Saknr. 68/09 Saksbeh. Geir Andersen Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 09/ SAK 68/09: SLUTTRAPPORT NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 68/09 Saksbeh. Geir Andersen Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 09/12-2009 SAK 68/09: SLUTTRAPPORT NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 68/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 09/ SAK 68/09: SLUTTRAPPORT NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Sluttrapport med byggregnskap for det nye Marienlystbadet tas til orientering 2. Restbeløp på kr ,- avsettes til bruk på Drammensbadet Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Saksutredning Vedlagt følger sluttrapport på gjennomføring av byggeprosjektet Nytt helårsbad på Marienlyst Drammensbadet. Prosjektet har bestått i bygging av et nytt bad og noe oppgradering av utebadet med b.l.a nytt barnebasseng og sklie. Prosjektet er nå gjennomført og Drammensbadet har vært i drift i 1 år. Anlegget er nå testet gjennom en hel sesong og viktige oppgraderinger /forbedringer er gjennomført. Bakgrunn Prosjektet med bygging av nytt bad ble allerede utarbeidet i Med basis i dette arbeidet ble det fortatt ny bearbeiding som gav grunnlag for dagens bygg. Byggestart begynte med riving av gml. sportskafe høsten 2006 og vinteren 2006 startet bygging av selve badet. Drammensbadet har en grunnflate på ca m2 og et bruttoareal på ca m2. Det er lagt stor vekt på miljøriktige og funksjonelle løsninger. Anlegget er bygget med 50 m basseng, stupetårn, bølgebasseng, varmebasseng, motstrømsbasseng, vannsklier og opplæringsbasseng. Anlegget innholder også kafeteria, egen velværeavdeling med badstuer, boblebad m.m. I 2008 ble det også besluttet å innrede et disponibelt areal på 480 m2 i 3 etg. som et treningssenter. Rambøll AS har vært engasjert av Drammen Eiendom KF som prosjektleder og byggeleder for bygging av helårsbadet. Strøm Gundersen AS vant konkurransen og ble tildelt oppgaven som med å bygge badet. Dette ble gjennomført som en totalentreprise basert på en samspillmodell. Garantitiden er på 5 år og starter etter at prøvedriftsperioden var over Fremdrift Byggearbeidene på prosjektet ble startet høsten 2006 og Drammensbadet ble tatt i bruk av publikum fra Alt har vært gjennomført i.h.t fremdriftsplan. Spillemidler Det er tildelt kr ,- fra staten i form av spillemidler. Kr er utbetalt. Det resterende ,- vil utbetales i Økonomi Justert budsjett ble på kr ,- Sluttregnskap viser en kostnad på kr ,-, altså kr ,- under budsjett. I tillegg er det satt av kr ,- som skal ivareta reklamasjoner i garantiperioden. Dette vil bli avregnet i.h.t samspillsmodellen slik at overskytende deles mellom DEKF og Strøm Gundersen AS. Anbefaling Det vil fortsatt oppstå behov for mindre oppgraderinger og utbedringer som DEKF oppdager, og det blir fremmet ønske om mindre endringer på badet fra leietager. Det foreslås at de resterende ,- avsettes til slike tiltak. / GA

3 Beregnet til "Drammen Eiendom KF" Dokument type "Rapport Prosjektleder" Dato SLUTTRAPPORT DRAMMENSBADET

4 Revisjon 0 Dato Utført av "Harald Sæves Johansen" Kontrollert av "Kjell I. Brandsæter" Godkjent av "Kjell I. Brandsæter" Beskrivelse "Sluttrapport til styrebehandling DEKF" Vår ref /HSJDRM Rambøll Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø NO-3003 DRAMMEN T F

5 3 INNHOLD 1. SAMMENDRAG/KONKLUSJON OM DRAMMENSBADET Svømmehallen Velværeavdelingen Bølgen treningssenter ØKONOMI GJENNOMFØRING Organisasjon Fremdrift Kvalitetskontroll HMS FØRSTE DRIFTSÅR ENTREPRISEMODELL VEDLEGG 1. Økonomirapport Sluttrapport økonomi, pr

6 4 1. SAMMENDRAG/KONKLUSJON Drammensbadet ble ferdigstilt september Norges største helårsbad var da fullført til rett tid og avtalt pris. Etter ett års drift gjøres det nå opp sluttstatus for byggeregnskapet. Det er pr kr igjen av ikke disponerte midler av budsjettet på 325,1 mill. kroner. Etter ferdigstillelsen september 2008 har Drammen Eiendom KF gjort en rekke forbedringer og optimaliseringer av anlegget. I tillegg er det bygget et nytt barnebasseng ved utebadet. Disse investeringene har blitt mulig som følge av at sluttoppgjøret med Strøm Gundersen vinteren 2008 viste at prosjektet ble ferdigstilt med 7-8 mill. kroner under budsjett. Første driftsår vitner om at anlegget fungerer svært bra. Badeanlegget har hatt godt besøk. Det har ikke vært nødvendig med driftsstans pga utbedringer, og ingen reklamasjoner eller mangler av alvorlig art er avdekket. En rekke mindre reklamasjonssaker er ført mot totalentreprenøren. Dette er en kontinuerlig prosess som følges fortløpende av Drammen Eiendom og Rambøll. Drammensbadet ble gjennomført som en samspillsentreprise. Denne entrepriseformen baserer seg på et åpent byggeregnskap, og er i praksis en form for regningsarbeid. Modellen forutsetter et tillitsforhold mellom partene. I dette prosjektet har entreprenøren vist seg tilliten verdig, og prosjektledelsen har ikke avdekket misbruk av tilliten ved gransking av prosjektmaterialet.

7 5 2. OM DRAMMENSBADET Drammensbadet er i dag Norges største helårsbad, og har et areal på drøyt m 2, pluss utendørsbadet. 2.1 Svømmehallen Svømmehallen har en grunnflate på ca m og inneholder følgende: 50 meters konkurransebasseng o 8 baner o Dokkport for deling i 2 bassenger o Stupedel med 2x1 meter, 2x3 meter og 5 meters o o sviktbrett/stupeplattformer Dybde 180/380 cm Temperatur 27 grader Bilde 1 50 meters konkurransebasseng Bølgebasseng med strømkanal og sittebenker o 25 m x 8 meter o Dybde cm o Temperatur 30 grader o Motstrømskanal o Sittebenk med bobler o Klatrevegg Bilde 2 Bølgebasseng Varmebasseng o 12,5 meter x 8 meter o Dybde 90 cm 140 cm o Temperatur 33,5 grader o Rampe for HC ned i bassenget o Temperatur 33,5 grader. Kurs-/terapibasseng o 12,5 meter x 8 meter o Heve- og senkebunn o Dybde kan reguleres mellom 0 cm 170 cm o Temperatur 33,5 grader. o Bassenget benyttet på hverdager til utleie/kursvirksomhet innfor alt fra babysvømming til rehabilitering. Drammensbadet KF melder om svært godt belegg på bassenget. Bilde 3 Varmebasseng Barnebasseng o 3 meter x 5 meter o Dybde 30 cm o Liten barnesklie o Temperatur 33,5 grader I tillegg til bassengene har svømmehallen en dampbadstu, 2 boblebad, familie-/fartssklie. I tillegg er det bygget badstuer i dame og herredusj. Bilde 4 Familiesklie

8 6 2.2 Velværeavdelingen Velværeavdelingen er tenkt og bygget som en mellomting mellom spa og arrangementslokaler og inneholder bl.a.: Boblebadrom 2 Badekarrom Dampbadstue Badstue Solstudio Massasje/behandlingsrom Gasspeis Solstoler Sofa og bord Egen garderobe Velværeavdelingen er et tilbud for dem som ønsker å komme bort fra svømmehallens høye aktivitetsnivå, og gir mulighet for å sitte i en rolig atmosfære. Etter ett års drift virker det som at velværeavdelingen er i hyppig bruk til både arrangementer og enkeltkunders glede. Bilde 5 "Sofagruppe" velværeavdelingen 2.3 Bølgen treningssenter Bølgen treningssenter disponerer totalt 670 m 2, og er et konkurransedyktig tilbud for dem som ønsker kombinasjonen av trening og badeanlegget. Innredning av treningssenter kom i stand etter at det ble klart at Buskerud fylke ikke lenger ønsket å leie disse lokalene av Drammen Eiendom KF. Det ble da vedtatt en ekstra bevilgning på 4,2 millioner som førte til at disponible arealer i 3. Etasje ble innredet til treningssenter. Bølgen treningssenter kan deles i Etasje består av: o Frivekter o Tredemøller o Styrkeapparater o Ergometersykler o Med mer. 2. Etasje består av: o Spinning o Åpent lokale til dans, step, Yoga osv.

9 7 3. ØKONOMI Budsjettet for Drammensbadet har, siden det ble korrigert for innkomne anbud i 2006/2007, vært på 325,1 mill. kroner inkl. mva. Inkludert i dette var det egne budsjettposter for: Rehabilitering utebadet 5,8 mill. kroner Innredning 3. Etasje 4,2 mill. kroner Totalt for hele prosjekter henvises det til vedlagt økonomirapport Sluttrapport økonomi, pr (vedlegg 1). Det er likevel en del poster i regnskapet som nå foreligger som kan trekkes frem: Ca 17,1 mill kroner er brukt på konsulenter. Dette inkluderer ca 9 mill kroner fra tidligere prosjektfaser. Ca 297,8 mill kroner er brukt på entreprisearbeider (byggearbeider). 8,9 mill. kroner er brukt på utebadet. Ca 8,2 mill kroner er brukt på finansiering i form av byggelånsrenter. Prosjektet ble gjennomført som en samspillskontrakt innenfor en totalentreprisekontrakt med Strøm Gundersen AS (nærmere redegjort for i pkt. 6). I kontrakten var det lagt inn et incitament om at eventuelle byggekostnader under kontraktsfestet målsum skulle deles etter en 40/60 % delingsmodell. Da prosjektet etter nesten 2 år ble ferdigstilt viste byggeregnskapet en byggekostnad som var 25,8 (inkl. mva) under målsummen. Dette gav med en deling 40/60 % Drammen Eiendom KF tilbake rundt 15,4 mill. kroner. En del av besparelsen ble i løpet av prosjektets gang innkalkulert av prosjektleder i prognosene, men da sluttoppgjør ble endelig avklart hadde prosjektet klart å spare inn rundt 7-8 mill. kroner. Drammen Eiendom KF har i første driftsår vært i den heldige situasjon at det har vært mulig å finne rom i økonomien til å perfeksjonere Drammensbadet. Investeringer som for eksempel UV-anlegg og nytt utendørs barnebasseng har vist seg mulig, og blitt gjennomført. Under følger en liste over de viktigste tilleggsarbeidene som har blitt gjennomført etter ferdigstillelse september 2009: UV - Ekstra vannrensesystem som å fjerne bunden klor, og vesentlig redusere vannforbruket Utvendig solavskjerming i velværeavdeling og møterom Nærvarmerør mellom inne og utebad for effektivisering av nærvarmesystemet Nytt barnebasseng til utebadet + en rekke tiltak for å optimalisere drift For publikum/kundene på Drammensbadet er det barnebassenget på gressplenen ved det rehabiliterte utebadet som er den viktigste tilleggsbestillingen som prosjektet har funnet Bilde 6 Nytt barnebasseng ferdigstilt til sommeren 2009

10 8 plass til. For den tekniske driftsorganisasjonen i Drammensbadet KF er det UV-anlegget som er det ubestridt viktigste tiltaket som er gjort etter at anlegget ble ferdigstilt. UV-anlegget gir lavere vannavgift, jevnere vannkvalitet og bedre luftkvalitet. Som redegjort for i pkt. 6 utløser samspillskontraktens bestemmelser noen utfordringer når det gjelder avslutning av kontraktsarbeidene og hvordan dette håndteres i reklamasjonstiden, som er 5 år. I og med at Strøm Gundersen AS ikke har bundet seg til noen fast pris, men en avregning mot målpris, må det avsettes penger til reklamasjonsarbeider som ikke kan kreves av underentreprenører. Det er i prosjektkostnaden avsatt 3,125 mill kroner inkl. mva til slike arbeider. Eventuelt gjenstående av denne avsetningen deles mellom Strøm Gundersen as og Drammen Eiendom KF med samme delingsmodell (40/60 %) som de øvrige kontraktsarbeidene. I løpet av første driftsår påløp det ca 400 tusen i slike arbeider som ble belastet denne potten. Prosjektledelsen mener vi er i rute i forhold til belastningen av avsetningen. Belastningen rapporteres jevnlig, etter avtalte retningslinjer. Avsetningen til reklamasjonsarbeider er innarbeidet i sluttregnskapet som disponerte midler. Når alle påløpte kostnader, og avsetninger, er innkalkulert gjenstår det i prosjektet pr kr kr. Se Sluttrapport økonomi, pr (vedlegg 1)

11 9 4. GJENNOMFØRING 4.1 Organisasjon Drammensbadet har hatt en forholdsvis liten og effektiv organisasjon. De viktigste aktørene under gjennomføringen av prosjektet har vært: Geir Andersen, Byggherreansvarlig, Drammen Eiendom KF Kjell I. Brandsæter, Prosjektleder, Rambøll Harald Sæves Johansen, Byggeleder, Rambøll Arne H. Kristoffersen, Brukerrepresentant, Drammensbadet KF Atle Møller, Prosjektleder, Strøm Gundersen AS Sóley Karlsdottir, Arkitekt, BFS Arkitekter / Nuno Arkitekter I tillegg til disse har det vært en rekke konsulenter, entreprenører og leverandører med i prosjektet. Vi velger å ikke liste opp flere, da en slik liste uansett detaljeringsnivå vanskelig kan yte alle deltakerne retferdighet. 4.2 Fremdrift Når vi oppsummerer prosjektet et drøyt år etter ferdigstillelese og idriftsetting er det noen milepæler som kan trekkes frem. Hovedkonklusjonen må uansett være: Drammensbadet ble var ferdig til prøvedrift, åpnet, og avsluttet prøvedrift til avtalt tid. Av milepæler og fremdrift kan likevel nevnes: Oppstart riving og forberedende arbeider oktober 2006 Vanntest ferdige bassenger juli 2007 Bæresystem ferdig montert august/september 2007 Tett bygg november 2007 Taktekking ferdigstilt jul 2007 Flisarbeider ferdigstilt april 2008 Oppstart prøvedrift 1.juni 2008 Midlertidig brukstillatelse / delovertakelse tørr-del 2. juni 2008 Overtakelse utebad 5. juni 2008 Overtakelse 2. september 2008 Avslutning prøvedrift 30. November Kvalitetskontroll Drammensbadet har som alle badeanlegg vært underlagt spesiell kvalitetskontroll innen fagfeltet bygningsfysikk. Bygningsfysikk inkluderer berører fagområder som klimaskall og damptetting, membranarbeider, materialvalg i kritiske konstruksjoner med mer. I tillegg til prosjektets egen bygningsfysiker har OPAK ved Kjetil Vik kvalitetssikret arkitekten løsninger og detaljer, samt entreprenørens utførelse av disse. I tillegg har Rambøll gjennomført befaringer og stikkprøver av arbeidene ved byggeleder. Resultatet av et samvittighetsfullt arbeid både fra konsulenter og entreprenør ble kvantifisert ved tetthetsmåling og Bilde 7 Luftlekkasje rundt åpningsbart vindu

12 10 termografering av bygget ved ferdigstillelse. Prøvene viste resultater langt under de strenge grenseverdiene for denne type bygg. Alle lekkasjer som ble avdekket ved termografering ble utbedret. Bilde 7 til høyre viser luftlekkasje rundt åpningsbart vindu. 4.4 HMS I løpet av byggingen av Drammensbadet ble det registret 2 ulykker/nestenulykker på byggeplassen. Ingen av hendelsene førte til varige mén. Det ble i begge tilfellene truffet konkrete tiltak for å hindre at samme ulykke skulle skje igjen. Prosjektledelsen kan konkludere med at HMS-arbeidet til hovedbedriften Strøm Gundersen as ble gjennomført på en god måte. I løpet av byggeperioden ble det gjennomført tilsyn av arbeidstilsynet, skatteetaten og politiet. Ingen grove avvik har blitt rapportert. 5. FØRSTE DRIFTSÅR I løpet av første driftsår har Drammen Eiendom KF, byggeleder, Strøm Gundersen og Drammensbadet KF har hyppige møter og befaringer. Det er avdekket og utbedret en del mindre reklamasjoner mot entreprenørene. Prosjektledelsen vil påpeke at Drammensbadet ikke har hatt noen driftsstans i løpet av første driftsår. Ett års befaring ble gjennomført i september Ingen alvorlige reklamasjoner ble avdekket. 6. ENTREPRISEMODELL Drammensbadet ble gjennomført som en samspillsmodell basert på en totalentreprisekontrakt (NS 3431). I hovedsak skiller samspillselementet kontrakten fra en normal totalentreprise på følgende punkter: Det opereres ikke med fastpris. Isteden opererer man med en målpris (budsjettpris). Byggeregnskapet måles mot målpris. Besparelse/overskridelse deles etter avtalt modell (besparelser deles 40/60 % i DEKFs favør, og overskridelser 60/40% i DEKFs favør). Totalentreprenøren få betalt påløpte kostnader + avtalt påslag (her 10 %) Byggherren, og byggherrens representanter, har rett på innsyn i alle dokumenter, regnskaper, kontrakter osv. i prosjektet. Byggherre og entreprenøren inngår kontrakter med underentreprenører i fellesskap. Totalentreprenører har koordineringsansvar. Mengderisiko er en del av samspillets risiko. Kun programendringer/byggherreinitierte endringer medfører økt målpris.

13 11 En premiss for et vellykket samspill er tillit. I dette prosjektet har prosjektleder ikke avdekket noe misbruk av denne tilliten. Vi vil likevel påpeke at det finnes en del risikoelementer med denne modellen som gjør at valg av en slik entreprisemodell bør vurderes nøye før kontrakt inngås. Det er krevende for byggherre å forsikre seg om at entreprenøren til enhver tid inngår de kontrakter/løsninger som er mest gunstig for byggherren og prosjektet som helhet. Her kan bl.a. følgende skje: o Entreprenøren velger løsninger som kun holder ut reklamasjonstiden. o Store kjøp gjøres ikke til beste pris (påslag, og dermed fortjeneste, økes). Det rapporteres jevnlig byggeregnskap og prognoser. Regningsarbeidet og føringen av byggeregnskap som grunnlag for påslag til totalentreprenøren vil til tross for innsyn, jevnlige kontroller/revisjoner og lignende, kunne inneholde uønskede poster: o o Feil i byggeregnskap (kostnader som ikke åpenbart skal belastes prosjektet føres i byggeregnskapet) Rigg og driftskostnader blir unødvendig store. Vi ønsker å påpeke at disse risikoelementene nevnes her til tross for våre erfaringer med Strøm Gundersen AS i dette prosjekt. Prosjekt- og byggeledelse har ført tett kontroll med Strøm Gundersen sitt byggeregnskap, og har ikke avdekket noen av disse forholdene. Vi føler oss nå trygge på at byggeregnskapet for Drammensbadet er ført svært samvittighetsfullt og iht. kontrakten. Reklamasjonsperioden i samspillsentrepriser av denne typen kan by på noen utfordringer. Byggeregnskapet vil i praksis, med mindre annet er avtalt, løpe til reklamasjonstiden er gått ut. Dette følger av at samspillkonseptet, hvor byggherre og totalentreprenør i fellesskap inngår kontrakter med underentreprenører, også havner i samme båt gjennom hele reklamasjonsperioden. For Drammensbadets er det avtalt en avsetning i byggeregnskapet på 2,5 mill. kroner eks. mva. til reklamasjonsarbeider. I praksis betyr dette at det i de tilfeller hvor ingen underkonsulenter eller rådgivere kan holdes ansvarlig for reklamasjoner, må det trekkes av denne avsetningen. Som alternativ til dette, kan byggherren kjøpe seg fri for reklamasjonsansvar ved at totalentreprenøren får hånd om hele, eller deler av avsetningen. Vi har vurdert dette som en mindre gunstig løsning for DEKF.

14 DRAMMEN EIENDOM KF- Drammensbadet Sluttrapport Økonomi Rev KOSTNADER Budsjett (tilpasset 325,1 mill) Påsløpt/Sluttstatus pr Prosjektering og konsulentbistand kr kr Diverse/Diverse forarbeider kr kr Entrepriser/Byggearbeider Strøm Gundersen BT - Totalentreprenør kr kr Avsetning reklamasjonsarbeider ikke utbetalt kr - kr Innredning 3. etg. kr kr Rehabilitering utebad Trinn 1. Byggeperioden, Hovedsak ny familiesklie kr kr Trinn 2. Tilleggsarbeider, Nytt barnebasseng kr - kr Etterarbeider/tillegg etter overtakelse * Vannrensesystem - UV kr - kr * Solavskjermimg møterom og velvære kr - kr * Overføring sommervarme fra innebadet til utebad kr - kr * Øvrige forbedringer / tillegg (SG og DEKF) kr - kr DEKFs andel utvidelse utomhus kr - kr Byggekost eks. mva kr kr MVA kr kr Byggekost inkl. mva kr kr Trafo (anleggsbidrag kr kr Tidligere prosjektkostnader 2003 kr kr Byggherrekostnader kr kr Byggelånsrenter kr kr Prosjektkostnad inkl. mva kr kr Marginer og reserver kr kr Under er den teoretiske reserven i prosjektet beregnet. Denne inkluderer reklamasjonsavsetningen + Marginer og reserver Gjenstående midler reklamasjonstiden Utbetalt til Strøm Gundersen AS kr Ikke utbetalt fra DEKF (avstatt til evt. utbetaling) kr Sum samlet avsetning til reklamasjonsarbeider kr Forbrukt 1. driftsår ( ) kr Saldo pr Eks. mva kr Inkl. Mva kr DEKF sin andel av saldo (60 %) kr DEKF har totalt følgende reserve igjen i prosjektet Marginer og reserver kr DEKF sin andel av midler reklamasjonstide kr SUM totalt reserve kr

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Rehabilitering av Stridsklevhallen

Rehabilitering av Stridsklevhallen Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr: 705012 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning...1

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer