I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE"

Transkript

1 brukerguide I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE Tollpost Globe tilstreber hele tiden å være i forkant. Ikke minst gjelder det ny teknologi som kan hjelpe oss og våre kunder til enda bedre og mer effektive logistikkløsninger. Våre e-tjenester er eksempler på nettopp dette. Sammen blir vi enda bedre! Visjonen er at Tollpost Globe skal være næringslivets fremste og mest lønnsomme logistikkpartner, med fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefordeler for våre kunder. TOLLPOST GLOBE AS HOVEDKONTOR POSTBOKS 6441 ETTERSTAD 0605 OSLO SENTRALBORD:

2 ALLTID I FORKANT BRUKERGUIDE

3 brukerguide Innhold Produktmatrise Komponenter i Tollpost Globes varestrømmer side 3 Transportinformasjon side 7 Transportvilkår side 12 Telefonnummer, e-post og post-/besøksadresser side 17 side 2

4 Produktmatrise Komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT Godstype Produktforutsetning Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods og flyttegods. Kun mellom næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kun ett kolli per sending Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods og flyttegods. Kun mellom næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kombineres ikke med tilleggstjenester Merkes med strekkodeetikett og ekspress 10 merkelapp Sendingsinfo via EDI Kun ett kolli per sending Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer. Kun mellom næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kombineres ikke med tilleggstjenester Merkes med DPD strekkodeetikett Fortolles på EU s ytre grense Avsender betaler frakt og fortollingsgebyr Geografi Hele Norge Byer og tettsteder, se postnummeroversikt Norden/Europa Transporttid Se Ruteplan på Levering før kl , transporttid iht. Ruteplan Se prisliste. Vekt/mål/ volum Maks fraktberegningsvekt: 35,0 kg Maks mål: Lengde + omkrets 360 cm Ingen side over 175 cm Maks fraktberegningsvekt: 35,0 kg Maks mål: Lengde + omkrets 360 cm Ingen side over 175 cm Maks virkelige vekt: 31,5 kg Maks mål: Lengde + omkrets 300 cm Ingen side over 175 cm Volumberegning 1 m3 = 286 kg (1:3,5) 1 m3 = 286 kg (1:3,5) Virkelig vekt Tilleggstjenester/ -info Se side 8 Aktiv fraktgaranti

5 brukerguide PALL EKSPORT DPD COLLECTION REQUEST WEBBOOKING UTLAND IN NIGHT Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer. Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøleog frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer. Pakker og Stykkgods Produktforutsetning Kun mellom næringsdrivende Kun mellom næringsdrivende Avsender betaler frakt og fortollingsgebyr Mottaker er fraktbetaler Avtale må være inngått Mottaker må ha tollkreditt Kombineres ikke med tilleggstjenester Brukernavn og passord til Merkes med egen Pallett strekkodeetikett varene Tollpost Globe fortoller Fortolles på EU s ytre grense EDI overfør sendingsinformasjon Kun mellom næringsdrivende Min. 10 faste mottakere hver dag Nøkkel eller sluselevering Avsender er fraktbetaler Godset må strekkodemerkes Avtale må være inngått Avsender betaler frakt og fortollingsgebyr Sendingsinfo via EDI Geografi Norden Europa med noen unntak, se prisliste for detaljert oversikt Etter avtale Transporttid 2-3 dager 2-5 dager Kundespesifikk Ruteplan, utlevering senest kl 07:00, med visse unntak Vekt/mål/ volum EUR-pall 1,2x0,8x2,0: Maks kg Halv pall 0,8x0,6x1,5: Maks 500 kg Spesial pall 1,2x1,2x2,0: Maks 1000 kg Maks vekt: 31,5 kg Maks mål: Lengde + omkrets 300 cm Ingen side over 175 cm Maks vekt pakker: 35 kg Maks vekt pall: 700 kg Maks høyde pr. pall: 180 cm Volumberegning Virkelig vekt Virkelig vekt 1 m3 = 286 kg (1:3,5) Tilleggstjenester Returer side 4

6 TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTI Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, kjøle- og frysegods og flyttegods Alle typer gods unntatt levende dyr og flyttegods Produktforutsetning Avsender må være næringsdrivende Avsender må være næringsdrivende Henting og levering må kunne utføres med ordinært fremføringsmiddel for partifrakt/dør-dør transport (container, semitrailer e.l.) Geografi Hele Norge Hele Norge Transporttid Se Ruteplan på TOLLPOST STYKKGODS/Spesialfrakt: Transporttid oppgitt i Ruteplan + inntil 2 dager Tollpost Farlig gods: Transporttid kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet samlastingsforbud av enkelte stoffer Normalt 1-2 dager i Sør-Norge og i Nord-Norge, 2-4 dager til/fra Nord-Norge Vekt/mål/ volum 3 kategorier, avhengig av vekt/mål/antall kolli og kundeavtalens innhold. TOLLPOST STYKKGODS. Normalt kg. Maks 1000 kg virkelig vekt per kolli. Ingen sider over 240 cm. Kun en side over 200 cm. Kun to sider over 100 cm. Når ett eller flere kolli i sendingen overstiger ovennevnte spesifikasjoner, avregnes sendingen automatisk som TOLLPOST STYKKGODS/Spesialfrakt. TOLLPOST STYKKGODS/En-kolli over 35 kg. Krever avtale. Dersom det ikke er registrert spesifikk avtale på kundenummeret for TOLLPOST STYKKGODS/En-kolli over 35 kg, beregnes sendingen som TOLLPOST STYKKGODS. Forøvrig samme mål/vekt spesifikasjoner som TOLLPOST STYKKGODS. TOLLPOST STYKKGODS/ Spesialfrakt. Maks 2000 kg virkelig vekt per kolli. Ingen sider over 750 cm. Kun en side over 240 cm Gjelder sendinger over 2,5 tonn fraktberegningsvekt. Kolliene må ikke være større enn at de kan håndteres med normale hjelpemidler og transporteres i normale transportenheter. Større kolli etter avtale Volumberegning 1 m3 = 286 kg (1:3,5) 1 m3 = 333 kg (1:3,0) 1 lastemeter = 2000 kg Tilleggstjenester Se side 10 Se side 10

7 brukerguide Tollpost Privatleveranse MYPACK TOLLPOST HJEMLEVERING Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods og flyttegods Avsender må være næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kun ett kolli per sending Merkes med egen strekkodeetikett EDI overført sendingsinformasjon Avsender må være næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Merkes med egen strekkodeetikett EDI overført sendingsinformasjon Geografi Iht.Tollpost Globe sitt nettverk av Servicepartnere Hele Norge Transporttid Se Ruteplan på Se Ruteplan på Vekt/ mål/ volum Maks virkelig vekt: 20 kg pr kolli. Maks lengde: 120 cm Lengde pluss omkrets maks: 240 cm Maks virkelig vekt: 90 kg Kolli må være av en slik beskaffenhet at den kan håndteres av maksimalt en person. Mottaker må selv sørge for at sendingen kan leveres inn gjennom dør Volumberegning 1 m3 = 200 kg (1:5) 1 m3 = 286 kg (1:3,5) Produktforutsetning Tilleggstjenester/ info Etterkrav Tollpost Giroforsendelse side 6

8 Transportinformasjon Import/Eksport Tollpost Globe AS håndterer eksportog importforsendelser til/fra Norden og Europa. Daglige avganger fra Oslo. DPD Eksport: Pakker til Norden og Europa Pall Eksport: Paller til Norden DPD Collection Request: Webbooking av pakker fra Norden og Europa Faktura Ved spørsmål om faktura kan du kontakte oss via disse kanalene: Internett: Registrerte brukere på våre nettsider kan benytte web-henvendelse på Min side for raskere svar. E-post: Telefon: Forsikring Alle oppdrag som Tollpost Globe utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000. Disse bestemmelsene begrenser transportørens ansvar, blant annet erstatningsansvar. Settes gods i transport med slik verdi at skade/tap kan forstyrre vareeiers økonomi, bør godset derfor forsikres under transport, jfr. leveringsbetingelser i Kjøpsloven og Incoterms Tollpost Globe bistår gjerne med hjelp til å tegne vareforsikring via våre forsikringsforbindelser. Forsikringen har normalt ingen egenandel, men du bør samtidig være oppmerksom på at enkelte vareslag ikke omfattes. For mer informasjon, se Kundeservice og Kundesenter Kundesenteret håndterer de fleste typer henvendelser. Du kan nå oss via flere kanaler: Internett: Registrerte brukere på våre nettsider kan benytte web-henvendelse på Min side for raskere svar. Telefon: 09300, tastevalg 3

9 brukerguide Kvittering for mottatt gods Tollpost Globes hente- og distribusjonssjåfører i varestrømmen Samlast benytter PDA (liten pc) som informasjonsbærer og verktøy for kundens kvittering. Denne håndterminalen er radiobasert, og medfører at mottakerens signatur er tilgjengelig på bare sekunder etter at kvitteringen er signert. Dersom sjåføren ikke har håndterminal tilgjengelig, skal mottakeren kvittere for mottatt sending på en kvitteringsliste. Denne medbringes til terminalen for scanning, slik at også disse kvitteringene gjøres tilgjengelig på internett. Lastemeter Dersom godset er av en slik beskaffenhet (for eksempel maskiner, apparater) at det ikke kan lastes noe ved siden av eller legges noe oppå, skal det fraktberegnes som lastemeter. Lastemeter oppgis i meter med en desimal av den plassen godset tar av enhetens lasterom i lengderetningen. Pallutveksling Generelt Tollpost Globe AS tar utgangspunkt i anbefaling om palleutveksling ved innenriks transport pr. 1. januar Ordningen gjelder kun godkjent EUR-pall. Unntatt fra ordningen er EURpall tydelig merket med oblatet Ikke utvekslingspall og godset samtidig er plastret/stroppet til pallen slik at sendingen går ubrutt til mottaker. Eventuelle avvik fra anbefalingen vil være nedfelt i Tollpost Globe AS avtaler med kunder og transportører. Oppgjør av reskontro skal skje ved tilbakelevering av godkjent EUR-pall, med mindre partene er enige i annen oppgjørsform. Kun pallkvittering med selskapets logo er godkjent dokumentasjon. Pallkvittering skal føres ved all utveksling av pall. Kvittering skal signeres av både avsender og mottaker av kvitteringen. Det skal kun fyllles ut 2 parter. Benytt enten bilens registreringsnummer eller sjåførnummer. Antall paller skal fylles ut i leverende parts felt. Kvittering fylles ut tydelig med mørk penn. Henvend deg til Tollpost Globe ved spørsmål om utfylling. Pallkvitteringens del 1, Samlasters original, skal sendes/leveres Tollpost Globe AS uten unødig opphold. Utydelige eller sent inkomne kvittering vil evt. ikke bli akseptert av Tollpost Globe. For delvis dekning av Tollpost Globes kostnnader for pallutveksling og returleveranser, faktureres avsender med en kostnadsdel. Se prisliste på Dersom avsender fakturerer mottaker for EUR-pall ved import eller eksport, skal pallene være sikret og merket Ikke utvekslingspall. Dette gjelder både innenriks og ved grenseoverskridende trafikk. Godkjent EUR-pall En godkjent EUR-pall er trafikkdugelig. Det vil si at den ikke har skader eller tilgrising som skader godset og at den innehar alle stempler som sikrer at den er produsert etter standard. Grenseoverskridende trafikk (import og eksport) Ved grenseoverskridende trafikk utveksles ikke EUR-paller. På innlandsstrekninger (for- og ettertransport) skal pallene være merket med oblat Ikke utvekslingspall for å unngå forveksling med innlandspaller. Ansvaret for merking ligger på avsender ved eksport og på utlands terminal ved import. Avsender står ansvarlig for at all treemballasje er iht. gjeldende lover og regler. Henvendelse For alle spørsmål vedrørende palleutveksling og pallkvitteringer: Tlf.: E-post: side 8

10 Strekkodemerking/GS1 Ved bruk av strekkodemerking skal etiketten følge CEN EN 1573 Multi Industry Transport Label. For detaljer ta kontakt med Tollpost Globes EDI avdeling på tlf eller Ferdig strekkodemerket gods krever EDI eller at strekkoden er produsert fra Prisinformasjon Prisinformasjon er tilgjengelig på Min Side : Komplett prisliste for alle produktene kan lastes ned som pdf-fil Netto pristabeller - skreddersydd etter behov og basert på kundenummer - kan sendes som vedlegg per e-post Prisoppslag kan gjøres på sendingsnivå; - enten sendingen er, eller har vært i trafikk - eller en hypotetisk sending Oppslag på sendinger Ved oppslag på sendinger, benytt: Internett: Oppdages skade/innholdsmanko etter at godset er utlevert, må det innen 4 timer reklameres til Tollpost Globe. I slike tilfeller påhviler det reklamanten å bevise at skade/ innholdsmanko har oppstått under transporten. La gods og emballasje være intakt inntil skadeårsak er avklart. Kontakt Kundesenteret på Manglende gods som ikke er kommet til rette, har kunden rett til å anse som tapt (se pkt 12 i transportvilkår) og erstatnings-krav kan framsettes. Ved skade/innholdsmanko kan erstatningskrav framsettes umiddelbart. Erstatningskrav skal være skriftlig, vedlagt kopi av handelsfaktura og eventuell leveranseoversikt (med anmerkning av skade/ manko). Videre skal det redegjøres for skadens omfang og den aktuelle verdiforringelse, samt annen relevant informasjon. Erstatning Ved henvendelser vedrørende erstatning for skade/manko kan du kontakte oss gjennom følgende kanaler: Internett: Registrerte brukere på våre nettsider kan benytte web-henvendelse på Min side for raskere svar. E-post: Telefon: Skade og erstatningskrav Synlig skade og manko skal anmerkes i transportdokumentets del 1-3 eller sjåførens håndterminal, når man får godset utlevert. Forholdet beskrives, eksempelvis: 1 maskin med skadet deksel 1 kartong med 25 bukser mangler 1 kartong åpen, innhold 11 par sokker Tilsvarende anmerkninger gjøres i mottakers leveranseoversikt. Slik anmerkning er kun gyldig når utleveringssjåføren har bekreftet med dato og underskrift.

11 brukerguide Registrering av erstatningskrav 1. Velg Avsender eller Mottaker 2. Velg erstatninskrav Fyll deretter inn all informasjon, samt last ned vedlegg til saken (handelsfaktura, leveranseoversikt, bilde o.l.). Eventuelt kan erstatningskrav sendes til: Tollpost Globe AS Boks 6441, Etterstad 0605 Oslo Att.: Erstatning Svalbard Kontakt Tollpost Globe, avd Tromsø, telefon 09300, for informasjon/avtale om nødvendige dokumenter (faktura), videreforsendelse/fraktpris. Vår prisliste viser kun pris til Tromsø. Tilleggstjenester Farlig gods Farlig gods mottas til transport med følgende unntak: Eksplosive stoffer og gjenstander i transportkategori 0 (se ADR kapittel ). I transportkategori 1 og 2 mottas kun eksplosiver med netto masse eksplosivstoff iht de mengder som er oppgitt i og kun etter spesiell avtale. Giftige gasser merket med fareseddel nr. 2.3, unntatt aerosoler. Gjelder også tilsvarende tom, ikke rengjort, emballasje. Desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1. Giftige stoffer i klasse 6.1 emballasjegruppe l og infeksjonsfremmende stoffer i klasse 6.2, kategori A. Radioaktivt materiale, unntatt unntak kolli med UN nr til UN nr Avsenders plikter for farlig gods er blant annet å påse at godset er: tillatt å transportere rett klassifisert rett merket med UN nummer og faresedler samemballert i henhold til ADR bestemmelsene emballert i UN godkjent emballasje pakket som begrenset mengde er merket med UN nummer/lq pakket som unntatt mengde, merket med rett symbol påse at tom, ikke rengjort emballasje er rett merket, lukket og like tette som om de var fulle. transportdokument (fraktbrev) på alle farlig gods sendinger er utstedt og overlevert transportøren. Transporttiden for farlig gods kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet evt. samlastingsforbud av enkelte stoffer. For farlig gods beregnes pristillegg, se prisliste på For mer informasjon om transport av farlig gods, se egen brosjyre. side 10

12 Tollpost Giroforsendelse Ved giroforsendelse skal girobeløpet være innbetalt til bank/post av mottaker på forhånd. Slike sendinger leveres ut mot gjenpart av betalt bank-/postkvittering. Kvitteringer fra Nettbank godtas ikke som kvittering. Giroblanketten kan produseres av avsender/selger. Sendingen blir advisert i forkant og står fritt i 3 dager på lager etter advisering, før lagerleie påløper. Se prisliste på Avsender produserer og sender selv ut giroblankett Girobeløpet kan ikke overstige kr ,- per sending Hvert kolli i en girosending skal merkes med utleveringsforbehold, enten på strekkodeetiketten eller ved bruk av separat merkelapp, som skal klebes på samme side av kolliet som strekkodeetiketten. Tollpost Globe påtar seg kun ansvar for giroforsendelser hvis disse forutsetninger oppfylles og en EDI-melding overføres innen avtalt tid. Tollpost Globe påtar seg ikke erstatningsansvar dersom det viser seg ikke å være dekning på konto for girobeløpet, kvittert av bank eller post. Det samme gjelder dersom varemottaker får bank eller post til å omgjøre/annullere en girering etter at girokvittering er forevist, eller på annen måte dokumenterer en girering som ikke har funnet sted. Er utlevering foretatt grunnet forfalskning og lignende, påtar ikke Tollpost Globe seg erstatningsansvar. For giroforsendelser beregnes et gebyr, se prisliste på Tollpost Termo Tollpost Termo er et eget transportsystem for transport av temperaturavhengige vareslag. Systemet håndterer normalt fulle lasteenheter som semitrailere og containere, men mindre forsendelser kan transporteres etter avtale. Transportsystemet dekker transporter i Norge, Norden, Europa og Oversjø i egen regi og i samarbeid med søsterselskaper (bl.a. DSV Road AS) og øvrige samarbeidspartnere. Tollpost Globe disponerer et større antall FRC godkjent termomateriell i form av semitrailere og containere. Vi vil velge det optimale fremføringsmiddelet hvis ikke annet er avtalt. Tollpost Varmegods I vintersesongen, normalt fra uke 45 t.o.m. torsdag før palmesøndag, tilbys oppvarmede enheter for stykkgods/samlast til en rekke steder på faste avgangsdager. Hvert kolli i en varmegodssending skal merkes med varmegods, enten på strekkodeetiketten eller ved bruk av separat merkelapp som skal klebes på samme side av kolliet som adressemerkelappen. Videre skal varmegods anføres i riktig rubrikk/ meldingsfelt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet. På fredager mottar ikke Tollpost Globe varmegods for transport med levering syd for Bodø. Se for øvrig oversikt over varmegodsavganger på og informasjon om tillegg i prisen på Transporttid Transporttider for varestrømmen Samlast (pakker og stykkgods) kan lastes ned fra www. tollpost.no: Ruteplanen kan lastes ned i sin helhet, som pdf eller sdv-fil for import til excel. Kundespesifikk ruteplan kan genereres basert på kundenummer, historikk eller definerte postnumre. Oppslag kan gjøres fra-til én destinasjon. Dersom kolliene har mål som tilsier at sendingen beregnes som Tollpost Spesialfrakt, må det beregnes 2 dager ekstra transporttid iht. ruteplan. Det foreligger ikke transporttidsberegning for farlig gods og varmegods, og eksisterende ruteplan er veiledende.

13 brukerguide fraktbetaler fraktbetalers kundenummer dersom fraktavtale med Tollpost Globe instruksjon om at sendingen skal behandles som Tollpost Varmegods nødvendige opplysninger om farlig gods, se punktet vedrørende Tollpost Farlig gods nødvendig informasjon om og ved bruk av tjenesten DPD EXPRESS10, MyPack, Tollpost Hjemlevering, Partifrakt og andre tjenester ordre om eventuell forsikring av sendingen Frakten på sendinger til anlegg, byggeplasser, båter, private, mottakere uten dagbetjent forretningsadresse o.l. belastes avsender. Det samme gjelder ved manglende avkryssing i fraktbrevets felt 28 eller tilsvarende meldingsfelt i EDI-meldingen. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Tollpost Globe AS utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert nedenfor supplerer Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000, og er en del av avtalen mellom Tollpost Globe og våre kunder. Les mer om NSAB2000 på Logistikk- og transportindustriens Landsforbunds nettsted; Legg inn nsab i søkefeltet. Tollpost Globe er tilsluttet LTL. Ved bruk av papirbasert fraktbrev, må det være av standardisert type og inneholde følgende felter (se eksempel): 2. Transportdokument Med transportdokument menes standard fraktbrev eller tilsvarende elektronisk informasjon Avsenderen er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Følgende informasjon skal fremkomme: avsenders kundenummer avsenders navn og vei/gate adresse sendingsnummer mottakers navn og leveringsadresse (vei-/ gateadresse) antall kolli brutto vekt og mål i m³ side 12

14 Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i elektronisk EDI-melding fremkomme. Andre instruksjoner om leveringsfrister, transportmåte, inkassooppdrag eller lignende som er gitt i transportdokumentet vil ikke være bindende for Tollpost Globe. Slike instruksjoner må avtales særskilt, og godkjennes skriftlig av Tollpost Globe før transporten starter. Tollpost Globe registrerer ikke informasjon i rubrikk 38 på papirbaserte fraktbrev. Denne informasjonen eller evt. vedlegg vil ikke bli videreformidlet til varemottaker. Bruk av postboks, forkortelser for dette, eller andre henvisninger til postboks, samt postnummer som ikke er knyttet til leveringsadresse, skal ikke forekomme i leveringsadressefeltet. Kostnader som oppstår på grunn av manglende, mangelfulle eller uriktige opplysninger dekkes av avsender. Dette kan være feil vekt/ mål, feil leveringsadresse, feil eller gjenbruk av sendingsnummer/kolli-id. Ikke oppgitt kundenummer på fraktbrev. Sendinger som har større vekt/mål enn oppgitt kan korrigeres av Tollpost Globe etter korrekt vekt/mål. Finnes ikke tilstrekkelige data vil sannsynlig vekt/mål bli lagt til grunn for fraktberegning. 3. Merking av gods/adressemerking Alt gods skal være merket i samsvar med transportdokumentasjonen. Merkene skal være tydelige og holdbare. Adresseetikett skal inneholde følgende informasjon: Avsender firma og adresse Avsender navn og telefon Mottaker firma evt. privatmottakers forog etternavn Mottakers gateadresse og postnummer for fysisk levering av godset Mottakers telefonnummer hvis det er en privatleveranse Produktmerking: Hjemlevering, Varmegods osv. 4. Emballasje Tollpost Globe plikter ikke å vurdere om en vare bør ha emballasje, eller om emballasjen er tilstrekkelig. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert. 5. Overlevering av gods Tollpost Globe kontrollerer det oppgitte antall kolli samt godsets og emballasjens synlige tilstand ved overtakelse av godset.

15 brukerguide Benyttes fraktbrev som transportdokument, skal Tollpost Globes forbehold om antall kolli og/eller skade på godset eller emballasjen tas inn i fraktbrevet, senest ved sendingens ankomst til Tollpost Globes avsenderterminal. En gjenpart av fraktbrev med forbehold skal overleveres til avsenderen. Ved bruk av fraktbrev i kombinasjon med strekkode, må det i tillegg sendes EDI med kobling mot strekkoden. Mottar Tollpost Globe kun elektronisk fraktinformasjon, vil dataregistrering av hvert enkelt kolli hos Tollpost Globe være bevis for det kolliantall som Tollpost Globe har mottatt. I slike tilfeller kan også Tollpost Globe skriftlig melde skade på gods og/eller emballasje tilbake til avsenderen når dette oppdages ved ankomst til avsenderterminalen. Når ikke annet godtgjøres, skal forbehold og dataregistreringer som er nevnt ovenfor, frita Tollpost Globe for erstatningsansvar. 6. Avsenders ansvar Avsender er ansvarlig for kostnader/skader på person, materiell, miljø og/eller annet gods, når kostnaden eller skaden skyldes manglende opplysninger om farlig gods, og/eller mangelfull merking eller emballering av godset. 7. Framføring av gods Tollpost Globe avgjør hvilke transportmidler som skal benyttes. Oppstår hindringer for framføring av godset og det ikke foreligger forholdsordre treffer Tollpost Globe de tiltak vi finner tjener oppdragsgivers interesse best. Gods som etter sin art, størrelse eller vekt ikke egner seg for framføring som samlast, mottas til befordring bare etter særskilt avtale. 8. Utlevering Sendinger adressert til firma med fast betjent forretningsadresse blir kjørt ut mellom 08:00-16:00. Leveringssted defineres som lasterampe/ bygningens grunnetasje. For avtale om utkjøring/henting adviseres sendinger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende uten betjent vareadresse. Ved andre sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/ transportdokumentet. Mottaker av sendingen må selv signere, eventuelt må fullmakt fra mottaker fremvises. Skal mottaker betale for transporten, kan Tollpost Globe kreve at fraktbeløpet og andre kostnader betales før utlevering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt. 9. Utleveringshindringer I tilfelle mottaker nekter å ta imot godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Tollpost Globe forholdsordre hos oppdragsgiver, som er ansvarlig for fraktbeløpet og nødvendige tilleggskostnader. Hvis forholdsordre i nasjonal transport ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko. Ved sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er til stede ved avtalt leveringstidspunkt. 10. Tilbakeholdsrett Tollpost Globe har tilbakeholdsrett/panterett i sendingen som er under vår kontroll, for fraktbeløpet og øvrige fordringer på oppdragsgiveren. Betales ikke Tollpost Globes forfalne fordringer, er vi berettiget til på betryggende måte å selge så meget av godset at våre samlede fordringer inklusive omkostniger dekkes. Tollpost Globe skal, hvis mulig, på forhånd underrette oppdragsgiver om de tiltak som vi akter å sette i verk for å selge godset. Det samme gjelder for gods som ikke blir avhentet innen rimelig tid, hvor oppdragsgiver, tross anmodning, ikke har gitt Tollpost Globe forholdsordre eller hentet godset. side 14

16 11. Tollpost Globes ansvar som fraktfører Tollpost Globes ansvar for godset inntrer når vi overtar godset til befordring og opphører ved levering til mottaker, dvs. når godset forlater transportmiddelet/utleveringsstedet. 13. Forsinkelse Godset er forsinket når det ikke utleveres til avtalt tid, eller når transporttiden er lengre enn det etter forholdene med rimelighet kan kreves av en omsorgsfull fraktfører. Tollpost Globe blir erstatningspliktig for tap, forsinkelse og skader som rammer godset i ansvarsperioden med mindre vi godtgjør at tapet eller skaden skyldes godsets beskaffenhet, forholdsordre, manglende forholdsordre eller annen feil eller forsømmelse fra avsenders eller mottakers side. Tollpost Globe er likeledes uten ansvar når tapet eller skaden skyldes forhold som vi ikke kunne forhindre eller forebygge følgene av. Tollpost Globe er også uten ansvar for tap og skade som skyldes: a- at det på grunn av godsets beskaffenhet må benyttes åpent kjøretøy b- manglende eller utilstrekkelig emballasje c- godshåndtering, lasting eller lossing foretatt i avsenders eller mottakers regi d- ømfintlig gods som er særlig utsatt for brudd, rust, selvødeleggelse, lekkasje eller normalt svinn e- mangelfulle, misvisende eller uriktige opplysninger i transportdokumentet f- mangelfull, misvisende eller feilmerking av gods Godtgjør Tollpost Globe at tap eller skade kan være oppstått på grunn av omstendigheter som er nevnt under a-f, skal dette legges til grunn med mindre det blir godtgjort at tapet eller skaden skyldes andre forhold. 12. Tapt gods Er godset ikke stilt til mottakers disposisjon innen 30 dager etter eventuell avtalt utleveringsfrist, eller innen 60 dager etter at Tollpost Globe overtok godset til befordring, har avsender og mottaker rett til å anse godset tapt. Vareeier kan skriftlig kreve å få underretning dersom godset kommer til rette innen 1 år etter at erstatning er utbetalt. Innen 30 dager etter at vi mottar slik underretning, kan han kreve godset utlevert mot å refundere erstatningsbeløpet. 14. Erstatning Erstatning for skadet eller tapt gods beregnes etter godsets vareverdipå innleveringstidspunktet. Handelsfaktura skal fremlegges. I tilfelle varen ikke er gjenstand for fakturering, skal vareverdien av samme art og kvalitet legges til grunn for erstatningsberegningen. Når godset er skadet, beregnes erstatningen innenfor vareverdien, til det beløp utbedring av skaden koster. Er fullgod utbedring ikke mulig, skal verdiforringelsen som er en følge av skaden, erstattes. Ved innlandstransport på vei skal erstatningen likevel ikke overstige 17SDR per brutto kilogram godsvekt (SDR er en kurs som daglig noteres på Oslo Børs, se bankenes valutaoversikt). Ved bane-, sjø- og lufttransport og ved grenseoverskridende transporter gjelder andre erstatningsbegrensninger, jfr. pkt. 1. I tilfelle Tollpost Globe erstatter godsets fulle handelsverdi, har vi krav på å få stillet godset til vår disposisjon. Frakt kan kreves godtgjort, helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.

17 brukerguide 15. Reklamasjon Den som vil gjøre geldende at gods kan være skadet, eller at sendingen ikke er fulltallig, må ved mottakelsen gjøre anmerkninger om dette i transportdokumentet eller leveranseoversikten. Oppdages skade eller manko senere, må Tollpost Globe straks underrettes uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller må kravstiller kunne godtgjøre at skade eller manko er oppstått i tiden mellom innlevering og utlevering av godset. 16. Foreldelse Erstatningskrav ifm veg og jernbanetransport foreldes etter 1 år. Foreldelsestiden regnes: a - ved skade, delvis manko eller forsinket utlevering: fra utleveringsdagen b - ved totalt manko: fra den 30. dag etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist, eller fra den 60. dag etter at Tollpost Globe overtok godset c - i andre tilfeller: når 3 måneder er gått fra den dag fraktavtalen ble sluttet. Foreldelsesfristen kan være kortere eller lengre ved andre transportmåter. Et foreldet krav kan ikke gjøres gjeldende som motregning. 17. EDI vilkår Ved bruk av elektronisk transportinformasjon vil EDI-vilkårene være gjeldende i tillegg til Transportvilkårene. EDI-vilkårene er tilgjengelig på side 16

18 Telefon, e-post og adresser E-post adresser Når kan adressen benyttes? Alle typer henvendelser, uansett om du er kunde, leverandør eller annen forbindelse. Vi setter deg videre til den funksjonen hos Tollpost Globe som best kan besvare ditt spørsmål. Alle typer henvendelser vedrørende import og eksport. Alle typer henvendelser vedrørende sendinger sendt med produktet MyPack. Henvendelser vedr. fakturaer Henvendelser vedr. reklamasjoner (skade/manko) Faktura og Reklamasjon Sentral Kredittavdeling Øran Vest, 6300 Åndalsnes, Postboks 164, 6301 Åndalsnes Sentral Reklamasjonsavdeling Alfaset, 3. Industrivei 25, 0668 Oslo, Postboks 6441 Etterstad, 0605 Oslo

19 brukerguide Avdelingskontorer Avdeling Telefaks Adresse Postboks Poststed Alta Betongveien, 9515 Alta Alta Bergen Lungegårdskaien 30, 5015 Bergen Bergen Bodø Terminalveien, 8006 Bodø Bodø Drammen Tømmersvingen Lier Finnsnes Finnfjord havn og næringsområde, 9300 Finnsnes Finnsnes Fredrikstad Vallehellene Rolvsøy Førde Firdaveien 9, 6800 Førde Førde Gol Klemmavegen Gol Harstad Stangnesterminalen 8a, 9409 Harstad Harstad Haugesund Longhammarvegen 17, 5536 Haugesund Haugesund Kolbotn Kongeveien 47, 1412 Sofiemyr Kolbotn Kongsvinger Østre Solørveg Kongsvinger Kristiansand Setesdalsveien Kristiansand S Larvik Elveveien Larvik Mo i Rana Moloveien 8, 8622 Mo i Rana Mo i Rana Oslo Alfaset 3. Industrivei 25, 0668 Oslo Oslo Otta Skansen Otta Rudshøgda Rudsflata 7, 2360 Rudshøgda Rudshøgda Sogndal Kaupangerskogen 6854 Kaupanger Stavanger Jærveien Sandnes Steinkjer Jæktsmedgt Steinkjer Stokmarknes Nordnesveien 1, 8450 Stokmarknes Stokmarknes Stryn Hegreveien Stryn Tana Bru Tana Bru Tana Bru Tromsø Terminalgata 7, 9019 Tromsø Tromsø Trondheim Maskinistgt. 2, Nyhavna, 7042 Trondheim Trondheim Voss Liavegen Voss Ålesund Bingsa Industriområde, 6019 Ålesund Ålesund Åndalsnes Øran Vest, 6300 Åndalsnes Åndalsnes Salgsavdelinger Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Harstad, Kristiansand, Larvik, Oslo, Rudshøgda, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Tollpost Globes telefonnummer: side 18

20 Notater

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

Brukerguide 2014. Effektive logistikkløsninger for norsk og nordisk næringsliv

Brukerguide 2014. Effektive logistikkløsninger for norsk og nordisk næringsliv Brukerguide 2014 Effektive logistikkløsninger for norsk og nordisk næringsliv Innhold PostNord Logistics produktmatrise Transportinformasjon Transportvilkår Kontaktadresser og telefonnumre 2 7 12 16 Fra

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember 2015 2016

Prisliste Fra 1. desember 2015 2016 Prisliste 2016 Fra 1. desember 2015 Innhold Pristabell Stykkgods Pristabell Stykkgods/En-kollo over 35 kg Pristabell Paller Pristabell Hjemlevering Pristabell DPD standard, Express Neste Dag, MyPack,

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND Innhold 1 OMFANG 2 DEFINISJONER 3 GENERELLE BESTEMMELSER 4 PRODUKTEGENSKAPER 5 FRAKTBEREGNING 6 FRAKTBREV, MERKING OG EMBALLASJE 7 FARLIG GODS 8 PRIVATLEVERINGER

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember 2014 2015

Prisliste Fra 1. desember 2014 2015 Prisliste 2015 Fra 1. desember 2014 Innhold Pristabell Stykkgods Pristabell Stykkgods/En-kollo over 35 kg Pristabell Paller Pristabell Hjemlevering Pristabell DPD standard, Express Neste Dag, MyPack,

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende.

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende. EDI Vilkår 1. Gyldighet Avsender i EDI-vilkårene er definert som den som er juridisk ansvarlig for initieringen av transportoppdrag hos PostNord Logistics AS. Dette gjelder uavhengig om det skulle finnes

Detaljer

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis Vilkår for PUM Personlig Utlevering Mottakingsbevis Personlig Utlevering Mottakingsbevis (PUM) er et distribusjonsprodukt med fremsending og utlevering til postmottakeren personlig, mot forevisning av

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no Størrelsen på brevet bestemmer prisen Priser 2013 Les mer på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

Spedisjonstariff Bring Cargo AS

Spedisjonstariff Bring Cargo AS Spedisjonstariff Bring Cargo AS Gjeldende for Internasjonal godstransport; Bil Utland, Flyfrakt, Oversjø og Offshore & Energy Del 1 - Terminaltjenester Terminalhåndtering; Offshore Pr. 100 kg Vekt i Kg

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Transportguiden. Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser.

Transportguiden. Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. n Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. Gyldig fra 01.12.2014 2 Vi finner nye veier for deg og dine kunder Denne transportguiden beskriver våre bedriftspakker,

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Transportguiden. Pakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser.

Transportguiden. Pakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. n nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. Gyldig fra 01.07.2015 2 Vi finner nye veier for deg og dine kunder Denne transportguiden beskriver våre pakke-, stykk- og partigods tjenester til privat-

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Transportguide 2014 Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.12.2013 Vilkår og betingelser Nye veier til effektiv vareflyt Bring er en av Nordens største aktører innenfor transport og logistikk. Virksomheten

Detaljer

Priser på porto for 2016

Priser på porto for 2016 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan motta

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) 1 1 Avtalens parter Avtalen inngås mellom

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

General conditions ENGLAND. norway NSAB 2015

General conditions ENGLAND. norway NSAB 2015 General conditions of Nordisk the Nordic Speditørforbunds association of freight Alminnelige forwarders Bestemmelser NORSK TXT ENGLAND NSAB 2015 norway Disse bestemmelsene, som trer i kraft 1. januar

Detaljer

www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no

www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no Telefon 72 51 50 00 www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no HVEM ER VI? Hans Kristian Norset Dag Aure Brita Fremstad Kirsti Gjernes mobil 91717000 mobil 90037765 Ann Kristin Pettersen Bjørg Werme

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.07.2015 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Forslag fra forhandlingsgruppen NSAB 15 NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Forslag fra forhandlingsgruppen NSAB 15 NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINNELIGE BESTEMMELSER Forslag fra forhandlingsgruppen NSAB 15 NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINNELIGE BESTEMMELSER Merknad: Autentisk tekst på engelsk. Gul tekst er i arbeid for å avklare korrekt omforent oversettelse av fremforhandlet

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

SVERIGE Svensk Handel Svenska Handelskammarförbundet Sveriges Industriförbund ICA Aktiebolag Kooperativa förbundet Lantbrukarnas Riksförbund

SVERIGE Svensk Handel Svenska Handelskammarförbundet Sveriges Industriförbund ICA Aktiebolag Kooperativa förbundet Lantbrukarnas Riksförbund Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

Riktig emballasje for en sikker transport

Riktig emballasje for en sikker transport Riktig emballasje for en sikker transport Riktig og tilpasset emballasje sikrer at varene kommer fram i god stand Ditt gods utsettes for en hel del belastninger under en transport der det håndteres både

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Emballering og merking

Emballering og merking Emballering og merking Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold: UN 3373 Posten endrer merkingen av de frankerte konvoluttene for biologisk innhold, grunnet nye regler for emballering

Detaljer

Transportguide 2014 Gyldig fra 01. 01. 2014

Transportguide 2014 Gyldig fra 01. 01. 2014 Transportguide 2014 Gyldig fra 01. 01. 2014 Totalsystem for logistikk og transport på sjø og land Nor Lines AS er et transportselskap med en omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa. Selskapet opererer

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge. Gyldig fra 01.07.2012

Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge. Gyldig fra 01.07.2012 Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge Gyldig fra 01.07.2012 1 Hvordan finne prisen på nasjonal transport i Norge I guiden finner du for-/viderefrakttabell, hovedfrakttabell og pristabell. Prisen

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo Målet med dette dokument er å gi praktisk informasjon til kunder eller potensielle kunder av GRO Consult AS, om transport

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Express Import-system

Express Import-system Express Import-system Guide for avsendere TNTs Express Import-system Et enkelt online-verktøy som gjør det enklere for avsendere og mottakere å organisere importforsendelser. TNTs Express Import-system

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03.

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03. BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Behandle sendinger SHIPMENTS S3 Manage Område Sendingstorg Funksjon Behandle sendinger Kort beskrivelse Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Generelle betingelser for Industriplast AS

Generelle betingelser for Industriplast AS Generelle betingelser for Industriplast AS 1. Tilbud og kontraktsinngåelse 1.1 Tilbud fra Industriplast AS (heretter kalt Selger) gjelder i 30 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt. 1.2

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

PRISLISTE 01 juli 2014 Telefon 72 51 50 00 www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no

PRISLISTE 01 juli 2014 Telefon 72 51 50 00 www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no PRISLISTE 01 juli 2014 Telefon 72 51 50 00 www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no Innhold Side 2 Innhold Side 3 Bedriftsinformasjon Side 4 Leveringsfrekvens/takstsoner til - fra Trondheim Side

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Rammeavtale. for. lagerserviceoppdrag. inngått mellom. (heretter benevnt oppdragsgiveren) (heretter benevnt tjenesteyteren)

Rammeavtale. for. lagerserviceoppdrag. inngått mellom. (heretter benevnt oppdragsgiveren) (heretter benevnt tjenesteyteren) Rammeavtale for lagerserviceoppdrag inngått mellom [ ] (heretter benevnt oppdragsgiveren) og [ ] (heretter benevnt tjenesteyteren) 1 1 Avtalens parter Lagerserviceavtalen inngås mellom tjenesteyteren som

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet Sammendrag: Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet TØI-rapport 700/2004 Forfatter(e): Anne Madslien Ingar Kjetil Larsen Berit Grue Oslo 2004, 29 sider Innledning På oppdrag fra DSB (Direktoratet

Detaljer

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon)

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon) SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV tn:distribute Skann App for Android (Smarttelefon) Innholdsfortegnelse Formål... 2 Forutsetninger... 2 Begrensninger... 3 Fordeler... 3 Innlogging etter nedlasting av tn:distribute

Detaljer

Logistikk Center Gardermoen

Logistikk Center Gardermoen Logistikk Center Gardermoen Ahlsells effektive logistikksystem med sentrallager på strategiske plasser i Norden er navet i konsernets virksomhet. Sentrallageret navet i vår virksomhet Skaper stordriftsfordeler

Detaljer

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser Innhold ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Transportguide 2011 Gyldig fra 01.01.2011

Transportguide 2011 Gyldig fra 01.01.2011 Transportguide 2011 Gyldig fra 01.01.2011 Det unike transportsystem Om du skal sende noe lite, langt, kort eller stort, er svaret vårt: Klart, det tar vi oss av! Vi er orientert mot løsningene, og ikke

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

TRANSPORTGUIDE 2016. Gyldig fra 01.01.2016. www.norlines.no

TRANSPORTGUIDE 2016. Gyldig fra 01.01.2016. www.norlines.no TRANSPORTGUIDE 2016 Gyldig fra 01.01.2016 www.norlines.no Totalsystem for logistikk og transport Nor Lines tilbyr et samlet rutegående logistikksystem til lands og til vanns. Selskapet har omfattende aktivitet

Detaljer

FOR TRANSPORT RING 23182450

FOR TRANSPORT RING 23182450 FOR TRANSPORT RING 23182450 PRISGUIDE 2011 TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS Transportsentralen Oslo AS er Norges største Transportsentral med over 600 biler som daglig utfører alle typer veibaserte transportoppdrag.

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for Solar Norge AS

Salgs- og leveringsbetingelser for Solar Norge AS Salgs- og leveringsbetingelser for Solar Norge AS [2015 rev.1. Siste versjon finnes på www.solarnorge.no] 1. Innledning Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser

Detaljer

TRANSPORTGUIDE 2015. gyldig fra 01.01.2015. www.norlines.no

TRANSPORTGUIDE 2015. gyldig fra 01.01.2015. www.norlines.no TRANSPORTGUIDE 2015 gyldig fra 01.01.2015 www.norlines.no Totalsystem for logistikk og transport Nor Lines tilbyr et samlet rutegående logistikksystem til lands og til vanns. Selskapet har omfattende aktivitet

Detaljer

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Versjon 1.04. Sist revidert 30.09.2015 Innholdsfortegnelse 1. ETISKE RETNINGSLINJER... 3 2. ETISK HANDEL... 3 3. MILJØ... 3 4. BÆREKRAFT... 3 5. SIKKERHETSDATABLAD...

Detaljer

Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer.

Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer. Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer. Versjon 1.7 2009-08-05 Versjonshistorie... 3 De ulike spørringene... 4 SQL-1...4 SQL-2...4 SQL-3...5 SQL-4...5 SQL-5...6 SQL-6...6 SQL-7...7 SQL-8...7

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no Web-TA Brukermanual INNHOLD HVA TRENGER DU FOR Å BRUKE WEB-TA? 3 HVORDAN LOGGER MAN SEG PÅ WEB-TA? 3 HVOR REGISTRERER MAN EN SENDING? 5 REGISTRERE EN SENDING 6 TILGJENGELIGE MALER 6 SENDINGSREFERANSER

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Pakker Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Bring Parcels tilbyr bedriftsavtaler med integrerte logistikkløsninger. Bedriftspakke er et tilbud til bedrifter som sender pakker til andre bedrifter.

Detaljer

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384 Innhold ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer