S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device"

Transkript

1 S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide

2 S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd Nor/

3 Innhold Innledning Kontraindikasjoner 1 Bivirkninger 1 S8 Auto 25-systemet Masker 2 Fukter 2 ResScan datakort 2 Bruke S8 Auto Sette opp S8 3 Kople til en H4i luftfukter 4 Hvordan bruke betjeningspanelet 4 Bruke menyene 5 SmartStart 6 Starte behandling 7 Stoppe behandling 7 Bruke masketilpasningsfunksjonen 7 Påminnelser på S8 LCD 8 Smart Data 9 Bruke datakortet 9 Rengjøring og vedlikehold Daglig 11 Ukentlig 11 Månedlig 11 Bytte ut luftfilteret 11 Service 12 Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Symboler som står på apparatet 16 Generelle advarsler og forsiktighetsregler Begrenset garanti

4 Innledning Det selvjusterende søvnapnésystemet S8 TM Auto 25 er beregnet for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA) hos pasienter > 30 kg. S8 Auto 25 er beregnet på bruk hjemme og på sykehus. Kontraindikasjoner S8 Auto 25 er ikke et livsoprettholdende apparat og kan slutte å virke ved strømbrudd eller visse feiltilstander. Det skal ikke brukes av pasienter som er avhengige av kontinuerlig behandling. Behandling med positivt luftveistrykk kan kontraindikeres hos noen pasienter som har følgende lidelser: alvorlig bulløs lungesykdom pneumotoraks patologisk lavt blodtrykk dehydrering lekkasje av hjerne- og ryggmargsvæske, nylig kraniekirurgisk inngrep eller traume. Bivirkninger! Pasienter skal melde straks til den foreskrivende legen om uvanlige smerter i brystet, kraftig hodepine eller åndenød. Ved akutt infeksjon i det øvre luftrøret kan det bli nødvendig med midlertidig avbrudd i behandlingen. Følgende bivirkninger kan forekomme i løpet av behandling med utstyret: tørr nese, munn eller hals neseblødning oppblåsthet/luft i magen ubehag i øre eller bihuler øyeirritasjon hudutslett. ADVARSEL Les hele håndboken før du bruker S8-enheten. S8 Auto 25-systemet S8 Auto 25 har to behandlingsmoduser: CPAP og VAuto, og består av følgende elementer: S8 Auto 25-enhet 2 m luftslange Strømledning Bæreveske ResScan -datakort. Ekstrakomponenter inkluderer: 3 m luftslange Likestrømomformer 24 V/50 W. Innledning 1

5 Bærehåndtak Skjerm Tastatur Luftuttak Datakort modul Luftinntak Likestrøm Masker Fukter! Følgende ResMed maskesystemer anbefales for bruk med denne enheten: Masketype Navn Nesemasker Mirage Vista -nesemaske Ultra Mirage -nesemaske Ultra Mirage II-nesemaske Mirage Activa -nesemaske Mirage Micro nesemaske Neseputesystemer Mirage Swift -neseputesystem Mirage Swift II-neseputesystem Swift LT neseputesystem Helmasker Mirage Liberty-helmaske Mirage Quattro-helmaske Ultra Mirage -helmaske Se maskehåndboken for informasjon om bruk av masker. Se for å se de nyeste maskene. Dersom du opplever å føle deg tørr i nesen, munnen eller halsen, anbefales H4i oppvarmet fukter for bruk med S8 Auto 25. ADVARSEL Kun ResMed maskesystemer er kvalitetskontrollert for bruk med denne S8-enheten. Kun H4i er kompatibel for bruk med denne S8-enheten. ResScan datakort Vekselstrøm ResScan datakort kan brukes med S8 Auto 25 enten for å hjelpe behandlingsansvarlig med å overvåke behandlingen eller for å gi deg oppdateringer om apparatinnstillingene. 2

6 Bruke S8 Auto 25 Sette opp S8 1 Koble til strømledningen til kontakten på baksiden av S8 Auto Sett den andre enden av strømledningen inn i strømuttaket. 3 Koble den ene enden av luftledningen godt til et luftuttak. 4 Koble det monterte maskesystemet til den ledige enden av luftslangen. Se maskehåndboken for informasjon om montering av masken !! ADVARSEL Kontroller at strømledningen og støpselet er i god stand og at utstyret ikke er skadet. Kun ResMed luftledning skal brukes med enheten. En annen type luftledning kan endre trykket du faktisk mottar, og gjøre behandlingen mindre effektiv. Hvis slangen og/eller luftinntaket på enheten blokkeres under bruk, kan det føre til at enheten overopphetes. FORSIKTIG Påse at du setter apparatet slik at det ikke kan velte, og slik at ingen kan snuble i strømledningen. Hvis du setter enheten på gulvet, pass på at området er fritt for støv og sengetøy, klær eller andre ting som kan stenge for luftinntaket. Bruke S8 Auto 25 3

7 Kople til en H4i luftfukter! H4i fukter festes foran på S8 Auto 25-enheten for å gi opvarmet fuktighet. Denne enheten oppdager automatisk nærværet av H4i, og det er ikke nødvendig med annet tilbehør. For mer informasjon om bruk av H4i, se brukerveiledningen for H4i. ADVARSEL Pass på at vannkammeret er tomt og helt tørt før du flytter på H4i. Ved bruk av reisevesken, skill alltid S8-enheten og H4i fra hverandre og legg H4i i posen. Hvordan bruke betjeningspanelet Tastatur LCD-skjerm Start-/stopptast Betjeningspanelet på S8-enheten består av en LCD-skjerm som viser menyene og behandlingsskjermene så vel som et tastatur for navigering gjennom menyene og for innstilling av behandlingen. Tastaturet har følgende taster: Tast Funksjon Starter eller stopper behandlingen. Hvis du holder denne inne i Start/stopp minst tre sekunder, starter masketilpasningsfunksjonen. Opp Lar deg øke innstillingsalternativene og bla gjennom menyen. Ned Venstre Høyre Lar deg redusere innstillingsalternativene og bla gjennom menyen. Utfører funksjonen indikert av den veiledende teksten som vises over den på LCD-skjermen. Veiledende tekst inkluderer meny, endre og utfør. Utfører funksjonen indikert av den veiledende teksten som vises over den på LCD-skjermen. Den veiledende teksten inkluderer avsl. og avbryt. 4

8 Bruke menyene S8 Auto 25 har flere funksjoner som er arrangert i menyer og undermenyen. Via LCDskjermens menyer og undermenyer kan du se og forandre på innstillingene for en bestemt funksjon. For å navigere og foreta valg: 1 Trykk på eller for å bla gjennom elementer innenfor et nivå. 2 Trykk på for å åpne en undermeny og bruke et alternativ. 3 Trykk på for å navigere ut av en meny eller undermeny og for å lukke uten å forandre alternativer. Legen har forhåndsstilt menyen enten til standardvisning eller detaljert visning. Følgende illustrasjon oppsummerer disse visningene: Eksempel på VAuto-modus VELKOMMEN >>>>>> SETL: 10min meny Standardvisning Detaljert visning MASKE: ULTRA endre avsl. EXPIRASJON endre avsl. INNSTILLINGER inn avsl. MASKE: ULTRA endre avsl. EXPIRASJON endre avsl. BRUKT: 00090tim 00006/00012 dager PGV: SX avsl. RESULTATER inn avsl. SLANGELENGDE: 2m endre avsl. SMARTSTART: AV avsl. LEKK.VARSEL: PÅ endre avsl. BRUKT: 00090tim 00003/00122 dager Disse menyene vises kun hvis behandlingsansvarlig har aktivert utånding eller Smart Data. ALTERNATIVER inn avsl. SERVICE inn avsl. SMART DATA inn avsl. SMART DATA inn avsl. SPRÅK: NORSK endre avsl. SN: avsl. MASKETILP.: ***** excelnt avsl. TRYKK: 8.0 avsl. BRUK: 4.00tim avsl. AUTOVISNING: PÅ endre avsl. PGV: SX avsl. Bruke S8 Auto 25 5

9 Hvordan velge masketype Bla til MASKE og velg. Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker. Følgende tabell viser innstillingene som skal velges for hver maske: Innstillinger ULTRA MIR FULL ACTIVA SWIFT STANDARD MIRAGE Maske Ultra Mirage-nesemaske Ultra Mirage II-nesemaske Mirage Liberty-helmaske Mirage Quattro-helmaske Ultra Mirage-helmaske Mirage Activa-nesemaske Mirage Swift-neseputesystem Mirage Swift II-neseputesystem Swift LT neseputesystem Mirage Vista-nesemaske Mirage Micro-nesemaske Mirage-nesemaske Slik endrer du EPR-nivå (CPAP-modus) Utåndingstrykkavlastning (EPR) kan brukes for å bidra til å lette ubehaget du kan oppleve mens du puster ut under behandling. Dersom behandlingsansvarlig har gitt tilgang, kan du endre EPR-nivået. Det er fire innstillinger: AV; 1 (laveste EPR); 2 og 3 (høyeste EPR). 1 I ventemodusskjermbildet (RAMP), trykker du. 2 Trykk helt til du ser EPR-NIVÅ, og trykker. 3 Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker. 4 Trykk på for å lagre innstillingen. Slik endrer du utåndingshastigheten (VAuto-modus) Dersom behandlingsansvarlig har aktivert det, kan du justere utåndingshastigheten slik at hastigheten på trykksenkningen er på nivået som er mest behagelig for deg. Det er tre innstillinger: RASK, MED og SLOW. 1 I ventemodusskjermbildet (SETL), trykker du. 2 Trykk helt til du ser EXPIRASJON, og trykker. 3 Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker. 4 Trykk på for å lagre innstillingen. SmartStart Hvis legen din har aktivert SmartStart/Stopp, vil enheten starte automatisk når du puster inn i masken og stoppe automatisk når du tar av deg masken. 6

10 Starte behandling 1 Pass på at strømmen er på. Produktnavnet vises et øyeblikk på LCD-skjermen, deretter vises standby (Rampe) skjermbildet. Tastatur- og LCD-bakgrunnslyset slås også på. 2 Ta på masken som beskrevet i bruksanvisningen for masken.! ADVARSEL En maske skal ikke brukes med mindre S8 Auto 25 er slått på og virker som det skal. 3 Endre rampetiden om nødvendig. 4 For å starte behandlingen, puster du bare inn i masken eller trykker. 5 Legg deg ned og legg luftledningen slik at den kan bevege seg med deg når du sover. 6 Når du har startet behandling, vises et introduksjonsskjermbilde: Eksempel på VAuto-modus VA: SETL A>>>> PS 6.0 Modus og trykkdisplay LK: 10L/min RR: 15 MV: 10.2 Vt: 680 Lekkasje og åndedrettsinformasjon S**TiMn TiMx 2.0 Ti 1.5s 1: 1.6 Informasjon om inspirasjon SpO2: 98% HR: 60 avsl. Dette skjermbildet vises bare hvis ResLink og et oksimeter er tilkoplet Stoppe behandling For å stoppe behandlingen når som helst, tar du av deg masken og trykker på. Hvis legen din har aktivert SmartStart/Stopp, tar du bare av deg masken og behandlingen vil opphøre. Merk: SmartStart/Stopp virker ikke hvis: du har en helmaske, eller Lekkasjevarsel er aktivert. Bruke masketilpasningsfunksjonen S8 Auto 25 inkluderer en masketilpasningsfunksjon til å tilpasse masken slik at den sitter godt. Masketilpasningsfunksjonen leverer lufttrykk i tre minutter før behandlingen starter, for å kontrollere og justere maskens tilpasning for å minimere lekkasje. Slik bruker du masketilpasningsfunksjonen: 1 Ta på masken som beskrevet i bruksanvisningen for masken. Bruke S8 Auto 25 7

11 2 Hold inne i minst tre sekunder til lufttrykkleveringen starter og følgende skjermbilde vises: MASKETILP.: utmerk ***** Stjernevurdering av masketilpasning LCD-skjermen viser en stjernevurdering for masketilpasning, fra null til fem stjerner. Tre til fem stjerner er tegn på god tilpasning eller bedre. Null til to stjerner viser at masken må justeres. Påminnelser på S8 LCD Den behandlingsansvarlige kan ha stilt inn S8 Auto 25 til å minne deg på viktige hendelser, for eksempel når du skal skifte maske, når du skal sette inn datakortet og så videre. Påminnelsesmeldingen vises på LCD-skjermen og er synlig når apparatet ikke blåser luft. Bakgrunnsbelysningen på LCD-skjermen blinker når en melding vises. Legen din kan stille inn en eller flere av følgende påminnelser på LCD-skjermen: Melding Beskrivelse Tiltak SETT I KORT Kan vises hvis enheten er datakortaktivert. Sett inn datakortet og følg instruksjoner du har fått av behandlingsansvarlig. Når du har gjort dette, forsvinner meldingen fra LCDskjermen. Meldingen forsvinner også når du trykker (Ok). SKIFT MASKE KONT. HELSEPERS. SKIFT FILTER TRENGER SERVICE Egendefinerte meldinger Minner deg om at masken må snart byttes ut. Minner deg om å ta kontakt med lege, f.eks. for å snakke om behandlingen. Minner deg om å bytte luftfilteret på enheten. Minner deg om ta apparatet til enheten for service. Legen din kan også stille inn påminnelser av andre årsaker, f.eks. for å ringe til en bestemt person eller et bestemt nummer. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og bytte ut masken med en ny. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og ta kontakt med lege/ helsepersonale. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og bytte ut luftfilteret. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og ta kontakt med lege/ helsepersonale. Trykk (Ok) for å fjerne meldingen fra LCD-skjermen og ta kontakt med lege/ helsepersonale. 8

12 Smart Data Smart Data-menyer vises bare hvis de aktiveres av legen. Legen kan angi ett eller flere av følgende Smart Data-alternativer: Melding TRYKK MASKETILP BRUK AUTOVISNING Beskrivelse Viser behandlingstrykket fra forrige økt. Viser stjernevurderingen for masketilpasning fra forrige økt. Viser antall timer brukt under forrige økt. Hvis PÅ er valgt, vises Smart Data-skjermbilder automatisk når du slår på enheten. Bruke datakortet Hvis legen må evaluere behandlingen din, vil man be deg bruke datakortet til å kopiere data fra S8-enheten og deretter gi kortet tilbake. Kopiere data på et datakort 1 Slå på S8 og vent til du ser ventemodusskjermen (Rampe). 2 Hold i datakortet med pilen vendt opp og sett det inn i datakort åpningen til det stopper. Datakopiering starter automatisk. Meldingen KORT SATT I Vent vises på LCD-skjermen når dataene kopieres. Kopiering tar opptil 30 sekunder. Meldingen KOPIERING FULLF. Ta ut kort vises på LCD-skjermen når kopieringen er fullført. 3 Ta ut datakortet ved å ta tak i enden av det og trekke det ut. 4 Oppbevar datakortet i den beskyttende mappen når det ikke er i bruk. 5 Legg kortet tilbake i den beskyttende mappen og i konvolutt når det skal gis tilbake til den behandlingsansvarlige. Bruke S8 Auto 25 9

13 Oppdatere innstillinger på S8 Auto 25 Hvis den behandlingsansvarlige har gitt deg et datakort med nye enhetsinnstillinger: 1 Med enheten i standbymodus (Rampe), setter du inn datakort i åpningen på modulen datakort. Oppdatering vil starte automatisk. Meldingen KORT SATT I Vent vises på LCD-skjermen når oppdatering pågår. Oppdatering tar ca. fem sekunder. Meldingen INNST. FULLF. Ta ut kort vises på LCD-skjermen hvis innstillingene ble oppdatert riktig. Merk: Denne meldingen vises bare én gang. Hvis du setter inn datakortet igjen etter at innstillingene er oppdatert, vises ikke denne meldingen. 2 Fjerne datakort fra S8-enheten. 3 Oppbevar datakortet i den beskyttende mappen når det ikke er i bruk. ADVARSEL! Hvis legen har bedt deg bruke datakortet til å oppdatere innstillingene på enheten og meldingen INNST. FULLF. ikke vises, ta straks kontakt med lege. Reise med S8 Auto 25 Internasjonal bruk S8 ventilatoren har en innvendig strømadapter som gjør at den kan brukes i utlandet. Den bruker V og Hz. Ingen spesialjustering kreves, men du må ha en strømledning som er godkjent for det respektive landet. Bruk ombord i fly Ta kontakt med flyselskapet hvis du har tenkt å bruke S8-enheten ombord i fly.! Merk: Du skal ikke bruke S8-enheten når flyet tar av eller lander. Bruk med likestrøm Du må bruke en ResMed DC/DC omformer 24 V/50 W til å koble til S8 Auto 25 til en 12 V eller 24 V DC strømforsyning. Ta kontakt med leverandøren av utstyret eller ResMed for mer informasjon. ADVARSEL Enheten skal ikke koples både til likestrøm- og vekselstrømkilder samtidig. 10

14 Rengjøring og vedlikehold Daglig Du skal regelmessig utføre rengjøring og vedlikehold som er beskrevet i denne delen. Se håndbøkene for masken og luftfukteren for detaljerte instruksjoner om stell av de enhetene. Koble fra luftslangen og heng den på et rent, tørt sted til neste gang du skal bruke den. Ukentlig 1 Ta ut luftslangen fra S8-enheten og masken. 2 Vask luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel. 3 Skyll godt, heng opp og la tørke. 4 Før neste gangs bruk, kople luftledningen til luftutaket og masken. Månedlig 1 Rengjør S8 utvendig med en fuktig klut og mildt såpevann. 2 Sjekk luftfilteret med henblikk på hull og tilstopping av smuss eller støv.! ADVARSEL Unngå elektrisk støt. Ikke senk enheten eller strømledningen i vann. Trekk alltid ut kontakten på enheten før rengjøring og sørg for at den er tørr før den settes inn i strømuttaket igjen. Maskesystemet og luftslangen utsettes for normal slitasje. Undersøk regelmessig om det er skade på dem. Bruk ikke blekemiddel, klorin, alkohol eller aromatiske løsninger, fuktighetsgivende eller antibakterielle såper eller oljer med lukt til å rengjøre luftslangene eller apparatet. Disse løsningene kan føre til forherdelse og reduksjon av produktets levetid. Bytte ut luftfilteret Skift luftfilteret hver sjette måned (eller oftere om nødvendig). 1 Ta av luftfilterdekselet på baksiden av S8-enheten. Luftfilterdeksel 2 Ta ut og kasser det gamle luftfilteret. 3 Sett inn et nytt filter med den blå siden ut fra enheten. 4 Sett på luftfilterdekselet. Rengjøring og vedlikehold 11

15 ! Service! ADVARSEL Du skal ikke vaske luftfilteret. Luftfilteret kan ikke vaskes eller brukes på nytt. Luftfilterdekslet beskytter apparatet i tilfelle væskesøl. Pass på at luftfilteret og luftfilterdekselet er montert til enhver tid. Dette produktet skal inspiseres av et autorisert ResMed-serviceverksted fem år etter produksjonsdatoen. Før dette skal apparatet kunne brukes på en sikker og pålitelig måte hvis det brukes og vedlikeholdes i henhold til ResMeds anvisninger. Ved opprinnelig levering av produktet følger det med relevant garantiinformasjon fra ResMed. Som med alt elektrisk utstyr må du selvsagt ved enhver uregelmessighet utvise varsomhet og få apparatet kontrollert på et godkjent ResMed-verksted. FORSIKTIG Ikke prøv å åpne S8-kabinettet. Det inneholder ingen deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller skifte. Inspeksjon og reparasjon må kun utføres av en autorisert representant. Du skal ikke under noen omstendigheter utføre service på eller reparere apparatet selv. 12

16 Feilsøking Hvis det oppstår et problem, skal du prøve følgende forslag. Hvis problemet ikke kan løses, skal du ta kontakt med utstyrsleverandøren eller ResMed. Du skal ikke prøve å åpne apparatet. Problem / mulig årsak Ingen visning Løsning Enheten er ikke tilkoblet strøm. Pass på at strømkabelen er tilkoblet og at strømbryteren (eventuelt) er på. Utilstrekkelig luft fra S8-enheten Rampetiden er i bruk. Luftfilteret er skittent. Luftslangen er ikke riktig tilkoblet. Masken og hodestroppene sitter ikke som de skal. Maskecushionen sitter feil, slik at det oppstår for mye lekkasje. Bryter på luftfukter er stilt for høyt og resulterer i akkumulasjon av vann i luftledningen. Vent på at lufttrykket skal øke eller forandre på rampetid. Skift luftfilteret. Kontroller luftslangen. Juster posisjonen til masken og hodestroppene. Juster hodestroppene eller monter maskecushionen på nytt. Drei luftfukterkontrollen ned og tøm vannet fra luftledningen. Enheten starter ikke når du puster inn i masken Du puster ikke dypt nok til å utløse SmartStart/Stopp. Lekkasjen er for stor. SmartStart/Stopp er deaktivert. Merk: SmartStart/Stopp er ikke tilgjengelig hvis du bruker en helmaske eller hvis Lekkasjevarsel er aktivert. Be pasienten puste dypt inn og ut gjennom masken. Juster posisjonen til masken og hodestroppene. Luftslangen er ikke riktig tilkoblet. Sett den godt inn i begge ender. Aktiver SmartStart/Stopp. Enheten stopper ikke når du tar av deg masken SmartStart/Stopp er ikke aktivert. Merk: SmartStart/Stopp er ikke tilgjengelig hvis du bruker en helmaske eller hvis Lekkasjevarsel er aktivert. Aktiver SmartStart/Stopp. SmartStart/Stopp er aktivert men ventilatoren stopper ikke automatisk når du tar av deg masken Inkompatibelt maskesystem brukes. Bruk kun utstyr som anbefales av ResMed. Feilsøking 13

17 Problem / mulig årsak Løsning Viser feilmelding: Sjekk slange!! Trykk om utført Luftledningen er løs eller blokkert. Sjekk at luftledningen er godt koplet til masken og luftuttaket. Trykk på Start/Stopp-tasten for å starte enheten på nytt. Hvis ikke meldingen forsvinner, tar du ut strømledningen og kopler til igjen for å starte enheten på nytt. Viser feilmeldingen: Exxxx Kont. service! (der xxxx definerer en feil) Komponentsvikt. Noter feilnummer og ta kontakt med ResMed servicesenter. Viser feilmeldingen: STOR LEKKASJE!!! Juster maske Du har hatt for høy lekkasjegrad i mer enn 20 sekunder. Følgende melding vises på LCD-skjermen etter at du prøver å oppdatere innstillingene eller kopierer data til datakortet: KORTFEIL Ta ut kort Datakort er ikke satt inn riktig. Du kan ha tatt ut datakortet før innstillingene ble kopiert til S8- enheten. Følgende melding vises på LCD-skjermen når du prøver å oppdatere innstillingene med datakort: UGYLDIGE INNST. Ta ut kort ID-detaljene pådatakort stemmer ikke med detaljene på enheten. Følgende melding vises på LCD-skjermen når du prøver å oppdatere innstillingene med datakort: INNSTILLINGSFEIL Ta ut kort Det er en datafeil på datakortet. Følgende melding vises IKKE på LCD-skjermen når du prøver å oppdatere innstillingene med datakort: INNST. FULLF. Ta ut kort Sjekk at luftledningen er riktig tilkoplet. Juster hodestroppene. Pass på at datakort er satt inn med pilen opp så langt det går. Sett inn datakortet igjen og vent på at meldingen INNST. FULLF. Ta ut kort eller KOPIERING FULLF. Ta ut kort vises på LCD-skjermen. Ta straks kontakt med lege/serviceleverandør. Ta straks kontakt med lege/serviceleverandør. Innstillingene ble ikke oppdatert. Ta straks kontakt med lege/serviceleverandør. 14

18 Tekniske spesifikasjoner Driftstrykkområde Maksimal trykk ved en enkelt funksjonsfeil Trykkmålingstoleranse Toleranse for flowmåling VAuto-modus 4 til 25 cm H 2 O 40 cm H 2 O ±0,5 cm H 2 O ±4 % av den målte verdien ±0,1 eller 20 % av måling, det som er størst 4 til 25 cm H 2 O (målt på masken); Min EPAP: 4 cm H 2 O; Trykkstøtte: 0 til 10 cm H 2 O CPAP-modus 4 til 20 cm H 2 O (målt ved masken) ERKLÆRTE DOBLE STØYUTSLIPPSVERDIER i samsvar med ISO 4871: Lydtrykknivå 26 dba med usikkerhet på 2 dba som målt i henhold til ISO : dba med usikkerhet på 2 dba som målt i henhold til ISO : 2007 Lydeffektnivå 36 dba med usikkerhet på 2 dba som målt i henhold til ISO : 2007 Dimensjoner (L x B x H) 112 mm x 164 mm x 145 mm Vekt 1,3 kg Strømforsyning Tilførselsområde V, Hz, 40 VA (vanlig strømforbruk), < 100 VA (maksimalt strømforbruk) Kabinettkonstruksjon Flammehemmende teknisk termoplast Driftstemperatur +5 ºC til +35 ºC Driftsfuktighet % ikke-kondenserende Temperatur under oppbevaring -20 ºC til +60 ºC og transport Luftfuktighet under oppbevaring % ikke-kondenserende og transport Driftshøyde Opptil 2600 m over havet Tilleggsoksygen Anbefalt maksimalt tilført oksygensstrømning: 4 l/min Elektromagnetisk kompatibilitet Produktet oppfyller alle gjeldende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i standarden IEC for bolig-, næringsog lettindustrimiljøer Luftfilter Tolags, pulverbundet, uvevd polyesterfiber Luftslange Fleksibel plast, 1 x 2 m Luftuttak Det 22 mm koniske luftuttaket samsvarer med ISO IEC klassifisering Klasse II (dobbel isolasjon), type CF Merknader: Produsenten forbeholder seg retten til å forandre disse spesifikasjonene uten varsel. Trykk kan vises i cm H 2 0 eller hpa. Tekniske spesifikasjoner 15

19 Symboler som står på apparatet Advarsel; Følg bruksanvisningene; Dryppsikker; Utstyr av type CF; Farlig spenning; Utstyr av klasse II; Start/Stopp og masketilpasning; Produsent; Miljøinformasjon WEEE 2002/96/EF er et europeisk direktiv som krever riktig avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres inn separat. Når du skal kvitte deg med apparatet, skal du bruke lokale ordninger for innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Disse ordningene for innsamling, gjenbruk og gjenvinning skal redusere presset på naturressursene og hindre at farlige stoffer skader miljøet. Hvis du trenger informasjon om avfallsbehandlingsordningene, skal du ta kontakt med det lokale renovasjonsselskapet eller kommunen. Symbolet søppelspann med kryss over er en anmodning til deg om å bruke disse avfallsbehandlingsordningene. Hvis du trenger informasjon om innsamling og avfallsbehandling av ResMed-apparatet, skal du ta kontakt med nærmeste ResMed-kontoret eller -distributør eller gå til Generelle advarsler og forsiktighetsregler! Advarsler Rådene i denne håndboken skal ikke gå foran anvisninger fra legen som foreskrev behandlingen. En pasient skal ikke koble en enhet til datakommunikasjonsporten hvis ikke helsepersonalet eller legen har bedt om det. Bare ResMed-produkter er konstruert for å bli koblet til datakommunikasjonsporten. Tilkopling av andre enheter kan resultere i personskade eller skade på S8-enheten. Denne S8-enheten skal kun brukes med masker (og koblinger * ) anbefalt av ResMed eller av lege eller åndedrettsterapeut. En maske skal ikke brukes med mindre S8-enheten er slått på og fungerer som den skal. Ventilasjonshullet eller hullene i masken skal aldri blokkeres. Forklaring: Disse S8-enhetene er beregnet på å bli brukt med spesielle masker (eller koblinger * ) som har ventilasjonshull til kontinuerlig gjennomstrømning av luft gjennom masken. Når enheten er slått på og fungerer som den skal, presser den nye luften fra apparatet den utåndede luften ut gjennom maskens ventilasjonshull. Når apparatet ikke er i bruk, tilføres derimot ikke nok frisk luft gjennom masken, og utåndet luft kan derfor pustes inn på nytt. Innånding på nytt av utåndet luft i mer enn noen minutter kan i noen tilfeller føre til kvelning. Dette gjelder de fleste positivt luftveistrykkenhetene. Ved strømbrudd eller feil på maskinen, skal du ta av deg masken. Apparatet kan konfigureres til å gi på opptil 25 cm H 2 O. Hvis det mot formodning oppstår enkelte feiltilstander, er det mulig med trykk på opptil 40 cm H 2 O. Følg alle forholdsregler ved bruk av tilleggsoksygen. Oksygenstrømningen må slås av når ventilatoren ikke er i bruk, slik at ubrukt oksygen ikke akkumulerer i ventilatorkabinettet og skaper risiko for brann. * Porter kan være innlemmet i masken eller i koblinger i nærheten av masken. Under delvis (under fastsatt mnimumsspenning) eller totalt strømbrudd, tilføres ikke behandlingstrykk. Når strømmen gjenopprettes, fortsetter driften uten endringer i innstillingene. 16

20 ! Hvis oksygenet er blitt stående på, slå av apparatet, og vent deretter i 30 minutter før det slås på igjen. Merk: Med en fast gjennomstrømningshastighet vil den inhalerte oksygenkonsentrasjonen variere, avhengig av trykkinnstillingene, pasientens åndedrettsmønster, valg av maske og lekkasjegrad. S8 Auto 25 skal ikke brukes hvis apparatet har synlige ytre feil eller ved uventede endringer i ytelsen. Kabinettet i S8 skal ikke åpnes. Det inneholder ingen deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller skifte. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av en autorisert serviceperson. Eksplosjonsfare må ikke brukes i nærheten av brannfarlige anestesimidler. Forsiktighetsregler Ved lavt trykk vil kanskje gjennomstrømningen gjennom ekspirasjonsportene på masken ikke fjerne all ekspirert luft fra slangen. Noe innånding på nytt kan forekomme. Luftstrømmen for innånding som dannes av dette apparatet kan være så mye som 6 ºC høyere enn temperaturen i rommet. Vær forsiktig hvis temperaturen i rommet er høyere enn 32 ºC. Når likestrøm ( V AC) ikke er tilgjengelig, bruk alltid en ResMed DC/DComformer 24 V/50 W. (DC/DC-omformeren 24 V/50 W er tilgjengelig som valgfritt tilbehør. Den følger ikke med alle modeller.) Merk: Ovennevnte er generelle advarsler og forsiktighetsregler. Spesifikke advarsler, forsiktighetsregler og merknader vises ved siden av relevante instruksjoner i håndboken. Generelle advarsler og forsiktighetsregler 17

21 Veiledning og produsenterklæring elektromagnetiske utslipp og immunitet Veiledning og produsenterklæring elektromagnetiske utslipp S8 Auto 25-enheten er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av S8- apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensstråling CISPR11 Gruppe 1 S8-apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til intern funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 med serieadapter RF-stråling CISPR 11 med USB-adapter Klasse B Klasse B S8-apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Klasse A Stråling som følge av spenningssvingninger/-flimmer IEC Overholder Advarsler: S8-apparatet skal ikke brukes ved siden av eller oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette S8-apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal S8-apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for S8-apparatet. Den anbefalte avstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr og S8-apparater S8-utstyret er beregnet på bruk i et miljø med kontrollerte radiofrekvensforstyrrelser. Kunden eller brukeren av S8-apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og S8-apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Avstand i henhold til senderens frekvens (m) Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,17 P 80 til 800 MHz d = 0,35 P 80 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. MERK 1: Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. MERK 2: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. 18

22 Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet S8-apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av S8-apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning ESD (elektrostatisk utladning) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulvet skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Raske elektriske transienter/ spenningstopper IEC ±2 kv for kraftforsyningslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv Ikke relevant Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjon er på inngangslinjer for strømforsyning. IEC Strømeffektens (50/60Hz) magnetisk felt IEC < 5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) i 5 sykluser < 12 V (>95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 5 sykluser < 12 V (>95 % fall i 240 V) i 5 sek Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av S8-apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at S8-apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning (UPS). 3 A/m 3 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Ledet radiofrekvent stråling IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3Vrms Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere S8- apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 1,17 P Strålt radiofrekvent stråling IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 V/m d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maks. nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrke fra faste radiofrekvenssendere fastslås ved en elektromagnetisk feltundersøkelse a skal være mindre enn samsvarnivået i hvert frekvensområde. b Interferens kan oppstå nær utstyr som er merket med følgende symbol. MERK 1: Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. MERK 2: Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. MERK 3: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. a Feltstyrke fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FMradiokringkasting samt TV-kringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der S8-apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere S8-apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte S8-apparatet. b Over frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz skal feltstyrken være under 10 V/m. Generelle advarsler og forsiktighetsregler 19

23 Begrenset garanti ResMed garanterer at ResMed-produktet skal være fri for mangler i materialer og utførelse i perioden som er angitt nedenfor, gjeldende fra kjøpedatoen for den opprinnelige kjøperen. Denne garantien kan ikke overføres til andre. Produkt ResMed luftfuktere, ResControl, ResLink, ResTraxx ResMed ventilatorer Tilbehør, maskesystemer (inkludert maskeramme, cushion, hodestropper og slanger). Utelukker apparater til engangsbruk. Garantiperiode 1 år 2 år 90 dager Merk: Noen modeller er ikke tilgjengelige over alt i verden. Hvis det oppstår feil på produktet under vanlig bruk, skal ResMed, etter eget skjønn, reparere eller skifte produktet eller delen(e) med mangler. Denne begrensede garantien dekker ikke: a) enhver skade som forårsakes av feil bruk, misbruk, modifikasjon eller endring av produktet, b) reparasjoner utført av en serviceorganisasjon som ikke uttrykkelig er autorisert av ResMed til å utføre slike reparasjoner, c) enhver skade eller forurensning som skyldes sigaretter, piper, sigarer eller annen røyk, d) enhver skade som forårsakes av at det søles vann på eller inn i en ventilator. Garantien gjelder ikke for produkter som selges eller videreselges utenfor regionen der de opprinnelig er kjøpt. Garantikrav på det defekte produktet må fremføres av den opprinnelige forbrukeren på kjøpstedet. Denne garantien har fortrinnsrett i forhold til alle andre garantier, både uttrykte og underforståtte, herunder underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Noen regioner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så ovennevnte begrensning vil kanskje ikke gjelde deg. ResMed skal ikke være ansvarlig for noen tilfeldige eller følgeskader som hevdes å ha oppstått som følge av salg, montering eller bruk av et ResMed-produkt. Enkelte land eller stater godtar ikke unntak fra eller begrensninger i ansvaret for påløpt skade eller følgeskade. Det er derfor ikke sikkert at ovenstående begrensning gjelder for deg. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan i tillegg ha andre rettigheter, som varierer fra land til land. For mer infomrasjon om garantirettigheter, ta kontakt med din lokale ResMedforhandler eller ResMed-kontor. R /

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer