Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"

Transkript

1 Edvard Munch History Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for ASP

2 Arbeidet med implementering av retningslinjene Utvikling av retningslinjene. Ulike publiseringsformer Skriftlig Elektronisk format Konferanser, kurs Kan norske fastlegers forskrivningsvaner endres? Resultater fra en RCT Videre implementeringsarbeid Hva gjør vi med legene utdannet i utlandet?

3 Utvikling av retningslinjene 1. utgave utgitt 2008, revidert ansvarlige for hvert kapitel, 1 sykehusspesialist og 1 akademisk allmennmedisiner Felles møter 1 gang pr år Felles ansvar for diskusjon rundt endringer og revisjoner Stor entusiasme, de fleste med videre

4 Publiseringsformer Bok til alle fastleger og medisinstudenter Kortversjon norsk og engelsk Elektronisk versjon på Hdir hjemmeside/helsebiblioteket Norsk elektronisk legehåndbok - rammer Utvikling av app Ulike kurspakker, Nidaros, PMU, Smittevernkonferanser Populær versjon på nettsidene? Artikkel i Tdnlf og Utposten

5 Med forbedring i sikte: Implementering av kunnskap fra antibiotikaveilederen (2000). Kollegabasert terapiveiledning - KTV (KoKo prosjektet) En randomisert, kontrollert studie Svein Gjelstad Stipendiat Morten Lindbæk Jørund Straand Ingvild Dalen Mette Brekke Allmennmedisinsk forskningsenhet, Oslo i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin

6 Prosjektets bakgrunn Mangelfull utdanning og etterutdanning for leger innen farmakoterapi Utprøving av en modell for mulig landsdekkende videre- og etterutdanning av leger i smågrupper For antibiotikadelen av studien: Bidra til å beholde lavt nivå av antibiotikaresistens i Norge ved å bedre etterlevelsen av retningslinjene for antibiotikabruk (Antibiotikaveilederen fra år 2000)

7 Forskningsspørsmålene for antibiotika-delen av studien Kan KTV metoden - redusere total forskrivning av antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner? - redusere andelen av bredspektret antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner (med spesiell vekt på makrolider)?

8 Kollegakonsulentene (KoKoene) Rekruttert 26 spesialister i allmennmedisin som allerede hadde en kontakt med Universitetet i Oslo Disse fikk opplæring innen sitt valgte fagfelt og i gruppepedagogikk gjennom to seminarer Stor entusiasme i korpset!

9 Rx-PAD - a cluster-randomised intervention study Randomization Intervention Data Analysis Antibiotic prescription in ARTIs Control group for medication of elderly Medication of elderly Control group for antibiotic prescription in ARTIs Retrospective data extraction (1 year) from each participant s EPR system Feedback report to each participant Two Peer group meetings conducted by PADs. the second one based on individual reports Retrospective data extraction (1 year) from each participant s EPR system Feedback report to each participant 3. group meeting with PAD 1 - day reflection seminar Analysing the project data Evaluation report Feedback to participants Scientific evaluation

10 Intervensjonen i antibiotikadelen Gruppemøte 1 med KoKo Gjennomgang av retningslinjer med fokus på kontroversielle punkter og nye forskningsresultater Gruppemøte 2 med KoKo Fremlegging av resultater for hver leges forskrivningspraksis. Diskusjon Regionale dagskurs

11 Rekruttering av grupper Gulrot: Kurspoeng for klinisk emnekurs (15 timer) 1 grupper (32% av inviterte) responderte positivt 40 grupper ble randomisert antibiotika og LVI 41 grupper ble randomisert til «eldre»-gruppen

12 Deltagere 440 leger (~ 10% av norske allmennleger) leverte baseline-data 382 av disse (87%) leverte gyldige data også for perioden etter intervensjon. En av kontrollgruppene falt ut, og 39/40 gjennomførte hele studien.

13 Oversikt over antall luftveisinfeksjoner Data from all groups in the study Intervention arm 39 CME groups Control arm 41 CME groups Totals 80 groups GPs with two data captures 183 (of 205) 89% 199 (of 245) 81% 382 (of 450) 85% Number of RTI episodes (Pre and post intervention) ( patients) ( patients) Number of antibiotic prescriptions for RTIs (Pre and post intervention)

14 Prosentandel akutte episoder av luftveisinfeksjoner behandlet med antibiotika (95% konfidensintervall) Before intervention After intervention Intervention group 39 CME groups 183 GPs 33.2 (32.8 to 33.6) n= (31.5 to 32.2) n= Control group 40 CME groups 199 GPs 33.4 (33.0 to 33.8) n= (34.7 to 35.4) n= Change (-1.88 to -0.85) 1.66 (1.14 to 2.18) Difference 3% absolute, 9% relative reduction in the intervention group

15 Prosentandel penicillin V av alle akutte episoder med luftveisinfeksjon behandlet med antibiotika Intervention group 39 CME groups 183 GPs Control group 40 CME groups 199 GPs Before intervention 41.7 (41.0 to 42.4) 42.2 (41.5 to 42.9) After intervention 52.0 (51.4 to 52.7) 40.3 (39.6 to 40.9) Change 10.3 (9.38 to 11.3) (-2.86 to -1.03) Difference 12% absolute, 29% relative increase in the intervention group

16 Effekt av intervensjon (post-intervensjon data) Odds ratio 0.72 (95% CI 0.61 to 0.84), tilsvarende en relativ risk på ~80%, for forskrivning av antibiotika for akutt luftveisinfeksjon i intervensjonsgruppa sammenliknet med kontrollgruppa Odds ratio of 0.64 (95% CI 0.49 to 0.82 ), tilsvarende en relativ risk på ~80%, for forskrivning av non-pcv for akutt luftveisinfeksjon i intervensjonsgruppa sammenliknet med kontrollgruppa

17 Relative change in number of patients treated with penicillin-v (J01CE02). amoxicillin (J01CA04). macrolides (J01FA) and doxycycline (J01AA02) from 2005 to regardless of diagnoses. 30% 20% 10% 0% -10% -20% Norway totals (per 1000 inhabitants) Rx-PAD control group (per 1000 listed patients) Rx-PAD intervention group (per 1000 listed patients) -30% -40%

18 Oppsummering Liten, men statistisk signifikant reduksjon i forskrivningsrate av antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner, sammenlignet med kontrollgruppen Omtrent 1800 flere episoder behandlet i tråd med retningslinjene Statistisk og klinisk signifikant økning av andel behandlet med penicillinv ved akutte luftveisinfeksjoner på bekostning av bredspektrede antibiotika, inkludert makrolider Omtrent 2400 flere episoder behandlet i tråd med retningslinjene Det er mulig å forbedre allmennlegers forskrivningsvaner for antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner ved en kombinasjon av kollegakonsulentbesøk og personlige tilbakemeldingsrapporter Hvorfor effekt? Framlegging av egne rapporter som skal diskuteres og forsvares med andre kolleger.vet at du blir kikket i kortene (også på sykehus?)

19 Effekter av intervensjonen Publisert i British Medical Journal (BMJ) july 2013

20 Videre behandling av verktøyet?

21 Mulig å lage en forenklet modell til bruk i smågruppene? Sigurd Høye, phd-kandidat på vent-og-se Post doc: ENORM, støtte NFR fra Intervensjon på høyforskriverkommuner via smittevernlegene Forenklet versjon basert på data fra reseptregistret. Endring i totalforskrivning Endring i luftveisantibiotika registrert i reseptregistret (pcv, amoxi, makro, doxy) Endring i urinveisantibiotika, mecillinam, trimetoprim/sulfa, nitrofurantoin, ciprofloxacin

22 Videre muligheter ADUS Allmennmedisinsk datainnsamlingssentral Data til forskning og tilbakemelding til deltagende leger (med mulighet for benchmarking) som i KTV Obligatorisk med ett «KTV» kurs hvert 5. år for spesialiteten i allmennmedisin?

23 Hva gjør vi med utenlandsmedisinere? 500 leger utdannet i Norge, nesten like mange i utlandet, mest øst-europa Stort antall utenlandske leger søker jobb i Norge Helt annet resistensmønster og forbruk av antibiotika ASP prøver å komme inn mot med stud i øst- Europa via ANSA/MSU Lage felles kurs med KAS som blir obligatorisk på sykehus, med begge retn linjer representert

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008

Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008 Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Presentasjon AFA 11.11.2008 Morten Lindbæk og Knut Eirik Eliassen, ASP, Bakgrunn 1999: Tiltaksplan

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

om en nasjonal dugnad for å registrere

om en nasjonal dugnad for å registrere Nasjonal dugnad for å registrere på innsendte prøver I september 214 registrerte nesten alle prøvemottak i medisinske laboratorier i Norge fire utvalgte på tilsendte prøver. Alle fikk en tilbakemeldingsrapport

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Studio III Norge Stiftelsen SOR Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Studio III tilbyr veldokumentert metodikk for å forebygge og takle utfordrende atferd

Detaljer

Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen

Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen Evaluering av fastlegeordningen O LE F RITHJOF N ORHEIM B ENEDICTE C ARLSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Høydepunkter 2010 4. Bemanning 5. Forskningsprosjekter 6. Infrastruktur og intern fagutvikling 7. Nettverksarbeid

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene

hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: For å sikre sykehjemspasienter effektiv og forsvarlig legemiddelbehandling, kreves hensiktsmessige rutiner for forskrivning, håndtering og effektdokumentasjon

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer