Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway"

Transkript

1 PEP Norway

2 Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor PEP? Det er en kjennsgjerning at man innenfor boligsektoren i Europa vil stå overfor store utfordringer når det gjelder utviklingen av byggemarkedet i årene som kommer. Den gamle bygningsmassen trenger oppgradering og mange nye boliger må bygges. Den eksisterende bygningsmassen er ansvarlig for en stor andel av vår totale energibruk, og representerer derfor et stort potensiale for energisparing. Erfaringer fra flere tusen gjennomførte passivhus-prosjekter i Tyskland og Østerrike har vist at en faktor 4 reduksjon av forbruket av ikke-fornybar energi ikke bare er mulig, men også realistisk. Implementering av passivhus-konseptet er en fornuftig og relativ rimelig måte å oppnå betydelige energibesparelser på. Formålet med PEP-prosjektet er å spre kunnskap om det Europeiske Passivhuskonseptet til et bredt publikum i byggebransjen i Nord-Europa. Hva gjøres i PEP? Målet med PEP er å fremme den regionale økonomien, spesielt for SMB (små og mellomstore bedrifter) som står for en viktig andel av verdiskapningen i byggebransjen. Dette oppnås bl.a. ved å erstatte energiutgiftene som går til å drifte bygget gjennom levetiden med investering i bygningens klimaskjerm. For å nå dette målet vil PEP-prosjektet fokusere på å: spre kunnskap om passivhus-konseptet og aktuelle løsninger i ulike Europeiske regioner og klima-forhold tilpasse eksisterende verkøty for beregning av Passivhus (PHPP fra Passivhusinstituttet i Darmstadt) til bransjens behov i de ulike landene

3 Introduksjon utvikle praktisk informasjonsmateriale som produktdokumentsasjon, prosjekteringsveiledninger, forskningsresultater, beregningsmetoder og kvalitetessikringsprosedyrer for å bistå ulike aktører i det Europeiske byggemarkedet med å utvikle og implementere Passivhus sette opp et sertifiseringsprogram for Passivhus-teknologier med kobling til nasjonale energisertifikat-systemer i henhold til det nye EU-direktivet Hvordan kan jeg finne ut mer? For mer informasjon, kontakt: Sintef Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk N-7465 Trondheim Tel: , Fax: eller organisere nasjonale seminarer, samt den årlige internasjonale Passivhuskonferansen sette opp nasjonale hjemmesider for kontinuerlig informasjons-oppdatering om utviklingen av teknologi og markedet for Passivhus Prinsipp for passivhus Ill: Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS

4 Passivhus en definisjon I Norge har vi foreløpig ikke realisert noen passivhus. Flere passivhus-prosjekter er imidlertid under planlegging og bygging. Definisjonen under tilsvarer definisjonen som brukes i Tyskland, Østerrike og Belgia Et passivhus er en bolig med god varmeisolering av bygningskroppen, noe som gir et komfortabelt inneklima året rundt. Energibehovet til oppvarming er ikke større enn det som kreves for å varme opp ventilasjonslufta. Romoppvarmingen trenger imidlertid ikke å dekkes gjennom oppvarming av ventilasjonslufta. Det totale energibehovet til oppvarming, kjøling, ventilasjon, vifter, pumper, lys og utstyr skal ikke overstige 50 kwh/m2år. Et passivhus har god varmeisolasjon med minimalt med kuldebroer, høy tetthet og utnytter passiv solvarme og høy-effektiv varmegjenvinning for å oppnå det lave energibehovet. Fornybare energikilder kan dermed utnyttes for å dekke det resulterende energibehovet. 2 Energibehovet til romoppvarming er begrenset til maksimum 15 kwh/m2år oppvarmet gulvareal*, ikke inkludert innvendige vegger. *Norsk standard NS 3940 definerer bruksarealet (BRA). Alle dimensjoner måles fra innvendig overflate av yttervegger. BRA omfatter ikke innvendige vegger, areal med takhøyde mindre enn 1.2 m, og uoppvarmede boder. Illustrasjon på Passivhus-konseptet: Passiv (termos) versus aktiv (kaffetrakter) Kilde: InformationsGemeinschaft Passivhaus Deutschland

5 Passivhus eksempler Tyskland Østerrike Belgia Sverige Østerrike Tyskland Norge Konkurranse-utkast Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Belgia

6 Passivhus Eksempel på løsninger Klimaskjerm, varmeisolasjon og tetthet Varmeisolasjon Komponent Passivhus U-verdi [W/m 2 K] Yttervegger 0,16 0,22 Tak 0,11 0,15 Gulv 0,15 0,15 Dører 1,6 Vindu 0,8 1,6 Karm/ramme 0,8 Standard hus Tetthet Lufttetthet Passivhus-standard Lufttetthet Standard hus n50 0,6 h -1 n50 ~2 h -1

7 Passivhus Eksempel på løsninger Klimaskjerm, materialer Yttervegg, U-verdi 0.16 W/m2K Gulv på grunn, U-verdi 0.10 W/m2K Ill: Tommy Kleiven Materialer (ut inn) Utvendig kledning Sløyfer Vindsperre (svartpapp) Asfalt plate Plastfolie Innvendig kledning Tykkelse [cm] Kuldebrobryter 30 mm: y = 0,03 W/mK Kuldebrobryter 50 mm: y = 0,02 W/mK Kuldebrobryter 80 mm: y = 0,01 W/mK Materialer (ut inn) Sprengsteinsfylling Grus EPS Plastfolie EPS Betongplate Parkett Tykkelse [cm]

8 Passivhus Eksempel på løsninger Klimaskjerm, materialer Yttertak, U-verdi 0.11 W/m2K Materialer (ut inn) Takstein Lekter Sløyfer Takpapp Taktro Lekter Vindsperre Plastfolie Innvendig kledning Tykkelse [cm] Hanebjelke-tak, U-verdi 0.09 W/m2K Materialer (ut inn) Kaldt loft Plastfolie Innvendig kledning Tykkelse [cm] Ill: Tommy Kleiven Vinduer, U-verdi 1.0 W/m2K 3 lags glass med 2 LE-belegg og argongass-fylling. Avstandslist (spacer) i rustfritt stål. Karm og ramme i tre.

9 Passivhus Eksempel på løsninger Utstyr og tekniske installasjoner Effektiv varmegjenvinning av ventilasjonsluft er trolig det enkeltstående tiltaket som kan redusere varmebehovet mest. Det er i dag ventilasjonssystemer på markedet som kan gjenvinne % av varmen i avtrekksluften. I passivhus skal temperaturvirkningsgraden være minst 75 %, og helst over 80 %. Det er også viktig å velge og prosjektere ventilasjonsanlegg med lavest mulig energibehov til vifter. For passivhus setter man krav til at vifteeffekten målt med SFPtallet skal være bedre enn 1.6 kw/m³/s. Lave SFP-tall oppnås ved bruk av strømningsoptimalisert utforming av aggregat og kanalanlegg, dvs. med små trykktap og så korte kanaler som mulig, samt bruk av energieffektive viftemotorer. I passivhus i Tyskland og Østerrike brukes det mye komplette passivhusaggregater som inneholder motstrømsvarmevekslere og avtrekksvarmepumpe for oppvarming av varmtvann. Andre aktuelle løsninger for tekniske installasjoner i passivhus er: Styringssystem på belysning, ventilasjon og oppvarming A eller A+ merkede hvitevarer Solfangeranlegg som dekker ca. 50% av tappevannsbehovet Varmepumpeanlegg for oppvarming av tappevann Biobrenselanlegg for oppvarming av tappevann Ill: Villavent

10 Passivhus Eksempel på løsninger Energibruk Figuren under viser beregnet netto energibehov for et passivhus plassert i Oslo sammenlignet med tilsvarende boliger med mer vanlig energistandard. Det årlige oppvarmingsbehovet til passivhuset er bare 12 kwh/m²år. Dette er en reduksjon på 85 % sammenlignet med dagens forskriftskrav. Det totale årlige energibehovet til passivhuset er 55 kwh/m²år. For en bolig på 100m² gir dette en strømregning på 3300 kroner pr år, forutsatt en energipris på 60 øre/kwh. kwh/m²år El-spesfikt forbruk Varmtvann Oppvarming 50 0 Eksisterende boliger Dagens forskrift Nye forskriftskrav Lavenergibolig Passivhus

11 Passivhus utfordringer/publikasjoner Spesielle utfordringer med å bygge opp markedet for passivhus i Norge I forhold til de mer utviklede markedene for passivhus i Tyskland og Østerrike, har vi følgende utfordringer i Norge: Utvikle og implementere kunnskap om prosjekterings- og byggemetoder for passivhus (løsninger for tetting og varmeisolering). Større tilgjengelighet og utvikling av produkter som er tilpasset passivhus, som små vedovner/pelletsovner, små varmepumpesystemer for varmtvann, solfangersystemer, norsk passivhusvindu (et passivhusvindu er under utvikling). Publikasjoner Energieffektive løsninger i småhus. Redusert oppvarmingsbehov og bedret inneklima, Anvisning nr 40, Norges Byggforskningsinstitutt, Oslo Fremtidens energieffektive boliger. En veileder for planlegging av lavenergiboliger og passivhus, SINTEF Teknologi og samfunn, Arkitektur og byggteknikk, Trondheim Pettersen TD, Myhre L, Wigenstad T, Dokka TH, Energimerking av boliger, Prosjektnr. O 20461, Juni Sertifiseringsordninger/kvalitetssikringsprosedyrer for passivhusprodukter og løsninger.

12 Passivhus i Norge For mer informasjon kontakt: Sintef Teknologi og samfunn N-7465 Trondheim, Tel: , Fax:

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Husby Amfi på Stjørdal

Boliger med halvert energibruk Husby Amfi på Stjørdal Boliger med halvert energibruk Husby Amfi på Stjørdal Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Husby Borettslag skal bygge totalt 51 nye leiligheter på Stjørdal. Leilighetskomplekset er fordelt på to blokker, plassert

Detaljer

Det første sertifiserte passivhus i Norge

Det første sertifiserte passivhus i Norge Paper Passivhus Norden 2008 Det første sertifiserte passivhus i Norge Dipl.-Ing. Arkitekt Michael Klinski; Sivilarkitekt Lars K. Halleraker; Husbanken Region øst, Postboks 1243 Vika, N-0110 Oslo; michael.klinski@husbanken.no;

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

PEP. Promotion of European Passive Houses. Arbeidsrapport 1.2 Passivhusløsninger

PEP. Promotion of European Passive Houses. Arbeidsrapport 1.2 Passivhusløsninger PEP Promotion of European Passive Houses Arbeidsrapport 1.2 Passivhusløsninger Isolda Strom Loes Joosten Dato: 29-02-2006 Chiel Boonstra Inger Andresen Distribusjon: Åpen The PEP-project is partially supported

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer