S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device"

Transkript

1 S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide

2 S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd Nor/

3 Innhold Innledning Kontraindikasjoner 1 Bivirkninger 1 S8 Auto 25-systemet Masker 2 Fukter 2 ResScan datakort 2 Bruke S8 Auto Sette opp S8 3 Kople til en H4i luftfukter 4 Hvordan bruke betjeningspanelet 4 Bruke menyene 5 SmartStart 6 Starte behandling 7 Stoppe behandling 7 Bruke masketilpasningsfunksjonen 7 Påminnelser på S8 LCD 8 Smart Data 9 Bruke datakortet 9 Rengjøring og vedlikehold Daglig 11 Ukentlig 11 Månedlig 11 Bytte ut luftfilteret 11 Service 12 Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Symboler som står på apparatet 16 Generelle advarsler og forsiktighetsregler Begrenset garanti

4 Innledning Det selvjusterende søvnapnésystemet S8 TM Auto 25 er beregnet for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA) hos pasienter > 30 kg. S8 Auto 25 er beregnet på bruk hjemme og på sykehus. Kontraindikasjoner S8 Auto 25 er ikke et livsoprettholdende apparat og kan slutte å virke ved strømbrudd eller visse feiltilstander. Det skal ikke brukes av pasienter som er avhengige av kontinuerlig behandling. Behandling med positivt luftveistrykk kan kontraindikeres hos noen pasienter som har følgende lidelser: alvorlig bulløs lungesykdom pneumotoraks patologisk lavt blodtrykk dehydrering lekkasje av hjerne- og ryggmargsvæske, nylig kraniekirurgisk inngrep eller traume. Bivirkninger! Pasienter skal melde straks til den foreskrivende legen om uvanlige smerter i brystet, kraftig hodepine eller åndenød. Ved akutt infeksjon i det øvre luftrøret kan det bli nødvendig med midlertidig avbrudd i behandlingen. Følgende bivirkninger kan forekomme i løpet av behandling med utstyret: tørr nese, munn eller hals neseblødning oppblåsthet/luft i magen ubehag i øre eller bihuler øyeirritasjon hudutslett. ADVARSEL Les hele håndboken før du bruker S8-enheten. S8 Auto 25-systemet S8 Auto 25 har to behandlingsmoduser: CPAP og VAuto, og består av følgende elementer: S8 Auto 25-enhet 2 m luftslange Strømledning Bæreveske ResScan -datakort. Ekstrakomponenter inkluderer: 3 m luftslange Likestrømomformer 24 V/50 W. Innledning 1

5 Bærehåndtak Skjerm Tastatur Luftuttak Datakort modul Luftinntak Likestrøm Masker Fukter! Følgende ResMed maskesystemer anbefales for bruk med denne enheten: Masketype Navn Nesemasker Mirage Vista -nesemaske Ultra Mirage -nesemaske Ultra Mirage II-nesemaske Mirage Activa -nesemaske Mirage Micro nesemaske Neseputesystemer Mirage Swift -neseputesystem Mirage Swift II-neseputesystem Swift LT neseputesystem Helmasker Mirage Liberty-helmaske Mirage Quattro-helmaske Ultra Mirage -helmaske Se maskehåndboken for informasjon om bruk av masker. Se for å se de nyeste maskene. Dersom du opplever å føle deg tørr i nesen, munnen eller halsen, anbefales H4i oppvarmet fukter for bruk med S8 Auto 25. ADVARSEL Kun ResMed maskesystemer er kvalitetskontrollert for bruk med denne S8-enheten. Kun H4i er kompatibel for bruk med denne S8-enheten. ResScan datakort Vekselstrøm ResScan datakort kan brukes med S8 Auto 25 enten for å hjelpe behandlingsansvarlig med å overvåke behandlingen eller for å gi deg oppdateringer om apparatinnstillingene. 2

6 Bruke S8 Auto 25 Sette opp S8 1 Koble til strømledningen til kontakten på baksiden av S8 Auto Sett den andre enden av strømledningen inn i strømuttaket. 3 Koble den ene enden av luftledningen godt til et luftuttak. 4 Koble det monterte maskesystemet til den ledige enden av luftslangen. Se maskehåndboken for informasjon om montering av masken !! ADVARSEL Kontroller at strømledningen og støpselet er i god stand og at utstyret ikke er skadet. Kun ResMed luftledning skal brukes med enheten. En annen type luftledning kan endre trykket du faktisk mottar, og gjøre behandlingen mindre effektiv. Hvis slangen og/eller luftinntaket på enheten blokkeres under bruk, kan det føre til at enheten overopphetes. FORSIKTIG Påse at du setter apparatet slik at det ikke kan velte, og slik at ingen kan snuble i strømledningen. Hvis du setter enheten på gulvet, pass på at området er fritt for støv og sengetøy, klær eller andre ting som kan stenge for luftinntaket. Bruke S8 Auto 25 3

7 Kople til en H4i luftfukter! H4i fukter festes foran på S8 Auto 25-enheten for å gi opvarmet fuktighet. Denne enheten oppdager automatisk nærværet av H4i, og det er ikke nødvendig med annet tilbehør. For mer informasjon om bruk av H4i, se brukerveiledningen for H4i. ADVARSEL Pass på at vannkammeret er tomt og helt tørt før du flytter på H4i. Ved bruk av reisevesken, skill alltid S8-enheten og H4i fra hverandre og legg H4i i posen. Hvordan bruke betjeningspanelet Tastatur LCD-skjerm Start-/stopptast Betjeningspanelet på S8-enheten består av en LCD-skjerm som viser menyene og behandlingsskjermene så vel som et tastatur for navigering gjennom menyene og for innstilling av behandlingen. Tastaturet har følgende taster: Tast Funksjon Starter eller stopper behandlingen. Hvis du holder denne inne i Start/stopp minst tre sekunder, starter masketilpasningsfunksjonen. Opp Lar deg øke innstillingsalternativene og bla gjennom menyen. Ned Venstre Høyre Lar deg redusere innstillingsalternativene og bla gjennom menyen. Utfører funksjonen indikert av den veiledende teksten som vises over den på LCD-skjermen. Veiledende tekst inkluderer meny, endre og utfør. Utfører funksjonen indikert av den veiledende teksten som vises over den på LCD-skjermen. Den veiledende teksten inkluderer avsl. og avbryt. 4

8 Bruke menyene S8 Auto 25 har flere funksjoner som er arrangert i menyer og undermenyen. Via LCDskjermens menyer og undermenyer kan du se og forandre på innstillingene for en bestemt funksjon. For å navigere og foreta valg: 1 Trykk på eller for å bla gjennom elementer innenfor et nivå. 2 Trykk på for å åpne en undermeny og bruke et alternativ. 3 Trykk på for å navigere ut av en meny eller undermeny og for å lukke uten å forandre alternativer. Legen har forhåndsstilt menyen enten til standardvisning eller detaljert visning. Følgende illustrasjon oppsummerer disse visningene: Eksempel på VAuto-modus VELKOMMEN >>>>>> SETL: 10min meny Standardvisning Detaljert visning MASKE: ULTRA endre avsl. EXPIRASJON endre avsl. INNSTILLINGER inn avsl. MASKE: ULTRA endre avsl. EXPIRASJON endre avsl. BRUKT: 00090tim 00006/00012 dager PGV: SX avsl. RESULTATER inn avsl. SLANGELENGDE: 2m endre avsl. SMARTSTART: AV avsl. LEKK.VARSEL: PÅ endre avsl. BRUKT: 00090tim 00003/00122 dager Disse menyene vises kun hvis behandlingsansvarlig har aktivert utånding eller Smart Data. ALTERNATIVER inn avsl. SERVICE inn avsl. SMART DATA inn avsl. SMART DATA inn avsl. SPRÅK: NORSK endre avsl. SN: avsl. MASKETILP.: ***** excelnt avsl. TRYKK: 8.0 avsl. BRUK: 4.00tim avsl. AUTOVISNING: PÅ endre avsl. PGV: SX avsl. Bruke S8 Auto 25 5

9 Hvordan velge masketype Bla til MASKE og velg. Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker. Følgende tabell viser innstillingene som skal velges for hver maske: Innstillinger ULTRA MIR FULL ACTIVA SWIFT STANDARD MIRAGE Maske Ultra Mirage-nesemaske Ultra Mirage II-nesemaske Mirage Liberty-helmaske Mirage Quattro-helmaske Ultra Mirage-helmaske Mirage Activa-nesemaske Mirage Swift-neseputesystem Mirage Swift II-neseputesystem Swift LT neseputesystem Mirage Vista-nesemaske Mirage Micro-nesemaske Mirage-nesemaske Slik endrer du EPR-nivå (CPAP-modus) Utåndingstrykkavlastning (EPR) kan brukes for å bidra til å lette ubehaget du kan oppleve mens du puster ut under behandling. Dersom behandlingsansvarlig har gitt tilgang, kan du endre EPR-nivået. Det er fire innstillinger: AV; 1 (laveste EPR); 2 og 3 (høyeste EPR). 1 I ventemodusskjermbildet (RAMP), trykker du. 2 Trykk helt til du ser EPR-NIVÅ, og trykker. 3 Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker. 4 Trykk på for å lagre innstillingen. Slik endrer du utåndingshastigheten (VAuto-modus) Dersom behandlingsansvarlig har aktivert det, kan du justere utåndingshastigheten slik at hastigheten på trykksenkningen er på nivået som er mest behagelig for deg. Det er tre innstillinger: RASK, MED og SLOW. 1 I ventemodusskjermbildet (SETL), trykker du. 2 Trykk helt til du ser EXPIRASJON, og trykker. 3 Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker. 4 Trykk på for å lagre innstillingen. SmartStart Hvis legen din har aktivert SmartStart/Stopp, vil enheten starte automatisk når du puster inn i masken og stoppe automatisk når du tar av deg masken. 6

10 Starte behandling 1 Pass på at strømmen er på. Produktnavnet vises et øyeblikk på LCD-skjermen, deretter vises standby (Rampe) skjermbildet. Tastatur- og LCD-bakgrunnslyset slås også på. 2 Ta på masken som beskrevet i bruksanvisningen for masken.! ADVARSEL En maske skal ikke brukes med mindre S8 Auto 25 er slått på og virker som det skal. 3 Endre rampetiden om nødvendig. 4 For å starte behandlingen, puster du bare inn i masken eller trykker. 5 Legg deg ned og legg luftledningen slik at den kan bevege seg med deg når du sover. 6 Når du har startet behandling, vises et introduksjonsskjermbilde: Eksempel på VAuto-modus VA: SETL A>>>> PS 6.0 Modus og trykkdisplay LK: 10L/min RR: 15 MV: 10.2 Vt: 680 Lekkasje og åndedrettsinformasjon S**TiMn TiMx 2.0 Ti 1.5s 1: 1.6 Informasjon om inspirasjon SpO2: 98% HR: 60 avsl. Dette skjermbildet vises bare hvis ResLink og et oksimeter er tilkoplet Stoppe behandling For å stoppe behandlingen når som helst, tar du av deg masken og trykker på. Hvis legen din har aktivert SmartStart/Stopp, tar du bare av deg masken og behandlingen vil opphøre. Merk: SmartStart/Stopp virker ikke hvis: du har en helmaske, eller Lekkasjevarsel er aktivert. Bruke masketilpasningsfunksjonen S8 Auto 25 inkluderer en masketilpasningsfunksjon til å tilpasse masken slik at den sitter godt. Masketilpasningsfunksjonen leverer lufttrykk i tre minutter før behandlingen starter, for å kontrollere og justere maskens tilpasning for å minimere lekkasje. Slik bruker du masketilpasningsfunksjonen: 1 Ta på masken som beskrevet i bruksanvisningen for masken. Bruke S8 Auto 25 7

11 2 Hold inne i minst tre sekunder til lufttrykkleveringen starter og følgende skjermbilde vises: MASKETILP.: utmerk ***** Stjernevurdering av masketilpasning LCD-skjermen viser en stjernevurdering for masketilpasning, fra null til fem stjerner. Tre til fem stjerner er tegn på god tilpasning eller bedre. Null til to stjerner viser at masken må justeres. Påminnelser på S8 LCD Den behandlingsansvarlige kan ha stilt inn S8 Auto 25 til å minne deg på viktige hendelser, for eksempel når du skal skifte maske, når du skal sette inn datakortet og så videre. Påminnelsesmeldingen vises på LCD-skjermen og er synlig når apparatet ikke blåser luft. Bakgrunnsbelysningen på LCD-skjermen blinker når en melding vises. Legen din kan stille inn en eller flere av følgende påminnelser på LCD-skjermen: Melding Beskrivelse Tiltak SETT I KORT Kan vises hvis enheten er datakortaktivert. Sett inn datakortet og følg instruksjoner du har fått av behandlingsansvarlig. Når du har gjort dette, forsvinner meldingen fra LCDskjermen. Meldingen forsvinner også når du trykker (Ok). SKIFT MASKE KONT. HELSEPERS. SKIFT FILTER TRENGER SERVICE Egendefinerte meldinger Minner deg om at masken må snart byttes ut. Minner deg om å ta kontakt med lege, f.eks. for å snakke om behandlingen. Minner deg om å bytte luftfilteret på enheten. Minner deg om ta apparatet til enheten for service. Legen din kan også stille inn påminnelser av andre årsaker, f.eks. for å ringe til en bestemt person eller et bestemt nummer. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og bytte ut masken med en ny. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og ta kontakt med lege/ helsepersonale. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og bytte ut luftfilteret. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og ta kontakt med lege/ helsepersonale. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og ta kontakt med lege/ helsepersonale. 8

12 Smart Data Smart Data-menyer vises bare hvis de aktiveres av legen. Legen kan angi ett eller flere av følgende Smart Data-alternativer: Melding TRYKK MASKETILP BRUK AUTOVISNING Beskrivelse Viser behandlingstrykket fra forrige økt. Viser stjernevurderingen for masketilpasning fra forrige økt. Viser antall timer brukt under forrige økt. Hvis PÅ er valgt, vises Smart Data-skjermbilder automatisk når du slår på enheten. Bruke datakortet Hvis legen må evaluere behandlingen din, vil man be deg bruke datakortet til å kopiere data fra S8-enheten og deretter gi kortet tilbake. Kopiere data på et datakort 1 Slå på S8 og vent til du ser ventemodusskjermen (Rampe). 2 Hold i datakortet med pilen vendt opp og sett det inn i datakort åpningen til det stopper. Datakopiering starter automatisk. Meldingen KORT SATT I Vent vises på LCD-skjermen når dataene kopieres. Kopiering tar opptil 30 sekunder. Meldingen KOPIERING FULLF. Ta ut kort vises på LCD-skjermen når kopieringen er fullført. 3 Ta ut datakortet ved å ta tak i enden av det og trekke det ut. 4 Oppbevar datakortet i den beskyttende mappen når det ikke er i bruk. 5 Legg kortet tilbake i den beskyttende mappen og i konvolutt når det skal gis tilbake til den behandlingsansvarlige. Bruke S8 Auto 25 9

13 Oppdatere innstillinger på S8 Auto 25 Hvis den behandlingsansvarlige har gitt deg et datakort med nye enhetsinnstillinger: 1 Med enheten i standbymodus (Rampe), setter du inn datakort i åpningen på modulen datakort. Oppdatering vil starte automatisk. Meldingen KORT SATT I Vent vises på LCD-skjermen når oppdatering pågår. Oppdatering tar ca. fem sekunder. Meldingen INNST. FULLF. Ta ut kort vises på LCD-skjermen hvis innstillingene ble oppdatert riktig. Merk: Denne meldingen vises bare én gang. Hvis du setter inn datakortet igjen etter at innstillingene er oppdatert, vises ikke denne meldingen. 2 Fjerne datakort fra S8-enheten. 3 Oppbevar datakortet i den beskyttende mappen når det ikke er i bruk. ADVARSEL! Hvis legen har bedt deg bruke datakortet til å oppdatere innstillingene på enheten og meldingen INNST. FULLF. ikke vises, ta straks kontakt med lege. Reise med S8 Auto 25 Internasjonal bruk S8 ventilatoren har en innvendig strømadapter som gjør at den kan brukes i utlandet. Den bruker V og Hz. Ingen spesialjustering kreves, men du må ha en strømledning som er godkjent for det respektive landet. Bruk ombord i fly Ta kontakt med flyselskapet hvis du har tenkt å bruke S8-enheten ombord i fly.! Merk: Du skal ikke bruke S8-enheten når flyet tar av eller lander. Bruk med likestrøm Du må bruke en ResMed DC/DC omformer 24 V/50 W til å koble til S8 Auto 25 til en 12 V eller 24 V DC strømforsyning. Ta kontakt med leverandøren av utstyret eller ResMed for mer informasjon. ADVARSEL Enheten skal ikke koples både til likestrøm- og vekselstrømkilder samtidig. 10

14 Rengjøring og vedlikehold Daglig Du skal regelmessig utføre rengjøring og vedlikehold som er beskrevet i denne delen. Se håndbøkene for masken og luftfukteren for detaljerte instruksjoner om stell av de enhetene. Koble fra luftslangen og heng den på et rent, tørt sted til neste gang du skal bruke den. Ukentlig 1 Ta ut luftslangen fra S8-enheten og masken. 2 Vask luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel. 3 Skyll godt, heng opp og la tørke. 4 Før neste gangs bruk, kople luftledningen til luftutaket og masken. Månedlig 1 Rengjør S8 utvendig med en fuktig klut og mildt såpevann. 2 Sjekk luftfilteret med henblikk på hull og tilstopping av smuss eller støv.! ADVARSEL Unngå elektrisk støt. Ikke senk enheten eller strømledningen i vann. Trekk alltid ut kontakten på enheten før rengjøring og sørg for at den er tørr før den settes inn i strømuttaket igjen. Maskesystemet og luftslangen utsettes for normal slitasje. Undersøk regelmessig om det er skade på dem. Bruk ikke blekemiddel, klorin, alkohol eller aromatiske løsninger, fuktighetsgivende eller antibakterielle såper eller oljer med lukt til å rengjøre luftslangene eller apparatet. Disse løsningene kan føre til forherdelse og reduksjon av produktets levetid. Bytte ut luftfilteret Skift luftfilteret hver sjette måned (eller oftere om nødvendig). 1 Ta av luftfilterdekselet på baksiden av S8-enheten. Luftfilterdeksel 2 Ta ut og kasser det gamle luftfilteret. 3 Sett inn et nytt filter med den blå siden ut fra enheten. 4 Sett på luftfilterdekselet. Rengjøring og vedlikehold 11

15 ! Service! ADVARSEL Du skal ikke vaske luftfilteret. Luftfilteret kan ikke vaskes eller brukes på nytt. Luftfilterdekslet beskytter apparatet i tilfelle væskesøl. Pass på at luftfilteret og luftfilterdekselet er montert til enhver tid. Dette produktet skal inspiseres av et autorisert ResMed-serviceverksted fem år etter produksjonsdatoen. Før dette skal apparatet kunne brukes på en sikker og pålitelig måte hvis det brukes og vedlikeholdes i henhold til ResMeds anvisninger. Ved opprinnelig levering av produktet følger det med relevant garantiinformasjon fra ResMed. Som med alt elektrisk utstyr må du selvsagt ved enhver uregelmessighet utvise varsomhet og få apparatet kontrollert på et godkjent ResMed-verksted. FORSIKTIG Ikke prøv å åpne S8-kabinettet. Det inneholder ingen deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller skifte. Inspeksjon og reparasjon må kun utføres av en autorisert representant. Du skal ikke under noen omstendigheter utføre service på eller reparere apparatet selv. 12

16 Feilsøking Hvis det oppstår et problem, skal du prøve følgende forslag. Hvis problemet ikke kan løses, skal du ta kontakt med utstyrsleverandøren eller ResMed. Du skal ikke prøve å åpne apparatet. Problem / mulig årsak Ingen visning Løsning Enheten er ikke tilkoblet strøm. Pass på at strømkabelen er tilkoblet og at strømbryteren (eventuelt) er på. Utilstrekkelig luft fra S8-enheten Rampetiden er i bruk. Luftfilteret er skittent. Luftslangen er ikke riktig tilkoblet. Masken og hodestroppene sitter ikke som de skal. Maskecushionen sitter feil, slik at det oppstår for mye lekkasje. Bryter på luftfukter er stilt for høyt og resulterer i akkumulasjon av vann i luftledningen. Vent på at lufttrykket skal øke eller forandre på rampetid. Skift luftfilteret. Kontroller luftslangen. Juster posisjonen til masken og hodestroppene. Juster hodestroppene eller monter maskecushionen på nytt. Drei luftfukterkontrollen ned og tøm vannet fra luftledningen. Enheten starter ikke når du puster inn i masken Du puster ikke dypt nok til å utløse SmartStart/Stopp. Lekkasjen er for stor. SmartStart/Stopp er deaktivert. Merk: SmartStart/Stopp er ikke tilgjengelig hvis du bruker en helmaske eller hvis Lekkasjevarsel er aktivert. Be pasienten puste dypt inn og ut gjennom masken. Juster posisjonen til masken og hodestroppene. Luftslangen er ikke riktig tilkoblet. Sett den godt inn i begge ender. Aktiver SmartStart/Stopp. Enheten stopper ikke når du tar av deg masken SmartStart/Stopp er ikke aktivert. Merk: SmartStart/Stopp er ikke tilgjengelig hvis du bruker en helmaske eller hvis Lekkasjevarsel er aktivert. Aktiver SmartStart/Stopp. SmartStart/Stopp er aktivert men ventilatoren stopper ikke automatisk når du tar av deg masken Inkompatibelt maskesystem brukes. Bruk kun utstyr som anbefales av ResMed. Feilsøking 13

17 Problem / mulig årsak Løsning Viser feilmelding: Sjekk slange!! Trykk om utført Luftledningen er løs eller blokkert. Sjekk at luftledningen er godt koplet til masken og luftuttaket. Trykk på Start/Stopp-tasten for å starte enheten på nytt. Hvis ikke meldingen forsvinner, tar du ut strømledningen og kopler til igjen for å starte enheten på nytt. Viser feilmeldingen: Exxxx Kont. service! (der xxxx definerer en feil) Komponentsvikt. Noter feilnummer og ta kontakt med ResMed servicesenter. Viser feilmeldingen: STOR LEKKASJE!!! Juster maske Du har hatt for høy lekkasjegrad i mer enn 20 sekunder. Følgende melding vises på LCD-skjermen etter at du prøver å oppdatere innstillingene eller kopierer data til datakortet: KORTFEIL Ta ut kort Datakort er ikke satt inn riktig. Du kan ha tatt ut datakortet før innstillingene ble kopiert til S8- enheten. Følgende melding vises på LCD-skjermen når du prøver å oppdatere innstillingene med datakort: UGYLDIGE INNST. Ta ut kort ID-detaljene pådatakort stemmer ikke med detaljene på enheten. Følgende melding vises på LCD-skjermen når du prøver å oppdatere innstillingene med datakort: INNSTILLINGSFEIL Ta ut kort Det er en datafeil på datakortet. Følgende melding vises IKKE på LCD-skjermen når du prøver å oppdatere innstillingene med datakort: INNST. FULLF. Ta ut kort Sjekk at luftledningen er riktig tilkoplet. Juster hodestroppene. Pass på at datakort er satt inn med pilen opp så langt det går. Sett inn datakortet igjen og vent på at meldingen INNST. FULLF. Ta ut kort eller KOPIERING FULLF. Ta ut kort vises på LCD-skjermen. Ta straks kontakt med lege/serviceleverandør. Ta straks kontakt med lege/serviceleverandør. Innstillingene ble ikke oppdatert. Ta straks kontakt med lege/serviceleverandør. 14

18 Tekniske spesifikasjoner Driftstrykkområde Maksimal trykk ved en enkelt funksjonsfeil Trykkmålingstoleranse Toleranse for flowmåling VAuto-modus 4 til 25 cm H 2 O 40 cm H 2 O ±0,5 cm H 2 O ±4 % av den målte verdien ±0,1 eller 20 % av måling, det som er størst 4 til 25 cm H 2 O (målt på masken); Min EPAP: 4 cm H 2 O; Trykkstøtte: 0 til 10 cm H 2 O CPAP-modus 4 til 20 cm H 2 O (målt ved masken) ERKLÆRTE DOBLE STØYUTSLIPPSVERDIER i samsvar med ISO 4871: Lydtrykknivå 26 dba med usikkerhet på 2 dba som målt i henhold til ISO : dba med usikkerhet på 2 dba som målt i henhold til ISO : 2007 Lydeffektnivå 36 dba med usikkerhet på 2 dba som målt i henhold til ISO : 2007 Dimensjoner (L x B x H) 112 mm x 164 mm x 145 mm Vekt 1,3 kg Strømforsyning Tilførselsområde V, Hz, 40 VA (vanlig strømforbruk), < 100 VA (maksimalt strømforbruk) Kabinettkonstruksjon Flammehemmende teknisk termoplast Driftstemperatur +5 ºC til +35 ºC Driftsfuktighet % ikke-kondenserende Temperatur under oppbevaring -20 ºC til +60 ºC og transport Luftfuktighet under oppbevaring % ikke-kondenserende og transport Driftshøyde Opptil 2600 m over havet Tilleggsoksygen Anbefalt maksimalt tilført oksygensstrømning: 4 l/min Elektromagnetisk kompatibilitet Produktet oppfyller alle gjeldende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i standarden IEC for bolig-, næringsog lettindustrimiljøer Luftfilter Tolags, pulverbundet, uvevd polyesterfiber Luftslange Fleksibel plast, 1 x 2 m Luftuttak Det 22 mm koniske luftuttaket samsvarer med ISO IEC klassifisering Klasse II (dobbel isolasjon), type CF Merknader: Produsenten forbeholder seg retten til å forandre disse spesifikasjonene uten varsel. Trykk kan vises i cm H 2 0 eller hpa. Tekniske spesifikasjoner 15

19 Symboler som står på apparatet Advarsel; Følg bruksanvisningene; Dryppsikker; Utstyr av type CF; Farlig spenning; Utstyr av klasse II; Start/Stopp og masketilpasning; Produsent; Miljøinformasjon WEEE 2002/96/EF er et europeisk direktiv som krever riktig avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres inn separat. Når du skal kvitte deg med apparatet, skal du bruke lokale ordninger for innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Disse ordningene for innsamling, gjenbruk og gjenvinning skal redusere presset på naturressursene og hindre at farlige stoffer skader miljøet. Hvis du trenger informasjon om avfallsbehandlingsordningene, skal du ta kontakt med det lokale renovasjonsselskapet eller kommunen. Symbolet søppelspann med kryss over er en anmodning til deg om å bruke disse avfallsbehandlingsordningene. Hvis du trenger informasjon om innsamling og avfallsbehandling av ResMed-apparatet, skal du ta kontakt med nærmeste ResMed-kontoret eller -distributør eller gå til Generelle advarsler og forsiktighetsregler! Advarsler Rådene i denne håndboken skal ikke gå foran anvisninger fra legen som foreskrev behandlingen. En pasient skal ikke koble en enhet til datakommunikasjonsporten hvis ikke helsepersonalet eller legen har bedt om det. Bare ResMed-produkter er konstruert for å bli koblet til datakommunikasjonsporten. Tilkopling av andre enheter kan resultere i personskade eller skade på S8-enheten. Denne S8-enheten skal kun brukes med masker (og koblinger * ) anbefalt av ResMed eller av lege eller åndedrettsterapeut. En maske skal ikke brukes med mindre S8-enheten er slått på og fungerer som den skal. Ventilasjonshullet eller hullene i masken skal aldri blokkeres. Forklaring: Disse S8-enhetene er beregnet på å bli brukt med spesielle masker (eller koblinger * ) som har ventilasjonshull til kontinuerlig gjennomstrømning av luft gjennom masken. Når enheten er slått på og fungerer som den skal, presser den nye luften fra apparatet den utåndede luften ut gjennom maskens ventilasjonshull. Når apparatet ikke er i bruk, tilføres derimot ikke nok frisk luft gjennom masken, og utåndet luft kan derfor pustes inn på nytt. Innånding på nytt av utåndet luft i mer enn noen minutter kan i noen tilfeller føre til kvelning. Dette gjelder de fleste positivt luftveistrykkenhetene. Ved strømbrudd eller feil på maskinen, skal du ta av deg masken. Apparatet kan konfigureres til å gi på opptil 25 cm H 2 O. Hvis det mot formodning oppstår enkelte feiltilstander, er det mulig med trykk på opptil 40 cm H 2 O. Følg alle forholdsregler ved bruk av tilleggsoksygen. Oksygenstrømningen må slås av når ventilatoren ikke er i bruk, slik at ubrukt oksygen ikke akkumulerer i ventilatorkabinettet og skaper risiko for brann. * Porter kan være innlemmet i masken eller i koblinger i nærheten av masken. Under delvis (under fastsatt mnimumsspenning) eller totalt strømbrudd, tilføres ikke behandlingstrykk. Når strømmen gjenopprettes, fortsetter driften uten endringer i innstillingene. 16

20 ! Hvis oksygenet er blitt stående på, slå av apparatet, og vent deretter i 30 minutter før det slås på igjen. Merk: Med en fast gjennomstrømningshastighet vil den inhalerte oksygenkonsentrasjonen variere, avhengig av trykkinnstillingene, pasientens åndedrettsmønster, valg av maske og lekkasjegrad. S8 Auto 25 skal ikke brukes hvis apparatet har synlige ytre feil eller ved uventede endringer i ytelsen. Kabinettet i S8 skal ikke åpnes. Det inneholder ingen deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller skifte. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av en autorisert serviceperson. Eksplosjonsfare må ikke brukes i nærheten av brannfarlige anestesimidler. Forsiktighetsregler Ved lavt trykk vil kanskje gjennomstrømningen gjennom ekspirasjonsportene på masken ikke fjerne all ekspirert luft fra slangen. Noe innånding på nytt kan forekomme. Luftstrømmen for innånding som dannes av dette apparatet kan være så mye som 6 ºC høyere enn temperaturen i rommet. Vær forsiktig hvis temperaturen i rommet er høyere enn 32 ºC. Når likestrøm ( V AC) ikke er tilgjengelig, bruk alltid en ResMed DC/DComformer 24 V/50 W. (DC/DC-omformeren 24 V/50 W er tilgjengelig som valgfritt tilbehør. Den følger ikke med alle modeller.) Merk: Ovennevnte er generelle advarsler og forsiktighetsregler. Spesifikke advarsler, forsiktighetsregler og merknader vises ved siden av relevante instruksjoner i håndboken. Generelle advarsler og forsiktighetsregler 17

21 Veiledning og produsenterklæring elektromagnetiske utslipp og immunitet Veiledning og produsenterklæring elektromagnetiske utslipp S8 Auto 25-enheten er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av S8- apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensstråling CISPR11 Gruppe 1 S8-apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til intern funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 med serieadapter RF-stråling CISPR 11 med USB-adapter Klasse B Klasse B S8-apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Klasse A Stråling som følge av spenningssvingninger/-flimmer IEC Overholder Advarsler: S8-apparatet skal ikke brukes ved siden av eller oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette S8-apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal S8-apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for S8-apparatet. Den anbefalte avstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr og S8-apparater S8-utstyret er beregnet på bruk i et miljø med kontrollerte radiofrekvensforstyrrelser. Kunden eller brukeren av S8-apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og S8-apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Avstand i henhold til senderens frekvens (m) Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,17 P 80 til 800 MHz d = 0,35 P 80 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. MERK 1: Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. MERK 2: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. 18

22 Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet S8-apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av S8-apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning ESD (elektrostatisk utladning) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulvet skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Raske elektriske transienter/ spenningstopper IEC ±2 kv for kraftforsyningslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv Ikke relevant Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjon er på inngangslinjer for strømforsyning. IEC Strømeffektens (50/60Hz) magnetisk felt IEC < 5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) i 5 sykluser < 12 V (>95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 5 sykluser < 12 V (>95 % fall i 240 V) i 5 sek Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av S8-apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at S8-apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning (UPS). 3 A/m 3 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Ledet radiofrekvent stråling IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3Vrms Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere S8- apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 1,17 P Strålt radiofrekvent stråling IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 V/m d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maks. nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrke fra faste radiofrekvenssendere fastslås ved en elektromagnetisk feltundersøkelse a skal være mindre enn samsvarnivået i hvert frekvensområde. b Interferens kan oppstå nær utstyr som er merket med følgende symbol. MERK 1: Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. MERK 2: Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. MERK 3: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. a Feltstyrke fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FMradiokringkasting samt TV-kringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der S8-apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere S8-apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte S8-apparatet. b Over frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz skal feltstyrken være under 10 V/m. Generelle advarsler og forsiktighetsregler 19

23 Begrenset garanti ResMed garanterer at ResMed-produktet skal være fri for mangler i materialer og utførelse i perioden som er angitt nedenfor, gjeldende fra kjøpedatoen for den opprinnelige kjøperen. Denne garantien kan ikke overføres til andre. Produkt ResMed luftfuktere, ResControl, ResLink, ResTraxx ResMed ventilatorer Tilbehør, maskesystemer (inkludert maskeramme, cushion, hodestropper og slanger). Utelukker apparater til engangsbruk. Garantiperiode 1 år 2 år 90 dager Merk: Noen modeller er ikke tilgjengelige over alt i verden. Hvis det oppstår feil på produktet under vanlig bruk, skal ResMed, etter eget skjønn, reparere eller skifte produktet eller delen(e) med mangler. Denne begrensede garantien dekker ikke: a) enhver skade som forårsakes av feil bruk, misbruk, modifikasjon eller endring av produktet, b) reparasjoner utført av en serviceorganisasjon som ikke uttrykkelig er autorisert av ResMed til å utføre slike reparasjoner, c) enhver skade eller forurensning som skyldes sigaretter, piper, sigarer eller annen røyk, d) enhver skade som forårsakes av at det søles vann på eller inn i en ventilator. Garantien gjelder ikke for produkter som selges eller videreselges utenfor regionen der de opprinnelig er kjøpt. Garantikrav på det defekte produktet må fremføres av den opprinnelige forbrukeren på kjøpstedet. Denne garantien har fortrinnsrett i forhold til alle andre garantier, både uttrykte og underforståtte, herunder underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Noen regioner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så ovennevnte begrensning vil kanskje ikke gjelde deg. ResMed skal ikke være ansvarlig for noen tilfeldige eller følgeskader som hevdes å ha oppstått som følge av salg, montering eller bruk av et ResMed-produkt. Enkelte land eller stater godtar ikke unntak fra eller begrensninger i ansvaret for påløpt skade eller følgeskade. Det er derfor ikke sikkert at ovenstående begrensning gjelder for deg. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan i tillegg ha andre rettigheter, som varierer fra land til land. For mer infomrasjon om garantirettigheter, ta kontakt med din lokale ResMedforhandler eller ResMed-kontor. R /

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 12-14

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

S8 Escape II. Brukerveiledning. Norsk. Norsk. 338468-Nor/2 08 12 POSITIVT LUFTVEISTRYKKAPPARAT

S8 Escape II. Brukerveiledning. Norsk. Norsk. 338468-Nor/2 08 12 POSITIVT LUFTVEISTRYKKAPPARAT S8 Escape II POSITIVT LUFTVEISTRYKKAPPARAT Brukerveiledning 338468-Nor/2 08 12 Innhold Indikasjoner for bruk....................................... 1 Kontraindikasjoner 1 Bivirkninger 1 S8 Escape II-systemet......................................

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Norsk Norsk Indikasjoner for bruk av S9 AutoSet S9 AutoSet egenjusterende system er indisert for behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en luftslange med oppvarming som leverer ønsket tempertur til masken. ClimateLineAir Oxy er en variant av ClimateLineAir, som har en innebygd

Detaljer

Brukerhåndbok for EverFlo

Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A IKKE-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A IKKE-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A IKKE-INVASIV VENTILATOR Information Guide Norsk Les hele Informasjons- og velkomstveiledningen før bruk av VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (heretter 'VPAP ST-A'). Merk:

Detaljer

VPAP ST med ivaps IKKE-INVASIV VENTILATOR. Informasjonsveiledning

VPAP ST med ivaps IKKE-INVASIV VENTILATOR. Informasjonsveiledning VPAP ST med ivaps IKKE-INVASIV VENTILATOR Informasjonsveiledning Norsk Les hele informasjons- og velkomstbrosjyrene før enheten brukes. Bruksindikasjoner VPAP ST indiseres for å gi ikke-invasiv ventilasjon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mars 2015

PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mars 2015 PROSEDYREPERM Maskebehandling med S9 VPAP ST-A LTMV-teamet, Barn Intensiv Mars 2015 Versjon: 2.0 side 1 av 21 Innholdsfortegnelse Standardisert pasientforløp: 1 INFORMASJON OM DENNE PERMEN... 3 2 KONTAKTPERSONER

Detaljer

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A HR-P 3. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030 2015

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen HumidAir er en fukter som leverer fukting med oppvarming, utviklet for bruk med AirSense 10- eller AirCurve 10-apparatet. Les denne veiledningen sammen med din brukerveiledning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

AutoSet CS-A ADAPTIV SERVOVENTILATOR. Informasjonsveiledning

AutoSet CS-A ADAPTIV SERVOVENTILATOR. Informasjonsveiledning AutoSet CS-A ADAPTIV SERVOVENTILATOR Informasjonsveiledning Norsk Les hele informasjons- og velkomstbrosjyrene før enheten brukes. Bruksindikasjoner AutoSet CS-A er indisert for å stabilisere ventilering

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen AirSense 10 AutoSet for Her er en førsteklasses selvjusterende trykkenhet. ADVARSEL Les hele veiledningen før du bruker apparatet. Bruk apparatet i henhold til tiltenkt

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 10. Edition / 2013 11 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7008300.04100

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll 029-5644-10c_SC_Gd_NOR.indd 1 21.09.2012 12:07:02 Takk Takk for at du har valgt Unitron Smart Control fjernkontroll for Unitron høreapparater. Hos Unitron

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

HumidAire 2i User Manual. Norsk

HumidAire 2i User Manual. Norsk HumidAire 2i User Manual HumidAire 2i Brukerhåndbok Innhold Innledning................................................ 1 Definisjoner 1 Brukerens/eierens ansvar 1 Medisinsk informasjon.....................................

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Norsk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Norsk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Norsk Swift LT NESEPUTESYSTEM Takk for at du valgte Swift LT. Tilsiktet bruk Swift LT kanaliserer luftstrøm ikke-invasivt til en pasient fra en positiv luftveistrykkenhet,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer