Know-how. Fascinerende innsikt i avløpssystemet. Kundemagasin September Knowhow. Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Know-how. Fascinerende innsikt i avløpssystemet. Kundemagasin September 2012. Knowhow. Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene"

Transkript

1 Knowhow Kundemagasin September 2012 Know-how Fascinerende innsikt i avløpssystemet Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene

2 Kvalitetog kostnadseffektivitet eralltidpå dagsordenen. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen Lørenskog T F Antall eksemplarer: Utgis: Hvert halvår. Reproduksjon av enkeltartikler, enten helt eller delvis, forutsetter samtykke fra redaksjonen. Forside Det 14 meter høye avløpsvanntårnet på Geberits informasjonssenter i Rapperswil- Jona, Sveits Copyrights Michael Suter(forside, side 10, 15) Lorenz Walter(side 16) Johan Pretorius(side 22) Jean François Koenig(side 23) 2

3 Leder Kjære kunde! Enten det gjelder nybygg eller renovering: Det finnes knapt et byggeprosjekt der ikke byggekostnadene spiller en sentral rolle. Det har ført til at rørleggere somregelnøyersegmedågiettilbud på de spesifikasjonene som er satt opp av arkitektene eller VVS-ingeniørene, selv om de skulle være mangelfulle. Det viktigsteerålevereettilbudsomer konkurransedyktig på pris. Det skjer ganske ofte at koblingspunkter/fordelerskap ikke er i nærheten av toalettet eller sisternemodulen. Likevel vil vi påstå at det er uklokt å ikke vurdere slike momenter så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Ekstrakostnadene er overkommelige, og til gjengjeld kan kundene være sikre på atdefårettoalettromsomforetmindrebeløpkantilpassesendredebehov. Derforerdetuhyreviktigatdupåtardegrollensområdgiverianbudsprosessenogleggerfremkonkreteideerogforslag.Detkanvirkesomomdeter en holdningsendring på gang hos byggherrene. Mange betrakter ikke lenger byggekostnadene som en isolert utgiftspost, men ser også på hvilke kostnader somoppstårpålangogmellomlangsikt.erfaringviseratdesomevneråplanlegge med tanke på fremtiden, trekker det lengste strået. Vihåperatduvilhagledeavdenneutgavenavmagasinetvårt. Bjørn Arve Sømhovd, administrerende direktør 3

4 Innhold Fremtidsrettet baderomsplanlegging. Installasjonsteknologi 6 Geberit Monolith servantmodul. Sanitærsystemer 16 Europeerne bak hjertedøra. GeberitAquaClean 20 Innhold Nyheter 5 Konverteringssett for Geberit Monolith 10 Spylemekanismer for keramiske sisterner 13 Eksempelets makt 14 Vinnere på tur i ørkenen 18 En«grønn» sirkel 22 4 Kundemagasin september2012

5 Nyheter Monolith servantmodul vekker oppsikt Monolith servantmodul vekker oppsikt på Geberit On Tour og den har fått veldig positiv mottagelse. Den finnes i tre forskjelligefarger;sort,hvitogbrun.høydener114 cmogdenkanbestillesmedvalgfriskuffeseksjon på høyre, venstre eller begge sider. 2 Geberit Sigma80 designvinnende betjeningsplate Geberit Sigma80 er vinner av reddot design awardi2012ogervårnyeberøringsfriebetjeningsplate med LED-belysning. Dette er førstevalget for alle som er opptatt av lekkert design. Du kan velge forskjellige innstillinger, også automatisk skylling. 3 Geberit tildelt to reddot design awardpriser Våre to produktnyheter, Geberit Sigma80 og Geberit Monolith servantmodul, er tildelt reddot design award for sin designkvalitet av en jury bestående av 30 spesialister. Kreative enere og produsenter fra hele verden hadde levert til sammen 4515 designforslag til den anerkjente tyske produktkonkurransen. 5

6 Installasjonsteknologi Hvemsa generasjonskonflikt? Fremtidsrettet baderomsplanlegging 6 Customer Magazine September 2012

7 Geberits skjulte vannlås for servanter skaper et ryddig uttrykk og sørger dessuten for at rullestolbrukere har uhindret tilgang til vasken. Dekkplater og forbindelsesrør kan leveres i ulik design. Den som bygger, investerer i fremtiden. Derfor burde rørleggeren tilby smarte løsninger og gi kundene gode råd omhvordandekan planlegge for årene som kommer. Et nytt bad som er bygget på rett måte og med gode produkter, har en forventet funksjonstid på 25 år eller mer. Med grundig og forutseende planlegging kan det tilfredsstille brukernes krav og behov langt ut over denne perioden. Elektriske koblingspunkter i toalettsonen God komfort blir stadig viktigere, også på toalettet. Funksjoner som man kan gi avkall på til å begynne med, kanskje fordi de koster for mye, kan være en overkommelig investering lengre frem i tid. Da ønsker man kanskje å oppgradere toalettfasilitetene med et dusjtoalett, luktavsug eller en berøringsfri betjeningsplate. Men om kunden finnerutatdetåettermonteresliktutstyrer en kostbar affære, bare fordi det ikke finnes elektriske koblingspunkter i nærheten, blir han i beste fall svært irritert. Mest sannsynlig bestemmer han seg for å ikke gå til anskaffelse av utstyret og rørleggeren går glipp av muligheten for mersalg. Legg til rette for fremtiden Kort sjekkliste for et fremtidsrettet baderom: Tilstrekkelig antall elektriske koblingspunkter, også i toalettsonen Terskelløs dusj Servant med skjult vannlås Toalett med høyderegulerbar monteringsramme Skjulte plater for ettermontering av armstøtter Et moderne og lekkert baderom. Med terskelløs dusjnisje, høyderegulerbart dusjtoalett og frittstående servant vil det gi beboerne mange gode øyeblikk, også langt inn i pensjonisttilværelsen. 7

8 Installasjonsteknologi Det er smart å sette inn solide monteringsplaterbakveggen.pådenmåtenkanman senere montere støttehåndtak uten å måtte gjøre konstruksjonsmessige endringer. De siste årene har stadig flere elektriske apparater kommet inn på badet. Likevel er det fortsatt vanlig at man må lete forgjeves etterenstikkontakt selvpåbadinyebygninger. Rørleggere som gir kundene gode råd når de planlegger et nytt bad, eller ønsker å renovere det gamle, handler både i sin egen og kundenes interesse når de anbefaler elektriske koblingspunkter i toalettsonen. Fremtiden byr på store muligheter Det bør også badeværelset gjøre. Man tjenermyepååtenkelangsiktigogsørgeforat rommet er mest mulig fritt for hindringer og barrierer. Det betyr terskelfri adkomst til dusjen, vegghengt toalett, skjult vannlås ved servanten osv. For det første er dette med på å gi badet et moderne og ryddig uttrykk. Dernest vil det sikre at senere utvidelser eller oppgraderinger, for eksempel ettermontering av en designservant med eksklusiv armatur, føyer seg elegant inn utenåbrytemedrestenavrommet.detblir enklereåholdebadetrentogfrittforskjulte bakteriefeller. Som et siste moment vil et barrierefritt rom redusere risikoen for at noen snubler og skader seg. Den virkelige gevinsten av å konstruere badetutentrinnogtersklerfårdulikeveletterhvert som du blir eldre og bevegelsesevnen reduseres. Hvis det i tillegg er mulig å heve toalettsetet 5 til 7 cm, tyder dette på en enestående planleggingsevne. En slik høydejustering vil nemlig normalt kreve betydelige konstruksjonsmessige inngrep. Ved å installere en høyderegulerbar toalettmo- dulalleredefrastartenav,erdetrelativtenkelt for fagmannen å tilpasse setehøyden. Velger du å installere en høyderegulerbar toalettmodul, er det også lurt å sette inn monteringsplater på de riktige stedene i veggkonstruksjonen, bak flisene. Hvis det senere skulle bli nødvendig å tilpasse baderommet til bevegelseshemmede, kan solide støttehåndtak raskt og enkelt festes til disse platene. En vinn-vinn-situasjon Ekstrakostnadene ved å klargjøre badet med tanke på fremtidige behov kan beløpe seg til noen tusen kroner for sluttbrukeren. Enannenmåteåsedetpåeratbrukereninvesterer i muligheten til å kunne endre badet med relativt enkle grep i fremtiden, 8 Kundemagasin september2012

9 8cm Med et høyderegulerbart Duofix installasjonselement for vegghengt toalett kan setehøyden justeres trinnløst inntil 8 cm uten at det er nødvendig å ødelegge veggen. entendetskyldesønsketommerluksuseller endringer i helsetilstanden. For rørleggeren vil langsiktig planlegging ikke bare gi fornøyde kunder, men også nye oppdrag senere. Den«riktige» setehøyden Hvis ikke annet oppgis, blir dagens toaletter normalt satt opp medensetehøydepå41cm.dennehøydenharingenmedisinsk eller vitenskapelig forklaring, men ser ut til å være et kompromiss mellom ulike faktorer. Fraetmedisinskståstederdetåsittepåhukdenbestestillingen for tarmsystemet. Da måtte toalettskålen vært plassert 10 til 15cmlavere.Menforeldreoghøyepersonererdetnestenumulig åreisesegfraensålavposisjonutenstøttehåndtak. Muligheten til å kunne reise seg enkelt er hovedårsaken til at eldre og bevegelseshemmede foretrekker en høyere seteposisjon. I barrierefrie baderom har derfor toalettene normalt en setehøyde på 48 cm. 9

10 Produkter og løsninger Høyere seteposisjon Konverteringssett for Geberit Monolith toalettmoduler Muligheten til å heve setehøyden til toalettet uten endringer i selve konstruksjonen er noe både rørleggere og sluttkunder vil ha glede av. Derfor har Geberit utviklet en gjennomtenkt løsning for Monolith toalettmoduler. Eldre mennesker foretrekker en høyere seteposisjon, også på toalettet. Nettopp derfor velger stadig flere byggherrer å installere Geberits høyderegulerbare Duofix installasjonselementer for vegghengte toaletter. Disse gjør det mulig å endre setehøyden uten å måtte fjerne fliser eller gjøre konstruksjonsmessige endringer. Funksjoner som relativt enkelt har latt seg realisere i skjulte systemer, er i dag også oppnåelige gjennom tilpasninger på utsiden av veggen. Nå finnes nemlig Geberits konverteringssett til Monolith toalettmodul.modulen,somharmottattenrekkedesignpriser, kan heves med 3 eller 7 cm, og detpåenraskogsikkermåte. Konverteringssettet kan ettermonteres på begge modulene (høyde 101 cm eller 114 Takket være det enkle konverteringssettet kan setehøyden til Geberit Monolith toalettmodul heves med3eller7cmetterbehov. cm). For maksimal fleksibilitet inneholder settet flere komponenter, slik at rørleggeren kan tilpasse installasjonen til forholdene på stedet. I settet inngår et vakkert deksel i rustfritt stål med tilhørende monteringssett for installasjon foran eksisterende vegg. To koblingsfittinger med ulik S- bøy sørger for problemfri kobling til avløpet. Dersom kunden ønsker å kombinere Monolith toalettmodul med et Geberit AquaClean dusjtoalett,erdetenenkelsak.altsomkreves av ekstraarbeid, er å installere et strømuttakpåsiden. Bestillingsnummer for konverteringssett til Geberit Monolith toalettmodul Deksel: SN.1 Monteringssett for installasjon foran eksisterende vegg: cm eksentersett: cm eksentersett: Kundemagasin september2012

11 Geberit Monolith Redefinert baderoms design. Implementer dine baderomsideer enkelt og raskt. Geberit Monolith servantmodul kombinerer tidløst design med enkel installasjon. Geberit Monolith er tilgjengelige i mange forskjellige glassfarger og kan kombineres med ulike servanter og servantkraner. For mer informasjon, besøk 11

12 Vinner typer. 12 Geberitletteettervinnere ogfantdet. Verktøy gikk varmt, luften vibrerte og erfarne fagfolk svettet. Etter en spennende kamp ble de verdige vinnerne Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS kåret under Geberit Challenge, Lillestrøm. Premien var en eventyrlig reise til Dubai. Med dyktighet og kunnskap vant de mot 23 sterke lag. Geberit gratulerer alle deltakerne og ser frem til Geberit Challenge 2012!

13 Produkter og løsninger Alltidtilgjengelig ibilen Nytt liv for gamle sisterner Alle servicebiler bør være utstyrt med et komplett erstatningssett for spylemekanismen i keramiske sisterner. Selvomdetvednybyggogrenoveringidag stort sett monteres skjulte sisterner, er utallige keramiske sisterner fortsatt i daglig bruk over hele Europa. Så lenge de ikke utsettes for ytre påvirkninger, har sisternene nærmest ubegrenset levetid. Fylleventiler og spylesystemer er derimot mer utsatt for slitasje. Ofte er det ikke mulig å reparere ødelagte, opptil 30 år gamle fylleventiler og spylesystemer. Enten fordi produsenten ikke lenger eksisterer, eller fordi man ikke får tak i reservedeler. Det er mye enklere og dessuten mer lønnsomt å skifte ut hele mekanismen. Geberit tilbyr et komplett erstatningssett som inneholder en universal fylleventil og et spylesystem for dobbeltspyling eller skyll/stopp-funksjon. Erstatningssettet kan enkelt installeres i alle vanlige keramiske sisterner. Og når Geberit setter navnet sittpånoe,betyrdetatkundenkanforvente Geberit-kvalitet, inkludert 25 års tilgjengelighetsgaranti på reservedeler. Geberit erstatningssett med universal fylleventil og spylesystem for dobbeltspyling passertildeallerflestesisterneravden gamle typen. 13

14 Know-how Glemtørtogteoretisk Avløpssystemet forklart på en forståelig måte Dataanimerte, interaktive læringsprogrammer og andre audiovisuelle hjelpemidler blir ofte benyttet for å beskrive komplekse forhold. Men noen ganger er det enkle det beste som for eksempel Geberits avløpsvanntårn. Geberits avløpsvanntårn: FratetteavløpiMünchentil Pluvia I Geberits avløpsvanntårn er det mulig å presentere en rekke installasjoner for avløp i bygninger i størrelsesorden 1:1. Med gjennomsiktige rør og fittinger og farget vann kan publikum se hvordan avløpsvannet beveger seg i rørsystemet. Konsekvensene av vanlige installasjonsfeil kan enkelt anskueliggjøres. Her kan man for eksempel vise hva som skjedde i OL-landsbyen i München rett etter de olympiske sommerlekene i En installasjonsfeil førte til at avløpsvann fra toalettet fant veien opp i dusjen. Årsaken til den ubehagelige overraskelsenvarforlitenåpningikoblingensom gikk inn på hovedrøret. I dag styres Geberits avløpsvanntårn av en programmerbar styreenhet. Tidligere måtte derimot de enkelte koblingene, ventilene og pumpene betjenes manuelt av personer som kjente systemet og visste hva de gjorde. Med avløpsvanntårnet kan man også demonstrere Geberit Pluvia takavvanningssystem. Utallige rørleggere har stått foran Geberits avløpsvanntårn en eller annen gang i karrieren og fascinert fulgt med på hvordan vannet strømmer gjennom de transparente plastrørene. Med sine egne øyne har de setthvasomkanskjehvisetavløpsrørikke er korrekt utformet. Allerede for 50 år siden hadde Geberit opparbeidet seg stor ekspertise på hvordan spillvann oppfører seg i avløpssystemer. Den gang hjalp selskapet myndighetene i ulike land med å utarbeide standarder og regelverk for avløpsrør i plast. Dette førte til at rørleggere, bygningsingeniører og andre eksperter ofte besøkte Geberits hovedkontor i den sveitsiske byen Jona eller dro til sitt lokale salgskontor for å få siste nytt innenfor sanitærteknologi. Symbolet på veletablert sanitærteknologi På slutten av 60-tallet bestemte Geberit seg for å bygge et anlegg som skulle beskrive fysikkens lover i avløpssystemet på en konkret og tydelig måte. Samtidig ønsket man å vise konsekvensene av korrekte og ukorrekte installasjoner. Det hele måtte selvsagt kunne tilpasses ulike lands nasjonale standarder. I 1970 så det første avløpsvanntårnet dagens lys i Jona. Allerede fra første stund vardetenstorattraksjonforfagfolkogandre besøkende fra fjern og nær. Ikke lenge etterpå ble de første kursene der tårnet hadde en sentral plass, avholdt. Noen få år senere bygget det tyske og det italienske salgskontoret lignende tårn i henholdsvis Pfullendorf og Manno. I dag er drøyt ti av Geberits kurssentre utstyrt med sitt eget avløpsvanntårn. Installa- sjonene blir hele tiden oppdatert og anlegget utvidet med nye brukseksempler. Avhengig av størrelsen kan et avløpsvanntårn presentere opptil 60 ulike konstruksjonsløsninger i realistiske forhold. Avansert vedlikehold Som ved alt pionerarbeid var også avløpsvanntårnet utsatt for «barnesykdommer» den første tiden. En av de store utfordringenevarforeksempelåsveisesammende relativt skjøre, gjennomsiktige plastrørene på en måte som gjorde at skjøtene ble minst mulig forstyrrende. Vannbehandling ogrengjøringavrørenevistesegogsååby på problemer. Fordi vannet, som er farget rødt eller blått, utsettes for lys, er algeoppblomstring og avleiringer et vanlig fenomen, til tross for avkalkingssystemer og tilsetningsstoffer. Derfor blir systemet grundig rengjort én gang i året og deretter fylt med friskt vann. Selvsagt skjer det også tabber en gang iblant. Som den gangen en fra ledelsen ønsket å demonstrere det splitter nye avløpsvanntårnet for sine spesialinviterte gjester og ikke la merke til at et viktig deksel manglet. Resultatet var at flere av gjestene fikk en ufrivillig dusj i rødt vann under demonstrasjonen. Sannsynligvis vil de aldri glemme at avløpskoblingen i førsteetasjen på et høyt bygg må utstyres med et ventileringsrør. Eksempel 11 og 12 i Geberits avløpsvanntårn i Rapperswil-Jona: Koblingspunktet i førsteetasjen i et høyhus til venstre uten resirkulering av luft og til høyre med resirkulert luft. Hvilken løsning er korrekt? 14 Kundemagasin september2012

15 15

16 VVS-nytt Etenkeltgrep Veggmonterte kraner og Geberit Monolith servantmoduler En veggmontert kran med skjult blandebatteri er det aller ypperste for designentusiaster. For rørleggere kan derimot installasjonsarbeidet vekke assosiasjoner til alt annet enn«minimalistisk». Med mindre det elegante elementet skal monteres på en Geberit Monolith servantmodul. Dagens interiørdesignere og stilbevisste forbrukere jakter på ren, stram design. Veggmonterte kraner med skjult blande batteri og etthåndsgrep er som skapt for dettetrendbildet.deerikkebarevakreåse på, men har også praktiske fordeler En veggmontert kran med skjult blandebatteri passer perfekt på Geberit Monolith servantmodul. 16 Kundemagasin september 2012

17 sammenlignet med tradisjonelle servant armature: Servanten får en større flate og er enklere å rengjøre. En vrien nøtt For rørleggere derimot stiller saken seg helt annerledes. Både tuten og regulerings mekanismen skrus fast direkte på det skjul te blandebatteriet. Og for at monteringen av kranen skal gå like smertefritt, må blan debatteriet være plassert helt korrekt og nøyaktigivater.detteeretvanskeligogtid krevende arbeid, spesielt ved massive veg ger, da det ikke bare forutsetter en dyktig rørlegger, men også at mureren og flisleg gerenvethvadegjør. Montering i lettvegger er ikke noe særlig enklere. Også her er mange aktører inne i bildet. Hvis snekkeren har brukt for tykke plater, eller flisleggeren påfører for mye lim, kan det hende at gjengestykket til det skjul te blandebatteriet ikke stikker langt nok ut av veggen til at avløpet kan kobles skikkelig til. I slike tilfeller må det bestilles ekstra skjøtestykker, noe som medfører forsinkel ser og økte kostnader. Klar ferdig Med Geberit Monolith sanitærmodul for servanter stiller saken seg annerledes. Å installere en slik modul, fiks ferdig med veggkran og servant, gjør rørleggeren unna på noen få timer. De forborede monter ingshullene gjør det mulig å kontrollere at alledelerpassersomdeskal,frautsidenav veggen. Kunden blir selvsagt også fornøyd. Monolith sanitærmoduler er perfekt av stemt til interiørstilen med veggmonterte kraner, slik at kunden får et harmonisk bad med et enhetlig formspråk: elegant, eksklu sivt og ytterst minimalistisk. De viktigste fordelene: Veggmonterte servantkraner kombinert med Geberit Monolith servantmodul Enkel installasjon utført i en håndvending Det skjulte blandebatteriet er lett tilgjengelig Servantenerlettåholderen Større servantflate til rådighet Veggmonterte kraner gir et rent og ryddig uttrykk Et kort intervju med Stefanie Schweickerdt, leder for produktavdelingen i Hansgrohe/Axor Hvorfor øker etterspørselen etter veggmonterte kraner? Stefanie Schweickerdt: Fordi det gjør det mulig å fjerne blandebatteriet fra servanten, noe som forenkler renholdet. Man trenger ikke lenger irritere seg over de uunngåelige flekkene på blandebatteriet. I tillegg er veggmonterte kraner et stilig alternativ til tradisjonelle servantarmaturer. Mange liker det nye uttrykket. Hvilke designfaktorer gir veggmonterte kraner det lille ekstra? Sidendetnåertekniskmuligå plassere kranen rett på veggen, i motsetning til hva som er tilfellet med de servantmonterte modellene,oppnårmanetrentog ryddig uttrykk. Kranen stjeler ikke all oppmerksomheten, noe arkitekter og interiørdesignere vetåsetteprispå. Hvaerviktigvedvalgavenveggmontert kran? Dubørselvsagtlikekranen både utseendet og hvordan den fungereribruk.såbørdutenke påhvorduønskeråplassere reguleringsenheten. Det er også viktig at kranen passer til servanten.igjenerdetikkebaredet estetiske uttrykket som teller, men også de funksjonelle kvalitetene. Du ønsker jo for eksempelikkeatdetskalsprutevannut over hele vasken når strålen treffer servantflaten. Sist,menikkeminstbørdu vurdere de tekniske finessene. Alt fra varmtvannssparing til ventilen som regulerer vanntrykket, og funksjoner for å begrense kalkavleiringer. Av den grunn anbefaler jeg alltid å innhente råd fra en VVS-ekspert før du kjøper enkran. 17

18 Kampanjer Ettørkenlandog 32vinnere Vinnerne av Geberit Challenge på tur i Dubai Vinnerne av Geberit Challenge 2011 samlet på båten med Dubais skyline i bakgrunnen. Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS AS, som vant Geberit Challenge 2011, koste seg på sin velfortjente luksusferie. De fikk en herligukeidubaisammenmedde30andrevinnerne og deres reisefølge. 18 Kundemagasin september2012

19 Glade vinnere fra Norge: Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS AS På jeepsafari gjennom den varme ørkenen på vei til festmiddagioasen. Geberit Challenge Nåletervietterårets vinnere! Gripsjansen melddegpågeberit Challenge I2011vardetKenRøsholtogMartin Andresen fra Funksjonell VVS AS som viste alle hvordan det skal gjøres, og gikk seirende ut av Geberit Challenge. Nå ervipåjaktetternyevinnere. 18. oktober kan rørleggerlag fra hele landet bryne seg på nye utfordringer. Og for å overbevise juryen må de utmerke seg på mange områder, både gjennom kunnskapsnivå, samarbeidsevner og raskt og nøyaktig utført arbeid. Vishvaduergodfor,ogmelddegpånå! Informasjon om påmeldingsregler for lag ogtilskuerefinnerdupå I Dubai kan du få alle dine ønsker oppfylt. Detertilogmedmuligåståpåskiidenvarme ørkennasjonen ved Persiabukta. Og det var nettopp dette mangfoldet som imponerte vinnerne av Geberit Challenge Mens kollegene svettet og slet på en eller annen byggeplass hjemme i Norge, ble Ken Røsholt og Martin Andresen vartet opp etter alle kunstens regler på festmiddag i oasen. Neste dag suste de over bølgene og det krystallklare vannet i en katamaran. Men 2011-vinnerne brukte ikke tiden bare påavslappingogaction.depassetogsåpå å utveksle erfaringer med kolleger fra andre land. «Gruppeaktivitetene alene var et helt eventyr. Jeg mener, hvor ofte får man krysse ørkenen i en terrengbil? Men jeg syntes det var minst like moro å bli kjent med så mange dyktige kolleger fra ulike land,» forteller Marc Köhler fra Tyskland. «Detgaossblantannetenunikanledningtil å lære hvordan rørleggere i Finland jobber. Ogsåvardetjobareheltfantastiskåkunne diskutere dette over en kald øl i baren om kvelden,» legger lagkamerat Thomas Schmitt til. For å sikre at nok et norsk vinnerlag kan pakke kofferten og nyte en luksusferie i Dubai, arrangerer Geberit årets konkurranse i Oslo. Konkurransen vil foregå som et heftig sceneshow, og det seirende laget får ta med seg sine ledsagere og får oppleve den unike stemningen i Dubai. 19

20 Geberit AquaClean Hvemvilha etdusjtoalett? Noen fakta om et svært personlig tema Rengjøring med vann er en grundig, skånsom og forfriskende metode. Det er nettopp derfor det blir mer og mer populært blant europeere. Personlig hygiene vektlegges ulikt i ulike deler av verden. Det samme gjelder viktigheten av komfort på toalettet. Laosstaenkjapptittpåhvavitypiskgjørbak«hjertedøra». Spanjolene er de som tilbringer mest tid på toalettet. Britene verdsetter følelsen av fred og ro. Italienerne stiller høyest krav til komfort.delikerålesemensdeerder en aktivitet de deler med sveitserne. En studie om personlig hygiene i ulike europeiske land utført av Geberit i forbindelse med en multinasjonal markedsundersøkelse har avdekket noen interessante forskjeller. Hvor viktig er komfort på toalettet? (Ca.1000voksneblespurtihvertland.Alleresultateri%.) Sveits Tyskland Italia Dusjtoalett svært populært i Japan I Japan, et land med en lang tradisjon for suveren hygiene, har om lag 70% av alle hjem et dusjtoalett. I Europa derimot er det bare 10% av hjemmene som har det samme. Selv i Sveits, hvor dusjtoalettet ble oppfunnet,erbareettavtibadutstyrtmed dusjtoalett. Betyr det at europeerne ikke er Spania Belgia Nederland Frankrike Storbritannia Svært viktig Ganske viktig Ikke så viktig Uviktig Kilde: GfK Custom Research 20 Kundemagasin september2012

21 Hvaannetgjørvi på toalettet? (Ca.1000voksneblespurtihvertland.Flere svaralternativer mulige. Alle resultater i%.) Leser Et økologisk perspektiv: papir eller vann? En miljørettet livssyklusstudie utført av Sveits nasjonale laboratorium for materialkunnskap og teknologi(empa) i 2008 gjør det mulig å sammenligne tradisjonelle toaletter(med bruk av vanlig toalettpapir) og Geberit AquaClean 8000plus (Geberits mest avanserte dusjtoalett). Selv om Geberit AquaClean 8000plus har et noe høyere vannforbruk enn et tradisjonelt toalett, er besparelsen på toalettpapir enorm. Når man vurderer livssyklusen til et produkt, må man ta hensyn til råstoffbehov, produksjonsprosesser, bruk og avfallshåndtering. Miljøbelastningen fra produksjon av toalettpapir har stor betydning i så måte. Nyter et rolig øyeblikk Slapper av Hører på musikk Snakker i telefonen Ingenavdenevnte 14 Sveits Tyskland Italia Spania Belgia Nederland Frankrike Storbritannia Kilde: GfK Custom Research like opptatt av komfort på badet som innbyggerne i soloppgangens land? «En slik generalisering blir helt feil,» sier Martin Baumüller, sjef for Geberit Aqua Clean. «I Japan vektlegger man hygiene sterkt, men en annen årsak til den økende populariteten vi ser for dusjtoaletter der, er det faktum at det ikke er like vanlig med varme på badet, og at elektriske koblinger (for eksempel for setevarme) lenge har vært en standardfunksjon på japanske baderom. Personlig hygiene er selvsagt like viktig for europeerne, men fordi de fleste rom her mangler stikkontakter på toalettet, er det vanligere å bruke tradisjonelle bideer eller papir etter toalettbesøket.» Bidétradisjoner i sør ISør-Europaharvannværtenpopulærrengjøringsmetode i lang tid. Derfor vil du ofte finne bideer på badet i land som Italia og Spania.Over90%avdeitalienskeogspanske respondentene var overbevist om at de ble renere med vann enn ved å bare bruke papir. Dette synspunktet deler de med litt over 60 % av de øvrige europeerne (som riktignok ikke er like overbeviste). Og tendensen er stigende. Mens italienerne foretrekker bideet, klarer ikke spanjolene helt å velge mellom bidé og dusjtoalett. Men uansett hva de foretrekker, er de enige om at vann bør være et tilgjengelig rengjøringsmiddel. I resten av Europa er situasjonen en annen. Her foretrekkes dusjtoalettet klart foran bideet. Nye holdninger i Europa Mens over halvparten av alle spurte husholdninger i Belgia, Nederland, Tyskland og Sveits har minst to toaletter, klarer om lag 60% av britiske og franske husholdninger seg med bare ett. Dette funnet har likevel ingen betydning for respondentenes vilje til åkjøpeetdusjtoalettforåoppnåmerkomfort på det lille rommet med hjerte på døra. Snarere tvert imot. Det var omtrent like mange franske og britiske husholdninger som ønsket seg dusjtoalett, som det var spanske og italienske hvor vann altså allerede er svært populært. 21

22 Referanseprosjekt Ringenersluttet Et bærekraftig bygg med smarte og elegante løsninger Et tropisk klima og begrenset tilgang på drikkevann er noen av utfordringene det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank er bygget for å takle. Det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank har vakt stort oppmerksomhet.fordetførstehardet enuvanligform.fordet andre oppfyller bygget strenge miljø- og ressurskravogersertifisertihenhold til miljøstandardene GREEN STAR og BREEAM. Fem timer med fly fra den sørafrikanske storbyen Johannesburg, midt i Indiahavet, ligger øya Mauritius. Her er det tropisk klima, en gjennomsnittstemperatur på 23,3 C, tørre vintre og våte somre. Oppvarming av bygg ofrermanknaptentankeidetteområdet.utfordringen er heller hvordan man kan oppnå energieffektiv avkjøling. Ett svar på dette spørsmålet finner vi i et nytt bygg som stikker seg kraftig ut i mengden, ikke minst takket være sin uvanlige arkitektur. Det er det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank. Ideen til prosjektet, som ble realisert i 2011, ble unnfanget av arkitekten Jean François Koenig. Strøm fra egen solpark Det unike, grønne bygget bruker teknologi fra alle områder innenfor bærekraftige byggeløsninger og tilfredsstiller høye sosiale og økonomiske krav.«i tillegg til å begrense vann- og strømforbruket er det iverksatt tiltak for lydisolering, brannvern, sikkerhet, avfallshåndtering og livskvalitet,» forteller Jean François Koenig, som har sin arkitektutdannelse fra London og har hatt eget kontor på Mauritius siden Bygget er konstruert på en slik måte at energiforbruket er redusert til omtrent to tredjedeler av det et vanlig bygg bruker. Det ellipseformede bygningsskallet består av betong, aluminiumsplater og isolasjon som til sammen utgjør et godt isolerende lag. Dagslys slipper inn gjennom de store fasadeflatene på for- og baksiden og gjennom defemglassringene somgårrundtheleellipsen. Vinduene er av energivennlig, mørkt glass, som beskytter rommene mot overoppheting. Økonomisk bruk av drikkevann Det 40 meter høye bankbygget inneholder kontorplasser til 1100 ansatte og dessuten to store auditorier, treningsrom og kantine. En egen solpark dekker det meste av byggets strømbehov. Og der det er mulig, brukes regnvann og resirkulert tappevann istedet for drikkevann. Regnvannet samles på taket og føres til fire store tanker. Deretter benyttes det blant annet i toalettene. Drikkevann brukes kun i håndvasker og på kjøkkenet. Her er kranene utstyrt med elektronikk som forhindrer unødig forbruk. Brukt drikkevann går heller ikke til spille, men samles i tanker hvor det 22 Kundemagasin september2012

23 Hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank Ferdigstilt: 2011 Byggherre: Mauritius Commercial Bank Ltd. Arkitekt: Jean François Koenig VVS-entreprenør: ARUP Sigma/Proburo Rørleggertjenester: Plumbelec Co. Ltd Geberit knowhow GIS installasjonssystemer Elektroniske urinalstyringer og baderomsarmaturer P-vannlåser PE-HD rørsystemer Pluvia takavvanningssystem Mepla rørsystem Auditoriet i andre etasje utnytter fordelene til byggets ellipseform: perfekt oppstilling av sitteplasser for 300 personer. Et intervju med arkitekt Jean François Koenig renses gjennom et filter. Det resirkulerte drikkevannet benyttes deretter til rengjøring, vanning av hagen og diverse annet. Den konsekvente implementeringen av ressursbesparende konsepter har resultert i at bygget er belønnet med det australske miljømerket GREEN STAR. Det er dessuten det første bygget på den sørlige halvkule som er BREEAM-sertifisert (klassifisert ihenhold tilbuilding Research Establishment Environmental Assessment Method). «Geberit bidro med sin omfattende ekspertviten.» Er drikkevann en knapp ressurs på Mauritius? Desisteårenehardetikke kommetnoknedbørtilåfylle reservoarene. Situasjonen er for øyeblikketsåprekæratdeter innført vannrasjonering flere timer om dagen. Under konstruksjonsfasen sørget vi for at bygget istorgraddekkersitteget vannbehov. Hva har Geberit bidratt med? Spylesystemer for toaletter og urinaler som utelukkende bruker regnvann, og vanningsanlegget for hagen, systemer for rengjøring av gulv og bygningsflater samt et bilvaskanlegg, som alle bruker resirkulert drikkevann. Altdetteharbidratttilatbygget sååsierselvforsynt.geberithar ikke bare levert produkter og teknologi i toppklassen, men også delt sine omfattende kunnskaper og hjulpet oss med å realisere et komplekst vanntilførselssystem. Hva imponerte deg mest? Vi har plassert store vanntanker i de fire bygningsfundamentene som lar oss lagre nok regnvann. Etter min mening hadde vi aldri klart å lede vannet så effektivt fra den avanserte og buede takkonstruksjonen og ned i tankene uten Pluvia-systemet fra Geberit. 23

24 Geberit Silent-PP Lydenav stillhet. Bedre lydegenskaper med Silent PP takket være flerlags komposittrør og akustisk optimalisert klammer. Enkel installasjon. Mindre støy. Mer komfort. Med for eksempel svingt avstikker på grenrør og hydraulisk optimalisert avløpssystem. Det er hva vi mener med"know How Installed".

Knowhow. Geberit Monolith Plus. Bo i en vertikal skog. Kundemagasin Mars 2014. Et virkelig multitalent. Referanseobjekt

Knowhow. Geberit Monolith Plus. Bo i en vertikal skog. Kundemagasin Mars 2014. Et virkelig multitalent. Referanseobjekt Knowhow Kundemagasin Mars 2014 Et virkelig multitalent Geberit Monolith Plus Referanseobjekt Bo i en vertikal skog Vann er vårt element. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F

Detaljer

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt

Knowhow. Maksimal testing. Kongelig apehus. Kundemagasin September 2014. Setter materialene på prøve. Referanseobjekt Knowhow Kundemagasin September 2014 Setter materialene på prøve Maksimal testing Referanseobjekt Kongelig apehus Styrken bak en suksesshistorie. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog 67 97 82

Detaljer

Knowhow. Forum for nye ideer. Alupex rørsystemer på vei opp. Kundemagasin September 2013. Fuorisalone 2013 i Milano. Geberit Mepla

Knowhow. Forum for nye ideer. Alupex rørsystemer på vei opp. Kundemagasin September 2013. Fuorisalone 2013 i Milano. Geberit Mepla Knowhow Kundemagasin September 2013 Fuorisalone 2013 i Milano Forum for nye ideer Geberit Mepla Alupex rørsystemer på vei opp Vann er vårt element. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog Telefon

Detaljer

Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser

Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser Vann, enkelt tilkoblet. Vær på den sikre siden. Det finnes knapt noe annet selskap som har like omfattende kunnskaper om sanitærteknologi som Geberit.

Detaljer

Alltid en god løsning. Geberit innbyggingselementer

Alltid en god løsning. Geberit innbyggingselementer Alltid en god løsning. Geberit innbyggingselementer Kunnskap er en kilde til inspirasjon. Slik bygges sanitærrom i dag. Ingen grenser for rommets design, hurtig montering på byggeplassen og et optimalt

Detaljer

INSPIRED. vakrere MIJA BYGGER BAD HI-FI ESTETIC KONKURRER OG VINN EN VANNTETT HØYTTALER! PÅ BADET HI-FI-SPESIALISTEN DELER SINE BESTE TIPS

INSPIRED. vakrere MIJA BYGGER BAD HI-FI ESTETIC KONKURRER OG VINN EN VANNTETT HØYTTALER! PÅ BADET HI-FI-SPESIALISTEN DELER SINE BESTE TIPS ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA GUSTAVSBERG INSPIRED Baderom / Trender / Personligheter / Design / Nyheter / Vann / Lyd Nr. 1 2015 KONKURRER OG VINN EN VANNTETT HØYTTALER! HVA VIL DU LYTTE TIL PÅ BADET? MIJA

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

MILJØSMARTE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2013 2014

MILJØSMARTE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2013 2014 MILJØSMARTE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2013 2014 VELKOMMEN TIL ET MILJØSMARTERE BADEROM I denne katalogen finner du hele det miljøsmarte og inspirerende sortimentet fra Gustavsberg,

Detaljer

BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2011 / 2012

BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2011 / 2012 BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2011 / 2012 med miljø, som tradisjon Gustavsbergs fabrikk utenfor Stockholm har eksistert siden 1825. Produksjonen av baderomsporselen og badekar startet opp på 1940-tallet, og

Detaljer

www.grohe.no GROHE utstyr til bad www.grohe.no Grohe A/S Karihaugveien 89 1086 Oslo Tlf.: 22 906110 Fax: 22 906120 E-mail: grohe@grohe.

www.grohe.no GROHE utstyr til bad www.grohe.no Grohe A/S Karihaugveien 89 1086 Oslo Tlf.: 22 906110 Fax: 22 906120 E-mail: grohe@grohe. GROHE Enjoy Water GROHE utstyr til bad GROHE utstyr til bad NO 08.2007 Copyright by GROHE Grohe A/S Karihaugveien 89 1086 Oslo Tlf.: 22 906110 Fax: 22 906120 E-mail: grohe@grohe.no Er du glad i vann? Armaturer

Detaljer

EN SMARTERE FREMTID FLUSH HYGIENIC NYHET! INSPIRERENDE, INNOVATIVE OG MILJØSMARTE BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2014 2015

EN SMARTERE FREMTID FLUSH HYGIENIC NYHET! INSPIRERENDE, INNOVATIVE OG MILJØSMARTE BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2014 2015 EN SMARTERE FREMTID INSPIRERENDE, INNOVATIVE OG MILJØSMARTE BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2014 2015 NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLERE RENGJØRING MED SMARTERE SPYLING Smarte baderom gjør fremtiden lysere I denne

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TARKETT PARKETTGULV INSPIRASJON OG VEILEDNING TIL TARKETTS PARKETTGULVUTVALG 2014 2015 BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TRADISJON OG INNOVASJON EPOQUE EIK NATUR 7876001 HVORDAN SER

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

MAGASINET. Med i fokus. kunden AHLSELL SKAL BLI DEN FLINKESTE GROSSISTEN TIL Å FOKUSERE PÅ KUNDEN. Side 28 PROFILEN KUNDEN PROSJEKTET

MAGASINET. Med i fokus. kunden AHLSELL SKAL BLI DEN FLINKESTE GROSSISTEN TIL Å FOKUSERE PÅ KUNDEN. Side 28 PROFILEN KUNDEN PROSJEKTET Nr. 1 - Juli 2014 MAGASINET kunden Med i fokus AHLSELL SKAL BLI DEN FLINKESTE GROSSISTEN TIL Å FOKUSERE PÅ KUNDEN. Side 28 Side 20 PROFILEN Ole By Side 40 KUNDEN JA Installasjon Side 48 PROSJEKTET Sævareid

Detaljer

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12 IKEA-konsernets bærekraftrapport for FY12 Det vi gjør for å skape positive forandringer... «Før dette prosjektet trodde jeg ikke at miljøet hadde noe med meg å gjøre. Nå vet jeg at det går an å gjøre noe

Detaljer

IFÖ BAD 2014. 6 historie 70 BADEKAR 76 PORSELENSSERVANTER 10 BADEROMSMØBLER 56 DUSJVEGGER 64 DUSJKABINETTER TOALETTER. Ifö sense 10.

IFÖ BAD 2014. 6 historie 70 BADEKAR 76 PORSELENSSERVANTER 10 BADEROMSMØBLER 56 DUSJVEGGER 64 DUSJKABINETTER TOALETTER. Ifö sense 10. IFÖ BAD 2014 6 historie 70 BADEKAR 8 design 76 PORSELENSSERVANTER 10 BADEROMSMØBLER 82 TOALETTER Ifö sense 10 Ifö CAPRICe 26 92 made in sweden Bestill brosjyremateriell på www.ifosanitar.no eller hos din

Detaljer

Spar miljøet med DEFA bilvarmesystem

Spar miljøet med DEFA bilvarmesystem TEMA: Forbrukermarkedet Nr 9-2007 DEFA en norsk suksessbedrift: Spar miljøet med DEFA bilvarmesystem En bil med motorvarmer sparer miljøet for utslipp av betydelige mengder avfallsgasser. DEFA er markedsledende

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

cadmagasinet Oppgradert arbeidsprosess med NTItools SE Arkitektur Les mer på side 3 >>>

cadmagasinet Oppgradert arbeidsprosess med NTItools SE Arkitektur Les mer på side 3 >>> cadmagasinet 1 2014 SE Arkitektur Oppgradert arbeidsprosess med NTItools Les mer på side 3 >>> Lönne Scandinavia gikk fra 2D til 3D Fra skepsis til entusiasme! Les mer på side 14 >>> cadmagasinet 1 2014

Detaljer