Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget?"

Transkript

1 Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget? Har byggeier forstått hva han har bestilt? Er beskrivelsen god nok? Har prosjekterende forstått hva han skal prosjektere? Er beskrivelsen god nok? Har utførende forstått hva han skal levere? Er beskrivelsen god nok? Har vi forstått hva vi skal drifte, og hva vi får levert? Er beskrivelsen god nok? Har leietager forstått hvilket bygg han flytter inn i? Er beskrivelsen god nok? Bygg er Ferdig eller Ferdig Ferdig eller Ferdig Ferdig Ferdig Side 1

2 Fremtiden? Ser lys ut! Entra lager egen kravspekk. Ønsker og endre fokus fra prosjektkostnader til LCCkostnader. (Livsløpskostnader) Fokus på funksjoner. Avstemme med prosjektert. Må følge TFM merkesystemet. Kontroll av FDV. 3. Parts kontroller, fullskalatester og prøvedrift. Kontrollbefaringer, så ferdigbefaringer, funksjonstest før vi gå i 1. driftsår. Rapportering ved overtagelse utføres av Entra selv. Auditoriet i FS Side 2

3 FREDRIK SELMERS VEI 4 - Driftsleders rolle i miljøeffektive bygg/passivhus. Teknisk sjef: Helge Stugård og Driftsansvarlig: Tom Riseth,

4 Hvorfor rehabilitering? Utdatert i forhold til funksjon og form Smale lameller, lite arealeffektivt/funksjonelt, cellekontorer Konstruksjoner og fasader fra 1981 Opprinnelig kvm

5 Tett bygg april 2012

6 Hovedgrep i rehabiliteringen Ny arkitektur og mer effektive arealer Nye etasjer binder de fem blokkene sammen og danner nye åpne kontorarealer Totalarealet er økt med rundt 6000 kvadratmeter til kvadratmeter. 6

7 Nye dekker mellom blokkene LPO arkitekter 7

8 Rehabilitering til miljøbygg Høy miljøstandard Energiforbruket er mer enn halvert Materialene som er brukt er miljøriktige og i stor grad resirkulert Det er satt inn nye lavenergivinduer og fasaden er kledd i resirkulert aluminium Energibehovet dekkes ved fjernvarme og gjenvinning av overskuddsvarme 8

9 Høye miljøambisjoner Bygget har passivhus-standard og energiklasse A Strenge krav til prosjektering og utførelse. Godt inneklima og lavt energibehov. Very Good etter miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR Forbildeprosjekt i FutureBuilt. Tildelt pris, FutureBuilt 2013 Strenge krav til miljøriktig materialbruk, klimautslipp osv. 9

10 Godt forberedt Drift kom tidlig inn. Driftsmøter med kunden startet 1.5 år før innflytning. Foredrag for kundens avdelings ledere, slik at de forsto hva slags bygg dette var. Hva skjer med ventilasjonen, mindre luftmengder, hva styrer hva, hvilke krav osv. Hvordan unngår vi «drukningsdøden»? Klager kommer helt sikkert! Stor leietager med egen driftsorganisasjon. Hvem drifter hva, måtte avklares. Entra PT avdeling. Dedikert person som stilte spørsmål til valgte tekniske løsninger. God samhandling i organisasjonen! Side 10

11 Mye å ta hensyn til Side 11

12 Involvering og kompetanse Datahall i kjeller i drift Tiltaksplan Tak over tak

13 Driftsleders kompetanse Driftsansvarlig ble involvert i prosjektet nesten et år før innflytting. Ble fristilt fra andre arbeidsoppgaver. Viktig med genuin interesse for de tekniske anleggene. Sd-anlegg som nå krever spesialkompetanse. Muligheten til å være med å bygge opp funksjoner i Sd-anlegget tilpasset driften og påvirke prosjektet. Ikke med «nice to have» men med «need to have» funksjoner. Side 13

14 Fra propellfly til Jagerfly. F16, eller kanskje F35. Fra et ordinert konvensjonelt bygg til et høyteknologisk bygg. Fra 2500 komponenter til Du enten ser eller kan styre på SD-anlegget. Fra 10 serie målere til 170. Fra 10 cm vegger og vinduer du kan åpne. Til 50 cm vegger og vinduer du ikke kan åpne. VAV styring på ventilasjon. Kun kjølt ventilasjonsluft. Kun lokal kjøling på møterom. Fra lysbryter til «penn» som henger fra lysarmatur. Styrer lys, temperatur og utvendig solavskjerming. Lavere luftmengder. Sonestyring av åpne landskap. Fotocelle/Bevegelsesdetektor. Fra cellekontor til åpent landskap for mange brukere. Side 14

15 Åpning i november 2013 Byggeperiode Skatteetaten største leietaker med rundt 1000 årsverk Offisielt åpnet av finansminister Siv Jensen 15

16 Tiltak for å unngå feil. Overtagelsesbefaringer ble delt opp i bygg og teknisk. Prøvedrift JA, men ble forsinket. Innreguleringer etter at kunden flyttet inn på vann og luft. 3. parts kontroll av alle tekniske anlegg. Hovedentreprenør hadde egen på vann og luft. Entra drift hadde egen på tekniske anlegg og SD-anlegg. Sprinkleranlegg og (Heis?) Dokumentasjon. Leietager utførte egenkontroll av funksjoner på dører. Var det nødvendig? Svaret er Ja! Entra`s kundesenter mottok alle henvendelser, klager og reklamasjoner. Det bidro til at drifter kunne konsentrere seg om problemløsning i oppstartsfasen. Side 16

17 Åpent landskap samhandling i fokus 17

18 Hva betyr dette for leietager. Breeam har krav til brukerveileder. Leietager ledelse stilte krav om at alle måtte lese denne. Leste alle denne? De lærde sier at hvis du klarer 80% fornøyde leietagere, så har du gjort det veldig bra! Hva med et bygg med 1000 brukere. Hele bygget 1400 brukere. Er det da godt nok med 200 misfornøyde brukere av bygget? Enighet med leietager at alle henvendelser skulle gå til vårt kundesenter. Da fikk driftsansvarlig tid til å rette feil og være tett på kunde. «Trakt inn-trakt ut» Side 18

19 BREEAM-NOR BREEAM Poengskala Oppnåelig Oppnådd Man Ledelse 17 59% Hea Helse og innemiljø 19 79% Ene Energi 23 70% Tra Transport 9 78% Wat Vann 9 67% Mat Materialer 12 42% Wst Avfall 7 86 Le Arealbruk og økologi 10 40% Pol Forurensing 12 83% Inn Innovasjon 10 0% SUM ,90% Very Good, minimum 55% Excellent, minimum 70% 19

20 Sterkt redusert energiforbruk Energiforbruket i bygget er mer enn halvert i forhold til opprinnelig bygning Fjernvarme/nærvarmeanlegg Varmepumpe (vann - vann) Gjenvinning av overskuddsvarme Bevegelse og dagslysstyring 20

21 Energi Oppvarmingsbehovet er minimert på grunn av gode isolasjonsverdier og lavt varmetapstall Varmegjenvinner på ventilasjonsanlegget har en virkningsgrad på 85%, og anlegget behovsstyres etter temperatur og CO 2 nivå. Fasadene og vindusareal er optimalisert mht. dagslysinnfall versus solenergi-innslipp Glasskvaliteten i vinduene er valgt ut i fra kvaliteter knyttet til varmeisolering begge veier. Overskuddsvarme fra datahall utnyttes i varmesystemet for å redusere kjøling via varmepumper. Byggets komfortkjøling henter energi fra returvann fra kjøling av datahall. Belysningsanlegget er energieffektivt (16 kwh/m 2 år) og styres av bevegelse og dagslys. Oppvarmingsbehovet dekkes med fjernvarme (ca. 30%) samt utnyttelse av overskuddsvarme fra datahall via en vann-til-vann varmepumpe (ca. 70%). Varmepumpen har en systemvirkningsgrad på 3,4 og bidrar også til oppvarming av tappevann. 21

22 Energi ENERGI Energimerke: Netto energibehov: Beregnet levert energi: Energikilder: Label A 84 kwh/m2/år 80 kwh/m2/år Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved), Varmepumpe (vann - vann), (overskuddsvarme fra datahallen) 22

23 Arealforbruk AREALFORBRUK m2 (oppvarmet BRA) fordelt på, 1400 årsverk (BTA: m2 hvorav 32500m2 eksisterende) Areal BTA Oppvarmet areal BRA m m2 Antall beboere/brukere Glassandel 13 % 23

24 Kostnader og støtte KOSTNADER OG STØTTE 500 MNOK (Samlet merkostnad fra TEK10 til passivhusnivå er 40 MNOK) Kvadratmeterpris: kr/m2 Merkostnader energi: kr/m2 Prosjektstøtte Enova: MNOK 18,5 24

25 Materialbruk Gjenbruk av materialer Miljøvennlig riving Ombruk av bygningsmasse Prefabrikasjon Opprinnelige grunnarbeider og fundamenter beholdt, da prosjektet er rehabilitering. Eksisterende yttertak beholdt og etterisolert. Yttervegger kles med 2 lag tynne aluminiumsplater med 85% resirkuleringsgrad. Det ytterste skiktet er 70% perforert. Benyttes systemvegger (både tett og med glass). Bruk av gips er redusert så mye som mulig, og det er benyttet miljøgips (gipsplater med resirkulert gipsprodukt) i stor grad. De viktigste tiltak for å redusere klimagassutslipp fra materialbruk har vært: - Valg av lavkarbonbetong - Valg av 2 lag tynne aluminiumsplater med 85% resirkuleringsgrad. Det ytre sjiktet er 70% perforert. - Valg av gips basert på gjenbruksprodukter - Valg av glassull fremfor steinull 25

26 Bygningsteknisk U-verdi tak: U-verdi gulv: U-verdi yttervegg: U-verdi vindu/dører: 0,12 snittverdi 0,07 snittverdi 0,16 snittverdi 0,8 snittverdi Varmegjenvinner ventilasjon 85 % 26

27 Miljøriktige materialer Resirkulering Stål (nytt bæresystem) Aluminium i fasader Betong i nye dekker (resirkulert tilslag) Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra materialbruk: - lavkarbonbetong - tynne aluminiumsplater med 85% resirkuleringsgrad - perforert aluminium ytterst - gips basert på gjenbruksprodukter - glassull fremfor steinull 27

28 28 Driftsansvarliges hverdag

29 Erfaring etter 1. års drift. Klager på trekk og lyd? Lite klager på trekk. Lyd noen få. (Bygget er lyd testet.) Utfordringer på innregulering av luftmengder. Trykkstyrte sonespjeld og VAV spjeld. Finjustering av temperaturer på ventilasjon i de forskjellige årstider. Pga. godt isolert bygg er inneklima mindre påvirket av ute temperatur. Sommerdrift. Ble en varm sommer. Klarte seg best av alle teamets bygg! Ventilasjonsanlegg som sluttet å virke i oktober. (Husk reservedeler!) Energiforbruk. Døgndrift ved innflytting. Nærmer oss målet. Leietager må huske å skru av PC, skjerm mm. Alt i alt et godt første driftsår! Side 29

30 Det aller viktigste en stolt og fornøyd kunde Skattedirektoratet har vist stort engasjement og eierskap under hele prosjektet. For Entra har dette vært inspirerende og krevende i positiv forstand. Kundeundersøkelsen høsten %!!! 30

31 Takk for oppmerksomheten!

32 Hvordan jobbe smartere i eksisterende systemer Tom Ivar Riseth

33 Bruk av hybrid-pc/nettbrett Bruker Windows Surface Pro 2, med Windows 8 Tilgang til SD anlegg ut i bygget Prøvekjøring og testkjøring Vise temperatur og lignende til leietakerne Tilgang til alle systemer når du er ute i bygget Lime FDVweb Optima (Entro) Side 33

34 Styring av luft og temperatur Styring av luft og temperatur Regulering av hver etasje med sonespjeld Regulering med VAV-spjeld på hver arbeidsplass/ teknisk grid Manuell styring Styring av temperatur og utvendig solavskjerming ved hjelp av «tryllestav» Side 34

35 Styring av luft og temperatur Side 35

36 Sonespjeld Side 36

37 Lysstyring Automatisk styring av persienner Lys styres av bevegelsesdetektorer i lamper og vegg/tak Lys dimmes ved dagslys Sonestyring av persienner vha. solføler. Kan overstyres manuelt. Side 37

38 Kjølesentral Side 38

39 Varmesentral Side 39

40 170 undermålere på bygget Energiblokker for ulike grupper Side 40

41 Drift av passivhus Veldig lite behov for bruk av radiatorer Bare lokal kjøling i møterom Liten motor gjør at «tunge» passivhus er som å styre en oljetanker. Side 41

42 QR koder i stedet for strekkoder Kvittering av arbeidsordrer Registrering av avvik Side 42

43 Takk for meg

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9 GK PROSJEKT TEMA GK PROSJEKT REHAB TIL A INNEKLIMA PÅVIRKER FORDELER MED HØYHUS i Grensesvingen 7. Side 18 skoleprestasjon. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INNEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr.

Detaljer

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Åpen Fire eksempler på kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Utredning i FORKLIMA - Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov Forfatter(e) Axel Cablé, Sofie

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14

INNEKLIMA /2013. Logistikk på høyt nivå i Aarhus Side 10. Inspirerende tillit og samarbeid Nöten Kvartalet i Stockholm. Side 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOLIGVENTILASJON KULTURELLE BARRIERER FILTER I KRIGEN -en viktig investering! Side 28-29 i byggebransjen. Side 25 mot luftforurensning. Side 8-9 INNEKLIMA /2013 For et bedre

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge SINTEF Byggforsk CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN OG TORE WIGENSTAD LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Befaring

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FOKUS BYGG OG ANLEGG TEKNISK UKEBLAD 4010

FOKUS BYGG OG ANLEGG TEKNISK UKEBLAD 4010 FOKUS BYGG OG ANLEGG Energi Petter Stordalen sparte i fjor 41 millioner kroner på strømregningen. Siden 2003 har han spart i snitt 25 millioner kroner hvert eneste år. GLASSFASADE: Slik ser Spacegroup

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE...

TA DEN HATT OG LA DEN VANDRE... TA DE HATT OG LA DE VADRE! ordahl Bruns gate 2 sikter skyhøyt mot et «lavt» mål: nemlig et minimalt klimagassutslipp. Om flere rehabiliteringsprosjekter gjør det samme, vil det virkelig monne i denne viktige

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer