For effektiv eiendomsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For effektiv eiendomsforvaltning"

Transkript

1 For effektiv eiendomsforvaltning

2 FM: Systems har én leveregel: Du, kunden, kommer først. Den enkle regelen er retningsgivende for vår fleksible programvaredesign. Den ligger til grunn for den utrolig raske implementeringen av programvaren. Den er en inspirasjon for vår kontinuerlige oppfølging av kundene. Vi arbeider hardt for å bli kjent med din virksomhet og gjøre oss fortjent til din tillit. I dag og alle andre dager. FM: SYSTEMS I TALL 99 prosent kundelojalitet 93 prosent kundetilfredshet 14 selskaper på Fortune 100-listen er kunder 26 års erfaring

3 Hva skiller FM:Systems fra konkurrentene? Vi blir ofte stilt dette spørsmålet når potensielle kunder evaluerer de ulike IWMS-produktene som er på markedet i dag. Svaret kan oppsummeres med noen få enkle ord: Fokusert enkelt raskt Men det er egentlig mer enn som så. FM:Systems gir deg et enkelt, men kraftfullt produkt som hjelper dagens ansatte innen bygg, anlegg og eiendom å bli mer effektive i sine FM-oppgaver. Her får du litt mer detaljert informasjon om hva som skiller oss fra konkurrentene. Brukervennlighet: Et av de mest brukte ordene for å beskrive bruksegenskapene til et produkt er brukervennlig. FM:Interact har blitt omtalt av våre kunder som et av de mest brukervennlige produktene på markedet. Med pek-ogklikk-grensesnittet kan kundene lett navigere gjennom produktene for både å legge inn og hente ut informasjon raskt. Raskere implementering: Siden produktene er så brukervennlige og fleksible, kan kundene få systemet i gang på kortere tid. Implementeringsprosessen RightPath kan gjøre at en kunde kan ta i bruk våre produkter i løpet av tolv uker i stedet for tolv måneder. Fleksibilitet: Siden produktene er så fleksible, kan kundene konfigurere produktet etter sine egne spesifikke behov uten å leie inn en programmerer. Alle konfigurasjoner som opprettes, kan oppgraderes til fremtidige versjoner. Integrering av AutoCAD & Revit BIM: FM:Systems gir en sømløs toveis kobling til tegninger i AutoCAD og Revit. Vi bruker den opprinnelige filen slik at det ikke er nødvendig å importere noen fil. Det kreves ingen proprietær CAD-pakke eller -grensesnitt, noe som gjør det effektivt å bruke og dele AutoCADeller Revit-filer. Kostnadseffektiv lisensiering: Vår eide- og SaaS-lisensiering gir deg langt mer igjen for pengene enn konkurrentenes lisensieringsordninger. I en treårig prognose for totale kostnader ved eierskap fant kunder at FM:Systems var en av de mest kostnadseffektive løsningene på markedet. 3

4 Ønsker du å spare kostnader og skape smartere, grønnere bygg? Nøkkelen ligger i fasilitetene. Bedre fasilitetsstyring og eiendomsforvaltning gir en bedre bunnlinje. Spillet er endret. Foreldede verktøy som avdelingsvise systemer eller regneark i Excel kan ikke støtte de stadig mer omfattende ansvarsområdene til fagpersoner innen eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Du trenger innsyn i porteføljen i sanntid og automatisering av taktiske oppgaver slik at du kan spille en mer strategisk og verdifull rolle i organisasjonen. Du trenger en bedre måte å administrere og vedlikeholde verdifulle bygningsinformasjonsmodeller på når arbeidsplasser utformes, bygges og tas i bruk. Og mer enn noensinne må du gjøre noe for å redusere de økende truslene mot miljøet. Så hva er verdiforslaget? Fast eiendom og fasiliteter utgjør de største utgiftene og de største verdiene for selskapet. Hvis du administrerer dem på en gjennomtenkt og strategisk måte, kan det innebære en betydelig forskjell for bunnlinjen, miljøpåvirkningen og produktiviteten i organisasjonen. Hvis du reduserer utgiftene til arealbruk med fem prosent for en portefølje på nitti tusen kvadratmeter, tilsvarer det millionbeløp i årlige innsparinger innsparinger som virksomheten ikke har råd til å gå glipp av. Få bedre flyt i prosessene for fasiliteter og fast eiendom. Det er minst like viktig å spare inn på driftskostnadene. Teknologien kan hjelpe deg å skape bedre flyt i avdelingens rutiner, forbedre den interne kommunikasjonen og eliminere kostbare feil og forsinkelser av prosjekter. Når kundene er fornøyde og rutineoppgavene automatisert, kan den strategiske fasilitetsstyringen begynne. FM: Systems leverer programvare, tjenester og støttefunksjoner som kan bidra til å redusere kostnader, bedre kundeservicen og øke produktiviteten i hele virksomheten. Når alle de relevante systemene i virksomheten kobles sammen, får medarbeiderne enkel tilgang til nøyaktig informasjon i sanntid slik at de kan samarbeide for å støtte virksomheten på en bedre måte. FM: INTERACT HAR GITT FØLGENDE RESULTATER FOR KUNDENE: Utgifter til arealbruk redusert med 15 prosent Årlige flytteutgifter redusert med 88 prosent Innsparinger på nærmere 9 millioner kroner som følge av økt produktivitet Grad av tilfredshet på 97 prosent for kunder 4

5 FM: INTERACT Programserien FM: Interact for styring av arbeidsprosesser er en fleksibel, internettbasert programvareplattform som bidrar til å automatisere prosesser, overvåke ytelsen og forbedre planleggingen. FM: Interact er enkel å sette seg inn i og bruke. Plattformen kan integreres med AutoCAD for å gi alle i organisasjonen tilgang til fasilitetsinformasjon i sanntid. Funksjoner for integrasjon med Revit gjør at du kan utnytte BIM-data, og sikrer at informasjon ikke går tapt etter hvert som en bygning går gjennom sin livssyklus. MODULENE OMFATTER: Arealplanlegging Strategisk planlegging Kapitalforvaltning Forvaltning av eiendomsporteføljen Flytteadministrasjon Vedlikehold av fasiliteter Prosjektstyring Bærekraft ANDRE PLATTFORMFUNKSJONER I FM: INTERACT OMFATTER: Konfigurerbarhet AutoCAD-integrasjon Sammenkobling med hele virksomheten Rapporteringsmotor Instrumentbord Ad hoc-rapportering Varslingsmotor FM: Interact-brukere Ledelsen Andre grupper areal og arealforbruk personaladministrasjon fast eiendom og leie finans vedlikehold og drift ARBEIDSPLASSINFORMASJON it andre bygg- og anleggsprosjekter cad- og bim-bruker 5

6 Knytter sammen menneske, sted og prosess Oppnå reell forretningsverdi ved å fjerne hindringer i veien for informasjonsutveksling Det høres flott ut med all denne forretningsverdien men hvordan kan den realiseres? Det er belastende for medarbeiderne å vedlikeholde systemer som ikke kommuniserer innbyrdes, og som inneholder overflødig informasjon. Når grupper for arealplanlegging, eiendom, vedlikehold og drift samt fasilitetsstyringsprosjekter alle har hvert sitt system, er det vanskelig å utveksle informasjon og levere samordnede rapporter til ledelsen. Begynn med å opprette et integrert system som kan brukes av alle innen fasilitetsstyring og eiendomsforvaltning. Det gjør det mulig for organisasjoner å opprettholde en klar og helhetlig oversikt over porteføljen og operasjonene. Hver enkelt gruppe har kraftige verktøy til sine arbeidsoppgaver og kan også se relevant informasjon fra andre grupper. For eksempel ville kanskje prosjektgruppen avbestille den kostbare renovasjonen hvis de visste at eiendomsavdelingen planla å avbryte leieforholdet. Teknologi setter også ledelsen i stand til å innføre konsekvente standarder og prosesser, fjerne vanntette skott og eliminere kommunikasjonssvikt og forsinkelser. Og sist, men ikke, minst, kan sikker tilgang via Internett gjøre det mulig å dele informasjon fra avdelingen med hele virksomheten. Én enkelt portal for kunder, partnere og ledelse gir bedre flyt i prosesser som berører flere avdelinger, for eksempel flytting. 6

7 Smart ingeniørarbeid gir sterke bygninger. Det samme gjelder programvaren. JOBBER SLIK DU GJØR DET FM: Interact-systemet ble bygget fra bunnen av for å være konfigurerbart. Du kan tilpasse systemet til dine egne forretningsrutiner uten de store utgiftene, langsiktige tidsrammene og risikoen som er forbundet med å tilpasse andre produkter. Trenger du mer? Du kan til og med konfigurere arbeidsflyter eller moduler fra bunnen av. GJØR LIVET ENKLERE Våre kunder beskriver konsekvent FM: Interact som markedets mest brukervennlige løsning intuitivt og enkelt å lære enten du bruker det ofte eller bare av og til. Investeringen blir raskt lønnsom når medarbeiderne mer enn gjerne tar systemet i bruk overalt i virksomheten. DEKKER ALLE BASER FM: Interact kan tas i bruk med det samme og består av et omfattende sett av moduler som støtter alle viktige funksjoner for eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Disse omfatter arealplanlegging, forvaltning av eiendomsporteføljen, strategisk planlegging, formuesforvaltning, vedlikehold av fasiliteter, prosjektstyring og bærekraft. LEVERER I TIDE Andre styringssystemer kan være tidkrevende og kostbare å implementere. FM: Systems bruker Right Path, som er en dokumentert prosess basert på flere hundre vellykkede prosjekter og mange tiårs erfaring. Du vil se at systemet kommer opp og går til planlagt tid og innenfor budsjettet, og med målbare resultater i løpet av seks måneder eller mindre. GÅR GODT SAMMEN MED ANDRE Har du behov for å trekke ut data fra økonomisystemet? Vær så god. Har du allerede et vedlikeholdssystem som operasjonsteamet kjenner og er glad i? Ikke noe problem. FM: Interact kan integreres med ethvert system i det nåværende IT-miljøet. GJØR PROGRAMVAREOPPDATERINGENE TIL EN LEK Den avanserte dataordlisten i FM: Interact sporer alle konfigurasjonene som utføres på systemet. Når det er dags for å oppgradere, føres alle konfigurasjoner frem til neste versjon. Det reduserer i stor grad tidsbruken og utgiftene som ellers er forbundet med programvareoppdateringer. EGENPRODUSERT Andre produkter er ofte blitt koblet sammen via fusjoner og oppkjøp. Alle FM: Interact-modulene er utviklet ene og alene av produktteamet til FM: Systems. For ditt vedkommende betyr det at vår løsning virkelig er integrert, noe som innebærer raskere implementering, mindre kompleksitet og færre problemer. SOLID FUNDAMENT Programvaren er basert på plattformen Microsoft.NET, som er en garanti for ytelse, pålitelighet og sikkerhet på høyeste nivå og gir deg ro i sjelen. 7

8 Moduler i FM: Interact AREALPLANLEGGING Få større arealbruk og bedre arealutnyttelse ved hjelp av detaljerte arealoversikter, nøyaktige data for arealbruk og sammenligninger mellom fasiliteter. Spor tildelinger på avdelingsnivå og produser rapporter om tilbakeføringer på en enkel måte. Koble fasilitetsinformasjon til detaljert arealinformasjon i AutoCAD-tegninger og Revit-modeller. Bruk en nettleser til å navigere i og visualisere sanntidsdata om fasiliteter på etasjeplaner. Vis detaljert informasjon om arealbruk på etasjeplaner. Sammenhold data om arealutnyttelse med ytelsen for porteføljen. STRATEGISK PLANLEGGING Samordne planer for eiendommer og fasiliteter med forretningsdriften ved å analysere arealbehov og prognostisere fremtidige arealbehov. Opprett flere tenk om -scenarioer og etasjeoversikter for å avdekke muligheter for effektivisering i porteføljen. Utvikle flere scenarioer for arealbruk med interaktive oversikter over etasjefordeling. Innhent informasjon og sett opp prognoser for antall personer og plassbehov. KAPITALFORVALTNING Spor bedriftens eiendeler, som inventar, utstyr, datamaskiner, systemer for personlig sikkerhet, bygningssystemer og kunst. Spor avskrivning av eiendeler til finansiell rapportering og overholdelse av lover og regler. Gjør det enkelt å lokalisere eiendeler på etasjeplaner. FORVALTNING AV EIENDOMSPORTEFØLJEN Reduser eiendomsutgiftene ved å analysere finansielle data for eiendommene og overvåke resultatene for porteføljen i forhold til viktige resultatindikatorer og bransjen for øvrig. Følg opp informasjon om leieforhold og overvåk viktige elementer som utløps- og fornyelsesdatoer. Knytt flere dokumenter til leieprotokoller. Analyser kostnader og trender i porteføljen. 8

9 FLYTTEADMINISTRASJON Reduser flytteutgifter og frafall av kunder ved å automatisere flytteprosesser, varslinger og rapportering. Få bedre kommunikasjon med partnere og interne kunder med internettbasert tilgang til flytteinformasjon i sanntid. Hold alle oppdatert med visning av flyttestatus og varslinger. Spor flytteutgiftene i detalj ut fra gruppe eller sted. VEDLIKEHOLD AV FASILITETER Få flyt i prosesser for bestilling av arbeid og forebyggende vedlikehold for teknikere og leverandører med automatisk varsling, mobil tilgang og detaljerte rapporter. Gjør interne kunder mer tilfredse med internettbaserte skjemaer for bestilling av tjenester og visning av status for arbeidsbestillinger. Før en nøyaktig oversikt over service og kostnader for utstyr. Gjør det enkelt å lokalisere utstyr på etasjeplaner. PROSJEKTSTYRING Sørg for å overholde tidsplaner og budsjetter for fasilitetsprosjekter ved å følge opp viktig informasjon om økonomi og tidsplaner. Administrer flere kontrakter, leverandører og prosjektfaser. Følg opp prosjekter økonomisk, og identifiser prosjekter der budsjettet står i fare for å sprekke. Vis tidsrammer for prosjekter og sørg for at arbeidet er i rute. BÆREKRAFT Planlegg og analyser bærekraftprosjekter og bygningers ytelse for hele porteføljen. Vurder bygninger og administrer godkjenninger (f.eks. LEED, Green Globes, BREEAM). Integrer med det amerikanske miljøverndepartementets Portfolio Manager for å beregne Energy Star-skåren og karbonfotavtrykket for virksomheten. Formidle resultater over hele virksomheten ved hjelp av intuitive instrumentpaneler og rapporter. Utarbeid prognoser for de økonomiske og miljømessige konsekvensene av miljøsatsingen. Følg opp og administrer miljøresultater for enkelte bygninger. 9

10 Betydelige resultater. Mindre enn seks måneder unna. Vi er innforstått med at rask implementering og målbare resultater er nøkkelen til suksess for ethvert programvareprosjekt.. Det er grunnen til at vi har utviklet metoden Right Path en dokumentert implementeringsprosess som får deg og organisasjonen opp og gå med vår programvare i løpet av tre til seks måneder. Realiseringen av denne korte tiden fra implementering til resultater starter med en grundig analyse for å avdekke hvilke prosesser og systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Deretter kan vi utnytte fordelene ved teknologien for å skape en sømløs overgang. Tidslinje for implementering BEHOVSANALYSE Identifisere prosjektmål Identifisere brukere Bestemme omfang og tidsramme Gå gjennom fasilitetsstyringsprosesser Etablere standarder og prosedyrer Identifisere datakilder Fastsette tekniske krav SYSTEMKONFIGURASJON Legge til nye felter Konfigurere visninger og rapporter Legge inn standarder Konfigurere gruppehierarkier Konfigurere webvisninger Konfigurere datakoblinger CAD- OG DATAIMPORT Godkjenne tegninger Angi romkoder Importere data Importrutiner Konfigurerbarheten til produkter fra FM: Systems er en enorm fordel under implementeringsprosessen. Du kontrollerer hvordan systemet fungerer, og har fleksibilitet til å opprette rapporter eller utforme egne instrumentpaneler som gjenspeiler den informasjonen som er viktigst for deg. Åpenheten til produkter fra FM: Systems gjør det enkelt å integrere dem i systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Det sparer verdifull tid i denne viktige fasen. Du er ikke fastlåst i én enkelt løsning, og hvis virksomheten endres, kan løsningen fra FM: Systems også endres raskt og enkelt. Vi tilbyr utstrakt rådgiving på arbeidsstedet, i tillegg til at godkjente leverandører fra vår partnerprogram kan levere ytterligere tjenester ved behov. Fordi produktene fra FM: Systems er så intuitive og lette å lære, får du systemet på plass og oppe og går over hele virksomheten på rekordtid. OPPLÆRING Systemansvarlig FM-brukere Sluttbrukere DISTRIBUSJON Testing Endelig installering Distribusjon til alle brukere KONTINUERLIG Datavedlikehold Evaluere og forbedre 10

11 FM:Systems konsulenttjenester FM:Systems mål er at kundene våre skal oppleve en problemfri og vellykket implementering. Konsulentene våre kan tilby årelang erfaring med og produktkunnskap om å definere og vedlikeholde en effektiv livssyklus for prosjektet. De vil i samarbeid med deg fastsette mål, overvåke milepæler og anbefale forbedringer og prosesser som kan optimalisere investeringen din. Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosjektmetodene til FM:Systems: PROSJEKTMETODER Det første trinnet for at prosjektet skal bli vellykket er å etablere en solid prosjektorganisasjon og gjennomføre de planene for implementeringen som du og FM:Systems er blitt enige om. Implementeringsmetodene våre har en klar fordel ved at de kombinerer etablert programvare for bygningsforvaltning med en fast metode for løsningshåndtering. FM:Systems har utviklet omfattende implementeringsmetoder og arbeider fortsatt for å forbedre og berike de fastsatte fremgangsmåtene. Sluttresultatet er en bedre prosess som gir kundene mulighet til å optimalisere prosjektplanleggingen og resultatet gjennom en gruppetilnærming der kostnadene til den endelige løsningen styres og kostnadene til løpende støtte og vedlikehold minimaliseres. Prinsippene i FM:Systems metoder omfatter: Stram kontroll på omfanget av prosjektet gir effektiv styring av kostnader og planer Gjennomføring av prosjektet ved hjelp av en trinnvis tilnærmingsmåte som er utformet for å minimalisere risiko og forstyrrelser i den daglige driften Bruk av FM:Systems intellektuelle kapital, eiendeler og eiendom for å sikre resultater av høy kvalitet og øke implementeringshastigheten Bruk av fastsatte opplæringsprogrammer og metoder som gir riktig nivå på opplæringstjenestene for FM:Systems kunder. Grunnlaget for FM:Systems metoder er å inngå et samarbeid med deg for å lede deg gjennom en veldefinert implementeringsprosess. FM:Systems anvender en prosess i fire trinn for prosjekter, som vist i figuren nedenfor. Implementeringsmetoder VISJON IMPLEMENTERING STØTTE Felles visjon Behovsanalyse Konfigurere Validere Produksjon Løsningsstøtte & omfang 11

12 FM:Systems kundestøtte og kundeforpliktelse Prosjektet som lanserer FM:Interact-systemet, er bare begynnelsen på forholdet ditt til FM:Systems. FM:Systems har forpliktet seg til å arbeide for kontinuerlig suksess for kundene våre, og vi har mange opplærings- og kundestøtteprogrammer å velge blant: Ved tekniske problemer kan vi tilby direkte hjelp per telefon. Kundene vurderer den tekniske støtten til å være i toppklasse med en kundetilfredshet på 93 prosent. Kundestøtte gis også via e-post og nettmøter. Regelmessige klasseromssamlinger gir praktisk opplæring i et miljø med få elever per lærer. Nettbaserte opplæringsalternativer gir rimelig og fokusert praktisk opplæring til grupper med stor geografisk spredning. FM:Systems konsulenter kan gi opplæring på stedet i lokalene dine, tilpasset dine behov. FM:Systems konsulenter kan på anmodning utarbeide interaktiv opplæring, skreddersydd etter organisasjonens behov. Ved hjelp av FM:Systems kundeportal kan du søke i en kunnskapsbase og legge frem forespørsler om funksjoner for FM:Systems produktmedarbeidere. FM:Systems arrangerer hvert år en internasjonal brukerkonferanse der fagfolk innen eiendoms- og bygningsforvaltning fra hele verden møtes for å lære mer om hvordan FM:Systems-produktene deres kan få størst mulig verdi. Nettseminarer om god praksis, direkte eller i opptak, tilbys hyppig for å diskutere emner i forbindelse med FM:Systems programvare og kundeeksempler. Alle programvareoppdateringer (f.eks. versjon 8.0 til 8.0.x og oppgraderinger (f.eks. 8.x til 9.0) er tilgjengelige kostnadsfritt til kunder med aktive vedlikeholdskontrakter. Det finnes en nettbasert kundeportal og brukerforum som kobler deg sammen med andre FM:Systems-kunder og gir deg mulighet til å skape nettverk og utveksle erfaringer om god praksis. Betydelig suksess. Kontinuerlig. Med 99 prosent kundelojalitet er oppfølgingen fra FM: Systems etter salget legendarisk. Implementeringen av produkter fra FM: Systems er bare begynnelsen. FM: Systems vil at du skal lykkes over tid, og vi har en rekke opplærings- og støtteprogrammer som beviser nettopp det: Hvis det oppstår problemer etter at programvaren er installert, har vi en hjelpefunksjon du kan ringe til i arbeidstiden. Vår tekniske støtte er kjent som klassens beste, med en score for tilfredshet på 93 prosent. Jevnlig organiserte opplæringsøkter gir praktisk opplæring i miljøer med små grupper. FM: Systems konsulenter kan tilby opplæring på arbeidsstedet, tilpasset din organisasjon. Det er også et internettbasert brukerforum, der du kan få kontakt med andre FM: Systems-kunder, delta i nettverk og utveksle nyttige erfaringer. FM: Systems arrangerer en årlig brukerkonferanse, der fasilitetsmedarbeidere fra hele verden kommer sammen for å lære mer om hvordan de kan maksimere verdien av løsningene fra FM: Systems. Webinarer om beste praksis kjøres direkte og finnes i opptak, og tilbys hyppig for å diskutere emner i tilknytning til casestudier om FM: Systems programvare og kunder. 12

13 13

14 Fokus på kunden Herman Miller Som bruker av FM: Interact kan Herman Miller implementere mer effektive og automatiserte prosesser. Det gir seg direkte utslag i enorme innsparinger på tid og krefter, og i økt lønnsomhet for konsernet. Herman Miller, som er markedsleder innen innovativt interiør, begynte å bruke programvaren fra FM: Systems i De administrerer i dag tretti bygninger fordelt på fem campuser, med et totalt areal på over kvadratmeter. Kundefrafall, ubrukt areal og andre viktige fasilitetsrelaterte rapporter utarbeides nå på noen få minutter ved hjelp av FM: Interact og de tilhørende modulene. Herman Miller har realisert tidsinnsparinger og også redusert flytteutgifter og nedetid ved å automatisere flytteprosessen med modulen Flytteadministrasjon. En annen viktig fordel er at informasjonen om fasilitetene er blitt langt mer nøyaktig. Herman Miller har nylig utvidet FM: Interact til å gjøre omfangsrike rapporter og etasjeplaner tilgjengelige for hele selskapet, noe som er blitt tatt svært godt imot innad i organisasjonen. CA FM: Interact har hjulpet oss i betydelig grad med å redusere eiendomsutgiftene ved å identifisere og fjerne dårlig arealutnyttelse. Som følge av dette har vi realisert en innsparing på 15 prosent i utgifter til arealbruk. CA, som er et av verdens største programvareselskaper, administrerer om lag kvadratmeter med eid eller leid areal. De 182 eiendommene gir rom til mer enn ansatte og entreprenører verden over. I 2005 lanserte CAs team for globale fasiliteter en ambisiøs strategisk plan som skulle hjelpe virksomheten med å redusere driftskostnadene og støtte en stadig mer dynamisk arbeidsstyrke. Etter å ha implementert FM: Interact-modulen for flytteadministrasjon har CA konfigurert arealene på nytt og samordnet arealbruken. Det reduserte utgiftene med 15 prosent i Nord-Amerika. Disse innsparingene ble realisert ved å identifisere ledig areal, samordne arealbruken og kvitte seg med overflødig areal ved oppsigelse av leieavtaler eller fremleie av areal det ikke var behov for. Siden ledere nå kan fatte beslutninger i sanntid ved hjelp av direkte data, har også tiden som går med til flytting blitt redusert med 30 prosent. Det betyr økt produktivitet for fasilitetsteamene og færre avbrytelser for interne kunder. The MathWorks The MathWorks har vært fornøyd med den førsteklasses kundeservicen som FM: Systems leverer, ifølge Bob Donahue, sjef for arealplanlegging i The MathWorks. Vi har fått svært god oppfølging fra FM: Systems-teamet. Støttemedarbeiderne er alltid tilgjengelige, og vi opplever aldri å stå på stedet hvil i en lang kø, slik som ofte er tilfellet med andre selskaper. 14

15 Knytter sammen menneske, sted og prosess FM: Systems Mer enn 600 kunder kjenner FM: Systems som et av de mest solide, erfarne og best dokumenterte selskapene i fasilitetsstyringsbransjen. Siden starten i 1984 har vi ikke et øyeblikk glemt at vår suksess avhenger av at kundene lykkes. Våre produkter høster anerkjennelse verden over for sin pålitelighet, fleksibilitet og brukervennlighet. Som en etablert bransjeleder spiller vi en aktiv rolle i fremstående organisasjoner som IFMA (International of Facilities Management Association) og OSCRE (Open Standards Consortium for Real Estate). Fordi vi mener det er riktig å gi noe tilbake til fagfeltet profesjonell fasilitetsstyring, har vi etablert et stipendprogram som donerer produktlisenser til høyskoler og universiteter som har utdanningstilbud innen fasilitetsstyring. Ledere fra FM: Systems reiser dessuten ofte rundt som rådgivere og foredragsholdere ved universiteter over hele USA. FM: Systems betjener kunder verden over og har partnerskap i Australia, Canada, Karibia, Hong Kong, Malaysia, Nigeria, Sør-Korea, Thailand, Storbritannia og Skandinavia. KUNDER Bare noen få av de mange hundre FM: Systems-kunder som er fornøyd med å ha implementert programvare fra FM: Systems for å styre arealbruk, kundefrafall og skape flyt i fasilitetsprosessene. Air Canada Allianz Life Amegy American Century Services American Medical Association ARAMARK Army National Guard Baker Hughes Bank of Canada Bank of the West Bantrel Bayer HealthCare Baylor College of Medicine Baystate Medical Center Blue Cross Blue Shield of Illinois Bose Corporation CA Carroll Thatcher Planning Group Ciba Specialty Chemicals Ciba Vision CSX Transportation Devon Energy Department of Homeland Security Dickstein Shapiro DuPont EnCana Corporation Finra First American Freddie Mac General Dynamics General Growth Properties GMAC The Hartford Harvard Pilgrim Health Care Herman Miller HSBC Husky Energy, Inc. Inter-American Development Bank Indiana University Johnson & Johnson Koch Industries Level 3 Communications Lockheed Martin The MathWorks MITRE Corporation NASD National Aquarium in Baltimore National Institute of Standards & Technology (NIST) Navy Federal Credit Union Northwestern University Novartis Pharmaceuticals The Pentagon U.S. Air Force Philip Morris, USA Pioneer Hi-Bred International Pitney Bowes Prince William County, VA Raytheon RBC Dain Rauscher Reynolds & Reynolds Rockwell Collins Sallie Mae Silicon Valley Bank Sony Ericsson Spansion Standard Insurance St. Jude Medical Target Tenet Patient Financial Services TIAA-CREF TJX TV Guide, Inc. Unilever University of North Texas U.S. Bureau of the Census U.S. Department of the Interior U.S. Department of Education Vanderbilt University Medical Center Wake County, NC WakeMed Wells Fargo Wyeth Pharmaceuticals

16 KONTAKT OSS: Facilius AS T: / E: W: A: Pilestredet 17, 0164 Oslo

Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom

Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom Har du oversikt over alle mulighetene med eiendommen? Nyter leietaker godt av at du har full oversikt? Nøkkelen ligger i et forvaltningssystem hvor alle brukere

Detaljer

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS)

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Lexmarks globale tjenester Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Spesialtilpassede løsninger for å redusere kostnader og forbedre forretningsprosesser gjennom hele det globale foretaket. Kjøpere

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010 P R O S J E K T N R. 38 Hovedprosjekt Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Våren 2010 VARSLINGSSYSTEM FOR KONKURSER Tommy Alvestad s148164 Jan Eric T. Gløpstad s148123

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Innhold 1. Innledning...3 2. Endre folks måte å kommunisere på...4 3. Avkastning på investeringer...5 4. Elementene i en videokonferanseløsning...8 5. Valg

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetsjef hos Saab: Et sikkerhetssenter gir Saab kortere ledetider og økt sikkerhet SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE:

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer