HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2"

Transkript

1 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R380 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du foretager tilslutninger og slutter enheden til stikkontakten. Ved at følge instruktionerne i denne vejledning bliver du i stand til at få den optimale ydelse og størst mulige lytteoplevelse fra din nye AV-receiver. Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug. Käyttöopas Kiitämme Onkyo AV-vastaanottimen hankinnasta. Lue nämä käyttöohjeet tarkoin ennen laitteen kytkentää tai käyttöä. Noudattamalla tämän käsikirjan ohjeita saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kuuntelunautinnon uudesta AV-vastaanottimestasi. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Tilslutninger... Da-11 Liitännät... Fi-11 Tilkoblinger...No-11 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger... Da-18 Käynnistäminen & perustoiminnot... Fi-18 Slå på og grunnleggende funksjoner...no-18 Avancerede betjeninger... Da-28 Lisätoiminnot... Fi-28 Avanserte funksjoner...no-28 Betjening af ipod og andre komponenter... Da-37 ipodin & muiden laitteiden hallinta... Fi-37 Kontrollere ipod og andre komponenter...no-37 Andet... Da-44 Muuta... Fi-44 Andre...No-44 Bruksveiledning Takk for at du kjøpte en Onkyo AV-mottaker. Vennligst les nøye igjennom denne veiledningen før du kobler til enheten. Ved å følge disse instruksjonene kan du få optimal ytelse og lytteglede fra din nye AV-mottaker. Vennligst behold denne veiledningen for fremtidig bruk. Da Fi No

2 ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DU IKKE FJERNE DÆKSEL (ELLER BAGSIDE). DER ER INGEN DELE INDE I APPARATET, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. OVERLAD REPARATION TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONEL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Lyn med pilehoved-symbolet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om uisoleret farlig spænding inde i produktet, som muligvis er kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for mennesker. Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om vigtige instruktioner vedrørende betjening og vedligeholdelse (eftersyn) i de dokumenter, som kom sammen med apparatet. Da 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Efterfølg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Må kun rengøres med en tør klud. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Skal installeres i henhold til producentens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, indblæsningsriste, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der producerer varme. 9. Prøv ikke at omgå sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik har to almindelige ben og et tredje ben til jording. Det brede ben eller det tredje jordingsben er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du henvende dig til en elektriker angående en udskiftning af den uanvendelige stikkontakt. 10. Sørg for at netledningen ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik, stikkontakter samt der hvor de kommer ud fra apparatet. 11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr specificeret af producenten. 12. Brug kun apparatet sammen med det rullebord, den stander, trefod, det beslag eller bord som er specificeret af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal der anvendes forsigtighed når Advarsel for flytbart rullebord S3125A rullebordet/apparatet flyttes for at undgå skader pga., at bordet tipper over. 13. Tag apparatets netledning ud fra stikkontakten under tordenvejr, og når det ikke skal bruges i længere tid. 14. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonel. Der behøves eftersyn/reparation, når apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, som f.eks. hvis netledningen eller stikket er blevet beskadiget, der er spildt væske, eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 15. Skader, som behøver reparation Træk apparatets netledning ud fra stikkontakten og overlad reparation til kvalificeret servicepersonel under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget. B. Hvis der er spildt væske, eller der er faldet genstande ind i apparatet. C. Hvis apparatet er blevet udsat for regn eller vand. D. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, når betjeningsvejledningen efterfølges. Juster kun de kontakter, som er omhandlet i betjeningsvejledningen, eftersom en forkert justering af andre kontakter eventuelt kan forårsage beskadigelse, samt ofte kræver møjsommeligt arbejde af en kvalificeret tekniker for at genoprette apparatet til dets normale funktion. E. Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, og F. Når apparatets funktion ændres tydeligt, angiver dette et behov for eftersyn. 16. Indtrængen af genstande eller væske Skub aldrig nogen former for genstande ind i apparatet via åbningerne, eftersom de muligvis kan berøre punkter med farlig spænding eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af væske, og der må ikke placeres nogen væskefyldte genstande som f.eks. vaser på apparatet. Sæt ikke lys eller andre brændende genstande oven på denne enhed. 17. Batterier Tænk altid på miljøet og overhold lokale bestemmelser ved bortskaffelse af batterier. 18. Hvis du placerer apparatet i en indbygget installation, som f.eks. på en boghylde eller i et stereorack, skal det sikres, at der er tilstrækkelig med ventilation. Sørg for, at der er 20 cm fri plads for oven og på siderne, og 10 cm bagved. Hyldens bagkant eller pladen over apparatet skal være 10 cm væk fra bagpanelet eller væggen, så der er en åbning, hvorfra den varme luft kan slippe væk.

3 Forholdsregler 1. Ophavsrettigheder til optagelsemedmindre det er til personligt brug, er det ulovligt at optage kopibeskyttede materialer uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 2. VekselstrømssikringVekselstrømssikringen inde i enheden kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis du ikke kan tænde for enheden skal du kontakte din Onkyoforhandler. 3. ForsigtigDu bør med mellemrum tørre enheden af med en blød klud. Brug en blød klud, som er fugtet med en svag opløsning af et mildt rengøringsmiddel og vand, til genstridige pletter. Tør efterfølgende straks enheden af med en ren klud. Brug ikke slibende klude, fortyndere, alkohol eller andre kemiske opløsningsmidler, da de beskadiger overfladen eller fjerner bogstaverne på panelet. 4. Strøm ADVARSEL LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE AFSNIT, INDEN DU SLUTTER ENHEDEN TIL STIKKONTAKTEN FØRSTE GANG. Vekselstrømsspændingen varierer fra land til land. Sørg for, at spændingen i dit område passer til den spænding, der er trykt på enhedens bagpanel (dvs. 230 V vekselstrøm, 50 Hz eller 120 V vekselstrøm, 60 Hz). Netledningens stik bruges til at koble denne enhed fra vekselstrømskilden. Sørg for, at stikket altid er nemt at komme til (uden besvær). Tryk på ON/STANDBY for at vælge standby-tilstand slukker ikke fuldstændigt for enheden. Hvis du ikke skal anvende enheden i en længere periode, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten. 5. Forhindring af høretab Forsigtig Et meget højt lydtryk fra hovedtelefoner kan medføre høretab. 6. Batterier og varmepåvirkning Advarsel Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for høj varme som f.eks. sollys, brand eller lignende. 7. Rør aldrig denne enhed med våde hænderrør aldrig ved denne enhed eller dens netledning med våde eller fugtige hænder. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i denne enhed, skal du få den efterset af din Onkyo-forhandler. 8. Bemærkninger angående håndtering Hvis du behøver at transportere denne enhed, skal du anvende den originale indpakning til at pakke den ind, som den var, da du oprindeligt købte den. Lad ikke gummi- eller plastikting ligge oven på enheden i længere tid, da de muligvis efterlader mærker på overfladen. Denne enheds top- og bagpaneler bliver muligvis varme efter længere tids brug. Dette er normalt. Hvis du ikke bruger denne enhed i længere tid, fungerer den muligvis ikke ordentligt næste gang, du tænder for den, så sørg for, at anvende den regelmæssigt. For europæiske modeller Overensstemmelseserklæring Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, GROEBENZELL, TYSKLAND erklærer under eget ansvar at det ONKYO-produkt, som er beskrevet i denne instruktionsvejledning, er i overensstemmelse med de modsvarende tekniske standarder som f.eks. EN60065, EN55013, EN55020 og EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Da 3

4 Medfølgende tilbehør Kontroller, at du har følgende tilbehør: Indendørs FM-antenne ( 16) AM-rammeantenne ( 16) Fjernbetjening og to batterier (AA/R6) ( 4) * I kataloger og på indpakningen angiver det sidste bogstav i produktets navn farven. Specifikationer og betjeninger er ens uanset farven. Brug af fjernbetjeningen Installering af batterierne Bemærk Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer optimalt, skal du prøve at udskifte batterierne. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Batterier (AA/R6) Hvis du ikke forventer at skulle anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at forhindre beskadigelse pga. lækage eller korrosion. Fjern udløbne batterier så hurtigt som muligt for at forhindre beskadigelse fra lækage eller korrosion. Sådan sigter du med fjernbetjeningen For at kunne anvende fjernbetjeningen skal den rettes mod fjernbetjeningssensoren på AV-receiver, som vist nedenfor. Fjernbetjeningssensor AV-receiver Ca. 5 m Da 4

5 Indholdsfortegnelse Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Forholdsregler... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Brug af fjernbetjeningen... 4 Funktioner... 6 Front- og bagpaneler... 7 Frontpanel... 7 Display... 8 Bagpanel... 8 Fjernbetjening... 9 Betjening af AV-receiver... 9 Om hjemmebiograf Højttalere A og B Anvendelse af hjemmebiograf Tilslutninger Tilslutning til AV-receiver Tilslutning af højttalere Om AV-tilslutninger Tilslutning af komponenter med HDMI Tilslutning af eksterne komponenter Brug af AUX INPUT-jackstikket på frontpanelet Tilslutning af Onkyo -komponenter Tilslutning af antenne Hvilke tilslutninger skal jeg anvende? Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger Tænd/sluk for AV-receiver Tænd for AV-receiveren Sluk for AV-receiveren Grundlæggende betjeninger Afspilning af den tilsluttede komponent Visning af kildeinformation Brug af Music Optimizer Indstilling af lysstyrken for displayet Afbrydning af AV-receiverens lyd Brug af sluk-timeren Brug af hovedtelefoner Ændring af indgangsvisningen Valg af A- og B-højttalere Lytning til radio Brug af tuneren Forudindstilling af FM/AM-stationer Brug af RDS Optagelse Brug af lyttetilstandene Valg af lyttetilstande Om lyttetilstande Avancerede betjeninger Avanceret opsætning...28 Opsætningsmenuer på skærmen...28 Fælles procedurer i opsætningsmenuer...28 HDMI Input (HDMI-indgang)...29 Component (komponent-videoindgang)...29 Digital Audio (digital lydindgang)...29 Sp Config (højttalerkonfiguration)...30 Sp Distance (højttalerafstand)...30 Level Cal (niveaukalibrering)...31 Audio Adjust (Lydjustering)...31 Name Edit (Navneredigering)...32 Hardware...32 HDMI Setup (HDMI-opsætning)...32 Brug af lydindstillingerne...34 Digitale indgangssignalformater...36 Justering af bas og diskant...36 Betjening af ipod og andre komponenter Betjening af ipod...37 Tilslutning af en Onkyo-dockingstation...37 Brug af Onkyo-dockingstationen...38 Betjening af din ipod...39 Betjening af andre komponenter...41 Forprogrammerede fjernbetjeningskoder...41 Indtastning af fjernbetjeningskoder...41 Fjernbetjeningskoder for Onkyo-komponenter tilsluttet via...41 Nulstilling af REMOTE MODE-knapper...42 Nulstilling af fjernbetjeningen...42 Betjening af andre komponenter...42 Andet Fejlfinding...44 Specifikationer...48 Om HDMI...49 Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager...50 For at nulstille AV-receiveren til dens fabriksstandarder skal du tænde for den, og mens du holder ned på VCR/DVR, skal du trykke på ON/STANDBY ( 44). Da 5

6 Funktioner Forstærker ohm (IEC) Optimum Gain Volume Circuitry H.C.P.S. (High Current Power Supply) stor transformer med høj effekt Databehandling HDMI (Ver.1.4 med Audio Return Channel, 3D), DeepColor, x.v.color*, Lip Sync, DTS*1-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*2, Dolby Digital Plus, DSD og Multi-CH PCM Non-scaling konfiguration A-Form lyttetilstandshukommelse Direkte-tilstand Music Optimizer*3 til komprimerede digitale musikfiler 192 khz/24-bit D/A-omformere Kraftfuld og meget præcis 32-bit databehandling DSP Tilslutninger 3 HDMI*4 indgange og 1 udgang Onkyo for systemstyring 3 digitale indgange (2 optiske/1 koaksial) Komponent-videoskift (2 indgange/1 udgang) Universalport til en ipod*-dockingstation/dab+ tunermodul *1 Produceret under licens fra U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, udstedte og under behandling. DTS er et registreret varemærke, og DTSlogoerne og symbolet er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *2 Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. *3 Music Optimizer er et varemærke tilhørende Onkyo Corporation. *4 HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. * Apple og ipod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. * x.v.color er et varemærke tilhørende Sony Corporation. Diverse 40 FM/AM-forudindstillinger EX.BASS for naturligt dybere bas Delefrekvensjustering (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz) Kontrolfunktion til A/V-sync (op til 100 ms) Skærmvisning via HDMI Da 6

7 Front- og bagpaneler Frontpanel Der er trykt forskellige logoer på det faktiske frontpanel. De er ikke vist her for at gøre det mere klart. Sidenumrene i parenteser viser, hvor du kan finde hovedforklaringen for hvert punkt. ON/STANDBY-knap ( 18) STANDBY-indikator ( 18) HDMI THRU-indikator ( 33) SPEAKERS A- og B-knapper ( 10, 20) Fjernbetjeningssensor ( 4) TONE LEVEL- og TONE-knapper ( 36) Display ( 8) LISTENING MODE-knapper ( 25) RT/PTY/TP-knap ( 22) MEMORY-knap ( 22) TUNING MODE-knap ( 21) DISPLAY-knap ( 19) SETUP-knap ( 28) TUNING-, PRESET- ( 21 til 22), pile- og ENTER-knapper RETURN-knap MASTER VOLUME-knap ( 19) MUSIC OPTIMIZER-knap ( 19, 35) PHONES-jackstik ( 20) Indgangsvælgerknapper ( 19) AUX INPUT LINE IN-jackstik ( 15) Da 7

8 Display Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. Indikatorer for højttaler A og B ( 10, 20) Indikatorer for lydindgang Indikatorer for lyttetilstand og format ( 19, 25) Radioindstillingsindikatorer ( 21) RDS-indikator ( 22) SLEEP-indikator ( 20) MUTING-indikator ( 20) Meddelelsesområde Bagpanel DIGITAL IN COAXIAL- og OPTICAL-jackstik COMPONENT VIDEO IN- og OUT-jackstik HDMI IN- og OUT-jackstik FM ANTENNA-jackstik og AM ANTENNAterminal MONITOR OUT V-jackstik UNIVERSAL PORT-jackstik FRONT SPEAKERS A-terminaler SUBWOOFER-terminaler SPEAKERS-terminaler (SURR, CENTER) FRONT SPEAKERS B-terminaler Netledning REMOTE CONTROL-jackstik Jackstik til kompositvideo og analog lyd (BD/DVD IN, VCR/DVR IN og OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, TV/CD IN) Se Tilslutning til AV-receiver angående tilslutningsoplysninger ( 11 til 17). Da 8

9 Fjernbetjening Betjening af AV-receiver Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på RECEIVER for vælge Receiver-tilstand. Du kan også anvende fjernbetjeningen til at betjene Onkyo Blu-ray-disk-/DVD-afspiller, CD-afspiller og andre komponenter. Se Indtastning af fjernbetjeningskoder angående yderligere oplysninger ( 41). Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. ON/STANDBY-knap ( 18) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knapper ( 19, 41 til 42) TONE-, +- og -knapper ( 36) SP A/B-knap ( 10, 20) Pil ///- og ENTER-knapper SETUP-knap ( 28) LISTENING MODE-knapper ( 25) DIMMER-knap ( 19) DISPLAY-knap ( 19) MUTING-knap ( 20) VOL /-knap ( 19) RETURN-knap AUDIO-knap ( 34) SLEEP-knap ( 20) Betjening af tuneren Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på TUNER (eller RECEIVER). Du kan vælge AM eller FM ved at trykke flere gange på TUNER. Pil /-knapper ( 21) D.TUN-knap ( 21) DISPLAY-knap ( 22) TUN MODE-knap ( 21) CH +/ -knap ( 22) Talknapper ( 21) Da 9

10 Om hjemmebiograf Højttalere A og B Du kan anvende to sæt højttalere sammen med AV-receiveren: Højttalere A og Højttalere B. Højttalere A bør anvendes der, hvor du hovedsageligt lytter, for afspilning i op til 5.1-kanal. * Når B-højttalerne er tændte, reduceres A-højttalerne til afspilning af 2.1-kanal. Højttalere B kan anvendes i et andet rum til 2-kanals stereoafspilning. Højttalere A Højttalere B Indikator Udgang Til Til Højttalere A: 2.1-kanal A B Højttalere B: 2-kanal Fra A Højttalere A: 5.1-kanal Fra Til B Højttalere B: 2-kanal Fra Ingen lyd Anvendelse af hjemmebiograf Takket være AV-receiverens fortræffelige egenskaber kan du nyde surroundsound med en reel følelse af bevægelse i dit eget hjempræcis som at være i en biograf eller en koncertsal. Med Blu-ray-diske kan du nyde DTS og Dolby Digital. Med analogt eller digitalt tv kan du nyde Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6 eller Onkyos originale DSP-lyttetilstande. Højttalere A: Hovedrum Hjørneposition 1/3 af vægposition Højttalere B: Andet rum Fronthøjttalere Disse udsender den samlede lyd. Deres rolle i hjemmebiografen er at give en solid basis for lydbilledet. De bør være placeret vendende mod lytteren, omkring i ørehøjde og stå lige langt fra tv et. Drej dem indad så de danner en trekant med lytteren i spidsen. Centerhøjttaler Denne højttaler forstærker fronthøjttalerne, gør lydbevægelser tydelige og giver et helt lydbillede. I film bruges den hovedsageligt til tale. Placer den tæt på dit tv, vendende fremad i omkring ørehøjde, eller i samme højde som fronthøjttalerne. * Mens B-højttalerne er tændt, udsender denne højttaler ingen lyd. Surround-højttalere Disse højttalere bruges til præcis lydplacering og til at tilføje en realistisk atmosfære. Placer dem på siderne af lytteren, eller en lille smule bagved, ca. 60 til 100 cm over ørehøjde. De bør ideelt set være lige langt fra lytteren. * Mens B-højttalerne er tændt, udsender disse højttalere ingen lyd. Subwoofer Subwooferen håndterer baslydene fra LFE (Low-Frequency Effects)- kanalen. Lydstyrken og kvaliteten af bassen fra din subwoofer afhænger af dens position, udformningen af lytterummet og din lytteposition. Generelt set kan der opnås en god baslyd ved at installere subwooferen i et forhjørne, eller på en tredjedel af vægbredden som vist. Tip For at finde den bedste placering til din subwoofer skal du, mens du afspiller en film eller noget musik, eksperimentere med at placere din subwoofer forskellige steder i rummet og vælge den placering, som giver det mest tilfredsstillende resultat. Da 10

11 Tilslutning til AV-receiver Tilslutning af højttalere Højttalerkonfiguration Det følgende skema angiver de kanaler, som du bør anvende afhængigt af hvor mange højttalere, du har. Til afspilning i 5.1-kanal surround-sound behøver du fem højttalere og en subwoofer. Antal kanaler Fronthøjttalere Centerhøjttaler Surround-højttalere Uanset hvor mange højttalere du anvender, anbefales det, at du anvender en subwoofer for at få en virkelig kraftfuld og dyb bas. Du er nødt til at indstille højttalerindstillingerne for at få det bedste ud af dit surround-sound-system. Du kan gøre dette manuelt ( 30). Tilslutning af højttalerkablerne De positive (+) højttalerterminaler på AV-receiveren er kodet med farver, så de er nemmere at identificere. (De negative ( ) højttalerterminaler er alle sorte.) Tilslut ikke mere end et kabel til hver højttalerterminal. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Tilslut ikke én højttaler til flere terminaler. Højttaler Venstre fronthøjtaler Højre fronthøjtaler Centerhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre surroundhøjttaler Subwoofer Farve Hvid Rød Grøn Blå Grå Lilla Forholdsregler ved højttalertilslutning Læs følgende inden du tilslutter dine højttalere: Du kan ikke tilslutte højttalere med en impedans på mellem 6 og 16 ohm. Hvis du anvender højttalere med en lavere impedans og skruer højt op for forstærkeren i længere tid, aktiveres det indbyggede forstærkerbeskyttelseskredsløb muligvis. Tag netledningen ud af stikkontakten, inden du foretager nogen tilslutninger. Læs den vejledning, der fulgte med dine højttalere. Vær meget opmærksom på højttalernes ledningspolaritet. Med andre ord, tilslut kun positive (+) terminaler til positive (+) terminaler, og kun negative ( ) terminaler til negative ( ) terminaler. Hvis du tilslutter dem forkert, vil lyden være ude af fase og vil lyde unaturlig. Unødvendigt lange eller meget tynde kabler kan påvirke lydkvaliteten og bør undgås. Sørg for ikke at kortslutte de positive og negative ledninger. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Sørg for, at ledningens metaltråde ikke rør ved bagpanelet på AV-receiveren. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Da 11

12 Tilslutning af højttalerkablerne Højtalerterminaler af skruetypen Fjern 12 til 15 mm af isoleringen fra højttalerkablernes ender og sno de nøgne ledninger rundt som vist. (De medfølgende højttalerkabler er allerede afisoleret.) 12 til 15 mm Højtalerterminaler af tryk-typen Fjern 10 til 12 mm af isoleringen fra højttalerkablernes ender og sno de nøgne ledninger rundt som vist. (De medfølgende højttalerkabler er allerede afisoleret.) 10 til 12 mm Den følgende illustration viser hvilken højttaler, der skal tilsluttes til hvert terminalpar. Subwoofer Højre fronthøjttaler A Venstre fronthøjttaler A Højre surroundhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre fronthøjttaler B Venstre fronthøjttaler B Centerhøjttaler Rød Hvid Grå Blå Grøn Lilla Rød Hvid Da 12

13 Om AV-tilslutninger Tilsluttet billede med AV-komponenter HDMI-kabel : Video og lyd Andre kabler : Video : Lyd AV-receiver AV-receiver Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Læs de vejledninger, som følger med dine AV-komponenter, inden du foretager nogen AV-tilslutninger. Tilslut ikke netledningen, før du har afsluttet og dobbeltkontrolleret alle AV-tilslutninger. Tryk stikkene helt ind, så du får ordentlige tilslutninger (løse tilslutninger kan forårsage støj eller funktionsfejl). For at forhindre interferens skal du holde lyd- og videokabler væk fra netledninger og højttalerkabler. Rigtigt! Forkert! AV-kabler og jackstik Signal Kabel Jackstik Beskrivelse Video og lyd HDMI HDMI-tilslutninger kan overføre digital video og lyd. HDMI AV-receiveren er kompatibel med HDMI. Video Komponent-video Y Komponent-video separerer luminansen (Y) og Grøn farveforskelssignaler (PR, PB), hvilket giver den bedste PB/CB PR/CR Blå Rød billedkvalitet (visse tv-producenter mærker deres komponent-videostik en smule anderledes). Kompositvideo Kompositvideo er almindeligt anvendt til fjernsyn, V Gul videobåndoptagere og andet videoudstyr. Lyd Optisk digitallyd OPTICAL Optiske digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM* eller Dolby Digital. Lydkvaliteten er den samme som koaksial. Koaksial digitallyd Analog lyd (RCA) L R Orange Hvid Rød Koaksiale digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM* eller Dolby Digital. Lydkvaliteten er den samme som optisk. Analoge lydforbindelser (RCA) overfører analog lyd. 3,5 mm stereoministik Dette kabel overfører analog lyd. * Den tilgængelige samplingshastighed for PCM-indgangssignal er 32/44,1/48/88,2/96 khz. Selv 176,4/192 khz er effektiv i tilfælde af en HDMI-forbindelse. Bemærk AV-receiveren understøtter ikke SCART-stik. AV-receiverens optiske digitaljackstik er udstyret med skydedæksler, som åbner, når der indsættes et optisk stik, og lukker, når det fjernes. Tryk stikkene helt ind. Caution Hold det optiske stik lige, når det sættes i og fjernes, for at forhindre beskadigelse af lukkemekanismen. Da 13

14 Tilslutning af komponenter med HDMI Spillekonsol Tv, projektor osv. Satellit, kabel, set-top-boks osv. Blu-ray-disk-/DVD-afspiller Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( 29). Jackstik Signal Komponenter Kan tildeles Indgang HDMI IN1 Lyd/Video Blu-ray-disk-/DVD-afspiller HDMI IN2 Satellit, kabel, set-top-boks osv. HDMI IN3 Spillekonsol Udgang HDMI OUT Tv, projektor osv. Se Om HDMI ( 49) og Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager ( 50). Tip Sådan kan du lytte til lyd fra HDMI IN-jackstikkene via dit tv s højttalere: Indstil TV Control -indstillingen til On ( 34) på et -kompatibelt tv. Indstil Audio TV OUT -indstillingen til On ( 32), når tv et ikke er kompatibelt med, eller indstil TV Control - indstillingen til Off. Indstil din Blu-ray-disk-/DVD-afspillers HDMI-lydudgangsindstilling til PCM. Se Tilslutning af eksterne komponenter ( 15) angående lytning til tv-lyd gennem AV-receiveren. Bemærk Når du lytter til en HDMI-komponent gennem AV-receiveren, skal du indstille HDMI-komponenten således, at dens video kan ses på tv-skærmen (vælg indgangen for den HDMI-komponent, som er tilsluttet AV-receiveren, på tv et). Hvis tv et er slukket, eller tv er er sat til en anden indgangskilde, kan det medføre, at der ikke kommer nogen lyd fra AV-receiveren, eller at lyden mangler. Når Audio TV OUT -indstillingen er sat til On ( 32) for at få lyd fra tv ets højttalere, kommer der også lyd ud fra AV-receiverens højttalere ved betjening af AV-receiverens lydstyrke. Når TV Control -indstillingen er sat til On ( 34) for at få lyd fra højttalerne fra et -kompatibelt tv, kommer der lyd ud fra AV-receiverens højttalere ved betjening af AV-receiverens lydstyrke, mens lyden fra tv ets højttalere er slået fra. For at stoppe AV-receiverens højttalere fra at producere lyd, skal du ændre indstillingerne, ændre indstillingerne på tv et eller skrue ned for lyden på AV-receiveren. ARC (Audio return channel)-funktion ARC (audio return channel)-funktionen gør det muligt for et HDMI-kompatibelt tv at sende lydsignalet til HDMI OUT på AV-receiveren. For at anvende denne funktion skal du vælge TV/CD-indgangsvælgeren. For at anvende ARC-funktionen skal du vælge TV/CD-indgangsvælgeren, dit tv skal understøtte ARC-funktion og HDMI Control indstilles til On ( 33). Da 14

15 Tilslutning af eksterne komponenter Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( 29). Sådan optages video Med de tilslutninger som er beskrevet her, kan du ikke optage video gennem AV-receiveren. Foretag en tilslutning til videooptagelse ( 24). Nr. Jackstik Signal Komponenter Kan tildeles COMPONENT IN 1 (BD/DVD) Komponentvideo Blu-ray-disk-/DVD-afspiller VIDEO IN 2 (CBL/SAT) Satellit, kabel, set-top-boks osv. OUT Tv, projektor osv. DIGITAL IN OPTICAL IN 1 (GAME) Digital lyd Spillekonsol IN 2 (TV/CD) Tv, CD-afspiller COAXIAL (BD/DVD) Blu-ray-disk-/DVD-afspiller MONITOR OUT Kompositvideo Tv, projektor osv. BD/DVD IN Analog lyd og Blu-ray-disk-/DVD-afspiller VCR/DVR IN kompositvideo Videobåndoptager eller DVDoptager/digital videooptager CBL/SAT IN Satellit, kabel, set-top-boks osv. GAME IN Spillekonsol TV/CD IN Analog lyd Tv, CD-afspiller, pladespiller*1, kassettebåndoptager, MD, CD-R UNIVERSAL PORT Analog lyd/ video *1 Hvis din pladespiller har en MC (moving coil)-type pickup, behøver du en kommercielt tilgængelig MC-hovedforstærker eller MCtransformer. Se i vejledningen til din pladespiller angående yderligere oplysninger. Du kan også bruge en phono-equalizer til at tilslutte en pladespiller med en MC-type pickup. Se i vejledningen til din phonoequalizer angående yderligere oplysninger. Med tilslutning kan du nyde Dolby Digital og DTS. Hvis din Blu-ray-disk-/DVD-afspiller har både almindelig stereo- og multikanaludgange, skal du sørge for at tilslutte til almindelig stereoudgang vha. tilslutning. Brug af AUX INPUT-jackstikket på frontpanelet Universalport til ekstra dockingstation (UP-A1 osv.) Bærbar lydafspiller Analog lydudgang ( 13) Da 15

16 Tilslutning af Onkyo -komponenter Trin 1: Sørg for, at hver Onkyo-komponent er tilsluttet med et kabel til analog lyd (tilslutning i tilslutningseksemplerne) ( 15). Trin 2: Foretag -tilslutningen (se illustrationen nedenfor). Trin 3: Hvis du anvender en RI-dockingstation eller kassettebåndoptager, skal du ændre indgangsvisningen ( 20). Bemærk Anvend kun -kabler til -tilslutninger. -kabler følger med Onkyo-afspillere (DVD, CD osv.). Visse komponenter har to -jackstik. Tilslut et af dem til AV-receiveren. Det andet jackstik er til tilslutning af yderligere -kompatible komponenter. Tilslut kun Onkyo-komponenter til -jackstik. Tilslutning til andre producenters komponenter kan medføre funktionsfejl. Visse komponenter understøtter muligvis ikke alle - funktioner. Se i de vejledninger der følger med dine andre Onkyo-komponenter. Ved hjælp af (Remote Interactive) kan du anvende følgende specialfunktioner: L IN System til/automatisk tænding Når du starter afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, tænder AV-receiveren automatisk, hvis den er står i standby, og vælger den komponent som indgangskilde. REMOTE CONTROL R TV/CD IN L R Direkte skift Når der startes afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, vælger AV-receiveren automatisk den komponent som indgangskilde. Fjernbetjening Du kan anvende AV-receiverens fjernbetjening til at betjene dine andre -kompatible Onkyo-komponenter ved at rette fjernbetjeningen mod AV-receiverens fjernbetjeningssensor i stedet for komponentens. Du skal indtaste den tilhørende fjernbetjeningskode først ( 41). f.eks. CD-afspiller f.eks. DVD-afspiller BD/DVD R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tilslutning af antenne Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter den medfølgende indendørs FM-antenne og AM-rammeantenne. AV-receiveren opfanger ikke nogen radiosignaler, hvis der ikke er tilsluttet nogen antenne, så du skal tilslutte antennen til tuneren. Caution Pas på ikke at komme til skade, når du anvender tegnestifter. Sæt stikket helt ind i jackstikket. Tryk. Indsæt ledning. Slip. Samling af AM-rammeantennen Tegnestift osv. Indendørs FM-antenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) Bemærk Når først din AV-receiver er klar til brug, skal du indstille på en radiostation og placere antennen, så du for den bedst mulige modtagelse. Hold AM-rammeantennen så langt væk som muligt fra din AV-receiver, tv et, højttalerkabler og netledninger. Tip Da 16 Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs FM-antenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs FM-antenne i stedet. Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs Am-rammeantenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs AM-antenne.

17 Hvilke tilslutninger skal jeg anvende? AV-receiveren understøtter adskillige tilslutningsformater for kompatibilitet med en bred vifte af AV-udstyr. Det format du vælger afhænger af de formater, som er understøttet af dine komponenter. Brug følgende sektioner som en retningslinje. Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Bemærk Der vises opsætningsmenuer på skærmen, når: Der ikke er nogen videoindgang, eller Videoindgangen er 480p, 576p, 720p, 1080i eller 1080p. Videotilslutningsformater Videokomponenter kan tilsluttes via et af følgende videotilslutningsformater: kompositvideo, komponent-video eller HDMI, hvor det sidste giver den bedste billedkvalitet. Når du vælger et tilslutningsformat, skal du huske på, at AV-receiveren ikke omdanner formater, så den udsender kun signalet, hvis det indgående signal er i samme format som udgangen. AV-receiver Komposit Rutediagram for videosignal Blu-ray-disk-/DVD-afspiller osv. Komponent IN HDMI Komposit MONITOR OUT Komponent HDMI Tv, projektor osv. Lydtilslutningsformater Lydkomponenter kan tilsluttes via et af følgende lydtilslutningsformater: analog, optisk, koaksial eller HDMI. Når du vælger et tilslutningsformat, skal du huske på, at AV-receiveren ikke omdanner digitale indgangssignaler til analog udgang og omvendt. For eksempel udsendes lydsignaler, der er tilsluttet til en optisk eller koaksial digital indgang, ikke af den analoge VCR/DVR OUT. Hvis der er signaler fra mere end en indgang, vælges indgangene automatisk efter følgende prioriteringsrækkefølge: HDMI, digital, analog. AV-receiver Analog Analog * 1 Rutediagram for lydsignal Blu-ray-disk-/DVD-afspiller osv. Optisk * 1 IN OUT Koaksial Tv, projektor osv. * 1 HDMI HDMI * 1 * 2 *1 Afhænger af Audio TV OUT -indstillingen ( 32). *2 Denne indstilling er tilgængelig, når Audio Return Ch -indstillingen er sat til Auto ( 33), du har valgt TV/CD-indgangsvælgeren, og dit tv understøtter ARCfunktion. Da 17

18 Tænd/sluk for AV-receiver ON/STANDBY STANDBY-indikator ON/STANDBY RECEIVER Frontpanel Fjernbetjening Tænd for AV-receiveren Tryk på ON/STANDBY på frontpanelet. eller Tryk på RECEIVER efterfulgt af ON/STANDBY på fjernbetjeningen. AV-receiveren tænder, displayet lyser og STANDBY-indikatoren slukker. Sluk for AV-receiveren Tryk på ON/STANDBY på frontpanelet eller på fjernbetjeningen. AV-receiveren går i Standby-tilstand. For at forhindre overraskelser pga. høj lyd, når du tænder for AV-receiveren, skal du altid skrue ned for lydstyrken, inden du slukker for AV-receiveren. Da 18

19 Grundlæggende betjeninger Denne vejledning beskriver fremgangsmåden ved brug af fjernbetjeningen, medmindre der er angivet andet. Afspilning af den tilsluttede komponent Betjening på AV-receiveren 1 Brug indgangsvælgerknapperne til at vælge indgangskilden. 2 Start afspilning på kildekomponenten. Se også: Betjening af andre komponenter ( 41) Betjening af ipod ( 37) Lytning til radio ( 21) 3 Brug MASTER VOLUME-knappen til at justere lydstyrken. 4 Vælg en lyttetilstand og nyd lyden! Se også: Brug af lyttetilstandene ( 25) Betjening med fjernbetjeningen 1 Tryk på RECEIVER efterfulgt af INPUT SELECTOR. 2 Start afspilning på kildekomponenten. Se også: Betjening af andre komponenter ( 41) Betjening af ipod ( 37) Lytning til radio ( 21) 3 Brug VOL / til at justere lydstyrken. 4 Vælg en lyttetilstand og nyd lyden! Se også: Brug af lyttetilstandene ( 25) Visning af kildeinformation Du kan få vist forskellige informationer om den aktuelle indgangskilde som følger. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af DISPLAY for at komme igennem den tilgængelige information. Tip Alternativt kan du anvende AV-receiverens DISPLAY. Der kan typisk vises følgende information. Indgangskilde og lydstyrke*1 Signalformat*2 eller samplingsfrekvens Indgangskilde og lyttetilstand*3 *1 Når der anvendes AM- eller FM-radio, vises der båndet, det forudindstillede nummer og frekvensen. *2 Hvis indgangssignalet er analogt, vises der ingen formatinformation. Hvis indgangssignalet er PCM, vises samplingsfrekvensen. Hvis indgangssignalet er digitalt, men ikke PCM, vises signalformatet. Informationen vises i ca. tre sekunder, derefter vises den tidligere viste information igen. *3 Indgangskilden vises med standardnavnet, selvom du har valgt et navn i Name Edit (Navneredigering) ( 32). Brug af Music Optimizer Music Optimizer-funktionen forbedrer lydkvaliteten af komprimerede musikfiler. Tryk på MUSIC OPTIMIZER på frontpanelet. M.Opt-indikatoren lyser i displayet. Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens AUDIO og pileknapper. Se Music Optimizer angående yderligere oplysninger ( 35). Indstilling af lysstyrken for displayet Du kan justere lysstyrken på AV-receiverens display. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af DIMMER for at vælge: svag, svagere eller normal lysstyrke. Da 19

20 Afbrydning af AV-receiverens lyd Du kan midlertidigt afbryde lyden fra AV-receiveren. Tryk på RECEIVER efterfulgt af MUTING. Lyden afbrydes, og MUTING-indikatoren blinker i displayet. Tip For at få lyden tilbage, skal du trykke på MUTING igen eller justere lydstyrken. Funktionen til afbrydning af lyden annulleres, når AV-receiveren indstilles på standby. Ændring af indgangsvisningen Når du tilslutter en -kompatibel Onkyo-komponent, skal du konfigurere indgangsvisningen sådan at kan fungere ordentligt. Denne indstilling kan kun udføres fra frontpanelet. 1 Tryk på TV/CD, GAME eller VCR/DVR på frontpanelet så der vises TV/CD, GAME eller VCR/DVR i displayet. Brug af sluk-timeren Ved hjælp af sluk-timeren kan du indstille AV-receiveren til at slukke automatisk efter en specificeret tidsperiode. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af SLEEP for at vælge den ønskede slukketid. Slukketiden kan indstilles fra 90 til 10 minutter i 10 minutters trin. SLEEP-indikatoren lyser i displayet, når sluktimeren er blevet indstillet. Den specificerede slukketid vises i displayet i ca. fem sekunder, hvorefter det tidligere viste display kommer tilbage. Tip Hvis du behøver at annullere sluk-timeren, skal du trykke flere gange på SLEEP, indtil SLEEP-indikatoren slukker. For at kontrollere den tilbageværende tid før AV-receiveren slukker, skal du trykke på SLEEP. Bemærk, at hvis du trykker på SLEEP, mens slukketiden vises, forkorter du slukketiden med 10 minutter. Brug af hovedtelefoner Tilslut et par stereohovedtelefoner med et standardstik (6,3 mm) til PHONES-jackstikket. Bemærk Skru altid ned for lydstyrken, inden du tilslutter dine hovedtelefoner. Når hovedtelefonernes stik er sat ind i PHONES-jackstikket, er højttalerne slået fra. Når du tilslutter et par hovedtelefoner, indstilles lyttetilstanden til Stereo, medmindre den allerede er indstillet til Stereo, Mono eller Direkte. Der kan ikke vælges lyttetilstande, mens der er tilsluttet et par hovedtelefoner. 2 Tryk og hold ned på TV/CD, GAME eller VCR/ DVR (i ca. 3 sekunder) for at ændre indgangsvisningen. Gentag dette trin for at vælge MD, CDR, DOCK eller TAPE. For TV/CD-indgangsvælgeren skifter indgangsvisningen i denne rækkefølge: TV/CD MD CDR TAPE DOCK For GAME-indgangsvælgeren skifter indstillingen i denne rækkefølge: GAME DOCK For VCR/DVR-indgangsvælgeren skifter indstillingen i denne rækkefølge: VCR/DVR DOCK Bemærk Der kan vælges DOCK for TV/CD-, GAME- eller VCR/DVRindgangsvælgeren, men ikke på samme tid. Indtast den tilhørende fjernbetjeningskode, inden du anvender fjernbetjeningen første gang ( 41). Valg af A- og B-højttalere Du kan anvende to sæt fronthøjttalere sammen med AVreceiveren: Højttalere A for afspilning i op til 5.1-kanal, der hvor du hovedsageligt lytter, og Højttalere B for 2- kanals stereoafspilning i et andet rum. Tryk flere gange på RECEIVER efterfulgt af SP A/B for at bevæge dig igennem valgmulighederne: Højttalere A Højttalere A&B Højttalere B Fra A eller B eller begge indikatorer lyser i displayet. Da 20 Bemærk Mens B-højttalerne er tændt, reduceres kanalerne til 2.1 i hovedrummet ( 10). Tip Alternativt kan du anvende AV-receiverens SPEAKERS A og B.

21 Lytning til radio Dette afsnit beskriver fremgangsmåden ved brug af knapperne på frontpanelet, medmindre der er angivet andet. Brug af tuneren Du kan indstille AM- og FM-radiostationer med den indbyggede tuner. Du kan gemme dine foretrukne stationer som forudindstillinger, så de hurtigt kan vælges. Lytning til radio Tryk på TUNER for at vælge enten AM eller FM. I dette eksempel er FM blevet valgt. Hver gang du trykker på TUNER, skifter radiobåndet mellem AM og FM. Bånd Frekvens (Den faktiske visning afhænger af landet.) Indstilling af radiostationer Automatisk indstillingstilstand 1 Tryk på TUNING MODE så AUTO-indikatoren lyser i displayet. 2 Tryk på TUNING /. Søgningen stopper, når der er fundet en station. Når der er stillet ind på en station, lyser TUNEDindikatoren. Når der er stillet ind på en FM-station, lyser FM STEREO-indikatoren i displayet som vist. FM STEREO Manuel indstillingstilstand 1 Tryk på TUNING MODE så AUTO-indikatoren slukker i displayet. 2 Tryk og hold på TUNING /. Frekvensen stopper med at skifte, når du slipper knappen. Tryk gentagne gange på knapperne for at ændre frekvensen et trin ad gangen. Denne model skifter AM-frekvens i trin af 9 eller 10 khz. I den manuelle indstillingstilstand er FM-stationerne i mono. Indstilling af svage FM-stereostationer Hvis signalet fra en stereo-fm-station er svagt, kan det være umuligt at opnå en god modtagelse. I dette tilfælde skal du skifte til den manuelle indstillingstilstand og lytte til stationen i mono. Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens TUN MODE og pileknapper. Indstilling på stationer via frekvens Du kan stille direkte ind på AM- og FM-stationer ved at indtaste den pågældende frekvens. 1 På fjernbetjeningen skal du gentagne gange trykke på TUNER for at vælge AM eller FM efterfulgt af D.TUN. (Den faktiske visning afhænger af landet.) 2 Brug talknapperne inden for 8 sekunder til at indtaste frekvensen på radiostationen. For at stille ind på f.eks (FM) skal du trykke 8, 7, 5, 0. AUTO TUNED Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens TUN MODE og pileknapper. Da 21

22 Forudindstilling af FM/AM-stationer Du kan gemme en kombination af op til 40 af dine foretrukne FM/AM-radiostationer som forudindstillinger. 1 Stil ind på den FM/AM-station som du ønsker at gemme som en forudindstilling. Se det forrige afsnit. 2 Tryk på MEMORY. Forudindstillingsnummeret blinker. 3 Mens forudindstillingsnummeret blinker (i ca. 8 sekunder), skal du bruge PRESET / til at vælge en forudindstilling fra 1 til Tryk på MEMORY igen for at gemme stationen eller kanalen. Stationen eller kanalen gemmes, og forudindstillingsnummeret stopper med at blinke. Gentag denne procedure for alle dine foretrukne FM/ AM-radiostationer. Valg af forudindstillinger For at vælge en forudindstilling skal du anvende PRESET / på AV-receiveren, eller CH +/ på fjernbetjeningen. Tip Du kan også bruge fjernbetjeningens talknapper til at vælge en forudindstilling direkte. Sletning af forudindstillinger 1 Vælg den forudindstilling, som du ønsker at slette. Se det forrige afsnit. 2 Mens du holder ned på MEMORY, skal du trykke på TUNING MODE. Forudindstillingen slettes, og dens nummer forsvinder fra displayet. Brug af RDS RDS fungerer kun i områder, hvor der er RDSudsendelser til rådighed. Når der er stillet ind på en RDS-station, lyser RDSindikatoren. Hvad er RDS? RDS står for Radio Data System og er en metode til overførsel af data i FM-radiosignaler. Det blev udviklet af European Broadcasting Union (EBU) og er tilgængeligt i de fleste europæiske lande. Der er nu mange FM-stationer, som anvender det. Udover at vise tekstinformation kan RDS også hjælpe dig med at finde radiostationer efter type (f.eks. nyheder, sport, rock osv.). AV-receiveren understøtter fire typer RDS-information: PS (programservice) Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender PS-information, vises stationens navn. Trykker du på DISPLAY vises frekvensen i 3 sekunder. RT (radiotekst) Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender tekstinformation, vises teksten på displayet, som beskrevet i det næste afsnit. PTY (programtype) Dette giver dig mulighed for at søge efter RDSradiostationer efter type ( 23). TP (trafikprogram) Dette giver dig mulighed for at søge efter RDSradiostationer, som sender trafikinformation ( 23). Bemærk I visse tilfælde er de teksttegn, som vises på AV-receiveren, ikke identiske med de tegn, som sendes af radiostationen. Der vises muligvis også uventede tegn, når der modtages ikkeunderstøttede tegn. Dette er ikke en funktionsfejl. Hvis signalet fra en RDS-station er svagt, vises RDS-data muligvis med afbrydelser eller slet ikke. Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender tekstinformation, kan teksten vises. Visning af radiotekst (RT) Tryk én gang på RT/PTY/TP. RT-informationen ruller henover displayet. Bemærk Der vises muligvis meddelelsen Waiting, mens AV-receiveren venter på RT-informationen. Hvis der vises meddelelsen No Text Data på displayet, er der ingen RT-information til rådighed. Da 22

23 Søgning efter stationer via type (PTY) RDS-programtyper (PTY) Du kan søge efter radiostationer via type. 1 Tryk to gange på RT/PTY/TP. Den aktuelle programtype vises på displayet. 2 Brug PRESET / til at vælge den type program, du ønsker. Se det skema, som vises senere i dette kapitel. 3 For at starte søgningen skal du trykke på ENTER. AV-receiveren søger, indtil den finder en station af den type, som du specificerede, hvorefter den stopper kortvarigt, inden den fortsætter søgningen. 4 Når der er fundet en station, som du ønsker at lytte til, skal du trykke på ENTER. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises meddelelsen Not Found. Lytning til trafiknyheder (TP) Du kan søge efter stationer, som sender trafiknyheder. 1 Tryk tre gange på RT/PTY/TP. Hvis den aktuelle radiostation sender TP (trafikprogram), vises [TP] i displayet, og der høres trafiknyheder, når de sendes. Hvis der vises TP uden firkantede parenteser, betyder det, at stationen ikke sender TP. 2 For at finde en station, som sender TP, skal du trykke på ENTER. AV-receiveren søger, indtil den finder en station, som sender TP. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises meddelelsen Not Found. Type Ingen Nyhedsrapporter Aktuelle begivenheder Information Sport Undervisningsprogrammer Radiospil osv. Kulturprogrammer Videnskab og teknologi Blandede taleprogrammer Popmusik Rockmusik Populær-musik Let klassisk musik Seriøs klassisk musik Anden musik Vejrudsigt Finansprogrammer Børneprogrammer Samfundsprogrammer Religion Interaktive radioprogrammer Rejseprogrammer Fritidsprogrammer Jazz Country-musik National musik Oldies-musik Folkemusik Dokumentarprogrammer Alarmtest Alarm Display None News Affairs Info Sport Educate Drama Culture Science Varied Pop M Rock M Easy M Light M Classics Other M Weather Finance Children Social Religion Phone In Travel Leisure Jazz Country Nation M Oldies Folk M Document TEST Alarm! Da 23

24 Optagelse Dette afsnit forklarer, hvordan du optager den valgte indgangskilde til en komponent, som kan optage, og hvordan du optager lyd og video fra forskellige kilder. Tilslutning af en optagekomponent Optagelse af separate AV-kilder L AUDIO IN R VIDEO IN Her kan du optage lyd og video fra helt separate kilder, hvorved du er i stand til at lægge lyd på dine videooptagelser. Denne funktion anvender det faktum, at når der er valgt en indgangskilde, som kun består af lyd (tv/cd), forbliver videoindgangskilden uændret. I det følgende eksempel optages lyden fra den CDafspiller, som er tilsluttet til TV/CD IN, og videoen fra det videokamera, som er tilsluttet til BD/DVD IN, af den videobåndoptager som er tilsluttet til VCR/DVR OUTjackstikkene. Videokamera Videobåndoptager, DVD-optager Kassettebåndoptager, CDR, MD osv. Da 24 Bemærk AV-receiveren skal være tændt for at kunne optage. Optagelse er ikke mulig, mens den er i Standby-tilstand. Hvis du ønsker at optage direkte fra dit tv eller afspille video til den optagende videobåndoptager uden at gå gennem AV-receiveren, skal du tilslutte tv ets/videobåndoptagerens lydog videoudgange til den optagende videobåndoptagers lyd- og videoindgange. Se de vejledninger der fulgte med dit tv og din videobåndoptager angående yderligere oplysninger. Videosignaler tilsluttet til kompositvideoindgange kan kun optages via kompositvideoudgange. Hvis dit tv/din videobåndoptager er tilsluttet til en kompositvideoindgang, skal den optagende videobåndoptager være tilsluttet til en kompositvideoudgang. Surroundsound og DSP-lyttetilstande kan ikke optages. Kopibeskyttede Blu-ray-diske og DVD er kan ikke optages. Kilder, som er tilsluttet til en digital indgang, kan ikke optages. Der kan kun optages fra analoge indgange. DTS-signaler optages som støj, så du skal ikke forsøge analog optagelse af DTS CD er eller LD er. AV-optagelse Lydkilder kan optages på en optager (f.eks. kassettebåndoptager, CDR, MD) tilsluttet til VCR/DVR OUT-jackstikkene. Videokilder kan optages på en videooptager (f.eks. videobåndoptager, DVD-optager) tilsluttet til VCR/DVR OUT-jackstikket. 1 Brug indgangsvælgerknapperne til at vælge den kilde, som du ønsker at optage. Du kan se kilden under optagelsen. AV-receiverens MASTER VOLUME-knap har ingen indvirkning på optagelsen. 2 Start optagelse på din optager. 3 Start afspilning på kildekomponenten. Hvis du vælger en anden indgangskilde under optagelsen, optages den pågældende indgangskilde. CD-afspiller Videobåndoptager : Videosignal : Lydsignal 1 Klargør videokameraet og CD-afspilleren til afspilning. 2 Klargør videobåndoptageren til optagelse. 3 Tryk på BD/DVD-indgangsvælgeren. 4 Tryk på TV/CD-indgangsvælgeren. Dette vælger CD-afspilleren som lydkilden, men lader videokameraet være videokilden. 5 Start optagelse på videobåndoptageren og start afspilning på videokameraet og CD-afspilleren. Videoen fra videokameraet og lyden fra CDafspilleren optages af videobåndoptageren.

25 Brug af lyttetilstandene Valg af lyttetilstande Se Om lyttetilstande angående yderligere oplysninger om lyttetilstandene ( 25). Lyttetilstandsknapper MOVIE/TV-knap Denne knap vælger de lyttetilstande, som er beregnet til brug med film og tv. MUSIC-knap Denne knap vælger de lyttetilstande, som er beregnet til brug med musik. GAME-knap Denne knap vælger de lyttetilstande, som er beregnet til brug med videospil. STEREO-knap Denne knap vælger stereolyttetilstanden eller stereolyttetilstanden for alle kanaler. Dolby Digital- og DTS-lyttetilstandene kan kun vælges hvis din Blu-ray-disk-/DVD-afspiller er tilsluttet til AV-receiveren med en digital lydforbindelse (koaksial, optisk eller HDMI). De lyttetilstande, som du kan vælge, afhænger af indgangssignalets format. Se Visning af kildeinformation ( 19) angående kontrol af format. Du kan vælge følgende lyttetilstande, mens der er tilsluttet et par hovedtelefoner: Mono, Direct og Stereo. Der kan ikke vælges lyttetilstande, mens der er tilsluttet et par hovedtelefoner. Når højttalere A og B er tændt, kan du kun vælge Direct, Stereo, Mono eller T-D (Theater-Dimensional)- lyttetilstand. Tryk først på RECEIVER. MUSIC MOVIE/TV MOVIE/TV, MUSIC, GAME GAME STEREO Om lyttetilstande AV-receiverens lyttetilstandene kan omdanne dit lytterum til en biograf eller en koncertsal, med støjfri gengivelse uden forvrængning og fantastisk surroundsound. Forklarende bemærkninger Indgangskilde De følgende lydformater understøttes af lyttetilstanden. Dette er monolyd. Dette er stereolyd. Der gengives to uafhængige lydsignalkanaler via to højttalere. Dette er 5.1-kanals surroundsound. Dette surroundsystem har fem hovedlydkanaler og en sjette subwooferkanal (kaldet punktum-en-kanalen). *1 Dette er 7.1-kanals surroundsound. Dette er en yderligere lydforbedring i forhold til 5.1-kanals lys med to ekstra højttalere, som giver en større lydudvikling og en mere præcis placering af lyde. *1 AV-receiveren udsender denne kilde i 5.1-kanals surroundsound. Da 25

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2) 4-093-114-32 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR1 2002 Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE Brugervejledning DK 1 2 OK Introduktion Vi takker

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Digital fotoskriver Digital fotoprinter Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-140-273-32(1) Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W210/W215/W220/W230 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for fremtidig

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM OWNER S MANUAL

DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM English...03 Dansk...17 Deutsch...31 Français...46 Italiano...62 Nederlands...78 Norsk...94 Important Safety Instructions

Detaljer

Retriever 6250 SR 1800

Retriever 6250 SR 1800 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56419420 (propane), 56419421 (gas), 56419422 (diesel) Nilfisk MODELS 56418004 (propane), 56418005 (gas), 56418006 (dual fuel

Detaljer

minitek remote control fjernbetjening fjernkontroll fjärrkontroll kauko-ohjain

minitek remote control fjernbetjening fjernkontroll fjärrkontroll kauko-ohjain English Dansk Norsk Svenska Suomi minitek remote control fjernbetjening fjernkontroll fjärrkontroll kauko-ohjain English 3 Dansk 37 Norsk 69 Svenska 99 Suomi 131 2 Content Content minitek 4 Transmitter

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG DVD-D360 http://no.yourpdfguides.com/dref/4536865

Din bruksanvisning SAMSUNG DVD-D360 http://no.yourpdfguides.com/dref/4536865 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer