Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3471391"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Eksploatacijos instrukcijos..... vare på instruksene for senere bruk. symbolet brukes til å markere sikkerhetsinstrukser som må følges for å unngå skade på maskinen og maskinens ytelse. Dette symbolet angir tips og instrukser som forenkler arbeidet og sikrer forsvarlig betjening. La ikke barn eller personer som ikke har lest instruksjonsboken få bruke maskinen. Før bruk skal høytrykksvaskeren undersøkes nøye for å konstatere eventuelle mangler eller skader. Hvis det finnes mangler eller skader, må høytrykksvaskeren ikke tas i bruk. Kontakt nærmeste Nilfisk-forhandler. Kontroller særlig: At strømledningens isolasjon er feilfri og uten sprekker. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en godkjent Nilfisk-forhandler. ADVARSEL! Høytrykksstråler kan være farlige. Rett aldri strålen mot personer, dyr, strømførende elektrisk utstyr eller selve maskinen. Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy som du eller andre har på. Hold lansen fast med begge hender. Spylelansen har et trykk på opptil 16,4 N under bruk. Brukeren og alle som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsstedet må beskytte seg mot å bli truffet av oppvirvlede partikler når høytrykksvaskeren er i bruk. Bruk vernebriller under arbeidet. Bruk ikke maskinen i områder med eksplosjonsfare. Kontakt lokale myndigheter hvis du er i tvil. Høytrykksspyling av flater som inneholder asbest er forbudt. Denne høytrykksvaskeren må ikke brukes når temperaturen synker under 0 C. Ikke la noen stå under maskinen når den er hengt opp på veggen. ADVARSEL! Mangelfulle skjøteledninger kan være farlige. Ledninger på kabeltromler må alltid rulles helt ut for å hindre at ledningen blir overopphetet. 63 Skjøteledninger skal være av vanntett utførelse og oppfylle de krav til lengde og dimensjon som er angitt nedenfor. 1,0 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² maks. 12,5 m maks. 20 m maks. 30 m Vanntilkobling Tilkobling til offentlig vannverk skal skje ifølge gjeldende regler. Denne høytrykksvaskeren må bare tilkobles det offentlige vannverkssystemet når det er innsatallert en egnet, og godkjent tilbakeslagsventil. Type BA i.h.t. EN Tilbakeslagsventilen kan bestilles på art. nr Lengden på slangen mellom tilbakeslagsventilen og høytrykksvaskeren skal være minst 10 meter for å dempe en eventuell trykkstiging (min. 1/2"). Oppsug fra f. eks. en tønne med regnvann gjøres uten tilbakeslagsventil. Anbefalt sugesett art. nr Når vannet først har strømmet gjennom tilbakeslagsventilen, betraktes vannes som uegnet til drikkevann. VIKTIG! Bruk bare vann som er fritt for urenheter. Hvis det er fare for flytesand i tilgangs- vannet (for eksempel fra egen brønn) må det monteres et ekstra filter. Reparasjon og vedlikehold ADVARSEL! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før det blir utført vedlikehold på høytrykksvaskeren. Sikkerhetsutstyr Låsemekanisme på spylehåndtaket (5a) (se illustration bakerst i denne boken): Spylehåndtaket er utstyrt med låsemekanisme. Når mekanismen aktiveres er det ikke mulig å betjene håndtaket. Termisk sikring: En termisk sikring beskytter motoren mot overbelastning. Maskinen starter igjen etter et par minutter, når den termiske sikringen er avkjølt. Overtrykssikring: En integreret hydraulisk sikkerhedsventil beskytter systemet mod overtryk. Ledningsskjøter og kontakter må holdes tørre og opp fra bakken. Strømtilkobling Vær oppmerksom på følgende når du kobler høytrykksvaskeren til det elektriske anlegget: Høytrykksvaskeren må bare kobles til et elektrisk anlegg med jordforbindelse. Den elektriske installasjonen må utføres av en autorisert elektriker. Det anbefales at strømforsyningen til høytrykksvaskeren har et feilstrømsrelé. 2 Beskrivelse 2. 1 Bruksområde Denne høytrykksvaskeren er beregnet på profesjonell bruk innenfor: Mindre håndverksbedrifter Bygg og Anlegg Auto / Transport Mindre landbruksenheter Høytrykksvaskeren må bare brukes til de formål som er beskrevet i denne boken. Sikkerhetsforanstaltningene må følges for å hindre skade på maskinen, flaten som skal rengjøres eller alvorlige personskader Oversikt over bestanddeler og modell Se illustration bakerst i denne boken Start-/stoppbryter Vanntilgang (med filter) Høytrykksslange Strømledning Spylehåndtak med låsemekanisme (5a) Flexopower 3000 lanse Turbohammer 3000 lanse Dyserensenål Trallehåndtak (teleskophåndtag) Slangetrommel Typeskilt Hurtigkobling Knap for teleskophåndtag Drejelig kabelkrog Spesifikasjoner: Se maskinens typeskilt (11). Lydtrykknivå målt i henhold til ISO 3744 EU direktiv 2000/14/ EC: LpA = 69,9 db(a), LWA = 84 db(a). Vi forbeholder oss rett til endringer. 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren 3.1 Montering av slange trommel håndtak 1. Klikk håndtaket til slangetrommelen på håndtaket til trallen (ingen skruer). 3.2 Montering av hurtigkobling 1. Skru hurtigkoblingen (12) forsvarlig på vanntilgangen (2). Merk: Tilgangsfilteret må alltid være montert i vanntilgangsstussen for å filtrere vekk sand, kalkstein og andre urenheter som ellers kan skade pumpeventilene. OBS: Garantien bortfaller hvis filteret ikke er montert Slik betjener du høytrykksvaskeren 4.1 Montering av spylelanse Monter spylelansen (6/7) i spylehåndtaket (5). 4.2 Vanntilkobling En vanlig 1/2" hageslange på minst 10 m og maks. 25 m vil egne seg. VIKTIG! Bruk bare vann som er fritt for urenheter. Hvis det er fare for flytesand i tilgangsvannet (for eksempel fra egen brønn) må det monteres et ekstra filter. 1. La vannet renne gjennom vannslangen før den kobles til høytrykksvaskeren for å hindre at sand og smuss trnger inn i maskinen. Merk: Kontroller at filteret er montert i vanntilgangsstussen og at det ikke er tett. 2. Koble vannslangen til vanntilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen (tilgangsvann, maks. trykk: 10 bar, maks. temperatur: 50 C). 3. Skru på vannet. MERK: Tilkobling til offentlig vannverk i overensstemmelse med gjeldende regler. 4.3 Teleskophåndtag Maskinen har et teleskophåndtag. For at hæve eller sænke håndtaget, trykkes knappen (13) ind og håndtaget bevæges op eller ned.

3 Når der høres et klik, sidder håndtaget korrekt Start og stopp av høytrykksvaskeren (når den er koblet til vanntilførselen) Det er trykk i spylelansen under bruk - hold den derfor fast med begge hender. VIKTIG: Rett dysen mot bakken. 1. Kontroller at maskinen står lodrett. MERK: Sett ikke maskinen i høyt gress! 2. Frigjør låsen på spylehåndtaket (5a). 3. Aktiver utløsergrepet (5) og la vannet renne til all luft i slangen har sluppet ut. 4. Drej start-/stoppbryteren (1) til position "I". 5. Aktiver utløsergrepet på spylehåndtaket (5). Reguler alltid avstanden og dermed trykket på dysen i forhold til flaten som skal rengjøres. Maskinen må ikke tildekkes under bruk. Merk: Hvis du går fra maskinen eller lar den stå ubrukt i 5 minutter, må du slå den av med start-/stopp.bryteren "O" (1): 1. Drej start-/stoppbryteren (1) til position "O". 2. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 3. Steng av vanntilførselen og aktiver utløsergrepet slik at trykket i maskinen avlastes. 4. Lås spylehåndtaket (5a). Høytrykksvaskeren stopper automatisk når låsen på spylehåndtaket frigjøres. Maskinen starter igjen når du aktiverer spylehåndtaket på nytt. 4.5 Starte maskinen (når den er koblet til åpne beholdere (innsugingsmodell)) Høytrykksvaskeren kan bruke vann fra for eksempel en regnvannstønne. Vanntilførselsslangen må ikke være for lang, ca. 5 m. Pass på at regnvannstønna ikke plasseres lavere enn maskinen. 1. Plasser den andre enden av vannslangen i regnvannstønna. Bruk et eksternt filter hvis vannet inneholder urenheter. 2. Drej start-/stoppbryteren (1) til position "I". 3. Aktiver utløsergrepet til spylehåndtaket og la vannet renne til luften i vannslangen og pumpen har sluppet ut. 4. Monter spylelansen og dysen Trykkregulering på Flexopower 3000 lansen Lavt trykk Trykket kan reguleres på Flexopower 3000 lansen. Høyt trykk 4.7 Stasjonær bruk Hvis høytrykksvaskeren plasseres på en spesiell veggkrok (ikke standard), kan den brukes som en stasjonær løsning, noe som betyr at den kan betjenes mens den henger på veggen. Veggkroken må festes på en solid vegg. Juster lengden på skruene og størrelsen på pluggene etter hvilken type vegg det er snakk om. Viktig: Bærekapasiteten til veggkroken er maks. 30 kg Etter at du har brukt høytrykksvaskeren 5. 1 Oppbevaring av høytrykksvaskeren Høytrykksvaskeren skal oppbevares i et frostfritt rom! Pumpe, slange og tilbehør skal alltid tømmes for vann før maskinen settes til oppbevaring, slik: 1. Stopp maskinen (drej start-/ stoppbryteren (1) til position "O&quokift sikring. Slå av andre maskiner. Kontroller at nettspenning tilsvarer spesifikasjonene på typeskiltet. La høytrykksvaskeren avkjøle i 5 minutter. Rens dysen (se avsnitt 6.2) Bytt til en sikring som er kraftigere enn maskinens strømforbruk. Du kan forsøke uten skjøteledning. La maskinen gå med åpent utløsergrep inntil normalt driftstrykk er tilbake. Kontroller at vanntilførselen stemmer overens med vanntilførsel nødvendige spesifikasjoner (se typeskiltet) NB! Unngå å bruke lange, tynne slanger (min. 1/2") Rens dysen (se avsnitt 6.2) Rens filteret (se avsnitt 6.1) Rett ut slangen. Kontakt ditt nærmeste Nilfisk-ALTO servicesenter. Vent til pumpen/slangen eller tilbehøret tiner. Koble til vannet. Rens filteret (se avsnitt 6.1) Rens dysen (se avsnitt 6.2) Vekslende trykk Ujevnt pumpetrykk Luft i tilgangsslangen/ pumpen For liten vanntilførsel Delvis blokkert dyse Tett vannfilter Fastklemt slange Maskinen starter og stopper av seg selv Maskinen starter, men det kommer ikke noe vann Lekkasje i pumpe/spylehåndtaket Pumpe/slanger eller tilbehør har frosset Ingen vanntilførsel Tett vannfilter Tett dyse Hvis det skulle oppstå andre problemer enn de som er nevnt ovenfor, må du kontakte din lokale NilfiskALTO forhandler Ytterligere informasjon 8. 1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. 1. Kople fra nettstøpselet og klipp over tilkoplingsledningen. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. Ved spørsmål ta kontakt med kommunen eller nærmeste forhandler. 8.2 Garantivilkår Nilfisk-ALTO gir 1 års garanti på høytrykksvaskeren. Hvis høytrykksvaskeren eller tilbehøret må leveres til reparasjon, må du legge ved en kopi av kvitteringen. Reparasjoner i henhold til garantien blir utført på følgende betingelser: at manglene skyldes material- eller fabrikasjonsfeil. (normal slitasje eller misbruk dekkes ikke av garantien). at anvisningene i denne instruksjonsboken er blitt nøye fulgt. at ikke andre enn autorisert Nilfisk-ALTO personell har utført eller forsøkt utført reparasjoner på maskinen. at det bare er benyttet originalt tilbehør. at produktet ikke har vært utsatt for misbruk som slag, støt eller frost. at det bare er brukt vann uten urenheter. at høytrykksvaskeren ikke er blitt leid ut eller på annen måte brukt kommersielt. Reparasjoner i henhold til denne garantien omfatter utskifting av defekte deler, uten emballasje og porto/frakt. I tillegg henviser vi til nasjonale salgslover. Maskinen skal sendes til et Nilfisk-ALTO servicesenter med beskrivelse/spesifikasjon av feilen. Reparasjoner som ikke dekkes av garantien vil bli fakturert. (Dvs. funksjonsfeil som skyldes de Årsaker som er nevnt i avsnittet Feilsøking i instruksjonsboken) EU samsvarserklæring EU samsvarserklæring Produkt: Type: Beskrivelse: Enheten er designet i overensstemmelse med følgende aktuelle bestemmelser: Standarder som kommer til anvendelse: Nasjinale standarder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anvendelse: Høytrykksvasker Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 EUs maskindirektiv 98/37/EEG EUs lavspenningsdirektiv 73/23/EEG EUs EMV-direktiv 2004/108/EEG EN IEC Anton Sørensen V.P. Technical Operations Europe Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, Lietosanas instrukcijas Eksploatacijos instrukcijos.

4 Instrucciones de manejo Instruções de operação Ýþletme kýlavuzu Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO Satura rdtjs Drosbas prasbas un brdinjumi Apraksts Pirms augstspiediena mazgtja lietosanas uzsksanas Augstspiediena mazgtja lietosana Pc iekrtas lietosanas Tehnisk apkope.

5 207 Traucjumu noteiksana un novrsana Cita informcija ES atbilstbas deklarcija Drosbas prasbas un brdinjumi Instrukcij lietojamie simboli Pirms augstspiediena mazgsanas ierces pirms lietosanas uzsksanas uzmangi izlasiet so lietosanas instrukciju. Saglabjiet so instrukciju, lai js vartu taj ieskatties vlk. Drosbas nordjumi, kas ir apzmti ar sdu zmi, jievro, lai novrstu briesmas cilvkiem. Drosbas nordjumi, kas ir apzmti ar sdu zmi, jievro, lai izvairtos no ierces bojjumiem un darbbas traucjumiem. Ar sdu simbolu ir apzmta informcija un nordjumi, k vienkrsot darbu un nodrosint drosu ierces darbbu.. Neaujiet ierci lietot brniem un cilvkiem, kas nav izlasjusi lietosanas instrukciju. Pirms ierces lietosanas uzsksanas rpgi prbaudiet, vai tai nav defektu. Ja js esat atkljusi kdu defektu, neuzsciet ierces lietosanu, bet vrsieties pie Nilfisk-ALTO izplattja. pasi jprbauda: Vai elektrisk vada izolcija nav bojta, tai jbt nevainojam krtb. Ja elektriskais vads ir bojts, NilfiskALTO pilnvarot izplattja pienkums ir to nomaint. BRDINJUMS! Augstspiediena dens strkla 200 var bt bstama. pistole jtur stingri ar abm rokm. saubu gadjum ldzu vrsieties pie vietj pilnvarot prstvja. Ar augstspiediena strklu nedrkst trt azbestu saturosas virsmas. pagarintja lietosana var bt bstama. max. vrsta pastsanas numurs ir ½ colla). sknsanas komplekts: tikai tru deni bez piesrojumiem. dens tiek emts no akas), juzstda papildu filtrs. Remonts un tehnisk apkope BRDINJUMS! ierces Smidzinsanas pistoles blotjs (5a) (skat. lapu ss instrukcijas beigs): Uz smidzinsanas pistoles atrodas blotjs. Ja blotjs ir ieslgts, smidzintju nevar iedarbint. Temperatras devjs: Temperatras devjs pasarg dzinju no prslodzes. Ieslgsanas/izslgsanas sldzis 2 dens piegdes stenes pieslguma savienotjelements (ar filtru) 3 Augstspiediena stene 4 Elektriskais vads 5 Smidzinsanas pistole ar blotju (5A) 6 Flexopower 3000 smidzinsanas uzgalis 7 Turbohammer 3000 smidzinsanas uzgalis 8 Smidzinsanas uzgau trsanas instruments 9 Transportsanas rokturis (teleskopisks rokturis) 10 Stenes spole 11 Modea tehnisko raksturojumu plksnte 13 tr savienojuma elements 13 Teleskopisk roktura poga 14 Pagriezams vada is Specifikcijas: Skat. ierces modea plksnti (11). Skaas spiediena lmenis, noteikts saska ar ISO 3744, EEK Direktvu 2000/14/EEK: LpA=69,9dB(A), LWA= 84 db(a). Ms paturam sev tiesbas veikt izmaias specifikcij. 3 Pirms augstspiediena mazgtja lietosanas uzsksanas 3.1 Stenes spoles roktura uzstdsana 1. Iekliksiniet stenes spoles uztsanas rokturi atver transportsanas roktur (bez skrvm) tr savienojuma elementa uzstdsana 1. Ciesi pieskrvjiet tr savienojuma uzgali (12) pie dens padeves stenes pieslguma savienotjelementa (2). Piezme: dens padeves stenes pieslguma savienotjelement vienmr jbt uzstdtam ienkos dens filtram smilsu, kaakmens un citu piesrojumu filtrsanai, jo tie izraisa ska vrstu bojjumus. Brdinjums: Ja filtrs nav uzstdts, garantija zaud spku. 4 Augstspiediena mazgtja lietosana 4. 1 Smidzinsanas caurules uzstdsana 1. Ielieciet smidzinsanas cauruli (6/7) smidzinsanas pistol (5) dens pieslgums Ir piemrota parast 1/2" min. 10 m un max. 25 m drza stene. pastv risks, ka dens padeves sten kop ar deni var iekt smiltis (t.i. ja dens tiek emts no akas), juzstda papildu filtrs. 1. Noteciniet deni caur dens padeves steni pirms ts pievienosanas pie augstspiediena mazgjams ierces, lai novrstu smilsu un netrumu ieksanu ierc. Piezme: Prbaudiet, vai dens padeves stenes pieslguma savienotjelement ir uzstdts filtrs un vai tas nav aizsrjis. 2. Pievienojiet dens padeves steni pie densvada ar tr savienojuma paldzbu (maksimlais ienkos dens spiediens: 10 bar, maks. temperatra: 50 C). 3. Iesldziet deni. PIEZME: Pieslgums pie densvada tkla jveic saska ar noteikumiem. SVARGI! Lietojiet tikai tru deni bez piesrojumiem. Ja 4.3 Teleskopiskais rokturis Ierces rokturis ir teleskopisks. Lai paceltu vai nolaistu rokturi, nospiediet pogu un virziet rokturi uz augsu vai uz leju. Rokturis ir pareizi nofiksts, kad atskan kliksis Masnas ieslgsana un izslgsana (ja dens piegde ir pieslgta) Smidzintjs ierces darbbas laik atrodas atsitiena reakcijas spka iedarbb, tpc vienmr turiet smidzintju stingri ar abm rokm. SVARGI! Novirziet smidzinsanas uzgali zem. 1. Prbaudiet, vai ierce atrodas vertikl pozcij. PIEZME: Nenovietojiet ierci augst

6 zl! 2. Atbrvojiet smidzintja palaisanas sviras blotju. 3. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru un noteciniet deni ldz no dens padeves stenes iznks viss gaiss. 4. Pagrieziet ieslgsanas/ izslgsanas sldzi (1) pozcij "I". 5. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru. Vienmr noreguljiet attlumu starp smidzinsanas uzgali un trmo virsmu t, lai strklas 204 spiediens btu optimls. Neapsedziet ierci darbbas laik. Piezme: Ja ierce netiek lietota ilgk nek 5 mintes, t jizsldz, nospiezot ieslgsanas/izslgsanas sldzi (1) pozcij "O": 1. Pagrieziet ieslgsanas/ izslgsanas sldzi (1) pozcij "O". 2. Izemiet kontaktdaksu no elektrotkla ligzdas. 3. Aizveriet dens padevi un iedarbiniet palaisanas sviru, lai pazemintu spiedienu mazgtj. 4. Noblojiet smidzintju ar blotju. Atlaizot smidzintja palaisanas sviru, masnas darbba automtiski apstjas. Mazgtjs atsk darbbu, kad tiek iedarbinta smidzinsanas pistoles palaisanas svira Masnas Iedarbinsana (pc pievienosanas pie vajs dens tvertnes (iesksanas rezms)) Masnai var piegdt deni piemram no lietus dens mucas. dens piegdes stene nedrkst bt prmrgi gara, tai jbt aptuveni 5 m garai. Prliecinieties, ka dens muca neatrodas zemk lmen nek pati mazgsanas ierce. 1. Iegremdjiet dens padeves stenes otro galu dens tvertn. Ja dens satur piesrojumus, lietojiet rjo filtru. 2. Pagrieziet ieslgsanas/ izslgsanas sldzi (1) pozcij "I". 3. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru un noteciniet deni ldz no dens stenes un ska tiks izvadts viss gaiss. 4. Uzlieciet smidzinsanas cauruli un uzgali. 4.6 Spiediena regulsana ar Flexopower 3000 smidzinsanas uzgali Zems spiediens Spiedienu var regult ar Flexopower 3000 smidzinsanas uzgali. Augsts spiediens Stacionr lietosana Ar specil sienas a paldzbu (nav paredzts visiem modeiem) augstspiediena mazgsanas iekrtu var izmantot k stacionro ierci, t.i. ar iekrtu var strdt, kad t ir piekrta pie sienas. Jums tikai jpiestiprina is pie attiecgs izturgas sienas. Izvlieties sienas veidam piemrot garuma un lieluma tapskrves. Svargi! Sienas is ir paredzts ne lielkam k 30 kg svaram.

7 5 Pc iekrtas lietosanas 5.1 Ierces uzglabsana Augstspiediena mazgsanas iekrtas juzglab telps ar pozitvu gaisa temperatru! Pirms ierces novietosanas uzglabsanai, no ska, stenm un piederumiem jizvada dens sekojosi: 1. Apturiet masnu (pagrieziet ieslgsanas/izslgsanas sldzi (1) pozcij "O") un atvienojiet dens padeves steni un aprkojumu 2. Iesldziet masnu no jauna un iedarbiniet palaisanas sviru. aujiet masnai darboties ldz no smidzintja vairs nenk dens. 3. Apturiet masnu, izsldziet to no elektrotkla un satiniet steni un vadu. 4. Ievietojiet smidzinsanas pistoli, smidzinsanas uzgaus un citus piederumus attiecgajos turtjos Ja masna nejausi tika pakauta sala ietekmei, jprbauda, vai t nav bojta. NEKAD NEIEDARBINIET SASALUSU IERCI. Bojjumi, kas ir radusies sakar ar ierces sasalsanu, garantij nav iekauti! Elektrisk vada un augstspiediena stenes satsana 14 Lai izvairtos no nelaimes gadjumiem, elektriskais vads un augstspiediena stene vienmr rpgi juztin. 1. Uztiniet elektrisko vadu uz atbilstosajiem iem. Lebvta skava labkai fikssanai. Apaksjo i var pagriezt, lai atbrvotu elektrisko vadu. 2. Lai izvairtos no nelaimes gadjumiem, augstspiediena stene vienmr rpgi juztin Piederumu uzglabsana 6/7 Standarta piederumi (smidzinsanas pistole, smidzinsanas caurule (6/7)) var tikt uzglabti uz masnas Smidzinsanas uzgau trsanas adata (8) tpat var tikt uzglabtas uz mazgtja. 6/7 8 6 Tehnisk apkope BRDINJUMS! Pirms iekrtas apkopes vai trsanas veiksanas obligti izemiet kontaktdaksu no elektrotkla ligzdas. Lai nodrosintu ilgu iekrtas kalposanas laiku bez problmm, ldzu ievrojiet sekojosus ieteikumus: Izskalojiet dens padeves steni, augstspiediena steni, smidzintja cauruli un piederumus pirms to uzstdsanas. Iztriet smidzinsanas uzgaus. Iekrtas remonts vienmr jveic tikai autorizt darbnc un tikai izmantojot oriinls rezerves daas Ienkos dens filtra trsana Triet ienkos dens filtru regulri vienu reizi mnes vai biezk, atkarb no mazgsanas ierces lietosanas biezuma. Uzmangi atslbiniet filtru ar knaiblm un iztriet to. Pirms t uzstdsanas prliecinieties, ka tas nav bojts. dens padeves stenes pieslguma savienotjelement vienmr jbt uzstdtam ienkos dens filtram smilsu, kaakmens un citu piesrojumu filtrsanai, jo tie izraisa ska vrstu bojjumus. BRDINJUMS: Ja filtrs nav uzstdts, garantija zaud spku. 6.2 Smidzinsanas uzgau trsana Smidzinsanas uzgaa aizsrsana izraisa prmrgu spiediena palielinsanos skn. Sd gadjum smidzinsanas uzgalis jiztra nekavjoties. 1. Apturiet masnu un atvienojiet smidzinsanas uzgali. 2. Iztriet smidzinsanas uzgali. SVARGI! Trsanas adata (8) jizmanto tikai tad, kad smidzinsanas uzgalis ir atvienots! 3. Izskalojiet smidzinsanas uzgali ar dens strklu pretj virzien. 6.3 Masnas vdinsanas atveru un kanlu trsana Masna juztur trb, lai gaiss brvi cirkultu ts atvers un vdinsanas kanlos. 6.4 Savienojumu un savienotjelementu ieziesana Lai nodrosintu savienojumu vietu un savienotjelementu piencgu drosbu un nepieautu blvgredzenu sakalsanu, savienojumu vietas un savienotjelementi regulri jieziez Traucjumu noteiksana un novrsana Lai izvairtos no liekm nepatiksanm, pirms vrsties Nilfisk-ALTO apkalposanas iestd, paminiet novrst problmu, vadoties pc nordjumiem, kas ir sniegti saj tabul: Simptomi Masnu nevar ieslgt Clonis Masna nav pieslgta pie elektrotkl Bojta elektrotkla ligzda Kstosais drosintjs ir sadedzis Pagarintjs ir bojts Sknis iesc gaisu Vrsti ir kuvusi netri, nolietojusies vai iestrgusi Ska blvslgi ir nolietojusies Dzinjs apstjas Zems spriegums vai zema temperatra Leteicams darbbas Piesldziet masnu pie elektrotkl. Izminiet citu ligzdu. Nomainiet kstoso drosintju. Izsldziet citas elektroierces. Izminiet darbbu bez pagarintja. Prbaudiet steu un savienojumu hermtiskumu. Iztriet vai nomainiet tos, vai vrsieties pie vietj Nilfisk-ALTO izplattja. Iztriet vai nomainiet tos, vai vrsieties pie vietj Nilfisk-ALTO izplattja. Iedarbiniet smidzinsanas pistoles palaisanas sviru. Spiediena svrstbas Masna prtrauc darbbu Kstosais drosintjs ir Nomainiet kstoso drosintju. Izsldziet sadedzis citas elektroierces. Nepiemrots tkla spriegums Prbaudiet, vai tkla spriegums atbilst modea plksnt nordtajai specifikcijai. Ir iesldzies temperatras Atstjiet mazgtju uz 5 mintm lai devjs atdziest. Smidzinsanas uzgalis Iztriet smidzinsanas uzgali (skat. daji aizsrjis nodau 6.2) Kstosais drosintjs sadedzis Kstosais drosintjs nav pietiekami jaudgs Izvlieties tdu elektroinstalciju, kuras jauda ir lielka, nek masnas patrjam elektroenerija. Izminiet darbbu bez pagarintja. aujiet masnai darboties ar iedarbintu palaisanas sviru ldz darba spiediens nostabilizsies. Prbaudiet, vai dens padeve atbilst specifikcijas prasbm (skat. modea tehni sko raksturojumu plksnti). NB! Izvairieties no garu un tievu steu lietosanas (min. 1/2") Iztriet smidzinsanas uzgali (skat. nodau 6.2) Iztriet dens filtru (skat. nodau 6.1) Iztaisnojiet steni. Masna puls Gaiss dens padeves sten/skn Neregulra dens padeve no densvada Smidzinsanas uzgalis daji aizsrjis dens filtrs aizsrjis Stene ir samezglojusies Masna biezi iesldzas un izsldzas pati Masna iesldzas, bet dens nenk r Noplde skn/smidzintj Vrsieties tuvkaj Nilfisk-ALTO apkalposanas centr. Sknis/stenes vai piederumi ir sasalusi Nav dens padeves dens filtrs aizsrjis Smidzinsanas uzgalis aizsrjis Pagaidiet ldz sknis/stenes vai piederumi atkuss. Pievienojiet dens padevi. Iztriet dens filtru (skat. nodau 6. 1) Iztriet smidzinsanas uzgali (skat. nodau 6.2) Ja ir raduss citdas problmas, nek augstk nordts, ldzu vrsieties pie jsu vietj Nilfisk-ALTO izplattja Cita informcija 8.1. Mazgsanas iekrtu utilizcija Nolietojusos iekrtu nekavjoties padariet par neizmantojamu. 1. Atvienojiet to no elektrotkla un nogrieziet elektrisko vadu. Nedrkst izmest elektroierces kop ar citiem sadzves atkritumiem. K nordts Eiropas Savienbas Direktv 2002/96/EK, vecas elektrisks un elektronisks ierces, nolietojusies elektriskie izstrdjumi jsavc atsevisi un jutiliz saska ar ekoloijas prasbm. Lai saemtu skku informciju, ldzu vrsieties vietjs pilnvarotajs iestds vai pie izplattja Garantijas noteikumi Nilfisk-ALTO piesir augstspiediena mazgsanas sadzves iekrtm 1 gads garantiju. Ja augstspiediena mazgtjs vai t palgierces tiek nodotas remont, jpievieno pirkuma ceka kopija. Garantijas remonts tiek veikts uz sekojosiem noteikumiem: ja ir noteikts, ka bojjums ir radies sakar ar materilu defektiem vai razosanas procesa nepilnbm. (nolietojuma un nepareizas lietosanas rezultt radusies bojjumi netiek iekauti garantij). ja ss lietosanas instrukcijas nordjumi tika preczi un pilnb ievroti. a neviena cita persona, izemot apmctus NilfiskALTO apkalposanas darbiniekus, nav veikusi un nav minjusi veikt iekrtas remontu. a tika izmantoti tikai oriinls iekrtas palgierces. ja izstrdjums nav ticis pakauts sitienu, grdienu un sala iedarbbai. ja tika izmantots tikai trs dens, bez piesrojumiem. ja augstspiediena mazgtjs nav bijis izrts un cit veid netika izmantots komercilos nolkos. nostsana/prvadsana neietilpst.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Turklt ms rkojamies saska ar jsu vietjo tirdzniecbas likumdosanu. remontu, kas nav iekauts garantij, jmaks. (t.i. Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Fax: es HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: Fax: dk GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: Fax: RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld Moskow Tel.: Fax: GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel. : Fax: SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: Fax: SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: Fax: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: Fax: info. AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse Bergheim/Salzburg Tel.: Fax: at SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: Fax: HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: Fax: BELGIUM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Internationalelaan 55 (Gebouw C3/C4) 1070 Brussel Tel.: Fax: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: Fax: hu SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: Fax: www. nilfisk-alto.se CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: Fax: ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: Fax: CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen Tel.: Fax: JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: Fax: THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s. r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: Fax: TURKEY Nilfisk- Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. NI.: 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel. : www. nilfisk-advance.com. tr DENMARK Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Fax: dk Nilfisk-ALTO Food division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej Aalborg Tel.: Fax: MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) Fax: ext UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel.: Fax: co.uk NEW ZEALAND Nilfisk-ALTO, Division of Nilfisk-Advance NZ Private Bag Rockridge Avenue Penrose, Auckland Tel: Fax: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: Fax: FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel. : Fax: NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: Fax: FRANCE Nilfisk-ALTO POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ( ).

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK E

Din bruksanvisning NILFISK E Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR SILENT http://no.yourpdfguides.com/dref/3603980

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR SILENT http://no.yourpdfguides.com/dref/3603980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709

Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruksjonsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4

Detaljer

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Detaljer

Nilfisk C 120.4. Instruksjonsbok

Nilfisk C 120.4. Instruksjonsbok Nilfisk C 120.4 Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...5 4 Slik betjener du høytrykksvaskeren...6

Detaljer

Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C X-TRA

Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C X-TRA 15-03-2006 Nilfisk-ALTO C 100.3 Nilfisk-ALTO C 110.1 Nilfisk-ALTO C 110.1 X-TRA DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Betriebsanleitung... 36-46 Manuel

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instruksjonsbok 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulerer med din nye Nilfisk høytrykksvasker

Detaljer

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Instruksjonsbok Copyright 2008 Nilfi sk Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...5

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ALPHA BOOSTER 5

Din bruksanvisning NILFISK ALPHA BOOSTER 5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK ALPHA BOOSTER 5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK ALPHA BOOSTER 5 i bruksanvisningen

Detaljer

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Instruksjonsbok

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Instruksjonsbok Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Instruksjonsbok Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK MAXXI 4S

Din bruksanvisning NILFISK MAXXI 4S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK MAXXI 4S. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK MAXXI 4S i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT 24-01-2006 DA Instruktionsbog... 3-8 NO Instruksjonsbok... 9-14 SV FI DE FR NL IT Instruktionsbok...

Detaljer

Nilfi sk-alto C 120.1

Nilfi sk-alto C 120.1 01.02.2007 Nilfisk-ALTO C 120.1 NO SE NL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-30 Instruktionsbok... 31-44 Betriebsanleitung... 45-59 Manuel d Instructions... 60-75 Gebruikershandleiding... 76-90

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3603568

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3603568 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som skal

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Detaljer

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 B INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Instruksjonsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Sikkerhetsforanstaltninger

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Quick Start Guide 302003355 C. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Quick Start Guide 302003355 C. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø 7 0 5 6 auto 7 0 5 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-H/M SD XC Quick Start Guide 00055 C 7 0 5 6 auto ATTIX 9 H/M A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 9 H/M A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

Batterifri Trådløs Dørklokke

Batterifri Trådløs Dørklokke Batterifri Trådløs Dørklokke Katt. Nr.: 27783 Før bruk, vennligst les denne håndboken nøye. Vennligst følg instruksjonene for full funksjon. 1. Viktig 1) Ikke få mottakeren våt. 2) Ikke demonter, reparer

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Gratulerer! Innholdsfortegnelse NO

Gratulerer! Innholdsfortegnelse NO CONTRACTOR DIESEL Instruktionsbog... 1-12 Instruksjonsbok... 13-24 Instruktionsbok... 25-36 Instruction manual... 37-48 Betriebsanleitung... 49-60 Manual d Instructions... 61-72 Gebruikershandleiding...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK FLOORTEC 560 B http://no.yourpdfguides.com/dref/3609297

Din bruksanvisning NILFISK FLOORTEC 560 B http://no.yourpdfguides.com/dref/3609297 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK FLOORTEC 560 B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK FLOORTEC 560 B i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER D http://no.yourpdfguides.com/dref/3470837

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER D http://no.yourpdfguides.com/dref/3470837 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER G http://no.yourpdfguides.com/dref/3470842

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER G http://no.yourpdfguides.com/dref/3470842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer