Bygg Reis Deg Tall og Fakta fra. Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg Reis Deg 2013. Tall og Fakta fra. Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!"

Transkript

1 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2013 Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg! byggreisdeg.no Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!

2 Innledning Bygg Reis Deg 2013, oktober, ble arrangert for 25. gang (6. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 544 utstillere, hvorav 100 utenlandske fra 15 land. Utstillingsarealet innendørs var netto m2, fordelt på 5 haller, samt netto 1084 m2 på messens uteområde. Den totale omsetningen knyttet til messen er ca. 200 millioner kroner. Bygg Reis Deg 2013 er en åpen fagmesse, hvor det i tillegg til det tradisjonelle utstillingskonseptet, ble gjennomført over 70 konferanser og seminarer med til sammen 3290(4960) registrerte deltagere. Her har vi samlet en lang rekke tall og fakta, som forteller om hele arrangementet. Tallene i parentes er fra Bygg Reis Deg 11. Målet med undersøkelsen har vært å måle kundetilfredshet, kartlegge og finne frem til forhold som kan forbedres. For å sikre nøytralitet har datainnsamlingen blitt utført av Epinion AS som er et uavhengig analysefirma. Bygg Reis Deg har stått for redige ringen av brosjyren. Bakgrunnen for Epinion AS har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant fagbesøkende, utstillere og det øvrige publikum i tre adskilte undersøkelser. Utforming og design av undersøkelsen er basert på ACSI som er en internasjonalt anerkjent modell. Snitt publikumsmesser = gjennomsnitt av alle Norges Varemesse sine messer gjennomført av Epinion. Benchmark publikumsmesser = gjennomsnitt av de fem beste messene med høyest tilfredshet. Under og kort tid etter messen har Bygg Reis Deg fått gjennomført disse tre ulike markedsundersøkelsene: undersøkelse overfor de fagbesøkende undersøkelse overfor utstillere undersøkelse overfor det bygginteresserte publikum 2

3 Nøkkeltall Messens viktigste nøkkeltall: Totalt besøkende (50450), hvorav (42529) fagfolk og 6246 (7919) forbrukere. Besøkstallene fordeler seg slik over de 5 messedagene: Messeperiode 16. okt 17. okt 18. okt 19. okt 20. okt Totalt Fagbesøkende Forbruker Besøkstallene inkluderer studenter og seminardeltakere. Det var 544 utstillere. Utstillerne disponerte totalt (16000) netto m2 inne og 1084 (850) netto m2 ute. Statistikk De fagbesøkende ble registrert elektronisk og resultatet av registreringen ga følgende data: Totalt besøkte fagfolk messen. 59% (55%) sier det er stor sannsynlighet for kjøp av varer/tjenester basert på inntrykk fra messen, og 48% (49%) kommer til å inngå kontrakter. Fagfolkene fordelte seg på følgende funksjoner: Håndverker 28% (19%) Ledelse 27% (25%) Salg/markedsføring 18% (20%) Prosjektleder 26% Saksbehandler 19% Gruppert pr. fag: Arkitekt/Rådg. ing. 8% Byggherre 6% Entreprenør 12% Håndverker 24% Privat innkjøper 7% Produsent 6% Off. admin 7% Undervisning 3% Annet 27% Kjønn Menn 76% (88%) Kvinner 24% (12%) Beslutningsmyndighet Beslutter alene 38% (38%) Rådgivende myndighet 27% (27%) Innstillende myndighet 14% (16%) 3

4 Fagbesøkende Tilfredshet med messearrangementet Undersøkelsen, som ble besvart av 3188 (2610), registrerte en høy eller svært høy tilfredshet. Indeksen er hvor 80 i indeks gir en veldig høy tilfredshet, er bra, høy, enig. Det de fagbesøkende var mest fornøyd med var: Serviceinnstillingen hos utstillerne 73 (74) Kvaliteten på standene 74 (73) Faglige arrangementer og seminarer 64 (69) Bredden i utvalget av utstillere 67 (68) Produktutvalget 67 (67) Totalt sett viser undersøkelsen at de fagbesøkende er tilfreds med arrangementet med en score på 71 (69). Hvordan fikk du kjennskap til at Bygg Reis Deg skulle arrangeres Invitasjonskort/passord/kolleger 90% (88%) Annonse i fagblader 31% (23%) Informasjon via epost 34% (19%) Hvilke fagområder kom du primært for å orientere deg om Byggevarer 57% (61%) VVS/Bad 19% (19%) Energi/miljø 32% (35%) Bygg 56% (63%) Boliger 30% (46%) Råd/ Trevarer 33% (32%) veiledning 16% (13%) Verktøy 32% (28%) IT 7% (6%) Smarthus 15% (13%) Inspirasjon Anlegg 13% (18%) /interiør 16% (14%) Eiendom 11% (11%) Kjøkken 15% (17%) Mur/betong 27% (22%) Viktigste pådriver for besøket Holde seg informert om bransjen 73% (70%) Informasjon om nyheter 69% (75%) Knytte kontakt med nye leverandører 36% (37%) Treffe kollegaer i bransjen 32% (32%) Delta på seminar/konferanse 11% (14%) Innkjøp 16 % (16%) Knytte kontakt med nye kunder 14% (13%) Forhåndsavtaler 32% (32%) Hvor mye tid ble avsatt 1/2 dag, 4-6 timer 41% (40%) 1 dag 30% (29%) Mer enn 1 dag 11% (10%) Faglig utbytte av besøket Med en indeks på 63 (56) sier de fagbesøkende at de hadde stort eller meget stort faglig utbytte av besøket. Besøkt Bygg Reis Deg Besøkt Bygg Reis Deg % Ikke tidligere besøkt Bygg Reis Deg 21% (30%) Vurderer å besøke messen i % Konferansene (Storsalen) 7% (13%) av de fagbesøkende deltok på følgende konferanser i hovedprogrammet i hall E: Konferansene og seminarene 70 i tallet, med 2871 deltagere - ble gjennomført i hall A1 og E. I tillegg deltok 1269 på konferanser i Thon Hotels. Alderssammensetning Over 50 år 40% (37%) mellom år 51% (51%) under 30 år 9% (12%) Forbedringer 28% (38%) av de fagbesøkende mener det er ting som kan forbedres til neste Bygg Reis Deg. Langt færre ser forbedringsmuligheter ved messen nå enn ved de to foregående. Størst potensiale for forbedring ligger i økning i bredden blant utstillere og leverandører og oversiktlighet på messeområdet. De fagbesøkende oppfattet kvaliteten på standene som til dels meget god. Det samme gjelder serviceinnstillingen til de som stod på stands og personalet på messen for øvrig. Med en indeks på 55 (50) oppleves messen i stadig større grad å være viktig som informasjons- og rådgivningskanal ved innkjøp av produkter og tjenester. Bygg Reis Deg s nettsider oppleves som mer oversiktlige og det er enklere å finne det man søker etter, enn før. Bygg Reis Deg appen ble lansert for første gang,9% benyttet seg av denne. Det de fagbesøkende mener kan forbedres er kvalitet, pris og utvalg på maten. 4

5 UTSTILLERE Hovedformålet med undersøkelsen har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant utstillerne på BRD % (50%) av utstillerne besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen ble sendt ut på epost i tidsrommet til kontaktperson som sto oppført for 2013 messen. Totalinntrykk/tilfredshet En indeks på 73(75) viser at det totale inntrykket av BRD 13 på tilfredshet blant utstillere gikk noe ned fra i indeks eller mer er svært bra, svært høy, helt enig, er bra, høy, enig, er ganske bra, ganske høy, ganske enig, er ikke spesielt bra, ikke spesielt høy, ikke spesielt enig. 50 eller mindre betyr dårlig, lav, uenig. Forventningene og verdi/utbytte En indeks på 73 (66) på forventning viser at det er høy forventing forbundet med Bygg Reis Deg i for kant av en messe. På verdi/utbytte er indeksen 61 (63). Utstiller tidligere Utstiller på tidligere messer 66% (70%) Nye utstillere 34% (30%) Hvilke land var representert Ungarn, Italia, Frankrike, Tsjekkia, Tyskland, Sverige, Sveits, Storbritannia, Polen, Litauen, Latvia, Nederland, Finland, Estland, Danmark og Norge. Årsaker for deltagelse Være synlig på byggebransjens største møteplass 55% (72%) Knytte kontakt med nye kunder 67% (63%) Gen. profilering/merkevarebygging 67% (58%) Presentere nye produkter 45% (53%) Salg/inngå kontrakter 31% (31%) Mrk.føring/salg egen bransje 24% (14%) Generelt viktig å delta 23% (16%) Tiltak på stand På spørsmål om hvilke tiltak som ble gjort for å trekke kunder/forbindelser/egne ansatte til standen og inn på messen svarer: Sendt ut invitasjoner/epost 83% (75%) Invitasjon/informasjon på Internett 58% (58%) Avtalt kundemøter på forhånd 44% (46%) Arrangert eget seminar og invitert 6% (11%) Annonsert at firmaet kommer til å delta på messen 40% (45%) Sendt ut eget informasjonsmateriell 51% (53%) Sendt ut pressemeldinger 22% (19%) Salg/ordre Solgt varer og tjenester 57% (59%) Kundekontakten som var på messen vil føre til salg/ordre etter messen 87% (87%) 70% svarte at firmaet fikk salg/ordre på varer/tjenester etter messen i Interesse for Bygg Reis Deg deltakelse messe % (72%) viser interesse for å delta neste gang Bygg Reis Deg arrangeres. Forbedringsområder Forbedringsområder mot neste messe er blant annet åpningstider, åpningsfesten, forhold rundt matserveringen samt parkeringen ved messeområdet. Beste messedager Hvilke messedager er du mest tilfreds med: Onsdag 46% (45%) Torsdag 81% (76%) Fredag 84% (88%) Lørdag 29% (42%) Søndag 11% (18%) Kvalitetsområder På spørsmål om hva utstiller var tilfreds med fordeler svarene seg slik (indeks): Antall besøkende på messen 73 (81) Kvaliteten på de fagbesøkende 71 (73) Kvaliteten på det bygginteresserte publikum 66 (67) Markedsføring av messen overfor de besøkende 71 (76) Markedsføring av messen ovenfor deg som utstiller 73 (75) Monteringsopplegg 73 (71) 5

6 BYGGINTERESSERT PUBLIKUM/forbruker Bakgrunnen for undersøkelsen har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant de det bygg - interesserte publikum på Bygg Reis Deg Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk på messen i tidsrommet (317) svarte. Tilfredshet med messearrangementet Undersøkelsen registrerte en høy eller svært høy tilfredshet. Indeksen er i denne under søkelsen hvor 80 i indeks gir en veldig høy tilfredshet, er bra, høy, enig. Kvaliteten på standene 76 (76) Serviceinnstillingen hos utstillerne 75 (75) Faglig arrangementer/seminarer 60 (70) Bredden og produktutvalget 71 (72) Oversiktlighet 62 (63) Anbefale messen til andre 75 (75) Totalt sett viser undersøkelsen at de besøkende er tilfredse med arrange mentet med en score på 77 (74). Hvordan fikk du kjennskap til at Bygg Reis Deg skulle arrangeres Invitasjonskort/passord før messen 26% (46%) Annonser i aviser 18% (19%) Internett 15% (17%) Kollegaer 16% (14%) Informasjonen via tv/radio 17% (12%) Hvilke fagområder kom du primært for å orientere deg om Boliger 25% (45%) Byggevarer 36% (34%) VVS/bad 40% (36%) Kjøkken 43% (36%) Bygg 25% (36%) Anlegg 9% (10%) Verktøy 19% (26%) Trevarer 21% (23%) Energi/miljø 23% (29%) Inspirasjon/interiør 38% (30%) Mur/betong 22% (19%) Viktigste pådriver for besøket Faglig interesse 21% (44%) Innvendig vedlikehold/rehabilitering 44% (34%) Bygger, planlegger eget hus 35% (24%) Kom for å se, nysgjerrig 27% (30%) Utvendig vedlikehold/rehabilitering 19% (17%) Tid avsatt Halv dag(4-6 timer) 45% (44%) Mindre enn 4 timer 32% (33%) 1 dag 16% (13%) Besøkt tidligere Var førstegangsbesøkende 41% (55%) Har besøkt messen tidligere år 59% (45%) Forbedringsmuligheter Det bygginteressete publikum ønsker seg bedre oversiktlighet, flere hvilesteder og et bedre mattilbud. Kjøpt eller bestilt (indeks) Kjøpt eller bestilt varer på messen 33 (28) Ikke handlet 65 (69) Svært sannsynlig å kjøpe en vare /tjeneste basert på inntrykk 69 (60) Opplevd servicegrad Messens servicegrad oppfattes som bra eller meget bra, indeks 81(77). Penger på bolig Har tenkt å investere penger på bolig i året som kommer eller mer 18% (28%) % (5%) % (26%) Mindre enn % (25%) Alderssammensetning/kjønn 50 år og oppover 34% (30%) år 12% (10%) år 14% (15%) Under 40 år 40% (35%) Mann 52% (61%) Kvinne 47% (37%) Forhåndsavtaler Hadde forhåndsavtaler 10% (14%) Hadde ikke forhåndavtale 88% (81%) Lojalitet 70% (67%) oppgir at de ønsker å besøke messen neste gang også. Verdi/utbytte 72% (71%) av de spurte mener de har fått ett positivt utbytte av årets messe. 6

7 Priser som ble delt ut Byggenæringens innovasjonspris Jury 2013: Adm. direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge, Spesialrådgiver Inger Lindgren, Kommunal og regionaldepartementet, Adm. direktør Jan Halstensen, Saint-Gobain Byggevarer AS, Styreleder i Byggenæringens Landsforening, Adm. direktør Tom W. Borthen, Løvenskiold Handel AS, Styreleder i Virke Byggevarehandel. Bygg Reis Deg AS har tatt initiativet til etableringen av Byggenæringens Innovasjonspris for å sette fokus på innovasjon og nytenkning som et middel for å effektivisere byggeprosessen, øke kvaliteten og styrke samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden. Prisen ble delt ut for 2. gang. Prisen kan deles ut til en bedrift, organisasjon, etat eller person som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til produkter, prosesser eller tjenester til nytte for samfunnet og byggenæringen. Initiativet er godt mottatt i byggenæringen, og Bygg Reis Deg fikk i 2013 inn 23 forslag til kandidater som ble vurdert av en jury. miljøkrav både nasjonalt og lokalt. Den gir økt driftseffektivitet, reduserer transportbehov og muliggjør gjenbruk av materialer. Anlegget reduserer de årlige CO2- og støvutslippene med flere hundre tonn, og klarer å utnytte de store energimengdene som finnes naturlig i vanlig sjøvann. Innovasjonen har også vakt stor oppmerksomhet i utlandet. Vinneren ble NCC Construction AS med snøsmelteanlegget «Terje» som har vært i drift i Oslo i to vintre. Vinneren bygger opp under en sterk norsk anleggstradisjon. Innovasjonen er genial og meget energismart, og har direkte bakgrunn i forsterkede Sjefingeniør Terje Myrhaug i NCC Construction forteller om snøsmelteanlegget. Her sammen med konferansier Nadia Hasnaoui Beste stand Jury 2013: Juryen har bestått av Bjørg Owren, kreativ leder i IFI, Randi Olsen, kommunikasjonsrådgiver, Pål Engeseth, adm. direktør i Byggfakta Docu AS. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL vant årets pris for beste stand. Stor stand kan være en utfordring når man ikke har mye penger å bruke på utstilling. På denne standen har utstilleren benyttet gulvet for å binde det hele sammen på en fin og luftig måte. Faget eller produktet ble tydelig profilert ved informative røroppsett. Interessant å se hvordan rørene går i huset. Det er positivt å synliggjøre faget med å se utøvere i aksjon. De historiske innslagene var både blikkfang og god «edjutainment». Positivt at norgesmesterskapet var lagt hit. Stor pluss for at det var lyst og luftig. Lett å orientere seg og det ene budskapet slo ikke det andre ihjel. Hederlig omtale RBI Interiør En stor stand som virket innbydende og åpen. Firmaet fører fire merkevarer innen veggplater og gulv. Utstillingen var tydelig ved at hvert merke hadde sitt hjørne der det ble vist et godt utvalg av hvert produkt. Hovedfargene på standen viser at de er i tiden. HTH Køkkener Mer enn en kjøkkenutstilling. Innbydende og velkomment. Viser tydelig at kjøkken er mer enn lekre skap. Stemningen av allrom og muligheter for personlige løsninger overveldet, men ga samtidig inntrykk av at her var folk som kunne veilede i mangfoldet. Positivt at hvitevareleverandører var en del av utstillingen. Gjør det mer effektivt for de som skal på messe for å finne løsninger. 7

8 PARTNERE En viktig del av konseptutviklingen var å knytte til seg sentrale samarbeidspartnere som representanter i verdikjeden. Det var tilsammen 21 partnere. Disse var: Statens vegvesen, Byggeindustrien, Maxbo, NorDan, Glava, Mapei, Mestergruppen, Weber, Jackon, Berry Alloc, Gustavsberg, Schüco, Icopal, HTH, Aaltvedt Stein, Byggma, Norconsult, AF-gruppen, Breeam Nor, Inwido og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Disse var viktige bidragsytere og deltok på i alt 3 felles møter. Åpningsfesten Alle utstillere med stand inne fikk en billett inkludert per 10 m2. Utstillere med stand ute fikk en billett inkludert pr 30 m2. Utstiller disponerte sine billetter enten ved å gi til egne ansatte, kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. Totalt samlet festen ca 1400 personer. Festen ble holdt den 16. oktober kl 20:00 i Oslo Spektrum med mat og drikke samt underholdning. Tilfredshet med åpningsfesten Undersøkelsen blant utstillerne registrerte en relativt lav tilfredshet, med 55 i indeks som ikke er spesielt bra. Tilbakemeldinger tyder på at enkelte syntes lydnivået var for høyt. Dette gjorde at det ble vanskelig å snakke med sidemannen. Velkommen til Bygg Reis Deg 2015 uke 42, på Norges Varemesse, Lillestrøm byggreisdeg.no

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Evaluering Reiselivsmessen Telenor Arena 2013. Foto: Martin Bril

Evaluering Reiselivsmessen Telenor Arena 2013. Foto: Martin Bril 13.03.14 1 / 18 Evaluering Reiselivsmessen Telenor Arena 2013 Foto: Martin Bril Avdeling Alta Markedsgata 3 Pb 1163, 9504 ALTA alta@nordnorge.com Avdeling Tromsø Storgata 69 Pb 23, 9251 TROMSØ tromso@nordnorge.com

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Utarbeidet av Perduco Kultur v/ Anne-Britt Gran og Elise

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Evaluering av Biblioteksvar

Evaluering av Biblioteksvar Evaluering av Biblioteksvar Deichmanske bibliotek 10.11.2011 Ansvarlig: Jonas Svartberg Arntzen Saksbehandlet av Vidar Krumins 1. Innledning... 3 1.1. Målsetting for rapporten... 3 1.2. Historikk... 3

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer