looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02.07.2009. looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl"

Transkript

1 looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl

2 100 års jubileum rutebilene i Valdres 2. juli 2009 Samferdselssjef Arild Bøhn "Fra melkerute til ekspress" Innledning AllerijarstA4hjeg-gratiilere alle gode venner av rutebildriften og samferdselen, med 100 års markeringen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke dem som med entusiasme, glede, glød og begeistring har gjort det mulig å gjennomføre arrangementet. Vi har så vidt begynt, men god planlegging lover godt. Jeg har fått arbeidstittel - "Fra melkerute til ekspressbuss". Det er stor forskjell mellom melkerutene for år siden, årene, og dagens ekspressbusser når det gjelder vognmateriell, organisering, standard, omfang, løyve, samferdselspolitikk osv. "Melkerute til ekspress" - jeg ser for meg bilder fra midten av 1920 årene; lastebiler med melkespann-eg åpne lasteplan, mange folk, varme sommerdager, dårlige seterveger ned brattlia til bygda og til ysteriet. Når en ser bilder av melkeruter, slår deg meg at det ofte er flere passasjerer enn gods. Dernest ser jeg for meg den andre ytterlighet; Valdresekspressen i god fart langs Sperillen, mot Nes og Valdresporten i Sør Aurdal. Det er vel 2 timer siden ekspressbussen rullet ut fra Vaterland i Oslo og det er kun en time igjen før bussen svinger inn på Fagernes Skysstasjon. Oslo - Fagernes 3 timer- og 15 min, hvilket er 2 timer raskere enn hva tog på Valdresbanen i sin tid brukte på den samme strekningen. Når det gjelder ekspressbuss har jeg også et annet bilde på netthinnen år tilbake med nattbuss fra Sogndal til Fagernes og videre til Gjøvik og Gardermoen. En uforglemmelig reise vinterstid hvor jeg sammen med andre ukjente medpassasjerer nærmest svever over Filefjell i en krystallkule, stjerneklart og kaldt, men varmt inne i bussen. Ulltepper. En reise skal jo være en opplevelse Det er minst to "verdener" mellom melkerutene før krigen og de siste tilvekster på bussfronten;- Lavprisekspressen mellom Trondheim og Oslo som reklamerer for billettpriser helt ned i kr 49.- og med plassbestilling via internett og super buss mellom Oslo og Stavanger.xx Melkeruter Bedre transportmuligheter i midten av 20 - årene førte til at lastebilene gradvis overtok melketransportene. Melkerutene hadde ikke bare med seg spannmelk, men også andre varer, post og passasjerer. I og med det ikke bare var snakk om transport av egne varer, men også transport av andres varer mot vederlag, ble dette å regne som løyvepliktig transporter. Innehaverne av melkerutene måtte følgelig ha løyve utstedt av løyvemyndighetene. Ruteløyvene ble ikke utstedet av samferdselssjefen som nå, men av amtmann ogxx Melkerutene ble utstyrt med kombinerte løyver som gav muligheter for transport både av melkespann, landbruksvarer og passasjerer. Rute- og lastebilselskap stod gjerne for disse 1

3 transportene. Mange av ysteriene særlig i Gudbrandsdalen hadde både kombinerte ruteløyver, og også ordinære ruteløyver for ren persontransport. For å beskrive omfanget av disse transportene kan nevnes Fåvang ysteri som hadde stor bildrift ved siden av ysterivirksomheten. I 1950 hadde selskapet hele 16 ruter med eget ruteløyve- sommer og vinterruter. I 1975 hadde selskapet ca 60 ansatte i transportvirksomheten og 22 vogner. Jeg kan ikke se at ysteriene i Valdres i samme grad var engasjert i melke- og godstransport som tilfellet var i Gudbrandsdalen. 1 Valdres var det etter hvert en rekke kombinerte godsruter som konkurrerte seg i mellom og som konkurrerte med, ruteselskap som drev passasjertransport. & i Godsrutene hadde kun anledning til å ta med seg bygdefolk, ikke tilreisende som skulle reise over lengre strekninger. Mye uklarheter om kjørerett og kjøreplikt. For å rydde opp i disse forholdene gikk 15 av de største løyvehaverne på gods- og kombinerte ruter i 1949 sammen og etablert Valdres Lastebilselskap. Det betyr at vi dette året også kan markere 60 års dagen for Valdres Lastebilselskap. De kombinerte melkerutene som gikk både sommer og vinter, var for mange det første møte med kollektivtransporten. Rutebildriften etter oppstart 1909/1910 og langt ut på 1920 tallet var transporter for de få; for det første var kapasiteten begrenset - det ble brukt biler helt ned til 4 seter, 6 og 7 seter var ikke uvanlig. Kollektivtransport var også den gang dyr, og tilbudet rettet seg den første tiden i stor grad mot turister og embetsfolk. vv Teknologien og nyvinninger tok etter hvert knekken på de melkerutene. Melkeprodusentene gikk gradvis over til tank og fra midten av -60 årene forsvant helt de opprinnelige melkerutene med spann på åpne lasteplan. I 1975 ble over 90 % av melka kjørt med tankbil i Oppland. Ekspressbusser Når det gjelder etablering av ekspress- og langruter innen til og fra fylket, kjenner jeg ikke andre aktiviteter på samferdselssektoren som har engasjert så mange over så lang tid. Spørsmål om å opprette ekspressbusstilbud eller ikke var politisk vanskelig i et gjennomfarts fylke som Oppland. Og dette er ikke lenger tilbake enn at sentrale aktører i diskusjonen om ekspressruter, kontra jernbane deltar på dette møtet. I^ Ai A* A Også oppr^fyelj^en av gjennomgående ekspress-/langruter internt i fylket skapt debatt og it skal sies - dette var ikke lett; et oppstykket løyvesytem i fylket med itsettin: idekonsesjoner vanskeliggjorde etablering av gjennomgående ruter innen, til og fra fylket. ^vi M Diskusjonen var tre- delt, langruter innad i fylket på tvers av konsesjonsgrenser, langruter til/fra fylket og dernest langruter gjennom fylket stort, settpårallelt og i konkurranse med Dovre-, Gjøvik- eller Valdresbanen. Dette er nå historie^/ll 996 ble det åpnet for en mer liberal holdning til fylkeskryssende ruter først og fremst innen det sentrale Østlandet. Behovsprøving i forhold til jernbanen. Oppland spesielt vanskelig avveininger - skulle vi gå inn for full liberalisering eller ikke. Diskusjonen avsluttes i 2002 da åpnes det for ekspressbussløyver i direkten konkurranse med jernbanen og direkte konkurranse med de 2

4 lokale og regionale rutene som fylkeskommunen må opprettholde bla for å betjefor å gi tilbud til skolebarn over lengre avstander, arbeidsreisende osv. En stor og banebrytende oppgave var å knytte fylket sammen med gjennomgående langruter En målsetting var til/fra alle kommunesentra i fylket til Lhmr og Gjøvik. Vanskelig i dag å forstå den motstand det var med å få direkte rute mellom Fagernes og Lhmr over Torpa. Vi skulle pent få kjøre om Gjøvik. Prøveprosjekt Fagernes Lillehanner med rute over Torpa ble til slutt realisert og startet opp i des opptil passasjerer til/fra sykehuset- snitt 8-9 personer. Resultatene den gang bedre enn i dag. Når det gjelder langruter fra fylket til/fra OsloområdetWeekendruter til/fra Oslo. Langruteopplegget i Oppland bl.a. med oppstart av Valdresekspressen i 1985 forløperen for Norway Bussekspress - hvor den profilen som ble utviklet for Valdresekspressen( reisende, 16,5 mill kr billettinntekter) ble den som nå kjennetegner Norway Bussekspress. Landekspressen reisende, Øst/vest ekspressen ca reisende. I dag 16 ekspressbussruter innen, til/fra fylket. I begynnelsen av -80 tallet ble det bare unntaksvis gitt løyve parallelt med jernbanen - Firda Billag fikk i 1978 løyveffitak for 26 turer til/fra Oslo I dag et meget godt oppbygd ekspressbussnett innen til/fra fylket. Gudbrandsdal ekspressen startet opp i des 2002, Bismo - Oslo 2 turer daglig + Nordfjorekspressen 3. Nye busser 2,2 mill kr 48 seter, airconditione, høy komfort, reisende det første året- 10 % vekst dette året. li? Sterk konkurranse Lavprisekspressen Trondheim - Oslo åpnet nå i sommer. Selgr en del billetter for 49,.kr. Plassbestilling gjennom internett T'J"~T3et blir færre og færre selskaper som har avtale med fylkeskommunen. Nå er vi nede i 10 selskaper mot 13 for 10 år siden. Dette er selskap som kjører i oppdrag for fylkeskommunen og hvor fylkeskommunen betaler selskapene for den kjøringen og de tjenester de utfører - til sammen vel 250 mill kr i rutekjøring med buss og i underkant av 40 mill kr for drosjetransport. I tillegg til disse 10 selskapene er det nå 13 selskaper som har løyve for rutekjøring innen fylket - kommersielle ruter uten tilskudd. Dette er ekspressbusser med start og bestemmelse steder utenfor fylket. Dette er en ny utvikling og går vi også her 10 år tilbake finner vi bare 2 slike ruter gjennom fylket. Det er grunn til å merke seg at 3 av de 4 største selskapene er datterselskap av større konsern med forretning adresse og hovedkontor med styring og planfunksjoner utenfor fylket. Her det i første rekke snakk om oppkjøp og fusjoner og hvor Nettbuss har nesten 40 % av ruteproduksjonen i fylket. Merke seg JVB - solid lokal forankring som hevder seg svært godt utenfor eget geografisk kjøreområde. Fylket har vært opptatt av å opprettholde en sammensatt rutebilstruktur med plass til både store og små selskaper. Det er godt rimelig bra - og vi har beholdt flere av de mindre selskapene med lokal forankring enn hva tilfellet er i mange andre fylker- enkelte fylker kun selskaper. Hedmark 5 selskaper. Veldig artig å registrere at 3 av selskapene har vært med fra før 1920; Snertingdal Auto eldst fra 1916-riktignok med lastebil de første årene, deretter Etnedal Bilruter 1918 og JVB I 1994 hadde samtlige ruteselskap i fylket lokal forankring og vi ser at vi har fått tilnærmet regionale selskapsenheter som var god politikk helt fra Tradisjonsbærene innen rutedriften i fylket GB og Lillehammer Ringsaker Bilruter har riktignok fusjonert og fått nytt navn - Litra. 3

5 Av de mindre selskapene er Jevnaker Bilruter og Valdressbussen kjøpt opp i 10- årsperioden av Nettbuss. I løpet av de siste 10 -årene har enkelte arbeidstakere skiftet eiere opptil 5 ganger. Dette har først og fremst sammenheng med oppkjøp og strukturendringer innen rutebildriften. Det er gjennomført 2 anbudsrunder på Lillehammer siden 1995, så Som vist i oversikten har antall ruteselskap variert. Om en skal ta med Benzen fra 1896 kan diskuteres, men mange hevder at ruta mellom Tretten og Vålebru i Ringebu sommeren 1896, er landets første bilrute. I 1975 var det 33 løyvehavere i fylket som disponerte 375 busser. Går vi tilbake til 1948 har vi 142 ruteselskap i fylket og i tillegg 22 som hadde bilruter i fylket, men som hadde forretningssted uten for fylket. 166 ruteselskap stod for rutekjøringen noen år etter Disse selskapene disponerte 197 busser og 83 kombinerte vogner. 4,7 mill vognkm og 2,4 mill passasjerer. 620 ansatte i rutetrafikken i fylket. Går vi tilbake til 1922 finner vi 37 selskap med ruteløyve i fylket. Foruten JVB, Snertingdal auto og Etnedal Bilruter, finner vi i 1922 Gausdal Bilselskap, Ottadalen Kommunale Bilselskap og Torpa auto. De øvrige selskaper fra den gang er oppløst, fusjonert eller kjøpt opp. I 1922 var det 96 busser som stod for rutekjøringen i fylket. Disse bussene kjørte i vognkm; 1/20 del av i dag og med noe i overkant av km i året pr buss. Fra midten av -20 årene er det en veldig utvidelse av rutetilbudet og nye selskaper kommer til. Det er mange løyvehavere som har kun en eller noen ganske fa busser. Noe av forklaringen til den sterke økningen i antall selskaper, må sees i sammenheng med at det den gang var enkelt personer eller private selskap som drev rutedriften( 90% i 1947) på kommersiell basis. Statlige tilskudd var begrenset og selskapene var avhengig av lønnsom drift. Rutebileierne prøvde å unngå konkurranse seg i mellom og rutetilbudene tok ikke alltid utgangspunkt i brukernes ønsker. Når vi leser formålsparagrafene til de fylkesvise rutebileierforeningene som ble stiftet rundt årene kommer dette tydelig fram. I formålsparagrafen til den første fylkesforeningen for rutebileiere i Vestfold i 1924 heter det: "Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser, særlig i samarbeid med myndighetene, og å virke for lover og bestemmelser for rutekjøring, hvor den enkelte ruteinnehavers næringsrett blir betryggende beskyttet... Den eksisterende konkurranse søkes regulert til vedkommendes tilfredshet". Tydeligere kan det ikke sies. Det førte til at vi fikk en rekke mindre selskaper - urasjonell drift, manglende samordning og lite brukervennlig. De som startet opp i 30-årene stod også for driften etter krigen. Det var behov for et nytt lovverk og etter krigen ble det utarbeidet ny samferdselslov - hvor den samfunnsmessige betydning av et godt rutetilbud ble understreket. Loven åpnet for at myndighetene om nødvendig kunne pålegge sammenslutninger av konkurrerende bilruteselskaper for å danne større og økonomisk sterkere enheter. Loven ble gjort gjeldende fra 1. januar i Med loven i hånd ble det utarbeidet fylkesvise Rasjonaliseringsplaner. - Forslaget i Oppland er datert 20. juni 1949 og det er Hennum NRF som er konsulent. Vi fikk en sterk sanering av antall selskap. Det ble jobbet for å etablere regionale enheter med solid og god driftsøkonomi for å ta seg av rutetransport innen geografisk rasjonelle trafikkområder. Det var strategien til midten av 80- årene da fylkeskommunen så seg bedre tjent med fellesløsninger på tvers av ruteselskapenes konsesjonsområder. Stoff nok til et nytt foredrag, men velger heller å se nærmere på oppstarten av rutedriften i fylket rett etter forrige århundreskifte. Ganske kort nevne at Lillehammer Ringsaker Bilruter som ble stiftet i des 1951 var ett av flere resultat av det rasjonaliseringsarbeidetet som ble startet opp etter krigen. Det var 10 tidligere kløyvehavere 4

6 7>'" ÅRSJUBILEUM FOR RUTEBILTRAFIKKEN I VALDRES I Jeg vil fa ønske vel møtt til denne markering av at det i år er 100 år siden rutebildrifiten startet opp i fylket. v Valdres var først ute, og i 1909 startet Otto Garthus og Chr. Rustebakkke opp med rute mellom Sørum i Begnadalen og Aurdal. Dernest satt et selskap med navnet AS Automobilstalden inn to biler i rutetrafikk mellom Fagernes og Bygdin. "Runde" år bør markeres. Med den betydning rutedriften alltid har hatt i vårt fylke både for velferd, nærings- og den generelle samfunnsutvikling, er 100 års sammenhengende rutedrift en begivenhet som ikke bør forbigås i stillhet. I denne sammenheng bør også nevnes at rutedriften både i Valdres og i andre deler av fylket har skapt store og sikre arbeidsplasser. I enkelte distrikt er rutebilselskapene blant de største arbeidsgiverne. Det har ventelig aldri tidligere vært så mange ansatt i rutetrafikken i fylket som i 2008/ år etter oppstart. Nærmere 540 personer har sin arbeidsplass i den del av selskapenes virksomhet som kjøres etter avtale med fylkeskommunen. Foruten denne samlingen, markeres 100 års rutedrift i Valdres med en egen utstilling på Fagernes Skysstasjon. Det blir dessuten muligheter senere i dag å bli med på kjøring av den første rutestrekningen fra Fagernes til Bygdin. Det er laget egne pins, frimerke og postkort. Barneskolene i distriktet vil ved skolestart kunne delta i tegnekonkurranse med tur til Vegmuseet på Lillehammer som premie. II Det er en nær og gjensidig sammenheng mellom kommunikasjoner, nærings- og samfunnsutvikling. Uten tilknytning til sjøen er kommunikasjonsmulighetene i vårt fylke, i første rekke knyttet til veg- og bane. Før bilens tid må bygdene sies å være "lukkede" samfunn. Hest og kjerre var transportmiddel, og omlandet/markedet var begrenset. Etter bilens inntog fikk man en helt annen mulighet til å transportere varer og reisende til og fra distriktene, og mulighetene til å utnytte ressursene som fantes, var med et blitt mye større. Rutebilnæringen åpnet for ny næringsvirksomhet i og med at de ga muligheter for effektiv og hurtig transportavvikling.

7 I Oppland var det naturlig at ruteselskapene på godssiden fikk en nær tilknytning til landbruket, som har betydelige transportvolum, mens reiselivet i tillegg til den generelle lokaltrafikk og skyss av skoleelever, ble de viktigste oppgaveområdene på persontransportsiden. III Gjennombruddet for kollektivtransport med bil kom først i 1908, med ruten mellom Molde og Batnfjordøra i Romsdal. Samme år kom det også ruter i gang i Rogaland og i Telemark. Året etter kom rutene mellom Fagernes og Bygdin og mellom Fagernes og Lærdal. Det var starten på et transporteventyr som varer ennå. De to lokale bilselskap i Valdres startet omtrent på samme tid av næringsdrivende med tilknytning til reiselivsnæringen, gårdbrukere og andre med forankring i regionen. Etter bare 10 år var selskapene "Jotunheim" og "Valdresruten" slått sammen til ett, under navnet "Jotunheimen og Valdresrutens Automobilselskap A/S". Vi har for så vidt også et 90 års jubileum i dag. Transporteventyret handler om teknikk, marked, geografi og rutetilbud. Utviklingen har gått fra åpne vogner til super-linere med all den komfort en kan ønske seg, fra betjening av lokale transportbehov der jernbanen stoppet, til å betjene et internasjonalt turistmarked. Valdresekspressen - som vel var første av de store ekspressbussrutene i Norge - hadde ikke blitt etablert, var det ikke for JVBs innsats og medvirkning. IV var det 11 biler i sving i rutetrafikken i Valdres. I dag er det nærmere 70 vogner i denne rutetrafikken, og JVB beskjeftiger i dag over 125 personer. Selskapet omsetter for 80 mill.kr. per år og er en betydelig bidragsyter til verdiskapningen i regionen. Virksomheten utgjør en viktig arbeidsplass for bosatte i Valdres. Jeg vil benytte denne anledningen til å berømme både ansatte og eiere for godt arbeid gjennom 100 år. Samarbeidet mellom samferdselsadministrasjonen i fylket, JVB og øvrige selskapene i fylket har vært basert på en stor grad av tillit. Fortsatt er det lokalt eierskap i de to selskapene i regionen, Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap As og Etnedal Bilruter AS. I dag er dette ikke selvsagt. Nasjonale og internasjonale eiere har gjennom oppkjøp og i anbudskonkurranser tatt over store deler av rutebil virksomheten i Norge. Slik har det etter hvert blitt også i størstedelen av vårt fylke. Et bredt politisk flertall i fylkestinget har imidlertid ønsket å skjerme virksomheten i selskapene i fylkets ytterområder fra konkurranseutsettingnettopp med henvisning til lokalt eierskap. 2

8 Det blir likevel gjennomført felles europeiske regler som forutsetter konkurranse. Gjennom bussbransjeavtalen har fagforeningene og arbeidsgiverne i rutebilnæringen sikret at arbeidstakerne ikke blir den tapende part i slike konkurranser. Det er bra. Det er også bra for arbeidstakerne at regjeringen fremmet forslag om å endre yrkestransportloven slik at reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven alltid skal gjelde når et ruteområde får nytt trafikkselskap etter anbud. Som tilskuddsmyndighet skulle jeg riktignok gjeme sett at fylkeskommunen fikk noen kroner ekstra for å dekke de kostnadene dette medfører, men det er en annen sak. Jeg har tro på at ledelsen og de ansatte i selskapene her i regionen har den kompetansen og markedskunnskapen som skal til for å fremstå som vinnere også i en eventuell anbudskonkurranse som handler om deres egen trafikk, deres eget nærområde, som de uansett kjenner bedre enn alle andre. De første 100 er tilbakelagt. Jeg ønsker på egne og fylkets vegne lykke til videre med fortsatt god rutedrift i Valdres og i resten av fylket. 3

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam 09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

11.11.2009. Ar/e,WA?/Aa/0oofi <2<í>=fíf)#1 <10O)

11.11.2009. Ar/e,WA?/Aa/0oofi <2<í>=fíf)#1 <10O) 11.11.2009 Kollektivkonferansen «Bedre kollektivtilbud 2009. Samferdselssjef Arild Bøhn. i distriktene» Ar/e,WA?/Aa/0oofi

Detaljer

06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r"; I Z:, :.:)/ ,, ; f L/ /T ; f' "i '..

06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r; I Z:, :.:)/ ,, ; f L/ /T ; f' i '.. 06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r"; I Z:, :.:)/ K/ 'KQ//fit» n a),, ; /T ; f' "i '.. J. `. `. f,, _ (I v' f L/ Tekna Kristiansand 6. mai 2009 Samf

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer»

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 1 MILJØ OL-94 - TRANSPORT OG SAMFERDSEL Hamar 4. sept. 1991 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

FRA 8. DESEMBER 2013

FRA 8. DESEMBER 2013 RUTETABELL GYLDIG FRA 8. DESEMBER 2013 Fagernes-Dokka-Gjøvik/Lillehammer Fagernes-Aurdal-Bjørgo Fagernes-Beitostølen-Gjendesheim Fagernes-Rogndokken-Moane Fagernes-Gol Leine-Høre-Fagernes Fagernes-Tyinkrysset-Lærdal/Årdal-Sogndal

Detaljer

Disposisjon for foredraget: Fra de gamle setermeieria til Frya

Disposisjon for foredraget: Fra de gamle setermeieria til Frya Disposisjon for foredraget: Fra de gamle setermeieria til Frya Av Asbjørn Ringen Meieriindustri i historisk perspektiv: Bearbeide råstoffet melk til næringsmidler som kan oppbevares, fraktes og som gir

Detaljer

15.10.1996 TØI-kurset 1996 «Erfaringer med anbud i Oppland ett år etter» Arte.9/H/M/0002-0001 00032

15.10.1996 TØI-kurset 1996 «Erfaringer med anbud i Oppland ett år etter» Arte.9/H/M/0002-0001 00032 15.10.1996 TØI-kurset 1996 «Erfaringer med anbud i Oppland ett år etter» Arte.9/H/M/0002-0001 00032 \ 4 I TØI -kurset 15. okt 1996 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune Erfaringer med anbud

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52

MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52 Fiskeridirektøren Bergen, den 9.2.67 MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52 Bestemmelse av l.lo.66 om nye konsesjonsvilkår for fiske ~!!~S~~~~JS~r~r!----------------------------------------- Ved kongelig resolusjon

Detaljer

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens

Detaljer

Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel. Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid

Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel. Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid Ekspressbuss som lokalt og regionalt transportmiddel Fakta om rutene Lokalrutefunksjonar Regionale funksjonar Frå bygd til by Framtid Ekspressruter i og til/frå Sogn og Fjordane Ikkje kommersielle Fylkeskommunale

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG RUTETABELL GYLDIG FRA 1. MAI 2013 Fagernes - Dokka - Gjøvik/Lillehammer Fagernes - Aurdal - Bjørgo Fagernes - Beitostølen - Gjendesheim Fagernes - Rogndokken - Moane Fagernes - Gol Fagernes - Vaset Fagernes

Detaljer

Ark. ooroooe 0004. 17.03.2003 Konferanse, Radisson SAS, Lillehammer. «Individbasert kollektivtilbud - er det framtidens Iøsning?»

Ark. ooroooe 0004. 17.03.2003 Konferanse, Radisson SAS, Lillehammer. «Individbasert kollektivtilbud - er det framtidens Iøsning?» Ark. ooroooe 0004 17.03.2003 Konferanse, Radisson SAS, Lillehammer. «Individbasert kollektivtilbud - er det framtidens Iøsning?» Individbaserte kollektivtilbud Konferanse Radisson SAS Lillehammer Tirsdag

Detaljer

ÁrIQQ/iä/Ka/OOOØO/OO/l» 000/

ÁrIQQ/iä/Ka/OOOØO/OO/l» 000/ 19.02.1992 Stortingets samferdselskomite,

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Kollektivtransport i distriktene Samferdselsdepartementet 26.06.07 Samferdselssjef Arild Bøhn Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Reisevaner Lillehammer 2005 Reisemiddelfordeling

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Årsrapport 2015 Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsrapport 2015 Enkelt for alle å reise kollektivt Årsrapport 2015 Enkelt for alle å reise kollektivt Innhold Forord... 4 Nøkkeltall... 6 1. Enkelt Moderne Pålitelig... 8 1.1 5+ prosjektet... 8 1.2 Billettpriser... 10 1.3 Fordeling billettyper... 11 2.

Detaljer

Utredning - samarbeid om drift av kommersielle fylkeskryssende bussruter

Utredning - samarbeid om drift av kommersielle fylkeskryssende bussruter Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/709-2 MAB VEMA 521.4 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Andreas J. Tveito Dato: 11.10.2007 Utredning - samarbeid om

Detaljer

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt Sammendrag: Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad Oslo 2013 57 sider Rapporten gir en oversikt over studier og

Detaljer

Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten 2009-2015

Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten 2009-2015 TØI-rapport 1017/2009 Forfatter(e): Gustav Nielsen, Tanja Loftsgarden Oslo 2009, 104 sider Sammendrag: Kollektivtransport i Oppland Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 kl. 08.00-09.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2051

Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2051 Etnedal kommune Rådmannen Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal Oppland Fylkeskommune Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivsak: ArkivID: Vår dato: BERMAR - 16/2051 16/207 K1-120

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

AftQQ/K/HQZOOQ/Uôfläflolo

AftQQ/K/HQZOOQ/Uôfläflolo AftQQ/K/HQZOOQ/Uôfläflolo 27.11.28 Fagkonferanse Samferdselsdepartementet. «Samarbeid og samordning av pasienttransport og transporttilbud i distriktene» Samarbeid og samordning om pasienttransport og

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Årsmelding 2010. Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2010. Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2010 Enkelt for alle å reise kollektivt Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune 2 Innhold 1. Fakta om kollektivtrafikken... 5 2. Kollektivtrafikk... 6 2.2 Hadeland... 7 2.3 Valdres... 7 2.4

Detaljer

Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter

Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter Siv.ing. Bent Ramsfjell, Hjellnes COWI AS Trafikdage på Aalborg Universitet 2001 269 Innledning Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Årsrapport 2014 Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsrapport 2014 Enkelt for alle å reise kollektivt Årsrapport 2014 Enkelt for alle å reise kollektivt 2 Innhold Fakta om kollektivtrafikken...4 1. Flere og mer fornøyde kunder... 5 1.1 5+...5 1.2. Billettpriser...7 2. Miljø bedre lokalt og globalt klima...8

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

Norges transportpolitikk gjennom det 20. århundret fra vilje til styring, til tom retorikk

Norges transportpolitikk gjennom det 20. århundret fra vilje til styring, til tom retorikk Norges transportpolitikk gjennom det 20. århundret fra vilje til styring, til tom retorikk Dag Bjørnland, prof. em. Agderforskning, IRIS og IDeforum Trafikdage 2008 I innlegget har jeg av hensyn til tilmålt

Detaljer

17.10.1997 Konferanse Norges Taxiforbund «Taxi og anbud i offentlig transport» ArlQØ/K/íañ/OOOI-UOOI - OOIO

17.10.1997 Konferanse Norges Taxiforbund «Taxi og anbud i offentlig transport» ArlQØ/K/íañ/OOOI-UOOI - OOIO 17.10.1997 Konferanse Norges Taxiforbund «Taxi og anbud i offentlig transport» ArlQØ/K/íañ/OOOI-UOOI - OOIO I «Taxi og anbud i offentlig transport» 16. og 17. okt 1997 SamferdselssjefArild Bøhn Oppland

Detaljer

Vi bidrar til økt mobilitet i samfunnet

Vi bidrar til økt mobilitet i samfunnet Nobina Group Nobina sin rolle Vi bidrar til økt mobilitet i samfunnet Nobina s forretningsidé Vi forenkler kundens hverdagsreiser Source: Nobina Alle ønsker å reise med oss Nobina s Visjon Presentation,

Detaljer

8. Samferdsel og pendling

8. Samferdsel og pendling 8. Samferdsel og pendling Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylke som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen Folk vil ta toget, hvorfor vil ikke regjeringen satse? Gjøvikbanen i dag Det vil gi: Miljøgevinst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09

Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09 Hemsedal - Transportprosjekt 2009-2012 Erstatter prosjektbeskrivelse av 22.06.09 0. Aktører lokalt i prosjektet Hemsedal Turisttrafikklag/Turistkontoret Hemsedal Skisenter/Skistar Hernsedal kommune Sogn

Detaljer

Transport, en viktig del av reiselivet

Transport, en viktig del av reiselivet Transport, en viktig del av reiselivet Samferdselssjef Steinar Sæterdal 18.09..2012 Opplevelsen, en viktig del av reiselivsproduktet Nordland har det meste 25% av Norges kystlinje 18 414 øyer i saltvann

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly.

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly. Statens vegvesen Til fylkeskommuner og andre underlagt kunngjøringsplikten Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Mette Hendbukt / 48050882

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Sømløst og enkelt reisenett - fra Mjøsbyen til Galdhøpiggen?

Sømløst og enkelt reisenett - fra Mjøsbyen til Galdhøpiggen? Sømløst og enkelt reisenett - fra Mjøsbyen til Galdhøpiggen? Konferanse Strategisk kollektivplan Oppland fylkeskommune, Lillehammer 2. juni 2016 gustav.m.nielsen@gmail.com 02.06.2016 2008: «Du skal lage

Detaljer

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss 2016 Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss feiret sitt 90-års jubileum 9. november

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft!

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Harald Thoresen Seniorrådgiver NHO Innlandet / Leder - Vegforum Innlandet Samferdselskonferansen for Innlandet Lillehammer 30.januar 2008 Er forslag

Detaljer

Sjåførmøte Lokalt. Jan Hatten 25.3.2014

Sjåførmøte Lokalt. Jan Hatten 25.3.2014 Sjåførmøte Lokalt Jan Hatten 25.3.2014 Dette skal vi gjennom før kl 21:00 1. Småsaker 1. Oppdatering sjåførhåndbok 2. Skademelding 3. Generalutlysning 4. Litt om www.sjaforinfo.com Prosjekt intranett 1.

Detaljer

Nye tilskuddsformer i lokal kollektivtransport Oppsummering av erfaringer fra Norge og utlandet

Nye tilskuddsformer i lokal kollektivtransport Oppsummering av erfaringer fra Norge og utlandet TØI notat 1156/1999 Forfattere: Trine Hagen m fl Oslo 1999, 96 sider Sammendrag: Nye tilskuddsformer i lokal kollektivtransport Oppsummering av erfaringer fra Norge og utlandet Kollektivtransport er en

Detaljer

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger:

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger: Rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkter 5.2 Knutepunkter ved jernbane Ansvar og finansiering ved knutepunkter tog/buss omfatter ofte mange aktører og kan dermed bli mer komplisert. Dette gjelder

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Det er vakkert på Krøderen..

Det er vakkert på Krøderen.. Det er vakkert på Krøderen.. Jeg skal knytte noen linjer mellom gammel og ny tid når det gjelder jernbanen og dens betydning for Krøderen med omegn. Bildene jeg har brukt er hentet fra: Krødsherad i bilder,

Detaljer

FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015. Bård Norheim

FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015. Bård Norheim FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim FINANSIERINGSKILDER Finansiering av kollektivtransporten Bypakker Ordinære tilskudd Belønningsordningen Bymiljøavtaler 7 % 11

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer