Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s."

Transkript

1 Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14

2 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Avkastning i ,09 % 6,72 % 18,89 % 15,83 % 6,72 % Investeringsområde Global Europa Norden Norge Norge Selskapsstørrelse fokus Store Medium Små aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding * Stil = Blanding. Her, miks av verdi- og vekstselskaper. Avkastning i 2012 Investeringsområde Allokering Stil Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon % aksjer 5,85 % Norden % renteinstrumenter Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avkastning avviker fra gjennomsnittavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanseavkastning og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv avkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan avkastningen i et fond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Internasjonale utmerkelser Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: - S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. - Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. - Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 3 God avslutning på 2012 Tross risikoen for at den amerikanske økonomien skulle kastes utfor budsjettstupet, ble desember en god måned i aksjemarkedene. Den nordiske børsindeksen VINX 30 kunne vise til en oppgang på to prosent i desember (målt i NOK), den europeiske indeksen Stoxx Europe 600 endte opp 1,4 prosent (målt i Euro), mens amerikanske S&P 500 steg 0,7 prosent (målt i USD). Blant de aller beste markedene var det japanske aksjemarkedet, hvor Nikkei 225 klatret mer enn ti prosent (målt i Yen). Styrte unna stupet Avtalen mellom Republikanerne og Demokratene om USAs langsiktige budsjett var i særklasse det viktigste temaet i desember. I siste liten ble politikerne enige om skattesiden av budsjettet, mens man forlenget fristen i forhold til utgiftskutt og gjeldstaket til utgangen av februar. Aksjemarkedet responderte positivt på nyheten. Kompromisset gjør at amerikansk økonomi ikke kastes utfor «Fiscal cliff», noe som kunne ha ødelagt flere års arbeid med å få den amerikanske økonomien på fote igjen. Tredelt økonomiske scene I løpet av de siste årene kan vi si at den globale økonomiske scenen har blitt tredelt mellom USA, Europa og Kina. Aldri før har disse tre økonomiene vært mer adskilte enn de er nå, med egne unike økonomiske utfordringer. Samtidig har disse tre aldri vært så nært sammenknyttet på det økonomiske planet som de er nå, hvor endringer i de økonomiske forutsetningene på den ene delen av scenen påvirker de andre delene raskere og kraftigere enn tidligere. Globaliseringsprosessen har i løpet av de siste 30 årene skapt en mer enhetlig global økonomi, hvor selskaper og finansielle systemer er knyttet tettere sammen over landegrensene. Selv om det fortsatt er langt frem til det man i det europeiske samarbeidet kaller for «The Single Market», kommer vi i fremtiden med stor sannsynlighet til å se at den globale økonomien går i retning av en mer enhetlig markedsplass, med økt harmonisering av internasjonale handelsregler. Fremgangsrike selskaper Dette betyr samtidig at fremtidens kriser vil få mer omfattende konsekvenser, slik vi nå opplever i det IMF kaller for «The Great Recession». Den, i et økonomisk perspektiv, nye verdensordenen viste i 2008 hvor kraftig en krise kan påvirke den globale økonomien. Her er det samtidig viktig å huske på alle de gode årene globaliseringen har gitt siden starten en gang på 1980-tallet. Nye kriser vil komme. Samtidig bygger vi stadig bedre barrierer mot svakhetene den «nye økonomien» har vist seg å ha. Med nye sikkerhetsnett og mer ensartede globale spilleregler, skapes det et miljø hvor fremgangsrike globale selskaper raskt kan utnytte de komparative fordelene de ulike regionene byr på, samtidig som man på en langt mer effektiv måte vil få tilgang til det globale markedet. Apple, Volvo, Frontline og Kia er noen få eksempler på selskaper som opererer på den globale arena på en måte man i 1980 nærmest bare kunne drømme om. Globalisering gir muligheter Den globale økonomien innebærer med andre ord ikke bare risiko for kriser, den gir også muligheter for selskaper store som små til å nyte suksess hvis de leverer gode produkter som kundene etterspør. Slike selskaper kommer alltid til å avsløre seg på en måte som passer Delphi godt, nemlig gjennom lange trender i aksjekursene og gode fundamentale forhold. «It has been said that arguing against globalization is like arguing against the law of gravity» Kofi Annan Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en e-post til Med vennlig hilsen

4 4 Delphi Global Desember endte med en oppgang på 0,5 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,1 prosent. Julemåneden startet bra for de globale aksjemarkedene, men optimismen avtok noe mot slutten av perioden spesielt i de vestlige markedene i takt med at «Fiscal cliff» nærmet seg. I siste liten ble politikerne enige om skattesiden av budsjettet, mens man forlenget fristen i forhold til utgiftskutt og gjeldstaket til utgangen av februar. Aksjemarkedet responderte positivt på nyheten. Det var ingen bransjer som skilte seg spesielt ut i positiv eller negativ forstand gjennom måneden. Blant de sterkeste enkeltaksjene i Delphi Global-porteføljen finner vi det nederlandske kjemiselskapet Akzo Nobel, det amerikanske kjemiselskapet Eastman Chemicals, den franske sementleverandøren Lafarge, amerikanske Valeant Pharma, de amerikanske bankene Citigroup og Bank of America, samt svensk/amerikanske Autoliv. Også blant de svakeste bidragsyterne i porteføljen var det god bransjemessig spredning. Det samme kan imidlertid ikke sies i forhold til enkeltland, hvor flertallet med negative fortegn var amerikanske selskaper; gjødselselselskapet CF Industries, farmasigiganten Merck og teknologiselskapet Apple var alle eksempler i så måte. Finanssektoren har vært en viktig bidragsyter til avkastningen i porteføljen de siste månedene. Vi økte ytterligere i desember, denne gangen ved kjøp av aksjer i Bank of China. Banken er blant de største bankene i Kina, og har mesteparten av sin virksomhet innenlands. Banken inngikk for øvrig i Delphi Globalporteføljen i store deler av Vi reduserte eksponeringen mot slutten av 2009, og siste rest ble solgte ut i 2010 drevet av bekymringer rundt veksten i Kina. Innenfor oljeservice reduserte vi eksponeringen videre i desember gjennom salg av to mindre poster i engelske AMEC og Italienske Saipem. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Global MSCI World NTR 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 10,09 % 1,01 % 10,09 % -1,60 % 10,09 % -11,45 % 24,29 % 13,14 % -32,70 % 4,02 % 29,63 % 8,01 % -0,37 % 8,01 % -0,69 % 8,01 % -3,01 % 12,45 % 7,24 % -23,55 % 0,98 % 6,60 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

5 5 Delphi Global Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI) : 6 Avkastning siden oppstart: 29,63 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI World NTR Forvaltningshonorar: 0,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 10,09 % Siste 60 mnd: -1,60 % (annualisert) Stig Tønder Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Philips Electronics 2,05 % Bank of America 2,53 % 22,55 % Consumer discretionary HSBC Holdings 2,05 % Volkswagen 2,06 % Eastman Chemical Company 2,35 % Adidas 2,23 % 16,09 % Financials 15,38 % Health Care 12,05 % Materials 49,28 % 9,84 % 5,81 % 5,49 % 4,54 % United States Germany Netherlands United Kingdom Denmark Varian Medical Systems 2,08 % Citigroup 2,22 % 8,81 % 5,01 % Industrials Energy 25,04 % Svenska Celloulosa 2,17 % Siemens 2,18 % 13,11 % 7 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Standardavvik fond 15,8 % Delphi Global MSCI World NTR Standardavvik indeks Information ratio 13,4 % -0, Relativ volatilitet Beta 8,2 % 1,01 Korrelasjon 0,86 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Aug-11 May-12 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosent. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeks.

6 6 Delphi Europe Desember endte med en oppgang på 1,5 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,0 prosent. Det ble en sprek avslutning på børsåret Den brede Dow Jones Stoxx 600 indeksen oppsummerer desember med en oppgang på 1,4 prosent i desember (målt i lokal valuta), mens fjoråret sett under ett endte opp 14,4 prosent. Oppgangen bør sees i sammenheng med det klart negative sentimentet som preget europeiske aksjer i begynnelsen av 2012, samt forventningene om en bedring i verdensøkonomien utover i året. For Delphi Europe ble desember en noe roligere måned enn de foregående månedene. I løpet av andre halvår 2012 gjorde vi mange og betydelige endringer, og porteføljen er nå reposisjonert. Ved inngangen til det nye året er finans den største sektoren i fondet. Vi har også vektet oss betydelig opp innenfor teknologi, samtidig som vi har tatt to posisjoner i helsesektoren, en sektor vi stort sett har vært ute av de siste årene. Vi har primært hentet midler fra energisektoren, samt delvis fra syklisk konsum. I desember gjorde vi en rekke mindre revektinger i porteføljen. I tillegg tok vi inn én ny aksje, den belgiske banken KBC. Tidlig i desember gjennomførte KBC en siste refinansiering knyttet til ryddearbeidet etter finanskrisen. Dermed er det meste av ryddesjauen i banken gjennomført, samtidig som vi forventer betydelig vekst i inntjeningen fremover. Med dette som bakgrunn valgte vi å delta i refinansieringen, samtidig som vi kjøpte aksjer i markedet i etterkant. For å finansiere kjøpet valgte vi å ta ut det britiske konsument-databaseselskapet Experian av porteføljen. Vi har fremdeles tro på verdiskapningen i selskapet, men vi ønsket heller å bruke midlene i finanssektoren. For øyeblikket ser vi mange spennende investeringsmuligheter i de europeiske aksjemarkedene. Samtidig har vi begrenset med kontanter tilgjengelig. Det betyr at vi må prioritere hardt hvilke aksjer vi ønsker å eie fremover. Foreløpig har vi løst dette ved å bredde ut porteføljen noe til 34 aksjer. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Europa MSCI Europe NTR 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 6,72 % 4,66 % 6,72 % -0,15 % 6,72 % -16,91 % 23,90 % 29,76 % -30,39 % 3,83 % 67,75 % 11,08 % 4,03 % 11,08 % -3,87 % 11,08 % -8,68 % 4,52 % 12,06 % -30,91 % 0,93 % 13,65 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

7 7 Delphi Europe Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 67,75 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 6,72 % Siste 60 mnd: -0,15 % (annualisert) Espen Furnes Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Volkswagen 3,23 % Royal Bank of Scotland 4,44 % 22,2 % Financials 32,42 % United Kingdom Aegon 3,52 % Lafarge 4,24 % 21,41 % Consumer Discretionary 22,89 % 12,16 % Germany France Wolseley 3,53 % 13,42 % Industrials 6,59 % Norway Arm Holdings 3,53 % Associated British Foods 3,94 % Adidas 4,23 % Royal Caribbean Cruises 4,06 % HSBC Holdings 3,95 % 11,94 % 11,9 % 8,65 % 8,22 % 2,26 % Consumer Staples Materials Information Technology Cash 6,21 % 6,04 % 13,69 % Spain Sweden Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Delphi Europe MSCI Europe NTR Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 17,5 % 16,4 % 0,46 Relativ volatilitet 8,1 % 100 Beta 0,94 Korrelasjon 0,89 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-99 Jul-01 Oct-03 Jan-06 Apr-08 Jul-10 Oct-12

8 8 Delphi Nordic Desember endte med en oppgang på 3,1 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,1 prosent. Desember var en relativt konstruktiv måned i aksjemarkedet, i tråd med normale sesongeffekter. Alle de nordiske børsene endte i pluss, med Helsinki som beste børs etter en oppgang på tre prosent målt i lokal valuta. På sektornivå var forskjellene mindre enn i november. Telekom oppsummeres som den svakeste bransjen, mens teknologisektoren var den sterkeste. Oppgangen for sistnevnte var drevet av et rally i Nokia-aksjen, noe som for øvrig også bidro kraftig til Helsinki-børsens positive utvikling. På selskapssiden fikk vi god uttelling blant «small-caps» aksjene i desember, og da spesielt innenfor energisektoren. Polarcus og Dolphin var igjen toneangivende, noe de forøvrig også var gjennom hele Vår posisjon i Standard Drilling ga også god uttelling, etter at vi økte eksponeringen her noe gjennom måneden. De mest negative bidragene til avkastningen i fondet i desember kom fra Nokian Tyres og RCL, begge selskaper i konsumsektoren. Nokian Tyres falt tilbake grunnet noe uro rundt nybilsalget i Russland mot slutten av året, mens RCL svekket seg etter at Carnival valgte å legge listen lavt ved sin guiding for Vi synes begge selskapene er relativt attraktivt priset, men ser likevel noe risiko i Nokian Tyres på kort sikt, grunnet et overheng av vinterdekk i Sentral-Europa fra forrige vinter. Ellers endret vi også noe i vektene på en del posisjoner gjennom desember. Vi kjøpte blant annet flere aksjer i BillerudKorsnäs, samtidig som vi hadde en større kontantandel enn «normalt». På kort sikt kan selskapenes rapportering for fjerde kvartal bli utfordrende, ettersom vi anser at den siste tids oppgang i aksjemarkedet i stor grad har vært drevet av makronyheter. Visibiliteten er lav i en rekke bransjer, og det er derfor en fare for at guidingen for 2013 vil kunne skuffe markedet initielt. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Nordic VINX Nordic* Hittil i år 18,89 % 15,38 % Siste tre mnd -0,57 % 2,62 % 15,00 % Siste 12 mnd 18,89 % 15,38 % Siste fem år (p.a.) -1,41 % -0,90 % 10,00 % ,89 % -29,02 % 15,38 % -15,90 % ,18 % 28,40 % 5,00 % ,46 % -44,96 % 26,82 % -39,51 % Siden start (p.a.) 11,24 % 7,85 % 0,00 % Siden start (akk.) 913,62 % 417,21 % -5,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

9 9 Delphi Nordic Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 913,62 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 715 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 18,89 % Siste 60 mnd: -1,41 % (annualisert) Øyvind Fjell Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Elekta 3,95 % SEB 3,96 % Nordea Bank 4,09 % Sampo Leonia 4,48 % Novo-Nordisk 6,02 % Svenska Celloulosa 5,66 % 19,00 % 16,69 % 14,85 % 10,98 % Health Care Financials Energy Materials 33,77 % 31,15 % 15,24 % 10,81 % Norway Sweden Denmark Finland Polarcus 4,77 % Carlsberg 5,49 % 9,33 % 7,58 % Consumer Discretionary Consumer Staples 9,03 % Dolphin Group 5,35 % Algeta 5,4 0% 14,33 % 7,24 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Nordic VINX Benchmark Cap Net Index Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 24,1 % 21,5 % -0, Relativ volatilitet 9,4 % Beta 1, Korrelasjon 0, Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-91 Mar-94 Mar-96 Mar-98 Mar-00 Mar-02 Mar-04 Mar-06 Mar-08 Mar-10 Sep-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

10 10 Delphi Norge Desember endte med en oppgang på 1,1 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,7 prosent. De siste årene har de mindre selskapene på Oslo Børs gjort det langt dårligere enn de større selskapene. Etablerte trender i førstnevnte kategori har også hatt en tendens til å knekke like etter de har blitt interessante. Dette har ført til noen sure tap for fondet, men generelt har trendanalysen styrt oss mot en overvekt av større selskaper. De siste månedene har vi imidlertid igjen begynt å vekte oss noe opp i mindre selskaper. Høyere risikoappetitt i markedet, lav verdsettelse, samt noe sterkere trender innenfor nevnte segment, gjør at vi blant annet har tatt posisjoner i Sevan Marine, Northland Resources, Bakkafrost og Kværner, samt en mer spekulativ posisjon i Renewable Energy Cooperation. I tillegg har vi vektet opp Polarcus til å bli en av de største postene i fondet. Selv med foreløpig beskjeden vekting totalt sett for nykommerne, har samtlige bidratt godt allerede. Desember er vanligvis en god måned for de mindre selskapene på børsen, så var også tilfellet i Small Cap indeksen på Oslo Børs steg over seks prosent, mens hovedindeksen endte opp 0,5 prosent. I fondet hadde de små seismikkselskapene Dolphin Group og Polarcus en god måned, med oppgang på henholdsvis 18 og 16 prosent. Også oppdrettsselskapet Bakkafrost utviklet seg bra, med en oppgang på 12,5 prosent. EMGS kunne på sin side vise til en oppgang på nesten ti prosent, mens Royal Carribean Cruices falt åtte prosent etter avdempet guiding fra deres hovedkonkurrent Carnival Corp, samt bekymringer rundt «Fiscal cliff». I tillegg til nevnte endringer solgte vi oss helt ut av Telenor og Statoil i løpet av måneden. Førstnevnte på bakgrunn av begrenset oppsidepotensial, mens Statoil på sin side har vært svak lenge. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Norge OSEFX Hittil i år 15,83 % 20,65 % 20,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd -2,53 % 15,83 % 0,66 % 20,65 % Siste fem år (p.a.) -1,21 % -2,79 % 15,00 % ,83 % 20,65 % ,86 % -18,75 % 10,00 % ,55 % 80,27 % 22,27 % 70,12 % ,92 % -57,42 % 5,00 % Siden start (p.a.) 12,81 % 8,80 % Siden start (akk.) 829,58 % 376,39 % 0,00 % -5,00 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD

11 11 Delphi Norge Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 829,58 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 839 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 15,83 % Siste 60 mnd: -1,21 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Dolphin Group 3,45 % Algeta 3,78 % DnB 7,55 % 39,69 % Energy Marine Harvest 4,46 % Yara International 4,57 % Gjensidige Forsikring 4,68 % Subsea 7 6,46 % Petroleum 5,57 % Geo-Services 15,97 % 8,11 % 7,54 % 7,18 % Financials Consumer Staples Information Technology Consumer Discretionary 100 % Norway Aker Solutions 5,25 % Polarcus 5,46 % 17,34 % 4,17 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Norge OSEFX Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 27,3 % 29,6 % 0, Relativ volatilitet 6,9 % 200 Beta 0, Korrelasjon 0,97 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Jun-94 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-12

12 12 Delphi Vekst Desember endte med en oppgang på 2,0 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,7 prosent. Etter god oppgang første del av desember, falt markedet noe tilbake mot slutten av måneden drevet av bekymringer rundt det mye omtalte «Fiscal cliff». De amerikanske politikerne kom imidlertid til en foreløpig enighet omtrent samtidig med at nyttårsrakettene ble skutt opp For Delphi Vekst ble desember en god måned, hvor spesielt flere mindre selskaper bidro bra. Helt i toppen finner vi de små seismikkselskapene Dolphin Group og Polarcus, som steg henholdsvis 18 og 16 prosent i løpet av måneden. Begge selskapene er høyt «gearet» for oppgang i ratebildet. Med stadige «drypp» om en fordelaktig markedsbalanse de neste årene, endte begge aksjene blant fjorårets vinnere. I tillegg kunne EMGS vise til en god måned med oppgang på nærmere ti prosent. Aksjen har kommet kraftig ned de siste månedene på bekymringer rundt ordrereservene for Noen mindre kontrakter har hjulpet, men selskapets oppsving de siste to månedene er like mye et resultat av økt risikoappetitt i markedet. Etter vårt skjønn ble aksjen også solgt uforholdsmessig langt ned gjennom høsten. På taperlisten i fondet forrige måned finner vi biotekselskapet Bionor. Selskapet er i en tidligfase med utvikling av en AIDS-vaksine, og har også et spennende tidligfaseprogram for en universal influensavaksine. Mangel på nyhetstriggere i nær fremtid har tynget aksjen. For øvrig solgte vi oss ned i Telenor i løpet av desember. Ellers var det bare små forandringer i form av justeringer av enkelte posisjoner. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Vekst OSEFX Hittil i år 6,72 % 20,65 % 20,00 % Siste tre mnd -5,20 % 0,66 % 15,00 % Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) 6,72 % -4,56 % 20,65 % -2,79 % 10,00 % ,72 % -22,18 % 20,65 % -18,75 % 5,00 % ,47 % 63,20 % 22,27 % 70,12 % 0,00 % 2008 Siden start (p.a.) -51,50 % 6,74 % -57,42 % 5,27 % -5,00 % Siden start (akk.) 168,78 % 118,06 % -10,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

13 13 Delphi Vekst Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 168,78 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 1,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK 74 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 6,72 % Siste 60 mnd: -4,56 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Novo-Nordisk 4,27 % Norwegian Air Shuttle 7,94 % 24,32 % Energy Det Norske Oljeselskap 4,43 % Dolphin Group 4,43 % Marine Harvest 7,41 % Valeant Pharmaceuticals 4,48 % 21,65 % 12,66 % Financials Information Technology 83,17 % 8,66 % 8,17 % Norway United States Polarcus 4,49 % Nordic Capital 6,82 % Partner IV 12,53 % Health Care 9,86 % Consumer Staples Aker Solutions 4,53 % Gjensidige Forsikring 6,68 % 15,07 % 3,91 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 25,9 % 200 Delphi Vekst OSEFX Standardavvik indeks Information ratio Relativ volatilitet 29,6 % -0,18 9,7 % Beta 0, Korrelasjon 0,95 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Oct-97 Nov-00 Feb-03 May-05 Aug-07 Nov-09 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent av avkastningen som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4 prosent p.a.

14 14 Delphi Kombinasjon Desember endte med en oppgang på 0,7 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 1,2 prosent. På tross av fortsatt fokus på det fiskale stupet i USA, var det positiv avkastning i de fleste aktivaklasser i desember. Optimismen ved inngangen til 2013 er påtagelig høyere enn for ett år siden, en refleksjon av en noe redusert halerisiko og bedre visibilitet på mellomlang sikt. For Delphi Kombinasjon sin del har vi fortsatt en overvekt av selskapsobligasjoner i porteføljen, men vi fortsetter å vekte oss opp i aksjer om enn i et moderat tempo. Ved inngangen til januar var aksjevekten på 40 prosent. På selskapssiden gjorde vi likevel en hel del i porteføljen i løpet av måneden. Vi solgte oss helt ut av BWG Homes, DNB og DOF, til fordel for nye posisjoner i seismikkselskapet Polarcus, hvitevareprodusenten Electrolux, samt flyselskapet Norwegian. Både Polarcus og Norwegian er vekstselskaper med en svært moderat vurdering i våre øyne. Electrolux har forbedret seg kraftig de siste par årene etter store restruktureringer. I tillegg til en noe høyere eksponering mot fremvoksende markeder enn tidligere, vil selskapet nyte godt av lavere stålpriser i Vi tok også en liten posisjon i Billerud- Korsnäs i desember. BillerudKorsnäs er et stabilt og godt selskap, som er nummer to i Europa innenfor emballasjeproduksjon. På rentesiden ble det ikke foretatt noen endringer i løpet av måneden. Forvalter har andeler i fondet. NB: Fra nyttår overtok Øyvind Fjell ansvaret for aksjedelen i fondet, mens Håkon H. Sætre overtok rentedelen. Fondet har vært forvaltet av Stig Tønder siden oppstarten i Du kan lese mer om forvalterendringen på Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Kombinasjon VINX Nordic*/ST4X Hittil i år 5,85 % 8,85 % 8,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 1,29 % 5,85 % 1,44 % 8,85 % Siste fem år (p.a.) 1,33 % 1,11 % 6,00 % ,85 % -7,16 % 8,85 % -5,10 % ,41 % 16,21 % 4,00 % ,27 % -25,08 % 15,35 % -23,66 % Siden start (p.a.) 6,32 % 5,84 % 2,00 % Siden start (akk.) 153,22 % 136,37 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

15 15 Delphi Kombinasjon Kombinasjonsfond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 5 Avkastning siden oppstart: 153,22 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * / ST4X Forvaltningshonorar: 1,5 % Forvaltningskapital: NOK 463 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Forvalter aksjer: Øyvind Fjell Forvalter renter: Håkon H. Sætre Avkastning i 2012: 5,85 % Siste 60 mnd: 1,33 % (annualisert) 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Elekta 1,87 % Christian Hansen Holding 1,95 % Carlsberg 2, 00 % Gjensidige Forsikring 2,06 % Polarcus 2,30 % SEB 3,37 % Marine Harvest 3,12 % Svenska Celloulosa 2,74 % Petroleum Geo-Services 2,52 % Royal Caribbean Cruises 2,39 % 59,85 % 40,15 % Obligasjoner, sertifikater, kontanter Aksjer 72,53 % 14,70 % 7,12 % 2,63 % 3,02 % Norway Sweden Denmark Finland Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 10,6 % Delphi Kombinasjon 50 % VINX Nordic * / 50 % ST4X Standardavvik indeks Information ratio 10,3 % 0, Relativ volatilitet 4,6 % Beta 0, Korrelasjon 0,90 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Oct-97 Feb-00 May-02 Aug-04 Nov-06 Feb-09 Nov-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

16 /2013 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: E-post: Org.nr.: en enhet i Storebrand Fondene AS I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene i rapporten reflekterer vårt syn per

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer