4-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. Referat fra Landsmøtet rapport fra Chiapas 8. Desnutrición en Argentina 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-02. Leder 2. Nytt fra LAU 3. Referat fra Landsmøtet 4. 2. rapport fra Chiapas 8. Desnutrición en Argentina 11"

Transkript

1 4-02 Leder 2 Nytt fra LAU 3 Referat fra Landsmøtet 4 2. rapport fra Chiapas 8 Desnutrición en Argentina 11 Luiz Inacio «Lula» da Silva fra PT vant en overbevisende seier ved presidentvalget i Brasil der han fikk over 60% av stemmene. Dette er en historisk seier da det er 40 år siden Brasil sist valgte en president fra venstresida. Leder s. 2 Kort info fra informassjonssekretæren 12

2 2 Leder: Nye utfordringer av nestleder Alexis Hinojosa Nå er det nytt LAU igjen og med dette en ny utfordring. Mye har skjedd på kontinentet i det siste; valg i Brasil, en offensiv mot Colombianske venstrestudentaktivister, folkemotstand mot ALCA i Ecuador, og som om dette ikke er nok: det krigskåte USA forbereder seg til krig mot Irak igjen. Her hjemme er det en Globaliseringskonferanse i november som står for tur, etter en vellykket Latin Amerika Uke2002. Og for å slutte året i kampånd er det forberedt store demonstrasjoner mot EUtoppmøtet i Danmark i desember måned. Den 9. november ble en stor demonstrasjon mot krig mot Irak gjennomført i forbindelse med Foro Social Europeo i Italia. Det ble kalkulert at ca. 1 mill demonstranter (kilde: Italiensk radio Rai Uno) deltok. Demonstrantene viste sin avsky mot USAs militærmakt, mot den neoliberale politikken som fører til større forskjeller og fattigdom, diskriminerer minoritetene og asylsøkere/flyktninger, og mot de urettferdige økonomiske avtalene som de rike landene kjører mot u-landene, temaer som ble gjennomgått grundig under FSE. Den siste tiden er det meldt om en økende aggresjon og forfølgelse av student- og ungdomsledere rundt om i Colombia. Spesielt er situasjonen kritisk ved universitetene i den nordlige kystregion i landet, hvor provinsene Sucre og Bolivar for tiden defineres som «zonas de rehabilitacion», dvs spesialsoner hvor de militære myndighetene settes over de sivile, og sivilbefolkningens rettigheter settes til side, noe som gjør det lettere for de militære å gå til aksjon. De siste månedene har man sett en tendens til at de militære, i samarbeid med de paramilitære, utnytter muligheten til å begå overgrep mot politisk aktive og studentledere. I månedskifte okt-nov i Quito, Ecuador ble det gjennomført «Jornadas de recistencia contra el ALCA» (økt motstand mot ALCA) der aktivister og representanter fra de sosiale bevegelser fra hele LatinAmerika kom sammen for å delta i motstandskampen mot ALCA samtidig som handelsministrene fra de Latinamerikanske land, unntatt Cuba selvfølgelig, igjen samlet seg bak lukkede dører for å videreføre en ALCAavtale. Men som dere vet vant Luiz Inacio «Lula» da Silva overbevisende da han fikk over 60% av stemmene. Dette er en historisk seier da det er 40 år siden Brasil har valgt en president fra venstresida. PT har en relativt liten gruppe delegater i parlamentet med sine 92 av 513 seter. Dessuten har Brasil stor gjeld og store lån å betjene overfor Verdensbanken og Pengefondet, noe som Lula har sagt at han vil fortsette med å nedbetale, samtidig som han har lovet en rolig transformasjon av det brasilianske økonomiske systemet. LAU skal være med på det som skjer i tiden framover, og vil jobbe aktivt for å få disse og andre aktuelle saker fram i media. LAU vil også være deltaker i debatten som foregår blant organisasjonene og i Norge generelt. Og med dette ønsker LAU alle medlemmer god jul og godt nytt år! Hasta la victoria siempre!! Ny leder i LAG LAU informerer om at Ingeborg Austreng, som ble valgt til leder ved siste landsmøte, har fått jobb utenbys og derfor har måttet frasi seg ledervervet i LAG. Reynaldo Salgueri, som var innstilt som vara til LAU, har sagt seg villig til å være leder for LAU. LAG-KONTAKT utgis av Latin- Amerikagruppene i Norge. Ansvarlig redaktør : Tor Einar Loftesnes. Redaksjonssekretær : Francisco Castro. Forside layout: Omar Olsen Forside foto: «Lula», Punto Final, Chile Innlegg til LAG-KONTAKT sendes: LAG-KONTAKT postboks 253 Sentrum, 4002 Stavanger Kontakter: Tor Einar Loftesnes, Tlf Francisco Castro, Tlf Frist for innlegg til LAG-KONTAKT Nr er : 20. februar 2003.(event. avhengig av deadline for Latinamerika) Red. for nr avsluttet kl. 22 :30

3 Nytt fra LAU av Bente Mæhlum, sekretær LAU har som målsetting i den kommende perioden å øke kontakten mellom lokallagene og sentralleddet i organisasjonen. En ønsker en mer aktiv dialog og å være en aktiv part i en informasjons- og meningsutveksling med og mellom lokallagene. LAU håper at dette både kan skje på bakgrunn av initiativ fra lokallagene, men kommer også til å ta mer direkte kontakt med lokallagene. Dette ble blant annet gjort i forbindelse med at Ingeborg Austereng som skulle fungere som leder i LAG måtte si fra seg vervet da hun fikk jobb utenbys. LAU informerte lokallagene om at det var behov for ny leder og ba om tilbakemeldinger. Etter en liten tenkepause har Reynaldo Salguerio, LAGs tidligere informasjonssekretær som var valgt som varameldem i LAU, takket ja til å stille som ny leder. Med også en ny informasjonssekretær, Mari Bjørnersen som vi ønsker hjertelig velkommen! ser vi svært motivert på arbeidet fremover. LAU ser det som positivt at en kan involvere lokallagene mer i det som skjer sentralt. Vi ønsker derfor her å presentere de andre medlemmene i LAU og oppfordrer med dette alle lokallagene til å ta aktivt kontakt med det nye LAU: Alexis Hinojosa, nestleder. Alexis var med i LAU i fjor, da som sekretær. Han er aktiv i LAG-Oslo som økonomiansvarlig, og er også med i Chilegruppa. Alexis har vært aktivt med i LAG helt siden LAG hadde lokaler i Tøyengata. Anne Marie Eiby, studieansvarlig. Tar hovedfag i flerkulturell- og utviklingsrettet pedagogikk. Har vært knyttet til LAG siden hun var på brigade i Nicaragua (la Cumplida) i Anne Marie føler nå mest tilknytning til Brasil etter flere opphold der. Hun ønsker å forsøke å strukturere studiearbeidet på en bedre måte, og utvikle nye studiesirkler. Siri Mariann Blaser, informasjonsansvarlig. Er student ved Høgskolen i Oslo, mellomfag på utviklingsstudiet. Hun jobber i tillegg som frilansjournalist. Siri sitter for første gang i LAU, tidligere har også hun vært på brigade Nicaragua (2000), og har vært med i brigadegruppa. Vibeke Unneberg, prosjektansvarlig. Vibeke har nylig avsluttet sitt hovedfag i sosialantropologi, med en avhandling fra Chiapas. Hun har derfor mye kompetanse på Chiapas og Mexico. Vibeke håper å fortsette og videreutvikle et nært samarbeid mellom LAU og LAGs «prosjekter», ved blant annet å være kontaktperson for Kvinnegruppa og Brigadegruppa. Vibeke har tidligere sittet i styret for LAG-Tromsø. Arnstein Flatlandsmo, økonomiansvarlig. Var med i LAU i fjor, og er rette kontaktperson hvis noen ønsker informasjon om budsjettet eller om søknader fra lokallagene er ferdigbehandlet. Arnstein har tidligere vært på brigade i Chiapas. Bente Mæhlum, sekretær. Avsluttet sitt hovedfag i sosialantropologi våren 2001, med en avhandling fra høylandet i Guatemala. Bente har tidligere vært med i LAG-Tromsø, og satt som varamedlem i LAU i fjor. Bente og Alexis kommer videre til å bytte om rollene som nestleder og sekretær halvveis ut i perioden. Det nye LAU ønsker å ta tak i noen av temaene som var på dagsorden under landsmøtet i september. Blant annet ønsker LAU å arbeide videre med måter LAG kan øke medlemsantallet sitt på. For å videreføre noe av arbeidet som ble gjort i fjor blir det også avholdt et «overlappingsseminar» andre helgen i november. På seminaret deltar det gamle og det nye LAU, samt varamedlemmene, slik at vi sammen kan lære av hverandre. LAU ønsker også å arbeide utad, og skal blant annet delta på Globaliseringskonferansen som arrangeres i Oslo november. LAU har også deltatt på et seminar om ALCA for å begynne forberedelsen til LAG-Aksjon til våren. Tips fra lokallagene om innspill til andre temaer og «eventer» som LAU burde engasjere seg i, eller ideer om måter en ønsker LAU skal arbeide på tar vi derfor imot med stor takk! 3

4 4 Referat fra Latin-Amerikagruppene i Norges landsmøte 2002 Oslo, september 2002 Redaksjonen i LAG-KON- TAKT har klippet kraftig i referatet og bare tatt med det redaksjonen vurderer som viktigst for arbeidet i LAG. Fullstendig referat skal være sendt ut til alle lokallagene. LAGs leder Siv Jamtøya orienterte om LAUs aktivitet i året som har gått, lederen mente at LAUs arbeid har vært tilfredsstillende Av konkrete saker har LAU brukt mye tid og krefter på å utarbeide ny informasjonsstrategi til NO- RAD for de neste fire årene. Resultaten av den prosessen er at vi fornyer informasjonsrammeavtalen med NORAD for de neste fire år.. Medlemmer fra LAU har også aktivt vært med på forberedelsene for og oppfølging av en delegasjonsreise til Chiapas som har vært vellykket. Videre har LAU jobbet med arrangement mot Verdensbanken, Sosialforum i Porto Alegre, egenskolering og El Trabajador. Ellers ble alle søknader og rapporteringer til NORAD og UD levert i rett tid. SAK 6: Status for regnskap for 2002 Økonomiansvarlig Arnstein Flatlandsmo orienterte om utsiktene for regnskapet for LAG ser ut til å gå i økonomisk balanse, med det overskuddet som ble vedtatt på landstyremøtet i Stavanger kr. Andre kommentarer: - Abonnentinntekter er under budsjett - Vi fikk ca mer enn budsjetterte LNU midler SAK 7: Budsjett for 2003 Økonomiansvarlig Arnstein Flatlandsmo la fram LAUs forslag til budsjett for år 2003 med et underskudd på kr LAG skal i år skal søke NORAD om kr i støtte. Midler fra LNU er i budsjett for andre år. Tildeling av midler i budsjettet. LAUs forslag: LAU foreslår å trekke ut , fra prioritet 1,2 og 3. Dette er penger fra LNU. Pengene blir fordelt direkte til lokallagene, evt. også til samordningsgrupper og LAGs internpublikasjoner LAGKontakt og Latinamerika. Tildeling vil i så fall skje i april, etter LNU-tildeling. Det forutsettes at gruppene og evt. publikasjoner aktivt henvender seg til LAU om disse pengene. Vedtak: Det tildeles av LNU midler direkte til lokallagene. Prosedyre for tildeling av penger: Lokallag får sin andel basert på antall delegater til LM året før. I tilleg får Latinamerika, LAG- Kontakt og samordningsgruppene penger tilsvarende 1 delegat. Brigadegruppa og Kvinneutvalget får ikke midler fra denne poten pga at de driver egne prosjekter. SAK 8 Arbeidsplan for LAG i kommende landsmøteperiode Generelt sett var det enighet om at arbeidsplanen må fremme det politiske arbeid i LAG og at man må skille det organisatorisk med det politiske. LAGs arbeidsplan for 2003: 1. LAG vil sette fokus på konsekvenser av den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika gjennom: a. Støtte de sosiale og politiske organisasjoner som arbeider for alternativer til den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika og som har reelle muligheter til å påvirke og endre de politiske, sosiale forholdene i Latin-Amerika: MST/PT i Brasil, FMLN i El Salvador, Frente Sosial y Politico i Colombia, EZLN og de autonome kommunene i Chiapas, Movimiento al Socialismo (MAS) i Bolivia og Frente Amplio i Uruguay. Samt de kontinentale initiativer som Foro Social Mundial og Foro de São Paulo. b. Støtte arbeidet mot fullføring av frihandelsavtaler som ALCA/ FTAA og Plan Puebla Panama, samt initiativ for en kontinental folkeavstemning om ALCA/ FTAA. c. Støtte arbeiderbevegelsen og folkelige organisasjoners kamp mot privatiseringen av grunnleggende tjenester som utdanning, helse, vann osv. d. Rette søkelyset på virkninger av den Internasjonale Pengefondets krav overfor land som bla. Argentina, Uruguay og Brasil. Avdekker måten disse tiltakene støtter opp

5 om private banker og multinasjonale selskaper samtidig som de øker fattigdom og arbeidsløshet for folk fleste. 1. Lag skal sette fokus på problemene rundt straffefrihet for menneskerettsbrudd i hele Latin- Amerika: a. Støtte kampen mot straffefrihet i Chile ( Det er 30 år siden kuppet i Chile) og Mexico. Belyse problemene med straffefrihet i kjølvannet av fredsforhandlingene i Guatemala og Colombia, samt reagere på USA s aggressive innblanding i disse sakene. Støtte CONAVIGUAs kampen mot straffefrihet. b. Støtte initiativer for å stille ansvarlige for menneskerettsbrudd under kontinentets tidligere militære diktaturer for retten, også i USA 1. LAG skal: a. Støtte urfolks kamp for kulturell overlevelse og sjølråderett b. Støtte initiativer for å få partene i Colombia tilbake til forhandlingsbordet og retter fokus på Uribe regjeringens opptrapping av krigen. c. Arbeide mot USAs aggressive politikk overfor Latin-Amerika, spesielt i forhold til Plan Colombia, de økonomiske sanksjonene mot Cuba og innblanding i de interne politiske anliggende i land som Venezuela og Bolivia. d. Følge opp om situasjonen i Chiapas. e. Komme med spontan respons på aktuelle hendelser i Latin- Amerika. Aktivitetsplan i henhold til prioritet 1 Målene i prioritet 1 bør arbeides mot gjennom bl.a.: * Samarbeid med ulike organisasjoner om arrangementer, samt bruke disse som fora for formidling av informasjons av LAG. ATTAC er i denne sammenheng særlig aktuell som samarbeidspartner. * Distribusjon av informasjon fra organisasjoner og politiske partier i Latin-Amerika som arbeider for alternativer til nyliberalismen. * Påvirkning av Norske myndigheter til å spille en positiv rolle på kontinentet gjennom bistands- og handelspolitikk. * Konsekvensene av den nyliberalistiske spredningen i Latin-Amerika er hovedtema for Latin-Amerikauka * LokalLAGene holder minst ett åpent møte om temaet. * LAU holder minst 3 onsdagsseminar om temaet. * Tidsskriftet Latin-Amerika har en temautgave om konsekvensene av utviklingen. * Det er ett av temaene for seminar på landsstyremøte. * Det utarbeides en studiesirkel om temaet (ansvarlig for dette velges av landsstyret). * Sentralstyret publiserer innlegg/ replikker i landsomfattende medier om temaet. * LAG bidrar på nasjonale konferanser/seminarer, spesielt med innlegg om temaet. Aktivitetsplan i henhold til prioritet 2 * Samarbeid med ulike organisasjoner om arrangementer, samt bruke disse som fora for formidling av informasjons av LAG. ATTAC er i denne sammenheng særlig aktuell som samarbeidspartner. * Distribusjon av informasjon fra, og støtte til de organisasjoner og politiske partier i Latin-Amerika som arbeider mot straffefrihet for menneskerettsbrudd. * Påvirkning av norske myndigheter til å spille en positiv rolle på kontinentet gjennom bistands- og handelspolitikk. * LokalLAGene holder minst ett åpent møte om straffefrihet. * LAU holder minst 2 onsdagsseminar om temaet. * Sentralstyret publiserer innlegg/ replikker i landsomfattende medier om temaet. LAG bidrar på nasjonale konferanser/seminarer med innlegg om temaet. SAK 9: LAGs brigadeprosjekt Vedtak: Reisemål for brigade 2004 er El Salvador SAK 10: Sør-Sør utveksling gjennom Fredskorpset Forslaget ble fremmet av Synnøve Seljeflot for samordningsgruppa for LAG-brigader LAG vedtar at samordningsgruppa for LAG-brigader starter arbeidet med å utrede mulighetene for sør/sør-utveksling mellom LAGs partnere i Latin-Amerika høsten Forporsjekteringen skal innholde en kapasitetsvurdering av LAGs mulighet for å følge opp et slik prosjekt, søknad til Fredskorpset og forundersøkelse for sør/sør-utveksling i Brasil og Mexico. Forprosjekteringen danner grunnlaget for en beslutning om hvorvidt LAG skal gå inn for sør/sør-utveksling. Landsmøtet gir LAU mandat til å avgjøre om sør/sør-utveksling skal startes opp. Landsmøtet mente at ideen var god og diskusjonen konsentrerte 5

6 6 seg om følgende hovedpunkter: B. Forutsetninger for forundersøkelsen. 1. Hvem skal involveres i den forundersøkelsen, flere mente at man ikke må utelukke andre partnere enn Brasil og Mexico og om det er Mexico hvilken organisasjon skal man samarbeide med. 2. Har LAG kapasitet til å drive den type virksomhet. Fredskorpset finansierer undersøkelsen og der blir det en vurdering om dette kan gå eller ikke. 3. Er det realistisk for en organisasjon som oss å drive dette. C. Nytteverdi, det bli nevnt at arbeidspartnere har et stort ønske om programmet D. Eventuell implementering, ansvar. Etter diskusjonen fikk redaksjonskomiteen ansvar for å bearbeide et felles forslag med alle de nye elementene som kom fram gjennom diskusjonen og fra den forslag som ble presentert i begynnelsen. Angående forutsetning for forundersøkelse til sør-sør utveksling: Det skal ikke stå spesifikke land på forslaget til forundersøkelse Det må ikke foreligge flere mulige kandidater til utveksling fra Chiapas før søknad om forundersøkelse sendes til Fredskorpset Søknaden skal godkjennes av LAU før den sendes til Fredskorpset. Angående fullmakt for forundersøkelse til sør-sør utveksling: Landsmøte gir Landsstyremøte mandat til å avgjøre en evt. sørsør-utveksling. (Det kan eventuelt innkalles til ekstraordinær LSM, per telefon konfereanse). Dersom Fredskorpset tidsfrister gjør det problematisk for LSM å ta avgjørelsen. Angående søknad om forundersøkelse: LAG vedtar at samordningsgruppa for LAG-brigader starter arbeide med å utrede mulighetene for sør-sør utveksling mellom LAGs partnere i Latin-Amerika høsten Forprosjektering skal innholde: 1. En vurdering av hvilke partnere i sør som skal inngå i sør-sørutveksling, 2. En kapasitetsvurdering av LAGs muligheter for å følge opp et slik prosjekt, 3. Søknad om forundersøkelse til Fredskorpset, 4. Forundersøkelsesreise til Latin- Amerika om sør-sør utveksling. Samordningsgruppa for LAGbrigader kan starte arbeid med å utrede mulighetene for sør-sør utveksling mellom LAGs partnere i Latin-Amerika høsten SAK 11: Informasjonsstrategien LAGs informasjonsstrategi var grunnlag for å fornye informasjons rammeavtalen med NORAD. Etter NORADS mandat ble alle infostrategiene fra alle RORG organisasjonene vurdert av et uavhengig informasjons-faglig-råd. LAGs informasjonsstrategi og LAGs informasjonsarbeid ellers fikk høy karakter fra det faglige rådet. Etter vurdering av LAGs informasjonsarbeid har NORAD bestemt å fornye informasjonsrammeavtalen med LAG for de neste 4 år. Bra gjort LAG. Det viktigste nå er å bruke informasjonsstrategien som et reelt verktøy for vår virksomhet. SAK 12: LAGs Publikasjoner LatinAmerika LAG Bergen orienterte om driften av Latin-Amerika. Bladet har blitt sendt ut til alle LAG-medlemmer. Nå som trykking er flyttet til Oslo gjør jobben lettere for redaksjonen. Latin-Amerika vurderer å øke distribusjonen av bladet, dette betyr at løssalget øker. LAG-Kontakt Det var desverre ingen fra LAGkontakt redaksjonen på landsmøtet, bladet har kommet når det skal men det er fortsatt et ønske at bladet brukes mer. Redaksjonen sliter med bidrag fra lokallagene. Tredje verden magasinet X Reynaldo Salgueiro, informasjonssekretær, orienterte kort om driften av X. Opplag er fortsatt rundt eks, og økonomien i bladet går bra. X har fått ny redaktøor. Også X er interessert i å få flere bidrag fra skribenter. SAK 13: Medlemskapsordningen LAG-Bergen foreslår at medlemskontingent må fastsettes av Landsmøtet på landsbasis inkludert lokallagets andel. I dagens situasjon er det flere som betaler via internett og ikke betaler lokallags andelen som igjen betyr at det blir mindre inntekt for lokallagene. LAU mente at det var ikke rettferdig at medlemmer som ikke er

7 tilknyttet til et lokallag må betale den samme kontingent som de er tilknyttet et lokallag, men LAG-Oslo mente at det er heller ikke riktig at de aktive medlemmene straffes med en høyere medlemskapspris enn de som er passive. LAG-Bergen trakk sitt forslag og foreslo at saken må tenkes nøye gjennom og at man må komme med nye forslag på neste LM. Noen lokallag kom med en del forsonings alternativer og derfor ble det redaksjonskomiteen som tok ansvar for å finne noen alternativer for avstemning. Saken utsettes til LM 2003 SAK 16: Diskusjon om Latin-Amerika uka Det var enighet om at Latin- Amerikauka er per i dag det viktigste arrangementet til LAG, og at LA-uka er et viktig arrangement for at alle lokallagene kan jobbe i fellesskap. 1. Landsmøtet vil ikke ha et eget punkt som heter Latin- Amerikauka. Det vedtaket som blir vedtatt for arbeidsplanen blir førende for LAuka, - altså at det som blir vedtatt som prioritet 1 også blir hovedprioritet under LAuka. Umiddelbart etter vedtaket av arbeidsplan nedsettes en komite som skal utarbeide en søknad til UD for påfølgende års LA-uka. OBS: LAG-Bergen skal i samarbeid med LAG-Oslo bearbeide et forslag for Latin-Amerikauka Utkasten skal foreligge i slutten av oktober. SAK 17: «Mini» LA-uka i åpril måned (hvert år) LAG-Oslo mener at for å sette fokus på Latin-Amerika problematikken er det ikke nok med et stort arrangement (Latin-Amerikauka) per år og at det må være et stort arrangement også på våren. Forslaget fikk stor respons fra LM deltagere men flere mente at å gjenopprette LAG-aksjonen var en god løsning. LAG oppretter LAG-aksjon på nytt SAK 18: Vedteksendringer Nye delparagrafer til 4. LOKAL- LAGENE 4.9. Lokallag som ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til vedtektene 3 år på rad, legges ned. SAK 19: Valg av nytt LAU Valgkomiteens forslag var følgende: Faste representanter Vararepresentanter Ingeborg Austreng Siv Jamtøya Siri Blaser Eirik D. Viggen Arnstein Flatlandsmo Jorge Escobar Bente Mæhlum Liv Ingeborg Wibe Anne Marie Eiby Tor Oppsvik Vibeke Unneberg Linda Bukåsen Alexis Hinojosa Reynaldo Salgueiro Fra: Aksel Nærstad Sendt: 18. november 2002 Emne: Deltakelse på World Social Forum Deltakelse på World Social Forum Det tredje World Social Forum (WSF) skal være i Porto Alegre i Brasil januar I fjor var vi ca 25 norske til stede. Sannsynligvis vil det bli flere i år. Samarbeidsutvalget «En annen verden er mulig» som arrangerer Globaliseringskonferansen, er den norske komiteen for World Social Forum. Vi vil gjerne ha en oversikt over de norske som skal delta på WSF for å kunne få til noe koordinering og samarbeid. Vi har også en del hotellplasser til dem som måtte ønske det, på Hotel Business Continental for ca kr 350 per natt med frokost i enkeltrom, og en del billigere i dobbeltrom. Vennligst send meg beskjed om du skal eller kjenner noen som skal til WSF. Dersom du ønsker å reservere hotellrom via meg, så send en e-post til meg (først til mølla...) Du finner opplysninger om WSF, hvordan du skal melde deg på o.l. på <http:// home.asp>http:// home.asp Med vennlig hilsen for Samarbeidsutvalget «En annen verden er mulig» Aksel Nærstad Utviklingsfondet Nedregate Oslo Telefon (sentralbord): Telefon (direkte) : Mobil: Faks: E-post: Internett: 7

8 8 2. rapport fra Chiapas, Mexico. For perioden oktober og begynnelsen av november Skrevet av Daniela Orge Fuentes Daniela O. Fuentes er Chiapasgruppa i LAG s utsendte observatør i Chiapas, har vært der i hele høst, og kommer til å være der fram til jul for å jobbe med LAG s kvinneprosjekter. Daniela er norsk, men har Chilenske røtter. Hun har gått på U-landslinja og har interessert seg lenge for Zapatisme.. Opphold i Polhó, Los Altos: I slutten av september dro jeg ut som observatør for første gang. Jeg bestemte meg for å reise med Enlace Civil og ble etter et 2.5 timer langt kurs sendt til flyktningeleiren Polhó som ligger I Los Altos. I den autonome kommunen San Pedro Polhó bor det nå om lag 8000 mennesker fordelt på 8 leirer. Flyktningene som bor i Polhó er alle fra regionen Los Altos og flyktet til Polhó i 97/ 98 som svar på den aggressive militariseringen og paramilitariseringen som området var gjenstand for. Befolkningen i Polhó består hovedsakelig av zapatister etter at det i fjor var en gruppe på 2000 mennesker tilhørende den sivile organisasjonene Las Abejas, som returnerte til sine respektive landsbyer. Polhó bærer preg av å være et provisorisk og midlertidig hjem for de som bor der. Området flyktningeleiren befinner seg i er overbefolket mht at det ikke er nok jord eller ved til de menneskene som bor der. Flyktningeleiren har i hele den perioden den har eksistert mottatt humanitær hjelp i form av mat og medisiner. Enlace Civil har blant annet fungert som et mellomledd for å kanalisere den økonomiske støtte som zapatistene har fått fra diverse europeiske donorer. Selv om den autonome kommunen mottar denne hjelpen er forholdene vanskelige og folk sliter med få å endene til å møtes. Det er lite mat og mange må kjøpe ved for å kunne lage mat. Dette er noen av grunnene til at gruppen fra Las Abejas bestemte seg for å vende tilbake til sine landsbyer. Selv om mange reiste tilbake uten at det egentlig var trygt så risikerer flyktningene å miste sin jord hvis de ikke vender tilbake innen en viss tid og krever sin rett på jorda si. I forbindelse med tilbakevendelsen har også mange fått støtte fra myndighetene. Det faktum at denne gruppen vendte tilbake har skapt masse splid innad i organisasjonene som jeg nevnte i forrige rapport. Denne hendelsen har også forverret forholdet mellom zapatistene og Las Abejas. I samtale med autoritetene i Polhó skjønte jeg at zapatistene ser med avsky på det som har skjedd. De mener at Las Abejas har solgt seg til myndighetene og har mistet sin styrke; de viser ikke lenger resistencia som de selv gjør. Oppholdet mitt i Polhó var veldig rolig og veldig typisk for opphold ute som observatør. Vi som var observatører satt store deler av dagen i porten og gjorde oss synlige for forbipasserende, samtidig som vi noterte antall og type militære kjøretøy som kjørte forbi. I området rundt Polhó finnes det flere militærleirer som daglig patruljerer forbi flyktningeleiren. Tross de vanskelighetene menneskene i Polhó lever under har de klart å bygge seg opp et sentrum med flere butikker, en klinikk, spisesal, skole, basketballbane, bakeri m.m. Stedet er et fargerikt og travelt sted som etter min mening klarer å holde motet oppe blant annet ved hjelp av en lokal radiostasjon som spiller revolusjonære sanger, leser opp nyheter og fungerer som en beskjedformidler mellom de ulike flyktningeleirene. 1 Encuentro Chipaneco frente al Neoliberalismo og 12 oktober Etter oppholdet mitt i Polhó vendte jeg tilbake til San Cristobal for a være med på 1 Encuentro Chipaneco frente al Neoliberalismo, en konferanse arrangert av blant annet CIEPAC for å prøve finne en felles handlingsplan for å kjempe mot Plan Puebla Panamá ( PPP), ALCA ( Acuerdo de Libre Comercio de las Americas), brudd på menneskerettigheter, økt militarisering og paramilitarisering, biopiarateri, urettferdige kaffepriser, privatisering av vann og elektrisitet og maquiladoraindustrien blant annet. Om lag 80 ulike organisasjoner fra delstaten deltok i den fire dager lange konferansen som hadde som mål å prøve å konkretisere strategier for den videre kampen mot disse ulike sakene. Den siste dagen av konferansen ble også brukt til å forberede demonstrasjonen den 12 oktober. Deltagerne på konferansen delte seg inn i ulike grupper fordelt på temaer der en diskuterte hvilke ulike vanskelighter en stod ovenfor i forhold til temaet, hvilke strategier som skulle brukes, hvilke organisasjoner som skulle stå i bresjen for de ulike aksjonsformene og mer konkret hvilke datoer som skulle brukes til å aksjonere. Jeg deltok i gruppen som jobbet med PPP og ALCA, noe som var svært lærerikt. Det ble i denne

9 gruppa bestemt at perioden 12 oktober 2002 tom 18 mars 2003 skulle brukes til å intensivere kampen mot PPP og ALCA. Under kampanjeperioden skal det satses ytterligere på å spre informasjon om disse avtalene, spesielt i områder med store andeler av urbefolkning, der informasjonstilgangen er dårlig. Denne perioden er også avsatt til en nasjonal folkeavstemming mot ALCA. I begynnelsen av oktober ble den nasjonale folkeavstemmingen mot ALCA i Brasil avsluttet der 10 millioner brasilianere avga sin stemme og 98 % av disse sa nei til ALCA. Denne konferansen kulminerte i en svært vellykket demonstrasjon den 12 oktober. Datoen 12 oktober, som i tillegg til å symbolisere 510 års motstand mot undertrykkelsen og utbyttingen av Latin Amerikas folk, ble i juni 2002 avsatt til en felles demonstrasjonsdag mot PPP og ALCA under konferansen: 3 Encuentro contra el PPP i Managua. Demonstrasjonen i San Cristobal begynte foran maquiladoraen som befinner seg i utkanten av byen for å så bevege seg innover mot byen og ende opp på plazaen foran katedralen. Jeg og en del andre observatører stilte opp for å se og vise vår støtte til de demonstrerende, men vi måtte hele tiden holde en viss avstand til demonstrasjonstoget ettersom det er forbudt for oss å blande oss inn i interne politiske affærer. Det var en del politi både kledd i uniform og sivil som overvåket demonstrasjonene og tok bilder og filmet de demonstrerende og utlendingene. I tillegg til demonstrasjonen i San Cristobal ble en rekke veikryss og motorveier rundt byen blokkert i 12 timer den 12 oktober. Denne typer aksjoner ble også utført flere andre steder i Chiapas og Mexico. Flere grenseoverganger mellom USA og Mexico og mellom Guatemala og Mexico ble blokkert samtidig som det i flere byer var store demonstrasjoner. I dagene etterpå viste det seg at det hadde vært demonstrasjoner og diverse aksjoner i mange land i Latin Amerika, helt ned til Argentina. Opphold i Nuevo Rosario Rio Blanco, zona Selva/ Cañadas: Få dager etter 12 oktober bestemte jeg meg for å reise ut som observatør med Frayba. Jeg deltok på et to dagers kurs og det ble etter det bestemt at jeg og en amerikansk gutt ( Jason) skulle reise ut til en landsby som heter Nuevo Rosario Rio Blanco som ligger i jungelen, eller det de kaller Selva Lacandona eller Zona de las Cañadas. Dette området anses i dag for å være det mest militariserte av alle i Chiapas. I dette området finnes det også en rekke paramilitære grupper som MIRA og OPDIC og splittelse innad i landsbyer er et utbredt fenomen. Konfliktene som preger området er ikke bare av politisk art, men skyldes også religiøse forskjeller. Lacandón jungelen er også det området i Mexico med størst biodiversitet. I de siste årene har det blitt rapportert om mange tilfeller av biopirateri utført av utenlandske transnasjonale selskaper ( TNS) innenfor den farmasøytiske industrien. Konflikter har også oppstått som en følge av forbudet innbyggerne har mot å felle og selge trær med stor verdi, som for eksempel mahogni. Myndighetene la for noen år siden ned et forbud for innbyggerne i Lacandón jungelen om å selge slikt trevirke, mens utenlandske aktører, dvs TNS er fritatt fra dette lovverket. Zapatistene har blant annet engasjert seg i kampen mot det de anser som en forskjellsbehandling som ikke gagner noen, spesielt ikke biodiversiteten i jungelen. Ved flere strategiske punkter har de satt opp sperringer der de nekter de store lastebilene med trevirke å kjøre forbi. Nuevo Rosario Rio Blanco er en relativt «vanlig» landsby i området da den ble splittet for ca 2 år siden nå. I dag tilhører ca. 250 av innbyggerne organisasjonen, som de selv kaller EZLN. Den andre halvdelen av befolkningen som forlot EZLN i 2000 har i dag sterke bånd til myndighetene og blir av zapatistene kalt priister selv om de ikke er medlemmer av partiet. Priistene søkte umiddelbart etter splittelsen myndighetene om støtte og de fikk etter kort tid penger til å bygge sin egen skole. Ellers får alle familiene støtte i form av penger som de selv henter i Las Margaritas noen ganger i året. I følge zapatistene er dette en pengestøtte som de bare kommer til å ha i noen få år til, etter det må de klare seg selv. Tross denne økonomiske hjelpen priistene får syntes det ikke på meg som om priistene var noe bedre stilt enn zapatistene. Husene i landsbyen var alle relativt like og det var ganske jevnt fordelt mellom de to grupperingene hvem som hadde sementgulv og solcellepaneler og hvem som ikke hadde det. Flere av zapatistene hevdet at priistene brukte pengestøtten de fikk til alkohol og ikke til mat eller andre nyttige ting. Landsbyen søkte om å få observatører dit for ca 5 år siden fordi området stadig ble mer militarisert. To av nabolandsbyene 9

10 10 ( priister) søkte selv om å få militærleirer til sine landsbyer, men i følge zapatistene i Rosario angrer mange av innbyggerne i disse landsbyene bittert på det i dag. Det har vist seg at det å ha militær tilstedeværelse ikke har gagnet dem i noen særlig grad, tvert imot. Spesielt kvinnene i disse landsbyene har blitt utsatt for trakasseringer og voldtekter. Innbyggerne i Rosario forteller at de bare har opplevd at militæret har kommet til landsbyen én gang, men uten å bære våpen. Hver dag er flyr det dog flere militaerhelikoptre og fly over Rosario. På den annen side har de fleste av zapatistene opplevd å bli trakassert av militæret fordi de alltid må gå forbi en militærleir når de skal til Veracruz som er det nærmeste stedet som det er vei og transportforbindelse til. For å dra til Nuevo Rosario Rio Blanco må man først komme seg til Veracruz som ligger inne i jungelen, ca 4,5 timer i bil fra Las Margaritas og en times gåtur fra Guadalupe Tepeyac, og deretter må en gå i ca. 6 timer til landsbyen. Det finnes kun én vei og den går blant annet gjennom en landsby som heter San Nicolas der det ligger en militærleir. Jason og jeg hadde ingen problemer med militæret i San Nicolas, selv om det før var vanlig at observatørene ble stoppet og spurt om hvor og hva de skulle. Alle landsbyene rundt Rosario er priister, men flere av dem er splittet mht til religion. Rosario derimot er samlet om det å tilhøre den katolske kirken og hele landsbyen går til den samme kirken. Troen, som står veldig sterkt i landsbyen, syntes å samle befolkningen tross de politiske konfliktene som finnes. Jason og jeg syntes det var litt snodig at de i landsbyen hadde to skoler, men én kirke, men zapatistene svarte på det at de alle var like ovenfor Gud og at de alle var brødre og søsken. Selv om landsbyen er splittet er det relativt lite konflikt og de to grupperingene arbeider fortsatt kollektivt noe som for dem er tradisjon. Å være i Rosario var for meg en helt utrolig lærerik og uforglemmelig opplevelse. Landsbyen, som ligger i samme dal som La Realidad, er utrolig vakker med store grønnkledde fjell omkring og flere elver som renner gjennom landsbyen. Landsbyen i seg selv er veldig organisert og ryddig. De fleste eiendommene er ganske store og utstyrt med flere hus til ulik bruk; kjøkken, oppbevaring av ved, hønsehus og ett oppholds og sovehus. Landsbyen har én kirke, én fotballbane, men to skoler og to basketballbaner. Den tiden vi var der fikk vi anledning til å undervise på den autonome skolen og vi ble ved flere anledninger invitert til å være med på ulike religiøse arrangementer. Folk kom stadig opp til observatørleiren for å slå av en prat, og etter kort tid begynte mange å invitere oss hjem til seg også. Folk var utrolig gjestfrie og sjenerøse og delte mye med oss, både av egne tanker og refleksjoner, og av mat og drikke. I tillegg til de daglige tortillaene fikk vi hver uke en stor porsjon bønner, egg og kaffe. Av og til hendte det også at vi fikk sukkerrør, appelsiner, bananer, sitroner og sigarer. Tross de vakre omgivelsene og de fantastiske menneskene var det trist å være i landsbyen fordi fattigdommen og marginaliseringen de lider under er enorm. Rett før vi kom til landsbyen døde en kvinne i begynnelsen av 20-årene som var gravid i 9. måned. Denne hendelsen preget landsbyen mye. Ellers kunne en se at barna og folk generelt var underernærte. Å komme seg til lege betyr for innbyggerne i Rosario en gåtur på nærmere 8 timer. Hvis det er et akuttilfelle er eneste mulighet for å komme seg til sykehus fort å ta et minifly som koster 2000 pesos! 2000 pesos er en enorm sum når en tar i betraktning at befolkningen i Rosario kun får inntekter en gang i året i forbindelse med kaffeinnhøstingen i januar og februar. De siste årene har de fått mellom 2 og 5 pesos per kilo kaffe. Flere snakket derfor om å slutte å selge kaffe fordi de mener at arbeidet det krever å dyrke kaffe er alt for stort i forhold til den prisen de får for kaffen. Forståelig nok spor du meg! Flere kaffebonder fra Los Altos og fra Zona Selva har de siste årene begynt å organisere seg i kooperativer for å selge kollektivt og prove å presse prisene oppover. Flere av disse kooperativene har hatt suksess og selger nå kaffen sin for over 20 pesos kiloen. I Rosario fortalte vi om disse kooperativene og videreformidlet all den informasjonen vi hadde om disse i håp om at de kanskje i fremtiden kan organisere seg med andre for å oppnå en mer rettferdig pris på kaffen sin. Selv om jeg nå er tilbake i San Cristobal med mange gode minner sitter jeg óg igjen med en folelse av avmakt fordi situasjonen synes så dyster og vanselig å forandre. Om ikke annet har menneskene jeg har mott gitt meg inspirasjon til å fortsette arbeidet i Norge, men også til å vende tilbake til Chiapas for å laere mer om konflikten, kulturen og mennesken som bor her.

11 Desnutrición en Argentina El mayor crimen neoliberal Desde Buenos Aires: Horacio A. López (El Siglo, Chile Resulta incomprensible que en un país como Argentina, que exporta alimentos en una cantidad capaz de dar de comer a 300 millones de personas, tenga entre su población de 36 millones de habitantes 20 millones de pobres, 9 millones de ellos excluidos (o sea, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas diarias), de los cuales 2,5 millones son niños desnutridos o al borde de la desnutrición. Esta situación tiene responsables: los sucesivos gobiernos que han venido aplicando las recetas neoliberales impuestas por el imperio del norte. Los medios de comunicación masivos han difundido en estos días el drama de las muertes infantiles por desnutrición, cuestión que las organizaciones sociales y políticas populares y de izquierda vienen denunciando desde hace tiempo. Han salido a la luz las 49 muertes infantiles registradas en la provincia de Misiones, a las que se suman 23 en la rica provincia de Santa Fe y 10 de Tucumán; en esta última provincia, niños trabajan como esclavos en los cañaverales, en las cosechas de cítricos y en oficios diversos. En el Hospital de Niños de la capital de la provincia de Salta admitieron que entre octubre del 2001 y el mismo mes del presente año, aumentó un 10% el número de chicos atendidos por falta de alimentación (24% de los niños atendidos con esa patología, contra 14% del año pasado). Se calcula que 100 chicos menores de 5 años mueren en el país diariamente por desnutrición. Ya suman niños en edad escolar los que desayunan, almuerzan y meriendan en comedores escolares, siendo ésas sus únicas comidas. El viceministro de Educación, Ricardo Biazzi, anunció que dichos comedores permanecerán abiertos durante los tres meses de receso escolar; muchos dudan de esta afirmación, ya que habrá que ver si un Estado exhausto como el actual, podrá garantizar tal medida, dado que los fondos para la ayuda social no los posee y depende de un nuevo crédito con tal fin que vendría desde el FMI, una vez logrado el acuerdo con dicha institución, lo que pareciera ser la única preocupación del presidente Duhalde. El vampiro del FMI La deuda externa argentina, que en 1976 era de poco más de millones de dólares, alcanzó en 1999, con el gobierno de Menem, los millones, creciendo luego a razón de 22 millones diarios durante el gobierno de De la Rúa. Actualmente representa más del 100% del Producto Bruto Interno del país. Tan sólo en el corriente año se llevan pagados, en conceptos de intereses, millones, aunque recientemente la Argentina no pudo ya hacer frente a un vencimiento con el Banco Mundial por 805 millones de dólares, pagando apenas algo más de 70 millones en concepto de intereses. El Secretario de Finanzas de Argentina, Guillermo Nielsen, señaló a la prensa que «sólo se le pagará al Banco Mundial si se cierra el acuerdo con el FMI», dado que - agregó-, «si seguimos pagando, en mayo consumimos las reservas... lo que no nos va a permitir manejar las cosas mínimas de la economía». El problema es que el FMI exige más ajustes (3.000 millones menos de presupuesto a las provincias para el 2003), aumentos de un 30% en las tarifas de servicios públicos, hoy en manos de las multinacionales, privatizaciones en la salud y educación, entre otras cuestiones. Por otro lado, se habla de la posibilidad de una «quita» en la deuda externa si Argentina accede a la instalación de una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Por este camino habrá más mortalidad infantil, más desocupación, más miseria, más entrega de la soberanía El movimiento popular no se queda de brazos cruzados ante tanta sumisión. Lucha por su dignidad, así como lucha para obtener los alimentos necesarios que el gobierno le niega. El Movimiento Territorial Liberación, uno de los movimientos piqueteros en auge, cercó recientemente dos plantas pasteurizadoras de la multinacional «La Serenísima», arrancándole litros de leche y miles de kilos de yoghourt y quesos. La solidaridad del pueblo logra crear comedores, merenderos, huertas comunitarias y decenas de otras formas de iniciativas que no tienen nada que ver con el magro asistencialismo con que el gobierno pretende acallar los reclamos de los necesitados. Las Asambleas populares, los 11

12 piqueteros, los trabajadores de las empresas «recuperadas» (sacadas a sus dueños y puestas a funcionar bajo control obrero), la izquierda, siguen luchando bajo el lema «Que se vayan todos» los que gobiernan, y no pararán hasta lograrlo, para construir luego un país que merezca ser vivido y donde nunca más se muera un niño por hambre. Kort info fra Mari Bjørnersen, informasjonssekretær i LAG Hei! Her kommer et lite livstegn til lokallagene fra kontoret i Oslo. Jeg har nå jobbet som informasjonssekretær i en måned, og her er det mye å sette seg inn i. For de av dere som ikke kjenner meg, så var jeg leder i LAG sep 97-mars 98, og har ellers vært aktiv i lag-oslo og i Chiapasgruppa. De siste årene har jeg tatt hovedfag i Spansk og latinamerikastudier i Bergen. Her i Oslo har vi nettopp avsluttet Globaliseringskonferansen som gikk av stabelen denne helga,og som var en suksess for LAG med stappfullt møte lørdag om ALCA, Plan Colombia og Plan Puebla Panama. I forrige uke kom også årboka, den har blitt veldig fin, så nå er det bare å bestille bøker og gå igang med å spre brosjyrene som Reynaldo har sendt til dere! Hvis dere trenger flere brosjyrer så bare ta kontakt med meg. Jeg er på kontoret stort sett hver dag, det sikreste er å ringe mellom eller 3-15, eller sende en mail. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe, eller har noe å fortelle fra lokallagene! Hilsen Mari Bjørnersen informasjonssekretær i LAG Osterhaus gate Oslo tel: Mob: NY ÅRBOK 2002: ÅPNE BREV, HEMME- LIGE DOKUMENTER KAN BESTILLES PÅ: eller telefon

2-03. Leder 2. Nytt fra LAU 3. ALCA-entusiasme 4. Dobbelt bokholderi 5. Tildeling av LNU-midler 8. Øst-Vestutveksling 8

2-03. Leder 2. Nytt fra LAU 3. ALCA-entusiasme 4. Dobbelt bokholderi 5. Tildeling av LNU-midler 8. Øst-Vestutveksling 8 2-03 Hvordan eksportere genmodifisert mat selv om det er forbudt i andre land? Ingen problem: Etabler verdens største frihandelsområde! Se side 4 I kjølvannet av landene i dumskapens akse (USA - Storbritannia

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse?

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse? www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Hvem er de papirløse? Sier nei til machomenn Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 1, 2011. Årgang 71 Tidligere

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det er litt problemer

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA

Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA Årgang 1, nummer 1 Mars 2005 Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA Snora er klippet. Senteret og barneskolen som innbyggerne i Tinn har vært med å samle inn penger til er offisielt åpnet. Innhold i

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4

4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4 4-98 Sett i gang og jobb 2 El Salvador staffeten 3 LAG mot MAI 3 Declaración del gobierno cubano 4 PRONTUARIO DEL TI- RANO AUGUSTO JOSE RAMON Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez Nombre: Augusto José

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Midtøsten STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Kampen mot atomvåpen. Solidaritetsungdoms nye leder. Hvert sekund teller. www.folkehjelp.no Nr.

Midtøsten STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Kampen mot atomvåpen. Solidaritetsungdoms nye leder. Hvert sekund teller. www.folkehjelp.no Nr. www.folkehjelp.no Nr. 2, 2013 FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Midtøsten Kampen mot atomvåpen Solidaritetsungdoms nye leder Hvert sekund teller Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 2, 2013. Årgang

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer