I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE"

Transkript

1 brukerguide I FORKANT MED TOLLPOST GLOBE Tollpost Globe tilstreber hele tiden å være i forkant. Ikke minst gjelder det ny teknologi som kan hjelpe oss og våre kunder til enda bedre og mer effektive logistikkløsninger. Våre e-tjenester er eksempler på nettopp dette. Sammen blir vi enda bedre! Visjonen er at Tollpost Globe skal være næringslivets fremste og mest lønnsomme logistikkpartner, med fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefordeler for våre kunder. TOLLPOST GLOBE AS HOVEDKONTOR POSTBOKS 6441 ETTERSTAD 0605 OSLO SENTRALBORD:

2 ALLTID I FORKANT BRUKERGUIDE

3 brukerguide Innhold Produktmatrise Komponenter i Tollpost Globes varestrømmer side 3 Transportinformasjon side 7 Transportvilkår side 12 Telefonnummer, e-post og post-/besøksadresser side 17 side 2

4 Produktmatrise Komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT Godstype Produktforutsetning Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods og flyttegods. Kun mellom næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kun ett kolli per sending Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods og flyttegods. Kun mellom næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kombineres ikke med tilleggstjenester Merkes med strekkodeetikett og ekspress 10 merkelapp Sendingsinfo via EDI Kun ett kolli per sending Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer. Kun mellom næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kombineres ikke med tilleggstjenester Merkes med DPD strekkodeetikett Fortolles på EU s ytre grense Avsender betaler frakt og fortollingsgebyr Geografi Hele Norge Byer og tettsteder, se postnummeroversikt Norden/Europa Transporttid Se Ruteplan på Levering før kl , transporttid iht. Ruteplan Se prisliste. Vekt/mål/ volum Maks fraktberegningsvekt: 35,0 kg Maks mål: Lengde + omkrets 360 cm Ingen side over 175 cm Maks fraktberegningsvekt: 35,0 kg Maks mål: Lengde + omkrets 360 cm Ingen side over 175 cm Maks virkelige vekt: 31,5 kg Maks mål: Lengde + omkrets 300 cm Ingen side over 175 cm Volumberegning 1 m3 = 286 kg (1:3,5) 1 m3 = 286 kg (1:3,5) Virkelig vekt Tilleggstjenester/ -info Se side 8 Aktiv fraktgaranti

5 brukerguide PALL EKSPORT DPD COLLECTION REQUEST WEBBOOKING UTLAND IN NIGHT Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer. Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøleog frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer. Pakker og Stykkgods Produktforutsetning Kun mellom næringsdrivende Kun mellom næringsdrivende Avsender betaler frakt og fortollingsgebyr Mottaker er fraktbetaler Avtale må være inngått Mottaker må ha tollkreditt Kombineres ikke med tilleggstjenester Brukernavn og passord til Merkes med egen Pallett strekkodeetikett varene Tollpost Globe fortoller Fortolles på EU s ytre grense EDI overfør sendingsinformasjon Kun mellom næringsdrivende Min. 10 faste mottakere hver dag Nøkkel eller sluselevering Avsender er fraktbetaler Godset må strekkodemerkes Avtale må være inngått Avsender betaler frakt og fortollingsgebyr Sendingsinfo via EDI Geografi Norden Europa med noen unntak, se prisliste for detaljert oversikt Etter avtale Transporttid 2-3 dager 2-5 dager Kundespesifikk Ruteplan, utlevering senest kl 07:00, med visse unntak Vekt/mål/ volum EUR-pall 1,2x0,8x2,0: Maks kg Halv pall 0,8x0,6x1,5: Maks 500 kg Spesial pall 1,2x1,2x2,0: Maks 1000 kg Maks vekt: 31,5 kg Maks mål: Lengde + omkrets 300 cm Ingen side over 175 cm Maks vekt pakker: 35 kg Maks vekt pall: 700 kg Maks høyde pr. pall: 180 cm Volumberegning Virkelig vekt Virkelig vekt 1 m3 = 286 kg (1:3,5) Tilleggstjenester Returer side 4

6 TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTI Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, kjøle- og frysegods og flyttegods Alle typer gods unntatt levende dyr og flyttegods Produktforutsetning Avsender må være næringsdrivende Avsender må være næringsdrivende Henting og levering må kunne utføres med ordinært fremføringsmiddel for partifrakt/dør-dør transport (container, semitrailer e.l.) Geografi Hele Norge Hele Norge Transporttid Se Ruteplan på TOLLPOST STYKKGODS/Spesialfrakt: Transporttid oppgitt i Ruteplan + inntil 2 dager Tollpost Farlig gods: Transporttid kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet samlastingsforbud av enkelte stoffer Normalt 1-2 dager i Sør-Norge og i Nord-Norge, 2-4 dager til/fra Nord-Norge Vekt/mål/ volum 3 kategorier, avhengig av vekt/mål/antall kolli og kundeavtalens innhold. TOLLPOST STYKKGODS. Normalt kg. Maks 1000 kg virkelig vekt per kolli. Ingen sider over 240 cm. Kun en side over 200 cm. Kun to sider over 100 cm. Når ett eller flere kolli i sendingen overstiger ovennevnte spesifikasjoner, avregnes sendingen automatisk som TOLLPOST STYKKGODS/Spesialfrakt. TOLLPOST STYKKGODS/En-kolli over 35 kg. Krever avtale. Dersom det ikke er registrert spesifikk avtale på kundenummeret for TOLLPOST STYKKGODS/En-kolli over 35 kg, beregnes sendingen som TOLLPOST STYKKGODS. Forøvrig samme mål/vekt spesifikasjoner som TOLLPOST STYKKGODS. TOLLPOST STYKKGODS/ Spesialfrakt. Maks 2000 kg virkelig vekt per kolli. Ingen sider over 750 cm. Kun en side over 240 cm Gjelder sendinger over 2,5 tonn fraktberegningsvekt. Kolliene må ikke være større enn at de kan håndteres med normale hjelpemidler og transporteres i normale transportenheter. Større kolli etter avtale Volumberegning 1 m3 = 286 kg (1:3,5) 1 m3 = 333 kg (1:3,0) 1 lastemeter = 2000 kg Tilleggstjenester Se side 10 Se side 10

7 brukerguide Tollpost Privatleveranse MYPACK TOLLPOST HJEMLEVERING Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods, flyttegods, alkohol og tobakksvarer Alle typer gods unntatt levende dyr, farlig gods, kjøle- og frysegods, varmegods og flyttegods Avsender må være næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Kun ett kolli per sending Merkes med egen strekkodeetikett EDI overført sendingsinformasjon Avsender må være næringsdrivende Avsender er fraktbetaler Avtale må være inngått Merkes med egen strekkodeetikett EDI overført sendingsinformasjon Geografi Iht.Tollpost Globe sitt nettverk av Servicepartnere Hele Norge Transporttid Se Ruteplan på Se Ruteplan på Vekt/ mål/ volum Maks virkelig vekt: 20 kg pr kolli. Maks lengde: 120 cm Lengde pluss omkrets maks: 240 cm Maks virkelig vekt: 90 kg Kolli må være av en slik beskaffenhet at den kan håndteres av maksimalt en person. Mottaker må selv sørge for at sendingen kan leveres inn gjennom dør Volumberegning 1 m3 = 200 kg (1:5) 1 m3 = 286 kg (1:3,5) Produktforutsetning Tilleggstjenester/ info Etterkrav Tollpost Giroforsendelse side 6

8 Transportinformasjon Import/Eksport Tollpost Globe AS håndterer eksportog importforsendelser til/fra Norden og Europa. Daglige avganger fra Oslo. DPD Eksport: Pakker til Norden og Europa Pall Eksport: Paller til Norden DPD Collection Request: Webbooking av pakker fra Norden og Europa Faktura Ved spørsmål om faktura kan du kontakte oss via disse kanalene: Internett: Registrerte brukere på våre nettsider kan benytte web-henvendelse på Min side for raskere svar. E-post: Telefon: Forsikring Alle oppdrag som Tollpost Globe utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000. Disse bestemmelsene begrenser transportørens ansvar, blant annet erstatningsansvar. Settes gods i transport med slik verdi at skade/tap kan forstyrre vareeiers økonomi, bør godset derfor forsikres under transport, jfr. leveringsbetingelser i Kjøpsloven og Incoterms Tollpost Globe bistår gjerne med hjelp til å tegne vareforsikring via våre forsikringsforbindelser. Forsikringen har normalt ingen egenandel, men du bør samtidig være oppmerksom på at enkelte vareslag ikke omfattes. For mer informasjon, se Kundeservice og Kundesenter Kundesenteret håndterer de fleste typer henvendelser. Du kan nå oss via flere kanaler: Internett: Registrerte brukere på våre nettsider kan benytte web-henvendelse på Min side for raskere svar. Telefon: 09300, tastevalg 3

9 brukerguide Kvittering for mottatt gods Tollpost Globes hente- og distribusjonssjåfører i varestrømmen Samlast benytter PDA (liten pc) som informasjonsbærer og verktøy for kundens kvittering. Denne håndterminalen er radiobasert, og medfører at mottakerens signatur er tilgjengelig på bare sekunder etter at kvitteringen er signert. Dersom sjåføren ikke har håndterminal tilgjengelig, skal mottakeren kvittere for mottatt sending på en kvitteringsliste. Denne medbringes til terminalen for scanning, slik at også disse kvitteringene gjøres tilgjengelig på internett. Lastemeter Dersom godset er av en slik beskaffenhet (for eksempel maskiner, apparater) at det ikke kan lastes noe ved siden av eller legges noe oppå, skal det fraktberegnes som lastemeter. Lastemeter oppgis i meter med en desimal av den plassen godset tar av enhetens lasterom i lengderetningen. Pallutveksling Generelt Tollpost Globe AS tar utgangspunkt i anbefaling om palleutveksling ved innenriks transport pr. 1. januar Ordningen gjelder kun godkjent EUR-pall. Unntatt fra ordningen er EURpall tydelig merket med oblatet Ikke utvekslingspall og godset samtidig er plastret/stroppet til pallen slik at sendingen går ubrutt til mottaker. Eventuelle avvik fra anbefalingen vil være nedfelt i Tollpost Globe AS avtaler med kunder og transportører. Oppgjør av reskontro skal skje ved tilbakelevering av godkjent EUR-pall, med mindre partene er enige i annen oppgjørsform. Kun pallkvittering med selskapets logo er godkjent dokumentasjon. Pallkvittering skal føres ved all utveksling av pall. Kvittering skal signeres av både avsender og mottaker av kvitteringen. Det skal kun fyllles ut 2 parter. Benytt enten bilens registreringsnummer eller sjåførnummer. Antall paller skal fylles ut i leverende parts felt. Kvittering fylles ut tydelig med mørk penn. Henvend deg til Tollpost Globe ved spørsmål om utfylling. Pallkvitteringens del 1, Samlasters original, skal sendes/leveres Tollpost Globe AS uten unødig opphold. Utydelige eller sent inkomne kvittering vil evt. ikke bli akseptert av Tollpost Globe. For delvis dekning av Tollpost Globes kostnnader for pallutveksling og returleveranser, faktureres avsender med en kostnadsdel. Se prisliste på Dersom avsender fakturerer mottaker for EUR-pall ved import eller eksport, skal pallene være sikret og merket Ikke utvekslingspall. Dette gjelder både innenriks og ved grenseoverskridende trafikk. Godkjent EUR-pall En godkjent EUR-pall er trafikkdugelig. Det vil si at den ikke har skader eller tilgrising som skader godset og at den innehar alle stempler som sikrer at den er produsert etter standard. Grenseoverskridende trafikk (import og eksport) Ved grenseoverskridende trafikk utveksles ikke EUR-paller. På innlandsstrekninger (for- og ettertransport) skal pallene være merket med oblat Ikke utvekslingspall for å unngå forveksling med innlandspaller. Ansvaret for merking ligger på avsender ved eksport og på utlands terminal ved import. Avsender står ansvarlig for at all treemballasje er iht. gjeldende lover og regler. Henvendelse For alle spørsmål vedrørende palleutveksling og pallkvitteringer: Tlf.: E-post: side 8

10 Strekkodemerking/GS1 Ved bruk av strekkodemerking skal etiketten følge CEN EN 1573 Multi Industry Transport Label. For detaljer ta kontakt med Tollpost Globes EDI avdeling på tlf eller Ferdig strekkodemerket gods krever EDI eller at strekkoden er produsert fra Prisinformasjon Prisinformasjon er tilgjengelig på Min Side : Komplett prisliste for alle produktene kan lastes ned som pdf-fil Netto pristabeller - skreddersydd etter behov og basert på kundenummer - kan sendes som vedlegg per e-post Prisoppslag kan gjøres på sendingsnivå; - enten sendingen er, eller har vært i trafikk - eller en hypotetisk sending Oppslag på sendinger Ved oppslag på sendinger, benytt: Internett: Oppdages skade/innholdsmanko etter at godset er utlevert, må det innen 4 timer reklameres til Tollpost Globe. I slike tilfeller påhviler det reklamanten å bevise at skade/ innholdsmanko har oppstått under transporten. La gods og emballasje være intakt inntil skadeårsak er avklart. Kontakt Kundesenteret på Manglende gods som ikke er kommet til rette, har kunden rett til å anse som tapt (se pkt 12 i transportvilkår) og erstatnings-krav kan framsettes. Ved skade/innholdsmanko kan erstatningskrav framsettes umiddelbart. Erstatningskrav skal være skriftlig, vedlagt kopi av handelsfaktura og eventuell leveranseoversikt (med anmerkning av skade/ manko). Videre skal det redegjøres for skadens omfang og den aktuelle verdiforringelse, samt annen relevant informasjon. Erstatning Ved henvendelser vedrørende erstatning for skade/manko kan du kontakte oss gjennom følgende kanaler: Internett: Registrerte brukere på våre nettsider kan benytte web-henvendelse på Min side for raskere svar. E-post: Telefon: Skade og erstatningskrav Synlig skade og manko skal anmerkes i transportdokumentets del 1-3 eller sjåførens håndterminal, når man får godset utlevert. Forholdet beskrives, eksempelvis: 1 maskin med skadet deksel 1 kartong med 25 bukser mangler 1 kartong åpen, innhold 11 par sokker Tilsvarende anmerkninger gjøres i mottakers leveranseoversikt. Slik anmerkning er kun gyldig når utleveringssjåføren har bekreftet med dato og underskrift.

11 brukerguide Registrering av erstatningskrav 1. Velg Avsender eller Mottaker 2. Velg erstatninskrav Fyll deretter inn all informasjon, samt last ned vedlegg til saken (handelsfaktura, leveranseoversikt, bilde o.l.). Eventuelt kan erstatningskrav sendes til: Tollpost Globe AS Boks 6441, Etterstad 0605 Oslo Att.: Erstatning Svalbard Kontakt Tollpost Globe, avd Tromsø, telefon 09300, for informasjon/avtale om nødvendige dokumenter (faktura), videreforsendelse/fraktpris. Vår prisliste viser kun pris til Tromsø. Tilleggstjenester Farlig gods Farlig gods mottas til transport med følgende unntak: Eksplosive stoffer og gjenstander i transportkategori 0 (se ADR kapittel ). I transportkategori 1 og 2 mottas kun eksplosiver med netto masse eksplosivstoff iht de mengder som er oppgitt i og kun etter spesiell avtale. Giftige gasser merket med fareseddel nr. 2.3, unntatt aerosoler. Gjelder også tilsvarende tom, ikke rengjort, emballasje. Desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1. Giftige stoffer i klasse 6.1 emballasjegruppe l og infeksjonsfremmende stoffer i klasse 6.2, kategori A. Radioaktivt materiale, unntatt unntak kolli med UN nr til UN nr Avsenders plikter for farlig gods er blant annet å påse at godset er: tillatt å transportere rett klassifisert rett merket med UN nummer og faresedler samemballert i henhold til ADR bestemmelsene emballert i UN godkjent emballasje pakket som begrenset mengde er merket med UN nummer/lq pakket som unntatt mengde, merket med rett symbol påse at tom, ikke rengjort emballasje er rett merket, lukket og like tette som om de var fulle. transportdokument (fraktbrev) på alle farlig gods sendinger er utstedt og overlevert transportøren. Transporttiden for farlig gods kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet evt. samlastingsforbud av enkelte stoffer. For farlig gods beregnes pristillegg, se prisliste på For mer informasjon om transport av farlig gods, se egen brosjyre. side 10

12 Tollpost Giroforsendelse Ved giroforsendelse skal girobeløpet være innbetalt til bank/post av mottaker på forhånd. Slike sendinger leveres ut mot gjenpart av betalt bank-/postkvittering. Kvitteringer fra Nettbank godtas ikke som kvittering. Giroblanketten kan produseres av avsender/selger. Sendingen blir advisert i forkant og står fritt i 3 dager på lager etter advisering, før lagerleie påløper. Se prisliste på Avsender produserer og sender selv ut giroblankett Girobeløpet kan ikke overstige kr ,- per sending Hvert kolli i en girosending skal merkes med utleveringsforbehold, enten på strekkodeetiketten eller ved bruk av separat merkelapp, som skal klebes på samme side av kolliet som strekkodeetiketten. Tollpost Globe påtar seg kun ansvar for giroforsendelser hvis disse forutsetninger oppfylles og en EDI-melding overføres innen avtalt tid. Tollpost Globe påtar seg ikke erstatningsansvar dersom det viser seg ikke å være dekning på konto for girobeløpet, kvittert av bank eller post. Det samme gjelder dersom varemottaker får bank eller post til å omgjøre/annullere en girering etter at girokvittering er forevist, eller på annen måte dokumenterer en girering som ikke har funnet sted. Er utlevering foretatt grunnet forfalskning og lignende, påtar ikke Tollpost Globe seg erstatningsansvar. For giroforsendelser beregnes et gebyr, se prisliste på Tollpost Termo Tollpost Termo er et eget transportsystem for transport av temperaturavhengige vareslag. Systemet håndterer normalt fulle lasteenheter som semitrailere og containere, men mindre forsendelser kan transporteres etter avtale. Transportsystemet dekker transporter i Norge, Norden, Europa og Oversjø i egen regi og i samarbeid med søsterselskaper (bl.a. DSV Road AS) og øvrige samarbeidspartnere. Tollpost Globe disponerer et større antall FRC godkjent termomateriell i form av semitrailere og containere. Vi vil velge det optimale fremføringsmiddelet hvis ikke annet er avtalt. Tollpost Varmegods I vintersesongen, normalt fra uke 45 t.o.m. torsdag før palmesøndag, tilbys oppvarmede enheter for stykkgods/samlast til en rekke steder på faste avgangsdager. Hvert kolli i en varmegodssending skal merkes med varmegods, enten på strekkodeetiketten eller ved bruk av separat merkelapp som skal klebes på samme side av kolliet som adressemerkelappen. Videre skal varmegods anføres i riktig rubrikk/ meldingsfelt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet. På fredager mottar ikke Tollpost Globe varmegods for transport med levering syd for Bodø. Se for øvrig oversikt over varmegodsavganger på og informasjon om tillegg i prisen på Transporttid Transporttider for varestrømmen Samlast (pakker og stykkgods) kan lastes ned fra www. tollpost.no: Ruteplanen kan lastes ned i sin helhet, som pdf eller sdv-fil for import til excel. Kundespesifikk ruteplan kan genereres basert på kundenummer, historikk eller definerte postnumre. Oppslag kan gjøres fra-til én destinasjon. Dersom kolliene har mål som tilsier at sendingen beregnes som Tollpost Spesialfrakt, må det beregnes 2 dager ekstra transporttid iht. ruteplan. Det foreligger ikke transporttidsberegning for farlig gods og varmegods, og eksisterende ruteplan er veiledende.

13 brukerguide fraktbetaler fraktbetalers kundenummer dersom fraktavtale med Tollpost Globe instruksjon om at sendingen skal behandles som Tollpost Varmegods nødvendige opplysninger om farlig gods, se punktet vedrørende Tollpost Farlig gods nødvendig informasjon om og ved bruk av tjenesten DPD EXPRESS10, MyPack, Tollpost Hjemlevering, Partifrakt og andre tjenester ordre om eventuell forsikring av sendingen Frakten på sendinger til anlegg, byggeplasser, båter, private, mottakere uten dagbetjent forretningsadresse o.l. belastes avsender. Det samme gjelder ved manglende avkryssing i fraktbrevets felt 28 eller tilsvarende meldingsfelt i EDI-meldingen. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Tollpost Globe AS utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert nedenfor supplerer Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000, og er en del av avtalen mellom Tollpost Globe og våre kunder. Les mer om NSAB2000 på Logistikk- og transportindustriens Landsforbunds nettsted; Legg inn nsab i søkefeltet. Tollpost Globe er tilsluttet LTL. Ved bruk av papirbasert fraktbrev, må det være av standardisert type og inneholde følgende felter (se eksempel): 2. Transportdokument Med transportdokument menes standard fraktbrev eller tilsvarende elektronisk informasjon Avsenderen er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Følgende informasjon skal fremkomme: avsenders kundenummer avsenders navn og vei/gate adresse sendingsnummer mottakers navn og leveringsadresse (vei-/ gateadresse) antall kolli brutto vekt og mål i m³ side 12

14 Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i elektronisk EDI-melding fremkomme. Andre instruksjoner om leveringsfrister, transportmåte, inkassooppdrag eller lignende som er gitt i transportdokumentet vil ikke være bindende for Tollpost Globe. Slike instruksjoner må avtales særskilt, og godkjennes skriftlig av Tollpost Globe før transporten starter. Tollpost Globe registrerer ikke informasjon i rubrikk 38 på papirbaserte fraktbrev. Denne informasjonen eller evt. vedlegg vil ikke bli videreformidlet til varemottaker. Bruk av postboks, forkortelser for dette, eller andre henvisninger til postboks, samt postnummer som ikke er knyttet til leveringsadresse, skal ikke forekomme i leveringsadressefeltet. Kostnader som oppstår på grunn av manglende, mangelfulle eller uriktige opplysninger dekkes av avsender. Dette kan være feil vekt/ mål, feil leveringsadresse, feil eller gjenbruk av sendingsnummer/kolli-id. Ikke oppgitt kundenummer på fraktbrev. Sendinger som har større vekt/mål enn oppgitt kan korrigeres av Tollpost Globe etter korrekt vekt/mål. Finnes ikke tilstrekkelige data vil sannsynlig vekt/mål bli lagt til grunn for fraktberegning. 3. Merking av gods/adressemerking Alt gods skal være merket i samsvar med transportdokumentasjonen. Merkene skal være tydelige og holdbare. Adresseetikett skal inneholde følgende informasjon: Avsender firma og adresse Avsender navn og telefon Mottaker firma evt. privatmottakers forog etternavn Mottakers gateadresse og postnummer for fysisk levering av godset Mottakers telefonnummer hvis det er en privatleveranse Produktmerking: Hjemlevering, Varmegods osv. 4. Emballasje Tollpost Globe plikter ikke å vurdere om en vare bør ha emballasje, eller om emballasjen er tilstrekkelig. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert. 5. Overlevering av gods Tollpost Globe kontrollerer det oppgitte antall kolli samt godsets og emballasjens synlige tilstand ved overtakelse av godset.

15 brukerguide Benyttes fraktbrev som transportdokument, skal Tollpost Globes forbehold om antall kolli og/eller skade på godset eller emballasjen tas inn i fraktbrevet, senest ved sendingens ankomst til Tollpost Globes avsenderterminal. En gjenpart av fraktbrev med forbehold skal overleveres til avsenderen. Ved bruk av fraktbrev i kombinasjon med strekkode, må det i tillegg sendes EDI med kobling mot strekkoden. Mottar Tollpost Globe kun elektronisk fraktinformasjon, vil dataregistrering av hvert enkelt kolli hos Tollpost Globe være bevis for det kolliantall som Tollpost Globe har mottatt. I slike tilfeller kan også Tollpost Globe skriftlig melde skade på gods og/eller emballasje tilbake til avsenderen når dette oppdages ved ankomst til avsenderterminalen. Når ikke annet godtgjøres, skal forbehold og dataregistreringer som er nevnt ovenfor, frita Tollpost Globe for erstatningsansvar. 6. Avsenders ansvar Avsender er ansvarlig for kostnader/skader på person, materiell, miljø og/eller annet gods, når kostnaden eller skaden skyldes manglende opplysninger om farlig gods, og/eller mangelfull merking eller emballering av godset. 7. Framføring av gods Tollpost Globe avgjør hvilke transportmidler som skal benyttes. Oppstår hindringer for framføring av godset og det ikke foreligger forholdsordre treffer Tollpost Globe de tiltak vi finner tjener oppdragsgivers interesse best. Gods som etter sin art, størrelse eller vekt ikke egner seg for framføring som samlast, mottas til befordring bare etter særskilt avtale. 8. Utlevering Sendinger adressert til firma med fast betjent forretningsadresse blir kjørt ut mellom 08:00-16:00. Leveringssted defineres som lasterampe/ bygningens grunnetasje. For avtale om utkjøring/henting adviseres sendinger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende uten betjent vareadresse. Ved andre sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/ transportdokumentet. Mottaker av sendingen må selv signere, eventuelt må fullmakt fra mottaker fremvises. Skal mottaker betale for transporten, kan Tollpost Globe kreve at fraktbeløpet og andre kostnader betales før utlevering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt. 9. Utleveringshindringer I tilfelle mottaker nekter å ta imot godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Tollpost Globe forholdsordre hos oppdragsgiver, som er ansvarlig for fraktbeløpet og nødvendige tilleggskostnader. Hvis forholdsordre i nasjonal transport ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko. Ved sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er til stede ved avtalt leveringstidspunkt. 10. Tilbakeholdsrett Tollpost Globe har tilbakeholdsrett/panterett i sendingen som er under vår kontroll, for fraktbeløpet og øvrige fordringer på oppdragsgiveren. Betales ikke Tollpost Globes forfalne fordringer, er vi berettiget til på betryggende måte å selge så meget av godset at våre samlede fordringer inklusive omkostniger dekkes. Tollpost Globe skal, hvis mulig, på forhånd underrette oppdragsgiver om de tiltak som vi akter å sette i verk for å selge godset. Det samme gjelder for gods som ikke blir avhentet innen rimelig tid, hvor oppdragsgiver, tross anmodning, ikke har gitt Tollpost Globe forholdsordre eller hentet godset. side 14

16 11. Tollpost Globes ansvar som fraktfører Tollpost Globes ansvar for godset inntrer når vi overtar godset til befordring og opphører ved levering til mottaker, dvs. når godset forlater transportmiddelet/utleveringsstedet. 13. Forsinkelse Godset er forsinket når det ikke utleveres til avtalt tid, eller når transporttiden er lengre enn det etter forholdene med rimelighet kan kreves av en omsorgsfull fraktfører. Tollpost Globe blir erstatningspliktig for tap, forsinkelse og skader som rammer godset i ansvarsperioden med mindre vi godtgjør at tapet eller skaden skyldes godsets beskaffenhet, forholdsordre, manglende forholdsordre eller annen feil eller forsømmelse fra avsenders eller mottakers side. Tollpost Globe er likeledes uten ansvar når tapet eller skaden skyldes forhold som vi ikke kunne forhindre eller forebygge følgene av. Tollpost Globe er også uten ansvar for tap og skade som skyldes: a- at det på grunn av godsets beskaffenhet må benyttes åpent kjøretøy b- manglende eller utilstrekkelig emballasje c- godshåndtering, lasting eller lossing foretatt i avsenders eller mottakers regi d- ømfintlig gods som er særlig utsatt for brudd, rust, selvødeleggelse, lekkasje eller normalt svinn e- mangelfulle, misvisende eller uriktige opplysninger i transportdokumentet f- mangelfull, misvisende eller feilmerking av gods Godtgjør Tollpost Globe at tap eller skade kan være oppstått på grunn av omstendigheter som er nevnt under a-f, skal dette legges til grunn med mindre det blir godtgjort at tapet eller skaden skyldes andre forhold. 12. Tapt gods Er godset ikke stilt til mottakers disposisjon innen 30 dager etter eventuell avtalt utleveringsfrist, eller innen 60 dager etter at Tollpost Globe overtok godset til befordring, har avsender og mottaker rett til å anse godset tapt. Vareeier kan skriftlig kreve å få underretning dersom godset kommer til rette innen 1 år etter at erstatning er utbetalt. Innen 30 dager etter at vi mottar slik underretning, kan han kreve godset utlevert mot å refundere erstatningsbeløpet. 14. Erstatning Erstatning for skadet eller tapt gods beregnes etter godsets vareverdipå innleveringstidspunktet. Handelsfaktura skal fremlegges. I tilfelle varen ikke er gjenstand for fakturering, skal vareverdien av samme art og kvalitet legges til grunn for erstatningsberegningen. Når godset er skadet, beregnes erstatningen innenfor vareverdien, til det beløp utbedring av skaden koster. Er fullgod utbedring ikke mulig, skal verdiforringelsen som er en følge av skaden, erstattes. Ved innlandstransport på vei skal erstatningen likevel ikke overstige 17SDR per brutto kilogram godsvekt (SDR er en kurs som daglig noteres på Oslo Børs, se bankenes valutaoversikt). Ved bane-, sjø- og lufttransport og ved grenseoverskridende transporter gjelder andre erstatningsbegrensninger, jfr. pkt. 1. I tilfelle Tollpost Globe erstatter godsets fulle handelsverdi, har vi krav på å få stillet godset til vår disposisjon. Frakt kan kreves godtgjort, helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.

17 brukerguide 15. Reklamasjon Den som vil gjøre geldende at gods kan være skadet, eller at sendingen ikke er fulltallig, må ved mottakelsen gjøre anmerkninger om dette i transportdokumentet eller leveranseoversikten. Oppdages skade eller manko senere, må Tollpost Globe straks underrettes uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller må kravstiller kunne godtgjøre at skade eller manko er oppstått i tiden mellom innlevering og utlevering av godset. 16. Foreldelse Erstatningskrav ifm veg og jernbanetransport foreldes etter 1 år. Foreldelsestiden regnes: a - ved skade, delvis manko eller forsinket utlevering: fra utleveringsdagen b - ved totalt manko: fra den 30. dag etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist, eller fra den 60. dag etter at Tollpost Globe overtok godset c - i andre tilfeller: når 3 måneder er gått fra den dag fraktavtalen ble sluttet. Foreldelsesfristen kan være kortere eller lengre ved andre transportmåter. Et foreldet krav kan ikke gjøres gjeldende som motregning. 17. EDI vilkår Ved bruk av elektronisk transportinformasjon vil EDI-vilkårene være gjeldende i tillegg til Transportvilkårene. EDI-vilkårene er tilgjengelig på side 16

18 Telefon, e-post og adresser E-post adresser Når kan adressen benyttes? Alle typer henvendelser, uansett om du er kunde, leverandør eller annen forbindelse. Vi setter deg videre til den funksjonen hos Tollpost Globe som best kan besvare ditt spørsmål. Alle typer henvendelser vedrørende import og eksport. Alle typer henvendelser vedrørende sendinger sendt med produktet MyPack. Henvendelser vedr. fakturaer Henvendelser vedr. reklamasjoner (skade/manko) Faktura og Reklamasjon Sentral Kredittavdeling Øran Vest, 6300 Åndalsnes, Postboks 164, 6301 Åndalsnes Sentral Reklamasjonsavdeling Alfaset, 3. Industrivei 25, 0668 Oslo, Postboks 6441 Etterstad, 0605 Oslo

19 brukerguide Avdelingskontorer Avdeling Telefaks Adresse Postboks Poststed Alta Betongveien, 9515 Alta Alta Bergen Lungegårdskaien 30, 5015 Bergen Bergen Bodø Terminalveien, 8006 Bodø Bodø Drammen Tømmersvingen Lier Finnsnes Finnfjord havn og næringsområde, 9300 Finnsnes Finnsnes Fredrikstad Vallehellene Rolvsøy Førde Firdaveien 9, 6800 Førde Førde Gol Klemmavegen Gol Harstad Stangnesterminalen 8a, 9409 Harstad Harstad Haugesund Longhammarvegen 17, 5536 Haugesund Haugesund Kolbotn Kongeveien 47, 1412 Sofiemyr Kolbotn Kongsvinger Østre Solørveg Kongsvinger Kristiansand Setesdalsveien Kristiansand S Larvik Elveveien Larvik Mo i Rana Moloveien 8, 8622 Mo i Rana Mo i Rana Oslo Alfaset 3. Industrivei 25, 0668 Oslo Oslo Otta Skansen Otta Rudshøgda Rudsflata 7, 2360 Rudshøgda Rudshøgda Sogndal Kaupangerskogen 6854 Kaupanger Stavanger Jærveien Sandnes Steinkjer Jæktsmedgt Steinkjer Stokmarknes Nordnesveien 1, 8450 Stokmarknes Stokmarknes Stryn Hegreveien Stryn Tana Bru Tana Bru Tana Bru Tromsø Terminalgata 7, 9019 Tromsø Tromsø Trondheim Maskinistgt. 2, Nyhavna, 7042 Trondheim Trondheim Voss Liavegen Voss Ålesund Bingsa Industriområde, 6019 Ålesund Ålesund Åndalsnes Øran Vest, 6300 Åndalsnes Åndalsnes Salgsavdelinger Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Harstad, Kristiansand, Larvik, Oslo, Rudshøgda, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Tollpost Globes telefonnummer: side 18

20 Notater

Brukerguide 2014. Effektive logistikkløsninger for norsk og nordisk næringsliv

Brukerguide 2014. Effektive logistikkløsninger for norsk og nordisk næringsliv Brukerguide 2014 Effektive logistikkløsninger for norsk og nordisk næringsliv Innhold PostNord Logistics produktmatrise Transportinformasjon Transportvilkår Kontaktadresser og telefonnumre 2 7 12 16 Fra

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Transportguide 2006 Sjø og Land

Transportguide 2006 Sjø og Land Transportguide 2006 Sjø og Land Gyldig fra 01.01.2006 www.norlines.no Nor Lines Nå både til lands og til vanns Nor Lines AS er den største operatør av kystgodsruter i Norge, og en av de største aktørene

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Offshore and Energy Logistics. Gyldig fra 01.12.2008

Offshore and Energy Logistics. Gyldig fra 01.12.2008 Transportguide 2009 Offshore and Energy Logistics Gyldig fra 01.12.2008 2 Bring Logistics AS er en del av Bring, Posten Norges nye merkenavn for det nordiske bedriftsmarkedet. Vi er spesialisten på pakker,

Detaljer

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Disse generelle transportvilkår kommer til anvendelse på alle avtaler mellom kunden og CARGOLINK om transport av kundens lastbærer(e) i nasjonal og internasjonal

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008 Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 4 Sch brosjyre org 2 03-01-08

Detaljer

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende.

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende. EDI Vilkår 1. Gyldighet Avsender i EDI-vilkårene er definert som den som er juridisk ansvarlig for initieringen av transportoppdrag hos PostNord Logistics AS. Dette gjelder uavhengig om det skulle finnes

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer