Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen Tirsdag 22. mai 2007 kl i Skøyen kirke. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Styret HER FÅR DU TAK I: Legg et brev i postkassen i Gustav Vigelands vei 38, eller kom innom i trefftiden som er hver tredje mandag i tiden Datoene opplyses i rundskriv. Vaktmester Treffes hverdager mellom kl og Telefon: / Før du ringer: Har du sjekket om dette heftet gir svar på det du lurer på?

2 Side Casinetto Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag avholdes Tirsdag 22.mai 2007 kl i Skøyen kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Omgjøring av rom i barnehagen Forslag er tatt inn bakerst i heftet 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Casinetto Borettslag Tom Hov /s/ Kristian Aas /s/ Jorunn Glenjen /s/ Inger S Glendrange /s/ Bernt Rekstad /s/

3 Side Casinetto Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Tom Hov Prinsessealleen 13 Nestleder Kristian Aas Gustav Vigelands Vei 54 Styremedlem Jorunn Glenjen Gustav Vigelands Vei 38 Styremedlem Inger S Glendrange Prinsessealleen 13 Styremedlem Bernt Rekstad Gustav Vigelands Vei 42 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Tove Francke Gustav Vigelands Vei 46 Varamedlem Erik Hankø Gustav Vigelands Vei 32 Varamedlem Sissel Løkken Gb-Sw 5 Orq London Varamedlem Kjersti Granum Gustav Vigelands Vei 44 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Tom Hov Prinsessealleen 13 Varadelegert OBOS generalforsamling Inger S Glendrange Prinsessealleen 13 VALGKOMITEEN Valgkomite Johanne Lund Ness Gustav Vigelands Vei 38 Valgkomite Elin Idun Kristiansen Gustav Vigelands Vei 54 Valgkomite Line Malnes Gustav Vigelands Vei 38 Valgkomite Berit Simenstad Husarveien FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side Casinetto Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET DETTE ER CASINETTO BORETTSLAG Casinetto borettslag ligger i bydel 6 Ullern i Oslo og er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av nesten 800 beboere fordelt på 299 leiligheter (samt 1 tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet) i totalt 13 bygg, plassert mellom høye trær øst for Skøyen Hovedgård og Den engelske park. Boligområdet består av tre tun: Nedre tun (syd) med adresse Prinsessealleen 13-23, 0276 Oslo Midtre tun med adresse Gustav Vigelands vei 26-40, 0274 Oslo Øvre tun (nord) med adresse Gustav Vigelands vei 42-54, 0274 Oslo Leilighetene er forskjellige både av størrelse og utseende; her er 2, 3, 4 og 5- roms leiligheter over ett eller to plan. I GV 54, hvor det er installert heis, er 10 av leilighetene bygget for bevegelseshemmede. Lokalene til Casinetto aldersog sykehjem, GV 52, som også omfatter 7 omsorgsboliger, eies av Casinetto borettslag. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 3, bruksnummer 494, 496 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn.

5 Side Casinetto Borettslag KORT HISTORIKK Da blokkområdet skulle utformes ble det lagt stor vekt på å bevare vegetasjonen. Vår tomt var den gang en del av Den engelske park, som igjen var en del av Skøyen Hovedgårds hage- og parkanlegg. Navnet på parken kommer av et prinsipp for parkutforming der det gjelder å la parken se mest mulig naturlig ut, i motsetning til den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. Arkitektkontoret Telje-Torp-Aasen ga området dets arkitektoniske uttrykk, som for mange var fremmedartet da de første beboerne flyttet inn i Men husenes utforming og oppbygging rundt tun har også bidratt til å skape møteplasser og et godt bilfritt miljø. Fra OBOS side trekkes ofte Casinetto fram som et vellykket boligområde, og arkitekter og arkitektstudenter kommer også hit for å se hvordan et godt boligområde kan skapes. Casinetto har også vært populært som kulisser til tvog filmproduksjoner. FRAMTIDSUTSIKTER Navnet Casinetto har borettslaget fått av det lille, røde huset som nå ligger omgitt av blokker, men som tidligere lå midt i parken. Huset ble kalt Casinetto, som rett og slett betyr "lite hus" på italiensk. Våren 2000 ble huset og tomta solgt til Linstow eiendom som ønsker å oppføre en blokk der. Styret har på vegne av borettslaget protestert mot planene og følger prosessen nøye. Styret informerer beboerne hver gang det skjer noe nytt i saken. ADKOMST OG KOMMUNIKASJON Fra Prinsessealleen og Gustav Vigelands vei går det gangveier inn til boligene. Ellers går det gangveier til og gjennom boligområdet som er en del av et større gangveinett i området Skøyen/Silkestrå. Alle gangveiene er åpne for allmenheten, og bilkjøring er bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. Beboere på nedre tun kjører til garasje- og parkeringsanlegg via Thorvald Erichsens vei. Adkomst til garasjer og parkeringsplasser for øvre og midtre tun er ved krysset Gustav Vigelands vei / Jonsrudveien. Det er gode forbindelser med buss og trikk fra Thune (Drammensveien), buss og trikk fra Frogner plass samt lokaltog og flytog fra Skøyen.

6 Side Casinetto Borettslag PARKERING De fleste leilighetene har enten biloppstillingsplass med motorvarmer eller garasjeplass. Utenom dette har vi noen få gjesteplasser. Disse skal ikke brukes av beboere til vanlig parkering. Beboere uten bil leier ofte ut sin plass via oppslagstavlene. Det skal være trygt for barn å leke på Casinettos tun, og det skal være hyggelig for alle å oppholde seg utendørs. Derfor er kjøring på tunene forbudt, med visse unntak: frakt av tunge kolli og transport av syke og bevegelseshemmede. Biler skal ikke stå parkert på tunene, og styret kan taue bort ulovlig parkerte biler. NÆRMILJØ Skoler og barnehager Barn fra Casinetto går stort sett på Skøyen skole ( klasse). De mindre barna kan få plass i Casinetto Borettslag barnehage. Den har plass til 16 barn, og det er aldersgruppen over 3 år som er prioritert. Barnehagen er fulltallig. Styrer i barnehagen er førskolelærer Hilde Arnesen. Barnehagen har dessuten et styre hvor borettslaget er representert ved Tove Francke. Barnehagens utgifter blir dekket av foreldrebetaling og offentlig støtte. Det er opptak en gang i året eller etter behov. Opptak koordineres gejnnom kommunen. I krysset Gustav Vigelands vei / Jonsrudveien ligger en kommunal barnehage, som til forvirring heter Casinetto barnehage. I tillegg eksisterer det vanligvis flere privat organiserte familiebarnehager på Casinetto. Barnehagelokalene kan leies til private arrangementer. Henvendelse skjer til barnehagens samarbeidsutvalg. Butikker og postkontor De nærmeste dagligvarebutikkene ligger på Øvre Silkestrå, Hoff og i Karenslyst alle (Sjølyst). Beboere i G.V. sokner til postkontoret i Karenslyst alle. Beboere i P.A. må hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10.

7 Side Casinetto Borettslag FYRING OG VENTILASJON Fyring Borettslagene Casinetto, Hoffsgrenda, Øvre- og Nedre Silkestrå og Skøyen Vest Sameie har fjernvarmeforsyning. Varmesentralen er plassert ved garasjeanlegget på Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. Slik bruker du termostat-rattet på radiatorene: Graderingene "blå - I ll - III - IIII - rød" på radiatorenes innstillingsratt virker ikke som bryteren på en elektrisk ovn. De er termostatinnstillinger: BLÅ stenger eller åpner ved + 5 C I C II C III C IIII C RØD C VVS-konsulenter anbefaler en innetemperatur på ca. 22 C, det vil si at rattet bør stilles litt over stilling "IIII". Ønsker du lavere temperatur, stiller du inn på et lavere tall. Da skal termostaten sørge for at du får jevn, ønsket temperatur i rommet. Termostaten stenger varmen når temperaturen ved rattet er høyere enn ønsket, og åpner for varmen når temperaturen ved rattet er lavere enn ønsket. Rattet bør derfor ikke dekkes til, siden det da vil bli vanskelig å registrere riktig temperatur i rommet. Det er også viktig å lufte radiatorene når fyringssesongen begynner for at de skal virke godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten. Frostsikring: For å forhindre issprengning av radiatoren, er termostaten utstyrt med frostsikring. Mange åpner vinduet på soverommet om natten med rattet i stilling "blå" (de fleste tror det betyr "stengt"). Er det da vinterstid, vil termostaten åpne for full ventilgjennomgang for å hindre at vannet i radiatoren fryser. Det er derfor gunstigere å sette rattet i stilling I eller II.

8 Side Casinetto Borettslag Ventilasjon Ventilasjonssystemet fungerer ved at luft suges ut av leiligheten gjennom ventiler som drives av vifteanlegg på loftet. OBS: Kjøkkenventilator med motordrevet vifte må derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen (se tegning). En avtrekkshette uten motorisert vifte kan monteres direkte til avtrekket. Rørene til avtrekksviftene rengjøres hvert femte år. Beboerne må sørge for tilkomst til servicepersonell som rengjør rørene. Det skal være åpning mellom kjøkkenvifte og avtrekksventil. Vifte Rengjøring av ventilinntakene er beboers ansvar, og må gjøres jevnlig for at de ikke skal tettes til. Løsne ved å ta tak i ytterringen, og trekk ut. Vask med varmt såpevann og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen. Kjøkken og bad Oppvask- og vaskemaskin må alltid kobles til kaldtvann. Kraner må være myktstengende. På grunn av liten rørdimensjon på vannledningene kan montering av hurtigstengende kraner, oppvask- og vaskemaskiner forårsake trykkstøt og smell i vannrørene. Vær oppmerksom på dette ved skifte av blandebatterier og maskiner. Fuktskader kan oppstå på badet, særlig ved ombygging. Noen leiligheter har dusj/badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. Dette er skader som ikke dekkes av borettslagets forsikring, og som den enkelte beboer må ta ansvaret for å forhindre. En del av fuktskadene skyldes manglende vedlikehold av sluket. Med jevne mellomrom må slukristen demonteres, slukplugg skrus ut, sluket stakes med stakefjær, slukplugg remonteres, sluk gjøres rent innvendig og tømmes for grus, lo, hår o.a. Til sist remonteres slukrist.

9 Side Casinetto Borettslag FELLESANLEGG Renovasjon Søppelsuget Skøyen Vest var det første i sitt slag i Oslo. Det betjenes og drives av de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen (i alt 1042 leiligheter). Når sugeanlegget settes i gang, farer gjennom søppelrøret til samlestasjonen ved trikkesløyfen på Skøyen. Det tar ett minutt fra øverst i Casinetto til Skøyen, og et dataanlegg dirigerer det hele. Underveis blir søppelet slått i stykker mot betongrørene som er stålforsterket i svingene. Det sier seg selv at en gjenstand som stenger røret lager en svært lang og komprimert propp. Slike propper er tidkrevende og kostbare å få løst opp. Det er derfor meget viktig at store eller lange (over 30 cm) gjenstander, glass og aviser som er buntet eller lagt i poser ikke blir kastet i suget. Container: Større gjenstander kan kastes i containerne som står på kildesorteringsplassen og på biloppstillingsplassen på nedre tun. På kildesorteringsplassen er det også satt opp en container for glass og metallembalasje. Papir: kastes i papircontainerne som står på kildesorteringsplassen og i oppkjørselen til biloppstillingsplassen på nedre tun. Strøsand: ved gangveien mellom G.V. 48 og G.V 50, på gangveien ved barnehagen G.V 36 og i oppkjørselen til biloppstillingsplassen på nedre tun står det gule kasser hvor alle kan hente strøsand ved behov. Dersom disse skulle være låst passer samme nøkkel som til container. Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. Vaskeri Hvert tun har et fellesvaskeri med to vaskemaskiner, sentrifuge, rulle, skyllekum og tørkerom. Vasketid reserveres ved å henge opp hengelås med leilighetsnummer (følger leilighetens nøkkelsett) på en tavle. Poletter til vaskeriene koster 10 kr stykket og kjøpes hos Esso på Drammensveien. KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester. Har du spørsmål til leveransen eller spørsmål om Internett og Digital TV kan du ringe tlf , mandag - fredag mellom kl og 23.00, og lørdag - søndag mellom kl og

10 Side Casinetto Borettslag Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe tlf mandag - fredag mellom kl og 23.00, og lørdag - søndag mellom kl og Eller benytt e-post til: For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. FELLESAREALER Ballplass På Nordjordet finnes det en bane for fotball, basketball og skøyter. I tillegg er det opparbeidet en midlertidig fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder Ved trappene som er satt opp fra balkong til fellesareal, skal det ikke lages til privatiserte områder. Dugnader Tradisjonen tro arrangerer vi dugnad vår og høst, og kjellerrydding hver vår. Jo flere som deltar, jo hyggeligere blir det. FASADEN Farger Disse fargene skal benyttes ved maling og vedlikehold utendørs: Balkong- og ytterdører: Nordsjø olje dekkbeis Rød by Veranda- og karnappvegger: Maling nr.: NCS 0502-Y Glansgrad:halvblank Vinduer: Maling nr.: Hvit Glansgrad:halvblank Det skal bare brukes oljebasert maling og beis. Markiser og utvendige persienner Utvendige persienner og markiser som er godkjent for bruk på Casinetto kan leveres av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser (navn TEMPOTEST ) Til gul fasade kan velges i: beige nr. 52 og hvit/gulstripet nr. 37 Til rød fasade: beige nr. 52 og gul nr. 12

11 Side Casinetto Borettslag NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. Persienner: Metalett 50mm Hvit 610, hvit dekk-kasse. FELLES PLIKTER Vi minner om husordensreglene. Den store festen: Ved større arrangementer i leiligheten, er det god skikk å varsle naboene noen dager i forveien. Snekring - boring - banking: Støy forplanter seg veldig lett - og langt - gjennom betongen. Derfor skal alt arbeid som medfører støy bare skje mellom kl og 1900 på hverdager og mellom kl og 1700 på lørdager. Søndag og høytidsdager skal det være ro. Dyrehold: Det er tillatt å ha dyr i borettslaget. Dyrene skal registreres ved innflytting, og beboer er ansvarlig for at dyrene ikke er til sjenanse for naboer. Se også heftet med husordensreglene. Har du det ikke, får du et nytt av styret. Dugnader - se side 10. FELLESGLEDER Sommerfest Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det sommerfest for store og små. Interesserte kontakter styret. Julearrangementer Hver første søndag i advent har vi høytidelig tenning av julegran på hvert tun, med musikkorps, gløgg og pepperkaker. For barna er det juletrefest i januar, med underholdning og leker. Julekakerestene får god avsetning her! Badstu Casinetto har en felles badstu. Det koster 100 kroner å få utlevert nøkkel og bli satt inn i bruksreglene. Kontaktperson er styreleder. HVEM BESTEMMER I BORETTSLAGET? Det gjør vi alle. Borettslaget styres av retningslinjer som vedtas av beboerne på generalforsamling og av lov om borettslag.

12 Side Casinetto Borettslag Generalforsamling Den årlige generalforsamlingen holdes i mai/juni i Skøyen kirke. Generalforsamlingen er Casinettos øverste myndighet. Tre frammøtte er nok til at generalforsamlingen er beslutningsdyktig, derfor er det viktig å møte opp dersom en vil bruke sin demokratiske rett til innflytelse. Hvis minst ti prosent av andelshaverne krever det, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Når spesielle grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. Styret Styret velges på generalforsamlingen og består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styret har ansvaret for den daglige drift av borettslaget. Trefftid for styret: Har du noe du vil ta opp med styret, kan du legge et brev i postkassen i G.V. 38, eller du er velkommen på styrerommet i trefftiden. Datoene opplyses i rundskriv. HVEM HOLDER ORDEN? Trappehus og gallerier De åpne trappehusene og adkomstgalleriene gjør rot og uorden synlig for alle. Det er derfor alles ansvar å holde orden. Trappehuskontakten har ansvar for å sette opp turnuslister for feiing av trappa. Det er heller ingen privatsak hvor tomflasker, papir o.l. plasseres - har du ikke tid til å gå i containeren med det, så sett det innefor din egen dør så lenge, ikke utenfor. Med stasjonære containere både på øvre og nedre tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. Kjeller og fellesrom Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes som unødvendig lagerplass men fortrinnsvis være oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker o.l. Gjenstandene merkes med navn, leilighetsnummer og dato. Ikke merkede gjenstander kan kastes ved kjellerrydding. Dersom styret pålegger andelseier å fjerne gjenstander som etter styrets skjønn urettmessig opptar plass, kan styret fjerne dette for andelseiers regning dersom andelseier selv ikke har fjernet dette innen 14 dager etter skriftlig varsle, Jf. Husordensreglene pkt 6.

13 Side Casinetto Borettslag Vaktmester Kjell Gripsrud er heltidsansatt som vaktmester i borettslaget. Han har kontor og postkasse i Prinsessealleen 23. Vanligvis er han å treffe på kontoret hver hverdag mellom kl og 1230, telefon: , mobil: Beskjed kan også legges på telefonsvarer. Hvis du trenger hjelp av vaktmesteren til private tjenester, må pris avtales dere imellom. SMÅ, VIKTIGE TING Postkasseskilt Alle som ikke har postkasseskilt, må skaffe det. Skiltet måler 7,6 x 3,1 cm og tykkelsen er 0,7 mm. Nøkler Nøkkelsettet som følger med leiligheten skal inneholde: Nøkkel til ytterdør Kjellernøkkel Nøkkel til E1-rom (hovedsikring og måler for hver leilighet er i kjelleren) Vaskerinøkkel Hengelås med leilighetsnr. for vaskerom Vrider til søppelnedkast Containernøkkel (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radiatornøkkel Garasjenøkkel til leiligheter som har garasje Trenger du en ny nøkkel, bestiller du den ved å legge en lapp med hvilken nøkkel du trenger, navn og adresse og 100 kroner i en konvolutt i vaktmesterens postkasse, så får du nøkkelen levert i din egen postkasse. Fjernkontroll for garasjeporten på øvre og nedre tun bestilles hos: Andersons Elektro, Strømstangveien 8B, 1367 Snarøya. Telefon: / Fjernkontrollen blir sendt i posten. Oppstår det problemer med koden, kontaktes vaktmester. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 8 bruksoverlatinger i borettslaget per

14 Side Casinetto Borettslag GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet den nye samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til , og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basisabonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.) Det gis 25% ekstra fri ringetid på mobilabonnementene Fri 60 og Fri 120 Det gis kontantfratrekk på fra kr til kr 1500 per år avhengig av abonnementstype. (Kontantfratrekk gis kun hvis kunden ikke er i en bindingsperiode.) Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på Den enkelte beboer kan også inngå individuell rabattavtale på telefonitjenester hos Smartcall.

15 Side Casinetto Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte, må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. FJERNVARME Borettslaget får levert fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS. Fjernvarmeprisen er sammensatt av et fast og et bevegelig energiledd. Det faste energileddet er 13 øre i Det bevegelige energileddet fastsettes hver måned som det laveste av el. til elektrokjel (medregnet kun 5 øre/kwh av forbruksavgiften på 12,79 øre/kwh) og olje til oljekjel. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Prisen på fjernvarmen varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2007 som i 2006, regner Viken Fjernvarme med en reduksjon i fjernvarmeprisen i 2007 på ca 20%. Dette vil imidlertid avhenge av pris på elektrisk kraft og olje. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Ny takpapp og takrenner på alle blokker på Øvre tun, samt nye takrenner på nedre tun. Det er også skiftet 10 stk. og justert 12 stk. ytter-veranda - kjellerdører i borettslaget i år Det er montert en del himlingsplater i garasjene pga. fuktighet/salter. Likeledes er det montert varmekabler i skifertrapp mellom G. V. 23 og G. V. 13. Nye takluker og stiger med rekkverk er montert på 5 et. blokkene av sikkerhetsmessige grunner Takpapp/dører/kildesortering/sykkelplass Ny takpapp og takrenner på alle blokker på midtre tun. Det er også skiftet 12 stk. ytter-verandadører i borettslaget i år Det er montert en del himlingsplater i garasjene pga. fuktighet/salter. Kildesorteringsplass på øvre tun er ferdig opparbeidet og i tillegg til de andre containerne er det satt opp container for glass og metallemballasje. Alle opprinnelige sykkelstativ er erstattet med nye av typen Sinus samt at det er satt opp atskillig flere stativ enn tidligere.

16 Side Casinetto Borettslag Takpapp/ytterdører Skiftet takpapp på tak og trappehus på nedre tun. Innkjøp av inngangsdører samt skifte av 8 stk. inngangs-/veranda-/garasjedører. Skiftet 3 felles el-skap på grunn av rust Garasjeanlegg/varmesentral/trappehus Montert himlingsplater i garasjeanlegg, garasjearbeider i forbindelse med vanninnsig ved anlegg, diverse arbeider i varmesentralen, samt oppussing av trappehus i G.V Galvanisk korrosjonsbeskyttelse Installert galvanisk korrosjonsbeskyttelse i nedre garasjeanlegg.omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg.vesentlig opprustning av grøntanlegg Rep. kjellerbod/ utbedring garasje Reparasjon av kjellerboder på grunn av heving av gulv, startet utbedringsarbeidet i garasjeanlegg og foretatt vesentlig opprusting av grøntanlegg Fullføring av balkonger og karnapper Fullføring av balkonger og karnapper, trappehus malt innvendig, maling av inngangs- og balkongdører på dugnad Oppstart oppussing av balkonger Oppstart av oppussing av balkonger og karnapper. Arbeidet er ikke avsluttet Maling av trappeganger Maling av trappeganger, fellesvaskeri, utstikk på sykehjem og reparasjon lekkasje av garasjeanlegg Opprusting grøntanlegg Opprusting av grøntanlegget, utskifting av lekeapparater, ny asfalt og justering av kummer Fotballbane/Lekeapperat/Søppelskur Fotballbanen ved sykehjemmet er planert og tilsådd. Utskifting av lekeapparater og utbedring av trappene. Bygget levegg til søppelskur ved sykehjemmet. Det er foretatt nyplanting. Videre er hovedvannrør ved G.V. 54 og G.V. 40 skiftet ut Ballplass/rep garasjetak/serv. vent.anl. Ballplassen på Nordjordet ble planert med nytt grusdekke. Det ble montert nye basketballmål og benker. Det ble utført reparasjon av garasjetak på øvre tun p.g.a. innsig av vann. Det ble utført service på ventilasjonsanlegget vårt ved at vifter på loft og avtrekksventiler i leilighetene ble rengjort. Det ble montert nye sykkelstativ av merket Sinus Skøyen Vest Søppelsug ble dannet Skøyen Vest Søppelsug ble dannet. Det ble overtatt fra Oslo Kommune og eies nå av Casinetto Brl, Øvre Silkestrå Brl, Nedre Silkestrå Brl, Hoffsgrenda Brl og Skøyen Terrasse Boligsameie Maling vinduer Alle borettslagets vinduer ble mail. I tillegg ble alle trappehus malt utvendig Maling dører Maling av inngangs - og balkongdører på dugnad

17 Side Casinetto Borettslag HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. ENERGIREGNSKAP Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2006: Casinetto borettslag har fjernvarme til oppvarming og varmtvann og strøm til øvrig fellesforbruk og husholdning.

18 Side Casinetto Borettslag Totalt energiforbruk i 2006: 211 kwh/m² Forbruket er fordelt på følgende formål: Fjernvarme: - Oppvarming: 101 kwh/m² - Varmtvann: 37 kwh/m² Elektrisitet: - Husholdningsforbruk: 65 kwh/m² - Fellesforbruk: 8 kwh/m² Sammenliknet med tilsvarende bebyggelse som har fjernvarme er forbruket til varmtvann, oppvarming og fellesforbruk omtrent som normalt. Leilighetsforbruket av strøm er imidlertid noe høyt sammenliknet med de andre selskapene. Forbruksutvikling: Borettslaget har forbrukstall fra i energiregnskapet. Gjennom denne perioden har totalforbruket holdt seg forholdsvis stabilt. Forbruket til oppvarming er korrigert for ulik utetemperatur fra år til år, slik at forbruket skal være direkte sammenlignbart. Det er viktig at radiatorventilene brukes aktivt for å styre varmen i stedet for at for høy innetemperatur kompenseres ved at vinduer står åpne over lang tid. I tillegg vil vi oppfordre til fornuftig bruk av varmt tappevann. Selv om varme og varmtvann er inkludert i felleskostnadene betyr ikke det at vi har gratis varme og varmtvann. Beboerne oppfordres også til å være bevisst sitt eget privatforbruk i leilighetene siden dette i dag er noe høyt. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i HAMOS FORVALTNING IKS med polisenummer fra Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post

19 Side Casinetto Borettslag Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Ta kontakt med OBOS for å få oppgitt eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

20 Side Casinetto Borettslag Casinetto, omsatte leiligheter 2006 Areal (m 2 ) Kjøpesum (kr) Kjøpesum + fellesgjeld (kr) 2 rom: 12 leiligheter omsatt 50, , , , , , , , , , , , Gjennomsnitt: rom: 9 leiligheter omsatt 93, , , , , , , , , Gjennomsnitt: rom: 9 leiligheter omsatt 96, , , , , , , , , Gjennomsnitt: rom: 2 leiligheter omsatt 112, , Gjennomsnitt:

21 Side Casinetto Borettslag 6. STYRETS ARBEID Møter: I løpet av år 2006 er det avholdt 18 styremøter hvor 187 saker er behandlet. I tillegg er det avholdt møter vedrørende søppelsuget, samt 2 ekstraordinære generalforsamlinger ( Canal Digital ). Informasjon Det er sendt ut 32 rundskriv. Barnehagen Det er aldersgruppen over 3 år som er prioritert i Casinetto Borettslags barnehage. Barnehagen er fulltallig. Styret i barnehagen er førskolelærer Hilde Arnesen. Barnehagen har dessuten et styret hvor borettslaget er representert ved Tove Francke. Barnehagens utgifter blir dekket av foreldrebetaling og offentlig støtte. Husleie Det ble foretatt en justering i felleskostnadene til de med utbygd loft. Ellers var det ingen endringer i husleien. Dører Tømmermester Trudvang utbedrer de utgangsdører som fungerer dårlig. Styret må kontaktes ved ønske om utbedring. Dugnader/Juletrefest Vår, høst og kjellerdugnad samt tenning av juletre og juletrefest ble avviklet som normalt. Loft I 2006 ble det ferdigstilt 4 nye loft. Totalt er det utbygd 38 loft. Reparasjon og vedlikehold Ny takpapp og takrenner på alle blokker på Øvre tun, samt nye takrenner på nedre tun. Det er også skiftet 10 stk. og justert 12 stk. ytter-veranda - kjellerdører i borettslaget i år Det er montert en del himlingsplater i garasjene pga. fuktighet/salter. Likeledes er det montert varmekabler i skifertrapp mellom G. V. 23 og G. V. 13. Nye takluker og stiger med rekkverk er montert på 5 et. blokkene av sikkerhetsmessige grunner. Borettslagets grøntanlegg Park og landskapspleie, som fra 2005 skiftet navn til ISS Vaktmester Kompaniet AS, er det gartnerfirmaet borettslaget bruker. Ventilasjonsanlegget Det er firmaet Ventilasjon og Kulde som utfører service på ventilasjonsanlegget vårt. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året.

22 Side Casinetto Borettslag Søppelsuget Anlegget har fungert upåklagelig hele 2006, bortsett fra at det danner seg «propper «som må løses hovedsakelig pga. gjenstander som hører hjemme i våre containere til tider blir kastet i søppelsuget. Styret i Sameiet Skøyen Vest Søppelsug har startet en del arbeide med oppgradering av hele anlegget pga. slitasje/alder. Denne oppgraderingen fortsetter i Heisen i G. V. 54 Casinetto borettslag har vedlikeholdsavtale med KONE AS. Dersom det oppstår teknisk svikt ring Det er oppslag på dette nummer i heisen. HMS Styret har i 2006 jobbet systematisk med HMS arbeidet. Det har vært gjennomført vernerunder og uregelmessigheter har blitt avdekket. Disse er i ferd med å bli utbedret. HMS arbeidet er en kontinuerlig prosess som vil pågå i årene fremover. VAKTMESTERARBEIDE Styreleder har vært stedfortreder i vaktmesterens ferie ( 6 uker ) samt bistått med snømåking, strøing på vaktmesterens fritid. Til sammen har styreleder fått en økonomisk kompensasjon for dette arbeidet på kr ,-.

23 Side Casinetto Borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Den nye borettslagsloven, som trådte i kraft den , har ikke regler om regnskap for borettslag. Regnskapsreglene følger nå av regnskapsloven. Endringene medfører blant annet at forretningsfører ikke lenger skal signere på regnskapet sammen med styret. Et annet ledd i endringene er at regnskapspresentasjonen vil bli forandret. Finansdepartementet fastsatte i juni 2005 en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, gjeldende med virkning fra senest 1. januar Samtidig ble den tidligere forskriften av nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag opphevet. Borettslagets årsregnskap for 2006 er satt opp etter de nye forskriftene. Endringene som dette medfører, er nærmere beskrevet under note 1 i årsregnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. INNTEKTER Inntektene var i 2006 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. KOSTNADER Kostnadene var i 2006 totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte kostnadsposter. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årregnskapet).

24 Side Casinetto Borettslag Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Rep.vedlh./invest. 26 % Andre driftskostn. 11 % Avdrag 20 % Pers.kost./styreh. 5 % Kom.avg./forsikr. 8 % Finanskostnader 7 % Energi og brensel 20 % Div. honorarer 3 % IN-ORDNINGEN Det ble ikke nedbetalt på IN ordningen i 2006 grunnet at det er fast rente på lånet.

25 Side Casinetto Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2007 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 5%. Renovasjonavgiften øker med 5%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har inngått avtale om individualisert fellesgjeld (IN). Dette gir i utgangspunktet andelseieren en mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Borettslaget har 2 lån i Husbanken. Det ene til en fastrente på 3,7% og det andre til en fastrente på 2,7% (spesielle vilkår). Fastrenteperioden løper fra til I denne perioden vil det ikke være mulig å nedbetale andel av fellesgjeld. Borettslaget har også ett lån i Nordea til en flytende rente på 4,4 % pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,95% per Renter på sparekonto i OBOS var 3,40% per FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2007 øker med 3 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2006 til 2007 med ca. 6,9%. Dette skyldes at indeksen som reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk ned med ca 3%.

26 Side Casinetto Borettslag STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 45% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 25% av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 30% av total strømpris. 9. BUDSJETT 2007 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- før finansinntekter/kostnader, og en forventet endring i resultatet på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter blant annet utskifting av vinduer, diverse malerarbeid og utskifting av dører. Driften i 2007 forutsetter en økning av husleien ekslusive kapitalutgifter på 5 % samt et låneopptak på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2007 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. 10. SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG Borettslaget er medeier i sameiet Skøyen Vest Søppelsug. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i dette årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, I styret for Casinetto Borettslag Tom Hov /s/ Kristian Aas /s/ Jorunn Glenjen /s/ Inger S Glendrange /s/ Bernt Rekstad /s/

27 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Casinetto Borettslag Revisjonsberetning for 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Casinetto Borettslag for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 19. mars 2007 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

28 491 - CASINETTO BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Nedenfor finner du oppstillingen over borettslagets disponible midler: Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (Se resultatregnsk.) Tilbakeføring av avskrivning Avskrivning lekeapparat Fradrag kjøpesum kjøp anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

29 Side Casinetto Borettslag CASINETTO BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Tekst Note Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN BARNEHAGEN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD SØPPELSUG FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER BARNEHAGEN ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Kjære beboer! HER FÅR DU TAK I: Styret

Kjære beboer! HER FÅR DU TAK I: Styret Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Ta vare på den den erstatter den tidligere beboerpermen. Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 8. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto orettslag Møtedato 03.06.09 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Skøyen kirke Tilstede var 31 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i asinetto Borettslag Møtedato 28.05.08 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Skøyen kirke Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 61 andelseiere

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer