Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen"

Transkript

1 Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen Strategi mot 24 Presentasjon mars 28 Versjon 13.mars Tlf Dokument nr.: IUP--A-255 Saks nr.: Mars 28

2 Mål og hensikt 2 Samfunnsmål: Overføring av transport fra veg til bane. Utvikle Trønderbanen til å bli mer konkurransedyktig. Utvikle togtilbud som tilbringer til Værnes flyplass. Effektmål: Kjøretid 1:1 i 24. Mellomtrinn 1:3 i 22 Etablere ny gjennomgående rute Stjørdal Melhus Trondheim Stjørdal; vurdere 3 og 15 min avg.frekvens. Kjøretid Oppdal Trondheim fra dagens 1:45 til 1:2 Tilby kapasitet til godsvekst Redusere utslipp av NOx /CO 2 Resultatmål: Anvise tiltak for å oppnå mål 21-2 og fram til 24 Vurdere hvor langt sør lokaltogtilbud strekkes. Beskrive tilbud for tilbringer Værnes Foreslå stoppmønster opp mot kjøretid Anbefale strategi for trinnvis utvikling av Trønderbanen.

3 Melhus Soberg Kvaal Ler Lerkendal-Tr.heim-Steinkjer 2:6 og 38 avg/døgn Skansen Trondhei Lademoen Lilleby Leangen Rotvoll Vikhamar Marienbo Ranheim Lerkenda Selsbakk Heimdal Ladalen hlp. Skatval Hommelvi Stjørdal Værnes Hell Trondheim-Støren-(Røros) 1:2 og 6 avg/døgn Aasen Skogn Levanger FJERNET ST. NY STASJON Rora Sparbu Verdal Innhe. Sykeh. Steinkje

4 Alternativene 4 Alternativ : Referansealternativ 214. Gevingåsen tunnel bygget. Godskapasitet ok Alternativ 1: Hastighetsøkning (og kapasitet) Alternativ 2: Kapasitetsøkning (og hastighet) Det er analysert 11 varianter. Dette for å isolere virkninger av enkeltiltak

5 Rutealternativene 5 Tabell Beregningsalternativ Tid(t:m) Tid mellom avg(min) Gjsn hast (km/t) Alt. Rutestrekning Rush Lav Rush Lav Rush Lav Basis Steinkjer-Lerkendal 2:6 2:6 3/ Alt Steinkjer-Lerkendal 2:2 2:2 3/ A Steinkjer-Lerkendal 1:51 1:51 3/ B Steinkjer-Lerkendal 1:43 1:43 3/ B-el Steinkjer-Lerkendal 1:34 1:34 3/ C Steinkjer-Lerkendal 1:41 1:41 3/ D/1E 2 Steinkjer-Støren 2:44/2:24-3/ Steinkjer-Melhus - 2:17/2: A Steinkjer-Lerkendal 1:51 1:51 3/ Stjørdal-Støren 1:29 6/ Stjørdal-Melhus - 1: B Steinkjer-Lerkendal 1:38 1:39 3/ Stjørdal-Støren 1:1-3/ Stjørdal-Melhus - : I dagens rutetabell er det i morgenrush 3 min avgangsfrekvens Steinkjer-Trondheim og 6 min motsatt retning. Om ettermiddag er det motsatt 3 min Trondheim-Steinkjer og 6 min Steinkjer-Trondheim. I RTM er dette kodet på denne måten. Samme frekvens legges i alt, mens resten av beregningsalternativene får 3/3 min 2 Alternativ 1E baseres på 1D men hvor 2+2 av rushtidsavgangene er erstattet med ekspresstilbud 1:27. 3

6 Alt. Basis: Gods og stasjoner Forutsetter Gevingåsen ferdig Tiltak for godstrafikk Nr. G1 G2 G3 Stasjon / strekning Ulsberg Lundamo Melhus Tiltak Forlenge x-spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 289 m/etter 85 m Kurveutretting, forlenge x- spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 55 m/etter 85 m Kurveutretting, forlenge x- spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 47 m/etter 85 m G4 Åsen 1 samtidig innkjør. Forlenge x-spor og bygge Lengde før 69 m/etter 85 m Kostnad Endret kjøreeller fremføringstid 5,1 mill - 1 min 76,1 mill -,5 min 5,1 mill -,5 min 43,8 mill -1 min Effekt/ kommentar Økt kapasitet og redusert kjøretid. Økt kapasitet + økt hast. som følge av kurveutretting => red. kjøretid. Økt kapasitet + økt hast. som følge av kurveutretting => red. kjøretid. Økt kapasitet og redusert kjøretid. Innhe. Sykeh. G5 Røra 2 samtidig innkjør. Forlenge x-spor og bygge Lengde før 3 m/etter 85 m 76,1 mill -1 min Økt kapasitet og redusert kjøretid. Sum kostnad 296,3 mill Tiltak for persontrafikk Stasjon / Nr Tiltak strekning P1 P2 Leangen Værnes Bygge ny stasjon ifbm forlengelse av Bromstadveien. Ny stasjon plasseres ca midt mellom dagens Leangen st. og Ladalen hpl. Bygge spor nr 2 til plattform. P3 1 Bergsgrav hovedspor. Flytte plattform til P4 Levanger Kostnad Endret kjøreeller fremføringstid 54,8 mill - 1,5 min Effekt/kommentar Redusert reisetid for Trønderbanetog, da Ladalen holdeplass blir lagt ned når Leangen er etablert. 5,9 mill - Øker kapasiteten, tog kan krysse min Redusert kjøretid for Trønderbanetog. Utføres i annet prosjekt. Legge ned 1 stasjon 2 59,3 mill - 1,5 min Redusert kjøretid for Trønderbanetog Sum kostnad 12, mill Ladalen hlp. FJERNET ST. NY STASJON

7 LEVANGER: Vurdering holdeplasser Levanger 3 stasjoner ligger tett signalmessig uheldig plassering av plattform ved sykehuset Vurdere å nedlegge Sykehuset st + utbedre Levanger st HOLDEPLASS LEVANGER SYKEHUS LEVANGER STAS

8 Ladalen Leangen og Ranheim

9 Alternativ 1A Nr. Stasjon / strekning Tiltak Kostnad Endret kjøreeller fremføringstid Effekt/kommentar 1A.1 Ranheim Forlenge x-spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 45 m/etter 85 m 123,7 mill - 1 min Økt kapasitet og red. kjøretid. Innhe. Sykeh. 1A.2 Ranheim Bygger ny stasjon (tiltak er inkl. i 1A.1) - + 1,5 min Økt kjøretid for Trønderbanetog som ikke tidligere stoppet for kryssing. Redusert kapasitet. 1A.3 Stjørdal Forlenge x-spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 652 m/etter 85 m 55,9 mill - 1 min Økt kapasitet og red. kjøretid. 1A.4 Verdal Bygge samtidig innkjør. Uendra lengde på 345 m, bare Trønderbanetog som krysser. 51,8 mill - 1 min Økt kapasitet og red. kjøretid. 1A.5 Ronglan Forlenge x-spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 39 m/etter 85 m 55, mill - 1 min Økt kapasitet og red. kjøretid. 1A.6 Hell Sporomlegging på Hell 11,4 mill - ½ min Red. kjøretid og økt kapasitet. 1A.7 Hell- Værnes Ny enkeltsporet bru over Stjørdalselva. Lengde ca 18 m. 184,5 mill - ½ min Red. kjøretid og økt kapasitet. Ladalen hlp. Sum kostnad 482,3 mill FJERNET ST. NY STASJON

10 Resultat 1A 3 min avg. frekv rush, 6 min avg.frekv lav passasjer/år Tilbringer Værnes Støren-Trondheim Steinkjer-Lerkendal 4 2 Statistikk 26 Basis 26 Basis 214 Alt Alt1A

11 Alt 1B Forbordsfjellet tunnel Alt 1BB færre stopp rush Alt 1B-el Elektrifisering Nr. Stasjon / strekning Tiltak Kostnad Endret kjøreeller fremføringstid Effekt/kommentar Innhe. Sykeh. 1B.1 Stjørdal Åsen Bygge Forbordsfjellet tunnel, enkeltspor. 1 47,2 mill - 7 min min Redusert kjøretid og økt kapasitet. Inkl. x-spor. 1B.4 Trondheim Stjørdal Elektrifisering. 156,7 mill - 5 min Redusert kjøretid og økt kapasitet. 1B.5 Stjørdal Steinkjer Elektrifisering. 567,4 mill - 4 min Redusert kjøretid og økt kapasitet. Forbordsfjellet 1,4 mrd Sum kostnad 2 131,3 mill Ladalen hlp. FJERNET ST. NY STASJON

12 Resultat 1B, 1BB, 1B-el passasjer/år Tilbringer Værnes Støren-Trondheim Steinkjer-Lerkendal Basis 214 Alt Alt1B Alt1BB Alt1B-el

13 Videreutvikling 1C, 1D og 1E 1C: 1A + elektrifisering (uten Forbordsfjellet) 1D: 1C + forlenget rute til Støren/rush og Melhus lav 1E: 1D+ekspress i rush 2:52 2:24 1:55 1:26 Tid2 2:2 2:2 1:41 1:41 1:27 2:44 2:27 2:17 2:2 Periode Rush Lav 1E:Ekspress :57 Alternativ 1E :28 Støren- Steinkjer (RUSH) (2:27) -- 6 min frekvens -- Tr.heim - Steinkjer 1:27 : Støren- Steinkjer (RUSH) (2:44) -- 6 min frekvens -- Tr.heim - Steinkjer 1:41 Melhus- Steinkjer (LAV) (2:17) -- 6 min frekvens -- Tr.heim - Steinkjer 1:41 Alt 1C 1D 1D Steinkjer-Trondheim Steinkjer-Støren Steinkjer-Melhus Rutestrekning Alt. St einkjer Spar bu Røra Verdal Bergsgrav Røstad Levanger Sykehuset Skogn Ronglan Åsen Skat val St jør dal Værnes Hell Hommelvik Vikhammer Ranheim Rotvoll Leangen Lilleby Lademoen Trondheim Skansen Marienborg Lerkendal Bjørndalen Heimdal Melhus Kvål Ler Lundamo Hovin St ør en

14 Alternativ 2A Ny rute Stjørdal Melhus lav (6 min) + Stjørdal- Støren i rush (3 min). Ny rute legges oppå alt.-tilbud. Ny holdeplass Ranheim beskrevet i 1A + ny holdeplass Bjørndalen Resultat: Ny rute presser kapasiteten for mye slik at punktlighet blir for dårlig-> svakere nytte Tiltak for persontrafikk Nr. Stasjon / strekning Tiltak 2A.1 Selsbakk 1 samtidig innkjør. Forlenge x-spor og bygge Lengde før 398 m/etter 85 m Kostnad 51,9 mill Endret kjøre- eller fremførings tid - 1 min / - 2 ½ 2 min 2A.2 Bjørndalen Bygger ny holdeplass. 11,2 mill + 1 ½ min Effekt/kommentar Økt kapasitet og red. kjøretid. Legge ned Selsbakk stasjon. Reduserer kapasitet på linjen. Øker kjøretiden for Trønderbanetogene. 2A.3 Hommelvik Forlenge x-spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 65 m/etter 85 m 43,7 mill - 1 min Økt kapasitet og red. kjøretid. 2A.4 Vikhammer Forlenge x-spor og bygge samtidig innkjør. Lengde før 669 m/etter 85 m 43,7 mill - 1 min Økt kapasitet og red. kjøretid. 2A.5 Leangen 3 Bygger nytt x-spor med samtidig innkjør. 45,5 mill - 1 min Økt kapasitet. Sum kompl. 2A (inkl 1A.1,1A.2, 1A.3, 1A.6 og G3) Sum kostnad 196, mill 399,5 mill - 2 ½ / - 3 ½ min 196, + 23,5 mill Tiltakene i 2A mellom Stjørdal og Trondheim er kapasitetsøkende, og er ikke nødvendig hvis det i stedet legges dobbeltspor

15 15 Holdeplasser Trondheim Nye: Ranheim og Bjørndalen Tas bort: Selsbakk og Ladalen Oppgraderes: Leangen og Skansen Lademoen (Svv) Bjørndalen

16 Alternativ 2B Flere tog eller ny rute Stjørdal-Melhus-Støren Behov når antall tog på en strekning > 1 tog/døgn. Utbygging av dobbeltspor er dyrt i forhold til effekt hvis færre enn 1 tog Enhetskostnad fra kr 85. til 183.,- pr løpemeter

17 Resultat transportanalyse Resultat transportanalyse desember.27 (gammel) Antall reiser pr år Resultat transportanalyse januar 28. Siste versjon 3 5 Reiser/år 25 Stjørdal-Melhus (lav) Basis Basis 2 Alt Alt1A Alt1AA Alt2A Alt1B Alt1BB Alt1B-el Alt2B Stjørdal-Støren Alt1C Alt1D (rush) Steinkjer-Melhus (lav) Tilbringer Værnes Steinkjer-Støren (rush) Støren-Trondheim Støren-Stjørdal Steinkjer-Lerkendal Steinkjer-Lerkendal 1 5 Basis 214 Alt Alt1D Alt1E Alt2B

18 Tilbringer Værnes flyplass 18 Trafikkutvikling Værnes PAX reiser/år Annet TOG Buss Bil, P+retur Drosje+leiebil År U/Skranker Skranke 1 Skranke Dagens27 ALT1A (27) Basis 214 ALT1A (214) ALT2A ALT1A (22) ALT2A ALT2B

19 Virkningsanalysen Luftutslipp mill kr A 2A 1B 1B-el 1C 2B 1D 1E Støy Ulykke Samfunnet for øvrig Skattekostnad (eff.tap) Endring offentlig kjøp bane (drift+ materiell-billett) Skatter og avgifter Driftskostnader vei (eks. skattek) Driftskostnader bane (eks. skattek) Restverdi av investering Investeringer (eks. skattek) Offentlige organer Inntekt fra off kjøp Kjøreveis-/drivstoffavgift Kapitalkostnader Driftskostnader Inntekter (utenom off kjøp) Jernbaneoperatører Trafikantnytte -6-7

20 Basis programområder NTP: MNok ANBEFALING alternativ 1D Trinnvis utvikling 1A: 482 MNok Innhe. Sykeh. 1C: MNok 1D: MNok + tiltak Melhus Sum 21-22: 1,5 MRD kr Ladalen hlp. FJERNET ST. NY STASJON

21 JBV region nord anbefaler 1D med trinnvis utvikling -1A-1C-1D Alt Tiltak Kostnad mill 27 kr Akkum. kostnad Rutetid Tr.heim- Steinkjer Resultat mill. reiser/år Kapasitet antall tog pr døgn*) Kapasitet endring % Basis Dagens 26-2:6 1, alt. Gevingåsen ferdig før 214-2:2 1, % Godstiltak x-spor 6m 234 Basis - Sør 82 % Struktur holdeplasser : A Samtidig innkjør/x-spor : % 1A Spor/ny bru Hell-Værnes :52 1, % 1C Elektr. Trondheim - Steinkjer :41 1,9 > 94 > 55 % 1D Kapasitet sør for Trondheim :41 2,4 Sør 127 % 1E Færre stopp (ekspress) :27 2, % 1B-el Forbordsfjellet tun.(11,3 km) :34 2,5 Nord 16 % 2B Dobbeltspor Trondheim Stjørdal + Løp nr.2 Gevingåsen :17 3, % Når miljøulemper E6 øst blir uakseptable og marked (flyplass) forsvarer > 1 tog/døgn 2B

22 Takk for oppmerksomheten! bilde fra Vinger

Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim Passasjergrunnlag og økonomi

Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim Passasjergrunnlag og økonomi Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim Passasjergrunnlag og økonomi Joar Nordtug Roald Sand Lise Andersen Tor Nicolaisen NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker I TELEMARK AUST-AGDER FYLKES- KOMMUNE Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder Qlker ALTERNATIVE T R A S E P O ~ R E RFOR GRENLANDSBANEN Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og

Detaljer

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: 05.11.12 Versjon: 1.1 Sammendrag

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 19. Desember 2011 Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Bakgrunn og

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet

Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet 1 Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet Torsdag 24. mai kl 13.30-15.30 Møterom 3008. Sak 1/2012 Sak 2/2012 Sak 3/2012 Orientering fra Verdal Næringsforum v/leder

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige 1 1 Innledning Foreliggende rapport utgjør Vegvesenets og Jernbaneverkets svar på Samferdselsdepartementets oppdrag om å kartlegge grenseoverskridende

Detaljer

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN www.prosam.org Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

PROGRAM FOR MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIKK I TRONDHEIMSREGIONEN

PROGRAM FOR MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIKK I TRONDHEIMSREGIONEN Sør-Trøndelag fylkeskommune PROGRAM FOR MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIKK I TRONDHEIMSREGIONEN 28.05.2008 Styringsgruppa for prosjektet miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk i Trondheim og

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

RING 1 KOLLEKTIVFREM- KOMMELIGHET SLUTTRAPPORT

RING 1 KOLLEKTIVFREM- KOMMELIGHET SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Sluttrapport v1,02 2012-11-06 RING 1 KOLLEKTIVFREM- KOMMELIGHET SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (140) RING 1 -KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Januar 2015 ISBN 978-82-7281-232-3 Opplag 1000 ekst. Kontakt oss Kontaktpersoner i prosjektet: Prosjektsjef Jernbaneverkets enheter er lokalisert

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Halden. Verkstedsrapport

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Halden. Verkstedsrapport Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Halden Verkstedsrapport KONSEPTVALGUTREDNING Jernbaneverket 08.07.2011 Konseptvalgutredning IC-området Oslo - Halden Verksted Rev Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen

DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen Jernbaneverket Region Nord /sira / Rev. 24.juni 29 Dagens transportstrømmer

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer