For effektiv eiendomsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For effektiv eiendomsforvaltning"

Transkript

1 For effektiv eiendomsforvaltning

2 FM: Systems har én leveregel: Du, kunden, kommer først. Den enkle regelen er retningsgivende for vår fleksible programvaredesign. Den ligger til grunn for den utrolig raske implementeringen av programvaren. Den er en inspirasjon for vår kontinuerlige oppfølging av kundene. Vi arbeider hardt for å bli kjent med din virksomhet og gjøre oss fortjent til din tillit. I dag og alle andre dager. FM: SYSTEMS I TALL 99 prosent kundelojalitet 93 prosent kundetilfredshet 14 selskaper på Fortune 100-listen er kunder 26 års erfaring

3 Hva skiller FM:Systems fra konkurrentene? Vi blir ofte stilt dette spørsmålet når potensielle kunder evaluerer de ulike IWMS-produktene som er på markedet i dag. Svaret kan oppsummeres med noen få enkle ord: Fokusert enkelt raskt Men det er egentlig mer enn som så. FM:Systems gir deg et enkelt, men kraftfullt produkt som hjelper dagens ansatte innen bygg, anlegg og eiendom å bli mer effektive i sine FM-oppgaver. Her får du litt mer detaljert informasjon om hva som skiller oss fra konkurrentene. Brukervennlighet: Et av de mest brukte ordene for å beskrive bruksegenskapene til et produkt er brukervennlig. FM:Interact har blitt omtalt av våre kunder som et av de mest brukervennlige produktene på markedet. Med pek-ogklikk-grensesnittet kan kundene lett navigere gjennom produktene for både å legge inn og hente ut informasjon raskt. Raskere implementering: Siden produktene er så brukervennlige og fleksible, kan kundene få systemet i gang på kortere tid. Implementeringsprosessen RightPath kan gjøre at en kunde kan ta i bruk våre produkter i løpet av tolv uker i stedet for tolv måneder. Fleksibilitet: Siden produktene er så fleksible, kan kundene konfigurere produktet etter sine egne spesifikke behov uten å leie inn en programmerer. Alle konfigurasjoner som opprettes, kan oppgraderes til fremtidige versjoner. Integrering av AutoCAD & Revit BIM: FM:Systems gir en sømløs toveis kobling til tegninger i AutoCAD og Revit. Vi bruker den opprinnelige filen slik at det ikke er nødvendig å importere noen fil. Det kreves ingen proprietær CAD-pakke eller -grensesnitt, noe som gjør det effektivt å bruke og dele AutoCADeller Revit-filer. Kostnadseffektiv lisensiering: Vår eide- og SaaS-lisensiering gir deg langt mer igjen for pengene enn konkurrentenes lisensieringsordninger. I en treårig prognose for totale kostnader ved eierskap fant kunder at FM:Systems var en av de mest kostnadseffektive løsningene på markedet. 3

4 Ønsker du å spare kostnader og skape smartere, grønnere bygg? Nøkkelen ligger i fasilitetene. Bedre fasilitetsstyring og eiendomsforvaltning gir en bedre bunnlinje. Spillet er endret. Foreldede verktøy som avdelingsvise systemer eller regneark i Excel kan ikke støtte de stadig mer omfattende ansvarsområdene til fagpersoner innen eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Du trenger innsyn i porteføljen i sanntid og automatisering av taktiske oppgaver slik at du kan spille en mer strategisk og verdifull rolle i organisasjonen. Du trenger en bedre måte å administrere og vedlikeholde verdifulle bygningsinformasjonsmodeller på når arbeidsplasser utformes, bygges og tas i bruk. Og mer enn noensinne må du gjøre noe for å redusere de økende truslene mot miljøet. Så hva er verdiforslaget? Fast eiendom og fasiliteter utgjør de største utgiftene og de største verdiene for selskapet. Hvis du administrerer dem på en gjennomtenkt og strategisk måte, kan det innebære en betydelig forskjell for bunnlinjen, miljøpåvirkningen og produktiviteten i organisasjonen. Hvis du reduserer utgiftene til arealbruk med fem prosent for en portefølje på nitti tusen kvadratmeter, tilsvarer det millionbeløp i årlige innsparinger innsparinger som virksomheten ikke har råd til å gå glipp av. Få bedre flyt i prosessene for fasiliteter og fast eiendom. Det er minst like viktig å spare inn på driftskostnadene. Teknologien kan hjelpe deg å skape bedre flyt i avdelingens rutiner, forbedre den interne kommunikasjonen og eliminere kostbare feil og forsinkelser av prosjekter. Når kundene er fornøyde og rutineoppgavene automatisert, kan den strategiske fasilitetsstyringen begynne. FM: Systems leverer programvare, tjenester og støttefunksjoner som kan bidra til å redusere kostnader, bedre kundeservicen og øke produktiviteten i hele virksomheten. Når alle de relevante systemene i virksomheten kobles sammen, får medarbeiderne enkel tilgang til nøyaktig informasjon i sanntid slik at de kan samarbeide for å støtte virksomheten på en bedre måte. FM: INTERACT HAR GITT FØLGENDE RESULTATER FOR KUNDENE: Utgifter til arealbruk redusert med 15 prosent Årlige flytteutgifter redusert med 88 prosent Innsparinger på nærmere 9 millioner kroner som følge av økt produktivitet Grad av tilfredshet på 97 prosent for kunder 4

5 FM: INTERACT Programserien FM: Interact for styring av arbeidsprosesser er en fleksibel, internettbasert programvareplattform som bidrar til å automatisere prosesser, overvåke ytelsen og forbedre planleggingen. FM: Interact er enkel å sette seg inn i og bruke. Plattformen kan integreres med AutoCAD for å gi alle i organisasjonen tilgang til fasilitetsinformasjon i sanntid. Funksjoner for integrasjon med Revit gjør at du kan utnytte BIM-data, og sikrer at informasjon ikke går tapt etter hvert som en bygning går gjennom sin livssyklus. MODULENE OMFATTER: Arealplanlegging Strategisk planlegging Kapitalforvaltning Forvaltning av eiendomsporteføljen Flytteadministrasjon Vedlikehold av fasiliteter Prosjektstyring Bærekraft ANDRE PLATTFORMFUNKSJONER I FM: INTERACT OMFATTER: Konfigurerbarhet AutoCAD-integrasjon Sammenkobling med hele virksomheten Rapporteringsmotor Instrumentbord Ad hoc-rapportering Varslingsmotor FM: Interact-brukere Ledelsen Andre grupper areal og arealforbruk personaladministrasjon fast eiendom og leie finans vedlikehold og drift ARBEIDSPLASSINFORMASJON it andre bygg- og anleggsprosjekter cad- og bim-bruker 5

6 Knytter sammen menneske, sted og prosess Oppnå reell forretningsverdi ved å fjerne hindringer i veien for informasjonsutveksling Det høres flott ut med all denne forretningsverdien men hvordan kan den realiseres? Det er belastende for medarbeiderne å vedlikeholde systemer som ikke kommuniserer innbyrdes, og som inneholder overflødig informasjon. Når grupper for arealplanlegging, eiendom, vedlikehold og drift samt fasilitetsstyringsprosjekter alle har hvert sitt system, er det vanskelig å utveksle informasjon og levere samordnede rapporter til ledelsen. Begynn med å opprette et integrert system som kan brukes av alle innen fasilitetsstyring og eiendomsforvaltning. Det gjør det mulig for organisasjoner å opprettholde en klar og helhetlig oversikt over porteføljen og operasjonene. Hver enkelt gruppe har kraftige verktøy til sine arbeidsoppgaver og kan også se relevant informasjon fra andre grupper. For eksempel ville kanskje prosjektgruppen avbestille den kostbare renovasjonen hvis de visste at eiendomsavdelingen planla å avbryte leieforholdet. Teknologi setter også ledelsen i stand til å innføre konsekvente standarder og prosesser, fjerne vanntette skott og eliminere kommunikasjonssvikt og forsinkelser. Og sist, men ikke, minst, kan sikker tilgang via Internett gjøre det mulig å dele informasjon fra avdelingen med hele virksomheten. Én enkelt portal for kunder, partnere og ledelse gir bedre flyt i prosesser som berører flere avdelinger, for eksempel flytting. 6

7 Smart ingeniørarbeid gir sterke bygninger. Det samme gjelder programvaren. JOBBER SLIK DU GJØR DET FM: Interact-systemet ble bygget fra bunnen av for å være konfigurerbart. Du kan tilpasse systemet til dine egne forretningsrutiner uten de store utgiftene, langsiktige tidsrammene og risikoen som er forbundet med å tilpasse andre produkter. Trenger du mer? Du kan til og med konfigurere arbeidsflyter eller moduler fra bunnen av. GJØR LIVET ENKLERE Våre kunder beskriver konsekvent FM: Interact som markedets mest brukervennlige løsning intuitivt og enkelt å lære enten du bruker det ofte eller bare av og til. Investeringen blir raskt lønnsom når medarbeiderne mer enn gjerne tar systemet i bruk overalt i virksomheten. DEKKER ALLE BASER FM: Interact kan tas i bruk med det samme og består av et omfattende sett av moduler som støtter alle viktige funksjoner for eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Disse omfatter arealplanlegging, forvaltning av eiendomsporteføljen, strategisk planlegging, formuesforvaltning, vedlikehold av fasiliteter, prosjektstyring og bærekraft. LEVERER I TIDE Andre styringssystemer kan være tidkrevende og kostbare å implementere. FM: Systems bruker Right Path, som er en dokumentert prosess basert på flere hundre vellykkede prosjekter og mange tiårs erfaring. Du vil se at systemet kommer opp og går til planlagt tid og innenfor budsjettet, og med målbare resultater i løpet av seks måneder eller mindre. GÅR GODT SAMMEN MED ANDRE Har du behov for å trekke ut data fra økonomisystemet? Vær så god. Har du allerede et vedlikeholdssystem som operasjonsteamet kjenner og er glad i? Ikke noe problem. FM: Interact kan integreres med ethvert system i det nåværende IT-miljøet. GJØR PROGRAMVAREOPPDATERINGENE TIL EN LEK Den avanserte dataordlisten i FM: Interact sporer alle konfigurasjonene som utføres på systemet. Når det er dags for å oppgradere, føres alle konfigurasjoner frem til neste versjon. Det reduserer i stor grad tidsbruken og utgiftene som ellers er forbundet med programvareoppdateringer. EGENPRODUSERT Andre produkter er ofte blitt koblet sammen via fusjoner og oppkjøp. Alle FM: Interact-modulene er utviklet ene og alene av produktteamet til FM: Systems. For ditt vedkommende betyr det at vår løsning virkelig er integrert, noe som innebærer raskere implementering, mindre kompleksitet og færre problemer. SOLID FUNDAMENT Programvaren er basert på plattformen Microsoft.NET, som er en garanti for ytelse, pålitelighet og sikkerhet på høyeste nivå og gir deg ro i sjelen. 7

8 Moduler i FM: Interact AREALPLANLEGGING Få større arealbruk og bedre arealutnyttelse ved hjelp av detaljerte arealoversikter, nøyaktige data for arealbruk og sammenligninger mellom fasiliteter. Spor tildelinger på avdelingsnivå og produser rapporter om tilbakeføringer på en enkel måte. Koble fasilitetsinformasjon til detaljert arealinformasjon i AutoCAD-tegninger og Revit-modeller. Bruk en nettleser til å navigere i og visualisere sanntidsdata om fasiliteter på etasjeplaner. Vis detaljert informasjon om arealbruk på etasjeplaner. Sammenhold data om arealutnyttelse med ytelsen for porteføljen. STRATEGISK PLANLEGGING Samordne planer for eiendommer og fasiliteter med forretningsdriften ved å analysere arealbehov og prognostisere fremtidige arealbehov. Opprett flere tenk om -scenarioer og etasjeoversikter for å avdekke muligheter for effektivisering i porteføljen. Utvikle flere scenarioer for arealbruk med interaktive oversikter over etasjefordeling. Innhent informasjon og sett opp prognoser for antall personer og plassbehov. KAPITALFORVALTNING Spor bedriftens eiendeler, som inventar, utstyr, datamaskiner, systemer for personlig sikkerhet, bygningssystemer og kunst. Spor avskrivning av eiendeler til finansiell rapportering og overholdelse av lover og regler. Gjør det enkelt å lokalisere eiendeler på etasjeplaner. FORVALTNING AV EIENDOMSPORTEFØLJEN Reduser eiendomsutgiftene ved å analysere finansielle data for eiendommene og overvåke resultatene for porteføljen i forhold til viktige resultatindikatorer og bransjen for øvrig. Følg opp informasjon om leieforhold og overvåk viktige elementer som utløps- og fornyelsesdatoer. Knytt flere dokumenter til leieprotokoller. Analyser kostnader og trender i porteføljen. 8

9 FLYTTEADMINISTRASJON Reduser flytteutgifter og frafall av kunder ved å automatisere flytteprosesser, varslinger og rapportering. Få bedre kommunikasjon med partnere og interne kunder med internettbasert tilgang til flytteinformasjon i sanntid. Hold alle oppdatert med visning av flyttestatus og varslinger. Spor flytteutgiftene i detalj ut fra gruppe eller sted. VEDLIKEHOLD AV FASILITETER Få flyt i prosesser for bestilling av arbeid og forebyggende vedlikehold for teknikere og leverandører med automatisk varsling, mobil tilgang og detaljerte rapporter. Gjør interne kunder mer tilfredse med internettbaserte skjemaer for bestilling av tjenester og visning av status for arbeidsbestillinger. Før en nøyaktig oversikt over service og kostnader for utstyr. Gjør det enkelt å lokalisere utstyr på etasjeplaner. PROSJEKTSTYRING Sørg for å overholde tidsplaner og budsjetter for fasilitetsprosjekter ved å følge opp viktig informasjon om økonomi og tidsplaner. Administrer flere kontrakter, leverandører og prosjektfaser. Følg opp prosjekter økonomisk, og identifiser prosjekter der budsjettet står i fare for å sprekke. Vis tidsrammer for prosjekter og sørg for at arbeidet er i rute. BÆREKRAFT Planlegg og analyser bærekraftprosjekter og bygningers ytelse for hele porteføljen. Vurder bygninger og administrer godkjenninger (f.eks. LEED, Green Globes, BREEAM). Integrer med det amerikanske miljøverndepartementets Portfolio Manager for å beregne Energy Star-skåren og karbonfotavtrykket for virksomheten. Formidle resultater over hele virksomheten ved hjelp av intuitive instrumentpaneler og rapporter. Utarbeid prognoser for de økonomiske og miljømessige konsekvensene av miljøsatsingen. Følg opp og administrer miljøresultater for enkelte bygninger. 9

10 Betydelige resultater. Mindre enn seks måneder unna. Vi er innforstått med at rask implementering og målbare resultater er nøkkelen til suksess for ethvert programvareprosjekt.. Det er grunnen til at vi har utviklet metoden Right Path en dokumentert implementeringsprosess som får deg og organisasjonen opp og gå med vår programvare i løpet av tre til seks måneder. Realiseringen av denne korte tiden fra implementering til resultater starter med en grundig analyse for å avdekke hvilke prosesser og systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Deretter kan vi utnytte fordelene ved teknologien for å skape en sømløs overgang. Tidslinje for implementering BEHOVSANALYSE Identifisere prosjektmål Identifisere brukere Bestemme omfang og tidsramme Gå gjennom fasilitetsstyringsprosesser Etablere standarder og prosedyrer Identifisere datakilder Fastsette tekniske krav SYSTEMKONFIGURASJON Legge til nye felter Konfigurere visninger og rapporter Legge inn standarder Konfigurere gruppehierarkier Konfigurere webvisninger Konfigurere datakoblinger CAD- OG DATAIMPORT Godkjenne tegninger Angi romkoder Importere data Importrutiner Konfigurerbarheten til produkter fra FM: Systems er en enorm fordel under implementeringsprosessen. Du kontrollerer hvordan systemet fungerer, og har fleksibilitet til å opprette rapporter eller utforme egne instrumentpaneler som gjenspeiler den informasjonen som er viktigst for deg. Åpenheten til produkter fra FM: Systems gjør det enkelt å integrere dem i systemer som allerede er på plass i organisasjonen. Det sparer verdifull tid i denne viktige fasen. Du er ikke fastlåst i én enkelt løsning, og hvis virksomheten endres, kan løsningen fra FM: Systems også endres raskt og enkelt. Vi tilbyr utstrakt rådgiving på arbeidsstedet, i tillegg til at godkjente leverandører fra vår partnerprogram kan levere ytterligere tjenester ved behov. Fordi produktene fra FM: Systems er så intuitive og lette å lære, får du systemet på plass og oppe og går over hele virksomheten på rekordtid. OPPLÆRING Systemansvarlig FM-brukere Sluttbrukere DISTRIBUSJON Testing Endelig installering Distribusjon til alle brukere KONTINUERLIG Datavedlikehold Evaluere og forbedre 10

11 FM:Systems konsulenttjenester FM:Systems mål er at kundene våre skal oppleve en problemfri og vellykket implementering. Konsulentene våre kan tilby årelang erfaring med og produktkunnskap om å definere og vedlikeholde en effektiv livssyklus for prosjektet. De vil i samarbeid med deg fastsette mål, overvåke milepæler og anbefale forbedringer og prosesser som kan optimalisere investeringen din. Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosjektmetodene til FM:Systems: PROSJEKTMETODER Det første trinnet for at prosjektet skal bli vellykket er å etablere en solid prosjektorganisasjon og gjennomføre de planene for implementeringen som du og FM:Systems er blitt enige om. Implementeringsmetodene våre har en klar fordel ved at de kombinerer etablert programvare for bygningsforvaltning med en fast metode for løsningshåndtering. FM:Systems har utviklet omfattende implementeringsmetoder og arbeider fortsatt for å forbedre og berike de fastsatte fremgangsmåtene. Sluttresultatet er en bedre prosess som gir kundene mulighet til å optimalisere prosjektplanleggingen og resultatet gjennom en gruppetilnærming der kostnadene til den endelige løsningen styres og kostnadene til løpende støtte og vedlikehold minimaliseres. Prinsippene i FM:Systems metoder omfatter: Stram kontroll på omfanget av prosjektet gir effektiv styring av kostnader og planer Gjennomføring av prosjektet ved hjelp av en trinnvis tilnærmingsmåte som er utformet for å minimalisere risiko og forstyrrelser i den daglige driften Bruk av FM:Systems intellektuelle kapital, eiendeler og eiendom for å sikre resultater av høy kvalitet og øke implementeringshastigheten Bruk av fastsatte opplæringsprogrammer og metoder som gir riktig nivå på opplæringstjenestene for FM:Systems kunder. Grunnlaget for FM:Systems metoder er å inngå et samarbeid med deg for å lede deg gjennom en veldefinert implementeringsprosess. FM:Systems anvender en prosess i fire trinn for prosjekter, som vist i figuren nedenfor. Implementeringsmetoder VISJON IMPLEMENTERING STØTTE Felles visjon Behovsanalyse Konfigurere Validere Produksjon Løsningsstøtte & omfang 11

12 FM:Systems kundestøtte og kundeforpliktelse Prosjektet som lanserer FM:Interact-systemet, er bare begynnelsen på forholdet ditt til FM:Systems. FM:Systems har forpliktet seg til å arbeide for kontinuerlig suksess for kundene våre, og vi har mange opplærings- og kundestøtteprogrammer å velge blant: Ved tekniske problemer kan vi tilby direkte hjelp per telefon. Kundene vurderer den tekniske støtten til å være i toppklasse med en kundetilfredshet på 93 prosent. Kundestøtte gis også via e-post og nettmøter. Regelmessige klasseromssamlinger gir praktisk opplæring i et miljø med få elever per lærer. Nettbaserte opplæringsalternativer gir rimelig og fokusert praktisk opplæring til grupper med stor geografisk spredning. FM:Systems konsulenter kan gi opplæring på stedet i lokalene dine, tilpasset dine behov. FM:Systems konsulenter kan på anmodning utarbeide interaktiv opplæring, skreddersydd etter organisasjonens behov. Ved hjelp av FM:Systems kundeportal kan du søke i en kunnskapsbase og legge frem forespørsler om funksjoner for FM:Systems produktmedarbeidere. FM:Systems arrangerer hvert år en internasjonal brukerkonferanse der fagfolk innen eiendoms- og bygningsforvaltning fra hele verden møtes for å lære mer om hvordan FM:Systems-produktene deres kan få størst mulig verdi. Nettseminarer om god praksis, direkte eller i opptak, tilbys hyppig for å diskutere emner i forbindelse med FM:Systems programvare og kundeeksempler. Alle programvareoppdateringer (f.eks. versjon 8.0 til 8.0.x og oppgraderinger (f.eks. 8.x til 9.0) er tilgjengelige kostnadsfritt til kunder med aktive vedlikeholdskontrakter. Det finnes en nettbasert kundeportal og brukerforum som kobler deg sammen med andre FM:Systems-kunder og gir deg mulighet til å skape nettverk og utveksle erfaringer om god praksis. Betydelig suksess. Kontinuerlig. Med 99 prosent kundelojalitet er oppfølgingen fra FM: Systems etter salget legendarisk. Implementeringen av produkter fra FM: Systems er bare begynnelsen. FM: Systems vil at du skal lykkes over tid, og vi har en rekke opplærings- og støtteprogrammer som beviser nettopp det: Hvis det oppstår problemer etter at programvaren er installert, har vi en hjelpefunksjon du kan ringe til i arbeidstiden. Vår tekniske støtte er kjent som klassens beste, med en score for tilfredshet på 93 prosent. Jevnlig organiserte opplæringsøkter gir praktisk opplæring i miljøer med små grupper. FM: Systems konsulenter kan tilby opplæring på arbeidsstedet, tilpasset din organisasjon. Det er også et internettbasert brukerforum, der du kan få kontakt med andre FM: Systems-kunder, delta i nettverk og utveksle nyttige erfaringer. FM: Systems arrangerer en årlig brukerkonferanse, der fasilitetsmedarbeidere fra hele verden kommer sammen for å lære mer om hvordan de kan maksimere verdien av løsningene fra FM: Systems. Webinarer om beste praksis kjøres direkte og finnes i opptak, og tilbys hyppig for å diskutere emner i tilknytning til casestudier om FM: Systems programvare og kunder. 12

13 13

14 Fokus på kunden Herman Miller Som bruker av FM: Interact kan Herman Miller implementere mer effektive og automatiserte prosesser. Det gir seg direkte utslag i enorme innsparinger på tid og krefter, og i økt lønnsomhet for konsernet. Herman Miller, som er markedsleder innen innovativt interiør, begynte å bruke programvaren fra FM: Systems i De administrerer i dag tretti bygninger fordelt på fem campuser, med et totalt areal på over kvadratmeter. Kundefrafall, ubrukt areal og andre viktige fasilitetsrelaterte rapporter utarbeides nå på noen få minutter ved hjelp av FM: Interact og de tilhørende modulene. Herman Miller har realisert tidsinnsparinger og også redusert flytteutgifter og nedetid ved å automatisere flytteprosessen med modulen Flytteadministrasjon. En annen viktig fordel er at informasjonen om fasilitetene er blitt langt mer nøyaktig. Herman Miller har nylig utvidet FM: Interact til å gjøre omfangsrike rapporter og etasjeplaner tilgjengelige for hele selskapet, noe som er blitt tatt svært godt imot innad i organisasjonen. CA FM: Interact har hjulpet oss i betydelig grad med å redusere eiendomsutgiftene ved å identifisere og fjerne dårlig arealutnyttelse. Som følge av dette har vi realisert en innsparing på 15 prosent i utgifter til arealbruk. CA, som er et av verdens største programvareselskaper, administrerer om lag kvadratmeter med eid eller leid areal. De 182 eiendommene gir rom til mer enn ansatte og entreprenører verden over. I 2005 lanserte CAs team for globale fasiliteter en ambisiøs strategisk plan som skulle hjelpe virksomheten med å redusere driftskostnadene og støtte en stadig mer dynamisk arbeidsstyrke. Etter å ha implementert FM: Interact-modulen for flytteadministrasjon har CA konfigurert arealene på nytt og samordnet arealbruken. Det reduserte utgiftene med 15 prosent i Nord-Amerika. Disse innsparingene ble realisert ved å identifisere ledig areal, samordne arealbruken og kvitte seg med overflødig areal ved oppsigelse av leieavtaler eller fremleie av areal det ikke var behov for. Siden ledere nå kan fatte beslutninger i sanntid ved hjelp av direkte data, har også tiden som går med til flytting blitt redusert med 30 prosent. Det betyr økt produktivitet for fasilitetsteamene og færre avbrytelser for interne kunder. The MathWorks The MathWorks har vært fornøyd med den førsteklasses kundeservicen som FM: Systems leverer, ifølge Bob Donahue, sjef for arealplanlegging i The MathWorks. Vi har fått svært god oppfølging fra FM: Systems-teamet. Støttemedarbeiderne er alltid tilgjengelige, og vi opplever aldri å stå på stedet hvil i en lang kø, slik som ofte er tilfellet med andre selskaper. 14

15 Knytter sammen menneske, sted og prosess FM: Systems Mer enn 600 kunder kjenner FM: Systems som et av de mest solide, erfarne og best dokumenterte selskapene i fasilitetsstyringsbransjen. Siden starten i 1984 har vi ikke et øyeblikk glemt at vår suksess avhenger av at kundene lykkes. Våre produkter høster anerkjennelse verden over for sin pålitelighet, fleksibilitet og brukervennlighet. Som en etablert bransjeleder spiller vi en aktiv rolle i fremstående organisasjoner som IFMA (International of Facilities Management Association) og OSCRE (Open Standards Consortium for Real Estate). Fordi vi mener det er riktig å gi noe tilbake til fagfeltet profesjonell fasilitetsstyring, har vi etablert et stipendprogram som donerer produktlisenser til høyskoler og universiteter som har utdanningstilbud innen fasilitetsstyring. Ledere fra FM: Systems reiser dessuten ofte rundt som rådgivere og foredragsholdere ved universiteter over hele USA. FM: Systems betjener kunder verden over og har partnerskap i Australia, Canada, Karibia, Hong Kong, Malaysia, Nigeria, Sør-Korea, Thailand, Storbritannia og Skandinavia. KUNDER Bare noen få av de mange hundre FM: Systems-kunder som er fornøyd med å ha implementert programvare fra FM: Systems for å styre arealbruk, kundefrafall og skape flyt i fasilitetsprosessene. Air Canada Allianz Life Amegy American Century Services American Medical Association ARAMARK Army National Guard Baker Hughes Bank of Canada Bank of the West Bantrel Bayer HealthCare Baylor College of Medicine Baystate Medical Center Blue Cross Blue Shield of Illinois Bose Corporation CA Carroll Thatcher Planning Group Ciba Specialty Chemicals Ciba Vision CSX Transportation Devon Energy Department of Homeland Security Dickstein Shapiro DuPont EnCana Corporation Finra First American Freddie Mac General Dynamics General Growth Properties GMAC The Hartford Harvard Pilgrim Health Care Herman Miller HSBC Husky Energy, Inc. Inter-American Development Bank Indiana University Johnson & Johnson Koch Industries Level 3 Communications Lockheed Martin The MathWorks MITRE Corporation NASD National Aquarium in Baltimore National Institute of Standards & Technology (NIST) Navy Federal Credit Union Northwestern University Novartis Pharmaceuticals The Pentagon U.S. Air Force Philip Morris, USA Pioneer Hi-Bred International Pitney Bowes Prince William County, VA Raytheon RBC Dain Rauscher Reynolds & Reynolds Rockwell Collins Sallie Mae Silicon Valley Bank Sony Ericsson Spansion Standard Insurance St. Jude Medical Target Tenet Patient Financial Services TIAA-CREF TJX TV Guide, Inc. Unilever University of North Texas U.S. Bureau of the Census U.S. Department of the Interior U.S. Department of Education Vanderbilt University Medical Center Wake County, NC WakeMed Wells Fargo Wyeth Pharmaceuticals

16 KONTAKT OSS: Facilius AS T: / E: W: A: Pilestredet 17, 0164 Oslo

Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom

Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom Det har aldri vært enklere å forvalte eiendom Har du oversikt over alle mulighetene med eiendommen? Nyter leietaker godt av at du har full oversikt? Nøkkelen ligger i et forvaltningssystem hvor alle brukere

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda

CRM for Bank & Finans. Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda CRM for Bank & Finans Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 2008 Amund Breda 1 Agenda Om Objectware, teknologi og plattform Utfordringer i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council

Detaljer

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet Purchase-to-Pay Canon Information Management Purchase-to-pay automatisering for en enhetlig styring på tvers av innkjøp og økonomi. Dette er en

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Forberedt av IBM Microsoft Solution Practice - Canada

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Forberedt av IBM Microsoft Solution Practice - Canada IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM Forberedt av IBM Microsoft Solution Practice - Canada Introduksjon Løsningen Ressurskrevende industrier som CPG og profesjonelle tjenester har ofte

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Ibistic-innføringen er et av de mest vellykkede IT-prosjekter Tusenfryd har gjennomført noen gang. Vi var nødt til å innføre

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Ta kontroll over innkommende pakker

Ta kontroll over innkommende pakker Post- og pakkeforsendelser Sending og mottak av pakker Ta kontroll over innkommende pakker Nå kan du trygt spore, overvåke og levere pakker Ingen flere pakker på avveie Informasjon betyr alt eller feil

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Alt-i-ett-dekning for bedriften din

Alt-i-ett-dekning for bedriften din Alt-i-ett-dekning for bedriften din PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-sikkerhet er helt nødvendig IT-sikkerhet er fundamentalt viktig for alle bedrifter. Konsekvensene av et angrep fra skadeprogrammer

Detaljer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON Med -appen kan alle mobile og reisende medarbeidere registrere fremmøte, fravær og tid på forskjellige arbeidsoppgaver på deres smarttelefon når som helst og hvor som helst.

Detaljer

Hvordan Statsbygg har startet reisen mot en integrert løsning for Budsjett, Prognose og Rapportering.

Hvordan Statsbygg har startet reisen mot en integrert løsning for Budsjett, Prognose og Rapportering. «Når planleggingsløsningen smelter sammen med BI løsningen blir produksjonen av styringsinformasjon mer effektiv og utnyttelsen av BI informasjonen mer målrettet» Hvordan Statsbygg har startet reisen mot

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

BI4Dynamics Business Intelligence

BI4Dynamics Business Intelligence Standardisert Business Intelligence for Microsoft Dynamics NAV BI4Dynamics Business Intelligence Data Varehus + OLAP Kuber + Medfølgende rapportsett + Skreddersy rapporter selv + DATAVAREHUS BI VERKTØY

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK 5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK OPPNÅ BETYDLIGE FORDELER MED EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK Sykehusets servicelogistikk har ofte et stort forbedringspotensiale. Det handler om å identifisere flaskehalser

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 7 Innhold Endringer Endringer i ITIL: Service Transition Endringer - en nødvendig onde? If it ain t broke don t fix it. De fleste supportsaker synes å skyldes endringer

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer