PROGRAM OG ABSTRAKTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM OG ABSTRAKTS"

Transkript

1 Hvem bestemmer hva? PROGRAM OG ABSTRAKTS Den 3. Nordiske Miljøterapikonferansen om Spiseforstyrrelser Hotel Bristol - Oslo, Norge april 2014 Arrangør Regional seksjon spiseforstyrrelser - Helse Sør-Øst

2 Den 3. Nordiske Miljøterapikonferansen om Spiseforstyrrelser Ved behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er miljøterapi en vesentlig del. Det er ønskelig å vite om hvordan det arbeides miljøterapeutisk med denne pasientgruppen. Konferansen vil fokusere på praksis, forskning og fagutvikling. Målgruppe: Mål med konferansen: Helsepersonell som arbeider med spiseforstyrrelser. Teoretisk og klinisk kunnskap om miljøterapeutiske tilnærminger til personer med spiseforstyrrelser. PROGRAM DAG 1 : 24. april Konferanseleder: Roy Andersen 09:00-09:30 Registrering - kaffe og frukt 09:30-10:00 Åpning i plenum Bristol Hall 10:00-12:00 Bristol Hall Plenum Å ta valg - organisasjonen, pasienten og meg selv Øyvind Rø, Professor, psykiater og forskningsleder, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Relasjonen pasient - terapeut- hvem bestemmer hva? Mona Pettersen, sykepleierstudent. Har egenerfaring med spiseforstyrrelser og selvskading, Oslo Hva er det pasienten bestemmer? erfaringer fra arbeid som pasientombud Knut Fredrik Thorne, Pasient- og Brukerombud i Akershus Utfordringer - hvem bestemmer hva? Marit Bjartveit, klinikkleder ved klinikkpsykisk helse og avhengighet, OUS, Oslo 12:00-13:00 LUNSJ 13:00-14:00 Parallelle sesjoner 1 Velg alternativet A, B eller C Haakon-salen Maud-salen Olav-salen A 30 min. A 30 min. B 60 min. C 60 min. 14:00-14:20 Pause - kaffe 14:20-15:20 Bristol Hall Ulik tilnærming i miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer, innlagt ved døgnavdeling for spiseforstyrrelse. Gry Næss Muller og Anders Lind. Avdeling for Spiseforstyrrelser, Modum Bad, Vikersund Hvordan sikre rød tråd i behandling i en døgninstitusjon med et multifaglig miljø? Hvem bestemmer hva - i realiteten? Multifaglig døgnavdeling - utfordring eller bare en dans på roser? Monica Aspeholen Løland, Per Erlend Sjøberg, Kirstin Utheim m.fl. Ungdomspsykiatrisk Klinikk (UK), Akershus universitetssykehus, Akershus Multifamiljeterapi i familjebaserad slutenvård Christina Rydell Malmqvist og Carina Österlund. Stockholm centrum för ätstörningar, Stocholm Å redde liv Merete Kjeldstad, Ingunn Fossum Johansen og Sigrid Bjørnelv. Regionalt Kompetanse Senter For spiseforstyrrelser (RKSF), Sykehuset Levanger seksjon Stjørdal. Plenum The crucible of recovery: management, decision-making and the multi-disciplinary team Hubert Lacey, Emeritus Professor of Psychiatry, London, UK 15:20-15:40 Pause - kaffe og kake 15:40-16:30 Bristol Hall Plenum fortsettelse The crucible of recovery: management, decision-making and the multi-disciplinary team Hubert Lacey, Emeritus Professor of Psychiatry, London, UK

3 DAG 2 : 25. april Konferanseleder: Trine Wiig Hage 08:30-09:00 Registrering - kaffe 09:00-10:00 Bristol Hall Plenum Mestringsgrupper - eating focused group treatment of anorexia nervosa Kristian Rokkedal, Centerleder, specialeansvarlig overlæge, Aarhus Universitetshospitals Center for Spiseforstyrrelser, Danmark 10:00-10:20 Pause - frukt 10:20-11:05 Parallelle sesjoner 2 Velg alternativet D, E eller F Haakon-salen Maud-salen Olav-salen D 45 min. E 45 min. F 45 min. 11:05-11:25 Pause - kaffe 11:25-12:10 Bristol Hall 12:10-13:10 LUNCH Mødre med spiseforstyrrelser Trine Tetlie Eik-Nes og Sigrid Bjørnelv. Levanger Sykehus, Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Hvem bestemmer hva i miljøterapeutisk teamarbeid? Anne-Lise Kvakland og Trine Wiig Hage. Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF Hva bestemmer teamet? Optimalisering av teamarbeid som en virksom faktor for vellykket behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser Inna Ananieva og Bent Egil Bergestuen. Spesialisert døgnpost SI Reinsvoll/Enhet for spiseforstyrrelser, DPS Gjøvik Plenum Da andre bestemte - erfaringer med behandling under tvungen psykisk helsevern Ragnhild H. Jonsson, Tidligere pasient, Oslo Pårørendes erfaring med døgnbehandling og familieterapi Foreldre til pasient, Oslo 13:10-14:10 Parallelle sesjoner 3 Velg alternativet G, H eller I Haakon-salen Maud-salen Olav-salen G 30 min. G 30 min. H 60 min. I 30 min. I 30 min. 14:10-14:30 Pause - kaffe og kake 14:30-15:15 Bristol Hall Måltidsstöd, vad är det och hur gör man? Maiken Fjelkegård og Anton Tranevik. Stockholms Centrum för Ätstörningar. Stockholm Fryder forandring? Hvordan bygge et sterkere fundament for samarbeid med familier i en sengepost. Beskrivelse av nye innkomstrutiner ved RSS. Randi Bergh Høier, Ingvild Wassmuth Lundblad og Ann-Elin Augustinussen. Regionalt senter for spiseforstyrrelser for barn og unge (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø Miljøterapeutens rolle i intensiv kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (ikat-s) Anna Brattestad og Kristin Hogstad Bruvik. Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Pusterom i musikk Marte Lie Noer. Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø Veien til en normal hverdag Monika Myrvold Bakke og Irene (Tulla) Brevik. Bli friskhuset i Øverskogen, Sylling Plenum Feite tanker Kristian Fjellanger (1978) er forfattar av boka Feit - mitt liv som tjukkas og kommunikasjonsrådgjevar, Norge Med forbehold om endringer i programmet.

4 ABSTRAKTS DAG 1 : 24. april 10:00-12:00 Plenum Bristol Hall Å ta valg - organisasjonen, pasienten og meg selv Øyvind Rø, Professor, psykiater og forskningsleder, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Å ta valg er en del av livet for alle. Å ta et valg innebærer at man velger noe framfor noe annet med en risiko for at man kan ta en uklok eller en gal beslutning. En behandlingsenhet for spiseforstyrrelser er en kompleks organisasjon der det daglig gjøres et stort antall valg på mange ulike områder. Hvilke forhold er det som påvirker de valg som tas i en slik organisasjon? Pasienter med spiseforstyrrelser lever med en indre dialog mellom den friske eller syke siden. Hvilke faktorer påvirker alle valgene pasientene må ta i behandling og i hverdagen? Behandlere gjør mange ulike valg i møte med pasienter i behandling. Er det noen grunnleggende holdninger som påvirker valgene hos behandlerne? I foredraget vil det særlig påpekes at i mange situasjoner er sammenhengen valgene tas i viktige for hva beslutningen blir. Relasjonen pasient - terapeut- hvem bestemmer hva? Mona Pettersen, spl. student. Har egenerfaring med spiseforstyrrelser og selvskading, Oslo Jeg fikk en gang høre av behandler; "Du vet, spiseforstyrrelsen din gjør at du ikke alltid tar avgjørelser til ditt eget beste." Uten at jeg kan anbefale bruk av formuleringen - jo, slik kan det være, og vi vet det alle. Pasienter med spiseforstyrrelser kan trenge at noen andre bestemmer og tar styring. Imidlertid - vi pasienter må få være med å ta avgjørelser for egen behandling og hverdag. Vi trenger at terapeuten og behandlingsmiljøet ser mennesket i kaoset av symptomer og sykdom, og at man har som mål å samarbeide med pasienten heller enn å kjempe mot spiseforstyrrelsen. Innlegget vil reflektere rundt "Hvem bestemmer hva?" knyttet til noen vanlige problemstillinger i miljøterapeutisk behandling av spiseforstyrrelser, med fokus på relasjonen pasient - terapeut. Utgangspunktet er foredragsholders egenerfaring som pasient og hennes arbeid i Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS). Hva er det pasienten bestemmer? erfaringer fra arbeid som pasientombud Knut Fredrik Thorne, Pasient- og Brukerombud i Akershus God kommunikasjon er nøkkelen? Min erfaring etter over 3 år som pasient- og brukerombud er at pasienter og pårørende har svært høye forventninger til hva Helsetjenesten kan og skal levere. I mange tilfeller ligger nok forventningen langt høyere enn hva helsetjenesten kan og skal levere. Forventningsavklaring, god informasjon, god kommunikasjon og evnen til å lytte til pasienter og pårørende er avgjørende både for god behandling og god pasienttilfredshet. Dessverre føler alt for mange pasienter at brukermedvirkningen er fraværende og avgjørelser tas uten at de har blitt hørt. Utfordringer - hvem bestemmer hva? Marit Bjartveit, klinikkleder ved klinikkpsykisk helse og avhengighet, OUS, Oslo Spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern skal utrede og tilby behandling. I hele pasientforløpet; fra pasienten oppsøker hjelp til avsluttet tiltak er det tettpakket med mulige beslutningskonflikter. Pasienten eier eget forløp. Hvordan kan spesialisthelsetjenestens miljøterapi for spiseforstyrrelser medvirke til at pasientens beslutninger er pasientens egne? s. 1

5 13:00-14:00 Parallelle sesjoner 1 13:00-13:30 A Ulik tilnærming i miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer, Haakon-salen innlagt ved døgnavdeling for spiseforstyrrelse. Gry Næss Muller, Miljøterapeut, Spesialsykepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid og Anders Lind, miljøterapeut, spesialvernepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Avdeling for Spiseforstyrrelser, Modum Bad, Vikersund I avdeling for Spiseforstyrrelser ved Modum Bad har vi tre forskjellige behandlingsprogrammer; Sammensatte Spiseforstyrrelser (SSF), Spiseforstyrrelser og relasjonstraumer (SR) og Foreldre og Spiseforstyrrelser (FS). I disse programmene fordeles pasientene etter forskjellige inklusjonskriterier. Alle pasientene har alvorlig og sammensatt spiseforstyrrelse, samtidig har pasientene i SR kjente relasjonelle traumer i barndom. Alle tre behandlingsmodellene er fundamentert i kognitiv tenkning. SR har i tilegg elementer fra traumeforståelse og Self-compation tenkning. Hensikten med denne workshopen er å presentere ulik tilnærming i miljøterapi, for pasienter med og uten relasjonelle traumer som tileggslidelse til spiseforstyrrelse. Vi vil konsentrere oss om de praktiske intervensjonene, men også se på de terapeutiske holdningene/tankene til miljøterapeutene. Avslutningsvis ønsker vi å belyse de diskusjonene som oppstår i terapeutgruppa i møte med disse pasientene. 13:30-14:00 Haakon-salen 13:00-14:00 Maud-salen A Hvordan sikre rød tråd i behandling i en døgninstitusjon med et multifaglig miljø? Hvem bestemmer hva - i realiteten? Multifaglig døgnavdeling - utfordring eller bare en dans på roser? Monica Aspeholen Løland, spesialsykepleier, Per Erlend Sjøberg, pedagog med videreutdanning i psykisk helsevern og veiledning, Kirstin Utheim, spesialist utdannet barnevernspedagog, overlege Thomas Blikkshavn og MSc familieterapeut og klinisk barnevernspedagog Sibila Basic Ungdomspsykiatrisk Klinikk (UK), Akershus universitetssykehus, Akershus Multifaglig tilnærming skal oppleves som helsefremmende for pasienter med spiseforstyrrelse. Vår erfaring er at i møte med pasienten, pårørende og i det multifaglige miljøet settes ulike prosesser i gang. Gjennom mange års erfaring opplever vi at enkelte tema er repeterende. Løsningen ligger opp i dagen, men hvorfor er det allikevel så vanskelig å få til? Hensiktet med temaet er å dele 12 års erfaring, samt å belyse og bevisstgjøre de ulike utfordringer vi møter. Temaet er viktig fordi vi ser at mye av utfordringen ligger hos hver enkelt like mye som i gruppen/i det multifaglige. Det å bevisstgjøre hver enkelt på hvilke krefter og prosesser som settes i gang i møte med pasienten og kollega fører forhåpentligvis til større grad av ydmykhet, respekt, ansvarliggjøring og samarbeid i forhold til fremdriften og at den røde tråden holdes for å oppnå god pasientbehandling. B Multifamiljeterapi i familjebaserad slutenvård Carina Österlund, skötare/familjebehandlare och Christina Rydell Malmqvist, leg. psykoterapeut/familjeterapeut. Stockholm centrum för ätstörningar, Stocholm Stockholm centrum för ätstörningar startade 2011 en slutenvårdsavdelning för barn och ungdomar, främst nyinsjuknade i Anorexia Nervosa, samt deras familjer. Avdelningen, som kallas Familjevårdsavdelningen, består av totalt åtta vårdplatser - sju familjerum och en behandlingslägenhet, belägen i samma byggnad. Behandlingen på avdelningen bedrivs med inspiration av Maudsley-modellen (Le Grange, Lock, Agras & Dare, 2001). Behandlingens mål är att stärka föräldrarnas mandat gentemot sjukdomen, och på så sätt stödja föräldrarna i att hjälpa sina barn att få i sig den näring de behöver. Under avdelningens första år iakttogs både negativa och positiva effekter av att flera familjer vistas tillsammans på en avdelning stora delar av dygnet. Exempel på en s. 2

6 negativ effekt inom föräldragruppen var överlåtelse av behandlingsansvar till personal. Hos föräldrarna sågs allt oftare en tendens till att lägga beslut kring sitt barns vård, och det konkreta vårdandet, i händerna på personalen. Utöver att detta försvagade föräldrarnas mandat gentemot sjukdomen, medförde detta även en svårighet för personalen i att behålla ett systemiskt perspektiv i behandlingen. I och med en första utvärderingen av avdelningen framkom därmed ett behov av att utveckla vården ytterligare. Familjeterapeuter verksamma på avdelningen bedrev under denna tid Multifamiljeterapi i öppenvård, med gott resultat bland annat gällande stöd inom föräldragruppen. Detta öppnade upp för diskussion om behandlingsformen även skulle kunna fungera i slutenvård.. Behandlingen startade för första gången i april Syftet med behandlingen var att stärka föräldrarnas mandat i arbetet mot anorexin och motverka tendensen att föräldrar överlåter ansvaret för sitt barn på personalen, samt verka för att personalen kan behålla ett systemiskt perspektiv i behandlingen. Totalt åtta gånger under två år har en förkortad multifamiljeterapeutisk behandling bedrivits på slutenvårdsavdelningen. Varje Mini-multi har pågått i tre halvdagar och med ett genomsnittligt deltagande av sex familjer per gång, bestående av patient, föräldrar, syskon samt eventuellt andra inbjudna släktingar. Utöver för tillfället inskrivna familjer, deltog även avdelningens personal. Resultatet av den multifamiljeterapeutiska behandling som bedrivits på familjevårdsavdelningen har påvisat följande: utveckling av ett gemensamt synsätt i personalgruppen och förståelse för föräldragruppens förmåga och resurser, samt tydliggörande av anorexins organiserande princip i familjerna en upplevelse hos personalen av en högre intensitet i behandlingsprocessen, exempelvis att föräldrarna själva vågade ta mer ansvar för behandlingen en möjlighet för personalen att tidigt kunna observera samspel och kommunikation mellan föräldrar, patient och syskon ett öppnare klimat inom familjerna, där även syskonens situation tydliggjordes även ett öppnare klimat mellan familjerna och personalen påvisades, samt familjerna emellan. Familjerna utvecklade sin reflektionsförmåga över sjukdomen och kunde relatera till varandra, vilket minskade känslan av ensamhet Den multifamiljeterapi som bedrivits inom Familjevårdsavdelningen på Stockholm Centrum för ätstörningar har påvisat mycket positivt gällande föräldrarnas mandat att hjälpa sina barn i sjukdomen, och därmed vidare i behandlingsprocessen. Andra slutenvårdsenheter som önskar ett ökat engagemang av familjen, nätverket kring den unga patienten skulle kunna ha glädje av metoden. Metoden ger även psykoedukation, inlevelse och förståelse för sjukdomen hos både den sjuke och familjen på ett inkluderande sätt, vilket gynnar och skapar hopp i ett svårt behandlingsförlopp. 13:00-14:00 Olav-salen C Å redde liv Miljøterapeut/spesialsykepleier Merete Kjeldstad, miljøterapeut/sykepleier Ingunn Fossum Johansen og overlege PhD Sigrid Bjørnelv. Regionalt Kompetanse Senter For spiseforstyrrelser (RKSF), Sykehuset Levanger seksjon Stjørdal. Alvorlig undervekt gjør et sterkt inntrykk på omverdenen. Mange pasienter med spiseforstyrrelser, uttrykker et behov for at andre rundt dem skal forstå deres indre smerte. Å være svært undervektig, formidler dette til omverdenen uten å være avhengig av ord. Alvorlig undervekt gjør et sterkt inntrykk på omverdenen. Mange pasienter med spiseforstyrrelser, uttrykker et behov for at andre rundt dem skal forstå deres indre smerte. Å være svært undervektig, formidler dette til omverdenen uten å være avhengig av ord. s. 3

7 Miljøterapi kan defineres som en form for behandling der hovedvekten legges på terapeutiske prosesser som kan mobiliseres og igangsettes i det miljøet pasienten befinner seg i. Fysiske rammer og sosiale regler, vil være med på å lage forutsigbare og trygge omgivelser for pasienter og personale. Ved RKSF Stjørdal, en enhet for pasienter med langvarige alvorlige spiseforstyrrelser, er behandlingstilbudet kontraktsbasert med gruppebasert miljøterapi som basis. Etter hvert har vi møtt stadig flere pasienter med behov for individuell tilpasning av dette tilbudet. Dette gjelder både behandlingstid og tilpassninger i forhold til de gjeldende rammer. Bakgrunnen for denne workshopen, er erfaring med en pasient som kom til frivillig innleggelse, med en BMI på mellom 8 og 9. Pasienten måtte etter hvert overføres til tvungen behandling, men fortsatte å motta behandling her på vår seksjon. I denne workshopen ønsker vi å belyse de miljøterapeutiske og etiske utfordringer det har medført å gi et godt tilbud til en pasient der behovet for individuelle tilpasninger har vært store for å kunne redde liv. Vi ønsker å fokusere på hvem som kan bestemme hva, og hvordan vi i miljøterapien kan skape et godt samarbeidsklima og dialog med pasienten. Temaet er viktig for alle som skal jobbe med å utvikle og gi et godt miljøterapeutisk tilbud til pasienter med langvarig alvorlig spiseforstyrrelse. Hos disse pasientene er fokuset i første omgang å redde liv, ikke nødvendigvis å bli 100 % frisk, men heller å redusere symptomtrykk og bedre livskvalitet. Målet i tillegg, er en miljøterapi som muliggjør videre symptombedring og økt livskvalitet. Det å redde liv og samtidig gi god miljøterapi er utfordrende og ressurskrevende. Miljøterapeutene utfordres også i forhold til etiske og faglige utfordringer på en annen måte enn hos andre pasienter. Dette er også krevende for hele miljøet i en sengepost, ikke bare for pasientens faste kontakter. Vi vil i denne workshopen presentere våre erfaringer og tanker rundt den aktuelle pasienten, og oppfordre deltakerne til å bidra i en felles diskusjon rundt dette temaet. 14:20-16:30 Plenum Bristol Hall The crucible of recovery: management, decision-making and the multi-disciplinary team Hubert Lacey, Emeritus Professor of Psychiatry, London, UK Recovery from Eating Disorders, particularly Anorexia Nervosa is disappointing. Two features: therapeutic alliance and team management seem as important if not more important than the model of therapy. In these lectures Prof Lacey will explore the latter, concentrating on practical aspects and if time allows draw on a clinical example. Professor Lacey will explore: 1. Who, how and where should clinical decisions be made; 2. What are the procedures and the rules around decision making; 3. How to ensure the procedures do not prevent clinical innovation (particularly as no-one knows what will get a particular patient better); 4. How should decisions be made in the out-patient dept; 5. How to ensure that the specific professional skills of each professional in the team does not get "lost" in a culture of multi-professionalism s. 4

8 DAG 2 : 25. april 09:00-10:00 Plenum Bristol Hall Mestringsgrupper - eating focused group treatment of anorexia nervosa Kristian Rokkedal, Centerleder, specialeansvarlig overlæge, Aarhus Universitetshospitals Center for Spiseforstyrrelser, Danmark I Center for Spiseforstyrrelser (CfS) i Aarhus har behandlingen af børn og unge med anoreksi og deres familier siden 2011 bestået af en kombinationsbehandling af gruppe- og familiebehandling. Tilsvarende har behandlingen af voksne med anoreksi også være en kombinationsbehandling af gruppe- og individuel behandling. Indførelse af de såkaldte mestringsgrupper (EFGAN: Eating Focused Group Treatment of Anorexia Nervosa) betyder, at behandling på hovefunktionsniveau af anoreksi nu i hele forløbet indeholder gruppeterapi ud over de traditionelle behandlingselementer. I mestringsgrupperne deltager 7-8 patienter og forældre/pårørende hver 14. dag i en gruppesession med spisning og udveksling af gensidigt arbejde med symptommestring. De alternative uger foregår familiebehandlingen/den individuelle behandling som vanligt. Tilføjelse af elementer fra miljøterapi i CfS sengeafdeling til denne fokuserede tidlige indsats med mestringsgrupper synes at give hurtigere symptommestring og sikrer bedre involvering af familie og netværk. 10:20-11:05 Parallelle sesjoner 2 10:20-11:05 D Mødre med spiseforstyrrelser Haakon-salen Stipendiat ved NTNU, institutt for Nevromedisin/spesialergoterapeut MSc Trine Tetlie Eik-Nes og Førsteamanuensis/overlege PhD Sigrid Bjørnelv. Levanger Sykehus, Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Det å bli gravid og være mor kan være en utfordring for kvinner med spiseforstyrrelser. Det å ivareta morsfunksjonen og motta behandling for sin spiseforstyrrelse kan være vanskelig på mange områder. Innleggelse i sengepost har til tider vært utfordrende for pasienter som har barn ved RKSF, seksjon Stjørdal, og seksjonen har derfor de siste årene hatt fokus på denne pasientgruppen både klinisk og forskningsmessig. Seksjonen tilbyr miljøterapeutiske tilbud individuelt og i gruppe for mødre i døgnavdeling. Gravide kvinner og deres familier gis også tilbud i poliklinikk og døgnavdeling etter behov. Workshopen vil gi helsepersonell et bredere og bedre innblikk i denne pasientgruppens utfordringer. Fremlegget vil presentere tanker, erfaringer og hvordan vi behandler mødre og gravide i døgn og poliklinikk, samt redegjøre for planer om videre arbeid og forskning. Hva skjer i spenningsfeltet mellom svangerskap, morsrollen og spiseforstyrrelsen? Hva er riktig behandling og hvordan kan man møte gravide og mødre med spiseforstyrrelser i sengepost og i poliklinisk behandling? Hvordan kan man stoppe vektnedgang, oppkast, overspising, overtrening og hvordan forberede og følge opp disse pasientene før, gjennom, under og etter svangerskap? Mange pasienter opplever tilbakefall etter de blir mødre, og vi presenterer hvordan vi jobber for å forhindre tilbakefall i denne sårbare fasen. Virkningen av SF og spiseforstyrret atferd på svangerskap-og fødselskomplikasjoner vil bli studert i et klinisk materiale, og i et stort befolkningsmateriale. I begge materialene vil utfallsmål være forhold knyttet til obstetriske utfall hentet fra Medisinsk Fødselsregister. Forløpet etter behandling utover barseltiden vil tillegg bli undersøkt i det kliniske materialet for mødre med SF og deretter sammenlignes med barnløse kvinner fra det samme utvalget. Workshopen vil øke miljøterapeuters og øvrige behandleres kunnskap om kvinner med SF vedrørende svangerskap, fødsel, behandling og oppfølging. Mange mødre og gravide med SF får ikke adekvat oppfølging i helsevesenet. Spiseforstyrrelser kombinert med morsrollen vil for mange pasienter vanskeliggjøre behandling og en god relasjon til sine barn. s. 5

9 10:20-11:05 Maud-salen 10:20-11:05 Olav-salen E Hvem bestemmer hva i miljøterapeutisk teamarbeid? Sykepleier og familieterapeut Anne-Lise Kvakland og forskningssykepleier og PhD kandidat Trine Wiig Hage. Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF Spiseforstyrrelser er lidelser med mange motsetninger. Dette kan føre til uoversiktlige, og av og til konfliktfylte, prosesser i behandlingsteamene. I behandlingen av svært syke anoreksipasienter kan det oppstå mange ulike dilemmaer som kan skape kompliserte prosesser i teamsamarbeidet. Godt og effektivt teamarbeid er en viktig faktor for å kunne gi pasientene og familiene deres best mulig hjelp. Vi ønsker å se nærmere på hvordan teamarbeidet på miljøterapeutiske avdelinger foregår. Hvilke roller og oppgaver inngår i teamet og hvordan foregår beslutningsprosessen? Vi vil i denne workshopen se på hvordan vi som teammedlemmer kan hjelpe hverandre til å få frem våre sterke sider gjennom en tydeliggjøring av roller og oppgaver, og hvordan vi kan forstå de ulike prosessene som foregår i teamsamarbeidet. Teamarbeid er en essensiell komponent i et vellykket behandlingsløp, og noe vi må dele være erfaringer fra, og finne ut mer om hvordan det kan gjøres bedre. F Hva bestemmer teamet? Optimalisering av teamarbeid som en virksom faktor for vellykket behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser Psykiatrisk sykepleier Inna Ananieva og psykiatrisk sykepleier Bent Egil Bergestuen Spesialisert døgnpost SI Reinsvoll/Enhet for spiseforstyrrelser, DPS Gjøvik Spiseforstyrrelsens natur, karakterisert ved pasientens konkretisme, ambivalens og rigiditet i tenkning skaper problemer for miljøterapeuter ved at de må være voktere for absolutter i behandlingen, holde ut i tøffe forhandlinger og fremstå som en bestemt, men omsorgsfull part når beslutningene tas. Å forholde seg til slike utfordringer kan være spesielt krevende for miljøterapeuter på psykiatriske døgnavdelinger, som står pasientene nært 24 timer i døgnet (McNamara, 1992; Kenny, 1991; Snell et al., 2010; Warren et al 2009 med fl.). Mange opplever kontakten med pasienten som en krevende kamp over tid. Vi er to psykiatriske sykepleiere, kvinne og mann, som har jobbet i samme team med kontraktsbasert behandling for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 10 år (spesialisert døgnpost med områdefunksjon). Behandlingstiden varierer fra 3 til ca. 6 mnd. Vi har erfart at det er meget utfordrende for et miljøterapeutisk team å fremstå som en robust, samkjørt enhet i situasjoner der rammene presses hardt og den terapeutiske alliansen trues. Teammedlemmer kan oppleve å bli nærmest kokt i gryta av komplekse motoverføringsprosesser. Teamtenkningen kan trues av både pasientens og teamets mentaliseringssvikt. Pasienter klager ofte over at de ikke kan bestemme noe i kontraktsbasert behandling. For å opprettholde sine gamle mestringstrategier, kan de finne og utnytte svakhetene i teamets samarbeid. Dette kan føre til splitting, dårlig utnyttelse av teamets potensial og tautrekking under forhandlingene. I slike tilfeller kan teamets evne til å bestemme bli nærmest paralysert og spiseforstyrrelsen får muligheten til å bestemme i nokså sterk grad. Teammedlemmene kan også kjenne på pasientens bestemte krav om samkjøring i teamet til den minste detalj, noe som kan true teammedlemmenes selvstendighet, føre til utvisking av hver enkelts personlige stil og kveling av entusiasme og kreativitet. Noen pasienter prøver å legge hele ansvaret på oss ved å be oss om å ta alle avgjørelser, pushe, holde i ørene osv. Hvordan kan vi som team lykkes med å takle disse utfordringene? Hvilke problemstillinger er viktige å fokusere på ved optimalisering av teamarbeidet? s. 6

10 Hvordan kan vi lære pasienten å bli bevisst på hvem som bestemmer i de vanskelige øyeblikkene: pasienten med sine allierte (som for eks teamet) eller spiseforstyrrelsen? Hvordan kan et miljøterapeutisk team styrke pasientens opplevelse av å bestemme, å ha valgmuligheter, selv i kontraktens strenge rammer? Problemstillingene er mange, spørsmålene har neppe et fasitsvar. Hvem bestemmer hva? er temaet for årets Miljøterapikonferanse. Med bakgrunn i våre erfaringer med mangeårige teamarbeid vil vi belyse noen av ovennevnte problemstillinger. Vi skal bruke sekvenser med rollespill for å illustrere utfordringer fra hverdagen i posten. Vi håper å få til en dialog for erfaringsutveksling med konferansedeltakere. 11:25-12:10 Plenum Bristol Hall Da andre bestemte - erfaringer med behandling under tvungen psykisk helsevern Ragnhild H. Jonsson. Tidligere pasient, Oslo I januar 2004 ble jeg innlagt på tvang ved psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger på grunn av alvorlig anorexia nevrosa. Jeg hadde forsøk flere typer frivillig behandling, både poliklinisk og innleggelser, men fortsatte bare dypere og dypere inn i spiseforstyrrelsen, med stadig lavere vekt. I dag er jeg frisk, og ser tilbake på tvangsbehandlingen som riktig og nødvendig. Å bli tvangsinnlagt høres voldsomt og skremmende ut, men det kan også være en lettelse. Jeg vil fortelle litt om min personlige opplevelse av sykdommen og det å bli behandlet under tvang. I tillegg vil jeg si noe om hva som hjalp og hva som var viktig for meg, i rammene for behandlingsopplegget og i miljøterapien. Pårørendes erfaring med døgnbehandling og familieterapi Foreldre til pasient. Oslo Vår eldste datter har anoreksi. Gjennom hennes fem års sykdomsforløp har vi fått ulike erfaringer med døgnbehandling og familieterapi. Dette er historien vår om den behandlingen vi til enhver tid har fulgt og de opplevelsene vi har hatt i ulike møter med behandlingsapparatet. Vi kommer til å fortelle hva behandlingen har betydd for oss som familie, og vi vil si noe om våre forventninger hvorfor de noen ganger har blitt innfridd og andre ganger ikke. Vi har erfart at vår opplevelse av et behandlingsopplegg også kan endre seg over tid, ikke minst som følge av at datteren vår i løpet av sykdomsperioden har gått fra å være et barn til å bli en ungdom. Som foreldre til et barn med anoreksi har vi mange ganger blitt stilt overfor vanskelige valg. Hva er best for vår datter? Hva er best for oss som familie på fem? Hvilke valg har vi tatt og hvorfor? Og hva når vi ikke har klart å ta et valg hvem har da bestemt? Gode hjelpere er uunnværlige for å holde ut i vanskelige tider, og i disse årene har vi blitt kjent med et mangfoldig hjelpeapparat. Hvordan vi har blitt tatt i mot og forstått har hatt avgjørende betydning for vår opplevelse av å få hjelp til å komme videre. 13:10-14:10 Parallelle sesjoner 3 13:10-13:40 G Måltidsstöd, vad är det och hur gör man? Haakon-salen Anton Tranevik sjuksköterska/familjebehandlare och överläkare, barnpsykiater Maiken Fjelkegård. Stockholms Centrum för Ätstörningar. Stockholm I april 2011 startades familjevårdsavdelningen på Stockholms centrum för ätstörningar. Familjevårdsavdelningen har årligen ett flöde på ca 50 familjer. Behandlingen på avdelningen bedrivs med inspiration av Maudsley-modellen (Lock, Le Grange, Agras & Dare, 2001). Man arbetar i team bestående av behandlare, sjuksköterska, familjeterapeut, läkare och psykolog. Behandlingen läggs upp efter s. 7

11 föräldrarnas och patientens beskrivning av problemet samt teamets observationer och rekommendationer. Det har varit ett problem i avdelningen att hitta ett gemensamt sätt för all personal att bedriva måltidsstöd på beroende på både familjers inbördes olikheter och personalens olika erfarenheter. Eftersom observationer och bedömningar är subjektiva och det ofta blir oklart vad som inte fungerar i matsituationer för en familj eller hur man ska hjälpa dem, fanns det behov av någon form av gemensamt verktyg som personalen kunde använda sig av. Behovet handlade om att kunna kartlägga vad som fungerar i matsituationer och vad som är mindre hjälpsamt, samt även tydliggöra för både övrig personal samt föräldrarna vad stödet behöver bestå av. Eftersom vi i avdelningen lägger ett stort behandlingsansvar på föräldrarna var det av intresse att göra dem mer uppmärksamma på måltiden, samt vad som behöver göras för att underlätta den. Syftet är att för personalen underlätta en samsyn i bedömningen av måltidssituationen i starten av behandlingen, tydliggöra för föräldrarna hur de kan hjälpa sitt barn samt poängtera vad av det de gör som är hjälpsamt. Utöver detta att ge personalgruppen möjlighet att utveckla ett mera generaliserbart måltidsstöd som kan utvärderas över tid. Med utgångspunkt från Bryant-Waugh & Powers presentation, där exempelvis områden som föräldraengagemang/stil och kvaliteten på måltiden identifierades som betydelsefulla utarbetade vi ett skattningsformulär för föräldrar och ett för personal. Tanken med formuläret är att ha en kontinuerlig skattning för att se vilka av variablerna som ändras över tid utifrån det stöd som ges. Efter måltiden skattar föräldrarna måltiden. Behandlare tittar på filmen och gör sin skattning. Dagen efter går man igenom filmen tillsammans med familjen och jämför skattningarna, kommer överens om vad som fungerar bra och vad som behöver förändras. Skattningen upprepas i mitten och i slutfasen av behandlingen. Vi har sett att både filmningen och skattningsformulären medför ett underlag för diskussion med familjerna om hur de förhåller sig, samt vad som är funktionellt och vad som kan vara områden att förändra i måltidssituationen. Filmningen har visat sig vara ett sätt att upptäcka små nyanser och icke-verbal kommunikation, som vi kanske tidigare förbisett. Upplevelsen hos vårdpersonalen är att det medför en struktur samt ett verktyg att arbeta efter i måltidssituationer, där man konkretiserar och problematiserar vad som inte fungerar och snabbt kommer in i en konstruktiv dialog med föräldrarna. Utifrån att måltidsstöd är ett komplext område som är svårt att definiera och precisera är denna metod något man bör arbeta vidare med. Även om vi inte har några mätbara resultat än är denna skattning av måltiden samt uppföljningen ett gott arbetsredskap i fördjupningen och metodutveckling inom ett mycket svårt område. 13:40-14:10 Haakon-salen G Fryder forandring? Hvordan bygge et sterkere fundament for samarbeid med familier i en sengepost. Beskrivelse av nye innkomstrutiner ved RSS. Miljøterapeut Randi Bergh Høier, miljøterapeut Ingvild Wassmuth Lundblad og miljøterapeut Ann-Elin Augustinussen. Regionalt senter for spiseforstyrrelser for barn og unge (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø Fra 2009 har avdelingen drevet familieorientert miljøterapi. Foreldre bor i sengeposten sammen med pasienten under innleggelse. Dette har gitt nye utfordringer og erfaringer for miljøterapeutene. Med bakgrunn i dette ser vi behovet for og har et ønske om å endre på nåværende innkomstrutiner ved RSS. Hensikten er å skape et bedre fundament for samarbeid med foreldrene og familien som kan styrke foreldrene i kampen mot spiseforstyrrelsen. Vi tror at ved å endre måten vi organiserer mottaket av nye familier i avdelingen, kan vi bidra til å avklare s. 8

12 forventninger og roller, gi større trygghet og forutsigbarhet, samt få en bedre mulighet for å se hva hver enkelt familie trenger. Prosjektet er en pågående intern prosess ved RSS. Endringsprosessen krever omlegging av rutiner og struktur, og utfordrer oss på temaer som roller og ansvar. Vi vil kort beskrive de innkomstrutiner vi har hatt og hvilke erfaringer vi har med disse. Deretter skissere endringer vi har innført og nye erfaringer vi har fått. Vi tror at familiens første møte med oss og avdelingen er betydningsfullt og skaper fundament for et godt samarbeid videre. Og at dette samarbeidet er viktig og nødvendig i behandlingen av spiseforstyrrelser. 13:10-14:10 Maud-salen H Miljøterapeutens rolle i intensiv kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (ikat-s) Sykepleier Anna Brattestad og assisterende seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik. Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Som første enhet i Norge har vi i samarbeid med Riccardo Dalle Grave implementert intensiv kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (ikat-s) for pasienter i dag- og døgnavdeling. Seksjonen jobber kunnskapsbasert og har siden 2008 fått videobasert veiledning i poliklinisk behandling med kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (KAT-S) av Chris Fairburn. Fra 2009 har også Riccardo Dalle Grave veiledet Seksjon for spiseforstyrrelser i implementering av ikat-s i dag- og døgnbehandling. Fordelen med ikat-s er at dersom pasienten handler på spiseforstyrrede tanker, kan pasienten gjøres oppmerksom på dette og situasjonen kan få terapeutisk mening umiddelbart. Vi ønsker å dele erfaringer om ikat-s og beskrive hvordan miljøterapeuten er sentral for at behandlingen skal kunne drives intensivt. Vi vil dele med konferansens deltakere hvordan vi ved hjelp av ikat-s kan behandle pasienter som trenger større grad av støtte enn det den polikliniske behandlingen kan gi. Med støtte og veiledning fra miljøterapeut og resten av teamet gjennomfører pasientene endringene som kreves for å bli friske. I henhold til Dalle Grave (2012) og Fairburn (2008) er det sentralt at pasienter selv er ansvarlig og gjennomfører endringer for å oppnå varig endring av adferd og tanker forenelig med spiseproblemet. For å få til denne endringen jobber pasienten sammen med sitt team aktivt med verktøyene i ikat-s. I denne formen for kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser spiller miljøterapeutene en sentral rolle i teamet rundt pasienten. I henhold til ikat-s jobber miljøpersonale sammen med de andre faggruppene ved seksjonen for at pasientene får den kunnskapen og de verktøyene de trenger for hele tiden å drive behandlingen fremover og ta de valgene som vil gjøre dem friske. Dette gjør vi gjennom psykoedukasjon og opplæring i bruk av verktøyene i ikat-s. Tema for psykoedukasjon kan være veiing, vekt og tolkning av vekt, mekanisk spising samt mestring av angst. Eksempler på verktøyene er personlig formulering som gir en oversikt over pasientens spiseforstyrrelse, personlig registreringsskjema (PGR), memokort samt problemløsningsstrategi. Hovedfokuset i behandlingen er kontinuerlig å sørge for at pasienten er forberedt og har den kunnskapen hun trenger. I begynnelsen vil dette i stor grad dreie seg om fysiologiske endringer, undervisning om metoden samt hvordan komme i gang med å benytte de viktigste behandlingsverktøyene. Senere vil pasienten trenge kunnskaper om vedlikeholdende faktorer for spiseforstyrrelser. Underveis i behandlingen må miljøterapeuten opptre tilbakelent og støttende overfor pasienten slik at pasienten opplever endringen som sitt prosjekt. ikat-s gir miljøterapeuter og alle andre faggrupper som møter pasienten et felles språk og felles verktøy. Metoden gir en anledning til å hjelpe pasienter som trenger en mer intensiv støtte for å bli friske fra sin spiseforstyrrelse. Ved å bruke ikat-s hjelper s. 9

13 miljøterapeuten pasienten til å holde fokus i behandlingen hele døgnet. Dette gir grunnlaget for varig endring i adferd hos pasienten. 13:10-13:40 Olav-salen 13:40-14:10 Olav-salen I Pusterom i musikk Musikkterapeut Marte Lie Noer. Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barneog ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø Ledet avspenning, oppmerksomhetstrening og opplevelsesreiser i musikk for unge med spiseforstyrrelser og deres foreldre på RSS Pusterom i musikk har etablert seg som et ukentlig gruppetilbud under innleggelse ved RSS. Ungdom og foreldre deles i hver sine musikkterapigrupper. Rett etterpå møtes de til samhandling rundt neste måltid. Målsettingen er å fremme avspenning og resiliens med innvirkning på her og nå situasjonen og de relasjonene deltakerne inngår i. Intensjonen er erfaringer av å være avslappet, våken og tåle det som er. Tilbudet kan gi mulighet for å bli mer oppmerksom og trygg på egne signaler, merke støtte/felleskap og oppleve/gjennoppdage seg selv som kommuniserende og vital. Spiseforstyrrelsen i seg selv og behandlingsfokus under innleggelse kan virke isolerende og begrensende. Workshopen har til hensikt å fremme betydningen av Pusterom som et verktøy i stresshåndtering og musikk som inspirasjon og følge til avspenning og resiliens for unge med spiseforstyrrelse og deres foreldre. Foreleser presenterer tilbudet med utgangspunkt i kontekst, intensjon, teoretisk forankring, musikkterapimetode, pasientvignetter og tegninger fra pasientene. Musikkeksempler gis underveis. I Veien til en normal hverdag Tidligere pasient Monika Myrvold Bakke og daglig leder Irene (Tulla) Brevik. Bli friskhuset i Øverskogen, Sylling Vi vil dele erfaringer med dere om hvordan det er å være ungdom med alvorlig spiseforstyrrelse i avdeling og ungdom med samme problem i en familie på landet med hester. I presentasjonen blir det særlig lagt vekt på hvordan samspillet mellom omverdenen og ungdommen virker inn på hvem hun kan bli, hva det går an å tenke om fremtiden og om det er mulig å ha en egen stemme. Hvordan håp og mening kan komme til uttrykk i de to sammenhengene og hvordan utviklingsstøtte må inneholde valgmuligheter som det er mulig å ta ansvar for. Vårt budskap er at: Noen må overta når en selv ikke kan bestemme. Hjelp er å gradvis få passe store valg innenfor tydelige rammer. Ansvar og forventninger til normalitet på andre områder gir livslyst. 14:30-15:15 Plenum Bristol Hall Feite tanker Kristian Fjellanger (1978) er forfattar av boka Feit - mitt liv som tjukkas og kommunikasjonsrådgjevar, Norge Ein ulukkeleg Kristian (140 kg) står i prøverommet og bestemmer, lett desperat, og tenkjer at nok er nok. Eitt år seinare har han slanka vekk halve seg. Kristian Fjellanger fortel om skamma over det å være feit og føle seg mindre verdt enn alle andre. Om skamma knytt til å ha eit problem som menn ikkje snakkar om. Om heimegymapparat som knekk og kva som skjer med kroppen når ein ikkje har forbrent ein ekstraordinær kalori på 10 år. Om vegen frå å vere eit godt gammaldags fleskeberg til å vere ein normalvektig mann. Alt satt på spissen i eit humoristisk og uhøytidelig foredrag. s. 10

14 Notater s. 11

15 s. 12

16 Konferansens sted: Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo, Norge. Tlf.: Konferanseleder dag 1 Bristol Hall Roy Andersen Konferanseleder dag 2 Bristol Hall Trine Wiig Hage Sesjonsledere dag 1 og 2 Haakon-salen Marit Lillebostad dag 1 Maud-salen Anne Lise Kvakland dag 2 Maud-salen Marianne Garte dag 1 og 2 Olav-salen Tore W. Larsen Konferansen er godkjent fra: Norsk Sykepleierforbund (NSF) Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer. Norsk Psykologforening (NPF) 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk ergoterapeutforbund (NETF) Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 10 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse og Psykisk helse. Norsk fysioterapiforbund (NFF) Kan søke godkjenning i etterkant. Fellesorganisasjonen (FO) Kan søke godkjenning i etterkant. Konferanseprogrammet og kursbevis må legges ved i forbindelse med søknad om godkjenning. Etter konferansen: Kursbevis fås i sekretariatet dag 2, 25. april, fra lunsj og frem til konferansens slutt. Kursbevis blir ikke ettersendt. Power Point presentasjoner fra utvalgte forelesninger, og annen relevant informasjon fra konferansen er å finne på etter konferansen. Programkomité: Seksjonsleder Roy Andersen, Forskningsleder og overlege Øyvind Rø, Leder for Kropp & Selvfølelse Helse Sør-Øst/psykologspesialist Marianne Garte, Enhetsleder Kompetansetjenesten Heidi Langbakk Skille, Forskningssykepleier Trine Wiig Hage, Familieterapeut og sykepleieranne Lise Kvakland, Sykepleier Tore W. Larsen, Kvalitetskoordinator/psykiatrisk sykepleier Marit Lillebostad, Leder for sekretariatet Aina L. Hansen Kan nåes på mobiltelefon: under konferansen! Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP). Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo. Norge

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 10 april 2009

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 10 april 2009 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 10 april 2009 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Kognitiv miljøterapi forskningsbasert kunnskapssammenstilling FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Rapport nr 3/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer