Norsk programmeringsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk programmeringsmanual"

Transkript

1 Norsk programmeringsmanual

2 Oppstart av ipecs IP system...4 Koble seg til ipecs som er forhåndsprogrammert med Norsk landskode...5 Koble seg til ipecs som ikke er forhåndsprogrammert med Norsk landskode...8 Sette Norsk landskode...11 Forandre på Default IP adresser...12 System IP adresse forklaring...13 System & Device...14 Forandre rekkefølge på bylinje moduler...15 Nummerplan...16 Internnummerprogrammering...18 Opptil 8 siffer internnummer...19 Direkte innvalg...21 Riktig A-nummervisning...23 Riktig A-nummervisning Long CLI...24 Programmering for telefakser og analoge modem Dataline Security Hotline Frankeringsmaskin Programmering av fleksible knapper...27 ACD grupper (Automatic Call Distribution) og Pick up...28 Kapasitet Oversikt over ACD grupper Opprette ACD apparatgrupper Innstillinger i gruppene...30 ACD Gruppe Innstillinger Ringe Gruppe Innstillinger Terminal/ Circular Gruppe Innstillinger Pick Up Grupper...36 Kapasitet Oversikt over Pick Up grupper Opprette Pick Up grupper Personlig grupper...38 Mobile Extension...39 Mobile Extension - Fjernkontroll...40 Automatisk Dag og Nattstilling...41 Automatisk Sentralbord...42 System Timere...43 Passord

3 Programmeringstilgang / rettigheter...45 Eksempel på User logg inn Eksempel på Admin logg inn Registrere Phontage PC/ Web telefon...47 Initialisere programkoder/ resette sentralen...48 Initialiseringoversikt Back Up av Data Base...50 Slette apparater eller moduler...53 Fjernprogrammering via ISDN...54 Alle programkoder...55 Tipps og trikks for en proff installasjon...59 På Internet Utskrift av profesjonell underlay på PC

4 Oppstart av ipecs IP system ipecs moduler ipecs moduler kobles sammen via en data switch i et vanlig datanettverk/ Ethernet. Alle modulene bør tilkobles data switch før systemet startes opp første gang. Pc eller apparat programmering Enkelte ting kan programmeres fra et IP apparat, men ved oppstart av et nytt system må man benytte PC programmering. Dette krever ingen programvare fra oss da man benytter Microsoft Internet Explorer. Nettverks forberedelser Default IP adresse på ipecs er , Gateway ,maske Tilkobling av PC til ipecs Sett nettverks adresse på din PC til f. eks og ipecs og PC i samme data switch. Sikkerhet For å bedre sikkerheten av alle IPECS sentraler er Web Server Port forandret fra 80 til 443. Man må bruke for programmering av sentralen. Norsk Landskode er programmert og pinne1 til 4 er konfigurert. (bryter 1 og 4 OFF, bryter 2 og 3 ON). Dersom bryter 4 settes til ON, (sentralen default settes), vil TLS (Transport Layer Security) PGM 160, order 43 bli aktivert. LG-Ericsson Certification File må da installeres på PC for å kunne programmere sentralen. Denne filen kan nedlaste fra: teltronik.no/forhandlerside/programvare/temp/lg-ericsson_certification_and_guide.zip Man må nå bruke https:// for programmering. 4

5 Koble seg til ipecs som er forhåndsprogrammert med Norsk landskode Start opp Internet Explorer og skriv inn i adresse feltet og trykk Enter. Siden nedenfor skal da vises. Programmering Trykk på Admin & Maintenance. 5

6 Programmering Trykk på Login. Det ligger ikke programmert passord som default. 6

7 Programmering Du er nå innloget og kan programmere og forandre verdier i sentralen. 7

8 Koble seg til ipecs som ikke er forhåndsprogrammert med Norsk landskode LG-Ericsson Certification File må da installeres på PC for å kunne programmere sentralen. Denne filen kan nedlastes fra : teltronik.no/forhandlerside/programvare/temp/lg-ericsson_certification_and_guide.zip Man må nå bruke https:// for programmering. Programmering Trykk på Admin & Maintenance. 8

9 Programmering Trykk på Login. Det ligger ikke programmert passord som default. 9

10 Programmering Du er nå innloget og må starte med å legge inn Norsk Landskode og konfigurere MODE Dip 1-4 korrekt. Default står DIP 1 4 til ON, dip 1 kan settes til OFF før programmering, dip 4 skal settes til OFF etter at Norsk landskode er satt og sentralen har kommet opp etter restart. DIP 1 aktiverer skrivebeskyttelse av/ på. DIP 4 aktiverer deafult setting av database innlesing ved restart av/ på. 10

11 Sette Norsk landskode Norsk Landskode må nå programmeres og pinne 1 til 4 konfigureres, (Dip switch 1 settes til OFF, bryter 2, 3 og 4 ON). Se bilde nedenfor og velg System ID Sette Nation code til Norway og trykk på Save Resett MFIM, vent til MFIM har startet opp og sett bryter 4 til OFF. 11

12 Forandre på Default IP adresser Se bilde nedenfor og velg System & Device Default MFIM/E IP Adressse / Default Router IP Adresse / Default MFIM/E Sub Net Maske / System IP Range ~ / Firewall IP Address

13 System IP adresse forklaring ipecs addresser Beskrivelse Standard MFIM IP Address Det kan brukes offentlig IP eller privat IP adresse Offentlig IP adresse benyttes når sentralen skal stå foran brannmur. - Privat IP adresse benyttes når sentralen står på innsiden av brannmur, skal SIP linjer eller eksterne IP apparater tilkobles må man bruker offentlig IP adresse og port åpning gjennom brannmuren dersom sentralen står på innsiden. MFIM Subnet Maske Subnet Maske Router IP Address IP adresse til ruteren for ekstern forbindelse via internett eller VPN System IP Range IP adresse område som sentralen skal tildele til interne IP apparater og moduler System Subnet Mask Automatic IP Assign Telefoni server vil tildele IP adresse fra IP adresse ON område til intern IP telefoner og moduler når dette står på ON Second System Her kan man legge andre IP adresse til telefoni server IP address Denne brukes kun til signalisering. Second System Maske for andre nettverk Net Mask Firewall IP Address Når Telefoni server bruker privat IP adresse og vil ha ekstern IP telefon tilkoblet via internett, må offentlig IP adresse av Ruter/brannmur (WAN IP adressen) settes inn her. First MAC Range Når DIP SW 3 satt til OFF posisjon vil telefoniserver sperrer for innlogging av nye telefoner eller moduler, da må MAC adresse av ny telefon eller moduler benyttes for innlogging. Second MAC Range Når DIP SW 3 satt til OFF posisjon vil telefoniserver sperrer for innlogging av nye telefoner eller moduler, da må MAC adresse av ny telefon eller moduler benyttes for innlogging. MFIM/E LAN2 IP adresse til aktiv telefoniserver når det bruker dobbel Master IP Address telefoniservere for redundant. MFIM/E LAN2 IP adresse til reservert telefoniserver når det brukes Slave IP Address telefoniservere for redundant. DNS IP Address IP adresse til DNS

14 System & Device Under denne menyen vil du også se hvilken type gateways og apparater med tilhørende mac og ip adresse, som er logget på systemet. Her kan du forandre på mac adresser når du vil bytte moduler og apparater. 14

15 Forandre rekkefølge på bylinje moduler Se bilde nedenfor og velg CO GW Sequence Number Merk at IP linjene kommer som første sekvens nummer, det vil si at IP linjene kommer som bylinje 1-4(6) og ISDN linjene kommer etter disse fra linje 5 og utover. Vi anbefaler at du beholder dette oppsetet for å forenkle den videre programmeringen, men husk at når du kommer til bylinje programmering så må du huske at ISDN linjene kommer etter IP linjene. 15

16 Nummerplan Se bilde nedenfor og velg Flexible Numbering Plan Her finner du alle funksjonskoder i ipecs serverne, disse er fleksible og kan settes til andre koder, men vi anbefaler at man ikke forandrer på disse da bruksanvisningen er basert på disse kodene. 16

17 17

18 Internnummerprogrammering Se bilde nedenfor og velg Flexible Station Number Som standard kan det kan benyttes fra 2 til 4 siffers internnummer. Benyttes 3 eller 4 siffer (anbefales) vil standardverdiene i PGM 231(direkte innvalg) bli enklere å programmere, men bruker man 2 siffer må hvert enkelt direktenummer programmeres. Man kan ha opptil 8 siffers internnummer men dette må programmeres, se eget avsnitt. Forandre ett og ett nummer ved å skrive rett i internnummer feltet. Legge inn en nummer serie fra til, ved å krysse av på Enter Ordering Range. Forandre på en serie nummer, ved å krysse av på Enter Station Range. Ønsker du å slette alle nummer bruker du av Enter Ordering Range uten å legge inn apparatnummer. 18

19 Opptil 8 siffer internnummer Se bilde nedenfor og velg 8 Digit Table Default kan man bruke 2 til 4 sifferet internnummer, med å bruke denne tabellen kan man få opptil 8 sifferet internnummer. Prefix Usage må settes til ON og man må fortsatt legge inn numrene i PGM ) Digit String: 81, Add Digits: 3 5 siffer: for eksempel 81xxx 2) Digit String: 8, Add Digits: 4 5 siffer: for eksempel 8xxxx 3) Digit String: 2345, Add Digits: 4 8 siffer: for eksempel 2345xxxx 19

20 Bylinjeprogrammering Se bilde nedenfor og velg CO/IP Attributes Som standard er alle bylinjer sperret, antall bylinjer som tilkobles må derfor åpnes før man kan ringe ut, det vil si at man må legge bylinjene i gruppe 1, dette fordi alle apparater har tilgang til denne gruppen, husk at IP linjene ligger default som linje 1-4 (6) og by linjene (ISDN) fortløpende etter dette. Er det flere firmaer som deler på en sentral, med egne telefonlinjer, så må disse telefonlinjene programmeres til hver sin bylinjegruppe, 01, 02, 03 etc. Husk at apparatene til hvert firma da må programmeres til de samme gruppene i CO Group Access slik at når de taster 0 velges riktig telefonlinjer. 20

21 Direkte innvalg Se bilde nedenfor og velg Flexible DID Conversion Sentralen ser på de 3 siste sifrene i telefonnummeret og ruter samtalen etter tabellen du har programmert. Har du en nummerserie velger du Index [ ] i tabellen under. For å programmere innvalgsnummer trykker du Index

22 Eksempler på programmering av direkte innvalg Dagstilling til ACD gruppe (eks. sentralbord med købeskjed) eller automatisk sentralbord ADC gruppe med ønskede apparater og funksjoner Velg HUNT og gruppe nummer Velg VSF og ønsket systembeskjed (se avsnitt om automatisk sentralbord). Nattsvar Nattsvar avspiller en systembeskjed og avslutter samtalen. Velg VSF (#) og ønsket systembeskjed ( ). (#) Avslutter samtalen. Weekendstilling (Timed Ring Mode Destination) Weekend stilling ringer direkte på sentralbordet slik at dette kan viderekobles f. eks eksternt. Velg STA og ønsket internnummer. Reruting Brukes til å rute direkte innvalg videre ved ikke svar eller opptatt. ICLID Table Usage Når denne settes til ON aktiveres ICLID Table PGM 203/204 under ISDN Line Data. MOH Velger hvilken musikk kilde som avspilles til innringer når samtale settes på vent eller overføres. Navn Her kan du definere navn på direktenummer, dette vil da vises i displayet på telefonen. Initialize All Table Data Sentralen definerer automatisk alle innvalgsnummer i samsvar med internnummerprogrammeringen. Delete All Table Data Sletter alle innvalg og setter alt tilbake til default. 22

23 Riktig A-nummervisning Se bilde nedenfor og velg CLIP/ COLP Table For at utgående anrop skal vise riktig telefonnummer setter telefonsystemet sammen internnummeret (2-4 siffer) med de første siffer av telefonnummeret som legges in i COLP tabellen. 23

24 Riktig A-nummervisning Long CLI Se bilde nedenfor og velg Station ISDN Attributes Hvis ISDN linjene har forskjellige nummerserier, eller et apparat, f. eks et møterom, skal vise et annet nummer enn sitt eget direkte innvalg, så må man benytte CLI Station Number, da legger man inn hele nummeret som man ønsker dette apparatet skal vise når man ringer ut, eller legger internnummeret til sentralbordet dersom man ønsker å vise dette nummeret, man trenger da ikke å legge inn alle 8 sifrene. Dersom denne tabellen brukes med 8 siffer for alle internnummer må COLP tabell, se forrige ikke brukes, COLP tabell skal da være tom. 24

25 Programmering for telefakser og analoge modem. Dataline Security Denne gir opptatt signal når telefaks er opptatt i stede for at samtale går til sentralbordet. Merk at hvis det er noe feil med telefaksen og den ikke svarer så vil samtale gå videre til sentralbordet. Se bilde nedenfor og velg Station Attributes 25

26 Hotline Trenger ikke å taste 0 for summetone, men sjekk om telefaks allerede har programmert prefiks 0. Se bilde nedenfor og velg Idle Line Selection Frankeringsmaskin OBS For frankeringsmaskin må Modem aktiveres 26

27 Programmering av fleksible knapper Se bilde nedenfor og velg Flex Buttons For at brukeren enkelt skal kunne ta systemet i bruk er det viktig å programmere de fleksible knappen, samt å skrive tydelig på Underlaget. I dialog med kunden finn et oppsett som passer og sett sentralbordet til å skrive ut og klippe til underlag. På våre websider kan dette lastes ned for proff utskrift. De mest vanlige funksjoner å programmere på fleksible knapper. Internnummer (Station Number + Internnummer) Fraværsbeskjed (PGM Code + 51) Mobil Extension Av/På knapp (PGM Code + 38) Telefonnummer (Station/ System Speed Bin) Talepost (Numbering Plan + *620 + Internnummer + Passord) Viderekobling til kortnummer (Numbering Plan + * kortnummer posisjon) Viderekobling til Talepost (Numbering Plan + * *620) Viderekobling til Talepost (Manuelt) [Over/Prog] + Fleksibel knapp + * *620 + [Vent/Lagre] 27

28 ACD grupper (Automatic Call Distribution) og Pick up Se bilde nedenfor og velg Station Group Data ACD må benyttes når telefonsystemet skal avspille en kø beskjed eller når man ønsker et spesielt ringemønster. Opphenting av samtale mellom apparater, såkalt Pick Up grupper, programmeres også her. Kapasitet System ipecs 50 ipecs 100 ipecs 300/600 ipecs 1200 Grupper Medlemmer Oversikt over ACD grupper Station Group Overview viser deg oversikt over alle typer grupper med internnummer som er programmert. 28

29 Opprette ACD apparatgrupper Se bilde nedenfor og velg Station Group Assignment Vi har 4 forskjellige ACD grupper avhengig av hvilket ringemønster som velges. Velg først hvilken type gruppe du skal opprette: Ringe Gruppe Ringer på alle apparater ACD Gruppe Ringer på lengst ledig Terminal Gruppe Ringer alltid på første apparat, ved ikke svar begynner å ringe på neste apparat Circular Gruppe Samme som Terminal, men ringer på forskjellig apparater Du kan nå begynne å legge inn medlemmer i gruppen, enten skrive inn ett og ett apparat heller legge inn ett apparat område fra til. f eks

30 Innstillinger i gruppene Se bilde nedenfor og velg Station Group Assignment De forskjellige gruppene kan tilpasses kundens behov når det gjelder ringemønster, kø svar, viderekoble samtaler til andre grupper, apparater, viderekoble eksternt etc. Her definerer du også hvilke kø beskjed som skal avspilles, setter timer om når kø beskjed skal avspilles og om innringer skal få høre hvilke nummer i køen han er. 30

31 ACD Gruppe Innstillinger Tjeneste Beskrivelse Område Standard VSF Announce 1 Timer Setter tiden før første talebeskjed skal avspilles for 000~ innringere som står i kø, settes denne til 000, vil den avspilles før det ringer på apparatene. (sekunder) Guar-Annc (Timer 000) Dersom talebeskjed skal avspilles før det ringer på OFF ON Wait If Busy apparatene og alle talekanaler er opptatt kan innringer får ringe tone til det blir ledig talekanal eller ruttes forbi talebeskjed og ringe direkte på apparatene uten å få avspilt beskjed. ON: venter på beskjed ON VSF Announce 2 Timer Setter tiden før neste talebeskjed skal avspilles for 000~ innringere som står i kø, etter at første beskjed er avspilt. (sekunder) VSF Announce 1 Location Forteller systemet hvilken talebeskjed som skal avspilles etter at VSF Announce 1 Timer er utløpt. 00~70 00: Ingen beskjed VSF Announce 1 Auto Drop Dersom denne blir aktivisert vil første talebeskjed avspilles og samtalen brytes. VSF Announce 2 Location Forteller systemet hvilken talebeskjed som skal avspilles etter at VSF Announce 2 Timer er utløpt. 00~70 00: Ingen beskjed VSF Announce 2 Auto Drop Dersom denne blir aktivisert vil andre talebeskjed avspilles og samtalen brytes. VSF Announce 2 Repeat Setter tiden for når andre talebeskjed skal avspilles på 000~ Timer nytt og repeteres. (sekunder) VSF Announce 2 Repeat Bestemmer om andre beskjed skal repeteres eller ON OFF bare avspilles på nytt en gang. OFF Overflow Destination En samtale som ringer på en gruppe vil bli i gruppen Apparat, gruppe, Ingen til den blir besvart eller man kan rute samtalen til en annen destinasjon etter en bestemt tid. talebeskjed eller kortnummer. Overflow Timer Setter tiden før Overflow Destination aktiveres. 000~ (sekunder) Warp-Up Timer Setter tiden ett apparat er opptatt etter at samtalen er 000~ avsluttet, før det igjen kan ringe på apparatet. (sekunder) ACD No Answer Timer Samtaler til UCD gruppe ringer på det apparatet som har vært lengst ledig, her kan man sette tiden for ubesvarte samtaler til å ringe på neste ledig apparat (sekunder) 000: Ringer på lengst ledig REPT No Member Dersom alle medlemmer er utmeldt av gruppen, kan ON OFF: Kø samtalen rutes til sentralbordet eller stå i kø. OFF Music Source For innringere som står i kø kan musikk avspilles. Int/ ekst 1-2/ Int/Ext 1 VSF Moh ACD Warning Tone Setter om man skal få varseltone i apparatet når ON OFF samtaler står i kø, bestemmer også om man skal få varseltone når supervisor går inn og lytter på samtaler OFF Alternate Destination Når en samtale kommer inn til en gruppe hvor alle medlemmene er opptatt vil innringer rutes videre Apparat, gruppe, eller kortnummer Ikke aktivisert dersom denne aktiviseres. Setter tiden for når supervisor skal få beskjed om at 000~ Supervisor Timer samtaler står i kø. (sekunder) Supervisor Call Count Setter hvor mange som skal stå i kø før supervisor får 00~99 00 beskjed. Wait if the 1st Dersom alle talekanaler er opptatt kan innringer få 0: OFF ON Announcement is busy ringe tone til det blir ledig talekanal eller rutes forbi første talebeskjed og ringe direkte på apparatene uten å få avspilt denne. ON: venter på beskjed 1: ON Maximum Queued Call Counter Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før neste man får opptatt signal selv om det er ledig bylinjer. Dersom denne settes til 00 kan ingen stå i kø Supervisor 1 to 5 Man kan legge inn 5 IP apparater som supervisor med vært sitt unike passord (4 siffer) IP apparater 31

32 Tjeneste Beskrivelse Område Standard UCD DND Wrap Timer ACD agents are placed in the Wrap-up mode for the 002~200 sec 010 Wrap-up timer duration Entered Caller ID ICLID Dersom denne aktiviseres kan man benytte seg av ON OFF Usage tastevalg når VSF Announce 1eller 2 Location avspilles, tastevalgene defineres under CIQ Route 1til (CCR digit 1 til 10). OFF Forward Member Calls Dersom denne aktiviseres og medlemmer i gruppen OFF : Innmeldt ON viderekobler seg vil man ikke lenger motta gruppe anrop, kun direkte anrop. ON : Utmeldt Group Name Her legger man navn på gruppen. 12 character CCR digit 1 CCR digit 2 CCR digit 3 CCR digit 4 Dersom Entered Caller ID ICLID Usage aktiveres kan man her definere tastevalg for å taste seg ut av gruppen. Apparat Gruppe System Kortnummer CCR digit 5 CCR digit 6 CCR digit 7 CCR digit 8 CCR digit 9 CCR digit 10 ZAP Tone Medlemmer med hodesett kan få samtaler automatisk ON OFF i hodesett kun med en varseltone. OFF CIQ Ment Play Dersom denne aktiviseres vil innringer få høre hvilket ON OFF nummer man er i køen. OFF VSF Wait Station Her setter man hvilket internnummer som skal være Station gruppens talepostkasse dersom samtaler til gruppen rutes til Voice Mail gruppe *620 etter tid. Dette trenger ikke å være ett fysisk apparat (dummy nummer). Mail Box Password Reservert Ikke bruk 12 digits CIQ Display To Agent Mode Dersom denne aktiviseres vil kø informasjon vises i ON OFF displayet til medlemmer og supervisor OFF CIQ Display To Agent Timer Dersom CIQ Display To Agent Mode aktiviseres vil informasjonen oppdateres basert på denne tiden. (sekunder) CIQ #1 Page Alert Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før Threshold systemet spiller av første talemelding over en sone med apparater ( f.eks mange i kø, meld dere inn ). CIQ #1 Page Alert - Hvilken melding som skal avspilles når CIQ tjenesten Message Number benyttes. CIQ #1 Page Alert - Page Hvilken Page Zone som skal benyttes når CIQ 00~15 or 00 Zone tjenesten benyttes CIQ #1 Page Alert - Delay Når skal meldingen bli avspilt etter at antall kø Time overstiger CIQ Threshold. CIQ #1 Page Alert - Repeat Time Når skal meldingen bli repetert, dersom antall i kø fortsatt overstiger CIQ Threshold CIQ #2 Page Alert - Threshold CIQ #2 Page Alert - Message Number CIQ #2 Page Alert - Page Zone CIQ #2 Page Alert - Delay Time CIQ #2 Page Alert - Repeat Time CIQ #3 Page Alert - Threshold CIQ #3 Page Alert - Message Number Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før systemet spiller av andre talemelding over en sone med apparater ( f.eks mange i kø, meld dere inn ). Hvilken melding som skal avspilles når CIQ tjenesten benyttes for andre melding. Hvilken Page Zone som skal benyttes når CIQ tjenesten benyttes for andre melding. Når skal den andre meldingen bli avspilt etter at antall kø overstiger CIQ Threshold. Når skal den andre meldingen bli repetert, dersom antall i kø fortsatt overstiger CIQ Threshold. Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før systemet spiller av tredje talemelding over en sone med apparater ( f.eks mange i kø, meld dere inn ). Hvilken melding som skal avspilles når CIQ tjenesten benyttes for tredje melding ~15 or

33 Tjeneste Beskrivelse Område Standard CIQ #3 Page Alert - Page Hvilken Page Zone som skal benyttes når CIQ 00~15 or 00 Zone tjenesten benyttes for tredje melding CIQ #3 Page Alert - Delay Når skal den tredje meldingen bli avspilt etter at antall Time kø overstiger CIQ Threshold. CIQ #3 Page Alert - Repeat Når skal den tredje meldingen bli repetert, dersom Time antall i kø fortsatt overstiger CIQ Threshold. ACD Agent Priority Innkommende samtaler til UCD gruppe prioriteres likt 0~9 0 mellom apparatene, det vil si at det ringer på det apparatet som har vært lengst ledig, man kan prioritere apparatene fra 0 til 9, hvor 0 er høyest prioritert. Forced Forward Destination Samtaler til gruppen kan rutes utenom gruppen, direkte til ett annet apparat, gruppe, talebeskjed eller system kortnummer. Sta./NET Hunt grp. VSF Annc Sys. Speed Forced Forward Denne aktiviserer #Forced Forward Destination OFF OFF Dette kan også slås av og på av supervisior. ON Auto Ring Mode Dersom denne settes til Manuelt Skifte kan Supervisor for gruppen taste *570 og aktivere Manuelt Skifte Tabell 0 Manuelt Skifte Day/ Night/ Timed Destination. Tabell 0-15 referer til Auto Ring Mode tabell Pgm 233 Tabell 1 : Tabell 14 Tabell 15 Day Destination Dag ringing til UCD gruppe kan defineres. Apparat, gruppe, Normal talebeskjed eller kortnummer Night Destination Natt ringing til UCD gruppe kan defineres. Apparat, gruppe, Normal talebeskjed eller kortnummer Timed Destination Helg ringing til UCD gruppe kan defineres. Apparat, gruppe, talebeskjed eller kortnummer Normal 33

34 Ringe Gruppe Innstillinger ATTRIBUTE DESCRIPTION RANGE DEFAULT VSF Announce 1 Timer Setter tiden før første talebeskjed skal avspilles for 000~ innringere som står i kø, settes denne til 000, vil den avspilles før det ringer på apparatene. (seconds) Guar-Annc(Timer 0) Wait If Dersom talebeskjed skal avspilles før det ringer på OFF ON Busy apparatene og alle talekanaler er opptatt kan innringer får ringe tone til det blir ledig talekanal eller ruttes forbi talebeskjed og ringe direkte på apparatene uten å få avspilt beskjed. ON: venter på beskjed ON VSF Announce 2 Timer Setter tiden før neste talebeskjed skal avspilles for 000~ innringere som står i kø, etter at første beskjed er avspilt. (seconds) VSF Announce 1 Location Forteller systemet hvilken talebeskjed som skal 00~70 00: none avspilles etter at VSF Announce 1 Timer er utløpt. VSF Announce 1 Auto Dersom denne blir aktivisert vil første telebeskjed Check box Drop avspilles og samtalen brytes. VSF Announce 2 Location Forteller systemet hvilken talebeskjed som skal 00~70 00: none avspilles etter at VSF Announce 2 Timer er utløpt. VSF announce Auto Drop Dersom denne blir aktivisert vil andre telebeskjed Check box avspilles og samtalen brytes. VSF Announce 2 Repeat Setter tiden for når andre talebeskjed skal avspilles på 000~ Timer nytt og repeteres. (seconds) VSF Announce 2 Repeat Bestemmer om andre beskjed skal repeteres eller ON OFF bare avspilles på nytt en gang. OFF Overflow Destination En samtale som ringer på en gruppe vil bli i gruppen til den blir besvart eller man kan rute samtalen til en annen destinasjon etter en bestemt tid. Station or Group Number, VSF Announce, System SPD Overflow Timer Setter tiden før Overflow Destination aktiveres. 000~ (seconds) Warp-Up Timer Setter tiden ett apparat er opptatt etter at samtalen er 002~ avsluttet, før det kan ringe igjen på apparatet. (seconds) Music Source For innringere som står i kø kan musikk avspilles. none Int/Ext 1 Int /Ext 1 Maximum Queued Call Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før Counter neste man får opptatt signal selv om det er ledig bylinjer. Dersom denne settes til 00 kan ingen stå i kø. Allow Forward Member Dersom denne aktiviseres og medlemmer i gruppen OFF : no FWD ON viderekobler seg vil man ikke lenger motta gruppe anrop, kun direkte anrop. ON : FWD VSF Wait Station Her setter man hvilket internnummer som skal være Station gruppens talepostkasse dersom samtaler til gruppen rutes til Voice Mail gruppe *620 etter tid. Dette trenger ikke å være ett fysisk apparat (dummy nummer). Mail Box Password Reservert Ikke bruk 12 digits Forced Forward Destination Samtaler til gruppen kan rutes utenom gruppen, direkte til ett annet apparat, gruppe, talebeskjed eller system kortnummer. Sta./NET Hunt grp. VSF Annc Sys. Speed Forced Forward Denne aktiviserer #Forced Forward Destination OFF OFF Dette kan også slås av og på av supervisior. ON Group Name Her legger man navn på gruppen. 12 character Maximum Queued Call Counter Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før neste man får opptatt signal selv om det er ledig bylinjer. Dersom denne settes til 00 kan ingen stå i kø

35 Terminal/ Circular Gruppe Innstillinger Tjeneste Beskrivelse Område Standrad VSF Announce 1 Timer Setter tiden før første talebeskjed skal avspilles for 000~ innringere som står i kø, settes denne til 000, vil den avspilles før det ringer på apparatene. (seconds) Guar-Annc(Timer 0) Wait If Dersom talebeskjed skal avspilles før det ringer på OFF ON Busy apparatene og alle talekanaler er opptatt kan innringer får ringe tone til det blir ledig talekanal eller ruttes forbi talebeskjed og ringe direkte på apparatene uten å få avspilt beskjed. ON: venter på beskjed ON VSF Announce 2 Timer Setter tiden før neste talebeskjed skal avspilles for 000~ innringere som står i kø, etter at første beskjed er avspilt. (seconds) VSF Announce 1 Location Forteller systemet hvilken talebeskjed som skal 00~70 00: none avspilles etter at VSF Announce 1 Timer er utløpt. VSF Announce 1 Auto Dersom denne blir aktivisert vil første telebeskjed Check box Drop avspilles og samtalen brytes. VSF Announce 2 Location Forteller systemet hvilken talebeskjed som skal 00~70 00: none avspilles etter at VSF Announce 2 Timer er utløpt. VSF Announce 2 Auto Dersom denne blir aktivisert vil andre telebeskjed Check box Drop avspilles og samtalen brytes. VSF Announce 2 Repeat Setter tiden for når andre talebeskjed skal avspilles på 000~ Timer nytt og repeteres. (seconds) VSF Announce 2 Repeat Bestemmer om andre beskjed skal repeteres eller ON OFF bare avspilles på nytt en gang. OFF Overflow Destination En samtale som ringer på en gruppe vil bli i gruppen til den blir besvart eller man kan rute samtalen til en annen destinasjon etter en bestemt tid. STA/NET or Hunt Number, VSF Announce, System SPD Overflow Timer Setter tiden før Overflow Destination aktiveres. 000~ (seconds) Warp-Up Timer Setter tiden ett apparat er opptatt etter at samtalen er 000~ avsluttet, før det kan ringe igjen på apparatet. (seconds) No Answer Timer Samtaler som ikke blir besvart vil hoppe til neste 00~99 15 apparat og ringe der etter en bestemt tid, dersom apparatet er opptatt hopper samtalen med en gang. (seconds) Pilot Hunt Dersom alle medlemmer er utmeldt av gruppen, kan ON ON samtalen rutes til sentralbordet eller stå i kø. OFF REPT No Member Dersom alle medlemmer er utmeldt av gruppen, kan ON OFF: KØ samtalen rutes til sentralbordet eller stå i kø. OFF Music Source For innringere som står i kø kan musikk avspilles. none Int/Ext 1 Allow Forward Member Dersom denne aktiviseres og medlemmer i gruppen ON OFF viderekobler seg vil man ikke lenger motta gruppe anrop, kun direkte anrop. OFF VSF Wait Station Her setter man hvilket internnummer som skal være Station Number gruppens talepostkasse dersom samtaler til gruppen rutes til Voice Mail gruppe *620 etter tid. Dette trenger ikke å være ett fysisk apparat (dummy nummer). Mail Box Password Reservert Ikke bruk Max 12 digits Forced Forward Destination Samtaler til gruppen kan rutes utenom gruppen, direkte til ett annet apparat, gruppe, talebeskjed eller system kortnummer. Sta./NET Hunt grp. VSF Annc Sys. Speed Forced Forward Denne aktiviserer #Forced Forward Destination OFF OFF Dette kan også slås av og på av supervisior. ON Group Name Her legger man navn på gruppen. 12 character Maximum Queued Call Counter Man kan her sette hvor mange som skal stå i kø før neste man får opptatt signal selv om det er ledig bylinjer. Dersom denne settes til 00 kan ingen stå i kø

36 Pick Up Grupper Se bilde nedenfor og velg Pick Up Overview Pick Up grupper lages når man ønsker å plukke opp innkommende samtaler som ringer inn på en gruppe av apparater man selv er medlem av ved kun å trykke på HENTE knapp i displayet, man vil da kun plukke opp samtaler som ringer på apparatene som er medlem i samme Pick Up gruppe. Man kan selvsagt også hente samtaler fra andre apparater ved å trykke på programmert kollegaknapp eller taste *7 + internnummer. Kapasitet System ipecs 50 ipecs 100 ipecs 300 ipecs600 ipecs 1200 Grupper Medlemmer Oversikt over Pick Up grupper Pick Group Overview viser deg oversikt over gruppene som er programmert og med hvilke internnummer. 36

37 Opprette Pick Up grupper Se bilde nedenfor og velg Pick Up Group Man kan her legge inn ett apparat område eller ett og ett apparat. 37

38 Personlig grupper Se bilde nedenfor og velg Personal Group Personlig gruppe er en utvidet tjeneste av Pair Link. Opptil 8 apparater kobles opp mot ett master internnummer, og vil få samme internnummer som master apparatet. Noen funksjoner kan slås av og på, Personal Group Attribute Man kan her legge inn ett apparat område eller ett og ett apparat. 38

39 Mobile Extension Se bilde nedenfor og velg Mobile Extension Table Med Mobile Extension integreres mobilen i telefonsystemer, en samtale til din kontortelefon ringer også på mobilen uavhengig av hvor du befinner den. Når du svarer via Mobile Extension vil sentralbordet se at du sitter opptatt. Tjenesten kan legges under en fleksibel knapp slik at den enkelt kan slås av og på. Telephone Number Her legger du telefonnummeret som skal ringe samtidig med ditt direkte nummer. Delay Timer Her kan du legge inn en ringeforsinkelse før det begynner å ringe på din mobiltelefon. Hunt Enable Dersom denne aktiveres vil tjenesten også virke for gruppering (ikke ringegruppe). Programmere tjenesten på en fleksibel knapp Trykk Overf/Prog + fleks knapp, trykk Overf/Prog + 38, avslutt med Vent/Lagre. Annouce Systembeskjed som kan spilles av når du ringer ditt eget DID nummer. 39

40 Mobile Extension - Fjernkontroll Med Mobile Extension integreres mobilen i telefonsystemet, dette gjør at du kan bruke denne tjenesten til å fjernprogrammer noen funksjoner for ditt apparat, du ringer ditt eget innvalgsnummer med telefonen som er bundet opp mot Mobil Extension, du vi da få internsummetone fra sentralen og ved å tast Remote Mobil Extension Code kan du utføre følgende funksjoner: Tast: Remote Mobil Extension Code (**) og : -. 1: Aktivere Mobile Extension -. 2: Slå av Mobil Extension -. 3: Viderekoble til talekort (*620) -. 4: Slå av vider kobling til talekort -. 5: Utmelding av ACD gruppe -. 6: Innmelding til ACD gruppe Remote Mobil Extension Code, se programkode 106 Flexible Numbering Plan, order 68. Koden kan ikke starte med #. 40

41 Automatisk Dag og Nattstilling Se bilde nedenfor og velg Auto Ring Mode Sentralbordet kan med et enkelt tastetrykk sette systemet i nattstilling, men med denne tjenesten programmert kan dette skje automatisk for alle dager i uken og på forskjellige klokkeslett. Default er alle apparater linket mot Index 0 Sentralbordet aktiverer denne tjenesten ved å trykk Opptatt 4 + Vent/ Lagre. Opptatt 1 for Dagstilling. Opptatt 2 for Nattstilling. Opptatt 3 for Helg/ Weekend stilling. Opptatt 4 for Automatisk dag og nattstilling. 41

42 Automatisk Sentralbord Se bilde nedenfor og velg CCR table Mange ønsker ett automatisk sentralbord for en mer effektiv håndtering av innkommende anrop, kundene får opplest en meny hvor man taster seg frem til de man skal snakke med. Dette kan være internnummer, ACD gruppe, kortnummer eller ny systembeskjed. Dersom du blir rutet til ny beskjed så kan den spille av nye tastevalg for innringer eller spille av en beskjed for deretter å koble ned. Se programmering av direkte innvalg for ruting av nummer mot automatisk sentralbord. 42

43 System Timere Se bilde nedenfor og velg System Timers Dett finners nærmere 50 timere i systemet som kan innstilles etter kundens behov, alle disse har en default verdi som man sjelden trenger å forandre på. Transfer Recall, standrad 30 sek. (ledig apparat) Camp-On Recall, stanard 45 sek. (opptatt apparat) Hvor lang tid før en samtale som settes over ringer tilbake til den som satt over samtalen. DID/ DISA No Answer, standard 20 sek. Hvor lenge et direkte innvalg ringer før det går videre til sentralbordet ved ikke svar. Hvis det ikke benyttes noe sentralbord settes denne timer til 00. System Hold, standard 60 sek. Hvor lang tid før en samtale som er satt på Vent ringer tilbake. Call Forward No Answer, standard 15 sek. Timer for viderekobling etter tid som kan benyttes av apparatene. OBS denne timeren har du også på apparatnivå under Station Data slik at den kan brukes individuelt. 43

44 Passord Se bilde nedenfor og velg System Password Det er viktig å lage ett passord for å sikre at uvedkommende kan logge seg på sentralen, vi anbefaler at du også aktiverer Strong Password du må da minimum bruke 6 tegn med blanding av tall og bokstaver. Fra software 6.0xx kan man også aktivere ID, dette settes i System Attributes order

45 Programmeringstilgang / rettigheter Se bilde nedenfor og velg Web Access Authorization Her kan du definere hvilke programmeringskoder f.eks sentralbordet og IT ansvarlig skal få tilgang til. Sentralbordet kan programmere felles kortnummer, men IT ansvarlig kan redigere ACD grupper. Under passord programmering kan du definer User og Admin passord, når man så logger seg inn på systemet med disse passordene, vil programmeringsoversikten vær avhenging av hva man har gitt rettigheter til under denne programmeringskode. 45

46 Eksempel på User logg inn. Eksempel på Admin logg inn 46

47 Registrere Phontage PC/ Web telefon Se bilde nedenfor og velg Station User Login Her lager du din egen ID og passord for å bruke Phontage PC telefon eller for å logge deg på Web telefon. 47

48 Initialisere programkoder/ resette sentralen Se bilde nedenfor og velg Initialization Her kan du sette programkoder tilbake til default verdier, utvalgte koder eller hele databasen. IP adresser vil ikke forandres, dette må gjøre under System & Device IP. Du kan også her ta en restart på sentralen, dette vil ikke påvirke noe av din programmering. 48

49 Initialiseringoversikt 49

50 Back Up av Data Base Se bilde nedenfor og trykk på System Management 50

51 Se bilde nedenfor og trykk på Database Trykk Download for å laste ned databasen, trykk deretter på Click here 51

52 Du trykker nå på lagre og velger hvor du ønsker å lagre databasen på din Pc. For å laste databasen tilbake i sentralen følger du samme prosedyre, men velger da DataBase Upload 52

53 Slette apparater eller moduler Se bilde nedenfor og velg Device Port Num Change Her kan du slette apparater eller moduler ved å trykke på Seq nummer til apparat/ modul du ønsker å slette. OBS Sletter du apparater så vil alle apparater under rykke opp og få feil internnummer. Ønsker du å slette apparat 1091 trykker du på Seq nummer 7. Merk av Device Delete og trykk SAVE. Sentralen vil nå ta en restart. 53

54 Fjernprogrammering via ISDN Se bilde nedenfor og velg PPP Attribute For å ringe opp telefonsentralen for programmering må man sette et spesifikk innvalgsnummer for dette, en grei huske regel er å bruke fax nummeret til kunden dersom det er mulig, det vil ikke påvirke mottak og sending av fax selv om dette er i bruk når man fjernprogrammerer. OBS for at man skal kunne fjernprogrammere sentralen må Maint Password være programmert. Se avsnitt om Passord. IP adresse for pålogging når man ringer opp sentralen med ISDN: 54

55 Alle programkoder PROGRAM GRUPPER SYSTEM ID & NUMBERING PLAN STATION DATA BOARD BASED DATA CO LINE DATA PGM PGM NAVN WEB ID 100 System ID System ID Web Only Device Port Num Change Device Port Num Change 102 System IP Address Plan 103 Device IP Address Plan System & Device IP Address Plan 104 CO Gateway Sequence Number CO Gateway Sequence Number 105 Flexible Station Numbering Plan Flexible Station Numbering Plan 106 Flexible Numbering Plan part A 107 Flexible Numbering Plan part B 108 Flexible Numbering Plan part C 109 Flexible Numbering Plan part D Flexible Numbering Plan digit table 8 digit station numbering table 110 Station Type Station Type 111 Station Attributes I 112 Station Attributes II Station Attributes 113 Station Attributes III 114 Station Attributes IV Station ISDN Attributes 115 Flexible button Assignment Flexible Buttons 116 Station COS Station COS 117 CO/IP Group Access CO/IP Group Access 118 Internal Page Zone Access Internal Page Zone Access 119 PTT Group Access PTT Group Access 120 Preset Call Forward Preset Call Forward 121 Idle Line Selection Idle Line Selection 122 Station IP Attributes Station IP Attributes 123 Station Timer Station base Timer 124 Linked Station Table Linked Station Table 125 Station ICM Tenancy Group Station ICM Tenancy Group 127 Station VM ATT Station Voice Mail Attribute 129 DSS Label Edit DSS Label Edit Web only Station name display Station Name Assignment Web only Station data copy Station data copy Web only Station CTI IP address Station CTI Client IP address 130 H.323 VoIP Attributes H.323 VoIP Attributes 131 T1/PRI Attributes T1/PRI Attributes 132 Board Base Attributes H.323 VoIP Attributes 140 CO Service Type CO Service Type 141 CO/IP Attributes I CO/IP Attributes 142 CO/IP Attributes II 143 CO/IP Attributes III CO/IP Attributes 144 CO/IP Ring Assignment CO/IP Ring Assignment 145 DID Service Attributes DID Service Attributes 146 DISA Service Attributes DISA Service Attributes 147 CO/IP Preset Forward Attribute CO/IP Preset Fwd Attrib 150 NA ISDN Attributes NA ISDN Attributes 151 ISDN CO Line Attributes ISDN CO Line Attributes 152 NA T1 Line Timers NA T1 Line Timers 153 DCOB CO Attributes DCOB CO Attributes 55

56 SYSTEM DATA 160 System Attributes I System Attributes 161 System Attributes II System Attributes 162 System Password System Password 163 Alarm Attributes Alarm Attributes 164 Attendant Assignment Attendant Assignment 165 Multi-cast RTP/RTCP Multi-cast RTP/RTCP 166 DISA COS DISA COS 167 DID/DISA Destination DID/DISA Destination 168 External Control Contacts External Control Contacts 169 LCD Display Mode LCD Date/Time & Language Mode 170 LED Flashing Rate LED Flashing Rate 171 Music Sources Music Sources 172 PABX Access Codes PABX Access Codes 173 Ringing Line Preference Priority Ringing Line Preference Priority 174 RS-232 Port Settings RS-232 Port Settings 175 Serial Port Function Selection Serial Port Function Selection 176 Break/Make Ratio Break/Make Ratio 177 SMDR Attributes SMDR Attributes 178 Set System Date & Time Set System Date & Time 179 Multi-Language System Multi-Language 180 System Timer I 181 System Timer II System Timers 182 System Timer III 183 In-Room Indication In-Room Indication 186 DCOB Sys Timer DCOB Sys Timer 195 NTP Attributes NTP Attributes Web only Web access authorization Web access authorization 196 Web only 197 Web only SNMP Attribute Cabinet Attribute SNMP Attribute Cabinet Attribute 250 Hot Desk Attributes Hot Desk Attributes 251 Web only System call routing System call routing 252 CO Call Routing CO Call Routing 253 VM COS ATTRIBUTE Station Voice Mail Attributes 254 Static route table Static route table 255 Access Control List Access Control List 260 Personal Group Personal Group 261 Personal Group Attribute Personal Group Attribute Web only System Speed dial System Speed dial Web only Custom message Custom message Web only PPTP attributes PPTP attributes 56

57 STATION GROUP ISDN LINE & ICLID SIP DATA (Web only) TABLES Web only Station Group Overview 190 Station Group Assignment Station Group Assignment 191 Station Group Attributes Station Group Attributes Web only Pick Up Group Overview 192 Pick Up Group Assignment Pick Up Group 200 ISDN Attributes ISDN Attributes 201 CLIP/COLP Table COLP Table 202 MSN Table MSN Table 203 ICLID Route Table ICLID Route Table 204 ICLID Ring Assignment Table ICLID Ring Assignment Table 205 PPP Attributes PPP Attributes 206 PREFIX DIALING TABLE PREFIX DIALING TABLE 210 SIP Common Attributes SIP Common Attributes 133 SIP CO Attributes SIP CO Attributes 126 SIP User ID Attributes SIP User ID Attributes 211 SIP Phone Attributes SIP Phone Attributes 212 SIP Phone Provisioning SIP Phone Provisioning Provisioning File View & Delete Provisioning File View & Delete 215 VMEX Station Data VMEX Station Data 216 VMEX Connection Table VMEX Connection Table 220 LCR Control Attributes LCR Assignment 221 LCR LDT Table LCR LDT Table 222 LCR DMT Table LCR DMT Table 223 Initialize LCR DB Initialize LCR DB 224 TOLL Table Toll Exception Tables 226 Emergency Code Table 227 Authorization Codes Table Authorization Code Table 228 Customer Call Routing/ VSF Table Customer Call Routing/ VSF Table 229 Executive/Secretary Table Executive/Secretary Table 231 Flexible DID Conversion Table Flexible DID Table 232 System Speed Zone System Speed Zone 233 Auto Ring Mode Auto Ring Mode 234 Voice Mail Dialing Table Voice Mail Dialing Table 235 Registration Table Registration Table 236 Mobile Extension Table Mobile Extension Table 237 Web only IPCR Agent Table IPCR Agent Table 57

58 NETWORKING RSGM DATA TNET ZONE Web only DEVICE LOGIN Web only DECT Data 320 Network Basic Attributes Network Basic Attributes 321 Network Supplementary Attributes Network Supplementary Attributes 322 Network. COL Attributes Network. COL Attributes 324 Network Numbering Plan Table Network Numbering Plan Table 325 Net Feature Code Table Net Feature Code Table 430 RSGM Device Address RSGM Device Address 431 RSGM Multicast Address RSGM Multicast Address 432 RSGM External Contact Attributes RSGM External Contact Attributes 433 RSGM Alarm Attributes RSGM Alarm Attributes 434 RSGM Music Assignments RSGM Alarm Attributes 435 RSGM Service Attributes RSGM CO/IP Group 330 TNET Basic Attributes TNET Basic Attributes 331 TNET CM Attributes TNET CM Attributes 332 TNET LM Attributes TNET LM Attributes 333 FoPSTN Attributes FoPSTN Attributes 334 Tnet Control Contact Tnet Control Contact 335 Tnet Music/ Alarm Tnet Music/Alarm 336 Tnet Music/Alarm Tnet Music/Alarm 436 Device Zone number Device Zone number 437 Device Zone Attributes Device Zone Attributes 438 Access & Page Relay Access & Page Relay 439 Zone Attributes Zone Attributes 440 Zone RTP Relay Group Zone RTP Relay Group 441 Inter Zone Attributes Inter Zone Attributes 444 Zone Holiday Assignment Zone Holiday Assignment 442 Remote Phone & Gateway Registration Remote Phone & Gateway Registration 443 Station User Login Station User Login 491 DECT ATTRIBUTES DECT ATTRIBUTES 492 WTIM(DECT) RX Gain WTIM(DECT) RX Gain 493 DEVICE RX Gain from WTIM(DECT) Other devices RX Gain from WTIM(DECT) 494 WTIM(DECT) TX GAIN) WTIM(DECT) TX Gain 495 DEVICE TX Gain to WTIM(DECT) Other devices TX Gain to WTIM(DECT) 450 Initialization Initialization 58

59 Tipps og trikks for en proff installasjon Det er flere små ting som kan utgjør en større helhet for at kunden skal bli fornøyd. På Internet På vår websider ligger det naturligvis Norske bruksanvisninger. Utskrift av profesjonell underlay på PC Med de nye LIP-8000 apparatene har det blitt langt enklere å skrive ut knappetekst på apparatene. Fra vår webside kan du laste ned et Excel ark, se under menyen Bruksanvisninger og skriveunderlag. Fra software versjon 6.0xx kan brukeren selv lage og printe ut skriveunderlag til sitt apparat. Man må da ha tilgang til Web programmering for sitt apparat gå inn på menyen Fleksible Knapper. 59

60 60

25.07.03 MPB software X.5Fq Børre Nilsen

25.07.03 MPB software X.5Fq Børre Nilsen 1 INTRODUKSJON...4 MEMO BATTERI...4 BRYTERE PÅ PROSESSOR KORTET...4 GÅ INN I PROGRAMMET...5 PERMANENT OPPDATERING AV DATABASEN...5 INITIALISERING / RESETTING AV SENTRALEN (PGM 00)...6 FLEKSIBEL NUMMER

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W OPPSTART AV GDK 16 / 20W Før vi setter strøm på sentralen er det viktig at alle brytere er satt riktig før vi starter på programmeringen, hvis ikke vil

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Kommunikasjon med full fleksibilitet IP systemet du har råd til

Kommunikasjon med full fleksibilitet IP systemet du har råd til Kommunikasjon med full fleksibilitet IP systemet du har råd til ipecs IP Server ipecs har en unik struktur uten bruk av slitasjedeler. Operativsystem og programvare, Voicemail og brukerinnstillinger lagres

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1 NEC Infrontia Nordic Produktinformasjon Revisjon A Side 1 Side 2 Aspire Produktinformasjon: Innholdsfortegnelse Side 1 Aspire, den nye generasjon IP telefoni...4 2 Innkommende anrop. Du velger alternativene

Detaljer

IP LDK Kommunikasjonsløsning med alle muligheter.... for bedre service

IP LDK Kommunikasjonsløsning med alle muligheter.... for bedre service IP LDK Kommunikasjonsløsning med alle muligheter... for bedre service Med IP LDK får du en mengde muligheter Et digitalt IP basert telefonsystem for bedrifter med behov for 2 til 500 telefoner. Systemene

Detaljer

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 ProffNett Sentralbord Pluss Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 KRAV TIL UTSTYR... 5 1.2 LITT TEKNISK:... 6 1.3 START AV

Detaljer

TS200 En komplett telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som passer like godt for en liten virksomhet som et stort konsern.

TS200 En komplett telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som passer like godt for en liten virksomhet som et stort konsern. TS200 En komplett telekommunikasjons- og samhandlingsplattform som passer like godt for en liten virksomhet som et stort konsern. Nøkkelfunksjoner: Alle vanlige telefonifunksjoner Avanserte kø- og menysystemer

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express for 30X IP-telefonmodellene Juni 2010 Cisco og Cisco-logoen er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller dets datterselskaper

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer