Eksempler på fråværsføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempler på fråværsføring"

Transkript

1 Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel 11 Eksempel 12 Eksempel 13 Eksempel 14 Timelønnet Sykefravær på over ett år Fraværsperioden inkluderer hellig- og høytidsdag, deltidsansatt som arbeider to dager i uka, sentraladm. Fraværsperioden inkluderer hellig- og høytidsdag, deltidsansatt, turnus Sykefraværet strekker seg over flere kvartaler, deltidsansatt, teknisk etat Sykefravær utover statistikkperioden, delvis sykemeldt, førskolelærer Permisjon med 80 pst. lønn, permisjonen begynte i forrige registreringsperiode, adopsjon Lærer må forlate arbeidsplassen før arbeidstids slutt Sekretær må forlate arbeidsplassen før arbeidstids slutt Barns sykdom, endring av dellønnsprosent Flyttepermisjon både med og uten lønn Sykdom under ferie som skal registreres Sykdom under ferie som ikke skal registreres Eksempel 1: Arne ble tilsatt som ingeniør i heltidsstilling og sluttet Arne skal ikke være med i statistikken, fordi han ikke oppfyller kravet om være ansatt både og Eksempel 2: Siv er timelønnet (tilsettingsforhold T) og har arbeidet i kommunen siden Hun er registrert sykemeldt fra til

2 Siv skal være med i statistikken fordi hun har et av tilsettingsforholdene som skal inkluderes, har vært ansatt i hele perioden og det blir registrert fravær om hun er borte. Eksempel 3: Are arbeider i sentraladministrasjonen i kommunen. Sykefraværet hans startet for over ett år siden. Are skal tas helt ut av statistikken. Han skal altså ikke telle med i antall ansatte og antall kvartalsverk, og fraværet hans skal ikke registreres. Når sykefravær eller permisjon har vært i mer enn henholdsvis 12 og 16 måneder skal arbeidstaker tas helt ut av statistikken. Eksempel 4: Gro arbeider to dager i uka, mandag og torsdag. Hun har derfor en dellønnsprosent på 40. Hun arbeider som kontorassistent i sentraladministrasjonen i kommunen. Hun var syk fra og med mandag 16. mai til og med mandag 23. mai. Fraværet er legemeldt. Gros fravær for skal føres slik: antall kvartalsverk = 0,40 antall dagsverk = 6*0, 40 = 2,4 Fraværstype=03 (Sykefravær uten egenmelding med varighet fra 4 til 10 Fraværsdager finner man ved å telle kalenderdager og trekke fra lørdager og søndager. Gros fravær utgjorde 6 fraværsdager. Som nevnt i veiledningen i Del 1 skal bare lørdager og søndager regnes som fridager. Andre hellig- og høytidsdager regnes altså ikke som fridager i fraværsstatistikken. Legg også merke til at den som fører fraværsstatistikken ikke trenger å vite hvilke dager i uka Gro arbeider. Som nevnt i veiledningen i Del 2 er det nok å vite når fraværet slutter og begynner og dellønnsprosenten. Eksempel 5: Ida arbeider turnus og har en dellønnsprosent på 40. Hun var syk fra og med mandag 16. mai til og med mandag 23. mai. Idas fravær skal føres slik: antall kvartalsverk = 0,40 antall dagsverk = 6*0, 40 = 2,4 Fraværstype=03 (Sykefravær uten egenmelding med varighet fra 4 til 10

3 Legg merke til at antall tapte dagsverk beregnes på samme måte som i eksempel 4. Som nevnt i Del 1 i veiledningen trenger ikke den som fører fraværsstatistikk ha kjennskap til den enkelte arbeidstakers turnusplan. Også for turnusarbeidere finner man antall fraværsdager ved å telle kalenderdager og trekke fra lørdager og søndager i fraværsperioden. Eksempel 6: Per arbeider i teknisk etat i kommunen. Han har dellønnsprosent lik 60 og var (legemeldt) sykemeldt fra og med til og med året etter. Fraværet dekket 7 ukedager det første året, og 3 dager i av det andre året. Pers fravær skal føres slik: Fraværstype=05 (Sykefravær med varighet på over 40 Antall tapte dagsverk 7 * 0,60 = 4,2 65 * 0,60 = 39,0 1. kvartal 65 * 0,60 = 39,0 3 * 0,60 = 1,8 Pers fravær skal føres på sykefravær av mer enn 40 dagers varighet. Legg merke til at det kun registreres ett fraværstilfelle, og at dette ligger i det kvartalet som fraværet startet i, mens tapte dagsverk fordeles på de kvartaler hvor de tapes. Legg også merke til at både 1. og 2. kvartal er regnet som 65 fraværsdager. Dette skyldes den generelle regel (som er nevnt i Del 1 i veiledningen) om at et kvartal skal regnes som 65 fraværsdager dersom fraværet har dekket hele kvartalet. Eksempel 7: Eva arbeider som førskolelærer og er heltidsansatt (dellønnsprosent lik 100). Hun var delvis sykemeldt med sykeprosent lik 30 fra og med til og med Rapporteringsperioden er i dette eksempelet 2 til 1 kvartal, slik at fraværet strekker seg utover perioden. Fraværet var legemeldt. Evas fravær skal føres slik: antall dagsverk = 4*1,00*0,3 = 1,2 Fraværstype=04 (Sykefravær uten egenmelding med varighet fra 11 til kvartal 1. kvartal Antall tilfeller og antall tapte dagsverk skal føres på 1. kvartal. Fraværstypen er 04

4 sykefravær av fraværsdagers varighet, selv om den delen av fraværet som faller i den aktuelle statistikkperioden er mindre enn 11 fraværsdager. Det avgjørende er den samlede lengden av sykefraværet. Eksempel 8: Lise er heltidsansatt og arbeider som lektor. Hun hadde permisjon med 80 pst. lønn fra og med til og med 4.10 på grunn av adopsjon. Perioden dekket 4 ukedager i. I dette eksempelet er rapporteringsperioden 4.-. Lises fravær skal føres slik: antall dagsverk = 4*1,00*0,8 = 3,2 Fraværstype=09 Tapte dagsverk føres på, som permisjon med lønn. Legg merke til at Lises fravær ikke skal registreres som fraværstilfelle i inneværende statistikkperiode. Fraværet hennes startet nemlig i forrige statistikkperiode. Legg også merke til at bare 80 pst. av de tapte dagsverk føres opp fordi Lise hadde permisjon med 80 pst. lønn. Se også eksempel 7. Eksempel 9: Ole er lærer i ungdomsskolen. Han ble syk tirsdag etter å ha undervist i 1 undervisningstime og forlot arbeidsplassen. Han skulle hatt tre undervisningstimer den dagen. Ole arbeidet normalt neste arbeidsdag. Dette fraværet skal overhodet ikke registreres fordi Ole var borte mindre enn halvparten av den tiden han skulle ha vært på arbeid Eksempel 10: Grete er sekretær i sentraladministrasjonen i kommunen. Hun har dellønnsprosent lik 80. Tirsdag 12. februar måtte hun forlate arbeidsplassen kl på grunn av sykdom. Hennes arbeidstid på tirsdager er fra kl til kl Grete arbeidet normalt neste arbeidsdag. Dette fraværet skal registreres fordi hun var borte mer enn halvparten av tiden hun skulle ha vært på arbeid Eksempel 11: Olaf arbeider i sentraladministrasjonen i kommunen og hadde dellønnsprosent lik 50 fra et år til året etter. Han har siden hatt dellønnsprosent lik 75. I dette eksempelet avsluttes rapporteringsperioden Han var fraværende med lønnet permisjon på grunn av sykt barn. Olafs fravær skal føres slik: antall kvartalsverk = 0,75

5 antall dagsverk = 1 * 0,75 = 0,75 Fraværstype=06 Dellønnsprosenten ved utløpet av rapporteringsperioden skal alltid benyttes, selv om dellønnsprosenten var en annen da fraværet forekom. Eksempel 12: Siri er heltidsansatt og arbeider som konsulent i sentraladministrasjonen. Hun var fraværende 15. og 16. august på grunn av flytting, den første dagen med lønnet permisjon og den andre dagen med permisjon uten lønn. Siris fravær 15. august skal føres slik: antall dagsverk = 1 * 1,00 = 1,0 Fraværstype=10 Siris fravær 16. august skal føres slik: antall dagsverk = 1 * 1,00 = 1,0 Fraværstype=11 Eksempel 13: Rolf er heltidsansatt og arbeider som lærer i grunnskolen. Han var syk fra og med til og med Rolfs fravær skal føres slik: antall dagsverk = 12*1,00 = 12,0 Lærere som er syk minst en virkedag i ferien har krav på erstatningsferie. Rolf har derfor krav på ferie senere. Fraværet skal derfor registreres. Eksempel 14: Ola er heltidsansatt og arbeider turnus. Han hadde ferie fra og med til og med Han var syk fra og med 9. juli til og med 11. juli. Olas fravær skal ikke registreres. En arbeidstaker som har vært syk mindre enn 6 virkedager i sin ferie har ikke krav på ferie senere.

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund Norsk

Detaljer