kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN"

Transkript

1 kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN s. 18

2 2 LEDER LEDEREN Skolemat gir bedre læring «Da de møtte tidligere elever som nå gikk på videregående sa de at de savnet maten.» Når det nærmer seg valg kommer en tid for gode løfter, om sykkelveier overalt, svømmebasseng fylt med vann, enkeltrom på sykehjemmene og skolemat til alle. Dessverre møter gode intensjoner ofte brått virkeligheten. Når det gjelder skolemat har ildsjeler nå satt i gang en underskriftskampanje som trenger stor oppslutning. Barneombud Reidar Hjermann og den prisbelønte kokken Harald Osa var blant skolematforkjemperne da Stiftelsen Skolematens Venner holdt seminar på Hundsund ungdomsskole på Snarøya. Der har de fire års erfaring med skolerestaurant. Nitti prosent av elevene er med på denne gode ordningen. Skolemat er også en viktig sak for Delta, som var med allerede fra oppstarten i Fra i år utgjør Delta sammen med de tre yrkesorganisasjonene Kost- og ernæringsforbundet, Null til atten og Næringsansattes yrkesorganisasjon et eget spleiselag og er ambassadører for Skolematens Venner. Seminaret «Sunn skolemat for alle» sitt sterke fokus på god mat og betydningen for trivsel og skoleprestasjoner kan nok ikke undervurderes. Barneombud Hjermann åpnet seminaret og fortalte at han nylig hadde vært i Nepal, et av verdens mest underutviklede land. Der var det skolemat i motsetning til i Norge, hvor vi holder oss til matpakka, som i Norge er en 75 år gammel tradisjon. Undersøkelser viser at å spise medbrakt matpakke og melk til lunsj avtar når barna blir eldre. Mens 87 prosent av barn mellom åtte og elleve år spiser frokost og 78 prosent matpakke hver dag, gjør kun 39 prosent av åringene og 24prosent av dem fra det samme. Boller, brus, pølser og burgere er alternativene. En engasjert Hjermann er overbevist om at skolemat også kommer i Norge, fordi det er viktig at barna har det bra og da vil prestere bedre. I Finland kopler de kultur og mat på skolen, den italienske uken, den indiske uken osv. Elevene blir vant til nye spennende matretter, maten blir dagens høydepunkt og elevene presterer godt på skolen, i Norge ikke så bra, ifølge Hjermann. Harald Osa, som er i ledelsen for stiftelsen Norsk Matkultur, forsvarer klokt nok ei god matpakke med grovt brød og frukt, men understreker at varm skolemat er løsningen. Han setter verdien av matglede først og påpekte sammenheng mellom fellesskap, læring, prestasjoner og god helse. Voksne har det for travelt og kjøper seg frihet istedenfor å lage maten fra bunnen av. Osa vil at ungene må lære om den gode gamle maten og påpeker mangelfull matkunnskap hos lærerne. Når barna lærer å lage hvit saus og må bruke vann fordi melk er for dyrt og må lage blomkålsuppe fra en pose, så er det bedre å la det være. Osa uttrykker med god grunn at han blir provosert når politikere og byråkrater sier at mat først og fremst er foreldrene sitt ansvar og påpeker at sykdom og død ikke bare skyldes røyking men også ofte dårlige matvaner. Liselotte Bjelke, grunnleggeren av Skolematens Venner, fortalte at da Hundsund ungdomsskole ble planlagt, tenkte hun at siden barn er pålagt å gå på skolen, så må vi sørge godt for dem. Skolerestaurant ble det, takket være et sterkt engasjement. Nå spiser 230 elever skolemat daglig og to dager i uka kan familier komme innom for å spise. Elever Kommuniké møtte på skolen fortalte at de hjemme ofte foreslo å lage mat som de hadde hatt på skolen. Da de møtte tidligere elever som nå gikk på videregående sa de at de savnet maten. kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalist Gunhild Lervåg Opplag Issn Redaksjonen avsluttet 7. mai Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 INNHOLD 3 INNHOLD #3> Etter ha jobbet annenhver helg i årevis, er personlig assistent Elisabeth Bjørnheim Salte i Time glad for at det nå holder med hver fjerde helg. Foto: Gunhild Lervåg 4 Tariff 2012: Brudd i lønnsforhandlingene 7 Deltalederen 8 En av tjue stillinger er heltid 11 Må jeg jobbe tre steder? 12 Delta: «Ansett nyutdannete i hele stillinger» 14 Time kommune: Mindre deltid og færre helger 17 Små nytt 18 BUF ble Null til atten 20 Private overtok landsbruksvikarene 22 Sjokoladelæ rlinger viser vei 24 Deltas lederdager 28 Inspirasjonskveld med Per Fuggeli 30 Erfaren tillitsvalgt takker av 32 Delta hjelper deg: Advokaten, pensjonseksperten, forhandlingsrådgiveren og likestillings- og diskrimineringsombudet 35 Tillitsvalgtprofilen: Alt for Delta i ti år 36 Frispark med Andreas Hompland: Samhandling på dei sterkes premissar 37 Sitater 38 Kryssord 39 Petit: Fjortis på tur

4 4 NYHETER Også i år har lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunene gått til mekling. I flere uker har vårens sikreste eventyr bestått av mange timer i møter for å komme fram til løsning. Her er de som forhandler for Delta på vei til møte. Foran ser vi ys-k leder og Delta-leder Gunn Olander og 2. nestleder Bjørn Hovde. Bak ham forhandlingsleder for ys-k i Oslo kommune, Martin Moen og presserådgiver Arve Paulsen. Foto: Audun Hopland VENTER FORTSATT PÅ LØNNSOPPGJØRET Innen 23. mai skal årets lønnsoppgjør for ansatte i kommunene og staten være klart. Hvis Riksmekleren ikke lykkes i å få partene til å bli enige, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 24. mai. tekst: gunhild lervåg

5 NYHETER 5 «Vi tror vi kan komme fram til en løsning gjennom mekling» Gunn Olander, leder i Delta og ys kommune ys-k ledelsen i møtet da bruddet ble varslet. Foto: Audun Hopland Heller ikke i år klarte partene i tariff-forhandlingene å bli enige på egen hånd. I slutten av april brøt forhandlingene for ansatte i stat og kommuner sammen. Nå er det riksmeklerens jobb å få partene til å bli enige innen 23. mai. For Delta er minstelønnen for fagarbeidere med tilleggsutdanning, ubekvemstillegg og heltid-deltid viktige punkter i meklingen for kommuneansatte. Vi har hatt en god tone i forhandlingene til nå og vi tror vi kan komme fram til en løsning gjennom mekling, sier leder Gunn Olander i ys kommune. ys forhandler på vegne av Delta i kommuneoppgjørene og i staten. Først brudd i staten Arbeidstakerorganisasjonene brøt først forhandlingene i staten fordi de opplevde at arbeidsgiveren viste for liten forhandlingsvilje. Så lenge resultatet i staten er uklart, er det vanskelig å fortsette forhandlingene i kommuneoppgjøret. Derfor ble det også der brudd. Etter bruddet i oppgjøret for de statsansatte, hadde vi ikke grunnlag for å diskutere økonomien i kommuneoppgjøret, sier Gunn Olander, leder for ys Kommune. Noen timer før forhandlingsfristen gikk ut, brøt også ys Kommune Oslo lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Også dette oppgjøret går nå til mekling. Kommunen har ikke villet diskutere hvor mye penger som skal inn i oppgjøret, og da ble et brudd uunngåelig, sier Martin Moen, forhandlingsleder i ys Kommune Oslo Mye å bli enig om I år er det hovedoppgjør. Det vil si at tariffavtalen sies opp. Både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalen skal forhandles om. Arbeidstid og pensjonsforhold er eksempler på andre bestemmelser i tariffavtalen. I fjor var det mellomoppgjør. Da var det bare lønn partene skulle bli enige om. Siste hovedoppgjør i 2010 måtte innom en streik før partene ble enige. Også i år forbereder Delta seg på streik. Kravene for kommuneansatte Her er de viktigste kravene som ys Kommune tar med inn i meklingen: Et generelt tillegg til alle ansatte. Kommunesektoren har et lønnsnivå og en lønnsutvikling som norske kommuner ikke kan leve med over tid. For å bli attraktiv, må kommunesektoren få et lønnsløft i år, sier Gunn Olander, leder i ys-kommune og forbundsleder i Delta. Heving av minstelønnsnivåene utover det generelle tillegget. Jevnere lønnsvekst og ansiennitetsopprykk enn det som ligger i dagens tariffavtale. Et nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere med tilleggsutdanning av ett års varighet. Dette nivået skal ligge mellom fagarbeider- og høyskolenivået. Heve minstesats for ubekvemstilleggene, særlig på lørdags- og søndagstilleggene. Føringer for ytterligere lokale tillegg bør også på plass. Utjevne ulikhetene i lønnsnivået for høyskolegruppene i kapittel 4B og 4C med vekt på begynnerlønningene. At lederes avlønning må stå i et naturlig forhold til de arbeidstakerne de er satt til å lede. At den enkelte arbeidstakers lokale lønnstillegg ikke blir spist opp av senere sentrale lønnsjusteringer eller ansiennitetsendringer. Oslo Kravene fra ys til Oslo kommune: Betydelig bedring av lønnsnivået. Uttelling for kompetanse på alle utdanningsnivåer. Heltidsstillinger for dem som ønsker det. Mer rettferdige ubekvemstillegg. Justeringer av den lønnsmessige innplasseringen av enkeltstillinger og stillingsgrupper. Tariffesting av pensjonsrettighetene. Statsansatte Her er kravene i staten: Hovedkravet er reallønnsøking til alle. ys Stat ønsker å bruke alle tre økonomiske elementer; generelt tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger, med hovedvekt på de sentrale elementene. Likelønnsarbeidet må videreføres, men med andre virkemidler enn i ys har i ar valgt å se litt utenfor de tradisjonelle elementene i lønnsforhandlinger for å finne virkemidler. Generelt taper kvinner ett lønnstrinn for hvert barn de føder. Statistikken viser at de aldri klarer å ta igjen dette lønnstapet senere i karrieren. Derfor krever ys at alle arbeidstakere som er ute i minst seks måneders foreldrepermisjon godskrives ett lønnstrinn. Dette vil både motvirke lønnsetterslepet for kvinner ved fødsel og være en viktig verdsetting av alle arbeidstakere i foreldrepermisjon.

6 6 ANNONSE 6 NYHETER Som Delta-medlem får du rimeligere reiseforsikring YS reise gir deg som er Delta-medlem spesialpris på reiseforsikring for deg og din familie. YS Reise er en rimelig forsikring mot blant annet sykdom, skader eller tap av reisegods, og gjelder reiser på inntil 7 ukers varighet. Forsikringen forutsetter minst én overnatting unntatt ved flyreiser eller ved offentlig transport av minst fem timers sammenhengende varighet. For mer informasjon, kontakt oss på eller se gjensidige.no/ys kr 630 per år for kun én person. kr 963 per år for deg og familien.

7 DELTA-LEDEREN 7 «Medlemmene våre skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet, en riktig lønnsutvikling og et riktig lønnsnivå» DELTALEDEREN HOVEDOPPGJØRET 2012 I EN UROLIG TID I skrivende stund er vi allerede godt i gang med hovedoppgjøret i kommunal sektor. Norsk arbeidsliv er inne i en krevende og urolig tid, preget av en europeisk gjeldskrise, som skaper store utfordringer. Samtidig opplever Norge å ha en vekst og framgang. Vi har Europas laveste arbeidsledighet, og de økonomiske prognosene i 2012 er oppløftende. Verdiskapningen i Norge finner sted både i privat og offentlig sektor. Vi må derfor kunne plassere oss slik at vi har beina godt plantet i Norge, men samtidig ser utover Europa. Deltas målsetting for lønnsutviklingen er at medlemmene våre skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet, en riktig lønnsutvikling og et riktig lønnsnivå. Offentlig sektor står ovenfor en formidabel oppgave i de kommende år for å møte arbeidskraftbehovet. En forutsetning for å bevare og videreutvikle velferdstjenestene, er tilstrekkelig arbeidskraft og arbeidskraft med relevant kompetanse. Skal offentlig sektor framstå som attraktiv for morgendagens arbeidstakere, må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for å arbeide i denne sektoren. Derfor er det viktig at offentlig sektor ikke blir hengende etter den lønnsmessige utviklingen i forhold til privat sektor. ksområdet har en mindrelønnsutvikling over tid sammenlignet med privat sektor. Denne utviklingen må stoppes. Det altfor lave lønnsnivået for mange grupper i kommunesektoren sett i forhold til grupper i andre sektorer, er så alvorlig at det kreves et generelt løft av lønnsnivået for mange kommunale arbeidstakergrupper i år. For reelt å møte arbeidskraftbehovet i årene framover, vil det være nødvendig å tilføre tariffområdet en økonomi som bidrar til å løse disse utfordringene. Samtidig må andelen deltidsansatte reduseres og det må være et mål at ansatte som ønsker å arbeide heltid, får muligheten til det. Flere arbeidstakere i større og hele stillinger bidrar til bedre utnytting av kompetansen og økt kvalitet i tjenesten. Våre krav i årets tariffoppgjør er rettet inn mot å understøtte dette arbeidskraftbehovet gjennom: Betydelig bedring av lønnsnivået /uttelling for kompetanse og sikring av heltidsstillinger. Kvinneandelen blant kommunalt ansatte er generelt høy aller høyest er den i pleie- og omsorgssektoren. Dette er også en sektor som har behov for arbeidstakere på jobb hver dag, hele døgnet, hele året. Vi vil derfor også kreve en bedring av ubekvemstilleggene. Det må bli mer attraktivt å jobbe i helgene. Vi har fortsatt med oss kravet om et nytt minstelønnsnivå for fagarbeider +, og at lokale lønnstillegg ikke blir spist opp av senere sentrale lønnsjusteringer eller ansiennitetsendringer. Kommunesektoren må bli mer attraktiv for å møte fremtidens arbeidskraftbehov. Den jobben har vi startet i dette hovedtariffoppgjøret! Det dreier seg om morgendagen! gunn olander forbundsleder i Delta

8 8 NYHETER BARE EN AV TJUE STILLINGER ER HELTID Norge trenger nye helsefagarbeidere i året, mener myndighetene. Likevel er de fleste stillingene helsefagarbeidere kan søke på, små deltidsstillinger. Bare en av tjue utlyste stillinger er på 100 prosent. tekst og foto: gunhild lervåg Hjelpepleieren Susanne Verch og helsefagarbeideren Kjersti Thu er glade for å ha fått større stillinger på Bryneheimen i Time kommune. Les hvordan Time kommune øker stillingene i pleie og omsorg på side

9 NYHETER 9 «Det finnes knapt en sikrere vei til jobb enn å velge en utdanning innen helse- og sosialfag. Aller mest etterspurt er helsefagarbeideren (tidligere hjelpepleier og omsorgsarbeider)», lover Helsedirektoratet i rekrutteringskampanjen «Bli helsefagarbeider». Men hvor etterspurte er helsefagarbeiderne egentlig? Kommuniké gikk uka før påske gjennom alle utlyste stillinger for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i samtlige kommuner. I alt var 376 stillinger utlyst. Da er sommerjobber og tilkallingsvakter utelatt. Halvparten av jobbene er under 30 prosent stilling. 7 av 10 utlyste jobber er på 50 prosent og mindre. 9 av 10 er mindre enn 75 prosent stilling 1 av 20utlyste stillinger er prosent-stilling I snitt er stillingene på 40 prosent. Bedre for noen, dårligere for andre Sortland kommune søkte etter 20 helsefagarbeidere eller hjelpepleiere uka før påske. Halvparten av stillingene var under 25 prosent. Kun en av stillingene var 100 prosent. Den nest største stillingen var 63,38 prosent. Pleie- og omsorgssjefen i Nordlandskommunen, Ulla Schultz, mener kommunen har for få hele stillinger og at det er et problem for kvaliteten på tjenestene. Kommunen har også problemer med å rekruttere til stillingene. Vi ser at vi mister flinke folk fordi vi bare kan tilby 20 prosent stilling, sier hun. Kommunens politiske ledelse har nå fått øynene opp for problemet. Nå håper kommunen at det hjelper å innføre langvakter, spesielt i helgene, og å la dem som vil øke stillingsprosenten, jobbe på flere tjenestesteder. Schultz er ikke i tvil om hvorfor det er blitt så mye deltidsarbeid i sektoren. Da arbeid hver tredje helg ble regelen, ble små stillinger nødvendige for å dekke opp helgene. Før den tid fantes ikke helgestillinger. Resultatet er at noen har fått det bedre og andre har fått det dårligere. Vil øke grunnbemanningen I Sortland har de som har 50 prosent stilling eller mer, vakt hver tredje helg. De som har mindre enn 50 prosent stilling, jobber annenhver helg. Vi har problemer med å få dem som jobber hver tredje helg til å jobbe oftere, sier Schultz. Pleie- og omsorgssjefen tror likevel ikke at løsningen på problemet er å pålegge alle hyppigere helgejobbing. Vi må øke grunnbemanningen i uka. Det er kostbart, men vil lønne seg på sikt fordi det virker inn på sykefraværet. Sortland er langt fra den eneste kommunen som byr på små stillinger. Deltid er regelen og heltid unntaket for helsefagarbeiderne. Topper deltidsstatistikken De fleste helsefagarbeidere og tilsvarende er ansatt i kommunene. Kommunene har prøvd å gjøre noe med uønsket deltid i årevis. Likevel er det like mange deltidsansatte hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i 2010 som i 2005, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Ingen andre faglærte innen helse og omsorg har så stor andel deltidsansatte som denne yrkesgruppa. Arbeidskraften til de mange deltidsansatte kan utnyttes mye bedre, sier Jette Dyrnes, leder i yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta. Søker etter sykepleiere Av de nyutdannede helsefagarbeiderne i 2009 ble bare 25 prosent ansatt i full stiling. 60 prosent ble ansatt i lav deltid, med ukentlig arbeidstid på mindre enn 20 timer. Hvor lenge har Norge ressurser både arbeidskraft og økonomi til å fortsette å rekruttere på denne måten, spør seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet, Nina Amble. Hun viser til at veksten i antall ansatte i helse- og sosialsektoren fra 2000 til 2010 har vært på 31 prosent. Antall årsverk i samme periode har vært under 15 prosent. Sagt med andre ord: Det blir ansatt to mennesker til å utføre ett årsverk. Veksten i årsverk står stort sett yrkesgrupper med høyere utdanning for. Flere kommuner Kommuniké har vært i kontakt med, sier at det vanskeligste er å rekruttere sykepleiere og vernepleiere. Etterspørselen etter sykepleiere er altså langt høyere enn etter helsefagarbeidere. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere utgjør en lavere andel av årsverkene i 2010 enn i 2005, viser rapporten Bemanning i pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting fra nibr Trengs alle hendene? Til tross for retorikk om behov for flere hender, kan det tenkes at realiteten er det motsatte. Det er for mange hender i denne sektoren. Turnus med små stillingsbrøker bidrar til dette. De små stillingene fungerer som en strukturell propp og er utgangspunktet for mye uhelse. Hvis vi skal lage ordentlig, bæredyktig turnus, basert på store, hele stillinger, vil ansatte sysselsatte kanskje måtte gå ned, før de eventuelt går opp, mener forskeren Nina Amble som har fulgt ulike deltidsprosjekter i en årrekke. Er det bruk for 4500 nye helsefagarbeidere i året? Ja og nei. Jeg tror de står bakerst i køen. Alle sykepleierne, hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne som vil øke stilling, går foran. Aller, aller bakerst står de ufaglærte. >>>

10 10 NYHETER «Vi mister flinke folk fordi vi bare kan tilby 20 prosents stilling» Pleie og omsorgssjef ulla schultz i Sortland Hvis det bare hadde vært de nyutdannede helsefagarbeiderne som ønsket heltid, hadde de stått først i køen. Men det finnes så uendelig mange undersysselsatte med lengre ansiennitet som går foran. Når nye årsverk tildeles sektoren, bør de deles ut hele og ikke splittes opp. Det vil antakelig hjelpe de nyutdannede. Får nok vakter Eli Sogn Iversen er prosjektleder for rekrutteringskampanjen Bli helsefagarbeider. Hovedmålet med kampanjen er å få flere unge til å utdanne seg til helsefagarbeidere og å få flere voksne til å kvalifisere seg som helsefagarbeidere. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil mangle hele årsverk med helsefagarbeidere i 2030, og at det må utdannes helsefagarbeidere årlig for å dekke behovet. Er det jobber for dem som utdanner seg til helsefagarbeidere? Det er ikke lett å svare ja eller nei på det. Det er absolutt mange jobber, men det er mye deltid. I framtida vil det være et skrikende behov for helsefagarbeidere, kanskje allerede fra Akkurat nå er vi i en mellomfase, men snart går mange av med i pensjon i kommunene og det blir et stort erstatningsbehov. Det er et enormt behov for yrkesgruppen framover, sier Sogn Iversen. Hun legger ikke skjul på at de små stillingsbrøkene er et problem. Seksjonsleder Marit Viken ved avdeling for hjerneslag ved St. Olav har ansvaret for Gonca Gunes i læretida. Helsefagelever som får læreplass på sykehus, er blant de flinkeste. De fleste arbeidstakerne klarer å fylle opp vaktboka. De må være fleksible og jobbe på tider de kanskje ikke alltid ønsker. En må ikke glemme at brukere og pasienter trenger denne fagkompetansen 7 dager i uka og 24 timer i døgnet. Hvor lenge må de innstille seg på å jobbe redusert og fylle på med ekstravakter? Det er veldig forskjellig fra sted til sted. De fleste kommuner har fokus på dette og jobber kontinuerlig for å etablere flere heltidsstillinger. Fast stilling er et annet spørsmål, det kan de ikke regne med fra første dag. Slik er det også i andre bransjer. Hun understreker at både ks, Spekter, arbeidstakerorganisasjonene og departementet jobber mye med dette nå.

11 NYHETER 11 Snart er Gonca Gunes ferdig utdannet helsefagarbeider. Hun ønsker seg full stilling, men er redd hun bare får en deltidsstilling. MÅ JEG JOBBE TRE STEDER OG ALLE HELGER FOR Å FÅ FULL STILLING? Snart er læretida over for Gonca Gunes og hun er ferdig utdannet helsefagarbeider. Hun er redd hun ikke får stor nok stilling til å leve av. tekst og foto: gunhild lervåg På avdeling for hjerneslag i Nevrosenteret på St. Olavs hospital holder lærling Gonca Gunes (45) til. Hun er en av få helsefagarbeiderelever som har fått læreplass ved et sykehus. Hun søkte seg hit for å erfaring med slagpasienter. Å jobbe ett halvt år med slagpasienter er en nyttig erfaring for en kvinne som ønsker å jobbe eldre og som liker å gi omsorg. Hun gleder seg over å se en positiv utvikling hos pasienter som må lære mye på nytt etter hjerneslaget. Tidligere har hun jobbet på sykehjem og bolig for ungdom. Jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg er vant til å ta meg av eldre. I oppveksten min bodde farmor hos oss, sier Gunes. Studielån Gunes har bodd halve livet i Norge, og er opprinnelig fra Tyrkia. I Norge jobber både kvinner og menn og har ikke tid å ta vare på de eldre. De eldre i Norge får god mat og pleie, men de trenger mer omsorg og livskvalitet. Smilet mangler, mener Gunes. Gonca Gunes har jobbet som frisør i mange år, men bestemte seg for å bytte yrke. Hun har brukt tre år på utdanningen til helsefagarbeider og har tatt opp studielån. Før hun begynte som lærling på St. Olav, var hun lærling på Øya helsehus. Helsehuset tilbyr korttidsplasser og ligger vegg i vegg med sykehuset. Gunes har fått sommerjobb på en bolig for ungdom, men etter det vet hun ikke hva som skjer. Ingen jobb på sykehuset Seksjonsleder Marit Viken ved avdeling for hjerneslag har ansvaret for Gunes i læretida. De lærlingene som kommer hit, er blant de flinkeste, sier Viken. Seksjonslederen er tydelig på at de ikke kan tilby annet enn enkeltvakter etter at læretida er over. Få helsefagarbeidere får jobb ved sykehusene. Vi vet at vi utdanner for kommunehelsetjenesten når vi får lærlinger, men hjerneslagpasienter finnes overalt, sier Marit Viken. Bekymret for framtida Gonca Gunes håper at sykehuset snart ser at de trenger helsefagarbeiderne, men kan tenke seg å jobbe hvor som helst. Det spiller ingen rolle for meg hvor jeg skal jobbe, så lenge jeg får inntekt, sier Gunes. Hun har sett at mange som har gått på skolen før henne, ikke har fått nok jobb. Flere ønsker å slutte i læretida når de skjønner at det bare er små stillinger å få, forteller hun. Jeg er redd jeg må jobbe alle helger og på tre forskjellige steder for å få full stilling, sier hun. Hun ber politikerne ta bedre vare på helsefagarbeiderne og slutte å love jobber hvis det ikke er stillinger. Norge trenger våre gode varme hender, sier hun.

12 12 NYHETER GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER Hvis nyutdannede tilbys hele stillinger, kan deltidskulturen endres, mener nestleder Erik Kollerud i Delta. tekst og foto: gunhild lervåg Alle deltidsstillingene er en kjempestor utfordring, sier Deltas leder Gunn Olander og nestleder Erik Kollerud. Organisasjonen har en rekke krav også i årets tariffoppgjør som har som mål å redusere uønsket deltid. Så snart oppgjøret er over, møtes partene igjen til nye diskusjoner om hvordan deltidsbruken kan bli mindre. Gunn Olander og Erik Kollerud har ikke fasitsvar på problemet, men at de er villige til å prøve nye innfallsvinkler. Et aktuelt tiltak kan være å begynne med å gi de unge hele stillinger. I dag starter unge med å jobbe deltid selv om de ønsker heltid. Så får de familie og oppleder at deltid er praktisk. Da kan det bli vanskelig og snu og gå over til heltid senere. Å tilby unge større stillinger kan derfor være et effektivt tiltak, tror Erik Kollerud. Langvakter i helgene Delta har vært tydelige på at arbeid hver tredje helg er regelen, og at helgearbeid utover det, skal være frivillig. Det holder Delta-lederne fortsatt fast på. Deltidsbruken er knyttet til helgeutfordringer. Kan andre dagarbeidere gå inn på helg, spør Kollerud og sikter til yrkesgrupper som aktivitører, kjøkkenpersonale og sykepleiere med bare dagvakter. Jo flere du trenger på den ubekvemme tida, jo vanskeligere blir det. Nå er pasientene på sykehjem så dårlige at det krever flere på jobb på de ubekvemme tidene, mener Olander og Kollerud. Er langvakter i helgene aktuelt? De ansatte jobber like mye helg hvis de har langvakter, men det er ikke like ofte. Men for at langvakter skal være akseptabelt, må det til tider være så rolig på jobb at du får tatt deg inn på jobb. Tempoet må være forsvarlig, sier Olander og Kollerud. De er langt fra overbevist om at arbeidstempoet er rolig nok på sykehjem og i hjemmetjenesten til at langvakter er forsvarlig. Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi ikke kan jobbe 12-timersvakter i pleie og omsorg når de kan det i Nordsjøen. Men i Nordsjøen kan du gå på rommet ditt etterpå og ingen krever noen av deg. Du går til dekket bord. Slik er ikke livene til de ansatte i pleie og omsorg etter jobb, sier Olander. Hver tredje helg er nok Olander og Kollerud er opptatt av rekruttering til kommunal sektor, og mener jobb oftere enn hver tredje helg, gjør offentlig sektor mindre attraktivt. Hyppigere helgejobbing enn hver tredje helg må være frivillig. Ansatte i pleie og omsorg jobber nok helger og helligdager allerede. Det er ikke bare ubekvemstillegget det kommer an på, sier Olander. Det er Jette Dyrnes, leder i Helsefagarbeiderne i Delta, helt enig i. Helgevaktene er så presset for de ansatte. Da kommer de pårørende, og pleiepersonalet må ta seg av pasienter, pårørende og vikarer. Pårørende er en ressurs, men de har også krav på vår oppmerksomhet. Dyrnes mener økt grunnbemanning må til for å øke stillingsstørrelsene. Hun er også villig til å se på arbeidstidas lengde. 12 timers vakter er greit hvis ansatte vil og det gagner pasientene. Men 4 5-timersvaktene som arbeidsgivere setter opp, må bort, mener hun. Hun avviser at løsningen på deltidsproblemene er å jobbe flere helger. Det er lek med tall. Mange som jobber

13 NYHETER 13 Delta-lederne Gunn Olander og Erik Kollerud er villige til å prøve nye innfallsvinkler for å å få til mer heltid. Et aktuelt tiltak kan være å begynne med å gi unge hele stillinger. små stillinger jobber allerede oftere enn hver tredje helg. Tradisjonell turnus ødelegger Nylig kom rapporten «Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger» som slår fast at i halvparten av kommunene jobber færre enn en av fire heltid. Rapporten konkluderer også med at innføringen av arbeid hver tredje helg er hovedårsaken til de små deltidsstillingene. Men mer helgearbeid er ikke det eneste tiltaket som virker mot deltid, viser rapporten: Langturnus Økt grunnbemanning Arbeid på tvers av tjenestesteder Vikarpool Tradisjonell turnus hindrer større stillinger, og fleksiturnus eller ønsketurnus virker ikke mot deltid. Heltid skal være regelen Vi har en deltidskultur i kommunene. Offentlig sektor ble bygd opp da kvinner kom ut på arbeidsmarkedet, derfor har det blitt sånn. Jeg har snakket med både arbeidstakere og givere som synes det er praktisk å ha det sånn. Men heltid er viktig for rekruttering og for kvalitet på tjenestene. Sammen med arbeidstakerorganisasjonene vil vi vri deltidskulturen, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i ks. Rapporten sier at nøkkelen er helg. Hvis vi ikke fletter inn noe med helg, får vi ikke løst dette ordentlig. Svaret trenger ikke være mer av det samme, men andre måter å løse det på, sier Vågeng som ikke vil utdype dette før tariffoppgjøret er avsluttet.

14 14 NYHETER tekst og foto: gunhild lervåg, time På fire år har gjennomsnittlig stilling i pleie og omsorg i Time kommune steget fra 53 prosent til 66,77 prosent. Det er kommunalsjef for omsorg, Anlaug Ringvold Mesfin og prosjektleder Margreta Hauge Clementsen stolte av. SKILLER SEG UT MED MINDRE DELTID OG FÆRRE HELGER Time kommune får til større stilinger og færre arbeidshelger, uten at det koster kommunen mer.

15 NYHETER 15 Time skiller seg ut. Mens andre kommuner helst ansetter helsefagarbeidere i små stillinger, tilbyr jærkommunen store stillinger. Da Bryneheimen før påske søkte etter helsefagarbeidere, lovte de stillinger i størrelsen prosent. Endelig stillingsstørrelse blir fastsatt i samarbeid med den som blir ansatt. Jeg ansetter folk selv om jeg ikke har hjemmel. På denne måten klarer vi å ansette i 100 prosent. Sykefravær og svangerskapspermisjon gjør at det alltid er bruk for folk, sier tjenesteleder Lene Juul Hansen ved Bryneheimen. På Bryneheimen løses behovet for langtidsvikarer på følgende måte: Skal noen ut i svangerskapspermisjon, blir noen fast an-satt for å dekke opp. Når fødselspermisjonen er over, er det alltid noen andre som er sykemeldt eller som er skal ut i permisjon. Med 140 ansatte er det store utskiftninger, forklarer Juul Hansen. Når stillinger er ledige, passer vi på å bygge opp, ikke ned. Vi ser på hva det går an å bygge på og hva som ikke er lurt, sier kommunalsjef for omsorg, Anlaug Ringvold Mesfin. Margreta Hauge Clementsen jobber med heltid-deltidsprosjekt i kommunen og understreker at kommunen og de ulike tjenestelederne må være mer på hogget og se framover. Hun har tidligere rekruttert helsefagarbeidere gjennom Bli helsefagarbeider-kampanjen, og reist rundt til kommuner og bedt dem om å satse og ansette i faste stillinger. Vi trenger mange helsefagarbeidere framover, sier hun. 12 nye hele stillinger De siste fire årene har Time jobbet jevnt og trutt med tiltak for å redusere deltid i pleie og omsorg. Kommunen sliter som mange andre kommuner med å tiltrekke seg faglært arbeidskraft, og ser en klar sammenheng mellom interessen for jobber og stillingsstørrelse. Dessuten betyr større stillinger mye for kvaliteten på tjenestene og for arbeidsmiljøet. Gjennomsnittlig stilling i pleie og omsorg var i prosent. Nå er snittet vokst til 66,77 prosent. Time har fått til 12 nye heltidsstillinger i omsorg i løper av tre år. Det er fortsatt mulig å få til flere hele stillinger. Men mange ønsker å jobbe 80 prosent, sier Mesfin. Bruker vikarbudsjettet En måte å få til flere større stillinger på, er å ta av vikarbudsjettet. Slik har hjelpepleieren Susanne Verch og helsefagarbeideren Kjersti Thu fått større stillinger. Verch er nå tilsatt i 80 prosent stillling. 60 prosent er bunden. Det vil si at hun blir satt opp på vakter tilsvarende 60 prosent stilling. De øvrige 20 prosentene er ubunden tid, og Verch har selv ansvar for at hun tar vakter tilsvarende 20 prosent stilling i løpet av en tremåneders periode. På Bryneheimen har de forhandlingsturnus, også kalt ønsketurnus. Vakter settes opp for tre måneder om gangen. Så kan de ansatte bytte vakter på egen hånd på et forhandlingsmøte hvor alle ansatte er pliktige til å delta. Møtet styres av en forhandlingsleder som er en av de ansatte. De som har ubunden tid, har førsterett til å velge blant de ledige vaktene. Kjersti Thu er ansatt i 70 prosent stilling. 50 prosent er bunden, og 20 prosent er ubunden. Lønnen er den samme hver måned, selv om hun etter eget ønske kan jobbe mye en måned og mindre den neste. Ordningen er veldig bra. Vi får fast lønn og kan bestemme selv når vi skal ta ekstravaktene, sier Verch og Thu. Begge fyller på med vakter i tillegg til sin faste stillingsprosent. Fordelen med det framfor full stilling, er at de kan jobbe mye i perioder og ha fri innimellom. Jeg har familie i Tyskland. Med denne ordningen har jeg mulighet til å reise til Tyskland innimellom. Verch er tysk og har jobbet i pleie og omsorg i hjemlandet. For henne var deltid ukjent før hun kom til Norge for to år siden. Jeg fikk 21 prosent stilling og var veldig bekymret for om jeg ville få nok ekstravakter til å klare meg økonomisk, forteller hun. Tjenesteleder på Bryneheimen gir ikke ubunden tid til alle som ønsker å plusse på stillingen sin. Lene Juul Hansen Det går på personlig egnethet. Jeg må være sikker på at de håndterer den ubundne tida og skriver seg opp på så mange vakter som de får betalt for, sier hun. Langvakter i helgene På Bryneheimen lyser de ikke lenger ut rene helgestillinger. Tjenestelederen Juul Hansen er ute etter arbeidskraft som er stabil, faglig dyktig, kjenner kollegene og beboerne. Arbeid hver tredje helg er det vanlige, men noen har frivillig hyppigere helgejobbing. Fra høsten av ønsker de å prøve ut 12-timersvakter i helgene. De som går langvakter, skal jobbe hver fjerde helg. Det vil bli lagt inn pauser slik at det ikke blir for slitsomt. Det er også alltid rolige perioder i løpet av dagen, sier Juul Hanssen. >>>

16 16 NYHETER Personlig assistent Elisabeth Bjørnheim Salte synes langvakter hver fjerde helg fungerer mye bedre for både henne og brukeren enn vanlige vakter annenhver helg. Kommunen har allerede innført langvakter og arbeid hver fjerde helg på andre tjenestesteder. Deltas hovedtillitsvalgt i Time, Elisabeth Bjørnheim Salte, er en av dem som har god erfaring med langvaktene. Hun er personlig assistent for en kvinne. Både hun og brukeren har fordeler av langvaktene. Nå kan jeg lettere finne på ting sammen med henne i helgene. Vi kan dra på turer uten å tenke på at vi må tilbake til vaktskifte, sier Salte. Hun har vært kvinnens personlige assistent i 28 år og har jobbet annenhver helg i mange år. Det har slitt på både familieliv og sosialt liv. Etter hvert begynte barna mine å reagere på at jeg alltid jobbet i helgene. Jeg hadde for eksempel arbeidshelg samme helg som sønnen min skulle konfirmeres. Jeg jobber på et lite sted og har få å bytte med. Hun tror langvakter også passer på sykehjem. Det kommer an på hvor stort ansvar du har i jobben. Men leger på sykehus går mye lengre vakter, så det er ikke umulig selv med stort ansvar. Sparer på langvakter På Bryneheimen opplever Juul Hansen ingen hindringer for å redusere deltid. Større stillinger er ikke dyrere enn mange små stillinger. Men ikke alle får så stor stilling som de ønsker seg. Det må være midler til det, og Juul Hanssen må være sikker på at det tjener arbeidsplassen og den enkelte. Når de til høsten prøver langvakter i helgene, ser det ut til at de klarer seg med færre på jobb. Vi regner med å spare inn tre helgestillinger, sier hun. Det gir igjen mulighet til å øke andres stillinger. Hver tredje helg er stritt. Da kommer arbeidshelgene ofte, sier hun. Juul Hansen samarbeider med de tillitsvalgte og har dem med på laget. Da er det lettere å få gjennomført endringer

17 smånytt SMÅNYTT 17 Unge utvikler myk avhengighet Avhengigheten øker i hele Europa. Stadig flere unge mennesker klarer ikke kontrollere sitt forhold til rus. Nå roper ekspertene varsko. Hver tiende europeer lider av avhengighet til et lovlig eller ulovlig rusmiddel og næ r en femtedel av dagens helsekostnader i Europa skyldes avhengighet, ifølge en oversikt fra et nytt forskningsprosjekt i EU. Avhengigheten blir en slags erstatning for deres deltakelse i arbeid og utdanning, i familien og i fritidsaktiviteter, sier professor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Jan Erik Karlsen, som i EU-prosjektet forsker på hva slags typer livsstil vi kan forvente fra kommende generasjoner. Han kaller dette «den myke avhengigheten», for eksempel at unge spiser og drikker til alle tider slik at regelmessige spiserutiner med familien fortrenges, sier Karlsen. Kilde: Forskning.no Foto: Shutterstock «Energijakke» til norske boligblokker Eldre boligblokker skal bli mer energieffektive ved hjelp av energijakker utviklet av fire arkitektteam. De har jobbet med forslag til rehabilitering av en gammel boligblokk i Drammen. Arkitektkontorene div. A arkitekter og Kämpfen für architectur har blitt belønnet for å ha levert det beste forslaget. Boligblokken fra 50-tallet i Nordahl Bruns gate i Drammen skal rehabiliteres og få «energijakke». Å rehabilitere 50-talls boligblokker til passivhusstandard vil gi stor energisparing og øke bo-komforten for veldig mange mennesker. Enova har ønsket å få fram at også eldre boligblokker kan bli energieffektive sier Merete Knain, leder for Boligområdet i Enova. Kilde: Enova Foto: Siv M. Bjelland Økt behov for utenlandsk arbeidskraft 31 prosent av virksomhetene i privat sektor og 26 prosent i offentlig sektor har brukt arbeidskraft fra andre europeiske land det siste året, viser tall fra NAV EURES som er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk innen EU-/EØS-landene og Sveits. Fortsatt er polsk arbeidskraft vanligst. Så kommer Sverige, Tyskland og Litauen. Annenhver bedrift i bygg- og anleggsbransjen har benyttet arbeidskraft fra Europa det siste året. Det er rekord. Kilde: NTB. Foto: Shutterstock. Norsk fagforeningspris til kambodsjanske tekstilarbeidere Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2012 gis til det kambodsjanske tekstilarbeiderforbundet C.CAWDU. Juryen består av de tidligere fagforeningslederne Gerd-Liv Valla og Yngve Hågensen (LO), Randi Bjørgen (YS og KFO), Helga Hjetland (Norsk Lærerlag), Liv Tørres og Finn Erik Thoresen (Norsk Folkehjelp), og Leif Sande fra Industri Energi. Prisen på kr gis til en person eller organisasjon som har utmerket seg i kampen for faglige rettigheter under farlige forhold. C.CAWDU er ofte utsatt for vold, drap og fengsling av sine fagforeningsaktive kambodsjanere flest kvinner er tekstilarbeidere. Kilde: NTB Foto: Shutterstock

18 18 NYHETER BUF ER HISTORIE NAVNET ER NULL TIL ATTEN Yrkesorganisasjonsleder Mariann Fjeldstad var svært spent foran lanseringen av nytt navn og ny logo. Nå har skuldrene senket seg. Det nye navnet Null til atten ble møtt med applaus på et møte i Bergen. 14. mars Jeg er veldig godt fornøyd, sier hun. av ru ne solheim Jeg har jo vært i en prosess sammen med en komité i over et år, det hadde jo ikke de andre i salen. Derfor hadde jeg «vondt i magen» på lanseringsdagen. Heldigvis, alle var rolige og fornøyde da vi gikk fra hverandre, selv om det var et par skeptiske røster da vi fikk de umiddelbare reaksjonene fra møtedeltakerne. En slik navne- og logoendring er noe som må få synke litt, før det setter seg, sier hun. Null til atten er en av Deltas største yrkesorganisasjoner, med sine over 8000 medlemmer. Moderne og tydelig Mye følelser er knyttet til logo og navn på en organisasjon. Så har det da også vært et omstendelig og tidkrevende beslutningsløp å komme fram til det nye navnet. En komité har vært i arbeid i et års tid og et reklamebyrå har gitt faglige råd under veis. En masse navn sto på tavlen til å begynne med, før komiteen begynte å bryte ned og bryte ned, for til slutt å stå tilbake med et knippe kandidater. Vi hadde noen utfordringer med det gamle navnet Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, buf. En sak er at vi ble assosiert med Bufetat, en annen er at navnet virket ekskluderende. Vi ønsket å være tydeligere på at vi er en organisasjon for alle som jobber med barn og unge, alt fra Delta-leder Gunn Olander gratulerer leder for Null til atten, Mariann Fjeldstad med nytt navn og ny logo. Avdukingen skjedde i Bergen 14. mars. Foto: Rune Solheim

19 NYHETER 19 barne- og ungdomsarbeidere til førskolelærere, barnevernspedagoger og barnepleiere. Det var også viktig for oss å gjøre tilhørigheten til Delta tydeligere, sier Fjeldstad. Hun forteller om situasjoner der hun blir intervjuet av mediene og har prøvd å fortelle at hun representerer «Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, en yrkesorganisasjon i Delta». Det var bare ikke mulig å få journalistene til å skrive begge deler. Enten kom buf på trykk, eller Delta. Slike erfaringer bærer jo bud om at en forenkling og tydeliggjøring av familietilhørigheten var på sin plass, sier hun med et smil. Hun er også glad for at det visuelle uttrykket er blitt mer moderne, at det står bedre til Delta-logoen og at hånden som symbol er med videre fra den gamle logoen. Tilhørighet Det er viktig for Delta at våre mangfoldige og dyktige yrkesorganisasjoner flagger familietilhørigheten til oss visuelt, sa Delta-lederen Gunn Olander på lanseringsdagen. Hun synes Null til atten har valgt et spenstig og moderne navn og uttrykk. Når vi ser på listen over navnetrekk på yrkesorganisasjonene, er ikke tilhørigheten så åpenbar hele veien. Derfor ønsker vi disse navne- og logoprosessene velkommen. Null til atten er det tredje navneskiftet vi har hatt nylig, der «Helsefagarbeidere i Delta» og «Kontoret en yrkesorganisasjon i Delta» var de foregående, forteller hun. Jeg har tre krav til en logo. Den skal ta vare på tradisjon og innhold i organisasjonen, både medlemmer og tillitsvalgte skal kjenne seg igjen og den skal skape nye muligheter, peke framover. Alt dette synes jeg at den nye logoen har på plass, sier Olander. Fra prosessen med Deltas nye navn og logo i 2007 fortalte hun fra sine egne erfaringer en både spennende og smertefull prosess. Det skal være krevende. Detaljene må på plass og det er mange som skal kjenne seg fornøyd. Vi startet med over 100 navn og endte opp med ett. Et nytt navn er noe du må smake forsiktig på, før du blir venn med det. Da vi byttet fra kfo til Delta, tok det ikke mange dagene før jeg var fortrolig med byttet. Plutselig var all tvilen ryddet av veien, sier Olander. HVA VAR DIN FØRSTE REAKSJON DA DU FIKK HØRE OG SE DET NYE NAVNET NULL TIL ATTEN? av ru ne solheim rita bakkmyr kojen, medlem av sykehusutvalget Min første reaksjon var at jeg ble veldig glad for at vi fikk beholde hånden i logoen. Jeg forstår hensikten med at vi må tilpasse oss resten av Delta visuelt, men selve navnet må jeg bruke litt tid til å tenke på, la det synke inn. bjørg gustafsson, lokalavdelingsleder i Troms Jeg var ikke helt fornøyd med navnet til å begynne med. Tenkte at: Skal jeg si at jeg jobber Null til atten? Vi får se, det høres litt rart ut. Det visuelle synes jeg er bra, fint at flere yrkesorganisasjoner får det samme uttrykket. Når jeg ser logoen, tenker jeg på en human organisasjon og det er vi jo. inger ann norheim, lokalavdelingsleder i Aust- og Vest-Agder Først tenkte jeg tja det er jo aldersgruppen null til atten vi jobber med. Etter noen minutter tenkte jeg: Ja, det passer. Logoen synes jeg er flott, særlig den vesle hånden som holder den store. Det er godt å ha en hånd å holde i. Jeg smaker litt på formuleringen Null til atten, en yrkesorganisasjon i Delta. Vi må nok øve oss litt.

20 20 NYHETER PRIVATE OVERTOK DEN KOMMUNALE LANDBRUKSVIKAREN FARVEL TIL LANDBRUK I TY Løpet er kjørt for landbruk i ty (Teknisk Yrkessammenslutning). tys styremedlem Magne Aasdal, har kjempet mange slag for å holde liv i ty landbruk, men har nå innsett at det ikke er mulig å opprettholde et tilbud for stadig færre landbruksvikarer i Delta. tekst og foto: hege heløe Landbruk er historie i Delta. Det er vemodig for TY, men Rune Berg ser som alltid framover.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Likestillingsombudet: Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008

Likestillingsombudet: Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008 Likestillingsombudet: Status uønsket deltid Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008 1 Hva er uønsket deltid? Uønsket deltid omfatter arbeidstakere som er i arbeid, som ønsker mer avtalt arbeid, men som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget Sammendrag Innledning Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Foto: Jo Michael Samfunnskontrakten Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Dette er NHO 22 100 medlemsbedrifter med 541 445 årsverk Nordland 1266 medlemsbedrifter med ca 22 000 årsverk p hoto: Olav

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 Fylke Akershus Dato 18. og 19. november 2015 Spørsmålene i debattheftet ************************************************************************** Pensjon 66 % av

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer

TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT. Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Tariff Debatthefte

Tariff Debatthefte Tariff 2018 Debatthefte Forord Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalen/overenskomsten du er omfattet av. Delta er opptatt av å få

Detaljer

Debatthefte. Tariff 2018

Debatthefte. Tariff 2018 Debatthefte Tariff 2018 Forord Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalen/overenskomsten du er omfattet av. Delta er opptatt av å få

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.03.2011 Ref. nr.: 11/1656 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Uønsket deltid praktiske og politiske utfordringer

Uønsket deltid praktiske og politiske utfordringer Sortland kommune, 1. juni 2007: Uønsket deltid praktiske og politiske utfordringer Nina Amble Arbeidsforskningsinstituttet as 1 Mitt opplegg: 1. Først de praktiske utfordringene Hva er uønsket deltid?

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema Saksfremlegg Saksnr.: 11/1620-1 Arkiv: 406 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: UØNSKET DELTID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Deltid En kostbar affære?

Deltid En kostbar affære? KS Erik Tangstrøm Deltid En kostbar affære? Stavanger 25.1.2018 Egne erfaringer - utfordringer Kompetanseflukt Ja, MEN Kompetanse ved fravær Utfordringen Virkemidlene «Angrep» på den ansattes hverdag og

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX)

Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) Det store heltidsvalget Ufrivillig deltid (AD, NAV, VOX) NSH-konferanse om arbeidstidskultur 8. april 2014 Leif Moland Tre hovedspørsmål om Finnmark og heltid-deltidsproblematikken: 1 Er det riktig at

Detaljer

Tariffpolitiske retningslinjer for perioden

Tariffpolitiske retningslinjer for perioden Tariffpolitiske retningslinjer for perioden 2016 2018 Deltas medlemmer er i hovedsak ansatt i virksomheter innen offentlig tjenesteyting. De bidrar til å produsere den offentlige velferden og er sentrale

Detaljer

Matomsorgsprisen 2015

Matomsorgsprisen 2015 Matomsorgsprisen 2015 Omsorg gjennom mat Formål med matomsorgsprisen Formålet med Matomsorgsprisen er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving til

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

H E L T I D - D E L T I D

H E L T I D - D E L T I D H E L T I D - D E L T I D DATO: 28. mars 2011 TIL: FRA: Landsstyret Sentralstyret GRUPPENS SAMMENSETNING: Rigmor Aasrud (leder), Anette Trettebergstuen, Bjørn Tore Ødegården, Geir Mosti, Mette Gundersen,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ HW UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ HW UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1816-18-HW 21.09.2007 UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer