Know-how. Fascinerende innsikt i avløpssystemet. Kundemagasin September Knowhow. Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Know-how. Fascinerende innsikt i avløpssystemet. Kundemagasin September 2012. Knowhow. Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene"

Transkript

1 Knowhow Kundemagasin September 2012 Know-how Fascinerende innsikt i avløpssystemet Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene

2 Kvalitetog kostnadseffektivitet eralltidpå dagsordenen. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen Lørenskog T F Antall eksemplarer: Utgis: Hvert halvår. Reproduksjon av enkeltartikler, enten helt eller delvis, forutsetter samtykke fra redaksjonen. Forside Det 14 meter høye avløpsvanntårnet på Geberits informasjonssenter i Rapperswil- Jona, Sveits Copyrights Michael Suter(forside, side 10, 15) Lorenz Walter(side 16) Johan Pretorius(side 22) Jean François Koenig(side 23) 2

3 Leder Kjære kunde! Enten det gjelder nybygg eller renovering: Det finnes knapt et byggeprosjekt der ikke byggekostnadene spiller en sentral rolle. Det har ført til at rørleggere somregelnøyersegmedågiettilbud på de spesifikasjonene som er satt opp av arkitektene eller VVS-ingeniørene, selv om de skulle være mangelfulle. Det viktigsteerålevereettilbudsomer konkurransedyktig på pris. Det skjer ganske ofte at koblingspunkter/fordelerskap ikke er i nærheten av toalettet eller sisternemodulen. Likevel vil vi påstå at det er uklokt å ikke vurdere slike momenter så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Ekstrakostnadene er overkommelige, og til gjengjeld kan kundene være sikre på atdefårettoalettromsomforetmindrebeløpkantilpassesendredebehov. Derforerdetuhyreviktigatdupåtardegrollensområdgiverianbudsprosessenogleggerfremkonkreteideerogforslag.Detkanvirkesomomdeter en holdningsendring på gang hos byggherrene. Mange betrakter ikke lenger byggekostnadene som en isolert utgiftspost, men ser også på hvilke kostnader somoppstårpålangogmellomlangsikt.erfaringviseratdesomevneråplanlegge med tanke på fremtiden, trekker det lengste strået. Vihåperatduvilhagledeavdenneutgavenavmagasinetvårt. Bjørn Arve Sømhovd, administrerende direktør 3

4 Innhold Fremtidsrettet baderomsplanlegging. Installasjonsteknologi 6 Geberit Monolith servantmodul. Sanitærsystemer 16 Europeerne bak hjertedøra. GeberitAquaClean 20 Innhold Nyheter 5 Konverteringssett for Geberit Monolith 10 Spylemekanismer for keramiske sisterner 13 Eksempelets makt 14 Vinnere på tur i ørkenen 18 En«grønn» sirkel 22 4 Kundemagasin september2012

5 Nyheter Monolith servantmodul vekker oppsikt Monolith servantmodul vekker oppsikt på Geberit On Tour og den har fått veldig positiv mottagelse. Den finnes i tre forskjelligefarger;sort,hvitogbrun.høydener114 cmogdenkanbestillesmedvalgfriskuffeseksjon på høyre, venstre eller begge sider. 2 Geberit Sigma80 designvinnende betjeningsplate Geberit Sigma80 er vinner av reddot design awardi2012ogervårnyeberøringsfriebetjeningsplate med LED-belysning. Dette er førstevalget for alle som er opptatt av lekkert design. Du kan velge forskjellige innstillinger, også automatisk skylling. 3 Geberit tildelt to reddot design awardpriser Våre to produktnyheter, Geberit Sigma80 og Geberit Monolith servantmodul, er tildelt reddot design award for sin designkvalitet av en jury bestående av 30 spesialister. Kreative enere og produsenter fra hele verden hadde levert til sammen 4515 designforslag til den anerkjente tyske produktkonkurransen. 5

6 Installasjonsteknologi Hvemsa generasjonskonflikt? Fremtidsrettet baderomsplanlegging 6 Customer Magazine September 2012

7 Geberits skjulte vannlås for servanter skaper et ryddig uttrykk og sørger dessuten for at rullestolbrukere har uhindret tilgang til vasken. Dekkplater og forbindelsesrør kan leveres i ulik design. Den som bygger, investerer i fremtiden. Derfor burde rørleggeren tilby smarte løsninger og gi kundene gode råd omhvordandekan planlegge for årene som kommer. Et nytt bad som er bygget på rett måte og med gode produkter, har en forventet funksjonstid på 25 år eller mer. Med grundig og forutseende planlegging kan det tilfredsstille brukernes krav og behov langt ut over denne perioden. Elektriske koblingspunkter i toalettsonen God komfort blir stadig viktigere, også på toalettet. Funksjoner som man kan gi avkall på til å begynne med, kanskje fordi de koster for mye, kan være en overkommelig investering lengre frem i tid. Da ønsker man kanskje å oppgradere toalettfasilitetene med et dusjtoalett, luktavsug eller en berøringsfri betjeningsplate. Men om kunden finnerutatdetåettermonteresliktutstyrer en kostbar affære, bare fordi det ikke finnes elektriske koblingspunkter i nærheten, blir han i beste fall svært irritert. Mest sannsynlig bestemmer han seg for å ikke gå til anskaffelse av utstyret og rørleggeren går glipp av muligheten for mersalg. Legg til rette for fremtiden Kort sjekkliste for et fremtidsrettet baderom: Tilstrekkelig antall elektriske koblingspunkter, også i toalettsonen Terskelløs dusj Servant med skjult vannlås Toalett med høyderegulerbar monteringsramme Skjulte plater for ettermontering av armstøtter Et moderne og lekkert baderom. Med terskelløs dusjnisje, høyderegulerbart dusjtoalett og frittstående servant vil det gi beboerne mange gode øyeblikk, også langt inn i pensjonisttilværelsen. 7

8 Installasjonsteknologi Det er smart å sette inn solide monteringsplaterbakveggen.pådenmåtenkanman senere montere støttehåndtak uten å måtte gjøre konstruksjonsmessige endringer. De siste årene har stadig flere elektriske apparater kommet inn på badet. Likevel er det fortsatt vanlig at man må lete forgjeves etterenstikkontakt selvpåbadinyebygninger. Rørleggere som gir kundene gode råd når de planlegger et nytt bad, eller ønsker å renovere det gamle, handler både i sin egen og kundenes interesse når de anbefaler elektriske koblingspunkter i toalettsonen. Fremtiden byr på store muligheter Det bør også badeværelset gjøre. Man tjenermyepååtenkelangsiktigogsørgeforat rommet er mest mulig fritt for hindringer og barrierer. Det betyr terskelfri adkomst til dusjen, vegghengt toalett, skjult vannlås ved servanten osv. For det første er dette med på å gi badet et moderne og ryddig uttrykk. Dernest vil det sikre at senere utvidelser eller oppgraderinger, for eksempel ettermontering av en designservant med eksklusiv armatur, føyer seg elegant inn utenåbrytemedrestenavrommet.detblir enklereåholdebadetrentogfrittforskjulte bakteriefeller. Som et siste moment vil et barrierefritt rom redusere risikoen for at noen snubler og skader seg. Den virkelige gevinsten av å konstruere badetutentrinnogtersklerfårdulikeveletterhvert som du blir eldre og bevegelsesevnen reduseres. Hvis det i tillegg er mulig å heve toalettsetet 5 til 7 cm, tyder dette på en enestående planleggingsevne. En slik høydejustering vil nemlig normalt kreve betydelige konstruksjonsmessige inngrep. Ved å installere en høyderegulerbar toalettmo- dulalleredefrastartenav,erdetrelativtenkelt for fagmannen å tilpasse setehøyden. Velger du å installere en høyderegulerbar toalettmodul, er det også lurt å sette inn monteringsplater på de riktige stedene i veggkonstruksjonen, bak flisene. Hvis det senere skulle bli nødvendig å tilpasse baderommet til bevegelseshemmede, kan solide støttehåndtak raskt og enkelt festes til disse platene. En vinn-vinn-situasjon Ekstrakostnadene ved å klargjøre badet med tanke på fremtidige behov kan beløpe seg til noen tusen kroner for sluttbrukeren. Enannenmåteåsedetpåeratbrukereninvesterer i muligheten til å kunne endre badet med relativt enkle grep i fremtiden, 8 Kundemagasin september2012

9 8cm Med et høyderegulerbart Duofix installasjonselement for vegghengt toalett kan setehøyden justeres trinnløst inntil 8 cm uten at det er nødvendig å ødelegge veggen. entendetskyldesønsketommerluksuseller endringer i helsetilstanden. For rørleggeren vil langsiktig planlegging ikke bare gi fornøyde kunder, men også nye oppdrag senere. Den«riktige» setehøyden Hvis ikke annet oppgis, blir dagens toaletter normalt satt opp medensetehøydepå41cm.dennehøydenharingenmedisinsk eller vitenskapelig forklaring, men ser ut til å være et kompromiss mellom ulike faktorer. Fraetmedisinskståstederdetåsittepåhukdenbestestillingen for tarmsystemet. Da måtte toalettskålen vært plassert 10 til 15cmlavere.Menforeldreoghøyepersonererdetnestenumulig åreisesegfraensålavposisjonutenstøttehåndtak. Muligheten til å kunne reise seg enkelt er hovedårsaken til at eldre og bevegelseshemmede foretrekker en høyere seteposisjon. I barrierefrie baderom har derfor toalettene normalt en setehøyde på 48 cm. 9

10 Produkter og løsninger Høyere seteposisjon Konverteringssett for Geberit Monolith toalettmoduler Muligheten til å heve setehøyden til toalettet uten endringer i selve konstruksjonen er noe både rørleggere og sluttkunder vil ha glede av. Derfor har Geberit utviklet en gjennomtenkt løsning for Monolith toalettmoduler. Eldre mennesker foretrekker en høyere seteposisjon, også på toalettet. Nettopp derfor velger stadig flere byggherrer å installere Geberits høyderegulerbare Duofix installasjonselementer for vegghengte toaletter. Disse gjør det mulig å endre setehøyden uten å måtte fjerne fliser eller gjøre konstruksjonsmessige endringer. Funksjoner som relativt enkelt har latt seg realisere i skjulte systemer, er i dag også oppnåelige gjennom tilpasninger på utsiden av veggen. Nå finnes nemlig Geberits konverteringssett til Monolith toalettmodul.modulen,somharmottattenrekkedesignpriser, kan heves med 3 eller 7 cm, og detpåenraskogsikkermåte. Konverteringssettet kan ettermonteres på begge modulene (høyde 101 cm eller 114 Takket være det enkle konverteringssettet kan setehøyden til Geberit Monolith toalettmodul heves med3eller7cmetterbehov. cm). For maksimal fleksibilitet inneholder settet flere komponenter, slik at rørleggeren kan tilpasse installasjonen til forholdene på stedet. I settet inngår et vakkert deksel i rustfritt stål med tilhørende monteringssett for installasjon foran eksisterende vegg. To koblingsfittinger med ulik S- bøy sørger for problemfri kobling til avløpet. Dersom kunden ønsker å kombinere Monolith toalettmodul med et Geberit AquaClean dusjtoalett,erdetenenkelsak.altsomkreves av ekstraarbeid, er å installere et strømuttakpåsiden. Bestillingsnummer for konverteringssett til Geberit Monolith toalettmodul Deksel: SN.1 Monteringssett for installasjon foran eksisterende vegg: cm eksentersett: cm eksentersett: Kundemagasin september2012

11 Geberit Monolith Redefinert baderoms design. Implementer dine baderomsideer enkelt og raskt. Geberit Monolith servantmodul kombinerer tidløst design med enkel installasjon. Geberit Monolith er tilgjengelige i mange forskjellige glassfarger og kan kombineres med ulike servanter og servantkraner. For mer informasjon, besøk 11

12 Vinner typer. 12 Geberitletteettervinnere ogfantdet. Verktøy gikk varmt, luften vibrerte og erfarne fagfolk svettet. Etter en spennende kamp ble de verdige vinnerne Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS kåret under Geberit Challenge, Lillestrøm. Premien var en eventyrlig reise til Dubai. Med dyktighet og kunnskap vant de mot 23 sterke lag. Geberit gratulerer alle deltakerne og ser frem til Geberit Challenge 2012!

13 Produkter og løsninger Alltidtilgjengelig ibilen Nytt liv for gamle sisterner Alle servicebiler bør være utstyrt med et komplett erstatningssett for spylemekanismen i keramiske sisterner. Selvomdetvednybyggogrenoveringidag stort sett monteres skjulte sisterner, er utallige keramiske sisterner fortsatt i daglig bruk over hele Europa. Så lenge de ikke utsettes for ytre påvirkninger, har sisternene nærmest ubegrenset levetid. Fylleventiler og spylesystemer er derimot mer utsatt for slitasje. Ofte er det ikke mulig å reparere ødelagte, opptil 30 år gamle fylleventiler og spylesystemer. Enten fordi produsenten ikke lenger eksisterer, eller fordi man ikke får tak i reservedeler. Det er mye enklere og dessuten mer lønnsomt å skifte ut hele mekanismen. Geberit tilbyr et komplett erstatningssett som inneholder en universal fylleventil og et spylesystem for dobbeltspyling eller skyll/stopp-funksjon. Erstatningssettet kan enkelt installeres i alle vanlige keramiske sisterner. Og når Geberit setter navnet sittpånoe,betyrdetatkundenkanforvente Geberit-kvalitet, inkludert 25 års tilgjengelighetsgaranti på reservedeler. Geberit erstatningssett med universal fylleventil og spylesystem for dobbeltspyling passertildeallerflestesisterneravden gamle typen. 13

14 Know-how Glemtørtogteoretisk Avløpssystemet forklart på en forståelig måte Dataanimerte, interaktive læringsprogrammer og andre audiovisuelle hjelpemidler blir ofte benyttet for å beskrive komplekse forhold. Men noen ganger er det enkle det beste som for eksempel Geberits avløpsvanntårn. Geberits avløpsvanntårn: FratetteavløpiMünchentil Pluvia I Geberits avløpsvanntårn er det mulig å presentere en rekke installasjoner for avløp i bygninger i størrelsesorden 1:1. Med gjennomsiktige rør og fittinger og farget vann kan publikum se hvordan avløpsvannet beveger seg i rørsystemet. Konsekvensene av vanlige installasjonsfeil kan enkelt anskueliggjøres. Her kan man for eksempel vise hva som skjedde i OL-landsbyen i München rett etter de olympiske sommerlekene i En installasjonsfeil førte til at avløpsvann fra toalettet fant veien opp i dusjen. Årsaken til den ubehagelige overraskelsenvarforlitenåpningikoblingensom gikk inn på hovedrøret. I dag styres Geberits avløpsvanntårn av en programmerbar styreenhet. Tidligere måtte derimot de enkelte koblingene, ventilene og pumpene betjenes manuelt av personer som kjente systemet og visste hva de gjorde. Med avløpsvanntårnet kan man også demonstrere Geberit Pluvia takavvanningssystem. Utallige rørleggere har stått foran Geberits avløpsvanntårn en eller annen gang i karrieren og fascinert fulgt med på hvordan vannet strømmer gjennom de transparente plastrørene. Med sine egne øyne har de setthvasomkanskjehvisetavløpsrørikke er korrekt utformet. Allerede for 50 år siden hadde Geberit opparbeidet seg stor ekspertise på hvordan spillvann oppfører seg i avløpssystemer. Den gang hjalp selskapet myndighetene i ulike land med å utarbeide standarder og regelverk for avløpsrør i plast. Dette førte til at rørleggere, bygningsingeniører og andre eksperter ofte besøkte Geberits hovedkontor i den sveitsiske byen Jona eller dro til sitt lokale salgskontor for å få siste nytt innenfor sanitærteknologi. Symbolet på veletablert sanitærteknologi På slutten av 60-tallet bestemte Geberit seg for å bygge et anlegg som skulle beskrive fysikkens lover i avløpssystemet på en konkret og tydelig måte. Samtidig ønsket man å vise konsekvensene av korrekte og ukorrekte installasjoner. Det hele måtte selvsagt kunne tilpasses ulike lands nasjonale standarder. I 1970 så det første avløpsvanntårnet dagens lys i Jona. Allerede fra første stund vardetenstorattraksjonforfagfolkogandre besøkende fra fjern og nær. Ikke lenge etterpå ble de første kursene der tårnet hadde en sentral plass, avholdt. Noen få år senere bygget det tyske og det italienske salgskontoret lignende tårn i henholdsvis Pfullendorf og Manno. I dag er drøyt ti av Geberits kurssentre utstyrt med sitt eget avløpsvanntårn. Installa- sjonene blir hele tiden oppdatert og anlegget utvidet med nye brukseksempler. Avhengig av størrelsen kan et avløpsvanntårn presentere opptil 60 ulike konstruksjonsløsninger i realistiske forhold. Avansert vedlikehold Som ved alt pionerarbeid var også avløpsvanntårnet utsatt for «barnesykdommer» den første tiden. En av de store utfordringenevarforeksempelåsveisesammende relativt skjøre, gjennomsiktige plastrørene på en måte som gjorde at skjøtene ble minst mulig forstyrrende. Vannbehandling ogrengjøringavrørenevistesegogsååby på problemer. Fordi vannet, som er farget rødt eller blått, utsettes for lys, er algeoppblomstring og avleiringer et vanlig fenomen, til tross for avkalkingssystemer og tilsetningsstoffer. Derfor blir systemet grundig rengjort én gang i året og deretter fylt med friskt vann. Selvsagt skjer det også tabber en gang iblant. Som den gangen en fra ledelsen ønsket å demonstrere det splitter nye avløpsvanntårnet for sine spesialinviterte gjester og ikke la merke til at et viktig deksel manglet. Resultatet var at flere av gjestene fikk en ufrivillig dusj i rødt vann under demonstrasjonen. Sannsynligvis vil de aldri glemme at avløpskoblingen i førsteetasjen på et høyt bygg må utstyres med et ventileringsrør. Eksempel 11 og 12 i Geberits avløpsvanntårn i Rapperswil-Jona: Koblingspunktet i førsteetasjen i et høyhus til venstre uten resirkulering av luft og til høyre med resirkulert luft. Hvilken løsning er korrekt? 14 Kundemagasin september2012

15 15

16 VVS-nytt Etenkeltgrep Veggmonterte kraner og Geberit Monolith servantmoduler En veggmontert kran med skjult blandebatteri er det aller ypperste for designentusiaster. For rørleggere kan derimot installasjonsarbeidet vekke assosiasjoner til alt annet enn«minimalistisk». Med mindre det elegante elementet skal monteres på en Geberit Monolith servantmodul. Dagens interiørdesignere og stilbevisste forbrukere jakter på ren, stram design. Veggmonterte kraner med skjult blande batteri og etthåndsgrep er som skapt for dettetrendbildet.deerikkebarevakreåse på, men har også praktiske fordeler En veggmontert kran med skjult blandebatteri passer perfekt på Geberit Monolith servantmodul. 16 Kundemagasin september 2012

17 sammenlignet med tradisjonelle servant armature: Servanten får en større flate og er enklere å rengjøre. En vrien nøtt For rørleggere derimot stiller saken seg helt annerledes. Både tuten og regulerings mekanismen skrus fast direkte på det skjul te blandebatteriet. Og for at monteringen av kranen skal gå like smertefritt, må blan debatteriet være plassert helt korrekt og nøyaktigivater.detteeretvanskeligogtid krevende arbeid, spesielt ved massive veg ger, da det ikke bare forutsetter en dyktig rørlegger, men også at mureren og flisleg gerenvethvadegjør. Montering i lettvegger er ikke noe særlig enklere. Også her er mange aktører inne i bildet. Hvis snekkeren har brukt for tykke plater, eller flisleggeren påfører for mye lim, kan det hende at gjengestykket til det skjul te blandebatteriet ikke stikker langt nok ut av veggen til at avløpet kan kobles skikkelig til. I slike tilfeller må det bestilles ekstra skjøtestykker, noe som medfører forsinkel ser og økte kostnader. Klar ferdig Med Geberit Monolith sanitærmodul for servanter stiller saken seg annerledes. Å installere en slik modul, fiks ferdig med veggkran og servant, gjør rørleggeren unna på noen få timer. De forborede monter ingshullene gjør det mulig å kontrollere at alledelerpassersomdeskal,frautsidenav veggen. Kunden blir selvsagt også fornøyd. Monolith sanitærmoduler er perfekt av stemt til interiørstilen med veggmonterte kraner, slik at kunden får et harmonisk bad med et enhetlig formspråk: elegant, eksklu sivt og ytterst minimalistisk. De viktigste fordelene: Veggmonterte servantkraner kombinert med Geberit Monolith servantmodul Enkel installasjon utført i en håndvending Det skjulte blandebatteriet er lett tilgjengelig Servantenerlettåholderen Større servantflate til rådighet Veggmonterte kraner gir et rent og ryddig uttrykk Et kort intervju med Stefanie Schweickerdt, leder for produktavdelingen i Hansgrohe/Axor Hvorfor øker etterspørselen etter veggmonterte kraner? Stefanie Schweickerdt: Fordi det gjør det mulig å fjerne blandebatteriet fra servanten, noe som forenkler renholdet. Man trenger ikke lenger irritere seg over de uunngåelige flekkene på blandebatteriet. I tillegg er veggmonterte kraner et stilig alternativ til tradisjonelle servantarmaturer. Mange liker det nye uttrykket. Hvilke designfaktorer gir veggmonterte kraner det lille ekstra? Sidendetnåertekniskmuligå plassere kranen rett på veggen, i motsetning til hva som er tilfellet med de servantmonterte modellene,oppnårmanetrentog ryddig uttrykk. Kranen stjeler ikke all oppmerksomheten, noe arkitekter og interiørdesignere vetåsetteprispå. Hvaerviktigvedvalgavenveggmontert kran? Dubørselvsagtlikekranen både utseendet og hvordan den fungereribruk.såbørdutenke påhvorduønskeråplassere reguleringsenheten. Det er også viktig at kranen passer til servanten.igjenerdetikkebaredet estetiske uttrykket som teller, men også de funksjonelle kvalitetene. Du ønsker jo for eksempelikkeatdetskalsprutevannut over hele vasken når strålen treffer servantflaten. Sist,menikkeminstbørdu vurdere de tekniske finessene. Alt fra varmtvannssparing til ventilen som regulerer vanntrykket, og funksjoner for å begrense kalkavleiringer. Av den grunn anbefaler jeg alltid å innhente råd fra en VVS-ekspert før du kjøper enkran. 17

18 Kampanjer Ettørkenlandog 32vinnere Vinnerne av Geberit Challenge på tur i Dubai Vinnerne av Geberit Challenge 2011 samlet på båten med Dubais skyline i bakgrunnen. Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS AS, som vant Geberit Challenge 2011, koste seg på sin velfortjente luksusferie. De fikk en herligukeidubaisammenmedde30andrevinnerne og deres reisefølge. 18 Kundemagasin september2012

19 Glade vinnere fra Norge: Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS AS På jeepsafari gjennom den varme ørkenen på vei til festmiddagioasen. Geberit Challenge Nåletervietterårets vinnere! Gripsjansen melddegpågeberit Challenge I2011vardetKenRøsholtogMartin Andresen fra Funksjonell VVS AS som viste alle hvordan det skal gjøres, og gikk seirende ut av Geberit Challenge. Nå ervipåjaktetternyevinnere. 18. oktober kan rørleggerlag fra hele landet bryne seg på nye utfordringer. Og for å overbevise juryen må de utmerke seg på mange områder, både gjennom kunnskapsnivå, samarbeidsevner og raskt og nøyaktig utført arbeid. Vishvaduergodfor,ogmelddegpånå! Informasjon om påmeldingsregler for lag ogtilskuerefinnerdupå I Dubai kan du få alle dine ønsker oppfylt. Detertilogmedmuligåståpåskiidenvarme ørkennasjonen ved Persiabukta. Og det var nettopp dette mangfoldet som imponerte vinnerne av Geberit Challenge Mens kollegene svettet og slet på en eller annen byggeplass hjemme i Norge, ble Ken Røsholt og Martin Andresen vartet opp etter alle kunstens regler på festmiddag i oasen. Neste dag suste de over bølgene og det krystallklare vannet i en katamaran. Men 2011-vinnerne brukte ikke tiden bare påavslappingogaction.depassetogsåpå å utveksle erfaringer med kolleger fra andre land. «Gruppeaktivitetene alene var et helt eventyr. Jeg mener, hvor ofte får man krysse ørkenen i en terrengbil? Men jeg syntes det var minst like moro å bli kjent med så mange dyktige kolleger fra ulike land,» forteller Marc Köhler fra Tyskland. «Detgaossblantannetenunikanledningtil å lære hvordan rørleggere i Finland jobber. Ogsåvardetjobareheltfantastiskåkunne diskutere dette over en kald øl i baren om kvelden,» legger lagkamerat Thomas Schmitt til. For å sikre at nok et norsk vinnerlag kan pakke kofferten og nyte en luksusferie i Dubai, arrangerer Geberit årets konkurranse i Oslo. Konkurransen vil foregå som et heftig sceneshow, og det seirende laget får ta med seg sine ledsagere og får oppleve den unike stemningen i Dubai. 19

20 Geberit AquaClean Hvemvilha etdusjtoalett? Noen fakta om et svært personlig tema Rengjøring med vann er en grundig, skånsom og forfriskende metode. Det er nettopp derfor det blir mer og mer populært blant europeere. Personlig hygiene vektlegges ulikt i ulike deler av verden. Det samme gjelder viktigheten av komfort på toalettet. Laosstaenkjapptittpåhvavitypiskgjørbak«hjertedøra». Spanjolene er de som tilbringer mest tid på toalettet. Britene verdsetter følelsen av fred og ro. Italienerne stiller høyest krav til komfort.delikerålesemensdeerder en aktivitet de deler med sveitserne. En studie om personlig hygiene i ulike europeiske land utført av Geberit i forbindelse med en multinasjonal markedsundersøkelse har avdekket noen interessante forskjeller. Hvor viktig er komfort på toalettet? (Ca.1000voksneblespurtihvertland.Alleresultateri%.) Sveits Tyskland Italia Dusjtoalett svært populært i Japan I Japan, et land med en lang tradisjon for suveren hygiene, har om lag 70% av alle hjem et dusjtoalett. I Europa derimot er det bare 10% av hjemmene som har det samme. Selv i Sveits, hvor dusjtoalettet ble oppfunnet,erbareettavtibadutstyrtmed dusjtoalett. Betyr det at europeerne ikke er Spania Belgia Nederland Frankrike Storbritannia Svært viktig Ganske viktig Ikke så viktig Uviktig Kilde: GfK Custom Research 20 Kundemagasin september2012

21 Hvaannetgjørvi på toalettet? (Ca.1000voksneblespurtihvertland.Flere svaralternativer mulige. Alle resultater i%.) Leser Et økologisk perspektiv: papir eller vann? En miljørettet livssyklusstudie utført av Sveits nasjonale laboratorium for materialkunnskap og teknologi(empa) i 2008 gjør det mulig å sammenligne tradisjonelle toaletter(med bruk av vanlig toalettpapir) og Geberit AquaClean 8000plus (Geberits mest avanserte dusjtoalett). Selv om Geberit AquaClean 8000plus har et noe høyere vannforbruk enn et tradisjonelt toalett, er besparelsen på toalettpapir enorm. Når man vurderer livssyklusen til et produkt, må man ta hensyn til råstoffbehov, produksjonsprosesser, bruk og avfallshåndtering. Miljøbelastningen fra produksjon av toalettpapir har stor betydning i så måte. Nyter et rolig øyeblikk Slapper av Hører på musikk Snakker i telefonen Ingenavdenevnte 14 Sveits Tyskland Italia Spania Belgia Nederland Frankrike Storbritannia Kilde: GfK Custom Research like opptatt av komfort på badet som innbyggerne i soloppgangens land? «En slik generalisering blir helt feil,» sier Martin Baumüller, sjef for Geberit Aqua Clean. «I Japan vektlegger man hygiene sterkt, men en annen årsak til den økende populariteten vi ser for dusjtoaletter der, er det faktum at det ikke er like vanlig med varme på badet, og at elektriske koblinger (for eksempel for setevarme) lenge har vært en standardfunksjon på japanske baderom. Personlig hygiene er selvsagt like viktig for europeerne, men fordi de fleste rom her mangler stikkontakter på toalettet, er det vanligere å bruke tradisjonelle bideer eller papir etter toalettbesøket.» Bidétradisjoner i sør ISør-Europaharvannværtenpopulærrengjøringsmetode i lang tid. Derfor vil du ofte finne bideer på badet i land som Italia og Spania.Over90%avdeitalienskeogspanske respondentene var overbevist om at de ble renere med vann enn ved å bare bruke papir. Dette synspunktet deler de med litt over 60 % av de øvrige europeerne (som riktignok ikke er like overbeviste). Og tendensen er stigende. Mens italienerne foretrekker bideet, klarer ikke spanjolene helt å velge mellom bidé og dusjtoalett. Men uansett hva de foretrekker, er de enige om at vann bør være et tilgjengelig rengjøringsmiddel. I resten av Europa er situasjonen en annen. Her foretrekkes dusjtoalettet klart foran bideet. Nye holdninger i Europa Mens over halvparten av alle spurte husholdninger i Belgia, Nederland, Tyskland og Sveits har minst to toaletter, klarer om lag 60% av britiske og franske husholdninger seg med bare ett. Dette funnet har likevel ingen betydning for respondentenes vilje til åkjøpeetdusjtoalettforåoppnåmerkomfort på det lille rommet med hjerte på døra. Snarere tvert imot. Det var omtrent like mange franske og britiske husholdninger som ønsket seg dusjtoalett, som det var spanske og italienske hvor vann altså allerede er svært populært. 21

22 Referanseprosjekt Ringenersluttet Et bærekraftig bygg med smarte og elegante løsninger Et tropisk klima og begrenset tilgang på drikkevann er noen av utfordringene det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank er bygget for å takle. Det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank har vakt stort oppmerksomhet.fordetførstehardet enuvanligform.fordet andre oppfyller bygget strenge miljø- og ressurskravogersertifisertihenhold til miljøstandardene GREEN STAR og BREEAM. Fem timer med fly fra den sørafrikanske storbyen Johannesburg, midt i Indiahavet, ligger øya Mauritius. Her er det tropisk klima, en gjennomsnittstemperatur på 23,3 C, tørre vintre og våte somre. Oppvarming av bygg ofrermanknaptentankeidetteområdet.utfordringen er heller hvordan man kan oppnå energieffektiv avkjøling. Ett svar på dette spørsmålet finner vi i et nytt bygg som stikker seg kraftig ut i mengden, ikke minst takket være sin uvanlige arkitektur. Det er det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank. Ideen til prosjektet, som ble realisert i 2011, ble unnfanget av arkitekten Jean François Koenig. Strøm fra egen solpark Det unike, grønne bygget bruker teknologi fra alle områder innenfor bærekraftige byggeløsninger og tilfredsstiller høye sosiale og økonomiske krav.«i tillegg til å begrense vann- og strømforbruket er det iverksatt tiltak for lydisolering, brannvern, sikkerhet, avfallshåndtering og livskvalitet,» forteller Jean François Koenig, som har sin arkitektutdannelse fra London og har hatt eget kontor på Mauritius siden Bygget er konstruert på en slik måte at energiforbruket er redusert til omtrent to tredjedeler av det et vanlig bygg bruker. Det ellipseformede bygningsskallet består av betong, aluminiumsplater og isolasjon som til sammen utgjør et godt isolerende lag. Dagslys slipper inn gjennom de store fasadeflatene på for- og baksiden og gjennom defemglassringene somgårrundtheleellipsen. Vinduene er av energivennlig, mørkt glass, som beskytter rommene mot overoppheting. Økonomisk bruk av drikkevann Det 40 meter høye bankbygget inneholder kontorplasser til 1100 ansatte og dessuten to store auditorier, treningsrom og kantine. En egen solpark dekker det meste av byggets strømbehov. Og der det er mulig, brukes regnvann og resirkulert tappevann istedet for drikkevann. Regnvannet samles på taket og føres til fire store tanker. Deretter benyttes det blant annet i toalettene. Drikkevann brukes kun i håndvasker og på kjøkkenet. Her er kranene utstyrt med elektronikk som forhindrer unødig forbruk. Brukt drikkevann går heller ikke til spille, men samles i tanker hvor det 22 Kundemagasin september2012

23 Hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank Ferdigstilt: 2011 Byggherre: Mauritius Commercial Bank Ltd. Arkitekt: Jean François Koenig VVS-entreprenør: ARUP Sigma/Proburo Rørleggertjenester: Plumbelec Co. Ltd Geberit knowhow GIS installasjonssystemer Elektroniske urinalstyringer og baderomsarmaturer P-vannlåser PE-HD rørsystemer Pluvia takavvanningssystem Mepla rørsystem Auditoriet i andre etasje utnytter fordelene til byggets ellipseform: perfekt oppstilling av sitteplasser for 300 personer. Et intervju med arkitekt Jean François Koenig renses gjennom et filter. Det resirkulerte drikkevannet benyttes deretter til rengjøring, vanning av hagen og diverse annet. Den konsekvente implementeringen av ressursbesparende konsepter har resultert i at bygget er belønnet med det australske miljømerket GREEN STAR. Det er dessuten det første bygget på den sørlige halvkule som er BREEAM-sertifisert (klassifisert ihenhold tilbuilding Research Establishment Environmental Assessment Method). «Geberit bidro med sin omfattende ekspertviten.» Er drikkevann en knapp ressurs på Mauritius? Desisteårenehardetikke kommetnoknedbørtilåfylle reservoarene. Situasjonen er for øyeblikketsåprekæratdeter innført vannrasjonering flere timer om dagen. Under konstruksjonsfasen sørget vi for at bygget istorgraddekkersitteget vannbehov. Hva har Geberit bidratt med? Spylesystemer for toaletter og urinaler som utelukkende bruker regnvann, og vanningsanlegget for hagen, systemer for rengjøring av gulv og bygningsflater samt et bilvaskanlegg, som alle bruker resirkulert drikkevann. Altdetteharbidratttilatbygget sååsierselvforsynt.geberithar ikke bare levert produkter og teknologi i toppklassen, men også delt sine omfattende kunnskaper og hjulpet oss med å realisere et komplekst vanntilførselssystem. Hva imponerte deg mest? Vi har plassert store vanntanker i de fire bygningsfundamentene som lar oss lagre nok regnvann. Etter min mening hadde vi aldri klart å lede vannet så effektivt fra den avanserte og buede takkonstruksjonen og ned i tankene uten Pluvia-systemet fra Geberit. 23

24 Geberit Silent-PP Lydenav stillhet. Bedre lydegenskaper med Silent PP takket være flerlags komposittrør og akustisk optimalisert klammer. Enkel installasjon. Mindre støy. Mer komfort. Med for eksempel svingt avstikker på grenrør og hydraulisk optimalisert avløpssystem. Det er hva vi mener med"know How Installed".

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015.

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015. TECEnyheter Våren 2015 TECEone Spyletoalett Perfekt intimhygiene med varmt vann TECE har nå integrert det tradisjonelle bidet til et toalett ved hjelp av moderne teknologi: Et rimelig spyletoalett ble

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Urbant design. Geberit Monolith

Urbant design. Geberit Monolith Urbant design. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme hygienen. 2 Opplev Geberit AquaClean-følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme Opplev -følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker og gir deg velbehag. I Det fjerne Østen

Detaljer

Hovedattraksjonen. Geberit Monolith

Hovedattraksjonen. Geberit Monolith Hovedattraksjonen. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme hygienen. 2 Opplev Geberit AquaClean-følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker

Detaljer

Oras Optima kranserie Family

Oras Optima kranserie Family Oras Optima kranserie Family Disse kranene har noe nytt, noe smart, noe ekstra - de er mer enn bare kraner. De smarte funksjonene gjør bruken av kranene enklere, tryggere og mer energivennlig enn tidligere.

Detaljer

Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen

Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen Presseinformasjon Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen Logis: Ny prosjektserie fra Hansgrohe September 2015. Bare fordi

Detaljer

Innbyggingselementer. Integrerte sanitærsystemer og Geberit Monolith.

Innbyggingselementer. Integrerte sanitærsystemer og Geberit Monolith. Innbyggingselementer Integrerte sanitærsystemer og Geberit Monolith. Innovative løsninger og premium kvalitet. Geberit er europas ledende produsent innen integret sanitærteknologi og løsninger i bygg.

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

EcoJoy MINDRE VANN, MINDRE ENERGI, MER NYTELSE NYHET. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 6 L/min. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria 9,4 L/min

EcoJoy MINDRE VANN, MINDRE ENERGI, MER NYTELSE NYHET. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 6 L/min. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria 9,4 L/min EcoJoy NYHET Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan NYHET Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min 6 L 3 L Rainshower System Next Generation NYHET Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplate Grohtherm

Detaljer

AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk

AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk Den skånsomme hygienen Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, er forfriskende og gir deg velvære. AquaClean toalettene med innebygget

Detaljer

Baderomsnyheter som gjør livet litt lettere

Baderomsnyheter som gjør livet litt lettere NO 149-12 Baderomsnyheter som gjør livet litt lettere Rengjøringsvennlig glasur 1 www.ifosanitar.no Berøringsfri spyleknapp Rengjøringsvennlig design Flere funksjoner i samme toalettsete Alle store innovasjoner

Detaljer

Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker...

Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker... Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker... EXCLUSIVE ELEGANCE AVANTGARDE CLASSIC Innbyggingssystem EXCLUSIVE Rene, klare linjer Flotte, kreative løsninger Alt er mulig! Hvit/blank krom Blank/blank

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Rengjøringsvennlig og minimalistisk design Passer til Triomont innbyggingssisterner. 5G86 Hygienic Flush veggskål uten vulst

Rengjøringsvennlig og minimalistisk design Passer til Triomont innbyggingssisterner. 5G86 Hygienic Flush veggskål uten vulst NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GJØR DET BARNSLIG ENKELT Å HOLDE DET RENT NYHET! hygienic flush ENKLERE RENHOLD MED SMARTERE SPYLING Hygienic Flush Smartere

Detaljer

Tryggere og enklere installasjon

Tryggere og enklere installasjon NO 84-07 Tryggere og enklere installasjon Ifö Sign Installasjonssystem www.ifosanitar.no/sign En effektiv løsning med mange fordeler. Ifö Sign Installasjonssystem gjør tilværelsen litt enklere for både

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F 67 97 82 01 www.geberit.no

Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F 67 97 82 01 www.geberit.no Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F 67 97 82 01 www.geberit.no NO/01.14 av Geberit AS I perfekt harmoni. Geberit betjeningsplater Med en Geberit innbyggingssisterne i veggen er kun betjeningsplaten

Detaljer

DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE

DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE INSPIRASJON NO 1 For serien HighLine: 3 DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE I 2003 oppfant unidrain det avlange gulvavløpet og plasserte det inntil veggen i dusjnisjen. Den gang var high-end gulvavløpsdesign

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass.

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass. hole nytt Interiørglass Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin www.holeglass.no Glass på kjøkken 3 Glasseffekten! Hole Glass er et etablert glassfirma

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Innbygning/spyleteknikk. T5 WC og urinal betjeningstilbehør

Innbygning/spyleteknikk. T5 WC og urinal betjeningstilbehør Innbygning/spyleteknikk WC og urinal betjeningstilbehør Viega komponenter for WC og urinal spyling utmerker seg ved sin høye produksjonskvalitet og pålitelige materialer. Utformingen imponerer med eleganse

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe 2015-1 elektriske peiser trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

Talgø bad. Urbana 730/900

Talgø bad. Urbana 730/900 Talgø bad 2009 Urbana 730/900 Lifestyle 700 Lifestyle 700 sort, m/speilhylle Servantskap 700 sort 41539727 Servant Lilly 700c 30881536 Speilhylle 700 30853360 Lavt sideskap 30773550 Kr 1.995 Høyt sideskap

Detaljer

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold Utvid ditt hjem Med en vinterhage tilpasset norske forhold Finn din stil Vinterhage CMC 50.HI Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du et ekstra rom i hjemmet.

Detaljer

PLUG & PLAY BADEKABINER

PLUG & PLAY BADEKABINER PLUG & PLAY BADEKABINER BOXEN prefabrikerte badekabiner BOXEN er ferdige badekabiner som plasseres som separate enheter/ moduler i bygget. Sammenlignet med tradisjonelle plassbygde bad, er det mange fordeler

Detaljer

FM Mattsson. Kjøkken. Trykksak nr 251 /3 N

FM Mattsson. Kjøkken. Trykksak nr 251 /3 N FM Mattsson Kjøkken Trykksak nr 251 /3 N Tilgang på sand og kunnskapen om metallbearbeidning var en forutsetning da FM Mattsson ble grunnlagt på midten av 1800-tallet. Kunnskapen har gått i arv og sanden

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Geberit på badet. Geberit sanitærløsninger

Geberit på badet. Geberit sanitærløsninger Geberit på badet Geberit sanitærløsninger Høst 2015/vår 2016 Synlig og usynlig Hva skjer når synlig design og skjult teknologi er i harmoni? Svaret på dette finner du på de neste sidene. Navnet Geberit

Detaljer

- Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR

- Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR - Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR KVALITET 10 års kvalitetsgaranti på våre trinser. Produktene til Sanipro er utviklet med tanke på moderne design, funksjonalitet, sikkerhet og ikke minst

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

medemagruppen Diverse utstyr for baderom

medemagruppen Diverse utstyr for baderom medemagruppen Diverse utstyr for baderom for bolig og institusjon 2012 Pellet svantbeslag Pellet servantbeslag - servantbeslag med speil Servant senket Servant hevet Elegant og diskret hev/senk servantbeslag

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

incomparable grace and majesty

incomparable grace and majesty C ATERING Denne elegante, frittstående modellen gir deg mulighet til å utvide uteplassen din på en estetisk og stilfull måte. Det iøynefallende maritime designet skaper en innbydende atmosfære, og gjør

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det er verdt å bli kjent med. Nye Porsgrund Showerama 8-5

Detaljer

JACKON THERMOMUR Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON THERMOMUR Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON THERMOMUR Utbygger riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 07-2015 erstatter 03-2015 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Hva gjør byggsystemet

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Monteringsanvisning. Rektangulære dusjkabinett: 70x70x195cm - 70x90x195cm - 80x80x195cm. Buet dusjkabinett: 80x80x195cm - 90x90x195cm

Monteringsanvisning. Rektangulære dusjkabinett: 70x70x195cm - 70x90x195cm - 80x80x195cm. Buet dusjkabinett: 80x80x195cm - 90x90x195cm Monteringsanvisning Rektangulære dusjkabinett: 70x70x195cm - 70x90x195cm - 80x80x195cm Buet dusjkabinett: 80x80x195cm - 90x90x195cm Gratulerer med nytt dusjkabinett Hvor ofte har du ikke ønsket deg en

Detaljer

Toaletter TOALETTER 128 PRISLISTE IFÖ. Ifö nummer NRF nr Ekskl./Inkl. mva Produktgruppe Multipack

Toaletter TOALETTER 128 PRISLISTE IFÖ. Ifö nummer NRF nr Ekskl./Inkl. mva Produktgruppe Multipack Toaletter Ifö har produsert toaletter for det nordiske markedet i 70 år. Vår lange erfaring merkes også på våre miljøvennlige løsninger. Vi har for eksempel utviklet MILJØKNAP- PEN, et miljøvennlig, vannbesparende

Detaljer

Oppvarming/kjøling av tak og vegger

Oppvarming/kjøling av tak og vegger www.variotherm.no Oppvarming/kjøling av tak og vegger HEATING. COOLING. COMFORT. VeggModul. TakModul. OPPVARMING OG KJØLING AV TAK OG VEGGER MODUL Med Variotherm får du mer utbytte av vegger og tak. I

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

The freedom of endless horizons...

The freedom of endless horizons... C ATERING The freedom of endless horizons... Det spesielle ved Panorama er at den er konstruert uten frontsøyler. Dermed er utsynet helt fritt, og man kan nyte verden på en diskret måte! Konstruksjonen

Detaljer

Sunt miljø for deg og din hest Elegant og nesten vedlikeholdsfritt Økonomisk og tidsbesparende Gjør-det-selv eller få en totalløsning

Sunt miljø for deg og din hest Elegant og nesten vedlikeholdsfritt Økonomisk og tidsbesparende Gjør-det-selv eller få en totalløsning VANNING ridehus/ baner og stallganger Sunt miljø for deg og din hest Elegant og nesten vedlikeholdsfritt Økonomisk og tidsbesparende Gjør-det-selv eller få en totalløsning www.hgpn.com HanGar Produkter

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Før Etter Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Flere muligheter enn du aner! Ideal Bagni Ming Enkel innsats - stor forandring! Spør oss om råd! Er badet ditt litt kjedelig og du ønsker å

Detaljer

DUSJSTELLEBORD. Den fleksible løsning

DUSJSTELLEBORD. Den fleksible løsning DUSJSTELLEBORD Den fleksible løsning Dusjstellebord serie 1000-2000 - 3000 Innhold Dusjstellebord 1000... Side 4 Pressalit Care tilbyr et godt utvalg fleksible dusjstellebord i høy kvalitet. De er designet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N FM Mattsson Dusj Trykksak nr 250 /4 N En ren nytelse i form og funksjon Like fine og se på som å bruke Å dusje skal være en ren nytelse i dobbel forstand. Det er spesielt godt å kjenne det svale regnet

Detaljer

Vi har løsningen. Gi huset ditt en ansiktsløftning. www.lindab.no. Lindab er en internasjonal gruppe som

Vi har løsningen. Gi huset ditt en ansiktsløftning. www.lindab.no. Lindab er en internasjonal gruppe som lindab rainline lindab rainline Vi har løsningen Lindab er en internasjonal gruppe som utvikler, produserer og markedsfører stålplateprodukter og systemløsninger innen forretningsområdene Ventilasjon og

Detaljer

Calista charm Including all, excluding none!

Calista charm Including all, excluding none! HOME COMFORT Calista charm Including all, excluding none! Calista er modellen som kan tilpasses ditt uteområde og oppfylle drømmen om større areal til helårsbruk. Med sine rene linjer og moderne design

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vakkert utenpå smart inni

Vakkert utenpå smart inni Vakkert utenpå smart inni ISOLAFT BYGGESYSTEM Helt fra ideen om en komplett løsning for isolert laft oppsto, har målet vært å forene det vakre uttrykket i et tradisjonelt laftet bygg, med moderne krav

Detaljer

BANO GRENSESNITT VVS. Servant: Eksakt plassering, se målsetting på plantegning/ oppriss/arbeidstegning for gjeldene prosjekt.

BANO GRENSESNITT VVS. Servant: Eksakt plassering, se målsetting på plantegning/ oppriss/arbeidstegning for gjeldene prosjekt. BANO GRENSESNITT VVS Eksakt plassering, se målsetting på plantegning/ oppriss/arbeidstegning for gjeldene prosjekt. Servant: Servantarmatur: Fleksible slanger med 3/8 innv gjenger for servant armatur:

Detaljer

Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri

Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri Armaturer for kjøkken, storkjøkken og industri Forspyledusjer Benkemodeller side 2 Veggmodeller side 3 Forspyledusjer for forblandet vann Benkemodeller side 3 Veggmodeller side 3 Forspyledusjer med automatisk

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Vi skreddersyr krevende løsninger Hver eneste dag spesialproduserer vi dører og vinduer som virkeliggjør kompliserte planer fra arkitekt og utbygger. Faglige

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bridging the gap between the heavens and the earth.

Bridging the gap between the heavens and the earth. C ATERING Bridging the gap between the heavens and the earth. Bridge er et arkitektonisk mesterverk! Dette vakre frittstående produktet vil få din uteplass til å skille seg ut. Bridge er et blikkfang utenom

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Mora Cera. Neste generasjon kvalitetstid. Forhandler. Nye Mora Cera er her forvent deg etterspørsel

Mora Cera. Neste generasjon kvalitetstid. Forhandler. Nye Mora Cera er her forvent deg etterspørsel Mora Cera Neste generasjon kvalitetstid Forhandler Nye Mora Cera er her forvent deg etterspørsel Mora Cera forvent deg etterspørsel 4 Mora Cera neste generasjon kvalitetstid 7 Mora Cera kjøkken 8 Mora

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Pakkepostkasser til dig der handler på nettet. Vi passer på din post

Pakkepostkasser til dig der handler på nettet. Vi passer på din post Pakkepostkasser til dig der handler på nettet Vi passer på din post 1 En historie om deg... Pakkepostkassen er noe av det første gjester, naboer og forbipasserende ser utenfor boligen din. Pakkepostkassens

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

afton møbel møbler afton

afton møbel møbler afton møbel I Afton møter du en tidsløs og avskalet stil med rene linjer. De glatte falsede frontene gir møbelet et lett og moderne utrykk med tynne linjer. Praktiske oppbevaringsløsninger, solide materialer

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Dusjer fra Gustavsberg. Hjørner, vegger, dører og kabinetter

Dusjer fra Gustavsberg. Hjørner, vegger, dører og kabinetter Dusjer fra Gustavsberg Hjørner, vegger, dører og kabinetter Rent og pent I et moderne, energieffektivt baderom kan et dusjhjørne i glass gjerne være midtpunktet. Glass er et materiale som passer perfekt

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer