Know-how. Fascinerende innsikt i avløpssystemet. Kundemagasin September Knowhow. Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Know-how. Fascinerende innsikt i avløpssystemet. Kundemagasin September 2012. Knowhow. Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene"

Transkript

1 Knowhow Kundemagasin September 2012 Know-how Fascinerende innsikt i avløpssystemet Referanseprosjekt Grønn teknologi i tropene

2 Kvalitetog kostnadseffektivitet eralltidpå dagsordenen. Utgitt av Geberit AS Luhrtoppen Lørenskog T F Antall eksemplarer: Utgis: Hvert halvår. Reproduksjon av enkeltartikler, enten helt eller delvis, forutsetter samtykke fra redaksjonen. Forside Det 14 meter høye avløpsvanntårnet på Geberits informasjonssenter i Rapperswil- Jona, Sveits Copyrights Michael Suter(forside, side 10, 15) Lorenz Walter(side 16) Johan Pretorius(side 22) Jean François Koenig(side 23) 2

3 Leder Kjære kunde! Enten det gjelder nybygg eller renovering: Det finnes knapt et byggeprosjekt der ikke byggekostnadene spiller en sentral rolle. Det har ført til at rørleggere somregelnøyersegmedågiettilbud på de spesifikasjonene som er satt opp av arkitektene eller VVS-ingeniørene, selv om de skulle være mangelfulle. Det viktigsteerålevereettilbudsomer konkurransedyktig på pris. Det skjer ganske ofte at koblingspunkter/fordelerskap ikke er i nærheten av toalettet eller sisternemodulen. Likevel vil vi påstå at det er uklokt å ikke vurdere slike momenter så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Ekstrakostnadene er overkommelige, og til gjengjeld kan kundene være sikre på atdefårettoalettromsomforetmindrebeløpkantilpassesendredebehov. Derforerdetuhyreviktigatdupåtardegrollensområdgiverianbudsprosessenogleggerfremkonkreteideerogforslag.Detkanvirkesomomdeter en holdningsendring på gang hos byggherrene. Mange betrakter ikke lenger byggekostnadene som en isolert utgiftspost, men ser også på hvilke kostnader somoppstårpålangogmellomlangsikt.erfaringviseratdesomevneråplanlegge med tanke på fremtiden, trekker det lengste strået. Vihåperatduvilhagledeavdenneutgavenavmagasinetvårt. Bjørn Arve Sømhovd, administrerende direktør 3

4 Innhold Fremtidsrettet baderomsplanlegging. Installasjonsteknologi 6 Geberit Monolith servantmodul. Sanitærsystemer 16 Europeerne bak hjertedøra. GeberitAquaClean 20 Innhold Nyheter 5 Konverteringssett for Geberit Monolith 10 Spylemekanismer for keramiske sisterner 13 Eksempelets makt 14 Vinnere på tur i ørkenen 18 En«grønn» sirkel 22 4 Kundemagasin september2012

5 Nyheter Monolith servantmodul vekker oppsikt Monolith servantmodul vekker oppsikt på Geberit On Tour og den har fått veldig positiv mottagelse. Den finnes i tre forskjelligefarger;sort,hvitogbrun.høydener114 cmogdenkanbestillesmedvalgfriskuffeseksjon på høyre, venstre eller begge sider. 2 Geberit Sigma80 designvinnende betjeningsplate Geberit Sigma80 er vinner av reddot design awardi2012ogervårnyeberøringsfriebetjeningsplate med LED-belysning. Dette er førstevalget for alle som er opptatt av lekkert design. Du kan velge forskjellige innstillinger, også automatisk skylling. 3 Geberit tildelt to reddot design awardpriser Våre to produktnyheter, Geberit Sigma80 og Geberit Monolith servantmodul, er tildelt reddot design award for sin designkvalitet av en jury bestående av 30 spesialister. Kreative enere og produsenter fra hele verden hadde levert til sammen 4515 designforslag til den anerkjente tyske produktkonkurransen. 5

6 Installasjonsteknologi Hvemsa generasjonskonflikt? Fremtidsrettet baderomsplanlegging 6 Customer Magazine September 2012

7 Geberits skjulte vannlås for servanter skaper et ryddig uttrykk og sørger dessuten for at rullestolbrukere har uhindret tilgang til vasken. Dekkplater og forbindelsesrør kan leveres i ulik design. Den som bygger, investerer i fremtiden. Derfor burde rørleggeren tilby smarte løsninger og gi kundene gode råd omhvordandekan planlegge for årene som kommer. Et nytt bad som er bygget på rett måte og med gode produkter, har en forventet funksjonstid på 25 år eller mer. Med grundig og forutseende planlegging kan det tilfredsstille brukernes krav og behov langt ut over denne perioden. Elektriske koblingspunkter i toalettsonen God komfort blir stadig viktigere, også på toalettet. Funksjoner som man kan gi avkall på til å begynne med, kanskje fordi de koster for mye, kan være en overkommelig investering lengre frem i tid. Da ønsker man kanskje å oppgradere toalettfasilitetene med et dusjtoalett, luktavsug eller en berøringsfri betjeningsplate. Men om kunden finnerutatdetåettermonteresliktutstyrer en kostbar affære, bare fordi det ikke finnes elektriske koblingspunkter i nærheten, blir han i beste fall svært irritert. Mest sannsynlig bestemmer han seg for å ikke gå til anskaffelse av utstyret og rørleggeren går glipp av muligheten for mersalg. Legg til rette for fremtiden Kort sjekkliste for et fremtidsrettet baderom: Tilstrekkelig antall elektriske koblingspunkter, også i toalettsonen Terskelløs dusj Servant med skjult vannlås Toalett med høyderegulerbar monteringsramme Skjulte plater for ettermontering av armstøtter Et moderne og lekkert baderom. Med terskelløs dusjnisje, høyderegulerbart dusjtoalett og frittstående servant vil det gi beboerne mange gode øyeblikk, også langt inn i pensjonisttilværelsen. 7

8 Installasjonsteknologi Det er smart å sette inn solide monteringsplaterbakveggen.pådenmåtenkanman senere montere støttehåndtak uten å måtte gjøre konstruksjonsmessige endringer. De siste årene har stadig flere elektriske apparater kommet inn på badet. Likevel er det fortsatt vanlig at man må lete forgjeves etterenstikkontakt selvpåbadinyebygninger. Rørleggere som gir kundene gode råd når de planlegger et nytt bad, eller ønsker å renovere det gamle, handler både i sin egen og kundenes interesse når de anbefaler elektriske koblingspunkter i toalettsonen. Fremtiden byr på store muligheter Det bør også badeværelset gjøre. Man tjenermyepååtenkelangsiktigogsørgeforat rommet er mest mulig fritt for hindringer og barrierer. Det betyr terskelfri adkomst til dusjen, vegghengt toalett, skjult vannlås ved servanten osv. For det første er dette med på å gi badet et moderne og ryddig uttrykk. Dernest vil det sikre at senere utvidelser eller oppgraderinger, for eksempel ettermontering av en designservant med eksklusiv armatur, føyer seg elegant inn utenåbrytemedrestenavrommet.detblir enklereåholdebadetrentogfrittforskjulte bakteriefeller. Som et siste moment vil et barrierefritt rom redusere risikoen for at noen snubler og skader seg. Den virkelige gevinsten av å konstruere badetutentrinnogtersklerfårdulikeveletterhvert som du blir eldre og bevegelsesevnen reduseres. Hvis det i tillegg er mulig å heve toalettsetet 5 til 7 cm, tyder dette på en enestående planleggingsevne. En slik høydejustering vil nemlig normalt kreve betydelige konstruksjonsmessige inngrep. Ved å installere en høyderegulerbar toalettmo- dulalleredefrastartenav,erdetrelativtenkelt for fagmannen å tilpasse setehøyden. Velger du å installere en høyderegulerbar toalettmodul, er det også lurt å sette inn monteringsplater på de riktige stedene i veggkonstruksjonen, bak flisene. Hvis det senere skulle bli nødvendig å tilpasse baderommet til bevegelseshemmede, kan solide støttehåndtak raskt og enkelt festes til disse platene. En vinn-vinn-situasjon Ekstrakostnadene ved å klargjøre badet med tanke på fremtidige behov kan beløpe seg til noen tusen kroner for sluttbrukeren. Enannenmåteåsedetpåeratbrukereninvesterer i muligheten til å kunne endre badet med relativt enkle grep i fremtiden, 8 Kundemagasin september2012

9 8cm Med et høyderegulerbart Duofix installasjonselement for vegghengt toalett kan setehøyden justeres trinnløst inntil 8 cm uten at det er nødvendig å ødelegge veggen. entendetskyldesønsketommerluksuseller endringer i helsetilstanden. For rørleggeren vil langsiktig planlegging ikke bare gi fornøyde kunder, men også nye oppdrag senere. Den«riktige» setehøyden Hvis ikke annet oppgis, blir dagens toaletter normalt satt opp medensetehøydepå41cm.dennehøydenharingenmedisinsk eller vitenskapelig forklaring, men ser ut til å være et kompromiss mellom ulike faktorer. Fraetmedisinskståstederdetåsittepåhukdenbestestillingen for tarmsystemet. Da måtte toalettskålen vært plassert 10 til 15cmlavere.Menforeldreoghøyepersonererdetnestenumulig åreisesegfraensålavposisjonutenstøttehåndtak. Muligheten til å kunne reise seg enkelt er hovedårsaken til at eldre og bevegelseshemmede foretrekker en høyere seteposisjon. I barrierefrie baderom har derfor toalettene normalt en setehøyde på 48 cm. 9

10 Produkter og løsninger Høyere seteposisjon Konverteringssett for Geberit Monolith toalettmoduler Muligheten til å heve setehøyden til toalettet uten endringer i selve konstruksjonen er noe både rørleggere og sluttkunder vil ha glede av. Derfor har Geberit utviklet en gjennomtenkt løsning for Monolith toalettmoduler. Eldre mennesker foretrekker en høyere seteposisjon, også på toalettet. Nettopp derfor velger stadig flere byggherrer å installere Geberits høyderegulerbare Duofix installasjonselementer for vegghengte toaletter. Disse gjør det mulig å endre setehøyden uten å måtte fjerne fliser eller gjøre konstruksjonsmessige endringer. Funksjoner som relativt enkelt har latt seg realisere i skjulte systemer, er i dag også oppnåelige gjennom tilpasninger på utsiden av veggen. Nå finnes nemlig Geberits konverteringssett til Monolith toalettmodul.modulen,somharmottattenrekkedesignpriser, kan heves med 3 eller 7 cm, og detpåenraskogsikkermåte. Konverteringssettet kan ettermonteres på begge modulene (høyde 101 cm eller 114 Takket være det enkle konverteringssettet kan setehøyden til Geberit Monolith toalettmodul heves med3eller7cmetterbehov. cm). For maksimal fleksibilitet inneholder settet flere komponenter, slik at rørleggeren kan tilpasse installasjonen til forholdene på stedet. I settet inngår et vakkert deksel i rustfritt stål med tilhørende monteringssett for installasjon foran eksisterende vegg. To koblingsfittinger med ulik S- bøy sørger for problemfri kobling til avløpet. Dersom kunden ønsker å kombinere Monolith toalettmodul med et Geberit AquaClean dusjtoalett,erdetenenkelsak.altsomkreves av ekstraarbeid, er å installere et strømuttakpåsiden. Bestillingsnummer for konverteringssett til Geberit Monolith toalettmodul Deksel: SN.1 Monteringssett for installasjon foran eksisterende vegg: cm eksentersett: cm eksentersett: Kundemagasin september2012

11 Geberit Monolith Redefinert baderoms design. Implementer dine baderomsideer enkelt og raskt. Geberit Monolith servantmodul kombinerer tidløst design med enkel installasjon. Geberit Monolith er tilgjengelige i mange forskjellige glassfarger og kan kombineres med ulike servanter og servantkraner. For mer informasjon, besøk 11

12 Vinner typer. 12 Geberitletteettervinnere ogfantdet. Verktøy gikk varmt, luften vibrerte og erfarne fagfolk svettet. Etter en spennende kamp ble de verdige vinnerne Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS kåret under Geberit Challenge, Lillestrøm. Premien var en eventyrlig reise til Dubai. Med dyktighet og kunnskap vant de mot 23 sterke lag. Geberit gratulerer alle deltakerne og ser frem til Geberit Challenge 2012!

13 Produkter og løsninger Alltidtilgjengelig ibilen Nytt liv for gamle sisterner Alle servicebiler bør være utstyrt med et komplett erstatningssett for spylemekanismen i keramiske sisterner. Selvomdetvednybyggogrenoveringidag stort sett monteres skjulte sisterner, er utallige keramiske sisterner fortsatt i daglig bruk over hele Europa. Så lenge de ikke utsettes for ytre påvirkninger, har sisternene nærmest ubegrenset levetid. Fylleventiler og spylesystemer er derimot mer utsatt for slitasje. Ofte er det ikke mulig å reparere ødelagte, opptil 30 år gamle fylleventiler og spylesystemer. Enten fordi produsenten ikke lenger eksisterer, eller fordi man ikke får tak i reservedeler. Det er mye enklere og dessuten mer lønnsomt å skifte ut hele mekanismen. Geberit tilbyr et komplett erstatningssett som inneholder en universal fylleventil og et spylesystem for dobbeltspyling eller skyll/stopp-funksjon. Erstatningssettet kan enkelt installeres i alle vanlige keramiske sisterner. Og når Geberit setter navnet sittpånoe,betyrdetatkundenkanforvente Geberit-kvalitet, inkludert 25 års tilgjengelighetsgaranti på reservedeler. Geberit erstatningssett med universal fylleventil og spylesystem for dobbeltspyling passertildeallerflestesisterneravden gamle typen. 13

14 Know-how Glemtørtogteoretisk Avløpssystemet forklart på en forståelig måte Dataanimerte, interaktive læringsprogrammer og andre audiovisuelle hjelpemidler blir ofte benyttet for å beskrive komplekse forhold. Men noen ganger er det enkle det beste som for eksempel Geberits avløpsvanntårn. Geberits avløpsvanntårn: FratetteavløpiMünchentil Pluvia I Geberits avløpsvanntårn er det mulig å presentere en rekke installasjoner for avløp i bygninger i størrelsesorden 1:1. Med gjennomsiktige rør og fittinger og farget vann kan publikum se hvordan avløpsvannet beveger seg i rørsystemet. Konsekvensene av vanlige installasjonsfeil kan enkelt anskueliggjøres. Her kan man for eksempel vise hva som skjedde i OL-landsbyen i München rett etter de olympiske sommerlekene i En installasjonsfeil førte til at avløpsvann fra toalettet fant veien opp i dusjen. Årsaken til den ubehagelige overraskelsenvarforlitenåpningikoblingensom gikk inn på hovedrøret. I dag styres Geberits avløpsvanntårn av en programmerbar styreenhet. Tidligere måtte derimot de enkelte koblingene, ventilene og pumpene betjenes manuelt av personer som kjente systemet og visste hva de gjorde. Med avløpsvanntårnet kan man også demonstrere Geberit Pluvia takavvanningssystem. Utallige rørleggere har stått foran Geberits avløpsvanntårn en eller annen gang i karrieren og fascinert fulgt med på hvordan vannet strømmer gjennom de transparente plastrørene. Med sine egne øyne har de setthvasomkanskjehvisetavløpsrørikke er korrekt utformet. Allerede for 50 år siden hadde Geberit opparbeidet seg stor ekspertise på hvordan spillvann oppfører seg i avløpssystemer. Den gang hjalp selskapet myndighetene i ulike land med å utarbeide standarder og regelverk for avløpsrør i plast. Dette førte til at rørleggere, bygningsingeniører og andre eksperter ofte besøkte Geberits hovedkontor i den sveitsiske byen Jona eller dro til sitt lokale salgskontor for å få siste nytt innenfor sanitærteknologi. Symbolet på veletablert sanitærteknologi På slutten av 60-tallet bestemte Geberit seg for å bygge et anlegg som skulle beskrive fysikkens lover i avløpssystemet på en konkret og tydelig måte. Samtidig ønsket man å vise konsekvensene av korrekte og ukorrekte installasjoner. Det hele måtte selvsagt kunne tilpasses ulike lands nasjonale standarder. I 1970 så det første avløpsvanntårnet dagens lys i Jona. Allerede fra første stund vardetenstorattraksjonforfagfolkogandre besøkende fra fjern og nær. Ikke lenge etterpå ble de første kursene der tårnet hadde en sentral plass, avholdt. Noen få år senere bygget det tyske og det italienske salgskontoret lignende tårn i henholdsvis Pfullendorf og Manno. I dag er drøyt ti av Geberits kurssentre utstyrt med sitt eget avløpsvanntårn. Installa- sjonene blir hele tiden oppdatert og anlegget utvidet med nye brukseksempler. Avhengig av størrelsen kan et avløpsvanntårn presentere opptil 60 ulike konstruksjonsløsninger i realistiske forhold. Avansert vedlikehold Som ved alt pionerarbeid var også avløpsvanntårnet utsatt for «barnesykdommer» den første tiden. En av de store utfordringenevarforeksempelåsveisesammende relativt skjøre, gjennomsiktige plastrørene på en måte som gjorde at skjøtene ble minst mulig forstyrrende. Vannbehandling ogrengjøringavrørenevistesegogsååby på problemer. Fordi vannet, som er farget rødt eller blått, utsettes for lys, er algeoppblomstring og avleiringer et vanlig fenomen, til tross for avkalkingssystemer og tilsetningsstoffer. Derfor blir systemet grundig rengjort én gang i året og deretter fylt med friskt vann. Selvsagt skjer det også tabber en gang iblant. Som den gangen en fra ledelsen ønsket å demonstrere det splitter nye avløpsvanntårnet for sine spesialinviterte gjester og ikke la merke til at et viktig deksel manglet. Resultatet var at flere av gjestene fikk en ufrivillig dusj i rødt vann under demonstrasjonen. Sannsynligvis vil de aldri glemme at avløpskoblingen i førsteetasjen på et høyt bygg må utstyres med et ventileringsrør. Eksempel 11 og 12 i Geberits avløpsvanntårn i Rapperswil-Jona: Koblingspunktet i førsteetasjen i et høyhus til venstre uten resirkulering av luft og til høyre med resirkulert luft. Hvilken løsning er korrekt? 14 Kundemagasin september2012

15 15

16 VVS-nytt Etenkeltgrep Veggmonterte kraner og Geberit Monolith servantmoduler En veggmontert kran med skjult blandebatteri er det aller ypperste for designentusiaster. For rørleggere kan derimot installasjonsarbeidet vekke assosiasjoner til alt annet enn«minimalistisk». Med mindre det elegante elementet skal monteres på en Geberit Monolith servantmodul. Dagens interiørdesignere og stilbevisste forbrukere jakter på ren, stram design. Veggmonterte kraner med skjult blande batteri og etthåndsgrep er som skapt for dettetrendbildet.deerikkebarevakreåse på, men har også praktiske fordeler En veggmontert kran med skjult blandebatteri passer perfekt på Geberit Monolith servantmodul. 16 Kundemagasin september 2012

17 sammenlignet med tradisjonelle servant armature: Servanten får en større flate og er enklere å rengjøre. En vrien nøtt For rørleggere derimot stiller saken seg helt annerledes. Både tuten og regulerings mekanismen skrus fast direkte på det skjul te blandebatteriet. Og for at monteringen av kranen skal gå like smertefritt, må blan debatteriet være plassert helt korrekt og nøyaktigivater.detteeretvanskeligogtid krevende arbeid, spesielt ved massive veg ger, da det ikke bare forutsetter en dyktig rørlegger, men også at mureren og flisleg gerenvethvadegjør. Montering i lettvegger er ikke noe særlig enklere. Også her er mange aktører inne i bildet. Hvis snekkeren har brukt for tykke plater, eller flisleggeren påfører for mye lim, kan det hende at gjengestykket til det skjul te blandebatteriet ikke stikker langt nok ut av veggen til at avløpet kan kobles skikkelig til. I slike tilfeller må det bestilles ekstra skjøtestykker, noe som medfører forsinkel ser og økte kostnader. Klar ferdig Med Geberit Monolith sanitærmodul for servanter stiller saken seg annerledes. Å installere en slik modul, fiks ferdig med veggkran og servant, gjør rørleggeren unna på noen få timer. De forborede monter ingshullene gjør det mulig å kontrollere at alledelerpassersomdeskal,frautsidenav veggen. Kunden blir selvsagt også fornøyd. Monolith sanitærmoduler er perfekt av stemt til interiørstilen med veggmonterte kraner, slik at kunden får et harmonisk bad med et enhetlig formspråk: elegant, eksklu sivt og ytterst minimalistisk. De viktigste fordelene: Veggmonterte servantkraner kombinert med Geberit Monolith servantmodul Enkel installasjon utført i en håndvending Det skjulte blandebatteriet er lett tilgjengelig Servantenerlettåholderen Større servantflate til rådighet Veggmonterte kraner gir et rent og ryddig uttrykk Et kort intervju med Stefanie Schweickerdt, leder for produktavdelingen i Hansgrohe/Axor Hvorfor øker etterspørselen etter veggmonterte kraner? Stefanie Schweickerdt: Fordi det gjør det mulig å fjerne blandebatteriet fra servanten, noe som forenkler renholdet. Man trenger ikke lenger irritere seg over de uunngåelige flekkene på blandebatteriet. I tillegg er veggmonterte kraner et stilig alternativ til tradisjonelle servantarmaturer. Mange liker det nye uttrykket. Hvilke designfaktorer gir veggmonterte kraner det lille ekstra? Sidendetnåertekniskmuligå plassere kranen rett på veggen, i motsetning til hva som er tilfellet med de servantmonterte modellene,oppnårmanetrentog ryddig uttrykk. Kranen stjeler ikke all oppmerksomheten, noe arkitekter og interiørdesignere vetåsetteprispå. Hvaerviktigvedvalgavenveggmontert kran? Dubørselvsagtlikekranen både utseendet og hvordan den fungereribruk.såbørdutenke påhvorduønskeråplassere reguleringsenheten. Det er også viktig at kranen passer til servanten.igjenerdetikkebaredet estetiske uttrykket som teller, men også de funksjonelle kvalitetene. Du ønsker jo for eksempelikkeatdetskalsprutevannut over hele vasken når strålen treffer servantflaten. Sist,menikkeminstbørdu vurdere de tekniske finessene. Alt fra varmtvannssparing til ventilen som regulerer vanntrykket, og funksjoner for å begrense kalkavleiringer. Av den grunn anbefaler jeg alltid å innhente råd fra en VVS-ekspert før du kjøper enkran. 17

18 Kampanjer Ettørkenlandog 32vinnere Vinnerne av Geberit Challenge på tur i Dubai Vinnerne av Geberit Challenge 2011 samlet på båten med Dubais skyline i bakgrunnen. Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS AS, som vant Geberit Challenge 2011, koste seg på sin velfortjente luksusferie. De fikk en herligukeidubaisammenmedde30andrevinnerne og deres reisefølge. 18 Kundemagasin september2012

19 Glade vinnere fra Norge: Ken Røsholt og Martin Andresen fra Funksjonell VVS AS På jeepsafari gjennom den varme ørkenen på vei til festmiddagioasen. Geberit Challenge Nåletervietterårets vinnere! Gripsjansen melddegpågeberit Challenge I2011vardetKenRøsholtogMartin Andresen fra Funksjonell VVS AS som viste alle hvordan det skal gjøres, og gikk seirende ut av Geberit Challenge. Nå ervipåjaktetternyevinnere. 18. oktober kan rørleggerlag fra hele landet bryne seg på nye utfordringer. Og for å overbevise juryen må de utmerke seg på mange områder, både gjennom kunnskapsnivå, samarbeidsevner og raskt og nøyaktig utført arbeid. Vishvaduergodfor,ogmelddegpånå! Informasjon om påmeldingsregler for lag ogtilskuerefinnerdupå I Dubai kan du få alle dine ønsker oppfylt. Detertilogmedmuligåståpåskiidenvarme ørkennasjonen ved Persiabukta. Og det var nettopp dette mangfoldet som imponerte vinnerne av Geberit Challenge Mens kollegene svettet og slet på en eller annen byggeplass hjemme i Norge, ble Ken Røsholt og Martin Andresen vartet opp etter alle kunstens regler på festmiddag i oasen. Neste dag suste de over bølgene og det krystallklare vannet i en katamaran. Men 2011-vinnerne brukte ikke tiden bare påavslappingogaction.depassetogsåpå å utveksle erfaringer med kolleger fra andre land. «Gruppeaktivitetene alene var et helt eventyr. Jeg mener, hvor ofte får man krysse ørkenen i en terrengbil? Men jeg syntes det var minst like moro å bli kjent med så mange dyktige kolleger fra ulike land,» forteller Marc Köhler fra Tyskland. «Detgaossblantannetenunikanledningtil å lære hvordan rørleggere i Finland jobber. Ogsåvardetjobareheltfantastiskåkunne diskutere dette over en kald øl i baren om kvelden,» legger lagkamerat Thomas Schmitt til. For å sikre at nok et norsk vinnerlag kan pakke kofferten og nyte en luksusferie i Dubai, arrangerer Geberit årets konkurranse i Oslo. Konkurransen vil foregå som et heftig sceneshow, og det seirende laget får ta med seg sine ledsagere og får oppleve den unike stemningen i Dubai. 19

20 Geberit AquaClean Hvemvilha etdusjtoalett? Noen fakta om et svært personlig tema Rengjøring med vann er en grundig, skånsom og forfriskende metode. Det er nettopp derfor det blir mer og mer populært blant europeere. Personlig hygiene vektlegges ulikt i ulike deler av verden. Det samme gjelder viktigheten av komfort på toalettet. Laosstaenkjapptittpåhvavitypiskgjørbak«hjertedøra». Spanjolene er de som tilbringer mest tid på toalettet. Britene verdsetter følelsen av fred og ro. Italienerne stiller høyest krav til komfort.delikerålesemensdeerder en aktivitet de deler med sveitserne. En studie om personlig hygiene i ulike europeiske land utført av Geberit i forbindelse med en multinasjonal markedsundersøkelse har avdekket noen interessante forskjeller. Hvor viktig er komfort på toalettet? (Ca.1000voksneblespurtihvertland.Alleresultateri%.) Sveits Tyskland Italia Dusjtoalett svært populært i Japan I Japan, et land med en lang tradisjon for suveren hygiene, har om lag 70% av alle hjem et dusjtoalett. I Europa derimot er det bare 10% av hjemmene som har det samme. Selv i Sveits, hvor dusjtoalettet ble oppfunnet,erbareettavtibadutstyrtmed dusjtoalett. Betyr det at europeerne ikke er Spania Belgia Nederland Frankrike Storbritannia Svært viktig Ganske viktig Ikke så viktig Uviktig Kilde: GfK Custom Research 20 Kundemagasin september2012

21 Hvaannetgjørvi på toalettet? (Ca.1000voksneblespurtihvertland.Flere svaralternativer mulige. Alle resultater i%.) Leser Et økologisk perspektiv: papir eller vann? En miljørettet livssyklusstudie utført av Sveits nasjonale laboratorium for materialkunnskap og teknologi(empa) i 2008 gjør det mulig å sammenligne tradisjonelle toaletter(med bruk av vanlig toalettpapir) og Geberit AquaClean 8000plus (Geberits mest avanserte dusjtoalett). Selv om Geberit AquaClean 8000plus har et noe høyere vannforbruk enn et tradisjonelt toalett, er besparelsen på toalettpapir enorm. Når man vurderer livssyklusen til et produkt, må man ta hensyn til råstoffbehov, produksjonsprosesser, bruk og avfallshåndtering. Miljøbelastningen fra produksjon av toalettpapir har stor betydning i så måte. Nyter et rolig øyeblikk Slapper av Hører på musikk Snakker i telefonen Ingenavdenevnte 14 Sveits Tyskland Italia Spania Belgia Nederland Frankrike Storbritannia Kilde: GfK Custom Research like opptatt av komfort på badet som innbyggerne i soloppgangens land? «En slik generalisering blir helt feil,» sier Martin Baumüller, sjef for Geberit Aqua Clean. «I Japan vektlegger man hygiene sterkt, men en annen årsak til den økende populariteten vi ser for dusjtoaletter der, er det faktum at det ikke er like vanlig med varme på badet, og at elektriske koblinger (for eksempel for setevarme) lenge har vært en standardfunksjon på japanske baderom. Personlig hygiene er selvsagt like viktig for europeerne, men fordi de fleste rom her mangler stikkontakter på toalettet, er det vanligere å bruke tradisjonelle bideer eller papir etter toalettbesøket.» Bidétradisjoner i sør ISør-Europaharvannværtenpopulærrengjøringsmetode i lang tid. Derfor vil du ofte finne bideer på badet i land som Italia og Spania.Over90%avdeitalienskeogspanske respondentene var overbevist om at de ble renere med vann enn ved å bare bruke papir. Dette synspunktet deler de med litt over 60 % av de øvrige europeerne (som riktignok ikke er like overbeviste). Og tendensen er stigende. Mens italienerne foretrekker bideet, klarer ikke spanjolene helt å velge mellom bidé og dusjtoalett. Men uansett hva de foretrekker, er de enige om at vann bør være et tilgjengelig rengjøringsmiddel. I resten av Europa er situasjonen en annen. Her foretrekkes dusjtoalettet klart foran bideet. Nye holdninger i Europa Mens over halvparten av alle spurte husholdninger i Belgia, Nederland, Tyskland og Sveits har minst to toaletter, klarer om lag 60% av britiske og franske husholdninger seg med bare ett. Dette funnet har likevel ingen betydning for respondentenes vilje til åkjøpeetdusjtoalettforåoppnåmerkomfort på det lille rommet med hjerte på døra. Snarere tvert imot. Det var omtrent like mange franske og britiske husholdninger som ønsket seg dusjtoalett, som det var spanske og italienske hvor vann altså allerede er svært populært. 21

22 Referanseprosjekt Ringenersluttet Et bærekraftig bygg med smarte og elegante løsninger Et tropisk klima og begrenset tilgang på drikkevann er noen av utfordringene det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank er bygget for å takle. Det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank har vakt stort oppmerksomhet.fordetførstehardet enuvanligform.fordet andre oppfyller bygget strenge miljø- og ressurskravogersertifisertihenhold til miljøstandardene GREEN STAR og BREEAM. Fem timer med fly fra den sørafrikanske storbyen Johannesburg, midt i Indiahavet, ligger øya Mauritius. Her er det tropisk klima, en gjennomsnittstemperatur på 23,3 C, tørre vintre og våte somre. Oppvarming av bygg ofrermanknaptentankeidetteområdet.utfordringen er heller hvordan man kan oppnå energieffektiv avkjøling. Ett svar på dette spørsmålet finner vi i et nytt bygg som stikker seg kraftig ut i mengden, ikke minst takket være sin uvanlige arkitektur. Det er det nye hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank. Ideen til prosjektet, som ble realisert i 2011, ble unnfanget av arkitekten Jean François Koenig. Strøm fra egen solpark Det unike, grønne bygget bruker teknologi fra alle områder innenfor bærekraftige byggeløsninger og tilfredsstiller høye sosiale og økonomiske krav.«i tillegg til å begrense vann- og strømforbruket er det iverksatt tiltak for lydisolering, brannvern, sikkerhet, avfallshåndtering og livskvalitet,» forteller Jean François Koenig, som har sin arkitektutdannelse fra London og har hatt eget kontor på Mauritius siden Bygget er konstruert på en slik måte at energiforbruket er redusert til omtrent to tredjedeler av det et vanlig bygg bruker. Det ellipseformede bygningsskallet består av betong, aluminiumsplater og isolasjon som til sammen utgjør et godt isolerende lag. Dagslys slipper inn gjennom de store fasadeflatene på for- og baksiden og gjennom defemglassringene somgårrundtheleellipsen. Vinduene er av energivennlig, mørkt glass, som beskytter rommene mot overoppheting. Økonomisk bruk av drikkevann Det 40 meter høye bankbygget inneholder kontorplasser til 1100 ansatte og dessuten to store auditorier, treningsrom og kantine. En egen solpark dekker det meste av byggets strømbehov. Og der det er mulig, brukes regnvann og resirkulert tappevann istedet for drikkevann. Regnvannet samles på taket og føres til fire store tanker. Deretter benyttes det blant annet i toalettene. Drikkevann brukes kun i håndvasker og på kjøkkenet. Her er kranene utstyrt med elektronikk som forhindrer unødig forbruk. Brukt drikkevann går heller ikke til spille, men samles i tanker hvor det 22 Kundemagasin september2012

23 Hovedkontoret til Mauritius Commercial Bank Ferdigstilt: 2011 Byggherre: Mauritius Commercial Bank Ltd. Arkitekt: Jean François Koenig VVS-entreprenør: ARUP Sigma/Proburo Rørleggertjenester: Plumbelec Co. Ltd Geberit knowhow GIS installasjonssystemer Elektroniske urinalstyringer og baderomsarmaturer P-vannlåser PE-HD rørsystemer Pluvia takavvanningssystem Mepla rørsystem Auditoriet i andre etasje utnytter fordelene til byggets ellipseform: perfekt oppstilling av sitteplasser for 300 personer. Et intervju med arkitekt Jean François Koenig renses gjennom et filter. Det resirkulerte drikkevannet benyttes deretter til rengjøring, vanning av hagen og diverse annet. Den konsekvente implementeringen av ressursbesparende konsepter har resultert i at bygget er belønnet med det australske miljømerket GREEN STAR. Det er dessuten det første bygget på den sørlige halvkule som er BREEAM-sertifisert (klassifisert ihenhold tilbuilding Research Establishment Environmental Assessment Method). «Geberit bidro med sin omfattende ekspertviten.» Er drikkevann en knapp ressurs på Mauritius? Desisteårenehardetikke kommetnoknedbørtilåfylle reservoarene. Situasjonen er for øyeblikketsåprekæratdeter innført vannrasjonering flere timer om dagen. Under konstruksjonsfasen sørget vi for at bygget istorgraddekkersitteget vannbehov. Hva har Geberit bidratt med? Spylesystemer for toaletter og urinaler som utelukkende bruker regnvann, og vanningsanlegget for hagen, systemer for rengjøring av gulv og bygningsflater samt et bilvaskanlegg, som alle bruker resirkulert drikkevann. Altdetteharbidratttilatbygget sååsierselvforsynt.geberithar ikke bare levert produkter og teknologi i toppklassen, men også delt sine omfattende kunnskaper og hjulpet oss med å realisere et komplekst vanntilførselssystem. Hva imponerte deg mest? Vi har plassert store vanntanker i de fire bygningsfundamentene som lar oss lagre nok regnvann. Etter min mening hadde vi aldri klart å lede vannet så effektivt fra den avanserte og buede takkonstruksjonen og ned i tankene uten Pluvia-systemet fra Geberit. 23

24 Geberit Silent-PP Lydenav stillhet. Bedre lydegenskaper med Silent PP takket være flerlags komposittrør og akustisk optimalisert klammer. Enkel installasjon. Mindre støy. Mer komfort. Med for eksempel svingt avstikker på grenrør og hydraulisk optimalisert avløpssystem. Det er hva vi mener med"know How Installed".

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Urbant design. Geberit Monolith

Urbant design. Geberit Monolith Urbant design. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015.

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015. TECEnyheter Våren 2015 TECEone Spyletoalett Perfekt intimhygiene med varmt vann TECE har nå integrert det tradisjonelle bidet til et toalett ved hjelp av moderne teknologi: Et rimelig spyletoalett ble

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme hygienen. 2 Opplev Geberit AquaClean-følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker

Detaljer

Hovedattraksjonen. Geberit Monolith

Hovedattraksjonen. Geberit Monolith Hovedattraksjonen. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme Opplev -følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker og gir deg velbehag. I Det fjerne Østen

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme hygienen. 2 Opplev Geberit AquaClean-følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker

Detaljer

Behold roen. Geberit Silent-Pro

Behold roen. Geberit Silent-Pro Behold roen. Geberit Silent-Pro Nyhet. Stikkmuffesystem. Lyddempet. Geberit Silent-Pro-avløpssystem reduserer uønsket lyd fra naboens baderom merkbart. Rørleggere og sanitæringeniører hører heller ikke

Detaljer

GEBERIT SILENT-PRO BEHOLD ROEN.

GEBERIT SILENT-PRO BEHOLD ROEN. GEBERIT SILENT-PRO BEHOLD ROEN. NYHET. STIKKMUFFESYSTEM. LYDDEMPET. Geberit Silent-Pro-avløpssystem reduserer uønsket lyd fra naboens baderom merkbart. Rørleggere og sanitæringeniører hører heller ikke

Detaljer

Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen

Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen Presseinformasjon Den nye armaturserien Logis fra Hansgrohe forbinder vakker design med en pris som spesielt retter seg mot prosjektbransjen Logis: Ny prosjektserie fra Hansgrohe September 2015. Bare fordi

Detaljer

Oras Optima kranserie Family

Oras Optima kranserie Family Oras Optima kranserie Family Disse kranene har noe nytt, noe smart, noe ekstra - de er mer enn bare kraner. De smarte funksjonene gjør bruken av kranene enklere, tryggere og mer energivennlig enn tidligere.

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Innbyggingselementer. Integrerte sanitærsystemer og Geberit Monolith.

Innbyggingselementer. Integrerte sanitærsystemer og Geberit Monolith. Innbyggingselementer Integrerte sanitærsystemer og Geberit Monolith. Innovative løsninger og premium kvalitet. Geberit er europas ledende produsent innen integret sanitærteknologi og løsninger i bygg.

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

Baderomsnyheter som gjør livet litt lettere

Baderomsnyheter som gjør livet litt lettere NO 149-12 Baderomsnyheter som gjør livet litt lettere Rengjøringsvennlig glasur 1 www.ifosanitar.no Berøringsfri spyleknapp Rengjøringsvennlig design Flere funksjoner i samme toalettsete Alle store innovasjoner

Detaljer

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Før Etter Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Flere muligheter enn du aner! Ideal Bagni Ming Enkel innsats - stor forandring! Spør oss om råd! Er badet ditt litt kjedelig og du ønsker å

Detaljer

Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker...

Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker... Kreativt design for baderommet Form og fasong du liker... EXCLUSIVE ELEGANCE AVANTGARDE CLASSIC Innbyggingssystem EXCLUSIVE Rene, klare linjer Flotte, kreative løsninger Alt er mulig! Hvit/blank krom Blank/blank

Detaljer

EcoJoy MINDRE VANN, MINDRE ENERGI, MER NYTELSE NYHET. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 6 L/min. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria 9,4 L/min

EcoJoy MINDRE VANN, MINDRE ENERGI, MER NYTELSE NYHET. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 6 L/min. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria 9,4 L/min EcoJoy NYHET Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan NYHET Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min 6 L 3 L Rainshower System Next Generation NYHET Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplate Grohtherm

Detaljer

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold Utvid ditt hjem Med en vinterhage tilpasset norske forhold Finn din stil Vinterhage CMC 50.HI Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du et ekstra rom i hjemmet.

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk

AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk Den skånsomme hygienen Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, er forfriskende og gir deg velvære. AquaClean toalettene med innebygget

Detaljer

MATRIX Square. Elektrisk hev og senk servant

MATRIX Square. Elektrisk hev og senk servant MATRIX Square Elektrisk hev og senk servant MATRIX Funksjon og design fra topp til bunn Hjelpemidler til den daglige pleie er ikke lenger hva de en gang var, de er faktisk mye bedre. Selv om funksjonaliteten

Detaljer

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe 2015-1 elektriske peiser trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

I 1922 begynte suksesshistorien som er Greiner. I et lite verksted laget Walter Greiner nakkestøtter til frisørstoler, siden dette har det tyske

I 1922 begynte suksesshistorien som er Greiner. I et lite verksted laget Walter Greiner nakkestøtter til frisørstoler, siden dette har det tyske I 1922 begynte suksesshistorien som er Greiner. I et lite verksted laget Walter Greiner nakkestøtter til frisørstoler, siden dette har det tyske firmaet vokst betraktelig men drives fortsatt av familien

Detaljer

SELECT servantheis. Elektrisk hev og senk

SELECT servantheis. Elektrisk hev og senk SELECT servantheis Elektrisk hev og senk SELECT Funksjon og design fra topp til bunn Hjelpemidler til den daglige pleie er ikke lenger hva de en gang var, de er faktisk mye bedre. Selv om funksjonaliteten

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Rengjøringsvennlig og minimalistisk design Passer til Triomont innbyggingssisterner. 5G86 Hygienic Flush veggskål uten vulst

Rengjøringsvennlig og minimalistisk design Passer til Triomont innbyggingssisterner. 5G86 Hygienic Flush veggskål uten vulst NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GJØR DET BARNSLIG ENKELT Å HOLDE DET RENT NYHET! hygienic flush ENKLERE RENHOLD MED SMARTERE SPYLING Hygienic Flush Smartere

Detaljer

Sunt miljø for deg og din hest Elegant og nesten vedlikeholdsfritt Økonomisk og tidsbesparende Gjør-det-selv eller få en totalløsning

Sunt miljø for deg og din hest Elegant og nesten vedlikeholdsfritt Økonomisk og tidsbesparende Gjør-det-selv eller få en totalløsning VANNING ridehus/ baner og stallganger Sunt miljø for deg og din hest Elegant og nesten vedlikeholdsfritt Økonomisk og tidsbesparende Gjør-det-selv eller få en totalløsning www.hgpn.com HanGar Produkter

Detaljer

Tryggere og enklere installasjon

Tryggere og enklere installasjon NO 84-07 Tryggere og enklere installasjon Ifö Sign Installasjonssystem www.ifosanitar.no/sign En effektiv løsning med mange fordeler. Ifö Sign Installasjonssystem gjør tilværelsen litt enklere for både

Detaljer

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass.

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass. hole nytt Interiørglass Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin www.holeglass.no Glass på kjøkken 3 Glasseffekten! Hole Glass er et etablert glassfirma

Detaljer

UPONOR VVS QUICK & EASY. Q&E Det sikre valget til alle installasjoner

UPONOR VVS QUICK & EASY. Q&E Det sikre valget til alle installasjoner UPONOR VVS QUICK & EASY Q&E Det sikre valget til alle installasjoner 08 2008 1011 Q&E koblingssystemet for alle installasjoner Uponor Tappevann med Q&E Uponor leverer et komplett skjult rørsystem til fordeling

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F 67 97 82 01 www.geberit.no

Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F 67 97 82 01 www.geberit.no Geberit AS Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog T 67 97 82 00 F 67 97 82 01 www.geberit.no NO/01.14 av Geberit AS I perfekt harmoni. Geberit betjeningsplater Med en Geberit innbyggingssisterne i veggen er kun betjeningsplaten

Detaljer

Toalett- rapporten 2016

Toalett- rapporten 2016 Toalettrapporten 2016 En rapport om håndhygiene, toaletter og restaurantbesøk Hendene våre er konstant i kontakt med bakteriefylte gjenstander rundt oss. Ikke minst på toalettet. Å vaske hender etter toalettbesøk

Detaljer

DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE

DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE INSPIRASJON NO 1 For serien HighLine: 3 DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE I 2003 oppfant unidrain det avlange gulvavløpet og plasserte det inntil veggen i dusjnisjen. Den gang var high-end gulvavløpsdesign

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET unidrain GlassLine unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Talgø bad. Urbana 730/900

Talgø bad. Urbana 730/900 Talgø bad 2009 Urbana 730/900 Lifestyle 700 Lifestyle 700 sort, m/speilhylle Servantskap 700 sort 41539727 Servant Lilly 700c 30881536 Speilhylle 700 30853360 Lavt sideskap 30773550 Kr 1.995 Høyt sideskap

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

The freedom of endless horizons...

The freedom of endless horizons... C ATERING The freedom of endless horizons... Det spesielle ved Panorama er at den er konstruert uten frontsøyler. Dermed er utsynet helt fritt, og man kan nyte verden på en diskret måte! Konstruksjonen

Detaljer

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Silent Gliss 8800 Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Solen en nødvendig energikilde til livet Dagslyset er viktig for oss alle, og det gir oss kraft til å fungere ordentlig både på

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

NYE IFÖ SPIRA ART. Formet av Skandinavia

NYE IFÖ SPIRA ART. Formet av Skandinavia NYE IFÖ SPIRA ART Formet av Skandinavia I Bromölla i Sverige har vi produsert porselen i langt over 100 år, og produkter for baderom i 80 år. Det er derfor ikke så rart at den nye porselsensserien Ifö

Detaljer

Fremtidens baderom. Prefabrikkerte baderoms-moduler

Fremtidens baderom. Prefabrikkerte baderoms-moduler Prefabrikkerte baderoms-moduler Prefabrikkerte baderoms-moduler Prefabrikert baderoms-moduler med fokus på kvalitet, funksjonalitet og fleksibilitet! ID: 1420014 Kvaliet Probad er produsent og leverandør

Detaljer

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det er verdt å bli kjent med. Nye Porsgrund Showerama 8-5

Detaljer

I perfekt harmoni. Geberit betjeningsplater

I perfekt harmoni. Geberit betjeningsplater I perfekt harmoni. Geberit betjeningsplater 2 Stilig design. I hver detalj. Med en Geberit innbyggingssisterne er kun betjeningsplaten synlig i baderommet enten med to knapper som frigjør stor eller liten

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

medemagruppen Diverse utstyr for baderom

medemagruppen Diverse utstyr for baderom medemagruppen Diverse utstyr for baderom for bolig og institusjon 2012 Pellet svantbeslag Pellet servantbeslag - servantbeslag med speil Servant senket Servant hevet Elegant og diskret hev/senk servantbeslag

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ!

START FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ! FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE NYE GROHE SENSE VANNSIKKERHETSSYSTEM START VIRKSOMHET FOR VANNSIKKERHET MED GROHE SENSE NÅ! EN INTELLIGENT LØSNING FOR ET SMARTERE HJEM: BLI MED OG FRONTE VANNSIKKERHET

Detaljer

Plisségardiner. Unikt uttrykk som passer enhver stil

Plisségardiner. Unikt uttrykk som passer enhver stil Plisségardiner Unikt uttrykk som passer enhver stil Forny boligen med fine folder Plisségardin lar på en flott måte stramme linjer og bløte stoffer gå hånd i hånd. Og den omfattende kolleksjonen gjør det

Detaljer

www.variotherm.no NEDSTØPT GULVVARME VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioNop. VARME. AVKJØLING. VELVÆRE.

www.variotherm.no NEDSTØPT GULVVARME VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioNop. VARME. AVKJØLING. VELVÆRE. www.variotherm.no NEDSTØPT GULVVARME VARME. AVKJØLING. VELVÆRE. VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioNop. Kalde føtter? Trenger det å være slik? INNSTØPT GULVVARME Unn deg en tilværelse med lun og komfortabel

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

Oppvarming/kjøling av tak og vegger

Oppvarming/kjøling av tak og vegger www.variotherm.no Oppvarming/kjøling av tak og vegger HEATING. COOLING. COMFORT. VeggModul. TakModul. OPPVARMING OG KJØLING AV TAK OG VEGGER MODUL Med Variotherm får du mer utbytte av vegger og tak. I

Detaljer

- Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR

- Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR - Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR KVALITET 10 års kvalitetsgaranti på våre trinser. Produktene til Sanipro er utviklet med tanke på moderne design, funksjonalitet, sikkerhet og ikke minst

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Bedre fins ikke. Vinkel: Leddet frontprofil lar deg vinkle markisen foran, slik at vann renner ned på sidene ved regn.

Bedre fins ikke. Vinkel: Leddet frontprofil lar deg vinkle markisen foran, slik at vann renner ned på sidene ved regn. Pent og praktisk Behov for solskjerming har eksistert fra tidenes morgen, da nomadene brukte tekstiler til telt, eller et utspent dyreskinn, for å beskytte seg mot sollys. Med en terrassemarkise kan du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Innbygning/spyleteknikk. T5 WC og urinal betjeningstilbehør

Innbygning/spyleteknikk. T5 WC og urinal betjeningstilbehør Innbygning/spyleteknikk WC og urinal betjeningstilbehør Viega komponenter for WC og urinal spyling utmerker seg ved sin høye produksjonskvalitet og pålitelige materialer. Utformingen imponerer med eleganse

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

elektriske peiser trygg peiskos uten pipe elektriske peiser 2015-1 trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

OPPLEV art OG SE FILMEN

OPPLEV art OG SE FILMEN OPPLEV art OG SE FILMEN DESIGN FRa VEDUM Produktene er kjernen i Vedums virksomhet. Vår langsiktige tenkning gjelder også design. Uansett stil moderne eller tradisjonell skal våre produkter ha et utseende

Detaljer

PLUG & PLAY BADEKABINER

PLUG & PLAY BADEKABINER PLUG & PLAY BADEKABINER BOXEN prefabrikerte badekabiner BOXEN er ferdige badekabiner som plasseres som separate enheter/ moduler i bygget. Sammenlignet med tradisjonelle plassbygde bad, er det mange fordeler

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Vi skreddersyr krevende løsninger Hver eneste dag spesialproduserer vi dører og vinduer som virkeliggjør kompliserte planer fra arkitekt og utbygger. Faglige

Detaljer

Designsluk. For det moderne baderommet. www.purusline.no

Designsluk. For det moderne baderommet. www.purusline.no Designsluk For det moderne baderommet www.purusline.no Du skal trives på baderommet Derfor finnes Purus Line, en gulvrenne som oppfyller dine krav til design, med funksjon og sikkerhet fra våre tradisjonelle

Detaljer

incomparable grace and majesty

incomparable grace and majesty C ATERING Denne elegante, frittstående modellen gir deg mulighet til å utvide uteplassen din på en estetisk og stilfull måte. Det iøynefallende maritime designet skaper en innbydende atmosfære, og gjør

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer Rullegardin Silent Gliss 4830 Silent Gliss rullegardinsystemer Silent Gliss fordeler Rullegardinenes rene linjer komplementerer perfekt moderne arkitektur og interiørdesign. De gir maksimal skjerming uten

Detaljer

T: E: W: side 2

T: E: W:  side 2 side 2 Kontorskilt, økonomimodell Kontorskilt - Økø1 Kontorskilt i moderne tidløs design som passer alle kontormiljøer. Høy kvalitet, skiltene er i aluminium med endestykker i matchende plast. Leveres

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HYGIENEPRODUKTER. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014.

HYGIENEPRODUKTER. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014. HYGIENEPRODUKTER Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014. OM HANDICARE Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Produktområdet

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Calista charm Including all, excluding none!

Calista charm Including all, excluding none! HOME COMFORT Calista charm Including all, excluding none! Calista er modellen som kan tilpasses ditt uteområde og oppfylle drømmen om større areal til helårsbruk. Med sine rene linjer og moderne design

Detaljer

Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg

Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg Starla: En innledning Stannah forstår at lettvint tilgang til andre etasje kan bety at du kan

Detaljer