HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2"

Transkript

1 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R380 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du foretager tilslutninger og slutter enheden til stikkontakten. Ved at følge instruktionerne i denne vejledning bliver du i stand til at få den optimale ydelse og størst mulige lytteoplevelse fra din nye AV-receiver. Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug. Käyttöopas Kiitämme Onkyo AV-vastaanottimen hankinnasta. Lue nämä käyttöohjeet tarkoin ennen laitteen kytkentää tai käyttöä. Noudattamalla tämän käsikirjan ohjeita saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kuuntelunautinnon uudesta AV-vastaanottimestasi. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Tilslutninger... Da-11 Liitännät... Fi-11 Tilkoblinger...No-11 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger... Da-18 Käynnistäminen & perustoiminnot... Fi-18 Slå på og grunnleggende funksjoner...no-18 Avancerede betjeninger... Da-28 Lisätoiminnot... Fi-28 Avanserte funksjoner...no-28 Betjening af ipod og andre komponenter... Da-37 ipodin & muiden laitteiden hallinta... Fi-37 Kontrollere ipod og andre komponenter...no-37 Andet... Da-44 Muuta... Fi-44 Andre...No-44 Bruksveiledning Takk for at du kjøpte en Onkyo AV-mottaker. Vennligst les nøye igjennom denne veiledningen før du kobler til enheten. Ved å følge disse instruksjonene kan du få optimal ytelse og lytteglede fra din nye AV-mottaker. Vennligst behold denne veiledningen for fremtidig bruk. Da Fi No

2 ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DU IKKE FJERNE DÆKSEL (ELLER BAGSIDE). DER ER INGEN DELE INDE I APPARATET, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. OVERLAD REPARATION TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONEL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Lyn med pilehoved-symbolet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om uisoleret farlig spænding inde i produktet, som muligvis er kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for mennesker. Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om vigtige instruktioner vedrørende betjening og vedligeholdelse (eftersyn) i de dokumenter, som kom sammen med apparatet. Da 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Efterfølg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Må kun rengøres med en tør klud. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Skal installeres i henhold til producentens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, indblæsningsriste, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der producerer varme. 9. Prøv ikke at omgå sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik har to almindelige ben og et tredje ben til jording. Det brede ben eller det tredje jordingsben er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du henvende dig til en elektriker angående en udskiftning af den uanvendelige stikkontakt. 10. Sørg for at netledningen ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik, stikkontakter samt der hvor de kommer ud fra apparatet. 11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr specificeret af producenten. 12. Brug kun apparatet sammen med det rullebord, den stander, trefod, det beslag eller bord som er specificeret af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal der anvendes forsigtighed når Advarsel for flytbart rullebord S3125A rullebordet/apparatet flyttes for at undgå skader pga., at bordet tipper over. 13. Tag apparatets netledning ud fra stikkontakten under tordenvejr, og når det ikke skal bruges i længere tid. 14. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonel. Der behøves eftersyn/reparation, når apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, som f.eks. hvis netledningen eller stikket er blevet beskadiget, der er spildt væske, eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 15. Skader, som behøver reparation Træk apparatets netledning ud fra stikkontakten og overlad reparation til kvalificeret servicepersonel under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget. B. Hvis der er spildt væske, eller der er faldet genstande ind i apparatet. C. Hvis apparatet er blevet udsat for regn eller vand. D. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, når betjeningsvejledningen efterfølges. Juster kun de kontakter, som er omhandlet i betjeningsvejledningen, eftersom en forkert justering af andre kontakter eventuelt kan forårsage beskadigelse, samt ofte kræver møjsommeligt arbejde af en kvalificeret tekniker for at genoprette apparatet til dets normale funktion. E. Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, og F. Når apparatets funktion ændres tydeligt, angiver dette et behov for eftersyn. 16. Indtrængen af genstande eller væske Skub aldrig nogen former for genstande ind i apparatet via åbningerne, eftersom de muligvis kan berøre punkter med farlig spænding eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af væske, og der må ikke placeres nogen væskefyldte genstande som f.eks. vaser på apparatet. Sæt ikke lys eller andre brændende genstande oven på denne enhed. 17. Batterier Tænk altid på miljøet og overhold lokale bestemmelser ved bortskaffelse af batterier. 18. Hvis du placerer apparatet i en indbygget installation, som f.eks. på en boghylde eller i et stereorack, skal det sikres, at der er tilstrækkelig med ventilation. Sørg for, at der er 20 cm fri plads for oven og på siderne, og 10 cm bagved. Hyldens bagkant eller pladen over apparatet skal være 10 cm væk fra bagpanelet eller væggen, så der er en åbning, hvorfra den varme luft kan slippe væk.

3 Forholdsregler 1. Ophavsrettigheder til optagelsemedmindre det er til personligt brug, er det ulovligt at optage kopibeskyttede materialer uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 2. VekselstrømssikringVekselstrømssikringen inde i enheden kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis du ikke kan tænde for enheden skal du kontakte din Onkyoforhandler. 3. ForsigtigDu bør med mellemrum tørre enheden af med en blød klud. Brug en blød klud, som er fugtet med en svag opløsning af et mildt rengøringsmiddel og vand, til genstridige pletter. Tør efterfølgende straks enheden af med en ren klud. Brug ikke slibende klude, fortyndere, alkohol eller andre kemiske opløsningsmidler, da de beskadiger overfladen eller fjerner bogstaverne på panelet. 4. Strøm ADVARSEL LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE AFSNIT, INDEN DU SLUTTER ENHEDEN TIL STIKKONTAKTEN FØRSTE GANG. Vekselstrømsspændingen varierer fra land til land. Sørg for, at spændingen i dit område passer til den spænding, der er trykt på enhedens bagpanel (dvs. 230 V vekselstrøm, 50 Hz eller 120 V vekselstrøm, 60 Hz). Netledningens stik bruges til at koble denne enhed fra vekselstrømskilden. Sørg for, at stikket altid er nemt at komme til (uden besvær). Tryk på ON/STANDBY for at vælge standby-tilstand slukker ikke fuldstændigt for enheden. Hvis du ikke skal anvende enheden i en længere periode, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten. 5. Forhindring af høretab Forsigtig Et meget højt lydtryk fra hovedtelefoner kan medføre høretab. 6. Batterier og varmepåvirkning Advarsel Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for høj varme som f.eks. sollys, brand eller lignende. 7. Rør aldrig denne enhed med våde hænderrør aldrig ved denne enhed eller dens netledning med våde eller fugtige hænder. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i denne enhed, skal du få den efterset af din Onkyo-forhandler. 8. Bemærkninger angående håndtering Hvis du behøver at transportere denne enhed, skal du anvende den originale indpakning til at pakke den ind, som den var, da du oprindeligt købte den. Lad ikke gummi- eller plastikting ligge oven på enheden i længere tid, da de muligvis efterlader mærker på overfladen. Denne enheds top- og bagpaneler bliver muligvis varme efter længere tids brug. Dette er normalt. Hvis du ikke bruger denne enhed i længere tid, fungerer den muligvis ikke ordentligt næste gang, du tænder for den, så sørg for, at anvende den regelmæssigt. For europæiske modeller Overensstemmelseserklæring Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, GROEBENZELL, TYSKLAND erklærer under eget ansvar at det ONKYO-produkt, som er beskrevet i denne instruktionsvejledning, er i overensstemmelse med de modsvarende tekniske standarder som f.eks. EN60065, EN55013, EN55020 og EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Da 3

4 Medfølgende tilbehør Kontroller, at du har følgende tilbehør: Indendørs FM-antenne ( 16) AM-rammeantenne ( 16) Fjernbetjening og to batterier (AA/R6) ( 4) * I kataloger og på indpakningen angiver det sidste bogstav i produktets navn farven. Specifikationer og betjeninger er ens uanset farven. Brug af fjernbetjeningen Installering af batterierne Bemærk Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer optimalt, skal du prøve at udskifte batterierne. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Batterier (AA/R6) Hvis du ikke forventer at skulle anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at forhindre beskadigelse pga. lækage eller korrosion. Fjern udløbne batterier så hurtigt som muligt for at forhindre beskadigelse fra lækage eller korrosion. Sådan sigter du med fjernbetjeningen For at kunne anvende fjernbetjeningen skal den rettes mod fjernbetjeningssensoren på AV-receiver, som vist nedenfor. Fjernbetjeningssensor AV-receiver Ca. 5 m Da 4

5 Indholdsfortegnelse Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Forholdsregler... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Brug af fjernbetjeningen... 4 Funktioner... 6 Front- og bagpaneler... 7 Frontpanel... 7 Display... 8 Bagpanel... 8 Fjernbetjening... 9 Betjening af AV-receiver... 9 Om hjemmebiograf Højttalere A og B Anvendelse af hjemmebiograf Tilslutninger Tilslutning til AV-receiver Tilslutning af højttalere Om AV-tilslutninger Tilslutning af komponenter med HDMI Tilslutning af eksterne komponenter Brug af AUX INPUT-jackstikket på frontpanelet Tilslutning af Onkyo -komponenter Tilslutning af antenne Hvilke tilslutninger skal jeg anvende? Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger Tænd/sluk for AV-receiver Tænd for AV-receiveren Sluk for AV-receiveren Grundlæggende betjeninger Afspilning af den tilsluttede komponent Visning af kildeinformation Brug af Music Optimizer Indstilling af lysstyrken for displayet Afbrydning af AV-receiverens lyd Brug af sluk-timeren Brug af hovedtelefoner Ændring af indgangsvisningen Valg af A- og B-højttalere Lytning til radio Brug af tuneren Forudindstilling af FM/AM-stationer Brug af RDS Optagelse Brug af lyttetilstandene Valg af lyttetilstande Om lyttetilstande Avancerede betjeninger Avanceret opsætning...28 Opsætningsmenuer på skærmen...28 Fælles procedurer i opsætningsmenuer...28 HDMI Input (HDMI-indgang)...29 Component (komponent-videoindgang)...29 Digital Audio (digital lydindgang)...29 Sp Config (højttalerkonfiguration)...30 Sp Distance (højttalerafstand)...30 Level Cal (niveaukalibrering)...31 Audio Adjust (Lydjustering)...31 Name Edit (Navneredigering)...32 Hardware...32 HDMI Setup (HDMI-opsætning)...32 Brug af lydindstillingerne...34 Digitale indgangssignalformater...36 Justering af bas og diskant...36 Betjening af ipod og andre komponenter Betjening af ipod...37 Tilslutning af en Onkyo-dockingstation...37 Brug af Onkyo-dockingstationen...38 Betjening af din ipod...39 Betjening af andre komponenter...41 Forprogrammerede fjernbetjeningskoder...41 Indtastning af fjernbetjeningskoder...41 Fjernbetjeningskoder for Onkyo-komponenter tilsluttet via...41 Nulstilling af REMOTE MODE-knapper...42 Nulstilling af fjernbetjeningen...42 Betjening af andre komponenter...42 Andet Fejlfinding...44 Specifikationer...48 Om HDMI...49 Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager...50 For at nulstille AV-receiveren til dens fabriksstandarder skal du tænde for den, og mens du holder ned på VCR/DVR, skal du trykke på ON/STANDBY ( 44). Da 5

6 Funktioner Forstærker ohm (IEC) Optimum Gain Volume Circuitry H.C.P.S. (High Current Power Supply) stor transformer med høj effekt Databehandling HDMI (Ver.1.4 med Audio Return Channel, 3D), DeepColor, x.v.color*, Lip Sync, DTS*1-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*2, Dolby Digital Plus, DSD og Multi-CH PCM Non-scaling konfiguration A-Form lyttetilstandshukommelse Direkte-tilstand Music Optimizer*3 til komprimerede digitale musikfiler 192 khz/24-bit D/A-omformere Kraftfuld og meget præcis 32-bit databehandling DSP Tilslutninger 3 HDMI*4 indgange og 1 udgang Onkyo for systemstyring 3 digitale indgange (2 optiske/1 koaksial) Komponent-videoskift (2 indgange/1 udgang) Universalport til en ipod*-dockingstation/dab+ tunermodul *1 Produceret under licens fra U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, udstedte og under behandling. DTS er et registreret varemærke, og DTSlogoerne og symbolet er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *2 Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. *3 Music Optimizer er et varemærke tilhørende Onkyo Corporation. *4 HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. * Apple og ipod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. * x.v.color er et varemærke tilhørende Sony Corporation. Diverse 40 FM/AM-forudindstillinger EX.BASS for naturligt dybere bas Delefrekvensjustering (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz) Kontrolfunktion til A/V-sync (op til 100 ms) Skærmvisning via HDMI Da 6

7 Front- og bagpaneler Frontpanel Der er trykt forskellige logoer på det faktiske frontpanel. De er ikke vist her for at gøre det mere klart. Sidenumrene i parenteser viser, hvor du kan finde hovedforklaringen for hvert punkt. ON/STANDBY-knap ( 18) STANDBY-indikator ( 18) HDMI THRU-indikator ( 33) SPEAKERS A- og B-knapper ( 10, 20) Fjernbetjeningssensor ( 4) TONE LEVEL- og TONE-knapper ( 36) Display ( 8) LISTENING MODE-knapper ( 25) RT/PTY/TP-knap ( 22) MEMORY-knap ( 22) TUNING MODE-knap ( 21) DISPLAY-knap ( 19) SETUP-knap ( 28) TUNING-, PRESET- ( 21 til 22), pile- og ENTER-knapper RETURN-knap MASTER VOLUME-knap ( 19) MUSIC OPTIMIZER-knap ( 19, 35) PHONES-jackstik ( 20) Indgangsvælgerknapper ( 19) AUX INPUT LINE IN-jackstik ( 15) Da 7

8 Display Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. Indikatorer for højttaler A og B ( 10, 20) Indikatorer for lydindgang Indikatorer for lyttetilstand og format ( 19, 25) Radioindstillingsindikatorer ( 21) RDS-indikator ( 22) SLEEP-indikator ( 20) MUTING-indikator ( 20) Meddelelsesområde Bagpanel DIGITAL IN COAXIAL- og OPTICAL-jackstik COMPONENT VIDEO IN- og OUT-jackstik HDMI IN- og OUT-jackstik FM ANTENNA-jackstik og AM ANTENNAterminal MONITOR OUT V-jackstik UNIVERSAL PORT-jackstik FRONT SPEAKERS A-terminaler SUBWOOFER-terminaler SPEAKERS-terminaler (SURR, CENTER) FRONT SPEAKERS B-terminaler Netledning REMOTE CONTROL-jackstik Jackstik til kompositvideo og analog lyd (BD/DVD IN, VCR/DVR IN og OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, TV/CD IN) Se Tilslutning til AV-receiver angående tilslutningsoplysninger ( 11 til 17). Da 8

9 Fjernbetjening Betjening af AV-receiver Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på RECEIVER for vælge Receiver-tilstand. Du kan også anvende fjernbetjeningen til at betjene Onkyo Blu-ray-disk-/DVD-afspiller, CD-afspiller og andre komponenter. Se Indtastning af fjernbetjeningskoder angående yderligere oplysninger ( 41). Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. ON/STANDBY-knap ( 18) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knapper ( 19, 41 til 42) TONE-, +- og -knapper ( 36) SP A/B-knap ( 10, 20) Pil ///- og ENTER-knapper SETUP-knap ( 28) LISTENING MODE-knapper ( 25) DIMMER-knap ( 19) DISPLAY-knap ( 19) MUTING-knap ( 20) VOL /-knap ( 19) RETURN-knap AUDIO-knap ( 34) SLEEP-knap ( 20) Betjening af tuneren Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på TUNER (eller RECEIVER). Du kan vælge AM eller FM ved at trykke flere gange på TUNER. Pil /-knapper ( 21) D.TUN-knap ( 21) DISPLAY-knap ( 22) TUN MODE-knap ( 21) CH +/ -knap ( 22) Talknapper ( 21) Da 9

10 Om hjemmebiograf Højttalere A og B Du kan anvende to sæt højttalere sammen med AV-receiveren: Højttalere A og Højttalere B. Højttalere A bør anvendes der, hvor du hovedsageligt lytter, for afspilning i op til 5.1-kanal. * Når B-højttalerne er tændte, reduceres A-højttalerne til afspilning af 2.1-kanal. Højttalere B kan anvendes i et andet rum til 2-kanals stereoafspilning. Højttalere A Højttalere B Indikator Udgang Til Til Højttalere A: 2.1-kanal A B Højttalere B: 2-kanal Fra A Højttalere A: 5.1-kanal Fra Til B Højttalere B: 2-kanal Fra Ingen lyd Anvendelse af hjemmebiograf Takket være AV-receiverens fortræffelige egenskaber kan du nyde surroundsound med en reel følelse af bevægelse i dit eget hjempræcis som at være i en biograf eller en koncertsal. Med Blu-ray-diske kan du nyde DTS og Dolby Digital. Med analogt eller digitalt tv kan du nyde Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6 eller Onkyos originale DSP-lyttetilstande. Højttalere A: Hovedrum Hjørneposition 1/3 af vægposition Højttalere B: Andet rum Fronthøjttalere Disse udsender den samlede lyd. Deres rolle i hjemmebiografen er at give en solid basis for lydbilledet. De bør være placeret vendende mod lytteren, omkring i ørehøjde og stå lige langt fra tv et. Drej dem indad så de danner en trekant med lytteren i spidsen. Centerhøjttaler Denne højttaler forstærker fronthøjttalerne, gør lydbevægelser tydelige og giver et helt lydbillede. I film bruges den hovedsageligt til tale. Placer den tæt på dit tv, vendende fremad i omkring ørehøjde, eller i samme højde som fronthøjttalerne. * Mens B-højttalerne er tændt, udsender denne højttaler ingen lyd. Surround-højttalere Disse højttalere bruges til præcis lydplacering og til at tilføje en realistisk atmosfære. Placer dem på siderne af lytteren, eller en lille smule bagved, ca. 60 til 100 cm over ørehøjde. De bør ideelt set være lige langt fra lytteren. * Mens B-højttalerne er tændt, udsender disse højttalere ingen lyd. Subwoofer Subwooferen håndterer baslydene fra LFE (Low-Frequency Effects)- kanalen. Lydstyrken og kvaliteten af bassen fra din subwoofer afhænger af dens position, udformningen af lytterummet og din lytteposition. Generelt set kan der opnås en god baslyd ved at installere subwooferen i et forhjørne, eller på en tredjedel af vægbredden som vist. Tip For at finde den bedste placering til din subwoofer skal du, mens du afspiller en film eller noget musik, eksperimentere med at placere din subwoofer forskellige steder i rummet og vælge den placering, som giver det mest tilfredsstillende resultat. Da 10

11 Tilslutning til AV-receiver Tilslutning af højttalere Højttalerkonfiguration Det følgende skema angiver de kanaler, som du bør anvende afhængigt af hvor mange højttalere, du har. Til afspilning i 5.1-kanal surround-sound behøver du fem højttalere og en subwoofer. Antal kanaler Fronthøjttalere Centerhøjttaler Surround-højttalere Uanset hvor mange højttalere du anvender, anbefales det, at du anvender en subwoofer for at få en virkelig kraftfuld og dyb bas. Du er nødt til at indstille højttalerindstillingerne for at få det bedste ud af dit surround-sound-system. Du kan gøre dette manuelt ( 30). Tilslutning af højttalerkablerne De positive (+) højttalerterminaler på AV-receiveren er kodet med farver, så de er nemmere at identificere. (De negative ( ) højttalerterminaler er alle sorte.) Tilslut ikke mere end et kabel til hver højttalerterminal. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Tilslut ikke én højttaler til flere terminaler. Højttaler Venstre fronthøjtaler Højre fronthøjtaler Centerhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre surroundhøjttaler Subwoofer Farve Hvid Rød Grøn Blå Grå Lilla Forholdsregler ved højttalertilslutning Læs følgende inden du tilslutter dine højttalere: Du kan ikke tilslutte højttalere med en impedans på mellem 6 og 16 ohm. Hvis du anvender højttalere med en lavere impedans og skruer højt op for forstærkeren i længere tid, aktiveres det indbyggede forstærkerbeskyttelseskredsløb muligvis. Tag netledningen ud af stikkontakten, inden du foretager nogen tilslutninger. Læs den vejledning, der fulgte med dine højttalere. Vær meget opmærksom på højttalernes ledningspolaritet. Med andre ord, tilslut kun positive (+) terminaler til positive (+) terminaler, og kun negative ( ) terminaler til negative ( ) terminaler. Hvis du tilslutter dem forkert, vil lyden være ude af fase og vil lyde unaturlig. Unødvendigt lange eller meget tynde kabler kan påvirke lydkvaliteten og bør undgås. Sørg for ikke at kortslutte de positive og negative ledninger. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Sørg for, at ledningens metaltråde ikke rør ved bagpanelet på AV-receiveren. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Da 11

12 Tilslutning af højttalerkablerne Højtalerterminaler af skruetypen Fjern 12 til 15 mm af isoleringen fra højttalerkablernes ender og sno de nøgne ledninger rundt som vist. (De medfølgende højttalerkabler er allerede afisoleret.) 12 til 15 mm Højtalerterminaler af tryk-typen Fjern 10 til 12 mm af isoleringen fra højttalerkablernes ender og sno de nøgne ledninger rundt som vist. (De medfølgende højttalerkabler er allerede afisoleret.) 10 til 12 mm Den følgende illustration viser hvilken højttaler, der skal tilsluttes til hvert terminalpar. Subwoofer Højre fronthøjttaler A Venstre fronthøjttaler A Højre surroundhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre fronthøjttaler B Venstre fronthøjttaler B Centerhøjttaler Rød Hvid Grå Blå Grøn Lilla Rød Hvid Da 12

13 Om AV-tilslutninger Tilsluttet billede med AV-komponenter HDMI-kabel : Video og lyd Andre kabler : Video : Lyd AV-receiver AV-receiver Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Læs de vejledninger, som følger med dine AV-komponenter, inden du foretager nogen AV-tilslutninger. Tilslut ikke netledningen, før du har afsluttet og dobbeltkontrolleret alle AV-tilslutninger. Tryk stikkene helt ind, så du får ordentlige tilslutninger (løse tilslutninger kan forårsage støj eller funktionsfejl). For at forhindre interferens skal du holde lyd- og videokabler væk fra netledninger og højttalerkabler. Rigtigt! Forkert! AV-kabler og jackstik Signal Kabel Jackstik Beskrivelse Video og lyd HDMI HDMI-tilslutninger kan overføre digital video og lyd. HDMI AV-receiveren er kompatibel med HDMI. Video Komponent-video Y Komponent-video separerer luminansen (Y) og Grøn farveforskelssignaler (PR, PB), hvilket giver den bedste PB/CB PR/CR Blå Rød billedkvalitet (visse tv-producenter mærker deres komponent-videostik en smule anderledes). Kompositvideo Kompositvideo er almindeligt anvendt til fjernsyn, V Gul videobåndoptagere og andet videoudstyr. Lyd Optisk digitallyd OPTICAL Optiske digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM* eller Dolby Digital. Lydkvaliteten er den samme som koaksial. Koaksial digitallyd Analog lyd (RCA) L R Orange Hvid Rød Koaksiale digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM* eller Dolby Digital. Lydkvaliteten er den samme som optisk. Analoge lydforbindelser (RCA) overfører analog lyd. 3,5 mm stereoministik Dette kabel overfører analog lyd. * Den tilgængelige samplingshastighed for PCM-indgangssignal er 32/44,1/48/88,2/96 khz. Selv 176,4/192 khz er effektiv i tilfælde af en HDMI-forbindelse. Bemærk AV-receiveren understøtter ikke SCART-stik. AV-receiverens optiske digitaljackstik er udstyret med skydedæksler, som åbner, når der indsættes et optisk stik, og lukker, når det fjernes. Tryk stikkene helt ind. Caution Hold det optiske stik lige, når det sættes i og fjernes, for at forhindre beskadigelse af lukkemekanismen. Da 13

14 Tilslutning af komponenter med HDMI Spillekonsol Tv, projektor osv. Satellit, kabel, set-top-boks osv. Blu-ray-disk-/DVD-afspiller Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( 29). Jackstik Signal Komponenter Kan tildeles Indgang HDMI IN1 Lyd/Video Blu-ray-disk-/DVD-afspiller HDMI IN2 Satellit, kabel, set-top-boks osv. HDMI IN3 Spillekonsol Udgang HDMI OUT Tv, projektor osv. Se Om HDMI ( 49) og Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager ( 50). Tip Sådan kan du lytte til lyd fra HDMI IN-jackstikkene via dit tv s højttalere: Indstil TV Control -indstillingen til On ( 34) på et -kompatibelt tv. Indstil Audio TV OUT -indstillingen til On ( 32), når tv et ikke er kompatibelt med, eller indstil TV Control - indstillingen til Off. Indstil din Blu-ray-disk-/DVD-afspillers HDMI-lydudgangsindstilling til PCM. Se Tilslutning af eksterne komponenter ( 15) angående lytning til tv-lyd gennem AV-receiveren. Bemærk Når du lytter til en HDMI-komponent gennem AV-receiveren, skal du indstille HDMI-komponenten således, at dens video kan ses på tv-skærmen (vælg indgangen for den HDMI-komponent, som er tilsluttet AV-receiveren, på tv et). Hvis tv et er slukket, eller tv er er sat til en anden indgangskilde, kan det medføre, at der ikke kommer nogen lyd fra AV-receiveren, eller at lyden mangler. Når Audio TV OUT -indstillingen er sat til On ( 32) for at få lyd fra tv ets højttalere, kommer der også lyd ud fra AV-receiverens højttalere ved betjening af AV-receiverens lydstyrke. Når TV Control -indstillingen er sat til On ( 34) for at få lyd fra højttalerne fra et -kompatibelt tv, kommer der lyd ud fra AV-receiverens højttalere ved betjening af AV-receiverens lydstyrke, mens lyden fra tv ets højttalere er slået fra. For at stoppe AV-receiverens højttalere fra at producere lyd, skal du ændre indstillingerne, ændre indstillingerne på tv et eller skrue ned for lyden på AV-receiveren. ARC (Audio return channel)-funktion ARC (audio return channel)-funktionen gør det muligt for et HDMI-kompatibelt tv at sende lydsignalet til HDMI OUT på AV-receiveren. For at anvende denne funktion skal du vælge TV/CD-indgangsvælgeren. For at anvende ARC-funktionen skal du vælge TV/CD-indgangsvælgeren, dit tv skal understøtte ARC-funktion og HDMI Control indstilles til On ( 33). Da 14

15 Tilslutning af eksterne komponenter Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( 29). Sådan optages video Med de tilslutninger som er beskrevet her, kan du ikke optage video gennem AV-receiveren. Foretag en tilslutning til videooptagelse ( 24). Nr. Jackstik Signal Komponenter Kan tildeles COMPONENT IN 1 (BD/DVD) Komponentvideo Blu-ray-disk-/DVD-afspiller VIDEO IN 2 (CBL/SAT) Satellit, kabel, set-top-boks osv. OUT Tv, projektor osv. DIGITAL IN OPTICAL IN 1 (GAME) Digital lyd Spillekonsol IN 2 (TV/CD) Tv, CD-afspiller COAXIAL (BD/DVD) Blu-ray-disk-/DVD-afspiller MONITOR OUT Kompositvideo Tv, projektor osv. BD/DVD IN Analog lyd og Blu-ray-disk-/DVD-afspiller VCR/DVR IN kompositvideo Videobåndoptager eller DVDoptager/digital videooptager CBL/SAT IN Satellit, kabel, set-top-boks osv. GAME IN Spillekonsol TV/CD IN Analog lyd Tv, CD-afspiller, pladespiller*1, kassettebåndoptager, MD, CD-R UNIVERSAL PORT Analog lyd/ video *1 Hvis din pladespiller har en MC (moving coil)-type pickup, behøver du en kommercielt tilgængelig MC-hovedforstærker eller MCtransformer. Se i vejledningen til din pladespiller angående yderligere oplysninger. Du kan også bruge en phono-equalizer til at tilslutte en pladespiller med en MC-type pickup. Se i vejledningen til din phonoequalizer angående yderligere oplysninger. Med tilslutning kan du nyde Dolby Digital og DTS. Hvis din Blu-ray-disk-/DVD-afspiller har både almindelig stereo- og multikanaludgange, skal du sørge for at tilslutte til almindelig stereoudgang vha. tilslutning. Brug af AUX INPUT-jackstikket på frontpanelet Universalport til ekstra dockingstation (UP-A1 osv.) Bærbar lydafspiller Analog lydudgang ( 13) Da 15

16 Tilslutning af Onkyo -komponenter Trin 1: Sørg for, at hver Onkyo-komponent er tilsluttet med et kabel til analog lyd (tilslutning i tilslutningseksemplerne) ( 15). Trin 2: Foretag -tilslutningen (se illustrationen nedenfor). Trin 3: Hvis du anvender en RI-dockingstation eller kassettebåndoptager, skal du ændre indgangsvisningen ( 20). Bemærk Anvend kun -kabler til -tilslutninger. -kabler følger med Onkyo-afspillere (DVD, CD osv.). Visse komponenter har to -jackstik. Tilslut et af dem til AV-receiveren. Det andet jackstik er til tilslutning af yderligere -kompatible komponenter. Tilslut kun Onkyo-komponenter til -jackstik. Tilslutning til andre producenters komponenter kan medføre funktionsfejl. Visse komponenter understøtter muligvis ikke alle - funktioner. Se i de vejledninger der følger med dine andre Onkyo-komponenter. Ved hjælp af (Remote Interactive) kan du anvende følgende specialfunktioner: L IN System til/automatisk tænding Når du starter afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, tænder AV-receiveren automatisk, hvis den er står i standby, og vælger den komponent som indgangskilde. REMOTE CONTROL R TV/CD IN L R Direkte skift Når der startes afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, vælger AV-receiveren automatisk den komponent som indgangskilde. Fjernbetjening Du kan anvende AV-receiverens fjernbetjening til at betjene dine andre -kompatible Onkyo-komponenter ved at rette fjernbetjeningen mod AV-receiverens fjernbetjeningssensor i stedet for komponentens. Du skal indtaste den tilhørende fjernbetjeningskode først ( 41). f.eks. CD-afspiller f.eks. DVD-afspiller BD/DVD R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tilslutning af antenne Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter den medfølgende indendørs FM-antenne og AM-rammeantenne. AV-receiveren opfanger ikke nogen radiosignaler, hvis der ikke er tilsluttet nogen antenne, så du skal tilslutte antennen til tuneren. Caution Pas på ikke at komme til skade, når du anvender tegnestifter. Sæt stikket helt ind i jackstikket. Tryk. Indsæt ledning. Slip. Samling af AM-rammeantennen Tegnestift osv. Indendørs FM-antenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) Bemærk Når først din AV-receiver er klar til brug, skal du indstille på en radiostation og placere antennen, så du for den bedst mulige modtagelse. Hold AM-rammeantennen så langt væk som muligt fra din AV-receiver, tv et, højttalerkabler og netledninger. Tip Da 16 Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs FM-antenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs FM-antenne i stedet. Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs Am-rammeantenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs AM-antenne.

17 Hvilke tilslutninger skal jeg anvende? AV-receiveren understøtter adskillige tilslutningsformater for kompatibilitet med en bred vifte af AV-udstyr. Det format du vælger afhænger af de formater, som er understøttet af dine komponenter. Brug følgende sektioner som en retningslinje. Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Bemærk Der vises opsætningsmenuer på skærmen, når: Der ikke er nogen videoindgang, eller Videoindgangen er 480p, 576p, 720p, 1080i eller 1080p. Videotilslutningsformater Videokomponenter kan tilsluttes via et af følgende videotilslutningsformater: kompositvideo, komponent-video eller HDMI, hvor det sidste giver den bedste billedkvalitet. Når du vælger et tilslutningsformat, skal du huske på, at AV-receiveren ikke omdanner formater, så den udsender kun signalet, hvis det indgående signal er i samme format som udgangen. AV-receiver Komposit Rutediagram for videosignal Blu-ray-disk-/DVD-afspiller osv. Komponent IN HDMI Komposit MONITOR OUT Komponent HDMI Tv, projektor osv. Lydtilslutningsformater Lydkomponenter kan tilsluttes via et af følgende lydtilslutningsformater: analog, optisk, koaksial eller HDMI. Når du vælger et tilslutningsformat, skal du huske på, at AV-receiveren ikke omdanner digitale indgangssignaler til analog udgang og omvendt. For eksempel udsendes lydsignaler, der er tilsluttet til en optisk eller koaksial digital indgang, ikke af den analoge VCR/DVR OUT. Hvis der er signaler fra mere end en indgang, vælges indgangene automatisk efter følgende prioriteringsrækkefølge: HDMI, digital, analog. AV-receiver Analog Analog * 1 Rutediagram for lydsignal Blu-ray-disk-/DVD-afspiller osv. Optisk * 1 IN OUT Koaksial Tv, projektor osv. * 1 HDMI HDMI * 1 * 2 *1 Afhænger af Audio TV OUT -indstillingen ( 32). *2 Denne indstilling er tilgængelig, når Audio Return Ch -indstillingen er sat til Auto ( 33), du har valgt TV/CD-indgangsvælgeren, og dit tv understøtter ARCfunktion. Da 17

18 Tænd/sluk for AV-receiver ON/STANDBY STANDBY-indikator ON/STANDBY RECEIVER Frontpanel Fjernbetjening Tænd for AV-receiveren Tryk på ON/STANDBY på frontpanelet. eller Tryk på RECEIVER efterfulgt af ON/STANDBY på fjernbetjeningen. AV-receiveren tænder, displayet lyser og STANDBY-indikatoren slukker. Sluk for AV-receiveren Tryk på ON/STANDBY på frontpanelet eller på fjernbetjeningen. AV-receiveren går i Standby-tilstand. For at forhindre overraskelser pga. høj lyd, når du tænder for AV-receiveren, skal du altid skrue ned for lydstyrken, inden du slukker for AV-receiveren. Da 18

19 Grundlæggende betjeninger Denne vejledning beskriver fremgangsmåden ved brug af fjernbetjeningen, medmindre der er angivet andet. Afspilning af den tilsluttede komponent Betjening på AV-receiveren 1 Brug indgangsvælgerknapperne til at vælge indgangskilden. 2 Start afspilning på kildekomponenten. Se også: Betjening af andre komponenter ( 41) Betjening af ipod ( 37) Lytning til radio ( 21) 3 Brug MASTER VOLUME-knappen til at justere lydstyrken. 4 Vælg en lyttetilstand og nyd lyden! Se også: Brug af lyttetilstandene ( 25) Betjening med fjernbetjeningen 1 Tryk på RECEIVER efterfulgt af INPUT SELECTOR. 2 Start afspilning på kildekomponenten. Se også: Betjening af andre komponenter ( 41) Betjening af ipod ( 37) Lytning til radio ( 21) 3 Brug VOL / til at justere lydstyrken. 4 Vælg en lyttetilstand og nyd lyden! Se også: Brug af lyttetilstandene ( 25) Visning af kildeinformation Du kan få vist forskellige informationer om den aktuelle indgangskilde som følger. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af DISPLAY for at komme igennem den tilgængelige information. Tip Alternativt kan du anvende AV-receiverens DISPLAY. Der kan typisk vises følgende information. Indgangskilde og lydstyrke*1 Signalformat*2 eller samplingsfrekvens Indgangskilde og lyttetilstand*3 *1 Når der anvendes AM- eller FM-radio, vises der båndet, det forudindstillede nummer og frekvensen. *2 Hvis indgangssignalet er analogt, vises der ingen formatinformation. Hvis indgangssignalet er PCM, vises samplingsfrekvensen. Hvis indgangssignalet er digitalt, men ikke PCM, vises signalformatet. Informationen vises i ca. tre sekunder, derefter vises den tidligere viste information igen. *3 Indgangskilden vises med standardnavnet, selvom du har valgt et navn i Name Edit (Navneredigering) ( 32). Brug af Music Optimizer Music Optimizer-funktionen forbedrer lydkvaliteten af komprimerede musikfiler. Tryk på MUSIC OPTIMIZER på frontpanelet. M.Opt-indikatoren lyser i displayet. Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens AUDIO og pileknapper. Se Music Optimizer angående yderligere oplysninger ( 35). Indstilling af lysstyrken for displayet Du kan justere lysstyrken på AV-receiverens display. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af DIMMER for at vælge: svag, svagere eller normal lysstyrke. Da 19

20 Afbrydning af AV-receiverens lyd Du kan midlertidigt afbryde lyden fra AV-receiveren. Tryk på RECEIVER efterfulgt af MUTING. Lyden afbrydes, og MUTING-indikatoren blinker i displayet. Tip For at få lyden tilbage, skal du trykke på MUTING igen eller justere lydstyrken. Funktionen til afbrydning af lyden annulleres, når AV-receiveren indstilles på standby. Ændring af indgangsvisningen Når du tilslutter en -kompatibel Onkyo-komponent, skal du konfigurere indgangsvisningen sådan at kan fungere ordentligt. Denne indstilling kan kun udføres fra frontpanelet. 1 Tryk på TV/CD, GAME eller VCR/DVR på frontpanelet så der vises TV/CD, GAME eller VCR/DVR i displayet. Brug af sluk-timeren Ved hjælp af sluk-timeren kan du indstille AV-receiveren til at slukke automatisk efter en specificeret tidsperiode. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af SLEEP for at vælge den ønskede slukketid. Slukketiden kan indstilles fra 90 til 10 minutter i 10 minutters trin. SLEEP-indikatoren lyser i displayet, når sluktimeren er blevet indstillet. Den specificerede slukketid vises i displayet i ca. fem sekunder, hvorefter det tidligere viste display kommer tilbage. Tip Hvis du behøver at annullere sluk-timeren, skal du trykke flere gange på SLEEP, indtil SLEEP-indikatoren slukker. For at kontrollere den tilbageværende tid før AV-receiveren slukker, skal du trykke på SLEEP. Bemærk, at hvis du trykker på SLEEP, mens slukketiden vises, forkorter du slukketiden med 10 minutter. Brug af hovedtelefoner Tilslut et par stereohovedtelefoner med et standardstik (6,3 mm) til PHONES-jackstikket. Bemærk Skru altid ned for lydstyrken, inden du tilslutter dine hovedtelefoner. Når hovedtelefonernes stik er sat ind i PHONES-jackstikket, er højttalerne slået fra. Når du tilslutter et par hovedtelefoner, indstilles lyttetilstanden til Stereo, medmindre den allerede er indstillet til Stereo, Mono eller Direkte. Der kan ikke vælges lyttetilstande, mens der er tilsluttet et par hovedtelefoner. 2 Tryk og hold ned på TV/CD, GAME eller VCR/ DVR (i ca. 3 sekunder) for at ændre indgangsvisningen. Gentag dette trin for at vælge MD, CDR, DOCK eller TAPE. For TV/CD-indgangsvælgeren skifter indgangsvisningen i denne rækkefølge: TV/CD MD CDR TAPE DOCK For GAME-indgangsvælgeren skifter indstillingen i denne rækkefølge: GAME DOCK For VCR/DVR-indgangsvælgeren skifter indstillingen i denne rækkefølge: VCR/DVR DOCK Bemærk Der kan vælges DOCK for TV/CD-, GAME- eller VCR/DVRindgangsvælgeren, men ikke på samme tid. Indtast den tilhørende fjernbetjeningskode, inden du anvender fjernbetjeningen første gang ( 41). Valg af A- og B-højttalere Du kan anvende to sæt fronthøjttalere sammen med AVreceiveren: Højttalere A for afspilning i op til 5.1-kanal, der hvor du hovedsageligt lytter, og Højttalere B for 2- kanals stereoafspilning i et andet rum. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af SP A/B for at bevæge dig igennem valgmulighederne: Højttalere A Højttalere A&B Højttalere B Fra A eller B eller begge indikatorer lyser i displayet. Da 20 Bemærk Mens B-højttalerne er tændt, reduceres kanalerne til 2.1 i hovedrummet ( 10). Tip Alternativt kan du anvende AV-receiverens SPEAKERS A og B.

21 Lytning til radio Dette afsnit beskriver fremgangsmåden ved brug af knapperne på frontpanelet, medmindre der er angivet andet. Brug af tuneren Du kan indstille AM- og FM-radiostationer med den indbyggede tuner. Du kan gemme dine foretrukne stationer som forudindstillinger, så de hurtigt kan vælges. Lytning til radio Tryk på TUNER for at vælge enten AM eller FM. I dette eksempel er FM blevet valgt. Hver gang du trykker på TUNER, skifter radiobåndet mellem AM og FM. Bånd Frekvens (Den faktiske visning afhænger af landet.) Indstilling af radiostationer Automatisk indstillingstilstand 1 Tryk på TUNING MODE så AUTO-indikatoren lyser i displayet. 2 Tryk på TUNING /. Søgningen stopper, når der er fundet en station. Når der er stillet ind på en station, lyser TUNEDindikatoren. Når der er stillet ind på en FM-station, lyser FM STEREO-indikatoren i displayet som vist. FM STEREO Manuel indstillingstilstand 1 Tryk på TUNING MODE så AUTO-indikatoren slukker i displayet. 2 Tryk og hold på TUNING /. Frekvensen stopper med at skifte, når du slipper knappen. Tryk gentagne gange på knapperne for at ændre frekvensen et trin ad gangen. Denne model skifter AM-frekvens i trin af 9 eller 10 khz. I den manuelle indstillingstilstand er FM-stationerne i mono. Indstilling af svage FM-stereostationer Hvis signalet fra en stereo-fm-station er svagt, kan det være umuligt at opnå en god modtagelse. I dette tilfælde skal du skifte til den manuelle indstillingstilstand og lytte til stationen i mono. Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens TUN MODE og pileknapper. Indstilling på stationer via frekvens Du kan stille direkte ind på AM- og FM-stationer ved at indtaste den pågældende frekvens. 1 På fjernbetjeningen skal du gentagne gange trykke på TUNER for at vælge AM eller FM efterfulgt af D.TUN. (Den faktiske visning afhænger af landet.) 2 Brug talknapperne inden for 8 sekunder til at indtaste frekvensen på radiostationen. For at stille ind på f.eks (FM) skal du trykke 8, 7, 5, 0. AUTO TUNED Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens TUN MODE og pileknapper. Da 21

22 Forudindstilling af FM/AM-stationer Du kan gemme en kombination af op til 40 af dine foretrukne FM/AM-radiostationer som forudindstillinger. 1 Stil ind på den FM/AM-station som du ønsker at gemme som en forudindstilling. Se det forrige afsnit. 2 Tryk på MEMORY. Forudindstillingsnummeret blinker. 3 Mens forudindstillingsnummeret blinker (i ca. 8 sekunder), skal du bruge PRESET / til at vælge en forudindstilling fra 1 til Tryk på MEMORY igen for at gemme stationen eller kanalen. Stationen eller kanalen gemmes, og forudindstillingsnummeret stopper med at blinke. Gentag denne procedure for alle dine foretrukne FM/ AM-radiostationer. Valg af forudindstillinger For at vælge en forudindstilling skal du anvende PRESET / på AV-receiveren, eller CH +/ på fjernbetjeningen. Tip Du kan også bruge fjernbetjeningens talknapper til at vælge en forudindstilling direkte. Sletning af forudindstillinger 1 Vælg den forudindstilling, som du ønsker at slette. Se det forrige afsnit. 2 Mens du holder ned på MEMORY, skal du trykke på TUNING MODE. Forudindstillingen slettes, og dens nummer forsvinder fra displayet. Brug af RDS RDS fungerer kun i områder, hvor der er RDSudsendelser til rådighed. Når der er stillet ind på en RDS-station, lyser RDSindikatoren. Hvad er RDS? RDS står for Radio Data System og er en metode til overførsel af data i FM-radiosignaler. Det blev udviklet af European Broadcasting Union (EBU) og er tilgængeligt i de fleste europæiske lande. Der er nu mange FM-stationer, som anvender det. Udover at vise tekstinformation kan RDS også hjælpe dig med at finde radiostationer efter type (f.eks. nyheder, sport, rock osv.). AV-receiveren understøtter fire typer RDS-information: PS (programservice) Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender PS-information, vises stationens navn. Trykker du på DISPLAY vises frekvensen i 3 sekunder. RT (radiotekst) Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender tekstinformation, vises teksten på displayet, som beskrevet i det næste afsnit. PTY (programtype) Dette giver dig mulighed for at søge efter RDSradiostationer efter type ( 23). TP (trafikprogram) Dette giver dig mulighed for at søge efter RDSradiostationer, som sender trafikinformation ( 23). Bemærk I visse tilfælde er de teksttegn, som vises på AV-receiveren, ikke identiske med de tegn, som sendes af radiostationen. Der vises muligvis også uventede tegn, når der modtages ikkeunderstøttede tegn. Dette er ikke en funktionsfejl. Hvis signalet fra en RDS-station er svagt, vises RDS-data muligvis med afbrydelser eller slet ikke. Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender tekstinformation, kan teksten vises. Visning af radiotekst (RT) Tryk én gang på RT/PTY/TP. RT-informationen ruller henover displayet. Bemærk Der vises muligvis meddelelsen Waiting, mens AV-receiveren venter på RT-informationen. Hvis der vises meddelelsen No Text Data på displayet, er der ingen RT-information til rådighed. Da 22

23 Søgning efter stationer via type (PTY) RDS-programtyper (PTY) Du kan søge efter radiostationer via type. 1 Tryk to gange på RT/PTY/TP. Den aktuelle programtype vises på displayet. 2 Brug PRESET / til at vælge den type program, du ønsker. Se det skema, som vises senere i dette kapitel. 3 For at starte søgningen skal du trykke på ENTER. AV-receiveren søger, indtil den finder en station af den type, som du specificerede, hvorefter den stopper kortvarigt, inden den fortsætter søgningen. 4 Når der er fundet en station, som du ønsker at lytte til, skal du trykke på ENTER. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises meddelelsen Not Found. Lytning til trafiknyheder (TP) Du kan søge efter stationer, som sender trafiknyheder. 1 Tryk tre gange på RT/PTY/TP. Hvis den aktuelle radiostation sender TP (trafikprogram), vises [TP] i displayet, og der høres trafiknyheder, når de sendes. Hvis der vises TP uden firkantede parenteser, betyder det, at stationen ikke sender TP. 2 For at finde en station, som sender TP, skal du trykke på ENTER. AV-receiveren søger, indtil den finder en station, som sender TP. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises meddelelsen Not Found. Type Ingen Nyhedsrapporter Aktuelle begivenheder Information Sport Undervisningsprogrammer Radiospil osv. Kulturprogrammer Videnskab og teknologi Blandede taleprogrammer Popmusik Rockmusik Populær-musik Let klassisk musik Seriøs klassisk musik Anden musik Vejrudsigt Finansprogrammer Børneprogrammer Samfundsprogrammer Religion Interaktive radioprogrammer Rejseprogrammer Fritidsprogrammer Jazz Country-musik National musik Oldies-musik Folkemusik Dokumentarprogrammer Alarmtest Alarm Display None News Affairs Info Sport Educate Drama Culture Science Varied Pop M Rock M Easy M Light M Classics Other M Weather Finance Children Social Religion Phone In Travel Leisure Jazz Country Nation M Oldies Folk M Document TEST Alarm! Da 23

24 Optagelse Dette afsnit forklarer, hvordan du optager den valgte indgangskilde til en komponent, som kan optage, og hvordan du optager lyd og video fra forskellige kilder. Tilslutning af en optagekomponent Optagelse af separate AV-kilder L AUDIO IN R VIDEO IN Her kan du optage lyd og video fra helt separate kilder, hvorved du er i stand til at lægge lyd på dine videooptagelser. Denne funktion anvender det faktum, at når der er valgt en indgangskilde, som kun består af lyd (tv/cd), forbliver videoindgangskilden uændret. I det følgende eksempel optages lyden fra den CDafspiller, som er tilsluttet til TV/CD IN, og videoen fra det videokamera, som er tilsluttet til BD/DVD IN, af den videobåndoptager som er tilsluttet til VCR/DVR OUTjackstikkene. Videokamera Videobåndoptager, DVD-optager Kassettebåndoptager, CDR, MD osv. Da 24 Bemærk AV-receiveren skal være tændt for at kunne optage. Optagelse er ikke mulig, mens den er i Standby-tilstand. Hvis du ønsker at optage direkte fra dit tv eller afspille video til den optagende videobåndoptager uden at gå gennem AV-receiveren, skal du tilslutte tv ets/videobåndoptagerens lydog videoudgange til den optagende videobåndoptagers lyd- og videoindgange. Se de vejledninger der fulgte med dit tv og din videobåndoptager angående yderligere oplysninger. Videosignaler tilsluttet til kompositvideoindgange kan kun optages via kompositvideoudgange. Hvis dit tv/din videobåndoptager er tilsluttet til en kompositvideoindgang, skal den optagende videobåndoptager være tilsluttet til en kompositvideoudgang. Surroundsound og DSP-lyttetilstande kan ikke optages. Kopibeskyttede Blu-ray-diske og DVD er kan ikke optages. Kilder, som er tilsluttet til en digital indgang, kan ikke optages. Der kan kun optages fra analoge indgange. DTS-signaler optages som støj, så du skal ikke forsøge analog optagelse af DTS CD er eller LD er. AV-optagelse Lydkilder kan optages på en optager (f.eks. kassettebåndoptager, CDR, MD) tilsluttet til VCR/DVR OUT-jackstikkene. Videokilder kan optages på en videooptager (f.eks. videobåndoptager, DVD-optager) tilsluttet til VCR/DVR OUT-jackstikket. 1 Brug indgangsvælgerknapperne til at vælge den kilde, som du ønsker at optage. Du kan se kilden under optagelsen. AV-receiverens MASTER VOLUME-knap har ingen indvirkning på optagelsen. 2 Start optagelse på din optager. 3 Start afspilning på kildekomponenten. Hvis du vælger en anden indgangskilde under optagelsen, optages den pågældende indgangskilde. CD-afspiller Videobåndoptager : Videosignal : Lydsignal 1 Klargør videokameraet og CD-afspilleren til afspilning. 2 Klargør videobåndoptageren til optagelse. 3 Tryk på BD/DVD-indgangsvælgeren. 4 Tryk på TV/CD-indgangsvælgeren. Dette vælger CD-afspilleren som lydkilden, men lader videokameraet være videokilden. 5 Start optagelse på videobåndoptageren og start afspilning på videokameraet og CD-afspilleren. Videoen fra videokameraet og lyden fra CDafspilleren optages af videobåndoptageren.

25 Brug af lyttetilstandene Valg af lyttetilstande Se Om lyttetilstande angående yderligere oplysninger om lyttetilstandene ( 25). Lyttetilstandsknapper MOVIE/TV-knap Denne knap vælger de lyttetilstande, som er beregnet til brug med film og tv. MUSIC-knap Denne knap vælger de lyttetilstande, som er beregnet til brug med musik. GAME-knap Denne knap vælger de lyttetilstande, som er beregnet til brug med videospil. STEREO-knap Denne knap vælger stereolyttetilstanden eller stereolyttetilstanden for alle kanaler. Dolby Digital- og DTS-lyttetilstandene kan kun vælges hvis din Blu-ray-disk-/DVD-afspiller er tilsluttet til AV-receiveren med en digital lydforbindelse (koaksial, optisk eller HDMI). De lyttetilstande, som du kan vælge, afhænger af indgangssignalets format. Se Visning af kildeinformation ( 19) angående kontrol af format. Du kan vælge følgende lyttetilstande, mens der er tilsluttet et par hovedtelefoner: Mono, Direct og Stereo. Der kan ikke vælges lyttetilstande, mens der er tilsluttet et par hovedtelefoner. Når højttalere A og B er tændt, kan du kun vælge Direct, Stereo, Mono eller T-D (Theater-Dimensional)- lyttetilstand. Tryk først på RECEIVER. MUSIC MOVIE/TV MOVIE/TV, MUSIC, GAME GAME STEREO Om lyttetilstande AV-receiverens lyttetilstandene kan omdanne dit lytterum til en biograf eller en koncertsal, med støjfri gengivelse uden forvrængning og fantastisk surroundsound. Forklarende bemærkninger Indgangskilde De følgende lydformater understøttes af lyttetilstanden. Dette er monolyd. Dette er stereolyd. Der gengives to uafhængige lydsignalkanaler via to højttalere. Dette er 5.1-kanals surroundsound. Dette surroundsystem har fem hovedlydkanaler og en sjette subwooferkanal (kaldet punktum-en-kanalen). *1 Dette er 7.1-kanals surroundsound. Dette er en yderligere lydforbedring i forhold til 5.1-kanals lys med to ekstra højttalere, som giver en større lydudvikling og en mere præcis placering af lyde. *1 AV-receiveren udsender denne kilde i 5.1-kanals surroundsound. Da 25

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2) 4-093-114-32 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR1 2002 Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE Brugervejledning DK 1 2 OK Introduktion Vi takker

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

TNS400. Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok

TNS400. Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok TNS400 Brugsanvisning Omistajan käsikirja Brukerhåndbok Användarhandbok BETJENINGSVEJLEDNING...Side 3 KÄYTTÖOHJEET...Sivu 55 BRUKERVEILEDNING...Side 107 INSTRUKTIONSBOK...Sida 159 m Læs denne vejledning

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Specifi kationer... 31 Transmissionsstandarder:... 31 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... 32. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifi kationer... 31 Transmissionsstandarder:... 31 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... 32. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Tilbehør... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER FOR SURROUND-/HØYTTALERSYSTEM Prod.nr. DSP-300 BRUKSANVISNING Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over front- og bakpanel... 5 Oversikt over fjernkontrollen... 6 Systemtilkopling...

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

ADVARSEL. Sikkerhedsoplysninger. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.

ADVARSEL. Sikkerhedsoplysninger. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt i gang... 3 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 3 Fjernbetjening... 6 Tilslutning... 7 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 8 TV-menuegenskaber

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Tv ets funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tvet

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tvet Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tvet... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening -

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Tv ets funktioner... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit Alpine CD/Radio m/bt,tuneit 4x50w, APP direct, 3 linjer (4v), vtuner Denne modellen er perfekt for iphone og Android brukere, med TuneIt app for iphone og Android har du full kontroll over din lydinstillinger,

Detaljer

Startveiledning. 1 Forberedelser. Norsk for Canada, Europa, Asia, Afrika, Oceania og Latin-Amerika. AV-mottaker. Tilbehør

Startveiledning. 1 Forberedelser. Norsk for Canada, Europa, Asia, Afrika, Oceania og Latin-Amerika. AV-mottaker. Tilbehør Forberedelser AV-mottaker Tilbehør Kontroller at dette tilbehøret følger med produktet. Fjernkontroll Batterier (AAA, 0, UM-) (x ) Startveiledning Norsk for Canada, Europa, Asia, Afrika, Oceania og atin-amerika

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 4-89-43-31 (1) R 4894331 Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento Styrfunktioner DK ES FI NO PT SE KV-36FS76 E 22 Sony

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER VSX-C300(-S) http://no.yourpdfguides.com/dref/1228700

Din bruksanvisning PIONEER VSX-C300(-S) http://no.yourpdfguides.com/dref/1228700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Prisliste Harman Kardon Oktober 2010 Netto Utsalg Audio/Video Receivere

Prisliste Harman Kardon Oktober 2010 Netto Utsalg Audio/Video Receivere Audio/Video Receivere AVR 160 5 x40 watt, 2 x 40 watt ( stereo ) 25A 9,1kg 3.056,- 5.500,- 678174 + Dolby Digital TrueHD / DTS HD Master Audio + HDMI(1,3a Switching) 3inn 1 ut AVR 260 7 x 50 watt, 2 x

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 32FQ80 B5 E(05) Cover.fm Page 1 Wednesday, May 29, 2002 4:19 PM 4-087-551-31(2) R Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Fleksibelt luftfordelingssystem

Fleksibelt luftfordelingssystem Fleksibelt luftfordelingssystem BESKRIVELSE Uniflexplus+ er et patenteret luftfordelingssystem til ventilation, som kan bruges i hjem, lejligheder og små bygninger. De fleksible luftkanaler og deres tilhørende

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Startveiledning HT-XT1

Hjemmekinoanlegg. Startveiledning HT-XT1 Hjemmekinoanlegg Startveiledning HT-XT1 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 3 2 Installasjon 4 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lyd 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene 10 Lytte

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-ST9

Lydplanke. Startveiledning HT-ST9 Lydplanke Startveiledning HT-ST9 Innholdsfortegnelse 1 Innholdet i esken 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Indledning Oversigt Dansk Indstilling Norsk enska Anvendelse Suomi Tilsluttet udstyr Español Praktiske oplysninger tuguês r Po Regler for genbrug

Indledning Oversigt Dansk Indstilling Norsk enska Anvendelse Suomi Tilsluttet udstyr Español Praktiske oplysninger tuguês r Po Regler for genbrug Indledning Tillykke med dit nye fjernsyn og tak fordi du valgte netop dette. Denne brugervejledning er lavet for at hjælpe dig med at installere og anvende dit fjernsyn. Vi opfordrer dig til at læse den

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug Engangsposer* BRUGSANVISNING * Valgfrit antal Må ikke genbruges 1 Sani-Tip Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug INDIKATIONER Luft/vand sprøjtespidser til engangsbrug

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 2008 Sony Corporation 4-108-535-44(1) Indledning Tak, fordi du har valgt

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer