INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark"

Transkript

1 Vår dato: Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: / Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer med møtende vara, jfr vedtektenes 44.2 Valgkomite med vara En representant fra Pedagogstudentene, jfr vedtektenes 44.3 En representant for pensjoniststyret, jfr vedtektenes 44.3 Varadelegater fra lokallagene til orientering, jfr vedtektenes 44.2 INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Du blir med dette innkalt til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Telemark. Varadelegater møter etter nærmere innkalling fra fylkeslaget, men bør så snart som mulig informere sin arbeidsgiver om at de kan komme til å bli innkalt dersom noen av delegatene melder forfall. Sted: Straand Quality Hotel & Resort, Kviteseidvegen 1698, 3853 VRÅDAL Dato: Tirsdag 5. mai torsdag 7. mai 2015 Klokkeslett: Årsmøtet starter kl 11:00 tirsdag og avsluttes innen kl 16:00 torsdag. Det serveres rundstykker og kaffe fra kl 10:00 tirsdag. Dagsorden og årsmøtepapirer sendes ut via lokallagene 21. april Lokallagene må gi beskjed til fylkeslaget umiddelbart dersom noen av delegatene ikke kan møte og erstattes med varadelegater. Medlemmer av fylkesstyret, valgkomiteen og representant for pensjoniststyret og Pedagogstudentene gir direkte melding til fylkeslaget på Innkalling og permisjonsrett Innkallingen gir rett til permisjon med lønn med følgende hjemling i hovedavtalene. KS: Hovedavtalen Del B, 3-5 Staten: Hovedavtalen, 34, særlig andre ledd. Pbl-A: Hovedavtalen, 3.6., 5.2.b) Spekter: Hovedavtalen, Del III 45 og 52.c Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Harald Johansen fylkesleder 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 GODKJENNINGER : GODKJENNING AV INNKALLING : OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER : Delegater... 5 Gjester, dirigenter og funksjonærer: : GODKJENNING AV SAKLISTE : GODKJENNING AV DAGSORDEN : GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT : GODKJENNING AV VALGREGLEMENT SAK 2 KONSTITUERING : VALG AV ORDSTYRERE : VALG AV REFERENTER : VALG AV REDAKSJONSNEMNDER : VALG AV TELLEKORPS : VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE SAK 3 MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET TELEMARK FYLKESSTYRET UTVALG VALGKOMITE REPRESENTASJON Sentral representasjon Lokal representasjon MEDLEMMER INNLEDNING ORGANISASJONSPOLITIKK OG SKOLERING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR UTDANNINGS- OG SAMFUNNSPOLITIKK SKOLERING OG BRUK AV OU-MIDLER Oversikt over kurs og arrangementer høst 2012 vår PERSONALSAKSARBEID VEDLEGG: Melding utvalg voksenopplæring Melding utvalg PPT Melding Utvalg PBL Melding lederråd Melding hovedtillitsvalgt - fylkeskommune (HTV-F) Melding grunnskoleforum Melding pensjoniststyret SAK 4 REGNSKAP SAK 5 MÅL FOR ARBEIDET I KOMMENDE ÅRSMØTEPERIODE Samlet vedtak sak 5 Mål for arbeidet: SAK 6 ØKONOMISKE RAMMER FOR KOMMENDE ÅRSMØTEPERIODE SAK 7 ÅRSMØTESAKER PROFESJONSUTVIKLING OG KVALITET Kvalitet i barnehage Klassedelingstall / lærertetthet Kompetansekrav i voksenopplæringa, rådgiver og kontaktlærer Utdanningsforbundets politikk for kvalitet i lærerutdanningene Profesjonsetisk råd Samlet vedtak sak 7.1:

3 7.2 STYRING, LEDELSE OG MEDBESTEMMELSE Behovet for et administrativt støtteapparat med faglig kompetanse på kommunenivå Ledelse og organisering av barnehagen Finansieringsordningen for private barnehager Tilsyn med barnehager og skoler Samlet vedtak sak 7.2: LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Samlet vedtak sak 7.3: ORGANISASJONSUTVIKLING OG PÅVIRKNINGSARBEID Kjønnskvoteringsreglene Kontingentsatsordningen Andre organisasjonssaker Vedtektsendringer pensjonister Samlet vedtak i sak SAK 8 VALG OG NOMINASJONER VALG AV LEDER VALG AV NESTLEDER VALG AV HOVEDTILLITSVALGTE I TELEMARK FYLKESKOMMUNE VALG AV KONTAKTPERSON FOR MEDLEMSGRUPPE BARNEHAGE, GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE VALG AV LEDERREPRESENTANT TIL FYLKESSTYRET VALG AV ØVRIGE MEDLEMMER AV FYLKESSTYRET VALG AV VARAMEDLEMMER TIL FYLKESSTYRET Valg av delegater til Landsmøtet for perioden Valg av varadelegater til Landsmøtet for perioden Valg av valgkomite Valg av vararepresentanter til valgkomite FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL SENTRALE VERV SAK 9 RESOLUSJONER KAMP MOT ØKT KOMMERSIALISERING AV SKOLEN SOLIDARITETSERKLÆRING I 6 PUNKTER FRA ÅRSMØTET I UTDANNINGSFORBUNDET TELEMARK MASSEKARTLEGGING I BARNEHAGE OG SKOLE NY LEDELSE FOR UTDANNINGSFORBUNDET MÅLSTYRING, TESTING OG RANGERING: BARNEHAGEBARN OG ELEVER ER IKKE KUN ET TESTRESULTAT KOMMUNENE MÅ FORTSATT VÆRE GENERALISTKOMMUNER! OFFENTLIG TJENESTEYTING MÅ FORTSATT VÆRE UNDERLAGT DEMOKRATISK KONTROLL! KOMMUNENE MÅ SIKRES VETORETT! LA LÆRERNE VÆRE LÆRERE!

4 1 Godkjenninger 2 Konstituering 3 Melding Regnskap Mål for arbeidet i kommende årsmøteperiode 6 Økonomiske rammer for kommende årsmøteperiode 7 Årsmøtesaker 8 Valg og nominasjoner 9 Resolusjoner 10 4

5 ÅRSMØTE 2015 Sak 1 Quality Straand Hotell & Resort, Vrådal mai 2015 Sak 1 GODKJENNINGER 1.1: Godkjenning av innkalling Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Innkallingen blir godkjent. Vedtak: Innkallingen er godkjent. 1.2: Opprop og godkjenning av fullmakter 1.2.1: Delegater Delegatnummer Navn Delegasjon Rolle Medlemsgruppe 1 Sikkeland, Inger-Lise Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 2 Isnes, Turid Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 3 Thorbergsen, Toril Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 4 Nuland, Kristin Utdanningsforbundet Bamble Delegat BHG 5 Johansen, Elin T. Utdanningsforbundet Bamble Delegat VGO 6 Kauppinen, Atle R. Utdanningsforbundet Bamble Delegat GSK 7 Lekman, Barbro Utdanningsforbundet Bamble Delegat VGO 8 Olsen, Odd Bjørn Utdanningsforbundet Bø Delegat GSK 9 Verpe, Bergit Utdanningsforbundet Bø Delegat GSK 10 Almankås, Kari Iren Utdanningsforbundet Bø Delegat BHG 11 Kleiv, Anne-Kathrin Eika Utdanningsforbundet Bø Delegat VGO 12 Faremo, Gunnhild Utdanningsforbundet Drangedal Delegat GSK 13 Svenum, Lene Utdanningsforbundet Drangedal Delegat BHG 14 Aas, Monica Utdanningsforbundet Fyresdal Delegat GSK 15 Bakke, Liv Johre Utdanningsforbundet Fyresdal Delegat BHG - leder 16 Hilde Busk Utdanningsforbundet Hjartdal Delegat BHG 17 Dølen, Hanne V. Utdanningsforbundet Hjartdal Delegat GSK 18 Gurrich, Marianne S. Utdanningsforbundet Kragerø Delegat GSK 19 Rambøl, Solveig Utdanningsforbundet Kragerø Delegat GSK 20 Lindhagen, Heidi Utdanningsforbundet Kragerø Delegat GSK - leder 21 NN Utdanningsforbundet Kragerø Delegat BHG 22 Isaksen, Roy Utdanningsforbundet Kragerø Delegat BHG 23 Andresen, Svein Utdanningsforbundet Kragerø Delegat VGO 5

6 24 Drevland, Olav Utdanningsforbundet Kragerø Delegat VGO 25 Børresen, Trygve Utdanningsforbundet Kragerø Delegat FAS 26 Britt Marie Waldenstrøm Utdanningsforbundet Kviteseid Delegat BHG 27 Aufles, Villy Utdanningsforbundet Kviteseid Delegat GSK 28 Sanden, Leif Arild Utdanningsforbundet Nissedal Delegat GSK 29 Kleven, Inger Margrete Utdanningsforbundet Nissedal Delegat BHG 30 Skomedal, Tor Arne Utdanningsforbundet Nome Delegat GSK 31 Aaserud, Per Anders Utdanningsforbundet Nome Delegat GSK 32 Otterholt, Berit Utdanningsforbundet Nome Delegat VGO 33 Landsem, Kjell Utdanningsforbundet Nome Delegat VGO 34 Norendal, Inger Utdanningsforbundet Nome Delegat BHG 35 Arvesen, Elisabeth Ree Utdanningsforbundet Notodden Delegat BHG 36 Tvervik, Terje Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK 37 Hjalte, May Iris Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK 38 Hilde Holland Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK 39 Eliassen, Veslemøy Utdanningsforbundet Notodden Delegat GSK - leder 40 Nordstrand, Anne Wangensten Utdanningsforbundet Notodden Delegat HU 41 Uglem, Aashild Utdanningsforbundet Notodden Delegat VGO 42 Gunn Marit Karlsen Utdanningsforbundet Notodden Delegat VGO 43 NN Utdanningsforbundet Notodden Delegat HU 44 Hamsdokka, Trond Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 45 Danbolt, Astrid Margrethe Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 46 Ohna, Eva Lisbet Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 47 Sønslien, Tone Terese Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 48 Haugen, Unni Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 49 Hansen, Bjørn Morgan Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK - leder 50 Mørkesdal, Øystein Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat GSK 51 Jørandrud, Gro Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat BHG 52 Markussen, Karina Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat BHG 53 Bjørholt, Barbro Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat BHG 54 Roaas, Bettina Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat FAS 55 Otterholm, Vigdis Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat FAS 56 Grøtting, Anne Kristine Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat VGO 57 Thommesen, Kjersti Nyhus Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat VGO 58 Andersen, Olav-Marius Utdanningsforbundet Porsgrunn Delegat VGO 59 Fles, Torgeir Utdanningsforbundet Sauherad Delegat GSK 60 Nauff, Kari Utdanningsforbundet Sauherad Delegat BHG 61 Guddingsmo, Erik Utdanningsforbundet Sauherad Delegat FAS 62 Vogsland, Bente Utdanningsforbundet Seljord Delegat GSK 63 Brudal, Unni Utdanningsforbundet Seljord Delegat BHG 64 Grøstad, Gunnhild C. Utdanningsforbundet Seljord Delegat VGO 65 Gonsholt, Unni S. Utdanningsforbundet Siljan Delegat GSK 66 Dahle, Espen Utdanningsforbundet Siljan Delegat GSK 67 Bentsen, Monica Jeilen Utdanningsforbundet Siljan Delegat BHG 68 Fliid, Hilde Egeberg Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 6

7 69 Eikstad, Margareth Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 70 Al-Egly, Haifaa Mardan S. Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 71 Hegna, Cecilie B. Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 72 Nicolaysen, Mona Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG 73 Myhrer, Marit Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 74 Stokke, Sjur Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK - leder 75 Bendiksen, Kjersti Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 76 Auensen, Tord Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 77 Ekornrød, Line Beate Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 78 Jensen, Tore A. Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 79 Håland, Per Inge Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 80 Juve-Andresen, Gro Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 81 Pedersen, Trine Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 82 Bergskås, Trond Utdanningsforbundet Skien Delegat GSK 83 Tollefsen, Heidi Green Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 84 Gryting, Anders Alexius Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 85 Ruud, Tore Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 86 Barstad, Gry Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 87 Viumdal, Kristin Utdanningsforbundet Skien Delegat VGO 88 Liltved, Kathrin Utdanningsforbundet Skien Delegat FAS 89 Lene Slåtta Utdanningsforbundet Skien Delegat FAS 90 Kristiansen, Lisbeth Utdanningsforbundet Skien Delegat BHG - leder 91 Laila Haslund Utdanningsforbundet Tinn Delegat GSK 92 Bula, Lisbeth Utdanningsforbundet Tinn Delegat GSK 93 Guldbjørnsen, Gunn Utdanningsforbundet Tinn Delegat BHG 94 Tove Sandquist Utdanningsforbundet Tinn Delegat BHG 95 Bakke, Venke Utdanningsforbundet Tokke Delegat GSK 96 Utdanningsforbundet Tokke Delegat BHG 97 Grythe, Inga Lorentzen Utdanningsforbundet Tokke Delegat VGO 98 Rønningen, Britt Utdanningsforbundet Vinje Delegat BHG 99 Seltveit, Berit Utdanningsforbundet Vinje Delegat GSK 100 Håve, Gøril Ramo Utdanningsforbundet Vinje Delegat GSK 101 Johansen, Harald Fylkesstyret Delegat FST-VGO 102 Lia, Berit Fylkesstyret Delegat FST-GSK 103 Kålås, Kjell Fylkesstyret Delegat FST-GSK-leder 104 Hals, Solveig Fylkesstyret Delegat FST-GSK 105 Støa, Hege Dordi Stordal Fylkesstyret Delegat FST-BHG 106 Cowles, Morten Røgeberg Fylkesstyret Delegat FST-VGO 107 Evensen, Geir Fylkesstyret Delegat FST-GSK 108 Oterholt, Ida Kaspara Fylkesstyret Delegat FST-BHG 109 Thorsrud, Nora Fylkesstyret Delegat FST-GSK 110 Kleiv, Morten Fylkesstyret Delegat FST-VGO 111 Bull, Katrine Fylkesstyret Delegat FST-BHG 112 Andersen, Sandra B Vara Fylkesstyret 113 Solvang, Harald Pensjoniststyret 7

8 Gjester, dirigenter og funksjonærer: Navn Rolle Deltar Kleppe, Gry Løkaas Ordstyrer Tirsdag 5.- onsdag 6. Kvaalen, Kristin Ordstyrer Hele årsmøtet Flåterud, Torild Ordstyrer Hele årsmøtet Corneliussen, Line Funksjonær Hele årsmøtet Hansen, Ole Funksjonær Hele årsmøtet Spurkeland, Trond Funksjonær Hele årsmøtet Eldegard, Solveig Sentralstyret Gjest Onsdag 6.- torsdag 7. mai Stordal, Ottar UDF Aust Agder Gjest Tirsdag 5. mai Stang, Vidar Fagforbundet Gjest Onsdag 6.- torsdag 7. mai Andersen, Dag Magne Valgkomite Hele årsmøtet Bjerkreim, John Magne Valgkomite Hele årsmøtet Fliid, Hilde Ekeberg Valgkomite Hele årsmøtet Høydalen, Merete Valgkomite Hele årsmøtet Martinsen, Kjersti H. Valgkomite Hele årsmøtet Rønningen, Britt Valgkomite Hele årsmøtet Liltved, Kathrin Valgkomite Hele årsmøtet Schønberg, Wenche Utdanning Hele årsmøtet Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Delegatene godkjennes. Vedtak: Utdanningsforbundet Bamble: Atle Kauppinen deltar ikke 5. mai. Delegatene godkjennes med følgende endringer: Utdanningsforbundet Kragerø: delegat nr. 16 Ingrid With har meldt forfall. Hun erstattes ikke tirsdag 5. mai. Hun blir erstattet av Ole E. Hustoft 6. og 7. mai. Utdanningsforbundet Hjartdal: delegat nr. 16, Karianne Haugan, erstattes av Hilde Busk. Utdanningsforbundet Kviteseid: delegat nr. 26, Einar Leiv Søreide, erstattes av Britt Marie Waldenstrøm. Utdanningsforbundet Notodden: delegat nr. 38, Inger Lise Olsen, erstattes av Hilde Holland. Delegat nr. 42 skal være Gunn Marit Karlsen. Utdanningsforbundet Porsgrunn: delegat nr. 49, Bjørn Morgan Hansen, erstattes av Margit Aas mai. Utdanningsforbundet Skien: delegat nr. 89, Sverre Tobiassen, erstattes av Lene Slåtta. Utdanningsforbundet Tinn: delegat nr. 91, Lene S. Våer, erstattes av Laila Haslund. Delegat nr. 94, Liv Jenny Ørnes, erstattes av Tove Sandquist. Utdanningsforbundet Tokke: delegat nr. 96, Susanne Timland, har meldt forfall. Det møter ingen delegat i hennes sted. Permisjonssøknader 5. mai: Delegat nr. 6 Atle R. Koppinen 5. mai fra kl og ut dagen. Delegat nr. 11, Katrine Bull, fra 5. mai kl til 6. mai kl

9 Delegat nr. 20 Heidi Lindhagen fra 6. mai kl og ut årsmøtet. Hun erstattes av Kristin Wohlenberg 7. mai. Delegat nr. 28 Leif Arild Sanden 6. mai fra kl. 9 til kl. 11. Delegat nr. 72 Mona Nicolaysen fra 6. mai kl og ut dagen. Merete Høydalen erstatter henne. Delegat nr 70 Haifaa Al-Egly hele 7. mai. I hennes sted møter Kristin Lillås. Delegat nr. 31 Per Anders Aaserud fra 7. mai kl 11. Delegat nr. 41 Ashild Uglem 7. mai fra kl og ut dagen. Delegat nr. 9 Bergit Verpe 7. mai (hele dagen). Delegat nr. 63 Unni Brudal 7. mai fra kl til kl (ut dagen). Permisjonssøknader 6. mai: Bjørn Morgan Hansen 6. mai fra kl og ut årsmøtet. Han erstattes av Margit Aas 6. mai fra kl Vedtak: Permisjonssøknadene er innvilget. 9

10 1.3: Godkjenning av sakliste 1. Godkjenninger Innkalling Opprop og godkjenning av fullmakter Sakliste Dagsorden Møtereglement Valgreglement 2. Konstituering Valg av ordstyrere Valg av referenter Valg av redaksjonsnemnder Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere 3. Melding Regnskap Mål for arbeidet i kommende årsmøteperiode 6. Økonomiske rammer for kommende årsmøteperiode 7. Årsmøtesaker Valg og nominasjoner 9. Resolusjoner Profesjonsutvikling og kvalitet Kvalitet i barnehage Klassedelingstall/lærertetthet Kompetansekrav i voksenopplæringa, rådgiver og kontaktlærer Utdanningsforbundets politikk for kvalitet i lærerutdanningene Profesjonsetisk råd Styring, ledelse og medbestemmelse Behovet for et administrativt støtteapparat med faglig kompetanse på kommunenivå Ledelse og organisering av barnehagen Finansieringsordningen for private barnehager Tilsyn med barnehager og skoler Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjon og påvirkningsarbeid Vedtektssaker - Kjønnskvotering Kontingentordningen Andre organisasjonssaker Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Saklista blir godkjent. Vedtak: Saklista blir godkjent. 10

11 1.4: Godkjenning av dagsorden Forslag til dagsorden Tirsdag 5. mai Sak Kaffe, te, rundstykker Kulturinnslag v/tre Sopranos Åpning av årsmøtet ved leder av Utdanningsforbundet Telemark Godkjenninger 1.1 Innkalling 1.2 Opprop og godkjenning av fullmakter 1.3 Sakliste 1.4 Dagsorden 1.5 Møtereglement 1.6 Valgreglement Praktiske opplysninger Lunsj 2 Konstituering: 2.1 Valg av ordstyrere 2.2 Valg av referenter 2.3 Valg av redaksjonsnemnder 2.4 Valg av tellekorps 2.5 Valg av protokollunderskrivere Årsmøtesaker 7.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid Pause m/frukt og kake Melding for Utdanningsforbundet Telemark Regnskap for Utdanningsforbundet Telemark Valg 8.1 Valg av leder 8.2 Valg av nestleder Middag 7 Årsmøtesaker 7.1 Profesjonsutvikling og kvalitet Reservetid/delegasjonsmøter 11

12 Onsdag 6. mai Kulturinnslag v/elever fra kulturskolen i Kviteseid Årsmøtesaker fortsetter Lunsj 7.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8 Valg 8.3 Valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå 8.4 Valg av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole, barnehage og videregående opplæring 8.5 Valg av lederrepresentant til fylkesstyret Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret 7 Årsmøtesaker 7.3 Lønns- og arbeidsvilkår Valg 8.7 Valg av varamedlemmer til fylkesstyret 7 Årsmøtesaker fortsetter Delegasjonsmøter m/pause Pause m/rundstykker Mål for arbeidet Kulturinnslag v/øystein Haugan Årsmøtemiddag Torsdag 7. mai Kulturinnslag v/elever fra kulturskolen i Kviteseid Budsjett Årsmøtesaker eventuelle vedtak 8 Valg og nominasjoner Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret. Valg av delegater og varadelegater til Landsmøte Valg av valgkomite 8.10 Forslag på personer til sentrale verv Lunsj Resolusjoner Reservetid 12

13 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Dagsordenen blir godkjent. Følgende delegater hadde ordet: delegat nr. 18, som foreslo at nestledervalget ble utsatt til onsdag 6. mai; delegat nr. 9; delegat nr. 101, fylkesleder Harald Johansen, som foreslo at dagordenen ble opprettholdt, men slik at vedtaket i saken om nestleder ble utsatt til 6. mai; delegat nr.18, som trakk sitt forslag. Vedtak: Dagsordenen blir godkjent. Vedtak i saken om nestleder blir utsatt til 6. mai. 1.5: Godkjenning av møtereglement 1. Lederen åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter til plenumsmøtet. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Møtet er åpent for gjester og presse såframt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. Alle som ønsker ordet gir beskjed om dette til dirigentene ved å vise nummerskiltet. 4. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hvert på maksimum ett minutt. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsordenen, forretningsordenen eller saksopplysning, får ordet straks. 5. Dirigenter og delegater kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. Møtet kan avgjøre at strek blir opphevet. 6. Forslag skal leveres elektronisk og være undertegnet med navn og lokallag, eller eventuell funksjon i fylkesstyret. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 7. Årsmøtedeltakerne har stemmeplikt. Årsmøtedeltakere som er ute i oppdrag, kalles inn i salen for å delta i avstemninger. 8. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der loven/vedtekter ikke bestemmer noe annet. 9. Møtet avgjør voteringsmåten, som kan være håndsopprekning eller skriftlig. 10. Alle årsmøteutsendinger med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. 13

14 11. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av fylkesårsmøtet. Deltakere leverer sitt nummerskilt til dirigentene hvis de må forlate møtesalen under forhandlinger. 12. Utsendingene fra hvert lokallag sitter samlet på tilvist plass. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Forslaget til møtereglement blir godkjent. Vedtak: Forslaget til møtereglement blir godkjent. 1.6: Godkjenning av valgreglement 1. Generelt om valgene Valgene gjelder formelt for en fireårsperiode fra 1.8. årsmøteåret til etter påfølgende ordinært årsmøte. Årsmøtet kan vedta å gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen, og ingen andre forslag foreligger. Alle valg skal være skriftlige dersom minst én delegat på årsmøtet krever det. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er innstilt av valgkomiteen, eller som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol og levert dirigentbordet. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 2. Oversikt over valg på årsmøtet kronologisk rekkefølge a) dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonsnemnder og protokollunderskrivere b) leder og nestleder c) hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen (HTV-F) d) kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole, barnehage og videregående opplæring e) lederrepresentant f) øvrige fylkesstyremedlemmer (5) og varamedlemmer (6) g) delegater og varadelegater til landsmøte h) valgkomité Punkt 2 a) over gjelder valg i konstitueringssaker, og behandles ikke her. 14

15 3. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. (1) Valg av leder Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. (2) Valg av nestleder Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. (3) Valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkesnivå Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgte for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Valgene gjennomføres som særskilte valg for årsmøterepresentanter med tilsetting i fylkeskommunen. Valgreglene for leder følges så langt de passer. (4) Valg av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole, barnehage og videregående opplæring Fylkesårsmøtet velger kontaktperson for de store medlemsgruppene; grunnskole, barnehage og videregående opplæring. Valgkomiteen legger fram forslag til leder/kontaktperson for medlemsgruppene grunnskole, barnehage og videregående opplæring. (5) Valg av lederrepresentant i fylkesstyret Vedtektene 15 Kvotering: Det skal være minst èn lederrepresentant i fylkesstyret. Fylkesårsmøtet velger en representant for lederne ved eget valg. (6) Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1: Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %) og 15.2 (ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene ( ) Medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående opplæring / fagskole skal være representert i fylkesstyret. Medlemsgruppene høgskole og universitet og faglig og administrativt støttesystem skal til vanlig være representert i fylkesstyret. Dersom valgene av leder, nestleder og HTV har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige styremedlemmer. 15

16 Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering ( 15): Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og HTV) regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme medlemsgruppe når leder og nestleder og HTV regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder og HTV er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. (7) Valg av varamedlemmer til fylkesstyret Det velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder så langt det passer. (8) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Så snart fylkesstyret mottar melding fra sentralstyret om fordeling av delegatplasser mellom fylkeslagene samt sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte fylkeslagene, må fylkesstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. 16

17 Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer. Fordeling mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret Valg av varadelegater gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegatene. Årsmøtet kan bestemme om varadelegatene skal velges én og én, i så fall følges samme valgprosedyre som for leder. Velges varadelegatene samlet, følges valgprosedyre som for øvrige styremedlemmer, men uten justering i etterkant for kjønn. Årsmøtet må være oppmerksom på at ved forfall fra en kvinne i delegasjonen, kan en annen enn den øverst rangerte varadelegaten for denne medlemsgruppen måtte rykke opp for å ivareta kravet til kjønnsfordeling. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som automatisk er delegater til landsmøtet. Alle andre må velges inn som delegater fra fylkesårsmøtene. (9) Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Antallet skal være lik tallet på medlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene i 15.2 om maksimalt 50 % representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Valgreglementet godkjennes Vedtak: Valgreglementet godkjennes 17

18 ÅRSMØTE 2015 Sak 2 Quality Straand Hotell & Resort, Vrådal mai 2015 Sak 2 KONSTITUERING 2.1: Valg av ordstyrere Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Kristin Kvaalen Gry Løkaas Kleppe Torild Flåterud Vedtak: Kristin Kvaalen Gry Løkaas Kleppe Torild Flåterud 2.2: Valg av referenter Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Torild Flåterud Trond Spurkeland Vedtak: Torild Flåterud Trond Spurkeland 2.3: Valg av redaksjonsnemnder Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsmøtesak 7.1- Profesjonsutvikling og kvalitet: Solveig Hals - fylkesstyret Inga L. Grythe - VGO Tokke Roy Isaksen - BHG Kragerø Veslemøy Eliassen - GSK (leder) Notodden Årsmøtesak 7.2 Styring, ledelse og medbestemmelse: Kjell Kålås - fylkesstyret Anne Kr. Grøtting - VGO Porsgrunn Inger Norendal - BHG Nome Turid Isnes - GSK Bamble 18

19 Årsmøtesak 7.3 Lønns- og arbeidsvilkår: Morten Cowles - fylkesstyret Trond Bergskås - GSK Skien Gro Jørandrud - BHG Porsgrunn Bergit Verpe - GSK Bø Årsmøtesak 7.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid: Katrine Bull - fylkesstyret Kjersti Bendiksen - GSK Skien Gunhild Grøstad - VGO Seljord Trond Hamsdokka - GSK Porsgrunn Mål for arbeidet: Katrine Bull Kjersti Bendiksen Gunhild Grøstad Trond Hamsdokka Resolusjoner: Morten Cowles Trond Bergskås Gro Jørandrud Bergit Verpe - fylkesstyret - GSK Skien - VGO Seljord - GSK Porsgrunn - fylkesstyret - GSK Skien - BHG Porsgrunn - GSK Bø Vedtak: Årsmøtesak 7.1- Profesjonsutvikling og kvalitet: Solveig Hals - fylkesstyret Inga L. Grythe - VGO Tokke Roy Isaksen - BHG Kragerø Veslemøy Eliassen - GSK (leder) Notodden Årsmøtesak 7.2 Styring, ledelse og medbestemmelse: Kjell Kålås - fylkesstyret Anne Kr. Grøtting - VGO Porsgrunn Inger Norendal - BHG Nome Turid Isnes - GSK Bamble 19

20 Årsmøtesak 7.3 Lønns- og arbeidsvilkår: Morten Cowles - fylkesstyret Trond Bergskås - GSK Skien Gro Jørandrud - BHG Porsgrunn Bergit Verpe - GSK Bø Årsmøtesak 7.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid: Katrine Bull - fylkesstyret Kjersti Bendiksen - GSK Skien Gunhild Grøstad - VGO Seljord Trond Hamsdokka - GSK Porsgrunn Mål for arbeidet: Katrine Bull Kjersti Bendiksen Gunhild Grøstad Trond Hamsdokka Resolusjoner: Morten Cowles Trond Bergskås Gro Jørandrud Bergit Verpe - fylkesstyret - GSK Skien - VGO Seljord - GSK Porsgrunn - fylkesstyret - GSK Skien - BHG Porsgrunn - GSK Bø 2.4: Valg av tellekorps Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Valgkomiteen. Vedtak: Valgkomiteen. 2.5: Valg av protokollunderskrivere Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Line Beate Ekornrød og Odd Bjørn Olsen. Vedtak: Line Beate Ekornrød og Odd Bjørn Olsen. 20

21 ÅRSMØTE 2015 Sak 3 Quality Straand Hotell & Resort, Vrådal mai 2015 Sak 3 MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET TELEMARK Fylkesstyret Johansen Harald Leder Lia Berit Nestleder Oterholt Ida Kontaktperson B Thorsrud Nora Kontaktperson G Kleiv Morten Kontaktperson V Hals Solveig Medlem G Bull Katrine Medlem B Evensen Geir Medlem G Støa Hege Dordi Stordal Medlem B Cowles Morten Røgeberg Medlem V Lindhagen Heidi Lederrepresentant Fritak fra Kålås Kjell Lederrepresentant Norstrand Anne Wangensten 1. varamedlem Andersen Anne Lene Wathne 2. varamedlem Permisjon fram til fritak resten av perioden Kristoffersen Gitte 3. varamedlem Ramberg Tone A. 4. varamedlem Fritak fra Andersen Sandra B. 5. varamedlem Kålås Kjell 6. varamedlem HTV-F Kleiv Morten HTV-F Cowles Morten Røgeberg HTV-F Andersen Olav-Marius HTV-F Utvalg Utvalg voksenopplæring Gonsholt Unni Leder, Siljan Rydland Jofrid Medlem, Skien Standal Torgeir Medlem, Porsgrunn Johansen Hans Magnus Medlem, Bamble

22 Gjessing Arnhild Medlem, Sauherad Hals Solveig Kontaktperson fylkesstyret Utvalg TFK Andersen Sandra Buchanan ATV Porsgrunn VGS Hansen- Krone Arne Martin ATV Lunde VGS Myklebust Merete Leder Skien VGS Martinsen Kjersti Hamborg ATV Croftholmen VGS Grøstad Gunhild Caspara vara-atv Bø VGS, Seljord Kjellsnes Ingrid vara-atv Rjukan VGS Siljan Sigbjørn HVO TFK Kleiv Morten HTV-F 1/kontaktperson FST Cowles Morten HTV-F Andersen Olav Marius HTV-F Fagråd for rådgivning Rui Betty Leder, Tinn Olsen Heidi Leder, Skien Sannes Mari-Anne Medlem, Nome Fjellvang Knut Medlem, Bamble Kristoffersen Bernt Baar Medlem, TFK Hermansen Anne Charlotte Varamedlem, Porsgrunn Ellingsen Nina Varamedlem, Bamble Johansen Harald Kontaktperson fylkesstyret Lederråd Aas Margit Skavlebø Medlem, Porsgrunn Lio Liv Medlem, Porsgrunn Søfteland Johan Medlem, Nome Kålås Kjell Medlem, Tinn Kontaktperson fylkesstyret Hansen- Krone Arne Martin Medlem, Nome Lindhagen Heidi Kontaktperson fylkesstyret Utvalg PPT Hovland Elin Leder, Sauherad Stokkeland Anita Medlem, Porsgrunn Kollenberg Christine Medlem, Notodden Fjeldberg Leif Medlem, TFK Snartland Laila Meier Medlem, TFK Aaraas Renate Mentzoni Medlem, Sauherad Andersen Anne Lene Wathne Medlem, Skien Leder Hals Solveig Kontaktperson fylkesstyret Utvalg PBL Nicolaysen Mona Leder, Porsgrunn Zimmermann Monica Nyby Leder, Skien Wallestad Espen Medlem, Porsgrunn

23 Nyby Monica Medlem, Skien Stokke Lene Medlem, Skien Myrstrand Jannecke Medlem, Kragerø Nuland Kristin Medlem, Bamble Grimsrud Merete Medlem, Sauherad Raaen Kristin Medlem, Skien Oterholt Ida Kontaktperson fylkesstyret Bull Katrine Kontaktperson fylkesstyret Pensjoniststyret Solvang Harald Leder Solvang Harald Nestleder Baasland Olaf Leder/kasserer Baasland Olaf Nestleder/kasserer Ripegutu Gunhild Kleven Sekretær Skabo Hege Styremedlem Knive Lars Styremedlem Bottolfs Herman 1. varamedlem Kittilsen Kari 1. varamedlem Bestum Bård 2. varamedlem Lia Berit Kontaktperson fylkesstyret Grunnskoleforum Myhrer Marit Medlem, Skien Jensen Tore Medlem, Skien Evensen Geir Medlem, Porsgrunn Hugstmyr Stein Medlem, Drangedal Tolo Asbjørn Medlem, Sauherad Danbolt Astrid Medlem, Porsgrunn Thorsrud Nora Leder, Vinje - Fylkesstyret Barnehageforum Nicolaysen Mona Medlem, Porsgrunn Johansen Line Boseth Medlem, Bamble Aas Margit Skavlebø Medlem, Porsgrunn Fliid Hilde Egeberg Medlem, Skien Bull Katrine Medlem, Bamble-fylkesstyret Oterholt Ida Leder, Skien fylkesstyret Valgkomite Andersen Dag Magne Leder, Skien Bjerkreim John Magne Medlem, Tinn Helgen Kjersti Medlem, Skien Høydalen Merete Medlem, Skien Martinsen Kjersti Hamborg Medlem, Bamble Liltved Kathrin Medlem, Skien Lia Karl Arne Medlem, Notodden Fritak fra

24 Skomedal Tor Arne Medlem, Nome Rønningen Britt Medlem, Vinje Andersen Olav-Marius Medlem, Porsgrunn Grimsrud Merete Varamedlem, Sauherad Fliid Hilde Ekeberg Varamedlem, Skien Skomedal Tor Arne Varamedlem, Nome Aas Monica Varamedlem, Fyresdal Olsen Odd Bjørn Varamedlem, Bø Gryting Anders Varamedlem, Skien Hulløen Trond Varamedlem, Skien Representasjon Sentral representasjon Landsmøtedelegater Johansen Harald Fylkesleder Lia Berit Fylkesnestleder Thorsrud Nora Fylkesstyremedlem Oterholt Ida Fylkesstyremedlem Kleiv Morten Fylkesstyremedlem Lindhagen Heidi Fylkesstyremedlem Hustoft Ole Lokallagsleder Kragerø Støa Hege Dordi S. Lokallagsleder Notodden Myhrer Marit 1. vara G, Skien Evensen Geir 2. vara G, Porsgrunn Kålås Kjell 3. vara, Tinn Nicolaysen Mona 1. vara B, Porsgrunn Bull Katrine 2. vara B, Bamble Cowles Morten 1. vara V, Nome Drevland Olav 2. vara V, Kragerø Sentralstyret Eriksen Evy Ann Medlem Representantskapet Eriksen Evy Ann Medlem SST Johansen Harald Medlem Lia Berit Medlem Kontaktfora Thorsrud Nora Medlem G Oterholt Ida Medlem B Kleiv Morten Medlem V Hals Solveig Medlem FAS Norstrand Anne W. Medlem UH Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA) Hals Solveig Medlem

25 Utvalg for utdanningspolitikk (UPU) Kleppe Gry Løkaas Medlem Lederråd Lindhagen Heidi Medlem Kålås Kjell Medlem Sentralt pensjoniststyre Baasland Olaf 1. Vara, møtende Lokal representasjon Unio Johansen Harald Forum for utdanning (HiT) Johansen Harald SMSØ Johansen Harald Rekrutteringsteam Telemark Oterholt Ida GNIST Johansen Thorsrud GLØD Oterholt Harald Nora (vara) Ida Senter for profesjonalisering Thorsrud Nora Bull Katrine (vara) Kontaktmøte Utdanningsdirektøren Johansen Harald + en til ved behov ( sakavhengig) 25

26 Medlemmer Utdanningsforbundet Telemark har i perioden hatt slik medlemsutvikling: , fordelt slik Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig 515 BHG privat 250 FAS 284 GSK 2478 UH 67 Ikke tilknyttet medlemsgruppe 138 VGO 547 Ikke yrkesaktive , fordelt slik: Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig BHG privat FAS GSK UH 71 4 Ikke tilknyttet medlemsgruppe VGO Ikke yrkesaktive , fordelt slik: Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig BHG privat FAS GSK UH 80 9 Ikke tilknyttet medlemsgruppe VGO Ikke yrkesaktive , fordelt slik: Medlemsgruppe Medlemstall I fjor BHG offentlig BHG privat FAS GSK UH 75-5 Ikke tilknyttet medlemsgruppe VGO Ikke yrkesaktive

27 Innledning Meldinga er fylkesstyrets vurderinger av egen virksomhet i perioden. Den er en samlet, helhetlig sluttvurdering av hele perioden med bakgrunn i «Mål for arbeidet» som ble vedtatt på fylkeslagets årsmøte i 2012, fylkesstyrets tiltaksplan og underveisevalueringer av denne. Målene bygger på Utdanningsforbundets politikk, vedtatt på Landsmøtet i 2009 og stadfestet på Landsmøtet i 2012; «Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet» og «Morgendagens skole og barnehage». Disse dokumentene er også en del av politikkdokumentet for Landsmøtet i Melding fra Lederråd, Utvalg PBL, Utvalg for Voksenopplæring, Utvalg PPT, Grunnskoleforum, Pensjoniststyret og HTV-F ligger som vedlegg til årsmeldinga. Personalsaksarbeid og skolering blir kommentert særskilt. Valget i 2012 medførte store endringer i sammensetningen av fylkesstyret. Nær halvparten av styret kom nye inn i 2012, og både ledelsen og kontaktpersoner for grunnskole og for vgo ble valgt til nye verv. Vi har i perioden flyttet inn i nye lokaler, noe som sjølsagt har medført mye ekstraarbeid, men samtidig sikret oss langt bedre arbeidsvilkår uten at dette har medført ekstra kostnader. Det løpende arbeidet har blitt fordelt etter frikjøp, tilhørighet til medlemsgrupper og interesser. Likevel er det slik at alle har et felles ansvar for fylkeslagets politikk, og arbeidet på fylkeskontoret har vært preget av en kollektiv holdning der det har vært greit å søke hjelp og støtte hos hverandre. Fylkeslaget har med organisering av utvalg for voksenopplæring, utvalg for PPT og utvalg PBL vært foregangsfylke i det som nå er blitt en del av forbundets satsing mot mindre medlemsgrupper. Både på dette området, i utviklinga av den profesjonsetiske plattformen og i diverse høringer ser vi klare gjennomslag for Telemarks innspill i forbundets politikk. Det er heller ikke tilfeldig at Gry Løkaas Kleppe har sittet 2 perioder Utdanningspolitisk utvalg og at Harald Johansen og Solveig Hals har vært med i utvalg for lønns- og arbeidsvilkår siste periode. Evy Ann Eriksen har i samme periode har vært medlem av sentralstyret. Telemark har dermed vært med på å prege utforminga av forbundets politikk i større grad enn tidligere. Ved avslutningen av forrige periode våren 2012 var Unio, i likhet med de øvrige hovedorganisasjonene, i streik på KS-området. Fagforbundet hadde uttak i Skien, og avtroppende fylkesleder holdt appell på Fagforbundets markering. Mange av våre medlemmer sluttet seg til toget. Lokallaget på Notodden jobbet ekstra godt, og greide å fylle opp en buss til Unioarrangementet i Oslo. På fylkesårsmøtet i 2012 vedtok vi Mål for arbeidet. Tidlig på høsten la vi fram et forslag til tiltaksplan for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte. Denne tiltaksplanen er justert hvert år. Vår erfaring er at Mål for arbeidet slik de ble vedtatt på årsmøtet, aldri vil dekke alt vi gjør. Derfor er det en kontinuerlig prosess å forholde seg til en tiltaksplan ut fra målene vi har vedtatt. Vi ønsker at punktene i Mål for arbeidet skal være så overordna at det vil være greit å lage tiltak som henger sammen med aktuelle saker vi til enhver tid arbeider med. Utdanningsforbundet Telemarks melding viser at det har vært stor aktivitet gjennom hele perioden, og at de fleste tiltakene i Mål for arbeidet er oppfylt i tillegg til andre daglige gjøremål. Det er ikke alle saker vi har lykkes like godt med. I løpet av perioden har ikke kommune-økonomien blitt synlig bedre, snarere tvert i mot. De hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte på arbeidsplassene har en stadig tøffere jobb og gjør en flott jobb for Utdanningsforbundet. Skolering av tillitsvalgte på arbeidsplass og lokallagsnivå er kanskje 27

28 fylkeslagets viktigste oppgave. Den gode kontakten fylkeslaget har med de fleste lokallaga er en styrke for forbundets politikk både på fylkesplan og lokalplan. Fylkeslaget håper at vi i kommende periode sammen kan bidra til å styrke forbundets politikk ytterligere. Mål for arbeidet i Utdanningsforbundet i Telemark vedtatt på fylkesårsmøtet 2012: Mål for arbeidet i Utdanningsforbundet i Telemark skal bygge på Utdanningsforbundets Vedtatte politikk for samfunns- og utdanningspolitikk, organisasjonspolitikk, politikk for lønns- og arbeidsvilkår, og organisasjonspolitikk. Organisasjonspolitikk og skolering Utdanningsforbundet Telemark skal: a) bidra til å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt b) arbeide for å markedsføre organisasjonen og øke medlemsmassen i Telemark c) arbeide for å styrke samarbeid og dialog med lokallaga, og i organisasjonen for øvrig d) bidra til utvikling og fornying av Utdanningsforbundets politikk e) styrke tillitsvalgtes kompetanse om utdanningspolitikk, lov, avtaleverk, forhandlinger og personalsaksarbeid f) arbeide for å styrke fagforeningsbevisstheten blant våre medlemmer g) arbeide for at tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver h) arbeide for at lokalnivået lokallag og klubber får økte ressurser i) sette i verk tiltak for å styrke rekrutteringa til verv i organisasjonen j) jobbe for at alle arbeidsplasstillitsvalgte får fast frikjøpt tid til tillitsvalgarbeid Lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet Telemark skal: a) arbeide for å sikre en god lønnsutvikling for medlemmene våre i alle tariffområder, der størst mulig del av lønnsdannelsen skal skje sentralt b) arbeide for at all lønn skal gis på grunnlag av objektive og etterprøvbare kriterier c) støtte tillitsvalgte i deres arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår d) arbeide for at alle medlemmer skal være omfattet av tariff- og pensjonsavtaler e) støtte tillitsvalgtes og verneombudenes arbeid med arbeidsmiljø på alle nivå Utdannings- og samfunnspolitikk Utdanningsforbundet Telemark skal arbeide for: a) å styrke den profesjonsetiske forankringa på alle områder i utdanningssystemet b) å sikre høy kvalitet i alle ledd av utdanninga, fra barnehage til høgskole c) at våre medlemmer får mulighet til videre- og etterutdanning d) et samfunn som ivaretar og bygger velferdsstaten gjennom gode offentlige løsninger e) å sikre fellesskapsverdier og fremme internasjonal solidaritet f) å ivareta et bærekraftig og solidarisk klimaperspektiv i politikk og praksis g) å være synlige iden offentlige debatten h) at kommunene får økte økonomiske overføringer fra staten 28

29 Organisasjonspolitikk og skolering Utdanningsforbundet Telemark skal: a) bidra til å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt I arbeidet med å etablere nettverk lokalt i organisasjonen, har vi hatt fokus på ulike medlemsgrupper. Vi har opprettet utvalg for PPT-medlemmer og utvalg for PBL-medlemmer. Samtidig har vi videreført arbeidet i utvalg for voksenopplæring, utvalg for fylkeskommune og fagråd for rådgivning. Vi har foretatt en revitalisering av lederråd. Styret for pensjonistene har også vært aktive gjennom hele perioden. Gjennom grunnskolering av nye tillitsvalgte, har vi lagt til rette for uformelle kontakter mellom deltakerne. Så langt det er mulig, bruker vi samme gruppesammensetning på modul 2- og modul 3-kursa. De tillitsvalgte har satt pris på dette og benyttet anledningen til å knytte kontakter på tvers av kommuner og arbeidsplasser. Vi har bidratt til å formidle e-postadresser til deltakerne. Telemark har knyttet seg til nettverk øst grunnskole i denne perioden. Nettverket består av kontaktpersonene for grunnskolemedlemmer i flere av fylkene sørøst i landet. De regionale samlingene for barnehage og videregående har også videreført sine nettverk. Kontaktpersonene for de ulike medlemsgruppene i fylkesstyret har deltatt i de sentralt initierte kontaktfora. I tillegg har vi hatt følgende representasjon i sentrale verv: - Gry Løkaas Kleppe, utdanningspolitisk utvalg UPU - Solveig Hals, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår ULA - Evy Ann Eriksen, sentralstyret og representantskapet SST og REPSKAP - Harald Johansen, representantskapet som fylkesleder - REPSKAP - Berit Lia, representantskapet som direkte valgt medlem REPSKAP b) arbeide for å markedsføre organisasjonen og øke medlemsmassen i Telemark Per 1. januar 2015 har vi 5640 medlemmer i Telemark. Det er en økning på 202 medlemmer 2500 siden 1. august Figuren viser en liten nedgang i medlemsgruppe grunnskole, liten økning i barnehage totalt og en 1500 litt større økning ikke yrkesaktive/uten 1000 medlemsgruppe. Andre medlemsgrupper viser en liten økning eller stabilitet Vi har hatt stands på høgskolene og fått mange nye studentmedlemmer. Her har vi samarbeidet med Pedagogstudentene. 0 Fylkesstyret har ønske om å gjøre Utdanningsforbundet mer synlig. Derfor har vi i denne perioden brukt en del midler på profileringsartikler som er delt ut til deltakere på våre 29

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer