+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX ) Orkel AS Postboks 84 N Fannrem

2 Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren i samarbeid med eieren. Et av de tre skjemaene skal forhandleren sende til produsenten. Uten utfylt og returnert garantiskjema gjelder ikke garantien. 2

3 Gratulerer med din nye Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic! Våre maskiner er kjent for sin kvalitet og styrke, og er tilpasset norske forhold. Dette er resultat av en kontinuerlig produktutvikling og en grundig kvalitetskontroll før maskina sendes ut. Vi har gjennomført en vurderingsprosess etter bestemmelsene i maskindirektivet (SAMSVARSERKLÆRING), og maskina er dermed CE- MERKET i henhold til dette. Du som eier/bruker må lese denne BRUKSANVISNINGEN MED SIKKERHETS-INSTRUKSENE før du starter med maskina. Vi forlanger at du leser nøye igjennom denne bruksanvisningen. Gjør deg godt kjent med hvilke krav som stilles til maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og gjør den daglige servicen til en rutine. Hilsen Orkel AS 3

4 SAMSVARSERKLÆRING 6 GARANTI KLARGJØRING OG TILKOBLING HYDRAULIKK ELEKTRONISK TILFØRSEL KONTROLLBOKS 9 EL-FUNKSJONER SE EGEN INSTRUKSJON (EGET KAPITTEL GP 1260 PRESSE) 3.0 INNSTILLING AV HYDRAULIKK JUSTERING AV FILMOVERLAPPING, HASTIGHET PAKKING OG ANDRE OPERASJONER SIDETIPPER 11 ARBEIDSPRINSIPP SKIFTE AV FILMRULL JUSTERING AV KNIVEN (FILMKUTTING) KJØRING GENERELT LOSSING, PAKKING OG AVLESSING AV BALLENE NÅR EN FILMRULL BLIR TOM MIDT UNDER PAKKINGEN HVIS PAKKERARMEN TREFFER EN HINDRING TRANSPORT VEDLIKEHOLD 16 ETTER DE FØRSTE TIMENE MED KJØRING: 16 DAGLIG: 16 HVER 25. TIME: 16 SMØRENIPPLER FOR GLIDELAGER: 16 TRYKKFILTER (EKSTRAUTSTYR): 16 VINTERLAGRING: FEILSØKING 17 4

5 10 VENTILBLOKK EKSTRAVENTIL HOVEDKORT I STYREBOKS PAKKER EL-SKJEMA LYSANLEGG OLJESKJEMA 22 5

6 SAMSVARSERKLÆRING Vi, Orkel AS Pb 84. N Fannrem erklærer på eget ansvar at følgende produkt(er), Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic serienummer... som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: NS-EN (1991), NS-EN (1991), NS-EN 704 (1999) i følge bestemmelsene i MASKINDIREKTIVET - 89/392/EØF. Fannrem, Februar 2004 Jarl Gjønnes Administrerende direktør 6

7 GARANTI Orkel AS garanterer denne maskina mot fabrikasjonsfeil i en periode på 12 måneder fra leveransedato til brukeren. Garantien begrenser seg til: 1. Verdien på maskinen i h.h.t. utført vedlikehold, bruk og tilstand. 2. Verdien på skadde komponenter. 3. Vurdert arbeidstid fra Orkel AS. 4. Garantireparasjoner over 3 timer skal avtales med Orkel AS. 5. Utfylt garantiskjema må være innsendt til Orkel AS. Bortsett fra dette er ikke Orkel AS under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader/skader på 3. part som måtte oppstå på grunn av forhold knyttet til maskina. Viktig! Garanti mot normal slitasje og på deler av gummi, dekk, hydraulikkslanger, kniver, kjeder og lager er ikke inkludert i garantien. Bruk av ikke originale deler eller, bruk og mangelfullt vedlikehold av maskina vil føre til bortfall eller reduksjon av ovenfor nevnte garanti. 7

8 Kjære kunde: Orkel Agronic kombi pakker er en rasjonell, økonomisk og langsiktig investering. Under utviklinga av maskinen, har produsent anvendt tilgjengelig teknologi innen landbruksmaskinbransjen. Oppbyggingen av maskinen er et resultat av en kontinuerlig produktutvikling og testing under mange ulike forhold. Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer den for bruk og utfører service på den. Legg spesielt god vekt på sikkerhetsinstruksene. Dette gjør deg bedre i stand til å bruke og vedlikeholde maskinen på effektiv og sikker måte. Sjekk at denne bruksanvisningen korresponderer med denne maskin. Vi forlanger at instruksjonene i denne boken blir fulgt. I denne boken er instruksjonene i forbindelse med sikkerhet merket med dette tegnet (se ovenfor). Pass på at alle brukere av maskinen blir gjort kjent med bruken og farene. Merk: Ved bruk av uoriginale deler vil føre til bortfall eller reduksjon av garanti. Kvaliteten på råmaterialet kan ikke bestemmes visuelt. Bruk derfor bare originale reservedeler. Skriv ned eksakt modell og serienummer på maskinen, samt reservedelskontakt i feltene nedenfor. Denne informasjon sikrer rask og korrekt reservedelslevering. Oppgi alltid modelltype, serienummer og årsmodell ved bestilling av deler. Denne informasjonen finner du på en skiltplate som er montert fast på maskinen. HUSK! Informasjonen i denne bruksanvisningen og maskinens garanti dekker ikke en eventuell bruk av uoriginale deler. Modell: Serie nummer: (Pakker) Serie nummer: (Presse) Program versjon nummer: Forhandler: 8

9 1.0 Klargjøring og tilkobling Maskinen er testkjørt før den sendes fra fabrikken. Oljestrømmens innstillinger i maskinens hydraulikksystem kan lett forandres. Vær derfor spesielt oppmerksom på dette ved bruk etter at maskinen har vært ubetjent. For eksempel kan hastigheten på pakkearmen være for høy. Sikkerhetsavstanden er bestandig 5 m. Filmkutteenheten består av en skarp kniv som alltid må være lukket, f.eks. : hvis pakkesyklusen ved automatisk innstilling blir forstyrret og maskinen blir ubetjent, må kniven legges ned slik at den er lukket. 1.1 Hydraulikk En 1/2" slange kobles til traktorens uttak som gir trykk. En 3/4" slange kobles til traktorens returuttak. For å unngå unødvendig oppheting i oljen og maskinfeil, må oljen ha fritt returløp til oljetank, ikke gjennom ventiler. Et høgt returtrykk forstyrrer, for eksempel, styringen av låsehakene for kammer. Pakkeren krever en oljemengde på omkring l/min. Minimum oljetrykk er 170 bar [2420 p.s.i.]. 1.2 Elektronisk tilførsel MERK: KOBLE ALLTID TIL ET 12 V SPENNINGSSYSTEM. Den brune ledningen kobles til traktorbatteriets + pol og den blå kobles til jord. Matespenningen er 12 V. Maskinen fungerer ikke ved en spenning under 10 V. Bruk av maskinen ved en spenning over 16 V er forbudt. Strømforsyningen må tas direkte fra traktorens batteri. Hovedkabel for strømtilførsel som følger med maskinen kan monteres fast til traktoren. Systemet må inneholde en 10 A sikring. 1.3 Kontrollboks Denne enheten er plassert inne i traktorhytta og koblet til vedlagt kabel. Pass på at kabelen er beskyttet for vridninger og skader. NB! Elektrisk syring se egen instruksjon MK4 9

10 3.0 Innstilling av hydraulikk Maskinens hydraulikksystem er under trykk. Sjekk slanger og koblinger for eventuelle skader. Skift ut skadede deler med en gang. Ved justering av maskinens ventiler, er det forbudt å oppholde seg bevegelsesområdet til pakkearmen. Klemfare! Det er forbudt å oppholde seg mellom pressekammer og løftegaffelen. Vær forsiktig ved justering av ventilene, da for eksempel hastigheten på pakkearmen kan skifte raskt. Gjør deg selv fortrolig og kjent med alle funksjoner på maskinen. Grunninnstilling av maskinen er foretatt på fabrikken. Før det utføres noen endringer og undersøkelser på maskinen skal hydraulikkoljen ha oppnådd sin normale arbeidstemperatur. Maskinen inneholde funksjoner som styres ved hjelp av trykkbrytere, som betyr at en kan få raskere responstid hvis oljen er kjølig. Hvis, for eksempel, den lille armen ikke åpner, løftegaffelen eller pakkebordet ikke senkes automatisk, er det ikke tilrådelig å prøve å endre eller justere umiddelbart. Hvis traktorens oljemengde minker og maskinen er justert til en større oljemengde enn dette, vil en ikke oppnå innstilt filmoverlapping. Hvis traktoren har montert en separat volumkontrollventil, er det tilrådelig å justere denne så nært opptil nødvendig oljemengde som mulig. 3.1 Justering av filmoverlapping, hastighet pakking og andre operasjoner Ventil no. 1 regulerer den totale oljemengden til maskinen. Ved å skru ventilen med klokken, vil mengden av olje til maskinen synke. Saktere bevegelse ( Skal være omkring ¼ runde åpen) Foran på pressas venstre side. Ventil no. 2 regulerer forholdet på rotasjonshastigheten mellom pakkearmen og -bordet. Ved å skru ventilen med klokken, vil hastigheten på pakkearmen synke, mens den vil øke for pakkebordet ( skal være omkring 1/2 runde åpen) På ventilskap på selve pakkeren. Pakkerarmens maksimum tillatte rotasjonshastighet er 20 r/min. Denne innstillingen medfører at alle andre funksjoner må ha max hastighet slik at nødvendig overlapp på % oppnås. Ved innstilling av ønsket overlapp kan det være nødvendige å justere på begge ventilene (no 1 og 2). Gjør følgende innstillinger med pakkeren: 1. Traktorens hydraulikkolje må ha oppnådd sin arbeidstemperatur. 2. Still inn traktorens motorturtall tilsvarende kjøring med pressa. ( o/min.) 3. Åpne ventil no.1 (¼ runde). (Grovinnstilling av pakkebord rotasjon av balle.) 4. Still inn pakkerarmens hastighet med ventil no. 2 ( ½ runde først). Jo mer du åpner, jo raskere går armen. Bruk ventil no. 1 til å stille inn overlappingen. 5. Hastigheten for sakte pakking justeres, hvis nødvendig, ved hjelp av ventil no

11 Justeringsskruen er lukket med en mutter. Justering kan utføres ved hjelp av en UBRACO-nøkkel. Hastigheten for sakte pakking øker når oljen er varm. Følg derfor med på dette og, hvis nødvendig, juster hastigheten for sakte pakking igjen. Det er viktig at hastigheten for sakte pakking er korrekt slik at filmknivens timing og innstilling blir riktig. (Ved å trykke inn F6 man - vil pakkearma gå konstant i sakte hastighet ved justeringen) 6. Justering av filmknivens hastighet gjøres med ventil no. 5; hastigheten avtar når den skrus med klokken. Hvis hastigheten blir for høy, kan det føre til at filmen kuttes når kniven stenger før den klemmes fast. 7. Justering av hastigheten på avlessing av ballen gjøres ved hjelp av ventil no. 3. Hastigheten avtar når den skrus med klokken. Hvis hastigheten blir for høy, kan ballen tippes av når pakkebordet går i midt-posisjon. 4.0 Sidetipper Under pakking lokaliseres sidetipperen i horisontal posisjon bak pakkeren. Når pakkerbordet senkes, senkes sidetipperen ned til bakken. Når pakkerbordet heves, heves også sidetipperen. Pass på at pakkerarmen ikke tar bort i sidetipperen under pakking. Når en bruker sidetipperen, ta hensyn til at ballen legges til høyre for maskinen sett bakfra. Vær sikker på at ingen personer oppholder seg bak eller ved siden av maskinen. Hvis ballen svinger for raskt rundt, er det mulig at den kan trille videre og skape en farlig situasjon. Det er viktig at du står stille når du tipper ballen. Arbeidsprinsipp Når ballen tippes av, ruller den bak til sidetipperen grunnet sin egen vekt. På grunn av sidetipperens utforming, snus ballen og blir liggende på sin ende. Sidetipperen er noe justerbar, men følgende faktorer er avgjørende for dens funksjon: Justering av bakkeklaring. I høyeste posisjon arbeider enheten mest effektivt. Nedsenkingshastigheten på pakkebordet. Ventil no. 3. Dess større hastighet, dess raskere ruller ballen ned. Når bordet er i sin laveste posisjon, må beltene være stramme. Symmetriske baller med ensartet kvalitet vender best. Siden bordet er nede i 2 sek., kan du om nødvendig kjøre framover, slik at du unngår at ballen blir dratt med av hjørne på sidetipperen. Sidetipper bør kun benyttes ved relativt flatt terreng. 11

12 5.0 Skifte av filmrull 1 Skyv forstrekkeren helt til høyre. 2 Trykk øvre holder helt opp og lås av denne ved hjelp av lås-stift. 3 Sett filmrullen inn på sin plass nederst. Sjekk at den kommer helt på plass. 4 Hold rullen sentrisk midt under øvre støttepunkt og løs ut låset for denne. OBS! -----PASS FINGRENE! 5 Led filmen som vist på figuren. 6 Skyv forstrekkerens ruller mot filmrullen. 7 Ved første oppstart er det smart å kun knytte sammen folie-endene med hverandre midt i mellom over pakkebordet. Første ballen vil klemme filmene fast! 8 Dersom folie-endene slipper eller ved skifte, fest folien i nettet på ballen. Ved bruk av 500 mm film i en 750 mm forstrekker, må det monteres inn et adapter i forstrekkeren. Dette røradapteret er festet på innsiden av filmrullen. 12

13 6.0 Justering av kniven (filmkutting) 1. Hastigheten justeres med ventil no Kniven kan justeres noe i høyden, likedan også selve klemplata gummibelagt plate. Denne må være plan og justeres til øverste stilling, d.v.s mutrene lavest mulig. 3. Posisjon til sensor no. 5 kan justeres i samsvar med ballens størrelse slik at en får filmen inn i kniven/knivholderen på midten. 4. Det er veldig viktig at bordet er vannrett ved pakkingen. Sjekk avstand mellom hver av rullene på pakkebordet og opp til senter av pakkearmen. Dette skal være samme mål - altså sentrum på ballen må alltid ligge i senter for pakkearmen. 5. Rengjør kniven regelmessig. 6. Smør styrepinnene for klemplata daglig. 7. Sjekk kanten på filmholderen, rundet kant på klemmplata. Denne må være ren og uten skader, særlig overgang ved knekkpunkt. På ny maskin kan lakk og grader skade filmen ved klemminga. Filmklemmene bør ikke gå alt for raskt ned. 13

14 7.0 Kjøring Styring av pakkeren gjøres automatisk. Studer, les og forstå bruken av maskinen før du setter i gang arbeidet. Etter at START kommandoen er aktivisert vil maskinen arbeide automatisk. Om nødvendig kan maskinen stoppes ved å bruke STOP kommandoen på kontrollboksen, kutte traktorens oljestrøm eller ved å trykke ned NØDSTOPP bryteren. Det er også mulig å stoppe maskinas automatiske syklus med MAN el. MAN +. Vær bestandig sikker på at ingen personer oppholder seg i maskinens arbeidsområde. Etter som filmkutte-enheten inneholder en skarp kniv, må denne alltid være lukket. Ta hensyn og tenk sikkerhet når du skal tippe av ballen, slik at den ikke ruller eller sklir unna. 7.1 Generelt Vær forsiktig og oppmerksom ved bruka av alle funksjonene. Prøv å unngå at urenheter eller fremmedlegemer kommer inn i fôret. Lag så kompakte og ensartede baller som mulig. Filmoverlappingen må være 50 %. Bruk bare høykvalitets film. Hvis ballen må flyttes etter pakking, gjør det så raskt som mulig. Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen som følger med strekkfilm pakken. Konferer med rådgivende organisasjoner vedrørende passende kjøreforhold, fuktighetsinnhold og lagring. Generelt anbefales min. 6 lag. 7.2 Lossing, pakking og avlessing av ballene Løftegaffelen må stå i midterste eller laveste posisjon og pakkebordet må stå i øvre stilling. Sjekk at det er strekkfilm i forstrekkerne og at endene ligger under hver sin kniv eller er knyttet sammen. Koble inn olje- og strømtilførsel til maskinen Når du skrur på kontrollboksen, vil følgende tekst vises i displayet: Illustrasjon av maskina og språkvalg. Velg pråk senest 10 sek. etter strømtilkobling. Når alt er OK med alle funksjoner, kommer melding: Venter på ny ball. Hvis maskinen ikke oppfyller betingelsene og kommer i denne modus, må en sjekke posisjoner til pakkerarm, pakkebord eller laste arm. Disse må stå i riktig posisjon. Pakkearm alltid i parkert psisjon (på tvers av maskin), pakkebord enten vannrett eller tiltet mot pressa forover, og lastegaffel enten i midtre eller nederste posisjon. Videre må alle funksjoner vedrørende nettsystemet være på plass. Mer utfyllende informasjon finnes i eget vedlegg for MK4 styring som følger selve pressa. 14

15 Sjekk antall omdreininger og filmoverlapp. En 120 cm ball krever ca. 13 omdreininger for 6- lags pakking (75 cm film). Forsikre deg om at antall omdreininger er tilstrekkelig ved pakking av den første ballen. Hvis traktorens oljeleveranse synker under innstilt mengde, vil dette først føre til at pakkerbordets rotasjonshastighet senkes og dermed vil filmoverlappingen endres. Legg alltid nett på ballen før den pakkes. Benytt nettkontroll-funksjonen. Lasting starter automatisk, når ballen aktiviserer sensor for lasting.( Må skje innen 8 sek.) Videre pressing kan fortsettes umiddelbart etter at pressekammeret er lukket og informasjon venter på ny ball kommer frem i displayet. Ta hensyn til ujevnheter i bakken og reduser fremdriftshastigheten hvis dette er nødvendig. Pakkeren fortsetter å arbeide automatisk, trinn for trinn. Når en balle er ferdig pakket, vil teksten LASTE AV stå i displayet. Pakkeren venter da på kommando for avlessing av ballen. Hold tasten for denne funksjon nede til teksten forsvinner og kommandoen er registrert. (Sikkerhetsfunksjon ved at den må holdes nede til teksten LASTE AV forsvinner. 7.3 Når en filmrull blir tom midt under pakkingen Hvis en filmrull går tom, vil meldingen Filmsignal mangler tom film komme opp i displayet. Dette indikerer at filmrull er tom eller brutt. En kan nå velge å kjøre videre med kun en rull. I dette tilfellet vil annenhver pakkepuls bli registrert, slik at innstilt mengde blir lagt på. Filmoverlappen vil uansett ikke bli det samme som med to ruller. Hvis begge rullene har gått tomme, stopper maskinen, og en får melding om dette i displayet. 7.4 Hvis pakkerarmen treffer en hindring Sikkerhetsstoppen avbryter alle maskinens funksjoner. Manuell styring er heller ikke mulig. Dette vises med tekst i displayet. Sikkerhetsstoppen må frigjøres manuelt ved å fjerne hindringen eller dra pakkerarmen manuelt tilbake. Sikkerhetsbryter/-ene går automatisk tilbake, men maskina starter ikke før ny kommando. Dette for i sikre at maskina ikke starter uforutsatt.(sikkehetskrav!) For å fortsette arbeidet på normal måte velges Fortsett eller Auto. 7.5 Transport Ta ut filmrullene fra forstrekkerene,eller--- kjør pakkerarmen manuelt til en posisjon på langs av maskin ved kortere transport. Koble ut oljeleveransen. 15

16 8.0 Vedlikehold Alltid før rengjøring og vedlikehold: Koble fra strøm- og oljetilførsel. Stopp traktormotoren. Det er forbudt å oppholde seg under maskindeler som er hevet og ikke forsvarlig sikret. Før bruk sjekk tiltrekning av alle mutrer og bolter. Sjekk lufttrykk i dekk. ( 19x45-17 hjul: 2.0 bar 500 x 15,5 -???) Etter de første timene med kjøring: Sjekk tiltrekning av alle mutrer og bolter. Stram til den koniske låsingen til tannhjulet for pakkerarmens hydraulikkmotor. Obs Skruene på Taper-Lock tannreimskiver skal ettertrekkes etter de første driftstimene, og jevnlig kontrolleres. NB! Sjekk at boltforbindelsen for avlåsing av boggier alltid er skikkelig fast. (Skal være sikret med enten Lock Tite eller låseblikk) Daglig: Sjekk tilstanden på hydraulikkslanger og koblinger. Sjekk kabler for strømtilførsel og kontrollboksens kabler. Rengjør filmkutteenheten. Hver 25. time: Smør alle glidelager med høykvalitets smøring. Merk: for å smøre øvre del av senterakslingen til boggien, må maskinen jekkes opp slik at en kommer til. Smør drivkjede for pakkerbord og pakkearm. Smør boggiopplagring skikkelig og helst ved å jekke maskin opp for bedre fordeling av grease. Smørenippler for glidelager: Løftegaffell 2 stk + sylindrer 4 stk Pakkerbord 2 stk + sylinder 2 stk Filmkutteenhet 4 stk + sylinder 2 stk Boggi 1 stk/side Trykkfilter: Det er ingen omløpsventil i filteret. Det betyr at maskinens bevegelser blir tregere hvis dette tettner. Må skiftes eller renses omgående. 16

17 Vinterlagring: Rengjør maskinen nøye og smør blanke flater med rusthindrende middel slik at ikke overflaterust dannes. Smør alle lager. Smør også kulelagrene i rullene til pakkerbordet. Siden lagrene er godt beskyttet er det bare en liten mengde smøring som trengs. Kontrollboksen må oppbevares på en ren og tørr plass. 9.0 Feilsøking Hvis du leter etter en elektrisk feil, stopp traktormotoren før du starter feilsøking. Hvis dette ikke er mulig, pass på at ingen personer oppholder seg i maskinene bevegelsesområde. Løftegaffelen kan falle ned selv om hydraulikken er frakoblet. Vær varsom når du arbeider med filmkutteenheten åpen. Hvis pakkeren ikke arbeider som den skal, sjekk alltid først: spenningskilde, kabler, traktorens hydraulikkventiler, hurtigkoblinger (trykkfilter). Hvis strømtilførselen ikke kommer direkte fra batteriet, vil spenningen variere for mye slik at kontrollboksen ikke er rask nok til å gi en feilmelding. Styrekortet og kontrollboksen kan ikke repareres. Disse må byttes ved en eventuell feil. Styreboksen har funksjoner for feilsøking(feilmeldinger) og sensortesting manuelt. Se egen informasjon MK4 styring. 17

18 Figuren over viser anbefalt avstand for sensorer generelt.(spesielt for sensorene til filmkontroll gjelder kortere avstand. 1mm p.g.av rask impuls.) Pakking stopper med feilmelding FILM - Er det strekkfilm i forstrekkeren? Sensor 11 og 12 merker om forstrekkerene roterer med rask pakking. - Er sensoren justert riktig? ( 1 mm) - Er pakkehastigheten blitt justert for høyt? Filmoverlapping varierer - Er maskinen innstilt og justert riktig med samsvar til instruksjonene i denne bruksanvisningen? - Slurer beltene? - Oljestrømsventilen kan inneholde forurensninger og urenheter som er ført inn med oljen. Skru ventilen til det ene ytterpunktet til det andre og juster på nytt. Hvis dette ikke hjelper, må ventilen åpnes. Dette krever sannsynligvis spesialverktøy. - Traktoren leverer mindre oljemengde enn det maskinen er innstilt for. Øk traktorens motorturtall og juster maskinen igjen. - Trykkfilteret er tett. Maskinen rister - Defekte hurtigkoblinger, oljeleveransen fra traktoren eller variasjon i strømtilførselen. Sjekk strømtilførselskablene, hurtigkoblinger, oljenivå og trykkfilter. Kniven holder ikke filmen - For stort mottrykk på hydraulikkens returside. Sjekk hurtigkoblingene og filter i traktor. - Lukketiden er for kort. - Kniven er justert for høyt. - Bøyd klemplate. Styrepinner ikke tilstrekkelig smurt. Bordet stopper ikke i midt-posisjon - Juster pakkerbordets sensor nærmere. - Mottrykk på retursiden. 18

19 10 Ventilblokk Hastighet bord tipp Hastighet (Normalhastighet) pakker-arm ¾ - 1 omdr. åpen Maks 25 omdr. min. Sakte hastighet Trykkoljefilter Hastighet for filmholdere. 19

20 11 Ekstraventil Det er satt inn en ekstra ventil som stenger av for sirkulasjon ved ventilen til låsing av kammer. Dette for å gi en sikrere låsing av kammeret selv om andre funksjoner kan gi trykkimpulser som igjen kan føre til at kammerlåsingen åpner. Lufttrykk i dekk: (500 x 17- boggier) Generelt sal benyttes lavest mulig trykk for å skåne grasmark. Under lang transport og høye hastigheter kreves høyere trykk. I praksis kan vi anbefale mellom 0, 7 1 bar. 20

21 12 Hovedkort i styreboks pakker Grønn diode skal lyse ikke blinke. Lyskontakt kobling 6/54 1/ 4/R -- (retningslys h.side) nr. 3/31 2 stk - Jord nr.1 2/54g. Ingen ledn. 7/5 5/58 8L 2/54 1/L -- (retningslys v.side) nr. 5 6/54 2 stk (brems) nr. 4 4/R 3/31 5/58 R -- (baklys h. Side) nr. 3 7/58 L - (baklys v. Side) nr. 21

22 13 Oljeskjema MOTOR BRAKE 10 SLOW SPEED TABLE FILM HOLDERS LIFT UP CHAMBER OVER- LAPPING ADJ. VALVE TABLE MOTOR TABLE SPEED ADJUST. VALVE TABLE LOCK VALVE FILM HOLDERS SPEED ADJUST. VALVES FILM HOLDERS LOCK VALVE CHAMBER-LOCK VALVE MAIN FLOW ADJ. VALVE P T 22

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 og DX 130 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Versjon 1.0; 01.2008 Viktig! Noter serienummeret til tilhengeren din her. Oppgi alltid serienummeret når du henvender deg til forhandleren din vedrørende

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer