+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX ) Orkel AS Postboks 84 N Fannrem

2 Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren i samarbeid med eieren. Et av de tre skjemaene skal forhandleren sende til produsenten. Uten utfylt og returnert garantiskjema gjelder ikke garantien. 2

3 Gratulerer med din nye Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic! Våre maskiner er kjent for sin kvalitet og styrke, og er tilpasset norske forhold. Dette er resultat av en kontinuerlig produktutvikling og en grundig kvalitetskontroll før maskina sendes ut. Vi har gjennomført en vurderingsprosess etter bestemmelsene i maskindirektivet (SAMSVARSERKLÆRING), og maskina er dermed CE- MERKET i henhold til dette. Du som eier/bruker må lese denne BRUKSANVISNINGEN MED SIKKERHETS-INSTRUKSENE før du starter med maskina. Vi forlanger at du leser nøye igjennom denne bruksanvisningen. Gjør deg godt kjent med hvilke krav som stilles til maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og gjør den daglige servicen til en rutine. Hilsen Orkel AS 3

4 SAMSVARSERKLÆRING 6 GARANTI KLARGJØRING OG TILKOBLING HYDRAULIKK ELEKTRONISK TILFØRSEL KONTROLLBOKS 9 EL-FUNKSJONER SE EGEN INSTRUKSJON (EGET KAPITTEL GP 1260 PRESSE) 3.0 INNSTILLING AV HYDRAULIKK JUSTERING AV FILMOVERLAPPING, HASTIGHET PAKKING OG ANDRE OPERASJONER SIDETIPPER 11 ARBEIDSPRINSIPP SKIFTE AV FILMRULL JUSTERING AV KNIVEN (FILMKUTTING) KJØRING GENERELT LOSSING, PAKKING OG AVLESSING AV BALLENE NÅR EN FILMRULL BLIR TOM MIDT UNDER PAKKINGEN HVIS PAKKERARMEN TREFFER EN HINDRING TRANSPORT VEDLIKEHOLD 16 ETTER DE FØRSTE TIMENE MED KJØRING: 16 DAGLIG: 16 HVER 25. TIME: 16 SMØRENIPPLER FOR GLIDELAGER: 16 TRYKKFILTER (EKSTRAUTSTYR): 16 VINTERLAGRING: FEILSØKING 17 4

5 10 VENTILBLOKK EKSTRAVENTIL HOVEDKORT I STYREBOKS PAKKER EL-SKJEMA LYSANLEGG OLJESKJEMA 22 5

6 SAMSVARSERKLÆRING Vi, Orkel AS Pb 84. N Fannrem erklærer på eget ansvar at følgende produkt(er), Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic serienummer... som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: NS-EN (1991), NS-EN (1991), NS-EN 704 (1999) i følge bestemmelsene i MASKINDIREKTIVET - 89/392/EØF. Fannrem, Februar 2004 Jarl Gjønnes Administrerende direktør 6

7 GARANTI Orkel AS garanterer denne maskina mot fabrikasjonsfeil i en periode på 12 måneder fra leveransedato til brukeren. Garantien begrenser seg til: 1. Verdien på maskinen i h.h.t. utført vedlikehold, bruk og tilstand. 2. Verdien på skadde komponenter. 3. Vurdert arbeidstid fra Orkel AS. 4. Garantireparasjoner over 3 timer skal avtales med Orkel AS. 5. Utfylt garantiskjema må være innsendt til Orkel AS. Bortsett fra dette er ikke Orkel AS under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader/skader på 3. part som måtte oppstå på grunn av forhold knyttet til maskina. Viktig! Garanti mot normal slitasje og på deler av gummi, dekk, hydraulikkslanger, kniver, kjeder og lager er ikke inkludert i garantien. Bruk av ikke originale deler eller, bruk og mangelfullt vedlikehold av maskina vil føre til bortfall eller reduksjon av ovenfor nevnte garanti. 7

8 Kjære kunde: Orkel Agronic kombi pakker er en rasjonell, økonomisk og langsiktig investering. Under utviklinga av maskinen, har produsent anvendt tilgjengelig teknologi innen landbruksmaskinbransjen. Oppbyggingen av maskinen er et resultat av en kontinuerlig produktutvikling og testing under mange ulike forhold. Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer den for bruk og utfører service på den. Legg spesielt god vekt på sikkerhetsinstruksene. Dette gjør deg bedre i stand til å bruke og vedlikeholde maskinen på effektiv og sikker måte. Sjekk at denne bruksanvisningen korresponderer med denne maskin. Vi forlanger at instruksjonene i denne boken blir fulgt. I denne boken er instruksjonene i forbindelse med sikkerhet merket med dette tegnet (se ovenfor). Pass på at alle brukere av maskinen blir gjort kjent med bruken og farene. Merk: Ved bruk av uoriginale deler vil føre til bortfall eller reduksjon av garanti. Kvaliteten på råmaterialet kan ikke bestemmes visuelt. Bruk derfor bare originale reservedeler. Skriv ned eksakt modell og serienummer på maskinen, samt reservedelskontakt i feltene nedenfor. Denne informasjon sikrer rask og korrekt reservedelslevering. Oppgi alltid modelltype, serienummer og årsmodell ved bestilling av deler. Denne informasjonen finner du på en skiltplate som er montert fast på maskinen. HUSK! Informasjonen i denne bruksanvisningen og maskinens garanti dekker ikke en eventuell bruk av uoriginale deler. Modell: Serie nummer: (Pakker) Serie nummer: (Presse) Program versjon nummer: Forhandler: 8

9 1.0 Klargjøring og tilkobling Maskinen er testkjørt før den sendes fra fabrikken. Oljestrømmens innstillinger i maskinens hydraulikksystem kan lett forandres. Vær derfor spesielt oppmerksom på dette ved bruk etter at maskinen har vært ubetjent. For eksempel kan hastigheten på pakkearmen være for høy. Sikkerhetsavstanden er bestandig 5 m. Filmkutteenheten består av en skarp kniv som alltid må være lukket, f.eks. : hvis pakkesyklusen ved automatisk innstilling blir forstyrret og maskinen blir ubetjent, må kniven legges ned slik at den er lukket. 1.1 Hydraulikk En 1/2" slange kobles til traktorens uttak som gir trykk. En 3/4" slange kobles til traktorens returuttak. For å unngå unødvendig oppheting i oljen og maskinfeil, må oljen ha fritt returløp til oljetank, ikke gjennom ventiler. Et høgt returtrykk forstyrrer, for eksempel, styringen av låsehakene for kammer. Pakkeren krever en oljemengde på omkring l/min. Minimum oljetrykk er 170 bar [2420 p.s.i.]. 1.2 Elektronisk tilførsel MERK: KOBLE ALLTID TIL ET 12 V SPENNINGSSYSTEM. Den brune ledningen kobles til traktorbatteriets + pol og den blå kobles til jord. Matespenningen er 12 V. Maskinen fungerer ikke ved en spenning under 10 V. Bruk av maskinen ved en spenning over 16 V er forbudt. Strømforsyningen må tas direkte fra traktorens batteri. Hovedkabel for strømtilførsel som følger med maskinen kan monteres fast til traktoren. Systemet må inneholde en 10 A sikring. 1.3 Kontrollboks Denne enheten er plassert inne i traktorhytta og koblet til vedlagt kabel. Pass på at kabelen er beskyttet for vridninger og skader. NB! Elektrisk syring se egen instruksjon MK4 9

10 3.0 Innstilling av hydraulikk Maskinens hydraulikksystem er under trykk. Sjekk slanger og koblinger for eventuelle skader. Skift ut skadede deler med en gang. Ved justering av maskinens ventiler, er det forbudt å oppholde seg bevegelsesområdet til pakkearmen. Klemfare! Det er forbudt å oppholde seg mellom pressekammer og løftegaffelen. Vær forsiktig ved justering av ventilene, da for eksempel hastigheten på pakkearmen kan skifte raskt. Gjør deg selv fortrolig og kjent med alle funksjoner på maskinen. Grunninnstilling av maskinen er foretatt på fabrikken. Før det utføres noen endringer og undersøkelser på maskinen skal hydraulikkoljen ha oppnådd sin normale arbeidstemperatur. Maskinen inneholde funksjoner som styres ved hjelp av trykkbrytere, som betyr at en kan få raskere responstid hvis oljen er kjølig. Hvis, for eksempel, den lille armen ikke åpner, løftegaffelen eller pakkebordet ikke senkes automatisk, er det ikke tilrådelig å prøve å endre eller justere umiddelbart. Hvis traktorens oljemengde minker og maskinen er justert til en større oljemengde enn dette, vil en ikke oppnå innstilt filmoverlapping. Hvis traktoren har montert en separat volumkontrollventil, er det tilrådelig å justere denne så nært opptil nødvendig oljemengde som mulig. 3.1 Justering av filmoverlapping, hastighet pakking og andre operasjoner Ventil no. 1 regulerer den totale oljemengden til maskinen. Ved å skru ventilen med klokken, vil mengden av olje til maskinen synke. Saktere bevegelse ( Skal være omkring ¼ runde åpen) Foran på pressas venstre side. Ventil no. 2 regulerer forholdet på rotasjonshastigheten mellom pakkearmen og -bordet. Ved å skru ventilen med klokken, vil hastigheten på pakkearmen synke, mens den vil øke for pakkebordet ( skal være omkring 1/2 runde åpen) På ventilskap på selve pakkeren. Pakkerarmens maksimum tillatte rotasjonshastighet er 20 r/min. Denne innstillingen medfører at alle andre funksjoner må ha max hastighet slik at nødvendig overlapp på % oppnås. Ved innstilling av ønsket overlapp kan det være nødvendige å justere på begge ventilene (no 1 og 2). Gjør følgende innstillinger med pakkeren: 1. Traktorens hydraulikkolje må ha oppnådd sin arbeidstemperatur. 2. Still inn traktorens motorturtall tilsvarende kjøring med pressa. ( o/min.) 3. Åpne ventil no.1 (¼ runde). (Grovinnstilling av pakkebord rotasjon av balle.) 4. Still inn pakkerarmens hastighet med ventil no. 2 ( ½ runde først). Jo mer du åpner, jo raskere går armen. Bruk ventil no. 1 til å stille inn overlappingen. 5. Hastigheten for sakte pakking justeres, hvis nødvendig, ved hjelp av ventil no

11 Justeringsskruen er lukket med en mutter. Justering kan utføres ved hjelp av en UBRACO-nøkkel. Hastigheten for sakte pakking øker når oljen er varm. Følg derfor med på dette og, hvis nødvendig, juster hastigheten for sakte pakking igjen. Det er viktig at hastigheten for sakte pakking er korrekt slik at filmknivens timing og innstilling blir riktig. (Ved å trykke inn F6 man - vil pakkearma gå konstant i sakte hastighet ved justeringen) 6. Justering av filmknivens hastighet gjøres med ventil no. 5; hastigheten avtar når den skrus med klokken. Hvis hastigheten blir for høy, kan det føre til at filmen kuttes når kniven stenger før den klemmes fast. 7. Justering av hastigheten på avlessing av ballen gjøres ved hjelp av ventil no. 3. Hastigheten avtar når den skrus med klokken. Hvis hastigheten blir for høy, kan ballen tippes av når pakkebordet går i midt-posisjon. 4.0 Sidetipper Under pakking lokaliseres sidetipperen i horisontal posisjon bak pakkeren. Når pakkerbordet senkes, senkes sidetipperen ned til bakken. Når pakkerbordet heves, heves også sidetipperen. Pass på at pakkerarmen ikke tar bort i sidetipperen under pakking. Når en bruker sidetipperen, ta hensyn til at ballen legges til høyre for maskinen sett bakfra. Vær sikker på at ingen personer oppholder seg bak eller ved siden av maskinen. Hvis ballen svinger for raskt rundt, er det mulig at den kan trille videre og skape en farlig situasjon. Det er viktig at du står stille når du tipper ballen. Arbeidsprinsipp Når ballen tippes av, ruller den bak til sidetipperen grunnet sin egen vekt. På grunn av sidetipperens utforming, snus ballen og blir liggende på sin ende. Sidetipperen er noe justerbar, men følgende faktorer er avgjørende for dens funksjon: Justering av bakkeklaring. I høyeste posisjon arbeider enheten mest effektivt. Nedsenkingshastigheten på pakkebordet. Ventil no. 3. Dess større hastighet, dess raskere ruller ballen ned. Når bordet er i sin laveste posisjon, må beltene være stramme. Symmetriske baller med ensartet kvalitet vender best. Siden bordet er nede i 2 sek., kan du om nødvendig kjøre framover, slik at du unngår at ballen blir dratt med av hjørne på sidetipperen. Sidetipper bør kun benyttes ved relativt flatt terreng. 11

12 5.0 Skifte av filmrull 1 Skyv forstrekkeren helt til høyre. 2 Trykk øvre holder helt opp og lås av denne ved hjelp av lås-stift. 3 Sett filmrullen inn på sin plass nederst. Sjekk at den kommer helt på plass. 4 Hold rullen sentrisk midt under øvre støttepunkt og løs ut låset for denne. OBS! -----PASS FINGRENE! 5 Led filmen som vist på figuren. 6 Skyv forstrekkerens ruller mot filmrullen. 7 Ved første oppstart er det smart å kun knytte sammen folie-endene med hverandre midt i mellom over pakkebordet. Første ballen vil klemme filmene fast! 8 Dersom folie-endene slipper eller ved skifte, fest folien i nettet på ballen. Ved bruk av 500 mm film i en 750 mm forstrekker, må det monteres inn et adapter i forstrekkeren. Dette røradapteret er festet på innsiden av filmrullen. 12

13 6.0 Justering av kniven (filmkutting) 1. Hastigheten justeres med ventil no Kniven kan justeres noe i høyden, likedan også selve klemplata gummibelagt plate. Denne må være plan og justeres til øverste stilling, d.v.s mutrene lavest mulig. 3. Posisjon til sensor no. 5 kan justeres i samsvar med ballens størrelse slik at en får filmen inn i kniven/knivholderen på midten. 4. Det er veldig viktig at bordet er vannrett ved pakkingen. Sjekk avstand mellom hver av rullene på pakkebordet og opp til senter av pakkearmen. Dette skal være samme mål - altså sentrum på ballen må alltid ligge i senter for pakkearmen. 5. Rengjør kniven regelmessig. 6. Smør styrepinnene for klemplata daglig. 7. Sjekk kanten på filmholderen, rundet kant på klemmplata. Denne må være ren og uten skader, særlig overgang ved knekkpunkt. På ny maskin kan lakk og grader skade filmen ved klemminga. Filmklemmene bør ikke gå alt for raskt ned. 13

14 7.0 Kjøring Styring av pakkeren gjøres automatisk. Studer, les og forstå bruken av maskinen før du setter i gang arbeidet. Etter at START kommandoen er aktivisert vil maskinen arbeide automatisk. Om nødvendig kan maskinen stoppes ved å bruke STOP kommandoen på kontrollboksen, kutte traktorens oljestrøm eller ved å trykke ned NØDSTOPP bryteren. Det er også mulig å stoppe maskinas automatiske syklus med MAN el. MAN +. Vær bestandig sikker på at ingen personer oppholder seg i maskinens arbeidsområde. Etter som filmkutte-enheten inneholder en skarp kniv, må denne alltid være lukket. Ta hensyn og tenk sikkerhet når du skal tippe av ballen, slik at den ikke ruller eller sklir unna. 7.1 Generelt Vær forsiktig og oppmerksom ved bruka av alle funksjonene. Prøv å unngå at urenheter eller fremmedlegemer kommer inn i fôret. Lag så kompakte og ensartede baller som mulig. Filmoverlappingen må være 50 %. Bruk bare høykvalitets film. Hvis ballen må flyttes etter pakking, gjør det så raskt som mulig. Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen som følger med strekkfilm pakken. Konferer med rådgivende organisasjoner vedrørende passende kjøreforhold, fuktighetsinnhold og lagring. Generelt anbefales min. 6 lag. 7.2 Lossing, pakking og avlessing av ballene Løftegaffelen må stå i midterste eller laveste posisjon og pakkebordet må stå i øvre stilling. Sjekk at det er strekkfilm i forstrekkerne og at endene ligger under hver sin kniv eller er knyttet sammen. Koble inn olje- og strømtilførsel til maskinen Når du skrur på kontrollboksen, vil følgende tekst vises i displayet: Illustrasjon av maskina og språkvalg. Velg pråk senest 10 sek. etter strømtilkobling. Når alt er OK med alle funksjoner, kommer melding: Venter på ny ball. Hvis maskinen ikke oppfyller betingelsene og kommer i denne modus, må en sjekke posisjoner til pakkerarm, pakkebord eller laste arm. Disse må stå i riktig posisjon. Pakkearm alltid i parkert psisjon (på tvers av maskin), pakkebord enten vannrett eller tiltet mot pressa forover, og lastegaffel enten i midtre eller nederste posisjon. Videre må alle funksjoner vedrørende nettsystemet være på plass. Mer utfyllende informasjon finnes i eget vedlegg for MK4 styring som følger selve pressa. 14

15 Sjekk antall omdreininger og filmoverlapp. En 120 cm ball krever ca. 13 omdreininger for 6- lags pakking (75 cm film). Forsikre deg om at antall omdreininger er tilstrekkelig ved pakking av den første ballen. Hvis traktorens oljeleveranse synker under innstilt mengde, vil dette først føre til at pakkerbordets rotasjonshastighet senkes og dermed vil filmoverlappingen endres. Legg alltid nett på ballen før den pakkes. Benytt nettkontroll-funksjonen. Lasting starter automatisk, når ballen aktiviserer sensor for lasting.( Må skje innen 8 sek.) Videre pressing kan fortsettes umiddelbart etter at pressekammeret er lukket og informasjon venter på ny ball kommer frem i displayet. Ta hensyn til ujevnheter i bakken og reduser fremdriftshastigheten hvis dette er nødvendig. Pakkeren fortsetter å arbeide automatisk, trinn for trinn. Når en balle er ferdig pakket, vil teksten LASTE AV stå i displayet. Pakkeren venter da på kommando for avlessing av ballen. Hold tasten for denne funksjon nede til teksten forsvinner og kommandoen er registrert. (Sikkerhetsfunksjon ved at den må holdes nede til teksten LASTE AV forsvinner. 7.3 Når en filmrull blir tom midt under pakkingen Hvis en filmrull går tom, vil meldingen Filmsignal mangler tom film komme opp i displayet. Dette indikerer at filmrull er tom eller brutt. En kan nå velge å kjøre videre med kun en rull. I dette tilfellet vil annenhver pakkepuls bli registrert, slik at innstilt mengde blir lagt på. Filmoverlappen vil uansett ikke bli det samme som med to ruller. Hvis begge rullene har gått tomme, stopper maskinen, og en får melding om dette i displayet. 7.4 Hvis pakkerarmen treffer en hindring Sikkerhetsstoppen avbryter alle maskinens funksjoner. Manuell styring er heller ikke mulig. Dette vises med tekst i displayet. Sikkerhetsstoppen må frigjøres manuelt ved å fjerne hindringen eller dra pakkerarmen manuelt tilbake. Sikkerhetsbryter/-ene går automatisk tilbake, men maskina starter ikke før ny kommando. Dette for i sikre at maskina ikke starter uforutsatt.(sikkehetskrav!) For å fortsette arbeidet på normal måte velges Fortsett eller Auto. 7.5 Transport Ta ut filmrullene fra forstrekkerene,eller--- kjør pakkerarmen manuelt til en posisjon på langs av maskin ved kortere transport. Koble ut oljeleveransen. 15

16 8.0 Vedlikehold Alltid før rengjøring og vedlikehold: Koble fra strøm- og oljetilførsel. Stopp traktormotoren. Det er forbudt å oppholde seg under maskindeler som er hevet og ikke forsvarlig sikret. Før bruk sjekk tiltrekning av alle mutrer og bolter. Sjekk lufttrykk i dekk. ( 19x45-17 hjul: 2.0 bar 500 x 15,5 -???) Etter de første timene med kjøring: Sjekk tiltrekning av alle mutrer og bolter. Stram til den koniske låsingen til tannhjulet for pakkerarmens hydraulikkmotor. Obs Skruene på Taper-Lock tannreimskiver skal ettertrekkes etter de første driftstimene, og jevnlig kontrolleres. NB! Sjekk at boltforbindelsen for avlåsing av boggier alltid er skikkelig fast. (Skal være sikret med enten Lock Tite eller låseblikk) Daglig: Sjekk tilstanden på hydraulikkslanger og koblinger. Sjekk kabler for strømtilførsel og kontrollboksens kabler. Rengjør filmkutteenheten. Hver 25. time: Smør alle glidelager med høykvalitets smøring. Merk: for å smøre øvre del av senterakslingen til boggien, må maskinen jekkes opp slik at en kommer til. Smør drivkjede for pakkerbord og pakkearm. Smør boggiopplagring skikkelig og helst ved å jekke maskin opp for bedre fordeling av grease. Smørenippler for glidelager: Løftegaffell 2 stk + sylindrer 4 stk Pakkerbord 2 stk + sylinder 2 stk Filmkutteenhet 4 stk + sylinder 2 stk Boggi 1 stk/side Trykkfilter: Det er ingen omløpsventil i filteret. Det betyr at maskinens bevegelser blir tregere hvis dette tettner. Må skiftes eller renses omgående. 16

17 Vinterlagring: Rengjør maskinen nøye og smør blanke flater med rusthindrende middel slik at ikke overflaterust dannes. Smør alle lager. Smør også kulelagrene i rullene til pakkerbordet. Siden lagrene er godt beskyttet er det bare en liten mengde smøring som trengs. Kontrollboksen må oppbevares på en ren og tørr plass. 9.0 Feilsøking Hvis du leter etter en elektrisk feil, stopp traktormotoren før du starter feilsøking. Hvis dette ikke er mulig, pass på at ingen personer oppholder seg i maskinene bevegelsesområde. Løftegaffelen kan falle ned selv om hydraulikken er frakoblet. Vær varsom når du arbeider med filmkutteenheten åpen. Hvis pakkeren ikke arbeider som den skal, sjekk alltid først: spenningskilde, kabler, traktorens hydraulikkventiler, hurtigkoblinger (trykkfilter). Hvis strømtilførselen ikke kommer direkte fra batteriet, vil spenningen variere for mye slik at kontrollboksen ikke er rask nok til å gi en feilmelding. Styrekortet og kontrollboksen kan ikke repareres. Disse må byttes ved en eventuell feil. Styreboksen har funksjoner for feilsøking(feilmeldinger) og sensortesting manuelt. Se egen informasjon MK4 styring. 17

18 Figuren over viser anbefalt avstand for sensorer generelt.(spesielt for sensorene til filmkontroll gjelder kortere avstand. 1mm p.g.av rask impuls.) Pakking stopper med feilmelding FILM - Er det strekkfilm i forstrekkeren? Sensor 11 og 12 merker om forstrekkerene roterer med rask pakking. - Er sensoren justert riktig? ( 1 mm) - Er pakkehastigheten blitt justert for høyt? Filmoverlapping varierer - Er maskinen innstilt og justert riktig med samsvar til instruksjonene i denne bruksanvisningen? - Slurer beltene? - Oljestrømsventilen kan inneholde forurensninger og urenheter som er ført inn med oljen. Skru ventilen til det ene ytterpunktet til det andre og juster på nytt. Hvis dette ikke hjelper, må ventilen åpnes. Dette krever sannsynligvis spesialverktøy. - Traktoren leverer mindre oljemengde enn det maskinen er innstilt for. Øk traktorens motorturtall og juster maskinen igjen. - Trykkfilteret er tett. Maskinen rister - Defekte hurtigkoblinger, oljeleveransen fra traktoren eller variasjon i strømtilførselen. Sjekk strømtilførselskablene, hurtigkoblinger, oljenivå og trykkfilter. Kniven holder ikke filmen - For stort mottrykk på hydraulikkens returside. Sjekk hurtigkoblingene og filter i traktor. - Lukketiden er for kort. - Kniven er justert for høyt. - Bøyd klemplate. Styrepinner ikke tilstrekkelig smurt. Bordet stopper ikke i midt-posisjon - Juster pakkerbordets sensor nærmere. - Mottrykk på retursiden. 18

19 10 Ventilblokk Hastighet bord tipp Hastighet (Normalhastighet) pakker-arm ¾ - 1 omdr. åpen Maks 25 omdr. min. Sakte hastighet Trykkoljefilter Hastighet for filmholdere. 19

20 11 Ekstraventil Det er satt inn en ekstra ventil som stenger av for sirkulasjon ved ventilen til låsing av kammer. Dette for å gi en sikrere låsing av kammeret selv om andre funksjoner kan gi trykkimpulser som igjen kan føre til at kammerlåsingen åpner. Lufttrykk i dekk: (500 x 17- boggier) Generelt sal benyttes lavest mulig trykk for å skåne grasmark. Under lang transport og høye hastigheter kreves høyere trykk. I praksis kan vi anbefale mellom 0, 7 1 bar. 20

21 12 Hovedkort i styreboks pakker Grønn diode skal lyse ikke blinke. Lyskontakt kobling 6/54 1/ 4/R -- (retningslys h.side) nr. 3/31 2 stk - Jord nr.1 2/54g. Ingen ledn. 7/5 5/58 8L 2/54 1/L -- (retningslys v.side) nr. 5 6/54 2 stk (brems) nr. 4 4/R 3/31 5/58 R -- (baklys h. Side) nr. 3 7/58 L - (baklys v. Side) nr. 21

22 13 Oljeskjema MOTOR BRAKE 10 SLOW SPEED TABLE FILM HOLDERS LIFT UP CHAMBER OVER- LAPPING ADJ. VALVE TABLE MOTOR TABLE SPEED ADJUST. VALVE TABLE LOCK VALVE FILM HOLDERS SPEED ADJUST. VALVES FILM HOLDERS LOCK VALVE CHAMBER-LOCK VALVE MAIN FLOW ADJ. VALVE P T 22

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1250 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XXXX00150...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker www.mchale.net Det Profesjonelle Valg McHale W2020 er en høyhastighets. Det er en kompakt maskin, som gjør at en fører kan transportere, pakke og stable baller med en traktor eller hjullaster. Den kan

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg 998 FIRKANT PAKKER www.mchale.net Det Profesjonelle Valg Firkantpakker med høy kapasitet McHale 998 firkant ballepakker er den allsidige løsning for innpakning av firkantballer. Fornuftig design, kvalitetskomponenter

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER IMPORTØR: SISU PRODUKTER A/S INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF. 63 98 22 00 FAX 63 98 22 55 ******************* SAMI VEDKLØYVER Gratulerer med Deres nye vedkløyver. For sikkerhets skyld og for å oppnå

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

BRUKSANVISNING. Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 + Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00 Fax: +47 72 48 80 11 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer