Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s."

Transkript

1 Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14

2 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Avkastning i ,09 % 6,72 % 18,89 % 15,83 % 6,72 % Investeringsområde Global Europa Norden Norge Norge Selskapsstørrelse fokus Store Medium Små aksjer aksjer aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding * Stil = Blanding. Her, miks av verdi- og vekstselskaper. Avkastning i 2012 Investeringsområde Allokering Stil Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon % aksjer 5,85 % Norden % renteinstrumenter Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avkastning avviker fra gjennomsnittavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittavkastning pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanseavkastning og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv avkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan avkastningen i et fond har samvariert eller avveket fra avkastningen til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets avkastning i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens avkastning. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Internasjonale utmerkelser Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: - S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGraw-Hill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. - Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. - Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 3 God avslutning på 2012 Tross risikoen for at den amerikanske økonomien skulle kastes utfor budsjettstupet, ble desember en god måned i aksjemarkedene. Den nordiske børsindeksen VINX 30 kunne vise til en oppgang på to prosent i desember (målt i NOK), den europeiske indeksen Stoxx Europe 600 endte opp 1,4 prosent (målt i Euro), mens amerikanske S&P 500 steg 0,7 prosent (målt i USD). Blant de aller beste markedene var det japanske aksjemarkedet, hvor Nikkei 225 klatret mer enn ti prosent (målt i Yen). Styrte unna stupet Avtalen mellom Republikanerne og Demokratene om USAs langsiktige budsjett var i særklasse det viktigste temaet i desember. I siste liten ble politikerne enige om skattesiden av budsjettet, mens man forlenget fristen i forhold til utgiftskutt og gjeldstaket til utgangen av februar. Aksjemarkedet responderte positivt på nyheten. Kompromisset gjør at amerikansk økonomi ikke kastes utfor «Fiscal cliff», noe som kunne ha ødelagt flere års arbeid med å få den amerikanske økonomien på fote igjen. Tredelt økonomiske scene I løpet av de siste årene kan vi si at den globale økonomiske scenen har blitt tredelt mellom USA, Europa og Kina. Aldri før har disse tre økonomiene vært mer adskilte enn de er nå, med egne unike økonomiske utfordringer. Samtidig har disse tre aldri vært så nært sammenknyttet på det økonomiske planet som de er nå, hvor endringer i de økonomiske forutsetningene på den ene delen av scenen påvirker de andre delene raskere og kraftigere enn tidligere. Globaliseringsprosessen har i løpet av de siste 30 årene skapt en mer enhetlig global økonomi, hvor selskaper og finansielle systemer er knyttet tettere sammen over landegrensene. Selv om det fortsatt er langt frem til det man i det europeiske samarbeidet kaller for «The Single Market», kommer vi i fremtiden med stor sannsynlighet til å se at den globale økonomien går i retning av en mer enhetlig markedsplass, med økt harmonisering av internasjonale handelsregler. Fremgangsrike selskaper Dette betyr samtidig at fremtidens kriser vil få mer omfattende konsekvenser, slik vi nå opplever i det IMF kaller for «The Great Recession». Den, i et økonomisk perspektiv, nye verdensordenen viste i 2008 hvor kraftig en krise kan påvirke den globale økonomien. Her er det samtidig viktig å huske på alle de gode årene globaliseringen har gitt siden starten en gang på 1980-tallet. Nye kriser vil komme. Samtidig bygger vi stadig bedre barrierer mot svakhetene den «nye økonomien» har vist seg å ha. Med nye sikkerhetsnett og mer ensartede globale spilleregler, skapes det et miljø hvor fremgangsrike globale selskaper raskt kan utnytte de komparative fordelene de ulike regionene byr på, samtidig som man på en langt mer effektiv måte vil få tilgang til det globale markedet. Apple, Volvo, Frontline og Kia er noen få eksempler på selskaper som opererer på den globale arena på en måte man i 1980 nærmest bare kunne drømme om. Globalisering gir muligheter Den globale økonomien innebærer med andre ord ikke bare risiko for kriser, den gir også muligheter for selskaper store som små til å nyte suksess hvis de leverer gode produkter som kundene etterspør. Slike selskaper kommer alltid til å avsløre seg på en måte som passer Delphi godt, nemlig gjennom lange trender i aksjekursene og gode fundamentale forhold. «It has been said that arguing against globalization is like arguing against the law of gravity» Kofi Annan Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en e-post til Med vennlig hilsen

4 4 Delphi Global Desember endte med en oppgang på 0,5 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,1 prosent. Julemåneden startet bra for de globale aksjemarkedene, men optimismen avtok noe mot slutten av perioden spesielt i de vestlige markedene i takt med at «Fiscal cliff» nærmet seg. I siste liten ble politikerne enige om skattesiden av budsjettet, mens man forlenget fristen i forhold til utgiftskutt og gjeldstaket til utgangen av februar. Aksjemarkedet responderte positivt på nyheten. Det var ingen bransjer som skilte seg spesielt ut i positiv eller negativ forstand gjennom måneden. Blant de sterkeste enkeltaksjene i Delphi Global-porteføljen finner vi det nederlandske kjemiselskapet Akzo Nobel, det amerikanske kjemiselskapet Eastman Chemicals, den franske sementleverandøren Lafarge, amerikanske Valeant Pharma, de amerikanske bankene Citigroup og Bank of America, samt svensk/amerikanske Autoliv. Også blant de svakeste bidragsyterne i porteføljen var det god bransjemessig spredning. Det samme kan imidlertid ikke sies i forhold til enkeltland, hvor flertallet med negative fortegn var amerikanske selskaper; gjødselselselskapet CF Industries, farmasigiganten Merck og teknologiselskapet Apple var alle eksempler i så måte. Finanssektoren har vært en viktig bidragsyter til avkastningen i porteføljen de siste månedene. Vi økte ytterligere i desember, denne gangen ved kjøp av aksjer i Bank of China. Banken er blant de største bankene i Kina, og har mesteparten av sin virksomhet innenlands. Banken inngikk for øvrig i Delphi Globalporteføljen i store deler av Vi reduserte eksponeringen mot slutten av 2009, og siste rest ble solgte ut i 2010 drevet av bekymringer rundt veksten i Kina. Innenfor oljeservice reduserte vi eksponeringen videre i desember gjennom salg av to mindre poster i engelske AMEC og Italienske Saipem. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Global MSCI World NTR 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 10,09 % 1,01 % 10,09 % -1,60 % 10,09 % -11,45 % 24,29 % 13,14 % -32,70 % 4,02 % 29,63 % 8,01 % -0,37 % 8,01 % -0,69 % 8,01 % -3,01 % 12,45 % 7,24 % -23,55 % 0,98 % 6,60 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

5 5 Delphi Global Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI) : 6 Avkastning siden oppstart: 29,63 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI World NTR Forvaltningshonorar: 0,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 10,09 % Siste 60 mnd: -1,60 % (annualisert) Stig Tønder Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Philips Electronics 2,05 % Bank of America 2,53 % 22,55 % Consumer discretionary HSBC Holdings 2,05 % Volkswagen 2,06 % Eastman Chemical Company 2,35 % Adidas 2,23 % 16,09 % Financials 15,38 % Health Care 12,05 % Materials 49,28 % 9,84 % 5,81 % 5,49 % 4,54 % United States Germany Netherlands United Kingdom Denmark Varian Medical Systems 2,08 % Citigroup 2,22 % 8,81 % 5,01 % Industrials Energy 25,04 % Svenska Celloulosa 2,17 % Siemens 2,18 % 13,11 % 7 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Standardavvik fond 15,8 % Delphi Global MSCI World NTR Standardavvik indeks Information ratio 13,4 % -0, Relativ volatilitet Beta 8,2 % 1,01 Korrelasjon 0,86 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Aug-11 May-12 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosent. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeks.

6 6 Delphi Europe Desember endte med en oppgang på 1,5 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,0 prosent. Det ble en sprek avslutning på børsåret Den brede Dow Jones Stoxx 600 indeksen oppsummerer desember med en oppgang på 1,4 prosent i desember (målt i lokal valuta), mens fjoråret sett under ett endte opp 14,4 prosent. Oppgangen bør sees i sammenheng med det klart negative sentimentet som preget europeiske aksjer i begynnelsen av 2012, samt forventningene om en bedring i verdensøkonomien utover i året. For Delphi Europe ble desember en noe roligere måned enn de foregående månedene. I løpet av andre halvår 2012 gjorde vi mange og betydelige endringer, og porteføljen er nå reposisjonert. Ved inngangen til det nye året er finans den største sektoren i fondet. Vi har også vektet oss betydelig opp innenfor teknologi, samtidig som vi har tatt to posisjoner i helsesektoren, en sektor vi stort sett har vært ute av de siste årene. Vi har primært hentet midler fra energisektoren, samt delvis fra syklisk konsum. I desember gjorde vi en rekke mindre revektinger i porteføljen. I tillegg tok vi inn én ny aksje, den belgiske banken KBC. Tidlig i desember gjennomførte KBC en siste refinansiering knyttet til ryddearbeidet etter finanskrisen. Dermed er det meste av ryddesjauen i banken gjennomført, samtidig som vi forventer betydelig vekst i inntjeningen fremover. Med dette som bakgrunn valgte vi å delta i refinansieringen, samtidig som vi kjøpte aksjer i markedet i etterkant. For å finansiere kjøpet valgte vi å ta ut det britiske konsument-databaseselskapet Experian av porteføljen. Vi har fremdeles tro på verdiskapningen i selskapet, men vi ønsket heller å bruke midlene i finanssektoren. For øyeblikket ser vi mange spennende investeringsmuligheter i de europeiske aksjemarkedene. Samtidig har vi begrenset med kontanter tilgjengelig. Det betyr at vi må prioritere hardt hvilke aksjer vi ønsker å eie fremover. Foreløpig har vi løst dette ved å bredde ut porteføljen noe til 34 aksjer. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Europa MSCI Europe NTR 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Hittil i år Siste tre mnd Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) Siden start (p.a.) Siden start (akk.) 6,72 % 4,66 % 6,72 % -0,15 % 6,72 % -16,91 % 23,90 % 29,76 % -30,39 % 3,83 % 67,75 % 11,08 % 4,03 % 11,08 % -3,87 % 11,08 % -8,68 % 4,52 % 12,06 % -30,91 % 0,93 % 13,65 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

7 7 Delphi Europe Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 6 Avkastning siden oppstart: 67,75 % (akkumulert) Referanseindeks: MSCI Europe NTR Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 6,72 % Siste 60 mnd: -0,15 % (annualisert) Espen Furnes Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Volkswagen 3,23 % Royal Bank of Scotland 4,44 % 22,2 % Financials 32,42 % United Kingdom Aegon 3,52 % Lafarge 4,24 % 21,41 % Consumer Discretionary 22,89 % 12,16 % Germany France Wolseley 3,53 % 13,42 % Industrials 6,59 % Norway Arm Holdings 3,53 % Associated British Foods 3,94 % Adidas 4,23 % Royal Caribbean Cruises 4,06 % HSBC Holdings 3,95 % 11,94 % 11,9 % 8,65 % 8,22 % 2,26 % Consumer Staples Materials Information Technology Cash 6,21 % 6,04 % 13,69 % Spain Sweden Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 200 Delphi Europe MSCI Europe NTR Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 17,5 % 16,4 % 0,46 Relativ volatilitet 8,1 % 100 Beta 0,94 Korrelasjon 0,89 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-99 Jul-01 Oct-03 Jan-06 Apr-08 Jul-10 Oct-12

8 8 Delphi Nordic Desember endte med en oppgang på 3,1 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,1 prosent. Desember var en relativt konstruktiv måned i aksjemarkedet, i tråd med normale sesongeffekter. Alle de nordiske børsene endte i pluss, med Helsinki som beste børs etter en oppgang på tre prosent målt i lokal valuta. På sektornivå var forskjellene mindre enn i november. Telekom oppsummeres som den svakeste bransjen, mens teknologisektoren var den sterkeste. Oppgangen for sistnevnte var drevet av et rally i Nokia-aksjen, noe som for øvrig også bidro kraftig til Helsinki-børsens positive utvikling. På selskapssiden fikk vi god uttelling blant «small-caps» aksjene i desember, og da spesielt innenfor energisektoren. Polarcus og Dolphin var igjen toneangivende, noe de forøvrig også var gjennom hele Vår posisjon i Standard Drilling ga også god uttelling, etter at vi økte eksponeringen her noe gjennom måneden. De mest negative bidragene til avkastningen i fondet i desember kom fra Nokian Tyres og RCL, begge selskaper i konsumsektoren. Nokian Tyres falt tilbake grunnet noe uro rundt nybilsalget i Russland mot slutten av året, mens RCL svekket seg etter at Carnival valgte å legge listen lavt ved sin guiding for Vi synes begge selskapene er relativt attraktivt priset, men ser likevel noe risiko i Nokian Tyres på kort sikt, grunnet et overheng av vinterdekk i Sentral-Europa fra forrige vinter. Ellers endret vi også noe i vektene på en del posisjoner gjennom desember. Vi kjøpte blant annet flere aksjer i BillerudKorsnäs, samtidig som vi hadde en større kontantandel enn «normalt». På kort sikt kan selskapenes rapportering for fjerde kvartal bli utfordrende, ettersom vi anser at den siste tids oppgang i aksjemarkedet i stor grad har vært drevet av makronyheter. Visibiliteten er lav i en rekke bransjer, og det er derfor en fare for at guidingen for 2013 vil kunne skuffe markedet initielt. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Nordic VINX Nordic* Hittil i år 18,89 % 15,38 % Siste tre mnd -0,57 % 2,62 % 15,00 % Siste 12 mnd 18,89 % 15,38 % Siste fem år (p.a.) -1,41 % -0,90 % 10,00 % ,89 % -29,02 % 15,38 % -15,90 % ,18 % 28,40 % 5,00 % ,46 % -44,96 % 26,82 % -39,51 % Siden start (p.a.) 11,24 % 7,85 % 0,00 % Siden start (akk.) 913,62 % 417,21 % -5,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

9 9 Delphi Nordic Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 913,62 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 715 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 18,89 % Siste 60 mnd: -1,41 % (annualisert) Øyvind Fjell Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Elekta 3,95 % SEB 3,96 % Nordea Bank 4,09 % Sampo Leonia 4,48 % Novo-Nordisk 6,02 % Svenska Celloulosa 5,66 % 19,00 % 16,69 % 14,85 % 10,98 % Health Care Financials Energy Materials 33,77 % 31,15 % 15,24 % 10,81 % Norway Sweden Denmark Finland Polarcus 4,77 % Carlsberg 5,49 % 9,33 % 7,58 % Consumer Discretionary Consumer Staples 9,03 % Dolphin Group 5,35 % Algeta 5,4 0% 14,33 % 7,24 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Nordic VINX Benchmark Cap Net Index Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 24,1 % 21,5 % -0, Relativ volatilitet 9,4 % Beta 1, Korrelasjon 0, Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Mar-91 Mar-94 Mar-96 Mar-98 Mar-00 Mar-02 Mar-04 Mar-06 Mar-08 Mar-10 Sep-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

10 10 Delphi Norge Desember endte med en oppgang på 1,1 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,7 prosent. De siste årene har de mindre selskapene på Oslo Børs gjort det langt dårligere enn de større selskapene. Etablerte trender i førstnevnte kategori har også hatt en tendens til å knekke like etter de har blitt interessante. Dette har ført til noen sure tap for fondet, men generelt har trendanalysen styrt oss mot en overvekt av større selskaper. De siste månedene har vi imidlertid igjen begynt å vekte oss noe opp i mindre selskaper. Høyere risikoappetitt i markedet, lav verdsettelse, samt noe sterkere trender innenfor nevnte segment, gjør at vi blant annet har tatt posisjoner i Sevan Marine, Northland Resources, Bakkafrost og Kværner, samt en mer spekulativ posisjon i Renewable Energy Cooperation. I tillegg har vi vektet opp Polarcus til å bli en av de største postene i fondet. Selv med foreløpig beskjeden vekting totalt sett for nykommerne, har samtlige bidratt godt allerede. Desember er vanligvis en god måned for de mindre selskapene på børsen, så var også tilfellet i Small Cap indeksen på Oslo Børs steg over seks prosent, mens hovedindeksen endte opp 0,5 prosent. I fondet hadde de små seismikkselskapene Dolphin Group og Polarcus en god måned, med oppgang på henholdsvis 18 og 16 prosent. Også oppdrettsselskapet Bakkafrost utviklet seg bra, med en oppgang på 12,5 prosent. EMGS kunne på sin side vise til en oppgang på nesten ti prosent, mens Royal Carribean Cruices falt åtte prosent etter avdempet guiding fra deres hovedkonkurrent Carnival Corp, samt bekymringer rundt «Fiscal cliff». I tillegg til nevnte endringer solgte vi oss helt ut av Telenor og Statoil i løpet av måneden. Førstnevnte på bakgrunn av begrenset oppsidepotensial, mens Statoil på sin side har vært svak lenge. Forvalter har andeler i fondet Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Norge OSEFX Hittil i år 15,83 % 20,65 % 20,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd -2,53 % 15,83 % 0,66 % 20,65 % Siste fem år (p.a.) -1,21 % -2,79 % 15,00 % ,83 % 20,65 % ,86 % -18,75 % 10,00 % ,55 % 80,27 % 22,27 % 70,12 % ,92 % -57,42 % 5,00 % Siden start (p.a.) 12,81 % 8,80 % Siden start (akk.) 829,58 % 376,39 % 0,00 % -5,00 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD

11 11 Delphi Norge Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 829,58 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 2,0 % Forvaltningskapital: NOK 839 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 15,83 % Siste 60 mnd: -1,21 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Dolphin Group 3,45 % Algeta 3,78 % DnB 7,55 % 39,69 % Energy Marine Harvest 4,46 % Yara International 4,57 % Gjensidige Forsikring 4,68 % Subsea 7 6,46 % Petroleum 5,57 % Geo-Services 15,97 % 8,11 % 7,54 % 7,18 % Financials Consumer Staples Information Technology Consumer Discretionary 100 % Norway Aker Solutions 5,25 % Polarcus 5,46 % 17,34 % 4,17 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år Delphi Norge OSEFX Standardavvik fond Standardavvik indeks Information ratio 27,3 % 29,6 % 0, Relativ volatilitet 6,9 % 200 Beta 0, Korrelasjon 0,97 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Jun-94 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-12

12 12 Delphi Vekst Desember endte med en oppgang på 2,0 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,7 prosent. Etter god oppgang første del av desember, falt markedet noe tilbake mot slutten av måneden drevet av bekymringer rundt det mye omtalte «Fiscal cliff». De amerikanske politikerne kom imidlertid til en foreløpig enighet omtrent samtidig med at nyttårsrakettene ble skutt opp For Delphi Vekst ble desember en god måned, hvor spesielt flere mindre selskaper bidro bra. Helt i toppen finner vi de små seismikkselskapene Dolphin Group og Polarcus, som steg henholdsvis 18 og 16 prosent i løpet av måneden. Begge selskapene er høyt «gearet» for oppgang i ratebildet. Med stadige «drypp» om en fordelaktig markedsbalanse de neste årene, endte begge aksjene blant fjorårets vinnere. I tillegg kunne EMGS vise til en god måned med oppgang på nærmere ti prosent. Aksjen har kommet kraftig ned de siste månedene på bekymringer rundt ordrereservene for Noen mindre kontrakter har hjulpet, men selskapets oppsving de siste to månedene er like mye et resultat av økt risikoappetitt i markedet. Etter vårt skjønn ble aksjen også solgt uforholdsmessig langt ned gjennom høsten. På taperlisten i fondet forrige måned finner vi biotekselskapet Bionor. Selskapet er i en tidligfase med utvikling av en AIDS-vaksine, og har også et spennende tidligfaseprogram for en universal influensavaksine. Mangel på nyhetstriggere i nær fremtid har tynget aksjen. For øvrig solgte vi oss ned i Telenor i løpet av desember. Ellers var det bare små forandringer i form av justeringer av enkelte posisjoner. Forvalter har andeler i fondet. Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Vekst OSEFX Hittil i år 6,72 % 20,65 % 20,00 % Siste tre mnd -5,20 % 0,66 % 15,00 % Siste 12 mnd Siste fem år (p.a.) 6,72 % -4,56 % 20,65 % -2,79 % 10,00 % ,72 % -22,18 % 20,65 % -18,75 % 5,00 % ,47 % 63,20 % 22,27 % 70,12 % 0,00 % 2008 Siden start (p.a.) -51,50 % 6,74 % -57,42 % 5,27 % -5,00 % Siden start (akk.) 168,78 % 118,06 % -10,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

13 13 Delphi Vekst Aksjefond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 7 Avkastning siden oppstart: 168,78 % (akkumulert) Referanseindeks: OSEFX Forvaltningshonorar: 1,0-4,0 % * Forvaltningskapital: NOK 74 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Avkastning i 2012: 6,72 % Siste 60 mnd: -4,56 % (annualisert) Håkon H. Sætre Porteføljeforvalter 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Novo-Nordisk 4,27 % Norwegian Air Shuttle 7,94 % 24,32 % Energy Det Norske Oljeselskap 4,43 % Dolphin Group 4,43 % Marine Harvest 7,41 % Valeant Pharmaceuticals 4,48 % 21,65 % 12,66 % Financials Information Technology 83,17 % 8,66 % 8,17 % Norway United States Polarcus 4,49 % Nordic Capital 6,82 % Partner IV 12,53 % Health Care 9,86 % Consumer Staples Aker Solutions 4,53 % Gjensidige Forsikring 6,68 % 15,07 % 3,91 % Cash Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 25,9 % 200 Delphi Vekst OSEFX Standardavvik indeks Information ratio Relativ volatilitet 29,6 % -0,18 9,7 % Beta 0, Korrelasjon 0,95 50 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. Oct-97 Nov-00 Feb-03 May-05 Aug-07 Nov-09 Nov-12 * Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent av avkastningen som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4 prosent p.a.

14 14 Delphi Kombinasjon Desember endte med en oppgang på 0,7 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 1,2 prosent. På tross av fortsatt fokus på det fiskale stupet i USA, var det positiv avkastning i de fleste aktivaklasser i desember. Optimismen ved inngangen til 2013 er påtagelig høyere enn for ett år siden, en refleksjon av en noe redusert halerisiko og bedre visibilitet på mellomlang sikt. For Delphi Kombinasjon sin del har vi fortsatt en overvekt av selskapsobligasjoner i porteføljen, men vi fortsetter å vekte oss opp i aksjer om enn i et moderat tempo. Ved inngangen til januar var aksjevekten på 40 prosent. På selskapssiden gjorde vi likevel en hel del i porteføljen i løpet av måneden. Vi solgte oss helt ut av BWG Homes, DNB og DOF, til fordel for nye posisjoner i seismikkselskapet Polarcus, hvitevareprodusenten Electrolux, samt flyselskapet Norwegian. Både Polarcus og Norwegian er vekstselskaper med en svært moderat vurdering i våre øyne. Electrolux har forbedret seg kraftig de siste par årene etter store restruktureringer. I tillegg til en noe høyere eksponering mot fremvoksende markeder enn tidligere, vil selskapet nyte godt av lavere stålpriser i Vi tok også en liten posisjon i Billerud- Korsnäs i desember. BillerudKorsnäs er et stabilt og godt selskap, som er nummer to i Europa innenfor emballasjeproduksjon. På rentesiden ble det ikke foretatt noen endringer i løpet av måneden. Forvalter har andeler i fondet. NB: Fra nyttår overtok Øyvind Fjell ansvaret for aksjedelen i fondet, mens Håkon H. Sætre overtok rentedelen. Fondet har vært forvaltet av Stig Tønder siden oppstarten i Du kan lese mer om forvalterendringen på Gjennomsnittlig årlig avkastning per ,00 % Delphi Kombinasjon VINX Nordic*/ST4X Hittil i år 5,85 % 8,85 % 8,00 % Siste tre mnd Siste 12 mnd 1,29 % 5,85 % 1,44 % 8,85 % Siste fem år (p.a.) 1,33 % 1,11 % 6,00 % ,85 % -7,16 % 8,85 % -5,10 % ,41 % 16,21 % 4,00 % ,27 % -25,08 % 15,35 % -23,66 % Siden start (p.a.) 6,32 % 5,84 % 2,00 % Siden start (akk.) 153,22 % 136,37 % 0,00 % Siden oppstart Siste fem år Siste måned YTD Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader for tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Oppgitte avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

15 15 Delphi Kombinasjon Kombinasjonsfond Etablert: Risikoklasse (SRRI): 5 Avkastning siden oppstart: 153,22 % (akkumulert) Referanseindeks: VINX Nordic * / ST4X Forvaltningshonorar: 1,5 % Forvaltningskapital: NOK 463 mill UCITS-fond: Ja Valuta: NOK ISIN: NO Forvalter aksjer: Øyvind Fjell Forvalter renter: Håkon H. Sætre Avkastning i 2012: 5,85 % Siste 60 mnd: 1,33 % (annualisert) 10 største Aksjeposter Sektorfordeling Landfordeling Elekta 1,87 % Christian Hansen Holding 1,95 % Carlsberg 2, 00 % Gjensidige Forsikring 2,06 % Polarcus 2,30 % SEB 3,37 % Marine Harvest 3,12 % Svenska Celloulosa 2,74 % Petroleum Geo-Services 2,52 % Royal Caribbean Cruises 2,39 % 59,85 % 40,15 % Obligasjoner, sertifikater, kontanter Aksjer 72,53 % 14,70 % 7,12 % 2,63 % 3,02 % Norway Sweden Denmark Finland Detaljert porteføljeoversikt er tilgjengelig på fondets informasjonsside på Kursutvikling fra oppstart Nøkkeltall risiko - alle tall siste fem år 400 Standardavvik fond 10,6 % Delphi Kombinasjon 50 % VINX Nordic * / 50 % ST4X Standardavvik indeks Information ratio 10,3 % 0, Relativ volatilitet 4,6 % Beta 0, Korrelasjon 0,90 Basert på månedlige avkastningstall. Annualisert. 50 Oct-97 Feb-00 May-02 Aug-04 Nov-06 Feb-09 Nov-12 * Med VINX Nordic menes VINX Benchmark Cap Net Index NOK

16 /2013 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: E-post: Org.nr.: en enhet i Storebrand Fondene AS I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene i rapporten reflekterer vårt syn per

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Mai 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning desember 0,11 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer