Bygg Reis Deg Tall og Fakta fra. Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg Reis Deg 2013. Tall og Fakta fra. Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!"

Transkript

1 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2013 Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg! byggreisdeg.no Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!

2 Innledning Bygg Reis Deg 2013, oktober, ble arrangert for 25. gang (6. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 544 utstillere, hvorav 100 utenlandske fra 15 land. Utstillingsarealet innendørs var netto m2, fordelt på 5 haller, samt netto 1084 m2 på messens uteområde. Den totale omsetningen knyttet til messen er ca. 200 millioner kroner. Bygg Reis Deg 2013 er en åpen fagmesse, hvor det i tillegg til det tradisjonelle utstillingskonseptet, ble gjennomført over 70 konferanser og seminarer med til sammen 3290(4960) registrerte deltagere. Her har vi samlet en lang rekke tall og fakta, som forteller om hele arrangementet. Tallene i parentes er fra Bygg Reis Deg 11. Målet med undersøkelsen har vært å måle kundetilfredshet, kartlegge og finne frem til forhold som kan forbedres. For å sikre nøytralitet har datainnsamlingen blitt utført av Epinion AS som er et uavhengig analysefirma. Bygg Reis Deg har stått for redige ringen av brosjyren. Bakgrunnen for Epinion AS har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant fagbesøkende, utstillere og det øvrige publikum i tre adskilte undersøkelser. Utforming og design av undersøkelsen er basert på ACSI som er en internasjonalt anerkjent modell. Snitt publikumsmesser = gjennomsnitt av alle Norges Varemesse sine messer gjennomført av Epinion. Benchmark publikumsmesser = gjennomsnitt av de fem beste messene med høyest tilfredshet. Under og kort tid etter messen har Bygg Reis Deg fått gjennomført disse tre ulike markedsundersøkelsene: undersøkelse overfor de fagbesøkende undersøkelse overfor utstillere undersøkelse overfor det bygginteresserte publikum 2

3 Nøkkeltall Messens viktigste nøkkeltall: Totalt besøkende (50450), hvorav (42529) fagfolk og 6246 (7919) forbrukere. Besøkstallene fordeler seg slik over de 5 messedagene: Messeperiode 16. okt 17. okt 18. okt 19. okt 20. okt Totalt Fagbesøkende Forbruker Besøkstallene inkluderer studenter og seminardeltakere. Det var 544 utstillere. Utstillerne disponerte totalt (16000) netto m2 inne og 1084 (850) netto m2 ute. Statistikk De fagbesøkende ble registrert elektronisk og resultatet av registreringen ga følgende data: Totalt besøkte fagfolk messen. 59% (55%) sier det er stor sannsynlighet for kjøp av varer/tjenester basert på inntrykk fra messen, og 48% (49%) kommer til å inngå kontrakter. Fagfolkene fordelte seg på følgende funksjoner: Håndverker 28% (19%) Ledelse 27% (25%) Salg/markedsføring 18% (20%) Prosjektleder 26% Saksbehandler 19% Gruppert pr. fag: Arkitekt/Rådg. ing. 8% Byggherre 6% Entreprenør 12% Håndverker 24% Privat innkjøper 7% Produsent 6% Off. admin 7% Undervisning 3% Annet 27% Kjønn Menn 76% (88%) Kvinner 24% (12%) Beslutningsmyndighet Beslutter alene 38% (38%) Rådgivende myndighet 27% (27%) Innstillende myndighet 14% (16%) 3

4 Fagbesøkende Tilfredshet med messearrangementet Undersøkelsen, som ble besvart av 3188 (2610), registrerte en høy eller svært høy tilfredshet. Indeksen er hvor 80 i indeks gir en veldig høy tilfredshet, er bra, høy, enig. Det de fagbesøkende var mest fornøyd med var: Serviceinnstillingen hos utstillerne 73 (74) Kvaliteten på standene 74 (73) Faglige arrangementer og seminarer 64 (69) Bredden i utvalget av utstillere 67 (68) Produktutvalget 67 (67) Totalt sett viser undersøkelsen at de fagbesøkende er tilfreds med arrangementet med en score på 71 (69). Hvordan fikk du kjennskap til at Bygg Reis Deg skulle arrangeres Invitasjonskort/passord/kolleger 90% (88%) Annonse i fagblader 31% (23%) Informasjon via epost 34% (19%) Hvilke fagområder kom du primært for å orientere deg om Byggevarer 57% (61%) VVS/Bad 19% (19%) Energi/miljø 32% (35%) Bygg 56% (63%) Boliger 30% (46%) Råd/ Trevarer 33% (32%) veiledning 16% (13%) Verktøy 32% (28%) IT 7% (6%) Smarthus 15% (13%) Inspirasjon Anlegg 13% (18%) /interiør 16% (14%) Eiendom 11% (11%) Kjøkken 15% (17%) Mur/betong 27% (22%) Viktigste pådriver for besøket Holde seg informert om bransjen 73% (70%) Informasjon om nyheter 69% (75%) Knytte kontakt med nye leverandører 36% (37%) Treffe kollegaer i bransjen 32% (32%) Delta på seminar/konferanse 11% (14%) Innkjøp 16 % (16%) Knytte kontakt med nye kunder 14% (13%) Forhåndsavtaler 32% (32%) Hvor mye tid ble avsatt 1/2 dag, 4-6 timer 41% (40%) 1 dag 30% (29%) Mer enn 1 dag 11% (10%) Faglig utbytte av besøket Med en indeks på 63 (56) sier de fagbesøkende at de hadde stort eller meget stort faglig utbytte av besøket. Besøkt Bygg Reis Deg Besøkt Bygg Reis Deg % Ikke tidligere besøkt Bygg Reis Deg 21% (30%) Vurderer å besøke messen i % Konferansene (Storsalen) 7% (13%) av de fagbesøkende deltok på følgende konferanser i hovedprogrammet i hall E: Konferansene og seminarene 70 i tallet, med 2871 deltagere - ble gjennomført i hall A1 og E. I tillegg deltok 1269 på konferanser i Thon Hotels. Alderssammensetning Over 50 år 40% (37%) mellom år 51% (51%) under 30 år 9% (12%) Forbedringer 28% (38%) av de fagbesøkende mener det er ting som kan forbedres til neste Bygg Reis Deg. Langt færre ser forbedringsmuligheter ved messen nå enn ved de to foregående. Størst potensiale for forbedring ligger i økning i bredden blant utstillere og leverandører og oversiktlighet på messeområdet. De fagbesøkende oppfattet kvaliteten på standene som til dels meget god. Det samme gjelder serviceinnstillingen til de som stod på stands og personalet på messen for øvrig. Med en indeks på 55 (50) oppleves messen i stadig større grad å være viktig som informasjons- og rådgivningskanal ved innkjøp av produkter og tjenester. Bygg Reis Deg s nettsider oppleves som mer oversiktlige og det er enklere å finne det man søker etter, enn før. Bygg Reis Deg appen ble lansert for første gang,9% benyttet seg av denne. Det de fagbesøkende mener kan forbedres er kvalitet, pris og utvalg på maten. 4

5 UTSTILLERE Hovedformålet med undersøkelsen har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant utstillerne på BRD % (50%) av utstillerne besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen ble sendt ut på epost i tidsrommet til kontaktperson som sto oppført for 2013 messen. Totalinntrykk/tilfredshet En indeks på 73(75) viser at det totale inntrykket av BRD 13 på tilfredshet blant utstillere gikk noe ned fra i indeks eller mer er svært bra, svært høy, helt enig, er bra, høy, enig, er ganske bra, ganske høy, ganske enig, er ikke spesielt bra, ikke spesielt høy, ikke spesielt enig. 50 eller mindre betyr dårlig, lav, uenig. Forventningene og verdi/utbytte En indeks på 73 (66) på forventning viser at det er høy forventing forbundet med Bygg Reis Deg i for kant av en messe. På verdi/utbytte er indeksen 61 (63). Utstiller tidligere Utstiller på tidligere messer 66% (70%) Nye utstillere 34% (30%) Hvilke land var representert Ungarn, Italia, Frankrike, Tsjekkia, Tyskland, Sverige, Sveits, Storbritannia, Polen, Litauen, Latvia, Nederland, Finland, Estland, Danmark og Norge. Årsaker for deltagelse Være synlig på byggebransjens største møteplass 55% (72%) Knytte kontakt med nye kunder 67% (63%) Gen. profilering/merkevarebygging 67% (58%) Presentere nye produkter 45% (53%) Salg/inngå kontrakter 31% (31%) Mrk.føring/salg egen bransje 24% (14%) Generelt viktig å delta 23% (16%) Tiltak på stand På spørsmål om hvilke tiltak som ble gjort for å trekke kunder/forbindelser/egne ansatte til standen og inn på messen svarer: Sendt ut invitasjoner/epost 83% (75%) Invitasjon/informasjon på Internett 58% (58%) Avtalt kundemøter på forhånd 44% (46%) Arrangert eget seminar og invitert 6% (11%) Annonsert at firmaet kommer til å delta på messen 40% (45%) Sendt ut eget informasjonsmateriell 51% (53%) Sendt ut pressemeldinger 22% (19%) Salg/ordre Solgt varer og tjenester 57% (59%) Kundekontakten som var på messen vil føre til salg/ordre etter messen 87% (87%) 70% svarte at firmaet fikk salg/ordre på varer/tjenester etter messen i Interesse for Bygg Reis Deg deltakelse messe % (72%) viser interesse for å delta neste gang Bygg Reis Deg arrangeres. Forbedringsområder Forbedringsområder mot neste messe er blant annet åpningstider, åpningsfesten, forhold rundt matserveringen samt parkeringen ved messeområdet. Beste messedager Hvilke messedager er du mest tilfreds med: Onsdag 46% (45%) Torsdag 81% (76%) Fredag 84% (88%) Lørdag 29% (42%) Søndag 11% (18%) Kvalitetsområder På spørsmål om hva utstiller var tilfreds med fordeler svarene seg slik (indeks): Antall besøkende på messen 73 (81) Kvaliteten på de fagbesøkende 71 (73) Kvaliteten på det bygginteresserte publikum 66 (67) Markedsføring av messen overfor de besøkende 71 (76) Markedsføring av messen ovenfor deg som utstiller 73 (75) Monteringsopplegg 73 (71) 5

6 BYGGINTERESSERT PUBLIKUM/forbruker Bakgrunnen for undersøkelsen har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant de det bygg - interesserte publikum på Bygg Reis Deg Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk på messen i tidsrommet (317) svarte. Tilfredshet med messearrangementet Undersøkelsen registrerte en høy eller svært høy tilfredshet. Indeksen er i denne under søkelsen hvor 80 i indeks gir en veldig høy tilfredshet, er bra, høy, enig. Kvaliteten på standene 76 (76) Serviceinnstillingen hos utstillerne 75 (75) Faglig arrangementer/seminarer 60 (70) Bredden og produktutvalget 71 (72) Oversiktlighet 62 (63) Anbefale messen til andre 75 (75) Totalt sett viser undersøkelsen at de besøkende er tilfredse med arrange mentet med en score på 77 (74). Hvordan fikk du kjennskap til at Bygg Reis Deg skulle arrangeres Invitasjonskort/passord før messen 26% (46%) Annonser i aviser 18% (19%) Internett 15% (17%) Kollegaer 16% (14%) Informasjonen via tv/radio 17% (12%) Hvilke fagområder kom du primært for å orientere deg om Boliger 25% (45%) Byggevarer 36% (34%) VVS/bad 40% (36%) Kjøkken 43% (36%) Bygg 25% (36%) Anlegg 9% (10%) Verktøy 19% (26%) Trevarer 21% (23%) Energi/miljø 23% (29%) Inspirasjon/interiør 38% (30%) Mur/betong 22% (19%) Viktigste pådriver for besøket Faglig interesse 21% (44%) Innvendig vedlikehold/rehabilitering 44% (34%) Bygger, planlegger eget hus 35% (24%) Kom for å se, nysgjerrig 27% (30%) Utvendig vedlikehold/rehabilitering 19% (17%) Tid avsatt Halv dag(4-6 timer) 45% (44%) Mindre enn 4 timer 32% (33%) 1 dag 16% (13%) Besøkt tidligere Var førstegangsbesøkende 41% (55%) Har besøkt messen tidligere år 59% (45%) Forbedringsmuligheter Det bygginteressete publikum ønsker seg bedre oversiktlighet, flere hvilesteder og et bedre mattilbud. Kjøpt eller bestilt (indeks) Kjøpt eller bestilt varer på messen 33 (28) Ikke handlet 65 (69) Svært sannsynlig å kjøpe en vare /tjeneste basert på inntrykk 69 (60) Opplevd servicegrad Messens servicegrad oppfattes som bra eller meget bra, indeks 81(77). Penger på bolig Har tenkt å investere penger på bolig i året som kommer eller mer 18% (28%) % (5%) % (26%) Mindre enn % (25%) Alderssammensetning/kjønn 50 år og oppover 34% (30%) år 12% (10%) år 14% (15%) Under 40 år 40% (35%) Mann 52% (61%) Kvinne 47% (37%) Forhåndsavtaler Hadde forhåndsavtaler 10% (14%) Hadde ikke forhåndavtale 88% (81%) Lojalitet 70% (67%) oppgir at de ønsker å besøke messen neste gang også. Verdi/utbytte 72% (71%) av de spurte mener de har fått ett positivt utbytte av årets messe. 6

7 Priser som ble delt ut Byggenæringens innovasjonspris Jury 2013: Adm. direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge, Spesialrådgiver Inger Lindgren, Kommunal og regionaldepartementet, Adm. direktør Jan Halstensen, Saint-Gobain Byggevarer AS, Styreleder i Byggenæringens Landsforening, Adm. direktør Tom W. Borthen, Løvenskiold Handel AS, Styreleder i Virke Byggevarehandel. Bygg Reis Deg AS har tatt initiativet til etableringen av Byggenæringens Innovasjonspris for å sette fokus på innovasjon og nytenkning som et middel for å effektivisere byggeprosessen, øke kvaliteten og styrke samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden. Prisen ble delt ut for 2. gang. Prisen kan deles ut til en bedrift, organisasjon, etat eller person som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til produkter, prosesser eller tjenester til nytte for samfunnet og byggenæringen. Initiativet er godt mottatt i byggenæringen, og Bygg Reis Deg fikk i 2013 inn 23 forslag til kandidater som ble vurdert av en jury. miljøkrav både nasjonalt og lokalt. Den gir økt driftseffektivitet, reduserer transportbehov og muliggjør gjenbruk av materialer. Anlegget reduserer de årlige CO2- og støvutslippene med flere hundre tonn, og klarer å utnytte de store energimengdene som finnes naturlig i vanlig sjøvann. Innovasjonen har også vakt stor oppmerksomhet i utlandet. Vinneren ble NCC Construction AS med snøsmelteanlegget «Terje» som har vært i drift i Oslo i to vintre. Vinneren bygger opp under en sterk norsk anleggstradisjon. Innovasjonen er genial og meget energismart, og har direkte bakgrunn i forsterkede Sjefingeniør Terje Myrhaug i NCC Construction forteller om snøsmelteanlegget. Her sammen med konferansier Nadia Hasnaoui Beste stand Jury 2013: Juryen har bestått av Bjørg Owren, kreativ leder i IFI, Randi Olsen, kommunikasjonsrådgiver, Pål Engeseth, adm. direktør i Byggfakta Docu AS. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL vant årets pris for beste stand. Stor stand kan være en utfordring når man ikke har mye penger å bruke på utstilling. På denne standen har utstilleren benyttet gulvet for å binde det hele sammen på en fin og luftig måte. Faget eller produktet ble tydelig profilert ved informative røroppsett. Interessant å se hvordan rørene går i huset. Det er positivt å synliggjøre faget med å se utøvere i aksjon. De historiske innslagene var både blikkfang og god «edjutainment». Positivt at norgesmesterskapet var lagt hit. Stor pluss for at det var lyst og luftig. Lett å orientere seg og det ene budskapet slo ikke det andre ihjel. Hederlig omtale RBI Interiør En stor stand som virket innbydende og åpen. Firmaet fører fire merkevarer innen veggplater og gulv. Utstillingen var tydelig ved at hvert merke hadde sitt hjørne der det ble vist et godt utvalg av hvert produkt. Hovedfargene på standen viser at de er i tiden. HTH Køkkener Mer enn en kjøkkenutstilling. Innbydende og velkomment. Viser tydelig at kjøkken er mer enn lekre skap. Stemningen av allrom og muligheter for personlige løsninger overveldet, men ga samtidig inntrykk av at her var folk som kunne veilede i mangfoldet. Positivt at hvitevareleverandører var en del av utstillingen. Gjør det mer effektivt for de som skal på messe for å finne løsninger. 7

8 PARTNERE En viktig del av konseptutviklingen var å knytte til seg sentrale samarbeidspartnere som representanter i verdikjeden. Det var tilsammen 21 partnere. Disse var: Statens vegvesen, Byggeindustrien, Maxbo, NorDan, Glava, Mapei, Mestergruppen, Weber, Jackon, Berry Alloc, Gustavsberg, Schüco, Icopal, HTH, Aaltvedt Stein, Byggma, Norconsult, AF-gruppen, Breeam Nor, Inwido og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Disse var viktige bidragsytere og deltok på i alt 3 felles møter. Åpningsfesten Alle utstillere med stand inne fikk en billett inkludert per 10 m2. Utstillere med stand ute fikk en billett inkludert pr 30 m2. Utstiller disponerte sine billetter enten ved å gi til egne ansatte, kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. Totalt samlet festen ca 1400 personer. Festen ble holdt den 16. oktober kl 20:00 i Oslo Spektrum med mat og drikke samt underholdning. Tilfredshet med åpningsfesten Undersøkelsen blant utstillerne registrerte en relativt lav tilfredshet, med 55 i indeks som ikke er spesielt bra. Tilbakemeldinger tyder på at enkelte syntes lydnivået var for høyt. Dette gjorde at det ble vanskelig å snakke med sidemannen. Velkommen til Bygg Reis Deg 2015 uke 42, på Norges Varemesse, Lillestrøm byggreisdeg.no

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

Den norske vinduskrigen

Den norske vinduskrigen Den norske vinduskrigen Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD BOLIG2018-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 4 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2018 Når dere deltar

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken.

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken. Store variasjoner Tja, så hvordan går markedet? Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Sluttrapport til Husbanken 16. juni 2008 Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Innledning: Prosjektet "Markedskampanje for svanemerkede hus" fikk kompetansetilskudd på kr 200.000 fra

Detaljer

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN UNDERSØKELSE OKTOBER 2013 - Bruk av virkemiddelapparatet - Kommersialisering av innovasjon - Hva hindrer og fremmer innovasjon MIDDELTHUNSGT 27 0307 OSLO BAKGRUNN Det er

Detaljer

Nye anskaffelsesmetoder, gir nye muligheter!

Nye anskaffelsesmetoder, gir nye muligheter! Nye anskaffelsesmetoder, gir nye muligheter! Øyvind Børstad Avdelingsleder Kompetansesenter NCC Construction Norway 10.06.14 NCC Construc+on AS 1 Store mengder snø, problem eller en mulighet? 10.06.14

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik.

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik. En tid for ettertanke Det nærmer seg jul og årets slutt, og det er tid for å gjøre opp status. Ennå har ikke alle tallene komme inn, men for de mange av trevareprodusentene ble nok ikke året helt slik

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 %

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 % Markedet skyter fart igjen Vindusprodusentene kan rapportere om 10 økning i salgstallene i forhold til januar i fjor. Dette er en god start på året. Importen følger i stor grad svingningene i det norske

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring og sosial dumping Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring 555 000 innvandret siden 2004 (netto 315 000, hvorav 45% fra EU Øst) 2/3 av sysselsettingsøkningen fra 2004 120 000 sysselsatte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Arctic Equestrian Games AEG -AEG ble startet opp i 2006 og har vært arrangert hvert år i februar siden dette.

Detaljer

God verdi i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt.

God verdi i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt. God verdi i årets første kvartal! Alle segmenter; både dør, vindu og kjøkken fortsetter å øke verdien per produkt. Omsetningen av vinduer har økt med 2% målt mot samme periode i fjor. Dette til tross for

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

UTSTILLERINFORMASJON

UTSTILLERINFORMASJON UTSTILLERINFORMASJON Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2017. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. I dette dokumentet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Messebrev fra Reiseliv 2010

Messebrev fra Reiseliv 2010 Side 1 av 6 Til alle utstillere! Med flotte besøkstall og topp stemning, kan dere takke hverandre for en strålende reiselivsmesse 2010! Sammen gjør dere messen attraktiv for deres kunder. Jeg håper dere

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 13. mars 2013 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 08:00 10:00 Rigging av stands

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Vågå kommunehus Dato: Fredag 20.06.14 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 (inkl lunsj) Sakliste Partnerskapsstyret:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 16. MARS 2017 RAKKESTADHALLEN Praktisk informasjon Messens åpningstider Fylkesmessen åpner kl 1030. Premieutdelingen er ferdig ca kl 1530. Deretter ryddes standene.

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON Norsk forening for dermatologi og venerologi HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC Kjære potensielle utstiller Norsk forening for dermatologi

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010 Pressemelding 14. april 2010 Rørkjøps årmøte 2010 Rørkjøps årsmøte ble avholdt i Stavanger den 9. og 10. april 2010. Mer enn 250 deltagere hadde funnet veien til Clarion Hotell midt i sentrum av Stavanger,

Detaljer

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen?

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Paralleller hotellbransjen versus offentlig og kommunal sektor Førstelinjetjenester sentralbord, servicetorg, informasjon,

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr.

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr. KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING DEL 1 1 Del 1 Oppgave 1 20 Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr Oppgave 2 1 Du skal gå tur rundt et område

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 17. MARS 2016 RAKKESTADHALLEN

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 17. MARS 2016 RAKKESTADHALLEN FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 17. MARS 2016 RAKKESTADHALLEN Praktisk informasjon Messens åpningstider Fylkesmessen åpner kl 1030. Premieutdelingen er ferdig ca kl 1530. Deretter ryddes standene.

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Eksportprogram 2015. Norsk Industri møbel+interiør forslag til eksportprogram for 2015

Eksportprogram 2015. Norsk Industri møbel+interiør forslag til eksportprogram for 2015 Eksportprogram 2015 Norsk Industri møbel+interiør forslag til eksportprogram for 2015 Norsk Industri/møbel+interiør Velkommen til samarbeid Vi jobber for dere Bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri

Detaljer

Om publikumsundersøkelser

Om publikumsundersøkelser Om publikumsundersøkelser Laget for: Laget av: Jobb Nummer: Dato: Norges forskningsråd Erik Dalen 17. mars 2010 To hovedtemaer: Hva skal man kartlegge? Hvordan skal kartleggingen foretas? Hva kartlegges

Detaljer

SPONSORINVITASJON FEBRUAR 2018 NORGES VAREMESSE LILLESTRØM FREMTIDENS FYSIOTERAPI - ER DU KLAR?

SPONSORINVITASJON FEBRUAR 2018 NORGES VAREMESSE LILLESTRØM FREMTIDENS FYSIOTERAPI - ER DU KLAR? SPONSORINVITASJON FREMTIDENS FYSIOTERAPI - ER DU KLAR? 12.-14. FEBRUAR 2018 NORGES VAREMESSE LILLESTRØM www.fysioterapikongressen.no SPONSORINVITASJON Vi ønsker med dette å invitere dere til å delta som

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 20112012201320142015201620172014 Diplomundersøkelsen Innhold Forord Nøkkeltall Lønnsforhold Lønn 2 3 4 Lønn mot kjønn Kumulativ fordeling av lønn 5 Grunnlønn mot teknologiretning Lønn mot arbeidstimer

Detaljer

KONTAKTPERSONER Per Kristoffersen sportslig leder og prosjektansvarlig for Losby Business Partner Tlf: 67 92 33 47

KONTAKTPERSONER Per Kristoffersen sportslig leder og prosjektansvarlig for Losby Business Partner Tlf: 67 92 33 47 LOSBY BUSINESS PARTNER SIDE 2 KONTAKTPERSONER Per Kristoffersen sportslig leder og prosjektansvarlig for Losby Business Partner Tlf: 67 92 33 47 Hans Kristian Skara daglig leder Losby Golfklubb Tlf: 67

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO Partnerskapsavtale for samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO 2008 1 Bakgrunn Denne partnerskapsavtalen er utviklet for å ivareta partneres

Detaljer

Regjeringens Fornyingsstrategi

Regjeringens Fornyingsstrategi Offentleg sektor skal gå føre og. leggje til rette for verdiskaping. Den nordiske modellen gjer den tryggleik som har gjort det mogleg å gjennomføre naudsynte omstillingar Regjeringa sin strategi for fornying

Detaljer

Trender mai Den bratte utviklingen flater ut!

Trender mai Den bratte utviklingen flater ut! Mai 2016 Trender mai 2016 Den bratte utviklingen flater ut! Importen av trevarer i årets fem første måneder beløper seg til 1,67 mrd kr. Dette er 9 % mer enn på samme tid i fjor, men utviklingen har roet

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer