BJØRNSTADTUNET - Skien - Hus du trives i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRNSTADTUNET - Skien - Hus du trives i"

Transkript

1 BJØRNSTADTUNET - Skien - Hus du trives i

2 BO NYTT BO ENKELT BO ATTRAKTIVT VI HAR GLEDEN AV Å PRESENTERE DET NYE BOLIGPROSJEKTET I SKIEN KOMMUNE BJØRNSTADTUNET Dette er første trinn av en større utbygging av områdene vest for Porsgrunnsveien på Bjørnstad/Tollnes. I første trinn av utbyggingen skal det bygges rekkehusleiligheter og leiligheter med varierende størrelse fra 64 kvm til 80 kvm BRA. Her er det kort vei til skole, barnehage, dagligvare, idrettsanlegg og flotte turområder. Til PP senteret påvestsida er det i underkant av to kilometer, mens det til Porsgrunn sentrum er i overkant av to kilometer. Til nærmeste dagligvareforretning er det kun 400 meter. Her kan du bo i et stille og rolig område med store fri- og grøntområder. Øst for området er det regulert inn en gangvei, samt friområde / lek / ballplass på 5,9 mål til felles nytte og glede for beboerne i området. Selve tunet er bilfritt. 2

3 LEILIGHETENE Arkitekt har hatt fokus på effektive planløsninger med minst mulig gangarealer og mest mulig oppholdsarealer kombinert med et riktig antall funksjoner. Dette kommer tydelig frem på plantegninger som følger fra side åtte og utover i prospektet. Legg merke til detaljer som at nesten samtlige leiligheter har hjørner med vindusfelt på to sider som gir pene bygg og se på, men som ikke minst gir flotte rom og oppholde seg i. På kjøkken i rekkehusleilighetene er det eksempelvis glassfelt mellom deler av overskap og underskap på kjøkken. Samtlige leiligheter har pipe for installasjon av vedovn/peis. Leilighetene 3, 4, 7 og 12 har større bad og er ekstra fleksible ved at de kan leveres med et ekstra soverom/kontor, eller større stue/oppholdsrom. 3

4 UTE NOM HUSA RE A LE R Alle utenomhusarealer opparbeides ferdig med plen og noe beplantning. Interne veier / stier og parkeringsplasser asfalteres. Inne i tunet lages det en enkel lekeplass med huske, vippedyr og sandkasse. PARKERING/SPORTSBODER Det leveres en carport til hver leilighet inkludert i kjøpesummen i felles parkering / carportanlegg syd øst på området. Alle leiligheter har carportplass skaper en helhetlig parkeringsløsning for beboerne. En sportsbod på ca. 5 kvm følger med hver enkelt leilighet i tilknytning til bygningskroppen eller frittstående. Utbygger forbeholder seg retten til å fordele carporter. FERDIGSTILLELSE Planlagt byggestart av de første leilighetene er 2 kvartal 08. Planlagt ferdigstillelse av de første leilighetene er 2 kvartal 09. Eksakt ferdigstillelse av samtlige leiligheter avhenger av forhåndssalg. Utbygger forbeholder seg retten til å bygge ut bebyggelsen trinnvis. Det tas forbehold om endelig offentlig godkjenning. 4

5 ORGANISERING/FINANSIERING Leilighetene vil bli organisert i et (eller flere) borettslag tilknyttet Porsgrunn og Bamble boligbyggelag som sikrer beboerne profesjonell håndtering av løpende fellesdrift. Finansiering av fellesgjelden er gjort til markedets beste betingelser. Borettslagene finansieres ved opptak av lån som blir borettslagenes fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne/kjøperne. Innskuddet betales med et forskudd ved kontrakt og resterende ved overtagelse. Se prisliste som eget vedlegg til prospektet. TILVALGSMULIGHETER Den enkelte kjøper kan være med å påvirke sin leilighet. Nærmere informasjon om tilvalgs-muligheter kan fås ved henvendelse til megler. Se forøvrig teknisk beskrivelse på side 22. Kjøkkenillustrasjon 5

6 FELLESKOSTNAD Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte en månedlig felleskostnad. Denne inkluderer bl.a renter på andelseiers fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, fellesstrøm, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, forretningsførsel m.v. Telefonabonnement, kabel-tv, NRK lisens, strøm og innboforsikring må ordnes og bekostes av den enkelte beboer DIVERSE 3 D tegninger vist i dette prospekt er å regne som illustrasjoner og vil ikke være endelig bestemmende. Feil kan forekomme. Eksempelvis kan øvrig bebyggelse, vegetasjon mm. ha en annen utforming og høyde enn vist. Kjøper må akseptere at oppgitte arealer kan avvike +/- 3% 6

7 SITUASJONSPLAN Sitasjonsplan nedenfor viser felles adkomst i det sydvestrehjørnet, som koples på Rabbenveien. Miljøstasjon til høyre i det du kommer inn på området Felles carport / parkeringsanlegg. Situasjonsplanen viser også et skravert ( grått ) område for fremtidig utbygging. N Ø V S Fremtidig utbygging Rabbenveien 7

8 Plantegning leilighet 1 og 2 S V Ø N erom 10,5 erom 10,5 Sport 5,0 Leil ,0 Bod 3,0 Bod 3,0 2 35,0 Sport 5,0 Leil. 2 Sport 5,0 Leil. 1 4,6 4,6 Sport 5,0 Leil. 4 erom erom LEILIGHET 1 OG 2 3 roms - første etasje Areal: 64 m 2 BRA. Sportsbod 5 m 2 Overbygget terrasse på ca. 10 m 2 Målestokk 1:100 8

9 Plantegning leilighet 3 og 4 S V Ø N 12,1 12,1 3 42,0 4 42,0 Bod 3,0 6,3 6,3 Bod 3,0 LEILIGHET 3 OG 4 3/4 roms - andre etasje Areal: 74 m 2 BRA. Sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, samt altangang i tilknyttning til inngangsparti. Denne leiligheten har stort bad, større stue og kan tilbys med et ekstra soverom. Leiligheten kan tilbys med alternativ planløsning. (se neste side) Målestokk 1:100 9

10 Alternativ plantegning leilighet 3 og 4 S V Ø N 12,1 12,1 6,7 Bod 3,0 3 35,0 6,3 6,3 4 35,0 6,7 Bod 3,0 LEILIGHET 3 OG 4 Alternativ plantegning leilighet 3 og 4 3/4 roms - andre etasje Areal: 74 m 2 BRA. + sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, Altangang i tilknyttning til inngangsparti. Denne leiligheten har stort bad og kan tilbys med et ekstra soverom. Målestokk 1:100 10

11 Illustrasjoner Fasade mot nord/vest - leilighet 5-12 Inngangsparti leilighet

12 Plantegning leilighet 5 og 6 V S N Ø 10,5 10,5 Sport 5,0 Leil ,0 Bod3,0 Bod 3,0 6 35,0 Sport 5,0 Leil. 5 4,6 4,6 LEILIGHET 5 OG 6 3 roms - første etasje. Areal: 64 m 2 BRA. Sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, Altangang i tilknyttning til inngangsparti. Plassering av sportsbod for leilighet 6 og 8 kan sees på situasjonsplan på side 7. Målestokk 1:100 12

13 Plantegning leilighet 7 og 8 V S N Ø 12,1 10,5 Bod 3,0 7 42,0 6,3 Bod 3,0 4,6 8 35,0 LEILIGHET 7 3/4 roms - andre etasje. Areal: 74 m 2 BRA. + sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, Altangang i tilknyttning til inngangsparti. Denne leiligheten har stort bad og stor stue. Alternativt ett ekstra soverom. Se planløsning på side 10 LEILIGHET 8 3 roms - andre etasje. Areal: 64 m 2 BRA. + sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, Altangang i tilknyttning til inngangsparti. Plassering av sportsbod for leilighet 6 og 8 kan sees på situasjonsplan på side 7. Målestokk 1:100 13

14 Plantegning leilighet 9 og 10 V S N Ø 10,5 10,5 9 35,0 Bod 3,0 Bod 3, ,0 Sportsbod 5,0 Leil. 12 4,6 4,6 Sportsbod 5,0 Leil. 10 Leilighet 9 og 10 3 roms - første etasje. Areal: 64 m 2 BRA. + sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, samt altangang i tilknyttning til inngangsparti. Plassering av sportsbod for leilighet 9 og 11 kan sees på situasjonsplan på side 7. Målestokk 1:100 14

15 Plantegning leilighet 11 og 12 V S N Ø 10,5 12, ,0 Bod 3, ,0 4,6 6,3 Bod 3,0 Leilighet 11 3 roms - andre etasje. Areal: 64 m 2 BRA. + sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, samt altangang i tilknyttning til inngangsparti. Leilighet 12 3/4 roms - andre etasje. Areal: 74 m 2 BRA. + sportsbod 5 m 2 Overbygget balkong på ca. 10 m 2, Altangang i tilknyttning til inngangsparti. Denne leiligheten har stort bad og stor stue. Alternativt ett ekstra soverom. Se side 10. Målestokk 1:100 15

16 Plantegning leilighet 13, 14, 15, 16, 17 og 18 Leil. 15/18 Leil. 14/17 Leil. 13/16 S V Ø N 34,3 34,3 34,3 Sportsbod leil. 13/16 5,0 Entré 3,9 WC 1,6 WC 1,6 Entré 3,9 WC 1,6 Entré 3,9 Sportsbod leil. 15/18 5,0 Sportsbod leil. 14/17 5,0 LEILIGHET 13, 14, 15, 16, 17 OG 18 4-roms første etasje. Entré, WC og oppholdsrom. Areal: 80 m 2 BRA. (40+40), 4 roms leilighet + sportsbod 5 m 2 Terrasse på ca. 10 m 2 Målestokk 1:100 16

17 Leil. 15/18 Leil. 14/17 Leil. 13/16 S V Ø N 10,5 7,6 7,6 10,5 7,6 10,5 Bod 2,8 Gang Gang 5,9 Bod 2,8 Gang 5,9 5,9 Bod 2,8 7,2 4,7 4,7 7,2 4,7 7,2 LEILIGHET 13, 14, 15, 16, 17 OG 18 4-roms andre etasje. 3 soverom, bod, gang og bad. Målestokk 1:100 17

18 Plantegning leilighet 19, 20 og 21 Leil. 21 Leil. 20 Leil. 19 V S N Ø 34,3 34,3 34,3 Entré 3,9 WC 1,6 Entré 3,9 WC 1,6 WC 1,6 Entré 3,9 Sportsbod 5,0 Leil. 21 Sportsbod 5,0 Leil. 20 Sportsbod 5,0 Leil. 19 LEILIGHET 19, 20 OG 21 4 roms leilighet - første etasje. Entré, WC og oppholdsrom. Areal: 80 m 2 BRA. (40+40), + sportsbod 5 m 2 Terrasse på ca. 10 m 2 Målestokk 1:100 18

19 Leil. 21 Leil. 20 Leil. 19 V S N Ø 10,5 7,6 10,5 7,6 7,6 10,5 Gang Gang Gang Bod 2,8 5,9 Bod 2,8 5,9 5,9 Bod 2,8 7,2 7,2 4,7 4,7 4,7 7,2 LEILIGHET 19, 20 OG 21 4 roms leilighet - andre etasje 3 soverom, bod, gang og bad. Målestokk 1:100 19

20 HVA ER ET BORETTSLAG? Borettslag er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslag er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hoved regelen er at hver andelseier kun kan eie én andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører. Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris. Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget Individuell innbetaling av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjelden raskere enn hva som skjer etter den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget generelt Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i måneds-beløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ plassering og framtidig prisutvikling på boligen. Det taes forbehold om at borettslaget kan og vil tegne ordningen 20

21

22 BJØRNSTADTUNET TEKNISK BESKRIVELSE: MUR OG PUSSARBEIDER Såler og ringmur utføres iht. myndighetenes gjeldende forskrifter. Gulv i boligens 1. etg. isoleres og støpes i 7 cm betong og pusses alternativ sparkles klart for parkett. Pipe av lettklinkerelementer / foringsrør Type Leca eller tilsvarende Pipen pusses i oppholdsrom og beslåes over tak. Peis / ovn er ikke inkludert. Brannmur i høyde 1 m etableres i hovedetasje der det er krav ihht. forskrifter. YTTERVEGGER Yttervegger bygges med 36x148 mm bindingsverk som utvendig får vindtetting og ytterkledning bestående av liggende og stående panel. Veggene isoleres med 150 mm mineralull og kles på innside med 13 mm gipsplate over plastfolie. INNERVEGGER Disse bygges av 36x68 mm og 36x98 mm stenderverk og kles på begge sider med 13 mm gipsplater. Delevegger mellom leilighetene er av tre og bygges som lydvegg med dobbelt reisverk, isolasjon og 2 lag gipsplater på begge sider eller tilsvarende. ETASJESKILLER Gulv i 2. etasje av 22 mm. sponplater. Etasjeskille i egen bolig isoleres med 50 mm. mineralull. Himling med 13 mm gipsplater oppslått på lekter. Etasjeskille mellom leiligheter utføres som plasstøpt betongdekke på stålsøyler i vegg eller tilsv. HIMLING MOT KALDT LOFT Himlingen utføres med 13 mm gipsplate under diffusjonssperre av plast. Gipsplater monteres på nedforede lekter. Det monteres loftsluke m/ stige. Himlingen isoleres med mineralull i forskriftsmessig tykkelse. GULV Hovedbad og entre (3-4m2) leveres med grå gulvfliser 20x20, vegger i bad hvite veggfliser, gulv i wc-rom leveres med vinylbelegg. Parkett 14 mm Eik Natur leveres i alle rom u/bad, entre og wc. LISTVERK Gulvlister av 50 mm lakkert eik. Taklist av 45 mm malt furu skyggelist. Gerikter lakkert 10x58 mm furu. YTTERTAK Prefabrikkerte takstoler som tekkes med godkjent undertak og papptekking. VINDUER Leveres ferdig behandlet fra leverandør med 2 lags energiglass. Sprossene er faste. YTTERDØRER Leveres med låser og beslag. Dørblad er ferdig behandlet fra leverandør. INNERDØRER Hvite formpressede speildører. KJØKKEN/ GARDEROBE/INNREDNING BAD Kjøkken og garderobe fra HTH eller tilsvarende. Det monteres 1 lm garderobeskap pr. sengeplass. 1 stk 90 cm baderomsinnredning på hovedbad. Leilighetene 3, 4, 7 og 12 leveres med 120cm innredning. VENTILASJON Mekanisk avtrekk fra kjøkkenvifte og bad iht. gjeldende forskrifter. BLIKKENSLAGERARBEIDER Takrenner, takhatter, vindusbrett, gradrenner leveres i plastbelagt stål. RØRLEGGERARBEIDER Komplette bunnledninger, oppstrekk og fordelingsledninger. Innvendig stoppekran monteres ved varmtvannsbereder. Det leveres 120 l benkebereder. Hagevanningskran med utvendig avstengning for leiligheter i 1. etg. Dusjbatteri med garnityr og ett-greps hånddusj i dusjkabinett. Hvit servant med blandebatteri, hvit vannklosett, 1 stk. plast gulvsluk med rist og 1 stk. bi-sluk med rist, kran og avløp for vaskemaskin. Det avsettes armatur på kaldtvann for oppvaskmaskin. 6 kg pulverapparat leveres som standard ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget omfatter pkt. pr. leilighet inkl. ringeklokke og sikringsskap avhengig av hus/leilighetens størrelse. Punktene plasseres etter nærmere avtale med installatør. Sikringsskap plasseres på egnet sted. Varmekabler på baderomsgulv. Det leveres 1 stk utelampe, lampe på kjøkken, bad og innvendig bod og 1. stk. stikkontakt utvendig på terrasse. Panelovn stue/oppholdsrom (ikke soverom). 1 stk. røykvarsler monteres. Sportsbod/carport/garasje får lys og stikkontakt. TELEFON OG TV- ANLEGG Boligene får ett uttak for telefon og et for TV m/signaler. (Årlig leie må betales for tv signaler). Det blir inngått en avtale m/canal Digital eller tilsvarende. MALERARBEIDER, GULVBELEGG Alt utvendig trevirke beises 2 strøk. Alle vegger innvendig leveres med malt glassfiberstrie. Alt listverk og foringer leveres lakkert, taklister leveres hvitmalt. Himling sparkles og males. Dragere av limtre sparkles og males. UTVENDIG Alle uteområder er ferdig opparbeidet. Interne veier/ stier og p-plasser asfalteres. Veier/ plasser og ledningsanlegg på tomten vil bli private og vedlikeholdes av andelsslaget. Det er ikke medregnet gjerder. Det opparbeides for hver bolig ca 10. kvm. uteplass/terrasse av impregnerte materialer. Ca 5 kvm sportsbod leveres med boligen. 1 stk fellesbod for hele feltet tilknyttes det ene carportanlegget. Gjesteparkering. Leveransen omfatter kun utstyr og innredninger som er oppgitt i ovennevnte beskrivelse, men det er muligheter for noe påvirkning og tilvalg for de som kommer tidlig i salgsprosessen. Boligene blir byggvasket ved overlevering, hvorpå en ekstra rengjøring må påregnes ved innflytting. Boligene bygges etter forskrift i Plan- og bygningsloven av JM Byggholt as 22

23 REGULERING Området er regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser fås ved henvendelse til megler. I kommunens arealdelplan er det tegnet inn forslag til ny riksvei vest for området. Veien må evt. støyskjermes og ligger i god avstand fra området. Se reguleringsplan på denne side. Y Y Y Y Y Planlagt ny riksvei 23

24 BJØRNSTADTUNET - Skien - Salg ved AVDELING SKIEN Torggata 15, Telefon: AVDELING PORSGRUNN Storgaten 148, Telefon: Hus du trives i Besøksadresse: Lundegata 4C, Skien Postadresse: PB 45, 3701 Skien Telefon: Faks: E-post: 2 BENNETT

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn 2 Alle hovedfunskjoner på inngangsplanet. Velkommen til Ekelihagen Vil du bo sentralt men allikevel ikke i byen? Hovet er et attraktivt område både for

Detaljer

Trollstien. Arkitekttegnede eneboliger. borettslag

Trollstien. Arkitekttegnede eneboliger. borettslag Trollstien Arkitekttegnede eneboliger borettslag Beliggenhet Trollstien Borettslag vil ligge i det populære boligområde i Trollvegen på Skrukkerød. Området er stille og rolig med nydelig skog og turterreng

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer

Velkommen til Borgelunden II

Velkommen til Borgelunden II S O F I E B o r g e l u n d e n I I B O R E T T S L A G 1 2 E N E B O L I G E R OT TO Velkommen til Borgelunden II Borgelunden II er et nytt byggetrinn i Borgelunden-prosjektet. JM oppfører her 12 nye

Detaljer

borettslag Gon 2 Borettslag Eneboliger i naturskjønne omgivelser!

borettslag Gon 2 Borettslag Eneboliger i naturskjønne omgivelser! borettslag Gon 2 Borettslag Eneboliger i naturskjønne omgivelser! INNHOLD 3 Eneboliger i naturskjønne omgivelser 4 Om prosjektet 5 Situasjonskart 6 Hva er et Borettslag 9 Salgsinformasjon 10 Leilighetstyper

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Fritidsleiligheter. Uvatn i Rauland

Fritidsleiligheter. Uvatn i Rauland Fritidsleiligheter Uvatn i Rauland Uvatn Prosjektet Vi har gleden av å presentere et nytt og spennende prosjekt med fritidsleiligheter på Uvatn i Rauland. Her skal det bygges 36 innholdsrike boliger, med

Detaljer

Beliggenhet Boligene

Beliggenhet Boligene Beliggenhet Vi har gleden av å presentere er nytt prosjekt på Heistad i Porsgrunn kommune. Skolehagen I Borettslag vil ligge i Heistad sentrum rett ved Heistad barneskole og med badestrand, båthavn, forretning,

Detaljer

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Landlig idyll ved byen Arkitektur Boligene er tegnet av Letting arkitektkontor og fremstår som moderne og gode familieboliger. Boligene blir liggende forskjøvet

Detaljer

F r a m t i d s h u s e t. H o v e t P o r s g r u n n

F r a m t i d s h u s e t. H o v e t P o r s g r u n n F r a m t i d s h u s e t H o v e t P o r s g r u n n Du er opptatt av å ha det godt og vil ta vare på kroppen din. Ditt hjem vil du innrede på samme måte med system og kjærlighet. Du legger vekt på at

Detaljer

Velkommen til Elveparken Brygge 3

Velkommen til Elveparken Brygge 3 2 Velkommen til Elveparken Brygge 3 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for Elveparken Brygge trinn 1 og 2 har vært så god at vi nå presenterer Elveparken Brygge trinn

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET.

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. www.kråmyra.no Salgsoppgave del 1-02.06.2015 KRÅMYRA PARK 1 2 KRÅMYRA PARK INNHOLD. Kråmyra

Detaljer

LAVENERGILEILIGHETER SENTRALT PÅ BØVERBRU. Parken Borettslag. Salg gjennom: Besøksadresse: Tlf: 61 18 13 00 Storgata 10, Gjøvik Telefaks: 61 17 00 33

LAVENERGILEILIGHETER SENTRALT PÅ BØVERBRU. Parken Borettslag. Salg gjennom: Besøksadresse: Tlf: 61 18 13 00 Storgata 10, Gjøvik Telefaks: 61 17 00 33 LAVENERGILEILIGHETER SENTRALT PÅ BØVERBRU 10 lettstelte og praktiske lavenergileiligheter Parken Borettslag 3-roms leiligheter, 71,1 og 73,1 m 2 Godt inneklima med lave fyringsutgifter Livsløpsstandard

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

Sætretunet. Nye rekkehus på Tårnåsen

Sætretunet. Nye rekkehus på Tårnåsen Sætretunet Nye rekkehus på Tårnåsen Revisjon av APRIL 2014 Bildene er illustrasjoner avvik vil forekomme. 2 velkommen til sætretunet! Kornmoenga ligger på Tårnåsen i Oppegård kommune på den gamle tomten

Detaljer

or en enklere hverdag

or en enklere hverdag www.sundet2.no BORETTSLAG or en enklere hverdag Intro / beskrivelse INNHOLD Intro/beskrivelse... 2-3 3-roms, leilighetstype B... 4-5 3-roms, leilighetstype M... 6-7 4-roms, leilighetstype G... 8-9 4-roms,

Detaljer

Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen.

Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. LARS JØNSSON BOLIG AS Krohnehagen Fyllingsdalen- 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. Rolige og fine omgivelser med gode sol- og utsiktsforhold

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. 1 TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan. Rud Vest Rud

Detaljer

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2 SANDSLI GOSEN 57-91, 5253 SANDSLI P-rom: 74-122 m 2 Innskudd: kr 1 168 000-1 928 000 BRA: 78-126 m 2 Fellesgjeld: kr 1 752 000-2 892 000 Totalt: kr 2 920 000-4 820 000 18 nye boliger i populært og barnevennlig

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning

Detaljer

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Første salgstrinn Blokk 1 og 2 Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Åsebråtveien 25 1605 Fredrikstad 80 m 2 Fra kr 3.195.000 2 1 bad 101 m 2 Fra kr 4.095.000 3 2 bad 111 m 2 Fra kr 4.545.000 3 2 bad

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer