Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500"

Transkript

1 Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500 Beregnet for fast montasje på gårdstanken eller for montering på gulv eller vegg ved siden av gårdstanken Revidert

2 INNHOLD 1 FUNKSJON BRUKSOMRÅDE OPPBYGNING LAGRING OG TRANSPORT SAMMENMONTERING INSTALLASJON INSTALLASJON PLASSERING AV VASKEAUTOMAT MED TILSTØTENDE UTSTYR TILLEGGSUTSTYR TILKOPLING AV VASKEAUTOMAT EL-STYRING STYRING M KONTROLLPANEL MENYER BETJENING KONTROLL FØR START KONTROLLPANEL START AV VASKEPROGRAM FORVASK FORVASK HOVEDVASK STARTSKYLLING SIKKERHET VEDLIKEHOLD OG OPPLÆRING ETTERSYN VEDLIKEHOLD OPPLÆRING GARANTI BETINGELSER FORHOLD SOM IKKE DEKKES AV GARANTI TEKNISKE SPESIFIKASJONER MÅL OG VEKT NETTVANN EL-NETT VASKEPUMPE DOSERINGSPUMPER VANNVENTILER...17 Side:2 av 17

3 1 Funksjon 1.1 Bruksområde Vaskeautomaten er konstruert for programstyrt vask av gårdstanker. Vaskeautomaten må bare benyttes i rom med sluk, der temperaturen må ligge mellom 5 og 40 C. Automaten plasseres fortrinnsvis i melkerommet, på eller ved gårdstanken. NB! Vaskeautomaten må ikke benyttes til andre formål enn nevnt ovenfor uten at produsenten har godkjent dette. 1.2 Oppbygning Vaskeautomaten består av 3 deler: Tankvasker Elektrisk styreskap Brakett mellom tankvasker og elektrisk styreskap 1.3 Lagring og transport Vaskeautomaten må lagres innendørs, tørt, og tildekket i temperaturområdet 5 40 C. Vaskeautomatens vekt gjør at den kan bæres ved forflytting over kortere avstander. For øvrig kan den transporteres med tralle eller liknende. Ved eventuell heising med kran benyttes en pall som vaskeautomaten festes til. 1.4 Sammenmontering. 1. Det elektriske styreskapet festes til brakettene med 4 stk skruer (M4x8mm) og skiver. 2. Braketten med styreskapet festes til toppen på tankvaskeren med skruene som holder lokket på tankvaskeren på plass. 3. Støpslene på kablene fra styreskapet settes i kontaktene på tankvaskeren. 4. Temperaturføleren føres ned gjennom gumminippelen på lokket på tankvaskeren. Kabelen til føleren stripses slik at den ikke kommer i berøring med varmekolben. Deretter føres føleren opp fra undersiden på varmeskjoldet og festes med slangeklemme til røret for varmekolbe. Føleren festes til røret ca 100 mm fra bunn av røret. Det anbefales å isolere føleren utvendig med korktape. Side:3 av 17

4 2 Installasjon 2.1 Installasjon Figur 2.1: Tankvaskeren montert på tank Plassering av vaskeautomat med tilstøtende utstyr Vaskeautomat forutsettes plassert i melkerom med sluk. Den kan enten henges på vegg, på gårdstanken, eller plasseres på gulv. Tankvaskeren plasseres slik at pumpehuset kommer under væskenivået i tanken. Pumpehuset m å plasseres lavere enn vanniv ået i tanken. Flot ørventil. Åpner dreneringsventilen n år det kommer vann eller melk inn i vaske - Automaten utenom vaskeperioden. Dreneringsventilen Side:4 av 17

5 Figur 2.2: Pumpas løpehjul som er styrende for plasseringen av vaskeren. Vaskeren plasseres så nære tankens utløp som mulig. Det er fordelaktig om standardslange 1 x1,5 m eller 1 x2 m kan benyttes. Best løsning får en med fast opplegg med rør mellom tankvasker og gårdstank. Tilførsel av strøm og vann: Vaskeautomaten er forsynt med en 5 meter lang ledning. Ledningen er knyttet til automatens venstre side. Medfølgende vannslanger er 2,5 meter. Vannkranene må ha utvendige rørgjenger. Ventilene for kaldt og varmtvann er plassert på venstre side. Vaskemiddelkannene skal plasseres på et stødig underlag. Landteknikk Fabrikks holdere anbefales brukt. 2.3 Tilleggsutstyr Braketter for å feste tankvaskeren på gårdstanken. Det finnes braketter som er tilpasset de fleste tanktyper fra Lanteknikk Fabrikk. I figuren under vises brakett Type 1 beregnet for tankene 12-18V. I tillegg finnes Type 2 for 25-30V, og Type 3 for 25VL/AL og større tanker. På utløpet kan monteres en stuss for fastmontasje. Hvis tanken blir for lav kan klosser i plast leveres. Klossene bygger 50 mm Opphengsbrakett, type 1, for 12-18V Verktøy for plassering opphengsbrakett Figur 2.3: Eksempel på brakett for montasje på eldre gårdstanker. Side:5 av 17

6 2.4 Tilkopling av vaskeautomat 1 slange mellom tankens utløp og vaskeautomatens innløp festes med slangeklemme til vaskeautomatens innløp. Slangestuss 2-1 med omløper festes med slangeklemme til slangens andre ende. Slangen festes til tanken ved å skru omløper på tankens utløp. Vasketurbin(er) monteres i tanken dersom de ikke allerede finnes. Følg leverandørens bruksanvisning. En viser for øvrig til Montasje- og bruksinstruks for vaskeanlegg til gårdstanker utgitt av Landteknikk Fabrikk. Skru fast 90 -overgangsbend til hurtigkopling, og fest disse til vasketurbin(ene). Dette gjelder bare for LT-gårdstanker som ikke har fast vaskeledning. For LT-gårdstanker som ikke har vaskeledning legges 1 slange mellom vaskeautomatens utløp (trykkside) og vasketurbin(ene). Har tanken 2 vasketurbiner kuttes slangen på et hensiktsmessig sted, og forgrener den med et 1 Y-rør. Alle slangene festes med slangeklemmer Komplett 2 pumper p å brakett Doseringspumpe Slangeelement Nippel for tilkobl. slange Multiplugg 10 -P Multiplugg innsats f/10 -P Multiplugg 16 -P Multiplugg innsats f/16 -P Temperaturbegrenser Trykkvakt Vannventil Mengderegulator 8 l/min Mengderegulator 16 l/min Varmekolbe 7,5 kw Pumpe Dreneringsventil Flot ørbryter Tankvasker for LTF gårdstanker Røropplegg se egen tegning Figur 2.41: Automatens oppbygging, med de sentrale komponentene. For LT-gårdstanker med vaskeledning legges 1 slange mellom vaskeautomatens utløp (trykkside) og stuss på vaskeledning som er plassert på utløpsenden av tanken. Denne festes med slangeklemmer. NB! Trykkslangene (1 ) må tåle en temp. på 90 C. De som leveres originalt fra Landteknikk Fabrikk tilfredsstiller kravet. En må være påpasselig der det benyttes slanger av eldre/annen type enn den originale. Slangene legges opp slik at de drenerer seg mot vaskeautomaten, eller mot både vaskeautomat og tank. Dette fordi vannlås kan skape driftsproblemer for vaskepumpen. NB! Benytt solide slangeklemmer, og skru disse godt til for å hindre at slangene løsner under vask. Dårlige slangeforbindelser kan medføre lekkasje, og varmt vann opptil 90 C kan medføre skollingsfare. Benytt slanger og slangeklemmer som leveres av Landteknikk Fabrikk. Side:6 av 17

7 Vaskeautomaten må tilkoples nett for kaldt og varmt vann. Nettrykket må ligge mellom 2 og 8 bar. Temperaturen på varmtvannet bør ligge mellom ºC. Maksimal temperatur på hettvannet er er 90 C. Vannslangene (tilførsel) for vaskeautomaten har en 90 -omløper, og en rett-omløper med 3/4 invendig rørgjenger. Skru først fast 90 -omløper til vannventil på vaskeautomaten, før rettomløper skrus fast til respektive vannkraner. NB! Pakningene kan ødelegges dersom omløperne skrus for hardt til. NB! Vannkranene i melkerom skal alltid stå fullt åpne under drift. (Kranene kan med fordel alltid stå åpne, bl.a. for å spare tankbilsjåføren for tid.) Fra dreneringsventil må det legges et 32 mm avløpsrør ned i sluk. Dette gjøres for å unngå skolling pga sprut av varmtvann når dreneringsventil åpner. Vaskeautomaten er utstyrt med to doseringspumper, beregnet for flytende vaskemidler, som vist i figur Det er en utskiftbar kort slange inne i pumpen, med nipler for tilkobling av slange på utsiden. Figur 2.42: Doseringspumpene montert på standard brakett. Beholderne for vaskemiddel plasseres i stativ som henges på tanken, eller festes til vegg evt. plassers i stativ på gulvet. Kannene plasseres så nær doseringspumpene som mulig. Lange sugeslanger kan medføre unøyaktig dosering. NB! Det er viktig at slangene kobles til kannene på korrekt måte. For montering henvises det til vedlagte tegning: Det benyttes sterke alkaliske og sure vaskemiddel, og det svært viktig at man unngår søl, eller at uvedkommende kan rive løs slangene.. Vaskeautomaten tilknyttes 3 fase kurs for elektrisk strøm 230 V/50 Hz. Kursen sikres med 25 A trege automatsikringer. Automaten kan kobles om til 400 V spenning, og i slike tilfeller sikres kursen med 16A trege sikringer. Side:7 av 17

8 2.5 Funksjoner - Innstillinger Vaskeautomaten er programert iht TINEs retningslinjer. Tabell 3.3 viser innstillingen av vaskevariablene, og hvilke muligheter en har for å fravike fabrikkinnstillingen. Endringer gjøres av servicemann. På varmt- og kaldtvannsinntaket er det satt inn mengderegulatorer. Disse sørger for riktig vannmengde i tanken. Blir vanntrykket for lavt, og/eller dimensjonen på vannledningen frem til vaskeautomaten er liten, kan dette medføre for lite vann i tanken. Vaskepumpen vil da kunne få driftsproblem, med tilhørende utilfredsstillende vaskeresultat. Enkelte steder kan vannkvaliteten medføre behov for doseringen av surt eller alkalisk middel utover det standarden tilsier. Dette bør vurderes sammen med hygienepersonell fra meieriet. Belegg i tanken kan være en indikasjon på for svak dosering. Følg anvisningen på vaskemiddelkannene. Mengden kan beregnes ut fra vannmengden som tilføres. Hovedvasken skal ha min. 25 liter vann. Pumpen for vaskemiddel gir 115 ml/min. Dreneringstidene må tilpasses vannmengdene. Økning av vannmengde krever forlengelse av dreneringstidene. Ved for lavt vasketrykk vil ikke varmekolben slå inn, selv om temperaturen viser for lav temperatur. Figuren under viser plassering og utforming av temperaturbegrenser og trykkvakt. Temperaturbegrenser er montert under lokket. Denne kobler ut hvis temperaturen kommer over 100 ºC. Den må kobles inn manuelt. Trykkvakt. Denne kobler ut vaskeprogrammet hvis ikke vanntrykket oppn åes n år pumpa starter etter 2 fors øk. Figur 2.4x: Temperaturbegrenser og trykkvakt. Side:8 av 17

9 3 EL-styring 3.1 Styring M80 Vaskeautomat er utstyrt med en styring som kontrollerer og overvåker vaskeprosessen. Denne styringen M80 må imidlertid programmeres for den enkelte installasjon. Dette fordi at en feilprogrammert styring kan forårsake funksjonssvikt på og eller gi et dårlig vaskeresultatet. Styringen M80 plassert i styreskapet 3.2 Kontrollpanel = Start vaskeprogrammet = Stopp knapp / retur knapp = Enter knapp = Pil opp = Pil ned 3.3 Menyer Nedenfor vises startsiden for styringen. Her kan vaskeautomaten startes og stoppes. Ved å betjene pil opp og pil ned samtidig i 3 sekunder vises hovedmenyen. Ikke kvitterte alarmer vises på nederste linje, de kviteres når ny vask starter eller ved å betjene stopp knappen i 3 sekunder. Alarmmeldingen starter med teksten ALARM Side:9 av 17

10 etterfulgt av Program og alarm meldingen. Program viser hvilket program alarmen oppstod i. F1 er forvask 1, F2 er forvask 2, Hv er hovedvask og Ss er start skylling. Ved strøm brudd vises ikke program. V A S K E A U T O M A T S T A R T - > T R Y K K V A S K S T O P P - > T R Y K K S T O P P T R Y K K O G H O L D I 3 S E K Den valgte meny linje utheves og indikeres med pil høyre, meny linjen velges med pil opp eller pil ned. Funksjonen velges ved å betjene enter knapp. H O V E D M E N Y - > V A R I A B L E R V A S K A L A R M L O G G S Y R E M A N U E L T B A S E M A N U E L T D R E N E R I N G S T A R T S I D E Valget VARIABLER VASK viser meny for endring av vaske variablene. Valget ALARM LOGG viser de 6 siste alarmene. Valget SYRE MANUELT åpner for syre mens enter knappen er betjent. Valget BASE MANUELT åpner for base mens enter knappen er betjent. Valget DRENERING åpner for drenering mens enter knappen er betjent. Valget START SIDE returnerer til startsiden ved å betjene enter knappen. Nedenfor vises første siden for variabler vask. Variablene velges med pil opp og pil ned, valgt linje er uthevet. Ved å betjene enter knappen i 3 sekunder kan variabelen endres. Endringen utføres ved å betjene pil opp eller pil ned knappen, vis knappen holdes nede endres variablen automatisk. Den nye verdien på variabelen godkjennes med å betjene enter knappen eller forkastes ved å betjene stopp knappen. Det er 6 sider med variabler og de velges ved pil opp eller pil ned når første eller siste variabel er valgt. V A R I A B L E R V A S K F O R V 1 K - V A N N : 7 0 S F O R V 1 V - V A N N : 6 0 S F O R V 1 P U M P E : 3 0 S F O R V 1 D R E N : 5 0 S F O R V 1 A N T R E P : 1 1 A V 6 U T : S T O P P Side:10 av 17

11 3.4 Variabeloversikt. Tekst display Omr. Enh. Veil. innst Forklaring SKYLL1 K-VANN sek 70/35 Skylling 1 SKYLL1 V-VANN sek 60/30 SKYLL1 PUMPE S 0-99 sek 10 Gangtid på pumpe før dren.ventil åpener. SKYLL1 PUMPE D 0-99 sek 20 Gangtid på pumpe etter at dren.ventil har åpenet SKYLL1 DREN sek 150 SKYLL1 ANT REP Forvask 1 kan gjentaes flere ganger. SKYLL2 K-VANN sek 110/55 Skylling 2 SKYLL2 V-VANN sek 110/55 SKYLL2 PUMPE 0-99 min 2 SKYLL2 DREN sek 70 SKYLL2 K- VANNSTP 0-99 sek 0 Kaldt vann inn på slutten av vanninntaket HOVEDV K- VANNSTP 0-99 sek 0 Kaldt vann inn på slutten av vanninntaket HOVEDV K-VANN sek 0 Hovedvask HOVEDV V-VANN sek 215/11 0 HOVEDV PUMPE 0-99 min 3 Gangtid etter utligningstid. Hvis kolbe kommer inn stopper pumpen 30 sek etter at kolbe har koblet ut. HOVEDV DREN sek 80 HOVEDV VARMEK J/N - J HOVEDV SETP ºC 55 S-SKYLL K-VANN sek 0/100 Startvask S-SKYLL V-VANN sek 200/0 S-SKYLL PUMPE sek 30 S-SKYLL DREN sek 100 S-SKYLL K- VANNPTP 0-99 sek 0 Kaldt vann inn på slutten av vanninntaket SYREPUMPE sek 70 Tid for gangtid på pumpen for vaskemiddel. Må BASEPUMPE sek 70 tilpasses de forskjellige vaskemidler og vannkval. SYRE PÅ RAD BASE PÅ RAD S-SKYLL AUTO J/N - J HYST U/SETP 1-10 ºC 3 Grader under settpunkt hvor varmekolbe kobles inn A-LAVTEMP U/HY 1-10 ºC 2 Alarmgrense under setpunkt - hysterese A-HØY TEMP 0-90 ºC 90 TEMP.UTLIGN 0-99 min 2 Tid pumpen går før varmekolbe kobler inn. MAKS OPPVARM 0-99 min 45 Etter denne tid kobler varmekolbe ut og vaskerogrammet fortsetter selv om temp. ikke er oppnådd. *) Fabrikkinnstilling : Her står to tall eksempelvis 60/30. Dette avhenger av hvilke mengderegulator som står i vanninntaket. Standard er regulator som gir 8 l/min. For bruk mot robotmelking medsendes regulatorer som gir 16 l/min. Side:11 av 17

12 3.5. Alarmlogg. Alarmloggen viser de 6 siste alarmer. LAV TEMP. HØY TEMP. Alarm kommer når temperaturen på vannet er under variabelen A-LAV TEMP U/HY etter avsluttet hovedvask. Årsak: Varmeelementet ute av funksjon. Temperaturbegrenser kan være utkoblet. Hvis dette gjentar seg, kontakt GT-service. Alarm kommer når temperaturen på vannet er over variabelen A-HØY TEMP. Årsak: Temperaturen er over 90 ºC. For høy innstilling på termostat på varmtvannsbereder. Feil på kontaktor som gjør at varmekolbe ikke kobler ut. DRENERING Alarmen kommer når det er vann i samlestokken etter drenering. Årsak : Dreneringstiden for kort. Lekkasje på vanninntaket. LAVT TRYKK Alarmen kommer når vaskepumpen ikke oppnår trykk etter 3 startforsøk. Årsak: For lite vann, kontroller silene i vanninntaket. Hvis trykket ikke oppnåes i forvask1 vil vasken gå overtil forvask 2. Hvis trykket ikke oppnåes i forvask 2 kommer det alarm om LAVT VASKETRYKK. (Det kommer ikke alarm i forvask1) TRYKKBRYTER Alarmen kommer når trykkbryter indikerer trykk før vaskepumpen starter. Årsak: Trykkbryter defekt, eller at bryteren er feiljustert. Kontakt GTservice. STRØMBRUDD Alarm kommer ved oppstart av styringen etter strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake vil det komme alarm STRØMBRUDD som det kvitteres for. En ufullstendig vask avsluttes med S-SKYLLING. Hensikt: Er å få utført en skylling etter strømbrudd (uahengig av hvor en var i vaskeprogrammet ved strømbruddet)... OBS: Hvis det har vært strømbrudd under vask kan det stå vann i tanken. Det er viktig å kontroller om det er vann i tanken før utløpsventil på tanken stenges og melking starter. Nedenfor vises alarmloggen. For å gå tilbake til startsiden betjenes stopp knappen. A L A R M E R F 1 : T R Y K K B R Y T E R S T R Ø M B R U D D Side:12 av 17

13 4 Betjening 4.1 Kontroll før start Før vaskeprosessen startes må styring for LT-gårdstanker settes i stilling for vask av tank. I denne stillingen er kjølemaskinen avslått, men røreverket vil rotere. For LTgårdstanker må funksjonsknapp 4 på styringen aktiveres. NB! Husk å åpne gårdstankens utløpsventil før start av vaskeprogram. 4.2 Kontrollpanel = Start vaskeprogrammet = Stopp knapp / retur knapp = Enter knapp = Pil opp = Pil ned 4.3 Start av vaskeprogram Programmet startes ved å trykke på VASK- knapp i 3 sekunder. 4.4 Forvask 1 FORVASK 1 og program forløp vises i displayet under hele forvask 1. Tanken tar inn kaldt vann og varmt vann fra nettet i programmert tid. Tanken pauser 10 sekunder. Vaskepumpe starter og går i programmert tid. Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Vaskepumpen går helt til trykket forsvinner. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Forvask 1 kan gjentaes 3 ganger. Fabrikkinnstilling er 1 gjentagelse, d.v.s at forskylling 1 går 2 gnger. Etter endt drenering går programmet automatisk over til FORVASK2 : Side:13 av 17

14 4.5 Forvask 2 FORVASK 2 og program forløp vises i displayet under hele forvask 2. Tanken tar inn varmt og kaldt vann fra nettet i programmerte tider. Pumpen starter og går i programmert tid. Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid.. (Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid. Vasken avbrytes og alarm LAVT VASKETRYKK kommer opp i displayet hvis ikke trykk oppnås etter 3 forsøk.) Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Etter endt drenering går programmet automatisk over til: 4.6 Hovedvask HOVEDVASK og program forløp vises i displayet under hele hovedvask. Tanken tar inn varmt vann fra nettet programmert tid. Pumpen starter og går i programmert tid. (Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid. Vasken avbrytes og alarm LAVT VASKETRYKK kommer opp i displayet hvis ikke trykk oppnås etter 3 forsøk.) Vaskepumpen går 2 min. Temperaturen kontrolleres. Er denne under forprogrammert verdig, kobles varmekolben inn og varmer vannet opp til denne temperaturen. Når temperaturen er oppnådd starter doseringspumpen og vaskemiddel pumpes inn.(doseringspumpen veksler mellom basisk og surt vaskemiddel ut fra det som er forprogrammert.) Pumpen går nå programmert tid for hovedvask. Doseringspumpene veksler automatisk mellom basisk og surt vaskemiddel annenhver vask. Antall base og syre på rad kan endres i variabel menyen. Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Etter endt hovedvask sjekkes variabel S-SKYLL AUTO. Hvis den er satt til J starter Startskyllingen automatisk og når den er satt til N vil programmet stoppe og vente på startskyllingen. Da vises teksten VENTER PÅ START SKYLLING TRYKK: ENTER 4.7 Startskylling Startskylling startes ca. 30 min. før melking. Dette gjøres på følgende måte: Hvis variabelen S-SKYLL AUTO står til N startes Startkyllingen ved å betjene enter knappen i 3 sekunder. S-SKYLL og program forløp vises i displayet under hele startskylling. Tanken tar inn varmt vann og kaldt vann fra nettet i programmert tid. Pumpen starter og går i programmert tid. (Hvis ikke trykk oppnås pauser pumpen og starter opp etter endt pausetid. Vasken avbrytes og alarm LAVT VASKETRYKK kommer opp i displayet hvis ikke trykk oppnås etter 3 forsøk.).. Dreneringsventil åpner og drenerer tanken i programmert tid. Alarm for drenering vises hvis det er igjen vann etter endt drenering. Tanken er nå ferdig vasket og kan tas i bruk, VASK FULLFØRT KVITTER MED ENTER vises i displayet. Side:14 av 17

15 5 Sikkerhet Det er gjennomført en risikoanlayse av vaskeautomaten, og forhold av betydning for sikkerheten er listet opp i tabell 5.1. For å redusere risikoen for skade må de opplistede tiltakene tillegges vekt. Tabell 5.1: Forhold som kan medføre fare, og tiltak for minimering av riskio. Moment Fare for Tiltak for minimering av risiko Slngebrudd vannslange Skolling Bruke sikre slangklemmer. Påse å skifte slanger ved elding. Overoppheting varmekolbe Forbrenning Er sikret med automatikk. Varmekolben er innkapslet. Platen kan bli varm. Søl vaskemiddel Etsing, syre Følg bruksanvisningen for tilkoblig av slanger. Skift slanger hvert år. Vaskemiddelkanner Etsing, syre Kannene må stå stabilt og sikret med tilkoblig av slanger. Se bruksanvisning. Utløpsvann Forbrenning Vannet må føres i rør til sluk 6 Vedlikehold og opplæring 6.1 Ettersyn Påse at kabinettet med styrepanel, elektriske ledninger, slanger og koplingsdeler er i stand og uten skade. Slanger, ledninger og andre komponenter av gummi må ettersees hvert halvår og byttes ut senest når de ikke lenger fyller sin funksjon. Utslitte eller skadede deler må skiftes umiddelbart. Bruk av skadede deler kan medfører risiko for skade for personer som befinner seg i nærheten av utstyret. Hold kabinettet rent. Utvendig vask skjer manuelt med klut og såpevann. Tørk av kabinettet etter utvendig vask. Landteknikk Fabrikk AS anbefaler å utføre en periodisk test/vedlikehold på temperaturbegrenseren en gang i året. Dette må også gjøres etter montasje/utskiftning av temperaturbegrenseren. Denne testen utføres på følgende måte: Steng kranene for kaldt og varmt vann. Still temperaturen på temperaturbegrenseren til 50 C. Tvangskjør rele d1 som styrer varmekolben. Start vaskeprogrammet, når programmet kommer til hovedvask vil temperaturbegrenseren bryte strømmen til varmekolben. Still temperaturen på 100 C og reset temperaturbegrenseren. Rele d1 deaktiveres. NB! Hold silene som sitter i hver vannventil fri for smuss, da dette kan medføre funksjonssvikt på vaskeautomaten. NB! Spyl ikke vann på koplingsbokser, elektrisk styringsenhet og elektriske motorer o.l. Side:15 av 17

16 6.2 Vedlikehold Vaskeautomaten krever ikke spesielt vedlikehold utover de punkter som er nevnt under ettersyn (se ovenfor). Slanger og andre komponenter av gummi vil ha begrenset levetid og må byttes når de ikke lenger fyller sin funksjon. Dette gjelder også interne slanger i doseringspumpene for vaskemidler. NB! Motoren for vaskepumpe er beskyttet av en termosikring plassert i motorens viklinger. Termosikringen kopler ut strømmen hvis motoren blir for varm. Termosikringen har automatisk innkopling, dette skjer når temperaturen er blitt tilstrekkelig lav. NB! Elektrisk koplingsskjema fins i EL-kapsling for vaskeautomaten. Advarsel: Strømmen må frakoples før panelet eller dekslene åpnes. 6.3 Opplæring Landteknikk Fabrikk A/S vil etter henvendelse kunne arrangere kurs (varighet 1 dag) for servicemontører eller andre interesserte vedrørende LT-Vaskeautomat. Kurset omfatter følgende områder: Bruk av vaskeautomaten. Mekanisk oppbygging og vedlikehold. Elektrisk oppbygging og vedlikehold. Klargjøring og installasjon. Programmering av styring. 7 Garanti 7.1 Betingelser Vaskeautomaten AUT-97 som er solgt fra Landteknikk Fabrikk er dekket av 1 års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil. Dette medfører at Landteknikk Fabrikk dekker kostnader som er forårsaket av material- og fabrikasjonsfeil i inntil 1år etter salgsdato. 7.2 Forhold som ikke dekkes av garanti Landteknikk Fabrikk påtar seg ikke ansvar for følgeskader ved driftsforstyrrelser og dekker heller ikke skader på grunn av: Skader oppstått under lyn og tordenvær. NB! Automaten bør frakoples strømnettet under slike perioder. Feil på det elektriske nettet. Manglende ettersyn/vedlikehold. For dårlig ventilasjon eller omgivelsestemperaturer utenom angitte grenser. Feil kjøring/bruk av anlegget. Andre utenforliggende forhold som er Landteknikk Fabrikk uvedkommende. Leverandøren erstatter ikke sekundære skader (følgeskader), jfr. våre leveringsbetingelser. Slanger og koblinger som beregnes som forbruksmateriell. Side:16 av 17

17 8 Tekniske spesifikasjoner 8.1 Mål og vekt Høyde: mm Bredde: mm Dybde: mm Vekt: kg Materiale kabinett/deksel... AISI Nettvann Maksimum trykk...8 bar Minimum trykk...2 bar Maksimum temperatur...90 C Tilslutning...Utv R 8.3 El-nett Spenning V / 50 Hz Samlet effekt forbruk uten varmekolbe...0,8 kw Samlet effekt forbruk med varmekolbe...8,3 kw 8.4 Vaskepumpe Maksimum mengde: liter / min Maksimum trykk:...1,8 bar Hastighet: omdr / min Spenning: V / 50 Hz Ampere:... 3,4 A Effekt forbruk W 8.5 Doseringspumper Doseringsmengde ml / min Spenning V DC 8.6 Vannventiler Vannmengde 2 8 bar... 8 l / min Side:17 av 17

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BRUKSANVISNING GÅRDSTANK TYPE 17AL-100AL 2005

BRUKSANVISNING GÅRDSTANK TYPE 17AL-100AL 2005 BRUKSANVISNING GÅRDSTANK TYPE 17AL-100AL 2005 Landteknikk Fabrikk AS Postboks 1836 Lade 7440 Trondheim Norway Telefon +47 73876000 Telefax +47 73876040 www.lt-fabrikk.no 27.03.2009 Org.no: NO-950 803 169

Detaljer

BRUKSANVISNING GÅRDSTANK TYPE 17AL-100AL 2005

BRUKSANVISNING GÅRDSTANK TYPE 17AL-100AL 2005 BRUKSANVISNING GÅRDSTANK TYPE 17AL-100AL 2005 Landteknikk Fabrikk AS Postboks 1836 Lade 7440 Trondheim Norway Telefon +47 73876000 Telefax +47 73876040 www.lt-fabrikk.no Org.no: NO-950 803 169 Side 2 av

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT. For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT. For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2009-09 INNHOLD SIDE OVERSIKTSBILDER 2 MONTERING MONTERING 6 FORHOLDSREGLER 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 10 Reg. No.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin VIKTIG! Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person, i henhold til instruksene som følger med maskinen. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap.

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR GASSDREVET VARMTVANNSBEREDER

BRUKSANVISNING FOR GASSDREVET VARMTVANNSBEREDER BRUKSANVISNING FOR GASSDREVET VARMTVANNSBEREDER Produktet er designet og produsert I samsvar med standarder som angitt i EN 26-1997 og underliggende normer. TEKNISK ASSISTANSE Produktet er testet og justert

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe 4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer