FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0"

Transkript

1 Statens kartverk Landdivisjonen Handbok i PROFF 3 Dokument tittel: FYSAK Plandata til SOSI ver4.0 Side 1 av 22 Dokument nr.: SKLD/ Versjon: 1.0 Filident: FYSAK - Plandata til SOSI ver40_ doc Iverksettingsdato: FYSAK Plandata til SOSI ver. 4.0 Kommune- og reguleringsplaner 1 Endringslogg DATO Utført av Kort beskrivelse av endring Berit Nordtug, SK Steinkjer Versjon Berit Nordtug, SK Steinkjer BUE og SIRKEL kan ikke konverteres direkte til.kurve, kap Omkodingsmakro Plan_Omkod-34_40.mko tilpasset. Fremgangsmåte for rydding i doble temakoder (sosi 3.4)for objekttypene KpSamferdselLinje og RbJuridiskLinje. kap Berit Nordtug, SK Steinkjer BUEP og SIRKELP er lagt inn som tillatt geometri og er inkludert i makro som legger objekttype på gruppene; Plan_40-Legg til objtyper.mko Berit Nordtug, SK Steinkjer Lagt inn forslag med anbefaling om å sammenligne sluttresultat med plankartet, som er det juridisk riktige dokumentet (kap. 9) 1 ENDRINGSLOGG Hjelpemidler og dokumentasjon Standardene Endringslogger Makroer FYSAK-versjon Sosi-kontroll og definisjonsfiler Definisjonsfiler under SOSI Definisjonsfiler under AREALIS FYMASS-overbygning 6 Statens kartverk 2007 Kap. 1 Plan Side 1

2 1.2 Anbefalinger før omkoding Skjematisk oversikt over arbeidsprosessen 6 2 SOSI-VERSJON 3.0 (JULI 1997) Endringer fra 2.21 til Generell del Plankapittel generelt Manuelle operasjoner Makroer 9 3 SOSI-VERSJON 3.1 (OKTOBER 1999) Endringer fra 3.0 til Generell del Plankapittel generelt Endringer kommuneplaner Endringer reguleringsplaner Makroer 10 4 SOSI-VERSJON 3.2 (JUNI 2000) Endringer fra 3.1 til Generell del Plankapittel generelt Endringer kommuneplaner Endringer reguleringsplaner Makroer og resultatfiler 11 5 SOSI-VERSJON 3.3 (SEPTEMBER 2001) Endringer fra 3.2 til Generell del Plankapittel generelt Endringer kommuneplaner Endringer reguleringsplaner Makroer og resultatfiler 12 6 SOSI-VERSJON 3.4 (JUNI 2002) Endringer fra 3.3 til Generell del Plankapittel generelt Endringer kommuneplaner Endringer reguleringsplaner Manuelle operasjoner Makroer og resultatfiler 12 7 SOSI-VERSJON 4.0 (NOVEMBER 2006) Endringer fra 3.4 til Fra kap. Realisering SOSI/GML Fra kap. Generelle typer Plankapittel generelt Endringer kommuneplaner 13 Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 2

3 7.1.5 Endringer reguleringsplaner Om datoegenskaper i plandata versjon Nye firesifrede kodeverdier i sosi Makroer og resultatfiler 14 8 LISTE OVER HJELPEFILER Omkodingsmakroer Filer for andre oppgaver Tegneregler 16 9 TYPISKE FEILSITUASJONER Feil i hode Feil tegnsett Feil sosi-versjon Feil i generelle egenskaper DATO og..kvalitet Feil egenskapsinformasjon Doble eller multiple temakoder Feil bruk av kodeverdier Ustandardiserte egenskaper og egenskapskoder Feil i geometri Konvertering av.bue og.sirkel Doble linjer FKB-data i planene Geometrikontroller og rydding KP/Konsistenssjekk Gap mellom linjer som avgrenser flate KP/Delområde Hjelpemidler og dokumentasjon Standardene I hver versjon av standardene er det tilknyttet en del som omhandler generelle egenskaper. I eldre versjoner av standarden het denne gjerne Del 1_2. Generell del (Praktisk bruk, geometri) og tar for seg regler for hodeinformasjon, tillat geometri og egenskapskoding av geometri i sosi-fila. Det inneholder også informasjon om bruk og koding generelle egenskaper som dato og kvalitet. I versjon 4.0 er standarden bygget opp annerledes. Del 1_2 Realisering SOSI/GML tar for seg regler for hodeinformasjon, geometri og koding av geometri. Kapitlet Generelle typer har informasjon om egenskaper i metadata og egenskaper som er benyttet i flere fagtema. Dette gjelder bruk og koding av egenskaper som blant andre dato, kvalitet, kartbladkant, fiktivdelelinje, temakartavgrensning og kantutsnitt. Se figur i kapittel for oversikt. Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 3

4 Disse kapitlene må brukes i tillegg til selve Planstandarden for å få full oversikt over tillatte egenskaper og kodeverdier Endringslogger I hver standard er det ett kapittel som opplister endringene fra forrige versjon. Dette er endringsloggen. Ikke alle endringer listet i endringsloggen har direkte betydning for omkodingsløypa. Enkelte endringer er heller ikke anført i endringsloggene. Endringer som er anført i endringsloggen og som har betydning for omkodingsløypa er gjengitt først i hvert kapittel under aktuell standard i dette dokumentet Makroer Vår erfaring med plandata tilsier at de aller fleste kommuner etablerer og lagrer plandata som samlefiler. Makroene er derfor laget for samlefiler. Dette har gjort det betydelig enklere å lage en omkodingsløype. Alle objekter som skal omkodes til ny objekttype kan derfor omkodes i den samme fila. Objekter som blir flyttet ut er objekter som går ut, og som det i ny standard ikke har kommet ny egenskap/kode for. Disse er det ikke behov for å utføre etterarbeid på, men sjekk at det ikke er flyttet ut objekter som skal med i planen. Data kan være feilkodet. Ved utvikling av omkodingsmakroene er det tatt utgangspunkt i endringsloggen i de enkelte versjonene av standarden, men ikke alle endringslogger i de ulike versjonene er fullstendige. Makroene kan derfor ha mangler. Trolig vil det ikke være så stort behov for å benytte omkodingsmakroer for data etablert etter de eldste versjonene av standarden, men det er laget et opplegg for alle plandata fra versjon 2.2 frem til siste versjon 4.0. For de eldste versjonene har det vært vanskelig å finne eksempeldata å teste makroene på og de kan også derfor ha feil. I arbeidet med tilrettelegging og testing av makroer i omkodingsløypa er det avslørt en god del feil og/eller mangler i etablerte plandata. Omkodingsmakroene kan ikke finne og korrigere feil i data, de kan bare omkode data som er kodet i henhold til standardene. Dokumentasjon, makroer, kommandofiler og andre hjelpemidler finnes i mappen Makroer og kommandofiler på H:\Land\Prod_Fag\Plan_Areal_Miljo\Plandata\Omkoding. Kommandofiler legges på standard katalog på (U:\Kommandofiler) eventuelt lokalt på C:\Kommandofiler. Husk å sette filsti til MKO (makroer) i FYSAK under Fil/Oppsett. Om det blir funnet feil eller mangler i makroer eller kommandofiler og disse må redigeres, gi beskjed til undertegnede FYSAK-versjon Ved omkoding av plandata eldre enn versjon 3.4 kan man benytte FYSAK-versjon F 2.8. For omkoding og bearbeiding av data fra 3.4 til 4.0 bør FYSAK-versjon G benyttes. Ved kjøring av FYMASS-løype benyttes FYSAK-versjon G Sosi-kontroll og definisjonsfiler Hvis datasett har mange feil, kan det være hensiktsmessig å kjøre noen manuelle kontroller og eventuelt rydde før kjøring av omkodingsmakro. Uansett bør doble/multiple temakoder fjernes, og.bue og.sirkel omkodes til.kurve før kjøring av makro eller FYMASSløype. Har datasettene få feil kan man vente med å kjøre sosi-kontroll og geometrikontroller til etter at makro er kjørt. Om det må kjøres omkoding i flere omganger, som fra versjon 3.1 Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 4

5 til versjon 4.0, kan det avdekkes feil ved å kjøre sosikontroll mellom hver makro. Har datasettene lite feil kan alle makroer kjøres før det utføres sosi-kontroll. Se flytskjema under. Det anbefales at sosikontroll kjøres på definisjonsfiler både fra SOSI og fra AREALIS der disse er utarbeidet Definisjonsfiler under SOSI Under H:\Skfelles\SOSI-kontroll\def\ finnes definisjonsfiler for sosikontroll for de ulike versjonene. Det finnes to utgaver; En for generelle plandata under SOSI, og en for plandata med spesifikasjoner etter AREALIS. Det må presiseres at sosi-kontroll for plan for eldre versjoner under SOSI ikke er så gjennomarbeidet som de tradisjonelt har vært for FKB-data. For sosi-kontroll av plandata etablert før versjon 3.4 vil derfor sosi-kontroll ikke gi omfattende lister over feil i data. Figur 1. Oppsett i sosikontroll for å bruke definisjonsfiler under SOSI. Det finnes ikke definisjonsfiler for sosi eldre versjoner enn Det betyr at man ikke får kontrollert omkodet sosifil fra versjon 2.2 med SOSI-kontroll. Eventuelle kontroller må gjøres manuelt. For sosi-versjon 3.1 er det ikke laget definisjonsfiler for sosikontroll. Dette skyldes at 3.1 versjonen ble utgitt på nytt av hensyn til endringer i Plan og bygningsloven, men endringene har ingen betydning for geometri eller egenskapsinformasjon. Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 5

6 For versjon 4.0 er det i følge ryktene gjort et mer grundig arbeid med tilrettelegging av definisjonsfiler for sosikontroll, noe som betyr at sosikontroll er forbedret sammenlignet med tidligere versjoner. Bruk derfor definisjonsfiler fra SOSI/Plan for kontroll av planer i sosiversjon Definisjonsfiler under AREALIS Under H:\Skfelles\SOSI-kontroll\def finnes også definisjonsfiler for de ulike fagdatalagene etter AREALIS. Disse finnes for sosi-versjon 3.2 til og med versjon 3.4. Når og om disse oppdateres til versjon 4.0 er fortsatt uklart FYMASS-overbygning Det antas at de aller fleste har behov for tilrettelegging av omkodingsløype for plandata fra versjon 3.4 til 4.0. I første omgang er det derfor laget en overbygning for FYMASS for dette trinnet. FYMASS-løypa er tilrettelagt av Knut Reisæter ved SK Hamar. Har du spørsmål til FYMASS-løypa, ta kontakt med Knut. 1.2 Anbefalinger før omkoding Omkodingsmakroene inneholder omkodingssyntaks for både kommune- og reguleringsplaner. En plan er etter vår erfaring oftest etablert som ei stor fil, og er ikke splittet i de enkelte fagdatalag slik vi er vant til å se de i Arealis. Alle makroer er derfor laget med hensyn på samlefiler. Ved kjøring av omkodingsmakro i FYSAK kan derfor mange samlefiler ligge i forgrunnen. I enkelte versjoner av standardene gjelder endringene objekter som får ny temakode og nytt objektypenavn. Objektet tilhører da et annet fagdatalag og ved lagring av plandata i egne fagdatalag må objektet flyttes til riktig fil. Ved omkoding i samlefil kan alle objekter omkodes i samme fil og man behøver ikke å tenke på flytting mellom fagdatalag. Plandata som er splittet i enkeltfiler bør sammenstilles til ei stor sosi-fil og eventuelt splittes etter omkoding. Før kjøring av makroene vil det være fornuftig å sjekke at sosi-fila faktisk foreligger i den sosi-versjon som er angitt i hode. Ofte viser det seg at informasjon i hode ikke stemmer med innholdet i fila. Sosi-kontroll vil avdekke om det er misforhold. Det har vist seg at elementer som skaper størst problemer under og etter omkoding er doble/multiple temakoder og.bue/.sirkel. Fjern derfor doble temkoder og konverter.bue/.sirkel til.kurve før omkoding. Dette vil spare deg for mye arbeid etter omkoding. Se fremgangsmåter i kapittel 9. I kapittel 9 er det nevnt noen typiske feilsituasjoner som vi har støtt på under arbeidet med makroene. Se oversikten og rydd eventuelt før kjøring av manuell omkodingsløype med FYSAK eller med FYMASS Skjematisk oversikt over arbeidsprosessen Nedenfor finner du en oversikt over de ulike trinnene i arbeidet med for å få datasettene gjennom omkodingsløypa hvis du gjør det manuelt ved bruk av FYSAK. Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 6

7 Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 7

8 Flytskjema for omkoding ved bruk av FYSAK Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 8

9 2 Sosi-versjon 3.0 (Juli 1997) 2.1 Endringer fra 2.21 til Generell del..transsys Fantes også tidligere, men er nå lagt under TRANSPAR på treprikksnivå TRANSPAR (HODE-informasjon) Plankapittel generelt Endringer skyldes tilpasninger til ny utgave av Plan- og bygningsloven og har ikke betydning for omkodingsløypa Manuelle operasjoner I omkodingsmakroen er det ikke gjort tilpasninger for endring av TRANSSYS fra toprikksnivå til treprikksnivå. Det antas at denne egenskapen er lite eller ikke brukt i hodeinformasjon ved egenskapskoding av plandata. Hvis egenskapen mot formodning er benyttet, vil sosi-kontroll liste den ut som feil på toprikksnivå. For enkeltfiler vil det være enklest å ta fila inn i TextPad og legge egenskapen inn under..transpar manuelt...transpar TRANSSYS TILSYS..KOORDSYS osv. Sjekk eventuelle detaljer i standarden Makroer Makrofiler Plan-Omkod-22_221_30.mko Omkoder fra sosi-versjon 2.2 til versjon 2.21 til versjon Sosi-versjon 3.1 (Oktober 1999) 3.1 Endringer fra 3.0 til Generell del Bruken av ".. " utgår fra og med versjon 3.1. Bruker..REF. Nytt grafisk element er innført. Symboler kan ikke lenger spesifiseres under det grafiske elementet.tekst. SYMBOL som gruppeelement med SYMB-BIB og SYMB_NR under Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 9

10 .TEKST utgår. Det grafiske elementet skal være identisk med det grafiske elementet.punkt, bortsett fra at det kan ha plasserings- og retningskoordinat. Det er ikke angitt hvilke egenskaper fra.tekst som skal være tillat for.symbol Plankapittel generelt Alle objekttypenavn er endret Endringer kommuneplaner OPLRESTR Kode 149 endret til Endringer reguleringsplaner REGFORM Kode 622 endret til 646 TEMAKODER LTEMA 1205 endret til Makroer Makrofiler Plan-Omkod-30_31.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.0 til versjon Sosi-versjon 3.2 (Juni 2000) 4.1 Endringer fra 3.1 til Generell del Endringer har ikke betydning for omkodingsløypa Plankapittel generelt Endringer har ikke betydning for omkodingsløypa Endringer kommuneplaner Justeringer i innholder for Arealbruk og båndlegging under planbestemmelser. Båndleggingsområder er fjernet og objekttypene KP_Blegg og KP_BleggGr slettes og er ikke tillatt i versjon 3.2. OPLAREAL: Følgende koder er slettet og erstattet Kode 430 erstattes av OPLRESTR 400 Restriksjoner etter annet lovverk Kode 440 erstattes av OPLRESTR 400 Restriksjoner etter annet lovverk Kode 441 erstattes av OPLRESTR 410 Nedslagfelt drikkevann Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 10

11 Kode 442 erstattes av OPLRESTR 411 Område for grunnvann Kode 450 erstattes av OPLRESTR 400 Restriksjoner etter annet lovverk Kode 451 erstattes av OPLRESTR 420 Flystøysone OPLRESTR Kode 149 er slettet (obs; koden var tidligere 142, se versjon 3.1) Endringer reguleringsplaner Endringer har ikke betydning for omkodingsløypa Makroer og resultatfiler Makrofiler Plan-Omkod-31_32.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.1 til versjon 3.2. Resultatfiler Objekter_utgår_32.sos Objekter som etgår er flyttet ut til egen fil. 5 Sosi-versjon 3.3 (September 2001) 5.1 Endringer fra 3.2 til Generell del..objtype er påkrevet egenskap, mens temakode er opsjonell. Egenskapen RFLATE fjernes nå som OBJTYPE er påkrevet (tidligere benyttet for å merke.punkt som skulle flatedannes). PINFO på kurve har ikke mening og er ikke tillatt Plankapittel generelt Alle objekttypenavn er endret Endringer kommuneplaner TEMAKODER LTEMA 1199 (KPSamferdselLinje) er endret til 1162 PTEMA 1199 (KPSamferdselPunkt) er endret til Endringer reguleringsplaner REGFORM Kode 659 er endret til 652 Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 11

12 Kode 599 er endret til Makroer og resultatfiler Makrofiler Plan-Omkod-32_33_34.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.2 til versjon Sosi-versjon 3.4 (Juni 2002) 6.1 Endringer fra 3.3 til Generell del Endringer har ikke betydning for omkodingsløypa Plankapittel generelt Geometritypen KURVE er fjernet fra alle objekttyper, men disse kodes ikke om til LINJE i omkodingsmakro siden KURVE gjeninnføres og erstatter LINJE i versjon Endringer kommuneplaner Endringer har ikke betydning for omkodingsløypa Endringer reguleringsplaner Endringer har ikke betydning for omkodingsløypa Manuelle operasjoner Det at KURVE ikke omkoder til LINJE vil gi feil i sosi-kontroll, men feilmeldinger på dette kan man overse..kurve erstatter.linje i versjon Makroer og resultatfiler Makrofiler Plan-Omkod-32_33_34.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.2 til versjon Sosi-versjon 4.0 (November 2006) 7.1 Endringer fra 3.4 til Fra kap. Realisering SOSI/GML All bruk av temakoder er erstattet med objekttypenavn. LINJE utgår, kodes om til KURVE (tilpasning til internasjonale standarder). Forskjellen Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 12

13 mellom LINJE og KURVE har vi ikke i GML, det at KURVE kan glattes må ivaretaes på en annen måte. BUE utgår, erstattes med BUEP, for å gjøre overgangen til GML enklere SIRKEL utgår, erstattes med SIRKELP, for å gjøre overgangen til GML enklere Punktinformasjon (PINFO) er tatt ut. De punkter i en linje som tidligere hadde temakode som punktinformasjon blir skilt ut som egne objekttyper. Dette gjelder spesielt punkter i en teiggrense Fra kap. Generelle typer Det er i sosi-versjon 4.0 innført flere alternative egenskaper for å angi dato på SOSI_objekt i Plan....DATO i plan for eldre versjoner blir omkodet til..datafangstdato. Hvordan datokodingen skal praktiseres for nyere plandata er foreløpig uklart. Det er satt i gang arbeid for å etablere en egen planspesifikasjon hvor disse tingene skal avklares Plankapittel generelt Alle objekter skal være kodet med..kvalitet og dato. Dette betyr at objekter som mangler disse egenskapene skal påføres dette etter eventuell informasjon i sosi-filas hode. Når alle objekter er påført disse egenskapene vil det ikke gi mening å beholde denne informasjonen i hode...kvalitet og dato i sosi-hode kan dermed slettes Endringer kommuneplaner KpSamferdselLinje har fått ny egenskap TYPESAMFLINJE og verdidomenet til egenskapen er en kodeliste der kodene er de mulige verdiene objekttypen tidligere kunne ha som temakode. KpSamferdselPunkt har fått ny egenskap TYPESAMFPUNKT verdidomenet til egenskapen er en kodeliste der kodene er de mulige verdiene objekttypen tidligere kunne ha som temakode. I fila for objektdefinisjoner Plan_o.40 mangler verdien 590 som lovlig verdi for egenskapen..oplareal Endringer reguleringsplaner RbJuridiskLinje har fått ny egenskap TYPEJURLINJE, verdidomenet til egenskapen er en kodeliste der kodene er de mulige verdiene objekttypen tidligere kunne ha som temakode. RbJuridiskPunkt har fått ny egenskap TYPEJURPUNKT, verdidomenet til egenskapen er en kodeliste der kodene er de mulige verdiene objekttypen tidligere kunne ha som temakode Om datoegenskaper i plandata versjon 4.0 I følge sosi-kapitlet om generelle egenskaper i versjon 4.0 er det nå totalt 6 mulige datoegenskaper som kan benyttes. I standarden heter det at VERIFISERINGSDATO er identisk med..dato i tidligere versjoner av SOSI. Under definisjonen av egenskapen heter det at egenskapen kan benyttes når en har fastslått at objektet som finnes i basen fortsatt er i samsvar med virkeligheten. Denne definisjonen forutsetter at geometri kan endres slik at den fortsatt skal være i samsvar med virkeligheten, men dette vil ikke harmonere med realitetene med hensyn på forvaltning av plandata. Når planen er ferdig utformet blir den behandlet og vedtatt, og den blir ikke endret med mindre det skjer konkrete justeringer eller endringer i Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 13

14 planen etter nye vedtak. Ikke alle mindre vesentlige endringer blir oppdatert i den digitale planen. Her er det mange muligheter, men ved omkoding av eldre plandata er det vanskelig å vite hvilken opprinnelse geometrien har...dato i eldre planer blir foreløpig omkodet til..datafangstdato. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer når planspesifikasjonen er ferdig utarbeidet Nye firesifrede kodeverdier i sosi 4.0 I sosi-versjon 4.0 er det lagt til nye firesifrede kodeverdier for egenskapen..typesamflinje (kommuneplan) og..typejurlinje (reguleringsplan). Disse må ikke forveksles med tidligere temakoder. Nye koder her er 1143, 1155 og 1235, som koder henholdsvis skitrekk og taubane i kommuneplan og sikringsgjerde i reguleringsplan Makroer og resultatfiler Makrofiler Plan-Omkod-34_40.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.4 til versjon Liste over hjelpefiler I tillegg til omkodingsmakroene er det utviklet en del filer og makroer det kan være kjekt å ha i arbeidet med omkoding av plandata. Nedenfor finner du ei liste over alle og en kort forklaring til hva de ulike filene og makroene kan brukes til. Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 14

15 8.1 Omkodingsmakroer Filnavn Plan_Omkod-34_40.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.4 til versjon 4.0; Konverterer.LINJE til.kurve Fjerner all PINFO på.kurve Konverterer.BUE og SIRKEL til.kurve Omkoder.DATO til.datafangstdato Legger på..registreringsversjon PLAN 3.4 eller eldre Grupper som mangler..kvalitet,..datafangstdato og..objtype merkes med..feil Kommuneplan Omkoder..LTEMA til..typesamflinje for utvalgte temakoder Omkoder..PTEMA til..typesamfpunkt for utvalgte temakoder Sletter alle temakoder Reguleringsplan Omkoder..LTEMA til..typejurlinje for utvalgte temakoder Omkoder..PTEMA til..typejurpunkt for utvalgte temakoder Sletter alle temakoder Plan_Omkod-32_33_34.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.2 til versjon 3.4. Brukes også til omkoding fra 3.3 til 3.4; Omkoder alle objekttypenavn Legger objekttype på objekter som mangler Kommuneplan Omkoder..LTEMA 1199 til 1162 Omkoder..PTEMA 1199 til 1162 Reguleringsplan Omkoder..REGFORM 659 til..regform 652 Omkoder..REGFORM 599 til..regform 646 Plan_Omkod-31_32.mko Omkoder fra sosi-versjon 3.1 til versjon 3.2. Kommuneplan Omkoder objektene og egenskapen..oplareal i KP_Blegg og KP_BleggGr til..oplrestr i..kp_restr og..kp_restrgr Plan_Omkod-30_31.mko Alle objekttyper er endret. Kommuneplan..OPLRESTR 149 omkodet til..oplrestr 142 Reguleringsplan..REGFORM 622 omodet til..regform 646 Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 15

16 8.2 Filer for andre oppgaver 8.3 Tegneregler Filnavn Plan_40-Polygoniser.kom Gjør utvalg på enkelt objekter og danner flater. For flatedanning av filer på sosi-versjon 4.0 Plan_40-Flytt-FKB-data.mko Gjør utvalg på objekttyper i plan og gjør motsatt utvalg. Gruppene i utvalget flyttes til egen fil. OBS! Gjøres i samråd med eier av planen(e). Plan_40-Legg til objtyper.mko Legger objektyper på grupper som ikke har det. Gjør utvalg på temakoder, legger på objtype og sletter temakodene. Plan_40-Kopier-tilfagdatalag.mko fagdatalag etter Arealis. Gjør utvalg på objekttyper og kopierer objekter til eget Plan_40-Flytt-tilfagdatalag.mko etter Arealis. Om det gjenstår noe i fila det er flyttet fra, Gjør utvalg på objtyper og flytter objekter til eget fagdatalag hører ikke disse til i plandatafila. Plan-40-Utvalg_temakoder.txt Gjør utvalg på temakoder som bør skjekkes for doble temakoder. Filnavn Tegneregler-regplan_40.kom Tegneregler-regplan_40_utentekst-regform.kom Tegneregler-komplan_40.kom Tegneregler-regplan_34.kom Tegneregler-komplan_34.kom Tegner ut reguleringsplan etter sosi-versjon 4.0 i FYSAK, med automatisk tekst på de ulike reguleringsformålene (ikke alltid like praktisk når planen er etablert med egen tekstfil) Tegner ut reguleringsplan etter sosi-versjon 4.0 i FYSAK, men uten tekst på de ulike reguleringsformålene. Tegner ut kommuneplan etter sosi-versjon 4.0 i FYSAK Tegner ut reguleringsplan etter sosi-versjon 3.4 i FYSAK Tegner ut kommuneplan etter sosi-versjon 3.4 i FYSAK 9 Typiske feilsituasjoner Standardene har opp gjennom årene vært utformet slik at det har gitt rom for tolkning og/eller misforståelser. Ved etablering av digitale data har det derfor vært mange muligheter for å gjøre feil. Noen har dessuten funnet det hensiktsmessig å lage egne koder og egenskaper som de benytter ved fremstilling av sine planer. Det er derfor mange forhold som kan bidra til at omkodingen ikke går som den skal. I arbeid med omkodingsløypa er det avslørt en del feilsituasjoner som er enkle å forutse. Mange feil er det imidlertid vanskelig å forutse, og det er nettopp disse det er vanskelig å håndtere med automatiske operasjoner. Det kan være vanskelig å se hva som er feil kodet før du starter makroen. I alle tilfelle anbefales det at du har en papirutgave av planen(e) foran deg før du starter. Bruk kommandofil for uttegning av planene etter koding, og sammenlign sluttresultatet med Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 16

17 papirutgaven. 9.1 Feil i hode Feil tegnsett Sosi-standarden lister opp flere alternativer for tillatte tegnsett i sosi-fila. Om du får feilmelding om tegnsett, kan det likevel være brukt tegn i fila som som resulterer i feilmelding. Bruk evt. funksjonen FxTsDos8, FxTsIso eller FxTsND7 for å konvertere fila til annet tegnsett. Alle program konverterer fra et vilkårlig tegnsett Feil sosi-versjon Ofte stemmer ikke hode-informasjon med det som er innholdet i fila. Sosi-kontroll vil avdekke feilen. FYMASS-løypa håndterer konvertering til ny sosi-versjon (3.4 til 4.0) og omkoder i filhode. 9.2 Feil i generelle egenskaper DATO og..kvalitet Hvis dato og kvalitet mangler på gruppene i fila kan disse legges på etter omkoding. Dato og kvalitet fra hode kan overføres til objektene nede i fila. Det finnes ikke en enkel måte å gjøre dette på i FYSAK, så her må det gjøres en manuell operasjon. Fremgangsmåte sosi 3.4 og eldre Sjekk datoen i hode på sosifila. Gjør utvalg på..dato! (alle objekter som mangler..dato) eller på..feil = Mangler DATO (etter omkoding) Mred/Omkod-GINFO (se figuren til høyre) Fremgangsmåte sosi 4.0 Sjekk datoen i hode på sosifila. Etter omkoding Gjør utvalg på..datafangstdato! (alle objekter som mangler..datafangstdato) eller..feil = Mangler DATO Mred/Omkod-GINFO (se figuren til høyre) Gjør tilsvarende operasjon for å legge..kvalitet på objektene nede i fila. Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 17

18 9.3 Feil egenskapsinformasjon Doble eller multiple temakoder Temakoder fra FKB + temakode for plan I plandata er geometrien ofte kopiert fra FKB-data, og man man har ikke alltid brydd seg med å omkode til riktig linjetema eller objekttype slik at de følger Planstandarden. Doble temakoder vil skape problem hvis de ikke blir fjernet før kjøring av makroer eller FYMASSløype. Sjekk derfor om det finnes grupper som har doble temakoder i datasettet. Har du temakoder fra FKB-data sammen med temakoder fra plan kan temakodene fra FKB-data fjernes helt. Hent inn fila Utvalg-temakoder.txt i Utvalg/Egenskap for å velge ut temakoder det er viktig å rydde i før makroen kjøres. Fremgangsmåte Ved bruk av M-Red/OmkodGInfo vil man ikke kunne bruke operatorer som > (større enn) og < (mindre enn) for å slette temakoder. Det betyr at man manuelt må skrive syntaks for hver enkelt temakode for å slette. Temakoder fra plan + temakode for plan Enkelte grupper kan ha doble/mulitiple temakoder som alle tilhører plan. Her kan man ikke slette temakoder ukritisk. Dette gjelder tilfeller der det er doble/multiple temakoder på objekter med følgende temakoder i kommuneplan (se filen Plan-40-utvalgtemakode.txt);..LTEMA = 1120 ELLER..LTEMA = 1121 ELLER..LTEMA = 1122 ELLER..LTEMA = 1124 ELLER..LTEMA = 1125 ELLER..LTEMA = 1130 ELLER..LTEMA = 1131 ELLER..LTEMA = 1132 ELLER..LTEMA = 1140 ELLER..LTEMA = 1141 ELLER..LTEMA = 1142 ELLER..LTEMA = 1143 ELLER..LTEMA = 1151 ELLER..LTEMA = 1152 ELLER..LTEMA = 1155 ELLER..LTEMA = 1161 ELLER..LTEMA = 1162 ELLER..LTEMA <> ELLER..LTEMA <> ELLER..LTEMA <> ELLER..LTEMA <> ELLER..LTEMA <> Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 18

19 ELLER..LTEMA = 1155 ELLER..LTEMA <> I kommuneplan vil disse temakodene i 4.0 omkodes til..typesamflinje og får objekttype..kpsamferdsellinje. Hvis disse temakodene i tillegg har temakodene 1102 (KpArealbrukGrense), 1104 (KpRestriksjonGrense) eller 1110 (KpRetningslinjeGrense) vil det skape problem ved flatedanning og ved uttegning av planen. Hvis temakode 1102 fjernes fra gruppen vil den tilgrensende flaten ikke få en avgrensingslinje, og fjernes 1120 vil det se ut som vegen stopper ved grensen til flaten. Dette skyldes at KpSamferdselLinje ikke kan avgrense flaten KpArealbrukOmråde. Samme problemstilling oppstår med temakodene 1104 og For reguleringsplan vil tilsvarende problem oppstå ved doble/multiple temakoder fra plan på følgende temakoder;..ltema <> LTEMA <> LTEMA <> LTEMA = LTEMA = LTEMA = LTEMA = 1259 Temakodene omkodes til til egenskapen..typejurlinje og får objekttypen..rbjuridisklinje. Doble/multiple temakoder sammen med verdiene 1202 (RbFormålGrense), 1205 (RbFareGrense), 1206 (RbRestriksjonGrense), 1207 (RbBevaringGrense), 1208 (RbFornyelseGrense) og 1209 (RbRekkefølgeGrense) må ryddes før omkoding. Fremgangsmåte Siden hverken..kpsamferdsellinje eller..rbjuridisklinje kan være avgrensingslinjer for flatene til nevnte grenser må det lages en nøyaktig kopi av linjene. Hvis vi i for eksempelet har en linje som både har temakode 1120 og 1102, lages det en kopi av linjen. Den ene linjen beholder opprinnelig koding, men man fjerner dobbel temakode (1102). Den nye kopierte linjen får temakode 1102 og..objtype KpArealbrukGrense med tilhørende egenskaper. Sett ny dato på linjen. Alle temakoder vil bli fjernet ved omkoding til SOSI-VERSJON Feil bruk av kodeverdier Egenskapene..OPLAREAL og..regform har lange lister med kodeverdier, men kodeverdiene kan bare benyttes på bestemte objekttyper. Av de eldre versjonene av standarden kan det være vanskelig å skjønne hvilke koder som skal benyttes på de enkelte objekttypene. Får du feilmelding på kodeverdier eller objekttype kan det være nyttig å se i objektdefinisjonsfilene for den enkelte egenskapen. Fremgangsmåte På fellesområdet H:\Skfelles\SOSI-kontroll\def\sosi finner du mapper med definisjonsfiler for sosi-kontroll for den enkelte versjon av sosi-standarden. Gå inn på mappa for den aktuelle standarden, kopier fila Plan_o.nn til ei lokal mappe og åpne den i TextPad. Søk ut den aktuelle egenskapen og sjekkk hvilken kodeverdi de enkelte objekttypene har som lovlige Ustandardiserte egenskaper og egenskapskoder Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 19

20 I mange plandata er det benyttet egenskaper og egenskapskoder som ikke er tillatt etter standarden. Dette gjelder spesielt temakoder. Mange har, i mangel av passende koder, laget egne temakoder. Disse vil makroene naturligvis ikke gi tilslag på når man for eksempel skal legge objekttyper på geometri etter temakoder. Geometri som har feil temakoder må evt gis riktig temakode før bruk av makro eller FYMASS-oppgave. Makroene er bygget opp omkring tillatte temakoder og egenskaper etter sosi-standarden. 9.4 Feil i geometri Konvertering av.bue og.sirkel BUE og SIRKEL er ikke lenger tillatt. I makro for omkoding av buer og sirkler i FKB-data har man konvertert slik geometri direkte til.kurve. For PLAN og DEK er dette ikke bra. Ved omkoding direkte til.kurve vil man tape informasjon som er viktig i disse to datasettene. Geometri av denne typen som er riktig etablert og som ikke har feil vil håndteres av omkodingsmakro, og konverteres til BUEP og SIRKELP..BUEP og.sirkelp er lovlige geometrityper i SOSI 4.0. BUE og SIRKEL som er etablert feil vil ikke konverterteres automatisk. Disse må det gjøres en manuell operasjon på etter at omkodingsmakro er kjørt. Buer og sirkler som ikke er konvertert riktig i omkodingsløypa vil bli merket..feil GEOMETRITYPE_IKKE_OMKODET. BUE og SIRKEL konverteres først til BUEP/SIRKELP og siden til.kurve med MRed/Omkod geometri. For radier mindre enn 15 meter anbefales en nøyaktighet på max 5 cm i avvik fra bue etter konvertering Doble linjer Doble linjer blir ikke varslet i sosi-kontroll som kritiske feil i datasettene i nyere versjoner. Om man ønsker å rydde må alle flater fjernes før funksjonen Ordne/Fjern doble kurver kan benyttes. Husk da at det kan bli vanskelig å danne flater igjen. Det er laget en makro som danner flater i 4.0 data. Makrofiler Plan_Polygoniser-40.kom Makro som gjør utvalg på linjer og punkt for en og en objekttype og danner flater. I plandata vil det forekomme doble flater. Sammenlign original fil og omkodet fil og kontroller om flatedanning er gjennomført riktig der det finnes doble flater FKB-data i planene Svært mange planer inneholder geometri fra FKB-data. De er ment som tilleggsopplysninger til selve planen, men FKB-data som ikke er omkodet i henhold til Planstandarden og som ikke er beskrevet spesielt i dokumentasjonen til planen behøver ikke å ligge i planene. Hvis de er ment å være en del av planen (henger sammen med linjer med temakode/objtype etter planstandarden) skal de omkodes i henhold til Planstandarden og uttegnes etter tilhørende norm for fremstilling av planen. Om vedkommende data er ment som tilleggsopplysninger til planen kan de flyttes ut til egen fil og omkodes i henhold til reglene om fremstilling av illustrasjonsplan i Planstandarden. Dette vil ikke endre planens utseende ved rastrering og Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 20

21 konvertering til evt. pdf, når illustrasjonsplanen legges i bakgrunnen før konvertering. I planforskriftens 2 heter det at basiskart ikke er gjenstand for vedtak og i merknad til 3 (i veiledende merknader til forskriften) heter det at tilleggsdata som er nødvendig for å produsere kartbilder (presentasjonsdata) skal holdes separat fra de enkelte primærdatasettene (basiskart). Beslutningen om å eventuelt flytte FKB-data ut fra planen skal tas i samråd med eier. Se kapittel for koding (http://www.statkart.no/sosi/pdf/plan.pdf ). Det er laget en egen makro som flytter FKB-data ut til egen fil. Makrofiler Plan-40-Flytt_FKBdata.mko Geometrikontroller og rydding Makro som gjør utvalg på alle plandata, snur utvalget og flytter disse ut til egen fil. Operasjonen skal ikke gjøres uten i samråd med eier. I sosi-kontroll er det innebygd funksjonalitet for å kontrollere både egenskaper og geometri. Kontroll på egenskaper fungerer tilfredstillende, men på geometri er det fortsatt noe som kan gjøres. Følgende kontroller kan utføres i tillegg til sosi-kontroll; KP/Konsistenssjekk Funksjonen kontrollerer knutepunkt mellom tilgrensende linjer. Bruk funksjonen uten endringer i standardoppsettet, men hak evt. av for å lage feilrapport. Feilrapporten hentes frem i funksjonen Vis/Arbeidsliste - KP- feilliste konsistenssjekk. Knutepunktsfeil angis med en KP-verdi og kan bli vist grafisk ved å stille inn tegneregler i Tegn/Oppsett - Marker KP lag. Kp-verdi (-kode) Type (feil): 900 Konnektert punkt. 993 Feil punktinformasjon (ikke lik PINFO i Kp). 994 Feil Z-verdi. 995 Korte (små) datagrupper. 996 Skjæring mellom linjer i nærheten av Kp, småpolygon. 997 Parallelle linjer ut fra Kp. 998 Vanlig konsistensfeil - løs ende. 999 Lovlig ende. NB! Kodene skal ikke være benyttet på en SOSI-fil som distribueres, kun for intern bruk Gap mellom linjer som avgrenser flate Knutepunkt med avvik i x, y eller z-retning meldes som feil. Endekoordinaten til linjer som møtes i knutepunktet skal ha identisk koordinat. Bruk funksjonen Flate/5-feil (gap) for å kjøre kontroll. Feil blir vist grafisk KP/Delområde Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 21

22 Funksjonen henger sammen linjer som er nærmere hverandre enn søketoleransen. Bruk standard oppsett i KP/Oppsett ved valg av søketoleranse. Kjør KP/Delområde for å rydde i feil avslørt ved konsistenssjekk og gap mellom linjer. Statens kartverk 2008 Kap. 1 Plan Side 22

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems Spesialtema / Workgroups 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems 8. 10. mai 2007 Gjennomgang av ny arbeidsmetodikk i 16.30. Definisjon og redigering av formål.

Detaljer

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak Kvalitetskontroll av SOSI-filer Med programvaren Fysak Innhold 1. Prosedyrer ved kontroll av geometri på SOSI-filer i Fysak... 3 1.1 Datasett i Naturbase... 3 1.2 Innstillinger FYSAK... 3 1.2.1 Kommandofiler

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Kontroll av PLANDATA. Vedlikleholdsmøte 2013, Sven Michaelis, Kartverket Molde

Kontroll av PLANDATA. Vedlikleholdsmøte 2013, Sven Michaelis, Kartverket Molde Kontroll av PLANDATA Vedlikleholdsmøte 2013, Sven Michaelis, Kartverket Molde generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSIrealisering for et fagområde,

Detaljer

Reguleringsplan og SOSI

Reguleringsplan og SOSI Minikurs 2: Reguleringsplan og SOSI Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Elin Lisbakken Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Oppstart av nye planer Må sette SOSI versjon og plantype for å kunne fortsette

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-2011 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-2011 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: K:\O P P D R A G\2151-22\2182 Mikjelsgarden eigedom AS - reg.plan 33-3 Valland\2182 Valland - GRODALSÅSEN\Søknad

Detaljer

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler:

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler: SOSI-kontroll versjon 4.D11 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: H:\Vingen\data\SOSI\REGPLAN_677.SOS Størrelse: 7196 tegn Sist oppdatert: 29-11-26 11:54:28 Kontrollert: 29-11-26 11:54 Tester

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\Def\arealplan 20416\SOSI_STD.20120308

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\Def\arealplan 20416\SOSI_STD.20120308 SOSI-kontroll versjon 4.5A Dato: 1.8.212 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: K:\Planforslag 212\Plan til sosi\rp4.sos Stà rrelse: 217629 tegn Sist oppdatert: 212-1-8 11:28:48 Kontrollert:

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD.

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD. SOSI-kontroll versjon 4.3D Dato: 21.02.2012 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: Størrelse: Reguleringsplan Nedre Topp 15851 tegn Sist oppdatert: 2012-4-25 13:30:28 Kontrollert: 2012-04-25

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

C9 Nyheter i Arealplan

C9 Nyheter i Arealplan C9 Nyheter i Arealplan Kristin Lysebo og Elin Lisbakken Nyheter i Novapoint Arealplan Siste versjon av Arealplan 18.10FP1a 32bit 18.10FP1a 64bit ikke utgitt enda 32bit og 64bit er helt like I denne versjonen

Detaljer

Mottakskontroll av digital reguleringsplan Planid Plannavn

Mottakskontroll av digital reguleringsplan Planid Plannavn Mottakskontroll av digital reguleringsplan Planid Plannavn Mangler Hyttefelt Vargåsen og bolig Brekkhaugen??? Forslagsstiller Utarbeidet av Revidert av Toril Sofie Koteng Eileen Garmann Johnsen Oppstartsmøte

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD Tips og råd i bruk av programmene, og hvordan vi tolker eventuelle feilmeldinger, og også hvordan vi kan rette enkelte

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Kartverket si rolle, plankart utforming og kontroll. Samling om plan, kulturminne og naturmangfald, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Kartverket si rolle, plankart utforming og kontroll. Samling om plan, kulturminne og naturmangfald, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket si rolle, plankart utforming og kontroll Samling om plan, kulturminne og naturmangfald, 05.11.13 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Hvem vi er Hva vi gjør Kartverket Nasjonal kartmyndighet

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LPIEST02 Digitaliseringsprosjekt i Sør- Trøndelag 2012 pulje 2 Kommunenr.: 1613, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1657 og 1718 Kommune: Snillfjord, Ørland, Rissa,

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Karttekniske krav til reguleringsplanar Plannettverk, 15.02.17 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Nyheter i Novapoint Arealplan

Nyheter i Novapoint Arealplan Novapoint Arealplan Tips og triks for brukere av Novapoint Arealplan Kristin Lysebo, Vianova Systems Nyheter i Novapoint Arealplan Siste versjon av Arealplan 18.10FP1a 32bit 18.10FP1a 64bit 32bit og 64bit

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes,

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes, Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, 2016-11-03 Prosjektet http://kartverket.no/prosjekter/sentral-felles-kartdatabase/ Geosynkronisering Bakgrunn

Detaljer

Rutinen endrer noen objektypenavn og egenskapsnavn for å tilpasse eldre arealplaner til ny standard.

Rutinen endrer noen objektypenavn og egenskapsnavn for å tilpasse eldre arealplaner til ny standard. Brukerveiledning Oppgradering eller knvertering av arealplaner (Sist ppdatert: januar 2013) Knvertering av eldre arealplaner fra versjn 4.0 til gjeldende versjn Denne rutinen benyttes på arealplaner sm

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

C:\Documents and Settings\Hilde\Skrivebord\Sosi\12.SOS Størrelse: tegn Sist oppdatert: :58:18 Kontrollert: :58

C:\Documents and Settings\Hilde\Skrivebord\Sosi\12.SOS Størrelse: tegn Sist oppdatert: :58:18 Kontrollert: :58 SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Documents and Settings\Hilde\Skrivebord\Sosi\12.SOS Størrelse: 1435 tegn Sist oppdatert: 211-7-7 8:58:18

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Plandatakoordinator Ida Rørbye, Statens kartverk Landdivisjonen e-post: rorida@statkart.no Oppgavene til Statens

Detaljer

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\Def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD.43

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\Def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD.43 SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Users\mb\Desktop\Husnes\8.SOS Størrelse: 167889 tegn Sist oppdatert: 211-6-24 13:17:6 Kontrollert: 211-6-24

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.43. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.43. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00 SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: N:\51\36\513653\4 Resultatdokumenter\42 Tegninger\GIS\513653-F-P-21-15.sos Størrelse: 7586 tegn Sist oppdatert:

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_ Benyttede definisjonsfiler:

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_ Benyttede definisjonsfiler: SOSI-kontroll versjon 4.3C Dato: 17.1.211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Users\hilde\Desktop\Sosi\SEGELTANGEN.SOS Størrelse: 118235 tegn Sist oppdatert: 211-11-15 1:2:8 Kontrollert:

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.43. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.43. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00 SOSI-kontroll versjon 4.3D Dato: 3.2.212 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: N:\51\36\513653\4 Resultatdokumenter\42 Tegninger\GIS\513653-F-P-21-16.sos Størrelse: 141816 tegn Sist oppdatert:

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.42. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.42. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00 SOSI-kontroll versjon 4.3A Dato: 8/2-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: N:\51\36\513653\4 Resultatdokumenter\42 Tegninger\GIS\513653-F-P-21-14.sos Størrelse: 653 tegn Sist oppdatert:

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

C:\Users\daniel.PVB\Desktop\SOSI\SKÅLAKAIEN_ SOS Størrelse: tegn Sist oppdatert: :17:53 Kontrollert: :18

C:\Users\daniel.PVB\Desktop\SOSI\SKÅLAKAIEN_ SOS Størrelse: tegn Sist oppdatert: :17:53 Kontrollert: :18 SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Users\daniel.PVB\Desktop\SOSI\SKÅLAKAIEN_11831.SOS Størrelse: 7925 tegn Sist oppdatert: 211-8-31 15:17:53

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP

FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP NIBIO VEILEDER FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP Versjon 2016-02-23 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 1.1. FEILSØK I FKB-AR5...3 1.2. TEGN AR5 MED TEGNFORKLARING FOR FEILSØK...3

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK Kokebok versjon 2016-03-02 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD 1. FORBEREDELSER...3 2. INNSTILLINGER...4 3. UTTREKK AV FRA QMS...5 3.1 START

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse. Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer

SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse. Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer NasjonalArealplanId og VERTNIV Regler for koding som i sosiversjon 4.0, men er utvidet

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt side 1/17 esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Dokumentkontroller»? Rollen «Dokumentkontroller (Bane NOR)» er ansvarlig for å initiere godkjenning/aksept

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2014-03-26 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hvorfor feilsøking i AR5...

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

Midlertidig anleggsområde og underliggende formål

Midlertidig anleggsområde og underliggende formål 12.03.2015 Midlertidig anleggsområde og underliggende formål Lisa Sklett, planregisteransvarlig ved Geomatikk, Fredrikstad kommune Hensynssone 910 pbl 11-8 f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (JBV) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (JBV) Byggeweb Prosjekt esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (JBV) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Dokumentkontroller»? Rollen «Dokumentkontroller (JBV)» er ansvarlig for initiere godkjenning/aksept av rådgivernes leveranser

Detaljer

SOSI-kontroll versjon 4.1B Dato: 15/ Support: Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

SOSI-kontroll versjon 4.1B Dato: 15/ Support: Program for kvalitetskontroll av SOSI-data SOSI-kontroll versjon 4.1B Dato: 15/4-21 Support: 333 71 29 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: N:\5\31\53127\DAK\Data-ut\2142\MERKURVEIEN.SOS Størrelse: 12652 tegn Sist oppdatert: 21-4-2

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Osen kommune

FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Osen kommune Kartverket Trondheim Kopi: Osen kommune v/ landbruksforvaltningen og geodataansvarlig FMLA Sør-Trøndelag v/ geodataleder Dato: 26.04.2016 Deres ref: Vår ref: 2016/857 FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2015-05-12 ------------------------------------------------------------- Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db (versjon 3.4-01.08.2002) Dette dokumentet er ment å gi en liten innføring i hva Arealis_db er, og hva den kan brukes til. Hensikten med dette dokumentet er ikke

Detaljer

SOSI-kontroll versjon 4.5F Dato: Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

SOSI-kontroll versjon 4.5F Dato: Program for kvalitetskontroll av SOSI-data SOSI-kontroll versjon 4.5F Dato: 25.3.215 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Users\Andreas Lindheim\Desktop\SOSI grã steinlia\reguleringsplanforslag_grã steinlia_steinbrudd_2156.sos

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Del 2.2 Spesifikasjon for tegneregler, regionale Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Spesifikasjon... 3 Regionale arealsoner.... 3 Regionale grenser... 5 Regionale

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Sist oppdatert: :27:48 Kodeoversettelser C:\SOSIkontroll\def\arealplan\ \KODER

Sist oppdatert: :27:48 Kodeoversettelser C:\SOSIkontroll\def\arealplan\ \KODER SOSI-kontroll versjon 4.5D Dato: 5.5.23 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\SOSI-kontroll\mangerbuaNY.sos Størrelse: 729 tegn Sist oppdatert: 25-2- 9:46:5 Kontrollert: 25-2- 9:46 Listefil

Detaljer

Avdekke feil i AR5 i WinMap Skog og Landskap , Jørn Storholt

Avdekke feil i AR5 i WinMap Skog og Landskap , Jørn Storholt Avdekke feil i AR5 i WinMap Skog og Landskap 29.05.08, Jørn Storholt AR5 SOSI-filer som er konvertert fra WinMap, inneholder erfaringsmessig ofte doble linjer eller linjer som er tilnærma identiske. Det

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien Vedlikehold Bygg/Tiltak Trude Lien Høsten 2014 ble noen av FKB-datasettene konvertert til FKB 4.5 FKB-AR5 FKB-Ledning FKB-TraktorvegSti Ny FKB-Veg Resterende datasett forvaltes fortsatt i FKB 4.02. For

Detaljer

PLANREGISTERFORVALTNING I GISLINE MOLDE Bjarne Boge og Kjersti Hov

PLANREGISTERFORVALTNING I GISLINE MOLDE Bjarne Boge og Kjersti Hov PLANREGISTERFORVALTNING I GISLINE MOLDE 27.09.2017 Bjarne Boge og Kjersti Hov OVERSIKT 1. GISLINE Planregister Presentasjon av hvordan planregistermodellen i NPAD del 4 er realisert i GISLINE Planregister

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Gårdskarthåndboka kokebok, versjon 2009-09 - 22 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region vest Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg kap 11.7 Voss og Hardanger, Rekkverk og stål 2012-2013 Geodataseksjonen Region vest Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon Spesiell beskrivelse - a) Prosessen

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Fv967 Eidem Flønes, forsterkning Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon 11.7.1 Sluttdokumentasjon til oppdatering av

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

IKT-satsing på mer effektive planprosesser

IKT-satsing på mer effektive planprosesser IKT-satsing på mer effektive planprosesser Hilde Johansen Bakken Bergen 21. oktober 2015 25 mill. til digitalisering bygg- og planprosesser Det er bevilget 8 mill. kroner over statsbudsjettet for 2015

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI-kontroll versjon 4.5F Dato: 25.03.2015 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

SOSI-kontroll versjon 4.5F Dato: 25.03.2015 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data SOSI-kontroll versjon 4.5F Dato: 25.3.215 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Users\Tone\Documents\Gemini\Ter1\Data\Forset_grus_Nedre_Langland_regu lering\nl_reguleringsplan2.sos StÃ

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: 13/02974 Kommunenr.: 1828 og 1836 Kommune: Nesna og Rødøy Fylke: Nordland Side 1 av 7 1. INNLEDNING... 3 2. GRUNNLAG... 4 3. GEOREFERERING AV PLANKART... 5 3.1

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer