BEREDT KOMPETANSE ATTFØRINGSRAPPORT HORDALAND2011. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDT KOMPETANSE ATTFØRINGSRAPPORT HORDALAND2011. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes"

Transkript

1 BEREDT ATTFØRINGSRAPPORT HORDALAND2011 Vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes

2 Vi skaper arbeidsglede BEREDT - HORDALAND Dette er er i dag en unik attføringsbedrift med representasjon i flere av landets fylker og med ambisjon om å bli den mest attraktive nasjonalt. Virksomheten er i dag todelt med en divisjon for kompetanseutvikling og en divisjon for servicetjenester. Divisjonene utfyller hverandre og gir deltakere og kunder mulighet for både teoretisk kompetansebygging og praktisk arbeidserfaring. Kompetanse arbeider med attføring og kompetansebygging på en rekke områder. har også mange bedriftskunder som benytter seg av det brede kompetanse- og tjenestetilbudet selskapets mer enn 20 coacher kan tilby innen kompetansebygging og omstillingsprosesser. er i dag en unik attføringsbedrift med representasjon i flere av landets fylker og med ambisjon om å bli den mest attraktive nasjonalt. gruppen Service gir deltakerne muligheter for arbeidspraksis, men driver også med kommersiell virksomhet mot næringslivet og privatpersoner. Service tilbyr et bredt spekter av tjenester gjennom seksjonene Bevertning, Drift, Verksted og Hjem. Selskapet driver en rekke kantiner for virksomheter i næringslivet og det offentlige. AS ble etablert i 1969 som attføringsbedrift med Hordaland Fylkeskommune som eier. Virksomhetens navn den gang var Storetveit Servicesenter og var et bilverksted med bensinstasjon. Virksomheten tok navnet i 2003 og utvidet virksomhetsområdet. I 2005 flyttet virksomheten inn i nye, 2500 m 2 store lokaler på Apeltun. Her er i dag selskapets hovedkontor, lokaler for undervisning, kurs og konferanser, samt kjøkken, cateringvirksomhet, transport og vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør, pluss en Coop-butikk med praksisplass. I 2009 kjøpte AS KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim. Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot næringslivet. s tilbud spenner derfor over hele årsaksgrunnen til fravær fra arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde. driver også en rekke kantiner rundt om i virksomheter og institusjoner, og opplæringsvirksomhet ved Skjoldtunet Sykehjem og ved verkstedet på Storetveit. Totalt er ca 2500 personer hvert år på landsbasis gjennom ulike kurser eller praksis i -systemet. har rundt 40 fast ansatte, en rekke innleide kursholdere og rundt 100 personer på tiltak sysselsatt til enhver tid. VISJON skal være den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt. MISJON Tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller beholde sitt arbeid. VERDIER Verdighet Kompetanse Fleksibilitet Glød MERKELØFTE Vi bidrar til at andre lykkes ved å skape glede. DIVISJONER Vox Amo Kompetanse Bedrift Attføring AVDELINGER Kurs Kantiner Formidling Kurs/ Konferanser Kaféer Bevertning Kjøkken Service Drift Verksted Auto Understell behandling Hjem Møbel SEKSJONER Interiør Stab Prosjekt Markedsføring Forr. utvikling Økonomi HR - HMS Innkjøp Arkiv IT / Tlf Kundesenter IK-Mat AS eies fremdeles 100% av Hordaland fylkeskommune. Totale driftsinntekter i 2011 var for hele konsernet ca NOK 80 millioner. Denne attføringsrapporten viser resultatene Kompetanse Hordaland oppnådde i er i dag en unik attføringsvirksomhet med fokus på arbeidsglede

3 VI ER EN GODKJENT LÆREBEDRIFT innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy BEREDT - HORDALAND Fagutvikling ved driver kontinuerlig med medarbeiderutvikling, slik at en til envher tid er à jour med det siste innen attføringsarbeid og fagutvikling. FAGUTVIKLING GENERELT: gjennomførte detaljert gjennomgang av opplegget for EQUASS Assurance med de ansatte og ble sertifisert av ekstern revisor i september To ansatte er PDK-sertifisert i Tildelt ramme: 2011: Kr. 17,4 mill 2010: Kr. 15,7 mill 2009: Kr. 13,48 mill 2008: Kr. 13,67 mill 2007: Kr. 14 mill I løpet av året har også 6 ansatte, 12 dagsverk, fått kompetanseheving som testveiledere i VOX, Digitaltesten og Regnetesten. På CATopplæring, datasystem for oppfølging av deltakere, deltok 5 ansatte. Attføringsleder startet opplæringen på Motiverende intervju med 3 dager på innføringskurs. Videre opplæring fortsatte i I tillegg har personalet deltatt på attføringsfaglige samlinger og konferanser. Flere av arbeidslederne har gjennomført attførings-skolen og vil bli videre kurset etter behov. Alle nyansatte i støttefunksjoner vil få nødvendig opplæring/kurs innen attføring. Vi har i løpet av 2011 fått innføring og kompetanse innen ulike typer tester og kartleggingsmetoder. Vi nevner her Rådgiveren, WIE-testen, SCI-A, Solberg interessetest, Livshjulet og Jobpics.Det meste av attføringsarbeidet i er lagt på avdelingsnivå og det er her man daglig ser og opplever den enkelte deltaker. Nødvendig dokumentasjon for kartlegging av deltakerne innhentes gjennom daglige samtaler mellom rådgivere og arbeidsledere, samt i møter og samtaler med de respektive avdelinger. Godkjente plasser 2011 har tilsammen 106 tiltaksplasser, og disse er fordelt slik: 20 plasser til avklaring 41 plasser til arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) plasser til APS Skjoldtunet plasser til arbeid med bistand (AB) plasser til kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) plasser til tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Det går fram av tallene at det har vært en økning i refusjoner fra NAV de siste tre årene, og i 2011 var det samlete beløp på ca 17,4 millioner. Dette fordeler seg slik på de ulike tiltak når vi avrunder tallene: Avklaring: APS: 2,5 mill 6,6 mill Skjoldtunet: ,- AB: ,- KIA: TIA: 4,7 mill 1,9 mill 04 05

4 BEREDT - HORDALAND 4 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøve og er nå formidlet ut i ordinært arbeid. Presentasjon av tilbudet i Yrkesveiledning Gjennom systematisk avklaring, interessetesting og arbeidstrening skal arbeidstakerne bli motivert og kvalifisert til jobbsøking og bevisstgjort i sin egen attføringsprosess. Rådgiverne på har sertifisert seg for flere typer læringsverktøy og tester som kan benyttes. Deltakere som er aktuelle for det ordinære arbeidsmarked jobber aktivt både med egen CV og jobbsøking. Formidling kan skje gjennom ekstern kvalifisering, eller som en direkte formidling til aktuell arbeidsgiver. Lærekontrakt i er godkjent lærebedrift for fagbrev innen fagområdene kokk og institusjonskokk i tillegg til bilmekaniker lette kjøretøy. Vi har også opplæringskontrakter som bringer kandidatene fram til et kompetansebevis innen disse fagfeltene. har i 2011 hatt lærlinger både på bilverkstedet og på kjøkkenet. 4 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøve og er nå formidlet ut i ordinært arbeid. Nettverk er tilknyttet NHO gjennom organisasjonen Attføringsbedriftene. Vi er også gjennom denne organisasjonen tilknyttet Læringsnettverket. har opparbeidet seg et godt samarbeid med ordinære arbeidsgivere som vi i utstrakt grad bruker i vårt attføringsarbeid. Tverretatlig samarbeid For skoleåret 2010/2011 var det inngått avtale med HFK om arbeidspraksis for elever ved videregående skoler i Hordaland, og det ble skrevet ny avtale fra september for inneværende skoleår. er godkjent lærebedrift innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy. Fagansvarlige samarbeider med HFK opplæringsavdelingen for oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Våre avdelinger KJØKKEN OG CATERING Mulighetene for interne praksisplasser innenfor catering virkesomheten vår har økt i løpet av er fortsatt ett av Bergens største cateringfirma og vi har i løpet av året åpnet flere store kantiner med muligheter for god opplæring både innen salg/service og matsikkerhet/ hygiene. De fleste deltakerne starter sin praksis ved vårt hovedkjøkken og får tilbudet om praksis i kantiner når den grunnleggende opplæringen er gitt. Hovedkjøkkenet på Apeltun er den største enheten innen vår cateringvirksomhet og det er her det aller meste av varmmatproduksjonen foregår. Kjøkkenet er godkjent som opplæringskjøkken innen kokkefaget. Vi har avtale om samarbeid med en ekstern restaurant i Bergen sentrum for bedre trening i den delen av opplæringen som omhandler «à la carte». To lærlinger bestod fagprøven i KANTINER Kantinene vi driver er lokalisert både i Bergen sentrum og ute i flere av bydelene. Dette gir gode muligheter til å nå deltakere som av ulike årsaker ikke takler en lang og slitsom reisevei. Flere av kantinene har relativt stort produksjonskjøkken, mens andre får det meste tilkjørt fra Apeltun. Kundegruppen er svært ulikt sammensatt, så deltakerene har muligheter til en variert praksis i ulike kantiner. Vi tilstreber en praksis som ligger nært opp til ordinært arbeidsliv, der kantinemedarbeiderne ofte må takle en arbeidssituasjon uten fast tilhørighet i kun en kantine. Når deltakerne har opparbeidet seg trygghet og noe selvstendighet i arbeidet i en kantine får de alltid tilbud om å endre praksissted. Pr. 31, driver vi disse kantinene: Allehelgensgate Askøy vg skole Christian Michelsens Institutt Engensenteret Hordaland fylkeskommune Kalfaret, UiB Kløver Kafé Løvåsen sykehjem, Fyllingsdalen Midtbygda sykehjem, Åsane Motorhallen, Solheimsviken Olav Kyrresgt.22 Utrustningsbygget, Solheimsviken Aanderaa, Skjold Avdelinger i pr : Kjøkken og Catering Kantiner Automester bygget på Apeltun Kontor, resepsjon & sentralbord Kurs- og konferanseavdeling Selskapsavdeling Møbelavdelingen Interiøravdelingen Transportavdelingen Vaskeri Skjoldtunet Sykehjem 06 07

5 1969 Gruppen ble grunnlagt i 1969 BEREDT AUTOMESTER Automester er det andre store tilbudet om intern praksis på. Bilverkstedet ligger på Storetveit og fremstår som et moderne bilverksted som tilbyr service og reparasjon på alle typer biler. Verkstedet er godkjent opplæringsbedrift i faget bilmekaniker lette kjøretøy. To lærlinger bestod fagprøven i BEREDT - HORDALAND INTERIØRAVDELINGEN Interiøravdelingen er annerledeslandet på. Her er tempoet rolig og støynivået lavt, ulikt de andre avdelingene våre. Deltakerne har stort utbytte av å være i aktivitet her, og mange får vist sine kreative evner både med symaskin og håndarbeid. Verkstedet tilbyr i tillegg understellsbehandling og bilpleie. Vi har egen dekkhall som er godt utstyrt for arbeid med hjul og dekk. TRANSPORTAVDELINGEN BEREDTBYGGET PÅ APELTUN bygget på Apeltun rommer mer enn Hovedkjøkken og Administrasjon. Rådgiverne har kontor her og de fleste oppstart- og oppfølgingssamtaler for deltakere som skal starte i tiltak forgår her. Rådgiverne har også møter med Arbeidslederne fra de ulike avdelinger. Alle arbeidslederne på deltar aktivt i oppfølgingen av hver enkelt deltaker. KONTOR, RESEPSJON OG SENTRALBORD Vi har jevnlig en deltaker i APS eller KIA som betjener vårt sentralbord, håndterer bestillinger til catering, postjournal, arkiv etc. En annen viktig del av dette arbeidet er kundemottak av alle som kommer hit; noen på kurs, andre for å se på muligheten for leie av våre lokaler. KURS- KONFERANSEAVDELING OG SELSKAPSAVDELING Det er stadig arrangementer i regi av og våre deltakere får mulighet til å være med alle typer gjøremål i forbindelse med dette. Alt fra plassering av bord/stoler til dekking av festbord. Flere av kantinene vi driver benyttes også til selskaper og ulike arrangementer. Denne avdelingen ledes av en fagutdannet kokk og vi har deltaker i APS som er tilknyttet denne avdelingen. Transportavdelingen har ansvar for all transport av maten som produseres på vårt Hovedkjøkken, både til kantinene vi driver, og til private kunder. Drift av eiendom og bygningsmasse er også en del av arbeidsoppgavene der. Deltakerne får dermed et innblikk i det som gjerne benevnes som typiske vaktmesteroppgaver. Brøyting, kosting og spyling, bosstømming, skifting av lyspærer, klargjøre lokaler for utleie etc. Både sjåfører og sidemenn på bilene våre har gode muligheter til å bli kjent med gate- og veinettet, i tillegg til kundebehandling og service. Bilene er utstyrt med GPS. Vi har avtale med Taxi 1 for kjentmannsprøve og prøvekjøring med erfaren sjåfør. VASKERI Vaskeriet vårt er egentlig til internt bruk, men vi har avtale med vår nabobedrift Nosefo om vask av tøy i forbindelse med deres sikkerhetskurs. Vi har ikke rulle/presse, men deltakerne får en god opplæring i sortering av tøy og bruk av vaskemaskin og tørketrommel. På Apeltun tilbyr vi en variert praksis innenfor flere arbeidsområder. MØBELAVDELINGEN Møbelavdelingen er plassert i underetasjen og ledes nå av en fagutdannet møbeltapetserer tilsatt i De daglige gjøremål består i all hovedsak av omtrekking av møbler for eksterne kunder. Vi har ingen krav til kvalifikasjoner før innsøkning, men dette er en fysisk noe krevende arbeidsplass. EKSTERNE PRAKSISPLASSER Eksterne praksisplasser har vi tilgang til innenfor flere bransjer. Vi har alltid en deltaker i praksis i COOP Prix dagligvarer,som er leietaker i bygget her på Apeltun. Ellers har vi i løpet av 2011 hatt deltakere utplassert i praksis i flere butikker, barnehager/sfo, datafirma, bilutleiefirma, transportbransjen, som anleggsgartner, innen frisørsalong, hudpleie, renhold, annet institusjonskjøkken og på arkiv. SKJOLDTUNET SYKEHJEM Skjoldtunet Sykehjem er en glimrende praksisplass for deltakere som har tenkt seg inn i pleie- og omsorgsyrket. Vi har en fagutdannet hjelpepleier som er ansatt og stasjonert på institusjonen. Hun følger opp deltakerne vi har i praksis og deltar også i Attføringsmøter. Vi har i løpet av 2011 i tillegg til omsorgspraksis, hatt deltakere i praksis både med vaktmesteroppgaver og i kantinen på Skjoldtunet. 08 9

6 100% er 100% eid av Hordaland Fylkeskommune BEREDT - HORDALAND Avklaring Bestilling og innsøking av deltakere fra Nav lokal ligger til grunn for arbeidsutprøving og avklaring av deltakerne. Den praktiske utprøvingen på 8-12 uker er tilrettelagt både internt i og i noen tilfeller med ekstern praksis. Inntak til i løpet av året har i all hovedsak vært basert på individuell oppstart, men vi hadde i tillegg 2 kurs med felles oppstart og gruppeopplæring våren ukers kartlegging og arbeidsutprøving. Innsøkningen har vært jevn, tiden på ventelistene noe varierende mellom de ulike avdelinger. Det har vært god utnyttelse av plassene i løpet av året, men en reduksjon i juli som er feriemåneden, med fellesferie for deler av virksomheten. 12% FYLLINGSDALEN 7% ÅSANE 10% BERGENHUS 1% ASKØY 14% ÅRSTAD Oppstart i 2011 Det har startet 158 personer ved, innsøking og aktivitet fordeler seg slik: INNSØKING AKTIVE DELTAKERE pr pr ,2% NAV ARNA 0,1% HUSNES 0,1% SUND 0,2% TYSNES 1,5% NAV INTRO 18% FANA INNSØKNING AV DELTAKERE FRA NAV Innsøkningen er fra Bergen og en del nabokommuner. 14% YTREBYGDA Avklaring: 98 APS: 48 AB: 06 KIA: 05 TIA: 01 Avklaring: 17 APS: 53+5 AB: 16 KIA: 17 TIA: (2 stk. i ca 50%) 10% OS 12% LAKSEVÅG 10 11

7 2500 Omtrent 2500 personer er hvert år på kurs hos 98 personer startet i Avklaring i 2011 og 101 personer ble avsluttet i tiltaket 6% KONTAKT VED INNSØKNING 7% FRAVÆR 8% VIDERE UTREDNING 24% HELSE Sluttårsaker Formidlet til ordinært arbeid 04 / 04% Til utdanning/kurs 03 / 03% Personer ble overført til APS, direkte eller med kort ventetid 42 / 42% Til KIA 01 / 01% Til andre tiltaksarrangører 02 / 02% Avsluttet pga av helseproblematikk 24 / 24% Pga ureglementert fravær 07 / 07% Personer som ikke møtte, men hadde kontakt i forbindelse med innsøkningen 06 / 06% Ble avsluttet til videre utredning/formidling gjennom NAV 08 / 08% Til annet (soning, permisjon etc) 04 / 04% 4% ANNET 4% FORMIDLET SLUTT- ÅRSAKER AVKLARING 3% UTDANNING 41% APS BEREDT - HORDALAND APS Sluttårsaker 19% VIDERE UTR. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Formidlet til ordinært arbeid 07 / 11% Til videre utdanning/kurs 09 / 14% Til KIA/AB 03 / 05% Til andre tiltaksarrangører 03 / 05% Avsluttet pga helse/uføretrygd 22 / 35% Ble avsluttet til videre utredning/formidling gjennom NAV 12 / 19% Pga ureglementert fravær 04 / 06% Til annet (svangerskap, militærtjeneste) 03 / 05% 6% FRAVÆR 5% ANNET SLUTT- ÅRSAKER APS 11% FORMIDLET 48 deltakere startet i APS i 2011 og 63 deltakere er avsluttet har i 2011 fått tildelt 41 faste APS plasser. I tillegg har vi 5 APS plasser på Skjoldtunet sykehjem. Vi opplever at innsøkningen til APS er god og at vi ikke klarer å dekke behovet for tiltaksplasser. Plassutnyttelsen i APS har vært på godt over 100% i hele Vi har prøvd å tilstrebe direkte overgang fra Avklaring til APS, der dette var aktuelt. Pause i tiltaket oppleves av mange som både frustrerende og energitappende. Når de endelig er i gang igjen og motivasjonen er stigende, bør de slippe å komme på en ny venteliste. 14% UTDANNING 5% KIA/AB 5% TILTAK 2% TILTAK 1% KIA 35% HELSE 12 13

8 62,5% ble formidlet til aktiviteter i 2011 Arbeid med bistand (AB) får finasiert 1 tilretteleggerstilling i AB, og vi har utplassert deltakere i diverse typer virksomheter. Vi har i 2011 hatt flere deltakere i tiltaket enn gjennomsnitt i fylket. Tiltaket AB hadde i % formidling til ordinært arbeid av de som sluttet. BEREDT - HORDALAND Kvalifisering i AMB (KIA) Kvalifisering skal evalueres systematisk. Rådgivere, arbeidsledere og deltaker deltar alle i denne evaluering. Arbeidstakere mottar lønn fra etter tariff, og får en arbeidskontrakt som i utgangspunktet kan vare inntil 2 år fra tiltredelse. Formålet med KIA er å tilføre arbeidstaker den kompetanse som er nødvendig for å kunne bli formidlet til det ordinære arbeidsmarked. 5 deltakere begynte i KIA i løpet av deltakere sluttet i løpet av året. 6 personer startet i tiltaket i løpet av personer ble avsluttet i tiltaket. Sluttårsaker Begynt i lønnet arbeid 04 / 50% Er under utdanning 01 / 12,5% Avsluttet pga av helsemessige årsaker 03 / 37,5% Deltakere som har opplæringskontrakt med har i de fleste tilfeller et opplegg som går over fire år, og de har gjerne i tillegg bruk for utvidet tid. Dette betyr at gjennomsnittstiden i tiltaket blir lang. Tiltaket KIA hadde i 2011 en formidling på 75% av de som sluttet. Sluttårsaker Formidlet til ordinært arbeid 03 / 75% Reiste utenlands / flyttet 01 / 25% 37,5% HELSE 50% FORMIDLET SLUTT- ÅRSAKER AB 25% FLYTTET 12,5% UTDANNING SLUTT- ÅRSAKER KIA Tilrettelagt arbeid i AMB (TIA): 75% FORMIDLET har 9 TIA-plasser Antall deltakere i TIA pr var 9 - fordelt på 8,5 månedsverk. En person var ansatt i 50% stilling. En person ble deltidsansatt i april, så ved årets utgang har vi derfor 10 personer i tiltaket fordelt på 9 månedsverk. Ingen ble avsluttet i TIA i

9 AS Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal Brandlink360.no / picapoint.no

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsrapport 2013. Follo Futura AS

Årsrapport 2013. Follo Futura AS Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk...

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no

årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no Vi får folk i arbeid! Vi legger til rette for at den enkelte kan fi nne og utvikle egne

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer