INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark"

Transkript

1 Vår dato: Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: / Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer med møtende vara, jfr vedtektenes 44.2 Valgkomite med vara En representant fra Pedagogstudentene, jfr vedtektenes 44.3 En representant for pensjoniststyret, jfr vedtektenes 44.3 Varadelegater fra lokallagene til orientering, jfr vedtektenes 44.2 INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Du blir med dette innkalt til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Telemark. Varadelegater møter etter nærmere innkalling fra fylkeslaget, men bør så snart som mulig informere sin arbeidsgiver om at de kan komme til å bli innkalt dersom noen av delegatene melder forfall. Sted: Straand Quality Hotel & Resort, Kviteseidvegen 1698, 3853 VRÅDAL Dato: Tirsdag 5. mai torsdag 7. mai 2015 Klokkeslett: Årsmøtet starter kl 11:00 tirsdag og avsluttes innen kl 16:00 torsdag. Det serveres rundstykker og kaffe fra kl 10:00 tirsdag. Dagsorden og årsmøtepapirer sendes ut via lokallagene 21. april Lokallagene må gi beskjed til fylkeslaget umiddelbart dersom noen av delegatene ikke kan møte og erstattes med varadelegater. Medlemmer av fylkesstyret, valgkomiteen og representant for pensjoniststyret og Pedagogstudentene gir direkte melding til fylkeslaget på Innkalling og permisjonsrett Innkallingen gir rett til permisjon med lønn med følgende hjemling i hovedavtalene. KS: Hovedavtalen Del B, 3-5 Staten: Hovedavtalen, 34, særlig andre ledd. Pbl-A: Hovedavtalen, 3.6., 5.2.b) Spekter: Hovedavtalen, Del III 45 og 52.c Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Harald Johansen fylkesleder 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 GODKJENNINGER : GODKJENNING AV INNKALLING : OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER : Delegater... 5 Gjester, dirigenter og funksjonærer: : GODKJENNING AV SAKLISTE : GODKJENNING AV DAGSORDEN : GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT : GODKJENNING AV VALGREGLEMENT SAK 2 KONSTITUERING : VALG AV ORDSTYRERE : VALG AV REFERENTER : VALG AV REDAKSJONSNEMNDER : VALG AV TELLEKORPS : VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE SAK 3 MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET TELEMARK FYLKESSTYRET UTVALG VALGKOMITE REPRESENTASJON Sentral representasjon Lokal representasjon MEDLEMMER INNLEDNING ORGANISASJONSPOLITIKK OG SKOLERING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR UTDANNINGS- OG SAMFUNNSPOLITIKK SKOLERING OG BRUK AV OU-MIDLER Oversikt over kurs og arrangementer høst 2012 vår PERSONALSAKSARBEID VEDLEGG: Melding utvalg voksenopplæring Melding utvalg PPT Melding Utvalg PBL Melding lederråd Melding hovedtillitsvalgt - fylkeskommune (HTV-F) Melding grunnskoleforum Melding pensjoniststyret SAK 4 REGNSKAP SAK 5 MÅL FOR ARBEIDET I KOMMENDE ÅRSMØTEPERIODE Samlet vedtak sak 5 Mål for arbeidet: SAK 6 ØKONOMISKE RAMMER FOR KOMMENDE ÅRSMØTEPERIODE SAK 7 ÅRSMØTESAKER PROFESJONSUTVIKLING OG KVALITET Kvalitet i barnehage Klassedelingstall / lærertetthet Kompetansekrav i voksenopplæringa, rådgiver og kontaktlærer Utdanningsforbundets politikk for kvalitet i lærerutdanningene Profesjonsetisk råd Samlet vedtak sak 7.1:

3 7.2 STYRING, LEDELSE OG MEDBESTEMMELSE Behovet for et administrativt støtteapparat med faglig kompetanse på kommunenivå Ledelse og organisering av barnehagen Finansieringsordningen for private barnehager Tilsyn med barnehager og skoler Samlet vedtak sak 7.2: LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Samlet vedtak sak 7.3: ORGANISASJONSUTVIKLING OG PÅVIRKNINGSARBEID Kjønnskvoteringsreglene Kontingentsatsordningen Andre organisasjonssaker Vedtektsendringer pensjonister Samlet vedtak i sak SAK 8 VALG OG NOMINASJONER VALG AV LEDER VALG AV NESTLEDER VALG AV HOVEDTILLITSVALGTE I TELEMARK FYLKESKOMMUNE VALG AV KONTAKTPERSON FOR MEDLEMSGRUPPE BARNEHAGE, GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE VALG AV LEDERREPRESENTANT TIL FYLKESSTYRET VALG AV ØVRIGE MEDLEMMER AV FYLKESSTYRET VALG AV VARAMEDLEMMER TIL FYLKESSTYRET Valg av delegater til Landsmøtet for perioden Valg av varadelegater til Landsmøtet for perioden Valg av valgkomite Valg av vararepresentanter til valgkomite FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL SENTRALE VERV SAK 9 RESOLUSJONER KAMP MOT ØKT KOMMERSIALISERING AV SKOLEN SOLIDARITETSERKLÆRING I 6 PUNKTER FRA ÅRSMØTET I UTDANNINGSFORBUNDET TELEMARK MASSEKARTLEGGING I BARNEHAGE OG SKOLE NY LEDELSE FOR UTDANNINGSFORBUNDET MÅLSTYRING, TESTING OG RANGERING: BARNEHAGEBARN OG ELEVER ER IKKE KUN ET TESTRESULTAT KOMMUNENE MÅ FORTSATT VÆRE GENERALISTKOMMUNER! OFFENTLIG TJENESTEYTING MÅ FORTSATT VÆRE UNDERLAGT DEMOKRATISK KONTROLL! KOMMUNENE MÅ SIKRES VETORETT! LA LÆRERNE VÆRE LÆRERE!

4 1 Godkjenninger 2 Konstituering 3 Melding Regnskap Mål for arbeidet i kommende årsmøteperiode 6 Økonomiske rammer for kommende årsmøteperiode 7 Årsmøtesaker 8 Valg og nominasjoner 9 Resolusjoner 10 4

5 ÅRSMØTE 2015 Sak 1 Quality Straand Hotell & Resort, Vrådal mai 2015 Sak 1 GODKJENNINGER 1.1: Godkjenning av innkalling Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Innkallingen blir godkjent. Vedtak: Innkallingen er godkjent. 1.2: Opprop og godkjenning av fullmakter 1.2.1: Delegater Delegatnummer Navn Delegasjon Rolle Medlemsgruppe 1 Sikkeland, Inger-Lise Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 2 Isnes, Turid Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 3 Thorbergsen, Toril Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 4 Nuland, Kristin Utdanningsforbundet Bamble Delegat BHG 5 Johansen, Elin T. Utdanningsforbundet Bamble Delegat VGO 6 Kauppinen, Atle R. Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 7 Lekman, Barbro Utdanningsforbundet Bamble Delegat VGO 8 Olsen, Odd Bjørn Utdanningsforbundet Bø Delegat GSK 9 Verpe, Bergit Utdanningsforbundet Bø Delegat GSK 10 Almankås, Kari Iren Utdanningsforbundet Bø Delegat BHG 11 Kleiv, Anne-Kathrin Eika Utdanningsforbundet Bø Delegat VGO 12 Faremo, Gunnhild Utdanningsforbundet Drangedal Delegat GSK 13 Svenum, Lene Utdanningsforbundet Drangedal Delegat BHG 14 Aas, Monica Utdanningsforbundet Fyresdal Delegat GSK 15 Bakke, Liv Johre Utdanningsforbundet Fyresdal Delegat BHG - leder 16 Hilde Busk Utdanningsforbundet Hjartdal Delegat BHG 17 Dølen, Hanne V. Utdanningsforbundet Hjartdal Delegat GSK 18 Gurrich, Marianne S. Utdanningsforbundet Kragerø Delegat GSK 19 Rambøl, Solveig Utdanningsforbundet Kragerø Delegat GSK 20 Lindhagen, Heidi Utdanningsforbundet Kragerø Delegat GSK - leder 21 NN Utdanningsforbundet Kragerø Delegat BHG 22 Isaksen, Roy Utdanningsforbundet Kragerø Delegat BHG 23 Andresen, Svein Utdanningsforbundet Kragerø Delegat VGO 5

6 24 Drevland, Olav Utdanningsforbundet Kragerø Delegat VGO 25 Børresen, Trygve Utdanningsforbundet Kragerø Delegat FAS 26 Britt Marie Waldenstrøm Utdanningsforbundet Kviteseid Delegat BHG 27 Aufles, Villy Utdanningsforbundet Kviteseid Delegat GSK 28 Sanden, Leif Arild Utdanningsforbundet Nissedal Delegat GSK 29 Kleven, Inger Margrete Utdanningsforbundet Nissedal Delegat BHG 30 Skomedal, Tor Arne Utdanningsforbundet Nome Delegat GSK 31 Aaserud, Per Anders Utdanningsforbundet Nome Delegat GSK 32 Otterholt, Berit Utdanningsforbundet Nome Delegat VGO 33 Landsem, Kjell Utdanningsforbundet Nome Delegat VGO 34 Norendal, Inger Utdanningsforbundet Nome Delegat BHG 35 Arvesen, Elisabeth Ree Utdanningsforbundet Notodden Delegat BHG 36 Tvervik, Terje Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK 37 Hjalte, May Iris Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK 38 Hilde Holland Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK 39 Eliassen, Veslemøy Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK - leder 40 Nordstrand, Anne Wangensten Utdanningsforbundet Notodden Delegat HU 41 Uglem, Aashild Utdanningsforbundet Notodden Delegat VGO 42 Gunn Marit Karlsen Utdanningsforbundet Notodden Delegat VGO 43 NN Utdanningsforbundet Notodden Delegat HU 44 Hamsdokka, Trond Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 45 Danbolt, Astrid Margrethe Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 46 Ohna, Eva Lisbet Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 47 Sønslien, Tone Terese Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 48 Haugen, Unni Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 49 Hansen, Bjørn Morgan Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK - leder 50 Mørkesdal, Øystein Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 51 Jørandrud, Gro Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat BHG 52 Markussen, Karina Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat BHG 53 Bjørholt, Barbro Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat BHG 54 Roaas, Bettina Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat FAS 55 Otterholm, Vigdis Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat FAS 56 Grøtting, Anne Kristine Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat VGO 57 Thommesen, Kjersti Nyhus Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat VGO 58 Andersen, Olav-Marius Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat VGO 59 Fles, Torgeir Utdanningsforbundet Sauherad Delegat GSK 60 Nauff, Kari Utdanningsforbundet Sauherad Delegat BHG 61 Guddingsmo, Erik Utdanningsforbundet Sauherad Delegat FAS 62 Vogsland, Bente Utdanningsforbundet Seljord Delegat GSK 63 Brudal, Unni Utdanningsforbundet Seljord Delegat BHG 64 Grøstad, Gunnhild C. Utdanningsforbundet Seljord Delegat VGO 65 Gonsholt, Unni S. Utdanningsforbundet Siljan Delegat GSK 66 Dahle, Espen Utdanningsforbundet Siljan Delegat GSK 67 Bentsen, Monica Jeilen Utdanningsforbundet Siljan Delegat BHG 68 Fliid, Hilde Egeberg Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 6

7 69 Eikstad, Margareth Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 70 Al-Egly, Haifaa Mardan S. Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 71 Hegna, Cecilie B. Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 72 Nicolaysen, Mona Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 73 Myhrer, Marit Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 74 Stokke, Sjur Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK - leder 75 Bendiksen, Kjersti Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 76 Auensen, Tord Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 77 Ekornrød, Line Beate Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 78 Jensen, Tore A. Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 79 Håland, Per Inge Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 80 Juve-Andresen, Gro Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 81 Pedersen, Trine Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 82 Bergskås, Trond Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 83 Tollefsen, Heidi Green Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 84 Gryting, Anders Alexius Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 85 Ruud, Tore Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 86 Barstad, Gry Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 87 Viumdal, Kristin Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 88 Liltved, Kathrin Utdanningsforbundet Skien Delegat FAS 89 Lene Slåtta Utdanningsforbundet Skien Delegat FAS 90 Kristiansen, Lisbeth Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG - leder 91 Laila Haslund Utdanningsforbundet Tinn Delegat GSK 92 Bula, Lisbeth Utdanningsforbundet Tinn Delegat GSK 93 Guldbjørnsen, Gunn Utdanningsforbundet Tinn Delegat BHG 94 Tove Sandquist Utdanningsforbundet Tinn Delegat BHG 95 Bakke, Venke Utdanningsforbundet Tokke Delegat GSK 96 Utdanningsforbundet Tokke Delegat BHG 97 Grythe, Inga Lorentzen Utdanningsforbundet Tokke Delegat VGO 98 Rønningen, Britt Utdanningsforbundet Vinje Delegat BHG 99 Seltveit, Berit Utdanningsforbundet Vinje Delegat GSK 100 Håve, Gøril Ramo Utdanningsforbundet Vinje Delegat GSK 101 Johansen, Harald Fylkesstyret Delegat FST-VGO 102 Lia, Berit Fylkesstyret Delegat FST-GSK 103 Kålås, Kjell Fylkesstyret Delegat FST-GSK-leder 104 Hals, Solveig Fylkesstyret Delegat FST-GSK 105 Støa, Hege Dordi Stordal Fylkesstyret Delegat FST-BHG 106 Cowles, Morten Røgeberg Fylkesstyret Delegat FST-VGO 107 Evensen, Geir Fylkesstyret Delegat FST-GSK 108 Oterholt, Ida Kaspara Fylkesstyret Delegat FST-BHG 109 Thorsrud, Nora Fylkesstyret Delegat FST-GSK 110 Kleiv, Morten Fylkesstyret Delegat FST-VGO 111 Bull, Katrine Fylkesstyret Delegat FST-BHG 112 Andersen, Sandra B Vara Fylkesstyret 113 Solvang, Harald Pensjoniststyret 7

8 Gjester, dirigenter og funksjonærer: Navn Rolle Deltar Kleppe, Gry Løkaas Ordstyrer Tirsdag 5.- onsdag 6. Kvaalen, Kristin Ordstyrer Hele årsmøtet Flåterud, Torild Ordstyrer Hele årsmøtet Corneliussen, Line Funksjonær Hele årsmøtet Hansen, Ole Funksjonær Hele årsmøtet Spurkeland, Trond Funksjonær Hele årsmøtet Eldegard, Solveig Sentralstyret Gjest Onsdag 6.- torsdag 7. mai Stordal, Ottar UDF Aust Agder Gjest Tirsdag 5. mai Stang, Vidar Fagforbundet Gjest Onsdag 6.- torsdag 7. mai Andersen, Dag Magne Valgkomite Hele årsmøtet Bjerkreim, John Magne Valgkomite Hele årsmøtet Fliid, Hilde Ekeberg Valgkomite Hele årsmøtet Høydalen, Merete Valgkomite Hele årsmøtet Martinsen, Kjersti H. Valgkomite Hele årsmøtet Rønningen, Britt Valgkomite Hele årsmøtet Liltved, Kathrin Valgkomite Hele årsmøtet Schønberg, Wenche Utdanning Hele årsmøtet Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Delegatene godkjennes. Vedtak: Utdanningsforbundet Bamble: Atle Kauppinen deltar ikke 5. mai. Delegatene godkjennes med følgende endringer: Utdanningsforbundet Kragerø: delegat nr. 16 Ingrid With har meldt forfall. Hun erstattes ikke tirsdag 5. mai. Hun blir erstattet av Ole E. Hustoft 6. og 7. mai. Utdanningsforbundet Hjartdal: delegat nr. 16, Karianne Haugan, erstattes av Hilde Busk. Utdanningsforbundet Kviteseid: delegat nr. 26, Einar Leiv Søreide, erstattes av Britt Marie Waldenstrøm. Utdanningsforbundet Notodden: delegat nr. 38, Inger Lise Olsen, erstattes av Hilde Holland. Delegat nr. 42 skal være Gunn Marit Karlsen. Utdanningsforbundet Porsgrunn: delegat nr. 49, Bjørn Morgan Hansen, erstattes av Margit Aas mai. Utdanningsforbundet Skien: delegat nr. 89, Sverre Tobiassen, erstattes av Lene Slåtta. Utdanningsforbundet Tinn: delegat nr. 91, Lene S. Våer, erstattes av Laila Haslund. Delegat nr. 94, Liv Jenny Ørnes, erstattes av Tove Sandquist. Utdanningsforbundet Tokke: delegat nr. 96, Susanne Timland, har meldt forfall. Det møter ingen delegat i hennes sted. Permisjonssøknader 5. mai: Delegat nr. 6 Atle R. Koppinen 5. mai fra kl og ut dagen. Delegat nr. 11, Katrine Bull, fra 5. mai kl til 6. mai kl

9 Delegat nr. 20 Heidi Lindhagen fra 6. mai kl og ut årsmøtet. Hun erstattes av Kristin Wohlenberg 7. mai. Delegat nr. 28 Leif Arild Sanden 6. mai fra kl. 9 til kl. 11. Delegat nr. 72 Mona Nicolaysen fra 6. mai kl og ut dagen. Merete Høydalen erstatter henne. Delegat nr 70 Haifaa Al-Egly hele 7. mai. I hennes sted møter Kristin Lillås. Delegat nr. 31 Per Anders Aaserud fra 7. mai kl 11. Delegat nr. 41 Ashild Uglem 7. mai fra kl og ut dagen. Delegat nr. 9 Bergit Verpe 7. mai (hele dagen). Delegat nr. 63 Unni Brudal 7. mai fra kl til kl (ut dagen). Permisjonssøknader 6. mai: Bjørn Morgan Hansen 6. mai fra kl og ut årsmøtet. Han erstattes av Margit Aas 6. mai fra kl Vedtak: Permisjonssøknadene er innvilget. 9

10 1.3: Godkjenning av sakliste 1. Godkjenninger Innkalling Opprop og godkjenning av fullmakter Sakliste Dagsorden Møtereglement Valgreglement 2. Konstituering Valg av ordstyrere Valg av referenter Valg av redaksjonsnemnder Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere 3. Melding Regnskap Mål for arbeidet i kommende årsmøteperiode 6. Økonomiske rammer for kommende årsmøteperiode 7. Årsmøtesaker Valg og nominasjoner 9. Resolusjoner Profesjonsutvikling og kvalitet Kvalitet i barnehage Klassedelingstall/lærertetthet Kompetansekrav i voksenopplæringa, rådgiver og kontaktlærer Utdanningsforbundets politikk for kvalitet i lærerutdanningene Profesjonsetisk råd Styring, ledelse og medbestemmelse Behovet for et administrativt støtteapparat med faglig kompetanse på kommunenivå Ledelse og organisering av barnehagen Finansieringsordningen for private barnehager Tilsyn med barnehager og skoler Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjon og påvirkningsarbeid Vedtektssaker - Kjønnskvotering Kontingentordningen Andre organisasjonssaker Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Saklista blir godkjent. Vedtak: Saklista blir godkjent. 10

11 1.4: Godkjenning av dagsorden Forslag til dagsorden Tirsdag 5. mai Sak Kaffe, te, rundstykker Kulturinnslag v/tre Sopranos Åpning av årsmøtet ved leder av Utdanningsforbundet Telemark Godkjenninger 1.1 Innkalling 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter 1.3 Sakliste 1.4 Dagsorden 1.5 Møtereglement 1.6 Valgreglement Praktiske opplysninger Lunsj 2 Konstituering: 2.1 Valg av ordstyrere 2.2 Valg av referenter 2.3 Valg av redaksjonsnemnder 2.4 Valg av tellekorps 2.5 Valg av protokollunderskrivere Årsmøtesaker 7.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid Pause m/frukt og kake Melding for Utdanningsforbundet Telemark Regnskap for Utdanningsforbundet Telemark Valg 8.1 Valg av leder 8.2 Valg av nestleder Middag 7 Årsmøtesaker 7.1 Profesjonsutvikling og kvalitet Reservetid/delegasjonsmøter 11

12 Onsdag 6. mai Kulturinnslag v/elever fra kulturskolen i Kviteseid Årsmøtesaker fortsetter Lunsj 7.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8 Valg 8.3 Valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå 8.4 Valg av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole, barnehage og videregående opplæring 8.5 Valg av lederrepresentant til fylkesstyret Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret 7 Årsmøtesaker 7.3 Lønns- og arbeidsvilkår Valg 8.7 Valg av varamedlemmer til fylkesstyret 7 Årsmøtesaker fortsetter Delegasjonsmøter m/pause Pause m/rundstykker Mål for arbeidet Kulturinnslag v/øystein Haugan Årsmøtemiddag Torsdag 7. mai Kulturinnslag v/elever fra kulturskolen i Kviteseid Budsjett Årsmøtesaker eventuelle vedtak 8 Valg og nominasjoner Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret. Valg av delegater og varadelegater til Landsmøte Valg av valgkomite 8.10 Forslag på personer til sentrale verv Lunsj Resolusjoner Reservetid 12

13 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Dagsordenen blir godkjent. Følgende delegater hadde ordet: delegat nr. 18, som foreslo at nestledervalget ble utsatt til onsdag 6. mai; delegat nr. 9; delegat nr. 101, fylkesleder Harald Johansen, som foreslo at dagordenen ble opprettholdt, men slik at vedtaket i saken om nestleder ble utsatt til 6. mai; delegat nr.18, som trakk sitt forslag. Vedtak: Dagsordenen blir godkjent. Vedtak i saken om nestleder blir utsatt til 6. mai. 1.5: Godkjenning av møtereglement 1. Lederen åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter til plenumsmøtet. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Møtet er åpent for gjester og presse såframt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. Alle som ønsker ordet gir beskjed om dette til dirigentene ved å vise nummerskiltet. 4. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hvert på maksimum ett minutt. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsordenen, forretningsordenen eller saksopplysning, får ordet straks. 5. Dirigenter og delegater kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. Møtet kan avgjøre at strek blir opphevet. 6. Forslag skal leveres elektronisk og være undertegnet med navn og lokallag, eller eventuell funksjon i fylkesstyret. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 7. Årsmøtedeltakerne har stemmeplikt. Årsmøtedeltakere som er ute i oppdrag, kalles inn i salen for å delta i avstemninger. 8. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der loven/vedtekter ikke bestemmer noe annet. 9. Møtet avgjør voteringsmåten, som kan være håndsopprekning eller skriftlig. 10. Alle årsmøteutsendinger med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. 13

14 11. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av fylkesårsmøtet. Deltakere leverer sitt nummerskilt til dirigentene hvis de må forlate møtesalen under forhandlinger. 12. Utsendingene fra hvert lokallag sitter samlet på tilvist plass. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Forslaget til møtereglement blir godkjent. Vedtak: Forslaget til møtereglement blir godkjent. 1.6: Godkjenning av valgreglement 1. Generelt om valgene Valgene gjelder formelt for en fireårsperiode fra 1.8. årsmøteåret til etter påfølgende ordinært årsmøte. Årsmøtet kan vedta å gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen, og ingen andre forslag foreligger. Alle valg skal være skriftlige dersom minst én delegat på årsmøtet krever det. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er innstilt av valgkomiteen, eller som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol og levert dirigentbordet. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 2. Oversikt over valg på årsmøtet kronologisk rekkefølge a) dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonsnemnder og protokollunderskrivere b) leder og nestleder c) hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen (HTV-F) d) kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole, barnehage og videregående opplæring e) lederrepresentant f) øvrige fylkesstyremedlemmer (5) og varamedlemmer (6) g) delegater og varadelegater til landsmøte h) valgkomité Punkt 2 a) over gjelder valg i konstitueringssaker, og behandles ikke her. 14

15 3. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. (1) Valg av leder Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. (2) Valg av nestleder Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. (3) Valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkesnivå Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgte for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Valgene gjennomføres som særskilte valg for årsmøterepresentanter med tilsetting i fylkeskommunen. Valgreglene for leder følges så langt de passer. (4) Valg av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole, barnehage og videregående opplæring Fylkesårsmøtet velger kontaktperson for de store medlemsgruppene; grunnskole, barnehage og videregående opplæring. Valgkomiteen legger fram forslag til leder/kontaktperson for medlemsgruppene grunnskole, barnehage og videregående opplæring. (5) Valg av lederrepresentant i fylkesstyret Vedtektene 15 Kvotering: Det skal være minst èn lederrepresentant i fylkesstyret. Fylkesårsmøtet velger en representant for lederne ved eget valg. (6) Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1: Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %) og 15.2 (ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene ( ) Medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående opplæring / fagskole skal være representert i fylkesstyret. Medlemsgruppene høgskole og universitet og faglig og administrativt støttesystem skal til vanlig være representert i fylkesstyret. Dersom valgene av leder, nestleder og HTV har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige styremedlemmer. 15

16 Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering ( 15): Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og HTV) regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme medlemsgruppe når leder og nestleder og HTV regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder og HTV er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. (7) Valg av varamedlemmer til fylkesstyret Det velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder så langt det passer. (8) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Så snart fylkesstyret mottar melding fra sentralstyret om fordeling av delegatplasser mellom fylkeslagene samt sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte fylkeslagene, må fylkesstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. 16

17 Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer. Fordeling mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret Valg av varadelegater gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegatene. Årsmøtet kan bestemme om varadelegatene skal velges én og én, i så fall følges samme valgprosedyre som for leder. Velges varadelegatene samlet, følges valgprosedyre som for øvrige styremedlemmer, men uten justering i etterkant for kjønn. Årsmøtet må være oppmerksom på at ved forfall fra en kvinne i delegasjonen, kan en annen enn den øverst rangerte varadelegaten for denne medlemsgruppen måtte rykke opp for å ivareta kravet til kjønnsfordeling. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som automatisk er delegater til landsmøtet. Alle andre må velges inn som delegater fra fylkesårsmøtene. (9) Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Antallet skal være lik tallet på medlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene i 15.2 om maksimalt 50 % representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Valgreglementet godkjennes Vedtak: Valgreglementet godkjennes 17

18 ÅRSMØTE 2015 Sak 2 Quality Straand Hotell & Resort, Vrådal mai 2015 Sak 2 KONSTITUERING 2.1: Valg av ordstyrere Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Kristin Kvaalen Gry Løkaas Kleppe Torild Flåterud Vedtak: Kristin Kvaalen Gry Løkaas Kleppe Torild Flåterud 2.2: Valg av referenter Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Torild Flåterud Trond Spurkeland Vedtak: Torild Flåterud Trond Spurkeland 2.3: Valg av redaksjonsnemnder Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsmøtesak 7.1- Profesjonsutvikling og kvalitet: Solveig Hals - fylkesstyret Inga L. Grythe - VGO Tokke Roy Isaksen - BHG Kragerø Veslemøy Eliassen - GSK (leder) Notodden Årsmøtesak 7.2 Styring, ledelse og medbestemmelse: Kjell Kålås - fylkesstyret Anne Kr. Grøtting - VGO Porsgrunn Inger Norendal - BHG Nome Turid Isnes - GSK Bamble 18

19 Årsmøtesak 7.3 Lønns- og arbeidsvilkår: Morten Cowles - fylkesstyret Trond Bergskås - GSK Skien Gro Jørandrud - BHG Porsgrunn Bergit Verpe - GSK Bø Årsmøtesak 7.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid: Katrine Bull - fylkesstyret Kjersti Bendiksen - GSK Skien Gunhild Grøstad - VGO Seljord Trond Hamsdokka - GSK Porsgrunn Mål for arbeidet: Katrine Bull Kjersti Bendiksen Gunhild Grøstad Trond Hamsdokka Resolusjoner: Morten Cowles Trond Bergskås Gro Jørandrud Bergit Verpe - fylkesstyret - GSK Skien - VGO Seljord - GSK Porsgrunn - fylkesstyret - GSK Skien - BHG Porsgrunn - GSK Bø Vedtak: Årsmøtesak 7.1- Profesjonsutvikling og kvalitet: Solveig Hals - fylkesstyret Inga L. Grythe - VGO Tokke Roy Isaksen - BHG Kragerø Veslemøy Eliassen - GSK (leder) Notodden Årsmøtesak 7.2 Styring, ledelse og medbestemmelse: Kjell Kålås - fylkesstyret Anne Kr. Grøtting - VGO Porsgrunn Inger Norendal - BHG Nome Turid Isnes - GSK Bamble 19

20 Årsmøtesak 7.3 Lønns- og arbeidsvilkår: Morten Cowles - fylkesstyret Trond Bergskås - GSK Skien Gro Jørandrud - BHG Porsgrunn Bergit Verpe - GSK Bø Årsmøtesak 7.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid: Katrine Bull - fylkesstyret Kjersti Bendiksen - GSK Skien Gunhild Grøstad - VGO Seljord Trond Hamsdokka - GSK Porsgrunn Mål for arbeidet: Katrine Bull Kjersti Bendiksen Gunhild Grøstad Trond Hamsdokka Resolusjoner: Morten Cowles Trond Bergskås Gro Jørandrud Bergit Verpe - fylkesstyret - GSK Skien - VGO Seljord - GSK Porsgrunn - fylkesstyret - GSK Skien - BHG Porsgrunn - GSK Bø 2.4: Valg av tellekorps Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Valgkomiteen. Vedtak: Valgkomiteen. 2.5: Valg av protokollunderskrivere Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Line Beate Ekornrød og Odd Bjørn Olsen. Vedtak: Line Beate Ekornrød og Odd Bjørn Olsen. 20

21 ÅRSMØTE 2015 Sak 3 Quality Straand Hotell & Resort, Vrådal mai 2015 Sak 3 MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET TELEMARK Fylkesstyret Johansen Harald Leder Lia Berit Nestleder Oterholt Ida Kontaktperson B Thorsrud Nora Kontaktperson G Kleiv Morten Kontaktperson V Hals Solveig Medlem G Bull Katrine Medlem B Evensen Geir Medlem G Støa Hege Dordi Stordal Medlem B Cowles Morten Røgeberg Medlem V Lindhagen Heidi Lederrepresentant Fritak fra Kålås Kjell Lederrepresentant Norstrand Anne Wangensten 1. varamedlem Andersen Anne Lene Wathne 2. varamedlem Permisjon fram til fritak resten av perioden Kristoffersen Gitte 3. varamedlem Ramberg Tone A. 4. varamedlem Fritak fra Andersen Sandra B. 5. varamedlem Kålås Kjell 6. varamedlem HTV-F Kleiv Morten HTV-F Cowles Morten Røgeberg HTV-F Andersen Olav-Marius HTV-F Utvalg Utvalg voksenopplæring Gonsholt Unni Leder, Siljan Rydland Jofrid Medlem, Skien Standal Torgeir Medlem, Porsgrunn Johansen Hans Magnus Medlem, Bamble

22 Gjessing Arnhild Medlem, Sauherad Hals Solveig Kontaktperson fylkesstyret Utvalg TFK Andersen Sandra Buchanan ATV Porsgrunn VGS Hansen- Krone Arne Martin ATV Lunde VGS Myklebust Merete Leder Skien VGS Martinsen Kjersti Hamborg ATV Croftholmen VGS Grøstad Gunhild Caspara vara-atv Bø VGS, Seljord Kjellsnes Ingrid vara-atv Rjukan VGS Siljan Sigbjørn HVO TFK Kleiv Morten HTV-F 1/kontaktperson FST Cowles Morten HTV-F Andersen Olav Marius HTV-F Fagråd for rådgivning Rui Betty Leder, Tinn Olsen Heidi Leder, Skien Sannes Mari-Anne Medlem, Nome Fjellvang Knut Medlem, Bamble Kristoffersen Bernt Baar Medlem, TFK Hermansen Anne Charlotte Varamedlem, Porsgrunn Ellingsen Nina Varamedlem, Bamble Johansen Harald Kontaktperson fylkesstyret Lederråd Aas Margit Skavlebø Medlem, Porsgrunn Lio Liv Medlem, Porsgrunn Søfteland Johan Medlem, Nome Kålås Kjell Medlem, Tinn Kontaktperson fylkesstyret Hansen- Krone Arne Martin Medlem, Nome Lindhagen Heidi Kontaktperson fylkesstyret Utvalg PPT Hovland Elin Leder, Sauherad Stokkeland Anita Medlem, Porsgrunn Kollenberg Christine Medlem, Notodden Fjeldberg Leif Medlem, TFK Snartland Laila Meier Medlem, TFK Aaraas Renate Mentzoni Medlem, Sauherad Andersen Anne Lene Wathne Medlem, Skien Leder Hals Solveig Kontaktperson fylkesstyret Utvalg PBL Nicolaysen Mona Leder, Porsgrunn Zimmermann Monica Nyby Leder, Skien Wallestad Espen Medlem, Porsgrunn

23 Nyby Monica Medlem, Skien Stokke Lene Medlem, Skien Myrstrand Jannecke Medlem, Kragerø Nuland Kristin Medlem, Bamble Grimsrud Merete Medlem, Sauherad Raaen Kristin Medlem, Skien Oterholt Ida Kontaktperson fylkesstyret Bull Katrine Kontaktperson fylkesstyret Pensjoniststyret Solvang Harald Leder Solvang Harald Nestleder Baasland Olaf Leder/kasserer Baasland Olaf Nestleder/kasserer Ripegutu Gunhild Kleven Sekretær Skabo Hege Styremedlem Knive Lars Styremedlem Bottolfs Herman 1. varamedlem Kittilsen Kari 1. varamedlem Bestum Bård 2. varamedlem Lia Berit Kontaktperson fylkesstyret Grunnskoleforum Myhrer Marit Medlem, Skien Jensen Tore Medlem, Skien Evensen Geir Medlem, Porsgrunn Hugstmyr Stein Medlem, Drangedal Tolo Asbjørn Medlem, Sauherad Danbolt Astrid Medlem, Porsgrunn Thorsrud Nora Leder, Vinje - Fylkesstyret Barnehageforum Nicolaysen Mona Medlem, Porsgrunn Johansen Line Boseth Medlem, Bamble Aas Margit Skavlebø Medlem, Porsgrunn Fliid Hilde Egeberg Medlem, Skien Bull Katrine Medlem, Bamble-fylkesstyret Oterholt Ida Leder, Skien fylkesstyret Valgkomite Andersen Dag Magne Leder, Skien Bjerkreim John Magne Medlem, Tinn Helgen Kjersti Medlem, Skien Høydalen Merete Medlem, Skien Martinsen Kjersti Hamborg Medlem, Bamble Liltved Kathrin Medlem, Skien Lia Karl Arne Medlem, Notodden Fritak fra

24 Skomedal Tor Arne Medlem, Nome Rønningen Britt Medlem, Vinje Andersen Olav-Marius Medlem, Porsgrunn Grimsrud Merete Varamedlem, Sauherad Fliid Hilde Ekeberg Varamedlem, Skien Skomedal Tor Arne Varamedlem, Nome Aas Monica Varamedlem, Fyresdal Olsen Odd Bjørn Varamedlem, Bø Gryting Anders Varamedlem, Skien Hulløen Trond Varamedlem, Skien Representasjon Sentral representasjon Landsmøtedelegater Johansen Harald Fylkesleder Lia Berit Fylkesnestleder Thorsrud Nora Fylkesstyremedlem Oterholt Ida Fylkesstyremedlem Kleiv Morten Fylkesstyremedlem Lindhagen Heidi Fylkesstyremedlem Hustoft Ole Lokallagsleder Kragerø Støa Hege Dordi S. Lokallagsleder Notodden Myhrer Marit 1. vara G, Skien Evensen Geir 2. vara G, Porsgrunn Kålås Kjell 3. vara, Tinn Nicolaysen Mona 1. vara B, Porsgrunn Bull Katrine 2. vara B, Bamble Cowles Morten 1. vara V, Nome Drevland Olav 2. vara V, Kragerø Sentralstyret Eriksen Evy Ann Medlem Representantskapet Eriksen Evy Ann Medlem SST Johansen Harald Medlem Lia Berit Medlem Kontaktfora Thorsrud Nora Medlem G Oterholt Ida Medlem B Kleiv Morten Medlem V Hals Solveig Medlem FAS Norstrand Anne W. Medlem UH Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA) Hals Solveig Medlem

25 Utvalg for utdanningspolitikk (UPU) Kleppe Gry Løkaas Medlem Lederråd Lindhagen Heidi Medlem Kålås Kjell Medlem Sentralt pensjoniststyre Baasland Olaf 1. Vara, møtende Lokal representasjon Unio Johansen Harald Forum for utdanning (HiT) Johansen Harald SMSØ Johansen Harald Rekrutteringsteam Telemark Oterholt Ida GNIST Johansen Thorsrud GLØD Oterholt Harald Nora (vara) Ida Senter for profesjonalisering Thorsrud Nora Bull Katrine (vara) Kontaktmøte Utdanningsdirektøren Johansen Harald + en til ved behov ( sakavhengig) 25

26 Medlemmer Utdanningsforbundet Telemark har i perioden hatt slik medlemsutvikling: , fordelt slik Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig 515 BHG privat 250 FAS 284 GSK 2478 UH 67 Ikke tilknyttet medlemsgruppe 138 VGO 547 Ikke yrkesaktive , fordelt slik: Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig BHG privat FAS GSK UH 71 4 Ikke tilknyttet medlemsgruppe VGO Ikke yrkesaktive , fordelt slik: Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig BHG privat FAS GSK UH 80 9 Ikke tilknyttet medlemsgruppe VGO Ikke yrkesaktive , fordelt slik: Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig BHG privat FAS GSK UH 75-5 Ikke tilknyttet medlemsgruppe VGO Ikke yrkesaktive

27 Innledning Meldinga er fylkesstyrets vurderinger av egen virksomhet i perioden. Den er en samlet, helhetlig sluttvurdering av hele perioden med bakgrunn i «Mål for arbeidet» som ble vedtatt på fylkeslagets årsmøte i 2012, fylkesstyrets tiltaksplan og underveisevalueringer av denne. Målene bygger på Utdanningsforbundets politikk, vedtatt på Landsmøtet i 2009 og stadfestet på Landsmøtet i 2012; «Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet» og «Morgendagens skole og barnehage». Disse dokumentene er også en del av politikkdokumentet for Landsmøtet i Melding fra Lederråd, Utvalg PBL, Utvalg for Voksenopplæring, Utvalg PPT, Grunnskoleforum, Pensjoniststyret og HTV-F ligger som vedlegg til årsmeldinga. Personalsaksarbeid og skolering blir kommentert særskilt. Valget i 2012 medførte store endringer i sammensetningen av fylkesstyret. Nær halvparten av styret kom nye inn i 2012, og både ledelsen og kontaktpersoner for grunnskole og for vgo ble valgt til nye verv. Vi har i perioden flyttet inn i nye lokaler, noe som sjølsagt har medført mye ekstraarbeid, men samtidig sikret oss langt bedre arbeidsvilkår uten at dette har medført ekstra kostnader. Det løpende arbeidet har blitt fordelt etter frikjøp, tilhørighet til medlemsgrupper og interesser. Likevel er det slik at alle har et felles ansvar for fylkeslagets politikk, og arbeidet på fylkeskontoret har vært preget av en kollektiv holdning der det har vært greit å søke hjelp og støtte hos hverandre. Fylkeslaget har med organisering av utvalg for voksenopplæring, utvalg for PPT og utvalg PBL vært foregangsfylke i det som nå er blitt en del av forbundets satsing mot mindre medlemsgrupper. Både på dette området, i utviklinga av den profesjonsetiske plattformen og i diverse høringer ser vi klare gjennomslag for Telemarks innspill i forbundets politikk. Det er heller ikke tilfeldig at Gry Løkaas Kleppe har sittet 2 perioder Utdanningspolitisk utvalg og at Harald Johansen og Solveig Hals har vært med i utvalg for lønns- og arbeidsvilkår siste periode. Evy Ann Eriksen har i samme periode har vært medlem av sentralstyret. Telemark har dermed vært med på å prege utforminga av forbundets politikk i større grad enn tidligere. Ved avslutningen av forrige periode våren 2012 var Unio, i likhet med de øvrige hovedorganisasjonene, i streik på KS-området. Fagforbundet hadde uttak i Skien, og avtroppende fylkesleder holdt appell på Fagforbundets markering. Mange av våre medlemmer sluttet seg til toget. Lokallaget på Notodden jobbet ekstra godt, og greide å fylle opp en buss til Unioarrangementet i Oslo. På fylkesårsmøtet i 2012 vedtok vi Mål for arbeidet. Tidlig på høsten la vi fram et forslag til tiltaksplan for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte. Denne tiltaksplanen er justert hvert år. Vår erfaring er at Mål for arbeidet slik de ble vedtatt på årsmøtet, aldri vil dekke alt vi gjør. Derfor er det en kontinuerlig prosess å forholde seg til en tiltaksplan ut fra målene vi har vedtatt. Vi ønsker at punktene i Mål for arbeidet skal være så overordna at det vil være greit å lage tiltak som henger sammen med aktuelle saker vi til enhver tid arbeider med. Utdanningsforbundet Telemarks melding viser at det har vært stor aktivitet gjennom hele perioden, og at de fleste tiltakene i Mål for arbeidet er oppfylt i tillegg til andre daglige gjøremål. Det er ikke alle saker vi har lykkes like godt med. I løpet av perioden har ikke kommune-økonomien blitt synlig bedre, snarere tvert i mot. De hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte på arbeidsplassene har en stadig tøffere jobb og gjør en flott jobb for Utdanningsforbundet. Skolering av tillitsvalgte på arbeidsplass og lokallagsnivå er kanskje 27

28 fylkeslagets viktigste oppgave. Den gode kontakten fylkeslaget har med de fleste lokallaga er en styrke for forbundets politikk både på fylkesplan og lokalplan. Fylkeslaget håper at vi i kommende periode sammen kan bidra til å styrke forbundets politikk ytterligere. Mål for arbeidet i Utdanningsforbundet i Telemark vedtatt på fylkesårsmøtet 2012: Mål for arbeidet i Utdanningsforbundet i Telemark skal bygge på Utdanningsforbundets Vedtatte politikk for samfunns- og utdanningspolitikk, organisasjonspolitikk, politikk for lønns- og arbeidsvilkår, og organisasjonspolitikk. Organisasjonspolitikk og skolering Utdanningsforbundet Telemark skal: a) bidra til å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt b) arbeide for å markedsføre organisasjonen og øke medlemsmassen i Telemark c) arbeide for å styrke samarbeid og dialog med lokallaga, og i organisasjonen for øvrig d) bidra til utvikling og fornying av Utdanningsforbundets politikk e) styrke tillitsvalgtes kompetanse om utdanningspolitikk, lov, avtaleverk, forhandlinger og personalsaksarbeid f) arbeide for å styrke fagforeningsbevisstheten blant våre medlemmer g) arbeide for at tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver h) arbeide for at lokalnivået lokallag og klubber får økte ressurser i) sette i verk tiltak for å styrke rekrutteringa til verv i organisasjonen j) jobbe for at alle arbeidsplasstillitsvalgte får fast frikjøpt tid til tillitsvalgarbeid Lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet Telemark skal: a) arbeide for å sikre en god lønnsutvikling for medlemmene våre i alle tariffområder, der størst mulig del av lønnsdannelsen skal skje sentralt b) arbeide for at all lønn skal gis på grunnlag av objektive og etterprøvbare kriterier c) støtte tillitsvalgte i deres arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår d) arbeide for at alle medlemmer skal være omfattet av tariff- og pensjonsavtaler e) støtte tillitsvalgtes og verneombudenes arbeid med arbeidsmiljø på alle nivå Utdannings- og samfunnspolitikk Utdanningsforbundet Telemark skal arbeide for: a) å styrke den profesjonsetiske forankringa på alle områder i utdanningssystemet b) å sikre høy kvalitet i alle ledd av utdanninga, fra barnehage til høgskole c) at våre medlemmer får mulighet til videre- og etterutdanning d) et samfunn som ivaretar og bygger velferdsstaten gjennom gode offentlige løsninger e) å sikre fellesskapsverdier og fremme internasjonal solidaritet f) å ivareta et bærekraftig og solidarisk klimaperspektiv i politikk og praksis g) å være synlige iden offentlige debatten h) at kommunene får økte økonomiske overføringer fra staten 28

29 Organisasjonspolitikk og skolering Utdanningsforbundet Telemark skal: a) bidra til å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt I arbeidet med å etablere nettverk lokalt i organisasjonen, har vi hatt fokus på ulike medlemsgrupper. Vi har opprettet utvalg for PPT-medlemmer og utvalg for PBL-medlemmer. Samtidig har vi videreført arbeidet i utvalg for voksenopplæring, utvalg for fylkeskommune og fagråd for rådgivning. Vi har foretatt en revitalisering av lederråd. Styret for pensjonistene har også vært aktive gjennom hele perioden. Gjennom grunnskolering av nye tillitsvalgte, har vi lagt til rette for uformelle kontakter mellom deltakerne. Så langt det er mulig, bruker vi samme gruppesammensetning på modul 2- og modul 3-kursa. De tillitsvalgte har satt pris på dette og benyttet anledningen til å knytte kontakter på tvers av kommuner og arbeidsplasser. Vi har bidratt til å formidle e-postadresser til deltakerne. Telemark har knyttet seg til nettverk øst grunnskole i denne perioden. Nettverket består av kontaktpersonene for grunnskolemedlemmer i flere av fylkene sørøst i landet. De regionale samlingene for barnehage og videregående har også videreført sine nettverk. Kontaktpersonene for de ulike medlemsgruppene i fylkesstyret har deltatt i de sentralt initierte kontaktfora. I tillegg har vi hatt følgende representasjon i sentrale verv: - Gry Løkaas Kleppe, utdanningspolitisk utvalg UPU - Solveig Hals, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår ULA - Evy Ann Eriksen, sentralstyret og representantskapet SST og REPSKAP - Harald Johansen, representantskapet som fylkesleder - REPSKAP - Berit Lia, representantskapet som direkte valgt medlem REPSKAP b) arbeide for å markedsføre organisasjonen og øke medlemsmassen i Telemark Per 1. januar 2015 har vi 5640 medlemmer i Telemark. Det er en økning på 202 medlemmer 2500 siden 1. august Figuren viser en liten nedgang i medlemsgruppe grunnskole, liten økning i barnehage totalt og en 1500 litt større økning ikke yrkesaktive/uten 1000 medlemsgruppe. Andre medlemsgrupper viser en liten økning eller stabilitet Vi har hatt stands på høgskolene og fått mange nye studentmedlemmer. Her har vi samarbeidet med Pedagogstudentene. 0 Fylkesstyret har ønske om å gjøre Utdanningsforbundet mer synlig. Derfor har vi i denne perioden brukt en del midler på profileringsartikler som er delt ut til deltakere på våre 29

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 24.03.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 14/173-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 28.03.2014 Representantskapet - Leder kaller inn til representantskapsmøte: Dato: Onsdag 23.04.2014 Tid: Kl 0900-1000 Sted: Norsjø Hotell AS,

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK NSF TELEMARK Hovedtillitsvalgte og medlemmer Lundegt. 4c 3724 SKIEN Tlf.: 35 53 27 70 Faks: 35 53 27 71 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 SKIEN 24.04.2014 Utdanningsforbundet Notodden hadde pr. 31.12.14 522 medlemmer. Årsmøteprotokoll 2015 Utdanningsforbundet Notodden SAK 1. GODKJENNINGER: INNKALLING, SAKLISTE OG MØTE- VALGREGLEMENT 2 SAK

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

Utdanningsforbundet Oppland Årsmøte 2012

Utdanningsforbundet Oppland Årsmøte 2012 GODKJENNING AV INNKALLING Årsmøtet ble kunngjort i melding til lokallagene av 12.02.2012. Innkalling er sendt ut 22.04.2012. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes. Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 11.2.2013 KL. 19.00 DAGSORDEN: 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer