Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Sikkerhetsbonus til skoleoppbygging gjenoppbygging av skoler i Indonesia og på Sri Lanka

2 s4 Transport & Forsynings - avdelingen på Slagen Med en oljepris på dollar per fat, er det store verdier som hentes opp og forvaltes. l s19 Sikkerhetsbonus til skoleoppbygging Offshore-ansatte i ExxonMobil ga hele sikkerhetsbonusen for 2004 til gjenoppbygging av skoler i Indonesia og på Sri Lanka etter tsunami-katastrofen. s33 Pionertreff på Slagen Fire Esso-entusiaster tok initiativet til et pionertreff på Slagen 2. november. Hele 57 pionerer fra årene møtte opp! s14 ExxonMobil på Forskningsdagene Som det eneste energiselskapet stilte ExxonMobil opp på Forskningsdagene i Sandnes. Standen tiltrakk seg mange ungdommer som testet ut både Energia-spillet og quiz en. s27 Stemningsfull kirkekonsert Sigvart Dagsland og Karoline Krüger var kveldens hovedartister i den tradisjons rike konserten i Domkirken i Stavanger. s12 Hedrer skytteltankskipene Last nr. 255 ble nylig levert til Slagen-raffineriet, og mannskapet på Alexita og Sirita har fått en velfortjent anerkjennelse for sikker og pålitelig drift. s16 Erha-plattformen under slep til Nigeria med fem nordmenn om bord Den 17. oktober 2005 startet sleping av produksjonsplattformen Erha FPSO fra Singapore til Erha-feltet i Nigeria. s22 Jobben min Henning Mortensen Datamann som brenner for kunst og historie nå på farten til Nigeria ifm. stillingen som Security & Controls Track Lead for Organisational Alignment, AME STRIPES Project, Oslo. s30 Øvelse Westex demonstrerte god oljeberedskap En lang rekke andre selskaper og aktører deltok i den største oljevernøvelsen i Europa i 2005 ledet av ExxonMobil. s34 Julekort fra Frelsesarmeen Også i år har ExxonMobil valgt å kjøpe julekortene fra Frelsesarmeen for på den måten å støtte deres arbeid julekort skal sendes ut. XOM internmagasin desember 2005 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Oslo AS. Internett: Forsidefoto: Fotograf Haagen Tengen Eriksen 2 Desember 2005 Desember

3 Transport & Forsyningsavdelingen på Slagen forvalter av milliard-verdier ExxonMobil i Norge produserer om lag 10 prosent av all norsk olje og gass, og det norske datterselskapet står også for ca. 10 prosent av hele ExxonMobils produksjon på verdensbasis. Med en oljepris på dollar per fat, er det store verdier som selskapet henter opp fra norsk sokkel. Transport og Forsyningsavdelingen, ( heretter kalt T&F) på Slagen spiller en nøkkelrolle i forvaltningen av disse verdiene. I samarbeid med Oljehandel-kontoret i London selger T&F all ExxonMobils råolje på norsk sokkel. T&F har dessuten ansvar for forsyning av råolje til raffineriet, salg av raffinerte produkter fra raffineriet, samt all transport av råolje og produkter til og fra raffineriet. På bildet ser vi Transport & Forsyningsdirektør Norden, Bjørn Nilsen- Aas (t.h.) og Forsyningssjef Norden, Bjørn Bergesen. In cooperation with the oil trade office in London S&T sells all ExxonMobil s crude oil from the Norwegian shelf. S&T is also in charge of all supply of crude oil to the refinery, sales of refined products from the refinery as well as all transportation of crude oil to and from the refinery. In the picture we see Supply & Transportation Manager Nordic, Bjørn Nilsen-Aas (right) and Nordic Supply & Commercial Manager, Bjørn Bergesen. XOM besøkte raffineriet i høst og fikk en orientering av Supply & Transportation Manager Nordic, Bjørn Nilsen-Aas og Nordic Product Commercial Manager, Bjørn Bergesen, om de omfattende oppgavene som Transport og Forsyning (T&F) har. The Supply and Transportation department at Slagen steward of values worth billions Tekst Arvid I samarbeid med Oljehandel-kontoret i London selger T&F all råolje fra egne opererte felt og fra felt operert av andre operatører (såkalt OBO) på norsk sokkel. Hittil i år har vi solgt olje for ca. 50 milliarder kroner, og allerede nå kan vi si at 2005 blir et rekordår med hensyn til omsetning i Norge, sier Transport- og forsyningsdirektøren (internt i T&F kjent som Store Bjørn), som understreker at den høye råoljeprisen gjennom hele året selvsagt er en vesentlig årsak til rekordtallene. Hvem er kjøperne av vår råolje? I år har vi solgt ca. 20 % prosent til oss selv, dvs. til raffineriet på Slagen. Det resterende er levert til raffinerier i Europa. Med de oljeprisene vi har nå, så utgjør kostnader til innkjøp av råvarer mer enn 90% av et raffineris brutto omsetning. Markedet for råolje har vært turbulent med relativt store kortsiktige svingninger. I et slikt marked er det derfor svært viktig for et hvert raffineri å styre verdien av de store kontinuerlig inngående og utgående kontantstrømmer som utgjør raffineriets økonomiske resultat, slik at risikoen blir minst mulig. Populært sagt kan man si det så enkelt som at man bør kjøpe når oljeprisen er lav og selge når prisene er høye. I T&F har vi imidlertid erkjent at vi ikke er så gode på å spå oljeprisen. For å styre risikoen, er det derfor vår strategi Med råoljepriser på dollar per fat, er det dyrebare oljelaster som ankommer raffineriet. I Slagen-havnen bak Transport & Forsyningsdirektør Bjørn Nielsen-Aas ligger skyttel-tankskipene Stena Sirita og Stena Alexita med råolje til en verdi av en halv milliard kroner. With oil prices at dollars a barrel, the oil cargos arriving the refinery are worth their weight in gold. Shuttle tankers Stena Sirita and Stena Alexita carrying crude oil at a value of over half a billion NOK are seen here at the port of Slagen behind Supply & Transportation Manager Bjørn Nielsen-Aas. ExxonMobil in Norway produces around 10 percent of all Norwegian oil and gas, and the Norwegian subsidiary also stands for roughly 10 percent of ExxonMobil s total production on a worldwide basis. With oil prices at dollars per barrel, it goes without saying that the crude pumped up from the North Sea has an enormous value. The Supply and Transportation (hereafter called S&T) at Slagen plays a key role in the stewardship of these values. XOM visited the refinery this fall, where Supply & Transportation Manager Nordic, Bjørn Nilsen-Aas and Nordic Product Commercial Manager, Bjørn Bergesen, gave us a briefing about the comprehensive tasks of Supply & Transportation (S&T). In co-operation with the oil trading office in London, S&T sells crude oil from self-operated fields and from fields operated by other operators (OBO) on the Norwegian Continental Shelf. So far this year we have sold oil for approx. 50 billion NOK, and already at this stage we can state with certainty that 2005 will be a record year as concerns turnover in Norway, says å kjøpe og selge, eller i hvert fall prisfastsette omtrent like mye olje hver dag, sier Transport- og Forsyningsdirektør Store Bjørn. I likhet med de fleste raffinerier i Europa mottar Slagen all sin råolje med tankskip. Ca. 90 % av produktene fra raffineriet blir levert til skip over Slagen kai. All logistikk vedrørende råolje og raffinerte produkter er T&Fs ansvar. På midten av 90-tallet, da det ble klart at utbyggingen av Balder og Jotun ville føre til en svært stor økning i offshorelastet transport, tok vi initiativet til å opprette et 100 % Essoeiet shippingselskap Standard Marine Tønsberg AS i bransjen kjent som (SMTAS), sier Store Bjørn. SMTAS har ikke egne ansatte, men drives av avdelingen for Nordsjø-koordinasjon i T&F hvor Rune T. Larsen er avdelingssjef. Selskapet lever kanskje et relativt anonymt liv, men statistikken viser at dette faktisk i økonomisk forstand er et av Vestfolds største og mest lønnsomme aksjeselskaper. Siden starten har selskapet generert verdier for ca. 1 milliard kroner. Vi har nå 3 spesialbygde shuttletankere i vår tjeneste: Stena Alexita, Stena Sirita og Stena Natalita. Det er bemerkelsesverdig at vår bøyelastings - aktivitet siden starten har foregått uten noen uhell å nevne i det hele tatt. Vi er også stolte av at Balder og Jotun er de eneste bøyelastede felt som ikke noen gang har vært nødt til redusere produksjonen på grunn av for sen utlasting. Dette på tross av små lagringskapasiteter på FPSOene. Dette har vi oppnådd gjennom et usedvanlig godt teamwork av alle som er involvert. Mannskapene om bord i skipene og på produksjonsskipene kommer i første rekke, men jeg vil også nevne de av våre ansatte på Slagen og Forus som koordinerer denne operasjonen. Vi hadde nylig en liten tilstelning om bord på Stena Alexita og Stena Sirita for å markere de gode resultatene the Supply & Transportation Manager (who is internally known as the Big Bear (Norw. Bjørn = Eng. Bear). He is quick to underline that the record figures mainly come as a result of the high prices of crude we have seen throughout this year. Who are the buyers of our crude oil? This year we have sold approx. 20% percent to ourselves, i.e. to the Slagen refinery. The remaining volumes have been sold to refineries in Europe. With the oil prices we have now, raw material costs constitute more than 90% of gross turnover of refineries. The crude oil market has been turbulent with relatively short-term fluctuations. In such a market it is therefore extremely important for any refinery to control the value of the huge cash flows that are continuously coming in and going out, and which represent the refinery s financial result, in order to minimize risk. Put more simply you can say that we should buy when the oil price is low and sell when the prices are high. Within S&T we have however recognized that we are not terribly good at predicting the oil price. Therefore, in order to control risk, it is our strategy to buy and sell, or at least price set around the same volumes of oil every day, the Big Bear Manager of Supply & Transportation says. Like the majority of refineries in Europe, Slagen receives all its crude on tankers. Around 90% of refinery products are shipped by tankers who load up at Slagen quay. All logistic concerning crude oil and refined products is the responsibility of S&T. In the mid 90s, when it became clear that the development of Balder and Jotun would lead to a formidable increase in offshore loaded transportation, we initiated the establishment of a shipping company owned 100% by Esso Standard Marine 4 Desember 2005 Desember

4 Slagen-havn har anløp av ca. 800 skip i året Around 800 ships call at the Slagen harbor each year. 6 7 Juni Desember Desember Juni

5 og for å vise at vi verdsetter den gode innsatsen som gjøres, sier Store Bjørn. Vi er i den situasjon at vi kan optimalisere driften på feltene, shuttletankerne og Slagen-raffineriet som en økonomisk enhet. Dette gir oss viktige synergieffekter som ikke er lett å oppnå for andre operatører på norsk sektor, noe som posisjonerer oss godt for fremtiden Selv om råoljetransporten veier tyngst i T&Fs kostnadbudsjett på ca. 1 milliard kroner per år, må man ikke glemme transporten av produkter. Norge er et svært kostbart land å distribuere oljeprodukter i. Vår kysttransport med spesialbygde tankskip er unik i verden. Skipene leverer via noen få større tankanlegg til et stort antall kunder, forhandlere og mindre depoter langs hele den lange kysten vår. Dette er en type distribusjon som i andre land foregår med tankbil eller tog, sier Bjørn Bergesen (i T&F kalt Lille Bjørn). Vi har i de siste årene vært igjennom en relativt drastisk restrukturerings-prosess. Antall større lageranlegg som opereres av selskapet, er derfor redusert til 6 7 i Norge og kun ett i Finland. T&F forsyner også Esso Finland med produkter, sier Lille Bjørn. For å redusere kostnader i distribusjonsapparatet, er det gjennom de siste 30 årene utviklet en rekke bilaterale bytteavtaler og gjennomstrømmingsavtaler mellom de oljeselskapene som opererer i Norge. Før den tiden lå det gjerne 3 eller 4 oljetankanlegg i hver by oppover kysten som hver for seg hadde en lav gjennomstrømming. Slik er det ikke lenger. T&F administrerer nå slike avtaler. Slagen et nisjeraffineri med mange konkurransefortrinn I tillegg til kjøp, salg og transport av råolje, står også T&F for økonomisk optimalisering av Slagen-raffineriet. Dette inkluderer salg og transport av raffinerte produkter. En tredjepart av Slagens produkter går til vår egen markedsføring i Norge, mens to tredjeparter blir eksportert til utlandet eller selges til andre selskaper i Norge. Mens Mongstad-raffineriet er et typisk "bensinraffineri", er "dieselraffineri" en mer passende benevnelse for vårt raffineri. Da Slagen ble bygget, var hovedoppgaven å forsyne Essos detaljsalg i Norge, Sverige og Danmark. Imidlertid ble som kjent Esso-selskapene i Sverige og Danmark solgt til Statoil. Solveig Bakk styrer T&F-organisasjonen med en bestemt, men vennlig hånd. Solveig Bakk is managing the S&T organization with a firm, but friendly hand. Tønsberg AS in the business known as SMTAS, Big Bear tells us. The company may lead a relatively anonymous existence, but statistics show that in a financial sense it is one of the largest and most profitable private limited companies within the county of Vestfold. Since its start the company has generated values for approx. 1 billion NOK. We have now 3 special built shuttle tankers in our service: the Stena Alexita, Stena Sirita og Stena Natalita. It is remarkable that our buoy loading activity since the start has taken place without any incidents worth mentioning. We are also proud of the fact that Balder and Jotun are the only buoy-loaded fields that never have been forced to cut production owing to belated offloading, in spite of small storage capacity on the FPSOs. We have been able to achieve this result through an exceptionally smooth teamwork on the part of everyone involved. The crews onboard the tankers and the production vessels deserve to be mentioned first, but I would also mention our employees at Slagen and Forus who coordinate this operation. We recently organized a small gettogether onboard the Stena Alexita and Stena Sirita to mark the good results and to show that we appreciate the fine efforts that are being done, Big Bear says. We are in a situation where we can optimize the operation of field, the shuttle tankers, and the Slagen refinery as one economic unit. This generates important synergy effects that the other operators in the Norwegian sector cannot easily match, and this places us in an advantageous position for the future. Even though transportation of crude oil weighs most heavily on S&T s cost budget at around 1 billion NOK per year, we must not forget the transportation of products. It is extremely costly to distribute oil products in a country like Norway. Our coastal transportation using custom-built tankers is unique in the whole world. Over a few major tank facilities the ships deliver to a large number of customers, distributors and small depots along the entire coast of Norway. This type of distribution is in other countries effected by tankers or trains, Bjørn Bergesen says (within S&T called "Lille Bjørn" Little Bear). In recent years we have been through a relatively drastic restructuring process. The number of major storage facilities operated by the company has therefore been reduced, to 6 7 in Norway and only one in Finland. S&T also supplies Esso Finland with products, Little Bear says. To cut costs in the distribution system, a number of bilateral swap Dette var en vanskelig tid, sier Store Bjørn. Vi måtte på kort tid utvikle en ny strategi, og vi klarte å overbevise ledelsen om at vi skulle bli Esso-organisasjonens eneste Merchant Refiner eller "Kremmer-raffineri". Vår strategi er til enhver tid å optimalisere raffinieriets marginer med basis i en omfattende oljehandelsvirksomhet. Det kan derfor godt skje at vi importerer produkter til vårt salg i Norge, fordi det lønner seg at Slagen produserer andre produkter for salg. Vi søker etter å finne nisjer i markedet både når det gjelder råolje og raffinerte produkter som kan gi oss bedre marginer enn i commodity markedet. Slagen er et lite og enkelt raffineri, men vi har gjennom 90-tallet og fram til i dag investert flere hundre millioner kroner i nye prosessenheter ikke minst for å møte nye miljøkrav. Eksempelvis solgte vi for noen år siden en million tonn miljødiesel i året til Storbritannia. Dette utgjorde ca. 20 prosent av vår totalproduksjon, sier Transport- og Forsyningsdirektøren. Vi kan i dag produsere svovelfrie dieselkvaliteter som vil innfri de planlagte miljøkravene i EU fram mot og etter Når det gjelder bunkers til skip, er kravet i dag maks 3,5 prosent svovelinnhold. Fra 2007 krever internasjonale konvensjoner at bunkers levert til vårt nærområde kun skal inneholde 1,5 prosent svovel. Vårt anlegg på Slagen kan møte disse spesifikasjonene. Et annet konkurransefortrinn er at vårt raffineri kan behandle "vanskelige" råoljer f.eks. korrosive oljer og relativt tunge oljer. Disse kjøper vi til en relativt sett gunstig pris og blander dem med lettere og mindre "kompliserte" råoljer. Vi har også en gunstig beliggenhet overfor mange markeder i Europa ikke minst Russland og andre tidligere sovjetstater. Våre aktiviteter inklusive "Merchant Refiner"-konseptet setter store krav til våre ansatte som må være kommersielle, kunnskapsrike og kundeorienterte. Vi har over flere år klart å agreements and throughput agreements have been set up over the last 30 years between the oil companies operating in Norway. Before that time, there were 3 or 4 oil tank farms in each coastal town, each of which had a low throughput. That is now a thing of the past. S&T currently handles such agreements. Slagen a niche refinery with several competitive edges In addition to the buying, selling and transportation of crude oil, S&T also handles the economic optimization of the Slagen refinery, which includes the sale and transportation of refined products. One third of Slagen s products go to our own marketing in Norway, while two thirds are exported to other countries or sold to other companies in Norway. Avdelingen for Nordsjø-koordinasjon samlet foran modellen av Stena Sirita. På bildet (f.v.) Rune Larsen, Anne Lise Augustin, Hanne Normann, Helen Flattum, Merete Døvle Larsen, Hege C. Bekkevold og Hans Petter Ellefsen. The department in charge of North Sea coordination are gathered in front of a model of Stena Sirita.(From left) Rune Larsen, Anne Lise Augustin, Hanne Normann, Helen Flattum, Merete Døvle Larsen, Hege C. Bekkevold, and Hans Petter Ellefsen. While the Mongstad refinery is a typical "gasoline refinery", "diesel refinery" is a more appropriate label on our refinery. When Slagen was built, its main function was to supply Esso s retail sale in Norway, Sweden, and Denmark. However, as is common knowledge the Esso companies in Sweden and Denmark were sold to Statoil. That was a difficult period, Big Bear says. During a short period of time we had to develop an entirely new strategy, and we succeeded in convincing management that we would become the only Merchant Refiner of the Esso organization. Our strategy at all times is to optimize the refinery s margins with basis in an extensive oil trading activity. It may therefore very well happen that we will import products for our sale in Norway, because it is more profitable for Slagen to produce other products for sale. We are seeking to identify new niches in the market both when it comes to crude oil and refined products that may give us better margins than in the commodity market. Slagen is a small and 8 Desember 2005 Desember

6 utvikle og opprettholde høy kompetanse og motivasjon i Slagen-organisasjonen. Dette bidrar til at vår produksjon og våre aktiviteter til enhver tid optimaliseres mot de beste markeder og til lavest mulig kostnad. Dette er et komplekst arbeid som krever evne til samarbeid, så vel internt som eksternt. Våre ansatte har opparbeidet seg et godt rykte i markedet og internt i selskapet. Dette har, i tillegg til gode resultater for Slagen, også bidratt til at mange av Slagens ansatte har fått krevende og viktige stillinger i ExxonMobils internasjonale aktiviteter, sier Store Bjørn. Biodrivstoff i vinden I de siste månedene har det vært mye fokus på bioenergi og biodrivstoff. Dette har sammenheng med at oljeprisene det siste året har gjort biodrivstoff relativt mer konkurransedyktig. Det er likevel slik at spesielle økonomiske virkemidler som f.eks. avgiftslettelser er nødvendig i Norge for å gjøre biodrivstoff økonomisk interessant. EU har innført et direktiv som angir en målsetting om innblanding av 2 % biodrivstoff innen , og 5,75 prosent av alt drivstoff i unionen innen Argumentene er reduksjon av CO2 og forsyningssikkerhet. Økt etterspørsel etter landbruksprodukter kan også ha påvirket politikerne. Norge har ikke innført dette direktivet, men mye tyder på at myndighetene vil prioritere biodrivstoff også her. Det er i dag biodiesel-fritak for autodiesel- og CO2-avgift i Norge. Dette bidrar til å gjøre biodiesel mer konkurransedyktig. Imidlertid har EU-direktivet bidratt til en stor økning i den europeiske etterspørselen, og prisen på biodiesel har steget slik at det fortsatt er marginal lønnsomhet rent økonomisk å blande inn biodiesel. Vi tror likevel biodiesel er kommet for å bli i Europa og vurderer løpende om vi skal starte innblanding, sier Bjørn Nilsen-Aas. Det ser med andre ord lyst ut for Slagens framtid? Executive Vice President i Refining & Supply, Steve Pryor, svarte "it is all up to you" da han ble spurt om Slagens utsikter de neste 20 årene under sitt besøk hos oss tidligere i år. Grunnen til at Slagen-raffineriet har vært så levedyktig gjennom mange år, er at vi har vært kreative med hensyn Rune T. Larsen som tidligere var ExxonMobil Crude Oil Commercial Manager i Asia Pacific, er nå bl.a. adm. dir. i SMTAS. Rune T. Larsen who was earlier ExxonMobil Crude Oil Commercial Manager, Asia Pacific, is now i.a. managing director of SMTAS. easily operable refinery, but we have throughout the 90s and until today invested several hundred million NOK into new process units not least to meet new environmental requirements. As an example I can mention that up until a few years ago we sold one million ton of environmental diesel annually to Great Britain. This constituted approx. 20 percent of our total output, the Supply & Transportation Manager says. Today we are capable of producing sulphur free diesel qualities which will meet the planned environmental requirements of the EU toward year 2009 and after. As far as bunkers for ships are concerned, the requirement is currently a sulphur content of max. 3.5 percent. From 2007 onwards, international conventions demand that bunkers delivered to our local environment can only contain 1.5 percent of sulphur. Our facility at Slagen can meet these specifications. Another competitive edge is that our refinery is capable of treating "difficult" crudes e.g. corrosive and relatively heavy crudes. We buy these at a relatively advantageous price and blend them with lighter and less "complicated" crudes. We also enjoy a favourable location in relation to many other European markets not least Russia and the previous Soviet states. Our activities including the "Merchant Refiner" concept pose strict requirements to our employees, who must be commercially minded, well-informed and customer orientated. Over a number of years we have managed to develop and maintain a high level of competence and motivation in the Slagen organization. Our production and activities are at all times optimized against the best markets and at the lowest possible costs. This is a complex work which requires an ability for co-operation both internally and externally. Our employees have gained a good reputation in the market and within the corporation. This, in addition to the good profits that Slagen has posted, has contributed to a number of Slagen s employees having been offered demanding and strategic positions in ExxonMobil s international activities, Big Bear says. Bio-fuel in demand In recent months there has been considerable focus on bioenergy and bio-fuel. This has to do with the fact that the skyhigh oil prices seen the last year have made bio-fuel more competitive in relative terms. Nevertheless, in Norway special til å finne markeder og nisjeprodukter i et tøft marked. Det faktum at vi har vært blant de 3-4 mest lønnsomme ExxonMobil-raffineriene i Europa de siste 10 årene, gir grunn til optimisme og tro på framtiden. Alle vi som jobber i T&F, skal iallefall gjøre vårt beste for å holde hjulene i gang på Slagen, lover Store Bjørn og Lille Bjørn. Magnus Andresen, Olav Rønningstad og Bjarne Hønningstad (f.v.) diskuterer operasjonsstrategi med Lille Bjørn. Magnus Andresen, Olav Rønningstad and Bjarne Hønningstad (from left) are discussing operations strategy with Little Bear. Transportavdelingen har ansvaret for produkt-transport med skip. Distribusjonen med tankskip i Norge er enestående i verden. Fra høyre: Geir Marthinsen, Rune Stålstrøm, Rune Elmer og Eigill Manvik The Transportation department is in charge of product transportation with ships. Distribution with tankers in Norway is unique in the world. From right: Geir Marthinsen, Rune Stålstrøm, Rune Elmer and Eigill Manvik. financial incentives such as tax relief are required if bio-fuel is to become economically interesting. The EU has introduced a directive which sets as target the blending of 2% bio-fuel into transportation fuels by , and 5.75 percent of all fuel in the union by year The arguments are to cut CO2 emissions and to ensure reliability of supply. Increased demand for agricultural products may also have affected politicians. Norway has not introduced this directive, but developments suggest that the authorities will prioritize bio-fuel even here. There is currently a bio-diesel exemption for auto-diesel and the CO2 tax in Norway. This contributes to making bio-diesel more competitive. However, the EU directive has contributed to a major increase in the European demand, and the price of bio-diesel has risen so much that the economy in blending bio-diesel with transportation fuels is marginal. We still believe bio-diesel has come to stay in Europe and we are considering on a continuous basis whether to start blending, Bjørn Nilsen-Aas says. In other words, the future looks bright for Slagen? Executive Vice President of Refining & Supply, Steve Pryor, replied "it is all up to you" when asked about Slagen s prospects the next 20 years during his visit earlier this year. The reason why the Slagen refinery has proved to be so viable over many years, is that we have been creative when it comes to finding new markets and niche products in a tough market. The fact that we have been on the list of the 3-4 most profitable ExxonMobil refineries in Europe the last 10 years, gives ground for optimism and faith in the future. We who are working in S&T shall in any case do our utmost to keep the wheels moving at Slagen, promise Big Bear and Little Bear. 10 Desember 2005

7 Transport og Forsyning hedrer skytteltankskipene 15. november ankret skytteltankskipet Stena Sirita på Slagen kai for 101. gang. Hun og søsterskipet Stena Alexita har vært trofaste gjengangere på Slagen i 6 år, fra den første Balderlasten ble transportert i 1999 til vi nå losset Balder, last nr. 255 til Slagen-raffineriet. Alexita og Sirita har i denne tiden fungert på en særdeles tilfredsstillende måte, og ExxonMobil følte det var på tide å gi mannskapet en velfortjent anerkjennelse. This is possible when there is good cooperation and everybody is doing his/her best, concludes Nielsen-Aas, thanking the crew for a job well done. Nils Erik Feilberg from Teekay, who together with Stena is owner of the ships, termed spoke of these tankers as Teekay s flagships, stressing the ships good standard and the lack of unforeseen reparations. The captains concluded the ceremonies on Alexita and Sirita by thanking for the nice words: With coming winter storms and tough operations in the North Sea, this is something we really appreciate! So with a continuation of good crews on board and good cooperation, everyone is going for another 6 years of flawless operations with Stena Sirita, Stena Alexita, and the newcomer Stena Natalita. Mannskapene på Stena Sirita og Stena Alexita fikk 42-tommers flatskjermer som gaver for flott innsats gjennom mange år for ExxonMobil. Bjørn Nielsen-Aas flankert av kaptein Tor Bjarne Farbro, Teekay, og Hanne Normann (Esso), og helt til høyre: Nils Erik Feilberg (Teekay). Bak, ved siden av Feilberg: Tore Rosland (IUM), bak ved siden av Rosland: Rune Elmer (Esso), menn i hvitt: mannskapet på Sirita. The crew onboard Stena Sirita and Stena Alexita were presented with 42-inch flat screens for their outstanding performance over many years for ExxonMobil. Bjørn Nielsen-Aas here with captain Tor Bjarne Farbro, Teekay, and Hanne Normann on his right and left side, and to the far left Nils Erik Feilberg (Teekay). Behind, next to Feilberg: Tore Rosland (IUM), and behind next to Rosland: Rune Elmer (Esso). Men in white overalls are crew members on Sirita. Tekst Hanne Normann Skytteltankskipene har i hele perioden fungert uten rapporterte hendelser, noe som ikke hadde vært mulig uten et dedikert og profesjonelt mannskap. Som takk for dette, ble det 15. og 25. november arrangert seremonier om bord på henholdsvis Sirita og Alexita med tilstedeværelse fra Esso, Teekay og IUM (Interocean Ugland Management). Tilstelningen startet med lunsj om bord i båtene og ble avsluttet med taler og overrekkelse av 42 tommers flatskjermer til begge skipene. Supply & Transportation Manager Nordic, Bjørn Nilsen-Aas uttrykte stor tilfredshet med måten skipene blir operert på. Han la vekt på sikker leveranse til kunder og fokuserte på det gode samarbeidet mellom skipene, mannskapet på Balder- og Jotun-feltene og organisasjonen på land. Vinteren 2004/2005 var preget av mye dårlig vær i Nordsjøen. Flere store oljeplattformer måtte redusere produksjonen pga. forsinkete båter i uværet. Dette var ikke tilfelle på Balder og Jotun, selv om dette er felt med svært liten lagerkapasitet. Slik går det når man samarbeider og alle yter sitt absolutt beste, avsluttet Nilsen-Aas og takket mannskapet igjen for godt utført jobb. Nils Erik Feilberg fra Teekay, som sammen med Stena er eier av båtene, omtalte båtene som Teekays flaggskip og trakk fram båtenes gode standard og mangel på uforutsette reparasjoner. Kapteinene avsluttet seremoniene på Alexita og Sirita med å takke for fine ord: Med vinterstormer og tøffe operasjoner i Nordsjøen i vente, er dette noe vi setter stor pris på! Så med fortsatt godt mannskap og godt samarbeid satser alle på 6 nye lytefrie år med Stena Sirita, Stena Alexita og den nyankommende Stena Natalita. Supply and Transportation is honouring the shuttletankers On 15th November, the shuttletanker Stena Sirita anchored at Slagen quay for the 101st time. She and her sister vessel Stena Alexita have been faithful visitors at Slagen over 6 years, from the first Balder cargo in 1999 to the offloading of Balder cargo No Alexita and Sirita have during this period operated in a very satisfactory manner, and ExxonMobil felt it was about time to give the crew a well deserved recognition. The shuttletankers have during all this period operated without any reportable incidents. This had not been possible without a dedicated and professional crew. In acknowledgement of this great performance, ceremonies were arranged onboard respectively Sirita and Alexita on the 15th and 25th of November, with the presence of representatives from ExxonMobil, Teekay, and Interocean Ugland Management (IUM). The event started with lunch onboard the tankers, and it was concluded with speeches and award of two 42-inch flat screens to both ships. Supply & Transportation Manager Nordic, Bjørn Nielsen-Aas, expressed great satisfaction with the way the ships are being operated. He emphasized secure deliveries to customers, and focused on the excellent cooperation between the ships, the crew on the Balder and Jotun fields, and the onshore organization. The winter of 2004/2005 was characterized by bad weather in the North Sea. Several big oil installations had to reduce production due ships delayed by the weather. This was not the case at Balder and Jotun, although these fields have very modest limited storage capacities. 12 Desember 2005 Desember

8 ExxonMobil på Forskningsdagene Tekst Kirsten Et yrende liv av ivrige skoleelever og rundt 20 utstillere møtte oss da vi var innom Forskningsdagene på Vitensenteret i Sandnes. ExxonMobil bidro til temaet energi og brukte de interaktive spillene som vi utviklet til ONSutstillingen i 2004, og som vi senere har donert både til Teknisk Museum i Oslo og til Oljemuseet i Stavanger. Prosjektmedarbeider Sven Gundersen ved Vitensenteret kunne fortelle at Forskningsdagene er et årlig arrangement i regi av Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, museer og næringsliv. Tema for årets Forskningsdager var fysikk og design, men mange andre fagfelt var også representert. Forskningsdagene gikk av stabelen den siste uka av september, og åpningsdagen sammenfalt med EU-prosjektet Researchers night som ble markert over hele Europa. Godt besøk og interesserte ungdommer I år var det 8. klassinger som var hovedmålgruppen vår. Vi hadde rundt inviterte 8. klassinger innom Forskningsdagene og hadde laget et opplegg på ca. to timer, forteller Sven Gundersen. Hensikten var å vise teknologi og teknologiens betydning på en måte som viser hvor spennende og viktig dette er, for på sikt å rekruttere flere til å velge rett fagretning på videregående skole og i senere studier. I tillegg hadde vi Åpen dag avslutningsdagen med rundt 300 besøkende og med både Sandnes-ordfører og rektor for universitetet i Stavanger til stede. Hva med ExxonMobils stand? Først må jeg gi honnør til ExxonMobil for at dere, som det eneste energiselskapet, stilte opp på Forskningsdagene. Standen tiltrakk seg mange ungdommer som testet ut både Energia-spillet og quiz en og håpet på høyeste score for å vinne ipod en som var satt opp som premie. Den ble til slutt vunnet av Ruben Jokiel fra 8. klasse ved Lunde skole på Hundvåg som hadde suverent høyeste poengsum. Ivrige skoleelever fra 8. klasse ved Skeiane ungdomsskole i Sandnes tester ut både energi-quizen og Energia tilbakemeldingen er klar; dette er kjekt! Enthusiastic pupils from the 8th grade at Skeiane Junior High School in Sandnes are testing out both the Energy Quiz and the Energia game the feedback is clear; this is very nice! ExxonMobil participates at the research days A swarming life of eager pupils and about 20 exhibitors met us when we were visiting the Research Days at the Science Center in Sandnes. ExxonMobil contributed to the theme energy and used the interactive games which we developed for the ONS exhibition in 2004, and which we later have donated both to the Technical Museum in Oslo and to the Oil Museum in Stavanger. Project staff member Sven Gundersen at the Science Center could tell that the Research Days is a yearly event arranged by the Norwegian Research Council in cooperation with universities, colleges, research institutes, libraries, museums and industry. The theme for this year s Research Days was physics and design, but also many other special fields were represented. The research days took place the last week of September, and the opening day coincided with the EU project Researchers night which was marked all over Europe. Many visitors and interested young people This year our main target group was pupils in the 8th grade. We had about th grade students visiting the Research Days going through a two-hour program, Sven Gundersen says. The aim was to highlight technology and technology s importance in a way which shows how exciting and important Prosjektmedarbeider Sven Gundersen ved Vitensenteret følger med på ExxonMobils quiz og frister med ipod en som vil tilfalle den med høyest score. Project staff member Sven Gundersen at the Science Center is watching the ExxonMobil quiz and is tempting the competitors with the ipod which will go to the one with the highest score. Hva syntes ungdommene var det mest spennende? Det er ikke godt å si, men vår utfordring er å snakke på ungdommenes nivå, evne å flytte informasjon fra tung teori over til praksis, slik at dette blir spennende. På utstillingen viste for eksempel NITO/TEKNA hvorfor godt preparerte ski glir bedre enn andre. Universitetet i Stavanger ved Institutt for materialteknologi viste sammenhengen mellom materialer, styrke og tall, illustrert blant annet ved å teste ut hvor langt man kunne strekke en seigmann (faktisk over 30 cm!). Veterinærhøgskolen hadde et opplegg rundt sau, skrapesyke og avl. Vitensenteret selv bidro til fysikkdelen ved å la de besøkende bygge såkalte musefelle-biler for å illustrere hvordan man drar energi inn i en fjær som omdanner dette til energi og dermed får bilen til å kjøre. Ruben Jokiel fra 8. klasse ved Lunde skole på Hundvåg med ipod en som han vant etter å ha hatt den suverent høyeste poengsummen. Ruben Jokiel from the 8th grade at Lunde Junior High School, Hundvåg, with the ipod he won after having by far the highest score. this is, in order to recruit more students to choose the right subjects when starting at college and for later advanced studies. In addition we had an Open day at the closing day with about 300 visitors and with both the Sandnes mayor and the dean of the University of Stavanger present. What about ExxonMobil s stand? First I have to give credit to ExxonMobil for participating at the Research Days as the only energy company. The stand attracted a lot of youth which tested out both the Energia game and the quiz, and of course hoped for the highest score in order to win the ipod prize. This was finally won by Ruben Jokien from the 8th grade at Lunde school at Hundvåg who had by far the highest score. What did the youngsters find most exciting? It is hard to say, but our challenge is to talk to them at their level, be able to move information from boring theory into practice so that it becomes exciting. At the exhibition NITO/ TEKNA (organization for engineers and technologists/the Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals) for example showed why well prepared skis slide better than others. The University of Stavanger/ Department of Material Technology showed the connection between materials, strength and figures, i.a. illustrated by testing out how far you could stretch a jelly baby (as a matter of fact more than 30 cm!). The Veterinary College had a case study about sheep, scrapie and breeding. The Science Center contributed to the physics part by letting the visitors build so-called mousetrap-cars to illustrate how you pull energy into a spring which converts this to energy and thereby gets the car driving. 14 Desember 2005 Desember

9 Tekst Arvid Erha-plattformen under slep til Nigeria med fem nordmenn om bord store til at de våget å prøve seg på oss, sier John Kåre, som ikke er eneste nordmann blant alle de 180 personene som deltar på første etappe mot Nigeria. I tillegg til meg har vi Production Specialist Gunnar Senland, Vessel Superintendant Svein Den 17. oktober 2005 startet tre taubåter sleping av den enorme produksjonsplattformen Erha FPSO fra Sembawang-skipsverftet i Singapore til Erhafeltet i Nigeria. ExxonMobils senior representant om bord under slepet er John Kåre Smistad, Erha Deputy Startup Manager. Vi fikk en rapport fra John Kåre sent i november like før første etappe til Durban i Sør-Afrika var tilbakelagt. Det har gått bra så langt, og været har vært bra bortsett fra et par dager med sterk vind og mye regn da FPSOen rullet opp til 10 grader, men ingenting å snakke om for oss som har jobbet i Nordsjøen. Vi hadde også vakt mot sjørøvere da vi passerte Sunda-stredet mellom de indonesiske øyene Java og Sumatra, men vi så ingen suspekte personer eller fartøyer. Vi var vel for Erha platform under tow to Nigeria with 5 Norwegians onboard On October 17, 2005 three tugs started towing the giant Erha FPSO from Sembawang Shipyard in Singapore towards the Erha field in Nigeria. ExxonMobil s senior representative on board during the tow is John Kåre Smistad, Erha Deputy Startup Manager. XOM had a report from John Kåre late November just prior to completion of the first leg to Durban in South Africa. Benjaminsen, Electrical Specialist Sigfred Gundersen og Crane Operator Geir Johnsen. Det er viktig å ha erfaring fra arbeid på installasjoner i Nordsjøen, og alle gjør en fremragende jobb. På andre etappe fra Durban til Nigeria blir det kun en nordmann om bord, kranoperatør Geir Jacobsen. Så vi andre får feire jul hjemme. John Kåre forteller at når innretningen er på plass, skal alle undervanns stigerørene koples opp til skipet, og så vil alt det andre oppkoplingsarbeidet bli utført. Produksjonsstart It has gone well so far, and the weather has been good apart from a couple of days with heavy rain and some seas which caused the FPSO to roll up to about 10 degrees, but not bad at all compared with the North Sea. We also had piracy watch during the night shift as we were passing the Sunda Strait between the Indonesian islands of Java and Sumatra, but we had no indication of any suspect persons or vessels. I guess our size scared potential pirates away, says John Kåre, who is not the only Norwegian among the 179 persons onboard the first leg towards Nigeria. In addition to me, we also have Production Specialist Gunnar Senland, Vessel Superintendent Svein Benjaminsen, Electrical Specialist Sigfred Gundersen, and Crane Operator Geir Johnsen. It is important to have experience from installations in the 17. oktober startet slepet av den enorme Erha FPSO en fra Singapore til Nigeria hvor den vil produsere ca fat olje per dag. Lagringskapasiteten er 2,2 millioner fat olje. On 17 October, towing started of the giant Erha FPSO from Singapore to Nigeria where it will produce around 190,000 barrels oil per day. The storage capacity is 2.2 million barrels of oil. Fakta om Erha Erha- og Erha Nord-feltet, som er lokalisert på meters vanndyp i Utvinningstillatelse 209 utenfor Nigeria, har ca. 500 millioner fat utvinnbar olje. Feltet blir utbygd gjennom en FPSO-enhet som er knyttet opp til 32 undervannsbrønner 19 produksjonsbrønner, 4 gassinjeksjonsbrønner og 9 vanninjeksjonsbrønner. Gass vil bli reinjisert i feltet for å øke utvinningen, og dermed unngår man også å brenne gassen. Lasting av olje vil skje via offshore bøyelasting gjennom en såkalt SPM (Single Point Mooring Buoy). Saipem har vært EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Contractor dvs. hovedkontraktør for utbyggingen. Hyuandai Heavy Industries i Korea har bygd skroget, mens Sembawang Shipyard i Singapore og MSE i Malaysia har bygd alle de 14 dekksmodulene som har en samlet vekt på tonn. Gjennomsnittlig produksjon fra Erha/Erha Nord-utbyggingen vil være fat råolje per dag, og FPSOen har en lagringskapasitet på 2,2 millioner fat olje. Esso Exploration and Production Nigeria Ltd. (EEPNL) (operatør) har 56,25 prosent andel i Erha under en produksjonsdelingsavtale med Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Den andre rettighetshaveren i Utvinningstillatelse 209 er Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd. med 43,75 prosent. Erha Facts The Erha and Erha North fields, located in 1,200 metres water depth in OPL 209 off the Nigerian coast, has approx. 500 million barrels of recoverable oil. The field is developed through an FPSO which is tied to 32 subsea wells 19 production wells, 4 gas injection wells, and 9 water injection wells. Gas will be reinjected into the field to maximize oil recovery and to eliminate routine flaring. Oil will be offloaded via a Single Point Mooring (SPM) offloading buoy. Saipem is EPC (Engineering, Procurement, and Construction) contractor for the development. Hyuandai Heavy Industries in Korea has built the hull, while Sembawang Shipyard in Singapore and MSE in Malaysia built the 14 topsides modules, having a total weight of 29,000 tons. The average production of the combined Erha / Erha North development will be about barrels of oil per day, and the FPSO has a storage capacity of 2.2 million barrels of oil. Esso Exploration and Production Nigeria Ltd. (EEPNL) holds a percent interest under a Production Sharing Contract (PSC) with Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). The other OPL 209 co-venturer is Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd. (SNEPCO) with a percent interest. Desember

10 på Erha-feltet er planlagt i første kvartal John Kåre og de andre nordmennene vil delta i prosjektet fram mot neste sommer når produksjon og operasjoner er godt i gjenge. Byggingen av Erha FPSOen har gått veldig bra, og det var ikke en eneste fraværsskade i løpet av 16 millioner arbeidstimer ( i en 27- måneders periode) da dekksmodulene ble bygd i tre land. North Sea, and everybody is doing a great job. On the second leg from Durban to Nigeria there will only be one Norwegian onboard, crane operator Geir Jacobsen. So we others will celebrate Christmas in our homes. John Kåre tells us that when the FPSO is on location, the subsea risers are to be tied back to the FPSO, and in addition, all the other remaining hookup work will be performed. Production startup on Erha is scheduled for first quarter in John Kåre and the other Norwegians will stay on Erha until Summer 2006 when production and operations are well underway. The construction of the Erha FPSO has gone very well, and there were no lost time incidents during the 16 million man-hours that the topsides fabrication and integration team worked on this phase of the project over a 27 month period in 3 countries. Kart som viser Erha FPSO ens posisjon 22. november Map showing the Erha FPSO s position on 22 November, Fem nordmenn var om bord under første etappe av slepet til Durban, Sør Africa. F.v.: Erha Deputy Startup Manager John Kåre Smistad, Crane Operator Geir Johnsen, Electrical Specialist Sigfred Gundersen, Vessel Superintendant Svein Benjaminsen og Production Specialist Gunnar Senland. Five Norwegians were onboard during the first leg of the tow to Durban, South Africa. From left: Erha Deputy Startup Manager John Kåre Smistad, Crane Operator Geir Johnsen, Electrical Specialist Sigfred Gundersen, Vessel Superintendant Svein Benjaminsen and Production Specialist Gunnar Senland. Tekst Kirsten Sikkerhetsbonus til skoleoppbygging For ca. et år siden bestemte de offshore-ansatte i ExxonMobil seg for å gi hele sikkerhetsbonusen for 2004 til gjenoppbygging av skoler i Indonesia og på Sri Lanka etter tsunami-katastrofen. For første gang ble beløpet for et helt år, totalt kroner, gitt til et humanitært formål, nemlig Rogalandshjelpen. Rogalandshjelpen, som samarbeider nært med Flyktningehjelpen, kan fortelle at pengene fra ExxonMobil er brukt til gjenoppbygging av 3 skoler i Indonesia og samt til rehabilitering/ gjenoppbygging av 3 skoler på Sri Lanka hvorav den første åpnet i slutten av september. Vi satte utrolig stor pris på at de offshore-ansatte valgte å bidra til dette viktige arbeidet gjennom Rogalandshjelpen, sier direktør Petter Gilsvik i Stiftelsen Internasjonalt Hus. På vegne av organisasjonen vil jeg nok en gang uttrykke stor takk for bidraget. Rogalandshjelpen samlet inn 1,2 millioner til gjenoppbyggingsarbeidet som er nevnt ovenfor, og det er klart at deres bidrag da utgjorde en stor del av dette. Vi samarbeider med Flyktningehjelpen hvor norske myndigheter/ud er den største giveren, og har også til rådighet midler innsamlet av andre organisasjoner/givere. I Aceh er støtten fra dere også blitt brukt til pulter og elevmateriell som kladdebøker og blyanter etc. I tillegg har det blitt avholdt en workshop i psykososial tilnærming til undervisningen for 200 lærere. Bakgrunnen for gaven Etter flomkatastrofen i fjor hvor så mange mistet livet og andre alt de eide, var valget om hvor vi skulle donere pengene rimelig enkelt, sier sikkerhetskoordinator Gunn Mette Grimen. Alle de offshore-ansatte, rundt 600 personer både fast ansatte, kontraktører og supplyansatte, stod bak denne gaven, sier Gunn Mette. Hun forteller at sikkerhetsbonus opparbeides etter visse kriterier rapporter om uønskede hendelser, opptid for anleggene og skadefri drift. Hver mann kan da tjene opp kr 250,- per kvartal dersom de har vært ute i minst 20 dager av perioden. Safety bonus to school rebuilding Barn og lærere på Sri Lanka er glade for at bidrag fra ExxonMobil har gjort det mulig å gjenreise deres skole. Children and teachers at Sri Lanka are pleased with the fact that a donation from ExxonMobil has made it possible to rebuild their school. About a year ago the offshore employees in ExxonMobil decided to give the whole 2004 safety bonus to reconstruction of schools in Indonesia and Sri Lanka after the tsunami catastrophe. For the first time the amount for a full year, totally 405,550 Norwegian kroner, was given to one humanitarian organization, that is Rogalandshjelpen. Rogalandshjelpen, which cooperates closely with the Norwegian Refugee Council, says that the money from ExxonMobil has been used to rebuild 3 schools in Indonesia and to rehabilitation/rebuilding of 3 schools on Sri Lanka, of which the first opened in the end of September. We really appreciated that the offshore employees chose to contribute to this important work through Rogalandshjelpen, says director Petter Gilsvik in the International House Institution. On behalf of the organization I will once again express our gratitude for the contribution. Rogalandshjelpen collected 1.2 million kroner to the reconstruction work which is mentioned above, and clearly your contribution amounts to a major part of this. We cooperate with the Norwegian Refugee Council where Norwegian authorities/ministry of Foreign Affairs are the largest donors. In Aceh the support from your employees have also been used for desks and student material like notebooks and pencils etc. In addition a workshop regarding psycho social approach of the teaching for about 200 teachers has been arranged. 18 Desember 2005 Desember

11 Hvem er det som bestemmer formålet pengene gis til? Det bestemmes på plattformutvalgsmøtene og går på rundgang mellom Balder, Jotun, Ringhorne og Dusavik-basen. Tidligere ble sikkerhetsbonusen, ca. 250 kroner, delt ut til hver enkelt hvert kvartal, men så ble det bestemt at vi heller skulle gi pengene til veldedige formål. Sikkerhetsbonusen har således blitt gitt til både lokale sykehus, til Røde Kors og andre organisasjoner. Nå skal f.eks. Jotun fordele kroner som er opparbeidet sikkerhetsbonus for 3. kvartal. Exxon Mobil Corporation, ansatte og pensjonisters bidrag Exxon Mobil Corporation har sammen med selskapets ansatte, pensjonister, forhandlere og distributører over hele verden samt egne donasjoner gitt over 11 millioner dollar til hjelp etter tsunamien og oppbygging i Bidragene ble gitt til internasjonale hjelpeorganisasjoner som UNICEF, Redd Barna, Røde Kors osv. samt til hjelpefond og organisasjoner i Indonesia, Thailand, India og Malaysia. The background for the gift After the tsunami catastrophe where so many lost their lives, and others lost everything they owned, the choice of where to donate the money was fairly simple, says safety coordinator Gunn Mette Grimen. All offshore personnel, about 600 persons both employees, contractors and supply personnel, were the donors of this gift, says Gunn Mette. She says that the safety bonus is built up according to certain criteria reports about unwanted incidents, uptime of the operations and lost time incidents. Each person may then earn 250 kroner per quarter of the year, having been offshore at least 20 days of the period. Who is deciding where the money should go? That is decided at the platform committee meetings, alternating between Balder, Jotun, Ringhorne and the Dusavik base. Previously the safety bonus, about 250 kroner, was given to each employee every quarter, but then it was decided that the money should be donated to charity work. The safety bonus has thus been given to local hospitals, to the Red Cross and other organizations. Now Jotun will for example distribute 118,000 kroner which is the total up safety bonus for the 3rd quarter this year. Exxon Mobil Corporation, employees and retirees contributions Exxon Mobil Corporation has, together with the company s employees, retirees, dealers and distributors all over the world and also through own donations given more than 11 million dollars to relief after the tsunami and also to reconstruction in The contributions have been given to international organizations like UNICEF, Red Cross, Save the Children Fund and so on, and also to relief funds and organizations in Indonesia, Thailand, India and Malaysia. ExxonMobils donasjon gikk til å bygge opp/rehabilitere seks skoler tre på Sri Lanka og tre i Indonesia. ExxonMobil s donation was spent on rebuilding and rehabilitating six schools three in Sri Lanka and three in Indonesia. Sikkerhetskoordinator Gunn Mette Grimen forteller at tsunamikatastrofen i fjor gjorde så sterkt inntrykk på alle de 600 offshore- og base-ansatte at de besluttet å donere hele sikkerhets-bonusen på kr kr til de katastroferammede. Safety coordinator Gunn Mette Grimen says the tsunami disaster last year made such an impression on the 600 offshore and base employees that they decided to donate their entire safety bonus of NOK to the victims of the disaster. 20 Desember 2005 Desember

12 Tekst Arvid JOBBEN MIN Henning Mortensen datamann som brenner for kunst og historie Da vi møtte Henning Mortensen tidlig i november, var han på farten til Nigeria. Henning gikk nylig over i stillingen som Security & Controls Track Lead for Organisational Alignment, AME STRIPES Project, Oslo. En lang og uoversettelig tittel (som så mange andre i selskapet vårt), og vi spør ham hva hans nye jobb egentlig går ut på. Våre datterselskaper i Afrika er i gang med å innføre STRIPES et økonomisystem som også dekker områder som logistikkfunksjoner, innkjøpsfunksjoner og mye annet. Jeg skal sørge for "organisational alignment" dvs. at våre ansatte i landene Kenya, Nigeria og Reunion får tildelt riktige profiler slik at de kan utføre jobbene sine i STRIPES på riktig måte, og at elektronisk godkjenning og kontrollrapporter blir satt opp korrekt, forteller Henning som har fast kontorsted på Skøyen. Stillingen er underlagt STRIPES-prosjektgruppen i Brussel. Jeg var i Kenya i forrige uke, og det blir en del reising til Afrika i månedene framover da STRIPES skal være implementert innen 1. mai Jeg har møtt mange flotte mennesker i Afrika og synes det er spennende og utfordrende å jobbe med nye kulturer. Allsidig karriere Utfordringer har det også vært mange av i Hennings 20-årige karriere i selskapet. Med utdannelse innen regnskap og data fra Statens Lærerskole i Handel og Kontorfag, begynte Henning i Essos dataavdeling på Skøyen i 1985 etter fire år i Den norske Bokklubben. Jeg jobbet mye med datasikkerhet i Norge før jeg i 1989 ble flyttet over til Exxon Company International (ECI) i USA. Der hadde jeg først ansvar for å utarbeide retningslinjer for audit av datasystemer, og deretter arbeidet jeg et år i datasenteret til ECI i New Jersey, før det ble flyttet til Houston. Jeg var også en kort tid engasjert av Controllers i prosjektet "The Aramco Advantage" som kort fortalt gikk ut på å forsvare Exxons interesser i en skattesak amerikanske myndigheter anla mot selskapet. Saken vant vi for øvrig. Henning Mortensen computing and controls with a passion for art and history When we met Henning Mortensen early November, he was just about to leave for Nigeria. Henning recently transferred to the position of Security & Controls Track Lead for Organisational Alignment, AME STRIPES Project, Oslo. It is a long and complicated title (like many others in our company), so we asked him what his new job is all about. Our subsidiaries in Africa are in the process of introducing STRIPES an integrated business system, covering Order to Cash, Supply, Pricing, Financials and Purchase to Pay. My task is together with local contacts to provide for organisational alignment, i.e. ensure that our personnel in the countries Kenya, Nigeria and Reunion get the right profiles so they can perform their jobs in STRIPES, and to make sure that electronic approvals and control reports are set up correctly. Henning is based at Skøyen, however, he is reporting to the STRIPES project group in Brussels. I was in Kenya last week, and there will be some travelling to Africa in the months to come, as STRIPES is to be implemented by 1 May I have met many great people in Africa, and I find working with new cultures both stimulating and challenging. All-round career Henning has dealt with numerous challenges during his 20- year career in the company. With a degree within accounting and computer studies from The Teacher s Training College, Henning joined Esso s computer department at Skøyen in 1985, after having worked four years for The Norwegian Book Club. In Norway I worked extensively on computer security before I was transferred to Exxon Company International Henning returnerte til Norge i 1992 og var i to år leder av dataavdelingen på Slagen. Så fulgte tre år i dataavdelingen på Skøyen som leder av brukerstøtte-funksjonen. I 1997 gikk han inn i et helt nytt arbeidsområde revisjon. Det var interessant og givende å arbeide med revisjon hvor jeg fikk bred innsikt i selskapets allsidige virksomhet. Ikke minst ble jeg imponert over hvor mange dyktige ansatte selskapet har i alle posisjoner. Jeg var innom flere avdelinger i oppstrøm og var bl.a. ute på flere offshore-installasjoner. Dessuten ble det en god del reisevirksomhet til land i Norden og Nord-Europa, sier Henning. I 2003 fikk han erfaring i enda et nytt arbeidsfelt da han startet som Controls Advisor i Lubes Nordic. Fra februar i 2004 ble han Controls Administrator for L&S, S&D Europe, og for et par måneder siden startet han i sin nåværende jobb. Under arbeidet i revisjon blir historie- og kunst-hobbiene realisert Overgangen til revisjon var et viktig personlig veiskille for meg. Jeg sluttet å røyke, og begynte å realisere mine interesser for historie og kunst. Min interesse for 1. verdenskrig ble for alvor vakt da jeg kom over en bok med mange fotografier fra krigen. Bildene var så tydelige, det var som å se bilder av ens egne besteforeldre som unge, og menneskene ble svært nærværende. Jeg ble interessert, og begynte å studere denne krigen nærmere. Først krigens gang og nøkkelhendelser, så de militærhistoriske aspekter, som hvem vant hvilke slag, når og hvorfor, men så utvidet interessen seg, for det ble interessant å se hvordan alle områder av samfunnet endret seg som følge av krigen. Henning forteller at han under sine revisjonsturer i Europa ofte bruker fritiden til å tråle gjennom museer, biblioteker og antikvariater, på jakt etter bøker, kart, filmer, fotos og historiske dokumenter. Antikvariske bøker på Internett er også en viktig kilde. Jeg har flere ganger besøkt Imperial War Museum og National Archives i London, hvor jeg har studert dokumenter og bilder fra 1. verdenskrig og fått kopiert mange bilder og dokumenter. For balansens skyld har Henning studerer frontlinjene på Vestfronten 8. august 1918, etter det allierte angrepet mot tyske linjer. General Erich Ludendorff kalte denne dagen "den mørkeste dagen i den tyske hærs historie". Henning studying the front lines at the Western Front 8 August 1918, following the Allied attack against German lines. General Erich Ludendorff called this day "the darkest day in the history of the German Army". (ECI) in the US. That was in At ECI I first had the responsibility for preparing guidelines for audit of computer systems. After that I worked one year at ECI s computer centre in New Jersey, before it was moved to Houston. I was also briefly hired by Controllers in the The Aramco Advantage project, which in short involved defending Exxon s interest in a tax lawsuit that American authorities had filed against the company. We won the case by the way. Henning returned to Norway in 1992 and served two years as manager of the computer department at Slagen. Then followed three years at the computer department at Skøyen, as manager of the user support function. Then, in 1997, he switched to an entirely new area of work audit. It was interesting and rewarding to work with audits, where I acquired a broad insight into the diverse activities of the company. Not least I was impressed by the number of competent and highly skilled employees that the Company has in different positions. I participated and led audits of several upstream departments, and visited the offshore installations on field trips. Moreover, I made quite a few trips to the Nordic countries and northern Europe, Henning tells us. In 2003 he gained experience from yet another field of work, when he started as Controls Advisor within Lubes Nordic. From February 2004 he became Controls Advisor L&S, S&D Europe, and then, a couple of months ago, he started in his present job. His interest in art and history was awakened during his audit period The transition to audit represented an important MY JOB 22 Desember 2005

13 JOBBEN MIN Henning s passion for art and architecture is not less ardent than his historical interest. Also within the arena of art he displays an incredible knowledge for an amateur. jeg også studert tyske kilder, f.eks. logger og dagbøker fra hæravdelinger og soldater, og fått et nærblikk i historien som jeg ellers aldri ville ha fått. Jeg har flere ganger besøkt Vestfonten, slagsteder og krigskirkegårder bl.a. på sykkelturer, noe som også har gitt nærhet til historiske begivenheter. Henning nøyer seg ikke med å lese historie han liker å analysere historiske problemstillinger og har skrevet mange artikler om både 1. og 2. verdenskrig som er blitt publisert i ulike tidsskrifter bl.a. Opptakten til 1. verdenskrig, Auschwitz: Det industrielle folkemord og Historien for retten David Irving og saken om Holocaust. Ved gjennomlesning av disse er det ingenting som tyder på at de er skrevet av en amatør. Artiklene er godt dokumenterte, analytiske og fulle av problemstillinger, årsakssammenhenger og kildehenvisninger, ja, fullt på høyde med fremstillinger av profesjonelle historikere. Hva er det som driver hobbyhistorikeren til å bruke så mye tid på å trenge inn i dystre, personal cross-road for me. I quit smoking, and started to realize my interests in history and the arts. My serious interest in the 1st World War was first awakened when I came across a book with a number of photos from the Great War. The pictures were so distinct and clear, it was like looking at my grandparents when they were young, and the people I saw became alive to me. I became interested and started to have a closer look at this war. I began with details of the war such as it was played out, the historic events and key incidents, and then proceeded to the military aspects, such as who won which battles, when and why etc. Then, after a while, my interests expanded, because it became interesting to see how all spheres of society changed as a result of the war. Henning tells us that he during his audit trips in Europe often spends his spare time on trawling museums, libraries and antiquarian bookshops, hunting for books, maps, films, and historical documents. Antiquarian books on the Internet are also an important source. I have visited the Imperial War Museum and National Archives in London a number of times, studying the documents and photos from the 1st World War, and I have also had a number of photos and documents copied. For the sake of balance I have also studied German sources, such as logs and journals from military units and soldiers written in the once-used Suetterlin, thereby gaining a close look on history which I would never have obtained otherwise. I have visited the Henning er en flittig bidragsyter av artikler til kunst- og historietidsskrifter. Henning contributes regularly with articles to periodicals on art and history. historiske temaer ønsket om en akademisk tittel? Nei, jeg har ingen akademiske ambisjoner det er kun interessen for historie som ligger bak. Revisjon og historiefaget har mange likhetspunkter, ikke minst vedrørende metodikk, og jeg liker å gi strukturerte framstillinger av kompliserte saksforhold, sier Henning. Er Henning glødende interessert i historie, er han ikke mindre oppslukt av kunst og arkitektur, og også innen kunstarenaen viser han en utrolig fagkunnskap til amatør å være. Han skriver fast i tidsskriftet KUNST, og har totalt forfattet 38 artikler om kunst, kunsthåndverk og historie. Når det gjelder kunstinteressen, er kona Millie Behrens kjent smykkekunstner som bl.a. har kreert diademet og andre smykker til Dronning Sonja ikke unaturlig en viktig inspirasjonskilde. Også døtrene Ida (14) og Marie (18) er viktige støttespillere på hjemmebane. Kunst må ikke "ligne" eller nødvendigvis "forstås", men gi idéer Jo, kunst har alltid engasjert meg, og kona har selvsagt bidratt til å styrke interessen. Skriving om kunst begynte også under mine turer i revisjon da jeg måtte fylle tiden på hotellrom med noe meningsfylt, sier Henning, som har klare meninger Bildet viser en av 174 krigskirkegårder i området rundt Ypres, Belgia. The picture shows one of 174 war cemeteries in the Ypres area in Belgium. Western Front on numerous occasions, with its battlefields and war cemeteries sometimes on a bike, which has brought me even closer to the historical events. Henning does not contend himself with reading about history he likes to analyze historical issues and questions as well, having written a number of articles about the 1st and 2nd world wars that have been published in various periodicals. Of these articles we cite "Opptakten til 1. verdenskrig" (Prelude to the 1st World War), "Auschwitz: Det industrielle folkemord" (The Industrial Genocide) and "Historien for retten David Irving og saken om Holocaust." (History on trial David Irving and the Holocaust issue.) There is nothing in these articles to suggest they were written by an amateur. They are well documented and analytical, and raise a number of issues and causal connections. If we also add the source references, we get presentations that are fully at par with expositions written by professional historians. But what is it that compels the hobby historian to spend so much time on dwelling on sombre, historical subjects the desire for an academic title? No, I have no academic ambitions it s my preoccupation with history alone that drives me. Audits and the subject of history have many points of resemblance not least when it comes to methodology, and I like to give structured presentations of complicated facts, Henning says. Henning s passion for art and architecture is not less ardent than his historical interest. Also within the arena of art he displays an incredible knowledge for an amateur. He is a regular contributor to the periodical KUNST (Art), and has penned a total of 38 articles about art, art & crafts, and history. When it comes to his interest in art, his wife Millie Behrens an acknowledged jewellery artist who also has created the tiara and other pieces of jewellery for Queen Sonja is, not unnaturally, an important source of inspiration. His daughters Ida (14) and Marie (18) provide an important support on the home front. Art must not necessarily "resemble" or be "understood", but generate ideas Yes, art has always inspired me, and naturally, my wife has contributed to strengthening my interest. Writing about art also started during my travel for audit, when I had to fill the hours spent alone in hotel rooms on something meaningful, Henning says. He also has strong convictions about the nature and function of art. Many people think that objects MY JOB 24 Desember 2005 Desember

14 Stemningsfull kirkekonsert Tradisjonen tro inviterte ExxonMobil igjen til konsert i Domkirken i Stavanger i midten av oktober. Dette året var det Sigvart Dagsland og Karoline Krüger som var kveldens hovedartister. I tillegg spilte Sidsel Walstad på harpe, og Stavanger Domkirkes Kammerkor bidro på korsiden. Henning sammen med de lokale LODC-kontaktene i Lagos, Sam Okike og Lawrence Adeniken. Sam dekker områdene Fuels og L&S, og Lawrence Controllers i Organisational Alignment for Stripes-implementeringen. Henning in company with the local LODC contacts in Lagos, Sam Okike and Lawrence Adeniken. Sam covers the areas of Fuels and L&S, whereas Lawrence covers Controllers in Organisational Alignment for the Stripes implementation in Nigeria. Tekst Kirsten Helt siden 1996 har ExxonMobil invitert gjester og ansatte til en musikalsk opplevelse i byens vakre middelalderkirke fra år 1125, og dette er tydeligvis noe som blir satt pris på. I år takket ca. 250 gjester ja til å være med på konsert og samvær etter konserten, og i tillegg var det mange ansatte med familie som benyttet anledningen til å få med seg fin sang og musikk samt den spesielle atmosfæren kirkerommet gir. Kathy Pepper ønsket velkommen, introduserte artistene og fortalte at ExxonMobil er hovedsponsor for Stavanger Domkirkes kor. Så var det bare å lene seg tilbake, nyte sang, musikk, lyssetting og blomsteroppsatser i rundt halvannen time. Og som alltid tidligere var Panis Angelicus et av de siste sangnummerne i konserten. ExxonMobil er sponsor for Stavanger Domkor som bidro på korsiden. ExxonMobil is the main sponsor of Stavanger Cathedral s Chamber Choir contributing with choral singing. Evocative church concert In the middle of October ExxonMobil invited once again to concert in Stavanger Cathedral. This year it was Sigvart Dagsland and Karoline Krüger who were the main artists of the night. In addition, Sidsel Walstad played the harp, and Stavanger Cathedral s Chamber Choir contributed with choral singing. Kathy Pepper welcomed the guests, introduced the artists and told the audience that ExxonMobil is the main sponsor of the Stavanger Cathedral choirs. Then it was just to lean back, enjoy song and music, light-effects, and flower arrangements for about one and a half hour. And as always, Panis Angelicus was one of the last songs of the concert. om kunstens vesen og funksjon. Mange mener at noe må være skjønt og vakkert for at det skal kunne kalles kunst. Jeg tror det er litt snevert, og synes det gir mer mening å se på kunst som en stor markedsplass hvor man kan finne idéer og erfaringer som ligger på siden av det rent estetiske. Kunst skal ikke nødvendigvis "forstås", men den skal heller presentere ideer som gir en opplevelse, noe til ettertanke. Henning er glad i mange typer kunst, men synes kanskje at fotografiet er spesielt interessant. Fotografene Per Maning og Dag Alveng lager stor fotokunst, synes jeg. Maning presenterer ofte foto av dyr, mens Alvengs motiver gjerne er geografiske steder. Blant de mange norske malerne jeg verdsetter, vil jeg fremheve Bjarne Melgaard, Ida Lorentzen og Leonard Rickhard, men det er jo så mange gode, sier Henning, før han drar hjem fra Skøyen-kontoret en fredag ettermiddag. Neste uke starter en ny STRIPES-økt i Nigeria. have to be beautiful in order to qualify as art. I believe such a view is a bit too constricted. I find it gives more meaning to look at art as a large market place where you can find ideas and experience that go beyond pure estheticism. Art is not necessarily to be "understood", but rather provide ideas that gives you an emotional experience, an afterthought or reflection. Henning is enthusiastic about different types of art, but finds the photography especially interesting. The photographers Per Maning and Dag Alveng create magnificent photo art in my opinion. Maning often presents photos of animals, while Alveng often takes his motives from geographical places. Among the Norwegian painters I cherish the most I would mention Bjarne Melgaard, Ida Lorentzen and Leonard Rickhard, but there are also many other good ones, Henning concludes, before heading for home from his office at Skøyen one Friday afternoon. Next week a new STRIPES shift waits for him in Nigeria. Sidsel Walstad spilte harpe. Sidsel Walstad played the harp. 26 Desember 2005 Desember

15 For de inviterte gjestene gikk turen videre til mottakelse på Victoria Hotell hvor Stig Ballestad, leder av ExxonMobil Development Company i Norge, ønsket velkommen og fortalte litt om aktivitetene i Norge, selskapets forskningsinnsats og våre energiprognoser. Etter å ha hatt sangere og musikere som Bjørn Eidsvåg, Sissel Kyrkjebø, Kjell Bækkelund, Arve Tellefsen, Solveig Kringlebotn og Arja Saijonmaa, vil utfordringen være stor for å finne en god artist også til neste års konsert. For the invited guests it was a short walk to the reception at the Victoria Hotel where Stig Ballestad, head of the ExxonMobil Development Company in Norway, wished everyone welcome and told a little about our activities in Norway, the company s R&D efforts and our Energy Outlook. After having had singers and musicians like Bjørn Eidsvåg, Sissel Kyrkjebø, Kjell Bækkelund, Arve Tellefsen, Solveig Kringlebotn and Arja Saijonmaa, the challenge will be great to find good artists also for next year s concert. Ekteparet Sigvart Dagsland og Karoline Krüger var hovedartister på årets konsert. The married couple Sigvart Dagsland and Karoline Krüger were the main artists at the concert. 250 gjester deltok på selskapets arrangement på Victoria hotell i forbindelse med kirkekonserten 250 guests participated at the company s arrangement at Victoria hotel in connection with the church concert.

16 Tekst Arvid Øvelse Westex demonstrerte god oljeberedskap Onsdag 12. oktober: Et skytteltankskip på Balderfeltet blir pårent av en bulkcarrier. Tankskipet driver deretter inn i Balder-produksjonsskipet som kommer i brann. Store oljemengder lekker ut i havet, og oljeflak driver mot kysten av Rogaland og Hordaland. En person mister livet og flere blir skadet under det dramatiske uhellet. Scenariet var heldigvis kun et spill under to-dagers øvelsen "Westex" som ble ledet av ExxonMobil i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO). En lang rekke andre selskaper og aktører deltok, blant andre rederiet Teekay, Kystvakten, SFT, Kystverket, politiet, Sør Rogaland Interkommunale Brannvesen, samt flere IUA er dvs. interkommunale utvalg for håndtering av akutte oljesøl. Samkjøring av industriens og myndighetenes beredskapsorganisasjoner Hovedmålet med øvelsen var å samkjøre ExxonMobils og NOFOs hav-, kyst- og strandsoneberedskap ved akutte oljeutslipp, og vi hadde full mobilisering av vår egen og de andre aktørenes beredskapsorganisasjoner. Øvelsen viser at oljeindustrien i samarbeid med NOFO og myndighetene makter å håndtere omfattende oljesøl, konkluderer øvingsleder for "Westex", Åge V. Sivertsen fra ExxonMobil. Han forteller at øvelsen er den største som selskapet noensinne har hatt ansvaret for. Myndighetene kjørte samtidig øvelsen "Myndex" som ble integrert med vår øvelse. Dette stilte vår beredskapsorganisasjon overfor ekstra utfordringer, men også disse ble løst på en utmerket måte. Øvingsleder for "Westex", Åge V. Sivertsen fra ExxonMobil, sier atøvelsen viser at oljeindustrien i samarbeid med NOFO og myndighetene makter å håndtere omfattende oljesøl. Exercise leader of "Westex", Åge V. Sivertsen of ExxonMobil, says the exercise shows that the oil industry, in cooperation with NOFO and the authorities, is able to handle extensive oil spills. Good oil spill preparedness demonstrated by exercise Westex Wednesday 12 October: A shuttle tanker on the Balder field is run into by a bulk carrier. The tanker subsequently drifts into the Balder production and storage vessel, causing the latter to catch fire. Large volumes of oil leak into the sea, and oil slicks drift towards the coast of Rogaland and Hordaland. One person loses his life and several get injured during the dramatic accident. Luckily, the scenario was but a play during the two-day exercise Westex, headed by ExxonMobil in cooperation with the Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies (NOFO). A large number of other companies and players took part, these including the shipping company Teekay, the Coast Guard, the State Pollution Control Authority (SFT), the Norwegian National Coastal Administration, the police, South Rogaland Inter-municipal Fire Brigade, as well as several IUAs, that is to say; inter-municipal committees for the handling of acute oil spills. Co-ordination of the authorities and the industry s emergency preparedness organizations The main goal of the exercise was to co-ordinate ExxonMobil s and NOFO s marine, coastal and littoral zone preparedness in the event of acute oil spills and the exercise featured full mobilization of our own and all other players emergency preparedness organizations. The exercise shows that the oil industry, in cooperation with NOFO and the authorities, is able to handle extensive oil spills, exercise leader of "Westex", Åge V. Sivertsen of Største oljevernøvelse i Europa i 2005 Samtidig med Westex pågikk det også en stor, internasjonal oljevernkonferanse i Stavanger, og 60 representanter fra hele 16 land kunne observere den store oljevernaksjonen på nært hold. For å øve helheten i en oljevernaksjon var det deltakelse av både oljevernfartøyer og fly. Oljeverneksperter fra ExxonMobils organisasjon i Storbritannia deltok også. Hele 25 fartøyer var engasjert til havs og nær kysten, og totalt var personer involvert i øvelsen, noe som gjør det til den største oljevernøvelsen i Europa i Vi fikk testet NOFOs olje-oppsamlingsenheter både til havs og nær kysten, og ressursene fra de kommunale myndighetene fikk også øvd, forteller øvingsleder Åge. Viktig å håndtere media på en profesjonell måte Erfaringene fra faktiske hendelser er en konstant påminnelse om hvor viktig det er å håndtere media på en tilfredsstillende måte dersom et oljeutslipp eller andre krisesituasjoner skulle inntreffe. PA fikk også en skikkelig gjennomkjøring av sin kriseberedskap. Vi vet at alvorlige ulykker tiltrekker seg stor mediaoppmerksomhet, og det er alltid viktig å demonstrere overfor media og allmennheten at vi har en organisasjon som både har vilje Det er viktig å håndtere media på en tilfredsstillende måte hvis et oljesøl eller en annen krisesituasjon skulle oppstå. Her ser vi deler av PA medie response-teamet under øvelsen: (fra v.) Erik Schiager, Magne Hovda og Eirik Hauge. It is important to handle the media in a satisfactory manner if an oil spill or other emergencies were to occur. Here we see part of the PA media response team in action during the exercise. (From left): Erik Schiager, Magne Hovda, and Eirik Hauge. ExxonMobil concludes. He goes on to add that the exercise is the largest ever to have been organized under the direction of the company. The exercise concurred with the authorities launching the exercise "Myndex", which was integrated with our own exercise. This put our emergency preparedness organization in the face of extra challenges, but these too were solved in a brilliant manner. Largest oil spill recovery exercise in Europe in 2005 A large, international oil spill preparedness conference was organized in Stavanger simultaneously with "Westex", and 60 representatives of as many as 16 countries were able to observe the large-scale oil spill recovery operation at close quarters. In order to drill and practise the overall, composite situation posed by an oil recovery operation, the exercise included the participation of both oil recovery vessels and aircraft. Also oil spill preparedness experts of ExxonMobil s UK organization took part in the exercise. As many as 25 vessels were involved at sea and along the coast, and a total of persons were involved in the exercise, this making it the biggest oil spill recovery exercise in Europe in We were able to test NOFO s oil recovery units both at sea and along the coast, and also the resources of our municipal authorities were given an opportunity to practise, exercise leader Åge goes on to say. 30 Desember 2005 Desember

17 og evne til å håndtere større hendelser, sier informasjonsdirektør Magne Hovda, som understreker at det er viktig å kjøre øvelser for å vedlikeholde og bedre beredskapen. Det faktum at det var mye positiv tilbakemelding etter "Westex" og at øvelsen fikk positiv omtale i media viser at selskapet vårt og myndighetene har beredskapsorganisasjoner som duger når de blir satt på prøve. Important to handle the mediae in a professional manner Experience gained of real-life events is a constant reminder of how important it is to handle the mediae in a satisfactory manner if an oil spill or other emergencies were to occur. Also PA was given a thorough run-through of its emergency preparedness. We know serious accidents attract large attention by the media, and it is always important to demonstrate to the media and the public that we have an organization that has both the will and the ability to handle large-scale events, Public Affairs Manager Magne Hovda says, while emphasizing that it is important to run exercises in order to maintain and improve the preparedness. The fact that a lot of positive feedback was received in the wake of "Westex" and that the exercise attracted positive mention in the mediae, shows that our company and the authorities have emergency preparedness organizations that prove capable when put to the test. Elisabeth Bolstad og Odd Tangen sørget for å holde media oppdatert om hendelsen. Elisabeth Bolstad and Odd Tangen were busy keeping the media updated on the incident. Hele 25 fartøyer var engasjert til havs og nær kysten, og totalt var personer involvert i øvelsen, noe som gjør det til den største oljevernøvelsen i Europa i As many as 25 vessels were involved at sea and along the coast, and a total of persons were involved in the exercise, making it the biggest oil spill recovery exercise in Europe in Tekst Kirsten Pionertreff på Slagen Fire Esso-entusiaster Eldar Sveinung, Juul Anton Melleby, Ragnar Lysebo og Kjell Skavraker tok initiativet til et pionertreff på Slagen 2. november. 57 pionerer møtte opp alle ble ansatt i årene noen var ansatt lenge, andre for en kortere periode. Dette var virkelig artig, sier Kjell Skavraker veteran med hele 41 års ansettelse på raffineriet. De som var med på treffet, var karer som ble ansatt ble invitert, 57 takket ja det synes vi er imponerende god oppslutning. Interessen for å treffe gamle arbeidskolleger fra denne første, spennende tiden er tydeligvis stor. Innspurten på byggingen av det første moderne oljeraffineriet i Norge, nemlig Slagen, fant sted dette året, og arbeidsstyrken var oppe i ca mann. Slagen-raffineriet ble åpnet 11. juni 1961 med både statsminister Einar Gerhardsen og presidenten i Standard Oil til stede. Programmet som var lagt opp, inkluderte både omvisning på raffineriet, orientering om dagens aktiviteter og planene framover samt festmiddag om kvelden. Hele 57 av 65 inviterte Slagen-pionerer takket ja til å delta på pionertreffet 2. november. As many as 57 out of 65 invited Slagen pioneers showed up at the pioneer gathering at Slagen. Pioneer gathering at Slagen Four Esso enthusiasts Eldar Sveinung, Juul Anton Melleby, Ragnar Lysebo and Kjell Skavraker took the initiative to arrange a pioneer gathering at Slagen on 2 November. 57 pioneers showed up all were employed during the years some were employed for a long time, others just for a short period of time. This was really nice, says Kjell Skavraker veteran with totally 41 years of employment at the refinery. Those who participated in the gathering, were guys who were employed in were invited, 57 accepted we think that is an impressivly good turn out. The interest to meet old workmates from this first, exciting time is obviously big. The final phase of the building of the first modern oil refinery in Norway, that is Slagen, took place this year and the work force was as high as about 1,400 workers. The Slagen refinery was officially opened on 11 June 1961 with both prime minister Einar Gerhardsen and the president of Standard Oil present. The program included both a tour of the refinery, information both about today s activities, future plans and a banquet in the evening. 32 Desember 2005 Desember

18 Julekort fra Frelsesarmeen Tekst Kirsten Også i år har ExxonMobil valgt å kjøpe julekortene fra Frelsesarmeen for på den måten å støtte deres arbeid. I år kjøpte selskapet inn julekort som vil bli sendt til forretningsforbindelser i inn- og utland. Frelsesarmeens representant Leif Birger Kleppa forteller at organisasjonen arbeider i 111 land rundt om i verden og har mange støttespillere som de er dypt takknemlige for. Vi ser imidlertid ikke på denne støtten som noen selvfølge. Hver dag må vi minne oss selv på hva denne tilliten krever av oss. Dersom du ønsker å støtte oss, vil vi at du skal gjøre det fordi du har glede av det! Hva brukes pengene dere tjener på julekortsalget til? ExxonMobils og andres bidrag vil blant annet gå til drift av vår suppebuss, slumstasjoner og akuttsenter for vanskeligstilte barn. Uten slike bidrag ville ikke dette arbeidet kunne blitt opprettholdt. Julekortene og gaver er i tillegg en meget god budskapsformidling med de ringvirkninger det har, og er en svært viktig inntektskilde for vårt arbeid både lokalt og sentralt. Christmas cards from the Salvation Army Also this year ExxonMobil has chosen to buy the Christmas cards from the Salvation Army in order to support their work. This year the company bought 6,000 Christmas cards to business connections in Norway and abroad. The Salvation Army s representative Leif Birger Kleppa says that the organization works in 111 countries around the world, and it has many contributors for whom they are deeply thankful. We do, however, not take this support for granted. Every day we have to remind ourselves what this trust requires from us. If you want to support us, we want you to do that because you take pleasure in doing so! How do you use the funds you earn from the Christmas card sale? ExxonMobil s and other contributions will i.a. be used for the operation of our soup bus, slum stations and emergency center for disadvantaged children. Without such contributions this work could not be kept up. The Christmas cards and donations are also a very good way of communicating a message with many spin-off effects, and it is a very important source of income for our work both locally and centrally. 34 Desember 2005 Desember

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

Uglen with new lifting capacity

Uglen with new lifting capacity Utgitt av Published by 1.2014 Vol. 61 Naming of the PSV Juanita The first PSV of the Salt 100 design, fixed on a two-year TC with options to Statoil, was named on 20 May. Page 10-13. Uglen with new lifting

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer