en modig arbeidsgiver har jeg hatt! Jeg startet som vikar i sentralbordtjenesten i 1996, så fikk jeg fast stilling i administrasjonen ved den gang Helse Øst, var vikar ved Rådmannskontoret i påvente av ny formannssekretær, jobbet ved HR-kontoret noen år, i Politisk sekreteriat med valg noen år, sentralarkivet og IKT, og så her i administrasjonen i Renholdsseksjonen/Eiendomskontoret. Og jeg har trivdes kjempegodt! Disse siste tre årene har jeg jobbet spesielt med personalsaker og oppfølging, - relativt nye områder for meg og med helt andre utfordringer enn denne data-tullingen har vært vant til. Jeg har fått mange trivelige nye venner og bekjentskaper og har jobbet i et miljø med masse aktivitet. Og jeg liker jo aktivitet! Og jeg har aldri opplevd slike blåturer som de ved denne seksjonen - med påmeldte av totalt 70 ansatte! Både Sulis og Fleinvær vil bli husket med latter! Jeg takker Harald Thinn som brukte massevis av tid på oss, som lærte meg mengder og som er et oppkomme av gode løsninger! Jeg drar min kos med en anelse dårlig samvittighet, det må innrømmes. Jeg håper resultatet av anbud til slutt er at vi beholder renholdet internt i kommunen. Både fylkeskommunen og Helse Nord har jo hentet renholdet tilbake etter noen år med kjøp av renholdstjenester. Til slutt: Spesiell takk til Ivar, Cathrin og Wenche. Makan til nær ledelse og makan til gode kollegaer skal du lete lenge etter! Jeg har hatt en læringskurve som har pekt rakt til himmels. De har vært meeeget tolerante ovenfor mine relativt bombastiske utsagn om alt jeg ikke kan noe om, - jeg skal ikke utdype. Hjertelig takk til alle kollegaer i disse 17 årene! Takk for meg! Lisbet

8 Visdomsord om litt av hvert fra den oppvoksende slekt En fjert er en liten fugl med grå vinger. (Stig 9 år) Kua parrer seg med oksen for å få kalver. Oksen gjør det fordi den har lyst. (Sverre 6 år) Alle dyr kom på jorden før menneskene. Dyrene levde i ro og mak helt til menneskene kom og lagde veier, hus, hoteller og kondomer. (Lars 10 år) Det er veldig typisk for en mor og gifte seg med en far. (Isabel 5 år) Moren min sier at jeg går henne på nervene, enda jeg står helt stille. (Sigurd 6 år) Det viktigste når man gifter seg, er at man har en god monolog. (Karina 8 år) Det som er viktig for mødre, er at de får barn. Hvis de tilfeldigvis er så uheldige å ikke få barn, må de være alenemødre hele livet. (Jan Rune 6 år) Det kan hende at den man gifter seg med er feil person, at det bare var synsbedrag. Men da kan man bare skille seg og finne en ny og bedre. (Jonas 8 år) Når jeg blir voksen vil jeg bli akkurat som pappa, bortsett fra at jeg ikke vil ha hår over hele meg. (Tony 8 år) I en familie kan man si akkurat hva man mener uten å være redd for at noen andre skal mene det samme. (Haakon 6 år) Familieplanlegging er noe moren driver med når hun flytter på møbler mens de andre sover. (Elina 6 år) Familieplanlegging var noe de drev med i gamledager før lyden ble funnet opp. Da hadde man bare stumfilm og da måtte man skrive brev til hverandre. (Terje 6 år) Noen steder er det så varmt at de som bor der må bo andre steder. (Elin 8 år) Asyl er en by utenfor Russland. (Håkon 8 år) Anarki er et land hvor kongen er dronning. (Tore 11år) Jomfruelig land er et sted hvor menneskehender aldri har satt sine føtter. (Hans Petter 7 år) Romvesener bor like i nærheten av gud men jeg tror ikke de er omgangsvenner for å si det sånn. Pia 6 år Musklene er noen slags nakkekoteletter som vi har i armene. Sindre 6 år Onkelen min gikk ned tretti kilowatt. Etter det måtte han operere bort forhuden. Christer 7 år De mest hovne mennesker er de som har allergi. Tora 7 år Antioksidanter er sånne som alltid går i tog i gatene og roper store, veldig sinte ord. Christian 7 år Når man dør er det akkurat som å forlate en skrothaug. Halvdan 6 år Kroppsvæske kan være laget av stoff eller skinn. Det kommer helt an på prisen. Det finnes også skuldervæsker. Thilde 7 år Kroppsvæske er noe man bruker når man vasker seg, for at ikke bakteriene skal informere seg. Olav Hermund 7 år

9 Denne lar vi gå uten kommentar.. Da avslutter vi dette augustnummeret av Månedsnytt med et litt høstlig bilde. Den neste årstiden er ikke bare negativ! Har du noe du ønsker å formidle, send en mail eller ring! Alle bidrag mottas med takk. Redaksjonen

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

I forrige uke forlot kona meg Og hun tok med seg alt av verdi

I forrige uke forlot kona meg Og hun tok med seg alt av verdi Lys i mørket I forrige uke forlot kona meg Og hun tok med seg alt av verdi Men ikke mine verdier For jeg har beholdt min verdighet Og i den ligger håp, tro og kjærlighet For fem dager siden mistet jeg

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

Likeverd og muligheter

Likeverd og muligheter 0 Erfaringer og resultater fra prosjekt Likeverd og muligheter I Vennesla kommune barnehageåret 2012-2013 Internrapport Djupmyra barnehage, Harestua barnehage, Smååsane barnehage og Solsletta barnehage

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer