Nyrefunksjon - oversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyrefunksjon - oversikt"

Transkript

1 Nyrefunksjon - oversikt Glomerulus: 125 ml ultrafiltrat/min. Autoregulering av GFR (glomerulær filtrasjonsrate). Filtratet mangler proteiner og celler. Krystalloider som i plasma Efferent arteriole Glom. Afferent arteriole Juxtaglomerulære apparat Til nyrene: 25% av C.O., ca. 600 ml plasma/min Autoregulering av RPF (renal plasma flow). Høyt kapillærtrykk i glomerulus. Osmolaritet: 300 mosm Bark Marg Proximale tubulus:obligatorisk transport mot peritubulære kapillærer. Aktiv og passiv reabsorpsjon Aktivogpassivsekresjon Vann følger passivt Netto: Iso-osmotisk reabsorpsjon av ca 80% av filtratet. Grovregulering av volum basert på sympatisk indusert variasjon av flow Vasa recta: Fører blod med O 2 til den aktive transporten i Henles sløyfe. Utvaskningen av forsinkes ved countercurrent exchange (motstrøms-utveksling) Transporterer også bort vann som er reabsorbert fra samlekanal. Peritub. kap. Henles sløyfe; tynne segment: Passiv ekvilibrering med omgivelsene Bowmans kapsel Prox. tub. Henles sløyfe Dist. tub. Cortex Medulla Henles sløyfe; tykke segment:aktiv transp. av ut danner en gradient på 200 mosm mot omgivelsene i horisontalplanet Juxtaglomerulære apparat: Funksjonell forbindelse mellom juxtaglomerulære celler i afferent arteriole og Macula densa i distale tubulus. Renin-sekresjon fra juxtaglomerulære celler Distale tubulus og samlerør: Hormonkontrollerte transportprosesser ADH øker permeabiliteten for vann, som gir reabsorpsjon mot den hyperosmolare margen. Aldosteron øker aktiv reabsorpsjon og aktiv K + sekresjon. Finregulering av volum, osmolaritet, ph, K +,Ca 2+. Vasa recta Samlerør Hele Henles sløyfe:resirkulasjon av partikler og ny aktiv transport danner en gradient på mosm fra bark-marg-grensen til papillen ved countercurrent multiplikasjon. I den innerste del av Henles sløyfe deltar passiv transport av,og mellom Henles sløyfe og samlerør deltar resirkulasjon av urea i prosessen Fra nyrene:variabel mengde urin med variabel sammensetning og osmolaritet. Fra 1 ml/min og 1200 mosm til 15 ml/min og 100 mosm AR H99 Papille

2 Noen særtrekk ved nyrefunksjonen Transport i to dimensjoner: Væskestrøm langs nefronet Transcellulær transport mellom nefron og blod og mellom forskjellige deler av nefronet ark Graden av transcellulær transport til/fra blod kan avhenge av filtratets strømningshastighet arg Motstrømsutveksling: *I Vasa recta *I Henles sløyfe *Mellom samlerør og Henles sløyfe Utvekslingens effektivitet kan avhenge av strømningshastighet for blod/filtrat Vasa recta Henles sløyfe Samlerør

3 Cortikalt nefron ca. 85% Juxtamedullært nefron ca. 15%

4 Utskiller renin ved volumreguleringen Utskiller vasoaktive substanser ved auto-reguleringen (prostaglandiner, katekolaminer, adenosin, kininer)?

5 Starling-balansen A V P i π i P i π i P o π o P o π o Netto filtrasjonstrykk: P i + π o -(P o + π i ) Def: Positiv: De krefter som presser(eller trekker) væske ut Filtrert mengde: K f x netto filtrasjonstrykk = areal x permeabilitet x netto filtrasjonstrykk

6 A p i Vanlig kapillær π + i = + π i = p i V p o π o p o π o Lymfe Afferent arteriole Glomerulus Efferent arteriole p i πi p i π i p i Proksimale tubulus p o p i π i Glomerulus + Peritubulære kapillærer Seriekoblet portåresystem

7 Trykk (mmhg) A V p i π i p o 1 1 π o Vanlig kapillær (1+25) = 11 Filtrasjon 11-9 = (1+25) = -9 lymfe Reabsorpsjon Aff Eff (22+15) = 18 Glomerulus 15 0 Filtrasjon (32+15) = 8 A V Aff Eff

8 Protein Basalmembran Neg. Ladn. På Heparan sulfat proteoglycaner Endotel Podocytter Bowmans kapsel

9 Starling-balansen anvendt på to forskjellige situasjoner Lunge Nyre Lav p i Negativ -p o Høy p i Holder alveolene tørre Rel. høy π o Surfactant holder små alveoler utspilt p i π i Lav filtratmengde; føres bort med meget effektivt lymfesystem

10 Autoregulering av Renal Plasma Flow (RPF) og Glomerulær FiltrasjonsRate (GFR) For å motvirke effekten av hydrostatiske trykkendringer (som ikke skyldes volumendringer) Hensikt: Ha kontroll med -mengden som presenteres for reabsorpsjon i de proximale tubuli ml/min Autoreguleringen er ikke perfekt. Avviket kompenseres ved den glomerulotubulære balanse: -opptaket tilpasses tilbudet map (mmhg)

11 4.1. GLOMERULOTUBULÆR BALANSE OG AUTOREGULERING AV RENAL PLASMA FLOW (RPF) OG GLOMERULÆR FILTRASJONSRATE (GFR) Afferent arteriole Myogen mekanisme Ytre forstyrrelse Glatt muskulatur Vasokonstriksjon Strekk Juxtaglomerulære celler Vasoaktive substanser Macula densa Vasoaktive substanser Distale tubulus map Moderate hydrostatiske trykkendringer RPF Glomerulus Podocytter { Volum Glomerulotubulære balanse GFR Proksimale tubulus { Volum Permeabilitet Mesangialceller Filtrasjonsareal Pr Peritubulære kapillærer H 2 O }reabsorpsjon Tubuloglomerulær feedback

12 Kontraksjon Diffusjonsareal Overflatestrukturene er negativt ladet. Negative partikler (proteiner etc.) vil derfor filtreres mindre enn nøytrale og positive partikler Podocyter m/ Kontraksjon Permeabilitet

13 Utskiller renin ved volumreguleringen Utskiller vasoaktive substanser ved auto-reguleringen (prostaglandiner, katekolaminer, adenosin, kininer)?

14 Mengde = 10 g Clearance Konsentrasjon = 1 g/l 10 g 1 g/l = 10 L (volum) Ukjent volum Fullstendig blandet Brukes eller produseres ikke i volumet Steady state væskestrøm: ml/min Prosess som delvis renser væskestrømmen for partikler Hvor effektiv er prosessen? Konsentrasjon: mg/ml Mengde: mg/min = ml min :Clearance Def: Clearance: Den væskestrøm hvorfra partikkelen blir fjernet fullstendig Dette er vanligvis en virtuell (ikke-eksisterende) væskestrøm. Unntak: I nyrene er GFR/inulinclearance og RPF/PAH-clearance reelle

15 Inulin Afferent: 600 ml/min Filtrat: 125 ml/min Efferent: 475 ml/min Veneblod: ml/min Inulin-clearance = c u.inulin xv c = GFR p.inulin Gjelder ved alle konsentrasjoner Urin: 1-15ml/min

16 PAH 600 ml/min 475 ml/min 125 ml/min ml/min PAH-clearance = c u.pah x V = RPF c p.pah T m.pah Gjelder bare når T m.pah ikke er mettet 1-15 ml/min

17 6 mg/dl Mengde PAH som utskilles i urin (mg/min): 600 =RPF PAH C u.pah x V = c p.pah x GFR + T m.pah /c p.pah Clearance (ml/min) Aktiv sekresjon som er mettet: T m.pah (mg/min) C u.pah x V c = p.pah x GFR + T m.pah c p.pah c p.pah c p.pah T m..pah PAH-clear. = Inulin-clear. + cp.pah PAH-clear. Inulin-clear. Når c p.pah 125 =GFR Inulin Glukose 200 mg/dl Konsentrasjon Aktiv reabsorpsjon som er mettet: T m.glukose (mg/min)

18 Inulin GFR Creatinin HOCH 2 O O O OH CH 3 H OH OH H N NH H OH HOCH 2 O H CH 2 O H H H OH O NH H OH H CH 2 OH H O HOCH 2 O n 35 RPF p-aminohippursyre (PAH) H OH H 2 N CONHCH 2 COOH H CH 2 OH OH H

19 TRANSPORTPROSESSER FOR INYRENE 0% Proximal tubulus Apikal Basolateral Glucose 0-30% Acetazolamid H 2 O H + + HCO 3 c.a H 2 O + CO 2 H + K + K + ~ ~ ~ K + K + K +,K + Loop diuretika furosemid etacryn syre bumetanid 2Cl Henles sløyfe: Tykke oppstigende del Apikal Basolateral ~ ~ K + K + Tynne oppstigende del ADH H 2 O Basolateral K + Ouabain } Endothelin IL-1 PGE 2 Distale tubulus og samlerør Spironolakton Aldosteron K + Ca 2+ Apikal H 2 O Amilorid ANP cgmp Cl 0-50% K + + H CO 2 CO 2 HCO H + c.a O ~ K + Urea H 2 O Papillen H 2 O Urea ADH Urea Filtrat ISF Filtrat Filtrat ISF AR V 2000

20 Fra prox. tub. Motstrøms multiplikasjon Til dist. tub. 200 mosm 300 mosm Na Alltid impermeabel for H 2 O OSV Fundamental egenskap ved ATPasen: Danner gradient på 200 mosm på alle nivåer

21 + ADH H 2 O Urea Urea Distale tubulus H 2 O Urea H 2 O Urea Alltid impermeabel for H 2 O ADH øker permeabiliteten for H 2 O Alltid impermeabel for urea Henles sløyfe Urea H 2 O Urea H 2 O Urea H 2 O Urea Urea Samlerør ADH øker permeabiliteten for urea Konsentrert urin

22 Den aktive transporten i oppstigende gren av Henles sløyfe må ha blodtilførsel Motstrømsutveksling i vasa recta. (En passiv transportprosess) Kan ikke danne gradient, forsinker utvaskningen av eksisterende gradient Fjerner også reabsorbert væske fra samlerør 1200

23 Vanntransport i distale tubuli og samlerør ADH Apikal (luminal) m/filtrat H 2 O Tight junction Aquaporiner: AQ-2 Basolateral m/blod H 2 O ADH H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O V 2 H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O H 2 O V 2 H 2 O H 2 O H 2 O Urea-transportører: UT-A

24 Vanndiurese Diabetes insipidus -ADH Glukose Osmotisk diurese Diabetes mellitus + ADH: sterkt red. effekt Binder vann Fortynner 15 ml/min Red. NaCl reabs. >>15 ml/min Binder mer vann Økt flow Mindre effektiv CCM 15 ml/min Redusert gradient i medulla >>15 ml/min

25 Molaritet (osmolaritet) Molalitet (osmolalitet) Mol/L ferdig løsning Temperatur-avhengig Mol/kg løsningsmiddel Temperatur-uavhengig Avviket er lite for fortynnede løsninger, ca 1% for ECV. I praksis måler vi derfor osmolaritet fordi vi presenteres for ferdige løsninger.

26 n: antall partikler (n=2 for NaCl) C: konsentrasjon (mol/l) R: Universelle gasskonstant (0.082 atm L/mol o K) T: Absolutt temperatur ( o K) Osm trykk:π ρgh ncrt (atm) Kan også oppgis i kpa eller mmhg: 1 atm = 101 kpa = 760 mmhg Semipermeabel membran Løste partikler slipper ikke gjennom Løsningsmiddel (f.eks. Vann) slipper fritt gjennom

27 Manometer Osmotisk trykk

28 Osmolalitet - cellevoum For magnocellulære nevroner i hypothalamus: Nucleus supraopticus og nucleus paraventricularis Hypoton løsning (<300 mosm) H 2 O For magnocellulære nevroner i hypothalamus: Nucleus supraopticus og nucleus paraventricularis: Nevrohypofyse H 2 O ADH ADH H 2 O Isoton løsning (~300 mosm) ADH ADH Hyperton løsning (>300 mosm H 2 O ADH ADH

29 ECV regulering HOMØOSTASE PARAMETER OMRÅDE FORSTYRRELSER/ OMRÅDE HVORFOR REGULERE Volum Individuelt : 150 mmol/l A - : 150 mmol/l Små Holde map konstant Osmolaritet mosm/l Små K + 3,5 5,0 mmol/l Noe større mmol/døgn Holde intracellulært volum konstant Ha kontroll med membran-eksitabilitet ph 7,35 7,45 0, , mmol/l Enorme: mmol/døgn mmol/døgn Ha kontroll med Protein-funksjonen Pr - + H + HPr

30 Ytre forstyrrelse Vanntap Svette ECV Volum 4.2. OSMO- OG VOLUMREGULERING; antidiuretisk hormon (ADH) Nyre Tarmkanal Væskeabsorpsjon Osmolaritet Samlerør H 2 O reabs mot P H2O hyperosm. medulla Distale tubuli H 2 O reabs. mot P isoosm. cortex H2O Proksimale tubuli GFR-avh. H 2 O-reabsorpsjon Binyrebark Oesophagus Sensorer for væskestrøm Atrier, store vener, lungekretsløp Volumsensorer Glukokortikoider Medulla oblongata NTS CVLM Urin Hyperosmotisk Opp til 1500 mosm/l hos homo SNS Tørst Drikker vann Hypothalamus Nucl. Supraopticus Nucl. paraventricularis Osmoreseptorer Nevro hypofyse Stat-verdi: 290 mosm/l SNS-medulla Via area postrema ADH = vasopressin Adeno hypofyse ACTH Angiotensin II NTS: Nucleus Tractus solitarius CVLM: Caudal Ventrolateral medulla Emosjonelt stress Fysisk aktivitet Smerte Kvalme Morfin Nikotin Alkohol Hjerte C.O. Arterier map svak økning Arterioler Vasokonstriksjon Karsenger Refordeling Hud Vasokonstr. v/synkope

31 ADH-produksjon Maksimum Minimum Konflikt Osmoregulering + osm -osm -osm + osm Volumregulering -vol + vol -vol + vol Hypoton svette Drikke vann Diaré 3L Drikke 2L vann Drikke saltvann

32 Lav sekresjon Svette - produksjon Høy sekresjon Iso-osm. Iso-osm. Hypo-osm. ECF: Vol Osm Tilnærmet iso-osm. ECF: Vol Osm

33 Volumregulering etter reduksjon - oversikt Ytre forstyrrelse Volumtap (svette, blødning) Sympaticus Nyresirkulasjon 1. grovregulering Trykk- og volum-sensorer i blodkar og nyrer Proksimale tubuli Renin Redusert filtrasjon; økt reabsorpsjon 2. grovregulering Lunge-sirk. Angiotensin II Aldosteron Distale tubuli Økt -rabs. Sympatisk vasokonstriksjon Binyrebark Nevrohypofysen ADH Økt H 2 O-reabs. Finregulering

34 Ytre forstyrrelse Blødning Lavt -inntak 4.3. VOLUMREGULERING ETTER REDUKSJON: Aldosteron og angiotensin II ECV Volum Blodkarsystem Volum/trykk-sensorer Nyre; juxtaglom. app. Renin Urin Volum Symp. Ach Symp. ggl. & adr. med. NAdr & Adr Nyre; glom & prox tub vasokonstriksjon reabs & H 2 O reabs Positiv feedback Nyre; distale tubuli SNS Tørst Lever Angiotensinogen Lungekar Angiotensin I Converting enzyme Angiotensin II Binyrebark; zona glomerulosa Na,K-ATPase Na { } (basolateral) reabsorpsjon Na-kanal (luminal) H 2 O reabs. Aldosteron Hypoth - Adenohyp CRH ACTH Volumreduksjon Svetteproduksjon Nevrohypofyse ADH Tarmkanal Vanninntak

35 EFFEKTER AV ANGIOTENSIN II PÅ PROKSIMALE TUBULI ECV volum map Angiotensin II Glomerulus Vasokonstriksjon Vasokonstriksjon Glomerulus Afferent arteriole Mesangialcelle kontraksjon (GFR ) Efferent arteriole (GFR ) GFR Afferent arteriole Mesangialcelle kontraksjon (GFR ) Efferent arteriole GFR Peritub. Kap. GFR Peritub. Kap. p π H + H + ~ K + Liten reduksjon i ECV volum og map Lav konsentrasjon av angiotensin II Efferent vasokonstriksjon (GFR økning) Mesangialcelle kontraksjon (GFR senkning) GFR uendret Mer effektiv reabsorpsjon pga p reduksjon i peritubulære kapillærer π økning i peritubulære kapillærer Luminal Baso-lateral Større reduksjon i ECV volum og map Høyere konsentrasjon av angiotensin II Afferent vasokonstriksjon GFR redusert Mer tid for reabsorpsjon gir mer effektiv reabsorpsjon I begge tilfelle: Angiotensin II stimulerer reabsorpsjonen av Na+ ved stimulering av Na/K ATPasen i den basolaterale membran stimulering av Na/H-utvekslingen i den luminale membran Sannsynligvis sterkere stimulering ved høy konsentrasjon av angiotensin II

36 26. VOLUMREGULERING ETTER EKSPANSJON Atrie natriuretisk peptid (ANP) Ytre forstyrrelse Volumekspansjon ECV Hjerte; atrier ANP atrie natriuretisk peptid Nyre; juxtaglom. app Renin Hypothalamus-nevrohypofyse ANPR-A ADH ANPR-A Lever Angiotensinogen volum Lunger Angiotensin I Converting enzyme Angiotensin II ANPR-A mesangialcelle relaks. Nyre, glomerulus & proksimale tubulus ANPR-A vasodilatasjon AT 1A diffusjonsflate GFR Binyrebark, zona glomerulosa AT 1B ANPR-A reabs. H 2 O reabs. Aldosteron Nyre, distale tubulus reabsorpsjon Urin ANPR-A H 2 O H 2 O reabsorpsjon reabsorpsjon V 2 Urodilatin

37 Ytre forstyrrelse Måltid Fysisk aktivitet Celleskade K + -regulering oversikt Pancreas Insulin Binyremarg Adrenalin Celler K + Na,K-ATPase Intracellulær lagring av K + Midlertidig regulering Binyrebark Aldosteron Nyre dist. tubuli Ekskresjon av K + med transcellulære gradienter Endelig finregulering

38 Ytre forstyrrelse K + Filtrat K + -regulering i nyrene Proximal tubulus Peritubulære kapillærer K + K + Proximal reabsorpsjon ca. 90% Binyrebark, Zona glomerulosa Aldosteron K Konsentrasjonsgradient K + + Distal tubulus K + K + Elektrisk gradient

39 Det er viktig å ha homøostatisk kontroll over [K + ] o : [K + ] o & [Cl - ] o øker E Na 2K + Cl El. Grad _ 3 ADP+P i A - ATP Kons. grad K + _ Konsentrasjonsgradient reduseres Terskel E m EK [K + ] i øker E K og E m reduseres (membranen depolariseres) Hyper-eksitabel Terskel In-eksitabel Forbi terskel For å ha kontroll over nerve- og muskel-cellers eksitabilitet

40 To celletyper i distale tubuli/samlekanaler Principal cells. Dominerer i antall Relativt store med få organeller + Ansvarlig for Na - og H 2O -transport Intercalated cells Færre i antall Relativt små med store kjerner og mange organeller + Ansvarlig for H -transport + K transporteres av begge celletyper

41 Ytre forstyrrelser Respiratorisk metabolsk Respiratorisk metabolsk } } Midlertidig ytre forstyrrelse Acidose Alkalose O 2 Aerob metabolisme CO 2 ph-regulering Plasma Kjemisk buffereffekt HCO - ph-endring Redusert ph-endring 3 Cl - RBC HgbO 2 O 2 + Hgb Carbonsyre Klorid shift Hgb er en bedre buffer (= svakere syre) enn HgbO 2 HHgb Cl - anhydrase c.a. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO - 3 Reseptor/ integrator Nyre/lever (?) Sentrale kjemoreseptorer Perifere kjemoreseptorer Urin NaH 2 PO 4 NH 4 Cl N-holdig avfallstoff utskilles samtidig Effektor: Nyre HCO 3- reabsorberes v/nøytral ph (basereserve gjenvinnes) H + utskilles som H 2 PO 4 - HCO 3- gjenvinnes (ufullstendig) Fosfat tapes H + utskilles som NH 4 + HCO 3- gjenvinnes (fullstendig) Effektor: Ventilasjonssystemet CO 2 utskilles HCO 3- (base-reserve) forbrukes

42 Nøytral situasjon: Basereserven NaHCO 3 må reabsorberes Spesielt i proksimale tubuli med børstesøm mot lumen Filtrat Blod Apikal side Basolateral side HCO H + H + HCO 3 - HCO 3 - H 2 CO 3 Carbonsyre anhydrase H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 Carbonsyre anhydrase CO 2 + H 2 O Urin H 2 O

43 Syrebelastning er bufret i plasma: H 3 PO 4 + 2NaHCO 3 Na 2 HPO 4 + 2H 2 O + 2CO 2 Filtrat Blod Apikal side Basolateral side HPO H + H + HCO - 3 HCO - 3 NaH 2 PO 4 I distale tubuli m/høy ph-gradient H 2 CO 3 Carbonsyre anhydrase CO 2 + H 2 O Urin NaH 2 PO 4 Surt fosfat utskilt. 1 NaHCO 3 og fosfat tapt

44 Syrebelastning bufret i plasma: HCl + NaHCO 3 NaCl + H 2 O + CO 2 Filtrat Apikal side Basolateral side Blod Cl HCO - H + H + 3 HCO - 3 H 2 CO 3 Cl - + NH 4 + NH 4 + Carbonsyre anhydrase CO 2 + H 2 O NH 3 NH 3 + glutamat Glutamin Urin NH 4 Cl H + fjernes som NH 4+. N-holdig avfallstoff fjernes samtidig. Basereserven konserveres.

45 Betydningen av de renale buffersystemer Vi produserer ca. 100 mmol H + /døgn. Største surhetsgrad i urin er ca. ph = 4.5 Dette tilsvarer er H + -konsentrasjon på 0.03 mmol/l Uten buffere måtte vi skille ut: 100 mmol/døgn 0.03 mmol/l = 3 333L/døgn!! Men heldigvis: Vi har fosfat- og ammonium-buffer som binder H + -ioner og kan nøye oss med ca. 1L/døgn

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Side 2 av 38 Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Del 1: OM RUS OG RUSS Jeanette er 19 år og russ. Hun og flere i hennes familie har familiær hyperkolesterolemi, en sykdom som gjør at pasienten har høyt

Detaljer

Det juxtaglomerulære apparat!

Det juxtaglomerulære apparat! Nefronet! Diuretika og urikosurika! Nefronet! Det juxtaglomerulære apparat! Cellene i macula densa responderer på endringer i blodgjennomstrømning og sammensetning av væsken i distale tubuli, og kontrollerer

Detaljer

c. Glukokortikoidene har en rekke forskjellige effekter. Gjør rede for de fysiologiske effektene til glukokortikoidene.

c. Glukokortikoidene har en rekke forskjellige effekter. Gjør rede for de fysiologiske effektene til glukokortikoidene. EKSAMEN 3. semester MEDSEM3, ODSEM3 SOMMER 2005 KONTINUASJONSEKSAMEN Eksamensdag 10. august 2005 Oppgavesettet er på 3 sider (uten sensorveiledning) og består av 4 oppgaver Bokmål Oppgave 1. a. Hvor er

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER

NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER April 2015 Solbjørg Sagedal, overlege Nyremedisinsk avdeling Agenda Nyrefunksjon Etter pause: Nyresykdommer Lengdesnitt av en nyre Glomerulær filtrasjonstrykk avhengig av

Detaljer

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling Blodgasser 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius Likevekten Metabolismen gir produksjon av syre i kroppen ph må likevel holdes konstant Kroppen må kvitte seg med syre Lunger: CO2 utskilles Nyrer:

Detaljer

Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM. Vann Cellenes hovedbestanddel

Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM. Vann Cellenes hovedbestanddel Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM Vann Cellenes hovedbestanddel Vann er kroppens dominerende bestanddel Elementene i kroppen Oksygen og hydrogen utgjør nesten 75% av kroppsvekten, og av dette er ca

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumhydrogenkarbonat Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Syre-base status Respirasjon Elektrolytter Metabolitter Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil situasjon Heparinisert

Detaljer

a) Kroppens temperaturreguleringssenter sitter i hypotalamus. Hvilke stoffer kan påvirke dette senteret slik at vi får feber?

a) Kroppens temperaturreguleringssenter sitter i hypotalamus. Hvilke stoffer kan påvirke dette senteret slik at vi får feber? Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM3A høst 2009 Tirsdag 12.01.10, kl. 09.00 14.00 kull H-08 Oppgavesettet består av 3 sider Hjelpemidler: Norsk rettskrivningsordbok Oppgave 1 En to år gammel gutt blir

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Onsdag 8. desember 2010 kl 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Onsdag 8. desember 2010 kl 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Onsdag 8. desember 2010 kl 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI. 12.desember 2002

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI. 12.desember 2002 1 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FORDYPNINGSEMNE SIF40AE FYSIOLOGI 1.desember 00 OPPGAVE 1 SIRKULASJON a) Hovedfunksjoner og egenskaper til ulike årer Arterier: Egenskaper: Tykke vegger med elastisk vev

Detaljer

Viktige opplysninger: Settet består av 4 oppgaver som alle teller likt

Viktige opplysninger: Settet består av 4 oppgaver som alle teller likt Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM3A Vår 2010 Tirsdag 15. juni 2010 kl. 09:00-14:00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Settet består av 4 oppgaver som alle teller likt Hjelpemidler:

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Medisinske aspekter; rehydreringsterapi

Medisinske aspekter; rehydreringsterapi Osmose, vannkanaler og regulering av cellevolum (Del 15.8- forts.) Medisinske aspekter; rehydreringsterapi Dannelsen av urin er basert på epitelceller som oppkonsentrerer urinen ved å trekke vannet ut

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål.

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål. 27. aug. 200 Konsentrasjonsmål. Introduksjon I laboratoriet skal vi lage mange typer løsninger: standarder, løsninger av syrer, løsninger av baser og buffere. For at du skal kunne lage og benytte disse

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner Læringsmål IA: 2.1.2.6 Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport Passiv Aktiv Diffusjon Fasilitert diffusjon Ionekanaler

Detaljer

Endokrine Б0К2rsaker til hypertensjon. Angiotensin-aldosteron aksen. Angiotensin-aldosteron aksen. Damien Brackman. Angiotensinogen.

Endokrine Б0К2rsaker til hypertensjon. Angiotensin-aldosteron aksen. Angiotensin-aldosteron aksen. Damien Brackman. Angiotensinogen. Endokrine Б0К2rsaker til hypertensjon Damien Brackman Angiotensin-aldosteron aksen Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II Aldosteron Angiotensin-aldosteron aksen Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin

Detaljer

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået.

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået. 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex -Natriumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 58,44 mg (1 mmol) Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

H.B. Benestad og G. Nicolaysen. August 2000. (h.b.benestad@basalmed.uio.no; gunnar.nicolaysen@basalmed.uio.no)

H.B. Benestad og G. Nicolaysen. August 2000. (h.b.benestad@basalmed.uio.no; gunnar.nicolaysen@basalmed.uio.no) H+-HOMEOSTASE H.B. Benestad og G. Nicolaysen. August 2000. (h.b.benestad@basalmed.uio.no; gunnar.nicolaysen@basalmed.uio.no) Orientering om undervisningen Reguleringen av organismens H + -homeostase (eller

Detaljer

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin?

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Kristin M. Aakre Seksjonsoverlege, medisinsk biokjemi, Haukeland universitetssykehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Nyrens oppgave

Detaljer

Syre-base-fysiologi (I) Metabolsk acidose. Syre-base-fysiologi (II) Praktisk tilnærming. Forventet respons ved avvik. Patogenese, acidose 25.01.

Syre-base-fysiologi (I) Metabolsk acidose. Syre-base-fysiologi (II) Praktisk tilnærming. Forventet respons ved avvik. Patogenese, acidose 25.01. Syrebasefysiologi (I) Dreier seg om [H + ] svært nøye regulert: Metabolsk acidose Knut Erik Hovda Nasjonalt Kompetansesenter for CBRNe Medisin Akuttmedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus [H + ] vedrører

Detaljer

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom Erlend Aune Overlege PhD Hjerteseksjonen, Sykehuset i Ves?old Hjertesviktpasienten jama.jamanetwork.com 1 Bakgrunn 30-60% av hjertesviktpasienter har

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Bruk av diuretika. Nidaroskongressen 19/10-17 Lene Heramb

Bruk av diuretika. Nidaroskongressen 19/10-17 Lene Heramb Bruk av diuretika Nidaroskongressen 19/10-17 Lene Heramb Disposisjon Nyrefysiologi behandling av natrium Slyngediuretika, tiazider, litt om aldosteronantagonister. Hjertesvikt Hypertensjon Kronisk nyresykdom

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Farmakokinetikk Konsentrasjon Distribusjon Absorpsjon Metabolisme Ekskresjon Tid Renal

Detaljer

Eksamensdag 14. juni Oppgavesettet er på 3 sider (uten sensorveiledning) og består av 4 oppgaver Bokmål

Eksamensdag 14. juni Oppgavesettet er på 3 sider (uten sensorveiledning) og består av 4 oppgaver Bokmål EKSAMEN 3. semester MEDSEM3, ODSEM 3 SOMMER 2005 Eksamensdag 14. juni Oppgavesettet er på 3 sider (uten sensorveiledning) og består av 4 oppgaver Bokmål Oppgave 1. A. Lag en skisse av og sett navn på blodkarene

Detaljer

Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II

Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II Cumulative insidence of diabetic nephropathy Hovind P, et al. Diabetes Care 2003;26:1258-64 Forekomst diabetisk nefropati 1:3 1:5 90-100

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i MBV 1020 - Del 1 (Dyrefysiologi) Oppgavegjennomgang: 22. oktober 2008 Tid for gjennomgangen: kl. 12.15-14.00 Oppgavesettet

Detaljer

Analyses of Acid-Base Disturbances

Analyses of Acid-Base Disturbances Analyses of Acid-Base Disturbances Hans-Peter Marti Renal Unit Haukeland University Hospital Bergen Some slides from a lecture of Fredrik Borchsenius, UiO Haukeland University Hospital, 17th January 2017

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Aktiv transport og ATP-pumper (Del 15.5- forts.) V-klasse proton ATPaser

Aktiv transport og ATP-pumper (Del 15.5- forts.) V-klasse proton ATPaser Aktiv transport og ATP-pumper (Del 15.5- forts.) V-klasse proton ATPaser Alle V-klasse ATPaser pumper kun protoner dvs. er H + - ionepumper. Har som oppgave å holde lav ph ved hydrolyse av ATP i lysosomer,

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

Eksamensoppgaver termin 1C-1D 2010 Ordinær eksamen

Eksamensoppgaver termin 1C-1D 2010 Ordinær eksamen Eksamensoppgaver termin 1C-1D 2010 Ordinær eksamen Anatomi Sverre Torp Oppgave 1 (10 poeng) 1. En pasient med stor blødning kan gå i sjokk, og det autonome nervesystem og binyrer vil sammen prøve å opprettholde

Detaljer

Overvekt og hypertensjon

Overvekt og hypertensjon Overvekt og hypertensjon -teori og terapi Gunn Åshild Botnen og Maria Botnen Ougland Veileder Professor Dr. Med. Jan-Bjørn Osnes Farmakologisk institutt Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo 2006 Takk

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold

Detaljer

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl Eksamen i humanbiologi OD2100 02. desember 2016 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 Tungpusten fisker Kenneth (56 år) arbeider som fisker og har røkt siden ungdommen. De siste månedene har han blitt tiltagende tungpusten,

Detaljer

Anne-Mona Øberg Produktsjef

Anne-Mona Øberg Produktsjef Anne-Mona Øberg Produktsjef Afinion TM Multiparameter analysesystem Enkelt, raskt og brukervennlig Pålitelig og sikkert Helautomatisk Lite prøvevolum Mulighet for journaltilkobling / LIS SKUP pågår (HbA1c)

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100

Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100 Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100 17. februar 2017 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 På laboratoriekurs Under arbeidsfysiologikurset du deltok på tidligere i år registrerte du bl.a. forandringer i hjertesyklus

Detaljer

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Gro Elisabeth Jensen Master i biomedisin Avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi Diakonhjemmet sykehus 1

Detaljer

Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelsar. Ved LiS Knut Asbjørn Rise Langlo Nyremedisinsk av deling, St. Olavs Hospital

Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelsar. Ved LiS Knut Asbjørn Rise Langlo Nyremedisinsk av deling, St. Olavs Hospital Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelsar Ved LiS Knut Asbjørn Rise Langlo Nyremedisinsk av deling, St. Olavs Hospital Kasuistikk 1 Mann 50 år Tidlegare frisk Ingen faste medisinar Innleggast med akutt

Detaljer

Diabetes nefropati, del 2

Diabetes nefropati, del 2 Diabetes nefropati, del 2 Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet The Liver and the Kidne y Both Contribute to Glucos e Production Gluconeogenes is 20 25%* Glucos e production ~70 g/day

Detaljer

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD Side 15 av 38 Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD Del 1: OVERVEKT OG TYPE 2 DIABETES Kari Larsen er 50 år og har en BMI på 32. Hun har gradvis økt i vekt over de siste 20 årene og har nå merket økt trettbarhet

Detaljer

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Legeforordninger ved CRRT Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Viktige spørsmål Skal pasienten dialyseres? Når skal vi starte? Hvilken dialysemodalitet? GFR Kriterier Urin Output

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom!

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom Mage-tarmsykdommer Mage-tarmsykdommer Nedsatt nyrefunksjon Andre Funksjon/parameter Absorpsjon Førstepassasjeeffekten Distribusjonsvolum

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Transport cellemembranen 1 På hvilken måte er ulike membraner i en celle forskjellige? A) Fosfolipider finnes bare i enkelte

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Terje Espevik, IKM Innhold: Diffusjonshastighet av molekyler over et lipiddobbeltlag Ionekonsentrasjoner innenfor og utenfor en typisk celle Transportere

Detaljer

Diabetes Insipidus og Osmoregulering

Diabetes Insipidus og Osmoregulering Diabetes Insipidus og Osmoregulering Kolbeinn Guðmundsson Barneklinikken, Landspitalinn Reykjavik, Island Kurs Pediatrisk Endokrinologi Bergen, November 2016 Regel No 1 Plasma OSMOLALITET reguleres nærmest

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Biologi: Laksens grunnleggende fysiologi

Biologi: Laksens grunnleggende fysiologi Biologi: Laksens grunnleggende fysiologi Aquatraining 2017, 18-25 oktober Torstein Kristensen Laksens biologi Fysiologi: Studerer hele fisken og dens organer Hvordan forsynes musklene med oksygen? Hvor

Detaljer

Bruk av diuretika. Nidaroskongressen 19/10-15 Lene Heramb

Bruk av diuretika. Nidaroskongressen 19/10-15 Lene Heramb Bruk av diuretika Nidaroskongressen 19/10-15 Lene Heramb Disposisjon Nyrefysiologi behandling av natrium Slyngediuretika, tiazider, litt om aldosteronantagonister. Hjertesvikt Hypertensjon Kronisk nyresykdom

Detaljer

Vann Cellenes hovedbestanddel

Vann Cellenes hovedbestanddel Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM Vann er kroppens dominerende bestanddel Elementene i kroppen Vann Cellenes hovedbestanddel ksygen og hydrogen utgjør nesten 75% av kroppsvekten, og av dette er ca

Detaljer

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon Mage-tarm systemet Anatomi og fysiologi Arild Chr. Rustan FRM2041, 2.5.06 EM bilde av mikrovilli (brush border) fra tynntarm Forelesingsplan 2006 kursuke 18: fordøyelsesorganer Anatomi og fysiologi: Mage-tarm

Detaljer

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Opptak og transport av vann og næring Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Disposisjon Atomer Molekyler Kjemiske bindinger Opptak og transport av vann Opptak av næring Hydrogen og oksygen atom

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Væsketerapi til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi, OUS-Ullevål

Væsketerapi til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi, OUS-Ullevål Væsketerapi til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi, OUS-Ullevål Kasuistikk 1 Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt etter 12 timer med

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Diabetes nefropati En mikroangiopatisk komplikasjon Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Kronisk nyresykdom definisjon Forekomst CKD > 10 % av befolkningen De fleste

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Elektrolyttforstyrrelser - hypokalemi, hypokalsemi og hyponatremi. Emnekurs i Endokrinologi for Allmennmedisin 22.09.14 Hildegunn Aarsetøy

Elektrolyttforstyrrelser - hypokalemi, hypokalsemi og hyponatremi. Emnekurs i Endokrinologi for Allmennmedisin 22.09.14 Hildegunn Aarsetøy Elektrolyttforstyrrelser - hypokalemi, hypokalsemi og hyponatremi Emnekurs i Endokrinologi for Allmennmedisin 22.09.14 Hildegunn Aarsetøy Kalium Finnes hovedsakelig intracellulært Ekstracellulær konsentrasjon

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Akutt nyresvikt-i akuttmottaket. Aud Høieggen, overlege dr. med Nyremedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Akutt nyresvikt-i akuttmottaket. Aud Høieggen, overlege dr. med Nyremedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Akutt nyresvikt-i akuttmottaket Aud Høieggen, overlege dr. med Nyremedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Akutt nyreskade definisjon Syndrom forårsaket av et raskt fall i GFR Karakterisert

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Bokmål Klargjøring

Detaljer

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr 1 Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr Ny/utsatt eksamen, 28. august 2002 Oppgave 1 (30 poeng) En multitraumatisert kvinne på 23 år kommer inn med

Detaljer

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Virkestoffer: Glukose (i form

Detaljer

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 14. august 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 A-314

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml oppløsning inneholder: Glukose 200,0 g (som glukosemonohydrat

Detaljer

Fagplan - Fysiologi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 6. semester 7. semester 8. semester 9. semester

Fagplan - Fysiologi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 6. semester 7. semester 8. semester 9. semester Fagplan - Fysiologi Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 6. semester 7. semester 8. semester 9. semester Innledning Fysiologi er vitenskapen om den friske kropps funksjoner. Den omhandler

Detaljer

NYREANATOMI 3. SEMESTER MED/ODONT/ERNÆR. UKE 18 V06 Latin: ren = nyre (renes flt) ren dexter = høyre nyre ren sinister = venstre nyre

NYREANATOMI 3. SEMESTER MED/ODONT/ERNÆR. UKE 18 V06 Latin: ren = nyre (renes flt) ren dexter = høyre nyre ren sinister = venstre nyre 1 NYREANATOMI 3. SEMESTER MED/ODONT/ERNÆR. UKE 18 V06 Latin: ren = nyre (renes flt) ren dexter = høyre nyre ren sinister = venstre nyre På gresk: nephros benyttes i mange sammenhenger: nephritis = nyrebetennelse

Detaljer

Skolelaboratoriet for Biologi

Skolelaboratoriet for Biologi Skolelaboratoriet for Biologi Naturfagskonferansen 2013 Cellen seeing is believeing Kristin Glørstad Tsigaridas Tone Fredsvik Gregers Mål for dagen Å få tips om noen enkle øvelser som lett lar seg gjøre

Detaljer