4-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. Referat fra Landsmøtet rapport fra Chiapas 8. Desnutrición en Argentina 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. Referat fra Landsmøtet 4. 2. rapport fra Chiapas 8. Desnutrición en Argentina 11"

Transkript

1 4-02 Leder 2 Nytt fra LAU 3 Referat fra Landsmøtet 4 2. rapport fra Chiapas 8 Desnutrición en Argentina 11 Luiz Inacio «Lula» da Silva fra PT vant en overbevisende seier ved presidentvalget i Brasil der han fikk over 60% av stemmene. Dette er en historisk seier da det er 40 år siden Brasil sist valgte en president fra venstresida. Leder s. 2 Kort info fra informassjonssekretæren 12

2 2 Leder: Nye utfordringer av nestleder Alexis Hinojosa Nå er det nytt LAU igjen og med dette en ny utfordring. Mye har skjedd på kontinentet i det siste; valg i Brasil, en offensiv mot Colombianske venstrestudentaktivister, folkemotstand mot ALCA i Ecuador, og som om dette ikke er nok: det krigskåte USA forbereder seg til krig mot Irak igjen. Her hjemme er det en Globaliseringskonferanse i november som står for tur, etter en vellykket Latin Amerika Uke2002. Og for å slutte året i kampånd er det forberedt store demonstrasjoner mot EUtoppmøtet i Danmark i desember måned. Den 9. november ble en stor demonstrasjon mot krig mot Irak gjennomført i forbindelse med Foro Social Europeo i Italia. Det ble kalkulert at ca. 1 mill demonstranter (kilde: Italiensk radio Rai Uno) deltok. Demonstrantene viste sin avsky mot USAs militærmakt, mot den neoliberale politikken som fører til større forskjeller og fattigdom, diskriminerer minoritetene og asylsøkere/flyktninger, og mot de urettferdige økonomiske avtalene som de rike landene kjører mot u-landene, temaer som ble gjennomgått grundig under FSE. Den siste tiden er det meldt om en økende aggresjon og forfølgelse av student- og ungdomsledere rundt om i Colombia. Spesielt er situasjonen kritisk ved universitetene i den nordlige kystregion i landet, hvor provinsene Sucre og Bolivar for tiden defineres som «zonas de rehabilitacion», dvs spesialsoner hvor de militære myndighetene settes over de sivile, og sivilbefolkningens rettigheter settes til side, noe som gjør det lettere for de militære å gå til aksjon. De siste månedene har man sett en tendens til at de militære, i samarbeid med de paramilitære, utnytter muligheten til å begå overgrep mot politisk aktive og studentledere. I månedskifte okt-nov i Quito, Ecuador ble det gjennomført «Jornadas de recistencia contra el ALCA» (økt motstand mot ALCA) der aktivister og representanter fra de sosiale bevegelser fra hele LatinAmerika kom sammen for å delta i motstandskampen mot ALCA samtidig som handelsministrene fra de Latinamerikanske land, unntatt Cuba selvfølgelig, igjen samlet seg bak lukkede dører for å videreføre en ALCAavtale. Men som dere vet vant Luiz Inacio «Lula» da Silva overbevisende da han fikk over 60% av stemmene. Dette er en historisk seier da det er 40 år siden Brasil har valgt en president fra venstresida. PT har en relativt liten gruppe delegater i parlamentet med sine 92 av 513 seter. Dessuten har Brasil stor gjeld og store lån å betjene overfor Verdensbanken og Pengefondet, noe som Lula har sagt at han vil fortsette med å nedbetale, samtidig som han har lovet en rolig transformasjon av det brasilianske økonomiske systemet. LAU skal være med på det som skjer i tiden framover, og vil jobbe aktivt for å få disse og andre aktuelle saker fram i media. LAU vil også være deltaker i debatten som foregår blant organisasjonene og i Norge generelt. Og med dette ønsker LAU alle medlemmer god jul og godt nytt år! Hasta la victoria siempre!! Ny leder i LAG LAU informerer om at Ingeborg Austreng, som ble valgt til leder ved siste landsmøte, har fått jobb utenbys og derfor har måttet frasi seg ledervervet i LAG. Reynaldo Salgueri, som var innstilt som vara til LAU, har sagt seg villig til å være leder for LAU. LAG-KONTAKT utgis av Latin- Amerikagruppene i Norge. Ansvarlig redaktør : Tor Einar Loftesnes. Redaksjonssekretær : Francisco Castro. Forside layout: Omar Olsen Forside foto: «Lula», Punto Final, Chile Innlegg til LAG-KONTAKT sendes: LAG-KONTAKT postboks 253 Sentrum, 4002 Stavanger Kontakter: Tor Einar Loftesnes, Tlf Francisco Castro, Tlf Frist for innlegg til LAG-KONTAKT Nr er : 20. februar 2003.(event. avhengig av deadline for Latinamerika) Red. for nr avsluttet kl. 22 :30

3 Nytt fra LAU av Bente Mæhlum, sekretær LAU har som målsetting i den kommende perioden å øke kontakten mellom lokallagene og sentralleddet i organisasjonen. En ønsker en mer aktiv dialog og å være en aktiv part i en informasjons- og meningsutveksling med og mellom lokallagene. LAU håper at dette både kan skje på bakgrunn av initiativ fra lokallagene, men kommer også til å ta mer direkte kontakt med lokallagene. Dette ble blant annet gjort i forbindelse med at Ingeborg Austereng som skulle fungere som leder i LAG måtte si fra seg vervet da hun fikk jobb utenbys. LAU informerte lokallagene om at det var behov for ny leder og ba om tilbakemeldinger. Etter en liten tenkepause har Reynaldo Salguerio, LAGs tidligere informasjonssekretær som var valgt som varameldem i LAU, takket ja til å stille som ny leder. Med også en ny informasjonssekretær, Mari Bjørnersen som vi ønsker hjertelig velkommen! ser vi svært motivert på arbeidet fremover. LAU ser det som positivt at en kan involvere lokallagene mer i det som skjer sentralt. Vi ønsker derfor her å presentere de andre medlemmene i LAU og oppfordrer med dette alle lokallagene til å ta aktivt kontakt med det nye LAU: Alexis Hinojosa, nestleder. Alexis var med i LAU i fjor, da som sekretær. Han er aktiv i LAG-Oslo som økonomiansvarlig, og er også med i Chilegruppa. Alexis har vært aktivt med i LAG helt siden LAG hadde lokaler i Tøyengata. Anne Marie Eiby, studieansvarlig. Tar hovedfag i flerkulturell- og utviklingsrettet pedagogikk. Har vært knyttet til LAG siden hun var på brigade i Nicaragua (la Cumplida) i Anne Marie føler nå mest tilknytning til Brasil etter flere opphold der. Hun ønsker å forsøke å strukturere studiearbeidet på en bedre måte, og utvikle nye studiesirkler. Siri Mariann Blaser, informasjonsansvarlig. Er student ved Høgskolen i Oslo, mellomfag på utviklingsstudiet. Hun jobber i tillegg som frilansjournalist. Siri sitter for første gang i LAU, tidligere har også hun vært på brigade Nicaragua (2000), og har vært med i brigadegruppa. Vibeke Unneberg, prosjektansvarlig. Vibeke har nylig avsluttet sitt hovedfag i sosialantropologi, med en avhandling fra Chiapas. Hun har derfor mye kompetanse på Chiapas og Mexico. Vibeke håper å fortsette og videreutvikle et nært samarbeid mellom LAU og LAGs «prosjekter», ved blant annet å være kontaktperson for Kvinnegruppa og Brigadegruppa. Vibeke har tidligere sittet i styret for LAG-Tromsø. Arnstein Flatlandsmo, økonomiansvarlig. Var med i LAU i fjor, og er rette kontaktperson hvis noen ønsker informasjon om budsjettet eller om søknader fra lokallagene er ferdigbehandlet. Arnstein har tidligere vært på brigade i Chiapas. Bente Mæhlum, sekretær. Avsluttet sitt hovedfag i sosialantropologi våren 2001, med en avhandling fra høylandet i Guatemala. Bente har tidligere vært med i LAG-Tromsø, og satt som varamedlem i LAU i fjor. Bente og Alexis kommer videre til å bytte om rollene som nestleder og sekretær halvveis ut i perioden. Det nye LAU ønsker å ta tak i noen av temaene som var på dagsorden under landsmøtet i september. Blant annet ønsker LAU å arbeide videre med måter LAG kan øke medlemsantallet sitt på. For å videreføre noe av arbeidet som ble gjort i fjor blir det også avholdt et «overlappingsseminar» andre helgen i november. På seminaret deltar det gamle og det nye LAU, samt varamedlemmene, slik at vi sammen kan lære av hverandre. LAU ønsker også å arbeide utad, og skal blant annet delta på Globaliseringskonferansen som arrangeres i Oslo november. LAU har også deltatt på et seminar om ALCA for å begynne forberedelsen til LAG-Aksjon til våren. Tips fra lokallagene om innspill til andre temaer og «eventer» som LAU burde engasjere seg i, eller ideer om måter en ønsker LAU skal arbeide på tar vi derfor imot med stor takk! 3

4 4 Referat fra Latin-Amerikagruppene i Norges landsmøte 2002 Oslo, september 2002 Redaksjonen i LAG-KON- TAKT har klippet kraftig i referatet og bare tatt med det redaksjonen vurderer som viktigst for arbeidet i LAG. Fullstendig referat skal være sendt ut til alle lokallagene. LAGs leder Siv Jamtøya orienterte om LAUs aktivitet i året som har gått, lederen mente at LAUs arbeid har vært tilfredsstillende Av konkrete saker har LAU brukt mye tid og krefter på å utarbeide ny informasjonsstrategi til NO- RAD for de neste fire årene. Resultaten av den prosessen er at vi fornyer informasjonsrammeavtalen med NORAD for de neste fire år.. Medlemmer fra LAU har også aktivt vært med på forberedelsene for og oppfølging av en delegasjonsreise til Chiapas som har vært vellykket. Videre har LAU jobbet med arrangement mot Verdensbanken, Sosialforum i Porto Alegre, egenskolering og El Trabajador. Ellers ble alle søknader og rapporteringer til NORAD og UD levert i rett tid. SAK 6: Status for regnskap for 2002 Økonomiansvarlig Arnstein Flatlandsmo orienterte om utsiktene for regnskapet for LAG ser ut til å gå i økonomisk balanse, med det overskuddet som ble vedtatt på landstyremøtet i Stavanger kr. Andre kommentarer: - Abonnentinntekter er under budsjett - Vi fikk ca mer enn budsjetterte LNU midler SAK 7: Budsjett for 2003 Økonomiansvarlig Arnstein Flatlandsmo la fram LAUs forslag til budsjett for år 2003 med et underskudd på kr LAG skal i år skal søke NORAD om kr i støtte. Midler fra LNU er i budsjett for andre år. Tildeling av midler i budsjettet. LAUs forslag: LAU foreslår å trekke ut , fra prioritet 1,2 og 3. Dette er penger fra LNU. Pengene blir fordelt direkte til lokallagene, evt. også til samordningsgrupper og LAGs internpublikasjoner LAGKontakt og Latinamerika. Tildeling vil i så fall skje i april, etter LNU-tildeling. Det forutsettes at gruppene og evt. publikasjoner aktivt henvender seg til LAU om disse pengene. Vedtak: Det tildeles av LNU midler direkte til lokallagene. Prosedyre for tildeling av penger: Lokallag får sin andel basert på antall delegater til LM året før. I tilleg får Latinamerika, LAG- Kontakt og samordningsgruppene penger tilsvarende 1 delegat. Brigadegruppa og Kvinneutvalget får ikke midler fra denne poten pga at de driver egne prosjekter. SAK 8 Arbeidsplan for LAG i kommende landsmøteperiode Generelt sett var det enighet om at arbeidsplanen må fremme det politiske arbeid i LAG og at man må skille det organisatorisk med det politiske. LAGs arbeidsplan for 2003: 1. LAG vil sette fokus på konsekvenser av den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika gjennom: a. Støtte de sosiale og politiske organisasjoner som arbeider for alternativer til den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika og som har reelle muligheter til å påvirke og endre de politiske, sosiale forholdene i Latin-Amerika: MST/PT i Brasil, FMLN i El Salvador, Frente Sosial y Politico i Colombia, EZLN og de autonome kommunene i Chiapas, Movimiento al Socialismo (MAS) i Bolivia og Frente Amplio i Uruguay. Samt de kontinentale initiativer som Foro Social Mundial og Foro de São Paulo. b. Støtte arbeidet mot fullføring av frihandelsavtaler som ALCA/ FTAA og Plan Puebla Panama, samt initiativ for en kontinental folkeavstemning om ALCA/ FTAA. c. Støtte arbeiderbevegelsen og folkelige organisasjoners kamp mot privatiseringen av grunnleggende tjenester som utdanning, helse, vann osv. d. Rette søkelyset på virkninger av den Internasjonale Pengefondets krav overfor land som bla. Argentina, Uruguay og Brasil. Avdekker måten disse tiltakene støtter opp

5 om private banker og multinasjonale selskaper samtidig som de øker fattigdom og arbeidsløshet for folk fleste. 1. Lag skal sette fokus på problemene rundt straffefrihet for menneskerettsbrudd i hele Latin- Amerika: a. Støtte kampen mot straffefrihet i Chile ( Det er 30 år siden kuppet i Chile) og Mexico. Belyse problemene med straffefrihet i kjølvannet av fredsforhandlingene i Guatemala og Colombia, samt reagere på USA s aggressive innblanding i disse sakene. Støtte CONAVIGUAs kampen mot straffefrihet. b. Støtte initiativer for å stille ansvarlige for menneskerettsbrudd under kontinentets tidligere militære diktaturer for retten, også i USA 1. LAG skal: a. Støtte urfolks kamp for kulturell overlevelse og sjølråderett b. Støtte initiativer for å få partene i Colombia tilbake til forhandlingsbordet og retter fokus på Uribe regjeringens opptrapping av krigen. c. Arbeide mot USAs aggressive politikk overfor Latin-Amerika, spesielt i forhold til Plan Colombia, de økonomiske sanksjonene mot Cuba og innblanding i de interne politiske anliggende i land som Venezuela og Bolivia. d. Følge opp om situasjonen i Chiapas. e. Komme med spontan respons på aktuelle hendelser i Latin- Amerika. Aktivitetsplan i henhold til prioritet 1 Målene i prioritet 1 bør arbeides mot gjennom bl.a.: * Samarbeid med ulike organisasjoner om arrangementer, samt bruke disse som fora for formidling av informasjons av LAG. ATTAC er i denne sammenheng særlig aktuell som samarbeidspartner. * Distribusjon av informasjon fra organisasjoner og politiske partier i Latin-Amerika som arbeider for alternativer til nyliberalismen. * Påvirkning av Norske myndigheter til å spille en positiv rolle på kontinentet gjennom bistands- og handelspolitikk. * Konsekvensene av den nyliberalistiske spredningen i Latin-Amerika er hovedtema for Latin-Amerikauka * LokalLAGene holder minst ett åpent møte om temaet. * LAU holder minst 3 onsdagsseminar om temaet. * Tidsskriftet Latin-Amerika har en temautgave om konsekvensene av utviklingen. * Det er ett av temaene for seminar på landsstyremøte. * Det utarbeides en studiesirkel om temaet (ansvarlig for dette velges av landsstyret). * Sentralstyret publiserer innlegg/ replikker i landsomfattende medier om temaet. * LAG bidrar på nasjonale konferanser/seminarer, spesielt med innlegg om temaet. Aktivitetsplan i henhold til prioritet 2 * Samarbeid med ulike organisasjoner om arrangementer, samt bruke disse som fora for formidling av informasjons av LAG. ATTAC er i denne sammenheng særlig aktuell som samarbeidspartner. * Distribusjon av informasjon fra, og støtte til de organisasjoner og politiske partier i Latin-Amerika som arbeider mot straffefrihet for menneskerettsbrudd. * Påvirkning av norske myndigheter til å spille en positiv rolle på kontinentet gjennom bistands- og handelspolitikk. * LokalLAGene holder minst ett åpent møte om straffefrihet. * LAU holder minst 2 onsdagsseminar om temaet. * Sentralstyret publiserer innlegg/ replikker i landsomfattende medier om temaet. LAG bidrar på nasjonale konferanser/seminarer med innlegg om temaet. SAK 9: LAGs brigadeprosjekt Vedtak: Reisemål for brigade 2004 er El Salvador SAK 10: Sør-Sør utveksling gjennom Fredskorpset Forslaget ble fremmet av Synnøve Seljeflot for samordningsgruppa for LAG-brigader LAG vedtar at samordningsgruppa for LAG-brigader starter arbeidet med å utrede mulighetene for sør/sør-utveksling mellom LAGs partnere i Latin-Amerika høsten Forporsjekteringen skal innholde en kapasitetsvurdering av LAGs mulighet for å følge opp et slik prosjekt, søknad til Fredskorpset og forundersøkelse for sør/sør-utveksling i Brasil og Mexico. Forprosjekteringen danner grunnlaget for en beslutning om hvorvidt LAG skal gå inn for sør/sør-utveksling. Landsmøtet gir LAU mandat til å avgjøre om sør/sør-utveksling skal startes opp. Landsmøtet mente at ideen var god og diskusjonen konsentrerte 5

6 6 seg om følgende hovedpunkter: B. Forutsetninger for forundersøkelsen. 1. Hvem skal involveres i den forundersøkelsen, flere mente at man ikke må utelukke andre partnere enn Brasil og Mexico og om det er Mexico hvilken organisasjon skal man samarbeide med. 2. Har LAG kapasitet til å drive den type virksomhet. Fredskorpset finansierer undersøkelsen og der blir det en vurdering om dette kan gå eller ikke. 3. Er det realistisk for en organisasjon som oss å drive dette. C. Nytteverdi, det bli nevnt at arbeidspartnere har et stort ønske om programmet D. Eventuell implementering, ansvar. Etter diskusjonen fikk redaksjonskomiteen ansvar for å bearbeide et felles forslag med alle de nye elementene som kom fram gjennom diskusjonen og fra den forslag som ble presentert i begynnelsen. Angående forutsetning for forundersøkelse til sør-sør utveksling: Det skal ikke stå spesifikke land på forslaget til forundersøkelse Det må ikke foreligge flere mulige kandidater til utveksling fra Chiapas før søknad om forundersøkelse sendes til Fredskorpset Søknaden skal godkjennes av LAU før den sendes til Fredskorpset. Angående fullmakt for forundersøkelse til sør-sør utveksling: Landsmøte gir Landsstyremøte mandat til å avgjøre en evt. sørsør-utveksling. (Det kan eventuelt innkalles til ekstraordinær LSM, per telefon konfereanse). Dersom Fredskorpset tidsfrister gjør det problematisk for LSM å ta avgjørelsen. Angående søknad om forundersøkelse: LAG vedtar at samordningsgruppa for LAG-brigader starter arbeide med å utrede mulighetene for sør-sør utveksling mellom LAGs partnere i Latin-Amerika høsten Forprosjektering skal innholde: 1. En vurdering av hvilke partnere i sør som skal inngå i sør-sørutveksling, 2. En kapasitetsvurdering av LAGs muligheter for å følge opp et slik prosjekt, 3. Søknad om forundersøkelse til Fredskorpset, 4. Forundersøkelsesreise til Latin- Amerika om sør-sør utveksling. Samordningsgruppa for LAGbrigader kan starte arbeid med å utrede mulighetene for sør-sør utveksling mellom LAGs partnere i Latin-Amerika høsten SAK 11: Informasjonsstrategien LAGs informasjonsstrategi var grunnlag for å fornye informasjons rammeavtalen med NORAD. Etter NORADS mandat ble alle infostrategiene fra alle RORG organisasjonene vurdert av et uavhengig informasjons-faglig-råd. LAGs informasjonsstrategi og LAGs informasjonsarbeid ellers fikk høy karakter fra det faglige rådet. Etter vurdering av LAGs informasjonsarbeid har NORAD bestemt å fornye informasjonsrammeavtalen med LAG for de neste 4 år. Bra gjort LAG. Det viktigste nå er å bruke informasjonsstrategien som et reelt verktøy for vår virksomhet. SAK 12: LAGs Publikasjoner LatinAmerika LAG Bergen orienterte om driften av Latin-Amerika. Bladet har blitt sendt ut til alle LAG-medlemmer. Nå som trykking er flyttet til Oslo gjør jobben lettere for redaksjonen. Latin-Amerika vurderer å øke distribusjonen av bladet, dette betyr at løssalget øker. LAG-Kontakt Det var desverre ingen fra LAGkontakt redaksjonen på landsmøtet, bladet har kommet når det skal men det er fortsatt et ønske at bladet brukes mer. Redaksjonen sliter med bidrag fra lokallagene. Tredje verden magasinet X Reynaldo Salgueiro, informasjonssekretær, orienterte kort om driften av X. Opplag er fortsatt rundt eks, og økonomien i bladet går bra. X har fått ny redaktøor. Også X er interessert i å få flere bidrag fra skribenter. SAK 13: Medlemskapsordningen LAG-Bergen foreslår at medlemskontingent må fastsettes av Landsmøtet på landsbasis inkludert lokallagets andel. I dagens situasjon er det flere som betaler via internett og ikke betaler lokallags andelen som igjen betyr at det blir mindre inntekt for lokallagene. LAU mente at det var ikke rettferdig at medlemmer som ikke er

7 tilknyttet til et lokallag må betale den samme kontingent som de er tilknyttet et lokallag, men LAG-Oslo mente at det er heller ikke riktig at de aktive medlemmene straffes med en høyere medlemskapspris enn de som er passive. LAG-Bergen trakk sitt forslag og foreslo at saken må tenkes nøye gjennom og at man må komme med nye forslag på neste LM. Noen lokallag kom med en del forsonings alternativer og derfor ble det redaksjonskomiteen som tok ansvar for å finne noen alternativer for avstemning. Saken utsettes til LM 2003 SAK 16: Diskusjon om Latin-Amerika uka Det var enighet om at Latin- Amerikauka er per i dag det viktigste arrangementet til LAG, og at LA-uka er et viktig arrangement for at alle lokallagene kan jobbe i fellesskap. 1. Landsmøtet vil ikke ha et eget punkt som heter Latin- Amerikauka. Det vedtaket som blir vedtatt for arbeidsplanen blir førende for LAuka, - altså at det som blir vedtatt som prioritet 1 også blir hovedprioritet under LAuka. Umiddelbart etter vedtaket av arbeidsplan nedsettes en komite som skal utarbeide en søknad til UD for påfølgende års LA-uka. OBS: LAG-Bergen skal i samarbeid med LAG-Oslo bearbeide et forslag for Latin-Amerikauka Utkasten skal foreligge i slutten av oktober. SAK 17: «Mini» LA-uka i åpril måned (hvert år) LAG-Oslo mener at for å sette fokus på Latin-Amerika problematikken er det ikke nok med et stort arrangement (Latin-Amerikauka) per år og at det må være et stort arrangement også på våren. Forslaget fikk stor respons fra LM deltagere men flere mente at å gjenopprette LAG-aksjonen var en god løsning. LAG oppretter LAG-aksjon på nytt SAK 18: Vedteksendringer Nye delparagrafer til 4. LOKAL- LAGENE 4.9. Lokallag som ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til vedtektene 3 år på rad, legges ned. SAK 19: Valg av nytt LAU Valgkomiteens forslag var følgende: Faste representanter Vararepresentanter Ingeborg Austreng Siv Jamtøya Siri Blaser Eirik D. Viggen Arnstein Flatlandsmo Jorge Escobar Bente Mæhlum Liv Ingeborg Wibe Anne Marie Eiby Tor Oppsvik Vibeke Unneberg Linda Bukåsen Alexis Hinojosa Reynaldo Salgueiro Fra: Aksel Nærstad Sendt: 18. november 2002 Emne: Deltakelse på World Social Forum Deltakelse på World Social Forum Det tredje World Social Forum (WSF) skal være i Porto Alegre i Brasil januar I fjor var vi ca 25 norske til stede. Sannsynligvis vil det bli flere i år. Samarbeidsutvalget «En annen verden er mulig» som arrangerer Globaliseringskonferansen, er den norske komiteen for World Social Forum. Vi vil gjerne ha en oversikt over de norske som skal delta på WSF for å kunne få til noe koordinering og samarbeid. Vi har også en del hotellplasser til dem som måtte ønske det, på Hotel Business Continental for ca kr 350 per natt med frokost i enkeltrom, og en del billigere i dobbeltrom. Vennligst send meg beskjed om du skal eller kjenner noen som skal til WSF. Dersom du ønsker å reservere hotellrom via meg, så send en e-post til meg (først til mølla...) Du finner opplysninger om WSF, hvordan du skal melde deg på o.l. på <http:// home.asp>http:// home.asp Med vennlig hilsen for Samarbeidsutvalget «En annen verden er mulig» Aksel Nærstad Utviklingsfondet Nedregate Oslo Telefon (sentralbord): Telefon (direkte) : Mobil: Faks: E-post: Internett: 7

8 8 2. rapport fra Chiapas, Mexico. For perioden oktober og begynnelsen av november Skrevet av Daniela Orge Fuentes Daniela O. Fuentes er Chiapasgruppa i LAG s utsendte observatør i Chiapas, har vært der i hele høst, og kommer til å være der fram til jul for å jobbe med LAG s kvinneprosjekter. Daniela er norsk, men har Chilenske røtter. Hun har gått på U-landslinja og har interessert seg lenge for Zapatisme.. Opphold i Polhó, Los Altos: I slutten av september dro jeg ut som observatør for første gang. Jeg bestemte meg for å reise med Enlace Civil og ble etter et 2.5 timer langt kurs sendt til flyktningeleiren Polhó som ligger I Los Altos. I den autonome kommunen San Pedro Polhó bor det nå om lag 8000 mennesker fordelt på 8 leirer. Flyktningene som bor i Polhó er alle fra regionen Los Altos og flyktet til Polhó i 97/ 98 som svar på den aggressive militariseringen og paramilitariseringen som området var gjenstand for. Befolkningen i Polhó består hovedsakelig av zapatister etter at det i fjor var en gruppe på 2000 mennesker tilhørende den sivile organisasjonene Las Abejas, som returnerte til sine respektive landsbyer. Polhó bærer preg av å være et provisorisk og midlertidig hjem for de som bor der. Området flyktningeleiren befinner seg i er overbefolket mht at det ikke er nok jord eller ved til de menneskene som bor der. Flyktningeleiren har i hele den perioden den har eksistert mottatt humanitær hjelp i form av mat og medisiner. Enlace Civil har blant annet fungert som et mellomledd for å kanalisere den økonomiske støtte som zapatistene har fått fra diverse europeiske donorer. Selv om den autonome kommunen mottar denne hjelpen er forholdene vanskelige og folk sliter med få å endene til å møtes. Det er lite mat og mange må kjøpe ved for å kunne lage mat. Dette er noen av grunnene til at gruppen fra Las Abejas bestemte seg for å vende tilbake til sine landsbyer. Selv om mange reiste tilbake uten at det egentlig var trygt så risikerer flyktningene å miste sin jord hvis de ikke vender tilbake innen en viss tid og krever sin rett på jorda si. I forbindelse med tilbakevendelsen har også mange fått støtte fra myndighetene. Det faktum at denne gruppen vendte tilbake har skapt masse splid innad i organisasjonene som jeg nevnte i forrige rapport. Denne hendelsen har også forverret forholdet mellom zapatistene og Las Abejas. I samtale med autoritetene i Polhó skjønte jeg at zapatistene ser med avsky på det som har skjedd. De mener at Las Abejas har solgt seg til myndighetene og har mistet sin styrke; de viser ikke lenger resistencia som de selv gjør. Oppholdet mitt i Polhó var veldig rolig og veldig typisk for opphold ute som observatør. Vi som var observatører satt store deler av dagen i porten og gjorde oss synlige for forbipasserende, samtidig som vi noterte antall og type militære kjøretøy som kjørte forbi. I området rundt Polhó finnes det flere militærleirer som daglig patruljerer forbi flyktningeleiren. Tross de vanskelighetene menneskene i Polhó lever under har de klart å bygge seg opp et sentrum med flere butikker, en klinikk, spisesal, skole, basketballbane, bakeri m.m. Stedet er et fargerikt og travelt sted som etter min mening klarer å holde motet oppe blant annet ved hjelp av en lokal radiostasjon som spiller revolusjonære sanger, leser opp nyheter og fungerer som en beskjedformidler mellom de ulike flyktningeleirene. 1 Encuentro Chipaneco frente al Neoliberalismo og 12 oktober Etter oppholdet mitt i Polhó vendte jeg tilbake til San Cristobal for a være med på 1 Encuentro Chipaneco frente al Neoliberalismo, en konferanse arrangert av blant annet CIEPAC for å prøve finne en felles handlingsplan for å kjempe mot Plan Puebla Panamá ( PPP), ALCA ( Acuerdo de Libre Comercio de las Americas), brudd på menneskerettigheter, økt militarisering og paramilitarisering, biopiarateri, urettferdige kaffepriser, privatisering av vann og elektrisitet og maquiladoraindustrien blant annet. Om lag 80 ulike organisasjoner fra delstaten deltok i den fire dager lange konferansen som hadde som mål å prøve å konkretisere strategier for den videre kampen mot disse ulike sakene. Den siste dagen av konferansen ble også brukt til å forberede demonstrasjonen den 12 oktober. Deltagerne på konferansen delte seg inn i ulike grupper fordelt på temaer der en diskuterte hvilke ulike vanskelighter en stod ovenfor i forhold til temaet, hvilke strategier som skulle brukes, hvilke organisasjoner som skulle stå i bresjen for de ulike aksjonsformene og mer konkret hvilke datoer som skulle brukes til å aksjonere. Jeg deltok i gruppen som jobbet med PPP og ALCA, noe som var svært lærerikt. Det ble i denne

9 gruppa bestemt at perioden 12 oktober 2002 tom 18 mars 2003 skulle brukes til å intensivere kampen mot PPP og ALCA. Under kampanjeperioden skal det satses ytterligere på å spre informasjon om disse avtalene, spesielt i områder med store andeler av urbefolkning, der informasjonstilgangen er dårlig. Denne perioden er også avsatt til en nasjonal folkeavstemming mot ALCA. I begynnelsen av oktober ble den nasjonale folkeavstemmingen mot ALCA i Brasil avsluttet der 10 millioner brasilianere avga sin stemme og 98 % av disse sa nei til ALCA. Denne konferansen kulminerte i en svært vellykket demonstrasjon den 12 oktober. Datoen 12 oktober, som i tillegg til å symbolisere 510 års motstand mot undertrykkelsen og utbyttingen av Latin Amerikas folk, ble i juni 2002 avsatt til en felles demonstrasjonsdag mot PPP og ALCA under konferansen: 3 Encuentro contra el PPP i Managua. Demonstrasjonen i San Cristobal begynte foran maquiladoraen som befinner seg i utkanten av byen for å så bevege seg innover mot byen og ende opp på plazaen foran katedralen. Jeg og en del andre observatører stilte opp for å se og vise vår støtte til de demonstrerende, men vi måtte hele tiden holde en viss avstand til demonstrasjonstoget ettersom det er forbudt for oss å blande oss inn i interne politiske affærer. Det var en del politi både kledd i uniform og sivil som overvåket demonstrasjonene og tok bilder og filmet de demonstrerende og utlendingene. I tillegg til demonstrasjonen i San Cristobal ble en rekke veikryss og motorveier rundt byen blokkert i 12 timer den 12 oktober. Denne typer aksjoner ble også utført flere andre steder i Chiapas og Mexico. Flere grenseoverganger mellom USA og Mexico og mellom Guatemala og Mexico ble blokkert samtidig som det i flere byer var store demonstrasjoner. I dagene etterpå viste det seg at det hadde vært demonstrasjoner og diverse aksjoner i mange land i Latin Amerika, helt ned til Argentina. Opphold i Nuevo Rosario Rio Blanco, zona Selva/ Cañadas: Få dager etter 12 oktober bestemte jeg meg for å reise ut som observatør med Frayba. Jeg deltok på et to dagers kurs og det ble etter det bestemt at jeg og en amerikansk gutt ( Jason) skulle reise ut til en landsby som heter Nuevo Rosario Rio Blanco som ligger i jungelen, eller det de kaller Selva Lacandona eller Zona de las Cañadas. Dette området anses i dag for å være det mest militariserte av alle i Chiapas. I dette området finnes det også en rekke paramilitære grupper som MIRA og OPDIC og splittelse innad i landsbyer er et utbredt fenomen. Konfliktene som preger området er ikke bare av politisk art, men skyldes også religiøse forskjeller. Lacandón jungelen er også det området i Mexico med størst biodiversitet. I de siste årene har det blitt rapportert om mange tilfeller av biopirateri utført av utenlandske transnasjonale selskaper ( TNS) innenfor den farmasøytiske industrien. Konflikter har også oppstått som en følge av forbudet innbyggerne har mot å felle og selge trær med stor verdi, som for eksempel mahogni. Myndighetene la for noen år siden ned et forbud for innbyggerne i Lacandón jungelen om å selge slikt trevirke, mens utenlandske aktører, dvs TNS er fritatt fra dette lovverket. Zapatistene har blant annet engasjert seg i kampen mot det de anser som en forskjellsbehandling som ikke gagner noen, spesielt ikke biodiversiteten i jungelen. Ved flere strategiske punkter har de satt opp sperringer der de nekter de store lastebilene med trevirke å kjøre forbi. Nuevo Rosario Rio Blanco er en relativt «vanlig» landsby i området da den ble splittet for ca 2 år siden nå. I dag tilhører ca. 250 av innbyggerne organisasjonen, som de selv kaller EZLN. Den andre halvdelen av befolkningen som forlot EZLN i 2000 har i dag sterke bånd til myndighetene og blir av zapatistene kalt priister selv om de ikke er medlemmer av partiet. Priistene søkte umiddelbart etter splittelsen myndighetene om støtte og de fikk etter kort tid penger til å bygge sin egen skole. Ellers får alle familiene støtte i form av penger som de selv henter i Las Margaritas noen ganger i året. I følge zapatistene er dette en pengestøtte som de bare kommer til å ha i noen få år til, etter det må de klare seg selv. Tross denne økonomiske hjelpen priistene får syntes det ikke på meg som om priistene var noe bedre stilt enn zapatistene. Husene i landsbyen var alle relativt like og det var ganske jevnt fordelt mellom de to grupperingene hvem som hadde sementgulv og solcellepaneler og hvem som ikke hadde det. Flere av zapatistene hevdet at priistene brukte pengestøtten de fikk til alkohol og ikke til mat eller andre nyttige ting. Landsbyen søkte om å få observatører dit for ca 5 år siden fordi området stadig ble mer militarisert. To av nabolandsbyene 9

10 10 ( priister) søkte selv om å få militærleirer til sine landsbyer, men i følge zapatistene i Rosario angrer mange av innbyggerne i disse landsbyene bittert på det i dag. Det har vist seg at det å ha militær tilstedeværelse ikke har gagnet dem i noen særlig grad, tvert imot. Spesielt kvinnene i disse landsbyene har blitt utsatt for trakasseringer og voldtekter. Innbyggerne i Rosario forteller at de bare har opplevd at militæret har kommet til landsbyen én gang, men uten å bære våpen. Hver dag er flyr det dog flere militaerhelikoptre og fly over Rosario. På den annen side har de fleste av zapatistene opplevd å bli trakassert av militæret fordi de alltid må gå forbi en militærleir når de skal til Veracruz som er det nærmeste stedet som det er vei og transportforbindelse til. For å dra til Nuevo Rosario Rio Blanco må man først komme seg til Veracruz som ligger inne i jungelen, ca 4,5 timer i bil fra Las Margaritas og en times gåtur fra Guadalupe Tepeyac, og deretter må en gå i ca. 6 timer til landsbyen. Det finnes kun én vei og den går blant annet gjennom en landsby som heter San Nicolas der det ligger en militærleir. Jason og jeg hadde ingen problemer med militæret i San Nicolas, selv om det før var vanlig at observatørene ble stoppet og spurt om hvor og hva de skulle. Alle landsbyene rundt Rosario er priister, men flere av dem er splittet mht til religion. Rosario derimot er samlet om det å tilhøre den katolske kirken og hele landsbyen går til den samme kirken. Troen, som står veldig sterkt i landsbyen, syntes å samle befolkningen tross de politiske konfliktene som finnes. Jason og jeg syntes det var litt snodig at de i landsbyen hadde to skoler, men én kirke, men zapatistene svarte på det at de alle var like ovenfor Gud og at de alle var brødre og søsken. Selv om landsbyen er splittet er det relativt lite konflikt og de to grupperingene arbeider fortsatt kollektivt noe som for dem er tradisjon. Å være i Rosario var for meg en helt utrolig lærerik og uforglemmelig opplevelse. Landsbyen, som ligger i samme dal som La Realidad, er utrolig vakker med store grønnkledde fjell omkring og flere elver som renner gjennom landsbyen. Landsbyen i seg selv er veldig organisert og ryddig. De fleste eiendommene er ganske store og utstyrt med flere hus til ulik bruk; kjøkken, oppbevaring av ved, hønsehus og ett oppholds og sovehus. Landsbyen har én kirke, én fotballbane, men to skoler og to basketballbaner. Den tiden vi var der fikk vi anledning til å undervise på den autonome skolen og vi ble ved flere anledninger invitert til å være med på ulike religiøse arrangementer. Folk kom stadig opp til observatørleiren for å slå av en prat, og etter kort tid begynte mange å invitere oss hjem til seg også. Folk var utrolig gjestfrie og sjenerøse og delte mye med oss, både av egne tanker og refleksjoner, og av mat og drikke. I tillegg til de daglige tortillaene fikk vi hver uke en stor porsjon bønner, egg og kaffe. Av og til hendte det også at vi fikk sukkerrør, appelsiner, bananer, sitroner og sigarer. Tross de vakre omgivelsene og de fantastiske menneskene var det trist å være i landsbyen fordi fattigdommen og marginaliseringen de lider under er enorm. Rett før vi kom til landsbyen døde en kvinne i begynnelsen av 20-årene som var gravid i 9. måned. Denne hendelsen preget landsbyen mye. Ellers kunne en se at barna og folk generelt var underernærte. Å komme seg til lege betyr for innbyggerne i Rosario en gåtur på nærmere 8 timer. Hvis det er et akuttilfelle er eneste mulighet for å komme seg til sykehus fort å ta et minifly som koster 2000 pesos! 2000 pesos er en enorm sum når en tar i betraktning at befolkningen i Rosario kun får inntekter en gang i året i forbindelse med kaffeinnhøstingen i januar og februar. De siste årene har de fått mellom 2 og 5 pesos per kilo kaffe. Flere snakket derfor om å slutte å selge kaffe fordi de mener at arbeidet det krever å dyrke kaffe er alt for stort i forhold til den prisen de får for kaffen. Forståelig nok spor du meg! Flere kaffebonder fra Los Altos og fra Zona Selva har de siste årene begynt å organisere seg i kooperativer for å selge kollektivt og prove å presse prisene oppover. Flere av disse kooperativene har hatt suksess og selger nå kaffen sin for over 20 pesos kiloen. I Rosario fortalte vi om disse kooperativene og videreformidlet all den informasjonen vi hadde om disse i håp om at de kanskje i fremtiden kan organisere seg med andre for å oppnå en mer rettferdig pris på kaffen sin. Selv om jeg nå er tilbake i San Cristobal med mange gode minner sitter jeg óg igjen med en folelse av avmakt fordi situasjonen synes så dyster og vanselig å forandre. Om ikke annet har menneskene jeg har mott gitt meg inspirasjon til å fortsette arbeidet i Norge, men også til å vende tilbake til Chiapas for å laere mer om konflikten, kulturen og mennesken som bor her.

11 Desnutrición en Argentina El mayor crimen neoliberal Desde Buenos Aires: Horacio A. López (El Siglo, Chile Resulta incomprensible que en un país como Argentina, que exporta alimentos en una cantidad capaz de dar de comer a 300 millones de personas, tenga entre su población de 36 millones de habitantes 20 millones de pobres, 9 millones de ellos excluidos (o sea, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas diarias), de los cuales 2,5 millones son niños desnutridos o al borde de la desnutrición. Esta situación tiene responsables: los sucesivos gobiernos que han venido aplicando las recetas neoliberales impuestas por el imperio del norte. Los medios de comunicación masivos han difundido en estos días el drama de las muertes infantiles por desnutrición, cuestión que las organizaciones sociales y políticas populares y de izquierda vienen denunciando desde hace tiempo. Han salido a la luz las 49 muertes infantiles registradas en la provincia de Misiones, a las que se suman 23 en la rica provincia de Santa Fe y 10 de Tucumán; en esta última provincia, niños trabajan como esclavos en los cañaverales, en las cosechas de cítricos y en oficios diversos. En el Hospital de Niños de la capital de la provincia de Salta admitieron que entre octubre del 2001 y el mismo mes del presente año, aumentó un 10% el número de chicos atendidos por falta de alimentación (24% de los niños atendidos con esa patología, contra 14% del año pasado). Se calcula que 100 chicos menores de 5 años mueren en el país diariamente por desnutrición. Ya suman niños en edad escolar los que desayunan, almuerzan y meriendan en comedores escolares, siendo ésas sus únicas comidas. El viceministro de Educación, Ricardo Biazzi, anunció que dichos comedores permanecerán abiertos durante los tres meses de receso escolar; muchos dudan de esta afirmación, ya que habrá que ver si un Estado exhausto como el actual, podrá garantizar tal medida, dado que los fondos para la ayuda social no los posee y depende de un nuevo crédito con tal fin que vendría desde el FMI, una vez logrado el acuerdo con dicha institución, lo que pareciera ser la única preocupación del presidente Duhalde. El vampiro del FMI La deuda externa argentina, que en 1976 era de poco más de millones de dólares, alcanzó en 1999, con el gobierno de Menem, los millones, creciendo luego a razón de 22 millones diarios durante el gobierno de De la Rúa. Actualmente representa más del 100% del Producto Bruto Interno del país. Tan sólo en el corriente año se llevan pagados, en conceptos de intereses, millones, aunque recientemente la Argentina no pudo ya hacer frente a un vencimiento con el Banco Mundial por 805 millones de dólares, pagando apenas algo más de 70 millones en concepto de intereses. El Secretario de Finanzas de Argentina, Guillermo Nielsen, señaló a la prensa que «sólo se le pagará al Banco Mundial si se cierra el acuerdo con el FMI», dado que - agregó-, «si seguimos pagando, en mayo consumimos las reservas... lo que no nos va a permitir manejar las cosas mínimas de la economía». El problema es que el FMI exige más ajustes (3.000 millones menos de presupuesto a las provincias para el 2003), aumentos de un 30% en las tarifas de servicios públicos, hoy en manos de las multinacionales, privatizaciones en la salud y educación, entre otras cuestiones. Por otro lado, se habla de la posibilidad de una «quita» en la deuda externa si Argentina accede a la instalación de una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Por este camino habrá más mortalidad infantil, más desocupación, más miseria, más entrega de la soberanía El movimiento popular no se queda de brazos cruzados ante tanta sumisión. Lucha por su dignidad, así como lucha para obtener los alimentos necesarios que el gobierno le niega. El Movimiento Territorial Liberación, uno de los movimientos piqueteros en auge, cercó recientemente dos plantas pasteurizadoras de la multinacional «La Serenísima», arrancándole litros de leche y miles de kilos de yoghourt y quesos. La solidaridad del pueblo logra crear comedores, merenderos, huertas comunitarias y decenas de otras formas de iniciativas que no tienen nada que ver con el magro asistencialismo con que el gobierno pretende acallar los reclamos de los necesitados. Las Asambleas populares, los 11

12 piqueteros, los trabajadores de las empresas «recuperadas» (sacadas a sus dueños y puestas a funcionar bajo control obrero), la izquierda, siguen luchando bajo el lema «Que se vayan todos» los que gobiernan, y no pararán hasta lograrlo, para construir luego un país que merezca ser vivido y donde nunca más se muera un niño por hambre. Kort info fra Mari Bjørnersen, informasjonssekretær i LAG Hei! Her kommer et lite livstegn til lokallagene fra kontoret i Oslo. Jeg har nå jobbet som informasjonssekretær i en måned, og her er det mye å sette seg inn i. For de av dere som ikke kjenner meg, så var jeg leder i LAG sep 97-mars 98, og har ellers vært aktiv i lag-oslo og i Chiapasgruppa. De siste årene har jeg tatt hovedfag i Spansk og latinamerikastudier i Bergen. Her i Oslo har vi nettopp avsluttet Globaliseringskonferansen som gikk av stabelen denne helga,og som var en suksess for LAG med stappfullt møte lørdag om ALCA, Plan Colombia og Plan Puebla Panama. I forrige uke kom også årboka, den har blitt veldig fin, så nå er det bare å bestille bøker og gå igang med å spre brosjyrene som Reynaldo har sendt til dere! Hvis dere trenger flere brosjyrer så bare ta kontakt med meg. Jeg er på kontoret stort sett hver dag, det sikreste er å ringe mellom eller 3-15, eller sende en mail. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe, eller har noe å fortelle fra lokallagene! Hilsen Mari Bjørnersen informasjonssekretær i LAG Osterhaus gate Oslo tel: Mob: NY ÅRBOK 2002: ÅPNE BREV, HEMME- LIGE DOKUMENTER KAN BESTILLES PÅ: eller telefon

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på desse spørsmåla: Te gusta pasar tiempo con gente mayor? Por qué?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad?

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad? # Norske Latin-Amerika-forskere og norsk Latin-Amerika-forskning (id 66513) - 16.11.2015 10:24 # Variabel Etikett alder Når er du født? 1 1931-1935 2 1936-1940 3 1941-1945 4 1946-1950 5 1951-1950 6 1951-1955

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER ENTREGA: 25/11/2010 1 INTRODUCCIÓN El factor de potencia es un valor

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve)

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve) Prueba (Prøve) Vi har nå gått gjennom fire leksjoner på nivå 2, så i denne femte leksjonen er det prøve! PS: Fasiten finner du på side 4. Oppgave leksjon 1 Sett inn de manglende endelsene på adjektivene:

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på.

Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på. Un poco sobre España (Litt om Spania) Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på. I denne leksjonen skal vi først lese en kort tekst

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

2 Javier en Barcelona

2 Javier en Barcelona 2 Javier en Barcelona Kapittel 2 inneholder to tekster: Barcelona og Javier. Den første er en kort faktatekst i punktform om den katalanske hovedstaden, mens den andre handler om den fiktive hovedpersonen

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Uke Kapittel, tema, grammatikk Mål for perioden

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

El verbo gustar en la clase de español en Noruega

El verbo gustar en la clase de español en Noruega Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo (30.10.14) El verbo gustar en la clase de español en Noruega Maximino J. Ruiz Rufino, ILOS (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) José María Izquierdo, UB (p.j.m.izquierdo@ub.uio.no)

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Tid: 19.00-20.30 Sted: MTG23 Tilstede: Kristina, Johanne, Inga, Øystein, Tora, Hanna, Knut, Martin og Ida Dagsorden: 1. GODKJENNING AV INNKALLING a. Godkjent

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Hva er Cup of Excellence?

Hva er Cup of Excellence? Cup of Excellence Hva er Cup of Excellence? Kvalitet; Cup of Excellence er den største anerkjennelsen en kaffe kan få. For å bli rangert som en Cup of Excellence må kaffepartiet gjennom en tøff konkurranse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Sentralstyremøte januar 2012

Sentralstyremøte januar 2012 Sentralstyremøte 4 2011-2013 14. januar 2012 Sted: Torggata 1 Tid: Lørdag 14.januar 1000-1700 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen, Berit Langseid, Morten Husby, Trond Aasland,

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer