Emnekode: LV 210 B. Dato: 30. April 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emnekode: LV 210 B. Dato: 30. April 2003"

Transkript

1 I G høgskolen i oslo Emne: Byggeskikk Arkitektur og Design Gruppe(r): 3 BK Emnekode: LV 210 B Dato: 30 April 2003 Faglig veileder: Jan From (IU) Anita Graff-Lonnevig ( EST) Eksamenstid: 3 timer Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl forsiden): 3 Antall oppgaver: 6 Antall vedlegg: 4 I Tillatte hjelpemidler: Alle utdelte bøker, hefter og papirer - men ikke egne innleveringsoppgaver Skrive- og tegnesaker Men kalkulator skal ikke tas med eller benyttes til eksamen Kandidat~n må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du redegjøre for de forutsetninger du legger til grunn for løsningen Oppgave 1-3 er Jan Froms andel, som teller 25% til sammen for eksamensbevarelsen Oppgave 3-6 er Anita Graff-Lonnevigs andel, som teller 75% til sammen De tidligere innleverte oppgaver teller 300/0 ved evalueringen, eksamensbesvarelsen 700/0 Jan Froms og Anita Graff-Lonnevigs andel leveres hver for seg i separate omslag Avdeling for ingeniørutdannlng Cort Adelersgate Oslo tlf: 22-4S 3200 faks: 22-4S 32 OS

2 Oppgave 1: Analyse aven eldre byplan (10%) I Vedlegg 1 (tosidig ark) er vist to byplaner fra omtrent samme tid -- begge fra senrniddelalderen Både Amsterdam og Oslo ligger ved sjøen, og begge byer har en elv som renner igjennom Amsterdam var aldri noen romerby, men oppsto rundt 1200 ekr På tallet var byen underlagt Burgundiske fyrstedømmer I 1300 var Haakon V konge i Norge, og Oslo var Norges 3 største by Hovedøya kloster (fra ca 1150) og Gamle Aker kirke (fra ca 1100) er ikke vist på Oslo-planen Akershus festning ble påbegynt i 1300 Spørsmål: Gjør en analyse av byplanen for gamlebyen i Amsterdam - struktur og utforming, viktige elementer, og hva byplanen forteller deg om samfunnsforhold; og idealer NB: Du skal ikke lage tilsvarende analyse av planen for middelalderbyen i Oslo - men bare bruke Osl-planeno for å sammenlikne med Amsterdam og kommentere eventuelle forskjeller Oppgave 2: Analyse av byggeskikk (8%) I Vedlegg 2 (kopi aven annonse) er vist et planlagt nybygg -- en horisontalt delt tomannsbolig på Slemdal i Oslo Materialer i yttervegger er pusset gassbetong ("Siporex") Huset skal bygges i et område som ellers består av "vanlige" frittliggende eneboliger og tomannsboliger med hage - de fleste fra , inklusive noe fortetningsbebyggelse fra senere tid Spørsmål: : Gi først din egen analyse av bygget som sådan -form, stil (evt kopi av stilarter), estetikk, elementer, detaljer og hva slags idealer dette huset vektlegger I Vedlegg 3, er laget enforenklet matrise for analyse av form, detaljer, byggeskikk og estetikk for enkeltbygg Benytt dette som støtte for din analyse, og kom til sist med din samlede vurdering og konklusjon NB: Ekstraarket merket: "Vedlegg3-Innlevering" skal fyl/es ut og leveres inn sammen med din verbale (skriftlige) besvarelse for øvrig Oppgave 3: Bestemmelse av stilart i arkitekturen (7%) Vedlegg 4 viser fasaden på Skøyen Hovedgård i Oslo bygget i 1856 (Ark: GA Bull) Tårn og stor veranda ble påbygd i 1895 (Ark: V Nordan) Foran hovedbygget er det et romantisk parkanlegg i engelsk stil Spørsmål: Gi et begrunnet forslag til denne bygningens stilart (eller flere stilarter, dersom du mener bygningen også har elementer av andre) Kom også med synspunkter på om byggets stilart var tidstypisk da det ble bygget, eller om det delvis er et uttrykk for "nostalgisk historisme " 2

3 Oppgave 4 : POSTMODERNISMEN (25 %) Hva er postmodernisme? Beskriv og fortell! Postmodernismens tilhengere kritiserte tidligere tiders byggestiler veldig tydelig Hvilken/hvilke byggestil er rettet kritikken seg mot, og hvilke argumenter inneholdt kritikken? Hva inneholdt kritikken av postmodernismen? Nevn noen av argumentene På en av våre ekskursjoner besøkte vi et postmodernistisk utbyggingsområde Hvor var det, og hvilke bygningselementer kunne vi se der som var typisk for postmodernismen? Hvilken betydning har postmodernismen hatt for byggeskikk og byggestil i dag? Oppgave 5 : BYGGEFORMER OG BYGG KONSTRUKSjONER (25 %) Hva er en enebolig med sokkelleilighet? Beskriv kort Tegn gjerne en skisse, Hvilke fordeler og utfordringer finnes ved bygging og drift aven slik bygningsform? Hva er et atriumhus? Beskriv kort Tegn gjerne en skisse Hvilke positive og negative egenskaper kan bruken av et slikt hus ha? Hva er et skivehus? Beskriv kort Tegn gjerne en skisse Reflekter litt over hvordan skivehus kan benyttes til henholdsvis: I boligformål og 2 næringsformål og skriv ned dine refleksjoner Nevn kort noen forskjellige former for takverk, og bedøm deres fordelaktige og utfordrende sider Tegn gjerne en skisse Skriv ned vurderingene Beskriv kort minst fire sentrale veggkonstruksjonstyper fra fortid og nåtid Forklar hvordan konstruksjonstypen ble brukt til oppføring av bygninger av forskjellige slag Bruk gjeme skisser OPPGAVE 6: BYGGESKIKK og ESTETIKK (25 %) Hva menes med bærekraftig byggeskikk 1 Forklar kort Plan og bygningslovens endringer av I juli 1997, trekker frem blant annet endringer av forholdet til estetiske hensyn i lovteksten som omhandler konsekvenser for arealplanlegging, paragraf 2, punkt 21 til Hva vil det som står her få å si for anvendelse av bærekraftig byggeskikk 1 Hvordan kan paragraf 742, "Skjønnhetsparagrafen" bli ivaretatt når et område skal fortettes l Paragraf 20, 1-4, tar spesielt opp endringer i forhold til kommuneplanlegging - Hva skal man gjøre l, beskriv og fortell - Hvordan skal det gjøres l, beskriv og fortell - Hvorfor skal man gjøre dette l, reflekter, og skriv ned dine refleksjoner 1

4 ~ o 300m ~~::~ ca \" /- -~ Het J" fj-- '~\,:;~" ~~ "~~L-C~ I{l~uwe Ker Dam $ Rådhllsel -Oude Xerk " Oudezzjds Voorhurg wal Kal ver' ELDSTE BYDEL N A Den sentrale plassen Dam var opprinnelig en bred demning over Amstel, med sluser - for ti beskytte mot springflo og oversvømmelser Kerk = kirke Begejnbhof = Boligkvarter for kvinner som drev sosialt arbeide Voorburgwal = En voll av oppgravde masser ved byens yttergrense ~ij:nhor ~ Om legne! eller ~

5 TO NYE, EKSKLUSIVE LElL U/OPPFØRING REPR VILlA ursikt To ekskl prosj leil i herskapdig bygg på Vettakollen/ BYGGEAR: 2003 Slemdal Bygger har heis m/dir adk ril parkeringskj AREAl: 1 ETG 193 BRA OG 2 ETG 2~ BRA Prosjektet er tegnet av arkitekt Finn Sandmzl og vil være GARASJE: 2 (3) GARASJEPL I FELLES ANL ferdigstilt 3/4 kvanal 2003 Seksj har meget hoy srd M/HElS + BILOPPSTPL OG FLERE BODER m/ekstra rakh, heltre eikegulv, ekskl håndlaget kjk, BAD/WC: 3 (4) ka kskl I S ks kan 1 d d sov: (3) 3,~ 6~"'s P og e ISter etc e ti rett en STUE 2 (3) enkdte kjøper Huset ligger i meget attt boligomr PEI~ FLERE I HVER LElUGHET m/panorarnauts og svært gode solforhold Toppleil går FUTG: IKKE BEREGNET 0/2 plan og inneh 10&: hall m/trapp, bad/wc, loftssrue PRISIDe: KR 95 MILL OG 12 MILL og kott 2 erg: Hall m/gard, 2 sov, 2 bad/\\,c VISNING: TOMTEN BESIKTlGES pa EGEN H vaskerom, kjk m/spisepl spisestue og stue m/utg ADREssE: SKOGRYGGVEIEN 3 i stor terr l erg tilsv sbm 2: erg, men med ekskl MEGLER: LASSE RØSNES! bruksrett til store deler av hagen Ekskl fellesarealer MODNR:

6 VOLUM OG FORM Volum av huset, størrelse Takform og takvinkel Bygningshøyde og gesimshøyde ~~-- Ierrengtilpasning rundt bygningen -Proporsjoner og dimensjoner ~~';;: 'f?~ :~;~!i,;~~~}~f!ii Samsvar mellom fasa~er I tak ('g planløsning - - Materialer -- detaljer og farger ~~~~sinnsetting og vindustyper, størrelser Har tiltaket et godt estetisk helhetsgrep? Er tiltaket et signalbygg med særlig betydning for fellesskapet som bør gis en framtredende utforming? Har i så fall tiltaket en god estetisk utforming ut fra dette hens~et? Knytter utformingen tiltaket t~1 omgivelsene samtidig som det nyto1ker tidligere byggetradisjoner? God Dårlig Uttrykker tiltaket arkitektonisk vår egen tid men tar hensyn til eksisterende byggverk? Er bruken av materialer og detaljering gjennomtenkt? HELHETSVURDERING:

7 Vedlegg

8 ~ ~ ;~~~~~,~~: Har tiltaket et godt estetisk helhetsgrep? Er tiltaket et signalbygg med særlig betydning for fellesskapet som bør gis en framtredende utforming? Har i så fall tiltaket en god estetisk utforming ut fra dette hensynet? Knytter utformingen tiltaket th omgivelsene samtidig som det nytolker tidligere byggetradisjoner? Uttrykker tiltaket arkitektonisk vår egen tid \ Middels Dårlig men tar hensyn til eksisterende byggverk? Er bruken av materialer og detaljering yjennomtenkt?

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 23. april 2009 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Husbanken BYGG RIKTIG OG STØRRE: Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 2160 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 30 000,- Gelder satser for 2002

Husbanken BYGG RIKTIG OG STØRRE: Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 2160 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 30 000,- Gelder satser for 2002 husbank 8 sider/revidert 15.05.02 15:06 Side 1 BYGG RIKTIG OG STØRRE: Husbanken premierer hus med sokkeletasjer Lån kr 2160 000,- Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 0 000,- Gelder satser

Detaljer

Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 24. mars 2011 N

Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 24. mars 2011 N Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 24. mars 2011 N 2005 Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer